Broeffekter. og muligheder. i Øresundsregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Broeffekter. og muligheder. i Øresundsregionen"

Transkript

1 Broeffekter og muligheder i Øresundsregionen 1

2 Om denne rapport Denne rapport indeholder resultater fra to rapporter, som Öresundskomiteen og Øresund Direkt er bestillere af, samt beregninger foretaget af Øresundskomiteen. De to rapporter er De ekonomiske vinsterna av Øresundsförbindelsen, der er udarbejdet af Øresundsinstituttet samt Hindringer for en integreret Øresundsregion udarbejdet af Copenhagen Economics. 2

3 3

4 Broeffekter og muligheder i Øresundsregionen De samfundsøkonomiske gevinster af Øresundsbron er så store, at man kunne bygge yderligere to-tre faste forbindelser over sundet for de penge, Danmark og Sverige har tjent. Siden broen åbnede i 2000, har den således skabt gevinster for i alt 57 milliarder DKK alene gennem pendling og reducerede rejseomkostninger. I 2012 beløb de samfundsøkonomiske gevinster sig til 6,3 milliarder DKK. Det viser en række analyser, der er igangsat eller udarbejdet af Öresundskomiteen og Øresunddirekt. De 57 milliarder DKK er et forsigtigt bud på de samfundsøkonomiske effekter af Øresundsbron. For udover gevinsterne ved pendlingen og de reducerede rejseomkostninger kommer dynamiske effekter fra ændret lokalisering samt reducerede konjunktursvingninger. Den danske økonomi har gennem øresundspendlingen modtaget en betydelig økonomisk indsprøjtning på i alt 43 milliarder DKK som følge af at mange svenskere er kommet ind på det danske arbejdsmarked. Hver 4

5 ansat på det danske arbejdsmarked skaber årligt en værditilvækst på omkring danske kroner og med en nettostrøm på svenske pendlere beløber det sig til 5 milliarder DKK i 2012, som de svenske pendlere løfter den danske værditilvækst. De reducerede rejseomkostninger beløber sig til 14 milliarder DKK i hele perioden Reduktionen i rejseomkostningerne skyldes to faktorer. Dels forkortede Øresundsbron rejsetiden over sundet og dels blev det billigere at tage turen over sundet. De reducerede rejseomkostninger (tid og pris) giver årligt brugerne af den faste forbindelse 1,3 milliarder DKK i konsumentoverskud i forhold til, hvis broen ikke var blevet bygget. Samtidig er der en milliardgevinst at hente ved at løse grænsehindringer. Ved at løse blot tre grænsehindringer ville det løfte den økonomiske aktivitet i Øresundsregionen med 1 milliard DKK om året. De tre grænsehindringer, der er tale om, er svensk bosiddende ikke-eu borgeres manglende mulighed for at arbejde i Danmark nationale autorisationskrav problemer med at arbejde i to lande samtidigt De samfundsøkonomiske gevinster ( ) DKK SEK Øresundspendlernes løft af værditilvæksten Reducerede rejseomkostninger I alt

6 Svensk bosiddende ikke-eu borgernes manglende mulighed for at arbejde i Danmark er den grænsehindring, der har det største økonomiske potentiale med en halv milliard DKK om året, mens nationale autorisationskrav vurderes at koste 280 millioner DKK om året i tabt værditilvækst. Problemer med at arbejde i to lande samtidig giver et årligt tab på 190 millioner DKK om året. Informationsbarrieren er en af de grænsehindringer, der er blevet fjernet delvist gennem etableringen og den fortsatte eksistens af informationstjenesten Øresunddirekt. Denne informationsindsats har samlet set gavnet samfundsøkonomien i Øresundsregionen med cirka 210 millioner DKK årligt. Beregningerne er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt øresundspendlere. 20 procent svarede, at Øresunddirekt er en uvurderlig hjælp, når man skal flytte til eller søge arbejde på den anden side af Øresund. I kølvandet på Øresundsbron er der fulgt andre investeringer i Øresundsregionen. Fire af de vigtigste er 1. Udbygning af Kastrup Lufthavn, der i dag er Sveriges næststørste udrejselufthavn. 2. Citytunneln i Malmø og bydelen Hyllie med Malmö Arena, der lagde boldbane til VM i håndbold i 2011 og ligger scenegulv til Eurovison Song Contest i Fusionen af Københavns og Malmøs havneselskaber til Copenhagen Malmö Port, der i dag er nordens største havn for bilimport og Europas førende havn for krydstogtskibe. 4. ESS - European Spallation Source - neutron- og materialeforskningsanlægget, der åbner i Lund i 2019 og er i fuld drift i 2025 og som for alvor vil sætte Øresundsregionen på forskningens verdenskort. 6

7 7

8 8 EFFEKTER PÅ BESKÆFTIGELSE OG PRODUKTION

9 Siden Øresundsbron åbnede i år 2000 har den danske økonomi gennem øresundspendlingen modtaget en betydelig økonomisk indsprøjtning på i alt 43 milliarder DKK. Øresundspendlerne bidrog i 2012 med 5 milliarder DKK i værditilvækst til den danske økonomi. De mange svenskere, der er kommet ind på det danske arbejdsmarked, løste et arbejdskraftproblem under højkonjunkturen. Hvis de danske arbejdsgivere ikke havde haft mulighed for at rekruttere svenskere, havde dansk økonomi mistet endnu mere produktion og dermed værditilvækst end det, Danmark tabte i overophedningen i 00 erne. Den samfundsmæssige gevinst måles som værditilvæksten per medarbejder. Værditilvækst er en opgørelse af den tilvækst, der sker i virksomhederne. om de danskere, der er flyttet over Øresund og halvdelen af de tredjelandsborgere, der er flyttet fra Sjælland til Skåne og nu pendler til et job i Danmark. Samtidig er der også personer, der pendler fra Sjælland til Skåne. De har formentlig tidligere haft et job hos en dansk arbejdsgiver og har her efterladt ledige stillinger. Alt i alt giver øresundspendlingen et nettotilskud af arbejdskraft på personer til det danske arbejdsmarked. Hver beskæftiget skaber i gennemsnit en værditilvækst på omkring DKK. Det giver i alt et løft i værditilvæksten på 5 milliarder DKK årligt. I disse beregninger er sæsonansatte ikke medtaget. En stor del af de sommervikarer, som er ansat hos de danske arbejdsgivere, især i turismeerhvervet, er svenskere. Men da de kun arbejder en del af året i Danmark, indgår de ikke i den officielle statistik, der er grundlaget for ovennævnte beregninger. I 2010 pendlede personer fra Skåne til Sjælland. En del af disse var også inden de begyndte at pendle over Øresund ansat hos en dansk arbejdsgiver og kan derfor ikke betragtes som en øget medarbejdertilgang til det danske arbejdsmarked. Det drejer sig I beregningerne er endvidere yderst forsigtigt antaget, at en dansker, der arbejder i Skåne, går lige op med en skåning, der arbejder i Danmark. Dette er som nævnt en forsigtig antagelse; normalt vil man antage, at arbejdstagere kun pendler over sundet, hvis de derved 9

10 opnår en beskæftigelse, der matcher deres kompetencer endnu bedre end deres tidligere arbejde. Der må antages at være positive samfundsøkonomiske effekter alene som følge af, at et større arbejdsmarked har endnu bedre match mellem udbud og efterspørgsel end et lille; men dette er som sagt på grund af usikkerheden ikke medtaget i beregningerne. Effekten på beskæftigelse og produktion af den faste forbindelse over Øresund er også af andre grunde større end de 5 milliarder DKK som øresundspendlerne skaber. Beskæftigelsen er steget mere i Øresundsregionens to dele end i de øvrige dele af Sverige og Danmark efter åbningen af Øresundsbron i En mindre del af denne stigning er en mervækst som Danmark og Sverige ikke ville have fået uden Øresundsbron. Det gælder for eksempel de tilfælde hvor Øresundsregionens attraktivitet trækker virksomheder eller privatpersoner til regionen, der ellers ikke ville etablere sig eller bosætte sig i Danmark eller Sverige. En anden del af denne beskæftigelseseffekt er forårsaget af ændringer i virksomheders og privatpersoners lokaliseringsmønster i Danmark og Sverige. Denne effekt giver ikke et løft til den samlede dansk-svenske økonomi, men omfordeler væksten fra andre dansk-svenske lokaliteter til Øresundsregionen. Samlet kan disse effekter kaldes for broeffekter. Den sidste del af beskæftigelsesstigningen er forårsaget af den generelle trend, der er mod en fortsat koncentration af vækst, virksomheder og mennesker til storbyområderne. Det er svært at vurdere, hvor store de tre forskellige effekter er, men de nævnte effekter beskrives og uddybes nedenfor. Øresundsbron løfter København og Malmø Den økonomiske situation i Øresundsregionen, og ikke mindst i de to største byer, København og Malmø, så helt anderledes ud på det tidspunkt brobeslutningen kom, end i dag. Den samlede beskæftigelse på Sjælland og i Skåne begyndte at falde for i årene derefter, , at falde kraftigt med et fald på i alt personer. Lavkonjunkturen ramte alle dele af Sverige og Danmark på den tid, men København og Malmø blev hårdest ramt af alle. Krisen i begyndelsen af 1990 erne føles i dag langt væk takket være, at økonomierne kom sig så bemærkelsesværdigt hurtigt. 10

11 Beskæftigelsen i Øresundsregionen steg med personer fra 1993 til 2000, svarende til 1,2 procent per år. Både i Region Hovedstaden og i Københavns Kommune steg beskæftigelsen mere end på landsplan, med henholdsvis 1,5 og 1,4 procent. Den samlede beskæftigelse i Danmark steg 1,1 procent i samme periode. Krisen fastholdt sit greb længere i Skåne, hvor stigningen i beskæftigelsen var 1,1 procent per år i perioden og lå under den gennemsnitlige stigning i hele Sverige, der lå på 1,2 procent per år. I tiåret efter åbningen af Øresundsbron har væksten i beskæftigelsen generelt været lavere i begge lande. Det skyldes blandt andet den 11

12 hårde opbremsning som finanskrisen gav anledning til, og den periode med lavvækst som økonomierne efterfølgende er trådt ind i. I alt er der i perioden skabt jobs i Øresundsregionen. Manglen på arbejdskraft i Danmark har lagt en begrænsning på, hvor meget den danske beskæftigelse er steget. Beskæftigelsen i Danmark er i 00 erne steget 0,1 procent per år. Og igen er beskæftigelsen steget mere i Region Hovedstaden og i Københavns Kommune end på landsplan med 0,2 procent per år i Region Hovedstaden og 0,5 procent per år i København. Skåne er derimod gået mod den danske trend i og med at beskæftigelsen er steget mere efter årtusindeskiftet end før, og samtidig er den steget mere end på landsplan. Beskæftigelsen i Skåne er steget med 1,1, procent per år efter år 2000 sammenlignet med 0,8 procent i hele Sverige. Medregnes øresundspendlere, der bor i Skåne og arbejder i Danmark, er beskæftigelsen steget med 1,4 procent. Denne effekt er størst i Malmø, hvor beskæftigelsen er steget med hele 2,5 procent per år, hvilket er en af de højeste stigningstakter i Norden. Mervæksten for Københavns Kommune i forhold til det øvrige Danmark i perioden svarer til jobs i En stor del af denne mervækst kan imidlertid tilskrives en catchup-effekt, da området havde mange arbejdsløse, der kom i arbejde, da konjunkturerne vendte. Øresundsinstituttet antager i rapporten De ekonomiske vinsterna av Øresundsförbindelsen, at 20 procent af mervæksten i Københavns Kommune i perioden er en følge af investeringen i en øresundsforbindelse. Det giver et løft i værditilvæksten på 3,7 milliarder SEK i 2010 og for perioden et akkumuleret tilskud til værditilvæksten på 42,8 milliarder SEK. Øresundsforbindelsens økonomiske effekter synes at være kommet senere i Malmø end på den danske side, hvilket kan skyldes, at anlæg af Citytuneln gennem Malmø og udviklingen af Hyllie området syd for Malmø blev påbegyndt langt senere end tilsvarende satsninger i København. Endelig blev Malmø også hjulpet af Københavns stærke økonomiske udvikling og de danskere, der flyttede til, som styrkede efterspørgslen efter boliger, varer og tjenester. 12

13 Den stærkere vækst i Malmø og Skåne end i det øvrige Sverige svarer til jobs ifølge Øresundsinstituttets beregninger. Øresundsinstituttet vurderer, at cirka halvdelen af denne mervækst i er effekter af investeringer i den faste forbindelse over Øresund og dertil hørende investeringer, som Citytunneln, mens den øvrige del er en catchup-effekt efter kriseårene. Det svarer til et løft i værditilvæksten på 4,9 milliarder SEK og akkumuleret for hele perioden til 25,4 milliarder SEK. Vækst i beskæftigelsen Malmö kommun, natbefolkning inkl. pendlere til Sjælland Skåne, natbefolkning inkl. pendlere til Sjælland LA* Malmö-Lund LA Göteborg LA Stockholm Skåne Sverige Københavns Kommune LA Øresund Region Hovedstaden Sjælland * LA står for Lokalt Arbejdsmarked Danmark Jylland ogfyn Region Sjælland 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 13

14 14 REDUCEREDE REJSEOMKOSTNINGER

15 Med åbningen af Øresundsbron blev rejsetiden over det sydlige Øresund reduceret fra 45 minutter med flyvebåd til 34 minutter med tog og fra 55 til 10 minutter med bil. Det blev også billigere at krydse Øresundsbron i bil end det var at tage med Dragør-Limhamn færgen. De reducerede rejseomkostninger og værdien af den tid, som de rejsende sparer, svarer til 14 milliarder DKK (17 milliarder SEK) for perioden For 2012 beløber dette konsumentoverskud sig til 1,3 milliarder DKK. Det er især de forretningsrejsende, der bidrager til det store overskud. I 2010 stod de forretningsrejsendes andel for 64 procent af hele konsumentoverskuddet. Den sparede rejsetid værdisættes ud fra hvor meget de rejsende er villige til at betale for at få denne rejsetidsbesparelse. Tidsværdierne er derfor større for erhvervsrejser end for pendlingsrejser og større for pendlingsrejser end for fritids- og ferierejser. Tidsværdierne fastsættes af transportministeriet i Danmark og i Sverige af arbejdsgruppen ASEK, der ledes af Trafikverket. 15

16 16 ØVRIGE DYNAMISKE EFFEKTER

17 Reducerede konjunktursvingninger Danskernes migration til Skåne og svenskernes indtog på det danske arbejdsmarked har bidraget til at reducere de negative effekter af højkonjunkturen i midten af 00 erne. Den primære årsag til den danske migration til Skåne var de høje boligpriser på den danske side af Øresund. Disse danskere valgte at træde ud af det danske boligmarked og det mindskede gruppen af potentielle købere på det sjællandske boligmarked. Jo flere købere til en given bolig, jo højere bliver prisen presset op. De danskere, der valgte at bosætte sig i Skåne, har mindsket det prispres, der var under højkonjunkturen på det danske boligmarked. Nettomigrationsstrømmen af danskere til Skåne på sparede selv 5,6 milliarder SEK, men samtidig sparede de også de øvrige boligkøbere på det sjællandske boligmarked for store beløb, da de interesserede købere blev færre. Ikke bare på boligmarkedet, men også på arbejdsmarkedet, har samarbejdet over Øresund været med til at reducere de negative konjunktureffekter. I højkonjunkturårene var dansk økonomi tæt på overophedning. Virksomhederne fik sværere og sværere ved at få besat de ledige stillinger, rekrutteringsomkostningerne steg og lønpresset øgede. Manglen på arbejdskraft fik også en del medarbejdere til at lønhoppe fra den ene arbejdsgiver til den anden. En del virksomheder valgte i den situation at flytte virksomheden til udlandet eller automatisere. Dansk erhvervsliv tog skade af den store mangel på arbejdskraft, men situationen ville have været værre, hvis ikke de mange svenskere havde gjort deres indtog på det danske arbejdsmarked. Øresundspendlernes positive effekt på udviklingen i beskæftigelsen på den danske side af sundet illustreres ved at sammenligne tal for beskæftigelsen fra Danmarks Statistiks registerbaserede arbejdsmarkedsstatistik (RAS), der ikke har øresundspendlerne med, med tal fra Ørestat, hvor øresundspendlerne indgår. Ifølge tal fra RAS steg beskæftigelsen i Region Hovedstaden 0,83 procent og i Københavns Kommune 1,75 procent under overophedningsårene Når øresundspendlerne tælles med, blev den faktiske vækst i 17

18 Gennemsnitlig årlig ændring i beskæftigelsen i perioden Københavns Kommune Brøndby Region Hovedstaden Den danske del af Øresundsregionen Region Sjælland Officiel dansk statistik Faktisk ændring inkl. pendlere fra Skåne Helsingør Tårnby Dragør -2,0-1,5-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 Procent 10,0% beskæftigelsen 9,0% 1,2 procent i Region Hoved- 8,0% staden og 2,12 i Københavns Kommune, det 7,0% vil sige at pendlerne fra Skåne stod for 30 6,0% henholdsvis 20 procent af væksten. 5,0% 4,0% 3,0% Spredning af vækst 2,0% Vækst i de centrale dele af Øresundsregionen påvirker 0,0% velstanden i de øvrige dele 1,0% af Malmö Burlöv Andel af de beskæftigede, der arbejder i Danmark (2008) Vellinge Bjuv Skurup Helsingborg Landskrona Svedala regionen. Når væksten øges med 1 procent i Region Hovedstaden øges væksten i Region Sjælland med 12 promille og i Skåne med 10 promille. Det viser rapporten Flere udenlandske videnarbejdere til Hovedstadsregionen 1. De positive effekter på væksten i de øvrige dele af Øresundsregionen, skyldes pendling, handel og videndeling. Når væk- 1 Rapporten er udarbejdet af Copenhagen Economics for REG LAB på vegne af en række af REG LABs medlemsorganisationer: Erhvervsstyrelsen, Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Copenhagen Capacity, Væksthuset Hovedstaden og Öresundskomiteen. Trelleborg Åstorp Klippan Staffanstorp Skåne 18

19 Andel af de beskæftigede, der arbejder i Danmark i 2008 Malmö Burlöv Vellinge Bjuv Skurup Helsingborg Landskrona Svedala Trelleborg Åstorp Klippan Staffanstorp Skåne 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 Procent sten stiger, er der behov for flere beskæftigede en del af disse vil være bosat i andre regioner. Når husstandsindkomsten stiger, stiger forbruget også og hovedparten af dette forbrug vil ske dér, hvor man er bosiddende. Øget produktion kræver også flere råvarer og tjenesteydelser, hvoraf nogle vil komme fra virksomheder i de øvrige regioner. Endelig sker der også en videndeling, både via erfaringsudveksling samt gennem rekruttering af medarbejdere fra andre virksomheder. Værdifuld informationstjeneste Informationstjenesten Øresunddirekt har siden 2000 tilvejebragt information om at arbejde, flytte eller drive virksomhed hen over Øresund. Beregninger fra Copenhagen Economics viser, at denne informationsindsats samlet set har gavnet samfundsøkonomien i Øresundsregionen med cirka 210 millioner DKK årligt. Beregningerne er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, som Øresundsbron gennemførte i efteråret 2011 blandt 19

20 bilpendlere på Øresundsbron. 20 procent af respondenterne svarede, at Øresunddirekt er en uvurderlig hjælp, når man skal flytte til eller søge arbejde på den anden side af Øresund. De 20 procent vurderes at være et forsigtigt bud, da bilpendlerne over Øresundsbron ofte er velstillede og ressourcestærke. Det vurderes derfor, at tallet ville have været højere, hvis undersøgelsen også havde været gennemført blandt togpendlere. Copenhagen Economics har beregnet den gennemsnitlige værdi af et jobskifte til cirka om året. Det giver en samlet sum på 210 millioner DKK. Arbejdsformidlingens forsøg på at finde ledige stillinger til de arbejdssøgende på den anden side af sundet, men også forsøget på at skabe lærlinge- og praktikpladser på den anden side af sundet kan medregnes som en del af det fælles arbejdsmarked. Ikke mindst for de unge og personer af ikke-europæisk herkomst har dette arbejde været vigtigt. Informationstjenesten Øresunddirekt har været den drivende kraft bag arbejdet med at skabe en fælles region for lærlingeuddannelser, det vil sige at åbne op for at de svenske elever får mulighed for at tage deres uddannelse på de danske erhvervsskoler samt at gøre de svenske arbejdsgivere interesserede i den danske lærlingemodel. Især bør nævnes samarbejdet om speditøruddannelsen med Handelsskolen i Roskilde og en gruppe svenske speditører. Et eksempel på hvor værdifuldt det fælles arbejdsmarked er - også i den nuværende periode præget af lavkonjunktur og omstillinger - er AstraZenaca. AstraZenaca nedlagde i 2011 forsknings- og udviklingscentret i Lund med omkring 1000 ansatte. Med Øresunddirekts hjælp er det lykkedes for et flertal af de tidligere ansatte på AstraZenaca i Lund at finde arbejde i lægemiddel- og biotek-clustret i København. Det er et godt eksempel på, hvordan det fælles arbejdsmarked i Øresundsregionen kan opsuge arbejdskraft, der ikke længere er brug for i andre dele af regionen. 20

21 21

22 22 INVESTERINGS- EFFEKTER AF ØRESUNDSBRON

23 Beslutningen om at bygge Øresundsbron påvirkede forventningsbilledet hos såvel private som offentlige aktører. Konsekvensen blev, at der blev taget flere investeringsbeslutninger og det påvirkede hvor såvel virksomheder som privatpersoner valgte at lokalisere sig. Nedenfor nævnes nogle af de vigtigste effekter af enten beslutningen om at bygge Øresundsbron eller af åbningen af den faste forbindelse. Kastrup Lufthavn Sveriges næststørste lufthavn Kastrup Lufthavn er i dag Sveriges næststørste udrejselufthavn. I alt 3,8 millioner svenskere benyttede i 2011 Kastrup Lufthavn som udrejselufthavn. Det svarer til i alt 17 procent af alle udrejsende passagerer fra lufthavnen. Med et velintegreret togsystem på den svenske side samt tilkomsten af Øresundsbron, blev rejsetiden til Kastrup reduceret væsentligt for store dele af det sydlige Sverige. Det har styrket Kastrup Lufthavns konkurrenceposition overfor Arlanda Lufthavn i Stockholm. Samtidig med at byggeriet af Øresundsbron fandt sted, og der af den årsag kom både jernbane og motorvej til lufthavnen, blev der investeret 3,3 milliarder DKK i udbygning af en ny fingerbygning, nyt bagagesorteringsanlæg, nyt cargocenter og den nye terminal 3 med direkte udgang til den nye jernbanestation. I 1998 rejste i alt 1 million svenskere ud fra Kastrup Lufthavn og alt imens antallet af transferpassagerer fra det nordlige og mellemste Sverige er faldet, er antallet af passagerer fra Sydsverige steget. Det er sandsynligt, at Kastrup Lufthavn ville have mistet sin status som Nordens hub uden tilkomsten af Øresundsbron. Citytunneln i Malmø og bydelen Hyllie Citytunneln i Malmø er en vigtig følgeinvestering af Øresundsbron. Citytunneln har givet Malmø to nye togstationer, Triangeln og Hyllie, samt omdannet Malmö Centralstation fra at være en sækstation, hvor togene har endestation, til at være en station med gennemkørende tog. Det har givet store rejsetidsbesparelser og større kapacitet på banegården. 23

24 Ved den sydlige station, Hyllie, vokser nu en helt ny bydel op med messehal, boliger, kontorer og ikke mindst det nyligt åbnede shoppingcenter Emporia samt Malmö Arena. VM i håndbold 2011 blev afholdt i Göteborg og Malmø, hvor Malmö Arena dannede rammen om hovedparten af de danske kampe og om finalen. VM i håndbold kunne følges af to milliarder tv-seere, tilskuere var på plads, og gav en omsætning på 110 millioner SEK og et overskud på cirka 30 millioner SEK. Håndboldturisterne har lagt mellem 164 og 258 millioner SEK i Skåne. I 2013 afholdes Eurovision Song Contest i Malmö Arena. Malmö Arenas placering ved Hyllie, med togstationen, nærhed til motorvejen og ikke mindst Kastrup Lufthavn har været vigtige faktorer for Sveriges Televisions valg af Malmø. Copenhagen Malmö Port Nordens største havn for bilimport og Europas førende havn for krydstogtskibe Det fælles havneselskab, Copenhagen Malmö Port, er i dag nordens største havn for bilimport og Europas førende havn for krydstogtskibe. Omsætningen er steget 57 procent siden 2001 og resultatet er steget fra 9 til 106 millioner SEK. I 2011 rullede biler i land i Malmø, nogle for at blive fragtet videre til de baltiske lande eller Rusland, andre for at blive distribueret til de nordiske forhandlere. Antallet af biler, der kommer i land i Malmø, er mere end tidoblet siden 2001, hvor de to havneselskaber fusionerede. Åbningen af Øresundsbron tvang havnene til at tænke i et større regionalt sammenhæng og fusionen var et led i den strategi. Copenhagen Malmö Ports udvikling som destination for krydstogtskibe var også været imponerende og i 2012 har i alt 376 krydstogtskibe lagt til kaj i København. Havnen er for femte gang siden år 2000 blevet udnævnt til Nordeuropas førende havn for krydstogtskibe af World Travel Awards. ESS Neutron- og materialeforskningsanlægget ESS - European Spallation Source med 24

25 placering i Lund og med datacenter på Niels Bohr instituttet i København er en stor investering på cirka 15 milliarder SEK med både Sverige og Danmark som værter. Femten andre europæiske lande er partnere og medfinansierer. Det er første gang, at et sådan europæisk kæmpeanlæg bliver placeret i Norden. At valget faldt på Øresundsregionen, er en effekt af dels den gode tilgængelighed til Kastrup Lufthavn, som øresundsforbindelsen og de omkringliggende trafikårer giver de internationale forskere, samt af det nye samarbejde, der er opstået mellem svenske og danske forskere, politikere, universiteter og organisationer. ESS åbner i 2019 og skal være i fuld drift Anlægget forventes at få stor betydning for udviklingen af for eksempel lægemidler, plastmaterialer, molekyler og motorer. Det vurderes, at der skal ansættes omkring 500 og dertil kommer gæsteforskere per år, der vil besøge anlægget. 25

26 26 EFFEKTER AF GRÆNSEHINDRINGER

27 Et formål med EU s indre marked er netop, at det skal være ét fælles marked. Grænsehindringer hæmmer udvekslingen over grænsen og begrænser den økonomiske vækst. På opdrag af Øresunddirekt og Öresundskomiteen har Copenhagen Economics i rapporten Hindringer for en integreret Øresundsregion beskrevet og beregnet de økonomiske effekter af seks grænsehindringer i Øresundsregionen. De seks grænsehindringer er udvalgt blandt de 33 grænsehindringer, der er præsenteret i rapporten 33 hindringer, udfordringer og muligheder. Ved at løse blot tre grænsehindringer, ville det løfte den økonomiske aktivitet i Øresundsregionen med 1 milliard DKK om året. De tre grænsehindringer, der er tale om, er svensk bosiddende ikke-eu borgeres manglende mulighed for at arbejde i Danmark nationale autorisationskrav problemer med at arbejde i to lande samtidigt Svensk bosiddende ikke-eu borgernes manglende mulighed for at arbejde i Danmark er den grænsehindring, der har det største økonomiske potentiale med en halv milliard DKK om året, mens nationale autorisationskrav vurderes at koste 280 millioner DKK om året i tabt værditilvækst og problemer med at arbejde i to lande samtidig giver et årligt tab på 190 millioner DKK om året. 27

28 Årlige omkostninger ved grænsebarrierer i Øresundsregionen, mio. DKK Grænsehindring Effekt for Danmark Effekt for Sverige Samlet effekt Svært at arbejde i to lande samtidigt Kvalifikationer anerkendes ikke* Svenske ikke-eu borgere må ikke arbejde i Danmark Note: * Denne beregning omfatter kun de værdier der skabes ved øget produktion, og det er kun vist, hvor værditilvæksten bliver skabt ikke hvor den bliver forbrugt. Kilde: Copenhagen Economics. Ikke-EU borgeres manglende mulighed for at arbejde i Danmark En person fra et land uden for EU, som har opholdstilladelse og arbejdstilladelse i Sverige, kan ikke få arbejde på den danske side af Øresund. Desuden kan en borger fra et ikke-eu-land, som har de samme tilladelser i Danmark, ikke flytte til den svenske side. Så går den danske opholds- og arbejdstilladelse tabt, og personen mister følgeligt sit arbejde der. Disse regler hindrer den frie bevægelighed for borgere i Øresundsregionen. Det medfører, at de virksomheder, som findes på den danske side, stilles dårligere end virksomheder på den svenske side i konkurrencen om arbejdskraft og udelukker en værdifuld gruppe på arbejdsmarkedet fra det øresundsregionale arbejdsmarked. Samtidig bliver de svenske offentlige finanser belastet med udgifter til arbejdsløshedsunderstøttelse og aktiveringsforløb for ledige. 28

29 Der er i alt cirka personer bosat i Skåne, som ikke har et EU-statsborgerskab. Af dem er cirka i arbejdsstyrken. Ledigheden for indvandrere i Skåne er 16 procent. Det er dobbelt så meget som den generelle ledighedsprocent i Skåne. Cirka 3,5 procent af de beskæftigede i Skåne arbejder i Danmark. Det danske arbejdsmarked er således en vigtig forudsætning for, at ledigheden i Skåne gennemsnitligt holder sig på cirka 8 procent. Derfor er den manglende adgang til det danske arbejdsmarked for ikke-eu borgere bosat i Sverige også en vigtig medvirkende årsag til overledigheden blandt dem. Såfremt adgangen til det danske arbejdsmarked vil få en andel af ikke-eu borgerne, svarende til resten af Skånes arbejdskraft, til at pendle til København, så vil beskæftigelsen stige med cirka 900. For hver person, der kommer i beskæftigelse, er værdien for samfundet per person, det vil sige tabet for Øresundsregionen vil være cirka 500 millioner DKK om året ved at forhindre adgangen for ikke- EU borgere bosat i Sverige. Nationale autorisationskrav For nogle erhverv kræver det en autorisation at kunne varetage bestemte opgaver. I Danmark er der i alt 113 erhverv, der er omfattet af en reguleret adgang. I Sverige er der omkring 40 regulerede erhverv. Det varierer fra erhverv til erhverv, hvad en manglende autorisation betyder. For nogle erhverv er autorisationen en slags kvalitetsstempel, der dokumenterer, at en person kan løse en opgave med et vist minimum af kvalitet, men at det også er muligt at få løst opgaven af personer uden en bestemt autorisation. For andre erhverv er det forbudt at løse opgaver uden en autorisation. For eksempel må man ikke løse el-installationsopgaver på erhvervsmæssig basis i Danmark uden at være autoriseret el-installatør. Autorisationskrav udelukker ikke som sådan udenlandsk arbejdskraft. Svenskere kan opnå en dansk autorisation og danskere kan opnå en svensk autorisation ved at dokumentere relevant uddannelse og erfaring. I Øresundsregionen er autorisationskrav en barriere for et integreret arbejdsmarked på en række områder. Vi har valgt at 29

30 fokusere på el- og VVS-installatører. Disse to erhverv er erhverv, hvor autorisationer ikke automatisk godkendes på tværs af EUlande. Lokomotivførere er en tredje gruppe vi har haft fokus på. Formelt set er der ikke barrierer, men der er andre stivheder på det danske arbejdsmarked, der forhindrer svenske lokomotivførere i at få job i Danmark. En åbning af arbejdsmarkedet på tværs af Øresund for disse tre faggrupper vil øge arbejdsudbuddet. Arbejdsgiverne vil få flere arbejdstagere at vælge mellem og kunderne kan vælge mellem flere leverandører. Studier tyder på, at et større udbud af arbejdskraft fører til en større beskæftigelse. Copenhagen Economics har beregnet denne effekt til omkring 700 fuldtidsstillinger i regionen. De 700 fuldtidsstillinger har en samfundsmæssig værdi på cirka millioner DKK om året. Hovedparten af dette beløb udgøres af den øgede produktionsværdi som de 700 fuldtidsansatte skaber. Resten udgøres af de penge som det offentlige sparer på mindskede omkostninger til aktivering af ledige samt til arbejdsløshedsdagpenge. Beskæftigelseseffekt ved at fjerne autorisationskrav mv. 30 Region Hovedstaden og Sjælland Skåne Elektrikere VVS-installatører Lokomotivførere Kilde: Copenhagen Economics.

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Ø R E S U N D S R E G I O N E N

Ø R E S U N D S R E G I O N E N WWW.TENDENSORESUND.ORG Dansk version ØRESUNDSREGIONEN INDBYGGERNE I ØRESUNDSREGIONEN Øresundsregionen er hjem for 3,8 millioner indbyggere, og i de næste 20 år ventes befolkningstallet at vokse med yderligere

Læs mere

ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS

ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS Behov for fornyet øresundsintegration Öresundskomiteens nye integrationsindeks viser, at øresundsintegrationen ligger på et højt niveau men det er gået tilbage siden

Læs mere

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt)

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) De 45.000 personer, der pendler til og fra arbejde i de nordiske grænseregioner, indgår ikke i de officielle statistikker. Tallet svarer til 132

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

Trafikudvikling over Øresund

Trafikudvikling over Øresund Trafikudvikling over Øresund Hvad vi har set i de sidste ti år handler ikke kun om trafik over Øresund. Vi er gået fra to lande uden sammenhæng til én region, hvor udveksling af arbejdskraft, erhverv,

Læs mere

HINDRINGER FOR EN INTEGRE-

HINDRINGER FOR EN INTEGRE- Øresundskomiteen og Øresunddirekt HINDRINGER FOR EN INTEGRE- RET ØRESUNDSREGION 28. JUNI 2012 KOLOFON Forfatter: Svend Torp Jespersen og Elin Bergman Kunde: Øresundskomiteen og Øresunddirekt Dato: 28.

Læs mere

TILGÆNGELIGHED I ØRESUNDSREGIONEN TILGÆNGELIGHEDSATLAS 2014

TILGÆNGELIGHED I ØRESUNDSREGIONEN TILGÆNGELIGHEDSATLAS 2014 TILGÆNGELIGHED I ØRESUNDSREGIONEN TILGÆNGELIGHEDSATLAS 2014 1 2 Modellen og kortene er fremstillet af Tetraplan A/S på vegne af Region Skåne og Ørestat III-projektet i 2014. Grafik: Jenny Willman, wilmadesign.se

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) L 31 - Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) L 31 - Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget (2. samling) L 31 - Bilag 2 Offentligt København den 10. december 2007 Til Skatteudvalget Öresundskomiteen og ØresundDirekt fremsender hermed tekniske kommentarer til det genfremsatte lovforslag

Læs mere

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler Öresundskomiteen - et led mellem regler og virkelighed En integreret Øresundsregion giver øget vækst

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Job i Sverige. Øresunddirekt viser vej til det svenske arbejdsmarked

Job i Sverige. Øresunddirekt viser vej til det svenske arbejdsmarked Job i Sverige Øresunddirekt viser vej til det svenske arbejdsmarked 1 VELKOMMEN TIL EN VERDEN AF NYE MULIGHEDER Overvejer du at søge arbejde i Sverige? Eller har du allerede fundet et job på den anden

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED 56 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED ARBEJDSMARKEDET ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED ARBEJDSMARKEDET Sammenfatning Den økonomiske krise, der startede i 2008, er i aftagende og afløst

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Danmark er en lille åben økonomi, og vi profiterer i høj grad af den frie bevægelighed af varer, tjenester

Læs mere

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark!

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark! Embargo: Det talte ord gælder TALE AF NORDISK MINISTER MANU SAREEN TIL ØRESUNDSSEMINAR DEN 29. NOVEMBER 2012 Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot

Læs mere

Øresunddirekt viser vej til det svenske arbejdsmarked

Øresunddirekt viser vej til det svenske arbejdsmarked 1 Øresunddirekt viser vej til det svenske arbejdsmarked VELKOMMEN TIL EN VERDEN AF NYE MULIGHEDER Overvejer du at søge arbejde i Sverige? Eller har du allerede fundet et job på den anden side af sundet?

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Ø-analyse. Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid

Ø-analyse. Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid Ø-analyse N R. 4 a u g u s t 2 0 0 7 A k t u e l a n a ly s e o m Ø r e s u n d s r e g i o n e n Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid Øresundsregionens muligheder for at blive

Læs mere

PÅ VEJ MOD EN INTEGRERET ØRESUNDSREGION JUNI

PÅ VEJ MOD EN INTEGRERET ØRESUNDSREGION JUNI R A P P O R T PÅ VEJ MOD EN INTEGRERET ØRESUNDSREGION Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T JUNI 2 0 0 5 a1 Indhold Sammenfatning 2 Taler du dansk eller svensk med din kollega eller nabo? 3 Grænseoplevelser

Læs mere

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og fremtidige behov (C), formand for underudvalget for regional udvikling Indledning: Tilbageblik-fremadrettet Spørgsmål: Hvad har Øresundsbroen, udviklingen

Læs mere

ØRESUNDSBRONS KUNDER OM INITIATIVER OG BARRIERER JUNI

ØRESUNDSBRONS KUNDER OM INITIATIVER OG BARRIERER JUNI R A P P O R T ØRESUNDSBRONS KUNDER OM INITIATIVER OG BARRIERER Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T JUNI 2 5 a1 Indhold Status på Øresundsintegrationen 2 Øresundsbrons kunder om initiativer og barrierer

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Ø-analysE. Beslutningstagere i regionen: Vigtigt at forene kræfterne på tværs af Øresund. Sammenfatning. Beslutningstagerne og regionen

Ø-analysE. Beslutningstagere i regionen: Vigtigt at forene kræfterne på tværs af Øresund. Sammenfatning. Beslutningstagerne og regionen Ø-analysE N R 1 J U N I 2 1 A k t u e l a n a ly s e o m Ø r e s u n d s r e g i o n e n Beslutningstagere i regionen: Vigtigt at forene kræfterne på tværs af Øresund Sammenfatning Beslutningstagerne og

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Undersøgelsen er gennemført af YouGov i perioden 26. marts 8. april 2013 blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Læs mere

TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON JUNI

TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON JUNI R A P P O R T TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON 2000 2005 Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T JUNI 2 0 0 5 a1 Indhold Fem år med Øresundsbron 2 Personrejsende mellem København og Malmö 5 Udviklingen på hele

Læs mere

Business Lolland-Falster

Business Lolland-Falster Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 54 Offentligt Business Lolland-Falster 31. oktober 2015 1 Analyse af en dobbeltsporet jernbane til Lolland-Falster 1.1 Pendlingsstrømme Pendling

Læs mere

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den seneste uge har været rimeligt stille på nøgletalsfronten. Det mest interessante nøgletal

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen Center for Forskning i Økonomisk Politik (EPRU) Københavns Universitets Økonomiske Institut Den

Læs mere

Billigere boliger på den anden side af Øresund

Billigere boliger på den anden side af Øresund Ø-analyse N R. 1 m a r t s 2 0 0 7 A k t u e l a n a ly s e o m Ø r e s u n d s r e g i o n e n Billigere boliger på den anden side af Øresund Siden åbningen af Øresundsbron i 2000 er stadig flere danskere

Læs mere

Infrastrukturprojekters betydning for et dynamisk arbejdsmarked et forstudium. Sara P. Ipsen og Svend T. Jespersen Ålborg 24.

Infrastrukturprojekters betydning for et dynamisk arbejdsmarked et forstudium. Sara P. Ipsen og Svend T. Jespersen Ålborg 24. Infrastrukturprojekters betydning for et dynamisk arbejdsmarked et forstudium Agenda Hvad er en dynamisk effekt Effekter på arbejdstid Effekter på beskæftigelse Regneeksempler Konklusion 2 Hvad er en dynamisk

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring

Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring Økonomiske kriser har store konsekvenser for ufaglærte. Ikke nok med at rigtig mange mister deres arbejde, men som denne analyse viser, er det vanskeligt

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere 29. november 216 ANALYSE Af Jørgen Bang-Petersen Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere Advarselslamperne på det danske arbejdsmarked blinker rødt med udsigten til stigende mangel på arbejdskraft.

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Uddannelse er vejen til vækst

Uddannelse er vejen til vækst Uddannelsespolitisk oplæg fra Dansk Metal - juni 2010 Uddannelse er vejen til vækst Industrien er en afgørende forudsætning for vækst i Danmark. Forestillingen om, at dansk produktionsindustri er døende

Læs mere

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter I finanskrisens første år tabte bygge- og anlægsbranchen hver femte fuldtidsstilling, mens den private sektor kun mistede hver tiende. I bygge-

Læs mere

Politik for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Politik for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Politik for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Indledning Regionalt projekt Silkeborg Kommune er via erhvervsilkeborg involveret i det regionale projekt Modtagelse og fastholdelse af

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

JOBBAROMETERET FRA: nye job på vej

JOBBAROMETERET FRA: nye job på vej JOBBAROMETERET FRA: 20.000 nye job på vej Jobkrisen er aflyst. Virksomhederne ansætter igen. Alene de seneste tre måneder er der skabt 16.000 nye job. De næste seks måneder regner virksomhederne med at

Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter ved flytning af European Medicines Agency (EMA) til København

Samfundsøkonomiske effekter ved flytning af European Medicines Agency (EMA) til København Center for al- og Turismeforskning er et center for anvendt forskning, der løfter analyse- og udviklingsopgaver samt forskningsprojekter med særligt fokus på yderområder. Centrets primære fokus er regional

Læs mere

Trafikken over Øresund

Trafikken over Øresund Jens Groth Lorentzen, COWI A/S Baggrund Øresundsforbindelsen åbnede for biler og tog den 1. juli 2000. DSB, Skånetrafiken, Scandlines og Øresundsbrokonsortiet har siden Øresundsbrons åbning gennemført

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

En sammenbunden by 2035

En sammenbunden by 2035 En sammenbunden by 2035 Strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg 2017-2020 Forord En sammenbunden by 2035 - en fælles strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg For at udvikle

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Denne analyse stiller skarpt på Greater Copenhagens vækst i forhold til en af regionens største konkurrenter, Stockholm. 25.02.2015 Side 1/5 Analysen

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Pct = Erhvervsfrekvens, pct.

Pct = Erhvervsfrekvens, pct. Danmarks velstand afhænger blandt andet af den samlede arbejdsindsats. Velstanden øges, hvis flere personer deltager på arbejdsmarkedet, eller arbejdstiden øges. I Danmark er erhvervsfrekvensen høj, men

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger

Forslag til folketingsbeslutning om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger Beslutningsforslag nr. B 88 Folketinget 2011-12 Fremsat den 15. maj 2012 af Hans Kristian Skibby (DF), Karina Adsbøl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen AlsFynBroen - binder Syddanmark sammen -1- AlsFynBroen i tal Afstand: 11 km kyst-til-kyst Trafik: Op til 17.100 biler i døgnet ved broafgift på 60 kr. Sparet rejsetid: 30 minutter mellem Odense og Hamburg

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt NOTAT FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER 4. juni 2012 Synspunkter Til brug for udvalgsbehandlingen af B88 i folketingssamlingen 2010-2011 vil HORESTA

Læs mere

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien December 2011 Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Den planlagte betalingsring om København har en negativ samfundsøkonomisk virkning

Læs mere

Samfundsøkonomisk regnskab DTU s internationale dimittender

Samfundsøkonomisk regnskab DTU s internationale dimittender Samfundsøkonomisk regnskab DTU s internationale dimittender 1 Konklusioner Under studiet og i en periode på 8 år efter dimission har den gennemsnitlige internationale dimittend fra DTU bidraget med 1,2

Læs mere

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

Europa taber terræn til

Europa taber terræn til Organisation for erhvervslivet Marts 2010 Europa taber terræn til og Kina AF CHEFKONSULENT HENRIK SCHRAMM RASMUSSEN, HSR@DI.DK Europa taber terræn til og Kina under krisen. Samtidig betyder den aldrende

Læs mere

Virksomheder forventer ingen lønstigninger

Virksomheder forventer ingen lønstigninger Januar 2010 Virksomheder forventer ingen lønstigninger Mere end hver anden privat arbejdsgiver forventer lønstigninger på et rundt nul i 2010 Det står i skærende kontrast til forventningerne i den offentlige

Læs mere

Notat. Makroøkonomiske virkninger af planlagte infrastrukturinvesteringer. Bjarne Madsen, professor, Dr.Scient, cand.eocon.

Notat. Makroøkonomiske virkninger af planlagte infrastrukturinvesteringer. Bjarne Madsen, professor, Dr.Scient, cand.eocon. Notat Makroøkonomiske virkninger af planlagte infrastrukturinvesteringer Bjarne Madsen, professor, Dr.Scient, cand.eocon. Center for al- og Turismeforskning August 2013 1 Baggrund og formål I de kommende

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1654 Offentligt Det talte ord gælder Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet Samrådsspørgsmål AO Ministeren bedes redegøre

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Øresundsbron og regionen 15 år

Øresundsbron og regionen 15 år Øresundsbron og regionen 15 år Udgivet af Øresundsbro Konsortiet, 2015 Foto: Peter Brinch/Øresundsbron Carolina Romare/Filmlance Newcopter/Øresundsbron Femern A/S Design: Fikon Design AB Tryk: Tryckfolket,

Læs mere

Boligunderskud har økonomiske konsekvenser

Boligunderskud har økonomiske konsekvenser Notat Boligunderskud har økonomiske konsekvenser En analyse foretaget af DAMVAD og Dansk Byggeri viser, at hvis der ikke bygges boliger i byerne til de mange, der ønsker at flytte dertil, vil hele Danmark

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 3. KVARTAL 216 16. december 216 Der er mange tegn på, at den grønlandske økonomi er i højkonjunktur. Fiskeriet, byggeriet og servicevirksomhederne har

Læs mere

INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT

INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT Maj 2016 INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT AF CHEFKONSULENT SARAH GADE HANSEN, SGA@DI.DK OG STUD.SCIENT.OECON RIKKE RHODE NISSEN, RIRN@DI.DK Antallet af internationale studerende i Danmark

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft løfter

Udenlandsk arbejdskraft løfter jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 jan-14 apr-14 jul-14 okt-14 jan-15 apr-15 jul-15 okt-15 jan-16 apr-16 jul-16 okt-16 Udenlandsk arbejdskraft løfter AF

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning

9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning 9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning Turismebarometer for Bornholm Oktober 2010 1 2 9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning Udarbejdet som

Læs mere

For det første svarer virksomhederne kun på, om de har rekrutteret forgæves ikke om de har fået stillingen besat med en anden type arbejdskraft.

For det første svarer virksomhederne kun på, om de har rekrutteret forgæves ikke om de har fået stillingen besat med en anden type arbejdskraft. 27. november 2008 Af Jes Vilhelmsen (tlf. 3355 7721) Frederik I. Pedersen (tlf. 3355 7712) MYTER OG REALITETER OM UBESATTE STILLINGER Arbejdsmarkedsstyrelsens undersøgelse af rekrutteringsproblemerne på

Læs mere

Arbejdskraft udfordringer og muligheder?

Arbejdskraft udfordringer og muligheder? Kim Graugaard Arbejdskraft udfordringer og Kim Graugaard, viceadm. direktør Erhvervstræf, DI Lolland-Falster Beskæftigelsen på vej op for hele landet men endnu ikke på Sydsjælland og LF Udvikling i samlet

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Økonomiske nøgletal for Bulgarien og Rumænien

Økonomiske nøgletal for Bulgarien og Rumænien Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 50 Offentligt Folketingets Europaudvalg 15. december 2006 Økonomigruppen i Folketinget Økonomiske nøgletal for Bulgarien og Rumænien Til orientering:

Læs mere