5000 Kr. Kirke-Bazaren i ~æhr, Vigsø Menigbedsraa Ræbr Skole fik et meget Porløb, og gav et N af ca Kr. Dette anvendes til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5000 Kr. Kirke-Bazaren i ~æhr, Vigsø Menigbedsraa Ræbr Skole fik et meget Porløb, og gav et N af ca. 4000 Kr. Dette anvendes til"

Transkript

1 MørklægnIngen begynder l Alten Klo 17,30 0/1 varer til KJ. 8,45 f'ærdsejslygterne tændes 11,18, Ol!' slukke. 9, Kr. Indbrud bos Murernes Fagforening i Tbisted. Murernes Fagforening i Thisted er bleven bestjaalet for ca, 5000 Kr. Dette opsigtsvækkende Tyveri er sket hos Fagforeningens mange aarige Ka8s~rer Johannes C h r l S t e n s e n, Halden, men Tidspunk. tet kendes ikke bestemt. Johannes Christensen havde Fagforeningens Penge la aset inde i et Skab i sin Dagligstue, Nøglen sad i Skabsdøren, men Pengekas- "-10_'"'- ~.- ""-~... : ,,'-<-." D u Kirke-Bazaren i ~æhr, Vigsø Menigbedsraa Ræbr Skole fik et meget Porløb, og gav et N af ca Kr. Dette anvendes til Vig~ø Kirke, Erstatninger for tilfælde. Den 7. April 1940 k karl Chr. T. Nielsen, Skade under Arbejde h Vilsbøll, Vilsbølgaard i Direktoratet for U gen har nu tilkendl en Erstalning paa 880 nel efter 12 pct, ln dette Beløb vil blive Porsikrings hvor Pru Vilsbøll - Den 25, Nov Pisker Jens Konge, Skade under Arbejde

2 ligt aua8sef t(um en Iii delte Rum - os sig. slensen med et løb. Han havde el Pengekassen i Alles lukkede ren fil det lille gekassen med r., var borte. meldt til Kriiminalassislent ammen med lse n foretaget tedel. yveriet er sket 5-6 Tiden, odenuig være rdøren. Det (VHlflIJI n.uuk!;:, "-/liiiu' II!;:'. U f:1 tillagt ham en Erstatning paa 1871 KL, beregnet euer 18 pct. Inv'iliditet, og dette vil ligeledes blive udbetalt af.skjold". Oeo mørkesle Tid er inde. Pra i Aften forlænges Mørklæg ningstiden atter. Den varer nu fra Kt. 17,30 til 8,45. Dermed er vi inde i Aafets mørkeste Periode. Disse Klokke slet vil gælde Indtil Nytaar. C l Til den Tid begynder vi saa srnaat at gaa den anden Vej - bort fra Mørket hen mod lysere Dage. Kafl'esagen i 40 Personer impliceret. Overbetjent WOlff, der har ledet forsøgt at Undersøgelserne i KalleSagen i ndue til Dag- Nykøbing, oplyser, ot der til Dato synes ikke al er 40 Personer Impliceret i Sagen. e Vej. Der- Der har været skjult ca. 800 kg er f et lat Kalle hos de i Sagen implicerede tg aa K0bmæod, og dette Parti er der o, som hang handlet saa meget med, at den samlede Omsætoio belø i.i... "..... ' Poredragsho sante Altene Joh. War man i Hun med maanc: menkomsier Blaamus Slor FI Beskæl Der fiske a. i Thisted der at Muslil til Mennesi eller Agn. Sidste EU, Nibe Bredni der blev \, Slagtehus i gik imidlert sen vistnok ning. Nu imidlertid ~ Valdemar J lore tage no

3 eller odle\.'e"es Ol! Lærer Elnu!" \'ed af en Liget "" antages Vaskeri Telelon &,!) Dansk - - Medlemmerne 1\1 de Ii1sluuede Forening er indbydes til Møde i Gobelinsalen paa H otel.aalbcrji,r"i Tor.dag d. 4. D.cbr. Kl. 20. forretningsføre r Knud G e d d København. holder ind!eder en forhandling om Ungd?mssam... irke og den,, !!'" d F_II ng afholdes i Hundborg For... - I IIng.hu. Fr... d. a. Decbr. 1 Kl. 20. Porrel nlogsfører Knud G e d d e, København, holder Poredrag. Højskolesangbogen og Kongesangbogen medbringes. Oratis Enber Medlem al - TH Adgang. Alle er velkomne'. ~;,;;;,;;,~;;;;~ Dauk Ungdollllllmrirke, :.. HWHlbora.

4 til ilt liyl ill 11/11( I i 1'11 Ir"MI ' fii' 1l1 rikllp 11I\I'd,', Vild I' I t'i'lil fll1'! 'I!'I.\1 IIHI\' toir'hlll'd 1' ",1 1' holt'lil1l I JI Ilt MIlI!!" Km' "klllll,' "" I( fi'kl' (' Oj"hllk SII JllIIII'11 111,'1, Itd 1'1,101,/ II 1\ lili (III V" llr ll hhwdl li ~k /lffl,i ~ " røn ftdolllkfrll' Il "I Ild Y t.llilil1m (:rilv " "t ),- IWl1vr 'd l 'o I'IllIII\( l. 'l'up, 1,111\ r'(uii' VIUdtlr/11l 1!1l ~I\P.' ri " k,,1)1'1 ('hnlfllllur' vnlj.(, Ar III r!r'1 I 'Ylnltll Klik r, VIrilt,)' K IIlI'rl II k ror '1',,'nI'Ndn I H~CI,t,...,'.. 'v', '''''' '" ' -U \1I1 ) '11 rut..,.,' " '1"IlInlr'. 11,1','fllll'h,1111I111 II r Q I ~ rkyd"h, Ovol'tahlnt flli FøIUOr'IIO, CB, BotJouton III ItI1t! I 'l'hth!,'ri hil I' II"hnlldllll."'iuK" " Ih ud 11r' $.1" MJtIIlI, dr 'r lili ~1 1I1I'1i1-( I hl lrll "'" '1'11 " ' Ilvl'l'flllrh 1'11 <: ,tJ11u l I {')UI'fKlldl', Illie'll ul d "li li1' h Il vii" KI\'I'! IIIIK"II 1\111" ,, III Ov, d"lrh,1. '1' JOI'k lar" tlt ', ni li/1n ]t'liflllidtl"j.(i' 1I t"tll 'limiii!' 1I" f/ IIlltl'/It1ol1 hln' ri" rll IIP! 11111!r, (:r'i1)ji/llldll, 11)(,hvIId cl " " d"i,,, rl "f,'tkliii', hltvrltl IIilIll Ikk" "".A'I'U kilt I' 1':rllllll'lnl( '1111, 1If111 kllihir, rlnl( 11\111 1\1''', ni ,1111\,11" HlulIl'l IfI ~ pllft ( :11, 111 "j'~ji' '''1 SII)(I'IL 1111'\' "II\Il~I 'l,ii!lolii. IlId,dII\VI'I'tllI nr IIp.. llilil'lllillllni /IltIII! 1/1 Hr' I' VI'I' iuj.(.'oii II1JT1 I'!' VIII' I All h'cjllill~ IIf dl'i1/ii' r'l( 1'11 IiKIII'IH II' HIII( ~ 1I "" '1'111111" fur' O\'I'rtrll" Io'I I'II' /Ir Ih'\'/I'I'lpl'loYI'1I \'('d III 1111\'1' 1111'1,11'11 kpl S p i l'ilthi flll' htq' II 'll'dl' I "'I''4I1I11'r, III,II'IIIIVI' I' I'II rlll 'k ll1l "~l l,~ I 111'1" '11, /II ikhl',';1'1 " 1111\'d" \'IMI" I II Hh 'l l" Vll ri d l' JlIIIl.llll'ltlt'lItll' IL"jlil(l!,'d"r, 111 1'11, h,n'ri" I(IVI'I il I'I'I')\IlII1t1" lu ' 11' 1111 <hdl'l' It! al 1111 'I" JlII:l \'I'III/lJ.( d"1'i1/1<i 1'11!lillI!' 1"1/1 t\f1 1< r Id SIII! lili!ti'ii, 'm h illm'i'1 III'f11' I H IltlJ{I', Ilrql 1'111' lir ~I'I'\'t"'jrH(~(III,"!'r 11/', dl'!' kllll VItI'J\fllI,'\/II', Irll'd 1'1 1 1I11r1 1! "/ln ~:I 1\ r" UWrl"I' " ~n"1'11 rnl' dt'li ;111111'11 v,.. I~ hll'y "d III, dit hllll l.""ii"mlldl'l! \'HI' hnrlp'j'4t lilli! \1 1 1\11 hilv!' /1(11111'1 \,,'d II Iljl!IIIIIII J.C. Ubohor. kcl OIJtrrodcl1 I)nn Social kontoret. 1';1\ "nv. A rh,.jehlnllmtl (rft 'T'hI" It mlvllltl' r"!'inll II \till h..., krl 0I,trlm1fm!Hln HMlnllw,dfll'l,t, Ilu Mt iklw VIII' rff",~ I, ' (litily', hh y!ol1l~1'1' /lllllwldl 111 I'nlllll'\. fik' I Udl'l)) rlll'khu',,i" AI' 111'111 llljiiuii'ii, hl hil" "ur "'I'VI't hlll ilt,lt'l' -:.!) I\KII~ 'I' 0,1 II, 'I' :1) 1\ "ri ~k"it" lin fut! 1']..JtI tlt'lj 1"']..'"1111 k Flnlund.h Frir. K el,'r 1t1~,,1t dl! rlll~k,' Ih.(l'f" fir hoi'i'i\" I pmll ',Il r nul /,t tlrllk 1)1111 ti" I"{,rI' II J 1111 Io(, Ulykk, ø, Ilr 'll 7_ 1.11 ri (:ti S~ :,,11, Il \ Ih,hllll. l ojlt'klol' hlll IIU ",tnt llillf,c I )I'TI :.!l).,.,,,,, "" 1I1111t'1 \ 1\ :". l':, lalull Pnn SØU Delenel i!( lilli InI'r pft. \ 111 I 1'41 1\ Hl'flulnj.{ III l h 'll1 hn"dlln~ Non, Tv, h"r Nm 1\1 \... I~wll1m

5 I M DUV.,;il'lIl!!l.,l;/'I' ournl døf ln,u,n., ",..,., 4. ". lu.,' ~~.-,;!;;;;;...; -,-,.;...:~;-'-~;;'; r,, ~ ID'dr d, I~.,..rlll"'... ".(fy.d.r laiion '''',,7~10 urr. d' KJ. I,Ø,... nt.elol,.r..,..., dø l1,r&... Landsforræderne. j Jllle... I N,, I"' dubb, Pj" uv,r D.IIIII.ok Kun dl' (n-to 'Of!I~,,"11' K'telJe vii I~k' "K'...- HIII. d.nnf lien.yn. I'n Ol' "rd,.t m.nilc.1 dtru LI'l',e Ikke ~.n Imlde,,"', Io, øl du.lle Mend Ikke 1011( klo I... 'fu ud. 1,11( dl'l bt'nyllrl dt,la,i Br nyl.atbtjderbl.d" h.t ni Ol.' trut' med 1"ldl 0",11«"1 11(1,1 Lynl. Oel b",.. e' TUlen Lind' Velfærd I Put. ",be/de'" 1,11 del. ",.,e Numtr VI Iror 111,11 u. meget p.. d'oer 1It.IWet en Rette,I A,bt/der- Ike Albelderet KoldblodIghed,.1 nel Tlllldsmæod L.ndet over v, Ikke I'JiI'er lor,lvorlllt C P" Der oply.u I Bl.de' Ikke nokel Kr(,I den I.nd.fouedcrl.ke Adom, hvem der..., bil ved Pore. le.d, "Ine Polk Ivtr Arbelder I'iendel Men alene delle er Io nel Taalmodlghed og derel evne 0llua en Oplylnlng. Der har III n."lern SlluaUon,bedømmel. e gennem Aerene værel,iarlel hlr Ii,r vetel ul pu Prøve, OK mlni pore11gender IllU,vlrende endnu en Prøve lader.'g nok e ArI. bulaa Porm.. lel hlr bu',ndjg yærel del umme, AI Ul SpUlleJse bllodr Arbejderne, al drive Kiler Men yi Il'ell'mer Ikke, hvem del er. der I dlue Alvoullder.~lIer "g ud over.1 dansk VærdIghed 0l: Vel.n.lændlghed lor.tfremme egne pol/lllke Porm.. l Ind I Arbe/derOe5 Sammenhold,.!lom min Ikke pil.. nden Milde kunde komme III Livs eli ved de forskellige.arbej- Meoh:'hedapJejeo. ""11 I.nd' Yogi B,h, K, Bel. un.. I M, On, "" Pw, A.,..ro' o IK... I" ddt D'~ hu.! un:) derblade" har slaael nogle " PnlDr S. Nye.'lrd, Thl- p, Arbe/derne. argesl e Modslandere 1I1~, lie!'1l1er Oll 111_ LInier kul Polk, der under 'arsk vennemuk; r!'nd,".~nll,i.'d,}n r. er inde. nd",,vi ".11: l... u, ogllaa rn en o, "i de 0111 ud for Arbe/derne Menrghedsplejen begynder vr III Anderledes forholder del sig kunne mærke del gennem Henheller ikke med del "Arbe/der vender,er om Hjælp iii Julen. Skar bl.d", der nu lor IO Øre pr VI imidlerlid være i Sland til vir- k J h' I h.. Numer. leverer Bunket af Løgne m e r" I;t Jæ pe, vor detlrænges, VI have liere Mrdler I Hænde,- og OIlligheder o~ Socl.laemo- end vi plejer; under den slæ rk~ TIl kratlet Oll p.gforen,ngerne PrinlrgnlOg I alle forhold rækker Bladet kommer utvivlsomt Ira vor Bædvanltge.Julegave kun 8 samme Kredse som.pædrelan- korl Jeg henvender mig derlor det" Tonen er lel al kende..d denne Vej hl Hjemmene i vor By og beder Dem række os en Prllz Cllusen Organet.Pædre- Hallnd, De kan gøre det ved at landel" har nu I Au og Dag give Deres Bidrag iii Medlemmer! g/orl IhærdIge Ponøg pol' al øde- al Menighed8plejens Bestyrelae 'eri! lægge Arbejderbevægelsen. Por- som juat, denne Tid lorelage; ml søgel er lolalt mislykket, og der. den Glldlge Indsamlrng lil Arbejdel, ve lor foruger man [lu ved al.dølge og I.d mi,l{ løje Iii, Blikke mmdst D lule BIdragsydere, scom VI kan S Anyn og Navn" at fil del til al regne med A.r efter Aar er vi al lykkes pli en.nden Pacon, taknemlire lor 'Menrghed~plejen; Del foregives I.Arbejdet-, al Bldragc:ts Størrelse er selvlølgelig p der alaar Masser al Arbejdere ganlke InI. Men iøvrigt gør ler u blg ved Udgivelsen. Det er lor- opmærksom paa, at alt hvad der. menlllg.arbejdere" som Grev ved Søn.dagsgudstjeneslerne I~g- I ~es I Klfkens lasle Bøsser gives al Knulh, Hofjægermester Sehested, II! vor Jule.uddehng, lige..'jm Me. iii L.ndsretssagfører Bryld og Læge OIllhedsplejens Diakonisse saavet h~ PrJlz Clausen. Det er ikke saa som VI Præsler med Glæde mod o sært, II de illke bolder al al In lager Bidrag. - Tak, om vi maa s deres Ansigter frem i fuldt Oag5- regne med Deres Hjælp. m I TIlIlied Pr(l!8fegaard, den I. Deys. cembn 19ou. al Del er en hæslig Gerning, de S N Y e g a a r d udfører. Ikke delle, al de har en.nden Mening end i3ocialdemo- Soci.ldemokr.tiske Tillids- " kralerne og Pagfoleningslederne, maodsmøder. o sk Den f i mn D de gerne have. Bnhver F ormændene og en Del Besly a _nmark hive Lov al have- relses"'!edlemmer fra de SOClaldesJn Mening. Del nederdræguge mokrallske ForeOlnger i ThisIeder, al de benyller den herskende kredsen var Søndag Pormidda Siluallon Ul al udføre MUldvarpe- samlel hl Møde i Thisted. Lands~ ~ arbejde og fremkalde Uro. hngsmand Aksel Hvid rederjorde Atle hæderlige Kredse i d" lor iorskelhge politiske Spørgamaal. " d Et lrgnende Møde lor Hurup anske Polk bøjer sig lor Tidens kredsen afh oldte. Søndag Elter. Krav ag for Kongens og Regerin. middag' Snedsled gens Bud om al undgaa enhver Uro, mens Skæbnen hviler tungt I Att_" I KI. 20. Pulor Chr!aten.ell, TIara S I D =-=-=-=-= liiier I Thi&led Predsforenlng. ' I KI X): Roy.UeatreL.Hana Nlldu o~ia _ emolr-leo Tulamente, IvenskF!lm efter H/almar.. Berimlns Lystspil. Udtivet af.et... ke AneJdu,art:t Kl. 20: P.'ætealret:.KulfeMmordet" Kontol ; MoUevej... ThlI6ed. 'merlkllllk KrlminlllYllspil, Ko..mllld KJ 8-11'1 Oly. F Saml.'er iræfte_ R dl"k POt penonllg.,.re - iskeroe.osker 16'1.-17'/.. e teren bed_! KI, st.rte Oaede. POlt&lrokOllto%1U17U. r"-j'oiiu ;Redaktfo o f SalJfngaund og Omegns PIskeri orenlng holdl i Lørdags Olme", It ~ I l,.., Ori

6 J.nl. ll... r... ~",""""''''' Jernbanegade 1. Telefon 176 østergade - -TIl.:' -~780""' - nu fif for- und, ubi er, k i 79 ar e ev error re eo. Richard Jenaen fik aln Fængaelaatraf fordoblet. K ø b e n h 8 V n. Søfyrbøder Harald Rasmussen III Øslre Landsrel afsagde i Dag Aars fængsel og fhv. formand I Dom over de syv Kommunister, I Søfyrbødernes forbund Rich. le:: der ved Byretten var. idøml haarde sen 16 Aars fængsel (8 Aar) fængselsslraffe lor Delt~gelse i Konlorassislent F ru Mollerup ble~ Terror- og Sabotagehandhnger. Irikendt. Han var ved Byrellen Sømand Kaj Gejl idøm les 16 idømt 3 Aars Fængsel. Aars fængsel (ved Byretten 16 Aar), Mens jre af de dømle laar Sirat. Sømand Alberli Hansen lik en fen mildnet, bliver den fordoblet Tiifægsstraf paa f l Aars fængsel for Rich. Jensen, der anses lor at (Byretten 10 Aar), Sømand Ludvig have spillet en Hovedrolle, ~g som Langlors idøm les 12 Aars fængsel i sin Egenskab af Tillidsmand lor (12 Aar), Havnearbejder Kjeld Sølyrbøderne havde el særligt Vandrnan 6 Aars fængsel (8 Aar), Ansvar. sk ulde afgøre, hvad der videre hiltegningfl m. v., og det er bl. skal forelages. a. el stort Problem med fremskaf Udvalget var enigt om, al man felse af den nødvendige fyld. b..u..,:a" i.ht..~'"-' 1 &...I. U..t...~ tl...i--'-...

7 ammcrsjr.'flllrd erlngsmlloa og gøard er død, ersgaard liar llel okralfet. Hall I Landsnællncl I 1924 III All!! "dlrul,ne Nr. (01'8PII Er.lalnr.1 II1pn In~enne8 Lærer V..,ølCrl(lIl1 rd, 0.108, loden IS. ljecbr. 1941, hvor Oe vln~le r ue kun øfheplu. Ikl"" uflle"lede Oevllllrer vir efler nll'vnlll P rla! Illfalde BUnTen. ". Dansk Ungdomssamvirke - THISTED Medlemmerne It l de i t... ;;-_=I f'nr('niof.!l r inc1hydl's il " - i Oobell/1~alen paa H~:~O:~"~'~. Tor.dng d. 4. reiser Forref"io~sh"er I KllbcnhHllfI. holder Ind 'edel cn PurhDodl ln~ om UnWlo!l'lssillltllirkc og den Silu~llUn, liigerfih og a AMP, mod alholdes I Hundborg IIng.hu. Fredag d. 6. ber J 941. Kl. 20. Porr Clningsfører Børnebørn. O c d d r, Københavo, holder drllg. He'sko)csan~bogef1 gcsllrlgboj.;en medbringes. flune. c indbydes ~ ordshotellet br. Kl. 19 Idlge S kole - ejlgaard røadet. Ad!lSng-. Alle er lielkomnl'. Dansk VERNER CI-lRISTENSEN KI ROPRAK TOR LILLE TORV 1 THISTED TELEl:QN 3 lræ;fhs MGLlG 9-1~ UNDTAGEN K~~DA5. SAMT MANDAG ONSDAG F~EDAG 2-4 ENTRE.:, t 3 Væl., ""0' Lunl Keb CI, All NORR Ingen D.. Bih

8 VBluørBnhBdsforBsfl1ll nu i PalælBalrel Kl. 16. "Ol'" lor I l~b~es lu en fcsllig korns! i Baplislklrken Mandag 8. Decbr. KI. 15. ~e Arliklen '"''' I Inden aen. pr hvem Skemaer kan 1885 l li" M, Th ved at med en mrslykkeskrev et Hallund. Brcv en i"'"' gaa_ Blunck Blunck 0,1 PelSoner opskær~r Brænde II brll!ode, Elere t nære Molorer, er forsynet med OasgeneratoranJæj!. Bagerier andre Er hver VSVi'ksomhe dd,~':'. ~~~~~: Ansøgning til JuleuddelIng.1 Haandvær',,"" nlngens Alderdom91ond bedes sllllel SlInde rh oll J ens en nesi 11 Decbr. Gaver Vlrksomhrder, d~r a Brænde so m Rsavarer v ed Frem. om stillingen al indust rielle Produkter, til A.ylbørnenes Juletr. lor al opnaa Del i det i Vm ter en modtages med Tak af Prk Gal næs skoveje Brænde Inde n Hansen, Pru Kate Brinkmann, Prk. d.1 d pal an e er, er N ordenloll, A sylmoder Prk. O lesen, Krimmal- M B' k " d lor hvem udleveres al Amlsbrændselsudval- I gel, mul Indgive AnS01o(1llng 111 nævnte Udvalg, AdressI! Arnlskonloret i Thisted. vil Læge j ml THISTED AMTSBRÆNDSEL$ UDVALG, d. 2. December 19 ~ 1. P. U. V. EGEDORF. National Aften. med FlØllessang alholdes t Hundborg Forsam IIng.h... Fredag d. 5. Decbr. 20. Porrelnln~sr" rer Knud e d d e. København. holder drag. H0lskolesanKbo~en gesbngboreo medbljnges. Adgang. Alle er velkomne. Dansk Ungdomssamvirke, Hundborl:

9 ,,,n,, del enc Til- " ; ; H:~:,:,:~~~;j;~ vctlkornmende,elv betalt Fra tolk "' Nand,,_ H!almor ksomnen., hvis inkel al dl efter, ember. ~Ialio ll, lor de De nedskaarne BenzInrationer har gjort Anskaffelse af en Gas-Generator aktuel for mange kørselsberettigede. Undgaa Vanskeligheder og Besvær og vælg el gennemprovet drlhslkker' Imberf Anlæg fra Ford. l.d os give Dem alle Oplysninger og Tilbud. Aulori,cr fd forll,"'orlmndl1'r:,= S. Kuhnmiinch Thisted Tlf. 646 Frederlk.torv TI'. 6 48

10 Onsdag d. 3. December Aarg. s Krigsberedskab., ~ me.ned Japan ga -d h ar Vl erc, holder U. S. A. si g beredt til at sætte sin Flaade ind i er er taget fra det -k amen anske Slagskib "Texas" under hvis vældige Kano.. er man ser Slagskjbet "California" I I I I, I I Lempelser i Mørkelægningen -<>- Men ikke i Jylland. - K o b e n h a v n, Tirsdag. Statens civile Luftværn meddeler, at der for at lette Befolkningens Jndkobsmuligheder og Samfærdsel i de tidlige ~lorgen- og Aft.entimer indfores visse Lempelser i MOI'kelægningsbestemmelserne, men kun i det fynske Luftværnsdistrikt og 0streLuft..:. værnsoml'aade - Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. Butiksvirksomheder i Stue- og Kælderetager maa i disse Omraader fra KJ. 6 Morgen og til KJ. 19 fra Møl'l<elægningstidens Indtræden have sædvanlig Indendorsbelysning, uden at ~'lorkelægning af Udstillingsvinduer og Dore er nodvendig. De særlige Regler for Belysning af UdstilEugsvinduer, d. v. s. at denne lmn maa finde Sted indtil l>1orkelægningstiden, gælder stadig. Hvis der fra Sirenerne lyder en hoj Tone af 1 JIIinuts Varighed (Afvarslingssignal), skal almindelig Morkelægning slraks finde Sted. 11M Tli næste Efteranr, pruui..en rer Kron-

11 118. Aarg f, fol' Udbredelse ar l{ol1\ munishsl.e Skdftcr. Mørkelægningslempelserne. -o- 1-hm'for Iklw i JylllllHl, dn Hanll)ol'g IlgNlll Iml' flulet. LClUpclHCt. lcjn!dc Lt!llingrnd. Fængselsstraffe Københavns Byret. el' del' afsagt Domme oyer 2 Tjenestekm'le fol' I ~dl~l'cdclsc uf kommunistisk<" ;'knftcl'. Ved Dommene idomlcs Ic paagæld(ll1dt' Fængs<:'lsstraffl' IHUl henhnlds\'is l ug, 2 A ~\I. I Den Lempelse, der er ludfor!. l\lol'kelægningsbeslcmmclscrne piia Oerne, foles naturhgvls som en Jotor Behagelighed l Byerne, thi selvom selve VlIlduerllc ikke man.-ære oplyst. efter Molkclægningstidens Indtræden, san bliver den Omstændighed. nt Vinduer og Dore til Butikker j Stueetagen ikke skal morkelægge for KJ. 19 en oslor Lettelse for dem, der i den mol'ke Tid færdes pas Gaderne. Nnar Lempelsen Ikke gælder for Jylland, SLUl skyldes dette natul'ligvis, at Varsling ur( Indflyvning af f remmede Flyvere lettere' kun ske ret.tidig ]lh1\ Denle til, at l\'iorkelægningen kan bringes i Orden, end det kan i Jylland, der ligger ud mod Havet. Jmidlertid hal' politipræsidenten i Hamborg nu udstedt Bekendtgorelse om Lempelser ganske t.ilsvarende dem, der er givet for de drulske 01:.'1" og det. virker derfor overrnsl,cnde, at. de Lempelser, som N' ind fort i den ostlige Del ai L;mdet ikke ogsaa er blevel ud"trakt III at gælde J)'Ilund, men man kan ma..'\ske gore l:>ig llanb om, at. det lwmmer,

12 - lrjhljf TED lily OG le G N Dansk Ungdom paa Vagt. Uve r en "e/l mlllt,.æf''' d.u,/i /I:"ltur, Prlhed III f(ef,bevhjslhed. Po"~'"h'lir.r..,r' Knud "a ll.n.1r UI,"dU",.,.rnvl,k" r " fiol vell ", Un~d",nl tlllh'c I'" HoUt!.AI/buIII" I '/'hj,red. Ilrkl! l u';;;o~ ;;:; IWI("U.. ltuil ~Ior II I ' m.lil, D~I VII' v..,.r,;",:":o:,:~;~\:~o:,e'.e'n1rdintif:'''' Jrll l/:.r dr. Ik ~1! m.h'rr li..,e liniii!... d'line MildN, vel' /lvllke II luler... anlc SpergJm..' dtuflu. "h,,'e' lededej., Redllkllo/luekre IlEr VUh R I " II " III O ' ro. Knud O.. II il e brlfkll'lwgede sir I er vel/ormet Puredr,1oI med O U. Arbejde DIf 0PIl.v.,r. lia" "dl.rre I rll SI", "n Del.1I1/... l1d ~ Orllø, "ljtt.om h.n W... 01")''''' IIIo1N. Pli I,,..,,,~nd., porh.nd r Kllud O~dll". lillu, I,., rn~ii I.tller. ", O'l'., o"' o m al lu L.e darhl~dol " dlt'lidl Io Oange ~,unallllll. og cn Pllrn 0 10 dllll.k Unydom ar snlrt lærdl". loenl der pla"hetlg~1 el> n)' PIIII1 al Kield Abel. Villi. R I V n e 111 o 6 t lakkede unller PorumJlngClIs T/lglu l"lnl! Kn ud Gedde ror don I Antl!. bl _,.r del h..,dc vi", Ig, IIID.U ' kuld~ "beide sig!relll III den Porm, dcr piuf'de lu PorhoJd..".., III del bredl IInJIIll'c o/.: holydnlng.fuhle 1I1I;1I01I.JC Arhelde, lom er Ungdomnlenl HovedoPiave. I 8J.rrlnlJ I(lrke o:~.:~':.:; Endnu ha vde D.U. h.fl lor Udi er der ll Sond.&: ~:,' Selydnlng. Mange ::ilcder Illvde Ilcnu'" KJ. 111'/.. Ol! Iler er ArbeJdel dall' SIII gode Spor, (l1l Oudøt/enulc KI,. der vu vlsi god Porslale/5e al deu Vrrdl del h~r III ~ I an slim D U 25 A rs mon. Men' Ungdommen I Armin s..s a derjghed ansi' Sagen for III VH!le S "tt I t t en Lederopgave, der Ikkll kom ti e ses es. den enkel/e nogel videre ved Derfor mulle der oiælles Ind lor, lodprenle den enkel/e unge Kvinde og Mllnd, al hvcr cnestc I' dem er Led I den danske KlI:!de, fe!ltlale ved Redakløt VlIhelm Duponl, Skanderborg Causeri ved Red. B r un s~ og al denne Kæde ikke bliver gaard. Tblslc:d. slærk nok, hvis nogle IIf Leddclle Paa Søndag er del '"".~; er Ivage, [ TIlIs/ed mhkercr sin DInmarks Ungdom hlr I Dllg Beslllllen ved en PeSI paa en gun.ugere SHlJJng end Ung Afholdsholel. dommen I mange andre Lande, PeslIllien ljien derfor mu den Ik ke buve Vllh I D holdes af o n I J:' blødagtig eller 111Ide i Søvn. E flel der er e~t ga m~el KendIng Krfgen skal dansk Ungdom oplage de flesle her I Byen, Idel del er Konkurrencen med en hu ard, D s U s tidligtre fydske Re/sesekre. disciplineret og maliske des/lluslo- læf der nu har erhvervel j neret Ungdom I andre Lande, og RedaklørHllen. dl mal vi Ikke sakke bagud. " liig Ined sin Hver a' 05 mat pøalage sig en e.. en frivillig Værnepllgl for at værne sr mdrtejs:~~jkr:'ær dansk Kullur dansk Rel5bevJdsl- a e v hed Oll Prlhe'd Porslaar vi Ikke men en Uang. kan denne vor Opgave I Dag, vi! dog føle Trang til fgen al genop Premtlden blive endnu mørkere Irlske Bekendlskabel med de for os. mange, han f sit IIdlfgere Arbelcle VI unge skal lære at have Til. færte al. kende, Ild Ul hinandens Motiver. Der har ".d"od',' "II w R'd.k'ør 8 r u 11 s været mange SkIllelInier al poli- gaa rd paa morsom I/sk, rellgles og anden Ari, men csusere over I vi opdager nu. at vi udmærkel Allr". Om delle kan være l Stue SBmmen til el in let lortælle, men vorl Arbejde lor HI!Jhedens Vel. Vi skll b Ul Red. BrunBgallrd og likal l Samarbejdel styrke hver. lune Porlællemaade kan vi andriis Nerver og Fysik, vi skal sige :. Kom selv og her det". henle Styrke hos hverandre, SIa Der bliver sel vfølgelig el ffnl den enkelle Ikke gut III Orunde, Kallebotd med 1111 til delle hørende, All delle skal O.U. byrge op isaasom Peslsange o. a..prilzedlnsk Ungdom. Del bliver visen er hlel'et aklueliserl't og Ikke lusl førl igennem I D. med el Par nye Navn, men af enbver, der blive præsenteret af Kaj, I Betydnfngen detljf. Sagen gælder som. Rik a ogsaa vii give " ikke Lederne alene, men hver Nurner af en eller anden ArI. eneale af os. Naar man deriii hører, at Salen Jeg Iror Ikke pia, al vf blive leslligt pyntel, at der er mer genoem den burde Tid med baeeller til a Mands Orkester, en Ungdom If Dødbidere og Hængehoveder. VI sklll bavl' vort al Billetprisen lor hele denne kun er 1,50 Kr. pro ;,;~;;;,i; Humør og vor KampvlJlle med Ol. Iberegnet, saa er I de lamle Saller Iklldrea al D.s.U. venter luldl hvorjedea Smllel allld blomalrede og der j b'or del ahl' baardt Ul, og hl'; I I fesie i lieg Uv,IY'len. af del runde allesammen paa Sindig Alten Kl. r 8 J.

13 5 Cyklister noteret for ~Iorkelægningsforseelser. Politiet i Sydthy var Onsdag Aften paa Markelægningsinspektion. Der blev noteret 3 Cyklister uden Lys, og 2 med for meget Lys. Desuden havde en af Cyklisterne ikke Legitimationskortet hos sig. Et Hestekøretøj blev ogsaa noteret, nemlig for manglende Baglygte. I :\li, egl

14 ~eb;be' Mørkelægningen j Thisted Lan ch.hcde Gud 11\' /'lin Son, E!'hcd bli\'c hd forb;rde..'lit blive om i Tvh'l d(!tte gorte. e bure C'l e et tomt Virkelig_ har spil-. uld Dæki Verden, os sigel': niel' Jesu J OR. SOm elsker al- CJ'R have l ved det foruden l~en har nne, at ine Ven OR til at ed GUdH r et Ud Verden, Jesu len! lt ~rol'. -ligt det Lov! lkpriel. lorn-t. r!wjdf't For stol't set god. In~IlCkl ion Il [ 1\10I"kClægnillgs_ konsulcntcn. Lordag Aflen fik Thisted Be- SOg af MOJ'kcl:cgnillgSkollsuleDt Lnnq.MeYer, Aalborg, der derefter i el Gencl'rI l.lm Timer Sllil:unen med en PoUti_ lcl'mid betjent gellllemlo-ydsede Byen hotel for at undel'soge MOl'kclægnin_ nesker g~". Denne VHr efter Morkelæg_ s l c r Jllngskonsulentens Mening i det bod, stol'e og hele god. idet der dog en S~ VUl' enkelte Smaaling. man 011- d ~ n i skede rettet og som blev rettet IlIng mel-i pan. Stedet. Lyset i Krydsel lem Fredcl'iksgade og Vestcl'ga_ de, der skinner ])aa Skiltene fol' Ch at advare mod at kore ned ad Ve- hvile, stergade, blev anset fol' at være Regn for stærkt, h vodol' Lyset for omtn Fremtiden vil faa en anden ]nd- H.egn stilling, saa Lyset ikke kan ses man saa meget. sen, Selvom Morkelægningen blev havd ansc.'1; for værende god, beder Po- Plk1. 1 litiet os dog henstille til Forret- net llingsfolkenc, ai de passer PRa, at Beso der ikke er fol' store Lyssluser fol' aabne j deres Forretninger om fl)<'d Mtenen. Det har været galt de lilf.. sidste Aftener, og det mila rettes. IH rkl'11i in i!olte r Jo' i higer ht-dt", OH IJl'illR"l' dl' koll!:\l'j'vntive 'I'illid~mn'nd l'll Tak fol' dpll Ilil OPP t-t'ii, dt' lil'/hltp hmn fm l\lljdl'l i D ThiHtl'U. Ophalillgssl,iJlrt i Voru})ol' Udl' tlr 'l'l1nldion. [kr.,kete forleclen et Uheld R 1""11 Th i. ri t HI

15 HSnaelen'lsBa Ul: u...,..- lejeren 100 de Tildelinger, der gives tilsvarende lit til Klit rrægasdrevne Vogne. ører agsas Prøve - Lufta.arm. I Morges blev der ved Dragsbæk lifterne. blæst Luftalarm. Det drejede sig kun Baadene om en Pro ve. og pea Politi~tBtionen elt op til var man klar over dette, men man It _ skant havde glemt at u! derreue Befollmingen - gik gennem Bladene. Alarmen grv Anled~ 'igl :Hgvis var ning til nogle Misforstaselser, og der g der er mødte agsas nogle Brandmænd og staar der C. B.ere troede, at det var Alvor. til Nord erup. 80 ikke geo Intet Nyt om- Murernes Peoge. Kriminalpolitiet arbejder med Opklaringen af Tyveriet hos Kassereren i Murernes Fagforening i Thisted. Der er fra København kommen forskellige Oplysninger om Resultatet af den Undersøgelse som er foretaget af Pengekassen

16 tistklrken Ttenniddlllr rik l'er 100 ældre Stren,l.rekorot AlfN'd Jen"<.'n Pil ~tor Bech Ved Kaffe Bnlllsgnllrd rcdnjll Peter- I. {I'. Rt1rlig nf ~kri uddele q 'histed, som Del' er kom- - I Centralfyr i Dag udde lokale 'r ('n Gang lndkobslll Ejcndomna indtil Tlldt'linomm(' nll I' I'C Ejcning"('u sk('1' t Lob('~o- {ornæltes. RI' Lllnd- ('11('1'<.' Tid { udsli'ttc rna rjorelin har' l! C'llVI'fI (f) r n ' " plyfmillg lllllc' Ud- I' (lpllnc' I1niL Erl' ( k\'8.nluln_ II\KII!lORI'( forlll'ollrnulo i th'\. D(' C'r ganske' "is! ('Il flnul.som Sutclom. 111('11 d(lll 1.'1' UflHllle i sil fo~orlob. Mørklægning af Skibe, D(lr (>1' kommc't (III ur Dc-k('nd t l:"orcrso ang. ) rol'kbl'rlling af Sklbc. Dl'r RI\ ('.<; \"i:;s(> Il'ndr('(!c R(>g!cr og Ll'mpl'lsrr for N(lddæmpninj;C og Skæl muilti!" af LUlllcl"nerll(', Sammenstødet paa Hanstedvejen. Den 10. J an. cl A, skele der pdd Thlsted-Hnnsted Landevej et Sammenstød mellem en Lastbil og en Rutebil, hvorved begge Køretøjer blev en Del bc:o<klldiget. og af Passagerne l Rutebilen, Arbejdere fra Hnnsted, koln en Del til Skade ChauffØren for RUtebilen, K ri"t.en Q, C h L' i s t c n _ s e n, var mødt l Retten i Vcst.crvig i Cnnr, og Anklagen blev forelagt. ham, Hun var tiltnit for Overtl'rodelsc ni.l\1otol'loven ved at have kørt for hurtigt. samt tiltalt for at have over. trnadt Færdselsloven Ved Ikke al Vise nødvendig Agipungivenhed, ikke at have holdt,'iig.j Vejbanens højre Side og ikke vist }i'oi'sigtighed i Mørke og pan. en glat Vejbane. Christensen nægtede at have gjort sig skyldig l alt dette, Hnns Forklarmg gik ud paa ai have kørt helt ude i Vejbanens højre Side og med højst 36 km Fart. En af Pas!Ulgerel"lle havde endda sagt, at han,'ikulde pn'se paa Telefonpælene. Eralntninltskt-nvet (Ol' Arbejdernes tabte Al'bejdsfontjcllcst.e, Sygehusop_ hold, Svic og Smerte samt odelagt Tøj er sat til omkring 7000 Kr, heri ('I' mdbefnltet Beskadlgclsen af Rutc;bilcn (1000 Kr.). Sagen gunl' nu tilbage til.politime~ierell i Thi"ted. Indbrud I Sæbehus i Thisted. Der er stjaalct en Del Dameundertøj og Strømper. 1)l'1" JUlr i Nal vll'rc'1 Inrlhrud i.sdlou~ R<l'lwhus 'P<lil 11jMIW! ar YI\,,"'rgndl' Ol{ Jo~r('flC'rtk... gadl' i Thili'd, og Pil 0('1 11Illlll'lUldl'l'hlJ og Sll'flmIlC'r pr si an!l'!. ø jælpe ved Fjerl er. 70 Mand Fru Prlvntbr har FJerritslevI modtnget l'ii<!dd SkærvebclæJfllin Grøfter og klinter knn anv; snn 4300 Kr. sinnet. Af pnaregnet der vil n;dv belægningen. Kbm., skal Icv. og delte er Slngnm gen, Haa.ndkrnft ledes ler og er ogsaa Der Side a f og hertil er bejderne skal 1. Juni paa te n sen, St., fylder I Ydby tn pl'ivnl I,v

17 -CrJCHUVIUude blive. paa Syghun nt viii' s ket. g Adgang t sina en l<ontoret. "s Cmlrc!. t en stor ulget fra 'den. Dernduet op, ' han sanun taget r samt 3 ene Udt komme evet Mørt i Styket meget e har taln blevet e faaet g a.fslutlb. San mødte, denne t smukt Ide Lys. lede Effl'a flc Udtl'yk iv, der us' Afcrcsse, rattel l (:dr. t.lhuuu~.owgl:! Fnlcks Ambulance blev rekvireret og korte den unge Mnnd ii.l J{oldby Sygehus, 'Det. val' en Arbejds mand Aage Hansen, DoJlerup, og han er antagelig st.yrtet. med Cyklen og hm' slaaet sig i Faldet, Pan Syg>ehuset oplyser man i DOlg, at. han har det. nogenlunde, ~ En Luftala rm, der lrun var Prøve. Folk troede imidlertid. det,'ar A lvor. I Morges ved 9 Tiden blæste en Sll'ene Luftularm i Thisted Sirenen horles meget. tydeligt over Storstedelen af Byen, og mange af Borgerne VIU' ikke klare over at det ikke Vlll' Byens egne Slr~ner del' varslede, De sogte Tllfluglg: rum, og 1 det hele taget randede del megen Forvll'ing blandt Folk da der tilmed under Alarmen ble~ skudt. OgSntl adsklll ige af Politibetjelene mødte, og dette gnv kun yderligere Anledning til at tro, at del' virkelig var Luftalarm. Efter et Kvarters Forlob blæstes A larmen af igen, uden nt del' vnr sket noget, Det var imidlertid kun en Prove del' blev afholdt, og som Myndig: hedernc var blc\'et gjort. bekendt med i Forvejen, skulde nfholdes pan nævnte Tidspunkt. Der vm imidlertid ikke blevet ~ivet Besked del'o~ ti l nopen, Byens Borgere hth' Iml(lIerUd en Vi8 Ret til lit fna Besked om, det tidligere Cl' KJOI't, at der hhvcl'provealul'm lllu\ bestemte Tider uf DageIl, Ima de kuli I'cltt Mig derefter, God Aften i Thi~ted 1(. U. Thisted K. U. hnvde stu\'l~ndc fuldt liuh til sin l(luhnften i Lo- og Frc!nvumlUg af Film Der vil sikkert nus til denne Aften. forskelllp;e bl!"c fuldt Bihlllmmel\stod fra HDnsled\cj for Rettcn. l JnDufll' skele der 1)1111 Hnnstedvej et Sammenstod mellem en stor LastbIl og en RutebIl, der val' fyldt med ArbeJdere. Begge l{orelojer blev stærkl beskadigede. Rutebilen san meget, nl den ikke kunde repareres, og flere af Arbejderne kom til Skade, Politimesteren i Thisted rejste TIltale mod Rutebilens Chauffør Kl'. O. Christen!!en. der nu bor i Hurup, for Overtrædelse ni :Motorloven ved at have kort for stærkt og nf Færdselsloven ved ikke at have været agtpaagivende nok i Morket og ikke have holdt tilstrækkeligt til højre, I Gnar mødte Chrislensen "ed R etlen 1 Vestervig, med kunde ikke erkende sig skyldig, Hnn hævdede nt Bilen kun lhwde kørt med 35 km Fart, og at han tværbmo~ havde været temmelig langt ude l højre Side af Vejen, medens den modgnaende Bil havde været forlangt inde paa Vejen, Sagen gaa r nu tllbage til politimesteren i Thisted De tilskadekomne Arbejdere har krævet Kr i Erstatninger, ligesom der vllr krævet 1000 Kr- for Skaden pau Rutebilen, Græsbollgnard"S JordnTeal indlemmes i Lild IUit plantage. LnndbrlHtSminislel'iet har nu godkendt Kht\"(('sen('t~ :Køb af Gdr. Svend Lnrsen~ Ejendom...GræsbollRfinl'd" 1 Lild, o~ Gnnl'd('n~ l~'o Tdl', Lund. bestanende nf Agerjord, Eng Og l'ol'\'ejol'd. ~k:l\ h('rmed iudleololes i Lild Klitplantn- Jr(', Hy~ninRl'rn(', lks:l.. tninrl~n, A\'l

18 mies om. NSIIr alle Europos ~aandevending par løbet oyer _rig saa stærkt, ~t Bryat til al ~ kunde have i forsvar. k er saaledes, i gunslirere andre Lande, al laa Sangiarøgl. Store Lra'en Arltelderp.rtl ~ted. ~ - _. ~~ _.- I" "'--Jl',,,_. plus Dyrtidatilæ2" 50 pct. Por Sygetransport belale~ 40 Øre pr. Km. Del meddehea. at Brandfogderne vil laa nye Unilormlkaskelter. For meget Lys Oll tor tldt Lys. I Thialed er der lalden Io,\\ørklægnlngabeder i'i..w Kr. iii Folk, der lor anden Gang er blev!!n noleret for Maf klægnl ngaforseel BCT. To Cyklister, der for anden Oanil: blev taget, mena de Mørl(c kørte uden Lygter, skal betale hver 30 Kr., mena Io andre Cyklister, der førale Ganj.!; vftr IlIiel PIta ulovlige Veje, bløder ~ Kr. hver. Nyt Tyveri i Thisted. plyndret. Por perlonllge I Thisted har næsten hver Nat øren bed., Kl. sit Tyveri al opvise. Da Tjener Hansen, Hotel.Aalborg", i Nat lidt over Midnat kom gaaende op!køpedlllo. 254) ad Vcslergade j Thisted, be:nær. leaard prlval) I kede han, at el Udhængsskab ved acob.en)?bl. ~!~~;~~~~e~,~~~~.d. N:j!!.~e~~_~~~:.- dette ikke er rigtigt en helt anden Vej I til Sagen. Pla'nler Wiltrog er paa Egnen. Han gl. og var i mang~ ved ViisbøJ PJanta~ han Plantør i Svin været Pormand lor gen og er KassE Sogneraad. Sygell.te for N I Thisted Læge Novbr af d Læger anmeldt lølg tilfælde: Børnelammelse.. Blodgang (Paradyøcl SkarlagenBfeber.. Mæalin~er.... Røde Hunde _.... SlI:ulkopper... _.. KiRhollle... Fllreayge... '... Influenn... _...

19 VI ~S I'I' RO... Vl! T/'.U ' f'on I~ g ~= THJfS T1ED OGlEGN Danmarks Værn. o Th ted SI'0dukydcklub k," " '. ' I lo. del p.. lin Maude,.s øn~11l1 i nd~;lide,in nyo: Sk~de. ClI1 ovl'rvejende Del H: Polke! banc, fremhrvede. lu liere SIder j Men vi.hr Ikke ø' den.rore Tilgang. lom r "Oll iii Illusioner o m. nlugerne i den s.mere Tid har ha. buve KrigsmIlgt. De/h: Og... Indre Idrællgrcoc vorr LAud prøvej, DR de r blev nye Skarer III Ungdom Oymna ved,'a dig mindre, mens aliken har jltnnemganende splillet og fottigt. _ Udøvere, Hundbolden er k"qmmen Det er j Fredens OernrrtF\'. godt I Skub, der er slor ha r "in S tyrke Del er lor Svømning. Men Skydmngen, Arbejde, der hør hæver der j en længere Pentlde var nede op Og gjort del iii ej al i en Bølgedal, har nok r Verden, hvor hall den ølørsle TIJgIIUg. hø;1i1 i social og Del er el megelglædeligt I og jlllmindelig Tegn, al Interessen lor Mod stand. Vi er breven et Folk Klasseskel. er vaagen. Del er en af de der netop i denne s l'ær~ TId De sidste 1'/, ABr har VillI, I dunske Folk er sundt og stærkl. I Land kan underlvinges med os Fortrøstning til Fremtrden, All, hvad der samler Folkel, vor l::ityrke. Valbenmag1, om vi ofrer Skylte.agens Fremgao!l 1 SliB meget paa vort I ' imldlerlld vistnok i rigehj{ Grad Men del vi hllr b)'gget op pall den taget til Indlægl al FOI~" d7~ Front ger 08 I linder sig plll højre FlffJ I Mil ltær- spørgsmaalet, Man hævder, al ændrede Indstilling over lor foremngerne ogna gælder holdel Irl Mi/itwlvæsenet. er her, Dllnmark! evige er slindl, hvad Jeppe AakJær O. det er uden Tvivl rigtigt, Ilt ;o::,::r et mere Værn I den I nogen Forandring ak er paa skygger lied Hjemmels Dor, i al/e de Volde 61f Jord 0 11: Sten Omrude. Naar hele Ve/den om- bag I{ugleaprøjterneø Rør. kalfatres, mas vi i Danmark nalurhgvill liøge al i ndretl~ ~s I Tingenes nye Tilstand. Men ' n I BeviHiogssag i Hurup; hn i Dag med Sikkerhed Hurup SO.l{ncraad holdl Mm.~d.e, hvo rledes Verden eller Alle Medlemmer vur - B/aa Korll Oll Mødrehjælpen Aalborg bevilgedes hve, IO Kr, - p, Vinther Thomsen, Slutning ser ud, og mgen kan udaige Danmarks Stilling i den Tid, der kommer efter, Ingen ksn heller i Dag aige, Danmark I den kommende Tid vil have større Nylle af et redskab end hidlil, Vort Størrelse og Beliggenhed forbyder os ganske afgjort al være. m.gt. Der blev i nevn4 at Danmark i i Thisted sig Hen.eende var misrøgtet. Delle er imidlertid en af Ge Ting, vi ikke kar enes og lamles om, man har aet. al snarl alle Europas mindre Sider i en bar laaet deres Por.var løbet Ende, var det end aldrig Isa 81l!rkl, aaa akal der el godt Bryat hl Iro paa. al Danmark kunde,,,., udreltel noget med et Poravsr. Og nllr det notorisk er... af D.nmark er langl ll unst'rere. IUlel end noget al de,.,~" l.1. bliver del aværl a l las bund lor Tale om Misrøgt androg om Tilladelse al handle med I j de al Købmand N. nu benyltede Lokaler. Por Bevillingen stemte 4 _ for Jacobsen, Kjeldsen og - og mod stemte 2 Riis ar Skomager Pedersen, - Til Voldgiftsmænd ved JURtreltens Afløsning valgles Bagerm. Petersen og Uhrmager Nørby. - Den nye Overenskomal k.ommunen Gf Paicks lorelaa, betale 35 Øre pr Dyrtidslilæll 50 pci. betales 40 Øre pr. meddelles. at Brandfogderne faa nye Uniformakaskeller. For meget Lya Dg for lidt L, t Tldøled er der r.'den Io u 40 Kr. lfj POlk, der er bielien noleret Io" anden mena de Mørke kørte uden ak., betale hver 30 Kr., mena andre CYkll.ter, der rarale Vir laiet p.a blovlbte Ve/e, bløder hyer, ",,,et..., "Uk. o""" ~ M.llavef:4. plyndret. Nyr TY rl I Thisred,

20 ængsmeldte ted, at n gik l Niele, at p. En havm Bohavde Værk foreller ening Ting, tte i laaet Boder. I Dag er der hos Politiet i Thisted faldet en Del Bøder, bl. a. for Mørkelægning, hvor et Par af Byens Borgere har modtaget Bøder paa 40 Kr. De havde begge tidligere faaet en Bøde for samme Forhold. En ung Mand, der i Oktober fik 20 Kr. i Bøde for at cykle uden Lys, var noteret for samme Forseelse, og fik denne Gang 30 Kr. i Bøde. Desuden fik et Par andre Cyklister 20 Kr. i Bøde for at have kørt uden Lys paa Cyklen. FÆRRE VANDRERE I 'J1HI STED AMT I erjoi:elil!l!er nu en O øreise over købing (267) ler 49 (21 Tømmerb, - ien Hur sen, "Spa: Morges kj angreb d Mart. Jel tog saa I slagtes. "Jul udbetalte loere.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by Mtr. nr., ejerlav, sogn: I,a, ra41. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- _Horsens by dele) bd. og bl. i tingbogen, OS BOSfl art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (udfyldes

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008 Den danske Sang Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Homann, 1924 Arr. or Wind-Band and soloist Arne Dich 2008 I you use this arrangement, lease send a greeting to arne@dichmusik.dk Find more ree arrangements

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Mioe/aal ud lor Hlostbolm.

Mioe/aal ud lor Hlostbolm. e et arks ien. od om var. lor.ber 600 ll.ai.. "IS'._-'... " ~-------~ Mioe/aal ud lor Hlostbolm. En drivende mine blev onldag alten iaglløget i havet nogle sømil ud lor Hanltholm. To minekullere Irl Iklgen

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen , 01629.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00 Fredningen vedrører: Skibinge Kirke e Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 08-06-1951, 23-06-1952 Kendelser

Læs mere

STAVANGER MUSEUM / AARSHEFTKE, ÅRG: 19(1908), Il. S. 1-4. Il. EN KORT. BERE:rNING OM STAVANGERS MUSEUMS TILBLIVELSE A. J. OLSEN

STAVANGER MUSEUM / AARSHEFTKE, ÅRG: 19(1908), Il. S. 1-4. Il. EN KORT. BERE:rNING OM STAVANGERS MUSEUMS TILBLIVELSE A. J. OLSEN STAVANGER MUSEUM / AARSHEFTKE, ÅRG: 19(1908), Il. S. 1-4 Il. EN KORT BERE:rNING OM STAVANGERS MUSEUMS TILBLIVELSE AF A. J. OLSEN Jf. J. Olsen,. koleil/spek/ør. Th. S. Falck.. konsul. Joh. Iorallge, drif/sbesryrer.

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

01403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke. Domme. Taksations kom m ission en.

01403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke. Domme. Taksations kom m ission en. 01403.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke Domme Taksations kom m ission en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1950, 21-10-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47 AFSTED: Star ten er gået for Anne-Met te Bre dahl ved de Pa ra lym pis ke Lege (PL) i Vancou ver. Hun er psy ko log og skiskytte, og har deltaget seks gan ge i PL si den 1992. 428 tidsskrift f o r n o

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen.

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen. 01760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01760.00 Frdningn vdrørr: Jungt Kirk Domm Taksati onskomm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 20-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> -( REG. NR../7~o

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk ISBN ISBN 978-87-7857-699-6 87-7857-699-7 9 788778 576996 Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer Dværgschnauzer Denne bog giver dig svar på utal li ge prak tis ke ting om fod ring, træ ning og pel s pleje. Med

Læs mere

00867.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00867.00. Fredningen vedrører: Marselisborg Træer. Domme. , Taksationskommissionen.

00867.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00867.00. Fredningen vedrører: Marselisborg Træer. Domme. , Taksationskommissionen. I. 00867.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00867.00 Fredningen vedrører: Marselisborg Træer Domme, Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-02-1943 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Der sker mærkelige Ting

Der sker mærkelige Ting Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

01203.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00. Fredningen vedrører: Visborg Kirke. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet

01203.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00. Fredningen vedrører: Visborg Kirke. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet 01203.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00 Fredningen vedrører: Visborg Kirke e Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-11-1949 Fredningsnævnet 04-04-1949 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Bendt Astrup. 5 Årstidssange. For blandet kor. trofe

Bendt Astrup. 5 Årstidssange. For blandet kor. trofe 5 Årstidssange For blandet kor 2004 trofe 5 Årstidssange Trykt i Exprestrykkeriet Printed in Denmark 2004 trofe 0204 B trofe MMIV 4 4 Til foråret Harald Herdal Œ U Ó 4 4 Tøv ik- ke me- re men 4 kom vi

Læs mere

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891 Fra en korrespondance mellem gårdejer Peder Nielsen, Grønnemark og Rougsø m.fl. Herreders Politiret. Sagen handler om Peder Nielsens besøg hos svogeren urmager Søren Johansen, Eskerod og Peders oplevelse

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 2 Område og medlemmer Foreningen omfatter ejere af følgende matr. nr. 3 ha, 3 hb, 3 hc, 3 hd, 3 he, 3 hf,

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Ordtræning 7. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Ordtræning 7. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. ORDTRÆNING 7 er en revideret udgave af Ordtræningsbogen 7. Serien består af otte hæfter. I dette

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere