Rapport Frederikssund Landsbyråds temamøde Det gode liv på landet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport Frederikssund Landsbyråds temamøde Det gode liv på landet 07.09.2013"

Transkript

1 Rapport Frederikssund Landsbyråds temamøde Det gode liv på landet

2 Temamøde Frederikssund Landsbyråd 07. september 2013 Konklusion: Der er masser af muligheder for at få det gode liv på landet, hvis der er lokale aktive ildsjæle. Ildsjæle skal have positiv feed back for at få opladet deres batterier. Der er behov for mere kommunikation - Landsbyboere og bylaug imellem, samt mellem bylaug, landsbyråd og politikere. Politikere er også ildsjæle, der gerne vil påvirke udviklingen. Det er nødvendigt, at politikerne understøtter udviklingen i landsbyerne. Det kan være nødvendigt med positiv særbehandling, hvis man ville fremme særlige forhold. Fremtidsværksted kan være en god metode til at få flere landsbybeboere aktiveret i de beslutninger, der skal tages for at udvikle en landsby. Der er en masse spørgsmål i rapporten, som hver enkelt skal tage stilling til for at forbedre forholdene for alle. Lokale virksomheder kan gøre, at de lokale skoler bevares - Der er behov for at se på infrastruktur og internetdækning. Der er behov for landdistriktspolitik for Frederikssund. Kim Beckmans oplæg Kim Beckman forelagde en flot videopræsentation, hvor han fortalte om flg.: Byen Vejleby og om bylaugets historie Pjecen 25 år med Vejleby Bylaug ligger på Vejleby Bylaugs hjemmeside Tilskud til bylauget fra Frederikssunds Kommune landdistriktspulje og tuborgfonden 1 Snogekærgård og de vinter-arrangementer, som bylauget afholder der. Der kan være 50 personer i festsalen Bylaugets sommerens arrangementer og sommerudflugter Om bylaugets blad med arrangementer kan også ses på hjemmesiden Om samarbejde med andre foreninger i områder Om samarbejdet mellem de sydlige bylaug Kim Beckman stillede flg. spørgsmål: Hvad vil det sige, at der kommer liv i landsbyerne? Hvor vigtigt er det, at de lokale beboere møder hinanden, så der opstår fællesskab? Ønsker du støtte og hjælpsomhed fra andre? Ønsker du forståelse og sammenhold? Hvad skaber sammenhold mellem gamle og nye beboere? Hvad kan den lokale befolkning gøre? Hvad kan politikerne gøre? Hvad kan du selv gøre?

3 De umiddelbare værdier i Vejleby det smukke landskab. Vejleby bylaug skaber fællesskab ved at åbne op for, at deltagere udefra kan deltage i deres arrangementer og i det arbejde, der skal udføres i forbindelse med de mange arrangementer, som de afholder. Bylauget har mange arrangementer hen over året. De er kun 7 i bestyrelsen. De mange arrangementer kan kun lave sig gøre, fordi Vejleby Bylaug er rigtigt gode til at få trukket de øvrige beboere ind i det praktiske arbejde, f.eks. beder de allerede i indbydelsen om, at folk melder sig til at deltage i det praktiske arbejde, eksempelvis TilmelSd dig til at sætte telt op tilmeld dig til at tage telt ned. Mange arrangementer er med spisning, bl.a. biografaftenerne. Det er med til at skabe et godt socialt sammenhold, hvor både voksne og børn deltager. Tilskud på kr. fra landdistriktspuljen i 2010 er blevet brugt til at indrette mødepladsen 3-Kanten på en kommunal grund midt i byen med bl.a. petanquebane, samt til at bygge en trailer til de telte, som bylauget i forvejen havde fået bevilget fra Skibby Kommune. Tilskud på kr. fra landdistriktspuljen i 2011 er bl.a. brugt til 2 udhuse på 3-Kanten til grill, haveredskaber, petanqueting mv. Man søgte også kr. til videoprojektor, men Byrådet gav et afslag, hvorefter man søgte Tuborgfonden. Tuborgfonden gav et tilskud på kr. i 2011 til en video-projektor, så man kan vise film på 3 x 3 meter lærred en gang om måneden i vinterhalvåret. Man har et rigtigt godt lydanlæg. Bylauget betaler 4000 kr. årligt for en MPLC Umbrella licence Certificat, så er det lovligt at vise biograffilm. Man viser vedkommende film, der kan skabe debat eller eftertanke. Man kører med overtekster i stedet for undertekster, fordi der er lavt til loftet. Inden filmen vises, er der spisning for hele familien mod en mindre betaling og bagefter er der kaffe og kage. Bylauget sælger øl, vand, slik og popcorn. Man viser ca. 11 film om året. Videoprojekter anvendes også ved fodbold- og håndboldlandskampe. Der sættes store plakater op ved indfaldsvejene til byen, når der er et arrangement. Tæt ved busstop har bylauget fået opsat en infotavle. Ud over oplysning om bylaugets arrangementer, indeholder opslagstavlen opslag, der viser lokalt selvværd, opslag om miljø-historie, samt kommunale oplysninger. Bylauget har samarbejde med Nordhammer bådelaug om sejlture på fjorden og Sct. Hans aftens arrangement. Bylauget har også arrangeret udflugter til f.eks. Vikingespil, JAS, Vestforbrændingen og Egholm.

4 Bylaugets økonomi: Hver husstand betaler 75 kr. pr. år. Det dækker udgiften til blad en gang om året, der husstandsomdeles med indlagt girokort. Arrangementerne skal hvile i sig selv. Bylauget har samarbejde med de 5 bylaug i den sydlige del af Frederikssund Kommune. Kim vil gerne vise sig indlæg til andre bylaug, hvis der skulle være nogle, der mangler inspiration i bylaugets arbejde. Spørgsmål/debat efter indlægget: Hvorfor gav Frederikssund Kommune afslag på ansøgning om tilskud til videoprojekter til at vise film på? Politiker oplyste, at man ikke ville skabe konkurrence til biograferne. Skibby Kino har oplyst til bylauget, at der kommer flere i biografen, fordi bylaugets filmforvisning har skabt mere interesse for at se film i biograf. Hvor mange betalende medlemmer er der? Kasserer Anja Hagelberg oplyste, at der er 60 betalende medlemmer fra byen. Man har i alt 109 medlemmer, så 1/3 kommer udefra. Medlemmer udefra kan deltage i alt, men har ikke stemmeret. Hvordan tiltrækker man unge med børn? Der er fællesspisning inden arrangementerne. Det blev nævnt, at vi lever globalt. Udviklingen indebærer, at der er behov for positiv særbehandling til landsbyerne for at understøtte et aktivt liv i yderområderne. Aktive landsbyer skaber mere tilflytning til området til gavn for områdets institutioner og de lokale handlende. Der er behov for støtte til helhed, integration, oplevet sammenhæng og helt særlige værdier. Hanne Kyvsgård: Landsbyrådet repræsenterer bylaugene. Hvordan går samarbejdet mellem landsbyer og landsbyråd? Morten Skovgaard: Samarbejde på tværs bliver afgørende fremover. Vejleby er særlig, fordi de ikke har en skole. Bylaug må tage stilling til, hvordan man samles, hvis en lokale skole lukker. Frederikssund Kommune får 600 børn færre fremover. Der kommer en ny bro. Hvad kommer det til at betyde? Michael Tange svarede: Landsbyrådet er frivilligt. Vi har kun få bylaug, der støtter os med midler. Der er for få input fra landsbyerne. Landsbyrådet vil gerne have mere 2-vejskommunikation. Hanne Normann: På dette møde deltager bylaug fra Vejleby, Vellerup, Østby, Sønderby, Skuldelev, Landerslev. Venslev bylaug har meldt afbud, men der er deltagere fra Venslev. Nogle har meldt afbud pga. at de selv har arrangement. Landsbyrådet har omkring 45 aktive mailadresse fra personer fra bylaug, som selv har afleveret deres mail-adresse på et af landsbyrådets møder. Anja fra Vejleby: Sydvest-samarbejdet kunne måske finde en person, der vil være aktiv i landsbyrådet. Hun foreslog, at de 5 bylaug fandt en fælles person.

5 Kirsten Weiland: Man skal fastholde, at landsbyrådet har en helt særlig stemme. Landsbyrådet er talerør for alle bylaug, når man ser på politik fremover. Er der initiativer, der kan lukke op lokalt? Teknik og Miljø udvalget går efter muligheder, ikke efter begrænsninger. Kim Beckman: Hvidbogen for kommuneplanen viser, at politikerne er sig bevidst, at man vil understøtte udvikling i landsbyerne i højere grad. Niels Pedersens oplæg Hvordan tiltrækker man de unge? Det er en udfordring. Et fremtidsværksted er en mulighed. Mangel på udvikling er bekymrende. Ting forandres. Vi kan ikke regne med at gøre samme. Små landsbyer bliver presset fra alle sider. Der er mange ildsjæle, der brænder i både top og bund. Deres batterier bliver ladet op, når ting lykkes. I Skuldelev samledes vi en gruppe på 4 personer for at starte et fremtidsværksted op. Vi blev enige om 6 punkter og inviterede til et borgermøde. 26 aktive personer blev inviteret til at drøfte de 6 problemstillinger, herunder Skuldelev som grøn by og tema for årlig tilbagevendende begivenhed. Efter mødet mødtes den lille gruppe igen for at trække essensen ud af drøftelsen. Gruppen indkalder til et borgermøde igen i oktober med 3 punkter, som de har besluttet: Babycafe på præstegården Skuldelev skoles aktivitetsplads (Støtteforening for børn og unges aktivitet og trivsel i Skuldelev by) Kildemarked De 2 første punkter er besluttet, fordi vi får flere børn og unge til byen ved at lave aktiviteter for børn og unge. Der skal sikres nyt blod i byen. 10 færre børn kan lukke skolen. Der bliver færre børn, så der er kamp om de børn, der er. Kildemarkedet er tænkt som et forsøg på at komme ud over bygrænsen. Der er mange lokale produkter i Hornsherred, vin, æbler, øl, håndværk. Vi vil gerne markedsføre Hornsherreds produkter. Vi vil spørge de andre bylaug, om de har noget at byde ind med. Spejderne kan lave aktiviteter for børn.

6 Kunne vi bruge fremtidsværksted i hele Hornsherred, f.eks. 1 - fremtidsværksted vedrørende busdrift? Kan man finde løsninger? Er ønsker støtte end behov? Er der en anden løsning end busdrift? f.eks. 2 Forudfattede holdninger hvordan bearbejdes de, så Hornsherred ikke hele tiden er området, der koster penge? f.eks.3 skoleområdet Hvordan får man flere børn til området? f.eks. 4 Skuldelev centrale park Et område tegnet af lokale arkitekter. Man kunne spørge alle børn som gamle, hvordan de ønskede den skulle se ud. Parken skal kunne bruges af dagplejen, mindre børn, skolebørn og ældre. Børns sanser skal stimuleres og børn skal røre sig. Skolen kunne rykke matematik ud i naturen. Hjemkundskab kunne finde urter i skolehaven i parken. Gangene kan være oplyst af solceller lavet af studerende fra DTU. Parken skulle også indeholde petanquebane. Alle de gode forslag kan hurtigt stoppes af 3 ord. penge vedligeholdelse hærværk Vi har masser af muligheder. Vi skal blot sørge for at se de positive sider. Bylauget har forsøgt at få oplysning om tilflyttere fra kommune, så de kunne byde nye borgere velkomne. Kommunen må ikke udlevere oplysningerne. Det ville ellers være en god måde at inddrage nye i fællesskabet. Niels sluttede med spørgsmålet: Kunne man bruge fremtidsværkstedet til at løse nogle af de problemer, der er herude? Det er det, vi gør her i Skuldelev og så gør vi også alle de ting, som de gør i Vejleby. Spørgsmål/debat efter indlægget: Jørgen fra Skuldelev sagde, at på det næste møde skal de også have andre til at være med til at arrangere tingene. Misse Mølbak: Et af de store problemer er alle de huse, der står tomme. Hvis man vil have flere familier ind, skal husene kunne sælges. Der skal være dækning fra TDC. Kirsten Weiland: Niels har sagt gode ting. Det er en god måde at bruge et fremtidsværksted. Hun fornemmer en undertone af modspil mellem borgere og politikere. Politikere er medspillere. De er

7 politikere for at udvikle. Det er rigtigt, at der er områder, hvor man slet ikke kan komme på nettet, men det er TDC. Morten Skovgaard: Fremtidsværksted er en god ide. Man skal ikke kun kigge på i morgen, men også på den lange bane. Tina Tvind Stauning: Det er vigtigt, at vi ikke snakker dem og os. Vi politikere ved godt, hvad det handler om. Det er en god ide med fremtidsværksted. Det vil give pote at få alle på banen. Man skal opdele problemstillingen i lokalt og nationalt. Et kildemarked er OK. Brug støttepuljen. Lene Ottesen, Vejleby: Vejleby har en aftale med det lokale vandværk. De fortæller, når der flytter nye til byen, så bylauget kan byde dem velkommen til byen. Kim Rockhill: Angående de usolgte huse i Sønderby er spørgsmålene: Hvad er privatområdet? Hvad er offentlighedsområde? Pris er et spørgsmål mellem køber og sælger. Det er folks egen huse og egen grund. 10 af husene i Sønderby er nedrivningsklare. Hanne Normann Hansen: Det er nødvendigt, at politikerne overvejer, hvilke folk, man vil tiltrække. Er det de ressourcestærke eller de ressourcesvage. Kommunen har 100 grunde i Skuldelev, hvis man bebygger de 20, kommer der børn nok til Skuldelev Skole. Man skal passe på, at vi ikke får det som på Lolland. Vi har ikke brug for, at andre kommuner eksporterer deres ressourcesvage personer til os. indlæg om fremtidsværksted: Der er 20 gode og 3 negative bud. Vi skal tage en diskussion med hinanden om, at vi gør det til fælles bedste. Vend tingen om og begynd fra den anden ende. Man skal løse problemerne, inden man går i gang med at drømme. Kristian Moberg: Vi som byrådspolitikere bør komme ud ad rådhuset. Borgerne skal måske give lidt mere støtte til lokale handlende, selv om det koster noget. Det betyder noget, at der er en forretning i byen. Angående mobilmaster - Hvis TDC skal vælge mellem et område med indbyggere i Århus og 5000 i Venslev starter de i det område med flest mennesker. Anja Hagelberg, Vejleby: Mange siger nej, fordi de bremses af regler. Man skal forsøge at tage snakken og gøre noget ved reglerne. Der findes nedrivningstilskud. Landspolitikerne skal beslutte, om vi vil have de meget energiringe boliger. TV er en enestående mulighed for at markedsføre sin landsby. Bylaug skal tage stilling til flg. vedr. deres by: Skal vi vokse? Skal vi bevares? Hvad er vores størrelse?

8 Bjarne Nielsen, Venslev: Der er en kæmperisiko for langt indlæg. Jeg er en af de ildsjæle, der altid mangler strøm på batteriet - Kontakt personlig ildsjælene. De tomme huse Man skal også have en solstrålehistorie ind. I Lyngerup, hvor jeg har arbejdet, er der bygget 8 nye boliger. Der er kommet 8 familier ind. De har 15 skolesøgende børn. Skolebusser er noget, som folk ser meget på. I Lyngerup er der 10 skoler inden for 8 km. Det er et godt salgsargument. Der er tanken i Lyngerup. Det er en dagligvarebutik. I Venslev er der 30 faste kunder i butikken. De andre vil gerne kunne hente en liter mælk, når de mangler. Fremtidsværksted Nogle byer skal måske ikke være større. Nogle skal måske have en klump i forbindelse med, at broen kommer. Onsved. Det er en af de sidste landsbyer, der har fået lokalplan. Det er fastlagt, hvordan man må te sig. Der kom 2 til mig, fordi de gerne vil forny deres bolig og bygge til. De fik nej til lån alle steder. Man kan ikke låne i en gammel bygning. Jeg foreslog, at lave ny bygning ved siden af. Den kan man belåne. Kommunen siger, at det skal hænge sammen med det, der er i forvejen. Kreditforeningen, at det ikke skal hænge sammen med det, der er, hvis folk skal have lån. Jeg holdt åbent hus. Der komme ikke en eneste, selv om der var indrykket helsides annonce. Hanne Normann Hansen: Man kunne prøve at få ejendomsmæglerne til at lave link til bylaugenes hjemmesider i ejendomsannoncerne, så de boligsøgende kunne se noget om landsbyen og de institutioner og aktiviteter, der er i byen. Hanne Kyvsgaard: Lokalplanerne i landsbyerne siger, at der helst skal være længehuse. Man har nærmest ikke lavet andet, selv om der er blandet bebyggelse i de fleste landsbyer. Folk vil bo i hvilket som helst byggeri. Gør oprør mod lokalplanerne. Alle, der skal sælge, har en udfordring, fordi det er de store årgange der skal sælge og de små, der skal købe. Morten Skovgaard: Mange landsbyer har bevarende lokalplaner. Det er det krydsfelt landsbyerne er i. Det er styrken, at man ikke skal sprede byggeriet. Man skal udskifte gammelt med nyt. Man skal ikke sammenbygge landsbyer. Hver landsby har sin egen identitet. Sammenholdet bliver svagere, hvis byen spredes på landskabet udenfor landsbyen. Kirsten Weiland Hvad kan du selv gøre? Hvis vi vil have købmanden bliver, bør man investere i det Giv feed back til politikerne Multikulturforeningen skulle eksempelvis betale kr. for at låne hallen til loppemarked, fordi der lå en beslutning om udlån af kommunens lokaler, som forvaltningen fulgte. Den blev fritaget efter henvendelse til politikerne, da det var urimeligt. Niels Pedersen: Politikerne skal sørge for at få holdningerne ned i systemet.

9 Kristian Moberg: Man oplever ofte, at udvalget behandler en byggesag og stemmer sagen igennem. Så kommer der efterfølgende en klage til naturklagenævnet og der bliver den stemt ned. Misse Mølbak: Vi taler ikke om at flytte ud på marken. Man skal lave huse om til sommerhuse. Hanne Normann Hansen: Det er der også mulighed for med ny lov, der lige er kommet. Kirsten Weiland: En weekendattest er relevant. Udvalget har haft en sag om weekendattest til hus på Kildevej i Skuldelev, som man gav afslag til. Landsbyråd må diskutere, hvad man vil have. Kim Beckman: Mennesker har lavet lokalplaner. De kan laves om. Spørgsmålene er: Hvad er det for boligkvarter, som jeg flytter til? Hvad kan jeg forvente i fremtiden efter lokalplanens rammer? Vi kunne godt tage en diskussion om lokalplaner. Kim Rockhill: I Sønderby er selv træerne fredet. Er det til fordel for den, der bor der eller for den der kommer? Tina Tving Stauning: Politikerne er aldrig længere væk end en telefon. Bjarne Nielsen: Vi skal benytte os af politikernes tilbud. Lav fremtidsværksted for hele Hornsherred. Nulstil i forhold til udvikling og udgangspunkt. Meld jer til det. Til byråd: Sådan gør vi bare. Der er ikke nogle, der flytter til det åbne land. TDC-mast var kommet for længe siden i Venslev, hvis der ikke var stillet tvivl omkring opførsel i industriområde. Landszonehøring udsætter byggeri i 3 måneder. Hanne Kyvsgård: Man betaler almindelig skat ved weekendattest. Der er ikke noget forgjort ved at give en weekendattest. Attesten gælder kun ejeren. Deltagere udtalte, at det er bedre, at husene bliver brugt til sommerhus, end at de forfalder, fordi de står tomme. Lene Ottesen: Hvis man vil have børnefamilier, skal der ses på åbningstiderne i børneinstitutionerne. Kim Rockhill: Børnehavebestyrelsen fastsætter selv åbningstiden. Carsten Ørting Andersens oplæg Carsten Ørting Andersen præsenterede sig selv: Jeg sidder i bestyrelsen for Landdistrikternes Fælleråd De fleste andre i bestyrelsen er fra Jylland. Jeg er opstillet for Landsforeningen af ØKO-Samfund, der er en sjællandsk ting

10 Jeg er brobygger Jeg synes, at vi skal tale sammen. Hvad er det, det handler om? Det handler om bæredygtig levevis. Økosamfund i Danmark giver inspiration til fremtiden. Der er Økosamfund flere steder, bl.a. Herskind ved Skanderborg og Dyssekilde i Halsnæs Kommune. Dyssekilde er en af kommunens 5 erhvervsudviklingsområder med fokus fra kommunen. Der er Lokalværket for grønne og sociale virksomheder Fri og fro i Egebjerg Landsby. Vi vil have vores skole. Det kan vi, hvis vi skaber lokale virksomheder., eksempelvis turistprojekt, udlejning af kajakker. Jeg har selv virksomheden Grøn Omsorg. På hjemmesiden har jeg samlet om information om Green Care, der er pædagogisk udvikling i samarbejde med landbrug, skovbrug og grøn natur Farmeducation, uddannelse på landbrug - Landbrugsundervisningsprojekter på skole - Kompetencegivende uddannelse til unge mennesker. Landdistrikternes Fællesråd arbejder for at skabe bedre rammevilkår for landdistrikterne i Danmark. Den kan bidrage med græsrodsbevægelser. Foreningen har flg. medlemstyper: A-medlemmer foreninger B-medlemmer kommuner og regioner C-medlemmer kommunale landsbyråd D-medlemmer - enkeltmedlemmer Foreningen har problemer med feed-back fra nogle områder. Der er flest jyske kommuner, der er medlem. Sekretariatet servicerer ministeriet med oplysning om landdistrikternes forhold. Formand er Steffen Damsgård, næstformand Karsten Gram Landdistrikternes Fællesråd holder til i Borgerhuset Robertshus i Egtved (Det tidligere rådhus) Landdistrikternes Fællesråd samler erfaring og videregiver det til politikerne. Man samler på Best practice historier. Angående bæredygtigt økologi:

11 Eksempel: Vejle Kommune har indgået partnerskab ved om social udvikling. Vejle har ved at investere 3 mio. Det har genereret en omsætning på 34 mio. Lokalområdet skal være drivere for udviklingen. Region Sjælland ligger i top med tvangsauktioner. Et af problemerne ligger i ringen omkring Hovedstadsområdet, hvor huse ikke kan sælges. På Sjælland er der fravær af landdistriktspolitik. Der er problemer med infrastruktur. Hvis arbejdspladserne ligger i København, skal infrastrukturen bakke op om det. Internet er også et problem. Landdistrikternes Fællesråd har gjort meget for at fremme fibernet. Der skal være adgang til nettet og det må ikke koste en bondegård. Det er et overordnet niveau, hvor det er vigtigt, at bakke op om bl.a. Landdistrikternes Fællesråd. Landdistrikternes Fællesråd vil ikke definere, f.eks. Sorøs landdistriktspolitik, men man kan hjælpe med udfordringen. Mellembyprojektet handler om byer, som f.eks. Skibby. Mange mellembyer sander til med tomme butikker. Hvad kan man gøre ved det? Der er bl.a. udarbejdet en kulturanalyse. Den gør rede for, hvad er det, der ligger? Hvad er de lokale barrierer? Der findes erhvervsforeninger, idrætsforeninger og borgerforeninger Hvad er i interesseområderne? Hvad er modsætningerne? Hvad er vores udfordringer? Hvordan kan vi udfordre fællesskabet i denne by? Der kommer en konference på området i Hvordan er Landdistrikternes Fællesråd i forhold til Ministeriet for By, Bolig og Land? Der er et budget på 1.3 mio. pr. år, heraf er de kr. en resultatskontrakt med ministeriet om, at arrangere Bornholmertræffet og Landdistrikternes dag på Christiansborg. Vi er hovedleverandører til ministeriet. Der er politikere også på Sjælland- der siger, at al udvikling sker i byerne. Hvorfor gør vi det, vi gør? Forudsætningerne herude er rigtig, rigtig vigtige.

12 Søren Hermansen har skrevet bogen Fællesskab Den stiller flg. spørgsmål: Hvor mange mennesker kan vi rumme, hvis socialt fællesskab skal fungere og skabe udvikling? Hvordan fungerer vi med omgivelserne? Hvad betyder grønne omgivelser? Hvad betyder ro? Vi kan skabe vækst, fordi vi får ressourcer forærende. Det er kendetegnende for et velfungerende landsbymiljø, at der er høj grad af social integration høj grad af trykhed høj grad af trivsel De miljøer i København, der fungerer efterligner det, der fungerer på landet. De fordele vi har, laver de i byen. Hvordan får vi brugt vores fordele ordentligt? Økosamfund er en af måderne. Hvad kan holde samfundet oppe? En landsby kan ikke overleve alene på at være en pendlerby. Der skal også være nogle, der arbejder der om dagen. Den lokale økonomi er vigtig. Lokalværk for grønne og sociale områder er vigtige. Hvor ligger grænsen mellem social og kommunal virksomhed? Hvordan kan vi påvirke på en positiv måde? Det kan vi gennem andelsbutik i landsby, lokal fødevaredistribution og bogudlevering. Det privat og det offentlige skal spille sammen, hvis man skal skabe lokalt miljø med udvikling, f.eks. bypark. I nogle landsbyer er det meste en vej med huse klinet op ad en cykelsti. Der er det svært at skaffe en ramme, hvor fysiske ting løfter udviklingen. Hvad kan man gøre som kommune? På Ærø har man Ø-problematikken. De har mange tomme boliger. Ærø Kommune har indrettet en gæstebolig, så folk, der overvejer bolig på Ærø, kan prøve at bo derovre i 14 dage. Tilflyttere får en kurv med lokale fødevarer, brochurer mv. Man byder tilflyttere velkommen. Der er et netværk af frivillige værter for nytilflyttede. De inviterer tilflytterne til middag. Man ønsker, at tilflytterne skal føle, at de er velkomne. Det findes eksempler på steder i landet, hvor der er kommet en person og sagt, hvad vil I betale i forvejen, hvis jeg åbner en butik her.

13 Efterfølgende spørgsmål og debat Hanne Kyvsgaard gjorde opmærksom på Københavns Fødevareselskab. Carsten Ørting Andersen svarede, at Lejre også har fødevarefællesskab. Et fødevarefællesskab er bare et andelsselskab. Det drejer sig om at få det udvalg, som man gerne vil have. Kim Rockhill: Mange politiske er græsrødder. Brugere af systemet, hvad enten det er offentligt eller privat, Hvem skal gøre hvad? Butiksdøden starter hos os selv. Grøntsager og fisk kan købes på nettet. Kan vi ikke få kommunen til at betale fibernet, så vi ikke har det problem? Carsten Ørting Andersen: Hvis politikerne har vision og de mødes med borgerne og omdrejningspunktet ikke er kommet med, så kommer tandhjulene ikke til at passe sammen. Der opstår problemer, når man møder embedsværket. Ildsjæle i lokalområderne skal plejes. Uden frivillige sker der ingenting. Grethe Olsen: Sker tingene letter i kommuner med lokalråd. Carsten Ørting Andersen: Der er eksempler fra Jylland. Det fungerer godt i Silkeborg. Niels Pedersen: Vi snakker om alt det, som vi kan gøre. Vi er sårbare over for små forandringer. Det har betydning, hvis der er 10 færre elever i Skuldelev Skole. Den lokale brugs er sammenlagt ellers var den blevet lukket. Hvis hver borger i Skuldelev havde lagt 2 kr. pr. borger pr. dag, havde brugsen kunnet køre selv. Det er holdninger, der skal ændres en lille smule. Hvis vi konsekvens køber ind i andre byer lukker brugsen. En person, der stopper i en idrætsforening, kan stoppe en hel årgang. Der er ikke nok børn i Skuldelev, så nu har vi FC Hornsherred. Et samarbejde mellem Dalby og Skuldelev, hvor man træner på skift i byerne. Kirsten Weiland: Da vi flyttede til Skuldelev, var der lokale fjendskaber. Man ville bevare egen identitet. Man skal tilpasse sig til den tid, man står i. Den nye generation skal tage over. Grethe Olsen: Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget har haft møde i denne uge. Hvad sker der med de små samfund, hvis vi laver store anlæg (Idrætscentre med alt kultur idræt spejder)? Store anlæg løser ikke problemet, hvis det lukker alt i de små samfund. Hanne Kyvsgaard: Skal bestyrelserne lægges sammen for idrætsforeningerne? Musikskolen kræver et vist antal børn. Man kan i fællesskab fordele aktiviteterne. Anja Hagelberg: Skiftevis spil i hver sin by gør, at man kommer til at se hinandens lokale miljø.

14 Niels Pedersen: Jeg så fordelen ved samarbejdet, da jeg pludselig så en masse børn/forældre fra Dalby, som jeg ikke kendte i forvejen, komme og være hjælpere ved det lokale loppemarked. Morten Skovgaard: Fælles sportsaktiviteter. Aktivitetshuse. Jeg synes at det er en god ide. Det er det moderne forsamlingshus. I landsbyen kan det vippe ved 10 børn. Hvad kan man skabe for at sikre, at der stadigt er noget, hvis skolen lukker? I hallen kan der være badminton, lektiecafe, foredrag, kørselsordning. Det er her man vil komme, selv om skolen ikke er der mere. Vi ligger i direkte konkurrence med Vesterbro. Sats på det, der kan skabes her. Et sted for hele familien. Man kan opdele landsbyerne i A, B og C landsbyer Hvad skal der ligge, hvor? Kirsten Weiland: Hvordan kan vi gøre landsbyerne mere robuste? Behøver de samme regler gælde alle? Harmonisering af åbningstider? Man skal have en differentieret tilgang til tingene og udvikle tingene på deres præmisser. Hvis man skal have landdistriktsudvikling kan man ikke fordele alt ligeligt. Hvis en landsby ikke vil have ændringer, så sker der ikke noget. Hvis Skuldelev Skole skal leve, hvordan kan vi styrke lokalsamfundet? Lokal udvikling er vigtig. Hvad mulighed er der for erhvervsudvikling? Hvordan kan vi støtte den lokale brugs? Brugserne vil til at støtte de lokalt producerede fødevarer. De skal kunne sælges direkte i brugsen. Det vil betyde noget for eksempelvis æbleejeren. Lav analyse Tænk lokalt Skab attraktivt miljø Carsten Ørting Andersen: Norge har problemer. De lokale landbrug kan bruges til alt muligt, f.eks. oplevelsescentre. Norge har landbrug, der er akkrediteret til service. Landbrug der er lidt for små, har tilbud, som den lokale kommune kan trække på til børnehavebørn, demente og handicappede. Det er et problem, hvordan man kommer rundt. Musikbørn fra Stenlille, vil gerne gå i musikskole i Sorø, men der er ingen bus. Børn fra Dianalund fik ikke set en forestilling for alle kommunens børn pga. manglende transportmuligheder. En norsk kommune har lavet en ny ordning. De har sagt. Vi skal have god lokal transport. Den skal være tilgængelig hvornår som helst. Den kører hele tiden og den err gratis. Når der ikke var behov, holder den stille. Kim Beckmann: Er det rigtigt, at EU s landdistriktsmidler ikke gælder her?

15 Carsten Ørting Andersen: Det er rigtigt. Men der er ny ordning undervejs. Hanne Normann Hansen: Så må Landdistrikterne Fællesråd arbejde for, at den også kommer til at gælde her. Vi hedder hovedstad, men der er meget landligt her. Frederikssund Landsbyråds formand Michael Tange sluttede temadagen med en opfordring til samarbejde omkring en landdistriktspolitik for Frederikssund Kommune. Frederikssund Landsbyråd v/sekretær Hanne Normann Hansen Østergade 41 Skuldelev 4050 Skibby hjemmeside

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Møde- og informationsaktivitet

Møde- og informationsaktivitet Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27. januar 2014 kl. 19:00 i Skuldelev Hallen Dagsorden: 1. Valg af dirigent Poul Henrik Hedeboe, Svanholm valgt til dirigent 2. Formandens

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Debattemaer 1. runde: Liv og bevægelse i landsbyerne hvad skal der til, for at du

Læs mere

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO FÆLLESSKAB, STILHED, NÆRHED, UDSYN 2 INDHOLD 4 INTRODUKTION 6 FORENINGER OG INSTITUTIONER I SOGNET 6 Friskolen 7 KFUM spejderne 8 Læborg Multihus 9 LG&U 10

Læs mere

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Problemformulering: Hvilke årsager er der til, at Skt. Klemens har udviklet sig fra en lille landsby til en villaby, og hvordan kan Skt. Klemens fortsat

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev?

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SKJOLDELEV Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Skjoldelev inviterede i samarbejde

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune

Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne Lokal Aktionsgruppe - LAG Lokalt

Læs mere

Opsamlingsskemaer til debatten

Opsamlingsskemaer til debatten Opsamlingsskemaer til debatten Bæredygtige børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg skoler og 1. runde: Lokalt forankret Kan vi få noget mere ro omkring eksistensen af vores folkeskoler Hvad er

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015!

Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015! Kære beboere på Lyø! Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015! Teknik - Klimasekretariatet Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@fmk.dk

Læs mere

Vi har samlet diverse informationer om vores område i denne præsentation. God fornøjelse

Vi har samlet diverse informationer om vores område i denne præsentation. God fornøjelse Informationer om Vonge-Kollemorten Er du tilflytter, eller tænker du på at flytte til vores område, så se her! Vi har samlet diverse informationer om vores område i denne præsentation God fornøjelse Indhold

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 195 Offentligt Hej Jørgen! Jeg skriver til dig i min egenskab af formand for Grønbjerg-Langelund Lokalråd, og i dette tilfælde, også som den

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre?

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre? Trivsel for alle - Hvad kan du gøre? Hvad er SSP Samarbejde mellem: Skoler Socialforvaltning Politi Mål: At forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvordan sikrer vi så det? Undervisning i skoler

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Magneter i Øster Velling

Magneter i Øster Velling Magneter i Øster Velling Baggrund for projektet Landsbyen Øster Velling er en dejlig lille landsby med små 200 beboere (274 i sognet) som ligger i et naturskønt område. Men ligesom en lang række andre

Læs mere

3. Fordeling af tovholderopgaver: Musik-cafe Torben samler op og giver videre til

3. Fordeling af tovholderopgaver: Musik-cafe Torben samler op og giver videre til Referat fra møde i: Lokalrådet Hatten Dato: 9.4.2014 Deltagere på mødet: Torben, Else Marie, Jørgen, Hanne, Marianne (suppleant) Fraværende: Niels, Conni, Mette (suppleant) Udarbejdet af: Erna Storgaard

Læs mere

De frivilliges dag. Referat fra en aktiv dag. Til inspiration for andre. Kontakt evt.:

De frivilliges dag. Referat fra en aktiv dag. Til inspiration for andre. Kontakt evt.: De frivilliges dag Referat fra en aktiv dag Til inspiration for andre Kontakt evt.: osternykirkeweb@gmail.com Formål med dagen var at få fokus på frivillighed Dagen var arrangeret af ministeriet for by,

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Referat smødet Dato: 30. januar 2012 kl. 19.00 Sted: Fåborg, Fåborghus Deltagere: Troels Sandager, Jesper Christiansen, Connie Ibsen, Birthe Skovbjerg Jens Peter Christensen, Lars Bo Niels Jørgen Nielsen,

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

Sammen om nødvendige forandringer. Dialogmøde om forslag til ny udviklingsstrategi 1. oktober 2014

Sammen om nødvendige forandringer. Dialogmøde om forslag til ny udviklingsstrategi 1. oktober 2014 Sammen om nødvendige forandringer Dialogmøde om forslag til ny udviklingsstrategi 1. oktober 2014 Program 18.30 Velkommen 18.40 Boligmarkedet uden for de større byer - yderområdernes udfordringer Thorkild

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R)

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) 1 Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) Indledning Det går godt i Odense. Vi kan glæde os over, at flotte arrangementer som Tinderbox og HCA-festivals har ryddet avisernes forsider med megen

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Østmøn Lokalråd d. 20. november 2012 hos Torben Nielsen.

Bestyrelsesmøde i Østmøn Lokalråd d. 20. november 2012 hos Torben Nielsen. 1 jsc Nørreby, d. 21. november 2012 Bestyrelsesmøde i Østmøn Lokalråd d. 20. november 2012 hos Torben Nielsen. Deltagere: Torben Nielsen, Jens Haubroe, Martha Torgard Joensen, Ole Jon Ørnum, Anne Gejl

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande

Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande Hovedbestyrelsen Lene Hansen (LH) Administrationen Allan Søstrøm (AS) Morten Kraft (MK) Kristian

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Så blev det atter tid, til at holde generalforsamling, i Lokalråd Fladså og dermed er det tid at gøre status på, hvad året er gået med. Ja, vi startede lidt turbulent, kort efter

Læs mere

Velkommen til borgermøde om Planstrategi 2015

Velkommen til borgermøde om Planstrategi 2015 Velkommen til borgermøde om 27. oktober 2015 Formål Først og fremmest sige tak for jeres bidrag Fortælle om Byrådets Fremhæve det væsentlige i strategien Mulighed for høringssvar Opfølgning på Planstrategi

Læs mere

for Sall Udviklingsplanen for Sall fremkommet på Borgermøde den 10. Februar 2011 i Forsamlingshuset i Sall www.sallnet.dk

for Sall Udviklingsplanen for Sall fremkommet på Borgermøde den 10. Februar 2011 i Forsamlingshuset i Sall www.sallnet.dk Udviklingsplanen for Sall Udviklingsplanen for Sall fremkommet på Borgermøde den 10. Februar 2011 i Forsamlingshuset i Sall www.sallnet.dk Et arbejdsredskab for Sall Lokalråd Støttet af Landdistriktspuljen

Læs mere

Referat visionsseminar 2013

Referat visionsseminar 2013 Referat visionsseminar 2013 Rebild Byråd afholdt visionsseminar den 7.-8. marts 2013 på Hotel Viking i Sæby. Der blev inden seminaret udleveret et kompendium med program og baggrundsmateriale. Direktionen

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Borgermøde Høje-Taastrup Kommune 7. april 2008

Borgermøde Høje-Taastrup Kommune 7. april 2008 Borgermøde Høje-Taastrup Kommune 7. april 2008 Borgermødet på Hedehusene Fritidscenter begyndte kl. 19.30, omkring 130 deltagerne havde fundet deres pladser, da Borgmester Michael Ziegler og Viceborgmester

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune 1 Nordrup Kirkeskov Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune Projektbeskrivelse som grundlag for Ansøgning til Landsbyforum Ringsted & Friluftsrådet Version 1.0 Udarbedjet

Læs mere

Præsentationsrunde. Hvem? Hvorfra? Overvejelser i forhold til Vild med Vand? Forventninger?

Præsentationsrunde. Hvem? Hvorfra? Overvejelser i forhold til Vild med Vand? Forventninger? Præsentationsrunde Hvem? Hvorfra? Overvejelser i forhold til Vild med Vand? Forventninger? Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer Foreningen af Lystbådehavne i Danmark

Læs mere

Demokratiudvalget i Viborg Kommune. Oplæg v/ Mette Nielsen, formand for udvalget

Demokratiudvalget i Viborg Kommune. Oplæg v/ Mette Nielsen, formand for udvalget Demokratiudvalget i Viborg Kommune Oplæg v/ Mette Nielsen, formand for udvalget Teknologirådets konference om lokalt demokrati 22. marts 2007 Demokratiudvalget Demokratiudvalget er et tværgående udvalg

Læs mere

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Udarbejdet af den af bysamfundene nedsatte arbejdsgruppe den 19. september 2006 Revideret 28.august 2008 Forslag til Revideret udgave september

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse

Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse Niels Pedersen er skolebestyrelsesmedlem og mødes med kommunalpolitikerne for at diskutere trafiksikkerhed. Kirsten Poulsen er lokalrådsformand og søger penge fra

Læs mere

Referat af Landsbylaugets årsmøde mandag d. 21. maj 2007.

Referat af Landsbylaugets årsmøde mandag d. 21. maj 2007. Referat af Landsbylaugets årsmøde mandag d. 21. maj 2007. Deltagere: 26 borgere fra Slaglunde og Buresø, heraf 5 fra laugets bestyrelse. Indbudte gæster: Barbara Diklev, tidligere bestyrelsesmedlem af

Læs mere

Landsbybeboere VORES OMRÅDE VORES OMRÅDE. Magasinbroen. Hammergården

Landsbybeboere VORES OMRÅDE VORES OMRÅDE. Magasinbroen. Hammergården VÆRDIER SOCIALE RESSOURCER Hvem er vi? Landsbybeboere Vejleby Bylaug Danmarks naturfredningsforening Ejendomsfonden Hammergården Friluftforeningen Hammergården Ferslev Bylaug Venslev Bylaug Lokale ildsjæle

Læs mere

GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk

GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk Efteråret nr. 2. 2014, 19. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk Grundejerforeningen Vejlby Fed Psykiatrisk Hospital Tilbud om Fibernet Poul Hansen-grunden Tillykke med Fibernettet! Tak for jeres interesse

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning.

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning. 27. oktober 2014 Beretning Let-Køb 1-7 2013 30-06 2014 Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af Kirsten Kragelund som formand, Kent Sønderby som kasserer, Ditte Rømer Michelsen som sekretær, Kim Fredslund

Læs mere

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006 TIK bueskydning Nyhedsbrev, december 2005 Høje Taastrup Kommunes idrætspris Hvert år uddeler Høje Taastrup Kommune 2 idrætspriser, en idrætslederpris og en idrætsudøverpris. Prisen for den bedste idrætspræstation

Læs mere

PROJEKTEJER: PROJEKTGRUPPEN: KONTAKTPERSON: Projekt Liv i Viuf. Viuf Medborgerforening Storgaden Viuf

PROJEKTEJER: PROJEKTGRUPPEN: KONTAKTPERSON: Projekt Liv i Viuf. Viuf Medborgerforening Storgaden Viuf PROJEKTEJER: Viuf Medborgerforening Storgaden 81 6052 Viuf PROJEKTGRUPPEN: Henrik Lindholm Susanne Hamer Tanja Dokkedahl Anja Dau Jacobsen Ole Hansen Jens Lassen Ralph Barfoed Jette Klint Erik Arvesen

Læs mere

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer)

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer) 2015-01-19_ Mødet omkring sundhedsindsats i Vestfjends Noter af Merethe Raundahl Bordet rundt med aktiviteter i de enkelte lokalsamfund: Kjeldbjerg - Olav - Cykleklub - Danseklub - Forsamlingshus o Fællesspisning

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

Nye ideer til bestyrelsesarbejdet. Måløv Idræts Forening DGI Inspiration 2015 17. januar 2015

Nye ideer til bestyrelsesarbejdet. Måløv Idræts Forening DGI Inspiration 2015 17. januar 2015 Nye ideer til bestyrelsesarbejdet Måløv Idræts Forening DGI Inspiration 2015 17. januar 2015 Præsentation Thomas Lorenzen, 36år Far til Niels 8år og Johanne 5år Bor I Måløv Email:DM@maaloevif.dk Mobil:

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU Tilflytning og bosætning i yderområderne Temaer i præsentation Rammebetingelser og regionale udviklingstræk Tilflytterne: hvem

Læs mere

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens Afbud.: 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse 2. Orientering v. Børge da formanden var fraværende : Havde alle

Læs mere

Hersom-Bjerregrav Borgerforening

Hersom-Bjerregrav Borgerforening Hersom-Bjerregrav Borgerforening Nyhedsbrev 2013 2014 Arrangementer i 2013 24. november: Kl. 16.00 Kl. 16.30 Tænde juletræ og stjerner efterfulgt af julehygge ved købmanden Salg af gourmet-billetter 2014

Læs mere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere Demokratiløb Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren Kuverter Blyanter og farver Kort til antal indbyggere Hale til halefanger Kort hvor der skal indtegnes kommune grænser

Læs mere

Referat fra borgermøde den 29. oktober 2015 Sommerhusområdet vest for Vellerup by

Referat fra borgermøde den 29. oktober 2015 Sommerhusområdet vest for Vellerup by Referat fra borgermøde den 29. oktober 2015 Sommerhusområdet vest for Vellerup by Program for borgermødet 1. Velkommen ved Tina Tving Stauning. 2. Hvad er en lokalplan? Hvorfor en ny lokalplan? Og hvordan

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Leder- og grupperådsmøde d. 11. august 2014

Leder- og grupperådsmøde d. 11. august 2014 Leder- og grupperådsmøde d. 11. august 2014 Afbud Kirsten, Erling BP, Jens og Annette Fabricius 19.00: Grupperådsmøde 19.00: Ledermøde. 1. Godkendelse af referat. Uklarhed om, hvem der udarbejdede brochure

Læs mere

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17. REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.30 Til stede Borgere: 76 Politikere: 11 Administration: 14 PROGRAM

Læs mere

LAG Favrskov Kommune 30. marts 2011. 1. Landsbyen Sorring ApS stiftet i 1990. 2. Virksomhedens indre værdier

LAG Favrskov Kommune 30. marts 2011. 1. Landsbyen Sorring ApS stiftet i 1990. 2. Virksomhedens indre værdier LAG Favrskov Kommune 30. marts 2011 1. Landsbyen Sorring ApS stiftet i 1990 2. Virksomhedens indre værdier 3. Branding af landsbyen Bjarne Schmidt Bestyrelses formand Landsbyen Sorring ApS. schmidt@turbopost.dk

Læs mere

HERNING KOMMUNE LANDDISTRIKTERNE

HERNING KOMMUNE LANDDISTRIKTERNE HERNING KOMMUNE LANDDISTRIKTERNE HANDLINGSPLAN 2012-2015 21.11.11 INDLEDNING Den seneste politik for landdistrikterne med tilhørende handlingsplan er vedtaget af Byrådet i januar 2011. På nuværende tidspunkt

Læs mere

Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden. godkendt. Godkendt. UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL

Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden. godkendt. Godkendt. UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Mødelokale 5, Hedensted Rådhus STARTTIDSPUNKT 11-06-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 11-06-2015 21:00:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30.

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30. Emne: Skolebestyrelsesmøde Mødedato 19.august 2014 Mødested/lokale Personalerummet Mødetidspunkt kl. 16.30 Forventet sluttidspunkt kl. 19.00 Deltagere Evt. afbud bedes meddelt til Kontoret Direkte telefonnr.

Læs mere

Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd

Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd 1 Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd Tema Indhold 1 Hvordan ser en god skoledag ud? At få eleverne til at være mere aktive end de er normalt.

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: omsorg for andre. at lyve. forskellen på at sladre og hjælpe. Formål Når man er sammen hver dag, er det naturligt, at der indimellem opstår konflikter og uenigheder. Heldigvis

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Mødedato 21. marts 2012 Mødested Flakkebjerg Efterskole 27. september 2012 Teknik og Miljø, Agenda 21 Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.:

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Kommunaldirektørens område Udvikling Kommunikation Sagsbehandler: Bodil Ulff Larsen En vision for Hvidovre Kommune 28.02.2013/bll Kommunalbestyrelsen har gennem en længere periode

Læs mere

Idekatalog. fra borgermødet. Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo?

Idekatalog. fra borgermødet. Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo? Idekatalog fra borgermødet Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo? Glerup Samlingshus onsdag den 23. november 2005 1 25. november 2005 Nærværende idekatalog er et referat med alle de tanker

Læs mere

Ved større projekter skal der efter planlovens

Ved større projekter skal der efter planlovens Eksempelsamling for ændringsforslag af planloven (Opfølgning på Danmark i Balance) Flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår for butikker Ændringer gældende for kommuner i yderområder: Erhverv

Læs mere