UDKAST 20. november Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST 20. november 2013. Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats"

Transkript

1 UDKAST 20. november 2013 Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats I medfør af 4, stk. 1 og 2, 4 a, stk. 1 og 3, 8, 10 a, stk. 1 og 2, 10 b, stk. 1 og 3, 10 c, stk. 1, 11, stk. 5, 21, stk. 1 og 2, 21 b, stk. 9, 25, stk. 1, 26, stk. 1, 31, 31 a, stk. 6, 31 f, 32, stk. 5, 41, 49 a, stk. 2, 50, 55, stk. 7, 68, 75 i, 77, stk. 5, 81 a, stk. 4, 82, stk. 5, 83, stk. 3, 84, stk. 2, 85, stk. 3, 91, 92, stk. 2, 99, stk. 3, 100, stk. 4, 104, stk. 2, 106, 108, 110, stk. 2, 111 og 113 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 415 af 24. april 2013, som bl.a. ændret ved lov nr. 790 af 28. juni i lov nr. 895 af 4. juli 2013 og 2 i [L 70 - AMY] og 13 c i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som senest ændret ved 1 i lov nr. 894 af 4. juli 2013, 20 c i integrationsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. september 2013, som ændret ved 3 i lov nr. 894 af 4. juli 2013 og 4 i lov nr. 895 af 4. juli 2013 og efter forhandling med undervisningsministeren, fastsættes: Afsnit I Slettet: Slettet: og Slettet: 1-3, 11, stk. 4, 21, stk. Slettet: Slettet: 81, Slettet: Slettet: lov ændringer vedr, Slettet: Målgrupper Kapitel 1 Målgrupper 1. Målgrupper for den aktive beskæftigelsesindsats er: 1) ledige, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., 2) personer, der modtager kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik, og som er jobparate, jf. 2, bortset fra kontanthjælpsmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, 3) personer, der modtager kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik, og som er aktivitetsparate, jf. 2, bortset fra kontanthjælpsmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, 4) personer med begrænsninger i arbejdsevnen, som er omfattet af kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik, bortset fra personer, der er omfattet af nr. 5, 5) personer, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge, 6) personer under folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension, med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der modtager førtidspension efter lov om social pension eller efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet, 7) personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager førtidspension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, 8) personer med handicap, jf. lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., der har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som kan berettige til optagelse i en arbejdsløshedskasse, og som ikke har opnået ansættelse efter op til 2 år efter Slettet: 1) Slettet: 2) Slettet: alene på grund af ledighed Slettet: 3) Slettet: ikke alene på grund af ledighed Slettet: 4) Slettet: 5) Slettet: 6) Slettet: 7) Slettet: 8) 1

2 uddannelsens afslutning, og som mangler erhvervserfaring inden for det arbejdsområde, som uddannelsen kvalificerer til, 9) personer under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats, 10) personer, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig forsørgelse, herunder dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller SU efter lov om statens uddannelsesstøtte, samt personer, der ikke kan få tilbud efter integrationsloven, 11) personer, der modtager ressourceforløbsydelse efter kapitel 6 a i lov om aktiv socialpolitik, 12) personer, der modtager uddannelseshjælp efter lov om aktiv social politik, og som er uddannelsesparate, jf. jf. 2, og 13) personer, der modtager uddannelseshjælp efter lov om aktiv social politik, og som er aktivitetsparate, jf. jf En person er jobparat efter 1, nr. 2, hvis personen vurderes at være i stand til at påtage sig et ordinært arbejde, som gør pågældende i stand til at forsørge sig selv inden for tre måneder. Stk. 2. En person er aktivitetsparat efter 1, nr. 3, hvis personen ikke vurderes at være i stand til at påtage sig et ordinært arbejde, som gør den pågældende i stand til at forsørge sig selv inden for tre måneder. Stk. 3. En person er uddannelsesparat efter 1, nr. 12, hvis personen vurderes - med den rette støtte og aktive indsats - at kunne påbegynde en uddannelse inden for ca. et år og gennemføre denne uddannelse på ordinære vilkår. Vurderes personen ikke at have nogen barrierer, og dermed ikke at have behov for støtte og hjælp i forhold til at starte på en uddannelse, som personen kan gennemføre på almindelige vilkår, er personen åbenlyst uddannelsesparat. Stk. 4. En person er aktivitetsparat efter 1, nr. 13, hvis personen vurderes at have problemer af faglig, social og/eller helbredsmæssig karakter og dermed har behov for ekstra støtte og hjælp i længere tid end ca. et år, inden personen kan påbegynde en uddannelse og gennemføre denne på almindelige vilkår. Stk. 5. Sker der væsentlige ændringer i personens forhold eller fremkommer der nye oplysninger, der kan have betydning for vurderingen efter stk. 1-4 foretages der en ny vurdering. 3. En person, der modtager kontanthjælp, og som er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, modtager kontanthjælp alene på grund af ledighed, hvis personen vurderes som jobparat, det vil sige hvis personen vurderes at være i stand til at påtage sig et ordinært arbejde, som gør den pågældende i stand til at forsørge sig selv inden for tre måneder. Stk. 2. En person, der modtager kontanthjælp, og som er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, modtager kontanthjælp ikke alene på grund af ledighed, hvis personen vurderes som aktivitetsparat, det vil sige, hvis personen vurderes ikke at være i stand til at påtage sig et ordinært arbejde, som gør pågældende i stand til at forsørge sig selv inden for tre måneder. Stk. 3. Sker der væsentlige ændringer i personens forhold eller fremkommer der nye oplysninger, der kan have betydning for vurderingen efter stk. 1 og 2, foretages der en ny vurdering. Afsnit II Tilmelding, henvisning m.v. Slettet: 9) Slettet: og Slettet: 10) Slettet:. Slettet: Kapitel 1 a Visitation i nye målgrupper inden 1. januar a. For en person, som er omfattet af 1, nr. 2 eller 3, og som den 1. januar 2014 ikke er fyldt 30 år, skal kommunen inden den 1. januar 2014 foretage en vurdering af, hvilken af målgrupperne i 2, nr. 2, 3, 12 eller 13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, personen efter denne dato bliver omfattet af, såfremt personen fortsat har behov for hjælp. Vurderingen foretages som led i det individuelle kontaktforløb. Stk. 2. En person under 30 år, som er omfattet af 1, nr. 2 eller 3, som er undtaget fra det individuelle kontaktforløb, fordi personen opfylder betingelserne i 28, stk. 2,... nr. [1] Formateret: Punktopstilling Slettet: den pr. 1. januar [2] Slettet: nr. 2, i lov om en... aktiv [3] Slettet: den pr. Slettet:. januar [4] Slettet:, i lov om en aktiv... [5] Slettet: den pr. Slettet:. januar [6] Slettet:, i lov om en aktiv... [7] Slettet: den pr. Slettet:. januar [8] Slettet: i lov om en aktiv... [9] Slettet: Slettet: c. For Slettet: er omfattet af et... [10] Slettet: efter lov om aktiv... [11] Slettet: pågældende pr [12] Slettet:, Slettet: Modtager personen Slettet: pågældende Slettet:, såfremt Slettet: vurderingen på ny.... [13] Slettet: samtale. Slettet: 2

3 Kapitel 2 Tilmelding, cv og afmelding Tilmelding, generelt 4. Jobcenteret kan benyttes af alle arbejdssøgende med henblik på bistand til at finde arbejde. Stk. 2. Arbejdssøgende kan tilmeldes som arbejdssøgende. Tilmeldingen er tilgængelig i alle landets jobcentre med henblik på bistand til at finde arbejde, jf. dog 7, stk. 2 og 5, samt 11, stk. 2. Stk. 3. Arbejdssøgende kan blive tilmeldt som 1) dagpengemodtagere, 2) kontanthjælpsmodtagere, 3) kontanthjælpsansøgere, 4) kontanthjælpsmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, 5) kontanthjælpsansøgere, som er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, 6) uddannelseshjælpsansøgere, 7) uddannelseshjælpsmodtagere, 8) uden ydelse, eller 9) dimittender. Stk. 4. Den arbejdssøgende anses for tilmeldt, når tilmeldingen er foretaget i det fælles datagrundlag for beskæftigelsesindsatsen, jf. lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. 5. Den arbejdssøgende skal personligt via Jobnet mindst hver 7. dag bekræfte sin aktive jobsøgning ved at tjekke sine jobforslag på Jobnet. Den konkrete frist, der fastsættes under hensyn til helligdage, vil fremgå af Jobnet. Slettet: 2. Slettet:, jf. dog 5, stk. 2 og 5, samt 9, stk. 2 Slettet: 7 Slettet: 3. Tilmelding som dagpengemodtager 6. Ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som ønsker at modtage dagpenge eller er berettiget til dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag, skal på den første ledighedsdag tilmelde sig som arbejdssøgende som dagpengemodtager. Stk. 2. Hvis jobcenteret er lukket på den første ledighedsdag, og den ledige ikke har mulighed for at tilmelde sig digitalt, skal den ledige tilmelde sig den første dag, jobcenteret har åbent. 7. Tilmeldingen som arbejdssøgende kan ske digitalt via selvbetjening på Jobnet eller ved personligt fremmøde på jobcenteret, jf. dog stk. 2-5, og 8. Stk. 2. Den ledige skal tilmeldes som arbejdssøgende i jobcenteret i opholdskommunen, hvilket normalt er der, hvor den ledige har bopæl (folkeregisteradresse), jf. 9 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Stk. 3. Ved personligt fremmøde kan tilmeldingen foretages på ethvert jobcenter i landet. Stk. 4. Den ledige kan af jobcenteret få tilladelse til at tilmelde sig som arbejdssøgende telefonisk hos jobcenteret den første ledighedsdag, når 1) den ledige er forhindret i at tilmelde sig som arbejdssøgende, fordi den ledige arbejder på deltid eller søger et bestemt arbejde i jobcenterets åbningstid, 2) den ledige deltager i en uddannelse, der gennemføres i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser, og den ledige i henhold til denne lov skal stå til rådighed for henvist arbejde, eller 3) den ledige i øvrigt af særlige grunde er forhindret i at møde personligt frem. Stk. 5. For ledige, der indgår i en arbejdsfordeling efter reglerne i bekendtgørelse om supplerende dagpenge, kan tilmeldingen ske ved, at arbejdsgiveren anmelder overfor jobcenteret, Slettet: 4. Slettet: 5. Slettet: 6 3

4 hvilke ansatte i virksomheden der er omfattet af arbejdsfordelingen. Tilmeldingen foretages af jobcenteret i den kommune, hvor virksomheden er beliggende. 8. Den ledige kan i stedet for tilmelding hos jobcenteret vælge at tilmelde sig ved personligt fremmøde hos sin arbejdsløshedskasse, hvis arbejdsløshedskassen har fået godkendelse af Arbejdsmarkedsstyrelsen til at foretage tilmelding. 9. Ved digital tilmelding modtager den ledige en elektronisk kvittering som dokumentation for tilmelding. 10. Den ledige er fritaget for pligten til tilmelding ved 1) ledighed som følge af en virksomheds lukning mellem jul og nytår, når der er tale om midlertidigt arbejdsophør med angivelse af genoptagelse af arbejdet på førstkommende hverdag efter julelukningen, eller 2) ledighed på en søgnehelligdag, såfremt den ledige genoptager arbejdet umiddelbart efter søgnehelligdagen. Slettet: 6. Slettet: 7. Slettet: 8. Tilmelding som modtager eller ansøger af kontanthjælp eller uddannelseshjælp 11. Personer, der har ansøgt om eller modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik, og som efter jobcenterets vurdering er henholdsvis jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate, skal tilmelde sig som arbejdssøgende, og kommunen skal sørge for, at det sker. For jobparate kontanthjælpsmodtagere skal det ske ved første henvendelse til kommunen om hjælp, og for åbenlyst uddannelsesparate skal det ske senest efter 1 uge fra første henvendelse til kommunen om hjælp. Stk. 2. Den ledige skal tilmeldes som arbejdssøgende i jobcenteret i opholdskommunen, hvilket normalt er der, hvor den ledige har bopæl (folkeregisteradresse), jf. 9 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Stk. 3. Personer, der har ansøgt om kontanthjælp eller uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik kan tilmelde sig digitalt via selvbetjening på Jobnet eller ved personligt fremmøde i jobcenteret. Ved digital tilmelding modtager den ledige en elektronisk kvittering som dokumentation for tilmeldingen. Ved tilmelding på Jobnet skal personen henvende sig personligt i jobcenteret på den første åbningsdag efter tilmeldingen med henblik på at få foretaget en indledende vurdering efter 2. Stk. 4. Personer, der allerede modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp som aktivitetsparate, og som ønsker at blive tilmeldt som arbejdssøgende, skal henvende sig i jobcenteret. Stk. 5. Personer, der modtager kontanthjælp som jobparat eller uddannelseshjælp som åbenlyst uddannelsesparate, og som er afmeldt på grund af manglende bekræftelse af jobsøgning ved tjek af jobforslag på Jobnet, kan dog tilmelde sig via selvbetjening på Jobnet inden for 7 dage efter afmeldingen, hvis personen stadig er registreret som jobparat henholdsvis åbenlyst uddannelsesparat. 12. Ydelsescenteret i kommunen skal give jobcenteret meddelelse om, hvorvidt en ansøger af kontanthjælp eller uddannelseshjælp bevilges kontanthjælp henholdsvis uddannelseshjælp. Fristen for afgivelse af denne meddelelse er 15 hverdage efter første henvendelse med anmodning til kommunen om hjælp. Slettet: 9. Slettet: skal modtage hjælpen alene på grund af ledighed Slettet: matchvurdering, jf. bekendtgørelse om matchvurdering Slettet: ikke alene pga. ledighed Slettet: med match 1 Jobklar, jf. bekendtgørelse om matchvurdering Slettet: 10. Slettet: fremmødet i jobcenteret, jf. 9, stk. 3. Cv-oplysninger og øvrige beskæftigelsesrelevante oplysninger for tilmeldte 13. Arbejdssøgende, som ønsker at stå tilmeldt, skal give jobcenteret fyldestgørende og korrekte oplysninger om tidligere beskæftigelse, uddannelse, kvalifikationer og øvrige forhold af betydning for jobcenterets bistand med at finde arbejde. Stk. 2. Oplysninger, der lægges i cv et, skal følge anvisningen på Jobnet. Slettet: 11. 4

5 14. Personer, der er omfattet af 1, nr. 1 og 2, samt personer, der er omfattet af 1, nr. 12, som vurderes åbenlyst uddannelsesparate, og som er tilmeldt som arbejdssøgende, skal gøre cv et tilgængeligt for søgning i Jobnet og løbende ajourføre beskæftigelsesrelevante oplysninger i Jobnet. Personen skal efter anmodning tillige gøre oplysningerne og sit cv-nummer tilgængeligt for sin arbejdsløshedskasse. 15. Senest tre uger efter tilmelding af personer, der er omfattet af 1, nr. 1, afholdes en personlig samtale med personen, hvor det sikres, at personens oplysninger i Jobnet er fyldestgørende. Stk. 2. Samtalen efter stk. 1 kan afholdes telefonisk, hvis personen alene skal ajourføre sit cv. Stk. 3. Arbejdsløshedskasserne afholder samtalen efter stk. 1 med egne medlemmer, som er omfattet af 1, nr. 1. Efter afholdelse af samtalen overgår ansvaret for at sikre, at den ledige ajourfører cv et til jobcenteret. Afmelding, generelt 16. Ønsker en arbejdssøgende ikke længere at stå tilmeldt som arbejdssøgende, eller påbegynder en arbejdssøgende, bortset fra tilmeldte uden ydelse, fuld beskæftigelse af mindst 14 dages varighed, skal vedkommende afmelde sig. Stk. 2. Når en arbejdssøgende, bortset fra personer ansat med løntilskud, giver jobcenteret meddelelse om sygdom, bliver personen automatisk afmeldt. Personer, der har sygemeldt sig via Jobnet, modtager en elektronisk kvittering som dokumentation for afmeldingen. 17. Hvis en person, der er tilmeldt som arbejdssøgende, ikke bekræfter jobsøgningen ved at tjekke sine jobforslag på Jobnet, jf. 5, vil personen få en skriftlig påmindelse fra jobcenteret om at bekræfte sin jobsøgning ved at tjekke sine jobforslag på Jobnet inden for en ny frist på 7 dage regnet fra udløbet af den første 7 dages frist. Det samme gælder, hvis personen for anden gang inden for 12 måneder undlader at bekræfte sin jobsøgning ved at tjekke sine jobforslag på Jobnet. Hvis personen ikke bekræfter sin jobsøgning ved at tjekke sine jobforslag på Jobnet inden for den nye frist, vil pågældende blive afmeldt umiddelbart efter fristens udløb. Stk. 2. Hvis personen 3 gange inden for 12 måneder undlader at bekræfte sin jobsøgning ved at tjekke sine jobforslag på Jobnet, afmeldes pågældende uden påmindelse og frist. Stk. 3. Hvis personen er omfattet af et midlertidigt forhold, der kan have betydning for muligheden for at blive henvist til et arbejde eller blive indkaldt til jobsamtaler m.v., den dag, bekræftelsen ved tjek af jobforslag på Jobnet senest skulle finde sted, skal bekræftelsen ved tjek af jobforslag på Jobnet foretages senest 7 dage efter forholdets ophør. De i 1. punktum omtalte forhold er: Sygdom, ferie, 14 dages barsel (fædreorlov), fritagelse for rådighed efter 37, borgerligt ombud og midlertidigt arbejde under 14 dage. Stk. 4. Beregning af fristen efter stk. 1 og 3 påbegyndes dagen efter 1) tilmeldingen som arbejdssøgende, 2) seneste bekræftelse ved tjek af jobforslag på Jobnet, 3) personen skulle have bekræftet jobsøgningen ved at tjekke sine jobforslag på Jobnet, eller 4) slutdatoen for det midlertidige forholds ophør. Stk. 5. Perioder, hvor personen ikke er tilmeldt som arbejdssøgende, afbryder ikke optællingen af de 12 måneder. Skift mellem tilmeldekategorier, jf. 3, stk. 3, afbryder optællingen. Stk. 6. Hvis fristen for at bekræfte jobsøgning ved tjek af jobforslag på Jobnet i henhold til 5 eller stk. 1, falder i perioderne fra og med juleaftensdag til og med nytårsdag eller fra og med skærtorsdag til og med 2. påskedag, udskydes fristen med 7 dage. 18. Jobcenteret afmelder en arbejdssøgende, bortset fra personer tilmeldt uden ydelse, når 1) jobcenteret har fået oplyst, at personen har fået ordinær fuldtidsbeskæftigelse, for deltidsforsikrede dog deltidsbeskæftigelse på mindst 30 timer om ugen, såfremt beskæftigelsesperioden er af mindst 14 dages varighed, medmindre personen ønsker at stå tilmeldt uden ydelse, Slettet: 12. Slettet: 13. Slettet: og 2 Slettet: 14. Slettet: Slettet: 15. Slettet: 3 Slettet: 33 Slettet: 2 Slettet: 3 Slettet: 15, Slettet: 16. 5

6 2) jobcenteret ikke kan få pågældendes adresse oplyst, og en henvendelse til arbejdsløshedskassen henholdsvis kommunen ikke har løst problemet, 3) personen ikke vil gøre sit cv tilgængeligt for søgning i Jobnet eller ikke i øvrigt vil give jobcenteret beskæftigelsesrelevante oplysninger, eller 4) jobcenteret har fået oplyst, at personen påbegynder ordinær uddannelse, der ikke er givet i henhold til en jobplan eller et uddannelsespålæg, 5) jobcenteret har fået oplyst, at personen påbegynder ordinær uddannelse, der er givet i henhold til et uddannelsespålæg. Stk. 2. Forinden afmelding efter stk. 1, nr. 4, skal jobcenteret underrette personen om, at vedkommende vil blive afmeldt. 19. Ved afmelding underretter jobcenteret personen om afmeldingen og om muligheden for eventuel gentilmelding, herunder som tilmeldt uden ydelse, jf. 24. Dette gælder dog ikke afmelding efter 21. Slettet:. Slettet: Slettet: 17. Slettet: 22. Slettet: 19. Afmelding og registrering af fritagelse for rådighed for dagpengemodtagere 20. Jobcenteret registrerer personer, der er omfattet af 1, nr. 1, som fritaget for rådighed fra henvist arbejde med start- og slutdato 1) ved iværksættelse af tilbud, når personen i henhold til 33 ikke skal stå til rådighed for henvist arbejde, eller 2) ved deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering i form af uddannelse i udlandet i tilfælde, hvor personen ikke skal stå til rådighed for henvist arbejde i henhold til bekendtgørelse om rådighed. Stk. 2. Jobcenteret afmelder personer, der er omfattet af 1, nr. 1, som dagpengemodtager, når jobcenteret har fået oplyst, at personen ikke længere er dagpengeberettiget efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Jobcenteret tilmelder i stedet personen som tilmeldt uden ydelse. Stk. 3. Jobcenteret kan afmelde personer, der er omfattet af 1, nr. 1, i tilfælde, hvor der opstår tvivl om personens tilhørsforhold til en arbejdsløshedskasse, og hvor personen ikke reagerer på jobcenterets henvendelse herom. 21. Arbejdsløshedskassen skal afmelde en person, der er omfattet af 1, nr. 1, 1) når vedkommende har anmodet arbejdsløshedskassen herom, 2) såfremt personen overgår til efterløn, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., eller 3) hvis personen ikke vil gøre sit cv tilgængeligt for arbejdsløshedskassen. Afmelding og registrering af fritagelse for rådighed for ansøgere og modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp 22. Jobcenteret registrerer personer, der har ansøgt om eller modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp, og som vurderes henholdsvis jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate, som fritaget for rådighed fra henvist arbejde med start- og slutdato ved iværksættelse af tilbud, når personen i henhold til 37 ikke skal stå til rådighed for henvist arbejde, eller når personen er fritaget for rådighedsforpligtelsen efter 13, stk. 7, nr. 2, 4 og 6-8, i lov om aktiv socialpolitik. Registreringen foretages i henhold til kapitel 4 i bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen. 23. Jobcenteret afmelder personer, der har ansøgt om eller modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp, og som vurderes henholdsvis jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate, når personen ikke længere skal være tilmeldt som arbejdssøgende som følge af, at personen, 1) ikke længere ansøger om eller modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp eller ikke længere vurderes henholdsvis jobparat eller åbenlyst uddannelsesparat, eller 2) er fritaget for rådighedsforpligtelsen efter 13, stk. 7, nr. 2, 4 og 6-8, i lov om aktiv socialpolitik, jf. 22. Slettet: 18. Slettet: 19. Slettet: 20. Slettet: ansøger Slettet: alene på grund af ledighed Slettet: 33 Slettet: 4 Slettet: 8-10 Slettet: matchvurdering Slettet: 21. Slettet: modtagere og ansøgere af kontanthjælp Slettet:, Slettet: ansøger om eller modtager kontanthjælp alene på grund af ledighed Slettet: 4 Slettet: 20 6

7 Gentilmelding 24. Ønsker en arbejdssøgende, som er blevet afmeldt, på ny at stå tilmeldt, skal vedkommende tilmelde sig efter reglerne i 4-12, jf. dog stk. 2. Er afmeldingen sket på grund af jobcenterets fejl, skal jobcenteret tilmelde personen på ny. Stk. 2. Personer omfattet af 1, nr. 1 og 2, samt personer omfattet af 1, nr. 12, som vurderes åbenlyst uddannelsesparate, og som er blevet afmeldt på grund af sygdom, skal raskmelde sig via selvbetjening på Jobnet. Når personen raskmelder sig, bliver personen automatisk gentilmeldt via Jobnet. Personen modtager en elektronisk kvittering som dokumentation for gentilmeldingen Kapitel 3 Slettet: 22. Slettet: 2-10 Slettet: Slettet: Slettet: Slettet:. Slettet: Bistand til at finde arbejde og arbejdskraft Henvisning af arbejdssøgende til arbejdsgiver 25. Ved henvisning af arbejdssøgende til en arbejdsgiver, der har brug for arbejdskraft til et konkret job, skal der ske henvisning af en eller flere arbejdssøgende efter aftale med arbejdsgiveren. Stk. 2. Der skal ved udvælgelsen af egnede arbejdssøgende være overensstemmelse mellem den arbejdssøgendes kvalifikationer og jobprofilen. 26. Henvisningen til arbejdsgiveren skal være skriftlig. I særlige situationer, f.eks. inden for områder, hvor det er sædvane at henvise med kort varsel, kan henvisningen ske telefonisk. Den arbejdssøgende skal gøres bekendt med, at samtalen er en henvisning. 27. Når en arbejdsgiver har fået henvist en arbejdssøgende, har arbejdsgiveren pligt til straks at give jobcenteret meddelelse om resultatet af henvisningen, herunder hvis den arbejdssøgende ikke er blevet ansat, eller hvis arbejdsforholdet afbrydes umiddelbart efter overtagelsen. 28. Jobcenteret kan pålægge personer, der er omfattet af 1, nr. 1 og 2, samt personer, der er omfattet af 1, nr. 12, og som vurderes åbenlyst uddannelsesparate, at søge konkrete job, hvor arbejdsgiveren ikke har aftalt med jobcenteret, at der sker henvisning af arbejdssøgende. 26 finder tilsvarende anvendelse. Slettet: 23. Slettet: 24. Slettet: 25. Slettet: 26. Slettet: 24 Særlige aktiviteter 29. Jobcenteret kan iværksætte særlige aktiviteter, der medvirker til at finde arbejde og arbejdskraft. Særlige aktiviteter er aktiviteter, der er rettet mod de arbejdssøgende, herunder enkeltpersoner eller grupper af ledige, hvor der er behov for en særlig indsats. Stk. 2. Aktiviteterne kan bestå af informationsaktiviteter, der retter sig mod særlige uddannelses- eller arbejdsområder, arbejdssøgende med særlige kvalifikationer eller behov, befordringsgodtgørelse i forbindelse med jobsøgning og lignende. Stk. 3. Personer, der er omfattet af 1, nr. 1 og 2, samt personer, der er omfattet af 1, nr. 12, og som vurderes åbenlyst uddannelsesparate, har pligt til at møde til særlige aktiviteter på eller arrangeret af jobcenteret, hvis jobcenteret indkalder vedkommende skriftligt og personligt. Stk. 4. Kommunen fastsætter nærmere retningslinjer for muligheden for støtte til befordringsgodtgørelse efter stk. 2, i forbindelse med jobsøgning. Slettet: 27. Slettet: Afsnit III Individuelt kontaktforløb m.v. 7

8 Kapitel 4 Individuelt kontaktforløb m.v. Målgrupper og jobsamtaler 30. For personer, der er omfattet af 1, nr. 1-4, 11-13, tilrettelægges og gennemføres der et individuelt kontaktforløb. Stk. 2. Følgende persongrupper er undtaget fra det individuelle kontaktforløb i stk. 1: 1) Personer over 65 år, som modtager kontanthjælp, alene fordi de ikke opfylder optjeningsbetingelserne for at få folkepension. 2) Personer, som modtager kontanthjælp, alene fordi de ikke opfylder optjeningsbetingelserne for at få førtidspension. 3) Unge under 18 år, som ikke har forældre, der har pligt til at forsørge dem, og som derfor modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp. 4) Personer, der har ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption, i det omfang der under fravær efter bestemmelserne i barsellovens 6, stk. 1 og 2, 7, 8, stk. 1-6 og 8, 9, 13 og 14, stk. 1 og 2, er ret til dagpenge ved graviditet, barsel og adoption. 5) Personer omfattet af 1, nr. 4, som har en ansættelseskontrakt, hvor ansættelsen begynder inden for 4 uger, eller som skal på barsel inden for 4 uger. 6) Ledige, der deltager i selvvalgt uddannelse på fuld tid som fuldtids- eller deltidsforsikret, jf. bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige. 7) Personer, der deltager i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. 31. Den individuelle jobsamtale skal som minimum altid indeholde følgende: 1) For personer, der er omfattet af 1, nr. 1-3, skal der følges op på deres jobsøgning, og den videre jobsøgning skal fastlægges. 2) Personer, der er omfattet af 1, nr. 1 og 2, kan pålægges at søge relevante konkrete job, der f. eks. er indlagt i Jobnet. 3) For personer, der er omfattet af 1, nr. 1-3, skal det påses, at deres cv på Jobnet er fyldestgørende. 4) Muligheden og behovet for tilbud efter kapitel 9 b-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal drøftes. 5) For personer omfattet af 1, nr. 1-4 og 11, aftales det fortsatte kontaktforløb samt andre aktiviteter, som personen eller jobcenteret forventes at gennemføre inden næste jobsamtale. Stk. 2. Kommunen skal for personer, der er omfattet af 1, nr. 2, 3, 7 og 11, og som er helt eller delvist sygemeldte, løbende vurdere, om der er behov for en særlig indsats i form af sygdomsafklaring, behandling, optræning og andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger for at sikre, at personen får den nødvendige hjælp til at opnå eller genvinde tilknytning til arbejdsmarkedet. Vurderingen og den særlige indsats, der iværksættes, samt opfølgningen herpå sker som led i det individuelle kontaktforløb, jf. 16, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Stk. 3. Personer, der er omfattet af 1, stk. 1 og 2, i lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v., skal orienteres om, at de kan være berettiget til at få udbetalt jobpræmie. Orienteringen skal bl.a. indeholde oplysninger om, at personen i perioden fra den 1. marts 2011 til og med 29. februar 2012 i 329 ud af 365 dage helt eller delvist har modtaget en eller flere af de ydelser m.v., der fremgår af lovens 1, stk. 1, og at personen kan optjene en jobpræmie under de betingelser, der fremgår af lovens 1 og 2. Stk. 4. Stk. 1 og 3 gælder ikke for syge kontanthjælpsmodtagere, der er i dokumenteret længerevarende behandling på minimum 3 måneder, der udelukker tilbud efter kap i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. For denne persongruppe skal indholdet i samtalen opfylde kravene i stk. 2. Slettet: 28. Slettet: 29. Slettet: og 2 Slettet: 10 Slettet: 7 Slettet: aktivering. Slettet: Læse- og skrivetest 30. 8

9 32. For personer omfattet af 1, nr. 12 og 13, skal den individuelle samtale som minimum altid indeholde følgende: 1) Der følges op på det aktuelle trin i uddannelsespålægget efter 21 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder tilbud efter kapitel 9 b 12 i samme lov, der er igangsat og gennemført som led i dette trin. 2) Muligheden og behovet for yderligere tilbud efter kapitel 9 b-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats drøftes med henblik på at understøtte det relevante trin i uddannelsespålægget og sikre fremdrift i forhold til uddannelsesmålet. 3) Det videre forløb aftales, herunder frist for det relevante trin i uddannelsespålægget, det videre kontaktforløb samt ansvar for tilmelding til tilbud, test og andre aktiviteter. 4) For personer omfattet af 1, stk. 12, og som er åbenlyst uddannelsesparate, skal det påses, at deres cv på Jobnet er fyldestgørende, og der følges op på deres jobsøgning, og den videre jobsøgning skal fastlægges. Stk. 2. Kommunen skal løbende vurdere, om en person, der er omfattet af 1, nr. 12 eller 13 og som er helt eller delvist sygemeldt, har behov for en særlig indsats i form af sygdomsafklaring, behandling, optræning og andre uddannelsesfremmende foranstaltninger for at sikre, at personen får den nødvendige hjælp til at blive i stand til at påbegynde og gennemføre en uddannelse på ordinære vilkår. Vurderingen og den særlige indsats, der iværksættes, samt opfølgningen herpå sker som led i det individuelle kontaktforløb, jf. 16, stk. 7, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke for syge uddannelseshjælpsmodtagere, der er i dokumenteret længerevarende behandling på minimum 3 måneder, der udelukker tilbud efter kapitel i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. For denne persongruppe skal indholdet i samtalen opfylde kravene i stk. 2. Slettet:, der er Slettet: Slettet: - Læse-, skrive- og regnetest 33. For personer, der er omfattet af 1, nr. 1, og som ikke har en ungdomsuddannelse, skal jobcenteret ved den første jobsamtale vurdere, om personen skal læse- og skrivetestes. Læse- og skrivetesten skal afklare, om personen har behov for læse- og skrivekursus for at forbedre sine muligheder for at tage en ordinær uddannelse eller arbejde. Ved jobcenterets vurdering indgår personens forudsætninger, herunder personens hidtidige skoleforløb eller erhvervserfaring. Stk. 2. Vurderer jobcenteret, at en person, der er omfattet af stk. 1, skal gennemføre en læse- og skrivetest, skal jobcenteret aftale, hvornår og hvor testen skal foretages. Stk. 3. Jobcenteret kan senere ændre vurderingen efter stk. 1, hvis der er behov herfor. 34. For personer, der er omfattet af 1, nr. 2 og 3, og som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, skal jobcenteret tilbyde, at de bliver læse-, skrive- og regnetestet. Jobcenteret skal aftale med personen, hvornår og hvor testen skal foretages. Stk. 2. Personer, der er omfattet af 1, nr. 12 og 13, og som ikke har en ungdomsuddannelse, skal læse-, skrive- og regnetestes senest efter en sammenhængende periode på 1 måned fra første henvendelse om hjælp til kommunen. Stk. 3. Testen efter stk. 1 og 2, skal afklare, om personen har behov for læse-, skrive-, regne- og ordblindekursus for at forbedre sine muligheder for at tage en ordinær uddannelse eller arbejde. Oplysningspligt ved sygdom og ferie m.v. 35. Personer, der er omfattet af 1, nr. 1-3, samt personer, der er omfattet af 1, nr. 12, og som vurderes åbenlyst uddannelsesparate, har pligt til straks at give jobcenteret besked, hvis personen ikke står til rådighed for henvist arbejde på grund af arbejde, sygdom, deltagelse i kurser eller af anden grund. Slettet: 31. Slettet: 2 9

10 Stk. 2. Personer, der er omfattet af 1, nr. 1-3 og 11, samt personer, der er omfattet af 1, nr. 12, og som vurderes åbenlyst uddannelsesparate, har ret til at afholde optjent ferie, når jobcenteret modtager meddelelse herom senest 14 dage før, ferien skal afholdes, og der ikke allerede i ferieperioden er fastsat møder, henvist til arbejde eller afgivet tilbud m.v., som den ledige har pligt til at deltage i. Er der mindre end 14 dage til ferien, kan jobcenteret godkende ferieafholdelsen, såfremt afholdelsen ikke modvirker beskæftigelsesindsatsen for den ledige. Der kan afholdes optjent ferie på enkelte dage, når jobcenteret modtager meddelelse herom, og der de pågældende dage ikke er fastsat møder, afgivet tilbud mv. eller henvist til arbejde, som den ledige har pligt til at deltage i. Stk. 3. Personer, der deltager i tilbud om ansættelse med løntilskud, skal i stedet give meddelelse om sygdom og ferie til arbejdsgiveren. Stk. 4. Personer, der er visiteret til et fleksjob, og som modtager ledighedsydelse, særlig ydelse eller kontanthjælp har pligt til straks at give jobcenteret besked om sygdom, hvis sygdommen forhindrer personen i at påbegynde et fleksjob eller deltage i tilbud. Stk. 5. Jobcenteret skal registrere personens meddelelse om sygdom, raskmelding og ferie. Slettet: 2 Oplysningspligt ved deltagelse i selvvalgt uddannelse 36. Personer, der er omfattet af 1, nr. 1, og som deltager i selvvalgt uddannelse efter kapitel 8 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal give jobcenteret besked om deltagelsen i uddannelsen. Oplysningen bør gives så tidligt som muligt og senest den dag, hvor uddannelsen starter. Slettet: 32. Slettet: Afsnit IV Tilbud Kapitel 5 Rådighed m.v. 37. Personer, der er omfattet af 1, nr. 1-3, samt personer, der er omfattet af 1, nr. 12, og som vurderes åbenlyst uddannelsesparate, samt kontanthjælpsmodtagere, der er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, og som deltager i tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats eller efter integrationsloven, skal være aktivt arbejdssøgende samt stå til rådighed for henvist arbejde. Det gælder dog ikke unge under 25 år omfattet af 1, nr. 1, som efter lovens 85, stk. 2, har fået tilbud om en uddannelse, hvor tilbuddet ophører, når den unge har haft 26 ugers sammenlagt ledighed. Stk. 2. Jobcenteret kan efter ansøgning i særlige tilfælde fravige stk. 1, 1. pkt., hvis jobcenteret skønner, at tilbuddet medvirker til, at personen kan opnå fast beskæftigelse. Dette kan eksempelvis være tilfældet, når personen har en klar aftale om et konkret, ordinært job, hvor gennemførelse af en forudgående uddannelse, et tilbud om virksomhedspraktik eller en ansættelse med løntilskud er en afgørende forudsætning for ansættelsen. Stk. 3. Jobcenteret kan i perioden frem til 31. december 2014 efter ansøgning fravige bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., hvis jobcenteret skønner, at deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering i form af et læringsforløb for vækstiværksættere medvirker til, at personen kan opnå fast beskæftigelse og blive selvforsørgende som selvstændig. Stk. 4. Jobcenteret kan i perioden frem til 31. december 2014 efter ansøgning fravige bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., hvis jobcenteret skønner, at deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering i form af et brobygningsforløb, som Arbejdsmarkedsstyrelsen har godkendt og givet tilsagn til som led i initiativet Brobygning til Uddannelse, medvirker til, at personen efterfølgende kan påbegynde ordinær uddannelse. Stk. 5. Har jobcenteret truffet afgørelse efter stk. 2-4, skal dette meddeles skriftligt til personen. Slettet: 33. Slettet: Slettet: 4. 10

11 Varighed 38. Tilbud til personer, der er omfattet af 1, nr. 1, kan ikke række ud over den dato, hvortil personen er berettiget til dagpenge eller ydelser efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. dog stk. 2. Stk. 2. Det er en betingelse for afgivelse af tilbuddet, at kravet om ledighed er opfyldt på tidspunktet for tilbuddets afgivelse, og at personen er tilmeldt som arbejdssøgende, er dagpengeberettiget og står til rådighed for arbejdsmarkedet, jf. dog 37. Bortfald af pligt til tilbud 39. Hvis personer, der er omfattet af 1, nr. 1, har ordinær beskæftigelse som lønmodtager, der fast udgør 20 timer ugentligt eller mere, bortfalder pligten til tilbud. Stk. 2. Hvis personen har ordinær beskæftigelse som lønmodtager af varierende omfang, bortfalder pligten til tilbud, når den ordinære beskæftigelse gennemsnitligt udgør mindst 20 timer ugentligt. Gennemsnittet beregnes over en måned. Stk. 3. Personen skal oplyse jobcenteret om omfang af og eventuelle ændringer i den ordinære beskæftigelse. Slettet: 34. Slettet: Ved ansættelse med løntilskud efter den særlige løntilskudsordning for personer over 55 år i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, er det alene en betingelse, at personen er berettiget til dagpenge eller ydelser efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. på det tidspunkt, ansættelsen aftales. Stk. 3. Slettet: 33 Slettet: 35. Kapitel 6 Jobplan og uddannelsespålæg, m.v. 40. Jobcenteret udarbejder en jobplan sammen med personen. Jobplanen skal være drøftet med personen ved en jobsamtale. Stk. 2. Jobplanen skal indeholde oplysninger om 1) personens beskæftigelsesmål og planer for tilbud, 2) eventuelt aftalte tilbud, 3) ansvar for tilmelding til tilbud, 4) tidspunkt for påbegyndelse af aftalte tilbud og 5) ansvar og dato for opfølgning. Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder også anvendelse ved revision af en jobplan. Stk. 4. Når der for personer, der er omfattet af 1, nr. 1 og 2, er udarbejdet eller revideret en jobplan eller afgivet tilbud uden for en jobplan efter 29, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, gør jobcenteret jobplanen og tilbud tilgængelige for personen digitalt via Jobnet. Personen har pligt til at gøre sig bekendt med og kvittere for jobplan og tilbud digitalt på Jobnet. Tilbud kan tidligst igangsættes med en startdato, der er senere end 8 dage efter, at tilbuddet er gjort tilgængeligt på Jobnet. Tilbud, der er givet i forbindelse med en jobsamtale eller ved, at den ledige er gjort opmærksom på tilbuddets startdato på anden vis, f.eks. ved brev eller telefon, kan dog igangsættes på et tidligere tidspunkt. Stk. 5. Et tilbud uden for en jobplan efter 29, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats anses for afgivet skriftligt, når det er gjort tilgængeligt på Jobnet efter stk. 4. Stk. 6. Når personen har kvitteret på Jobnet for et tilbud uden for en jobplan efter 29, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, fremgår accepten af sagen i det fælles datagrundlag, jf. kap. 11 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Stk. 7. Når der er udarbejdet eller revideret en jobplan for personer, der er omfattet af 1, nr. 3 og 4, skal jobplanen underskrives af personen og jobcenteret. Jobcenteret skal give personen en kopi af den aftalte jobplan. For personer, der har ret til tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan jobcenteret dog under hensyn til personens mulighed for at kunne påbegynde tilbuddet rettidigt fremsende den reviderede jobplan til underskrift til personen uden forudgående samtale. Jobcenteret skal forinden have forsøgt telefonisk at orientere personen om tilbuddet og om fremsendelsen af jobplanen. Slettet:

12 41. Jobcenteret udarbejder et uddannelsespålæg sammen med personer omfattet af 1, nr. 12 og 13. Uddannelsespålægget skal være drøftet med personen ved en samtale. Stk. 2. Uddannelsespålægget skal indeholde oplysninger om 1) personens uddannelsesønsker og planer for tilbud, test og andre aktiviteter, der understøtter det relevante trin i uddannelsespålægget og dermed fremdrift i forhold til uddannelsesmålet, 2) aftalte tilbud og tests, 3) frist for uddannelsespålæggets trin, 4) ansvar for tilmelding til tilbud, test og andre aktiviteter, som påhviler den unge 5) tidspunkt for påbegyndelse af aftalte tilbud, test og andre aktiviteter, 6) ansvar og dato for opfølgning. Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder også anvendelse ved revision af et uddannelsespålæg. Stk. 4. Når der for personer, der er omfattet af 1, nr. 12, og som vurderes åbenlyst uddannelsesparate, er afgivet tilbud efter 21 b, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, gør jobcenteret tilbud tilgængelige for personen digitalt via Jobnet. Personen har pligt til at gøre sig bekendt med og kvittere for tilbud digitalt på Jobnet. Tilbud kan tidligst igangsættes med en startdato, der er senere end 8 dage efter, at tilbuddet er gjort tilgængeligt på Jobnet. Tilbud, der er givet i forbindelse med en samtale eller ved, at den ledige er gjort opmærksom på tilbuddets startdato på anden vis, f.eks. ved brev eller telefon, kan dog igangsættes på et tidligere tidspunkt. Flytning 42. Hvis en person, der er omfattet af 1, nr. 1-3, 12 eller 13, flytter til en anden opholdskommune, skal jobcenteret i den nye opholdskommune sammen med personen vurdere, om henholdsvis jobplanen og uddannelsespålægget skal revideres. Stk. 2. Hvis personen har en aftale med et jobcenter om et konkret tilbud, bevarer personen så vidt muligt retten til tilbuddet, selv om personen flytter til en anden opholdskommune. Stk. 3. Hvis personen gennemfører et konkret tilbud, der er aftalt med jobcenteret i fraflytningskommunen, skal udgifterne hertil afholdes af jobcenteret i den nye opholdskommune. 43. Hvis en person, der er omfattet af 1, nr. 4, flytter til en anden opholdskommune, bevarer personen retten til et aftalt tilbud efter jobplanen, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Jobplanen skal revideres, hvis dette er begrundet i personens situation, eller hvis der er væsentligt ændrede forudsætninger på arbejdsmarkedet, som gør en revision hensigtsmæssig. Slettet: 37. Slettet: 38. Integrationskontrakt efter integrationsloven 44. Den beskæftigelsesrettede indsats for personer, der har fået eller skal have en integrationskontrakt efter integrationsloven, skal fremgå ved en henvisning i kontrakten til det aftalte om jobplan og kontaktforløb, medmindre det skrives ind i integrationskontrakten. Slettet: 39. Kapitel 7 Mentor 45. Med henblik på at fremme, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse, kan der gives tilbud om mentorstøtte. Stk. 2. Det er en betingelse for tilbud om mentorstøtte, at den medarbejder i virksomheden som fungerer som mentor, ikke udfører sine sædvanlige arbejdsfunktioner i de timer, hvor vedkommende fungerer som mentor. 12

13 Stk. 3. Som grundlag for udbetaling af støtte skal arbejdsgiveren henholdsvis uddannelsesinstitutionen redegøre for det faktiske timeforbrug, der er anvendt på mentorfunktionen, samt fremlægge dokumentation for eventuel køb af uddannelse for medarbejderen. Kapitel 8 Vejledning og opkvalificering Uddannelser 46. Personer, der er omfattet af 1, nr. 1-5 og 11-13, kan efter 32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats få tilbud om vejledning og opkvalificering, der består af uddannelser, der udbydes generelt, og som er omfattet af en af følgende love: 1) Lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. og de med hjemmel i denne lov udfærdigede bekendtgørelser. Det er en betingelse, at uddannelserne umiddelbart er rettet mod arbejdsmarkedet. 2) Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 3) Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. 4) Lov om Danmarks Biblioteksskole. 5) Lov om universiteter. Stk. 2. Kravet i stk. 1, nr. 1, om at uddannelsen umiddelbart skal være rettet mod beskæftigelse på arbejdsmarkedet, gælder ikke for uddannelser omfattet af følgende love: 1) Lov om uddannelsen til studentereksamen (stx). 2) Lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven). 3) Lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx). 4) Lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. 5) Lov om almen voksenuddannelse. 6) Lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse. 7) Lov om forberedende voksenundervisning (FVU). 8) Lov om åben uddannelse. Jobsøgningskurser 47. Personer, der er omfattet af 1, nr. 1-3, kan kun få tilbud om vejledning og opkvalificering i form af et jobsøgningskursus, hvis de ikke har gennemført et sådant tilbud inden for de seneste to kalenderår. Der vil dog altid kunne tilbydes et jobsøgningskursus, hvis en person selv anmoder herom, og jobcenteret skønner, at et sådant tilbud bedst muligt vil kunne hjælpe personen i beskæftigelse. Stk. 2. Ved jobsøgningskursus forstås et standardkursus eller lignende, hvor hovedparten af indholdet består af aktiviteter i form af f.eks. selvstændig jobsøgning, generel undervisning i udarbejdelse af ansøgninger, CV og ansættelsessamtaler og i anvendelse af elektroniske jobdatabaser. Stk. 3. Perioden på 2 år efter stk. 1 regnes fra den dato, hvor personen senest er påbegyndt et jobsøgningskursus. Udlandet 48. Personer, der er omfattet af 1, nr. 1, kan få tilbud om vejledning og opkvalificering i form af uddannelse i udlandet, 1) hvis uddannelsen er oprettet ved lov eller i henhold til lov i det pågældende land eller er anerkendt af det pågældende lands nationale uddannelsesmyndigheder, eller 2) hvis uddannelsen er led i en uddannelse her i landet. Slettet: 40. Slettet:, bortset fra ordblindeundervisning, som ikke er omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m Slettet: Slettet: 40 a. Slettet: Slettet:

14 Stk. 2. I forbindelse med tilbud om vejledning og opkvalificering i form af uddannelse i udlandet, kan jobcenteret betale for studieafgift, såfremt uddannelsen er et led i en uddannelse her i landet. 49. En person, der er omfattet af 1, nr. 5, og som har ret til sygedagpenge under ophold i udlandet, jf. sygedagpengelovens 3, kan få tilbud om vejledning og opkvalificering i udlandet med henblik på arbejdsfastholdelse og afklaring af arbejdsevnen som led i retten til fortsat at modtage sygedagpenge. Slettet: 42. Danskundervisning 50. Personer, som på grund af manglende danskkundskaber kun vanskeligt kan opnå beskæftigelse, kan få tilbud om danskundervisning. Danskundervisning kan indgå som en integreret del af et tilbud efter dette kapitel. Stk. 2. Jobcenteret skal ved afgivelse af tilbud om danskundervisning tage udgangspunkt i, om tilbuddet vil kunne forbedre personens mulighed for at opnå ordinær beskæftigelse eller eventuelt deltage i øvrige tilbud efter denne bekendtgørelse. Stk. 3. Til personer med dansk som andetsprog skal jobcenterets tilbud om uddannelse efter stk. 1 gives i henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Slettet: 43. Uddannelsesaktivitet og indberetningspligt 51. Uddannelsesstedet kontrollerer løbende, om en person, der har fået et tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, deltager aktivt i uddannelsen og de dertil knyttede aktiviteter m.m. Stk. 2. Uddannelsesstedet skal straks give meddelelse til jobcenteret, hvis 1) personen ikke deltager aktivt i uddannelsen og de dertil knyttede aktiviteter m.m., eller 2) begyndelses- eller sluttidspunktet for uddannelsen afviger fra, hvad der er blevet aftalt, jf. dog 45, stk. 1. Stk. 3. Foregår uddannelsen ved flere uddannelsessteder, aftaler disse indbyrdes, hvilket uddannelsessted der varetager opgaverne over for jobcenteret i henhold til stk. 1 og Ved videregående uddannelser, hvor personen ikke har mødepligt, er det alene personen selv, der er forpligtet til straks at meddele jobcenteret og arbejdsløshedskassen, hvis der sker afvigelser i forhold til det oprindeligt oplyste med hensyn til uddannelsens påbegyndelse og endelige afslutning. Personen skal desuden selv straks underrette jobcenteret og arbejdsløshedskassen, såfremt den pågældende ikke længere deltager aktivt i uddannelsen og de dertil knyttede aktiviteter m.m. Stk. 2. Jobcenteret og arbejdsløshedskassen kan indhente en erklæring fra personen, hvor denne på tro og love erklærer at deltage aktivt i uddannelsen og de dertil knyttede aktiviteter m.m. Stk. 3. Ved deltagelse i uddannelse i udlandet finder stk. 1 og 2 anvendelse. 53. Under korte afbrydelser i undervisningen i forbindelse med ordinære ferieperioder eller under andre korte afbrydelser, der skyldes uddannelsesstedets forhold, anses uddannelsen ikke for afbrudt. Stk. 2. Korte afbrydelser af deltagelse i undervisningen, som skyldes personens forhold, og som kan betegnes som lovligt forfald, medfører heller ikke, at uddannelsen anses for afbrudt. Stk. 3. I tilfælde af længerevarende sygdom eller barsel skal personen selv straks sørge for underretning af både uddannelsesstedet, jobcenteret og arbejdsløshedskassen. 54. Bliver enten jobcenteret eller arbejdsløshedskassen bekendt med omstændigheder, der giver anledning til formodning om, at en person ikke længere aktivt deltager i uddannelsen og de dertil knyttede aktiviteter m.m., uden at der dog foreligger underretning fra uddannelsesstedet i henhold til 51, stk. 2, kan jobcenteret eller arbejdsløshedskassen indhente nærmere oplysninger Slettet: 44. Slettet: 45. Slettet: 46. Slettet: 47. Slettet: 44 14

15 hos uddannelsesstedet om, hvorvidt den pågældende deltager aktivt i uddannelsen, jf. dog 52, stk Hvis jobcenteret bliver bekendt med, at en person ikke længere deltager aktivt i uddannelsen og de dertil knyttede aktiviteter m.m., træffer jobcenteret afgørelse om, hvorvidt tilbuddet om vejledning og opkvalificering skal tilbagekaldes. Slettet: 45 Slettet: 48. Slettet: 8 Kapitel 9 Virksomhedspraktik og nytteindsats Omfang og underretning m.v. 56. Jobcenteret og virksomheden aftaler formålet med, indholdet i samt varigheden og omfanget af opholdet i virksomhedspraktik, herunder i nytteindsats. Hvis der som led i det individuelle kontaktforløb er kontakt med personen under opholdet, skal jobcenteret inddrage virksomheden heri. Stk. 2. Deltagelse i virksomhedspraktik, herunder i nytteindsats, skal ligge inden for virksomhedens normale arbejdstid og må ikke have et omfang, der overstiger normal, fuld arbejdstid pr. uge. For personer, der er omfattet af 1, nr. 1, og som er deltidsforsikrede, kan deltagelsen ikke have et omfang, der overstiger normal, fuld arbejdstid pr. uge for deltidsforsikrede. Stk. 3. Tilbud om virksomhedspraktik, herunder nytteindsats, kan ikke tilbydes en person i den virksomhed, hvor personen senest har været ansat, herunder hvis ansættelsen har været med offentligt tilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Stk. 4. Personer uden ansættelsesforhold, som er omfattet af 1, nr. 5, og som er enig i at modtage tilbud i den virksomhed, hvor de senest har været ansat, kan uanset bestemmelsen i stk. 3 tilbydes virksomhedspraktik i denne virksomhed. 57. Når en arbejdsgiver har fået henvist en person i praktik, herunder i nytteindsats, har arbejdsgiveren pligt til straks at give jobcenteret meddelelse om resultatet af henvisningen, herunder hvis personen ikke har fået opholdet, eller hvis opholdet afbrydes umiddelbart efter overtagelsen. Slettet: 49. Slettet: virksomhedspraktikoph oldet. Slettet: virksomhedspraktikken Slettet: 50. Slettet: virksomhedspraktik Slettet: praktikken Udlandet 58. En person, der er omfattet af 1, nr. 5, og som har ret til sygedagpenge under ophold i udlandet, jf. sygedagpengelovens 3, kan få tilbud om virksomhedspraktik i udlandet med henblik på arbejdsfastholdelse og afklaring af arbejdsevnen som led i retten til fortsat at modtage sygedagpenge. Slettet: 51. Forholdet til virksomhedens ansatte, høring 59. Ved etablering af virksomhedspraktik i mere end 13 uger skal spørgsmålet om etableringen have været drøftet mellem virksomheden og medarbejderrepræsentanter Ved etablering af virksomhedspraktik i form af nytteindsats skal spørgsmålet om etableringen have været drøftet mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten eller en medarbejderrepræsentant, uanset varigheden af forløbet. Stk. 2. Det skal fremgå af virksomhedens tilbud om etableringen, at tillidsrepræsentanten henholdsvis medarbejderrepræsentanter er blevet hørt om ansøgningen. Slettet: 52. Slettet: repræsentanter for virksomhedens ansatte, og det Slettet: etablere virksomhedspraktik, at repræsentanter for de ansatte 15

16 Stk. 3. Forud for etableringen skal der foreligge skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren, tillidsrepræsentanten eller en medarbejderrepræsentant om, hvorvidt betingelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt. Slettet: 2. Slettet: og Forholdet mellem antal ansatte med og uden tilskud 60. Antallet af personer i virksomhedspraktik, herunder nytteindsats, og antallet af ansatte med løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats må maksimalt udgøre 1) 1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har 0-50 ansatte, dog altid 1 person, og herudover 2) 1 person for hver 10 ordinært ansatte. Forud for etableringen af virksomhedspraktik, herunder nytteindsats, skal der foreligge skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og tillidsrepræsentanten eller en medarbejderrepræsentant efter 52, om, hvorvidt dette er opfyldt. Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for personer, der er omfattet af 1, nr. 5, når virksomhedspraktikken skal foregå på en virksomhed, hvor personen er ansat. Stk. 3. For personer, der er i virksomhedspraktik i form af nytteindsats, kan kommunen ansøge det lokale beskæftigelsesråd om dispensation fra betingelsen i stk. 1. Dette gælder dog ikke for opgaver, der omfatter visiterede ydelser efter lov om social service. Stk. 4. Virksomheden afgrænses som udgangspunkt som en arbejdsplads med selvstændigt produktionsenhedsnummer (P-nummer), jf. lov om det centrale virksomhedsregister. Såfremt der er enighed mellem arbejdsgiveren og de ansatte herom, kan der ske en anden afgrænsning. Der skal foreligge skriftlig tilkendegivelse om dette fra arbejdsgiveren og tillidsrepræsentanten eller en medarbejderrepræsentant efter 59, der er ansat på den adresse (P-nummer), hvor virksomhedspraktikken, herunder nytteindsatsen, skal etableres. Stk. 5. Ved opgørelsen af antallet af ordinært ansatte medregnes alle beskæftigede uden hensyn til arbejdstidens længde. Der skal dog ikke medregnes ansatte med offentligt tilskud og personer, der er ansat i henhold til en ansættelsesaftale, der er indgået for et bestemt tidsrum eller med henblik på en bestemt arbejdsopgave. Stk. 6. Opgørelsen sker ved at beregne gennemsnittet af antallet af ordinært ansatte i de seneste 3 måneder før etableringen af virksomhedspraktikken, herunder nytteindsatsen. Stk. 7. I virksomheder, hvor antallet af ansatte er skiftende på grund af sæsonsvingninger, kan opgørelsen i stk. 6 udvides fra 3 til 4 måneder. Særligt for nytteindsats 61. Virksomhedspraktik i form af nytteindsats består af udførelse af samfundsnyttige opgaver hos offentlige arbejdsgivere. Stk. 2. Ved offentlige arbejdsgivere forstås 1) kommuner, regioner og kommunale fællesskaber, 2) statsinstitutioner og 3) organisationer, foreninger, selskaber, institutioner o.l., og hvis udgifter dækkes med mindst 50 pct. af offentlige tilskud. 62. Nytteindsats kan ud over de opgaver, der efter gældende regler kan udføres af kommunen, bestå af servicearbejde for borgere, som kan dokumentere ikke selv at være i stand til at udføre det pågældende arbejde på grund af fysiske eller psykiske begrænsninger. Stk. 2. Ved vurderingen af, om servicearbejde for den enkelte borger er konkurrenceforvridende, skal indgå, at arbejdet ikke kan forventes at blive udført som almindeligt lønnet arbejde. Indholdet og omfanget af servicearbejdet skal fastsættes ud fra, at de ledige skal arbejde for deres ydelse. Slettet: 53. Slettet: Slettet: 4 Slettet: 5 Slettet: 6 Slettet: 5 Slettet: Underretning af beskæftigelsesrådet 54. Jobcenteret underretter det lokale beskæftigelsesråd en gang om måneden om anvendelsen af virksomhedspraktik. Det enkelte jobcenter og det lokale beskæftigelsesråd vil dog kunne aftale, at underretningen sker med længere eller kortere intervaller, hvis der er enighed herom. Stk. 2. Underretningen skal indeholde oplysninger om 1) antallet af etablerede virksomhedspraktikpladser, 2) varigheden af virksomhedspraktikperioderne, 3) fordelingen på offentlige og private virksomheder, 4) inden for hvilke brancher, der er givet tilbud om virksomhedspraktik samt 5) navn på de virksomheder, hvor der er etableret virksomhedspraktik. Slettet: 3. Det kan aftales lokalt, at der også skal oplyses om indhold og formål i hvert virksomhedspraktikforløb. 16

17 Stk. 3. En ydelse, som er en del af kommunens serviceniveau efter servicelovens 83, kan ikke samtidig udføres som nytteindsats uden for reglerne om hjælp i servicelovens For offentlige arbejdsgivere, som varetager opgaver med produktion og afsætning på markedsvilkår, indgår forsørgelsesydelser til personer i nytteindsats som støtte, der ydes efter de minimis-reglerne, jf. Europa-Kommissionens forordning nr. 1998/2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte. Slettet: 9 Kapitel 10 Ansættelse med løntilskud Offentlige arbejdsgivere 64. Ved ansættelse med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats forstås ved offentlige arbejdsgivere 1) kommuner, regioner og kommunale fællesskaber, 2) statsinstitutioner og 3) organisationer, foreninger, selskaber, institutioner og lignende, hvis udgifter dækkes med mindst 50 pct. af offentlige tilskud. Stk. 2. For personer, der er omfattet af 1, nr. 1, kan jobcenteret efter indhentet udtalelse fra det lokale beskæftigelsesråd i helt særlige tilfælde fravige bestemmelsen i stk. 1, nr. 3. Slettet: 55. Særlige krav 65. Ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere kan ikke tilbydes en person i en virksomhed, der ejes af dennes ægtefælle, registrerede partner eller samlever. Stk. 2. Ansættelse med løntilskud hos private og offentlige arbejdsgivere kan ikke tilbydes en person i den virksomhed, hvor personen senest har været ansat, herunder hvis ansættelsen har været med offentligt tilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Slettet: 56. Kombination med uddannelse 66. Uddannelse kan efter aftale mellem arbejdsgiveren og den ansatte indgå i et tilbud om ansættelse med løntilskud. Under uddannelsen udbetaler arbejdsgiveren løn som i den øvrige del af ansættelsen. Arbejdsgiveren betaler for eventuelt køb af uddannelsen, jf. dog stk. 2. Stk. 2. For personer, der er omfattet af 1, nr. 1, 2, 12 og 13, kan jobcenteret betale for køb af uddannelsen m.v., hvis uddannelsesforløbet er aftalt i personens jobplan henholdsvis uddannelsespålæg som led i tilbuddet om ansættelse med løntilskud. Stk. 3. Efter aftale mellem arbejdsgiveren og jobcenteret kan personen under ansættelsen med løntilskud få tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Under deltagelse i vejledning og opkvalificering har personen orlov uden løn fra løntilskudspladsen. Slettet: 57. Slettet: - Løn- og arbejdsvilkår 67. Når et ansættelsesforhold med løntilskud indgås, oprettes der en ansættelseskontrakt eller et ansættelsesbrev, hvori løn- og arbejdsvilkår samt forventet tilskudsperiode anføres. Ansættelsesforholdet kan i alle tilfælde kun bringes til ophør i overensstemmelse med gældende overenskomster og lovgivning. Betaling af den fulde lønudgift påhviler ansættelsesstedet. Slettet:

18 68. Ved ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere af personer, der er omfattet af 1, nr. 1-3 og 11-13, skal lønnen svare til den overenskomstmæssige eller den for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende. Stk. 2. Lønnen kan dog maksimalt udgøre 115,10 kr. (1. oktober 2013) pr. arbejdstime, eksklusiv feriegodtgørelse, ferietillæg og eventuel søgnehelligdagsbetaling, jf. dog 69, stk. 1. Den maksimale timeløn reguleres procentuelt i overensstemmelse med den gennemsnitlige regulering af de offentlige lønskalaer. Stk. 3. Ud over lønnen pr. arbejdstime ydes kun 1) omkostningsdækkende ydelser, 2) arbejdstidsbestemte tillæg og 3) arbejdsbestemte tillæg, der ikke er en fast påregnelig del af lønnen. Stk. 4. Ved ansættelse af personer, der er omfattet af 1, nr.1, skal lønnen til personen efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med personens individuelle dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., dog mindst udgøre 82 pct. af højeste dagpenge for henholdsvis fuldtids- og deltidsforsikrede. Stk. 5. Ved ansættelse af personer, der er omfattet af 1, nr. 2, 3 og 11-13, skal lønnen til personen efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med personens individuelle hjælp efter og 34 i lov om aktiv socialpolitik. Ved fastsættelse af den samlede løn omregnes den særlige støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik til en skattepligtig indkomst ved at dividere med 0,6. Stk. 6. Hvis der til ansættelsen er tilknyttet en overenskomstmæssig pensionsordning, indbetaler arbejdsgiveren til denne eget- og arbejdsgiverbidrag beregnet på grundlag af den overenskomstmæssige timeløn. 69. Den offentlige arbejdsgiver fastsætter arbejdstiden i det enkelte tilbud under hensyn til den samlede løn, jf. 68, stk. 4 og 5, samt under hensyn til timeløn og tillæg m.v. Antallet af arbejdstimer rundes op til nærmeste hele antal timer. Den samlede løn beregnes ud fra det oprundede timetal. Den ugentlige arbejdstid må dog ikke have et omfang, der overstiger normal, fuld arbejdstid pr. uge. For personer, der er omfattet af 1, nr. 1, og som er deltidsforsikrede, kan deltagelsen ikke have et omfang, der overstiger normal fuld arbejdstid pr. uge for deltidsforsikrede. Ved ansættelsesforholdets påbegyndelse fastsættes arbejdstiden og den gennemsnitlige timeløn for hele ansættelsesperioden, idet der tages højde for kendte reguleringer i timelønnen. Den gennemsnitlige timeløn reguleres procentuelt i overensstemmelse med eventuelle reguleringer i den individuelle dagpengesats eller hjælp i ansættelsesperioden. Stk. 2. Eventuelt over- og merarbejde skal afspadseres og beregnes på grundlag af den i 68, stk. 2, fastsatte timebetaling med de procenttillæg m.v., der følger af den pågældende overenskomst. Stk. 3. Den ugentlige arbejdstid nedsættes, hvis personen har ordinær beskæftigelse som lønmodtager i mere end 5 timer ugentligt. For hver times ordinær beskæftigelse udover 5 timer ugentligt nedsættes den ugentlige arbejdstid i tilbuddet med én time. Stk. 4. Personen skal oplyse jobcenteret om omfang af og eventuelle ændringer i den ordinære beskæftigelse. Stk. 5. Arbejdsvilkårene skal i øvrigt svare til de overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende. Stk. 6. Til brug for den offentlige arbejdsgivers fastsættelse af arbejdstiden, jf. stk. 1, kan jobcenteret underrette arbejdsgiveren om personens individuelle dagpengesats, jf. 68, stk. 4, for personer omfattet af 1, nr. 1, henholdsvis om personens hidtidige individuelle hjælp efter 23-25, 34 og 68 i lov om aktiv socialpolitik, jf. 68, stk. 5, for personer omfattet af 1, nr. 2, 3 og Slettet: 59. Slettet: 114,66 Slettet: april 2012) pr. Slettet: 60 Slettet:, dog mindst udgøre 82 pct. af højeste dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v Slettet: 60. Slettet: 59 Slettet: 59 Slettet: 59 Slettet: 34 Slettet: 59 Opfølgning ved sygdom 18

19 70. Når en person, der er omfattet af 1, nr. 1-3 og 11-13, og som er ansat med løntilskud, er fraværende på grund af sygdom, skal den ansatte på den første sygedag give meddelelse til arbejdsgiveren herom. Stk. 2. Arbejdsgiveren vurderer, om sygemeldingen giver anledning til at give jobcenteret meddelelse om fraværet. Ved vurderingen indgår årsagen til, omfang og hyppighed af den ansattes eventuelle tidligere sygemeldinger. Slettet: 61. Underretning af jobcenteret 71. Når en arbejdsgiver har fået henvist en person til ansættelse med løntilskud, har arbejdsgiveren pligt til straks at give jobcenteret meddelelse om resultatet af henvisningen, herunder hvis personen ikke er blevet ansat, eller hvis arbejdsforholdet afbrydes umiddelbart efter overtagelsen. Slettet: 62. Ansættelse med løntilskud i udlandet 72. Til personer, der er omfattet af 1, nr. 1, kan tilbud om ansættelse med løntilskud gives i udlandet, når 1) ansættelse sker hos en arbejdsgiver/organisation med hjemsted i Danmark, 2) ansættelsen er frivillig for personen, 3) der ydes danske overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår, og 4) den ansatte er sikret hjemrejse. Slettet: 63. Merbeskæftigelse m.v. 73. Ansættelse med løntilskud af personer, der er omfattet af 1, nr. 1-3, 5 og 11-13, skal medføre en nettoudvidelse af antallet af ansatte hos vedkommende arbejdsgiver. Stk. 2. Ved nettoudvidelse forstås merbeskæftigelse i forhold til det gennemsnitlige antal i de foregående 12 måneder, og at ansættelsen ikke sker i en stilling, der er blevet ledig ved afskedigelse eller fratrædelse af en ansat uden støtte inden for de foregående 3 måneder, jf. dog 76, stk. 2. Ved opgørelsen af antallet af ordinært ansatte medregnes alle beskæftigede uden hensyn til arbejdstidens længde. Der skal dog ikke medregnes ansatte med offentligt tilskud og personer, der er ansat i henhold til en ansættelsesaftale, der er indgået for et bestemt tidsrum eller med henblik på en bestemt arbejdsopgave. Stk. 3. Virksomheden afgrænses som udgangspunkt som en arbejdsplads med selvstændigt produktionsenhedsnummer (P-nummer), jf. lov om det centrale virksomhedsregister. Såfremt der er enighed mellem arbejdsgiveren og de ansatte herom, kan der ske en anden afgrænsning. Der skal foreligge skriftlig tilkendegivelse om dette fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant, der er ansat på den adresse (P-nummer), hvor ansættelsen med løntilskud skal ske. Stk. 4. Det betragtes som nettoudvidelse, hvis personen, der ansættes med løntilskud, afløser en fastansat, der er på orlov efter lov om værnepligtsorlov eller deltager i uddannelsesjobrotation, herunder efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte. Stk. 5. I virksomheder, hvor der er etableret eller aftalt arbejdsfordelingsordninger, kan personen ikke ansættes med løntilskud. Stk. 6. Hvis en virksomhed kun har haft ansatte i en del af de foregående 12 måneder, beregnes det gennemsnitlige antal ansatte efter stk. 2 som et gennemsnit af antallet af ansatte i de måneder inden for de foregående 12 måneder, hvor der har været ansatte. 74. Ansættelse med løntilskud af personer, der er omfattet af 1, nr. 4, 6 og 8, skal enten udgøre en nettoudvidelse, jf. 73, eller stillingen skal være blevet ledig som følge af 1) frivillig afgang, 2) afgang på grund af alder, 3) frivillig reduktion af arbejdstiden, eller Slettet: 64. Slettet: 5 Slettet: 67 Slettet: 65. Slettet: 64 19

20 4) afskedigelse på grund af forseelse. 75. På private ansættelsesområder påses betingelsen om merbeskæftigelse af virksomheden og de ansatte i fællesskab. Til brug herfor skal arbejdsgiveren give repræsentanter for de ansatte alle nødvendige oplysninger. Stk. 2. På private ansættelsesområder, der er omfattet af en kollektiv overenskomst, afgøres uenighed om betingelsen om merbeskæftigelse efter de gældende fagretlige regler om mægling og eventuel voldgift ved uenighed af faglig karakter. Det regionale beskæftigelsesråd underrettes af parterne om udfaldet af den fagretlige behandling. Stk. 3. For private arbejdsgivere, der ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, afgør det regionale beskæftigelsesråd administrativt endeligt, om betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt. Opgørelsen foretages på grundlag af reglerne i bekendtgørelse om virksomhedsbegreb/arbejdssted og om opgørelse af antal lønmodtagere efter lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang. Stk. 4. I private virksomheder, hvor der ikke er nogen ansatte, påses betingelsen om merbeskæftigelse af jobcenteret. 76. På offentlige ansættelsesområder påses betingelsen om merbeskæftigelse af ansættelsesmyndigheden og de ansatte i fællesskab. Til brug herfor skal arbejdsgiveren give repræsentanter for de ansatte alle nødvendige oplysninger. Stk. 2. Vurderingen af, om betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt, skal tage udgangspunkt i antallet af beskæftigede som følge af budgettet for den enkelte offentlige virksomhed. Stk. 3. Uenighed afgøres ved mægling mellem de forhandlingsberettigede personaleorganisationer og ansættelsesmyndigheden og eventuelt ved voldgift. Voldgiftsretten sammensættes af to repræsentanter udpeget af de forhandlingsberettigede personaleorganisationer og af to repræsentanter for ansættelsesmyndigheden. Parterne vælger en opmand. Hvis der ikke opnås enighed om valget af opmanden, skal parterne anmode arbejdsrettens formand om at udnævne denne. Det regionale beskæftigelsesråd underrettes af parterne om voldgiftsrettens afgørelse. 77. På private ansættelsesområder skal det af arbejdsgiverens tilbud om at ansætte en person med løntilskud fremgå 1) om ansættelsesområdet er omfattet af en kollektiv overenskomst, 2) at repræsentanter for de ansatte er blevet hørt om ansøgningen, og 3) om de ansatte er positive overfor at medvirke til opfyldelse af formålet med ansættelsen. Stk. 2. Af arbejdsgiverens tilbud skal det tillige fremgå, om der er enighed mellem arbejdsgiver og de ansatte om, at betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt. Hvis der ikke er enighed, og den private virksomhed ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, skal de ansattes synspunkter endvidere fremgå. Stk. 3. Forud for etableringen skal der fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant foreligge skriftlig tilkendegivelse om 1) at repræsentanter for de ansatte er blevet hørt om ansøgningen, 2) de ansatte er positive overfor at medvirke til at opfylde formålet med ansættelsen, og 3) hvorvidt der er enighed mellem arbejdsgiver og de ansatte om, at betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt. 78. På offentlige ansættelsesområder skal det af arbejdsgiverens tilbud om at ansætte en person med løntilskud fremgå, at repræsentanter for de ansatte er blevet hørt om ansøgningen, og om de ansatte er positive over for at medvirke til opfyldelse af formålet med ansættelsen. Stk. 2. Af arbejdsgiverens tilbud skal det tillige fremgå, om der er enighed mellem arbejdsgiver og de ansatte om, at betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt. Stk. 3. Forud for etableringen skal der fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant foreligge skriftlig tilkendegivelse om 1) at repræsentanter for de ansatte er blevet hørt om ansøgningen, Slettet: 66. Slettet: 67. Slettet: 68. Slettet:

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats I medfør af 4, 4 a, stk. 1 og 3, 8, 10 a, 10 b, stk. 1 og 3, 10 c, stk. 1, 11, stk. 5, 21, 21 b, stk. 9, 25, stk. 1, 26, stk. 1, 31, stk. 1, 1. pkt., 31

Læs mere

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats BEK nr 1003 af 30/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/08202 Senere

Læs mere

Landssupporten 11. august 2015 Vejledningstekster til planer Gældende fra 29. juni til 11. august 2015

Landssupporten 11. august 2015 Vejledningstekster til planer Gældende fra 29. juni til 11. august 2015 Dette dokumenter indeholder vejledningsteksterne til planer. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med releasen den 29. juni 2015 til 11. august 2015 Vejledningstekst til dagpengemodtager og dimittend...

Læs mere

Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler

Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Version: 10.3 Oprettet den: 10. februar 2016 Fravær og fritagelser - forretningsregler og detaljerede

Læs mere

Til kommuner, jobcentre, beskæftigelsesankenævn m.fl.

Til kommuner, jobcentre, beskæftigelsesankenævn m.fl. Til kommuner, jobcentre, beskæftigelsesankenævn m.fl. Orientering om ny bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats af 18. maj 2011. Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00

Læs mere

Landssupporten 10. maj 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 12. maj 2016

Landssupporten 10. maj 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 12. maj 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 12. maj 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet. Vejledningstekstsituation

Læs mere

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats BEK nr 1645 af 27/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 3. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0013092 Senere ændringer

Læs mere

Landssupporten 8. januar 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 11. januar 2016

Landssupporten 8. januar 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 11. januar 2016 Dette dokumenter indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med releasen den 11. januar 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 Bilag 8 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 Bilag 8 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 Bilag 8 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, j.nr. 2016/2333 Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af integrationsloven

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet BEK nr 1559 af 23/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 20. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsemin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 2014-0035293

Læs mere

Indkaldelse Du indkaldes hermed til en samtale, hvor vi skal tale om dit cv på så vi sammen kan sikre, at det er ajourført og korrekt.

Indkaldelse Du indkaldes hermed til en samtale, hvor vi skal tale om dit cv på  så vi sammen kan sikre, at det er ajourført og korrekt. #[r_name] #[s_entity] #[s_office] #[s_address] #[s_postalcode]#[s_postaldistrict] Tlf.: #[s_telephone] www.jobnet.dk Dato: 16. august 2016 Ansvarlig: #[r_identifiertype].: #[r_identifier] Indkaldelse Du

Læs mere

Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg

Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Skrivelse om ny bekendtgørelse om kommunernes ret til refusion af udgifterne til kontant-

Læs mere

Vi indkalder dig til samtale om din jobsøgning en jobsamtale

Vi indkalder dig til samtale om din jobsøgning en jobsamtale #[r_name] #[s_entity] #[s_office] #[s_address] #[s_postalcode]#[s_postaldistrict] Tlf.: #[s_telephone] www.jobnet.dk Dato: 16. august 2016 Ansvarlig: #[r_identifiertype].: #[r_identifier] Id: 7.4 Vi indkalder

Læs mere

Tilbud om virksomhedspraktik Du bedes møde til jobsamtale vedrørende en praktikplads på denne virksomhed:

Tilbud om virksomhedspraktik Du bedes møde til jobsamtale vedrørende en praktikplads på denne virksomhed: #[r_name] #[s_entity] #[s_office] #[s_address] #[s_postalcode]#[s_postaldistrict] Tlf.: #[s_telephone] www.jobnet.dk Dato: 16. august 2016 Ansvarlig: #[r_identifiertype].: #[r_identifier] Tilbud om virksomhedspraktik

Læs mere

Marts 2009 AKTIVERING

Marts 2009 AKTIVERING Marts 2009 AKTIVERING for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har mindst 2 års

Læs mere

Registrering af afmelding. Uddrag af Vejledning i registrering hos Jobcentret mv.

Registrering af afmelding. Uddrag af Vejledning i registrering hos Jobcentret mv. Registrering af afmelding Uddrag af Vejledning i registrering hos Jobcentret mv. Oprettet den: 12. november 2013 Dette dokument er et uddrag af den samlede vejledning Vejledning i registrering hos Jobcentret

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Juni 2010. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Juni 2010. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Juni 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og har

Læs mere

De unge i kontanthjælpsreformen. Oplæg på temadag om unge den 13. november 2013 v/ Rikke Hassett, Arbejdsmarkedsstyrelsen

De unge i kontanthjælpsreformen. Oplæg på temadag om unge den 13. november 2013 v/ Rikke Hassett, Arbejdsmarkedsstyrelsen De unge i kontanthjælpsreformen Oplæg på temadag om unge den 13. november 2013 v/ Rikke Hassett, Arbejdsmarkedsstyrelsen Disposition Baggrund for reformen Intentionerne med reformen Indholdet i reformen

Læs mere

Ret til supplerende dagpenge

Ret til supplerende dagpenge Bekendtgørelse om supplerende dagpenge I medfør af 58, stk. 1, nr. 1 og 2, litra b, 60, stk. 2, 62, stk. 7 og 73, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

Fravær & fritagelser

Fravær & fritagelser 20. april 2010 Fravær & fritagelser Revideret version Skemaerne i dette bilag angiver hvilke årsager til fravær, fritagelser og periodiske forhold, der skal registreres og indberettes for de enkelte alt

Læs mere

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet. Afsnit I. Generelle bestemmelser

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet. Afsnit I. Generelle bestemmelser Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet I medfør af 32, stk. 1 og 6, 39, 45, stk. 3, 49, stk. 2, 50, stk. 1 og 2, 52 i lov nr. 1482 af 23. december

Læs mere

Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb. visiteret til fleksjob. Bilag 1 - Kravspecifikation

Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb. visiteret til fleksjob. Bilag 1 - Kravspecifikation Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Bilag 1 - Kravspecifikation Vesthimmerlands Kommune - Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Målgruppe... 3 2. Specielt

Læs mere

N O T A T. Spørgsmål og svar til pulje til JobFirst

N O T A T. Spørgsmål og svar til pulje til JobFirst N O T A T Spørgsmål og svar til pulje til JobFirst 21. oktober 2015 1. Visitation og deltagelse 1.1 Spørgsmål: Har kommunen mulighed for selv at fravælge målgrupper til JobFirst, så der eksempelvis alene

Læs mere

LG Jobcenter. Opbygning af menu i produktet: Menupunkt: Undermenu: Undermenu 1: aktive beskæftigelsesindsats Opgavefordeling

LG Jobcenter. Opbygning af menu i produktet: Menupunkt: Undermenu: Undermenu 1: aktive beskæftigelsesindsats Opgavefordeling LG Jobcenter Opbygning af menu i produktet: Menupunkt: Undermenu: Undermenu 1: LG Jobcenter Ansvaret for styring af den Organisering af beskæftigelsesindsatsen aktive beskæftigelsesindsats Opgavefordeling

Læs mere

Kvalitetsstandard for fleksjob

Kvalitetsstandard for fleksjob Kvalitetsstandard for fleksjob Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Ud fra en konkret, individuel vurdering kan Greve Kommune tilbyde fleksjob til borgere,

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 2 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

Det er forventes, at lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2012.

Det er forventes, at lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2012. Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsen beskæftigelsesudvalg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats BEK nr 1297 af 09/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16382

Læs mere

Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats pr. 23. april april 2012

Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats pr. 23. april april 2012 Til kommunerne, jobcentrene m.fl. Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en

Læs mere

N O T A T. Vejledning til Læse-, skrive- og regnetest og undervisning

N O T A T. Vejledning til Læse-, skrive- og regnetest og undervisning N O T A T 13. februar, 2014 Vejledning til Læse-, skrive- og regnetest og undervisning AFA / ABH /TBI / JBT Baggrund Formålet med kontanthjælpsreformen er, at unge uden en uddannelse skal påbegynde og

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

Bekendtgørelse om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. BEK nr 26 af 13/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 002.66R.351 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. 28. december 2011. Nr. 1404.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. 28. december 2011. Nr. 1404. Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. december 2011 28. december 2011. Nr. 1404. Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats I medfør af 4, stk. 1 og 2, 4 a, stk. 3, 8, 11, stk. 4, 21, stk. 1 og 2, 25,

Læs mere

AKTIVERING. for dig over 30

AKTIVERING. for dig over 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig over 30 3 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning

Læs mere

Oversigt over Jobcenterets ankesager Erhvervsudvalget 2008

Oversigt over Jobcenterets ankesager Erhvervsudvalget 2008 Oversigt over Jobcenterets ankesager Erhvervsudvalget 2008 Hermed fremlægges Jobcentrets egen statistik over sager afgjort i Beskæftigelsesankenævnet. Oversigtsskemaet er en summering over registrerede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Udkast (ny bekendtgørelse)

Udkast (ny bekendtgørelse) Udkast (ny bekendtgørelse) Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager kontantydelse, herunder under ophold i et andet EU/EØS-land I medfør af 10, stk. 7, i lov om kontantydelse

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

og psykiske lidelser og handicaps, og hvad vil ministeren gøre for at hjælpe disse mennesker til at få en tryg tilværelse?

og psykiske lidelser og handicaps, og hvad vil ministeren gøre for at hjælpe disse mennesker til at få en tryg tilværelse? Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt T A L E Samrådstale til samrådsspørgsmål A og B om L 113 (fredag den 26. februar) (Det talte ord gælder) Samrådsspørgsmål

Læs mere

Digitaliseringsmodel for administrationen af 225- timersreglen - Inspiration til kommunerne og deres it-leverandører

Digitaliseringsmodel for administrationen af 225- timersreglen - Inspiration til kommunerne og deres it-leverandører NOTAT April 2016 Digitaliseringsmodel for administrationen af 225- timersreglen - Inspiration til kommunerne og deres it-leverandører J. Nr. 16/05933 Digitalisering og Support Dette notat er tænkt som

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

Orientering om tilmeldtes pligt til at bekræfte jobsøgning fra Jobnet mindst en gang om ugen, nr. 3

Orientering om tilmeldtes pligt til at bekræfte jobsøgning fra Jobnet mindst en gang om ugen, nr. 3 NOTAT Orientering om tilmeldtes pligt til at bekræfte jobsøgning fra Jobnet mindst en gang om ugen, nr. 3 12. december 2007 J.nr. 05-80-74 7.kontor/EHo AMS har tidligere sendt orienteringer ud om, hvordan

Læs mere

Løntilskud Privat virksomhed

Løntilskud Privat virksomhed Løntilskud Privat virksomhed Undgå misbrug af løntilskudsjob I denne pjece kan du læse mere om, hvad du som tillidsrepræsentant skal være opmærksom på, og hvor du kan søge mere information om løntilskudsjob.

Læs mere

Gyldige grunde. De gyldige grunde er hentet fra Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed nr. 178 af 19. februar 2007 og er med de seneste ændringer.

Gyldige grunde. De gyldige grunde er hentet fra Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed nr. 178 af 19. februar 2007 og er med de seneste ændringer. Arbejdsløshedskassen april 2011 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Gyldige grunde Du får ikke karantæne, hvis du siger dit job op, afslår et job eller et aktiveringstilbud, hvis du har en gyldig

Læs mere

Kompetenceplan for Arbejdsmarkedsforvaltningen Arbejdsmarkedsudvalget

Kompetenceplan for Arbejdsmarkedsforvaltningen Arbejdsmarkedsudvalget Kompetenceplan for Arbejdsmarkedsforvaltningen Arbejdsmarkedsudvalget Rød skrift = Opdatering Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. lov nr. 1482 af 23/12 2014 Emne : Opdeling

Læs mere

Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet

Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet A-KASSE DECEMBER 2014 Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads Indhold Forord 3 Hvorfor løntilskudsjob? 4 Hvad er formålet? 4 Et godt udgangspunkt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Aktiveringskrav: I mange udbud stilles der krav om, at alle forløb hos aktøren gennemsnitligt skal indeholde aktivering i en vis %-del af tiden.

Aktiveringskrav: I mange udbud stilles der krav om, at alle forløb hos aktøren gennemsnitligt skal indeholde aktivering i en vis %-del af tiden. 1. Ordforklaringer Her følger en oversigt over visse faglige ord og begreber, der ofte anvendes i udbudsmaterialer. En præcis definition af begreber i beskæftigelsesindsatsen fremgår af formuleringerne

Læs mere

Ve aktiviteter for a-kasser og borgere

Ve aktiviteter for a-kasser og borgere Ve Vejledning jledning til om Superbrugere visning af jobplaner i HP Helpdes og aktiviteter for a-kasser og borgere k Oprettet den 1. februar 2012 INDHOLD VISNING AF JOBPLANER OG AKTIVITETER FOR A-KASSER...

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) BEK nr 674 af 30/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsdirektoratet, j.nr. 09-22-0013 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats BEK nr 1541 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 13. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0012340 Senere ændringer

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

Beskæftigelsespolitik 2014-2017

Beskæftigelsespolitik 2014-2017 Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Del 1 Journalnummer Personnummer #[r_name] #[r_address] #[r_address2] #[r_postalcode]#[r_postaldistrict] Tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Tilbud

Læs mere

Aktivering der virker

Aktivering der virker Aktivering der virker - Aktiveringsstrategi for ledige, sygemeldte, revalidender og borgere på ledighedsydelse 31. august 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling Målet med aktiveringsindsatsen er hurtigst

Læs mere

Den samlede budgetramme 2014 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2014 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2014 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 525.635-182.340 343.295 Bev. Serviceudgifter 1.082-115

Læs mere

Spørgsmål: Må der - i forlængelse af ovenstående spørgsmål - være én projektleder pr. skole?

Spørgsmål: Må der - i forlængelse af ovenstående spørgsmål - være én projektleder pr. skole? Ofte stillede spørgsmål Organisering Spørgsmål: Det fremgår af udmeldingen, at brobygningsforløbet skal være fysisk placeret på en erhvervsskole, men kan brobygningsforløbet godt være placeret på forskellige

Læs mere

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. Vejledning nr. xx af yy. 2009 Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I vejledning nr. 15 af 19. februar 2007 om en a-kasses pligt til at vejlede mv. som senest ændret

Læs mere

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse.

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse. N O T A T Kontanthjælpsreformen Status maj 2016 8. juni 2016 Mål Kontanthjælpsreformen bygger på følgende centrale intentioner: Færre personer på kontanthjælp og uddannelseshjælp. Kontanthjælp må ikke

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet mv.

Bekendtgørelse om forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet mv. BEK nr 1508 af 13/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 12. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0015250 Senere ændringer

Læs mere

I. Ang. L 74: Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret.

I. Ang. L 74: Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. Til jobcentrene, a-kasserne m.fl. Skrivelse med orientering om vedtagelse af L 74: Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret og L 75: Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse for Færøerne om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Teknisk sammenskrivning af bekendtgørelse 2009-12-14 nr. 1251 om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige som ændret ved BEK nr. 863 af 20/07/2011 Bemærk særligt 3 i BEK

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13 Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

John Klausen. Refusionsreform 2016. Hans Reitzels Forlag

John Klausen. Refusionsreform 2016. Hans Reitzels Forlag John Klausen Refusionsreform 2016 Hans Reitzels Forlag 2 Refusionsreform 2016 Med refusionsreformen, der træder i kraft 4. januar 2016, omlægges den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter

Læs mere

AF har ikke tilstrækkeligt målrettet inddraget andre aktører i beskæftigelsesindsatsen for særlige

AF har ikke tilstrækkeligt målrettet inddraget andre aktører i beskæftigelsesindsatsen for særlige Beskæftigelsesministeren AF har ikke tilstrækkeligt målrettet inddraget andre aktører i beskæftigelsesindsatsen for særlige AF har ikke givet andre aktører et tilstrækkeligt stærkt incitament til at få

Læs mere

Releasenote til Jobnet

Releasenote til Jobnet Releasenote til Jobnet Vejledning pr. til 12. Superbrugere november 2012 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 9. november 2012 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 9.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Sygefraværspolitik i Statens Administration

Sygefraværspolitik i Statens Administration Side 1 af 6 Sygefraværspolitik i Statens Administration 27. april 2011 Indhold Formål... 1 Hvornår og hvordan melder du dig syg?... 2 Hvornår og hvordan melder du dig rask?... 2 Kontakt til den sygemeldte

Læs mere

Bekendtgørelse om rådighed

Bekendtgørelse om rådighed BEK nr 61 af 25/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0010690 Senere ændringer

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JANUAR 2015 Indhold I arbejde igen 3 Udbetaling af dagpenge 5 Værd at vide under sygdom 13 Hvis du får arbejde på nedsat tid 16 Bliv dygtigere mens du går ledig 18

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2016 Indhold Regler for frivillige på offentlige ydelser.............................................. 3 Regler for frivillige på dagpenge og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov LBK nr 783 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 154.64M.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

21.01.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Regulativ om afsked af tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder

21.01.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Regulativ om afsked af tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Regulativ om afsked af tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder 2007 Side 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. UANSØGT AFSKED SOM FØLGE

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Reform af fleksjob. Arrangement om den nye fleksjobordning 11. april 2013. Fuldmægtig Amila Saran og fuldmægtig Anne Hedegaard

Reform af fleksjob. Arrangement om den nye fleksjobordning 11. april 2013. Fuldmægtig Amila Saran og fuldmægtig Anne Hedegaard Reform af fleksjob Arrangement om den nye fleksjobordning 11. april 2013 Fuldmægtig Amila Saran og fuldmægtig Anne Hedegaard Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C l DK-2300 København

Læs mere

2. Opbygningen af FVU

2. Opbygningen af FVU Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 13. april 2010 J.nr.: 2010-0002186/ESO Fakta om Forberedende VoksenUndervisning (FVU) Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland afholdt den 3. marts 2010

Læs mere

Pjece vedr. barselsorlov

Pjece vedr. barselsorlov Ringkøbing Skjern Telefon 97 32 46 40 Nørregade 22 A E-mail: 122@dlf.org 6950 Ringkøbing www.dlf122.dk April 2016 Pjece vedr. barselsorlov (Gælder for fødsler, der finder sted fra og med 1. april 2015)

Læs mere

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/13157

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksjob

Bekendtgørelse om fleksjob BEK nr 809 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0027361

Læs mere

VEJLEDNING FORSKELSBEHANDLING HANDICAP OG OPSIGELSE

VEJLEDNING FORSKELSBEHANDLING HANDICAP OG OPSIGELSE VEJLEDNING FORSKELSBEHANDLING HANDICAP OG OPSIGELSE INDHOLD FORSKELSBEHANDLINGSLOVEN... 3 Kort om forskelsbehandlingsloven... 3 HANDICAP.... 3 Hvornår er en lidelse et handicap?... 3 Særligt om stress....

Læs mere

STARTRAPPORT JOBCENTER JAMMERBUGT

STARTRAPPORT JOBCENTER JAMMERBUGT STARTRAPPORT JOBCENTER JAMMERBUGT januar 27 1: Indledende Hvorfor en startrapport? Pr. 1. januar 27 overgår ansvaret for beskæftigelsesindsatsen lokalt til ledelsen i de lokale jobcentre. Samtidig har

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb KEN nr 9338 af 14/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2121-51397 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Registrering af tilmelding. Uddrag af Vejledning i registrering hos Jobcentret mv.

Registrering af tilmelding. Uddrag af Vejledning i registrering hos Jobcentret mv. Registrering af tilmelding Uddrag af Vejledning i registrering hos Jobcentret mv. Oprettet den: 12. november 2013 Dette dokument er et uddrag af den samlede vejledning Vejledning i registrering hos Jobcentret

Læs mere

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Juni 2012 F O A s A K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold.....................................................................Side Betingelserne for ret til supplerende dagpenge........................................3

Læs mere

Løntilskud Offentlig virksomhed

Løntilskud Offentlig virksomhed Løntilskud Offentlig virksomhed Undgå misbrug af løntilskudsjob I denne pjece kan du læse mere om, hvad du skal være opmærksom på, og hvor du som tillidsrepræsentant kan søge mere information om løntilskudsjob.

Læs mere

Bekendtgørelse om rådighed

Bekendtgørelse om rådighed BEK nr 701 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

1.1 Organisationens navn er VIRKSOM med hjemsted i København.

1.1 Organisationens navn er VIRKSOM med hjemsted i København. Love for VIRKSOM 1. Navn 1.1 Organisationens navn er VIRKSOM med hjemsted i København. 2. Idégrundlag og formål 2.1 VIRKSOM tilbyder medlemskab til personer, som driver selvstændig erhvervsvirksomhed,

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Når du er ledig

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Når du er ledig November 2012 Værd at vide: F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Hvis du får arbejde

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JULI 2016 NÅR DU ER LEDIG FOA 3 Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Værd

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 58 A Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. december 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Hvornår får jeg svar? - på ansøgninger til Ydelseskontor og Jobcenter Indledning Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Ydelseskontor og Jobcenter i Hjørring Kommune på en ansøgning om en bestemt

Læs mere

Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse. Punkt 9. Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse. 2013-22686. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalget orientering At lovforslag

Læs mere

Bekendtgørelse om integrationsgrunduddannelse efter lov om integrationsgrunduddannelse (igu) og virksomhedsbonus efter integrationsloven

Bekendtgørelse om integrationsgrunduddannelse efter lov om integrationsgrunduddannelse (igu) og virksomhedsbonus efter integrationsloven BEK nr 1010 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-134

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. BEK nr 560 af 29/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland August 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118

Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118 Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Lov om Social Service 118 Vejledning

Læs mere

AFMELDING VED SYGEMELDING

AFMELDING VED SYGEMELDING FORRETNINGSBESKRIVELSE FOR AFMELDING VED SYGEMELDING VERSION 0.5 DATO 22.04.2012 RELEASE Release 2012-2 FORFATTER Rasmus Sørensen, Alex Larsen, Erik Hove DOKUMENTVERSIONER Version Dato Initialer Afsnit

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge LBK nr 48 af 13/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 3. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/00196 Senere

Læs mere

N O T A T. Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109

N O T A T. Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 98 Offentligt N O T A T Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109 Sagsnr. 2015-4001 Indledningsvist

Læs mere