Rapport Frederikssund Landsbyråds temamøde Det gode liv på landet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport Frederikssund Landsbyråds temamøde Det gode liv på landet 07.09.2013"

Transkript

1 Rapport Frederikssund Landsbyråds temamøde Det gode liv på landet

2 Temamøde Frederikssund Landsbyråd 07. september 2013 Konklusion: Der er masser af muligheder for at få det gode liv på landet, hvis der er lokale aktive ildsjæle. Ildsjæle skal have positiv feed back for at få opladet deres batterier. Der er behov for mere kommunikation - Landsbyboere og bylaug imellem, samt mellem bylaug, landsbyråd og politikere. Politikere er også ildsjæle, der gerne vil påvirke udviklingen. Det er nødvendigt, at politikerne understøtter udviklingen i landsbyerne. Det kan være nødvendigt med positiv særbehandling, hvis man ville fremme særlige forhold. Fremtidsværksted kan være en god metode til at få flere landsbybeboere aktiveret i de beslutninger, der skal tages for at udvikle en landsby. Der er en masse spørgsmål i rapporten, som hver enkelt skal tage stilling til for at forbedre forholdene for alle. Lokale virksomheder kan gøre, at de lokale skoler bevares - Der er behov for at se på infrastruktur og internetdækning. Der er behov for landdistriktspolitik for Frederikssund. Kim Beckmans oplæg Kim Beckman forelagde en flot videopræsentation, hvor han fortalte om flg.: Byen Vejleby og om bylaugets historie Pjecen 25 år med Vejleby Bylaug ligger på Vejleby Bylaugs hjemmeside Tilskud til bylauget fra Frederikssunds Kommune landdistriktspulje og tuborgfonden 1 Snogekærgård og de vinter-arrangementer, som bylauget afholder der. Der kan være 50 personer i festsalen Bylaugets sommerens arrangementer og sommerudflugter Om bylaugets blad med arrangementer kan også ses på hjemmesiden Om samarbejde med andre foreninger i områder Om samarbejdet mellem de sydlige bylaug Kim Beckman stillede flg. spørgsmål: Hvad vil det sige, at der kommer liv i landsbyerne? Hvor vigtigt er det, at de lokale beboere møder hinanden, så der opstår fællesskab? Ønsker du støtte og hjælpsomhed fra andre? Ønsker du forståelse og sammenhold? Hvad skaber sammenhold mellem gamle og nye beboere? Hvad kan den lokale befolkning gøre? Hvad kan politikerne gøre? Hvad kan du selv gøre?

3 De umiddelbare værdier i Vejleby det smukke landskab. Vejleby bylaug skaber fællesskab ved at åbne op for, at deltagere udefra kan deltage i deres arrangementer og i det arbejde, der skal udføres i forbindelse med de mange arrangementer, som de afholder. Bylauget har mange arrangementer hen over året. De er kun 7 i bestyrelsen. De mange arrangementer kan kun lave sig gøre, fordi Vejleby Bylaug er rigtigt gode til at få trukket de øvrige beboere ind i det praktiske arbejde, f.eks. beder de allerede i indbydelsen om, at folk melder sig til at deltage i det praktiske arbejde, eksempelvis TilmelSd dig til at sætte telt op tilmeld dig til at tage telt ned. Mange arrangementer er med spisning, bl.a. biografaftenerne. Det er med til at skabe et godt socialt sammenhold, hvor både voksne og børn deltager. Tilskud på kr. fra landdistriktspuljen i 2010 er blevet brugt til at indrette mødepladsen 3-Kanten på en kommunal grund midt i byen med bl.a. petanquebane, samt til at bygge en trailer til de telte, som bylauget i forvejen havde fået bevilget fra Skibby Kommune. Tilskud på kr. fra landdistriktspuljen i 2011 er bl.a. brugt til 2 udhuse på 3-Kanten til grill, haveredskaber, petanqueting mv. Man søgte også kr. til videoprojektor, men Byrådet gav et afslag, hvorefter man søgte Tuborgfonden. Tuborgfonden gav et tilskud på kr. i 2011 til en video-projektor, så man kan vise film på 3 x 3 meter lærred en gang om måneden i vinterhalvåret. Man har et rigtigt godt lydanlæg. Bylauget betaler 4000 kr. årligt for en MPLC Umbrella licence Certificat, så er det lovligt at vise biograffilm. Man viser vedkommende film, der kan skabe debat eller eftertanke. Man kører med overtekster i stedet for undertekster, fordi der er lavt til loftet. Inden filmen vises, er der spisning for hele familien mod en mindre betaling og bagefter er der kaffe og kage. Bylauget sælger øl, vand, slik og popcorn. Man viser ca. 11 film om året. Videoprojekter anvendes også ved fodbold- og håndboldlandskampe. Der sættes store plakater op ved indfaldsvejene til byen, når der er et arrangement. Tæt ved busstop har bylauget fået opsat en infotavle. Ud over oplysning om bylaugets arrangementer, indeholder opslagstavlen opslag, der viser lokalt selvværd, opslag om miljø-historie, samt kommunale oplysninger. Bylauget har samarbejde med Nordhammer bådelaug om sejlture på fjorden og Sct. Hans aftens arrangement. Bylauget har også arrangeret udflugter til f.eks. Vikingespil, JAS, Vestforbrændingen og Egholm.

4 Bylaugets økonomi: Hver husstand betaler 75 kr. pr. år. Det dækker udgiften til blad en gang om året, der husstandsomdeles med indlagt girokort. Arrangementerne skal hvile i sig selv. Bylauget har samarbejde med de 5 bylaug i den sydlige del af Frederikssund Kommune. Kim vil gerne vise sig indlæg til andre bylaug, hvis der skulle være nogle, der mangler inspiration i bylaugets arbejde. Spørgsmål/debat efter indlægget: Hvorfor gav Frederikssund Kommune afslag på ansøgning om tilskud til videoprojekter til at vise film på? Politiker oplyste, at man ikke ville skabe konkurrence til biograferne. Skibby Kino har oplyst til bylauget, at der kommer flere i biografen, fordi bylaugets filmforvisning har skabt mere interesse for at se film i biograf. Hvor mange betalende medlemmer er der? Kasserer Anja Hagelberg oplyste, at der er 60 betalende medlemmer fra byen. Man har i alt 109 medlemmer, så 1/3 kommer udefra. Medlemmer udefra kan deltage i alt, men har ikke stemmeret. Hvordan tiltrækker man unge med børn? Der er fællesspisning inden arrangementerne. Det blev nævnt, at vi lever globalt. Udviklingen indebærer, at der er behov for positiv særbehandling til landsbyerne for at understøtte et aktivt liv i yderområderne. Aktive landsbyer skaber mere tilflytning til området til gavn for områdets institutioner og de lokale handlende. Der er behov for støtte til helhed, integration, oplevet sammenhæng og helt særlige værdier. Hanne Kyvsgård: Landsbyrådet repræsenterer bylaugene. Hvordan går samarbejdet mellem landsbyer og landsbyråd? Morten Skovgaard: Samarbejde på tværs bliver afgørende fremover. Vejleby er særlig, fordi de ikke har en skole. Bylaug må tage stilling til, hvordan man samles, hvis en lokale skole lukker. Frederikssund Kommune får 600 børn færre fremover. Der kommer en ny bro. Hvad kommer det til at betyde? Michael Tange svarede: Landsbyrådet er frivilligt. Vi har kun få bylaug, der støtter os med midler. Der er for få input fra landsbyerne. Landsbyrådet vil gerne have mere 2-vejskommunikation. Hanne Normann: På dette møde deltager bylaug fra Vejleby, Vellerup, Østby, Sønderby, Skuldelev, Landerslev. Venslev bylaug har meldt afbud, men der er deltagere fra Venslev. Nogle har meldt afbud pga. at de selv har arrangement. Landsbyrådet har omkring 45 aktive mailadresse fra personer fra bylaug, som selv har afleveret deres mail-adresse på et af landsbyrådets møder. Anja fra Vejleby: Sydvest-samarbejdet kunne måske finde en person, der vil være aktiv i landsbyrådet. Hun foreslog, at de 5 bylaug fandt en fælles person.

5 Kirsten Weiland: Man skal fastholde, at landsbyrådet har en helt særlig stemme. Landsbyrådet er talerør for alle bylaug, når man ser på politik fremover. Er der initiativer, der kan lukke op lokalt? Teknik og Miljø udvalget går efter muligheder, ikke efter begrænsninger. Kim Beckman: Hvidbogen for kommuneplanen viser, at politikerne er sig bevidst, at man vil understøtte udvikling i landsbyerne i højere grad. Niels Pedersens oplæg Hvordan tiltrækker man de unge? Det er en udfordring. Et fremtidsværksted er en mulighed. Mangel på udvikling er bekymrende. Ting forandres. Vi kan ikke regne med at gøre samme. Små landsbyer bliver presset fra alle sider. Der er mange ildsjæle, der brænder i både top og bund. Deres batterier bliver ladet op, når ting lykkes. I Skuldelev samledes vi en gruppe på 4 personer for at starte et fremtidsværksted op. Vi blev enige om 6 punkter og inviterede til et borgermøde. 26 aktive personer blev inviteret til at drøfte de 6 problemstillinger, herunder Skuldelev som grøn by og tema for årlig tilbagevendende begivenhed. Efter mødet mødtes den lille gruppe igen for at trække essensen ud af drøftelsen. Gruppen indkalder til et borgermøde igen i oktober med 3 punkter, som de har besluttet: Babycafe på præstegården Skuldelev skoles aktivitetsplads (Støtteforening for børn og unges aktivitet og trivsel i Skuldelev by) Kildemarked De 2 første punkter er besluttet, fordi vi får flere børn og unge til byen ved at lave aktiviteter for børn og unge. Der skal sikres nyt blod i byen. 10 færre børn kan lukke skolen. Der bliver færre børn, så der er kamp om de børn, der er. Kildemarkedet er tænkt som et forsøg på at komme ud over bygrænsen. Der er mange lokale produkter i Hornsherred, vin, æbler, øl, håndværk. Vi vil gerne markedsføre Hornsherreds produkter. Vi vil spørge de andre bylaug, om de har noget at byde ind med. Spejderne kan lave aktiviteter for børn.

6 Kunne vi bruge fremtidsværksted i hele Hornsherred, f.eks. 1 - fremtidsværksted vedrørende busdrift? Kan man finde løsninger? Er ønsker støtte end behov? Er der en anden løsning end busdrift? f.eks. 2 Forudfattede holdninger hvordan bearbejdes de, så Hornsherred ikke hele tiden er området, der koster penge? f.eks.3 skoleområdet Hvordan får man flere børn til området? f.eks. 4 Skuldelev centrale park Et område tegnet af lokale arkitekter. Man kunne spørge alle børn som gamle, hvordan de ønskede den skulle se ud. Parken skal kunne bruges af dagplejen, mindre børn, skolebørn og ældre. Børns sanser skal stimuleres og børn skal røre sig. Skolen kunne rykke matematik ud i naturen. Hjemkundskab kunne finde urter i skolehaven i parken. Gangene kan være oplyst af solceller lavet af studerende fra DTU. Parken skulle også indeholde petanquebane. Alle de gode forslag kan hurtigt stoppes af 3 ord. penge vedligeholdelse hærværk Vi har masser af muligheder. Vi skal blot sørge for at se de positive sider. Bylauget har forsøgt at få oplysning om tilflyttere fra kommune, så de kunne byde nye borgere velkomne. Kommunen må ikke udlevere oplysningerne. Det ville ellers være en god måde at inddrage nye i fællesskabet. Niels sluttede med spørgsmålet: Kunne man bruge fremtidsværkstedet til at løse nogle af de problemer, der er herude? Det er det, vi gør her i Skuldelev og så gør vi også alle de ting, som de gør i Vejleby. Spørgsmål/debat efter indlægget: Jørgen fra Skuldelev sagde, at på det næste møde skal de også have andre til at være med til at arrangere tingene. Misse Mølbak: Et af de store problemer er alle de huse, der står tomme. Hvis man vil have flere familier ind, skal husene kunne sælges. Der skal være dækning fra TDC. Kirsten Weiland: Niels har sagt gode ting. Det er en god måde at bruge et fremtidsværksted. Hun fornemmer en undertone af modspil mellem borgere og politikere. Politikere er medspillere. De er

7 politikere for at udvikle. Det er rigtigt, at der er områder, hvor man slet ikke kan komme på nettet, men det er TDC. Morten Skovgaard: Fremtidsværksted er en god ide. Man skal ikke kun kigge på i morgen, men også på den lange bane. Tina Tvind Stauning: Det er vigtigt, at vi ikke snakker dem og os. Vi politikere ved godt, hvad det handler om. Det er en god ide med fremtidsværksted. Det vil give pote at få alle på banen. Man skal opdele problemstillingen i lokalt og nationalt. Et kildemarked er OK. Brug støttepuljen. Lene Ottesen, Vejleby: Vejleby har en aftale med det lokale vandværk. De fortæller, når der flytter nye til byen, så bylauget kan byde dem velkommen til byen. Kim Rockhill: Angående de usolgte huse i Sønderby er spørgsmålene: Hvad er privatområdet? Hvad er offentlighedsområde? Pris er et spørgsmål mellem køber og sælger. Det er folks egen huse og egen grund. 10 af husene i Sønderby er nedrivningsklare. Hanne Normann Hansen: Det er nødvendigt, at politikerne overvejer, hvilke folk, man vil tiltrække. Er det de ressourcestærke eller de ressourcesvage. Kommunen har 100 grunde i Skuldelev, hvis man bebygger de 20, kommer der børn nok til Skuldelev Skole. Man skal passe på, at vi ikke får det som på Lolland. Vi har ikke brug for, at andre kommuner eksporterer deres ressourcesvage personer til os. indlæg om fremtidsværksted: Der er 20 gode og 3 negative bud. Vi skal tage en diskussion med hinanden om, at vi gør det til fælles bedste. Vend tingen om og begynd fra den anden ende. Man skal løse problemerne, inden man går i gang med at drømme. Kristian Moberg: Vi som byrådspolitikere bør komme ud ad rådhuset. Borgerne skal måske give lidt mere støtte til lokale handlende, selv om det koster noget. Det betyder noget, at der er en forretning i byen. Angående mobilmaster - Hvis TDC skal vælge mellem et område med indbyggere i Århus og 5000 i Venslev starter de i det område med flest mennesker. Anja Hagelberg, Vejleby: Mange siger nej, fordi de bremses af regler. Man skal forsøge at tage snakken og gøre noget ved reglerne. Der findes nedrivningstilskud. Landspolitikerne skal beslutte, om vi vil have de meget energiringe boliger. TV er en enestående mulighed for at markedsføre sin landsby. Bylaug skal tage stilling til flg. vedr. deres by: Skal vi vokse? Skal vi bevares? Hvad er vores størrelse?

8 Bjarne Nielsen, Venslev: Der er en kæmperisiko for langt indlæg. Jeg er en af de ildsjæle, der altid mangler strøm på batteriet - Kontakt personlig ildsjælene. De tomme huse Man skal også have en solstrålehistorie ind. I Lyngerup, hvor jeg har arbejdet, er der bygget 8 nye boliger. Der er kommet 8 familier ind. De har 15 skolesøgende børn. Skolebusser er noget, som folk ser meget på. I Lyngerup er der 10 skoler inden for 8 km. Det er et godt salgsargument. Der er tanken i Lyngerup. Det er en dagligvarebutik. I Venslev er der 30 faste kunder i butikken. De andre vil gerne kunne hente en liter mælk, når de mangler. Fremtidsværksted Nogle byer skal måske ikke være større. Nogle skal måske have en klump i forbindelse med, at broen kommer. Onsved. Det er en af de sidste landsbyer, der har fået lokalplan. Det er fastlagt, hvordan man må te sig. Der kom 2 til mig, fordi de gerne vil forny deres bolig og bygge til. De fik nej til lån alle steder. Man kan ikke låne i en gammel bygning. Jeg foreslog, at lave ny bygning ved siden af. Den kan man belåne. Kommunen siger, at det skal hænge sammen med det, der er i forvejen. Kreditforeningen, at det ikke skal hænge sammen med det, der er, hvis folk skal have lån. Jeg holdt åbent hus. Der komme ikke en eneste, selv om der var indrykket helsides annonce. Hanne Normann Hansen: Man kunne prøve at få ejendomsmæglerne til at lave link til bylaugenes hjemmesider i ejendomsannoncerne, så de boligsøgende kunne se noget om landsbyen og de institutioner og aktiviteter, der er i byen. Hanne Kyvsgaard: Lokalplanerne i landsbyerne siger, at der helst skal være længehuse. Man har nærmest ikke lavet andet, selv om der er blandet bebyggelse i de fleste landsbyer. Folk vil bo i hvilket som helst byggeri. Gør oprør mod lokalplanerne. Alle, der skal sælge, har en udfordring, fordi det er de store årgange der skal sælge og de små, der skal købe. Morten Skovgaard: Mange landsbyer har bevarende lokalplaner. Det er det krydsfelt landsbyerne er i. Det er styrken, at man ikke skal sprede byggeriet. Man skal udskifte gammelt med nyt. Man skal ikke sammenbygge landsbyer. Hver landsby har sin egen identitet. Sammenholdet bliver svagere, hvis byen spredes på landskabet udenfor landsbyen. Kirsten Weiland Hvad kan du selv gøre? Hvis vi vil have købmanden bliver, bør man investere i det Giv feed back til politikerne Multikulturforeningen skulle eksempelvis betale kr. for at låne hallen til loppemarked, fordi der lå en beslutning om udlån af kommunens lokaler, som forvaltningen fulgte. Den blev fritaget efter henvendelse til politikerne, da det var urimeligt. Niels Pedersen: Politikerne skal sørge for at få holdningerne ned i systemet.

9 Kristian Moberg: Man oplever ofte, at udvalget behandler en byggesag og stemmer sagen igennem. Så kommer der efterfølgende en klage til naturklagenævnet og der bliver den stemt ned. Misse Mølbak: Vi taler ikke om at flytte ud på marken. Man skal lave huse om til sommerhuse. Hanne Normann Hansen: Det er der også mulighed for med ny lov, der lige er kommet. Kirsten Weiland: En weekendattest er relevant. Udvalget har haft en sag om weekendattest til hus på Kildevej i Skuldelev, som man gav afslag til. Landsbyråd må diskutere, hvad man vil have. Kim Beckman: Mennesker har lavet lokalplaner. De kan laves om. Spørgsmålene er: Hvad er det for boligkvarter, som jeg flytter til? Hvad kan jeg forvente i fremtiden efter lokalplanens rammer? Vi kunne godt tage en diskussion om lokalplaner. Kim Rockhill: I Sønderby er selv træerne fredet. Er det til fordel for den, der bor der eller for den der kommer? Tina Tving Stauning: Politikerne er aldrig længere væk end en telefon. Bjarne Nielsen: Vi skal benytte os af politikernes tilbud. Lav fremtidsværksted for hele Hornsherred. Nulstil i forhold til udvikling og udgangspunkt. Meld jer til det. Til byråd: Sådan gør vi bare. Der er ikke nogle, der flytter til det åbne land. TDC-mast var kommet for længe siden i Venslev, hvis der ikke var stillet tvivl omkring opførsel i industriområde. Landszonehøring udsætter byggeri i 3 måneder. Hanne Kyvsgård: Man betaler almindelig skat ved weekendattest. Der er ikke noget forgjort ved at give en weekendattest. Attesten gælder kun ejeren. Deltagere udtalte, at det er bedre, at husene bliver brugt til sommerhus, end at de forfalder, fordi de står tomme. Lene Ottesen: Hvis man vil have børnefamilier, skal der ses på åbningstiderne i børneinstitutionerne. Kim Rockhill: Børnehavebestyrelsen fastsætter selv åbningstiden. Carsten Ørting Andersens oplæg Carsten Ørting Andersen præsenterede sig selv: Jeg sidder i bestyrelsen for Landdistrikternes Fælleråd De fleste andre i bestyrelsen er fra Jylland. Jeg er opstillet for Landsforeningen af ØKO-Samfund, der er en sjællandsk ting

10 Jeg er brobygger Jeg synes, at vi skal tale sammen. Hvad er det, det handler om? Det handler om bæredygtig levevis. Økosamfund i Danmark giver inspiration til fremtiden. Der er Økosamfund flere steder, bl.a. Herskind ved Skanderborg og Dyssekilde i Halsnæs Kommune. Dyssekilde er en af kommunens 5 erhvervsudviklingsområder med fokus fra kommunen. Der er Lokalværket for grønne og sociale virksomheder Fri og fro i Egebjerg Landsby. Vi vil have vores skole. Det kan vi, hvis vi skaber lokale virksomheder., eksempelvis turistprojekt, udlejning af kajakker. Jeg har selv virksomheden Grøn Omsorg. På hjemmesiden har jeg samlet om information om Green Care, der er pædagogisk udvikling i samarbejde med landbrug, skovbrug og grøn natur Farmeducation, uddannelse på landbrug - Landbrugsundervisningsprojekter på skole - Kompetencegivende uddannelse til unge mennesker. Landdistrikternes Fællesråd arbejder for at skabe bedre rammevilkår for landdistrikterne i Danmark. Den kan bidrage med græsrodsbevægelser. Foreningen har flg. medlemstyper: A-medlemmer foreninger B-medlemmer kommuner og regioner C-medlemmer kommunale landsbyråd D-medlemmer - enkeltmedlemmer Foreningen har problemer med feed-back fra nogle områder. Der er flest jyske kommuner, der er medlem. Sekretariatet servicerer ministeriet med oplysning om landdistrikternes forhold. Formand er Steffen Damsgård, næstformand Karsten Gram Landdistrikternes Fællesråd holder til i Borgerhuset Robertshus i Egtved (Det tidligere rådhus) Landdistrikternes Fællesråd samler erfaring og videregiver det til politikerne. Man samler på Best practice historier. Angående bæredygtigt økologi:

11 Eksempel: Vejle Kommune har indgået partnerskab ved om social udvikling. Vejle har ved at investere 3 mio. Det har genereret en omsætning på 34 mio. Lokalområdet skal være drivere for udviklingen. Region Sjælland ligger i top med tvangsauktioner. Et af problemerne ligger i ringen omkring Hovedstadsområdet, hvor huse ikke kan sælges. På Sjælland er der fravær af landdistriktspolitik. Der er problemer med infrastruktur. Hvis arbejdspladserne ligger i København, skal infrastrukturen bakke op om det. Internet er også et problem. Landdistrikternes Fællesråd har gjort meget for at fremme fibernet. Der skal være adgang til nettet og det må ikke koste en bondegård. Det er et overordnet niveau, hvor det er vigtigt, at bakke op om bl.a. Landdistrikternes Fællesråd. Landdistrikternes Fællesråd vil ikke definere, f.eks. Sorøs landdistriktspolitik, men man kan hjælpe med udfordringen. Mellembyprojektet handler om byer, som f.eks. Skibby. Mange mellembyer sander til med tomme butikker. Hvad kan man gøre ved det? Der er bl.a. udarbejdet en kulturanalyse. Den gør rede for, hvad er det, der ligger? Hvad er de lokale barrierer? Der findes erhvervsforeninger, idrætsforeninger og borgerforeninger Hvad er i interesseområderne? Hvad er modsætningerne? Hvad er vores udfordringer? Hvordan kan vi udfordre fællesskabet i denne by? Der kommer en konference på området i Hvordan er Landdistrikternes Fællesråd i forhold til Ministeriet for By, Bolig og Land? Der er et budget på 1.3 mio. pr. år, heraf er de kr. en resultatskontrakt med ministeriet om, at arrangere Bornholmertræffet og Landdistrikternes dag på Christiansborg. Vi er hovedleverandører til ministeriet. Der er politikere også på Sjælland- der siger, at al udvikling sker i byerne. Hvorfor gør vi det, vi gør? Forudsætningerne herude er rigtig, rigtig vigtige.

12 Søren Hermansen har skrevet bogen Fællesskab Den stiller flg. spørgsmål: Hvor mange mennesker kan vi rumme, hvis socialt fællesskab skal fungere og skabe udvikling? Hvordan fungerer vi med omgivelserne? Hvad betyder grønne omgivelser? Hvad betyder ro? Vi kan skabe vækst, fordi vi får ressourcer forærende. Det er kendetegnende for et velfungerende landsbymiljø, at der er høj grad af social integration høj grad af trykhed høj grad af trivsel De miljøer i København, der fungerer efterligner det, der fungerer på landet. De fordele vi har, laver de i byen. Hvordan får vi brugt vores fordele ordentligt? Økosamfund er en af måderne. Hvad kan holde samfundet oppe? En landsby kan ikke overleve alene på at være en pendlerby. Der skal også være nogle, der arbejder der om dagen. Den lokale økonomi er vigtig. Lokalværk for grønne og sociale områder er vigtige. Hvor ligger grænsen mellem social og kommunal virksomhed? Hvordan kan vi påvirke på en positiv måde? Det kan vi gennem andelsbutik i landsby, lokal fødevaredistribution og bogudlevering. Det privat og det offentlige skal spille sammen, hvis man skal skabe lokalt miljø med udvikling, f.eks. bypark. I nogle landsbyer er det meste en vej med huse klinet op ad en cykelsti. Der er det svært at skaffe en ramme, hvor fysiske ting løfter udviklingen. Hvad kan man gøre som kommune? På Ærø har man Ø-problematikken. De har mange tomme boliger. Ærø Kommune har indrettet en gæstebolig, så folk, der overvejer bolig på Ærø, kan prøve at bo derovre i 14 dage. Tilflyttere får en kurv med lokale fødevarer, brochurer mv. Man byder tilflyttere velkommen. Der er et netværk af frivillige værter for nytilflyttede. De inviterer tilflytterne til middag. Man ønsker, at tilflytterne skal føle, at de er velkomne. Det findes eksempler på steder i landet, hvor der er kommet en person og sagt, hvad vil I betale i forvejen, hvis jeg åbner en butik her.

13 Efterfølgende spørgsmål og debat Hanne Kyvsgaard gjorde opmærksom på Københavns Fødevareselskab. Carsten Ørting Andersen svarede, at Lejre også har fødevarefællesskab. Et fødevarefællesskab er bare et andelsselskab. Det drejer sig om at få det udvalg, som man gerne vil have. Kim Rockhill: Mange politiske er græsrødder. Brugere af systemet, hvad enten det er offentligt eller privat, Hvem skal gøre hvad? Butiksdøden starter hos os selv. Grøntsager og fisk kan købes på nettet. Kan vi ikke få kommunen til at betale fibernet, så vi ikke har det problem? Carsten Ørting Andersen: Hvis politikerne har vision og de mødes med borgerne og omdrejningspunktet ikke er kommet med, så kommer tandhjulene ikke til at passe sammen. Der opstår problemer, når man møder embedsværket. Ildsjæle i lokalområderne skal plejes. Uden frivillige sker der ingenting. Grethe Olsen: Sker tingene letter i kommuner med lokalråd. Carsten Ørting Andersen: Der er eksempler fra Jylland. Det fungerer godt i Silkeborg. Niels Pedersen: Vi snakker om alt det, som vi kan gøre. Vi er sårbare over for små forandringer. Det har betydning, hvis der er 10 færre elever i Skuldelev Skole. Den lokale brugs er sammenlagt ellers var den blevet lukket. Hvis hver borger i Skuldelev havde lagt 2 kr. pr. borger pr. dag, havde brugsen kunnet køre selv. Det er holdninger, der skal ændres en lille smule. Hvis vi konsekvens køber ind i andre byer lukker brugsen. En person, der stopper i en idrætsforening, kan stoppe en hel årgang. Der er ikke nok børn i Skuldelev, så nu har vi FC Hornsherred. Et samarbejde mellem Dalby og Skuldelev, hvor man træner på skift i byerne. Kirsten Weiland: Da vi flyttede til Skuldelev, var der lokale fjendskaber. Man ville bevare egen identitet. Man skal tilpasse sig til den tid, man står i. Den nye generation skal tage over. Grethe Olsen: Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget har haft møde i denne uge. Hvad sker der med de små samfund, hvis vi laver store anlæg (Idrætscentre med alt kultur idræt spejder)? Store anlæg løser ikke problemet, hvis det lukker alt i de små samfund. Hanne Kyvsgaard: Skal bestyrelserne lægges sammen for idrætsforeningerne? Musikskolen kræver et vist antal børn. Man kan i fællesskab fordele aktiviteterne. Anja Hagelberg: Skiftevis spil i hver sin by gør, at man kommer til at se hinandens lokale miljø.

14 Niels Pedersen: Jeg så fordelen ved samarbejdet, da jeg pludselig så en masse børn/forældre fra Dalby, som jeg ikke kendte i forvejen, komme og være hjælpere ved det lokale loppemarked. Morten Skovgaard: Fælles sportsaktiviteter. Aktivitetshuse. Jeg synes at det er en god ide. Det er det moderne forsamlingshus. I landsbyen kan det vippe ved 10 børn. Hvad kan man skabe for at sikre, at der stadigt er noget, hvis skolen lukker? I hallen kan der være badminton, lektiecafe, foredrag, kørselsordning. Det er her man vil komme, selv om skolen ikke er der mere. Vi ligger i direkte konkurrence med Vesterbro. Sats på det, der kan skabes her. Et sted for hele familien. Man kan opdele landsbyerne i A, B og C landsbyer Hvad skal der ligge, hvor? Kirsten Weiland: Hvordan kan vi gøre landsbyerne mere robuste? Behøver de samme regler gælde alle? Harmonisering af åbningstider? Man skal have en differentieret tilgang til tingene og udvikle tingene på deres præmisser. Hvis man skal have landdistriktsudvikling kan man ikke fordele alt ligeligt. Hvis en landsby ikke vil have ændringer, så sker der ikke noget. Hvis Skuldelev Skole skal leve, hvordan kan vi styrke lokalsamfundet? Lokal udvikling er vigtig. Hvad mulighed er der for erhvervsudvikling? Hvordan kan vi støtte den lokale brugs? Brugserne vil til at støtte de lokalt producerede fødevarer. De skal kunne sælges direkte i brugsen. Det vil betyde noget for eksempelvis æbleejeren. Lav analyse Tænk lokalt Skab attraktivt miljø Carsten Ørting Andersen: Norge har problemer. De lokale landbrug kan bruges til alt muligt, f.eks. oplevelsescentre. Norge har landbrug, der er akkrediteret til service. Landbrug der er lidt for små, har tilbud, som den lokale kommune kan trække på til børnehavebørn, demente og handicappede. Det er et problem, hvordan man kommer rundt. Musikbørn fra Stenlille, vil gerne gå i musikskole i Sorø, men der er ingen bus. Børn fra Dianalund fik ikke set en forestilling for alle kommunens børn pga. manglende transportmuligheder. En norsk kommune har lavet en ny ordning. De har sagt. Vi skal have god lokal transport. Den skal være tilgængelig hvornår som helst. Den kører hele tiden og den err gratis. Når der ikke var behov, holder den stille. Kim Beckmann: Er det rigtigt, at EU s landdistriktsmidler ikke gælder her?

15 Carsten Ørting Andersen: Det er rigtigt. Men der er ny ordning undervejs. Hanne Normann Hansen: Så må Landdistrikterne Fællesråd arbejde for, at den også kommer til at gælde her. Vi hedder hovedstad, men der er meget landligt her. Frederikssund Landsbyråds formand Michael Tange sluttede temadagen med en opfordring til samarbejde omkring en landdistriktspolitik for Frederikssund Kommune. Frederikssund Landsbyråd v/sekretær Hanne Normann Hansen Østergade 41 Skuldelev 4050 Skibby hjemmeside

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Møde- og informationsaktivitet

Møde- og informationsaktivitet Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27. januar 2014 kl. 19:00 i Skuldelev Hallen Dagsorden: 1. Valg af dirigent Poul Henrik Hedeboe, Svanholm valgt til dirigent 2. Formandens

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Årsmøde 2012. Beretning

Årsmøde 2012. Beretning Årsmøde 2012 Beretning New deal..! 30. marts 2012 v/ formand Steffen Husted Damsgaard A - medlemmer Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen for Økosamfund Plantning & Landskab B - medlemmer Assens

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven Lokalråd for Them-Salten Referat fra Borgermøde den 25. den 25. september 2014 i Salten borgerhus Dagsorden: 1 Valg af dirigent: 2 Præsentation af lokalrådets medlemmer 3 Siden sidst v/formanden Lokalbestyrelsen

Læs mere

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer)

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer) 2015-01-19_ Mødet omkring sundhedsindsats i Vestfjends Noter af Merethe Raundahl Bordet rundt med aktiviteter i de enkelte lokalsamfund: Kjeldbjerg - Olav - Cykleklub - Danseklub - Forsamlingshus o Fællesspisning

Læs mere

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Mødedato 21. marts 2012 Mødested Flakkebjerg Efterskole 27. september 2012 Teknik og Miljø, Agenda 21 Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.:

Læs mere

Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008

Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008 Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008 Indspil fra workshop 1. runde Styrker Bymæssige kvaliteter Skønne omgivelser, gratis oplevelser (kultur) Svendborg Sund Havet Mod Motorvejen

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Foreningen Grumstrup Forsamlingshus d. 12. marts 2014

Referat af Generalforsamling i Foreningen Grumstrup Forsamlingshus d. 12. marts 2014 Referat af Generalforsamling i Foreningen Grumstrup Forsamlingshus d. 12. marts 2014 1. Valg af dirigent: Lars Søberg blev foreslået og valgt 2. Årsberetning ved formanden, Aage: Huset har fået et gaskomfur

Læs mere

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde 1 Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde Jeg vil godt lige starte med at skrue tiden 1½ år tilbage bare for at trække en streg i sandet og se, hvor langt vi egentlig er kommet. For 1½ år siden flød

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Projektbeskrivelse: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Kort info om landsbyen Funder Kirkeby: Funder Kirkeby er en

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Forårsbrev fra Herslev Bylaug 2015

Forårsbrev fra Herslev Bylaug 2015 Forårsbrev fra Herslev Bylaug 2015 Indledning 2015 er allerede godt i gang og det er tid til det årlige forårsbrev fra vores bylauget. Du kan i det følgende læse om kommende arrangementer i Herslev, planer

Læs mere

LAG Favrskov Kommune 30. marts 2011. 1. Landsbyen Sorring ApS stiftet i 1990. 2. Virksomhedens indre værdier

LAG Favrskov Kommune 30. marts 2011. 1. Landsbyen Sorring ApS stiftet i 1990. 2. Virksomhedens indre værdier LAG Favrskov Kommune 30. marts 2011 1. Landsbyen Sorring ApS stiftet i 1990 2. Virksomhedens indre værdier 3. Branding af landsbyen Bjarne Schmidt Bestyrelses formand Landsbyen Sorring ApS. schmidt@turbopost.dk

Læs mere

ÅRSMØDE 2015 Landdistrikternes Fællesråd 27. marts 2015 Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved

ÅRSMØDE 2015 Landdistrikternes Fællesråd 27. marts 2015 Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved ÅRSMØDE 2015 Landdistrikternes Fællesråd 27. marts 2015 Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Tyge Mortensen fra Landsbyhøjskolen valgt til dirigent. Hanne Bruun (LDF),

Læs mere

Hylke, Årets Landsby 2015

Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke er en aktiv østjysk landsby, hvor fundamentet er frivillighed og innovative ideer. Vi er vant til at holde sammen og gå imod strømmen for at bevare, men i særdeleshed udvikle,

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

Red i Andst Af Viggo Kaspersen.

Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Efter Borgermøde 2 d. 15. dec. er der 115 Andst borgere, der har tilkendegivet et ja til projektet, tusind tak for jeres opbakning. Desværre udgør dette antal tilkendegivelser

Læs mere

Idekatalog. fra borgermødet. Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo?

Idekatalog. fra borgermødet. Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo? Idekatalog fra borgermødet Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo? Glerup Samlingshus onsdag den 23. november 2005 1 25. november 2005 Nærværende idekatalog er et referat med alle de tanker

Læs mere

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Indledende bemærkninger LAK Landsbyerne i Aalborg Kommune vil allerførst give vores anerkendelse af en god og indledende

Læs mere

Seniorer i landdistrikter - ressourcer og realiteter. Bjarne Hastrup, Adm. direktør i Ældre Sagen

Seniorer i landdistrikter - ressourcer og realiteter. Bjarne Hastrup, Adm. direktør i Ældre Sagen Seniorer i landdistrikter - ressourcer og realiteter Bjarne Hastrup, Adm. direktør i Ældre Sagen Ældres liv på landet 167.000 65+årige bor i de tyndt befolkede områder 21 pct. af befolkningen i disse områder

Læs mere

Nyt fra Tænketanken. Fra sidste møde i Rødkærsbro Hallen. 14 medlemmer deltog i mødet.

Nyt fra Tænketanken. Fra sidste møde i Rødkærsbro Hallen. 14 medlemmer deltog i mødet. Tænketanken for Rødkærsbro og Omegn 8840 28.09.10. Sekr. Frede Hansen Nyt fra Tænketanken Fra sidste møde i Rødkærsbro Hallen. 14 medlemmer deltog i mødet. 1. Fra Boligselskabet Sct. Jørgens Afdeling i

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

De frivillige.. v. Rudi Rusfort Kragh Udviklingsforum 5762 (Sydfyn)

De frivillige.. v. Rudi Rusfort Kragh Udviklingsforum 5762 (Sydfyn) De frivillige.. v. Rudi Rusfort Kragh Udviklingsforum 5762 (Sydfyn) Postdistrikt 5762 (6 x 6 km) 5762 8 Landsbyer 5500 borgere 2300 boliger ---- Nær 100 foreninger i postnummeret; ca 8% af de voksne borgere

Læs mere

nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune

nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune Kære sommerhusejer / borger Fra den 27. april 2009 får vi ens affaldsordninger i hele kommunen. Det betyder, du skal aflevere dit affald på en ny

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Referater fra dialogmødet på Skovsgaard-Tranum torsdag d. 15/5 2014

Referater fra dialogmødet på Skovsgaard-Tranum torsdag d. 15/5 2014 Referater fra dialogmødet på Skovsgaard-Tranum torsdag d. 15/5 2014 Gruppe A Bekymrende at klasserne er små ingen legekammerater at vælge imellem. Vigtigt at man også arbejder på at folk til at flytte

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole s beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole I formand Søren Petersens fravær fremlagde sekretær Birte Rasmussen årsberetningen: Der er kun gået omkring 8 måneder siden sidste

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Fonden, Personaleforeningen og FL sociale aktiviteter i 2011

Fonden, Personaleforeningen og FL sociale aktiviteter i 2011 Fonden, Personaleforeningen og FL sociale aktiviteter i 2011 Fonden Personaleforeningen FL Sociale Aktiviteter Aktiviteter/muligheder i FL FL fastholder niveauet/tilskuddet i 2011 Indtægter Aktiviteter

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Landdistrikternes Fællesråd afholdt udviklingsseminar 28. oktober 2011 i Thyregod Kursuscenter, med følgende program

Landdistrikternes Fællesråd afholdt udviklingsseminar 28. oktober 2011 i Thyregod Kursuscenter, med følgende program Landdistrikternes Fællesråd afholdt udviklingsseminar 28. oktober 2011 i Thyregod Kursuscenter, med følgende program 09.30 Registrering og morgenkaffe 10.00 Velkommen til seminar og gennemgang af program

Læs mere

Til Slagelse kommune april 2015-04-13 VISION BISSERUP

Til Slagelse kommune april 2015-04-13 VISION BISSERUP 1 Til Slagelse kommune april 2015-04-13 OM AT GÅ SINE EGNE VEJE VISION BISSERUP I SLAGELSE KOMMUNEPLAN 2009 2020 i afsnittet De 100 landsbyer s.47 står følgende om Bisserup ( bilag 1): Citat: er et meget

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd

Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd 1 Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd Tema Indhold 1 Hvordan ser en god skoledag ud? At få eleverne til at være mere aktive end de er normalt.

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere Demokratiløb Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren Kuverter Blyanter og farver Kort til antal indbyggere Hale til halefanger Kort hvor der skal indtegnes kommune grænser

Læs mere

Nye tider nye roller

Nye tider nye roller Mellemby Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer Et pilotprojekt med Landdistrikternes Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk. Projektets formål er at understøtte

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Leder- og grupperådsmøde d. 11. august 2014

Leder- og grupperådsmøde d. 11. august 2014 Leder- og grupperådsmøde d. 11. august 2014 Afbud Kirsten, Erling BP, Jens og Annette Fabricius 19.00: Grupperådsmøde 19.00: Ledermøde. 1. Godkendelse af referat. Uklarhed om, hvem der udarbejdede brochure

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

INNOVATIONSCENTER OPSTART AF PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED

INNOVATIONSCENTER OPSTART AF PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED Information til Region Midtjylland - Psykiatrien OPSTART AF INNOVATIONSCENTER PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED FOKUS PÅ LOKALOMRÅDET REGION OG KOMMUNE.

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens Afbud.: 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse 2. Orientering v. Børge da formanden var fraværende : Havde alle

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmødet 10/5 TR-møde 17/5 /B 2) Godkendelse af forretningsorden for FKF s bestyrelse. (Bilag)

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET.

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. Vi kan ikke få armene ned, da vi ser rigtig mange muligheder i forhold til dette projekt. Vi ser en mangfoldighed og en fornyelse, som vil

Læs mere

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning!

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Jesper Nygård Administrerende direktør Landdistriktskonferencen 2014 Mit budskab til jer Byer og Landdistrikter er hinandens forudsætninger for at skabe

Læs mere

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus.

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus. Andst lokalråd Referat Årsmøde 2014 Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Sted: Deltagere: Afbud: Andst Forsamlingshus. Fra lokalrådet :John, Simon, Niels Jørgen, Morten. Herudover 6 tilhørere, Anne Mette

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE 2 LANDDISTRIKTS- POLITIKKEN 2015-2017 3 Landdistriktspolitikken er et fælles redskab for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder

Læs mere

Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 9000 Mængdeindeks

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 27. maj 2013, holdt ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Side 2 af 14 ------------------ Mødet slut kl. 16.55 Medlemmer: Bjarne Kristiansen Brita Hansen Jeanette Werner Lykke Jensen

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2009 i Langhårsklubben. Fredag den 29. maj 2009 i Ejby hallen, Halvej 5, 5592 Ejby

REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2009 i Langhårsklubben. Fredag den 29. maj 2009 i Ejby hallen, Halvej 5, 5592 Ejby REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2009 i Langhårsklubben Fredag den 29. maj 2009 i Ejby hallen, Halvej 5, 5592 Ejby Deltagere: Bent Hansen, BH Svend Due, SD Just Mikkelsen, JM Henning Juul,

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

VI HAR DET HELE LIGE HER

VI HAR DET HELE LIGE HER studsgaardby.dk STUDSGÅRD facebook.com/studsgaardtonul VI HAR DET HELE LIGE HER DAGPLEJE BØRNEHAVE FRITIDSHJEM OG KLUB FRISKOLE GRØN BYDEL SPORTSPLADS MINIHAL IDRÆTSFORENING TOGSTATION NATUR BORGERFORENING

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

Julefrokost I BØGESKOVEN

Julefrokost I BØGESKOVEN Julefrokost I BØGESKOVEN invitation julefrokost Det vil glæde os at se dig til Illux s julefrokost. I år holder vi festen i den gamle pavillon Capri i Bøgeskoven med SMUK stemning. SMUK event står for

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

ÅKS 2015 Dagsorden og referat for møder i ÅKS

ÅKS 2015 Dagsorden og referat for møder i ÅKS ÅKS 2015 Dagsorden og referat for møder i ÅKS REFERAT 9. marts 2015 Deltagere: Skjold: Morten Eld, Trine Færch MKC: Max, Jørn Maler Viking: Carsten Buus (repræsenterer også Den Blå Rambla i dag), Ejlev

Læs mere