Brugsanvisning. Køle/fryseskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning. Køle/fryseskab"

Transkript

1 Brugsanvisning Køle/fryseskab

2 Tillykke med Deres valg af Gorenje køl/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køl/ fryseskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design. Med dette køl/fryseskab kan De glæde Dem over at have fået en virkelig effektiv og robust hjælp i hjemmet. Vi er overbeviste om, at køl/fryseskabets mange fordele vil leve op til alle Deres forventninger og være en god og givtig investering til glæde for hele familien. God fornøjelse! Køl/fryseskabet består af to dele: Den øverste del udgøres af fryseren, mens køleskabet sidder nederst. Køleskabet anvendes til opbevaring af friske fødevarer ved en temperatur på over 0 C. Fryseskabet anvendes til frysning og opbevaring af frosne fødevarer i optil et år (afhængigt af typen af fødevarer). Før De tager Deres nye køl/fryseskab i brug... 3 Sådan sparer du energi med dit køle/fryseskab... 4 Produktbeskrivelse... 5 Placering og installation... 8 Vendbar dør Kontrolpanel - apparat med elektronisk regulering Kontrolpanel - apparat med mekanisk regulering Anbefalet fordeling af fødevarer Opbevaring af friske fødevarer Frysning og opbevaring af frosne fødevarer Afrimning Rengøring Fejlfinder Lydniveau

3 Før De tager Deres nye køl/fryseskab i brug Apparatet er fremstillet, så det opfylder alle relevante sikkerhedsstandarder. Det anbefales dog, at personer med visse fysiske eller mentale handicap eller personer uden det nødvendige kendskab til apparatets brug ikke bruger apparatet uden passende opsyn. Ligeledes bør børn kun bruge apparatet under opsyn af voksne. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, og følg nøje anvisningerne til opstilling og betjening. Køl/fryseskabet er kun produceret til brug i private husholdninger. Denne brugsanvisning er beregnet til brugere og indeholder en beskrivelse af køl/fryseskabet og anvisninger til korrekt og sikker betjening. Brugsanvisningen er gældende for flere forskellige modeller. Der vil derfor kunne forekomme funktionsbeskrivelser, der ikke passer til Deres model. Beskyttelsesemballagen skal fjernes og ligeledes afstandsstykkerne, som beskytter dørens kanter. Fjern afstandsstykkerne, og erstat dem med de medfølgende dækpropper (kun visse modeller). Undersøg straks ved udpakningen køl/fryseskabet for eventuelle skader. De bør især undersøge, om der er buler, hakker eller ridser indvendigt i skabet eller uden på kabinettet. Tag ikke køl/ fryseskabet i brug, hvis der er synlige tegn på beskadigelse, men henvend Dem straks til Deres Gorenje forhandler. Før De tilslutter apparatet, skal det hvile i 2 timer. Dette vil reducere muligheden for fejl i kølesystemet, der kan forekomme som følge af transport. Apparatet skal sluttes korrekt til netspændingen i henhold til de gældende regler og normer. Apparatet må ikke bruges udendørs. Stikkontakten skal altid tages ud før rengøring, udskiftning af pære og reparation. Hvis strømledningen går i stykker, skal den udskiftes af et servicecenter eller autoriseret elektriker. Husk, at samtlige reparationer af apparatet skal uføres af autoriserede fagfolk. Hvis køl/fryseskabet ikke bruges i længere tid, skal det slukkes på afbryderen. Dernæst skal strømforsyningen til skabet afbrydes. Køl/fryseskabet skal tømmes helt for madvarer, afrimes og rengøres. Det er bedst at lade skabsdøren stå på klem for at sikre god ventilation. Når Deres apparat ikke kan bruges mere og skal kasseres, er det vigtigt at ødelægge samtlige låsefunktioner for at forhindre, at legende børn låser sig inde og dermed kommer til skade. Apparatets kølesystem er fyldt med kølevæske og isoleringsmidler, som skal behandles og kasseres separat. Kontakt nærmeste genbrugsstation eller Deres kommune, som kan være behjælpelig med information om miljøvenlig bortskaffelse. Gorenje bruger miljøvenlig genbrugsemballage, og vores brugsanvisninger er trykt på miljøvenligt papir. Ved installering, fl ytning, rengøring eller bortskaffelse af apparatet skal De være ekstra forsigtig med apparatets kondensator, rør på bagvæggen samt dele af apparatets indvendige kølesystem. Lad aldrig børn lege med køl/fryseskabet (kun visse modeller). Luftfi lteret fjerner ubehagelig lugt og hindrer at den bliver optaget af fødevarerne inde i køleskabet (kun visse modeller). Fjern beskyttelsesfolien fra fi lteret og derefter aluminiumbeskyttelsen på bagsiden. Skub til sidst fi lteret på støtten ovenfra som vist på tegningen. Filterets gel bliver brugt op efter ca. 3 måneder og skal erstattes af en ny. Filter købes hos autoriserede Gorenje forhandlere. Typeskiltet fi ndes inde i køl/fryseskabet. Hvis klæbepladen ikke er angivet på dansk, skal du udskifte den. 3

4 Denne maskine er et avanceret apparat, som udelukkende bør betjenes af personer, som har læst brugsvejledningen nøje, har vilje, forståelse og evne til at følge de deri anførte anvisninger nøjagtigt. Derved undgås skader på både personer og apparat. Hold altid øje med børn, der opholder sig i nærheden af apparatet og lad dem aldrig lege med eller betjene apparatet. Advarsel: Ventilationshullerne på apparatet skal holdes rene og må ikke tildækkes. Advarsel: Undlad at bruge andre redskaber end dem, som Gorenje anbefaler, når apparatet skal afrimes. Advarsel: For at undgå forurening skal De være opmærksom på ikke at beskadige isoleringen eller kølesystemet på apparatets bagside, når De installerer, rengør eller bortskaffer apparatet. Advarsel: Undlad at bruge elektriske redskaber inden i apparatet, medmindre det udtrykkeligt anbefales af Gorenje. Elektriske og elektronisk udstyr indeholder materiale, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis kasseret elektrisk og elektronisk udstyr ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektriske og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men indsamles særskilt. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. Sådan sparer du energi med dit køle/fryseskab Følg monteringsanvisningerne. Åbn ikke apparatets dør unødigt. Kontroller regelmæssigt, at der er fri luftcirkulation bag apparatet. Sørg for altid at holde kondensatorenheden bag på apparatet ren (se afsnittet Rengøring af apparatet). Udskift dørpakningen så hurtigt som muligt, hvis den bliver løs eller beskadiget. Opbevar maden i lukkede beholdere eller anden egnet emballage. Lad maden køle ned til stuetemperatur, før du sætter den i køleskabet. Optø frosne madvarer i køleskabet. Tag skuffer og låger ud af fryseren som beskrevet i brugsanvisningen for at kunne udnytte fryserens kapacitet maksimalt. Afrim en almindelig fryser, når islaget indvendigt i den er cirka 3-5 mm tykt. Sørg for, at hylderne er jævnt fordelt, og at madvarerne er anbragt, så luften kan cirkulere frit i apparatet (følg anbefalingerne om placering af madvarer i brugsanvisningen). Hvis køleskabet er udstyret med en blæser, må du ikke blokere dens ventilationshuller. 4

5 Produktbeskrivelse A Køleskab B Fryseskab 1 Blæser* 2 Indvendig belysning 3 Køleskabshylde (justerbar højde) 4 Foldbar æggebakke (lukket: 6 æg, åben: 12 æg) 5 Grøntsagsskuffe 6 Flaskehylde* 7 Dørhylde (fås som dyb eller lav med eller uden låg) 8 Flaskehylde med sikkerhedsholder* 9 Tubeholder* 10 Fryserhylde (justerbar højde) 11 Hylde i fryserdør 12 Isbakke 13 Ben 14 Hjul* Køleskabets tilbehør kan variere fra model til model. * Kun visse modeller. 5

6 A Køleskab B Fryseskab 1 Blæser* 2 Indvendig belysning 3 Køleskabshylde (justerbar højde) 4 Udtrækshylde (maks. 12 kg) 5 Foldbar æggebakke (lukket: 6 æg, åben: 12 æg) 6 Grøntsagsskuffe 7 Flaskehylde* 8 Hylde i køleskabsdør (maks.6kg) 9 Udtagelig READY N SERVEbakke med låg over dyb hylde 10 Ostebakke 11 Dobbelt fl askehylde med sikkerhedsholder * 12 Tubeholder* 13 Fryserhylde (justerbar højde) 14 Hylde i fryserdør 15 Isbakke 16 Ben 17 Hjul* Køleskabets tilbehør kan variere fra model til model. Grøntsagsskuffe udtræksskuffer kan tages ud, ved at den bagerste del løftes og trækkes ud i en skrå vinkel på 45. Skufferne sættes tilbage på plads i omvendt rækkefølge. * Kun visse modeller. 6

7 A Køleskab B Fryseskab 1 Blæser* 2 Interiørlys 3 Hylde (justerbar højde) 4 Sammenklappelig æggebække (lukket: 6 æg, åben: 12 æg) 5 Grøntsagsskuffe 6 Flaskehylde* 7 Dørhylde (muligheder: dyb, lav samt med/uden låg) 8 Flaskeholder med sikkerhedsholder* 9 Tubeholder* 10 Fryserhylde (justerbar højde) 11 Fryserdørhylde 12 Isbakke 13 Fod 14 Hjul* Tilbehøret kan variere fra model til model. Udtræksskuffen tages ud af fryseskabet ved at åbne den, løfte fronten op og derefter trække den ud. Visse modeller er udstyret med styreskinner, som gør det nemmere at åbne udtræksskufferne. Fryseskabets udtræksskuffer kan tages ud, ved at den bagerste del løftes og trækkes ud i en skrå vinkel på 45. Skufferne sættes tilbage på plads i omvendt rækkefølge. * Kun visse modeller. 7

8 Placering og installation At vælge den rigtige placering Rummet, hvori køleskabet placeres, skal være tørt og skal udluftes regelmæssigt. Den bedst egnede rumtemperatur er afhængig af modellen og kan læses på apparatets typeskilt. Type SN (under normalen) N (normal) ST (subtropisk) T (tropisk) Rumtemperatur fra +10 C til +32 C fra +16 C til +32 C fra +16 C til +38 C fra +16 C til +43 C Placering af køleskabet Det kræver 2 personer at stille køl/fryseskabet på plads, så man undgår at komme til skade, eller at apparatet eller andet bliver beskadiget. Placer apparatet på et solid underlag. Brug de justerbare fødder på frontsiden til at stille skabet helt lige. Der er hjul på køl/fryseskabets bagside, som gør det lettere at placere apparatet i den rigtige position (kun visse modeller). Køkkenskabet over apparatet skal være mindst 5 cm fra apparatet for at sikre den nødvendige luftventilation (se fi gur). Skabet må ikke placeres i nærheden af varmeafgivende fl ader (f.eks. komfur, radiator, vandvarmer e.l.) eller udsættes for direkte sollys. Hvis det ikke er muligt at overholde disse regler, skal der bruges en passende isolering, som indsættes mellem køl/fryseskabet og den varmeafgivende kilde. På frontsiden af køl/fryseskabets bund er der monteret håndtag for at gøre det lettere at fl ytte skabet. Køl/fryseskabet kan enten stå frit eller ved siden af et køkkenelement eller en væg. Dog skal De sikre Dem, at der er plads nok til, at skabsdørene kan åbnes, uden at der sker skade på personer eller de omkringstående elementer. Sørg også for, at der er nok plads omkring køl/fryseskabet, så man kan få fuldt udbytte af skabets udtræksskuffer. Bemærk: * Gælder OLD TIMER apparater, som er mærket O... på typeskiltet. 8

9 Ventilation Det er vigtigt, at skabet får tilstrækkelig ventilation og at der er uhindret luftcirkulation over, under og omkring det. Figuren nedenfor viser, hvordan du sikrer den nødvendige cirkulation omkring skabet (fi g. 5-6). Hvis to køle-/frysekabe stilles ved siden af hinanden skal afstanden vare min. 30 mm. BEMÆARK i stedet for 100 skal der stå 50 ved alle de viste mål. Elektrisk tilslutning Efter opstilling skal skabet stå i ca. 2 timer, inden det tilsluttes. Netspændingen må ikke variere mere end -6 til +6%. Det anbefales, at apparatet tilsluttes til en selvstændig stikkontakt for at undgå utilsigtet afbrydelse af strømmen. Tilslutningseffekten fremgår af typeskiltet. Dette skab skal ekstrabeskyttes ifølge stærkstrømsreglementet. 9

10 Dette gælder også, selv om der er tale om udskiftning af et eksisterende køleskab, der ikke har været ekstrabeskyttet. Formålet med ekstrabeskyttelsen er at beskytte brugeren mod farlige elektriske stød i tilfælde af fejl. I boliger opført efter 1. april 1975 vil alle stikkontakter i køkkenet og evt. bryggers være omfattet af en ekstrabeskyttelse. I boliger opført før 1. april 1975 er ekstrabeskyttelsen i orden, hvis der er installeret et HFI-relæ, som omfatter den stikkontakt, skabet skal tilsluttes. I begge disse tilfælde skal der anvendes et tobenet stik, uanset om stikkontakten er beregnet til et trebenet stik, hvor lederen med grøn/gul isolation skal tilsluttes en jordklemme (mærket ), eller om stikkontakten kun er beregnet til et tobenet stik. Hvis brugeren selv monterer denne, skal lederen med grøn/gul isolation klippes af så tæt det sted, hvor ledningen går ind i stikket, som muligt. I alle tilfælde bør De lade en autoriseret elinstallatør undersøge, hvordan De nemmest får ekstrabeskyttet skabet. Elektricitetsrådet anbefaler, at den krævede ekstrabeskyttelse udføres med HFI-eller HPFI-relæ. Brug ledningen til at slutte apparatet til lysnettet. Stikkontakten skal være tilsluttet et HFI-relæ (sikkerhedsafbryder). Den nominelle spænding og frekvens fremgår af apparatets typeskilt. Tilslutningen til stikkontakten og relæet skal opfylde de gældende bestemmelser. Apparatet kan modstå mindre midlertidige svingninger i strømmen, men disse må ikke overskride -6% til +6%. 10

11 Vendbar dør Fryseskabet er så praktisk indrettet, at døren kan ændres fra højrehængslet til venstrehængslet. Omhængslingen skal udføres af en autoriseret fagmand. Nødvendigt værktøj: svensknøgle nr.8, skruetrækker, torx 25. Advarsel! Når skruerne er løsnet, og hængslerne endnu ikke er monteret, skal døren holdes, så den ikke falder ned og tager skade. 1. Afmonter dækslet over det øverste hængsel, og gem det til senere brug. Afmonter også dækslet i den modsatte side af køleskabet, hvor hængslet senere skal monteres. 2. Løsn skruerne i det øverste hængsel, og løft den øverste dør af det midterste hængsel. 3. Løsn skruerne i stopperen på undersiden af den øverste dør, og afmonter stopperen (A). Gem stopperen til senere brug. Monter den medfølgende stopper med lejet på den modsatte side af døren. 4. Afmonter det automatiske dørlukkersystem (B), og monter det på den modsatte side af døren (kun visse modeller). 5. Løsn skruerne i det midterste hængsel, og løft døren af det nederste hængsel. 6. Løsn skruerne, der holder benene fast. 7. Vip skabet bagover (maks. 35 ), så det hviler på bagsiden. Løsn skruerne i fødderne (C) i venstre og højre side, afmonter dækslet over fødderne (D), og læg det til side. Løsen skruen og demonter, derefter monteres tappen i position (E) og dækproppen i position (F) (for modeller med automatisk lukning af døren). Løsn de tre skruer, der fastgør det nederste hængsel (gem hængslet til senere brug), og monter det medfølgende nederste hængsel i modsatte side. 8. Gentag fremgangsmåden, der er beskrevet i punkt 3 og 4, på den nederste dør. I tilfælde af at der ikke er nogen dørstopper til den nederste dør, skal du overføre lejet (G) og skiven til den modsatte side af døren. 9. Saml køleskabet i modsat rækkefølge. Bemærk: At omhængsling af døre på OLD TIMER apparater (mærket...o på typeskiltet) ikke er mulig. 11

12 Kontrolpanel - apparat med elektronisk regulering Modell med trykknapper KONTROLPANEL I KONTROLPANEL II Modell uden trykknapper KONTROLPANEL II A Temperaturvælger og tænd/sluk-knap B Grøn LED: lyser, når apparatet er i drift* C Alarmafbryderknap for fryseren* D Rød LED: blinker samtidig med fryseralarmen* E Indfrysningsknap* F Orange LED: er tændt under indfrysning* G Digitalt temperaturdisplay viser den aktuelle temperatur inde i køleskabet fra +1 C til +9 C (kun nogle modeller). * Kun visse modeller. 12

13 Tænd/sluk-knap Fryseskabet tændes ved at dreje knappen A i retning mod Max. Den grønne LED tænder. Apparatet slukker, når pilen på knappen står ud for mærket ON/OFF (der er dog stadig strøm på fryseskabet). Indstilling af temperaturen Lynfrysefunktion Temperaturen i køleskabet indstilles ved at dreje termostatknappen A til positioner mellem Min og Max. Vi anbefaler, at termostatknappen drejes til positionen Eco. Hvis temperaturen i det lokale, køleskabet er installeret i, er under 16 C, anbefaler vi, at De drejer termostatknappen til positionen Max. Lynfrysefunktionen bruges, når apparatet tages i brug første gang, og når der skal indfryses større mængder fødevarer (se Indfrysningsprocedure). - Modeller med trykknapper: Tryk på knappen E (den orange indikator F tændes). Funktionen slår automatisk fra efter cirka to døgn. - Modeller uden trykknapper: Drej knappen A til positionen SF (lynindfrysning). Funktionen slår automatisk fra efter cirka to døgn, hvorefter appararet fortsætter på indstillingen Max. For at gentage lynfrysefunktionen, skal knappen A først drejes til positionen Eco, og derefter tilbage til positionen SF. Når lynfrysefunktionen er slået fra automatisk, skal du dreje knappen A tilbage til den ønskede position. 13

14 Fryseralarm (kun visse modeller) En alarm lyder, hvis fryseskabets temperatur stiger til over det tilladte niveau (periodiske bip), og den røde LED blinker (D). De kan slukke for alarmen ved at trykke på alarmafbryderknappen C, og den røde LED slukker automatisk, når temperaturen inde i fryseskabet når det rette niveau. Hvis temperaturen inde i fryseafdelingen ikke når det ønskede niveau 24 timer efter, at alarmen er blevet slukket, lyder alarmen igen. Alarmen slukker automatisk igen, når temperaturen inde i fryseafdelingen når det ønskede niveau, og der ikke længere er risiko for, at fødevarerne fordærves. Første gang fryseskabet tages i brug, er der en 24-timers forsinkelse på alarmen, fordi fryseskabet ikke kan nå den ønskede lave temperatur med det samme. På den måde undgås det, at alarmen lyder uden grund. Kontrolpanel - apparat med mekanisk regulering Tænd/sluk-knap Apparatet tændes eller slukkes ved at dreje termostaten (se illustrationen) til en position mellem 0 og 7. Temperaturen styres af termostaten inden i køleskabet, som indstilles til en position mellem 0 (STOP) og 7. Indstilling af temperatur Jo højere tal, termostaten indstilles til, jo lavere (koldere) bliver temperaturen i apparatet. Temperaturen i køleskabet kan endda falde til under 0 C. Den højeste indstilling skal bruges, hvis der kræves en særligt lav temperatur, eller hvis den omgivende temperatur er under 16 C. Det anbefales at indstille termostaten midt imellem ved en normal omgivende temperatur. Hvis den omgivende temperatur ændrer sig, skal termostatindstillingen ændres tilsvarende. Når termostaten står i positionen STOP (0), er apparatet slukket, og kølefunktionen er slået fra. Apparatet er dog stadig sluttet til lysnettet, og interiørlampen lyser, når døren åbnes. Ventilator (kun nogle modeller) Ventilatoren sikrer en mere jævn fordeling af kulden og en hurtigere køling, samtidig med at den reducerer dug på overfladerne i rummet. Ventilatoren fungerer kun, når kompressoren kører. 14

15 Det anbefales at tænde for ventilatoren: - ved høj rumtemperatur (over 30 C) - ved høj luftfugtighed (om sommeren) - når du lægger større mængder fødevarer i køleskabet (hurtig nedkøling). Tænde og slukke for ventilatoren Ventilator Lynfrysefunktion 0 Tændt Slukket Tændt Bemærk! Når ventilatoren er tændt, øges strømforbruget, og temperaturen i apparatet falder. Vi anbefaler at kontrollere temperaturindstillingen i apparatet. - Når ventilatoren er slået til: Indstiling Når ventilatoren er slået fra: Indstiling 4-7. Temperaturindstillingen i køleskabsdelen påvirker også temperaturen i frysedelen. Anbefalet fordeling af fødevarer Den anbefalede fordeling af fødevarer Køleskabsafdelinger: - den øverste hylde: dåsemad, brød, vin, kager - den midterste hylde: mejeriprodukter, ost, færdiglavet mad, desserter, saft, øl - den nederste hylde: kød, kødprodukter, delikatesser - udtræksskuffe: frisk frugt, grøntsager, salater, (i køleskabe rodfrugter, grøntsager, kartofl er, løg, hvidløg, tomater, tropisk frugt, surkål, krydderier) Dørindretning: - den øverste og midterste sektion: æg, smør, ost - den nederste sektion: drikkevarer, dåsemad, flasker 15

16 Frysersektioner: - hylde i øverste position: indfrysning - hylde i nederste position: opbevaring Vigtige forholdsregler ved indfrysning af friske fødevarer Bemærk venligst, at tilbehøret afhænger af modellen. Hylderne kan placeres valgfrit på skinnerne inde i køleskabet. Hylderne er beskyttet, så de ikke kan falde ud. For at tage hylden ud skal De løfte den forreste del opad og trække hylden forsigtigt udad. Letfordærvelige fødevarer skal placeres bagest på hylden, da temperaturen er lavest der. Den særlige udtrækshylde er designet til at gøre det nemt at tage mad ud af køleskabet. Den giver et godt overblik over indholdet og gør det nemt at tage den ønskede vare ud uden at skulle fl ytte alt andet. Hylden kan også trækkes helt ud og bruges som en elegant serveringsbakke til at sætte ind på bordet. Flaskehylden (afhænger af modellen) kan placeres forskellige steder i skabet. Den bruges til opbevaring af fl asker og/ eller dåser og kan samtidig bruges på spisebordet, som serveringsbakke for fl asker. Grøntsagsskuffen, som er placeret i bunden under glashylden, er beregnet til opbevaring af frugt og grøntsager. Skuffen sikrer tilstrækkelig fugt og forhindrer udtørring af fødevarerne. 16

17 Døren er indrettet med forskellige hylder til opbevaring af æg, ost, smør og yoghurt samt små pakker, tuber, dåser og lignende. Den nederste hylde er beregnet til opbevaring af fl asker. Døren er indrettet med forskellige hylder til opbevaring af æg, ost, smør og yoghurt samt små pakker, tuber, dåser og lignende. Den nederste hylde er beregnet til opbevaring af fl asker. Nogle modeller er udstyret med en speciel tubeholder, som gør opbevaring af tuber nem og overskuelig. De tre udtagelige bokse i køleskabsdøren gør det let at sortere færdige madvarer efter smag (sødt, salt og surt). De kan også bruges til servering, da de kan tages ud af køleskabet og bruges som almindelige serveringsfade. En af bokserne er designet specielt til opbevaring af ost og har et praktisk træskærebræt oven på låget. Blæseren (placeret under loftet) fordeler temperaturen bedre og giver mindre dug på de indvendige overfl ader. Opbevaring af friske fødevarer Vigtige forholdsregler ved opbevaring af friske fødevarer Rigtig brug af apparatet, rigtig indpakning af fødevarerne, rigtig temperaturindstilling og nødvendige hygiejniske foranstaltninger er med til at bevare kvaliteten af de opbevarede fødevarer. Respekter altid holdbarhedsdatoen, som står på fødevaren. For at undgå blanding af lugt og fugtighed bør de enkelte fødevarer pakkes godt ind i plastposer, stanniol, folie eller opbevares i plastikskåle eller flasker. De må aldrig opbevare antændelige, dampopløselige eller let eksplosive substanser i køleskabet. Drikkevarer med højt alkoholindhold skal opbevares vertikalt i forseglede flasker. Nogle organiske stoffer såsom citronsaft, appelsinsaft, syrer i smør o. lign. kan forårsage skader på plastskuffe, tætningslister og andre overflader, hvis de er i berøring med hinanden i længere tid. Ubehagelig lugt fra skabet er tegn på fordærvede fødevarer eller behov for rengøring (se afsnittet om rengøring). 17

18 Hvis De skal opholde Dem uden for hjemmet i en længere periode, bør De fjerne alle letfordærvelige fødevarer fra skabet. Frysning og opbevaring af frosne fødevarer Tilbehør til fryser Fremgangsmåde ved frysning Vigtige forholdsregler ved indfrysning af friske fødevarer Fryserdøren er også forsynet med forskellige hylder og holdere (kun visse modeller), der kan bruges til opbevaring af de mest gængse fødevarer, så De altid har dem lige ved hånden (is, åbnede grøntsagspakker etc.). Aktivér indfrysning 24 timer, før du nedfryser friske fødevarer. Indfrysningsprocedure: - Kontrolpanel I og II: Tryk på knappen E eller drej knappen A til positionen SF. - Mekanisk regulering med eller uden ventilator: Drej knappen A, så den står mellem 4 og 6, og vælg indstillingen. De lægge de friske fødevarer ind i fryseafdelingen. Efter denne periode bør friske madvarer altid opbevares på hylden, der skal være i øverste position. Sørg for, at de friske madvarer ikke berører allerede indfrosne varer. Efter 24 timer kan madvarerne overføres til fryserens nederste del. Gentag evt. indfrysningsproceduren, hvis det er nødvendigt. Ved frysning af mindre mængder friske fødevarer (1-2 kg) er det ikke nødvendigt at aktivere indfrysningsfunktionen. Frys kun fødevarer, som egner sig til frysning og kan opretholde en lav temperatur. Fødevarerne skal være friske og må ikke være fordærvede. Gør indpakningen rigtig ved at bruge den korrekte emballage. Pakken skal være lufttæt og den må ikke være utæt da enhver udsivning kan være årsag til vitamintab og dehyd-rering af madvarerne. Pakkerne bør mærkes med følgende data: indhold, mængde, pakkedato. Det er meget vigtigt, at madvarerne bliver frosset ned så hurtigt som muligt. Derfor anbefaler vi, at pakkerne ikke er for store, og at de bliver afkølet før nedfrysning. 18 Den mængde friske fødevarer, som må lægges i fryseskabet på én gang, er angivet på typeskiltet. Hvis De lægger for stor en mængde fødevarer i fryseskabet på én gang, forringes fryseevnen, hvilket påvirker kvaliteten af de frosne fødevarer.

19 Opbevaring af færdigfrosne fødevarer Opbevaringsperioden såvel som den anbefalede temperatur er angivet på emballagen. Følg producentens anvisninger på emballagen. Vær omhyggelig ved indkøb. Vælg kun madvarer, som er emballeret korrekt, som indeholder de nødvendige data, og som bliver opbevaret i fryseskabe ved højst -18 C. Køb ikke færdigfrosne madvarer med islag. Dette er tegn på, at den pågældende vare ikke har været opbevaret korrekt. Sørg for, at fødevarerne ikke begynder at tø op, før de kommer ind i fryseskabet, da høj temperatur reducerer fødevarernes kvalitet. Vejledende opbevaringstid for frosne madvarer Fødevare Frugt og oksekød Grøntsager, kalvekød og fjerkræ Vildt Svinekød Hakkekød Brød, bagværk, færdigretter og fi sk Indmad Røgede pølser og fed fi sk Periode fra 10 til 12 måneder fra 8 til 10 måneder fra 6 til 8 måneder fra 4 til 6 måneder 4 måneder 3 måneder 2 måneder 1 måned Optøning af frosne fødevarer Fremstilling af isterninger Optøede eller delvis optøede fødevarer skal bruges så hurtigt som muligt. Den kolde luft bevarer fødevarerne, men den dræber ikke de aktive mikroorganismer, som er med til at fordærve dem. Delvis optøning reducerer ernæringsværdien, specielt når det gælder frugt, grøntsager og færdigretter. Tag låget af isterningbakken (kun visse modeller), og fyld koldt vand eller anden væske, som egner sig til frysning, i op til mærket. Luk isterningbakken, og stil den i hylden i døren. Isterningbakken har plads til 8 isterninger. Det anbefales at sørge for, at der altid er frosne isterning klar til brug. Isterningerne tages ud af isterningbakken ved at vende bakken på hovedet og holde den under den kolde hane. Ryst derefter bakken, tag låget af, og hæld isterningerne ud. 19

20 Afrimning Automatisk afrimning Det er normalt ikke nødvendigt at afrime køleskabet, da islag, der fæstner sig på den indvendige bageste væg, afrimes automatisk. Der dannes rim på fordamperen/køleelementet, når kompressoren arbejder, men når den ikke er i drift, løber optøningsvandet af køleelementet ned i optøningsrenden og ud af hullet til fordampningsbakken lige over kompressoren, hvorfra det fordamper. I tilfælde af meget isdannelse på den inderste bagvæg (3-5 mm) skal De slukke for køleskabet ved at trykke på tænd/slukknappen og foretage afrimningen manuelt. Afrimning af almindelig fryser Afrimning bør ske når rimlaget er 3-5 mm. 24 timer før du skal afrime fryseren, skal du aktivere knappen til indfrysning (se afsnittet om apparatets betjening - Indfrysning) for at intensivere afkølingen af de allerede frosne fødevarer. På denne måde forbliver de frosne fødevarer frosne, mens du afrimer fryseren.tøm derefter fryseren, og læg fødevarerne et køligt sted, så de forbliver frosne. Sluk for fryseren (se afsnittet om betjening - tænd/sluk for køle-/fryseskab), og tag stikket ud af stikkontakten. Smeltevandet fjernes ved at trække den tragtformede rende i bunden af fryseskabet ud og anbringe en passende beholder under den, som kan opsamle smeltevandet. Brug aldrig hårtørrer eller varmluftblæser til at fremskynde afrimning eller tørring af skabet. Brug aldrig skarpe eller spidse genstande til at fjerne rimen med, da De risikerer at, gennemhulle rørsystemet, hvilket kan ødelægge skabet. Brug aldrig opløsningsmidler, spray o.l. til at fjerne rimen med, da de kan ødelægge plastdelene i skabet og kan være sundhedsfarlige. Rengør indersiden af fryseskabet, og tør den af (se afsnittet Rengøring). Efter afrimning skal fryseskabet tændes og fyldes med fødevarer. 20

21 Rengøring Før De går i gang med rengøringen af skabet, skal De afbryde strømtilførslen (træk stikket ud af stikkontakten). Det specielle anti-bakterielle lag, som køl/fryseskabet er overtrukket med, forhindrer bakterier i at udvikle sig, så skabets indre holdes rent og bakteriefrit. Det er vigtigt at fjerne alle rester af rengøringsmiddel. Alle overflader kan rengøres med en blød klud. Udvendigt rengøres skabet med en opløsning af vand og vaskemiddel. Undgå brug af stærke eller specielle rengøringsmidler (f.eks. rustfri stål polish) ved rengøring af plastik, aluminium eller lakerede dele. Til aluminum eller lakerede overflader bør du bruge en blød klud og alkohol baseret rengøringsmiddel (f.eks. Glas Rens). Vask skabet indvendigt med lunkent vand tilsat 1-2 skefulde eddike. Optøningsrenden, som er placeret under køleelementet på køl/fryseskabets bagvæg, fungerer som opsamlingsbakke for kondensvand. Derfor skal den holdes ren og fri for madrester. De skal med jævne mellemrum undersøge, om optøningsrenden er ren (De kan bruge et plastrør til formålet). Kondensatoren på køl/fryseskabets bagvæg skal altid være ren og fri for madrester, støv mm. Derfor skal De en gang imellem tørre kondensatoren af med en blød børste eller støvsuger. Fordampningsbakken på skabets kompressor skal også rengøres en gang imellem. Isdannelse på mere end 3-5 mm øger energiforbruget og skal fjernes regelmæssigt. Brug aldrig skarpe eller spidse genstande, opløsninger eller spray til at fjerne isen med. Efter rengøring skal apparatet atter tilsluttes strømforsyningen og fyldes med fødevarer. 21

22 Fejlfinder Fejl: Hvis apparatet ikke virker efter tilslutning til stikkontakten: Hvis kølesystemet kører uafbrudt: Meget rimdannelse på den inderste bagvæg: Vand løber ud af køl/ fryseskabet: Vekslende eller kontinuerlig lydalarm: Årsag/afhjælpning Kontroller, at der er strøm i stikkontakten, og at den er tændt. Rumtemperaturen er for høj. Døren har været åben i en længere periode. Døren er ikke lukket ordentlig (den kan være sunket, eller pakningen kan være ødelagt). Lagerung einer zu großen Menge von Lebensmitteln. De har muligvis overbelastet køl/fryseskabet med friske fødevarer. Utilstrækkelig udluftning af kompressoren og kondensatoren kan også være årsag til ovennævnte fejl. Sørg for, at der altid er tilstrækkelig luftcirkulation, og aftør kondensatoren en gang imellem. Funktionen Indfrysning eller Intensiv nedkøling er slået til. Døren har været åben for længe eller for ofte. Fødevarerne blev anbragt i køl/fryseskabet i varm tilstand. Fødevarerne eller emballagen er i berøring med den inderste bagvæg. Døren lukker ikke ordentlig. Rengør tætningslisten, eller erstat den med en ny, hvis den er ødelagt. Vandet løber ud af køl/fryseskabet, når optøningsrenden er tilstoppet, eller optøningsvandet løber over. Rengør det tilstoppede rør med et plastrør. Afrim store isdannelser manuelt. Se afsnittet om afrimning. Døren bliver åbnet for tit eller har været åben i en længere periode. Døren er ikke lukket ordentlig (den kan være sunket, eller pakningen kan være ødelagt). Der har været et langvarigt strømsvigt. De har muligvis overbelastet køl/fryseskabet med friske fødevarer. Køleskabets sensor (A) er blokeret af fødevarer. Skab plads omkring sensoren, så luften kan cirkulere frit. Døren er vanskelig at åbne: Det kan være svært at åbne døren, lige efter at den er blevet lukket. Grunden er, der kommer varm luft ind i køl/ fryseskabet, når døren åbnes, og mens det afkøles, bliver døren forseglet af undertrykket, der opstår inde i skabet. Efter ca. minutter kan døren igen åbnes uden problemer. 22

23 Fejl: Udskiftning af pære: Grøn LED blinker: Tips om fejlfi nding: Årsag/afhjælpning Før udskiftning af pæren skal stikket tages ud af stikkontakten. Fjern derefter lampeglasset. Erstat den gamle pære med en ny på maks. E14, samme effekt som den pære, der er monteret på fabrikken-gevind. Sæt lampeglasset tilbage på plads. Husk, at den gamle pære ikke er organisk nedbrydeligt affald.. Da pæren er en forbrugsvare, er den ikke omfattet af garantien uanset produktets alder! Lyskilderne i dette apparat er kun til brug i hvidevarer. De er ikke beregnet til belysning i hjemmet. Ring venligst efter service. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af ovenstående tips, skal du tage stikket ud af stikkontakten, vente 10 minutter og derefter slutte apparatet til igen. Hvis dette ikke løser problemet, bedes du kontakte nærmeste autoriserede serviceværksted og oplyse apparatets type, model og serienummer, som du fi nder på typeskiltet indvendigt i apparatet. Vi henviser til følgende hjemmesider, afhængigt af i hvilket land, husholdningsapparatet er købt: Danmark: Sverige: Norge: Finland: På hjemmesiden vil De altid kunne fi nde den opdaterede liste over autoriserede Gorenje servicecentre. Alternativt kan de kontakte forhandleren, hvor apparatet er købt, som kan give oplysninger om det nærmeste Gorenje autoriserede service-center. Vi beder Dem om at have følgende oplysninger klar: Fulde navn, adresse og telefonnummer, art. nummer, model og serienummer, som fi ndes på apparatets typeskilt, samt beskrivelse af fejlen. 23

24 Lydniveau Køl/fryseskabet køler ved hjælp af en kompressor (i visse apparater bruges også en blæser), som afgiver nogen støj. Lydniveauet varierer, alt efter hvor skabet er opstillet, hvordan det bruges, og hvor gammelt det er. Lige efter tilslutning af apparatet kan lyden fra kompressoren og den cirkulerende væske være højere, men dette er helt normalt og har ingen indfl ydelse på apparatets funktion og levetid. Lydniveauet reduceres gradvist. Nogle gange kan der opstå raslen eller brummen, som er usædvanlig for apparatet. Denne lyd skyldes oftest fejlplacering (gælder både indvendigt og udvendigt): - Kontrollér, at skabet står helt lige på et stabilt underlag. - Skabet må ikke være i berøring med de omkringstående køkkenelementer. - Kontrollér, at skabets indvendige tilbehør er på plads. Kontrollér også, at flaskerne, dåserne o.l. ikke står imod hinanden. DA VORE PRODUKTER HELE TIDEN ER UNDER UDVIKLING, KAN DET SKE, AT NOGLE SPECIFIKATIONER ÆNDRES EFTER TRYKNING AF DENNE BRUGSANVISNING. VI MÅ DERFOR TAGE FORBEHOLD FOR SÅDANNE ÆNDRINGER OG EVENTUELLE TRYKFEJL. HZZS 3067 CLA EXC PRE + OT da (01-13)

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I Brugsanvisning Fryseskab F2282I Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat. Apparatet er udelukkende beregnet til brug i husholdning.

Læs mere

Brugsanvisning. Fryseskab

Brugsanvisning. Fryseskab DK Brugsanvisning Fryseskab Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat! Fryseskabet anvendes til frysning og langtidsopbevaring af frosne

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

Køleskab med boks. Før De tager Deres nye skab i brug. Bemærk! Kære kunde! God fornøjelse!

Køleskab med boks. Før De tager Deres nye skab i brug. Bemærk! Kære kunde! God fornøjelse! Køleskab med boks Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et dette køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da dette skab forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design. Med

Læs mere

Før De tager Deres nye fryseskab i brug

Før De tager Deres nye fryseskab i brug Fryseskab Bemærk! I dette skab er der anvendt isobutan (R600a) som kølemiddel, så derfor skal følgende overholdes og respekteres: Service på selve systemet må kun udføres af en autoriseret montør. Ventilationsristene

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! God fornøjelse!

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! God fornøjelse! Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Køleskab med boks. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! God fornøjelse! Køleskab med boks...2. Anvendelse...8

Køleskab med boks. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! God fornøjelse! Køleskab med boks...2. Anvendelse...8 Køleskab med boks Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab med boks. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Bemærk! Kære kunde! God fornøjelse!

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Bemærk! Kære kunde! God fornøjelse! Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Installations- og brugsanvisning

Installations- og brugsanvisning DK Installations- og brugsanvisning Køle-/fryseskab Køle-/fryseskab Mange tak, fordi De har valgt et produkt fra Gorenje. Det er et godt og fornuftigt valg. Vi håber, at De vil have gavn af det mange år

Læs mere

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet Brugsanvisning Køl/fryseskabet Tillykke med Deres valg af Gorenje køl/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køl/fryseskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt

Læs mere

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren BRUG AF FRYSEREN I denne fryser kan der opbevares fødevarer, der allerede er frosne, ligesom der kan nedfryses friske madvarer. Igangsætning af fryseren Det er unødvendigt at indstille fryserens temperatur

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL KØLE-/ FRYSESKAB

BRUGSANVISNING TIL KØLE-/ FRYSESKAB DA BRUGSANVISNING TIL KØLE-/ FRYSESKAB www.gorenje.com Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat. Apparatet er udelukkende beregnet til

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

Brugsanvisning KØLESKAB R22838W R22838S R2283W R2283S. Kære kunde,

Brugsanvisning KØLESKAB R22838W R22838S R2283W R2283S. Kære kunde, Kære kunde, Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

Brugsanvisning. Køleskab

Brugsanvisning. Køleskab Brugsanvisning Køleskab Tillykke med Deres valg af Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design. Med

Læs mere

OVERSIGTSVEJLEDNING. Fejlfinding Mulig årsag: Løsninger: Der kan være et problem med strømforsyningen.

OVERSIGTSVEJLEDNING. Fejlfinding Mulig årsag: Løsninger: Der kan være et problem med strømforsyningen. LED-pærer holder i længere tid end almindelige pærer og er miljøvenlige. Kontakt Servicecentret, hvis der er brug for udskiftning. OVERSIGTSVEJLEDNING Stand by Tryk i 3 sekunder på knappen "Temp." for

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Brugsanvisning. Vinkøler

Brugsanvisning. Vinkøler Brugsanvisning Vinkøler Tillykke med dit valg af dette produkt. Det er et meget fornuftigt valg, da produkter fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design. Vinkøleren

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02 BETJENINGSVEJLEDNING DK KSI 160 95-02 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køleskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køleskab. Køleskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZVF190R http://da.yourpdfguides.com/dref/651760

Din brugermanual ZANUSSI ZVF190R http://da.yourpdfguides.com/dref/651760 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning RFN2274I. Kære kunde,

Brugsanvisning RFN2274I. Kære kunde, Kære kunde, Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Prestige Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Installation...4 Håndtering...5

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EUC2503 http://da.yourpdfguides.com/dref/625514

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EUC2503 http://da.yourpdfguides.com/dref/625514 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL KØLE-/FRYSESKAB

BRUGSANVISNING TIL KØLE-/FRYSESKAB DA BRUGSANVISNING TIL KØLE-/FRYSESKAB www.gorenje.com Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat. Apparatet er udelukkende beregnet til

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX SANTO3230-1KG http://da.yourpdfguides.com/dref/609850

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX SANTO3230-1KG http://da.yourpdfguides.com/dref/609850 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KØLE/FRYSESKAB KF223W

KØLE/FRYSESKAB KF223W KØLE/FRYSESKAB KF223W HN 8163 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før køle/fryseskabet tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 240 95-02

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 240 95-02 BETJENINGSVEJLEDNING DK KSI 240 95-02 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køleskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køleskab. Køleskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KF 204 95-02

BETJENINGSVEJLEDNING KF 204 95-02 BETJENINGSVEJLEDNING KF 204 95-02 1 VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køle-/fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køle-/ fryseskab. Køle-/fryseskabet er udviklet under stor hensyntagen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS 264 56-01 N

BETJENINGSVEJLEDNING FS 264 56-01 N BETJENINGSVEJLEDNING DK FS 264 56-01 N 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye fryseskab. Fryseskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KF 244 95-02 F KF 244 95-02 F X

BETJENINGSVEJLEDNING KF 244 95-02 F KF 244 95-02 F X BETJENINGSVEJLEDNING KF 244 95-02 F KF 244 95-02 F X 1 VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køle-/fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køle-/ fryseskab. Køle-/fryseskabet er udviklet

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

PARTY COOLER BRUGSANVISNING 8110 516-06

PARTY COOLER BRUGSANVISNING 8110 516-06 PARTY COOLER 0 BRUGSANVISNING 8110 516-06 Leverancen omfatter: - Party Cooler som vist på billedet - Brugsanvisning Udstyr 1. Transparent klaplåg 2. Løs bund 3. To sideborde af ædelt træ 4. Køleplads 5.

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Unifrigor. Unibar- køleborde

Unifrigor. Unibar- køleborde Unifrigor Unibar- køleborde Betjeningsvejledning Dæncker/lw Rev. 01 08/11 DK Indholdsfortegnelse Almindelig betjenings- og vedligeholdelsesvejledning... 3 VIGTIGT... 3 1 Inspektion af kabinettet... 3 2

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERB34300W8 http://da.yourpdfguides.com/dref/623353

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERB34300W8 http://da.yourpdfguides.com/dref/623353 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 Tillykke med deres nye køleboks husk at læse brugsanvisningen grundigt igennem inden brug, og gem den til evt. senere brug. Køleboksen må kun tilsluttes et

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX SANTO3232-4KG http://da.yourpdfguides.com/dref/609854

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX SANTO3232-4KG http://da.yourpdfguides.com/dref/609854 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsvejledning. Sikkerhed frem for alt!

Brugsvejledning. Sikkerhed frem for alt! Til lykke med Deres valg af dette kvalitets husholdningsapparat, der er udviklet til at yde Dem mange års service. Sikkerhed frem for alt! Tilslut ikke strøm til apparatet, før alt emballage og fragtbeskyttelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KF 194 55-01

BETJENINGSVEJLEDNING KF 194 55-01 BETJENINGSVEJLEDNING DK KF 194 55-01 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køle-/fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køle-/ fryseskab. Køle-/fryseskabet er udviklet under stor

Læs mere

Køle-/fryseskab, 186 cm Front i stål med easyclean, sider i sølvgrå KG 36EMI41

Køle-/fryseskab, 186 cm Front i stål med easyclean, sider i sølvgrå KG 36EMI41 stål-easyclean 9495 kr* KG 36EMW41 hvid 8695 kr* *Vejledende pris Miljøafgift på 8 kr eks. moms. Produktegenskaber k Energiklasse: A+++, 149 kwh/år k Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses digitalt

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

KØLE/FRYSESKAB KF212W HN 8372. Brugervejledning

KØLE/FRYSESKAB KF212W HN 8372. Brugervejledning KØLE/FRYSESKAB KF212W HN 8372 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køle/fryseskabets indretning... 2 Før køle/fryseskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger...

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

Din brugermanual ATLAS KX304-4 http://da.yourpdfguides.com/dref/829440

Din brugermanual ATLAS KX304-4 http://da.yourpdfguides.com/dref/829440 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00343 EMHÆTTE EFU 601-00, EFU 601-00 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KS 344 56-01

BETJENINGSVEJLEDNING KS 344 56-01 BETJENINGSVEJLEDNING DK KS 344 56-01 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køleskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køleskab. Køleskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGSANVISNING FØR APPARATET TAGES I BRUG OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN ADVARSLER OG GENERELLE RÅD BRUG AF KØLESKABET BRUG AF FRYSEREN AFRIMNING AF SKABET RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT/SERVICE

Læs mere

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet DK Brugsanvisning Køle-/fryseskabet Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat! Køle-/fryseskabet er beregnet til brug i private husholdninger.

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Din brugermanual SMEG CVB20RNE http://da.yourpdfguides.com/dref/3498998

Din brugermanual SMEG CVB20RNE http://da.yourpdfguides.com/dref/3498998 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SMEG CVB20RNE i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet GDF67088

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet GDF67088 Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet GDF67088 Fryseskab DA Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat! Apparatet

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Brugsanvisning. Køleskab ZBA32050SA

Brugsanvisning. Køleskab ZBA32050SA DA Brugsanvisning Køleskab ZBA32050SA Indhold Sikkerhedsanvisninger 2 Betjeningspanel 4 Ibrugtagning 4 Daglig brug 5 Nyttige oplysninger og råd 5 Sikkerhedsanvisninger Læs denne brugsanvisning igennem

Læs mere

BRUGSANVISNING VINKØLER MED TO ZONER. Modelnummer: KWC16D1/KWC46D1/KWC92D1

BRUGSANVISNING VINKØLER MED TO ZONER. Modelnummer: KWC16D1/KWC46D1/KWC92D1 c c c BRUGSANVISNING VINKØLER MED TO ZONER Modelnummer: KWC16D1/KWC46D1/KWC92D1 LÆS VENLIGST ALLE REGLER OG ANVISNINGER I DETTE HÆTE ØR BRUG. Vigtig information Når du bruger elektriske apparater, skal

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KF 304 66-02 FN KF 304 66-02 FN X

BETJENINGSVEJLEDNING KF 304 66-02 FN KF 304 66-02 FN X BETJENINGSVEJLEDNING DK KF 304 66-02 FN KF 304 66-02 FN X 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køle-/fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køle-/ fryseskab. Køle-/fryseskabet er

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et dette køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da dette skab forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design. Med dette køleskab

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Brugsanvisning. Køle-/fryseskab

Brugsanvisning. Køle-/fryseskab DK Brugsanvisning Køle-/fryseskab Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat! Køle-/fryseskabet (herefter kaldet "apparatet") består af

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

Klassisk skandinavisk design - med alle fordele

Klassisk skandinavisk design - med alle fordele NEW ClassicLine 2011 Klassisk skandinavisk design - med alle fordele GRAM har gennem generationer været kendt for at udvikle produkter, der gør hverdagen nemmere og bidrager til positive oplevelser i køkkenet.

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Sundheds- & sikkerheds- og installationsvejledning. www.whirlpool.eu/register

Sundheds- & sikkerheds- og installationsvejledning. www.whirlpool.eu/register Sundheds- & sikkerheds- og installationsvejledning www.whirlpool.eu/register DANSK...3 2 DANSK SUNDHEDS- & SIKKERHEDS- og INSTALLATIONSVEJLEDNING. DA TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT. Registrér

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

BESKRIVELSE AF SKABET

BESKRIVELSE AF SKABET BESKRIVELSE AF SKABET A. Køleafdeling 1. Frugt- og grøntsagsskuffe 2. Hylder og zone til hylder 3. Termostatknap med lys 4. Hylder i døren 5. Flaskehylde 6. Udtrækkelig flaskeholder 7. Typeplade (anbragt

Læs mere

Brugsanvisning. Køleskab

Brugsanvisning. Køleskab DK Brugsanvisning Køleskab Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat! Køleskabet anvendes til opbevaring af friske fødevarer i husholdningen

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK320 VK400

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK320 VK400 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK320 VK400 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer og udstyr svarer

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Brugsanvisning FRYSESKAB FN22838W FN22838S FN2283W FN2283S. Kære kunde,

Brugsanvisning FRYSESKAB FN22838W FN22838S FN2283W FN2283S. Kære kunde, Kære kunde, Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

En konstant luftfugtighed overholdes ved hjælp af et vådhygrometer, som bruger Fahrenheit-skalaen for at få den største nøjagtighed.

En konstant luftfugtighed overholdes ved hjælp af et vådhygrometer, som bruger Fahrenheit-skalaen for at få den største nøjagtighed. Introduktion I-72 rugemaskinen er specielt designet for at opnå den bedst mulige udrugningsevne og for at imødekomme opdrætskravene på den fugl som ønskes opdrættet. Den kombinerede operation af udrugning

Læs mere