Drift- og vedligeholdelsesanvisninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drift- og vedligeholdelsesanvisninger"

Transkript

1 Luftbehandlingsaggregat Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Envistar Top Ordrenr. :... Emne :... Brugsanvisning i originalformat

2

3 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt Drift 2.1 Idriftsættelse af aggregat inkl. automatik Tilslutningsanv. aggregat inkl. automatik Tilslutningsanv. komp. ekskl. automatik Vedligeholdelsesanvisninger Serviceskema Posefilter (kode ATEF) Filterkappe (kode ATET-08) Roterende veksler Luftvarmer, vand Luftvarmer el Luftkøler vand Ventilatorenhed Spjæld (kode ETET-UM, ETET-TR) Lyddæmper (kode ETET-LD) Kodenøgler Aggregatspecifikation Str Tilluft F5 F7 Fraluft F5 F7 AL BR ATEV ATTV ATEE Eff.var 1 2 3

4 Side 2 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger 1 Generelt 1.1 Tilsigtet anvendelse 1.2 Sikkerhedsforskrifter Aflåselig sikkerhedsafbryder Envistar Top luftbehandlingsaggregat, variant Home Concept, er beregnet til brug til komfortventilation i energieffektive flerfamiliehuse. Vær opmærksom på aggregatets advarselsskilte og følgende sikkerhedsforskrifter: ADVARSEL! Højspænding og roterende ventilatorhjul, risiko for personskade. Ved indgreb/service Luk for aggregatet via automatikken, drej derefter sikkerhedsafbryderen til stillingen 0, og lås den. OBS! Sikkerhedsafbrydere er ikke dimensioneret til start og stop af aggregatet. Aggregatet skal startes og stoppes ved hjælp af automatikken. Inspektionsluger ADVARSEL! Overtryk i aggregatet, risiko for personskade. Lad trykket falde inden åbning af inspektionsluger. ADVARSEL! Roterende ventilatorhjul, risiko for personskade. Luk for aggregatet, og vent i mindst 3 minutter, før inspektionslugerne åbnes. OBS! Luger uden for bevægelige dele skal normalt være låst, der er ingen berøringsafskærmning. Ved indgreb låses lugerne op med den medfølgende nøgle. Eltilslutning ADVARSEL! Roterende ventilatorhjul, risiko for personskade. Der må ikke sættes spænding til aggregatet, før samtlige kanaler er tilsluttet.

5 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 3 OBS! Elektrisk tilslutning og andet elarbejde må kun udføres af en uddannet elektriker eller af den servicetekniker, der anvises af IV Produkt. 1.3 Fabrikanten Envistar luftbehandlingsaggregat er fremstillet af: IV Produkt AB Sjöuddevägen 7 S VÄXJÖ 1.4 Betegnelser Envistar Top er fremstillet som et enhedsaggregat med modelplade placeret på forsiden. De nødvendige betegnelser til identificering af aggregatet fremgår af modelpladen. Modell Model Envistar Top / Home Concept Kodnyckel Code key ATER NO-0-00 Beteckning Project name TA1 FA1 POS 1 Ordernummer Order number Max. varv Max. rev. r/m Max. temp. C Tillv. ort Tillv. månad Made in VÄXJÖ, SWEDEN Manuf. month 1109 YYMM Art. Nr Eksempel på modelplade 1.5 CE-mærkning og EF-erklæring Luftbehandlingsaggregatet er CE-mærket, og det indebærer, at det ved levering opfylder de relevante krav i EU's Maskindirektiv 2006/42/EF og øvrige EU-direktiver gældende for aggregattyperne. Som bevis på opfyldelse af kravene findes dokumentet EF-erklæring (Overensstemmelseserklæring), der også findes på CE-mærkningen gælder for de aggregater, der fremstilles af IV Produkt AB og leveres med indbygget automatik s Art. Nr _01 Eksempel på CE-plade for luftbehandlingsaggregat

6 Side 4 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger 1.6 Vedligeholdelse 1.7 Forlænget garanti Den løbende vedligeholdelse af dette aggregat kan udføres af den, der normalt har ansvaret for ejendomsvedligeholdelse, eller også kan der indgås aftale med et velrenommeret servicefirma. Hvis leverancen er dækket af 5-årsgaranti, i henhold til ABM 07 med tillæg ABM-V 07 eller i overensstemmelse med NL 01 med tillæg VU03, vedlæggges IV Produkts Service- og garantibog. For at gøre krav på forlænget garanti skal der fremvises en komplet dokumenteret og underskrevet IV Produkt Service- og garantibog. 1.8 Reservedele Reservedele og tilbehør til dette aggregat skal bestilles hos IV Produkts nærmeste salgskontor. Opgiv venligst produktkode ved bestilling. Koden findes på en separat dataplade anbragt på den relevante funktionsdel. Der findes en speciel reservedelsliste for aggregatet.

7 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 5 2 Drift 2.1 Idriftsættelse af aggregat inkl. automatik med rotor (kode ATER) er et fabriksbygget enhedsaggregat, som er afprøvet og dokumenteret på fabrikken. Der kræves ingen særskilt idriftsættelse af en certificeret person. Entreprenøren skal inden idriftsættelse sørge for følgende: 1. Tilslutning af kraft via aflåselig sikkerhedsafbryder. OBS! Elektrisk tilslutning og andet elarbejde må kun udføres af en uddannet elektriker eller af den servicetekniker, der anvises af IV Produkt. 2. Tilslutning af varme/kølebatteri. 3. Tilslutning af samtlige kanaler. ADVARSEL! Roterende ventilatorhjul. Der må ikke sættes spænding til aggregatet, før samtlige kanaler er tilsluttet.

8 Side 6 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger 2.2 Tilslutningsanvisninger og sikringer aggregat inkl. automatik Følgende tilslutningsanvisninger gælder for aggregater, som leveres komplet med automatik. Sikkerhedsafbryder Der skal monteres sikkerhedsafbrydere på aggregatet. Eldiagram Vedr. eldiagram til aggregat med automatik, se det ordrespecifikke eldiagram, der fulgte med aggregatleverancen. Aggregatfunktioner, krafttilførsel og sikring Størrelse Fælles krafttilførsel til samtlige funktioner. Ventilation + Luftvarmer el Størrelse Ventilation Eff.var. 1 Eff.var. 2 Eff.var V+N 10 AT V+N 16 AT V+N 20 AT V+N 10 AT V+N 25 AT V+N 20 AT V+N 10 AT V+N 25 AT V+N 32 AT V+N 10 AT V+N 25 AT V+N 32 AT V+N 40 AT Størrelse 21 Separat krafttilførsel til relevante funktioner. Ventilation Luftvarmer el Effektvariant V+N sikring 10 AT 16 AT 32 AT 40 AT

9 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side Tilslutningsanvisninger og sikringer komponenter ekskl. automatik Følgende tilslutningsanvisninger gælder for aggregater/komponenter, som leveres uden automatik. Ventilator størrelse 16 og 21 Sikkerhedsafbryder Sikkerhedsafbrydere bør monteres og indkobles på den relevante krafttilførsel. PE L1 L2 L3 TILFØRSEL 3 400V~50Hz Ventilator størrelse 04 PE L N TK/NC TK/COM TILFØRSEL 1 230V~50Hz ALARM (ÅBNER VED ALARM) NO COM NC GND Ain1 U 0-10V + ALARM (FORBINDER MELLEM COM-NO VED ALARM) STYRING 0-10V= Størrelse Mærkestrøm Anbef. sikring GND 0-10V +10V + STYRING 0-10V= 16 2,9A 10 AT 21 4,2A 10 AT Motoren starter/stopper ved styresignal 0,5 V. Mærkestrøm Anbef. sikring 2,8A 10 AT Motoren starter/stopper ved styresignal 0,5 V. Ventilatorstørrelse 06 og 10 Roterende veksler L N PE TILFØRSEL 1 230V~50Hz PE L N NO COM NC TILFØRSEL 1 230V~50Hz ALARM (FORBINDER MELLEM COM-NO VED ALARM) STYRING 0-10V= KØLEGENVINDING (SLUTTET KONTAKT GIVER FULDT OMDREJNINGSTAL) ALARM (FORBINDER VED ALARM) GND Ain1 U 0-10V + STYRING 0-10V= Anbef. sikring 10 AT Størrelse Mærkestrøm Anbef. sikring 06 3,1A 10 AT 10 6,4A 10 AT Motoren starter/stopper ved styresignal 0,5 V.

10 Side 8 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Luftvarmer el (kode ATEE) L1 L1 L2 L2 L3 PE se nedenstående tabel L N PE BETJENING 1 230V~ Y G0 + STYRING 0-10V= NC NO ALARM (FORBINDER MELLEM 3-4 VED ALARM) Effektvariant/anbef. sikring Størrelse V 16 A V 16A V 16A V 16A V 16A V 25A V 16A V 25A V 32A V 16A V 32A V 40 A

11 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 9 3 Vedligeholdelsesanvisninger 3.1 Serviceskema Serviceskemaet omfatter foranstaltninger og serviceintervaller for funktionsdele, der kan indgå i luftbehandlingsaggregatet. Aggregatet indeholder en eller flere af disse funktionsdele. De dele, der er aktuelle, er markeret på listen i indholdsfortegnelsen, se side 1. Serviceskemaet skal kopieres inden første udfyldning, så det udgør grundlag for næste års service. Service år for aggr. nr.... Service udført * (dato og underskrift) Funktionsdel Kode Anbefalet foranstaltning (tilsyn) Sidehenv t/ 6 måneder 6000 t/ 12 måneder 9000 t/ 18 måneder t/ 24 måneder Posefilter tilluft, fraluft ATEF Kontrol trykfald Evt. filterskift 10 AL Aluminiumsfilter i filterkappe ATET-08F- størrelse- AL Kontrol trykfald Evt. rengøring 12 C Kulfilter i filterkappe ATET-08F- størrelse- BR Kontrol indikering Evt. udskiftning 12 Roterende veksler Visuel kontrol Kontrol diff-tryk Evt. rengøring 15 Luftvarmer, H 2 O vand ATEV, ATTV Visuel kontrol Evt. rengøring Funktionskontrol 17 Luftvarmer el ATEE Visuel kontrol Evt. rengøring Funktionskontrol 18 H O 2 Luftkøler vand Visuel kontrol Kontrol aftapning Evt. rengøring Funktionskontrol 19 Ventilatorenhed Visuel kontrol Evt. rengøring Kontrol luftmængde 20 Spjæld ETET-UM, ETET-TR Visuel kontrol Evt. rengøring Kontrol tæthed 23 Lyddæmper ETET-LD Visuel kontrol Evt. rengøring 24 * Hver 3000 driftstimer eller hver 6. måned afhængig af, hvad der indtræffer først. I visse miljøer kan der være behov for hyppigere service.

12 Side 10 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger 3.2 Posefilter (kode ATEF) Luftfiltret i et luftbehandlingsanlæg skal forhindre støv og snavs i at trække ind i bygningen. Det skal også beskytte aggregatets følsomme dele som f.eks. batterier og vekslere mod tilsmudsning. Udskilningseffekten kan svinge meget mellem forskellige filtertyper. Evnen til at akkumulere snavs er også meget forskellig. Ved filterudskiftning er det derfor vigtigt at anvende filter af samme kvalitet og kapacitet. Udskilningsklasse angives med standardbetegnelserne F5 F7, som er finfilter. Højere tal angiver højere grad af udskilning. Filtrene er beregnet til engangsbrug. Hvis filtrene bliver genanbragt, mindskes aggregatets kapacitet. Filtrene skal derfor udskiftes, Filter hvis trykfaldet over filtret overstiger det angivne sluttrykfald. Det er vigtigt at stoppe aggregatet i forbindelse med filterskift, så der ikke løsnes støv, der så bliver suget ind i aggregatet. Dderfor skal også filterdelene rengøres i forbindelse med skift af filter. Kontrol Kontroller trykfaldet over filtrene. Trykfaldet måles med et manometer, der er tilsluttet sonderne. Sonderne er tilsluttet på hver side af filtret. + xx Pa + xx Pa Hvis det angivne trykfald opnås, skal filtret udskiftes. Sluttrykfald er angivet på filterdelens etiket (udfyldes ved idriftsættelse af aggregatet).

13 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 11 Filterdata Størrelse Filtertype Antal filtre Ramme Mål (mm) Længde Filterklasse Filteroverflade totalt (m²) 04 Posefilter F5-F Posefilter F5-F Posefilter F5-F Posefilter F5-F F5 F7 F5 F7 F5 F7 F5 F7 1,7 2,2 2,5 3,1 5,3 6,4 6,6 9,0 21 Posefilter F5-F F5 F7 8,4 11,1 Filterudskiftning (ATEF) 1. Luk for aggregatet via automatikken, og lås sikkerhedsafbryderen i stillingen 0. OBS! Sikkerhedsafbrydere er ikke dimensioneret til start og stop af aggregatet. Aggregatet skal startes og stoppes ved hjælp af automatikken. 2. Vent, til ventilatorerne er standset, og åbn inspektionslugen. ADVARSEL! Overtryk i aggregatet, risiko for personskade. Lad trykket falde inden åbning af inspektionsluger. 3. Løsn excenterskinnerne. 4. Fjern det gamle filter ved at trække det ud mod dig. 5. Rengør filterkappen. 6. Indsæt det nye filter, og tryk excenterskinnerne ind, og luk inspektionslugen. 7. Hvis der findes fastmonteret filtervagt: Fastgør sonderne på hver side af filtret. 8. Start aggregatet. Excenterskinner i aggregat

14 Side 12 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger 3.3 Filterkappe (kode ATET-08) Filterkappen er ekstraudstyr og kan anvendes til aluminiumsfilter på fraluftsiden kulfilter på tilluftsiden AL C AL - aluminiumsfilter, C - kulfilter Black Ridge Aluminiumsfilter Kulfilter Black Ridge Aluminiumsfiltret er beregnet til brug i fedtholdig fraluft for at undgå, at der suges fedt ind i aggregatet. Filtret er af typen vævet planfilter. Aluminiumsfiltret kan vaskes med varmt vand og et mildt rengøringsmiddel. Kulfiltret bruges til at fjerne dårlige lugte i form af organisk og ildelugtende gasser/dampe. Kulfiltret placeres på tilluftsiden. Kulfiltre er af typen Black Ridge, opbygget som kompakte og højeffektive molekylefiltre. Filtret er af engangstypen og er brændbart i sin helhed. Kontrol Aluminiumsfilter Kontroller trykfaldet over filtret. Trykfaldet måles med et manometer, der er tilsluttet sonderne. Sonderne er tilsluttet på hver side af filtret. Hvis det angivne trykfald opnås, skal filtret udskiftes. Sluttrykfald er angivet på filterdelens etiket (udfyldes ved idriftsættelse af aggregatet). Kontroller også filtret visuelt for skader og belægning.

15 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 13 Kulfilter Kulfiltrets funktion og levetid afhænger af passeret luftmængde og molekyletætheden for ildelugtende stoffer. Dette indebærer, at tidsintervallet for filterskift kan variere mellem forskellige aggregater afhængig af driftsforhold og luftens indhold af ildelugtende stoffer. Aggregater leveret med IV Produkts indbyggede automatik er forsynet med styrefunktionen filterkontrol FLC (Filter Lifetime Control). FLC angiver, hvornår det er på tide at udskifte kulfiltret. Angivelsen sker i form af en alarm på håndterminalens display. FLC beregner den passerede luftmængde gennem kulfiltret og aktiverer alarm om filterskifte, når den indstillede værdi opnås. Værdien for passeret luftmængde angives i megakubikmeter (Mm3). Funktionen tager ikke hensyn til lugtindholdet i luften, og i medfør af dette skal angivelsen ses som en anbefaling til kontrol af filtrets funktion. Hvis der ikke forekommer nogen overførsel af lugt, er der ikke behov for udskiftning af filter. Forindstillet FLC-værdi i henhold til nedenstående tabel er baseret på maks. luftmængde i løbet af 12 måneders heltidsdrift. Værdien kan sænkes om ønsket: - foretag ændring til hyppigere filterskifteinterval ved maks. luftmængde - bibehold filterskifteintervallet på 12 måneder ved lavere luftmængde. For ændring af værdi, se separat dokumentation for Climatix. Filterdata Aluminiumsfilter Størrelse Filtertype Aluminiumsfilter Aluminiumsfilter Aluminiumsfilter Aluminiumsfilter Aluminiumsfilter Antal filtre Ramme Mål (mm) Længde Filteroverflade total (m²) , , , , ,85 Kulfilter Størrelse Filtertype Antal filtre Ramme Mål (mm) Længde Vægt (kg) FLC forindstillet værdi (Mm³) 04 Black Ridge Black Ridge Black Ridge Black Ridge Black Ridge

16 Side 14 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Filterudskiftning (ATET) 1. Luk for aggregatet via automatikken, og lås sikkerhedsafbryderen i stillingen 0. OBS! Sikkerhedsafbrydere er ikke dimensioneret til start og stop af aggregatet. Aggregatet skal startes og stoppes ved hjælp af automatikken. 2. Vent, til ventilatorerne er standset, og fjern inspektionslugen. ADVARSEL! Overtryk i aggregatet, risiko for personskade. Lad trykket falde inden fjernelse af inspektionsluger. 3. Løsn excenterskinnerne. Excenterskinner i filterkappe 4. Fjern det gamle filter ved at trække det ud mod dig. Kasserede filtre skal håndteres miljømæssigt korrekt. Kulfiltret er brændbart i sin helhed. 5. Rengør filterkappen. 6. Indsæt det nye filter, og tryk excenterskinnerne ind, og luk inspektionslugen. 7. Nulstil filterkontrolfunktionen FLC via håndterminalen (kun relevant for aggregater forsynet mediv Produkts indbyggede automatik). 8. Start aggregatet.

17 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side Roterende veksler Vekslerens opgave er at genvinde varme fra fraluften og overføre denne varme til tilluften. På denne måde reduceres effektbehovet og energiforbruget. Fejlfunktion i veksleren ved formindsket genvindingsgrad indebærer øget energiforbrug. Det betyder også, at den projekterede tillufttemperatur ikke opnås ved lave udetemperaturer. En tænkelig årsag til reduceret genvindingsgrad kan være, at rotoren drejer for langsomt på grund af slør i drivremmen. Roterende veksler Omdrejningstallet skal være mindst 8 o/min ved fuld genvinding. Problemer med tilstopning af rotorens kanaler i form af snavs forekommer ikke under normale omstændigheder, da rotoren generelt er selvrensende. Det kan dog ske, hvis snavset er af klæbrig art. En reduktion af fraluftmængden f.eks. på grund af tilsmudsning af fraluftfiltret resulterer i nedsat genvindingsgrad. Aggregatet er forsynet med funktion til styring af trykbalance over renblæsningssektoren, og det indebærer, at der ikke er behov for at kontrollere eller justere trykbalancen. For aggregater leveret med IV Produkts indbyggede automatik er funktionen tilkoblet og færdig fra fabrik. For aggregater uden medleveret automatik skal funktionen tilkobles. Kontrol 1. Luk for aggregatet via automatikken, og lås sikkerhedsafbryderen i stillingen Vent, til ventilatorerne er standset, og åbn inspektionslugen. ADVARSEL! Overtryk i aggregatet, risiko for personskade. Lad trykket falde inden åbning af inspektionsluger. 3. Kontroller, at rotoren roterer let. Hvis den går trægt, kan tætningsbørsten justeres. 4. Kontroller, at rotorens tætningsbørste slutter tæt til sidepladerne, og at den ikke er slidt. Tætningsbørsten er en brugsdel, der kan justeres eller skiftes efter behov. 5. Kontroller, at drivremmen er stram og uden slør. Hvis remmen har slør, skal den afkortes. Rotorens omdrejningstal skal være mindst 8 o/min ved fuld genvinding. 6. Kontroller, at drivremmen er ubeskadiget og ren. 7. Kontroller, at luftindløbssiderne på rotoren ikke er belagt med støv eller anden forurening. OBS! Undgå at berøre rotorens indløbs- og udløbssider med hænder eller værktøj. 8. Kontroller differenstrykket over rotoren. Renblæsningssektoren monteres fra fabrik i stillingen maks. åben. Afhængig af aggregatets trykforhold kan der være behov for justering af renblæsningssektoren. Forkert indstilling kan medføre nedsat virkningsgrad. Kontrol og indjustering foretages på følgende måde:

18 Side 16 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger - Mål og noter trykdifference mellem udeluft (P1) og fraluft (P3). P 1 atm (101 kpa) Trimspjæld + 25 Pa P4 P1 P3-125 P Aflæs anbefalet indstilling (justeringsåbning i renblæsningssektoren) i nedenstående tabeller. Anbefalet justeringsåbning i renblæsningssektor Rotortype 5 åben* lukket Trykdiff. mellem P1 og P3 (Pa) Normal < > 600 Plus < > 700 *maks. åben renblæsningssektor, forindstillet position fra fabrik Rotationsretning Afkastluft Fraluft Udeluft - Juster renblæsningssektoren efter behov. Billedet viser maks. åben renblæsningssektor. Tilluft Rengøring Smøring Fjern støv ved forsigtig støvsugning med en blød børste. Ved grov tilsmudsning og tilsmudsning med fedt kan rotoren sprøjtes med vand med opvaskemiddel (af den type, der ikke korroderer aluminium). Trykluft med lavt tryk (maks. 6 bar) kan anvendes til renblæsning. Mundstykket skal mindst holdes 5 10 mm fra rotoren. Lejer og drivmotor er permanentsmurte og kræver ingen smøring.

19 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side Luftvarmer, vand (ATEV) og Thermoguard (ATTV) Varmebatteriet består af et antal kobberrør med påpressede aluminiumslameller. Batteriets kapacitet nedsættes, hvis der kommer snavsbelægning på batteriets overflader. Udover en reduktion af varmeoverførslen øges trykfaldet på luftsiden. Selvom anlægget er udstyret med et godt filter, afsættes der med tiden snavs på batterilamellernes forkant (indløbssiden). For at opnå fuld effekt skal batteriet være godt udluftet. Udluftning foregår i Luftvarmer, vand (kode ATEV) rørledninger via luftskruer i rørtilslutninger og/eller luftklokke. Kontrol Rengøring Udluftning Funktion Kontroller: 1. Batteriets lameller med hensyn til mekanisk beskadigelse 2. At batteriet ikke lækker. Hvis lamellerne på batterierne er snavsede: Rengør ved at støvsuge dem fra indløbssiden. Du kan evt. blæse dem forsigtigt rene fra udløbssiden. Ved kraftig tilsmudsning: Lav en blanding af varmt vand og en smule opvaskemiddel (den slags, der ikke korroderer aluminium), og spray det på. Foretag udluftning af varmebatteri og rørledninger efter behov. Der findes også luftskruer oven på batteriet eller tilslutningsledningerne. Kontroller, at batteriet afgiver varme. Dette kan foretages ved en kortvarig forøgelse af temperaturindstillingen (brugerindstilling). Fremtidig vedligeholdelse af Thermoguard (kode ATTV) 1. Sikkerhedsventilens funktion skal kontrolleres regelmæssigt (mindst en gang om året). Hvis der opdages en lækkende ventil, skyldes det normalt, at snavs fra rørsystemet har sat sig fast i ventilsædet. Under normale omstændigheder er det tilstrækkeligt at dreje ventilhjulet forsigtig og på den måde "spule" ventilsædet frit for snavs. Ved fortsat lækage skal sikkerhedsventilen udskiftes med en ventil af samme type og åbningstryk. Sikkerhedsventil 2. Eventuelle afspærringsventiler på tilførsel og returløb må ikke være lukkede ved risiko for tilfrysning. 3. Hvis et Thermoguard-batteri er tilfrosset, skal det tøs helt op, før det tages i brug igen. Hvis der er installeret varmevekslere før batteriet, er det ofte tilstrækkeligt at køre genvindingen for at optø batteriet. Hvis dette ikke lader sig gøre, skal der anvendes en ekstern varmekilde til at optø batteriet. Vigtigt! For at sikre Thermoguard-batteriets funktion skal hele batteriet tøs helt op, før det tages i brug igen. Kontroller ved opstart, at der cirkulerer væske i hele batteriet.

20 Side 18 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger 3.6 Luftvarmer el (kode ATEE) Luftvarmer el (kode ATEE) Varmebatteriet består af "nøgne elstave. Kraftig tilsmudsning kan medføre, at elstavene opnår for høj temperatur. Dette kan medføre en forkortelse af stavenes driftslevetid. Det kan også medføre lugtgener i form af brændt støv og i værste tilfælde risiko for brand. Overophedede elstave kan blive deformeret eller løsne sig fra ophænget og forårsage uensartet opvarmning af luften. Kontrol Rengøring Funktion Kontroller, at elstavene er placeret korrekt og ikke er deformerede. Fjern eventuel forurening ved støvsugning eller aftørring. 1. Simuler reduceret effektbehov ved kortvarig sænkning af temperaturindstillingen (brugerindstilling), så samtlige eltrin (kontaktorer) går i frastilling. 2. Øg derefter brugerindstillingen kraftigt, og kontroller, at eltrinene aktiveres. 3. Stil temperaturindstillingen tilbage igen. 4. Stop aggregatet (OBS! Undgå at bruge sikkerhedsafbryderen). Samtlige eltrin skal falde ud (= kontaktorerne i frastilling). Stop af aggregatet kan være forsinket ca. 2 5 minutter for at bortkøle den varmeenergi, der har samlet sig i luftvarmeren. Elbatteriet er udstyret med dobbelte temperaturbegrænsere. Den automatiske aktivering skal være indstillet til 70 C. Overophedningsbeskyttelsen med manuel aktivering afbryder ved ca. 120 C og er placeret på lommen på siden af batteriet. Inden nulstilling skal årsagen til overophedningen afdækkes og kontrolleres. Bemærk, at risikoen for overophedning øges med reduceret luftmængde. Lufthastigheden bør ikke komme under 1,5 m/s.

21 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side Luftkøler vand Luftkøler vand Kølebatteriet består af et antal kobberrør med påpressede aluminiumslameller. Batteriets kapacitet nedsættes, hvis der kommer snavsbelægning på batteriets overflader. Udover en reduktion af varmeoverførslen øges trykfaldet på luftsiden. Selvom anlægget er udstyret med et godt filter, afsættes der med tiden snavs på batterilamellernes forkant (indløbssiden). Under kølebatteriet findes der et kar med afløb til afledning af kondensvand. Kontrol Kontroller: 1. Batteriets lameller med hensyn til mekanisk beskadigelse 2. At batteriet ikke lækker 3. At kulden er jævnt fordelt over batteriet overflade (ved drift) 4. Bundkar og afløb med vandlås (rengøres efter behov) 5. At vandlås (uden bagventil) er fyldt med vand. Rengøring Udluftning Funktion Hvis lamellerne på batterierne er snavsede, skal de rengøres ved støvsugning fra indløbssiden. Man kan evt. blæse dem rene med forsigtighed fra udløbssiden. Ved kraftig tilsmudsning kan der bruges en blanding af varmt vand med opvaskemiddel, som ikke korroderer aluminium. Foretag udluftning af kølebatteri og rørledninger efter behov. Der findes også luftskruer oven på batteriet eller tilslutningsledningerne. Kontroller, at batteriet afgiver køling. Dette kan foretages ved en kortvarig sænkning af hensyn (brugerindstilling).

22 Side 20 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger 3.8 Ventilatorenhed Ventilatorernes opgave er at transportere luft gennem systemet, dvs. at ventilatoren skal overvinde den strømningsmodstand, der findes i luften, kanaler og aggregat. Ventilatorernes omdrejningstal er tilpasset til at give korrekt luftmængde. Hvis ventilatorerne giver en lavere mængde, medfører dette forstyrrelse af anlæggets funktion. Hvis tilluftmængden er for lav, opstår der ubalance i systemet, og det kan medføre dårligt indeklima. Hvis fraluftmængden er for lav, bliver ventilationseffekten dårlig. Endvidere kan ubalancen medføre, at fugtig luft trykkes ud i bygningskonstruktionen. En årsag til, at ventilatorerne giver for lille luftmængde, kan være snavsbelægning på ventilatorhjulets skovle. ADVARSEL! Højspænding og roterende ventilatorhjul, risiko for personskade. Ved indgreb/service Luk for aggregatet via automatikken, drej derefter sikkerhedsafbryderen til stillingen 0, og lås den. ADVARSEL! Roterende ventilatorhjul, risiko for personskade. Luk for aggregatet, og vent i mindst 3 minutter, før inspektionslugerne åbnes Ventilatorenhed størrelse 04 og EC-motor med reguleringsenhed 2. Ventilatorhjul 3. Vibrationsdæmper Ventilatorenhed størrelse 10, 16 og 21 3

23 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 21 Ventilator størrelse 04 og 06 Kontrol 1. Løsn skruerne (pos. 2) på tilslutningspladen (pos. 1), og hægt ventilatorenheden af nøglehullet på vibrationsdæmperkonsollerne (pos. 4) både foroven og forneden. 2. Kontroller, at ventilatorhjulet med motor (pos. 5) roterer let, er i balance og ikke vibrerer. Kontroller også, at ventilatorhjulet er fri for partikelophobninger. Ubalance kan skyldes belægning eller skader på ventilatorhjulets skovle. 3. Lyt til lejelyd fra motoren. Hvis lejet er i orden, høres en svagt summende lyd. En skurrende eller hamrende lyd kan betyde, at lejet er beskadiget og kræver service. 4. Kontroller, at ventilatorhjulet med motor (pos. 5) sidder fast på ventilatorkonsollen øverst (pos. 7), og at det ikke forskydes sideværts ind mod indløbskeglen (pos. 6). Kontroller også, at indløbskeglen sidder forsvarligt fast. 5. Ventilatorenheden er monteret på tilslutningspladen med vibrationsdæmpere af gummi (pos. 3) mellem ventilatorkonsollen nederst (pos. 8) og vibrationsdæmperkonsollerne (pos. 4). Kontroller, at vibrationsdæmperne er hele og sidder fast. 6. Kontroller, at pakningen på tilslutningspladen (pos. 1) omkring tilslutningshullet er hel og sidder fast. 7. Kontroller, at måleslangerne sidder fast på de respektive måleudtag. 8. Kontroller, at kantbeskyttelsen på ventilatorkonsollen øverst (pos. 7) sidder fast og beskytter de kabler, som er tilsluttet koblingsdåsen (pos. 9). 9. Eftermonter ventilatorenheden ved at hægte den i nøglehullet i vibrationsdæmperkonsollerne (pos. 4), både foroven og forneden, og fastgør skruerne (pos. 2) på tilslutningspladen (pos. 1). 10. Kontroller luftmængderne ved at måle Δp ved tilslutningerne for strømningsmåler. Anvend aggregatets strømningsplade, og aflæs, hvilken strømning, der svarer til opmålt Δp, se nedenstående eksempel. LUFTFLÖDE / AIRFLOW 0,30 Q=0,051* P P (Pa) ,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 Art. NR Q (m³/s) Ventilatorenhed størrelse 04 og Tilslutningsplade 2. Skruer (ophængning) 3. Vibrationsdæmper 4. Vibrationsdæmperkonsol 5. Ventilatorhjul med motor 6. Indløbskegle 7. Ventilatorkonsol øverste 8. Ventilatorkonsol nederste 9. Koblingsdåse Stømningsplade Tilslutninger for strømningsmåling (måleudtag) Rengøring 1. Følg punkt 1 under Kontrol. 2. Fjern eventuelle belægninger på ventilatorhjulskovle ved aftørring. Anvend et miljøvenligt affedtningsmiddel. 3. Udvendigt skal motoren holdes ren for støv, snavs og olie. Rengør med en aftørringsklud. Ved kraftig tilsmudsning kan der anvendes et miljøvenligt affedtningsmiddel. Der kan være risiko for overophedning, hvis et tykt smudslag forhindrer køling af statorhuset. 4. Støvsug inde i aggregatet, så der ikke blæses partikler ud i kanalsystemet. 5. Rengør de øvrige dele på samme måde som ventilatorhjulet. Kontroller, at indtagskeglerne sidder forsvarligt fast. 6. Følg punkt 9 under Kontrol.

24 Side 22 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Ventilator størrelse 10 og 16 Kontrol 1. Løsn skruerne (pos. 1) og splittapperne (pos. 2). Træk ventilatorenhederne udad (ventilator og motor er monterede på skinner). 2. Kontroller, at ventilatorhjulet roterer let, er i balance og ikke vibrerer. Kontroller også, at ventilatorhjulet er fri for partikelophobninger. Ubalance kan skyldes belægning eller skader på ventilatorhjulets skovle. 3. Lyt til lejelyd fra motoren. Hvis lejet er i orden, høres en svagt summende lyd. En skurrende eller hamrende lyd kan betyde, at lejet er beskadiget og kræver service. 4. Ventilatorhjul og motor er monteret på et stativ, der er forsynet med gummidæmpere. Kontroller, at dæmperne sidder fast og er hele. 5. Kontroller faste bolte samt ophængningsanordninger og stativ. 6. Kontroller, at pakningen på tilslutningspladen omkring tilslutningshullet er hel og sidder fast. 7. Kontroller, at måleslangerne sidder fast på de respektive måleudtag. 8. Eftermonter ventilatorenhederne. 9. Kontroller luftmængderne ved at måle Δp ved tilslutningerne for strømningsmåler. Anvend aggregatets strømningsplade, og aflæs, hvilken strømning, der svarer til opmålt Δp, se nedenstående eksempel. LUFTFLÖDE / AIRFLOW 0,30 Q=0,051* P P (Pa) ,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 Art. NR Q (m³/s) Ventilatorenhed størrelse 10 og Skruer ventilatorenhed 2. Splittapper 3. Vibrationsdæmper 4. Motor 5. Ventilatorhjul 1 Stømningsplade Tilslutninger for strømningsmåling Rengøring 1. Følg punkt 1 under Kontrol. 2. Fjern eventuelle belægninger på ventilatorhjulskovle ved aftørring. Anvend et miljøvenligt affedtningsmiddel. 3. Udvendigt skal motoren holdes ren for støv, snavs og olie. Rengør med en aftørringsklud. Ved kraftig tilsmudsning kan der anvendes et miljøvenligt affedtningsmiddel. Der kan være risiko for overophedning, hvis et tykt smudslag forhindrer køling af statorhuset. 4. Støvsug derefter inde i aggregatet, så der ikke blæses støv ud i kanalsystemet. 5. Rengør de øvrige dele på samme måde som ventilatorhjulet. Kontroller, at indtagskeglerne sidder forsvarligt fast. 6. Eftermonter ventilatorenhederne.

Luftbehandlingsaggregat. Emne:...

Luftbehandlingsaggregat. Emne:... Luftbehandlingsaggregat Drift- og vedligeholdelsesanvisninger, Emne:... Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 1 Indholdsfortegnelse Aggregatspecifikation 1 Stl. 04 06 10 16 1.1 Sikkerhed 2 1.2 Vedligeholdelse

Læs mere

Luftbehandlingsaggregat. Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger. Envistar Compact. Objekt:...

Luftbehandlingsaggregat. Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger. Envistar Compact. Objekt:... Luftbehandlingsaggregat Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Objekt:... Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side Indholdsfortegnelse Aggregatspecifikation 1 Stl. 04 06 10 14 1.1 Sikkerhed 2 1.2 Vedligeholdelse

Læs mere

Drift- og vedligeholdelsesanvisninger

Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Ventilationsvarmepumpe Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Ordrenr. :... Emne :... Original brugsanvisning Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side Indholdsfortegnelse Generelt. Tilsigtet anvendelse...

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING INSTRUKTION M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING DANHEAT A/S Niels Ebbesens vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.06

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Integreret reversibelt varmepumpesystem 2 Integreret reversibelt varmepumpesystem Beskrivelse er en komplet

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Et skift til Wing giver store energibesparelser.

Et skift til Wing giver store energibesparelser. Et skift til Wing giver store energibesparelser. Skift til Wing-ventilatorer og halvér energiomkostningerne! I ældre ventilationsaggregater er der ofte problemer med både ventilatorernes lydniveau og energiforbruget.

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler UNIQ COMFORT Luftbehandlingsaggregater TIL BOLIGER, KONTORER, INSTITUTIONER OG SKOLER Derfor skal du vælge din ventilationsløsning fra UNIQ COMFORT Garanti for kvalitet Danmarks bedste pris Effektiv energibesparelse

Læs mere

Køleprodukter. StarCooler. Drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner ECU ECR. ECU = StarCooler ECR = StarCooler med kølegenvinding. Emne:...

Køleprodukter. StarCooler. Drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner ECU ECR. ECU = StarCooler ECR = StarCooler med kølegenvinding. Emne:... Køleprodukter Drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner ECU ECR ECU = ECR = med kølegenvinding Emne:... Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Køle- og varmepumpeanlæg 1.1

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Luftbehandlingsaggregat Envistar. Luftmængde 360-33800 m³/h. Produktkatalog

Luftbehandlingsaggregat Envistar. Luftmængde 360-33800 m³/h. Produktkatalog Luftbehandlingsaggregat Envistar Luftmængde 360-33800 m³/h Produktkatalog IV Produkt IV Produkt udvikler, fremstiller og sælger miljøog energieffektive luftbehandlingsprodukter. Dette har vi gjort siden

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft aggregater AGGREGATER Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft Geovent introducerer nu et komplet program af aggregater med varmegenvinding.

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Side 1 Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Aggregatstørrelse 20 Aggregatbredde 1270 mm Vægt 618 kg Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret på Systemair E28 regulatoren.

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER VACUMEX AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER LÆS MIG FØRST! Instruktionsmanual til type HVA Instruktionsmanual HVA VIGTIGT! Læs hele denne manual grundigt igennem inden montering og ibrugtagning

Læs mere

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A forsink grænse stop WEB text Pop-up text 1 A 3 N/A Brand alarm Brandalarm 1 Brand alarm udløst. 2 A 3 N/A X Ekstern brandtermostat alarm Ekstern Brandtermostat 2 Ekstern brandtermostat 3 A 3 N/A X Intern

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Kompakt ventilationsaggregat

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Kompakt ventilationsaggregat Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger TIME ec Kompakt ventilationsaggregat TIME ec ventilationsaggregater TIME ec AHU N o 07.0.9 DANVENT DV 10-40,

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH. Brandsikringsautomatik til brandspjæld

MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH. Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH Brandsikringsautomatik til brandspjæld Anvendes til spjæld med 24 V motor Kontrollerer lukke-åbnefunktionen af spjæld i tilfælde af brand (baseret på brandtermostat, røgdetektor eller signal fra ekstern

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5 Indendørs version Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring 3 1. Transport 4 1.1 Tilbehør 4 1.2 Aflæsning med gaffeltruck 4 1.3 Aflæsning

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Drift og vedligeholdelsesvejledning TURBOVEX TX 900

Drift og vedligeholdelsesvejledning TURBOVEX TX 900 Drift og vedligeholdelsesvejledning TURBOVEX TX 900 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold...2 2.0.0 Illustrationer...2 3.0.0 Anlægget...3 3.1.0 Funktionsprincip...4 4.0.0 Tekniske specifikationer...5

Læs mere

Støvsugere. Komplet pakke til nem installation af centralstøvsuger. Nilfisk Alt-i-1 150/250/LCD

Støvsugere. Komplet pakke til nem installation af centralstøvsuger. Nilfisk Alt-i-1 150/250/LCD 150/250/LCD 150/250/LCD er en praktisk løsning og passer til de fleste hjem. Maskinen har selvrensende filter og kan bruges med og uden støvsugerpose (20/25 liter), som kun skal tømmes et par gange om

Læs mere

Nilfisk Alt-i-1 150/250/LCD

Nilfisk Alt-i-1 150/250/LCD 150/250/LCD 150/250/LCD er en praktisk løsning og passer til de fleste hjem. Maskinen har selvrensende filter og kan bruges med og uden støvsugerpose (20/25 liter), som kun skal tømmes et par gange om

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere