BLÅ BOG KKR SYDDANMARK S E P T E M B E R

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BLÅ BOG 2014-2018 KKR SYDDANMARK S E P T E M B E R"

Transkript

1 BLÅ BOG KKR SYDDANMARK SEPTEMBER 2015

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...4 KKR Syddanmark - Kommunekontaktrådet i Region Syddanmark...5 Bestyrelsen for Ungeafdelingen for Specialundervisning og Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse i Fredericia KKR Syddanmark...11 Center for Rehabilitering og Specialrådgivning CRS/Center for Kommunikation og hjælpemidler CKHM bestyrelse - KKR Syddanmark...12 DB Syd, Biblioteks- og Kulturforening i Region Syddanmark - bestyrelse...13 Det Regionale Vækstforum - KKR Syddanmark...14 Det syddanske EU-Kontor...16 Erhvervsakademi Kolding - bestyrelse...17 Forretningsudvalget for KKR Syddanmark...18 Inspiring Denmark - KKR Syddanmark...20 International Business College - bestyrelse...21 Interreg IV A - KKR Syddanmark...22 Interreg V A - KKR Syddanmark...23 Koordinationsudvalg for Regional Udviklingsplan - Syddanmark...24 Koordinationsudvalg for Tandlæger...26 Praksisplanudvalget - KKR Syddanmark...27 RAR Fyn KKR Syddanmark...29 RAR Sydjylland KKR Syddanmark...31 Region Syddanmarks Mobilitetsråd...33 Ringgården - bestyrelse...34 Samarbejdsudvalget - Almen Praksis - KKR Syddanmark...35 Samarbejdsudvalget Fodterapeuter KKR Syddanmark...36 Samarbejdsudvalget - Fysioterapeuter - KKR Syddanmark...37 Samarbejdsudvalget - Kiropraktorer - KKR Syddanmark...38 Samarbejdsudvalget - Psykologer - KKR Syddanmark...39 Samarbejdsudvalget - Speciallæger - KKR Syddanmark...40 Samarbejdsudvalget - Tandlæger - KKR Syddanmark...41 Social- og sundhedsskolen Fyn - bestyrelsen...42 Sundhedskoordinationsudvalget - KKR Syddanmark...43 Syddansk Uddannelsesaftale...44 Sønderjyllands Symfoniorkesters bestyrelse KKR Syddanmark...45 SIDE 2

3 Trafikselskabet Fynbus bestyrelse...46 Trafikselskabet Sydtrafik - bestyrelse...48 TV Syds repræsentantskab...50 University College Lillebælt - bestyrelse...51 University College Lillebælt Uddannelsesudvalget for administrationsbacheloruddannelsen...52 University College Lillebælt Uddannelsesudvalget for læreruddannelsen...53 University College Lillebælt Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen...54 University College Lillebælt Uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelse...55 University College Syddanmark - bestyrelse...56 VUC Syd - bestyrelse...57 VUC Syds Uddannelsesudvalg...58 Væksthus Syddanmark - bestyrelse...59 SIDE 3

4 Forord Blå bog KKR Syddanmark er en samlet oversigt over de politiske repræsentanter til regionale bestyrelser/fora/organer, som KKR Syddanmark har udpeget. Blå bog omfatter endvidere fælleskommunale repræsentanter i regionale fora, som KKR har indstillet eller koordineret udpegelserne af, men hvor det ikke direkte er KKR, der udpeger. Det drejer sig fx om de kommunale medlemmer af Det Regionale Beskæftigelsesråd, Vækstforum, trafikselskabets bestyrelse og taxinævnet. Ved hvert af de regionale bestyrelser/fora/organ er kort beskrevet dets formål, opgave, særlige forhold m.v. Af oversigten fremgår endvidere, hvordan de kommunale repræsentanter honoreres. SIDE 4

5 KKR Syddanmark - Kommunekontaktrådet i Region Syddanmark KL s fem kommunekontaktråd har til formål at arbejde for at fremme kommunernes fælles interesser i forhold til regionerne samt at varetage opgaver af fælles interesse for kommunerne i området. Kommunekontaktrådene (KKR) består af borgmestrene fra regionens kommuner samt et antal kommunalbestyrelsesmedlemmer, således at det enkelte KKR afspejler den politiske sammensætning af kommunalbestyrelserne i kommunerne i regionen under ét. For hvert KKR-medlem er der valgt en personlig stedfortræder. For borgmestrenes vedkommende er en personlig stedfortræder. 44 medlemmer heraf 22 borgmestre og 22 yderligere medlemmer KKR Syddanmark ,56 kr. (2014- priser) ,92 kr. (2014-priser) KKR-medlemmerne modtager mødediæter, transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter regler fastsat af KL s bestyrelse. Egon Fræhr (V) Vejen Kommune Vagn Sørensen (V) Vejen Kommune Jacob Bjerregaard (A) Fredericia Kommune Susanne Eilersen (O) Fredericia Kommune Anker Boye (A) Odense Kommune Brian Dybro (F) Odense Kommune 2. viceborgmester Christian Haugk (A) Kolding Kommune Jørgen Thøgersen (A) Vejen Kommune SIDE 5

