Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC, Vordingborg HHX FILOSOFI C Bjarke Jensen v10hhx23filo Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Emne 1 Moralfilosofi, medicinsk etik og virksomhedsetik Emne 2 En introduktion til argumentationsteori Emne 3 Fri vilje og Determinisme Emne 4 Politisk filosofi Emne 5 Epistemologi Side 1 af 7

2 Emne 1 Moralfilosofi, medicinsk etik og virksomhedsetik Denne emnekreds indeholder en præsentation af to opfattelser af normativ etik, nemlig Kants pligtetik og nytteetikken ved Jeremy Bentham. Formålet er at anskueliggøre, at der i filosofi næsten altid er flere mulige løsninger på en problemstilling, og at det er nødvendigt at forholde sig kritisk og argumenterende til disse løsninger. Samtidig indeholder emnekredsen også en beskæftigelse med euthansiproblemet. Human-etiske og religiøse argumenter læses og diskuteres. Endelig rummer emnekredsen en beskæftigelse med virksomhedsetiske problemstillinger. - væsentlige problemstillinger inden for praktisk filosofi - Immanuel Kant: af "Grundlæggelse af moralens metafysik (1785), s i Bjarne Troelsen (red.): "Moralen og dens begrundelse, Systime ,5 ns - Jeremy Bentham: af "En indføring i principperne for moral og lovgivning (1789), s i Bjarne Troelsen (red.): "Moralen og dens begrundelse, Systime ,0 ns - P.C. Jersild: Er der en pligt til at leve? (s ), i P. Storgaard Mikkelsen, Den optimale behandling, Systime A/S ,0 ns. - E.J. Husabøe: Ret til selvvalgt livsafslutning? (s ), i P. Storgaard Mikkelsen, Den optimale behandling, Systime A/S, ,5 ns. - Aksel Valen-Sendstad: Kristen Etik, Lohses Forlag, 1991 (s. 157n- 158ø, s. 159n afsnit, s. 167 afsnit 3-s. 168 afsnit 4) 2 ns. Læst i alt: 29 ns Sekundærlitteratur - Egen note om analysemodel til behandling af etiske tekster og minimumskrav til etiske holdninger - Noter om etiske regnskaber, positiv særbehandling i erhvervslivet, spilteoretiske problemstillinger indenfor virksomhedsetik, nyttetiske og pligtetiske argumenter for/imod virksomheders moralske ansvar. Side 2 af 7

3 Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer - genkende og redegøre for samt vurdere etiske problemstillinger Herunder hører, at kunne skelne mellem regeletik, sindelagsetik og konsekvensetik. Samt kunne vurdere de forskellige etikformer i hverdagsagtige sammenhænge - indgå i en fagligt funderet diskussion om en behandlet filosofisk problemstilling af klassisk eller hverdagsagtig karakter - genkende og redegøre for filosofiske problemstillinger Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde, mindre projektarbejde i virksomhedsetik + fremlæggelser heraf Emne 2 En introduktion til argumentationsteori : - elementær argumentationsteori Litteratur: - Egne noter og power point præsentation - Forståelse af et arguments opbygning, at kunne vurdere om et argument er holdbart eller ej og at kunne vurdere om det er logisk gyldigt. - Karakteristiske typer af fejlslutninger og fokus på, hvad man i forskellige sammenhænge kan anse for gode grunde. Heraf kan især nævnes: Fejlslutninger med hensyn til relevans: fx argumentum ad ba-culum (henvisning til magt), argumentum ad hominem (at gå efter manden, ikke efter bolden), ar-gumentum misericordim (appel til medlidenhed) Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Optræne elever i: - At udvise et elementært kendskab til argumentationsteori Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde, fremlæggelse Side 3 af 7

4 Emne 3 Fri vilje & Determinisme - væsentlige problemstillinger inden for teoretisk filosofi - en elementær filosofi- og idéhistorisk oversigt over oplysningstiden og moderne tid. (her tænkes på et læreroplæg om den naturvidenskabelige udvikling frem til 1900-tallet (i skitseform) samt verifikations/falsifikationskriterier) Paul Henri Thierry d Holbach: af "Naturens System (1770), s i Niels Arne Nielsen (red.): "Frihed og ansvar, Systime ,5 ns Moritz Schlick: af "Hvornår er et menneske ansvarligt" (1939), s i Niels Arne Nielsen (red.): "Frihed og ansvar", Systime ,0 ns John Hospers: Af Hvad er frihed (1961), s i Niels Arne Nielsen (red.): "Frihed og ansvar", Systime ,5 ns I alt 34 ns. Sekundærlitteratur Libets videnskabelige forsøg om den fri viljes natur, Egen fri oversættelse af s i Dietrich, Arne: Introduction to consciousness: Neuroscience, cognitive science, and philosophy, Palgrave Macmillian Ltd., New York, Poul Lübcke (red.), Politikkens filosofihåndbog, Politikkens Forlag A/S, København: (s (med huller) Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Niels Arne Nielsen (red.): "Frihed og ansvar", Systime 1990, (s. 7-13) At kunne: - genkende og redegøre for filosofiske problemstillinger - demonstrere viden om filosofiske problemstillinger og teorier vedrørende fundamentale opfattelser af menneske, og natur inden for teoretisk filosofi - demonstrere et elementært kendskab til filosofiske problemers, begrebers og teoriers idéhistoriske og systematiske sammenhæng og udvikling - redegøre for vigtige traditionelle løsningsforslag til givne filosofiske problemer - skelne mellem forskellige vidensformer Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde Side 4 af 7

5 Emne 4 Politisk filosofi historisk og systematisk behandlet Formålet med denne emnekreds er at undersøge, hvordan en række filosoffers forskellige statsopfattelser og politiske grundopfattelser har indvirket på disse filosoffers opfattelse af, om/hvordan/i hvor høj grad social ulighed kan retfærdiggøres. - væsentlige problemstillinger inden for praktisk filosofi - Thomas Auquinas: af Teologisk Håndbog ( ), (s ), i Bent Rensch, Ret og magt retsfilosofi mellem etik og politik, Systime A/S, ns. - Thomas Hobbes: af Leviathan (1651), (s ), i Bent Rensch, Ret og magt retsfilosofi mellem etik og politik, Systime A/S, ns. - John Locke: af Teologisk Håndbog (1690), (s ), i Bent Rensch, Ret og magt retsfilosofi mellem etik og politik, Systime A/S, ,5 ns. - Karl Marx: af Det kommunistiske manifest (1848), (s ), i Knud Michelsen (red.): Politisk filosofi, Gyldendal ,0 ns - John Rawls: af En teori om retfærdighed (1971), (s ), i Bent Rensch, Ret og magt retsfilosofi mellem etik og politik, Systime A/S, ,5 ns. - Robert Nozick: af Anarki, stat og utopia (1974),(s ), i Bent Rensch, Ret og magt retsfilosofi mellem etik og politik, Systime A/S, ns. Læst i alt: 35 ns Sekundærlitteratur Keld B. Jessen (red.), Filosofi. Fra antikken til vor tid, Systime A//S, Århus, 2007: (s. 173m-181), (s. 87 l.7 s. 88), (s. 101m-102ø, (s m), (s m) Poul Lübcke (red.), Politikkens filosofihåndbog, Politikkens Forlag A/S, København: (s og s. 336 spalte 1m--337 spalte 1) Side 5 af 7

6 Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer At kunne: genkende og redegøre for filosofiske problemstillinger - demonstrere viden om filosofiske problemstillinger og teorier vedrørende fundamentale opfattelser af menneske og samfund og natur, inden for praktisk filosofi - demonstrere et elementært kendskab til filosofiske problemers, begrebers og teoriers idéhistoriske og systematiske sammenhæng og udvikling - redegøre for vigtige traditionelle løsningsforslag til givne filosofiske problemer Gruppearbejde, pararbejde, klasseundervisning, Casearbejde (IT-relateret), Mundtlige fremlæggelser Emne 5 Epistemologi og videnskabshistorie historisk og systematisk behandlet Denne emnekreds behandler primært spørgsmålet omkring erkendelsens kilder og grænser (rationalisme/empirisme) ud fra hhv. Platon, Bacon, Descartes, Hume og Comte. - væsentlige problemstillinger inden for teoretisk filosofi - en elementær filosofi- og idéhistorisk oversigt over de væsentligste perioder: antikken, renæssancen, oplysningstiden og moderne tid. - Platon: af Menon (første halvdel af 300-tallet f.kr.) Jessen og Sørensen, Erkendelse og virkelighed (s ) 5,5 ns. - Platon: af Staten (Hulelignelsen), (første halvdel af 300-tallet f.kr.) Jessen og Sørensen, Erkendelse og virkelighed (s. 18 s. 24) 9,5 ns. - Francis Bacon: Af Aforismer fra Novum Organum (1620), i Jessen og Sørensen, Erkendelse og virkelighed (s ) 4 ns. - René Descartes: Af: Om metoden (1637), i Jessen og Sørensen, Erkendelse og virkelighed (s ) 7 ns - David Hume: Af En undersøgelse af den menneskelige erkendelse (1748) i i Jessen og Sørensen, Erkendelse og virkelighed (s ) 7 ns I alt 33 ns. Sekundærlitteratur: Jessen og Sørensen, Erkendelse og virkelighed (Indledning s. 7-13) Side 6 af 7

7 Sekundærlitteratur Keld B. Jessen (red.), Filosofi. Fra antikken til vor tid, Systime A//S, Århus, 2007: (s ) (s ), (s ), (s ), (s ) Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Andre noter genkende og redegøre for filosofiske problemstillinger - demonstrere viden om filosofiske problemstillinger og teorier vedrørende fundamentale opfattelser af menneske, og natur inden for teoretisk filosofi - demonstrere et elementært kendskab til filosofiske problemers, begrebers og teoriers idéhistoriske og systematiske sammenhæng og udvikling - redegøre for vigtige traditionelle løsningsforslag til givne filosofiske problemer - skelne mellem forskellige vidensformer Klasseundervisning, gruppearbejde inkl. fremlæggelser, pararbejde. Side 7 af 7

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2011 Frederikshavn

Læs mere

Argumentation og begrundelse

Argumentation og begrundelse Argumentation og begrundelse Indledning Begrundelse og argumentation o Erkendelsesteori o Begrundelse. o Slutningsformer. o Et indlæg vedrørende praktisk argumentation. Forelæsningsnote i videnskabsteori

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013/2014 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Studieleder: Undervisningsadjunkt, mag.art. & cand.mag. Peter Busch-Larsen.

Studieleder: Undervisningsadjunkt, mag.art. & cand.mag. Peter Busch-Larsen. Idéhistorie Studieleder: Undervisningsadjunkt, mag.art. & cand.mag. Peter Busch-Larsen. Vor opfattelse af os selv og vore omgivelser er i vid udstrækning historisk betinget. Uden at vi altid ved af det,

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Eudaimonia som moderne lykkebegreb

Eudaimonia som moderne lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Eudaimonia som moderne lykkebegreb Filosofi & Vidensekabsteori Eudaimonia som Moderne Lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Vejleder:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013/2014 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Bemærk: (og gør det klart hvornår det er det ene og det andet)

Bemærk: (og gør det klart hvornår det er det ene og det andet) Noter til seminar 5-3-15 Synopsen skal indeholde (fra læreplanen) titel på emnet angivelse af fagkombination problemformulering (Du skal undersøge diskutere en sag, hvor kommunikation spiller en central

Læs mere

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013 Institution Roskilde handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX IT B Frede Klejs

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar Maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervscase

Læs mere

Videnskabelig udvikling

Videnskabelig udvikling Videnskabelig udvikling - evolutionær eller revolutionær? Eksamensopgave i videnskabsteori E2010 ved Finn Olesen Afleveret d. 12. januar 2011 Institut for Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet

Læs mere

Fagbeskrivelser: Logik og argumentation

Fagbeskrivelser: Logik og argumentation Fagbeskrivelser: Logik og argumentation Indhold DANSK side 1 1. Arbejdsformer, overvejelser og produkt side 1 Pædagogiske overvejelser og indhold side 2 2. Forløbets danskfaglige mål og faglige indhold

Læs mere

Politisk teori og god statskundskab 1

Politisk teori og god statskundskab 1 Christian F. Rostbøll politica, 43. årg. nr. 1 2011, 110-128 Politisk teori og god statskundskab 1 Politisk teori anses oftest ikke som en nødvendig del af definitionen på god statskundskab. Det er en

Læs mere

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 14 Institution Uddannelse Fag og niveau Selvstuderende Eksaminator VUC Vestegnen Hf

Læs mere

Retsfilosofi mellem etik og politik

Retsfilosofi mellem etik og politik Retsfilosofi mellem etik og politik af Bent Rensch Om Retfærdigheden kan jeg ikke vide noget, hverken om den er til eller ikke er til, eller hvilken skikkelse den har. Der er nemlig meget der hindrer os

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2012 Institution ZBC, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation, niveau C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Juni 2012 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Finansiering niveau

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema:

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema: tidsskrift om samfundsforhold September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk Tema: Den store fortælling ISSN 0105 3981 1 Fremtid kan ikke beregnes. Fremtid

Læs mere

Denne artikel har følgende indhold:

Denne artikel har følgende indhold: Visionær Ledelse Forlaget Andersen 3.3 Virksomhedsetik Af direktør Michael Jensen, Colea Consult michaelj@colea.dk Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Baggrund 2. Virksomheden 3. Kunden 4. Medarbejderen

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

PÅ VEJ MOD EN NY OPLYSNING? Videnssamfundets fremtid. Af Dorthe Jørgensen. Resumé. Individualisme og modulisering

PÅ VEJ MOD EN NY OPLYSNING? Videnssamfundets fremtid. Af Dorthe Jørgensen. Resumé. Individualisme og modulisering PÅ VEJ MOD EN NY OPLYSNING? Videnssamfundets fremtid Af Dorthe Jørgensen Resumé Folkeskole-, gymnasie- og universitetsreformerne anno 2002-2003 viser, hvordan der ifølge politikerne kan genereres mere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Campus Bornholm Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation C Claus Munch

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Grundforløb 2013 til studieretningsforløb 2014 Institution EUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Kommunikation/it C Jeppe Moritz Led Htx 2013-2014, 1. E Oversigt

Læs mere

HUMANISTISK SUNDHEDSVIDENSKAB OG PRAKSISUDVIKLING MASTERUDDANNELSE, AFSLUTTENDE OPGAVE

HUMANISTISK SUNDHEDSVIDENSKAB OG PRAKSISUDVIKLING MASTERUDDANNELSE, AFSLUTTENDE OPGAVE HUMANISTISK SUNDHEDSVIDENSKAB OG PRAKSISUDVIKLING MASTERUDDANNELSE, AFSLUTTENDE OPGAVE ELSE FRØLICH, VINTER 2003 INDHOLD: EMNEBESKRIVELSE:...A PROBLEMFORMULERING:...A RESUMÉ...C ENGLISH SUMMARY...C Indledning...

Læs mere