Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune"

Transkript

1 Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab

2 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk

3 Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside: Vandværk Syd - Stationsvej 124 Vandværk Nord - Espegyden 4 Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 7. februar 1975 og 29. marts 1983 Udløbsdato: Efter 1. april 2010 Tilladt indvindingsmængde: m³/år Nøgletal Indvinding i 2009: m³. Forbrugsenheder pr. 1. januar 2010: 777 Vandets hårdhedsgrad: 16,9 dh Anlægsvurdering: Se under det enkelte vandværks tekniske oversigt. Sdr. Nærå Vandværk består af to værker. Vandværk Syd - Stationsvej 124 med 2 boringer, og Vandværk Nord - Espegyden 4, med 1 boring. De to vandværker ligger ca. 300 m fra hinanden og udpumpningen sker til det fælles ledningsnet. På grund af problemer med vandkvaliteten, har der ikke været udpumpet vand fra Vandværk Nord siden november Om Vandværk Nord bliver taget i brug igen vides ikke på nuværende tidspunkt. Men da der er mulighed herfor, medtages oplysningerne om Vandværk Nord i vandforsyningsplanen. Da Sdr. Nærå Vandværk består af flere værker er opbygningen lidt anderledes. Efter denne side følger: Vandværk Syd: Teknisk oversigt side 4 Vandværk Nord: Teknisk oversigt side 5 Vandværk Syd: Kapacitetsberegning og prognose side 6 Vandværk Nord: Kapacitetsberegninger side 7 Vandværk Syd: Analyseprogram side 8 Vandværk Nord Analyseprogram side 9 Generelle oplysninger for Sdr. Nærå Vandværks værker side 10 Planbestemmelser for Sdr. Nærå Vandværk side 11 Prognose og analyser på ledningsnettet er kun anført på siderne for Vandværk Syd, men er gældende for hele Sdr. Nærå Vandværks forsyningsområde. Sdr. Nærå Vandværk 3

4 Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside: Vandværk Syd - Stationsvej 124 Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 7. februar 1975 og 29. marts 1983 Udløbsdato: Efter 1. april 2010 Tilladt indvindingsmængde: m³/år Nøgletal Indvinding i 2009: m³. Forbrugsenheder pr. 1. januar 2010: 777 Vandets hårdhedsgrad: 16,9 dh Anlægsvurdering: Vedligeholdelsestilstand: Vandkvalitet: JÆVN PROBLEMATISK Indvindingsanlæg Boring DGU nr (Syd), pumpeydelse 14 m 3 /t Boring DGU nr (Syd), pumpeydelse 16 m 3 /t Pumpestrategi: de to boringer på Syd kører samtidig. Vandværk Nord er p.t. ude af drift. Vandmåler på boringerne: Nej Vandbehandlingsanlæg Iltningsanlæg: iltningstårn Filteranlæg: 2 for- og 2 efterfiltre. Filtrene er åbne. Kapaciteten er 52 m 3 /t. Filterskylningen foregår manuelt Der skylles 2 gange pr. uge. Filterskyllevandet afledes til Vindinge Å. Rentvandsbeholder: 64 m 3 Rentvandspumper: antal 3 stk. type CR 8-50 og 1 stk. type CRE 4-30, samlet pumpekapacitet 23 m 3 /t Trykstyring: VLT Afgangstryk: 50 mvs for CR 8-50 og 20 mvs for CRE 4-30 Terrænkote vandværk: 41 m Trykforøgerstationer: Nej Vandmåler: Mekanisk Øvrig teknik: Affugter Mulighed for nødvandforsyning: Sammenkoblet med Årslev Vandværk 4 Sdr. Nærå Vandværk - Vandværk Syd

5 Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside: Vandværk Nord - Espegyden 4 Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 7. februar 1975 og 29. marts 1983 Udløbsdato: Efter 1. april 2010 Tilladt indvindingsmængde: m³/år Nøgletal Indvinding i 2009: m³. Forbrugsenheder pr. 1. januar 2010: 777 Vandets hårdhedsgrad: 16,9 dh Anlægsvurdering: Vedligeholdelsestilstand: Vandkvalitet: JÆVN PROBLEMATISK Indvindingsanlæg Boring DGU nr (Nord), pumpeydelse 25 m 3 /t Vandmåler på boringerne: Nej Vandbehandlingsanlæg Iltningsanlæg: iltningstårn Filteranlæg: 2 parallelle åbne filtre med en kapacitet på 36 m 3 /t. Filterskylningen foregår manuelt. Der skylles 2-3 gange pr. uge. Filterskyllevandet afledes til Vindinge Å. Rentvandsbeholder: 150 m³ Udpumpningsanlæg: 4 stk. rentvandspumper type CR 16-40, samlet pumpekapacitet 52 m 3 /t. Trykstyring: VLT Afgangstryk: 50 mvs Terrænkote vandværk: 45 m Trykforøgerstationer: Nej Vandmåler: Mekanisk Sdr. Nærå Vandværk- Vandværk Nord 5

6 Kapacitetsberegninger for Vandværk Syd 2009 maks. Bemærkninger Forbrugsvariation Maks. døgnfaktor fd 1,35 1,35 Maks. timefaktor ft 1,35 1,35 Forsyningskrav Udpumpning m³/år Maks. døgnforbrug m³/døgn Maks. timeforbrug m³/t Pumpekapacitet m³/t Råvandskapacitet m³/t Filterkapacitet m³/t Beholdervolumen m³ Forsyningsevne Indvindingstilladelse m³/år Mulig årsproduktion m³/år Døgnproduktion m³/døgn Leveringskapacitet m³/t Pumpekapacitet m³/t samlet pumpeydelse Råvandskapacitet m³/t Filterkapacitet m³/t samlet pumpeydelse Rentvandsbeholder m³ Forsynings- Årsforbrug Evne/krav 1,0 1,0 sikkerhed Maks. døgn Evne/krav 1,0 1,0 Maks. time Evne/krav 1,0 1,0 Maks. forbrug Timer/døgn 11,9 11,9 Prognose for fremtidige tilslutninger Kategorier m³/år Eksisterende byggeri antal Enkeltindvindinger naturligt forsyningsområde Enkeltindvindinger forsyningsområde 1 85 Alternativt forsynet husholdninger 0 Med egen indvinding erhverv Nybyggeri ha bolig erhverv 0 0 andet 0 I alt Overskud/underskud ved fuld udbygning Kapacitet underskud pr. år m³/år underskud pr. døgn m³/døgn -49 underskud pr. time m³/t -2 Kommentarer til skemaet: Døgn- og timefaktorene er blevet nedjusteret i forhold til forrige vandforsyningsplan, da det har vist sig at værket teknisk kan levere det vand der behøves, om end med knaphed. Det er pumpekapaciteten og beholderkapaciteten der er begrænsende ved maksimal årsproduktion. Prognosen angiver, at der behøves ca m³ mere pr. år end det der blev produceret i Dette kan ikke indvindes inden for vandværkets kapacitet. 6 Sdr. Nærå Vandværk - Vandværk Syd

7 Kapacitetsberegninger for Vandværk Nord 2009 maks. Bemærkninger Forbrugsvariation Maks. døgnfaktor fd 1,35 1,35 Maks. timefaktor ft 1,35 1,35 Forsyningskrav Udpumpning m³/år Maks. døgnforbrug m³/døgn Maks. timeforbrug m³/t 0 32 Pumpekapacitet m³/t 0 32 Råvandskapacitet m³/t 0 25 Filterkapacitet m³/t 0 25 Beholdervolumen m³ Forsyningsevne Indvindingstilladelse m³/år Mulig årsproduktion m³/år Døgnproduktion m³/døgn Leveringskapacitet m³/t Pumpekapacitet m³/t Råvandskapacitet m³/t Filterkapacitet m³/t Rentvandsbeholder m³ Forsynings- Årsforbrug Evne/krav 0,0 1,0 sikkerhed Maks. døgn Evne/krav 0,0 1,0 Maks. time Evne/krav 0,0 1,1 Maks. forbrug Timer/døgn 11,9 11,9 Kommentarer til skemaet: Døgn og timefaktorene er nedjusteret, se under Vandværk syd. Indvindingstilladelsen gælder samlet for begge værker. Vandværket er ikke i drift, og har derfor ikke haft nogen udpumpning i Kapacitetsberegningerne er medtaget for at vise, hvad værket kan yde, når det er i drift. Prognosen kan ses under kapacitetsberegningerne for Vandværk Syd. Sdr. Nærå Vandværk- Vandværk Nord 7

8 Vandanalyser : Vandværk Syd - Stationsvej År 20XX Drikkevand: Normal Udvidet Sporstoffer Org. mikroforurening Olieprodukter Ledningsnet Begrænset Begrænset Begrænset Begrænset Boringskontrol: DGU gang hvert 4. år Obligatorisk program Org. klorforbindelser Aromater Olieprodukter DGU gang hvert 4. år Obligatorisk program Org. klorforbindelser Bemærkninger til analyseprogrammet: I indvindingsområdet er der forureningskilder som kan påvirke grundvandet, med organiske klorforbindelser, aromater og andre olieprodukter. Det drejer sig blandt andet om autoværksteder og maskinfabrikker. Kontrolprogrammet er fastlagt i Årslev Kommunes brev af 19. april Sdr. Nærå Vandværk - Vandværk Syd

9 Vandanalyser : Vandværk Nord - Espegyden År 20XX Drikkevand: Normal Udvidet Sporstoffer Org. Mikrof. Olieprodukter Ledningsnet Se Vandanalyser : Vandværk Syd-Stationsvej Boringskontrol: DGU gang hvert 4. år Obligatorisk program Org. klorforbindelser Bemærkninger til analyseprogrammet: Så længe der ikke produceres vand på vandværket, skal der ikke tages analyser af boringen eller drikkevandskontrol. Når værket er i drift, skal kontrolprogrammet følges, som det er fastlagt i Årslev Kommunes brev af 19. april Sdr. Nærå Vandværk- Vandværk - Nord 9

10 Grundvandsressource: beskyttelse og mængde Vandværket har tre boringer der ligger i bymæssig bebyggelse i terrænkote 41 m til 45 m. Indvindingen sker fra kalken under kote ca. -25 m. Kalken er overlejret af mere end 30 m ler, og den er velbeskyttet i forhold til nitrat. Boringernes beliggenhed i bymæssig bebyggelse medfører risiko for tilstedeværelse af byrelaterede punktkilder. De nuværende indvindingsforhold er ugunstige. Vandkvaliteten I alle tre boringer er der forhøjet indhold af arsen og et meget lavt indhold af jern. Indholdet af arsen er så højt, at kvalitetskravet til drikkevand ikke kan overholdes på Vandværk Nord, og på Vandværk Syd er indholdet i drikkevand omkring grænseværdien. Renholdelsen og vedligeholdelsen af værkerne gør, at der kan være risiko for mikrobiologisk forurening. Vandværkets vedligeholdelsestilstand Vandværket er ikke på forkant med vedligeholdelse, der er tale om gamle og ikke moderne værker. Ledningsnet og ledningstab I 2009 var spildet på ledningsnettet på 6%. Nødforsyning Der er etableret en nødforsyning til Årslev Vandværk. Men der er ikke tilstrækkeligt tryk på ledningen til at hele Sdr. Nærå Vandværks forsyningsområde kan nødvandforsynes. Kommende forbrugere I Sdr. Nærå Vandværks forsyningsområde er der 3 ejendomme, som ikke er tilsluttet vandværket. 2 af disse kan umiddelbart tilsluttes, hvis behovet skulle opstå, i det de ligger inden for vandværkets naturlige forsyningsområde. Kommuneplanen lægger op til at der udvides med et ca. 15 ha. stort boligområde ved Torpegårdsvej/ Hestehavevej. Eksport Vandværket leverer drikkevand til ejendomme i Odense Kommune. Det drejer sig om 5 ejendomme på Stakdelen, 4 ejendomme på Varpytvej og 1 ejendom hver på Rindebækvej, Bisnapvej og Nærågårdsvej. Der er ikke planer om at vandværket skal udvide eksporten til at omfatte flere ejendomme end de ovennævnte. Forsyningssikkerhed Forsyningssikkerheden er ringe. På grund af arsenindholdet i vandet er Vandværk Nord blevet lukket. Begge vandværker er utidssvarende. På Vandværk Syd fungerer dækslet til vandværksbeholderen også som dørtrin til vandværkets eneste indgangsdør. Rentvandsbeholderen ligger meget tæt på åen, og selv om der er gjort foranstaltninger for at holde åvandet væk fra beholderen, er der stor fare for at åvandet trænger ind til beholderen, ved voldsomme skybrud. 10 Sdr. Nærå Vandværk

11 Vandværkets handlingsplan Der etableres snarest muligt en forsyningsledning til Årslev Vandværks ledning på Ibjergvej. Forbindelsen tjener to formål: - ledningen leverer vand til opspædning af vandet i vandværkerne på Espegyden og Stationsvejen, således at kvalitetskravet til indhold af arsen i drikkevandet overholdes, og - ledningen kan bruges til nødvandforsyning. (Vandværket skal søge om kommunens godkendelse efter vandforsyningslovens 14a, stk. 2). Vandværkerne vedligeholdes i fornødent omfang som skitseret i Sdr. Nærå Vandværks Handleplan af 2. august Vedligeholdelsen skal ikke være af et sådan omfang, at udgifterne kræver en meget lang afskrivningstid. Espegyden Vandværk sættes i drift igen efter grundig rengøring og indkøring. Herved får Sdr. Nærå Vandværk en større forsyningssikkerhed. Før vandet leveres til forbrugerne, skal der foreligge analyser, der viser, at kvalitetskravene til de mikrobiologiske og kemiske parametre er overholdt. Muligheden for ny kildeplads undersøges, når indsatsplanen for området foreligger. Hvis en ny kildeplads etableres, overvejes om der også skal bygges et nyt vandværk ved kildepladsen til afløsning for de to eksisterende vandværker. Overordnede planbestemmelser Efter de nugældende retningslinier i Fyns Amts Regionplan 2005 (nu ophøjet til Landsplandirektiv) kan der i Sdr. Nærå Vandværks forsyningsområde normalt ikke meddeles nye tilladelser til indvinding af vand til erhvervsmæssig vanding af landbrugs og gartneriafgrøder, herunder vanding i væksthuse. Sdr. Nærå Vandværk ligger i dette område. Det vil ikke være i overensstemmelse med retningslinierne, hvis vandværket leverer vand til nye erhvervsmæssige vandingsformål. Bestemmelser i henhold til vandforsyningsplanen Sdr. Nærå Vandværk indgår i den fremtidige vandforsyning, men er ikke af afgørende betydning. Sdr. Nærå Vandværk kan ikke uden tillæg til denne vandforsyningsplan, udvide sit forsyningsområde eller levere vand til andre vandværker, hvis det ikke er til akut nødforsyningsformål. Statens miljøcenter er i gang med at kortlægge Odense Syd området, som også indbefatter Sdr. Nærå Vandværks område. I samarbejde med Sdr. Nærå Vandværk vil Faaborg-Midtfyn Kommune, i arbejdet med indsatsplanen søge at skaffe vandværket en ny kildeplads, som helt eller delvist kan erstatte de bynære boringer i Sdr. Nærå. Der er behov for, at forsyningssikkerheden i Sdr. Nærå Vandværks område sikres. Ved en fremtidig udvidelse af produktionen, som kommuneplanen lægger op til, vil vandværket have endog meget svært ved at opfylde kravene, med den vandkvalitet og vedligeholdelsestilstand som vandværkerne har i dag. Begge værker ligger bynært. Muligheden for modernisering og udvidelse af værkerne er meget begrænsede i byområdet. Som første prioritet skal der findes en egnet kildeplads. Der bør desuden være plads til et nyt vandværk. Er det af økonomiske, hydrogeologiske eller andre årsager ikke muligt at flytte kildepladsen fra de nuværende områder, skal vandværkets forsyningsområde suppleres eller helt forsynes med vand fra et nabovandværk. Sdr. Nærå Vandværk 11

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Broby Vandværk Nr. Broby Vandværk Hjemmeside: http://www.nrbrobyvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 15. april 1986, 25. oktober 1999 og 24. maj 2006

Læs mere

Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk

Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk Beskrivelse og historie Svinø ved Mosen Vandværk er et privat vandværk organiseret som et andelsselskab og beliggende på Dybsøvejen 24, 4750 Lundby på matrikel nr.

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 1449 af 11/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-12-2007 Miljøministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften Lovgivning forskriften vedrører LBK nr 71 af 17/01/2007 Links til EU direktiver,

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Udgivet af: Amtsrådsforeningen, Dampfærgevej 22

Læs mere

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Notat Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Formålet med notatet er, at belyse fordele og ulemper ved at stille krav om anvendelse af regnvand fra tage til toiletskyl og tøjvask

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1)

Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1) Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1) Vejledning i oplandsberegninger i forbindelse med den nationale grundvandskortlægning Claus Holst Iversen, Lisbeth Ulsøe Lauritsen, Thomas

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer

Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 Oktober 2009 RØRCENTRET Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 1. udgave, 1. oplag 2009 Rørcentret,

Læs mere

Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 Oktober 2009

Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 Oktober 2009 Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 Oktober 2009 RØRCENTRET Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 1. udgave, 1. oplag 2009 Tryk

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 RØRCENTRET BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4.

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter... 2 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord... 3 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej... 4 1.3

Læs mere

Miljøvurdering og miljørapport

Miljøvurdering og miljørapport Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 Udvidelse af graveområde Hillerslev Kalkværk Thisted Kommune Miljøvurdering og Miljørapport Miljøvurdering og miljørapport

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af

Læs mere

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Rapport udarbejdet for Byforum af: Statens Byggeforskningsinstitut og Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut Projekt nr: F8-156 Februar-juni

Læs mere