Drift- og vedligeholdelsesanvisninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drift- og vedligeholdelsesanvisninger"

Transkript

1 Luftbehandlingsaggregat Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Envistar Top Ordrenr. :... Emne :... Brugsanvisning i originalformat

2

3 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt Drift 2.1 Idriftsættelse af aggregat inkl. automatik Tilslutningsanv. aggregat inkl. automatik Tilslutningsanv. komp. ekskl. automatik Vedligeholdelsesanvisninger Serviceskema Posefilter (kode ATEF) Filterkappe (kode ATET-08) Roterende veksler Luftvarmer, vand Luftvarmer el Luftkøler vand Ventilatorenhed Spjæld (kode ETET-UM, ETET-TR) Lyddæmper (kode ETET-LD) Kodenøgler Aggregatspecifikation Str Tilluft F5 F7 Fraluft F5 F7 AL BR ATEV ATTV ATEE Eff.var 1 2 3

4 Side 2 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger 1 Generelt 1.1 Tilsigtet anvendelse 1.2 Sikkerhedsforskrifter Aflåselig sikkerhedsafbryder Envistar Top luftbehandlingsaggregat, variant Home Concept, er beregnet til brug til komfortventilation i energieffektive flerfamiliehuse. Vær opmærksom på aggregatets advarselsskilte og følgende sikkerhedsforskrifter: ADVARSEL! Højspænding og roterende ventilatorhjul, risiko for personskade. Ved indgreb/service Luk for aggregatet via automatikken, drej derefter sikkerhedsafbryderen til stillingen 0, og lås den. OBS! Sikkerhedsafbrydere er ikke dimensioneret til start og stop af aggregatet. Aggregatet skal startes og stoppes ved hjælp af automatikken. Inspektionsluger ADVARSEL! Overtryk i aggregatet, risiko for personskade. Lad trykket falde inden åbning af inspektionsluger. ADVARSEL! Roterende ventilatorhjul, risiko for personskade. Luk for aggregatet, og vent i mindst 3 minutter, før inspektionslugerne åbnes. OBS! Luger uden for bevægelige dele skal normalt være låst, der er ingen berøringsafskærmning. Ved indgreb låses lugerne op med den medfølgende nøgle. Eltilslutning ADVARSEL! Roterende ventilatorhjul, risiko for personskade. Der må ikke sættes spænding til aggregatet, før samtlige kanaler er tilsluttet.

5 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 3 OBS! Elektrisk tilslutning og andet elarbejde må kun udføres af en uddannet elektriker eller af den servicetekniker, der anvises af IV Produkt. 1.3 Fabrikanten Envistar luftbehandlingsaggregat er fremstillet af: IV Produkt AB Sjöuddevägen 7 S VÄXJÖ 1.4 Betegnelser Envistar Top er fremstillet som et enhedsaggregat med modelplade placeret på forsiden. De nødvendige betegnelser til identificering af aggregatet fremgår af modelpladen. Modell Model Envistar Top / Home Concept Kodnyckel Code key ATER NO-0-00 Beteckning Project name TA1 FA1 POS 1 Ordernummer Order number Max. varv Max. rev. r/m Max. temp. C Tillv. ort Tillv. månad Made in VÄXJÖ, SWEDEN Manuf. month 1109 YYMM Art. Nr Eksempel på modelplade 1.5 CE-mærkning og EF-erklæring Luftbehandlingsaggregatet er CE-mærket, og det indebærer, at det ved levering opfylder de relevante krav i EU's Maskindirektiv 2006/42/EF og øvrige EU-direktiver gældende for aggregattyperne. Som bevis på opfyldelse af kravene findes dokumentet EF-erklæring (Overensstemmelseserklæring), der også findes på CE-mærkningen gælder for de aggregater, der fremstilles af IV Produkt AB og leveres med indbygget automatik s Art. Nr _01 Eksempel på CE-plade for luftbehandlingsaggregat

6 Side 4 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger 1.6 Vedligeholdelse 1.7 Forlænget garanti Den løbende vedligeholdelse af dette aggregat kan udføres af den, der normalt har ansvaret for ejendomsvedligeholdelse, eller også kan der indgås aftale med et velrenommeret servicefirma. Hvis leverancen er dækket af 5-årsgaranti, i henhold til ABM 07 med tillæg ABM-V 07 eller i overensstemmelse med NL 01 med tillæg VU03, vedlæggges IV Produkts Service- og garantibog. For at gøre krav på forlænget garanti skal der fremvises en komplet dokumenteret og underskrevet IV Produkt Service- og garantibog. 1.8 Reservedele Reservedele og tilbehør til dette aggregat skal bestilles hos IV Produkts nærmeste salgskontor. Opgiv venligst produktkode ved bestilling. Koden findes på en separat dataplade anbragt på den relevante funktionsdel. Der findes en speciel reservedelsliste for aggregatet.

7 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 5 2 Drift 2.1 Idriftsættelse af aggregat inkl. automatik med rotor (kode ATER) er et fabriksbygget enhedsaggregat, som er afprøvet og dokumenteret på fabrikken. Der kræves ingen særskilt idriftsættelse af en certificeret person. Entreprenøren skal inden idriftsættelse sørge for følgende: 1. Tilslutning af kraft via aflåselig sikkerhedsafbryder. OBS! Elektrisk tilslutning og andet elarbejde må kun udføres af en uddannet elektriker eller af den servicetekniker, der anvises af IV Produkt. 2. Tilslutning af varme/kølebatteri. 3. Tilslutning af samtlige kanaler. ADVARSEL! Roterende ventilatorhjul. Der må ikke sættes spænding til aggregatet, før samtlige kanaler er tilsluttet.

8 Side 6 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger 2.2 Tilslutningsanvisninger og sikringer aggregat inkl. automatik Følgende tilslutningsanvisninger gælder for aggregater, som leveres komplet med automatik. Sikkerhedsafbryder Der skal monteres sikkerhedsafbrydere på aggregatet. Eldiagram Vedr. eldiagram til aggregat med automatik, se det ordrespecifikke eldiagram, der fulgte med aggregatleverancen. Aggregatfunktioner, krafttilførsel og sikring Størrelse Fælles krafttilførsel til samtlige funktioner. Ventilation + Luftvarmer el Størrelse Ventilation Eff.var. 1 Eff.var. 2 Eff.var V+N 10 AT V+N 16 AT V+N 20 AT V+N 10 AT V+N 25 AT V+N 20 AT V+N 10 AT V+N 25 AT V+N 32 AT V+N 10 AT V+N 25 AT V+N 32 AT V+N 40 AT Størrelse 21 Separat krafttilførsel til relevante funktioner. Ventilation Luftvarmer el Effektvariant V+N sikring 10 AT 16 AT 32 AT 40 AT

9 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side Tilslutningsanvisninger og sikringer komponenter ekskl. automatik Følgende tilslutningsanvisninger gælder for aggregater/komponenter, som leveres uden automatik. Ventilator størrelse 16 og 21 Sikkerhedsafbryder Sikkerhedsafbrydere bør monteres og indkobles på den relevante krafttilførsel. PE L1 L2 L3 TILFØRSEL 3 400V~50Hz Ventilator størrelse 04 PE L N TK/NC TK/COM TILFØRSEL 1 230V~50Hz ALARM (ÅBNER VED ALARM) NO COM NC GND Ain1 U 0-10V + ALARM (FORBINDER MELLEM COM-NO VED ALARM) STYRING 0-10V= Størrelse Mærkestrøm Anbef. sikring GND 0-10V +10V + STYRING 0-10V= 16 2,9A 10 AT 21 4,2A 10 AT Motoren starter/stopper ved styresignal 0,5 V. Mærkestrøm Anbef. sikring 2,8A 10 AT Motoren starter/stopper ved styresignal 0,5 V. Ventilatorstørrelse 06 og 10 Roterende veksler L N PE TILFØRSEL 1 230V~50Hz PE L N NO COM NC TILFØRSEL 1 230V~50Hz ALARM (FORBINDER MELLEM COM-NO VED ALARM) STYRING 0-10V= KØLEGENVINDING (SLUTTET KONTAKT GIVER FULDT OMDREJNINGSTAL) ALARM (FORBINDER VED ALARM) GND Ain1 U 0-10V + STYRING 0-10V= Anbef. sikring 10 AT Størrelse Mærkestrøm Anbef. sikring 06 3,1A 10 AT 10 6,4A 10 AT Motoren starter/stopper ved styresignal 0,5 V.

10 Side 8 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Luftvarmer el (kode ATEE) L1 L1 L2 L2 L3 PE se nedenstående tabel L N PE BETJENING 1 230V~ Y G0 + STYRING 0-10V= NC NO ALARM (FORBINDER MELLEM 3-4 VED ALARM) Effektvariant/anbef. sikring Størrelse V 16 A V 16A V 16A V 16A V 16A V 25A V 16A V 25A V 32A V 16A V 32A V 40 A

11 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 9 3 Vedligeholdelsesanvisninger 3.1 Serviceskema Serviceskemaet omfatter foranstaltninger og serviceintervaller for funktionsdele, der kan indgå i luftbehandlingsaggregatet. Aggregatet indeholder en eller flere af disse funktionsdele. De dele, der er aktuelle, er markeret på listen i indholdsfortegnelsen, se side 1. Serviceskemaet skal kopieres inden første udfyldning, så det udgør grundlag for næste års service. Service år for aggr. nr.... Service udført * (dato og underskrift) Funktionsdel Kode Anbefalet foranstaltning (tilsyn) Sidehenv t/ 6 måneder 6000 t/ 12 måneder 9000 t/ 18 måneder t/ 24 måneder Posefilter tilluft, fraluft ATEF Kontrol trykfald Evt. filterskift 10 AL Aluminiumsfilter i filterkappe ATET-08F- størrelse- AL Kontrol trykfald Evt. rengøring 12 C Kulfilter i filterkappe ATET-08F- størrelse- BR Kontrol indikering Evt. udskiftning 12 Roterende veksler Visuel kontrol Kontrol diff-tryk Evt. rengøring 15 Luftvarmer, H 2 O vand ATEV, ATTV Visuel kontrol Evt. rengøring Funktionskontrol 17 Luftvarmer el ATEE Visuel kontrol Evt. rengøring Funktionskontrol 18 H O 2 Luftkøler vand Visuel kontrol Kontrol aftapning Evt. rengøring Funktionskontrol 19 Ventilatorenhed Visuel kontrol Evt. rengøring Kontrol luftmængde 20 Spjæld ETET-UM, ETET-TR Visuel kontrol Evt. rengøring Kontrol tæthed 23 Lyddæmper ETET-LD Visuel kontrol Evt. rengøring 24 * Hver 3000 driftstimer eller hver 6. måned afhængig af, hvad der indtræffer først. I visse miljøer kan der være behov for hyppigere service.

12 Side 10 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger 3.2 Posefilter (kode ATEF) Luftfiltret i et luftbehandlingsanlæg skal forhindre støv og snavs i at trække ind i bygningen. Det skal også beskytte aggregatets følsomme dele som f.eks. batterier og vekslere mod tilsmudsning. Udskilningseffekten kan svinge meget mellem forskellige filtertyper. Evnen til at akkumulere snavs er også meget forskellig. Ved filterudskiftning er det derfor vigtigt at anvende filter af samme kvalitet og kapacitet. Udskilningsklasse angives med standardbetegnelserne F5 F7, som er finfilter. Højere tal angiver højere grad af udskilning. Filtrene er beregnet til engangsbrug. Hvis filtrene bliver genanbragt, mindskes aggregatets kapacitet. Filtrene skal derfor udskiftes, Filter hvis trykfaldet over filtret overstiger det angivne sluttrykfald. Det er vigtigt at stoppe aggregatet i forbindelse med filterskift, så der ikke løsnes støv, der så bliver suget ind i aggregatet. Dderfor skal også filterdelene rengøres i forbindelse med skift af filter. Kontrol Kontroller trykfaldet over filtrene. Trykfaldet måles med et manometer, der er tilsluttet sonderne. Sonderne er tilsluttet på hver side af filtret. + xx Pa + xx Pa Hvis det angivne trykfald opnås, skal filtret udskiftes. Sluttrykfald er angivet på filterdelens etiket (udfyldes ved idriftsættelse af aggregatet).

13 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 11 Filterdata Størrelse Filtertype Antal filtre Ramme Mål (mm) Længde Filterklasse Filteroverflade totalt (m²) 04 Posefilter F5-F Posefilter F5-F Posefilter F5-F Posefilter F5-F F5 F7 F5 F7 F5 F7 F5 F7 1,7 2,2 2,5 3,1 5,3 6,4 6,6 9,0 21 Posefilter F5-F F5 F7 8,4 11,1 Filterudskiftning (ATEF) 1. Luk for aggregatet via automatikken, og lås sikkerhedsafbryderen i stillingen 0. OBS! Sikkerhedsafbrydere er ikke dimensioneret til start og stop af aggregatet. Aggregatet skal startes og stoppes ved hjælp af automatikken. 2. Vent, til ventilatorerne er standset, og åbn inspektionslugen. ADVARSEL! Overtryk i aggregatet, risiko for personskade. Lad trykket falde inden åbning af inspektionsluger. 3. Løsn excenterskinnerne. 4. Fjern det gamle filter ved at trække det ud mod dig. 5. Rengør filterkappen. 6. Indsæt det nye filter, og tryk excenterskinnerne ind, og luk inspektionslugen. 7. Hvis der findes fastmonteret filtervagt: Fastgør sonderne på hver side af filtret. 8. Start aggregatet. Excenterskinner i aggregat

14 Side 12 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger 3.3 Filterkappe (kode ATET-08) Filterkappen er ekstraudstyr og kan anvendes til aluminiumsfilter på fraluftsiden kulfilter på tilluftsiden AL C AL - aluminiumsfilter, C - kulfilter Black Ridge Aluminiumsfilter Kulfilter Black Ridge Aluminiumsfiltret er beregnet til brug i fedtholdig fraluft for at undgå, at der suges fedt ind i aggregatet. Filtret er af typen vævet planfilter. Aluminiumsfiltret kan vaskes med varmt vand og et mildt rengøringsmiddel. Kulfiltret bruges til at fjerne dårlige lugte i form af organisk og ildelugtende gasser/dampe. Kulfiltret placeres på tilluftsiden. Kulfiltre er af typen Black Ridge, opbygget som kompakte og højeffektive molekylefiltre. Filtret er af engangstypen og er brændbart i sin helhed. Kontrol Aluminiumsfilter Kontroller trykfaldet over filtret. Trykfaldet måles med et manometer, der er tilsluttet sonderne. Sonderne er tilsluttet på hver side af filtret. Hvis det angivne trykfald opnås, skal filtret udskiftes. Sluttrykfald er angivet på filterdelens etiket (udfyldes ved idriftsættelse af aggregatet). Kontroller også filtret visuelt for skader og belægning.

15 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 13 Kulfilter Kulfiltrets funktion og levetid afhænger af passeret luftmængde og molekyletætheden for ildelugtende stoffer. Dette indebærer, at tidsintervallet for filterskift kan variere mellem forskellige aggregater afhængig af driftsforhold og luftens indhold af ildelugtende stoffer. Aggregater leveret med IV Produkts indbyggede automatik er forsynet med styrefunktionen filterkontrol FLC (Filter Lifetime Control). FLC angiver, hvornår det er på tide at udskifte kulfiltret. Angivelsen sker i form af en alarm på håndterminalens display. FLC beregner den passerede luftmængde gennem kulfiltret og aktiverer alarm om filterskifte, når den indstillede værdi opnås. Værdien for passeret luftmængde angives i megakubikmeter (Mm3). Funktionen tager ikke hensyn til lugtindholdet i luften, og i medfør af dette skal angivelsen ses som en anbefaling til kontrol af filtrets funktion. Hvis der ikke forekommer nogen overførsel af lugt, er der ikke behov for udskiftning af filter. Forindstillet FLC-værdi i henhold til nedenstående tabel er baseret på maks. luftmængde i løbet af 12 måneders heltidsdrift. Værdien kan sænkes om ønsket: - foretag ændring til hyppigere filterskifteinterval ved maks. luftmængde - bibehold filterskifteintervallet på 12 måneder ved lavere luftmængde. For ændring af værdi, se separat dokumentation for Climatix. Filterdata Aluminiumsfilter Størrelse Filtertype Aluminiumsfilter Aluminiumsfilter Aluminiumsfilter Aluminiumsfilter Aluminiumsfilter Antal filtre Ramme Mål (mm) Længde Filteroverflade total (m²) , , , , ,85 Kulfilter Størrelse Filtertype Antal filtre Ramme Mål (mm) Længde Vægt (kg) FLC forindstillet værdi (Mm³) 04 Black Ridge Black Ridge Black Ridge Black Ridge Black Ridge

16 Side 14 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Filterudskiftning (ATET) 1. Luk for aggregatet via automatikken, og lås sikkerhedsafbryderen i stillingen 0. OBS! Sikkerhedsafbrydere er ikke dimensioneret til start og stop af aggregatet. Aggregatet skal startes og stoppes ved hjælp af automatikken. 2. Vent, til ventilatorerne er standset, og fjern inspektionslugen. ADVARSEL! Overtryk i aggregatet, risiko for personskade. Lad trykket falde inden fjernelse af inspektionsluger. 3. Løsn excenterskinnerne. Excenterskinner i filterkappe 4. Fjern det gamle filter ved at trække det ud mod dig. Kasserede filtre skal håndteres miljømæssigt korrekt. Kulfiltret er brændbart i sin helhed. 5. Rengør filterkappen. 6. Indsæt det nye filter, og tryk excenterskinnerne ind, og luk inspektionslugen. 7. Nulstil filterkontrolfunktionen FLC via håndterminalen (kun relevant for aggregater forsynet mediv Produkts indbyggede automatik). 8. Start aggregatet.

17 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side Roterende veksler Vekslerens opgave er at genvinde varme fra fraluften og overføre denne varme til tilluften. På denne måde reduceres effektbehovet og energiforbruget. Fejlfunktion i veksleren ved formindsket genvindingsgrad indebærer øget energiforbrug. Det betyder også, at den projekterede tillufttemperatur ikke opnås ved lave udetemperaturer. En tænkelig årsag til reduceret genvindingsgrad kan være, at rotoren drejer for langsomt på grund af slør i drivremmen. Roterende veksler Omdrejningstallet skal være mindst 8 o/min ved fuld genvinding. Problemer med tilstopning af rotorens kanaler i form af snavs forekommer ikke under normale omstændigheder, da rotoren generelt er selvrensende. Det kan dog ske, hvis snavset er af klæbrig art. En reduktion af fraluftmængden f.eks. på grund af tilsmudsning af fraluftfiltret resulterer i nedsat genvindingsgrad. Aggregatet er forsynet med funktion til styring af trykbalance over renblæsningssektoren, og det indebærer, at der ikke er behov for at kontrollere eller justere trykbalancen. For aggregater leveret med IV Produkts indbyggede automatik er funktionen tilkoblet og færdig fra fabrik. For aggregater uden medleveret automatik skal funktionen tilkobles. Kontrol 1. Luk for aggregatet via automatikken, og lås sikkerhedsafbryderen i stillingen Vent, til ventilatorerne er standset, og åbn inspektionslugen. ADVARSEL! Overtryk i aggregatet, risiko for personskade. Lad trykket falde inden åbning af inspektionsluger. 3. Kontroller, at rotoren roterer let. Hvis den går trægt, kan tætningsbørsten justeres. 4. Kontroller, at rotorens tætningsbørste slutter tæt til sidepladerne, og at den ikke er slidt. Tætningsbørsten er en brugsdel, der kan justeres eller skiftes efter behov. 5. Kontroller, at drivremmen er stram og uden slør. Hvis remmen har slør, skal den afkortes. Rotorens omdrejningstal skal være mindst 8 o/min ved fuld genvinding. 6. Kontroller, at drivremmen er ubeskadiget og ren. 7. Kontroller, at luftindløbssiderne på rotoren ikke er belagt med støv eller anden forurening. OBS! Undgå at berøre rotorens indløbs- og udløbssider med hænder eller værktøj. 8. Kontroller differenstrykket over rotoren. Renblæsningssektoren monteres fra fabrik i stillingen maks. åben. Afhængig af aggregatets trykforhold kan der være behov for justering af renblæsningssektoren. Forkert indstilling kan medføre nedsat virkningsgrad. Kontrol og indjustering foretages på følgende måde:

18 Side 16 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger - Mål og noter trykdifference mellem udeluft (P1) og fraluft (P3). P 1 atm (101 kpa) Trimspjæld + 25 Pa P4 P1 P3-125 P Aflæs anbefalet indstilling (justeringsåbning i renblæsningssektoren) i nedenstående tabeller. Anbefalet justeringsåbning i renblæsningssektor Rotortype 5 åben* lukket Trykdiff. mellem P1 og P3 (Pa) Normal < > 600 Plus < > 700 *maks. åben renblæsningssektor, forindstillet position fra fabrik Rotationsretning Afkastluft Fraluft Udeluft - Juster renblæsningssektoren efter behov. Billedet viser maks. åben renblæsningssektor. Tilluft Rengøring Smøring Fjern støv ved forsigtig støvsugning med en blød børste. Ved grov tilsmudsning og tilsmudsning med fedt kan rotoren sprøjtes med vand med opvaskemiddel (af den type, der ikke korroderer aluminium). Trykluft med lavt tryk (maks. 6 bar) kan anvendes til renblæsning. Mundstykket skal mindst holdes 5 10 mm fra rotoren. Lejer og drivmotor er permanentsmurte og kræver ingen smøring.

19 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side Luftvarmer, vand (ATEV) og Thermoguard (ATTV) Varmebatteriet består af et antal kobberrør med påpressede aluminiumslameller. Batteriets kapacitet nedsættes, hvis der kommer snavsbelægning på batteriets overflader. Udover en reduktion af varmeoverførslen øges trykfaldet på luftsiden. Selvom anlægget er udstyret med et godt filter, afsættes der med tiden snavs på batterilamellernes forkant (indløbssiden). For at opnå fuld effekt skal batteriet være godt udluftet. Udluftning foregår i Luftvarmer, vand (kode ATEV) rørledninger via luftskruer i rørtilslutninger og/eller luftklokke. Kontrol Rengøring Udluftning Funktion Kontroller: 1. Batteriets lameller med hensyn til mekanisk beskadigelse 2. At batteriet ikke lækker. Hvis lamellerne på batterierne er snavsede: Rengør ved at støvsuge dem fra indløbssiden. Du kan evt. blæse dem forsigtigt rene fra udløbssiden. Ved kraftig tilsmudsning: Lav en blanding af varmt vand og en smule opvaskemiddel (den slags, der ikke korroderer aluminium), og spray det på. Foretag udluftning af varmebatteri og rørledninger efter behov. Der findes også luftskruer oven på batteriet eller tilslutningsledningerne. Kontroller, at batteriet afgiver varme. Dette kan foretages ved en kortvarig forøgelse af temperaturindstillingen (brugerindstilling). Fremtidig vedligeholdelse af Thermoguard (kode ATTV) 1. Sikkerhedsventilens funktion skal kontrolleres regelmæssigt (mindst en gang om året). Hvis der opdages en lækkende ventil, skyldes det normalt, at snavs fra rørsystemet har sat sig fast i ventilsædet. Under normale omstændigheder er det tilstrækkeligt at dreje ventilhjulet forsigtig og på den måde "spule" ventilsædet frit for snavs. Ved fortsat lækage skal sikkerhedsventilen udskiftes med en ventil af samme type og åbningstryk. Sikkerhedsventil 2. Eventuelle afspærringsventiler på tilførsel og returløb må ikke være lukkede ved risiko for tilfrysning. 3. Hvis et Thermoguard-batteri er tilfrosset, skal det tøs helt op, før det tages i brug igen. Hvis der er installeret varmevekslere før batteriet, er det ofte tilstrækkeligt at køre genvindingen for at optø batteriet. Hvis dette ikke lader sig gøre, skal der anvendes en ekstern varmekilde til at optø batteriet. Vigtigt! For at sikre Thermoguard-batteriets funktion skal hele batteriet tøs helt op, før det tages i brug igen. Kontroller ved opstart, at der cirkulerer væske i hele batteriet.

20 Side 18 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger 3.6 Luftvarmer el (kode ATEE) Luftvarmer el (kode ATEE) Varmebatteriet består af "nøgne elstave. Kraftig tilsmudsning kan medføre, at elstavene opnår for høj temperatur. Dette kan medføre en forkortelse af stavenes driftslevetid. Det kan også medføre lugtgener i form af brændt støv og i værste tilfælde risiko for brand. Overophedede elstave kan blive deformeret eller løsne sig fra ophænget og forårsage uensartet opvarmning af luften. Kontrol Rengøring Funktion Kontroller, at elstavene er placeret korrekt og ikke er deformerede. Fjern eventuel forurening ved støvsugning eller aftørring. 1. Simuler reduceret effektbehov ved kortvarig sænkning af temperaturindstillingen (brugerindstilling), så samtlige eltrin (kontaktorer) går i frastilling. 2. Øg derefter brugerindstillingen kraftigt, og kontroller, at eltrinene aktiveres. 3. Stil temperaturindstillingen tilbage igen. 4. Stop aggregatet (OBS! Undgå at bruge sikkerhedsafbryderen). Samtlige eltrin skal falde ud (= kontaktorerne i frastilling). Stop af aggregatet kan være forsinket ca. 2 5 minutter for at bortkøle den varmeenergi, der har samlet sig i luftvarmeren. Elbatteriet er udstyret med dobbelte temperaturbegrænsere. Den automatiske aktivering skal være indstillet til 70 C. Overophedningsbeskyttelsen med manuel aktivering afbryder ved ca. 120 C og er placeret på lommen på siden af batteriet. Inden nulstilling skal årsagen til overophedningen afdækkes og kontrolleres. Bemærk, at risikoen for overophedning øges med reduceret luftmængde. Lufthastigheden bør ikke komme under 1,5 m/s.

21 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side Luftkøler vand Luftkøler vand Kølebatteriet består af et antal kobberrør med påpressede aluminiumslameller. Batteriets kapacitet nedsættes, hvis der kommer snavsbelægning på batteriets overflader. Udover en reduktion af varmeoverførslen øges trykfaldet på luftsiden. Selvom anlægget er udstyret med et godt filter, afsættes der med tiden snavs på batterilamellernes forkant (indløbssiden). Under kølebatteriet findes der et kar med afløb til afledning af kondensvand. Kontrol Kontroller: 1. Batteriets lameller med hensyn til mekanisk beskadigelse 2. At batteriet ikke lækker 3. At kulden er jævnt fordelt over batteriet overflade (ved drift) 4. Bundkar og afløb med vandlås (rengøres efter behov) 5. At vandlås (uden bagventil) er fyldt med vand. Rengøring Udluftning Funktion Hvis lamellerne på batterierne er snavsede, skal de rengøres ved støvsugning fra indløbssiden. Man kan evt. blæse dem rene med forsigtighed fra udløbssiden. Ved kraftig tilsmudsning kan der bruges en blanding af varmt vand med opvaskemiddel, som ikke korroderer aluminium. Foretag udluftning af kølebatteri og rørledninger efter behov. Der findes også luftskruer oven på batteriet eller tilslutningsledningerne. Kontroller, at batteriet afgiver køling. Dette kan foretages ved en kortvarig sænkning af hensyn (brugerindstilling).

22 Side 20 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger 3.8 Ventilatorenhed Ventilatorernes opgave er at transportere luft gennem systemet, dvs. at ventilatoren skal overvinde den strømningsmodstand, der findes i luften, kanaler og aggregat. Ventilatorernes omdrejningstal er tilpasset til at give korrekt luftmængde. Hvis ventilatorerne giver en lavere mængde, medfører dette forstyrrelse af anlæggets funktion. Hvis tilluftmængden er for lav, opstår der ubalance i systemet, og det kan medføre dårligt indeklima. Hvis fraluftmængden er for lav, bliver ventilationseffekten dårlig. Endvidere kan ubalancen medføre, at fugtig luft trykkes ud i bygningskonstruktionen. En årsag til, at ventilatorerne giver for lille luftmængde, kan være snavsbelægning på ventilatorhjulets skovle. ADVARSEL! Højspænding og roterende ventilatorhjul, risiko for personskade. Ved indgreb/service Luk for aggregatet via automatikken, drej derefter sikkerhedsafbryderen til stillingen 0, og lås den. ADVARSEL! Roterende ventilatorhjul, risiko for personskade. Luk for aggregatet, og vent i mindst 3 minutter, før inspektionslugerne åbnes Ventilatorenhed størrelse 04 og EC-motor med reguleringsenhed 2. Ventilatorhjul 3. Vibrationsdæmper Ventilatorenhed størrelse 10, 16 og 21 3

23 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 21 Ventilator størrelse 04 og 06 Kontrol 1. Løsn skruerne (pos. 2) på tilslutningspladen (pos. 1), og hægt ventilatorenheden af nøglehullet på vibrationsdæmperkonsollerne (pos. 4) både foroven og forneden. 2. Kontroller, at ventilatorhjulet med motor (pos. 5) roterer let, er i balance og ikke vibrerer. Kontroller også, at ventilatorhjulet er fri for partikelophobninger. Ubalance kan skyldes belægning eller skader på ventilatorhjulets skovle. 3. Lyt til lejelyd fra motoren. Hvis lejet er i orden, høres en svagt summende lyd. En skurrende eller hamrende lyd kan betyde, at lejet er beskadiget og kræver service. 4. Kontroller, at ventilatorhjulet med motor (pos. 5) sidder fast på ventilatorkonsollen øverst (pos. 7), og at det ikke forskydes sideværts ind mod indløbskeglen (pos. 6). Kontroller også, at indløbskeglen sidder forsvarligt fast. 5. Ventilatorenheden er monteret på tilslutningspladen med vibrationsdæmpere af gummi (pos. 3) mellem ventilatorkonsollen nederst (pos. 8) og vibrationsdæmperkonsollerne (pos. 4). Kontroller, at vibrationsdæmperne er hele og sidder fast. 6. Kontroller, at pakningen på tilslutningspladen (pos. 1) omkring tilslutningshullet er hel og sidder fast. 7. Kontroller, at måleslangerne sidder fast på de respektive måleudtag. 8. Kontroller, at kantbeskyttelsen på ventilatorkonsollen øverst (pos. 7) sidder fast og beskytter de kabler, som er tilsluttet koblingsdåsen (pos. 9). 9. Eftermonter ventilatorenheden ved at hægte den i nøglehullet i vibrationsdæmperkonsollerne (pos. 4), både foroven og forneden, og fastgør skruerne (pos. 2) på tilslutningspladen (pos. 1). 10. Kontroller luftmængderne ved at måle Δp ved tilslutningerne for strømningsmåler. Anvend aggregatets strømningsplade, og aflæs, hvilken strømning, der svarer til opmålt Δp, se nedenstående eksempel. LUFTFLÖDE / AIRFLOW 0,30 Q=0,051* P P (Pa) ,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 Art. NR Q (m³/s) Ventilatorenhed størrelse 04 og Tilslutningsplade 2. Skruer (ophængning) 3. Vibrationsdæmper 4. Vibrationsdæmperkonsol 5. Ventilatorhjul med motor 6. Indløbskegle 7. Ventilatorkonsol øverste 8. Ventilatorkonsol nederste 9. Koblingsdåse Stømningsplade Tilslutninger for strømningsmåling (måleudtag) Rengøring 1. Følg punkt 1 under Kontrol. 2. Fjern eventuelle belægninger på ventilatorhjulskovle ved aftørring. Anvend et miljøvenligt affedtningsmiddel. 3. Udvendigt skal motoren holdes ren for støv, snavs og olie. Rengør med en aftørringsklud. Ved kraftig tilsmudsning kan der anvendes et miljøvenligt affedtningsmiddel. Der kan være risiko for overophedning, hvis et tykt smudslag forhindrer køling af statorhuset. 4. Støvsug inde i aggregatet, så der ikke blæses partikler ud i kanalsystemet. 5. Rengør de øvrige dele på samme måde som ventilatorhjulet. Kontroller, at indtagskeglerne sidder forsvarligt fast. 6. Følg punkt 9 under Kontrol.

24 Side 22 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Ventilator størrelse 10 og 16 Kontrol 1. Løsn skruerne (pos. 1) og splittapperne (pos. 2). Træk ventilatorenhederne udad (ventilator og motor er monterede på skinner). 2. Kontroller, at ventilatorhjulet roterer let, er i balance og ikke vibrerer. Kontroller også, at ventilatorhjulet er fri for partikelophobninger. Ubalance kan skyldes belægning eller skader på ventilatorhjulets skovle. 3. Lyt til lejelyd fra motoren. Hvis lejet er i orden, høres en svagt summende lyd. En skurrende eller hamrende lyd kan betyde, at lejet er beskadiget og kræver service. 4. Ventilatorhjul og motor er monteret på et stativ, der er forsynet med gummidæmpere. Kontroller, at dæmperne sidder fast og er hele. 5. Kontroller faste bolte samt ophængningsanordninger og stativ. 6. Kontroller, at pakningen på tilslutningspladen omkring tilslutningshullet er hel og sidder fast. 7. Kontroller, at måleslangerne sidder fast på de respektive måleudtag. 8. Eftermonter ventilatorenhederne. 9. Kontroller luftmængderne ved at måle Δp ved tilslutningerne for strømningsmåler. Anvend aggregatets strømningsplade, og aflæs, hvilken strømning, der svarer til opmålt Δp, se nedenstående eksempel. LUFTFLÖDE / AIRFLOW 0,30 Q=0,051* P P (Pa) ,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 Art. NR Q (m³/s) Ventilatorenhed størrelse 10 og Skruer ventilatorenhed 2. Splittapper 3. Vibrationsdæmper 4. Motor 5. Ventilatorhjul 1 Stømningsplade Tilslutninger for strømningsmåling Rengøring 1. Følg punkt 1 under Kontrol. 2. Fjern eventuelle belægninger på ventilatorhjulskovle ved aftørring. Anvend et miljøvenligt affedtningsmiddel. 3. Udvendigt skal motoren holdes ren for støv, snavs og olie. Rengør med en aftørringsklud. Ved kraftig tilsmudsning kan der anvendes et miljøvenligt affedtningsmiddel. Der kan være risiko for overophedning, hvis et tykt smudslag forhindrer køling af statorhuset. 4. Støvsug derefter inde i aggregatet, så der ikke blæses støv ud i kanalsystemet. 5. Rengør de øvrige dele på samme måde som ventilatorhjulet. Kontroller, at indtagskeglerne sidder forsvarligt fast. 6. Eftermonter ventilatorenhederne.

Drift- og vedligeholdelsesanvisninger

Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Luftbehandlingsaggregat Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Envistar Compact Ordrenr. :... Emne :... Brugsanvisning i originalformat Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Luftbehandlingsaggregat. Drift- og vedligeholdelsesanvisninger. Envistar Flex. Emne:...

Luftbehandlingsaggregat. Drift- og vedligeholdelsesanvisninger. Envistar Flex. Emne:... Luftbehandlingsaggregat Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Emne:... Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 1 Indholdsfortegnelse Aggregatspecifikation 1 Str. 100 150 190 240 1.1 Sikkerhed 2 300

Læs mere

Luftbehandlingsaggregat. Emne:...

Luftbehandlingsaggregat. Emne:... Luftbehandlingsaggregat Drift- og vedligeholdelsesanvisninger, Emne:... Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 1 Indholdsfortegnelse Aggregatspecifikation 1 Stl. 04 06 10 16 1.1 Sikkerhed 2 1.2 Vedligeholdelse

Læs mere

Luftbehandlingsaggregat. Drift- og vedligeholdelsesanvisninger. Envistar Top. Emne:...

Luftbehandlingsaggregat. Drift- og vedligeholdelsesanvisninger. Envistar Top. Emne:... Luftbehandlingsaggregat Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Emne:... Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 1 Indholdsfortegnelse Aggregatspecifikation 1 Størrelse 04 06 10 1.1 Sikkerhed 2 1.2 Vedligeholdelse

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger

Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Luftbehandlingsaggregat Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Ordre-id :... Emne :... Brugsanvisning i original Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side Indholdsfortegnelse Generelt. Beregnet anvendelse....

Læs mere

Direkte drevet ventilator (kode ELFD)

Direkte drevet ventilator (kode ELFD) Direkte drevet ventilator (kode ELFD) Tekniske data, størrelse 950 Udførelse 080-HE, 090-HE Motortype HE = 4- eller 6-polet motor iht. IE2, 8-polet motor med forhøjet virkningsgrad. Eldata Den direkte

Læs mere

Luftbehandlingsaggregat. Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger. Envistar Compact. Objekt:...

Luftbehandlingsaggregat. Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger. Envistar Compact. Objekt:... Luftbehandlingsaggregat Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Objekt:... Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side Indholdsfortegnelse Aggregatspecifikation 1 Stl. 04 06 10 14 1.1 Sikkerhed 2 1.2 Vedligeholdelse

Læs mere

Flexomix 060-950. Indretning ventilator (kode MIE-FD/FR) Tilbehør MIE-FD. Tilbehør MIE-FR. Tilslutningsramme, stor (kode EMMT-02-a-1)

Flexomix 060-950. Indretning ventilator (kode MIE-FD/FR) Tilbehør MIE-FD. Tilbehør MIE-FR. Tilslutningsramme, stor (kode EMMT-02-a-1) Indretning ventilator (kode MIE-FD/FR) Tilbehør MIE-FD Tilslutningsramme, stor (kode EMMT-02-a-1) Tilslutningsramme, maksimal (kode EMMT-02-a-2) Svingningsdæmpertilslutning, stor (kode EMMT-03-a-1) Svingningsdæmpertilslutning,

Læs mere

Luftbehandlingsaggregat. Monteringsinstruktion

Luftbehandlingsaggregat. Monteringsinstruktion Luftbehandlingsaggregat Monteringsinstruktion Advarsel! Produkterne må ikke tages i brug, før den maskine eller det anlæg, hvori de indgår, er i overensstemmelse med EU s Maskindirektiv 98/37EG, EMC Direktiv

Læs mere

Drift- og vedligeholdelsesanvisninger

Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Ventilationsvarmepumpe Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Ordrenr. :... Emne :... Original brugsanvisning Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side Indholdsfortegnelse Generelt. Tilsigtet anvendelse...

Læs mere

Luftbehandlingsaggregat Envistar. Luftmængde 0,1-9,0 m³/s. Produktkatalog

Luftbehandlingsaggregat Envistar. Luftmængde 0,1-9,0 m³/s. Produktkatalog Luftbehandlingsaggregat Envistar Luftmængde 0,1-9,0 m³/s Produktkatalog IV Produkt IV Produkt udvikler, fremstiller og sælger miljø- og energieffektive luftbehandlingsprodukter. Dette har vi gjort siden

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator COW varmeflade Frisk

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64. Rev. 2015.10.09

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64. Rev. 2015.10.09 Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64 Rev. 2015.10.09 0 1 Indhold 1. Systembeskrivelse... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forsyningsområde... 3 1.3 Virkemåde... 3 2. Komponentoversigt... 3 3. Styring... 4

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER INSTRUKTION Type KV DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Danvent Ventilationsaggregater SERVICE MANUAL

Indholdsfortegnelse. Danvent Ventilationsaggregater SERVICE MANUAL Indholdsfortegnelse Danvent Ventilationsaggregater SERVICE MANUAL Service Service på ventilationsaggregater I Deres ventilationsanlæg er monteret et nyt Danvent ventilationsaggregat, som vil være medvirkende

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler TIL HRO. Roterende varme- FRA AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler TIL HRO. Roterende varme- FRA AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler LRB Lydreducerende box FIB Posefilter TIL HRO VEC Ventilator LRB Lydreducerende box LRB Lydreducerende box VEC Ventilator Roterende

Læs mere

Aggregat Vejledning Indholdsfortegnelse

Aggregat Vejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed...2 Transport...3 Montage...4 Løfteprofiler...5 Sammenkobling... 6 Tagskinner...7 Varme / køleflade...7 Ventilator / Frekvensomforner...8 EC motor...9 Andet...9 Vedligehold...10

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler FIB FIB Posefilter Posefilter Frisk luft Fra luft VEC HCR VEC COW Ventilator Kryds varmeveksler Ventilator varmeflade Afkast Tilluft

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

NYHED nye størrelser KOMPETENCE, KLIMA OG KØLING

NYHED nye størrelser KOMPETENCE, KLIMA OG KØLING KOMPETENCE, KLIMA OG KØLING Luftmængde 360-33800 m³/h Integreret automatik Integreret Energibesparelse Enkel installation nye størrelser IV Produkt IV Produkt udvikler, fremstiller og sælger miljøog energieffektive

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler FIB FIB Posefilter Posefilter Fraluft Frisk luft COW VEC HCR VEC varmeflade Ventilator Kryds varmeveksler Ventilator Tilluft Afkast

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator CCW Køleflade Frisk

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

Monteringsanvisning modstrømvarmeveksler

Monteringsanvisning modstrømvarmeveksler Luftbehandlingsaggregat Monteringsanvisning modstrømvarmeveksler Delt udførelse Advarsel! Produkter må ikke tages i brug, før den pågældende maskine eller anlæg, som de indgår i, er opført i overensstemmelse

Læs mere

5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering

5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering 5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering 5.1 Driftsvisninger via HMI-panel HMI-panel Se i "EXact Automatik, Basisvejledning for VEX320/330/340/350/360", hvordan man via teknikermenuen (adgangskode 1111)

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler COE El- VEC Ventilator Frisk luft Til

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A9 Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

Installation af elektrisk varmeflade TBLE/TCLE GOLD/COMPACT

Installation af elektrisk varmeflade TBLE/TCLE GOLD/COMPACT Installation af elektrisk varme TBLE/TCLE GOLD/COMPACT 1. Generelt Varme TBLE/TCLE benyttes til efteropvarmning af tilluften. Varme TBLE/TCLE kan fås i flere effektvarianter. Elektrisk udstyr opfylder

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner Envistar Top 06, 10 og 12

Drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner Envistar Top 06, 10 og 12 Luftbehandlingsaggregat Drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner 06, 10 og 12 Ordrenr. :... Emne :... Original brugsanvisning Indholdsfortegnelse 1 Generelt 1.1 Tilsigtet anvendelse... 2 1.2 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160PB/350PB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160PB/350PB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Styrepanel Til A19 Styrepanel Til A14 PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til 410 m³/h Virkningsgrad

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Tilbehør. Kabinet. EQAZ-01 Inspektionsvindue. EQAZ -02 Løftebeslag. Dobbelt vindue i plexiglas. Tekniske data. Air Handling: eq & eq PLUS

Tilbehør. Kabinet. EQAZ-01 Inspektionsvindue. EQAZ -02 Løftebeslag. Dobbelt vindue i plexiglas. Tekniske data. Air Handling: eq & eq PLUS EQAZ-01 Inspektionsvindue Dobbelt vindue i plexiglas. EQAZ -02 Løftebeslag max. 1000 kg max. 80 min.60 80 EQAZ-04 Bundramme En meget stabil og vridningsfast ramme til hele aggregatet, én eller flere sektioner.

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med modstrøms-varmeveksler. Til HCF. Modstrøms varmeveksler. Fra AUT.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med modstrøms-varmeveksler. Til HCF. Modstrøms varmeveksler. Fra AUT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med modstrøms-varmeveksler Tryk sensor FIB VEC Posefilter Til Ventilator Fraluft HCF Afkast COW VEC Modstrøms varmeveksler FIB Varme-flade Ventilator Fra

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING INSTRUKTION M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING DANHEAT A/S Niels Ebbesens vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.06

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

domekt rego / recu P Installations- og vedligeholdelsesvejledning

domekt rego / recu P Installations- og vedligeholdelsesvejledning domekt rego / recu P DK Installations- og vedligeholdelsesvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerheds foranstaltninger...3 Transport...4 Anvendelse...5 Installation...7 Vedligeholdelse...8 Teknisk information...9

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning ECC Styring ECC Styring for Enervent boligventilationsaggregater Enervent boligaggregater er beregnet til kontinuerlig drift og bør af hensyn til kondensdannelse i aggregat og kanaler aldrig stoppes. Aggregaterne

Læs mere

Varmepumpe og køleaggregat i et

Varmepumpe og køleaggregat i et + + Varmepumpe og køleaggregat i et Den reversible kølevarmepumpe ThermoCooler HP kan integreres i vores Envistar Flex-aggregat. Alle kølevarmepumpens dele er indbygget i en moduldel, der placeres i luftbehandlings.

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING INSTRUKTION M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 Web: www.danheat.dk E-mail: danheat@danheat.dk Udgave 2009.06 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Instruktion BASIC, størrelse 004 055. 1. Generelt

Instruktion BASIC, størrelse 004 055. 1. Generelt Instruktion BASIC, størrelse 004 055 1. Generelt 1.1 Systembeskrivelse BASIC er et komplet luftbehandlingsaggregat af bloktypen, hvilket betyder, at flere funktioner, der indgår i aggregatet, indbygges

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Instruktion BASIC Ventilator BCRWD

Instruktion BASIC Ventilator BCRWD DK.BCRWD.000 Instruktion BASIC Ventilator BCRWD. Generelt Basic Wing BCRWD er en direkte trukket ventilator med aksialradial konstruktion og med sigte på god el-effektivitet, lav ensartet luftstrøm, svag

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD

Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD DK.TBLF.150929 1. Generelt Varmeflade TBLF/TCLF benyttes til forvarmning af tilluften med varmt vand som medium. TBLF placeres i friskluftkanalen.

Læs mere

Et skift til Wing giver store energibesparelser.

Et skift til Wing giver store energibesparelser. Et skift til Wing giver store energibesparelser. Skift til Wing-ventilatorer og halvér energiomkostningerne! I ældre ventilationsaggregater er der ofte problemer med både ventilatorernes lydniveau og energiforbruget.

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Integreret reversibelt varmepumpesystem 2 Integreret reversibelt varmepumpesystem Beskrivelse er en komplet

Læs mere

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2 VAV FUNKTION DK Instruktionsmanual 2 DK INDHOLD INDLEDNING... 3 1. MONTAGE AF TRYKTRANSMITTER... 3 2. SLANGE TILSLUTNING PÅ TRYKTRANSMITTER... 3 3. ELEKTRISK TILSLUTNING TIL AGGREGAT... 4 4. INDSTILLING

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere

Boksventilator. Øland BVB-125-EC BVB-160-EC BVB-200-EC BVB-250-EC BVB-315-EC-SPLIT BVB-400-EC-SPLIT BVB-500-EC-SPLIT

Boksventilator. Øland BVB-125-EC BVB-160-EC BVB-200-EC BVB-250-EC BVB-315-EC-SPLIT BVB-400-EC-SPLIT BVB-500-EC-SPLIT Øland -DK 010410-2 DK Monterings-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning -125-EC -160-EC --EC -250-EC -315-EC-SPLIT --EC-SPLIT -500-EC-SPLIT ØLAND A/S 70 20 19 11 www.oeland.dk Oversigtsdiagrammer oversigtsdiagram

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 700

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 700 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 700 Side 1 af 14 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold...2 2.0.0 Illustrationer...2 3.0.0 Anlægget...3 3.1.0 Funktionsprincip...4 4.0.0 Tekniske specifikationer...5

Læs mere

Instruktion BASIC Ventilator BCRWR, størrelse 004 027

Instruktion BASIC Ventilator BCRWR, størrelse 004 027 Instruktion BASIC Ventilator BCRWR, størrelse 004 027 1. Generelt Basic Wing BCRWR er en remtrukket ventilator med aksialradial konstruktion og med sigte på god el-effektivitet, lav ensartet udgangshastighed,

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik DK-0 0- CS0 Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik Tilslutning af CU0. Kredsløbslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Stik til styrepaneler Kontakt til

Læs mere

Viento-Varmlufttæppe Montage- og brugervejledning

Viento-Varmlufttæppe Montage- og brugervejledning Viento-Varmlufttæppe Montage- og brugervejledning 06/2000 (DK) Indhold 1. Vigtige informationer 1.1 Symboler......................................3 1.2 Gyldighedsområde..............................3 1.2.1

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator COW varmeflade Frisk

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Nilan VPL 15-28 MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan VPL 15-28 MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan VPL 15-28 Aktiv varmegenvinding med køling (luft/luft) Nilan VPL 15-28 Boligventilation med varmegenvinding

Læs mere

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120 DK.TBXZ. Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ, GOLD SD/GOLD CX /. Generelt Shuntarrangementet tjener til at føre vand/glykolblandingen rundt mellem to sammenkoblede varmegenvindingsflader i et

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler UNIQ COMFORT Luftbehandlingsaggregater TIL BOLIGER, KONTORER, INSTITUTIONER OG SKOLER Derfor skal du vælge din ventilationsløsning fra UNIQ COMFORT Garanti for kvalitet Danmarks bedste pris Effektiv energibesparelse

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler BESB. Afkast og røgventilator FIB. Fra. Posefilter HRO.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler BESB. Afkast og røgventilator FIB. Fra. Posefilter HRO. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler BESB Afkast og røgventilator Fra FIB HRO Roterende Posefilter Fra luft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator COW Varme- Frisk

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Kvaliteten af luft = livskvalitet!

Kvaliteten af luft = livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav til udluftning stiger markant og derfor er det energirigtig at

Læs mere

Elektricitet. Spænding - fase - Cyklus. Vandtemperatur Vandtryk Ismaskinemontering 10 C min. 1

Elektricitet. Spænding - fase - Cyklus. Vandtemperatur Vandtryk Ismaskinemontering 10 C min. 1 QM20 Ismaskine Installation Ismaskine placering Den udvalgte placering af ismaskinen skal leve op til følgende kriterier. Hvis nogen af kriterierne er umulige at leve op til, vælges en anden placering.

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Installationsvejledning SILVER C RX/CX, størrelse 100/120

Installationsvejledning SILVER C RX/CX, størrelse 100/120 Installationsvejledning SILVER C RX/CX, størrelse 100/120 Dokumentets originalsprog er svensk Der tages forbehold for ændringer. www.swegon.com 1 Indhold 1. Installation...3 1.1 Generelt... 3 1.2 Indtransport...

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

Kvaliteten af luft er livskvalitet!

Kvaliteten af luft er livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte DV-300T ventilationsaggregatet er et anlæg med energieffektiv huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JANUAR 2015 2 TX INDUSTRI Decentral ventilation med en kapacitet på 1400-3000 m³/h, kan anvendes følgende steder: autoværksteder produktionsvirksomheder idrætshaller byggemarkeder

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000 Rev. 2. november 2009 Side 1 af 22 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold.... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 General information... 3 3.1.0 Forord... 3 3.2.0

Læs mere

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT DK.TBPA5.111 INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Generelt Når der benyttes varmebatterier uden frostsprængningsbeskyttelse, skal man have en cirkulationspumpe i batterikredsen

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

Luftbehandlingsaggregat Envistar. Luftmængde 360-33800 m³/h. Produktkatalog

Luftbehandlingsaggregat Envistar. Luftmængde 360-33800 m³/h. Produktkatalog Luftbehandlingsaggregat Envistar Luftmængde 360-33800 m³/h Produktkatalog IV Produkt IV Produkt udvikler, fremstiller og sælger miljøog energieffektive luftbehandlingsprodukter. Dette har vi gjort siden

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 BE VILLA serie Ventilationsaggregat Typer: BE VILLA 200 BE VILLA 350 BE VILLA 700 BE VILLA serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD TERMIX Compact 20 VMTD er en komplet unit til styring af husets fjernvarmeinstallation. Brugsvandsopvarmningen foregår gennem en gennemstrømningsvandvarmer og radiatorkredsen

Læs mere