6 Erik Christensen. (A) 2. viceborgmester Kim Johansen (A) Nordfyns Kommune Erik Lauritzen (A) Sønderborg Kommune 2. viceborgmester Stefan Lydal (O) Sønderborg Kommune 2. viceborgmester Hans Jørgensen (A) Faaborg-Midtfyn Kommune Charlotte Christiansen (A) Assens Kommune John Snedker (A) Esbjerg Kommune Lasse Strüwing Hansen (A) Fredericia Kommune Jørgen Otto Jørgensen (A) Ærø Kommune Peter Hansted (A) Ærø Kommune 2. viceborgmester Povl Kylling Petersen (A) Aabenraa Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem Lars Rytter (A) Tønder Kommune Steen Dahlstrøm (A) Middelfart Kommune Mikkel Dragmose-Hansen (F) Middelfart Kommune Søren Peschardt (A) Vejle Kommune 2. viceborgmester Gitte Ottosen (A) Billund Kommune Hanne Ringgaard Møller (B) Svendborg Kommune Rådmand Susanne Crawley Larsen (B) Odense Kommune SIDE 6

7 Torben Elsig-Pedersen (B) Vejle Kommune Holger Grumme Nielsen (B) Varde Kommune Frank Schmidt-Hansen (C) Vejen Kommune Kjeld Thrane (C) Haderslev Kommune Henrik Vallø (C) Esbjerg Kommune Knud Erik Langhoff (C) Kolding Kommune Rådmand Steen Møller (C) Odense Kommune Morten Weiss-Pedersen (C) Middelfart Kommune Diana Mose Olsen (F) Esbjerg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem Torben W. Smith (F) Faaborg-Midtfyn Kommune Lone Myrhøj (F) Vejle Kommune Thomas Laursen (F) Nyborg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem Jens Otto Dahlhøj (I) Nordfyns Kommune Peter G. Harboe (I) Vejle Kommune Sonja Rasmussen (L) Kerteminde Kommune Aase Nyegaard (L) Sønderborg Kommune 2. viceborgmester Anni B. Tyrrestrup (O) Middelfart Kommune Hans Bjergegaard (O) Assens Kommune SIDE 7

8 Bjarne Jensen (O) Billund Kommune Kåre Solhøj Dahle (O) Aabenraa Kommune Jens Munk (O) Svendborg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem Elisa Hansen (O) Langeland Kommune Oluf Lykke Nielsen (Molle) (O) Kolding Kommune Tina Agergaard Hansen (O) Varde Kommune Peter Kofod Poulsen (O) Haderslev Kommune Per Hauritz (O) Haderslev Kommune Arne Sigtenbjerggaard (V) Vejle Kommune Jens Ejner Christensen (V) Vejle Kommune Bjarne Nielsen (V) Langeland Kommune Lisa Pihl Jensen (A) Langeland Kommune Christian Thygesen (V) Faaborg-Midtfyn Kommune Anne Møllegaard Mortensen (O) Faaborg-Midtfyn Kommune Erik Buhl Nielsen (V) Varde Kommune Viceborgmester Peder Foldager Hansen (V) Varde Kommune Erik Nørreby (V) Fanø Kommune Marius Paul Nielsen (V) Fanø Kommune SIDE 8

9 Hans Luunbjerg (V) Kerteminde Kommune Palle Hansborg-Sørensen (A) Kerteminde Kommune Hans Peter Geil (V) Haderslev Kommune Benny Bonde (I) Haderslev Kommune Ib Kristensen (V) Billund Kommune Uffe Vestergaard Schmidt (V) Billund Kommune Johnny Søtrup (V) Esbjerg Kommune Jesper Frost Rasmussen (V) Esbjerg Kommune Jørn Pedersen (V) Kolding Kommune Søren Rasmussen (O) Kolding Kommune Kenneth Muhs (V) Nyborg Kommune 2. viceborgmester Carsten Kudsk (O) Nyborg Kommune Lars Erik Hornemann (V) Svendborg Kommune Henrik Nielsen (C) Svendborg Kommune Laurids Rudebeck (V) Tønder Kommune Bent Åbling Paulsen (O) Tønder Kommune Morten Andersen (V) Nordfyns Kommune Franz Rohde (C) Nordfyns Kommune SIDE 9

10 Søren Steen Andersen (V) Assens Kommune Jens Henrik W. Thulesen Dahl (O) Assens Kommune Thomas Andresen (V) Aabenraa Kommune Ejler Schütt (O) Aabenraa Kommune Rådmand Per Berga Rasmussen (Ø) Odense Kommune Jesper Kiel (Ø) Svendborg Kommune Sarah Nørris Christensen (Ø) Esbjerg Kommune Lasse Egelund (Ø) Vejle Kommune SIDE 10

11 Bestyrelsen for Ungeafdelingen for Specialundervisning og Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse i Fredericia KKR Syddanmark Ungetilbuddet er et landsdækkende undervisningscenter for unge med høretab. Den centrale ydelse er en differentieret undervisning. Dertil kommer en række tilpassede socialpædagogiske tilbud i fritiden. Skolens formål er at skabe en individuel kommunikation, undervisning, social og personligudvikling og sikre brobygning til et aktivt voksenliv. 1 medlem og 1 stedfortræder Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, Region Syddanmark 0 kr. 0 kr. 0 kr. Der udbetales transportgodtgørelse og erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter KL s regler Susanne Eilersen (O) Fredericia Kommune Bente Gertz (A) Fredericia Kommune SIDE 11

12 Center for Rehabilitering og Specialrådgivning CRS/Center for Kommunikation og hjælpemidler CKHM bestyrelse - KKR Syddanmark Regionalt videns- og kompetencecenter, der varetager specialundervisning og specialrådgivning for borgere med kommunikations- og/eller mobilitetshandicap inden for høre-, tale-, syns-, teknologi- og mobilitetsområdet. 1 medlem og 1 suppleant Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, Region Syddanmark Der udbetales transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter KL s regler Kommunalbestyrelsesmedlem Gert Rasmussen (A) Nordfyns Kommune Lone Myrhøj (F) Vejle Kommune SIDE 12

13 DB Syd, Biblioteks- og Kulturforening i Region Syddanmark - bestyrelse Danmarks Biblioteksforening arbejder for det frie, åbne, demokratiske samfund med fri og lige adgang til information og kultur for alle. For at nå det mål skal Danmarks Biblioteksforening fremme dansk biblioteksvæsen med særligt fokus på folkebibliotekerne. 1 medlem DB Syd DB Syd udbetaler befordringsgodtgørelse til møderne i DB Syds bestyrelse. 2. viceborgmester Kim Johansen (A) Nordfyns Kommune SIDE 13

14 Det Regionale Vækstforum - KKR Syddanmark Vækstforum Syddanmark er det samlende forum for regional erhvervsudvikling i Syddanmark. Her samles erhvervsliv, viden- og uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter og offentlige myndigheder i et stærkt partnerskab om at styrke erhvervsudviklingen. Vækstforum har følgende opgaver: Udarbejde erhvervsudviklingsstrategi Udvikle og indstille til regionsrådet om medfinansiering af regionale erhvervsudviklingsaktiviteter Indstille om brug af EU-midler Overvåge vækstvilkårene regionalt og lokalt. De kommunale medlemmer udpeges efter indstilling fra KKR. 6 medlemmer Region Syddanmark Der udbetales mødediæter og transportgodtgørelse af regionen. Anker Boye (A) Odense Kommune Erik Lauritzen (A) Sønderborg Kommune Rådmand Steen Møller (C) Odense Kommune Erik Buhl Nielsen (V) Varde Kommune SIDE 14

15 Ib Kristensen (V) Billund Kommune Morten Andersen (V) Nordfyns Kommune SIDE 15

16 Det syddanske EU-Kontor Det Syddanske EU-Kontor har til formål at medvirke til en regional udvikling, hvor Øget international fokus og øget deltagelse i internationale projekter og netværk skal medføre udviklingsfremmende projekter og initiativer i såvel den private som den offentlige sektor med henblik på at sikre kontinuerlig innovation, forretningsudvikling og konkurrencedygtighed. Bestyrelsen består af ni personer, som er udpeget af ejerkredsen bag Det Syddanske EU-Kontor, der består af Region Syddanmark, samtlige 22 kommuner i regionen og Syddansk Universitet. 4 medlemmer Det Syddanske EU-kontor Der udbetales transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter KL s regler. Anker Boye (A) Odense Kommune Søren Peschardt (A) Vejle Kommune Arne Sigtenbjerggaard (V) Vejle Kommune Johnny Søtrup (V) Esbjerg Kommune SIDE 16

17 Erhvervsakademi Kolding - bestyrelse Erhvervsakademi Kolding udbyder en række erhvervsrettede hel- og deltidsuddannelser og efteruddannelser på akademiog professionsbachelorniveau. Aktiviteterne gennemføres på IBA og Hansenberg i Kolding. 1 medlem Erhvervsakademi Kolding 1/ / nes transportudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af erhvervsakademiet efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten. Jørn Pedersen (V) Kolding Kommune SIDE 17

18 Forretningsudvalget for KKR Syddanmark Forretningsudvalgets opgave er bl.a. politisk koordinering samt at forberede drøftelserne på KKR-møderne. Forretningsudvalget består af 11 medlemmer: KKR-formandskabet samt et medlem fra hvert af de ni partier i KKR. 11 medlemmer KKR Syddanmark Der udbetales mødediæter, transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter KL s regler. Jacob Bjerregaard (A) Fredericia Kommune Steen Dahlstrøm (A) Middelfart Kommune Hanne Ringgaard Møller (B) Svendborg Kommune Rådmand Steen Møller (C) Odense Kommune Diana Mose Olsen (F) Esbjerg Kommune SIDE 18

19 Kommunalbestyrelsesmedlem Jens Otto Dahlhøj (I) Nordfyns Kommune Sonja Rasmussen (L) Kerteminde Kommune Bjarne Jensen (O) Billund Kommune Egon Fræhr (V) Vejen Kommune Lars Erik Hornemann (V) Svendborg Kommune Rådmand Per Berga Rasmussen (Ø) Odense Kommune SIDE 19

20 Inspiring Denmark - KKR Syddanmark Inspiring Denmark er en non-profit organisation, der arbejder med at tiltrække internationale kongresser og konferencer til Syddanmark. Herudover vejleder og sparrer fonden om udvikling, innovation og kompetenceudvikling inden for erhvervsturisme. Inspiring Denmark styrker erhvervsturismen og vidensvæksten i regionen ved at tilbyde gratis rådgivning til mødeplanlæggere, enkeltpersoner eller organisationer med visioner om at afholde møder, kongresser eller konferencer i regionen. Inspiring Denmark har en bestyrelse sammensat af repræsentanter fra erhvervslivet, regions- og kommunalpolitik samt VisitDenmark. 1 medlem Inspiring Denmark kr kr. Der udbetales transportgodtgørelse efter regler fastsat af Inspiring Denmark. Jørn Pedersen (V) Kolding Kommune SIDE 20

21 International Business College - bestyrelse International Business College er Danmarks fjerdestørste handelsskole og en fusion mellem Kolding Købmandsskole, Fredericia-Middelfart Handelsskole og Købmandsskolen Aabenraa Business College. IBC udbyder stort set alle former for uddannelse inden for det merkantile område - såvel erhvervsuddannelser, handelsgymnasiale uddannelser, korte videregående uddannelser, bachelor-, master- og MBA-uddannelser samt en række efter- og videreuddannelser inden for det merkantile område. 1 medlem International Business College Der udbetales transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter KL s regler. Jacob Bjerregaard (A) Fredericia Kommune SIDE 21

22 Interreg IV A - KKR Syddanmark INTERREG-programmerne er et initiativ til at fremme den regionale udvikling i EU s grænseregioner. Initiativet har eksisteret siden 1991 og været medfinansieret af den Europæiske Regionalfond. Udvalgets overordnede opgave er at udvælge projekter og sikre en korrekt gennemførelse af programmet. 2 medlemmer og 2 suppleanter Region Syddanmark Der udbetales mødediæter og transportgodtgørelse efter KL s regler. Jørgen Otto Jørgensen (A) Ærø Kommune Lisa Pihl Jensen (A) Langeland Kommune Hans Peter Geil (V) Haderslev Kommune Laurids Rudebeck (V) Tønder Kommune SIDE 22

23 Interreg V A - KKR Syddanmark INTERREG-programmerne er et initiativ til at fremme den regionale udvikling i EU s grænseregioner. Initiativet har eksisteret siden 1991 og været medfinansieret af den Europæiske Regionalfond. Udvalgets overordnede opgave er at udvælge projekter og sikre en korrekt gennemførelse af programmet. 1 medlem og 1 suppleant Region Syddanmark Der udbetales mødediæter og transportgodtgørelse efter KL s regler. Arne Sigtenbjerggaard (V) Vejle Kommune Søren Peschardt (A) Vejle Kommune SIDE 23

24 Koordinationsudvalg for Regional Udviklingsplan - Syddanmark Den regionale udviklingsplan er regionens overordnede plan, der beskriver, hvordan regionen ønsker den fremtidige udvikling for regionen bør være. Den regionale Udviklingsplan har til formål at skabe en helhedsorienteret udvikling i Syddanmark, således at regionen er et attraktivt sted at bo, leve, arbejde og drive erhverv. Visionen for udviklingsplanen er "Det gode liv", som vi synes, det skal være i Syddanmark. 5 medlemmer Region Syddanmark Der udbetales transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter KL s regler. 2. viceborgmester Christian Haugk (A) Kolding Kommune Egon Fræhr (V) Vejen Kommune Hans Peter Geil (V) Haderslev Kommune Rådmand Jane Jegind (V) Odense Kommune SIDE 24

25 Lasse Egelund (Ø) Vejle Kommune SIDE 25

26 Koordinationsudvalg for Tandlæger Kommunalbestyrelserne og regionsrådet skal sikre en koordination af den offentlige tandpleje og tandplejen i privat praksis. Til at varetage opgaven er der nedsat et koordinationsudvalg med følgende opgaver: Sikre en hensigtsmæssig visitation og koordinering mellem den kommunale tandpleje, praksistandplejen og den regionale tandpleje Sikre at der etableres effektive overførselsprocedurer mellem børne- og ungdomstandplejen og praksistandplejen samt medvirke til at fastholde de unge i en regelmæssig tandplejeadfærd Sikre at der etableres vagtordninger i området til ydelse af fornøden tandlægehjælp uden for sædvanlig behandlingstid. 1 medlem Region Syddanmark Der udbetales transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter KL s regler. Kommunalbestyrelsesmedlem Anja Lund Kristensen (V) Nordfyns Kommune SIDE 26

27 Praksisplanudvalget - KKR Syddanmark Praksisplanudvalgets hovedopgave er et udarbejde en praksisplan, der er det centrale samarbejds- og planlægningsværktøj mellem kommunerne, regionen og almen praksis. Praksisplanen beskriver, hvilke opgaver almen praksis skal varetage og indeholder overvejelser om kapacitet og fysisk placering af ydernumre. Praksisplanen er det væsentligste instrument for kommunerne i forhold til at sikre indflydelse og styrke samarbejdet med almen praksis vedr. tilgængelighed, medicinhåndtering, sygebesøg m.v. Udkast til praksisplan skal drøftes i Sundhedskoordinationsudvalget med henblik på at sikre sammenhæng til den øvrige sundhedsplanlægning. Regionsrådet har den endelige beslutningskompetence i forhold til godkendelse af praksisplanen. Praksisplanudvalget består af fem repræsentanter for kommunerne, tre fra regionen og de praktiserende læger. En af repræsentanterne for regionen er formand for udvalget. 5 medlemmer Region Syddanmark Der udbetales mødediæter, transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter KL s regler. Rådmand Susanne Crawley Larsen (B) Odense Kommune Lone Myrhøj (F) Vejle Kommune Erik Rosengaard (V) Nyborg Kommune Henning Ravn (V) Esbjerg Kommune SIDE 27

28 Malene K. Nielsen (V) Vejen Kommune SIDE 28

29 RAR Fyn KKR Syddanmark Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Fyn dækker 9 af de fynske kommuner i Region Syddanmark (Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyn, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø). Det er RAR s hovedopgaver at rådgive og indgå i et samspil med kommunerne, at understøtte beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommuner, A-kasser, uddannelsesinstitutioner og øvrige aktører, samt at koordinere virksomhedsindsatsen og indsatsen rettet mod områder med enten mangel på arbejdskraft eller med høj ledighed. De kommunale medlemmer udpeges af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra KKR Syddanmark. Indstillingerne sker efter loven om ligestilling mellem mænd og kvinder 5 medlemmer og 5 suppleanter Det statslige arbejdsmarked arbejdsmarkedskontor i Odense 1/ / kr. pr. møde (2014-priser) Der udbetales mødediæter og transportgodtgørelse fra Arbejdsmarkedskontoret 2. viceborgmester Bo Hansen (A) Svendborg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem Hans Stavnsager (A) Faaborg-Midtfyn Kommune Vibeke Ejlertsen (A) Nyborg Kommune Bruno Hansen (F) Svendborg Kommune Rådmand Steen Møller (C) Odense Kommune Henrik Nielsen (C) Svendborg Kommune Anne Møllegaard Mortensen (O) Faaborg-Midtfyn Kommune Jens Munk (O) Svendborg Kommune SIDE 29

30 Bjarne Nielsen (V) Langeland Kommune Dan Gørtz (V) Assens Kommune SIDE 30

31 RAR Sydjylland KKR Syddanmark Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sydjylland dækker 13 af kommunerne i Region Syddanmark (Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder, Varde, Billund, Vejen, Vejle, Aabenraa og Middelfart). Det er RAR s hovedopgaver at rådgive og indgå i et samspil med kommunerne, at understøtte beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommuner, A-kasser, uddannelsesinstitutioner og øvrige aktører, samt at koordinere virksomhedsindsatsen og indsatsen rettet mod områder med enten mangel på arbejdskraft eller med høj ledighed. De kommunale medlemmer udpeges af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra KKR Syddan-mark. Indstillingerne sker efter loven om ligestilling mellem mænd og kvinder. 5 medlemmer og 5 suppleanter Det statslige arbejdsmarkedskontor i Odense 1/ / kr. pr. møde (2014-priser) Der udbetales mødediæter og transportgodtgørelse fra Arbejdsmarkedskontoret. 2. viceborgmester Gitte Ottosen (A) Billund Kommune Steen Wrist Ørts (A) Fredericia Kommune Henrik Vallø (C) Esbjerg Kommune Frank Schmidt-Hansen (C) Vejen Kommune Diana Mose Olsen (F) Esbjerg Kommune Jørgen Thøgersen (A) Vejen Kommune Bjarne Jensen (O) Billund Kommune 2. viceborgmester Anni B. Tyrrestrup (O) Middelfart Kommune SIDE 31

32 Thomas Andresen (V) Aabenraa Kommune Erik Buhl Nielsen (V) Varde Kommune SIDE 32

33 Region Syddanmarks Mobilitetsråd Formålet er at skabe bedre vilkår for borgere og virksomheders mobilitet ved at tænke på tværs af sektorer. Rådet er sammensat bredt med repræsentanter for infrastrukturejere, operatører, brugere og øvrige relevante parter. 4 medlemmer Region Syddanmark Der udbetales transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter KL s regler. Erik Christensen. (A) Ib Kristensen (V) Billund Kommune Morten Andersen (V) Nordfyns Kommune Paw Nielsen (Ø) Middelfart Kommune SIDE 33

34 Ringgården - bestyrelse Ringgården tilbyder døgnbehandling til mennesker med alkoholproblemer. Institutionen har 32 pladser. Ringgården er startet i 1972 som et behandlingshjem. Med status som selvejende institution under KFUM s Sociale Arbejde i Danmark er Ringgården et non-profit foretagende. 1 medlem Ringgården Ringgården udbetaler mødediæter for mødedeltagelse. 2. viceborgmester Hans Jørgensen (A) Faaborg-Midtfyn Kommune SIDE 34

35 Samarbejdsudvalget - Almen Praksis - KKR Syddanmark De regionale samarbejdsudvalg fungerer som forum for dialog mellem praksisudvalget, regionen og regionens kommuner. Der kan i samarbejdsudvalget drøftes aftaler, der supplerer de landsdækkende overenskomster. Arbejdet i de regionale samarbejdsudvalg er en vigtig del af den regionale sundhedsplanlægning, idet det vedrører mulighederne for at realisere og følge op på sundhedsaftaler mellem kommunerne og regionen. 2 medlemmer Region Syddanmark Der udbetales mødediæter, transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter KL s regler. Kaj Johansen (A) Middelfart Kommune Asger Christensen (V) Kolding Kommune SIDE 35

36 Samarbejdsudvalget Fodterapeuter KKR Syddanmark De regionale samarbejdsudvalg fungerer som forum for dialog mellem praksisudvalget, regionen og regionens kommuner. Der kan i samarbejdsudvalget drøftes aftaler, der supplerer de landsdækkende overenskomster. Arbejdet i de regionale samarbejdsudvalg er en vigtig del af den regionale sundhedsplanlægning, idet det vedrører mulighederne for at realisere og følge op på sundhedsaftaler mellem kommunerne og regionen. 1 medlem Region Syddanmark Der udbetales mødediæter, transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter KL s regler. Sonja Rasmussen (L) Kerteminde Kommune SIDE 36

37 Samarbejdsudvalget - Fysioterapeuter - KKR Syddanmark De regionale samarbejdsudvalg fungerer som forum for dialog mellem praksisudvalget, regionen og regionens kommuner. Der kan i samarbejdsudvalget drøftes aftaler, der supplerer de landsdækkende overenskomster. Arbejdet i de regionale samarbejdsudvalg er en vigtig del af den regionale sundhedsplanlægning, idet det vedrører mulighederne for at realisere og følge op på sundhedsaftaler mellem kommunerne og regionen. Kommunerne har pr. 1. august 2008 overtaget myndighedsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. 2 medlemmer Region Syddanmark Der udbetales mødediæter, transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpen-ge efter KL s regler. Jørgen Thøgersen (A) Vejen Kommune Yrsa Mastrup (V) Kolding Kommune SIDE 37

38 Samarbejdsudvalget - Kiropraktorer - KKR Syddanmark De regionale samarbejdsudvalg fungerer som forum for dialog mellem praksisudvalget, regionen og regionens kom-muner. Der kan i samarbejdsudvalget drøftes aftaler, der supplerer de landsdækkende overenskomster. Arbejdet i de regionale samarbejdsudvalg er en vigtig del af den regionale sundhedsplanlægning, idet det vedrører mulighederne for at realisere og følge op på sundhedsaftaler mellem kommunerne og regionen. 1 medlem Region Syddanmark Der udbetales mødediæter, transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter KL s regler. Jens Munk (O) Svendborg Kommune SIDE 38

39 Samarbejdsudvalget - Psykologer - KKR Syddanmark De regionale samarbejdsudvalg fungerer som forum for dialog mellem praksisudvalget, regionen og regionens kommuner. Der kan i samarbejdsudvalget drøftes aftaler, der supplerer de landsdækkende overenskomster. Arbejdet i de regionale samarbejdsudvalg er en vigtig del af den regionale sundhedsplanlægning, idet det vedrører mulighederne for at realisere og følge op på sundhedsaftaler mellem kommunerne og regionen. 1 medlem Region Syddanmark Der udbetales mødediæter, transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter KL s regler. Charlotte Christiansen (A) Assens Kommune SIDE 39

40 Samarbejdsudvalget - Speciallæger - KKR Syddanmark De regionale samarbejdsudvalg fungerer som forum for dialog mellem praksisudvalget, regionen og regionens kom-muner. Der kan i samarbejdsudvalget drøftes aftaler, der supplerer de landsdækkende overenskomster. Arbejdet i de regionale samarbejdsudvalg er en vigtig del af den regionale sundhedsplanlægning, idet det vedrører mulighederne for at realisere og følge op på sundhedsaftaler mellem kommunerne og regionen. 1 medlem Region Syddanmark Der udbetales mødediæter, transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter KL s regler. Kommunalbestyrelsesmedlem Irene Holk Lund (V) Tønder Kommune SIDE 40

41 Samarbejdsudvalget - Tandlæger - KKR Syddanmark De regionale samarbejdsudvalg fungerer som forum for dialog mellem praksisudvalget, regionen og regionens kom-muner. Der kan i samarbejdsudvalget drøftes aftaler, der supplerer de landsdækkende overenskomster. Arbejdet i de regionale samarbejdsudvalg er en vigtig del af den regionale sundhedsplanlægning, idet det vedrører mulighederne for at realisere og følge op på sundhedsaftaler mellem kommunerne og regionen. 1 medlem Region Syddanmark Der udbetales mødediæter, transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter KL s regler. Ruth Lauridsen (V) Billund Kommune SIDE 41

42 Social- og sundhedsskolen Fyn - bestyrelsen Social- og Sundhedsskolens mission er at uddanne og efteruddanne elever til at varetage grundlæggende opgaver indenfor bistands-, pleje- og omsorgsområdet, samt det pædagogiske område. 1 medlem Social- og Sundhedsskolen Fyn Bestyrelsesmedlemmernes transportudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af Social- og Sund-hedsskolen Fyn efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten. Anne Møllegaard Mortensen (O) Faaborg-Midtfyn Kommune SIDE 42

43 Sundhedskoordinationsudvalget - KKR Syddanmark Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen samarbejder i sundhedskoordinationsudvalget om indsatsen på sundhedsområdet og om indsatsen for sammenhæng mellem sundhedssektoren og de tilgrænsende sektorer. Praksissektoren er også repræsenteret i udvalget. Sundhedskoordinationsudvalget vælger sin formand blandt regionsrådets repræsentanter i udvalget. 5 medlemmer Region Syddanmark Der udbetales mødediæter, transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter KL s regler. 2. viceborgmester Povl Kylling Petersen (A) Aabenraa Kommune Rådmand Susanne Crawley Larsen (B) Odense Kommune 2. viceborgmester Anni B. Tyrrestrup (O) Middelfart Kommune Erik Rosengaard (V) Nyborg Kommune Henning Ravn (V) Esbjerg Kommune SIDE 43

44 Syddansk Uddannelsesaftale Ambitionen med Syddansk Uddannelsesaftale er at skabe ejerskab hos de forskellige aktører, der skal samarbejde både for at sikre at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse, flere vælger naturvidenskabelig, tekniske eller sundhedsfaglige uddannelser samt at flere drenge gennemfører en videregående uddannelse. Styregruppens formål er at sikre implementering og igangsættelse af konkrete projekter og aktiviteter i Syddansk Uddannelsesaftale. Styregruppen skal rådgive regionsrådet i forhold til udarbejdelse af Uddannelsesstrategi, handlingsplaner og øvrige uddannelsespolitiske initiativer, ligesom den udarbejder en årlig effektmodel til løbende at følge med i udviklingen i de udvalgte indikatorer. 2 medlemmer Region Syddanmark Der udbetales transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter KL s regler. Jacob Bjerregaard (A) Fredericia Kommune Christian Thygesen (V) Faaborg-Midtfyn Kommune SIDE 44

45 Sønderjyllands Symfoniorkesters bestyrelse KKR Syddanmark Sønderjyllands Symfoniorkester har gennem kunstnerisk virksomhed til formål at fremme den symfoniske musiks rolle i samfundslivet. Orkestrets primære spilleområde omfatter den jyske del af Region Syddanmark, foruden området nord for Kielerkanalen i Tyskland. 1 medlem Sønderjyllands Symfoniorkester 0 kr. 0 kr. 0 kr. Der udbetales transportgodtgørelse og erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter KL s regler. Merete Due Paarup (V) Kolding Kommune SIDE 45

46 Trafikselskabet Fynbus bestyrelse Region Syddanmark og de fynske kommuner er ejere af Trafikselskabet Fynbus, der har ansvar for driften af den kollektive trafik på Fyn. Kommunerne har det økonomiske ansvar for de lokale busruter og handikapkørselen. Kommunerne fastsætter i samarbejde med trafikselskabet, hvor mange lokale ruter der skal være, og hvor ofte busserne skal køre. Kommunerne arbejder sammen om de busruter, der går gennem flere kommuner. Fynbus ledes af en bestyrelse på ni medlemmer syv medlemmer udpeget af kommunerne og to udpeget af Region Syddanmark. Hver kommune vælger én repræsentant til repræsentantskabet. Et af de kommunale bestyrelsesmedlemmer udpeges af den kommune, der yder det største økonomiske bidrag til trafikselskabet. De øvrige kommunale medlemmer af bestyrelsen udpeges af repræsentantskabet. 7 medlemmer Fynbus (2010-priser) kr. (2010-priser) ,96 kr. (2010-priser) ,96 kr. Fynbus udbetaler befordringsgodtgørelse i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. Morten Andersen (V) Nordfyns Kommune Anders W. Berthelsen (A) Odense Kommune Per Jespersen (A) Nyborg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem Søren Vestergaard (L) Ærø Kommune SIDE 46

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 08-09-2014 10:00 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

KL'S BLÅ BOG S E P T E M B E R

KL'S BLÅ BOG S E P T E M B E R SEPTEMBER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...5 Advokatkredsbestyrelser...6 Advokatnævnet...8 Ankestyrelsen...9 Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg...12 ATP, repræsentantskab...14 ATP, repræsentantskab og

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 28. februar 2014, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 20. november 2012 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 9 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere

FTF Region Syddanmark Årsmøde d 20/11-2013 ***

FTF Region Syddanmark Årsmøde d 20/11-2013 *** Region Syddanmark Årsmøde i FTF Region Syddanmark: Som meddelt organisationer og kontaktadresser afholdes Årsmødet: Onsdag d. 20. november 2013 kl. 16 30 20 00 Hotel Scandic Kolding, Kokholm 2, Kolding

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Status og anbefalinger. fra Vækstforums arbejde 2006-2009

Status og anbefalinger. fra Vækstforums arbejde 2006-2009 Status og anbefalinger fra Vækstforums arbejde 2006-2009 Om Syddansk Vækstforum? Vækstforum er et erhvervspolitisk samarbejde mellem erhvervsliv, viden- og uddannelses institutioner, arbejdsmarkedets parter,

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 15-05-2008 Kl. 15:00 Undervisningslokalet v/rådhus kantinen

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 15-05-2008 Kl. 15:00 Undervisningslokalet v/rådhus kantinen Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 15-05-2008 Kl. 15:00 Undervisningslokalet v/rådhus kantinen Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Niels Høite Hansen, Medhat Khattab, Jesper Kiel, Hanne

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER

ÅRSBERETNING 2014 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Strategi for Danske Erhvervsakademier... 6 Efter- og videreuddannelse... 8 Udvikling og forskning... 10 Dimensionering... 13 Udviklingskontrakter...

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Meddelelse nr. 21.01 Emne: Partnerskabsaftale mellem

Læs mere

Aktører og indsatser Faktaark om turisemarbejdet i Syddanmark

Aktører og indsatser Faktaark om turisemarbejdet i Syddanmark Faktaark om turisemarbejdet i Syddanmark Udarbejdet af Region Syddanmark i samarbejde med EHSB - Oktober 2013 FORORD Med fokus på at etablere et solidt grundlag for den erhvervspolitiske udvikling af turismeområdet

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

gør udfordringer til muligheder

gør udfordringer til muligheder Årsberetning 21 gør udfordringer til muligheder forord Så tager vi springet 2011 var året, hvor Væksthus Syddanmark tog et tigerspring. Sådan er det blevet kaldt i medierne. 2011. Året står som en milepæl

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 12. marts 2014 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64 - Rådhuset NB. Fraværende Cai Møller, Lars Hostrup, David Nordstrøm Stedfortræder Medlemmer Cai Møller

Læs mere

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådets beretning for 2009 Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådets beretning for 2009 Undervisningsministeriet

Læs mere

Handlingsplan 2009. Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010

Handlingsplan 2009. Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010 Handlingsplan 2009 Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010 Vækstforum Sjællands medlemmer pr. 1. januar 2009 Medlem Firma/organisation Udpeget fra Kristian Ebbensgaard Region Sjælland

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside:

Læs mere

Fælles samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug

Fælles samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug Fælles samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug 2015 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 28. oktober 2014 Region Syddanmark og de 22 kommuner

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 7. februar 2014, fra kl. 9.00 til 11.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/33 Konstituerende og ordinært Centerrådsmøde den 16. juni 2014 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag 16. juni 2014 Kl. 14.00-16.30 Sted: Århus Købmandsskole Sønderhøj 9 8260 Viby J Link til kort:

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Emne: Forslag til placering af 12 nye hospicepladser

Emne: Forslag til placering af 12 nye hospicepladser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 12 Emne: Forslag til placering af 12 nye hospicepladser 6 bilag Hospicepladser fordelt på planlægningsområder Planlægningsområde

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden Få tankerne ned VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2015-01) Sted: Campus Siilkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, Lokale A113 Mødedato: Fredag, 30. januar 2015, kl.

Læs mere

Uddannelse under udvikling

Uddannelse under udvikling +UVM Uddannelse under udvikling Katalog over inspirerende lokale udviklingsprojekter i lyset af de regionale partnerskabsaftaler 2010 Uddannelse under udvikling Danske Regioner og Undervisningsministeriet

Læs mere