Aalborg Handelsskole. I samarbejde med:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Handelsskole. I samarbejde med:"

Transkript

1 Økonomi Økonomi for for ledere ledere Aalborg Handelsskole I samarbejde med:

2 På et grundlæggende niveau... Økonomi for ledere Har du brug for viden og rutine i anvendelse af økonomiske værktøjer? Ved du, hvordan Har du brug du kan for viden bruge og økonomiske rutine i anvendelse nøgletal af fra økonomiske din afdeling værktøjer? som motivationsfaktor? hvordan Kan du kan læse bruge din virksomheds økonomiske nøgletal regnskab fra og din se afdeling din egen som afdelings motivationsfaktor? bidrag heri? Ved du, Det Kan er du nogle læse din af de virksomheds spørgsmål, regnskab uddannelsen og forsøger din egen at afdelings give svar bidrag på. heri? Det Uddannelsen er nogle af de introducerer spørgsmål, uddannelsen de væsentligste forsøger økonomiske at give svar begreber på. på et grundlæggende Uddannelsen niveau introducerer og beskæftiger de væsentligste sig med økonomiske mellemlederens begreber økonomiske på et grundlæggende niveau Uddannelsen og beskæftiger sætter sig deltagerne med mellemlederens bedre i stand økonomiske til at arbejde værktøjskasse. med bud- værktøjskassegetter Uddannelsen og økonomiske sætter deltagerne kalkulationer bedre som i stand integrerede til at arbejde dele med af ledelsesopgaven. budgetter og økonomiske Det er kalkulationer altså en uddannelse som integrerede i at anvende dele af økonomi ledelsesopgaven. som ledelsesværktøj i det daglige Det er altså arbejde. en uddannelse Uddannelsen i at anvende er et modulopbygget økonomi som uddannelsesforløb ledelsesværktøj i det på daglige 12 dage arbejde. fordelt Uddannelsen over et halvt er et år. modulopbygget Uddannelsen uddannelsesforløb retter sig mod såvel på 12 kommende dage fordelt som nye over og et erfarne halvt år. ledere, Uddannelsen der ikke retter har sig en mod økonomiteoretisk såvel kommende uddannelsesbaggrund. som nye og erfarne ledere, der ikke har en økonomiteoretisk uddannelsesbaggrund. Uddannelsen gennemføres på udvalgte erhvervsskoler, der har et godt fagligt Uddannelsen gennemføres på udvalgte erhvervsskoler, der har et godt fagligt miljø miljø omkring økonomiuddannelser. Uddannelsen er kompetencegivende i forhold til offentlig videreuddannelse. Derfor er der offentlig støtte til uddannelsen. omkring økonomiuddannelser. Uddannelsen er kompetencegivende i forhold til offentlig videreuddannelse. Derfor er der offentlig støtte til uddannelsen. Det betyder, Det betyder, at der kun skal betales et mindre deltagergebyr. at der kun skal betales et mindre deltagergebyr. Indhold Indhold Det overordnede formål med uddannelsen er at give dig en bred indsigt i din gruppes-/afdelings-/ansvarsområdes økonomiske styringsparametre. Det overordnede formål med uddannelsen er at give dig en bred indsigt i din gruppes-/afdelings-/ansvarsområdes økonomiske styringsparametre. - Forstå de væsentlige sammenhænge i regnskabet og anvend disse i Forstå de væsentlige sammenhænge i regnskabet og anvend disse ledelsesarbejdet. i ledelsesarbejdet. - Forstå Forstå baggrunden baggrunden for for og udføre og udføre beregning beregning af nøgletal. af nøgletal. - Forklare og og anvende anvende nøgletal nøgletal i ledelsesmæssige i beslutninger. beslutninger. - Opstille kalkulationer for vare- for vare- og tjenesteydelser. og - Kommunikere med med den den øvrige øvrige organisation med med udgangspunkt i regnskabet i regnskabet og nøgletallene. og nøgletallene. - Præsentere information til medarbejdere til i forbindelse i med med økonomiske beslutninger. - Anvende budgettet som som styringsværktøj på baggrund på baggrund af en af grundlæggende viden om viden budgettering om budgettering og sammenhænge og sammenhænge mellem de mellem forskellige de forskellige budgettyper. budgettyper. - Formidle relevant budgetinformation til medarbejdere til medarbejdere og samarbejdspartnere og samarbejdspartnere i budgetfasen. i budgetfasen. - Systematisere relevant relevant materiale materiale til opstilling opstilling af virksomhedens af virksomhedens budgetter. budgetter. Uddannelsen giver dig dig også også gode gode muligheder for for at at opbygge opbygge et netværk. netværk.

3 Forløb Der veksles mellem uddannelsesforløb af to af dages to dages varighed varighed og praktiske og praktiske opgaver, der tager udgangspunkt i din i din egen egen virksomhed. Forløbet består består af af seks seks sammenhængende moduler: moduler: Modul 1: Tolkning af årsregnskab del 1 Modul 1: Tolkning af årsregnskab del 1 Modul 2: Tolkning af årsregnskab del 2 Modul 2: Tolkning af årsregnskab del 2 Modul 3: Nøgletal og kalkulationer del 1 Modul 3: Nøgletal og kalkulationer del 1 Modul 4: Nøgletal og kalkulationer del 2 Modul 4: Nøgletal og kalkulationer del 2 Modul 5: Budget som ledelsesværktøj del 1 Modul 5: Budget Modul som 6: ledelsesværktøj Budget som ledelsesværktøj 1 del 2 Modul 6: Budget som ledelsesværktøj del 2 Såvel ved afslutningen som under forløbet af det enkelte modul arbejdes der Såvel med praktiske ved afslutningen opgaver, som der under bygger forløbet bro mellem af det enkelte teori og modul praktisk arbejdes arbejde. der med praktiske opgaver, der bygger bro mellem teori og praktisk arbejde. Hvert modul, undtaget Modul 1, indledes med et tilbageblik på foregående Hvert modul modul, samt en undtaget fælles Modul og/eller 1, indledes gruppevis med opsamling et tilbageblik på mellemperioden på foregående modul og de samt praktiske en fælles opgaver. og/eller gruppevis opsamling på mellemperioden og de praktiske opgaver. De enkelte uddannelsesforløb gennemføres som en vekslen mellem teori og gruppearbejde til fremme af forståelsen og anvendelsen af de økonomiske De enkelte uddannelsesforløb gennemføres som en vekslen mellem teori og gruppearbejde til fremme af forståelsen og anvendelsen af de økonomiske styringsparametre, som integrerede dele af ledelsesopgaven. styringsparametre, som integrerede dele af ledelsesopgaven. MODUL 1 OPGAVE 1 MODUL 2 OPGAVE 2 Uddannelse MODUL 3 Opgaver OPGAVE 3 MODUL 4 OPGAVE 4 MODUL 5 OPGAVE 5 MODUL 6

4 Moduler Modul 1 og 2: Tolkning af årsregnskab - Grundlæggende indføring indføring i baggrunden i for det for endelige det endelige regnskab. regnskab. - Poster og og begreber, der der anvendes anvendes i resultatopgørelsen. i - Poster Poster og og begreber, begreber, der der anvendes anvendes i balancen. i balancen. Forstå og anvende regnskabet som ledelsesredskab i beslutningsprocessen. - Forstå og anvende regnskabet som ledelsesredskab i beslutningsprocessen. Planlægge og formidle informationer om regnskabet til medarbejderne samt - Planlægge tydeliggøre og formidle beslutningers informationer indflydelse om regnskabet på den enkelte til medarbejderne medarbejders samt situation. tydeliggøre beslutningers indflydelse på den enkelte medarbejders situation. Modul 3 og og 4: 4: Nøgletal og kalkulationer - Grundlæggende indføring indføring i beregning i beregning og fortolkning og fortolkning af nøgletal. af nøgletal. Anvendelse af nøgletal til budgetlægning, konkurrentanalyser samt sammenlignende analyser. - Anvendelse af nøgletal til budgetlægning, konkurrentanalyser samt sammenlignende analyser. Udvælgelse af de væsentlige elementer til beregning af nøgletal omkring - Udvælgelse af de væsentlige elementer til beregning af nøgletal omkring forrentning, indtjening, driftskapital, finansiering og likviditet. forrentning, indtjening, driftskapital, finansiering og likviditet. Grundlæggende viden om samt fortolkning af kalkulationsmodeller for - Grundlæggende varer og tjenesteydelser. viden om samt fortolkning af kalkulationsmodeller for varer og tjenesteydelser. Hvilke konsekvenser kan der drages af nøgletal, og hvordan påvirkes - Hvilke medarbejdere konsekvenser og interessenter kan der drages heraf. nøgletal, og hvordan påvirkes medarbejdere og interessenter heraf.

5 Moduler Modul 5 og 6: Budget som ledelsesvæktøj - Grundlæggende indføring indføring i budgettering i budgettering og budgetters og budgetters anvendelse. anvendelse. - Beregninger af de af tal, de tal, der der indgår indgår i budgetter. i budgetter. - Budgettet Budgettet som som ledelsesredskab. ledelsesredskab. Sammenhænge mellem de forskellige delbudgetter. - Sammenhænge mellem de forskellige delbudgetter. Tolkning af de forskellige budgetter med udgangspunkt i forskelligt - Tolkning regnskabsmateriale. af de forskellige Hvilke budgetter konsekvenser med udgangspunkt og beslutninger i forskelligt kan regnskabsmateriale. Lederrollen, Hvilke konsekvenser eksternt og og internt, beslutninger i budgetfasen. kan man drage. man drage. - Lederrollen, Skal medarbejdere eksternt og inddrages internt, i budgetfasen. i budgetproceduren? - Skal Værktøjer medarbejdere og metoder inddrages til i afgørelse budgetproceduren? af, hvordan, hvornår og hvor meget medarbejdere og samarbejdspartnere skal informeres. - Værktøjer og metoder til afgørelse af, hvordan, hvornår og hvor meget medarbejdere og samarbejdspartnere skal informeres. Økonomi for ledere består består af af følgende følgende AMU-uddannelsesmål: AMU-uddannelsesmål: - Tolkning af årsregnskab af som som ledelsesværktøj (AMU nr ) - Nøgletal Nøgletal og kalkulation og kalkulation som som ledelsesværktøj ledelsesværktøj (AMU nr ) Budget som ledelsesværktøj - Budget som ledelsesværktøj (AMU nr )

6 Tid og sted Uddannelsen foregår over følgende dage: - 6., 7. og 8. december , 20. og 21. januar , 8. og 9. februar , 10. og 11. marts 2011 Sandmoseskolen Sandmosevej Brovst

7 Oplysninger Pris og tilskud Økonomi for ledere er er en en arbejdsmarkedsuddannelse (AMU), (AMU), som som er kompetencegi- er kompetencegivende i forhold i forhold til offentlig til offentlig videreuddannelse. videreuddannelse. Arbejdsmarkedsuddannelser er målrettet ledere med uddannelsesbaggrund til Arbejdsmarkedsuddannelser er målrettet ledere med uddannelsesbaggrund til og og med erhvervsuddannelsesniveau. med erhvervsuddannelsesniveau. Der er offentlig støtte til uddannelsen, dog skal der betales et mindre deltagergebyr. Der er offentlig Derudover støtte ydes til der uddannelsen. tilskud til Derudover løntabsgodtgørelse, ydes der tilskud transport til løntabsgodtgørelse, gældende transport og regler. kost/logi efter gældende regler. Har du et højere uddannelsesniveau end ovenstående, kan kan du du også deltage mod mod et og kost/logi efter et mindre mindre deltagergebyr, men men du kan du kan som som hovedregel hovedregel ikke få ikke tilskud få tilskud løntabsgodtgø- til løntabsgodtgørelse, transport transport og kost/logi. og kost/logi. Information og tilmelding Tilmelding kan ske til: Tilmelding foretages direkte til erhvervsskolerne. Yderligere Merete Bertelsen information Kursussekretær Tlf.: eller Thomas Harlyk Kursussekretær Tlf.: Uddannelsen er udviklet af Lederuddannelsesudvalget

8 Ledernes Hovedorganisation Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade 65 Vermlandsgade København S 2300 København S Vermlandsgade Telefon København S Telefon Telefax Telefax Telefon Telefax Sandmoseskolen Sandmosevej Brovst Telefon: Mail: Uddannelsen er udviklet Uddannelsen af Lederuddannelsesudvalget. er udviklet af Lederuddannelsesudvalget. Udvalget består af: Udvalget består af: Ledernes Hovedorganisation Ledernes Dansk Hovedorganisation Erhverv Dansk DI Erhverv DI Foreningen af mejeriledere og funktionærer Foreningen Handel og af Kontorfunktionærernes mejeriledere og funktionærer Forbund Handel Jordbrugsteknologer og Kontorfunktionærernes i DanmarkForbund Jordbrugsteknologer Kommunernes Landsforening i Danmark Kommunernes Landsforening Lederuddannelsesudvalget er et underudvalg af Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Lederuddannelsesudvalget er et underudvalg af Kommunikation og Ledelse. Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse. 02/ /2008

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse for ledere

Grundlæggende Lederuddannelse for ledere Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse for ledere Aalborg Handelsskole I samarbejde med: Grundlæggende Lederuddannelse Er du lige blevet udnævnt som leder eller kunne du du godt tænke dig dig at at blive

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse Er du lige blevet udnævnt som leder eller kunne du godt tænke dig at blive leder og har du en kort uddannelsesbaggrund, er Den Grundlæggende

Læs mere

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse. Økonomi for ledere. Kursusafdelingen

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse. Økonomi for ledere. Kursusafdelingen Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Økonomi for ledere Kursusafdelingen Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Arbejder du i projekter, er du projektleder eller bliver du involveret i projekter

Læs mere

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Arbejder du i projekter, er du projektleder eller bliver du involveret i projekter i nær fremtid, så er Den Grundlæggende

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse. Grundlæggende Lederuddannelse. Efterår 2011

Grundlæggende Lederuddannelse. Grundlæggende Lederuddannelse. Efterår 2011 Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse Efterår 2011 Grundlæggende Grundlæggende Lederuddannelse Er du lige blevet udnævnt som rengøringsleder, funktionsleder eller gruppeleder i en

Læs mere

Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse. for ledere

Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse. for ledere Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse for ledere Aalborg Handelsskole I samarbejde med: Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse 2014 Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation

Læs mere

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Den Grundlæggende Projektlederuddannelse 2014 Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Arbejder du i projekter, er du projektleder eller bliver du involveret i projekter i nær fremtid, så er Den Grundlæggende

Læs mere

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Arbejder du i projekter, er du projektleder eller bliver du involveret i projekter i nær fremtid, så er Den Grundlæggende

Læs mere

Grundlæggende HR-uddannelse

Grundlæggende HR-uddannelse Grundlæggende HR-uddannelse Grundlæggende HR-uddannelse Har du som leder ansvar for tiltrækning, fastholdelse, udvikling og afvikling af medarbejdere, men måske mangler en HR-afdeling i virksomheden, der

Læs mere

Grundlæggende HR-uddannelse

Grundlæggende HR-uddannelse Grundlæggende HR-uddannelse Grundlæggende HR-uddannelse Er du ansat i en stilling som f.eks. personaleassistent i en mindre eller mellemstor virksomhed, hvor du har HR-funktioner, men har behov for at

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om og redskaber til god ledelse styrker din

Læs mere

Innovationsstrategi skal skabe job og vækst

Innovationsstrategi skal skabe job og vækst Innovationsstrategi skal skabe job og vækst - Ministeriet for Forskning, Innovation og... http://fivu.dk/nyheder/pressemeddelelser/2012/innovationsstrategi-skal-skabe-job-og-... Side 1 af 2 06-03-2012

Læs mere

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig 6 kursusmoduler

Læs mere

RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER

RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig. 6 kursusmoduler

Læs mere

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig

Læs mere

Projektlederuddannelse. Den Grundlæggende Projektlederuddannelse

Projektlederuddannelse. Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Projektlederuddannelse Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Projektlederuddannelsen Projektledelse er spændende og udfordrende, hvis det bliver gjort rigtig. Kom godt forberedt ind i projektlederrollen

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Nu spiller Sannes team samme melodi

Nu spiller Sannes team samme melodi Sammen flytter vi mennesker og virksomheder LEDELSE Nu spiller Sannes team samme melodi Jeg er blevet en bedre leder efter lederudviklingskurset på. Det betyder, at mit team nu arbejder efter samme mål.

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

NYHED! PERSPEKTIV. i Ledelse

NYHED! PERSPEKTIV. i Ledelse NYHED! PERSPEKTIV i Ledelse MODUL 1 MODUL 2 MODUL 3 MODUL 4 MODUL 5 PERSPEKTIV i Ledelse TEAMLEDERE, AFDELINGSLEDERE eller VIRKSOMHEDSEJERE I MINDRE VIRKSOMHEDER der søger strategisk kompetence Effektvitet

Læs mere

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK PISORTATUT ILISIMATUSARFIK LEDELSESAKADEMIET & kursusafdelingen Kurser og uddannelser efteråret 2011 Uddannelse og udvikling for alle... Uddannelser og kompetencer er i disse år på dagsordenen, når der

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE

DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE -efterår 2011 Hvad er god ledelse - og hvordan bliver jeg en god leder? Hvilke redskaber kan jeg bruge i min ledelse? Hvordan får jeg øget selvindsigt? Hvad er rigtig

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere