Spedalskhedsmissionen 2/2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spedalskhedsmissionen 2/2013"

Transkript

1 Spedalskhedsmissionen 2/2013

2 Riaz historie Bestyrelse: Jan Meyer, læge, Hobro, formand Flemming Møller Mortensen, sygeplejerske, MF, Skørping, næstformand Lisbeth Pedersen, bogholder, Amager, kasserer Asbjørn Hansen, sognepræst, Svinninge Kristian Jensen, skolepsykolog, Aalborg Uffe Torm Redaktionsudvalg: Jan Meyer Asbjørn Hansen (ansvarshavende) Kirkevej 6b, 4520 Svinninge tlf.: Kontor: Administrator: Klaus Leonhardt Skibbroen 6, 2. Postboks 13, 6200 Aabenraa Tlf Fax Tryk: Øko-Tryk Borrisvej 5b, 6900 Skjern Tlf Forsidefoto: Georgina Cranston TLMI Bagsidefoto: TLMI 12 år og spedalsk Tekst og foto: TLMI Oversat af Asbjørn Hansen Riaz familie var straks klar til at støtte ham, selv om han havde fået spedalskhed. Brugte frimærker sendes til: Knud Grøndahl Mortensen Stenlandsvej København S. Riaz er 12 år og bor sammen med sin familie i et hus med bare ét rum. De bor i slummen i Dhaka. I den lille gyde, hvor de har deres hus, bor der også seks andre familier. Riaz var fuldstændig uvidende om, at han havde spedalskhed, og han forstår stadig ikke rigtig, hvad det er. Han fik stillet diagnosen kun to dage, før vi mødte ham. Han legede på gaden i bar overkrop, da en af de ansatte ved Spedalskhedsmissionen bemærkede, at han havde hvide pletter på armene. Hans familie kendte næsten intet til sygdommen, selv om en af deres naboer havde haft den. De var straks klar til at støtte Riaz og fuldt ud acceptere hans plads i familien. Spedalskhedsmissionen støtter nu Riaz og hans familie med medicinsk behandling. I Riaz tilfælde vil det tage seks måneder, hvor han skal tage en multi-drug-pille (MDT=Multi- Drug-Therapy) hver dag. Fordi sygdommen blev opdaget så tidligt, kommer han ikke til at få mén af den på nogen måde. Desuden vil familien få et indgående kendskab til spedalskhed dens årsager og følger. Riaz vil løbende modtage rådgivning fra Spedalskhedsmissionen, så han lærer at leve med de følelsesmæssige følger af at have diagnosen. 2 Spedalskhedsmissionen

3 Fra Dhaka, Bangladesh Fru Momtaz Begum Tekst og foto: TLMI Oversat af Asbjørn Hansen Momtaz Begum tilser en af sine syersker på sycenteret. Momtaz Begum er 31 år og bor i Dhaka hovedstaden i Bangladesh. Hun er mor til fire sønner. Momtaz var utrolig bange for at få spedalskhed. I nærheden af hvor hun boede, havde hun set en spedalsk med et grimt sår. Da hun fandt ud af, at hun selv var smittet med sygdommen, blev hun fyldt med frygt og skam. Hun tænkte, at Gud måske havde forbandet hende. Hun var især bange for, at hendes familie ville blive forkastet af naboerne, og at hendes mand ville ønske skilsmisse. Hun faldt lidt til ro, da hun og hendes mand havde deltaget i et orienteringsmøde om stigmatisering. Mødet var arrangeret af Dhakas Community-baserede rehabiliteringsprogram, som Spedalskhedsmissionen driver. Her lærte de, at spedalskhed kan helbredes og ikke er en forbandelse fra Gud. Momtaz fik behandling med MDT på Dhaka Leprosy Control Projects klinik i Lalbag. Imens passede hendes mand en lille butik. Han tjente dog ikke nok til at brødføde familien. Derfor besluttede Momtaz at deltage i et erhvervsrettet kursus, som rehabiliteringsprogrammet også havde iværksat i hendes nabolag. Da hun var uddannet, lykkedes det hende vha. et lån fra hendes selvhjælpsgruppe at begynde en lille virksomhed, hvor hun fremstillede jihabs. En jihab er et tørklæde, som muslimske kvinder bærer om håret. Det koster Momtaz 125 taka (ca. 10 kr.) at fremstille en jihab, som hun så kan sælge med fortjeneste. Hun har i dag ansat 25 i sit sy-center. Hun kan fremstille omkring 50 jihabs om dagen, og med det supplement til hendes mands indtægt har familien nok til dagen og vejen. Spedalskhedsmissionen 3

4 Landsmøde Lille men uundværlig Landsmødet den 21. april samlede 30 engagerede personer på Christiansborg Spedalskhedsmissionen har ikke store muskler, men udfører et arbejde, ingen andre gør. Sådan kan man måske opsummere de forskellige indlæg og debatter, der blev præsenteret på landsmødet i København. En afgørende forskel De fremmødte blev budt velkommen af formand, Jan Meyer, og efter en salme af Hans Anker Jørgensen indledte sognepræst, Asbjørn Hansen mødet. Han pegede på, hvordan vi fra det lille - men rige - Danmark kan betyde en afgørende og livsforandrende forskel for de spedalske. Endda for forholdsvis små midler. Herefter præsenterede de fremmødte sig for hinanden, og mange angav deres engagement i forhold til arbejdet. Det nytter Daglig leder af kontoret, Klaus Leonhardt, fik derefter ordet og fortalte med udgangspunkt i sin rejse til Bangladesh ultimo 2012 om, hvordan konkrete skæbner har oplevet oprejsning og fornyet livsværdi gennem selvhjælpsgrupper. Disse grupper er på mange måder selvkørende og derfor ikke en dyr foranstaltning men de nytter virkelig og betyder, at mange handicappede og spedalske får mulighed for at få deres egen lille butik eller værksted. Store billeder af Maja Lise Engelhardt prydede det smukke samlingslokale. 4 Spedalskhedsmissionen

5 Klaus præsenterede også regnskabet for Siden Civilstyrelsen har fastslået, at Spedalskhedsmissionen er en fond, har man måttet binde en del af midlerne. Bestyrelsen vil nu prøve at bede om at få en del af disse midler frigjort. Opgaven er den samme Efter frokost kom bestyrelsen på banen og fortalte om aktiviteterne i det forløbne år. Da Spedalskhedsmissionen er så lille en organisation med et relativt begrænset bagland, følger bestyrelsen og ikke mindst forretningsudvalget hele tiden udviklingen meget tæt. Gør vi det rigtige? Passer ambitionsniveauet i forhold til de muskler, vi har at spille med? - Vi må se på, hvilke resultater vi opnår og sætte os mål derefter, sagde Flemming Møller-Mortensen. Opgaven er den samme, men i en ny tid. Indtil vi får udryddet sygdommen, må vi tage os af dem, der rammes og mærker følgerne. Derfor er vi ikke indstillet på at give op, selv om antallet af givere og støtter ikke er stort. Spørgsmålet er, om og hvordan vi kan reformere og forbedre vores måde at arbejde på? Jan Meyer fortalte, at bestyrelsen også har haft følere ude omkring samarbejde med andre organisationer. Herefter kom der flere konkrete forslag fra salen bl.a. at forsøge at få foden indenfor i TV-verdenen eller magasiner som Ud og Se. Man kunne også arbejde på at påvirke de lokale myndigheder inkl. vore egne i Danmark. Klaus Leonhardt foreslog årlige inspirationsdage, hvor materiale og aktiviteter kunne formidles til baglandspersoner, der gerne ville gøre noget mere aktivt f.eks. kreative indsamlinger via julemarked, cykelsponsorløb eller lignende. Det kunne også bare være at kontakte den lokale præst, for at gøre opmærksom på mulighederne og få brochurer i våbenhuset. Mødet sluttede i en positiv ånd. Uanset hvordan Spedalskhedsmissionen vil se ud i fremtiden, er der brug for det støttende og bedende bagland. Formand Jan Meyer byder velkommen til landsmødet på Christiansborg Daglig leder, Klaus Leonhardt, fortalte om sine oplevelser blandt spedalske i Bangladesh Snakken gik ivrigt mellem indlæggene. Her ses Jan Meyer i samtale med Kamma Faartoft og Flemming Møller-Mortensen i samtale med Jørgen Christensen. Midt på dagen viste Flemming Møller- Mortensen rundt på Christiansborg, som er hans arbejdsplads i hverdagen. Spedalskhedsmissionen 5

6 Årsregnskab 2012 Indtægter Private gaver Kollekter og øvrige indsamlinger Momskompensation og Tips&Lotto midler Andre indtægter ) Arv og legater Modtaget fra Danida (DMR-U) ) Renteindtægter ) Samlede indtægter Udgifter Sendt ud til arbejdet for spedalske ) Sendt ud til arbejdet for spedalske via Danida (DMR-U) ) Informations- og indsamlingsomkostninger ) Administrationsomkostninger ) Overskud ) Hele regnskabet kan ses på ww.spedalsk.dk fra 20/5 1) Nedgangen fra 2011 til 2012 skyldes primært, at kursen på Thaka er faldet, så der er brugt færre dkr. til at udbetale det budgetterede beløb. Som konsekvens heraf har Danida bevilget, at vi kan udvide projektperioden til udgangen af Den skulle have været afsluttet 31/ ) Den forøgede renteindtægt skyldes, at vi fra 1/ efter afgørelse fra Civilstyrelsen har en stigende fondskapital på en spærret konto i Danske Bank, forvaltningsafdelingen, hvor pengene investeres forsigtigt. 3) Stigningen skyldes, at der i forhold til 2011 var flere penge at dele ud af på den disponible egenkapital. (se også note 6) 4) Stigningen i omkostning fra 2011 til 2012 skyldes, at vi gennemførte en telemarketingkampagne i Målt over tre år får vi den investerede omkostning hertil ind tre gange. 5) Faldet mellem 2011 og 2012 skyldes primært, at der i 2011 blev afholdt en større udgift til en partnerskabskonference i Bangladesh, og at administrationen har brugt færre timer. 6) Overskuddet for 2012 er anvendt således: Arv overført til bunden kapital Udtaget af disponibel Overskud Egenkapital Bunden Disponibel Egenkapital Egenkapital pr. 31/ Bevægelser i 2012: Regulering primo Værdiregulering, værdipapirer Årets (2012) resultat fordelt: Egenkapital pr. 31/ Spedalskhedsmissionen

7 Spedalskhedsmissionen i tal Takket være, at vi i Spedalskhedsmissionen har en såkaldt folkelig forankring, idet vi har givere, bladmodtagere og frivillige, er vi i stand til at ansøge om støtte til vore projekter fra Danida via Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMR-U), som er os en uvurderlig, professionel, hjælper. De midler, som modtages denne vej, kommer ikke direkte ind i vores eget regnskab, men føres separat. I skemaet nedenfor vises de midler, vi har modtaget fra Danida, og under udgifter (sendt ud til arbejdet for Spedalske via Danida (DMR-U)) går det samme beløb, ud. Linien Sendt ud til arbejdet for Spedalske er de beløb vi har kunnet sende ud fra vore egne, indsamlede midler. Som det kan ses, svinger de beløb, vi modtager i arv, en del. Det påvirker i høj grad de beløb, vi kan sende ud, og også vores administrationsprocent. Hertil kommer, at vi siden 2010 af Civilstyrelsen er pålagt at overføre alle arvebeløb modtaget uden specifik øremærkning til en spærret konto (fordi vi er en fond). Det er derfor vigtigt, at testamenter har den korrekte tekst f.eks.: beløbet skal anvendes til uddeling i overensstemmelse med Spedalskhedsmissionens formål eller beløbet er til uddeling. Hvis du er i tvivl, så giver vi gratis rådgivning omkring testamenteskrivning! Vi vil derfor have fokus på at forsøge at øge gaver fra private, så vi også fremover kan sende penge ud fra vore egne, indsamlede midler og samtidig bevare Spedalskhedsmissionen som en organisation, som kan gøre en stor forskel for mennesker, der er påvirket af spedalskhed. Der er under Omkostninger i procent anført fire forskellige. En separat administrationsprocent inkl. midlerne modtaget fra Danida og en uden. Det samme gælder omkostning til informations- (primært blad, foldere og andre materialer) og indsamlingsomkostninger (indsamlingsbreve, takkebreve m.v.) Hvis man tager informations-, indsamlings- og administrationsomkostninger sammenlagt pr. år fra 2002 og til og med 2012 er de i gennemsnit , hvilket betyder, at omkostningerne i 2012 og 2011 på hhv og er pænt lavere end gennemsnittet. Indtægter Private gaver Kollekter og øvrige indsamlinger Momskompensation og Tips&Lotto midler Andre indtægter Arv og legater Modtaget fra Danida (DMR-U) Danida Renteindtægter Samlede indtægter Udgifter Sendt ud til arbejdet for spedalske Sendt ud til arbejdet for spedalske via Danida (DMR-U) Informations- og indsamlingsomkostninger Administrationsomkostninger Samlede udgifter Årets resultat ( ) Omkostninger i procent Administration Danidamidler medregnet Administration uden Danidamidler Informations- og indsamling Danidamidler medregnet Informations- og indsamling uden Danidamidler Spedalskhedsmissionen 7

8 ISSN Spedalskhedsmissionen Overførsel fra kontonummer GIROINDBETALING KVITTERING Indbetaler 8 7 Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Spedalskhedsmissionen Skibbroen 6, 2. Postboks 13, 6200 Aabenraa Spedalskhedsmissionen Skibbroen 6, 2. Postboks 13, 6200 Aabenraa Meddelelse til modtager BLAD NR 2/2013 Underskrift ved overførsel fra egen konto Kvittering Min gave til uddeling til arbejdet for de spedalske Kroner Øre Gebyr for indbetaling betales kontant Betalingsdato eller Betales nu Kroner Øre..,.., Til maskinel aflæsning Undgå venligst at skrive i nedenstående felt +01< < Dag Måned År Sæt X 4030S (12.06) DB Checks og lignende accepteres under forbehold af at pengeinstituttet modtager betalingen. Ved kontant betaling i pengeinstitut med terminal, er det udelukkende pengeinstituttets kvitteringstryk, der er bevis for hvilket beløb der er indbetalt.

Spedalskhedsmissionen

Spedalskhedsmissionen Spedalskhedsmissionen 1/2013 Hvem har brug for en lungi? I 2004 fik Mohammed Salauddin fra Bangladesh diagnosen spedalsk og begyndte straks behandling. Han har mistet følesansen i venstre fod, men har

Læs mere

Spedalskhedsmissionen 1/2012

Spedalskhedsmissionen 1/2012 Spedalskhedsmissionen 1/2012 Bestyrelse: Jan Meyer, læge, Hobro, formand Flemming Møller Mortensen, sygeplejerske, MF, Skørping, næstformand Lisbeth Pedersen, bogholder, Amager, kasserer Asbjørn Hansen,

Læs mere

Spedalskhedsmissionen

Spedalskhedsmissionen Spedalskhedsmissionen September 4/2010 Aldori Roy Interview med Lissi Stoklund Sogneprædt og Musiker Et gensyn efter 25 år Spedalskhedsmissionen 1 Bestyrelse: Jan Meyer, læge, Hobro, formand Flemming Møller

Læs mere

Spedalskhedsmissionen

Spedalskhedsmissionen Spedalskhedsmissionen 4/2012 Læs i dette nummer: - Mindeord om Johs G. og Karen Andersen - Solstrålehistorie om Mahona fra Tanzania Kom og hør Bestyrelse: Jan Meyer, læge, Hobro, formand Flemming Møller

Læs mere

Spedalskhedsmissionen

Spedalskhedsmissionen Spedalskhedsmissionen December 5/2009 Kort Sagt Forsidefoto: Seetha - Læs om hende på side 8 Klima og 100-års jubilæum Fradrag for gaver Dansk Missionsråd har i snart en årrække udgivet hefter med forskellige

Læs mere

A ktiv Mission hjælp til liv

A ktiv Mission hjælp til liv A ktiv Mission hjælp til liv NR. 1 / DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2014 / 13. ÅRGANG Sanny Kjeldsen Rusland: Fra narkoman til leder af et rehabiliteringscenter Indien: Hiramani læser Biblen i fængslet Polen:

Læs mere

November 2014 - årgang 33 - nr. 4

November 2014 - årgang 33 - nr. 4 November 2014 - årgang 33 - nr. 4 MEDLEMSKAB - KATTEBLADET Alle med interesse i Kattehjemmets arbejde er velkomne som bidragsydere. Der tegnes ikke medlemskab med et fast årligt kontingent, men det overlades

Læs mere

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR!

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! Marts 2013 DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2 FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3 SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4 KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! side 9 Det sociale landskab under forandring Det sociale

Læs mere

Mission ØST. Et møde med Tadsjikistans kvinder. Nordkorea Hvad der gemmer sig bag tallene Årsmøde Hør Mikael Jarnvig fortælle om Nordkorea

Mission ØST. Et møde med Tadsjikistans kvinder. Nordkorea Hvad der gemmer sig bag tallene Årsmøde Hør Mikael Jarnvig fortælle om Nordkorea Mission ØST 9 NR. 2 / marts 2012 / 21. ÅRGANG 15 Nordkorea Hvad der gemmer sig bag tallene Årsmøde Hør Mikael Jarnvig fortælle om Nordkorea fokus Et møde med Tadsjikistans kvinder 2 Indhold 4-7 Tadsjikistan

Læs mere

Efterår 2012 52. årgang nr. 193

Efterår 2012 52. årgang nr. 193 Efterår 2012 52. årgang nr. 193 Redaktør: Knud Kluge Oplag 1000 Pjecen udgives fire gange om året og sendes gratis til alle der ønsker at modtage den. Sankt Vincent Gruppernes formål: At støtte udvalgte

Læs mere

rammer magasinet Nye metoder redder liv

rammer magasinet Nye metoder redder liv Poul Nyrup Rasmussen Jeg går aldrig på pension 6 Dagbog fra Uganda Barbara Moleko møder stærke kvinder 18 Bedstehjælp i Kirgisistan De ældste støtter hinanden 20 2 april 2015 Folkekirkens Nødhjælp magasinet

Læs mere

Julehjælp... og Mødrehjælp hele året

Julehjælp... og Mødrehjælp hele året I dette nummer: Julehjælpen gav mig ro i sindet Troen på en bedre fremtid Rudekuverterne kommer frem i lyset Ekspertens svar på fattigdomsspørgsmål N R. 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 Julehjælp... og Mødrehjælp

Læs mere

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR.

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR. BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende EFTERÅR/VINTER 2012 2013 NR.2-20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED Pårørende fra belastning til ressource Ressource magasinets

Læs mere

Februar 2014 - årgang 33 - nr. 1

Februar 2014 - årgang 33 - nr. 1 Februar 2014 - årgang 33 - nr. 1 MEDLEMSKAB - KATTEBLADET Alle med interesse i Kattehjemmets arbejde er velkomne som bidragsydere. Der tegnes ikke medlemskab med et fast årligt kontingent, men det overlades

Læs mere

Sankt Hans fest på plejehjemmet i Cetun Ingen kan hjælpe alle - alle kan hjælpe én

Sankt Hans fest på plejehjemmet i Cetun Ingen kan hjælpe alle - alle kan hjælpe én NR. 173 SEPTEMBER-OKTOBER 2009 Sankt Hans fest på plejehjemmet i Cetun Ingen kan hjælpe alle - alle kan hjælpe én - direkte hjælp til Østeuropa og Afrika Projekt ØST Lupinvænget 2 A, 5700 Svendborg Tlf.

Læs mere

Aktion børnehjælp. Piger fra en af Cecowors afterschool clubs. Sommer 2013 46. årgang nr. 2

Aktion børnehjælp. Piger fra en af Cecowors afterschool clubs. Sommer 2013 46. årgang nr. 2 nyt Aktion børnehjælp 1 AKTION BØRNEHJÆLP har siden 1965 formidlet hjælp til hundredetusindvis af nødlidende børn i Indiens slumkvarterer og landdistrikter Piger fra en af Cecowors afterschool clubs Sommer

Læs mere

Mission ØST. Nepals børn holder sulten på afstand. Oplev Armenien med Mission Øst. Armenien Få ressourcer til sundhed

Mission ØST. Nepals børn holder sulten på afstand. Oplev Armenien med Mission Øst. Armenien Få ressourcer til sundhed Mission ØST NR 2 / marts 2009 / 18. årgang 10 12 Armenien Få ressourcer til sundhed Afghanistan Køerne hjælper med madlavningen fokus Oplev Armenien med Mission Øst Læs side 15 Nepals børn holder sulten

Læs mere

værdi Overvads overblik nyt fra Alm. Brand Invest Alt andet end pension Hvem bestyrer dine penge? Hvorfor er afkast og udbytte ikke ens?

værdi Overvads overblik nyt fra Alm. Brand Invest Alt andet end pension Hvem bestyrer dine penge? Hvorfor er afkast og udbytte ikke ens? værdi nyt fra Alm. Brand Invest Overvads overblik Grækenland: Sol, strand og snart bankerot? Hvem bestyrer dine penge? Mød bestyrelsen i Alm. Brand Invest Alt andet end pension Om hvordan vi bruger skattelettelserne

Læs mere

November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI KATTENS JUL LANDSINDSAMLING 2008

November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI KATTENS JUL LANDSINDSAMLING 2008 November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI LANDSINDSAMLING 2008 KATTENS JUL MEDLEMSSKAB - KATTEBLADET Alle, der er interesseret i Kattehjemmets

Læs mere

Den bedste kamp mod kræft er dig

Den bedste kamp mod kræft er dig Magasinpost IDNR 12757 Afsender: Kræftens Bekæmpelse I Strandboulevarden 49 I 2100 København Ø Den bedste kamp mod kræft er dig Kræftens Bekæmpelse er helt afhængig af bidrag fra private og erhvervslivet,

Læs mere

Mission ØST. Armenien tur retur. Nepal løsningen var kun én km væk Min hjælp skal fortsætte efter det her liv. NR 5 / september 2008 / 17.

Mission ØST. Armenien tur retur. Nepal løsningen var kun én km væk Min hjælp skal fortsætte efter det her liv. NR 5 / september 2008 / 17. Mission ØST NR 5 / september 2008 / 17. årgang 11 14 Nepal løsningen var kun én km væk Min hjælp skal fortsætte efter det her liv fokus Armenien tur retur 2 Indhold 4-10 Armenien Vi rydder op på et værelse,

Læs mere

Maj 2013 - årgang 32 - nr. 2

Maj 2013 - årgang 32 - nr. 2 Maj 2013 - årgang 32 - nr. 2 MEDLEMSSKAB - KATTEBLADET Alle med interesse i Kattehjemmets arbejde er velkomne som bidragsydere. Der tegnes ikke medlemsskab med et fast årligt kontingent, men det overlades

Læs mere

Mission ØST. Afghanistan er verdens værste sted at være kvinde og barn. Hjælp til ofrene for jordskælvet i Haiti se side 15

Mission ØST. Afghanistan er verdens værste sted at være kvinde og barn. Hjælp til ofrene for jordskælvet i Haiti se side 15 Mission ØST NR. 1 / FEBRUAR 2010 / 19. ÅRGANG 9 12 Armenien Kristina hjælper andre ud af den skam, der næsten slog hende ihjel Rumænien Fra rask til forkrøblet på et splitsekund Hjælp til ofrene for jordskælvet

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Fattigdom og social udstødelse

Fattigdom og social udstødelse Fattigdom og social udstødelse hvad er det? UNDERVISNINGSHÆFTE FOR 8. OG 9. KLASSE I DANSK OG SAMFUNDSFAG Forord LANDENE I DEN EUROPÆISKE UNION er gået sammen om at gøre 2010 til Europæisk År for bekæmpelse

Læs mere

Kortlægning af julehjælpen 2013. Gennemført af Rådgivende Sociologer for Bikubenfonden, januar 2014

Kortlægning af julehjælpen 2013. Gennemført af Rådgivende Sociologer for Bikubenfonden, januar 2014 Kortlægning af julehjælpen 2013 Gennemført af Rådgivende Sociologer for Bikubenfonden, januar 2014 Betragtninger på tværs af undersøgelsen Fondens julehjælp dækker bredt geografisk og gives til forskellige

Læs mere

Maj 2009 - årgang 28 - nr. 2. Kattens til ferie Odense efter branden En dag med dyrlægen

Maj 2009 - årgang 28 - nr. 2. Kattens til ferie Odense efter branden En dag med dyrlægen Maj 2009 - årgang 28 - nr. 2 Kattens til ferie Odense efter branden En dag med dyrlægen MEDLEMSSKAB - KATTEBLADET Alle, der er interesseret i Kattehjemmets arbejde, er velkomne som bidragsydere. Der tegnes

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

November 2011 - årgang 30 - nr. 4. KattensJul

November 2011 - årgang 30 - nr. 4. KattensJul November 2011 - årgang 30 - nr. 4 KattensJul MEDLEMSSKAB - KATTEBLADET Alle med interesse i Kattehjemmets arbejde er velkomne som bidragsydere. Der tegnes ikke medlemsskab med et fast årligt kontingent,

Læs mere

Årgang 50 nr. 3 Sept./okt./nov. 2012

Årgang 50 nr. 3 Sept./okt./nov. 2012 Mission Årgang 50 nr. 3 Sept./okt./nov. 2012 palma h j e m m e o g u d e For 50 år siden så vi sådan ud! Det var en stor glædesdag, da vi her var begyndt på Bibelskolen i Oslo for senere at rejse ud i

Læs mere