Drift- og vedligeholdelsesanvisninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drift- og vedligeholdelsesanvisninger"

Transkript

1 Luftbehandlingsaggregat Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Envistar Top Ordrenr. :... Emne :... Brugsanvisning i originalformat

2

3 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt Drift 2.1 Idriftsættelse af aggregat inkl. automatik Tilslutningsanv. aggregat inkl. automatik Tilslutningsanv. komp. ekskl. automatik Vedligeholdelsesanvisninger Serviceskema Posefilter (kode ATEF) Filterkappe (kode ATET-08) Roterende veksler Luftvarmer, vand Luftvarmer el Luftkøler vand Ventilatorenhed Spjæld (kode ETET-UM, ETET-TR) Lyddæmper (kode ETET-LD) Kodenøgler Aggregatspecifikation Str Tilluft F5 F7 Fraluft F5 F7 AL BR ATEV ATTV ATEE Eff.var 1 2 3

4 Side 2 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger 1 Generelt 1.1 Tilsigtet anvendelse 1.2 Sikkerhedsforskrifter Aflåselig sikkerhedsafbryder Envistar Top luftbehandlingsaggregat, variant Home Concept, er beregnet til brug til komfortventilation i energieffektive flerfamiliehuse. Vær opmærksom på aggregatets advarselsskilte og følgende sikkerhedsforskrifter: ADVARSEL! Højspænding og roterende ventilatorhjul, risiko for personskade. Ved indgreb/service Luk for aggregatet via automatikken, drej derefter sikkerhedsafbryderen til stillingen 0, og lås den. OBS! Sikkerhedsafbrydere er ikke dimensioneret til start og stop af aggregatet. Aggregatet skal startes og stoppes ved hjælp af automatikken. Inspektionsluger ADVARSEL! Overtryk i aggregatet, risiko for personskade. Lad trykket falde inden åbning af inspektionsluger. ADVARSEL! Roterende ventilatorhjul, risiko for personskade. Luk for aggregatet, og vent i mindst 3 minutter, før inspektionslugerne åbnes. OBS! Luger uden for bevægelige dele skal normalt være låst, der er ingen berøringsafskærmning. Ved indgreb låses lugerne op med den medfølgende nøgle. Eltilslutning ADVARSEL! Roterende ventilatorhjul, risiko for personskade. Der må ikke sættes spænding til aggregatet, før samtlige kanaler er tilsluttet.

5 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 3 OBS! Elektrisk tilslutning og andet elarbejde må kun udføres af en uddannet elektriker eller af den servicetekniker, der anvises af IV Produkt. 1.3 Fabrikanten Envistar luftbehandlingsaggregat er fremstillet af: IV Produkt AB Sjöuddevägen 7 S VÄXJÖ 1.4 Betegnelser Envistar Top er fremstillet som et enhedsaggregat med modelplade placeret på forsiden. De nødvendige betegnelser til identificering af aggregatet fremgår af modelpladen. Modell Model Envistar Top / Home Concept Kodnyckel Code key ATER NO-0-00 Beteckning Project name TA1 FA1 POS 1 Ordernummer Order number Max. varv Max. rev. r/m Max. temp. C Tillv. ort Tillv. månad Made in VÄXJÖ, SWEDEN Manuf. month 1109 YYMM Art. Nr Eksempel på modelplade 1.5 CE-mærkning og EF-erklæring Luftbehandlingsaggregatet er CE-mærket, og det indebærer, at det ved levering opfylder de relevante krav i EU's Maskindirektiv 2006/42/EF og øvrige EU-direktiver gældende for aggregattyperne. Som bevis på opfyldelse af kravene findes dokumentet EF-erklæring (Overensstemmelseserklæring), der også findes på CE-mærkningen gælder for de aggregater, der fremstilles af IV Produkt AB og leveres med indbygget automatik s Art. Nr _01 Eksempel på CE-plade for luftbehandlingsaggregat

6 Side 4 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger 1.6 Vedligeholdelse 1.7 Forlænget garanti Den løbende vedligeholdelse af dette aggregat kan udføres af den, der normalt har ansvaret for ejendomsvedligeholdelse, eller også kan der indgås aftale med et velrenommeret servicefirma. Hvis leverancen er dækket af 5-årsgaranti, i henhold til ABM 07 med tillæg ABM-V 07 eller i overensstemmelse med NL 01 med tillæg VU03, vedlæggges IV Produkts Service- og garantibog. For at gøre krav på forlænget garanti skal der fremvises en komplet dokumenteret og underskrevet IV Produkt Service- og garantibog. 1.8 Reservedele Reservedele og tilbehør til dette aggregat skal bestilles hos IV Produkts nærmeste salgskontor. Opgiv venligst produktkode ved bestilling. Koden findes på en separat dataplade anbragt på den relevante funktionsdel. Der findes en speciel reservedelsliste for aggregatet.

7 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 5 2 Drift 2.1 Idriftsættelse af aggregat inkl. automatik med rotor (kode ATER) er et fabriksbygget enhedsaggregat, som er afprøvet og dokumenteret på fabrikken. Der kræves ingen særskilt idriftsættelse af en certificeret person. Entreprenøren skal inden idriftsættelse sørge for følgende: 1. Tilslutning af kraft via aflåselig sikkerhedsafbryder. OBS! Elektrisk tilslutning og andet elarbejde må kun udføres af en uddannet elektriker eller af den servicetekniker, der anvises af IV Produkt. 2. Tilslutning af varme/kølebatteri. 3. Tilslutning af samtlige kanaler. ADVARSEL! Roterende ventilatorhjul. Der må ikke sættes spænding til aggregatet, før samtlige kanaler er tilsluttet.

8 Side 6 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger 2.2 Tilslutningsanvisninger og sikringer aggregat inkl. automatik Følgende tilslutningsanvisninger gælder for aggregater, som leveres komplet med automatik. Sikkerhedsafbryder Der skal monteres sikkerhedsafbrydere på aggregatet. Eldiagram Vedr. eldiagram til aggregat med automatik, se det ordrespecifikke eldiagram, der fulgte med aggregatleverancen. Aggregatfunktioner, krafttilførsel og sikring Størrelse Fælles krafttilførsel til samtlige funktioner. Ventilation + Luftvarmer el Størrelse Ventilation Eff.var. 1 Eff.var. 2 Eff.var V+N 10 AT V+N 16 AT V+N 20 AT V+N 10 AT V+N 25 AT V+N 20 AT V+N 10 AT V+N 25 AT V+N 32 AT V+N 10 AT V+N 25 AT V+N 32 AT V+N 40 AT Størrelse 21 Separat krafttilførsel til relevante funktioner. Ventilation Luftvarmer el Effektvariant V+N sikring 10 AT 16 AT 32 AT 40 AT

9 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side Tilslutningsanvisninger og sikringer komponenter ekskl. automatik Følgende tilslutningsanvisninger gælder for aggregater/komponenter, som leveres uden automatik. Ventilator størrelse 16 og 21 Sikkerhedsafbryder Sikkerhedsafbrydere bør monteres og indkobles på den relevante krafttilførsel. PE L1 L2 L3 TILFØRSEL 3 400V~50Hz Ventilator størrelse 04 PE L N TK/NC TK/COM TILFØRSEL 1 230V~50Hz ALARM (ÅBNER VED ALARM) NO COM NC GND Ain1 U 0-10V + ALARM (FORBINDER MELLEM COM-NO VED ALARM) STYRING 0-10V= Størrelse Mærkestrøm Anbef. sikring GND 0-10V +10V + STYRING 0-10V= 16 2,9A 10 AT 21 4,2A 10 AT Motoren starter/stopper ved styresignal 0,5 V. Mærkestrøm Anbef. sikring 2,8A 10 AT Motoren starter/stopper ved styresignal 0,5 V. Ventilatorstørrelse 06 og 10 Roterende veksler L N PE TILFØRSEL 1 230V~50Hz PE L N NO COM NC TILFØRSEL 1 230V~50Hz ALARM (FORBINDER MELLEM COM-NO VED ALARM) STYRING 0-10V= KØLEGENVINDING (SLUTTET KONTAKT GIVER FULDT OMDREJNINGSTAL) ALARM (FORBINDER VED ALARM) GND Ain1 U 0-10V + STYRING 0-10V= Anbef. sikring 10 AT Størrelse Mærkestrøm Anbef. sikring 06 3,1A 10 AT 10 6,4A 10 AT Motoren starter/stopper ved styresignal 0,5 V.

10 Side 8 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Luftvarmer el (kode ATEE) L1 L1 L2 L2 L3 PE se nedenstående tabel L N PE BETJENING 1 230V~ Y G0 + STYRING 0-10V= NC NO ALARM (FORBINDER MELLEM 3-4 VED ALARM) Effektvariant/anbef. sikring Størrelse V 16 A V 16A V 16A V 16A V 16A V 25A V 16A V 25A V 32A V 16A V 32A V 40 A

11 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 9 3 Vedligeholdelsesanvisninger 3.1 Serviceskema Serviceskemaet omfatter foranstaltninger og serviceintervaller for funktionsdele, der kan indgå i luftbehandlingsaggregatet. Aggregatet indeholder en eller flere af disse funktionsdele. De dele, der er aktuelle, er markeret på listen i indholdsfortegnelsen, se side 1. Serviceskemaet skal kopieres inden første udfyldning, så det udgør grundlag for næste års service. Service år for aggr. nr.... Service udført * (dato og underskrift) Funktionsdel Kode Anbefalet foranstaltning (tilsyn) Sidehenv t/ 6 måneder 6000 t/ 12 måneder 9000 t/ 18 måneder t/ 24 måneder Posefilter tilluft, fraluft ATEF Kontrol trykfald Evt. filterskift 10 AL Aluminiumsfilter i filterkappe ATET-08F- størrelse- AL Kontrol trykfald Evt. rengøring 12 C Kulfilter i filterkappe ATET-08F- størrelse- BR Kontrol indikering Evt. udskiftning 12 Roterende veksler Visuel kontrol Kontrol diff-tryk Evt. rengøring 15 Luftvarmer, H 2 O vand ATEV, ATTV Visuel kontrol Evt. rengøring Funktionskontrol 17 Luftvarmer el ATEE Visuel kontrol Evt. rengøring Funktionskontrol 18 H O 2 Luftkøler vand Visuel kontrol Kontrol aftapning Evt. rengøring Funktionskontrol 19 Ventilatorenhed Visuel kontrol Evt. rengøring Kontrol luftmængde 20 Spjæld ETET-UM, ETET-TR Visuel kontrol Evt. rengøring Kontrol tæthed 23 Lyddæmper ETET-LD Visuel kontrol Evt. rengøring 24 * Hver 3000 driftstimer eller hver 6. måned afhængig af, hvad der indtræffer først. I visse miljøer kan der være behov for hyppigere service.

12 Side 10 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger 3.2 Posefilter (kode ATEF) Luftfiltret i et luftbehandlingsanlæg skal forhindre støv og snavs i at trække ind i bygningen. Det skal også beskytte aggregatets følsomme dele som f.eks. batterier og vekslere mod tilsmudsning. Udskilningseffekten kan svinge meget mellem forskellige filtertyper. Evnen til at akkumulere snavs er også meget forskellig. Ved filterudskiftning er det derfor vigtigt at anvende filter af samme kvalitet og kapacitet. Udskilningsklasse angives med standardbetegnelserne F5 F7, som er finfilter. Højere tal angiver højere grad af udskilning. Filtrene er beregnet til engangsbrug. Hvis filtrene bliver genanbragt, mindskes aggregatets kapacitet. Filtrene skal derfor udskiftes, Filter hvis trykfaldet over filtret overstiger det angivne sluttrykfald. Det er vigtigt at stoppe aggregatet i forbindelse med filterskift, så der ikke løsnes støv, der så bliver suget ind i aggregatet. Dderfor skal også filterdelene rengøres i forbindelse med skift af filter. Kontrol Kontroller trykfaldet over filtrene. Trykfaldet måles med et manometer, der er tilsluttet sonderne. Sonderne er tilsluttet på hver side af filtret. + xx Pa + xx Pa Hvis det angivne trykfald opnås, skal filtret udskiftes. Sluttrykfald er angivet på filterdelens etiket (udfyldes ved idriftsættelse af aggregatet).

13 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 11 Filterdata Størrelse Filtertype Antal filtre Ramme Mål (mm) Længde Filterklasse Filteroverflade totalt (m²) 04 Posefilter F5-F Posefilter F5-F Posefilter F5-F Posefilter F5-F F5 F7 F5 F7 F5 F7 F5 F7 1,7 2,2 2,5 3,1 5,3 6,4 6,6 9,0 21 Posefilter F5-F F5 F7 8,4 11,1 Filterudskiftning (ATEF) 1. Luk for aggregatet via automatikken, og lås sikkerhedsafbryderen i stillingen 0. OBS! Sikkerhedsafbrydere er ikke dimensioneret til start og stop af aggregatet. Aggregatet skal startes og stoppes ved hjælp af automatikken. 2. Vent, til ventilatorerne er standset, og åbn inspektionslugen. ADVARSEL! Overtryk i aggregatet, risiko for personskade. Lad trykket falde inden åbning af inspektionsluger. 3. Løsn excenterskinnerne. 4. Fjern det gamle filter ved at trække det ud mod dig. 5. Rengør filterkappen. 6. Indsæt det nye filter, og tryk excenterskinnerne ind, og luk inspektionslugen. 7. Hvis der findes fastmonteret filtervagt: Fastgør sonderne på hver side af filtret. 8. Start aggregatet. Excenterskinner i aggregat

14 Side 12 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger 3.3 Filterkappe (kode ATET-08) Filterkappen er ekstraudstyr og kan anvendes til aluminiumsfilter på fraluftsiden kulfilter på tilluftsiden AL C AL - aluminiumsfilter, C - kulfilter Black Ridge Aluminiumsfilter Kulfilter Black Ridge Aluminiumsfiltret er beregnet til brug i fedtholdig fraluft for at undgå, at der suges fedt ind i aggregatet. Filtret er af typen vævet planfilter. Aluminiumsfiltret kan vaskes med varmt vand og et mildt rengøringsmiddel. Kulfiltret bruges til at fjerne dårlige lugte i form af organisk og ildelugtende gasser/dampe. Kulfiltret placeres på tilluftsiden. Kulfiltre er af typen Black Ridge, opbygget som kompakte og højeffektive molekylefiltre. Filtret er af engangstypen og er brændbart i sin helhed. Kontrol Aluminiumsfilter Kontroller trykfaldet over filtret. Trykfaldet måles med et manometer, der er tilsluttet sonderne. Sonderne er tilsluttet på hver side af filtret. Hvis det angivne trykfald opnås, skal filtret udskiftes. Sluttrykfald er angivet på filterdelens etiket (udfyldes ved idriftsættelse af aggregatet). Kontroller også filtret visuelt for skader og belægning.

15 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 13 Kulfilter Kulfiltrets funktion og levetid afhænger af passeret luftmængde og molekyletætheden for ildelugtende stoffer. Dette indebærer, at tidsintervallet for filterskift kan variere mellem forskellige aggregater afhængig af driftsforhold og luftens indhold af ildelugtende stoffer. Aggregater leveret med IV Produkts indbyggede automatik er forsynet med styrefunktionen filterkontrol FLC (Filter Lifetime Control). FLC angiver, hvornår det er på tide at udskifte kulfiltret. Angivelsen sker i form af en alarm på håndterminalens display. FLC beregner den passerede luftmængde gennem kulfiltret og aktiverer alarm om filterskifte, når den indstillede værdi opnås. Værdien for passeret luftmængde angives i megakubikmeter (Mm3). Funktionen tager ikke hensyn til lugtindholdet i luften, og i medfør af dette skal angivelsen ses som en anbefaling til kontrol af filtrets funktion. Hvis der ikke forekommer nogen overførsel af lugt, er der ikke behov for udskiftning af filter. Forindstillet FLC-værdi i henhold til nedenstående tabel er baseret på maks. luftmængde i løbet af 12 måneders heltidsdrift. Værdien kan sænkes om ønsket: - foretag ændring til hyppigere filterskifteinterval ved maks. luftmængde - bibehold filterskifteintervallet på 12 måneder ved lavere luftmængde. For ændring af værdi, se separat dokumentation for Climatix. Filterdata Aluminiumsfilter Størrelse Filtertype Aluminiumsfilter Aluminiumsfilter Aluminiumsfilter Aluminiumsfilter Aluminiumsfilter Antal filtre Ramme Mål (mm) Længde Filteroverflade total (m²) , , , , ,85 Kulfilter Størrelse Filtertype Antal filtre Ramme Mål (mm) Længde Vægt (kg) FLC forindstillet værdi (Mm³) 04 Black Ridge Black Ridge Black Ridge Black Ridge Black Ridge

16 Side 14 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Filterudskiftning (ATET) 1. Luk for aggregatet via automatikken, og lås sikkerhedsafbryderen i stillingen 0. OBS! Sikkerhedsafbrydere er ikke dimensioneret til start og stop af aggregatet. Aggregatet skal startes og stoppes ved hjælp af automatikken. 2. Vent, til ventilatorerne er standset, og fjern inspektionslugen. ADVARSEL! Overtryk i aggregatet, risiko for personskade. Lad trykket falde inden fjernelse af inspektionsluger. 3. Løsn excenterskinnerne. Excenterskinner i filterkappe 4. Fjern det gamle filter ved at trække det ud mod dig. Kasserede filtre skal håndteres miljømæssigt korrekt. Kulfiltret er brændbart i sin helhed. 5. Rengør filterkappen. 6. Indsæt det nye filter, og tryk excenterskinnerne ind, og luk inspektionslugen. 7. Nulstil filterkontrolfunktionen FLC via håndterminalen (kun relevant for aggregater forsynet mediv Produkts indbyggede automatik). 8. Start aggregatet.

17 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side Roterende veksler Vekslerens opgave er at genvinde varme fra fraluften og overføre denne varme til tilluften. På denne måde reduceres effektbehovet og energiforbruget. Fejlfunktion i veksleren ved formindsket genvindingsgrad indebærer øget energiforbrug. Det betyder også, at den projekterede tillufttemperatur ikke opnås ved lave udetemperaturer. En tænkelig årsag til reduceret genvindingsgrad kan være, at rotoren drejer for langsomt på grund af slør i drivremmen. Roterende veksler Omdrejningstallet skal være mindst 8 o/min ved fuld genvinding. Problemer med tilstopning af rotorens kanaler i form af snavs forekommer ikke under normale omstændigheder, da rotoren generelt er selvrensende. Det kan dog ske, hvis snavset er af klæbrig art. En reduktion af fraluftmængden f.eks. på grund af tilsmudsning af fraluftfiltret resulterer i nedsat genvindingsgrad. Aggregatet er forsynet med funktion til styring af trykbalance over renblæsningssektoren, og det indebærer, at der ikke er behov for at kontrollere eller justere trykbalancen. For aggregater leveret med IV Produkts indbyggede automatik er funktionen tilkoblet og færdig fra fabrik. For aggregater uden medleveret automatik skal funktionen tilkobles. Kontrol 1. Luk for aggregatet via automatikken, og lås sikkerhedsafbryderen i stillingen Vent, til ventilatorerne er standset, og åbn inspektionslugen. ADVARSEL! Overtryk i aggregatet, risiko for personskade. Lad trykket falde inden åbning af inspektionsluger. 3. Kontroller, at rotoren roterer let. Hvis den går trægt, kan tætningsbørsten justeres. 4. Kontroller, at rotorens tætningsbørste slutter tæt til sidepladerne, og at den ikke er slidt. Tætningsbørsten er en brugsdel, der kan justeres eller skiftes efter behov. 5. Kontroller, at drivremmen er stram og uden slør. Hvis remmen har slør, skal den afkortes. Rotorens omdrejningstal skal være mindst 8 o/min ved fuld genvinding. 6. Kontroller, at drivremmen er ubeskadiget og ren. 7. Kontroller, at luftindløbssiderne på rotoren ikke er belagt med støv eller anden forurening. OBS! Undgå at berøre rotorens indløbs- og udløbssider med hænder eller værktøj. 8. Kontroller differenstrykket over rotoren. Renblæsningssektoren monteres fra fabrik i stillingen maks. åben. Afhængig af aggregatets trykforhold kan der være behov for justering af renblæsningssektoren. Forkert indstilling kan medføre nedsat virkningsgrad. Kontrol og indjustering foretages på følgende måde:

18 Side 16 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger - Mål og noter trykdifference mellem udeluft (P1) og fraluft (P3). P 1 atm (101 kpa) Trimspjæld + 25 Pa P4 P1 P3-125 P Aflæs anbefalet indstilling (justeringsåbning i renblæsningssektoren) i nedenstående tabeller. Anbefalet justeringsåbning i renblæsningssektor Rotortype 5 åben* lukket Trykdiff. mellem P1 og P3 (Pa) Normal < > 600 Plus < > 700 *maks. åben renblæsningssektor, forindstillet position fra fabrik Rotationsretning Afkastluft Fraluft Udeluft - Juster renblæsningssektoren efter behov. Billedet viser maks. åben renblæsningssektor. Tilluft Rengøring Smøring Fjern støv ved forsigtig støvsugning med en blød børste. Ved grov tilsmudsning og tilsmudsning med fedt kan rotoren sprøjtes med vand med opvaskemiddel (af den type, der ikke korroderer aluminium). Trykluft med lavt tryk (maks. 6 bar) kan anvendes til renblæsning. Mundstykket skal mindst holdes 5 10 mm fra rotoren. Lejer og drivmotor er permanentsmurte og kræver ingen smøring.

19 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side Luftvarmer, vand (ATEV) og Thermoguard (ATTV) Varmebatteriet består af et antal kobberrør med påpressede aluminiumslameller. Batteriets kapacitet nedsættes, hvis der kommer snavsbelægning på batteriets overflader. Udover en reduktion af varmeoverførslen øges trykfaldet på luftsiden. Selvom anlægget er udstyret med et godt filter, afsættes der med tiden snavs på batterilamellernes forkant (indløbssiden). For at opnå fuld effekt skal batteriet være godt udluftet. Udluftning foregår i Luftvarmer, vand (kode ATEV) rørledninger via luftskruer i rørtilslutninger og/eller luftklokke. Kontrol Rengøring Udluftning Funktion Kontroller: 1. Batteriets lameller med hensyn til mekanisk beskadigelse 2. At batteriet ikke lækker. Hvis lamellerne på batterierne er snavsede: Rengør ved at støvsuge dem fra indløbssiden. Du kan evt. blæse dem forsigtigt rene fra udløbssiden. Ved kraftig tilsmudsning: Lav en blanding af varmt vand og en smule opvaskemiddel (den slags, der ikke korroderer aluminium), og spray det på. Foretag udluftning af varmebatteri og rørledninger efter behov. Der findes også luftskruer oven på batteriet eller tilslutningsledningerne. Kontroller, at batteriet afgiver varme. Dette kan foretages ved en kortvarig forøgelse af temperaturindstillingen (brugerindstilling). Fremtidig vedligeholdelse af Thermoguard (kode ATTV) 1. Sikkerhedsventilens funktion skal kontrolleres regelmæssigt (mindst en gang om året). Hvis der opdages en lækkende ventil, skyldes det normalt, at snavs fra rørsystemet har sat sig fast i ventilsædet. Under normale omstændigheder er det tilstrækkeligt at dreje ventilhjulet forsigtig og på den måde "spule" ventilsædet frit for snavs. Ved fortsat lækage skal sikkerhedsventilen udskiftes med en ventil af samme type og åbningstryk. Sikkerhedsventil 2. Eventuelle afspærringsventiler på tilførsel og returløb må ikke være lukkede ved risiko for tilfrysning. 3. Hvis et Thermoguard-batteri er tilfrosset, skal det tøs helt op, før det tages i brug igen. Hvis der er installeret varmevekslere før batteriet, er det ofte tilstrækkeligt at køre genvindingen for at optø batteriet. Hvis dette ikke lader sig gøre, skal der anvendes en ekstern varmekilde til at optø batteriet. Vigtigt! For at sikre Thermoguard-batteriets funktion skal hele batteriet tøs helt op, før det tages i brug igen. Kontroller ved opstart, at der cirkulerer væske i hele batteriet.

20 Side 18 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger 3.6 Luftvarmer el (kode ATEE) Luftvarmer el (kode ATEE) Varmebatteriet består af "nøgne elstave. Kraftig tilsmudsning kan medføre, at elstavene opnår for høj temperatur. Dette kan medføre en forkortelse af stavenes driftslevetid. Det kan også medføre lugtgener i form af brændt støv og i værste tilfælde risiko for brand. Overophedede elstave kan blive deformeret eller løsne sig fra ophænget og forårsage uensartet opvarmning af luften. Kontrol Rengøring Funktion Kontroller, at elstavene er placeret korrekt og ikke er deformerede. Fjern eventuel forurening ved støvsugning eller aftørring. 1. Simuler reduceret effektbehov ved kortvarig sænkning af temperaturindstillingen (brugerindstilling), så samtlige eltrin (kontaktorer) går i frastilling. 2. Øg derefter brugerindstillingen kraftigt, og kontroller, at eltrinene aktiveres. 3. Stil temperaturindstillingen tilbage igen. 4. Stop aggregatet (OBS! Undgå at bruge sikkerhedsafbryderen). Samtlige eltrin skal falde ud (= kontaktorerne i frastilling). Stop af aggregatet kan være forsinket ca. 2 5 minutter for at bortkøle den varmeenergi, der har samlet sig i luftvarmeren. Elbatteriet er udstyret med dobbelte temperaturbegrænsere. Den automatiske aktivering skal være indstillet til 70 C. Overophedningsbeskyttelsen med manuel aktivering afbryder ved ca. 120 C og er placeret på lommen på siden af batteriet. Inden nulstilling skal årsagen til overophedningen afdækkes og kontrolleres. Bemærk, at risikoen for overophedning øges med reduceret luftmængde. Lufthastigheden bør ikke komme under 1,5 m/s.

21 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side Luftkøler vand Luftkøler vand Kølebatteriet består af et antal kobberrør med påpressede aluminiumslameller. Batteriets kapacitet nedsættes, hvis der kommer snavsbelægning på batteriets overflader. Udover en reduktion af varmeoverførslen øges trykfaldet på luftsiden. Selvom anlægget er udstyret med et godt filter, afsættes der med tiden snavs på batterilamellernes forkant (indløbssiden). Under kølebatteriet findes der et kar med afløb til afledning af kondensvand. Kontrol Kontroller: 1. Batteriets lameller med hensyn til mekanisk beskadigelse 2. At batteriet ikke lækker 3. At kulden er jævnt fordelt over batteriet overflade (ved drift) 4. Bundkar og afløb med vandlås (rengøres efter behov) 5. At vandlås (uden bagventil) er fyldt med vand. Rengøring Udluftning Funktion Hvis lamellerne på batterierne er snavsede, skal de rengøres ved støvsugning fra indløbssiden. Man kan evt. blæse dem rene med forsigtighed fra udløbssiden. Ved kraftig tilsmudsning kan der bruges en blanding af varmt vand med opvaskemiddel, som ikke korroderer aluminium. Foretag udluftning af kølebatteri og rørledninger efter behov. Der findes også luftskruer oven på batteriet eller tilslutningsledningerne. Kontroller, at batteriet afgiver køling. Dette kan foretages ved en kortvarig sænkning af hensyn (brugerindstilling).

22 Side 20 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger 3.8 Ventilatorenhed Ventilatorernes opgave er at transportere luft gennem systemet, dvs. at ventilatoren skal overvinde den strømningsmodstand, der findes i luften, kanaler og aggregat. Ventilatorernes omdrejningstal er tilpasset til at give korrekt luftmængde. Hvis ventilatorerne giver en lavere mængde, medfører dette forstyrrelse af anlæggets funktion. Hvis tilluftmængden er for lav, opstår der ubalance i systemet, og det kan medføre dårligt indeklima. Hvis fraluftmængden er for lav, bliver ventilationseffekten dårlig. Endvidere kan ubalancen medføre, at fugtig luft trykkes ud i bygningskonstruktionen. En årsag til, at ventilatorerne giver for lille luftmængde, kan være snavsbelægning på ventilatorhjulets skovle. ADVARSEL! Højspænding og roterende ventilatorhjul, risiko for personskade. Ved indgreb/service Luk for aggregatet via automatikken, drej derefter sikkerhedsafbryderen til stillingen 0, og lås den. ADVARSEL! Roterende ventilatorhjul, risiko for personskade. Luk for aggregatet, og vent i mindst 3 minutter, før inspektionslugerne åbnes Ventilatorenhed størrelse 04 og EC-motor med reguleringsenhed 2. Ventilatorhjul 3. Vibrationsdæmper Ventilatorenhed størrelse 10, 16 og 21 3

23 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 21 Ventilator størrelse 04 og 06 Kontrol 1. Løsn skruerne (pos. 2) på tilslutningspladen (pos. 1), og hægt ventilatorenheden af nøglehullet på vibrationsdæmperkonsollerne (pos. 4) både foroven og forneden. 2. Kontroller, at ventilatorhjulet med motor (pos. 5) roterer let, er i balance og ikke vibrerer. Kontroller også, at ventilatorhjulet er fri for partikelophobninger. Ubalance kan skyldes belægning eller skader på ventilatorhjulets skovle. 3. Lyt til lejelyd fra motoren. Hvis lejet er i orden, høres en svagt summende lyd. En skurrende eller hamrende lyd kan betyde, at lejet er beskadiget og kræver service. 4. Kontroller, at ventilatorhjulet med motor (pos. 5) sidder fast på ventilatorkonsollen øverst (pos. 7), og at det ikke forskydes sideværts ind mod indløbskeglen (pos. 6). Kontroller også, at indløbskeglen sidder forsvarligt fast. 5. Ventilatorenheden er monteret på tilslutningspladen med vibrationsdæmpere af gummi (pos. 3) mellem ventilatorkonsollen nederst (pos. 8) og vibrationsdæmperkonsollerne (pos. 4). Kontroller, at vibrationsdæmperne er hele og sidder fast. 6. Kontroller, at pakningen på tilslutningspladen (pos. 1) omkring tilslutningshullet er hel og sidder fast. 7. Kontroller, at måleslangerne sidder fast på de respektive måleudtag. 8. Kontroller, at kantbeskyttelsen på ventilatorkonsollen øverst (pos. 7) sidder fast og beskytter de kabler, som er tilsluttet koblingsdåsen (pos. 9). 9. Eftermonter ventilatorenheden ved at hægte den i nøglehullet i vibrationsdæmperkonsollerne (pos. 4), både foroven og forneden, og fastgør skruerne (pos. 2) på tilslutningspladen (pos. 1). 10. Kontroller luftmængderne ved at måle Δp ved tilslutningerne for strømningsmåler. Anvend aggregatets strømningsplade, og aflæs, hvilken strømning, der svarer til opmålt Δp, se nedenstående eksempel. LUFTFLÖDE / AIRFLOW 0,30 Q=0,051* P P (Pa) ,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 Art. NR Q (m³/s) Ventilatorenhed størrelse 04 og Tilslutningsplade 2. Skruer (ophængning) 3. Vibrationsdæmper 4. Vibrationsdæmperkonsol 5. Ventilatorhjul med motor 6. Indløbskegle 7. Ventilatorkonsol øverste 8. Ventilatorkonsol nederste 9. Koblingsdåse Stømningsplade Tilslutninger for strømningsmåling (måleudtag) Rengøring 1. Følg punkt 1 under Kontrol. 2. Fjern eventuelle belægninger på ventilatorhjulskovle ved aftørring. Anvend et miljøvenligt affedtningsmiddel. 3. Udvendigt skal motoren holdes ren for støv, snavs og olie. Rengør med en aftørringsklud. Ved kraftig tilsmudsning kan der anvendes et miljøvenligt affedtningsmiddel. Der kan være risiko for overophedning, hvis et tykt smudslag forhindrer køling af statorhuset. 4. Støvsug inde i aggregatet, så der ikke blæses partikler ud i kanalsystemet. 5. Rengør de øvrige dele på samme måde som ventilatorhjulet. Kontroller, at indtagskeglerne sidder forsvarligt fast. 6. Følg punkt 9 under Kontrol.

24 Side 22 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Ventilator størrelse 10 og 16 Kontrol 1. Løsn skruerne (pos. 1) og splittapperne (pos. 2). Træk ventilatorenhederne udad (ventilator og motor er monterede på skinner). 2. Kontroller, at ventilatorhjulet roterer let, er i balance og ikke vibrerer. Kontroller også, at ventilatorhjulet er fri for partikelophobninger. Ubalance kan skyldes belægning eller skader på ventilatorhjulets skovle. 3. Lyt til lejelyd fra motoren. Hvis lejet er i orden, høres en svagt summende lyd. En skurrende eller hamrende lyd kan betyde, at lejet er beskadiget og kræver service. 4. Ventilatorhjul og motor er monteret på et stativ, der er forsynet med gummidæmpere. Kontroller, at dæmperne sidder fast og er hele. 5. Kontroller faste bolte samt ophængningsanordninger og stativ. 6. Kontroller, at pakningen på tilslutningspladen omkring tilslutningshullet er hel og sidder fast. 7. Kontroller, at måleslangerne sidder fast på de respektive måleudtag. 8. Eftermonter ventilatorenhederne. 9. Kontroller luftmængderne ved at måle Δp ved tilslutningerne for strømningsmåler. Anvend aggregatets strømningsplade, og aflæs, hvilken strømning, der svarer til opmålt Δp, se nedenstående eksempel. LUFTFLÖDE / AIRFLOW 0,30 Q=0,051* P P (Pa) ,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 Art. NR Q (m³/s) Ventilatorenhed størrelse 10 og Skruer ventilatorenhed 2. Splittapper 3. Vibrationsdæmper 4. Motor 5. Ventilatorhjul 1 Stømningsplade Tilslutninger for strømningsmåling Rengøring 1. Følg punkt 1 under Kontrol. 2. Fjern eventuelle belægninger på ventilatorhjulskovle ved aftørring. Anvend et miljøvenligt affedtningsmiddel. 3. Udvendigt skal motoren holdes ren for støv, snavs og olie. Rengør med en aftørringsklud. Ved kraftig tilsmudsning kan der anvendes et miljøvenligt affedtningsmiddel. Der kan være risiko for overophedning, hvis et tykt smudslag forhindrer køling af statorhuset. 4. Støvsug derefter inde i aggregatet, så der ikke blæses støv ud i kanalsystemet. 5. Rengør de øvrige dele på samme måde som ventilatorhjulet. Kontroller, at indtagskeglerne sidder forsvarligt fast. 6. Eftermonter ventilatorenhederne.

Luftbehandlingsaggregat. Emne:...

Luftbehandlingsaggregat. Emne:... Luftbehandlingsaggregat Drift- og vedligeholdelsesanvisninger, Emne:... Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 1 Indholdsfortegnelse Aggregatspecifikation 1 Stl. 04 06 10 16 1.1 Sikkerhed 2 1.2 Vedligeholdelse

Læs mere

Luftbehandlingsaggregat. Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger. Envistar Compact. Objekt:...

Luftbehandlingsaggregat. Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger. Envistar Compact. Objekt:... Luftbehandlingsaggregat Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Objekt:... Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side Indholdsfortegnelse Aggregatspecifikation 1 Stl. 04 06 10 14 1.1 Sikkerhed 2 1.2 Vedligeholdelse

Læs mere

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E Drifts- og vedligeholdelsesvejledning GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E Fra og med programversion 1.09 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, Generation D fra og med programversion 6.07 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer www.swegon.com

Læs mere

INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT

INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT Fra og med programversion 3.00 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5 Indendørs version Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring 3 1. Transport 4 1.1 Tilbehør 4 1.2 Aflæsning med gaffeltruck 4 1.3 Aflæsning

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Juli 2014 Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Med automatik DK Brugsanvisning Version 1.01.04 Original version for aggregatet 1 Hovedoversigt Generel beskrivelse a. Fabrikantoplysninger b.

Læs mere

Køleaggregat Cooler Installations- og vedligeholdelsesanvisning Størrelse 14 60

Køleaggregat Cooler Installations- og vedligeholdelsesanvisning Størrelse 14 60 Køleaggregat Cooler Installations- og vedligeholdelsesanvisning Størrelse 14 60 Str. 14-18 Str. 24-60 Indholdsfortegnelse 1. oversigt 3 1.1. Generelt 3 1. Funktionsprincipper 4 1.2.1 Cooler 14 og 18 4

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

Teknisk information. Ventilation

Teknisk information. Ventilation Teknisk information Ventilation Generel beskrivelse Beskrivelse af aggregater Mål og vægt Varianter Tekniske data Styring Tilbehør aggregat Tilbehør styring VENTILATION 1 Generel beskrivelse 1.01-1.01

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80

KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80 KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80 Dokumentets originalsprog er svensk Indholdsfortegnelse. Oversigt 3.. Generelt 3. Funktionsprincip 4 Sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS KVALITET SUNDHED TRIVSEL VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING FEB 2015 2 VENT PLUS INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle anbefalinger side 3 Sikkerhedskrav side 4 Introduktion

Læs mere

Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan

Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986890 Rev. 00 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 2 af 45 Indhold 1. GENEREL

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG. 22 Serien

INSTRUKTIONSBOG. 22 Serien INSTRUKTIONSBOG 22 Serien Velkommen om bord Vi vil gerne ønske dig tillykke med din nye båd og dit valg af en Volvo Penta Marinemotor. Det er et valg, som vil give dig megen bådglæde i lang tid fremover.

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

Armatec trykekspansion

Armatec trykekspansion Dimensionsområde PN Temperaturområde Materiale 200-1400 liter 10 Tank -10 - +110 ºC Stål Bælg +5 - +80 C EPDM Trykholdeenhed +5 - +40 C Generelt Trykholdeanlæg til lukkede, væskebærende køle- og varmeanlæg,

Læs mere

Styresystem IQnomic Standard

Styresystem IQnomic Standard Håndterminal/kontrolpanel Indstillinger... 26 Sprog/Language... 26 Luftmængdeenhed... 26 Min./maks.-indstilling... 26 Grundindstilling... 26 Styring Styring... 26 Koblingsur... 26 Startsekvens... 26 Opvarmning

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere