Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gode råd om... EFTERUDDANNELSE"

Transkript

1 Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

2 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser 5 Hvordan tilmelder man sig et kursus? 5 Hvad koster det at melde afbud til et AMU-kursus? 5 Eksempler på meget anvendte kurser 5 Hvordan gennemføres AMU-kurserne? 6 4. Tilskud til AMU-kurser 6 VEU-godtgørelse 7 Befordringstilskud 7 Tilskud til kost og logi 7 5. Eksempel på planlagt kursusforløb for 20 ansatte 8 Uddannelsesforløb baseres på tre AMU-kurser 8 Økonomi 8 6. Planlægning af efteruddannelse 10 Udviklingssamtaler i centrum for efteruddannelse 10 Arbejdsfordeling og uddannelsesfordeling Nyttige links 11

3 1. INDLEDNING Virksomheder forandres og udvikles i takt med deres omgivelser. Det stiller krav til både medarbejdere og ledelse om udvikling og ajourføring af de faglige og personlige kvalifikationer. Her spiller efteruddannelse en vigtig rolle. Samtidig er efteruddannelse et godt værktøj til at fastholde og udvikle medarbejdere og ledere. Denne pjece giver en række gode råd til at planlægge efteruddannelse i virksomheden og en overskuelig indgang til at bruge det offentlige efterog videreuddannelsessystem. Fokus for pjecen er anvendelsen af arbejdsmarkedsuddannelser (også kaldet AMU-kurser) i virksomhedens efteruddannelse af ledere og medarbejdere. 3

4 4 2. HVORFOR BRUGE AMU-KURSER TIL EFTERUDDANNELSE? Dansk Erhverv anbefaler virksomhederne at bruge AMU-kurser ved planlægning og gennemførelse af efteruddannelsesaktiviteter. Det gør vi først og fremmest, fordi AMU-systemet er et meget fleksibelt og konkurrencedygtigt system af efteruddannelse. AMU-kurser har: > Stort udbud af kurser over 2000 forskellige > Kort varighed på 1-5 dage > Lav deltagerpris > Mulighed for løntabsgodtgørelse (VEU) og tilskud til kost & logi samt befordring > Mulighed for virksomhedstilpassede kurser > Anerkendt kompetencebevis. 3. FAKTA OM AMU-KURSER AMU-kurser er et tilbud om efteruddannelse for alle ansatte. Kursernes indhold er som udgangspunkt på faglært niveau med fokus på praktisk undervisningsmetode. Alle kurserne er kompetencegivende, og en lang række kurser giver merit til erhvervsuddannelserne. Information om og tilmelding til AMU-kurserne kan findes på www. ug.dk og Du kan også få yderligere oplysninger ved henvendelse til Dansk Erhverv eller den lokale uddannelsesinstitution samt VEU-centeret i regionen. HVEM KAN DELTAGE? Arbejdsmarkedsuddannelser er primært rettet mod ufaglærte og faglærte over 18 år, men alle kan principielt deltage uanset uddannelsesbaggrund. HVAD KOSTER AMU-KURSERNE? Et AMU kursus koster i 2011 enten 118 kr. eller 176 kr. pr. dag pr. deltager afhængig af kursets indhold. Pr. uge svarer dette til mellem kr. Denne deltagerpris er for personer, som er indeholdt i AMU-målgruppen. AMU-målgruppen er som udgangspunkt personer med ufaglært el-

5 5 ler faglært uddannelsesniveau. Personer med videregående uddannelse skal fra 2011 betale en forhøjet deltagerpris. Betaling opkræves af uddannelsesinstitutionen. Fra 2011 kan denne betaling ske elektronisk. INFORMATION OM AMU-KURSER Information om samtlige AMU-kurser kan findes på: samt på Derudover finder du information om AMU-kurser på de enkelte erhvervsskoler og AMU-centres hjemmesider samt på ét af de 13 nye VEU-centre, som blev oprettet i Du er altid velkommen til at tage kontakt direkte til skolen eller centret. En oversigt over VEU-centrene kan findes her: HVORDAN TILMELDER MAN SIG ET KURSUS? Det er obligatorisk for virksomheder at tilmelde medarbejdere til AMUkurser på Når virksomheden opretter sig på hjemmesiden, opnår man adgang til en personlig side for virksomheden, hvor man kan se, hvilke kurser medarbejderne er tilmeldt og status for disse. Medarbejdere, der selv tilmelder sig AMU-kurser, kan ligeledes gøre det på førnævnte hjemmeside eller via kursusstedet. Derudover kan man altid kontakte uddannelsesinstitutionen for hjælp til tilmelding og information om kurser. HVAD KOSTER DET AT MELDE AFBUD TIL ET AMU KURSUS? En uddannelsesinstitution kan opkræve et afmeldelsesgebyr på op til kr. pr. deltager, hvis afmelding sker mindre end en uge før kursusstart. EKSEMPLER PÅ MEGET ANVENDTE KURSER I 2010 er følgende kurser de mest anvendte inden for det merkantile område, i transportbranchen samt inden for fødevareområdet: > Konceptanvendelse i salg og kundeservice > Samarbejde i grupper i virksomheden > Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

6 6 > Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser > Alment fødevarehygiejnecertifikat > Grundtilberedning i restaurant og kantine > Frugt og grønt i det varme køkken > Gaffeltruckcertifikat B > Køreteknik > Godstransport lastbil. Derudover er det muligt at deltage i et sammenhængende forløb af AMU-kurser. Eksempler på AMU-forløb med stor aktivitet er følgende: > Den grundlæggende lederuddannelse (13 dage ca kr.) > Den grundlæggende projektlederuddannelse (9 dage ca kr.) > Økonomi for ledere (12 dage ca kr.). Hvordan gennemføres AMU-kurserne? Undervisningen på AMU-kurserne er både praktisk og teoretisk og kan være tilrettelagt på fuldtid eller på deltid. Kurserne har typisk en varighed på 1-5 dage. AMU består af korterevarende kursusforløb, som kan tages enkeltvis eller stykkes sammen efter behov. På den måde kan de passes ind i et arbejdsforløb. Kurserne udbydes af en lang række handelsskoler, tekniske skoler og AMUcentre over hele landet. Kurserne kan også afholdes uden for uddannelsesinstitutionen. Eksempelvis på en virksomhed, et konferencecenter el.lign. Her gælder dog særlige betingelser, som kan oplyses af uddannelsesinstitutionen eller hos Dansk Erhverv. 4. Tilskud til AMU-kurser Der er som hovedregel mulighed for at få VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse) ved deltagelse i AMU-kurser. Satsen udgør pr. 7. februar procent af dagpengesatsen, svarende til kr. 613 pr. dag. Befordringstilskud er på 1 kr. pr. km. Der er indført loft over det maksimale tilskud pr. dag, afhængig af deltagelsesform.

7 7 Endelig er der mulighed for at opnå tilskud til kost og logi. Satsen er kr. 450 pr. døgn. Der er særlige regler for at opnå tilskud ved deltagelse på AMU-kurser, jf. nedenfor. Som hovedregel gælder det, at deltageren ikke må have en videregående uddannelse, såsom merkonom, HD, bachelor eller kandidatuddannelse. Regler for tilskud ved deltagelse på AMU-kurser kan findes på VEU-godtgørelse > Ansatte er berettiget til VEU-godtgørelse, når de ikke har en videregående uddannelse. > Satsen for VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse) er i 2011 på kr. 766 pr. dag. Pr. uge svarer det til kr. > BEMÆRK, at satsen nedsættes pr. 7. februar 2011 til kr. 613 pr. dag. Dette svarer til kr pr. uge. > Udbetaler virksomheden løn under AMU-kurser, er virksomheden berettiget til at modtage VEU-godtgørelse for medarbejderen. > VEU-godtgørelse søges i medarbejderens A-kasse eller hos SU-Styrelsen. Medarbejderen får udleveret en særlig blanket til refusion af VEU-godtgørelse på kurset. Fra juli 2011 vil VEU-godtgørelsen ligeledes kunne hjemtages elektronisk, når virksomheden tilmelder medarbejderen på Befordringstilskud > Befordringstilskuddet udbetales efter fast kilometertakst. Taksten i 2011 er 1 kr. pr. km. > Der er indført en øvre kilometergrænse for tilskud til befordring. Mellem bopæl og uddannelsessted er grænsen 576 km. t/r. > Der skal være mindst 12 km mellem bopæl og uddannelsesstedet, for at man kan få befordringstilskud. Der er ikke muligt at få tilskud, hvis uddannelsen afholdes på din arbejdsplads. > Tilskuddet er skattefrit.

8 8 Tilskud til kost og logi > Tilskud til kost og logi kan som hovedregel opnås, hvis kursusdeltageren har mere end 120 km i transport mellem bopæl og uddannelsessted og retur. > Tilskud til kost og logi bortfalder helt eller delvist, hvis uddannelsesstedet yder kost og logi. > Det samlede tilskud er på 450 kr. pr. døgn. Kompetencefonde tilskud til selvvalgt uddannelse Mange overenskomster har etableret en kompetencefond. Kompetencefondene giver yderligere tilskud til den ansattes selvvalgte efteruddannelse. 5. Eksempel på planlagt kursusforløb for 20 ansatte med nye VEU-satser Med baggrund i en konkret forretningsmæssig udfordring i virksomhed X skal 20 medarbejdere på kursus i fem uddannelsesdage. Alle deltagere har en faglært uddannelse som højeste uddannelsesniveau (for eksempel salgsassistent, kontorassistent eller kundeservicemedarbejder). Uddannelsesforløb baseres på tre AMU-kurser: > Konceptanvendelse i salg og kundeservice (1 dag); > Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere (2 dage) samt > Samarbejde i grupper i virksomheden (2 dage). Uddannelsesforløbet afholdes som tre moduler á dages varighed. Modulerne kan splittes yderligere op, hvis det ønskes. Modul 1 afholdes på handelsskolen. Modul 2 og 3 afholdes på et eksternt kursussted/hotel. Økonomi Modtaget VEU-løntabsgodtgørelse 20 ansatte i 5 dage á kr. 613 = kr ,-

9 9 Deltagerbetaling 20 x 5 træningsdage á kr. 118 pr. dag = kr ,- Netto modtaget godtgørelse (deltagerbetaling - VEU-godtgørelse): = kr ,- Tilskud til kost og logi Der er mulighed for at modtage tilskud til kost og logi på 450 kr. pr. døgn. For modul 2 & 3 kan der således ansøges om 20 x 2 x kr. 450 = kr i tilskud til kost og logi. Eksemplet er en case og forenklet i dets opstilling. Bemærk derfor, at der ikke er fraregnet virksomhedens udgifter til hotel/konferenceophold vedrørende modul 2 & 3, eventuelle ekstraudgifter til tilkøb hos uddannelsesudbyderen, tilskud til befordring mv.

10 10 6. Planlægning af efteruddannelse Dansk Erhverv anbefaler, at efteruddannelse planlægges med udgangspunkt i virksomhedens forretningsudvikling og strategi. Dermed får alle parter det størst mulige udbytte af efteruddannelsesindsatsen. Man sikrer med andre ord, at opkvalificeringen har et konkret formål for virksomheden, og at den er direkte anvendelig for medarbejderen i den pågældende jobfunktion. Udviklingssamtaler i centrum for efteruddannelse Dansk Erhverv anbefaler, at man som virksomhed afholder medarbejderudviklingssamtaler, personaleudviklingssamtale eller lignende. Hermed sikres det, at aftalt efteruddannelse ikke blot sker på ad-hoc basis, men ud fra et konkret behov, der er i overensstemmelse med virksomhedens strategi og forretningsudvikling samt den ansattes kompetencebehov i jobfunktionen. Dansk Erhverv har udviklet et meget anvendt værktøj til afholdelse af medarbejderudviklingssamtaler i samarbejde med HK. Værktøjet kan findes på Arbejdsfordeling og uddannelsesfordeling Der kan være tidspunkter i en virksomheds drift, hvor der er nedgang i aktiviteten. Her kan arbejdsfordeling/uddannelsesfordeling være en mulighed for at fastholde medarbejdere via efteruddannelse, samtidig med, at virksomhedens lønudgifter bliver bragt ned.

11 7. Nyttige links

12 Vækstgrundlaget for dansk økonomi udgøres i stadig stigende grad af virksomheder inden for handel, rådgivning, oplevelse, transport og service. Dansk Erhverv er sat i verden for at skabe optimale vilkår for netop disse virksomheder og brancher, som Danmark skal leve af i fremtiden. DANSK ERHVERV BØRSEN 1217 KØBENHAVN K T F dansk Revisorforening Åmarksvej Hvidovre T F

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1

Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1 Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området Indhold Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1 1. Formål:... 2 2. Behovsredegørelse:... 2 2.1. Behovsafdækning:...

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Undervisningsministeriet, februar 2011 Forord Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige

Læs mere

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os 1 Jobrotation Brug jobrotation - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv en gang at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår

Læs mere

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Efteruddannelse Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden Udgivet af Dansk Handel & Service Efteruddannelse 2006 Gode råd om Efteruddannelse Du kan

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Indledning Kursusafdelingen på Erhvervsakademiet København Nord har et varieret kursustilbud, der indeholder arbejdsmarkedsuddannelser, kurser under

Læs mere

Dine efteruddannelsesmuligheder

Dine efteruddannelsesmuligheder Ansatte i regionerne Dine efteruddannelsesmuligheder Forord 3F vil med denne pjece sætte fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling for ansatte i Regionerne. En af grundene er bl.a. den teknologiske

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI September 2012 VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Ann B. Poulsen Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer.

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Startpakker i AMU En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Udarbejdet af TUR i samarbejde med TEC, Holstebro tekniske Skole, AMU Syd, AMU Vest, Selandia og AMU

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Gode råd om... ansættelse af Elever

Gode råd om... ansættelse af Elever Gode råd om... ansættelse af Elever INDHOLD 1. Indledning 3 2. Godkendelse af virksomheden som praktiksted 3 3. Uddannelsesaftalen og uddannelsens længde 3 4. Prøvetid 4 5. Uddannelsesplan, uddannelsesansvarlig

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om og redskaber til god ledelse styrker din

Læs mere

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) E R H V E R H V E R V Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Kurser & efteruddannelse Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 1.halvår 2011 2 Kursuskatalog1halva

Læs mere

Nu spiller Sannes team samme melodi

Nu spiller Sannes team samme melodi Sammen flytter vi mennesker og virksomheder LEDELSE Nu spiller Sannes team samme melodi Jeg er blevet en bedre leder efter lederudviklingskurset på. Det betyder, at mit team nu arbejder efter samme mål.

Læs mere

Vild med dansk. Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder

Vild med dansk. Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder Vild med dansk Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder Vild med Dansk VUS Kontakt Redaktion: Lisbeth Jakobsen og Anne-Mette Kjærsgaard, VUS

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Inspirationskatalog Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Indhold Forord Inspirationskataloget er lavet til de faglige afdelinger og a-kasser samt LO s repræsentanter i de lokale beskæftigelsesråd,

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Håndbog i brug af apps

Håndbog i brug af apps Håndbog i brug af apps til SmartPhones og Tablets Orientering til virksomheder inden for transportsektoren, der har ansatte, som har svært ved at læse og forstå arbejdsbeskrivelser, informationer og lignende,

Læs mere

Bedre uddannelser til jordbrugs- og fødevarererhvervet. - Oplæg fra Landbrug & Fødevarer, Fødevareforbundet NNF og 3F

Bedre uddannelser til jordbrugs- og fødevarererhvervet. - Oplæg fra Landbrug & Fødevarer, Fødevareforbundet NNF og 3F Bedre uddannelser til jordbrugs- og fødevarererhvervet - Oplæg fra Landbrug & Fødevarer, Fødevareforbundet NNF og 3F Marts 2015 Forord Den danske jordbrug- og fødevarebranche er i konstant udvikling og

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse 2014 Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation

Læs mere

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Arbejder du i projekter, er du projektleder eller bliver du involveret i projekter i nær fremtid, så er Den Grundlæggende

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) E R H V E R H V E R V Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Kurser & efteruddannelse Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) EFTERUDDANNELSE FOR LEDIGE Er du

Læs mere

Gode råd om... Arbejdsskader

Gode råd om... Arbejdsskader Gode råd om... Arbejdsskader INDHOLD Arbejdsskader 3 Hvad er en Arbejdsskade? 3 Arbejdsulykke 3 Erhvervssygdom 3 Årsagssammenhæng 3 Stress 3 Er ulykken sket i forbindelse med arbejdet? 4 Under transport

Læs mere

EVALUERING AF 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

EVALUERING AF 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato September 2011 EVALUERING AF 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE EVALUERING AF 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Dato 2011-09-23 Udarbejdet af JOAB, DVHA, MAHR

Læs mere