Brugsanvisning. Køl/fryseskabet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning. Køl/fryseskabet"

Transkript

1 Brugsanvisning Køl/fryseskabet

2 Tillykke med Deres valg af Gorenje køl/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køl/ fryseskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design. Med dette køl/fryseskab kan De glæde Dem over at have fået en virkelig effektiv og robust hjælp i hjemmet. Vi er overbeviste om, at køl/fryseskabets mange fordele vil leve op til alle Deres forventninger og være en god og givtig investering til glæde for hele familien. God fornøjelse! Køl/fryseskabet består af to dele: Den øverste del udgøres af køleskabet, mens fryseren sidder nederst. Køleskabet anvendes til opbevaring af friske fødevarer ved en temperatur på over 0 C. Fryseskabet anvendes til frysning og opbevaring af frosne fødevarer i optil et år (afhængigt af typen af fødevarer). Før De tager Deres nye køl/fryseskab i brug... 3 Produktbeskrivelse (bemærk venligst, at tilbehøret afhænger af modellen)... 5 Placering og installation... 7 Vendbar dør Kontrolpanel - apparat med elektronisk regulering Kontrolpanel - apparat med mekanisk regulering Anbefalet fordeling af fødevarer Opbevaring af friske fødevarer Opbevaring af fødevarer i COOL N FRESH-skuffen Frysning og opbevaring af frosne fødevarer Afrimning Rengøring Fejlfinder Lydniveau

3 Før De tager Deres nye køl/fryseskab i brug Apparatet er fremstillet, så det opfylder alle relevante sikkerhedsstandarder. Det anbefales dog, at personer med visse fysiske eller mentale handicap eller personer uden det nødvendige kendskab til apparatets brug ikke bruger apparatet uden passende opsyn. Ligeledes bør børn kun bruge apparatet under opsyn af voksne. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, og følg nøje anvisningerne til opstilling og betjening. Køl/fryseskabet er kun produceret til brug i private husholdninger. Denne brugsanvisning er beregnet til brugere og indeholder en beskrivelse af køl/fryseskabet og anvisninger til korrekt og sikker betjening. Brugsanvisningen er gældende for flere forskellige modeller. Der vil derfor kunne forekomme funktionsbeskrivelser, der ikke passer til Deres model. Instruktionerne dækker også NO FROST-fryserversionen med indbygget blæser og automatisk afrimning. Beskyttelsesemballagen skal fjernes og ligeledes afstandsstykkerne, som beskytter dørens kanter. Fjern afstandsstykkerne, og erstat dem med de medfølgende dækpropper (kun visse modeller). Undersøg straks ved udpakningen køl/fryseskabet for eventuelle skader. De bør især undersøge, om der er buler, hakker eller ridser indvendigt i skabet eller uden på kabinettet. Tag ikke køl/fryseskabet i brug, hvis der er synlige tegn på beskadigelse, men henvend Dem straks til Deres Gorenje forhandler. Før De tilslutter apparatet, skal det hvile i 2 timer. Dette vil reducere muligheden for fejl i kølesystemet, der kan forekomme som følge af transport. Apparatet skal sluttes korrekt til netspændingen i henhold til de gældende regler og normer. Apparatet må ikke bruges udendørs. Stikkontakten skal altid tages ud før rengøring, udskiftning af pære og reparation. Hvis strømledningen går i stykker, skal den udskiftes af en fagmand. Husk, at samtlige reparationer af apparatet skal uføres af fagfolk. Hvis køl/fryseskabet ikke bruges i længere tid, skal det slukkes på afbryderen. Dernæst skal strømforsyningen til skabet afbrydes. Køl/fryseskabet skal tømmes helt for madvarer, afrimes og rengøres. Det er bedst at lade skabsdøren stå på klem for at sikre god ventilation. Når Deres apparat ikke kan bruges mere og skal kasseres, er det vigtigt at ødelægge samtlige låsefunktioner for at forhindre, at legende børn låser sig inde og dermed kommer til skade. Apparatets kølesystem er fyldt med kølevæske og isoleringsmidler, som skal behandles og kasseres separat. Kontakt nærmeste genbrugsstation eller Deres kommune, som kan være behjælpelig med information om miljøvenlig bortskaffelse. Gorenje bruger miljøvenlig genbrugsemballage, og vores brugsanvisninger er trykt på miljøvenligt papir. Lad aldrig børn lege med køl/fryseskabet. Køl/fryseskabets selvlukkende dørhængsel (kun visse modeller) trækker døren til kabinettet og forhindrer derfor, at døren forbliver åben. Samtidig forhindrer den døren i at blive åbnet på vid gab og dermed skade de omkringhængende køkkenelementer. Typeskiltet fi ndes inde i køl/fryseeskabet. Hvis klæbepladen ikke er angivet på dansk, skal du udskifte den. Denne maskine er et avanceret apparat, som udelukkende bør betjenes af personer, som har læst brugsvejledningen nøje, har vilje, forståelse og evne til at følge de deri anførte anvisninger nøjagtigt. Derved undgås skader på både personer og apparat. Hold altid øje med børn, der opholder sig i nærheden af apparatet og lad dem aldrig lege med eller betjene apparatet. 3

4 Advarsel: Ventilationshullerne på apparatet skal holdes rene og må ikke tildækkes. Advarsel: Undlad at bruge andre redskaber end dem, som Gorenje anbefaler, når apparatet skal afrimes. Advarsel: For at undgå forurening skal De være opmærksom på ikke at beskadige isoleringen eller kølesystemet på apparatets bagside, når De installerer, rengør eller bortskaffer apparatet. Advarsel: Undlad at bruge elektriske redskaber inden i apparatet, medmindre det udtrykkeligt anbefales af Gorenje. Elektriske og elektronisk udstyr indeholder materiale, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis kasseret elektrisk og elektronisk udstyr ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektriske og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men indsamles særskilt. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. 4

5 Produktbeskrivelse (bemærk venligst, at tilbehøret afhænger af modellen) A Køleskab (traditionelt og NO FROST) 1 Betjeningspanel 2 Blæser* 3 Indvendig belysning 4 Hylde (justerbar højde) 5 Æggebakke, der kan foldes (lukket 6, åben 12 æg) 6 Grønsagsskuffe 7 Dørhylder (dyb, lav, tildækket eller utildækket)* 8 Flaskehylde med holder* 15 Ben* 16 Hjul* B Fryser (traditionel) 9 Fryseskuffe* 10 Opbevaringsskuffe 11 Opbevaringsskuffe 12 Dørhylde* 13 Isbakke* 14 Afl øb til afrimning B Fryser (NO FROST) 9 Opbevaringsskuffe* 10 Fryseskuffe 11 Opbevaringsskuffe Tilbehøret kan variere fra model til model. Udtræksskuffen tages ud af fryseskabet ved at åbne den, løfte fronten op og derefter trække den ud. Visse modeller er udstyret med styreskinner, som gør det nemmere at åbne udtræksskufferne. Fryseskabets udtræksskuffer kan tages ud, ved at den bagerste del løftes og trækkes ud i en skrå vinkel på 45. Skufferne sættes tilbage på plads i omvendt rækkefølge. * Bemærk venligst, at tilbehøret afhænger af modellen. 5

6 A Køleskab 1 Betjeningspanel 2 Blæser* 3 Indvendig belysning 4 Hylde (justerbar højde) 5 Æggebakke, der kan foldes (lukket 6, åben 12 æg) 6 Grønsagsskuffe 7 Dørhylder (dyb, lav, tildækket eller utildækket)* 8 Flaskehylde med holder* 15 Ben 16 Hjul B Fryser 9 Fryseskuffe 10 Opbevaringsskuffe 11 Opbevaringsskuffe 12 Dørhylde* 13 Isbakke* 14 Afl øb til afrimning Tilbehøret kan variere fra model til model. Udtræksskuffen tages ud af fryseskabet ved at åbne den, løfte fronten op og derefter trække den ud. Visse modeller er udstyret med styreskinner, som gør det nemmere at åbne udtræksskufferne. Fryseskabets udtræksskuffer kan tages ud, ved at den bagerste del løftes og trækkes ud i en skrå vinkel på 45. Skufferne sættes tilbage på plads i omvendt rækkefølge. * Bemærk venligst, at tilbehøret afhænger af modellen. 6

7 Placering og installation At vælge den rigtige placering Rummet, hvori køleskabet placeres, skal være tørt og skal udluftes regelmæssigt. Den bedst egnede rumtemperatur er afhængig af modellen og kan læses på apparatets typeskilt. Type SN (under normalen) N (normal) ST (subtropisk) T (tropisk) Rumtemperatur fra +10 C til +32 C fra +16 C til +32 C fra +16 C til +38 C fra +16 C til +43 C Placering af køleskabet Det kræver 2 personer at stille køl/fryseskabet på plads, så man undgår at komme til skade, eller at apparatet eller andet bliver beskadiget. Placer apparatet på et solid underlag. Brug de justerbare fødder på frontsiden til at stille skabet helt lige. Der er hjul på køl/fryseskabets bagside, som gør det lettere at placere apparatet i den rigtige position (kun visse modeller). Køkkenskabet over apparatet skal være mindst 5 cm fra apparatet for at sikre den nødvendige luftventilation (se fi gur). Skabet må ikke placeres i nærheden af varmeafgivende fl ader (f.eks. komfur, radiator, vandvarmer e.l.) eller udsættes for direkte sollys. Hvis det ikke er muligt at overholde disse regler, skal der bruges en passende isolering, som indsættes mellem køl/fryseskabet og den varmeafgivende kilde. På frontsiden af køl/fryseskabets bund er der monteret håndtag for at gøre det lettere at fl ytte skabet (kun visse modeller). Køl/fryseskabet kan enten stå frit eller ved siden af et køkkenelement eller en væg. Dog skal De sikre Dem, at der er plads nok til, at skabsdørene kan åbnes, uden at der sker skade på personer eller de omkringstående elementer. Sørg også for, at der er nok plads omkring køl/fryseskabet, så man kan få fuldt udbytte af skabets udtræksskuffer. 7

8 Bemærk: * Gælder OLD TIMER apparater, som er mærket..o.. på typeskiltet Ventilation Det er vigtigt, at skabet får tilstrækkelig ventilation og at der er uhindret luftcirkulation over, under og omkring det. Figuren nedenfor viser, hvordan du sikrer den nødvendige cirkulation omkring skabet (fi g. 5-6). Hvis to køle-/frysekabe stilles ved siden af hinanden skal afstanden vare min. 30 mm. BEMÆARK i stedet for 100 skal der stå 50 ved alle de viste mål. 8

9 Elektrisk tilslutning Efter opstilling skal skabet stå i ca. 2 timer, inden det tilsluttes. Netspændingen må ikke variere mere end -6 til +6%. Det anbefales, at apparatet tilsluttes til en selvstændig stikkontakt for at undgå utilsigtet afbrydelse af strømmen. Tilslutningseffekten fremgår af typeskiltet. Dette skab skal ekstrabeskyttes ifølge stærkstrømsreglementet. Dette gælder også, selv om der er tale om udskiftning af et eksisterende køleskab, der ikke har været ekstrabeskyttet. Formålet med ekstrabeskyttelsen er at beskytte brugeren mod farlige elektriske stød i tilfælde af fejl. I boliger opført efter 1. april 1975 vil alle stikkontakter i køkkenet og evt. bryggers være omfattet af en ekstrabeskyttelse. I boliger opført før 1. april 1975 er ekstrabeskyttelsen i orden, hvis der er installeret et HFI-relæ, som omfatter den stikkontakt, skabet skal tilsluttes. I begge disse tilfælde skal der anvendes et tobenet stik, uanset om stikkontakten er beregnet til et trebenet stik, hvor lederen med grøn/gul isolation skal tilsluttes en jordklemme (mærket ), eller om stikkontakten kun er beregnet til et tobenet stik. Hvis brugeren selv monterer denne, skal lederen med grøn/gul isolation klippes af så tæt det sted, hvor ledningen går ind i stikket, som muligt. I alle tilfælde bør De lade en autoriseret elinstallatør undersøge, hvordan De nemmest får ekstrabeskyttet skabet. Elektricitetsrådet anbefaler, at den krævede ekstrabeskyttelse udføres med HFI-eller HPFI-relæ. Brug ledningen til at slutte apparatet til lysnettet. Stikkontakten skal være tilsluttet et HFI-relæ (sikkerhedsafbryder). Den nominelle spænding og frekvens fremgår af apparatets typeskilt. Tilslutningen til stikkontakten og relæet skal opfylde de gældende bestemmelser. Apparatet kan modstå mindre midlertidige svingninger i strømmen, men disse må ikke overskride -6% til +6%. 9

10 Vendbar dør Fryseskabet er så praktisk indrettet, at døren kan ændres fra højrehængslet til venstrehængslet. Omhængslingen skal udføres af en autoriseret fagmand. Nødvendigt værktøj: svensknøgle nr.8, skruetrækker, torx 25. Advarsel! Når skruerne er løsnet, og hængslerne endnu ikke er monteret, skal døren holdes, så den ikke falder ned og tager skade. 1. Afmonter dækslet over det øverste hængsel, og gem det til senere brug. Afmonter også dækslet i den modsatte side af køleskabet, hvor hængslet senere skal monteres. 2. Løsn skruerne i det øverste hængsel, og løft den øverste dør af det midterste hængsel. 3. Løsn skruerne i stopperen på undersiden af den øverste dør, og afmonter stopperen (A). Gem stopperen til senere brug. Monter den medfølgende stopper med lejet på den modsatte side af døren. 4. Afmonter det automatiske dørlukkersystem (B), og monter det på den modsatte side af døren (kun visse modeller). 5. Løsn skruerne i det midterste hængsel, og løft døren af det nederste hængsel. 6. Løsn skruerne, der holder benstøtten fast (kun på visse modeller), og fortsæt derefter til punkt 7 eller 7.1, afhængigt af køleskabsmodellen. 7. Vip skabet bagover (maks. 35 ), så det hviler på bagsiden. Løsn skruerne i fødderne (C) i venstre og højre side, afmonter dækslet over fødderne (D), og læg det til side. Løsen skruen og demonter, derefter monteres tappen i position (E) og dækproppen i position (F) (for modeller med automatisk lukning af døren). Løsn de tre skruer, der fastgør det nederste hængsel (gem hængslet til senere brug), og monter det medfølgende nederste hængsel i modsatte side Vip køleskabet tilbage (maks. 35 ), så det hviler på bagsiden. Løsn de tre skruer, der fastgør det nederste hængsel (gem hængslet til senere brug). Monter det medfølgende hængsel i modsatte side. Dæk de tomme huller til med plasttapper. 8. Gentag fremgangsmåden, der er beskrevet i punkt 3 og 4, på den nederste dør. I tilfælde af at der ikke er nogen dørstopper til den nederste dør, skal du overføre lejet (G) og skiven til den modsatte side af døren. 9. Saml køleskabet i modsat rækkefølge. Bemærk: At omhængsling af døre på OLD TIMER apparater (mærket...o på typeskiltet) ikke er mulig. 10

11 Kontrolpanel - apparat med elektronisk regulering Model med knapper KONTROLPANEL I Model uden knapper KONTROLPANEL II A Temperaturvælger og tænd/sluk-knap B Grøn LED: lyser, når apparatet er i drift* C Alarmafbryderknap for fryseren* D Rød LED: blinker samtidig med fryseralarmen* E Indfrysningsknap* F Orange LED: er tændt under indfrysning* * Kun visse modeller. 11

12 Tænd/sluk-knap Fryseskabet tændes ved at dreje knappen A i retning mod Max. Den grønne LED tænder (kun visse modeller). Apparatet slukker, når pilen på knappen står ud for mærket ON/OFF (der er dog stadig strøm på fryseskabet). Indstilling af temperaturen Lynfrysefunktion Temperaturen i køleskabet indstilles ved at dreje termostatknappen A til positioner mellem Min og Max. Vi anbefaler, at termostatknappen drejes til positionen Eco. Hvis temperaturen i det lokale, køleskabet er installeret i, er under 16 C, anbefaler vi, at De drejer termostatknappen til positionen Max. Lynfrysefunktionen bruges, når apparatet tages i brug første gang, og når der skal indfryses større mængder fødevarer (se Indfrysningsprocedure). - Modeller med trykknapper: Tryk på knappen E (den orange indikator F tændes). Funktionen slår automatisk fra efter cirka to døgn. - Modeller uden trykknapper: Drej knappen A til positionen SF (lynindfrysning). Funktionen slår automatisk fra efter cirka to døgn, hvorefter appararet fortsætter på indstillingen Max. For at gentage lynfrysefunktionen, skal knappen A først drejes til positionen Eco, og derefter tilbage til positionen SF. Når lynfrysefunktionen er slået fra automatisk, skal du dreje knappen A tilbage til den ønskede position. 12

13 Fryseralarm (kun visse modeller) En alarm lyder, hvis fryseskabets temperatur stiger til over det tilladte niveau (periodiske bip), og den røde LED blinker (D). De kan slukke for alarmen ved at trykke på alarmafbryderknappen C, og den røde LED slukker automatisk, når temperaturen inde i fryseskabet når det rette niveau. Hvis temperaturen inde i fryseafdelingen ikke når det ønskede niveau 24 timer efter, at alarmen er blevet slukket, lyder alarmen igen. Alarmen slukker automatisk igen, når temperaturen inde i fryseafdelingen når det ønskede niveau, og der ikke længere er risiko for, at fødevarerne fordærves. Første gang fryseskabet tages i brug, er der en 24-timers forsinkelse på alarmen, fordi fryseskabet ikke kan nå den ønskede lave temperatur med det samme. På den måde undgås det, at alarmen lyder uden grund. KONTROLPANEL III Køle-/frysekab med ventil og temperaturdisplay A Valgknap til køleskab/fryser B Grøn lampe lyser: Køle-/fryseskabet kører. C Knap til slukning af fryseralarm. D Rød lampe blinker: Temperaturen i fryseren er usædvanligt høj. E Tænd/sluk-knap og temperaturindstilling B Orange lampe lyser: Indfrysningsfunktionen er slået til. G Digitalt display til temperatur: angiver den faktiske temperatur for køleskabet fra +1 C t + 9 C og for fryseren fra -16 C til - 24 C og SF (indfrysning). 13

14 Valgknap til køleskab/ fryser Brug drejeknappen A til at vælge hvilken afdeling, køleskab/ fryser, der skal vises på displayet, og hvis temperatur skal indstilles med knappen E. Når du vælger en bestemt sektion i apparatet, skal du sørge for at sætte markøren på drejeknappen i det korrekte område. Tænd/sluk-knap og temperaturvælger Tænd/sluk-knap Vælg fryseren med knappen A, og tænd ved at trykke på knappen E i 3 sekunder. Både køleskabet og fryseren tændes, og betjeningstilstanden angives ved at det den grønne lampe tændes. Hvis du efterfølgende igen trykker på den samme knap i 3 sekunder, slukkes køle-/fryseskabet. Til- og frakobling af køleskab På modeller, der er udstyret med temperaturdisplay, er det muligt at slukke for køleskabet uden samtidig at slukke for fryseren. Vælg køleskabet med drejeknappen A, og tryk på knappen E i 3 sekunder for at slukke for køleskabet. Hvis du efterfølgende igen trykker på den samme knap i 3 sekunder, tændes køleskabet. Valg af temperatur Vælg køleskabet eller fryseren med drejeknappen A, og tryk på knappen E for at indstille den ønskede temperatur. Indstillingen ændres ved at dreje knappen fra positionen Max. til Min. (op til indfrysning hvad angår fryseren). Efter 5 sekunder gemmes temperaturindstillingen automatisk, og displayet viser den aktuelle temperatur for den valgte del (fryser eller køleskab). 14 Indfrysning Vælg fryseren med drejeknappen. Tryk kort på knappen E fl ere gange i træk for at vælge indfrysningsfunktionen (SF). Efter 5 sekunder gemmes indstillingen. Den orange lampe (F) tændes. Hvis indstillingen ikke slås fra manuelt, slås den automatisk fra efter ca. to dage. Brug denne funktion første gang køle-/fryseskabet tændes, før du rengør det, og når du lægger store mængder ferske madvarer i fryseren

15 Alarm for høj frysertemperatur Alarmen lyder, hvis temperaturen i fryseren bliver usædvanlig høj (tone med afbrydelser), og den røde lampe (D) blinker. Alarmen slukkes med et tryk på knappen C. Den røde lampe slukkes automatisk, når fryseren bliver tilstrækkelig kold til at madvarer ikke fordærves. Hvis temperaturen i fryseren ikke når ned på et niveau, hvor madvarer ikke fordærves, lyder alarmen hver 24. time for at gøre opmærksom på problemet. Når køle-/fryseskabet tændes første gang, går alarmen ikke i gang de første 24 timer, eftersom fryseren ikke har nået den påkrævede temperatur. Derved undgås unødvendige alarmer. Digitalt display Viser den aktuelle temperatur i køleskabet (et enkelt positivt tal) eller i fryseren (negativt tal bestående af to cifre). Under indstillingen blinker tallene på displayet og angiver den øjeblikkelige temperaturindstilling. Tallene blinker også, hvis frysertemperaturen er så høj, at der er fare for, at madvarerne fordærves. 15

16 KONTROLPANEL IV Køle-/fryseskab med ventil og no frost-funktion A Tænd/sluk-knap til fryser B Grøn kontrollampe: angiver at fryseren kører C Tænd/sluk-knap til køleskab D Grøn kontrollampe: angiver at køleskabet kører E Tænd/sluk-knap til indfrysning F Orange kontrollampe: indfrysning kører G Tænd/sluk-knap til hurtigkøling H Orange kontrollampe: Hurtigkøling kører I Tænd/sluk-knap til lydalarm og børnesikring J Rød kontrollampe: Alarmen er slået til K Knap til indstilling af frysertemperatur L Digitalt display til frysertemperatur: Viser temperaturer fra -16 C til -24 C. M Knap til indstilling af køleskabstemperatur N Digitalt display til køleskabstemperatur: Viser temperaturer fra +1 C til +9 C. Tænd/sluk for køle- /fryseskab Sæt strømkablet i en stikkontakt før køle-/fryseskabet tages i brug. Indikatorerne på displayet blinker for både køleskabet og fryseren. Tænd/sluk for fryse-/køleskabet ved at trykke på knappen A i 3 sekunder. Både køleskabet og fryseren går i gang, og de grønne kontrollamper B og D tændes. I denne tilstand kan du vælge kun at slukke fra køleskabet ved at trykke på knappen C i 3 sekunder (den grønne kontrollampe D slukkes). Displayet viser, at temperaturen i køleskabet ligger på +9 C og på 0 C i fryseren. Disse værdier vises på displayet, indtil de faktiske temperaturer i de to dele falder til et niveau under disse temperaturer. 16

17 Fryse-/køleskabet er fabriksindstillet til den anbefalede temperatur for køleskabe på +5 C og den anbefalede temperatur for frysere på -18 C. Indstilling af temperatur Andre indstillinger Temperaturindstillinger for køleskabet: +1 C til +9 C. Temperaturindstillinger for fryseren: -16 C til -24 C. Fryserens temperatur indstilles ved at trykke på knappen K, og køleskabets temperatur indstilles ved at trykke på knappen M. Når du har trykket på knappen til indstilling af temperaturen, begynder displayet at blinke og vise den sidst valgte indstilling. Tryk kort på knappen fl ere gange efter hinanden for at ændre temperaturindstillingen i trin på 1 C. Under indstillingen kan ingen af de andre knapper anvendes. Cirka 5 sekunder efter, at du har sluppet indstillingsknappen, vises den faktiske temperatur på displayet. Alarm Uafbrudt tone - alarm ved åben køleskabsdør Hvis køleskabsdøren står åben i mere end et minut, lyder der en uafbrudt alarmtone, og den røde kontrollampe J tændes. Alarmen slukker automatisk, når døren lukkes, men du kan også slå den fra ved at trykke på knappen I. Tone med afbrydelser - for høj temperatur i køleskabet/ fryseren Alarmen lyder også ved høje temperaturer (tone med afbrydelser). og temperaturen på displayet blinker. Lydalarmen slukkes med at tryk på knappen I. Den røde kontrollampe slukker automatisk, og temperaturen holder op med at blinke, når fryseren/køleskabet bliver tilstrækkelig kold til, at madvarer ikke fordærves. Hvis frysertemperaturen ikke er nået ned på et acceptabelt niveau 24 timer efter at alarmen blev slukket, lyder alarmen igen, og den slukker igen automatisk, når fryseren er tilstrækkelig kold til sikker opbevaring af madvarer. Når køle- /fryseskabet tændes første gang, går alarmen ikke i gang de første 24 timer for at undgå unødvendige alarmer. Tone med afbrydelser - strømsvigt Hvis temperaturen i køleskabet eller fryseren bliver for høj som følge af strømsvigt, lyder alarmen (tone med afbrydelser), den røde kontrollampe tændes, og den højeste temperatur på displayet blinker (hvis der er tale om køleskabet, er den maksimale værdi 9 C). 17

18 Hurtigkøling Hurtigkølingen af køleskabet aktiveres med et tryk på knappen G (den orange kontrollampe H tændes). Nedkølingen slås automatisk fra efter 6 timer, og indstillingen vender tilbage til den gennemgående værdi. Funktionen er beregnet til hurtig nedkøling af store mængder madvarer. Indfrysning Indfrysningsfunktion aktiveres med et tryk på knappen E (den orange kontrollampe F tændes), og indfrysningen af fryseren starter. Hvis funktionen ikke slås fra manuelt med et tryk på den samme knap ved siden af symbolet igen, slås den automatisk fra to dage efter, at den blev slået til. Funktionen er beregnet til hurtig frysning af store mængder madvarer. I tilfælde af strømsvigt skal proceduren gentages. Brug også funktionen første gang køle-/fryseskabet tændes, før du rengør det, og når du lægger store mængder madvarer i fryseren. Børnesikring Den indbyggede børnesikring forhindrer, at temperaturindstilli ngerne for køle-/fryseskabet ændres ved et uheld, eller at det slukkes ved et uheld. Du kan slå børnesikringen til og fra ved at trykke på alarmknappen (I) i 3 sekunder (på begge display blinker LL og L i 3 sekunder). Når børnesikring er slået til, er det kun alarmknappen, der kan bruges. Når du trykker på en af de andre knapper, vises bogstaverne LL og L på displayet. 18

19 Kontrolpanel - apparat med mekanisk regulering Model uden ventilator KONTROLPANEL V Model med ventilator A Temperaturindstilling og tænd/sluk-knap B Tænd/sluk-knap til lys Tænd/sluk-knap Køleskabet tændes ved at dreje knappen A i urets retning, mod Max-mærket. Køleskabet slukkes, når prikken står ud for -mærket (køleskabet er dog stadig sluttet til lysnettet). 19

20 Indstilling af temperatur Ventilator (kun nogle modeller) Temperaturen i køleskabet indstilles med knappen A, der kan anbringes mellem Min- og Max-mærket. Den anbefalede indstilling er midt imellem Min- og Maxmærket. Hvis den omgivende temperatur omkring køleskabet er lavere end 16 C, bør termostaten indstilles på Max. Ventilatoren sikrer en mere jævn fordeling af kulden og en hurtigere køling, samtidig med at den reducerer dug på overfladerne i rummet. Ventilatoren fungerer kun, når kompressoren kører. Det anbefales at tænde for ventilatoren: - ved høj rumtemperatur (over 30 C) - ved høj luftfugtighed (om sommeren) - når du lægger større mængder fødevarer i køleskabet (hurtig nedkøling). Tænde og slukke for ventilatoren tændt = slukket = 0 Mens ventilator kører, lyser tænd /og sluk knappen rødt. Bemærk! Når ventilatoren er tændt, øges strømforbruget, og temperaturen i apparatet falder. 20

21 Vi anbefaler at kontrollere temperaturindstillingen i apparatet. - Når ventilatoren er slået til: skal indstillingen være mellem Min og (stiplet linje). - Når ventilatoren er slået fra: skal indstillingen være mellem (stiplet linje) og Max. Temperaturindstillingen i køleskabsdelen påvirker også temperaturen i frysedelen. Anbefalet fordeling af fødevarer Den anbefalede fordeling af fødevarer Køleskabsafdelinger: - den øverste hylde: dåsemad, brød, vin, kager - den midterste hylde: mejeriprodukter, ost, færdiglavet mad, desserter, saft, øl - den nederste hylde: kød, kødprodukter, delikatesser - udtræksskuffe: frisk frugt, grøntsager, salater, (i køleskabe uden ZERO N FRESH nulzone skuffe bruges udtrækkeskuffen også til: rodfrugter, grøntsager, kartofl er, løg, hvidløg, tomater, tropisk frugt, surkål, krydderier)- ZERO N FRESH nulzoneudtræksskuffe: frisk kød, kødprodukter, fi sk, skaldyr, mejeriprodukter, salater, frugt, grøntsager, mayonnaise og diverse saucer. Dørindretning: - den øverste og midterste sektion: æg, smør, ost - den nederste sektion: drikkevarer, dåsemad, flasker Frysersektioner: - hylder i døren: pakkede grøntsager, is, isterninger etc. (kun visse modeller) - andre hylder: frysning, opbevaring af frosne madvarer eller hurtig afkøling af fl asker (se afsnittet»frysning og opbevaring af frosne madvarer«, indstille»hurtigkøling af drikkevarer i fryseren«,...) 21

22 Opbevaring af friske fødevarer Vigtige forholdsregler ved opbevaring af friske fødevarer Rigtig brug af apparatet, rigtig indpakning af fødevarerne, rigtig temperaturindstilling og nødvendige hygiejniske foranstaltninger er med til at bevare kvaliteten af de opbevarede fødevarer. Respekter altid holdbarhedsdatoen, som står på fødevaren. For at undgå blanding af lugt og fugtighed bør de enkelte fødevarer pakkes godt ind i plastposer, stanniol, folie eller opbevares i plastikskåle eller flasker. De må aldrig opbevare antændelige, dampopløselige eller let eksplosive substanser i køleskabet. Drikkevarer med højt alkoholindhold skal opbevares vertikalt i forseglede flasker. Nogle organiske stoffer såsom citronsaft, appelsinsaft, syrer i smør o. lign. kan forårsage skader på plastskuffe, tætningslister og andre overflader, hvis de er i berøring med hinanden i længere tid. Ubehagelig lugt fra skabet er tegn på fordærvede fødevarer eller behov for rengøring (se afsnittet om rengøring). Hvis De skal opholde Dem uden for hjemmet i en længere periode, bør De fjerne alle letfordærvelige fødevarer fra skabet. Indvendigt tilbehør og pladsfordeling Bemærk venligst, at tilbehøret afhænger af modellen. Hylderne kan placeres valgfrit på skinnerne inde i køleskabet. Hylderne er beskyttet, så de ikke kan falde ud. For at tage hylden ud skal De løfte den forreste del opad og trække hylden forsigtigt udad. Letfordærvelige fødevarer skal placeres bagest på hylden, da temperaturen er lavest der. Nogle modeller er udstyret med et flaskestativ, der muliggør placering af fl asker på skrå, så proppen ikke tørrer ud. Man kan ikke umiddelbart tage det ud. Det kan kun tages ud, hvis det er tomt, ved at løfte den forreste del og trække den ud mod dig. Anbring fl askestativet i køleskabet på en sådan måde, at døren stadig kan lukkes, når der er fl asker i stativet. Den maksimale belastning for stativet er 9 fl asker à 0,75 l eller 13 kg i alt se mærkat i højre side inde i køleskabet. Grøntsagsskuffen, som er placeret i bunden under glashylden, er beregnet til opbevaring af frugt og grøntsager. Skuffen sikrer tilstrækkelig fugt og forhindrer udtørring af fødevarerne. 22

23 Døren er indrettet med forskellige hylder til opbevaring af æg, ost, smør og yoghurt samt små pakker, tuber, dåser og lignende. Den nederste hylde er beregnet til opbevaring af fl asker. Fryserdøren er også forsynet med forskellige hylder og holdere, der kan bruges til opbevaring af de mest gængse fødevarer, så De altid har dem lige ved hånden (is, åbnede grøntsagspakker etc.). Ventilator (kun visse modeller - placeret under loftet eller skjult bag køleskabets bagpanel eller skjult i fryseenheden) bidrager til luftcirkulationen og reducerer dannelse af dug på hylderne. Opbevaringstid for friske fødevarer Fødevare Æg, marinader, røget kød Ost Gulerødder o.l. Smør Kager, frugt, færdiglavet mad, frisk kød Fisk, frisk hakket kød, skaldyr Time op til 10 dage op til 10 dage op til 8 dage op til 7 dage op til 2 dage op til 1 dag Opbevaring af fødevarer i COOL N FRESH-skuffen COOL N FRESH-skuffen giver Dem mulighed for at opbevare ferske fødevarer i længere tid end i almindelige køleskabe. Fødevarerne holder sig friske i længere tid uden at miste deres smag og næringsværdi. Frugt og grøntsager holder sig friske i skuffen, da den reducerer udtørring og nedbrydning. Skuffen skal være lukket tæt for at fungere bedst muligt. Luftfugtigheden i skuffen afhænger af fugten i de opbevarede fødevarer og af, hvor tit skuffen åbnes. Husk altid at tjekke fødevarernes friskhed, når De køber ind: det har betydning for deres kvalitet og holdbarhed. Opbevar uindpakkede animalske og vegetabilske fødevarer separat, eller opbevar dem i passende emballager. Forskellige slags kød må ikke røre ved hinanden. De skal pakkes ind og opbevares adskilt for at forhindre spredning af bakterier. Tag fødevarerne ud af skuffen minutter, før de skal bruges, så smags- og aromastofferne kan udvikle sig ved stuetemperatur. Fødevarer, der ikke tåler lave temperaturer, bør ikke opbevares i COOL N FRESH -skuffen: ananas, avocado, bananer, oliven, kartofl er, auberginer, agurker, bønner, pebere, meloner og vandmeloner, græskar,... 23

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med PerfectFresh, NoFrost-system og DynaCool KFN 14927 SD KFN 14927 SD ed/cs (-1/-3) da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med NoFrost-system og DynaCool KFN(S) 37432 id da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med DynaCool KF 12823 SD (-3) KF 12923 SD (-1) da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del 151110 7084432-02 SBSes 7273... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Læs venligst brugs- og monterings- anvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 875 650

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

Brugsanvisning til fryseapparat, integreret

Brugsanvisning til fryseapparat, integreret Brugsanvisning til fryseapparat, integreret DK 7082 542-01 IG 6er 5107 Overblik over apparatet Betjenings- og kontrolelementer, afb. A1 1 Temperatur- og indstillingsvisning, 6 2 A1 1 3 4 5 med na-visning

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del Bruks- och monteringsanvisning

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS ELK7070-AL i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Brugsanvisning. Dampovn DG 6010. da-dk

Brugsanvisning. Dampovn DG 6010. da-dk Brugsanvisning Dampovn DG 6010 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 588 990 Indholdsfortegnelse Råd

Læs mere

Din brugermanual LG MS-2389B http://da.yourpdfguides.com/dref/3971310

Din brugermanual LG MS-2389B http://da.yourpdfguides.com/dref/3971310 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

OPVASKEMASKINE DW 6814

OPVASKEMASKINE DW 6814 OPVASKEMASKINE DW 6814 152988 36/0 BRUGSANVISNING DK Indholdsfortegnelse For brugeren Vigtig sikkerhedsinformation 3 Beskrivelse af maskinen 4 Betjeningspanel 5 Før brug 6 Indstilling af vandblødgøringsanlægget

Læs mere

Brugsanvisning Opvaskemaskine

Brugsanvisning Opvaskemaskine Brugsanvisning Opvaskemaskine Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk HG05 M.-Nr. 09 647 800 Indhold

Læs mere

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Ovne

Brugs- og monteringsanvisning Ovne Brugs- og monteringsanvisning Ovne Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 853 220 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugsanvisning Mikrobølgeovn

Brugsanvisning Mikrobølgeovn Brugsanvisning Mikrobølgeovn Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 583 600 Indholdsfortegnelse Beskrivelse

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere