BLÅ BOG KKR SYDDANMARK S E P T E M B E R

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BLÅ BOG 2014-2018 KKR SYDDANMARK S E P T E M B E R"

Transkript

1 BLÅ BOG KKR SYDDANMARK SEPTEMBER 2015

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...4 KKR Syddanmark - Kommunekontaktrådet i Region Syddanmark...5 Bestyrelsen for Ungeafdelingen for Specialundervisning og Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse i Fredericia KKR Syddanmark...11 Center for Rehabilitering og Specialrådgivning CRS/Center for Kommunikation og hjælpemidler CKHM bestyrelse - KKR Syddanmark...12 DB Syd, Biblioteks- og Kulturforening i Region Syddanmark - bestyrelse...13 Det Regionale Vækstforum - KKR Syddanmark...14 Det syddanske EU-Kontor...16 Erhvervsakademi Kolding - bestyrelse...17 Forretningsudvalget for KKR Syddanmark...18 Inspiring Denmark - KKR Syddanmark...20 International Business College - bestyrelse...21 Interreg IV A - KKR Syddanmark...22 Interreg V A - KKR Syddanmark...23 Koordinationsudvalg for Regional Udviklingsplan - Syddanmark...24 Koordinationsudvalg for Tandlæger...26 Praksisplanudvalget - KKR Syddanmark...27 RAR Fyn KKR Syddanmark...29 RAR Sydjylland KKR Syddanmark...31 Region Syddanmarks Mobilitetsråd...33 Ringgården - bestyrelse...34 Samarbejdsudvalget - Almen Praksis - KKR Syddanmark...35 Samarbejdsudvalget Fodterapeuter KKR Syddanmark...36 Samarbejdsudvalget - Fysioterapeuter - KKR Syddanmark...37 Samarbejdsudvalget - Kiropraktorer - KKR Syddanmark...38 Samarbejdsudvalget - Psykologer - KKR Syddanmark...39 Samarbejdsudvalget - Speciallæger - KKR Syddanmark...40 Samarbejdsudvalget - Tandlæger - KKR Syddanmark...41 Social- og sundhedsskolen Fyn - bestyrelsen...42 Sundhedskoordinationsudvalget - KKR Syddanmark...43 Syddansk Uddannelsesaftale...44 Sønderjyllands Symfoniorkesters bestyrelse KKR Syddanmark...45 SIDE 2

3 Trafikselskabet Fynbus bestyrelse...46 Trafikselskabet Sydtrafik - bestyrelse...48 TV Syds repræsentantskab...50 University College Lillebælt - bestyrelse...51 University College Lillebælt Uddannelsesudvalget for administrationsbacheloruddannelsen...52 University College Lillebælt Uddannelsesudvalget for læreruddannelsen...53 University College Lillebælt Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen...54 University College Lillebælt Uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelse...55 University College Syddanmark - bestyrelse...56 VUC Syd - bestyrelse...57 VUC Syds Uddannelsesudvalg...58 Væksthus Syddanmark - bestyrelse...59 SIDE 3

4 Forord Blå bog KKR Syddanmark er en samlet oversigt over de politiske repræsentanter til regionale bestyrelser/fora/organer, som KKR Syddanmark har udpeget. Blå bog omfatter endvidere fælleskommunale repræsentanter i regionale fora, som KKR har indstillet eller koordineret udpegelserne af, men hvor det ikke direkte er KKR, der udpeger. Det drejer sig fx om de kommunale medlemmer af Det Regionale Beskæftigelsesråd, Vækstforum, trafikselskabets bestyrelse og taxinævnet. Ved hvert af de regionale bestyrelser/fora/organ er kort beskrevet dets formål, opgave, særlige forhold m.v. Af oversigten fremgår endvidere, hvordan de kommunale repræsentanter honoreres. SIDE 4

5 KKR Syddanmark - Kommunekontaktrådet i Region Syddanmark KL s fem kommunekontaktråd har til formål at arbejde for at fremme kommunernes fælles interesser i forhold til regionerne samt at varetage opgaver af fælles interesse for kommunerne i området. Kommunekontaktrådene (KKR) består af borgmestrene fra regionens kommuner samt et antal kommunalbestyrelsesmedlemmer, således at det enkelte KKR afspejler den politiske sammensætning af kommunalbestyrelserne i kommunerne i regionen under ét. For hvert KKR-medlem er der valgt en personlig stedfortræder. For borgmestrenes vedkommende er en personlig stedfortræder. 44 medlemmer heraf 22 borgmestre og 22 yderligere medlemmer KKR Syddanmark ,56 kr. (2014- priser) ,92 kr. (2014-priser) KKR-medlemmerne modtager mødediæter, transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter regler fastsat af KL s bestyrelse. Egon Fræhr (V) Vejen Kommune Vagn Sørensen (V) Vejen Kommune Jacob Bjerregaard (A) Fredericia Kommune Susanne Eilersen (O) Fredericia Kommune Anker Boye (A) Odense Kommune Brian Dybro (F) Odense Kommune 2. viceborgmester Christian Haugk (A) Kolding Kommune Jørgen Thøgersen (A) Vejen Kommune SIDE 5

6 Erik Christensen. (A) 2. viceborgmester Kim Johansen (A) Nordfyns Kommune Erik Lauritzen (A) Sønderborg Kommune 2. viceborgmester Stefan Lydal (O) Sønderborg Kommune 2. viceborgmester Hans Jørgensen (A) Faaborg-Midtfyn Kommune Charlotte Christiansen (A) Assens Kommune John Snedker (A) Esbjerg Kommune Lasse Strüwing Hansen (A) Fredericia Kommune Jørgen Otto Jørgensen (A) Ærø Kommune Peter Hansted (A) Ærø Kommune 2. viceborgmester Povl Kylling Petersen (A) Aabenraa Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem Lars Rytter (A) Tønder Kommune Steen Dahlstrøm (A) Middelfart Kommune Mikkel Dragmose-Hansen (F) Middelfart Kommune Søren Peschardt (A) Vejle Kommune 2. viceborgmester Gitte Ottosen (A) Billund Kommune Hanne Ringgaard Møller (B) Svendborg Kommune Rådmand Susanne Crawley Larsen (B) Odense Kommune SIDE 6

7 Torben Elsig-Pedersen (B) Vejle Kommune Holger Grumme Nielsen (B) Varde Kommune Frank Schmidt-Hansen (C) Vejen Kommune Kjeld Thrane (C) Haderslev Kommune Henrik Vallø (C) Esbjerg Kommune Knud Erik Langhoff (C) Kolding Kommune Rådmand Steen Møller (C) Odense Kommune Morten Weiss-Pedersen (C) Middelfart Kommune Diana Mose Olsen (F) Esbjerg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem Torben W. Smith (F) Faaborg-Midtfyn Kommune Lone Myrhøj (F) Vejle Kommune Thomas Laursen (F) Nyborg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem Jens Otto Dahlhøj (I) Nordfyns Kommune Peter G. Harboe (I) Vejle Kommune Sonja Rasmussen (L) Kerteminde Kommune Aase Nyegaard (L) Sønderborg Kommune 2. viceborgmester Anni B. Tyrrestrup (O) Middelfart Kommune Hans Bjergegaard (O) Assens Kommune SIDE 7

8 Bjarne Jensen (O) Billund Kommune Kåre Solhøj Dahle (O) Aabenraa Kommune Jens Munk (O) Svendborg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem Elisa Hansen (O) Langeland Kommune Oluf Lykke Nielsen (Molle) (O) Kolding Kommune Tina Agergaard Hansen (O) Varde Kommune Peter Kofod Poulsen (O) Haderslev Kommune Per Hauritz (O) Haderslev Kommune Arne Sigtenbjerggaard (V) Vejle Kommune Jens Ejner Christensen (V) Vejle Kommune Bjarne Nielsen (V) Langeland Kommune Lisa Pihl Jensen (A) Langeland Kommune Christian Thygesen (V) Faaborg-Midtfyn Kommune Anne Møllegaard Mortensen (O) Faaborg-Midtfyn Kommune Erik Buhl Nielsen (V) Varde Kommune Viceborgmester Peder Foldager Hansen (V) Varde Kommune Erik Nørreby (V) Fanø Kommune Marius Paul Nielsen (V) Fanø Kommune SIDE 8

9 Hans Luunbjerg (V) Kerteminde Kommune Palle Hansborg-Sørensen (A) Kerteminde Kommune Hans Peter Geil (V) Haderslev Kommune Benny Bonde (I) Haderslev Kommune Ib Kristensen (V) Billund Kommune Uffe Vestergaard Schmidt (V) Billund Kommune Johnny Søtrup (V) Esbjerg Kommune Jesper Frost Rasmussen (V) Esbjerg Kommune Jørn Pedersen (V) Kolding Kommune Søren Rasmussen (O) Kolding Kommune Kenneth Muhs (V) Nyborg Kommune 2. viceborgmester Carsten Kudsk (O) Nyborg Kommune Lars Erik Hornemann (V) Svendborg Kommune Henrik Nielsen (C) Svendborg Kommune Laurids Rudebeck (V) Tønder Kommune Bent Åbling Paulsen (O) Tønder Kommune Morten Andersen (V) Nordfyns Kommune Franz Rohde (C) Nordfyns Kommune SIDE 9

10 Søren Steen Andersen (V) Assens Kommune Jens Henrik W. Thulesen Dahl (O) Assens Kommune Thomas Andresen (V) Aabenraa Kommune Ejler Schütt (O) Aabenraa Kommune Rådmand Per Berga Rasmussen (Ø) Odense Kommune Jesper Kiel (Ø) Svendborg Kommune Sarah Nørris Christensen (Ø) Esbjerg Kommune Lasse Egelund (Ø) Vejle Kommune SIDE 10

11 Bestyrelsen for Ungeafdelingen for Specialundervisning og Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse i Fredericia KKR Syddanmark Ungetilbuddet er et landsdækkende undervisningscenter for unge med høretab. Den centrale ydelse er en differentieret undervisning. Dertil kommer en række tilpassede socialpædagogiske tilbud i fritiden. Skolens formål er at skabe en individuel kommunikation, undervisning, social og personligudvikling og sikre brobygning til et aktivt voksenliv. 1 medlem og 1 stedfortræder Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, Region Syddanmark 0 kr. 0 kr. 0 kr. Der udbetales transportgodtgørelse og erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter KL s regler Susanne Eilersen (O) Fredericia Kommune Bente Gertz (A) Fredericia Kommune SIDE 11

12 Center for Rehabilitering og Specialrådgivning CRS/Center for Kommunikation og hjælpemidler CKHM bestyrelse - KKR Syddanmark Regionalt videns- og kompetencecenter, der varetager specialundervisning og specialrådgivning for borgere med kommunikations- og/eller mobilitetshandicap inden for høre-, tale-, syns-, teknologi- og mobilitetsområdet. 1 medlem og 1 suppleant Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, Region Syddanmark Der udbetales transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter KL s regler Kommunalbestyrelsesmedlem Gert Rasmussen (A) Nordfyns Kommune Lone Myrhøj (F) Vejle Kommune SIDE 12

13 DB Syd, Biblioteks- og Kulturforening i Region Syddanmark - bestyrelse Danmarks Biblioteksforening arbejder for det frie, åbne, demokratiske samfund med fri og lige adgang til information og kultur for alle. For at nå det mål skal Danmarks Biblioteksforening fremme dansk biblioteksvæsen med særligt fokus på folkebibliotekerne. 1 medlem DB Syd DB Syd udbetaler befordringsgodtgørelse til møderne i DB Syds bestyrelse. 2. viceborgmester Kim Johansen (A) Nordfyns Kommune SIDE 13

14 Det Regionale Vækstforum - KKR Syddanmark Vækstforum Syddanmark er det samlende forum for regional erhvervsudvikling i Syddanmark. Her samles erhvervsliv, viden- og uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter og offentlige myndigheder i et stærkt partnerskab om at styrke erhvervsudviklingen. Vækstforum har følgende opgaver: Udarbejde erhvervsudviklingsstrategi Udvikle og indstille til regionsrådet om medfinansiering af regionale erhvervsudviklingsaktiviteter Indstille om brug af EU-midler Overvåge vækstvilkårene regionalt og lokalt. De kommunale medlemmer udpeges efter indstilling fra KKR. 6 medlemmer Region Syddanmark Der udbetales mødediæter og transportgodtgørelse af regionen. Anker Boye (A) Odense Kommune Erik Lauritzen (A) Sønderborg Kommune Rådmand Steen Møller (C) Odense Kommune Erik Buhl Nielsen (V) Varde Kommune SIDE 14

15 Ib Kristensen (V) Billund Kommune Morten Andersen (V) Nordfyns Kommune SIDE 15

16 Det syddanske EU-Kontor Det Syddanske EU-Kontor har til formål at medvirke til en regional udvikling, hvor Øget international fokus og øget deltagelse i internationale projekter og netværk skal medføre udviklingsfremmende projekter og initiativer i såvel den private som den offentlige sektor med henblik på at sikre kontinuerlig innovation, forretningsudvikling og konkurrencedygtighed. Bestyrelsen består af ni personer, som er udpeget af ejerkredsen bag Det Syddanske EU-Kontor, der består af Region Syddanmark, samtlige 22 kommuner i regionen og Syddansk Universitet. 4 medlemmer Det Syddanske EU-kontor Der udbetales transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter KL s regler. Anker Boye (A) Odense Kommune Søren Peschardt (A) Vejle Kommune Arne Sigtenbjerggaard (V) Vejle Kommune Johnny Søtrup (V) Esbjerg Kommune SIDE 16

17 Erhvervsakademi Kolding - bestyrelse Erhvervsakademi Kolding udbyder en række erhvervsrettede hel- og deltidsuddannelser og efteruddannelser på akademiog professionsbachelorniveau. Aktiviteterne gennemføres på IBA og Hansenberg i Kolding. 1 medlem Erhvervsakademi Kolding 1/ / nes transportudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af erhvervsakademiet efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten. Jørn Pedersen (V) Kolding Kommune SIDE 17

18 Forretningsudvalget for KKR Syddanmark Forretningsudvalgets opgave er bl.a. politisk koordinering samt at forberede drøftelserne på KKR-møderne. Forretningsudvalget består af 11 medlemmer: KKR-formandskabet samt et medlem fra hvert af de ni partier i KKR. 11 medlemmer KKR Syddanmark Der udbetales mødediæter, transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter KL s regler. Jacob Bjerregaard (A) Fredericia Kommune Steen Dahlstrøm (A) Middelfart Kommune Hanne Ringgaard Møller (B) Svendborg Kommune Rådmand Steen Møller (C) Odense Kommune Diana Mose Olsen (F) Esbjerg Kommune SIDE 18

19 Kommunalbestyrelsesmedlem Jens Otto Dahlhøj (I) Nordfyns Kommune Sonja Rasmussen (L) Kerteminde Kommune Bjarne Jensen (O) Billund Kommune Egon Fræhr (V) Vejen Kommune Lars Erik Hornemann (V) Svendborg Kommune Rådmand Per Berga Rasmussen (Ø) Odense Kommune SIDE 19

20 Inspiring Denmark - KKR Syddanmark Inspiring Denmark er en non-profit organisation, der arbejder med at tiltrække internationale kongresser og konferencer til Syddanmark. Herudover vejleder og sparrer fonden om udvikling, innovation og kompetenceudvikling inden for erhvervsturisme. Inspiring Denmark styrker erhvervsturismen og vidensvæksten i regionen ved at tilbyde gratis rådgivning til mødeplanlæggere, enkeltpersoner eller organisationer med visioner om at afholde møder, kongresser eller konferencer i regionen. Inspiring Denmark har en bestyrelse sammensat af repræsentanter fra erhvervslivet, regions- og kommunalpolitik samt VisitDenmark. 1 medlem Inspiring Denmark kr kr. Der udbetales transportgodtgørelse efter regler fastsat af Inspiring Denmark. Jørn Pedersen (V) Kolding Kommune SIDE 20

21 International Business College - bestyrelse International Business College er Danmarks fjerdestørste handelsskole og en fusion mellem Kolding Købmandsskole, Fredericia-Middelfart Handelsskole og Købmandsskolen Aabenraa Business College. IBC udbyder stort set alle former for uddannelse inden for det merkantile område - såvel erhvervsuddannelser, handelsgymnasiale uddannelser, korte videregående uddannelser, bachelor-, master- og MBA-uddannelser samt en række efter- og videreuddannelser inden for det merkantile område. 1 medlem International Business College Der udbetales transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter KL s regler. Jacob Bjerregaard (A) Fredericia Kommune SIDE 21

22 Interreg IV A - KKR Syddanmark INTERREG-programmerne er et initiativ til at fremme den regionale udvikling i EU s grænseregioner. Initiativet har eksisteret siden 1991 og været medfinansieret af den Europæiske Regionalfond. Udvalgets overordnede opgave er at udvælge projekter og sikre en korrekt gennemførelse af programmet. 2 medlemmer og 2 suppleanter Region Syddanmark Der udbetales mødediæter og transportgodtgørelse efter KL s regler. Jørgen Otto Jørgensen (A) Ærø Kommune Lisa Pihl Jensen (A) Langeland Kommune Hans Peter Geil (V) Haderslev Kommune Laurids Rudebeck (V) Tønder Kommune SIDE 22

23 Interreg V A - KKR Syddanmark INTERREG-programmerne er et initiativ til at fremme den regionale udvikling i EU s grænseregioner. Initiativet har eksisteret siden 1991 og været medfinansieret af den Europæiske Regionalfond. Udvalgets overordnede opgave er at udvælge projekter og sikre en korrekt gennemførelse af programmet. 1 medlem og 1 suppleant Region Syddanmark Der udbetales mødediæter og transportgodtgørelse efter KL s regler. Arne Sigtenbjerggaard (V) Vejle Kommune Søren Peschardt (A) Vejle Kommune SIDE 23

24 Koordinationsudvalg for Regional Udviklingsplan - Syddanmark Den regionale udviklingsplan er regionens overordnede plan, der beskriver, hvordan regionen ønsker den fremtidige udvikling for regionen bør være. Den regionale Udviklingsplan har til formål at skabe en helhedsorienteret udvikling i Syddanmark, således at regionen er et attraktivt sted at bo, leve, arbejde og drive erhverv. Visionen for udviklingsplanen er "Det gode liv", som vi synes, det skal være i Syddanmark. 5 medlemmer Region Syddanmark Der udbetales transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter KL s regler. 2. viceborgmester Christian Haugk (A) Kolding Kommune Egon Fræhr (V) Vejen Kommune Hans Peter Geil (V) Haderslev Kommune Rådmand Jane Jegind (V) Odense Kommune SIDE 24

25 Lasse Egelund (Ø) Vejle Kommune SIDE 25

26 Koordinationsudvalg for Tandlæger Kommunalbestyrelserne og regionsrådet skal sikre en koordination af den offentlige tandpleje og tandplejen i privat praksis. Til at varetage opgaven er der nedsat et koordinationsudvalg med følgende opgaver: Sikre en hensigtsmæssig visitation og koordinering mellem den kommunale tandpleje, praksistandplejen og den regionale tandpleje Sikre at der etableres effektive overførselsprocedurer mellem børne- og ungdomstandplejen og praksistandplejen samt medvirke til at fastholde de unge i en regelmæssig tandplejeadfærd Sikre at der etableres vagtordninger i området til ydelse af fornøden tandlægehjælp uden for sædvanlig behandlingstid. 1 medlem Region Syddanmark Der udbetales transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter KL s regler. Kommunalbestyrelsesmedlem Anja Lund Kristensen (V) Nordfyns Kommune SIDE 26

27 Praksisplanudvalget - KKR Syddanmark Praksisplanudvalgets hovedopgave er et udarbejde en praksisplan, der er det centrale samarbejds- og planlægningsværktøj mellem kommunerne, regionen og almen praksis. Praksisplanen beskriver, hvilke opgaver almen praksis skal varetage og indeholder overvejelser om kapacitet og fysisk placering af ydernumre. Praksisplanen er det væsentligste instrument for kommunerne i forhold til at sikre indflydelse og styrke samarbejdet med almen praksis vedr. tilgængelighed, medicinhåndtering, sygebesøg m.v. Udkast til praksisplan skal drøftes i Sundhedskoordinationsudvalget med henblik på at sikre sammenhæng til den øvrige sundhedsplanlægning. Regionsrådet har den endelige beslutningskompetence i forhold til godkendelse af praksisplanen. Praksisplanudvalget består af fem repræsentanter for kommunerne, tre fra regionen og de praktiserende læger. En af repræsentanterne for regionen er formand for udvalget. 5 medlemmer Region Syddanmark Der udbetales mødediæter, transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter KL s regler. Rådmand Susanne Crawley Larsen (B) Odense Kommune Lone Myrhøj (F) Vejle Kommune Erik Rosengaard (V) Nyborg Kommune Henning Ravn (V) Esbjerg Kommune SIDE 27

28 Malene K. Nielsen (V) Vejen Kommune SIDE 28

29 RAR Fyn KKR Syddanmark Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Fyn dækker 9 af de fynske kommuner i Region Syddanmark (Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyn, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø). Det er RAR s hovedopgaver at rådgive og indgå i et samspil med kommunerne, at understøtte beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommuner, A-kasser, uddannelsesinstitutioner og øvrige aktører, samt at koordinere virksomhedsindsatsen og indsatsen rettet mod områder med enten mangel på arbejdskraft eller med høj ledighed. De kommunale medlemmer udpeges af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra KKR Syddanmark. Indstillingerne sker efter loven om ligestilling mellem mænd og kvinder 5 medlemmer og 5 suppleanter Det statslige arbejdsmarked arbejdsmarkedskontor i Odense 1/ / kr. pr. møde (2014-priser) Der udbetales mødediæter og transportgodtgørelse fra Arbejdsmarkedskontoret 2. viceborgmester Bo Hansen (A) Svendborg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem Hans Stavnsager (A) Faaborg-Midtfyn Kommune Vibeke Ejlertsen (A) Nyborg Kommune Bruno Hansen (F) Svendborg Kommune Rådmand Steen Møller (C) Odense Kommune Henrik Nielsen (C) Svendborg Kommune Anne Møllegaard Mortensen (O) Faaborg-Midtfyn Kommune Jens Munk (O) Svendborg Kommune SIDE 29

30 Bjarne Nielsen (V) Langeland Kommune Dan Gørtz (V) Assens Kommune SIDE 30

31 RAR Sydjylland KKR Syddanmark Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sydjylland dækker 13 af kommunerne i Region Syddanmark (Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder, Varde, Billund, Vejen, Vejle, Aabenraa og Middelfart). Det er RAR s hovedopgaver at rådgive og indgå i et samspil med kommunerne, at understøtte beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommuner, A-kasser, uddannelsesinstitutioner og øvrige aktører, samt at koordinere virksomhedsindsatsen og indsatsen rettet mod områder med enten mangel på arbejdskraft eller med høj ledighed. De kommunale medlemmer udpeges af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra KKR Syddan-mark. Indstillingerne sker efter loven om ligestilling mellem mænd og kvinder. 5 medlemmer og 5 suppleanter Det statslige arbejdsmarkedskontor i Odense 1/ / kr. pr. møde (2014-priser) Der udbetales mødediæter og transportgodtgørelse fra Arbejdsmarkedskontoret. 2. viceborgmester Gitte Ottosen (A) Billund Kommune Steen Wrist Ørts (A) Fredericia Kommune Henrik Vallø (C) Esbjerg Kommune Frank Schmidt-Hansen (C) Vejen Kommune Diana Mose Olsen (F) Esbjerg Kommune Jørgen Thøgersen (A) Vejen Kommune Bjarne Jensen (O) Billund Kommune 2. viceborgmester Anni B. Tyrrestrup (O) Middelfart Kommune SIDE 31

32 Thomas Andresen (V) Aabenraa Kommune Erik Buhl Nielsen (V) Varde Kommune SIDE 32

33 Region Syddanmarks Mobilitetsråd Formålet er at skabe bedre vilkår for borgere og virksomheders mobilitet ved at tænke på tværs af sektorer. Rådet er sammensat bredt med repræsentanter for infrastrukturejere, operatører, brugere og øvrige relevante parter. 4 medlemmer Region Syddanmark Der udbetales transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter KL s regler. Erik Christensen. (A) Ib Kristensen (V) Billund Kommune Morten Andersen (V) Nordfyns Kommune Paw Nielsen (Ø) Middelfart Kommune SIDE 33

34 Ringgården - bestyrelse Ringgården tilbyder døgnbehandling til mennesker med alkoholproblemer. Institutionen har 32 pladser. Ringgården er startet i 1972 som et behandlingshjem. Med status som selvejende institution under KFUM s Sociale Arbejde i Danmark er Ringgården et non-profit foretagende. 1 medlem Ringgården Ringgården udbetaler mødediæter for mødedeltagelse. 2. viceborgmester Hans Jørgensen (A) Faaborg-Midtfyn Kommune SIDE 34

35 Samarbejdsudvalget - Almen Praksis - KKR Syddanmark De regionale samarbejdsudvalg fungerer som forum for dialog mellem praksisudvalget, regionen og regionens kommuner. Der kan i samarbejdsudvalget drøftes aftaler, der supplerer de landsdækkende overenskomster. Arbejdet i de regionale samarbejdsudvalg er en vigtig del af den regionale sundhedsplanlægning, idet det vedrører mulighederne for at realisere og følge op på sundhedsaftaler mellem kommunerne og regionen. 2 medlemmer Region Syddanmark Der udbetales mødediæter, transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter KL s regler. Kaj Johansen (A) Middelfart Kommune Asger Christensen (V) Kolding Kommune SIDE 35

36 Samarbejdsudvalget Fodterapeuter KKR Syddanmark De regionale samarbejdsudvalg fungerer som forum for dialog mellem praksisudvalget, regionen og regionens kommuner. Der kan i samarbejdsudvalget drøftes aftaler, der supplerer de landsdækkende overenskomster. Arbejdet i de regionale samarbejdsudvalg er en vigtig del af den regionale sundhedsplanlægning, idet det vedrører mulighederne for at realisere og følge op på sundhedsaftaler mellem kommunerne og regionen. 1 medlem Region Syddanmark Der udbetales mødediæter, transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter KL s regler. Sonja Rasmussen (L) Kerteminde Kommune SIDE 36

37 Samarbejdsudvalget - Fysioterapeuter - KKR Syddanmark De regionale samarbejdsudvalg fungerer som forum for dialog mellem praksisudvalget, regionen og regionens kommuner. Der kan i samarbejdsudvalget drøftes aftaler, der supplerer de landsdækkende overenskomster. Arbejdet i de regionale samarbejdsudvalg er en vigtig del af den regionale sundhedsplanlægning, idet det vedrører mulighederne for at realisere og følge op på sundhedsaftaler mellem kommunerne og regionen. Kommunerne har pr. 1. august 2008 overtaget myndighedsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. 2 medlemmer Region Syddanmark Der udbetales mødediæter, transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpen-ge efter KL s regler. Jørgen Thøgersen (A) Vejen Kommune Yrsa Mastrup (V) Kolding Kommune SIDE 37

38 Samarbejdsudvalget - Kiropraktorer - KKR Syddanmark De regionale samarbejdsudvalg fungerer som forum for dialog mellem praksisudvalget, regionen og regionens kom-muner. Der kan i samarbejdsudvalget drøftes aftaler, der supplerer de landsdækkende overenskomster. Arbejdet i de regionale samarbejdsudvalg er en vigtig del af den regionale sundhedsplanlægning, idet det vedrører mulighederne for at realisere og følge op på sundhedsaftaler mellem kommunerne og regionen. 1 medlem Region Syddanmark Der udbetales mødediæter, transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter KL s regler. Jens Munk (O) Svendborg Kommune SIDE 38

39 Samarbejdsudvalget - Psykologer - KKR Syddanmark De regionale samarbejdsudvalg fungerer som forum for dialog mellem praksisudvalget, regionen og regionens kommuner. Der kan i samarbejdsudvalget drøftes aftaler, der supplerer de landsdækkende overenskomster. Arbejdet i de regionale samarbejdsudvalg er en vigtig del af den regionale sundhedsplanlægning, idet det vedrører mulighederne for at realisere og følge op på sundhedsaftaler mellem kommunerne og regionen. 1 medlem Region Syddanmark Der udbetales mødediæter, transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter KL s regler. Charlotte Christiansen (A) Assens Kommune SIDE 39

40 Samarbejdsudvalget - Speciallæger - KKR Syddanmark De regionale samarbejdsudvalg fungerer som forum for dialog mellem praksisudvalget, regionen og regionens kom-muner. Der kan i samarbejdsudvalget drøftes aftaler, der supplerer de landsdækkende overenskomster. Arbejdet i de regionale samarbejdsudvalg er en vigtig del af den regionale sundhedsplanlægning, idet det vedrører mulighederne for at realisere og følge op på sundhedsaftaler mellem kommunerne og regionen. 1 medlem Region Syddanmark Der udbetales mødediæter, transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter KL s regler. Kommunalbestyrelsesmedlem Irene Holk Lund (V) Tønder Kommune SIDE 40

41 Samarbejdsudvalget - Tandlæger - KKR Syddanmark De regionale samarbejdsudvalg fungerer som forum for dialog mellem praksisudvalget, regionen og regionens kom-muner. Der kan i samarbejdsudvalget drøftes aftaler, der supplerer de landsdækkende overenskomster. Arbejdet i de regionale samarbejdsudvalg er en vigtig del af den regionale sundhedsplanlægning, idet det vedrører mulighederne for at realisere og følge op på sundhedsaftaler mellem kommunerne og regionen. 1 medlem Region Syddanmark Der udbetales mødediæter, transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter KL s regler. Ruth Lauridsen (V) Billund Kommune SIDE 41

42 Social- og sundhedsskolen Fyn - bestyrelsen Social- og Sundhedsskolens mission er at uddanne og efteruddanne elever til at varetage grundlæggende opgaver indenfor bistands-, pleje- og omsorgsområdet, samt det pædagogiske område. 1 medlem Social- og Sundhedsskolen Fyn Bestyrelsesmedlemmernes transportudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af Social- og Sund-hedsskolen Fyn efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten. Anne Møllegaard Mortensen (O) Faaborg-Midtfyn Kommune SIDE 42

43 Sundhedskoordinationsudvalget - KKR Syddanmark Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen samarbejder i sundhedskoordinationsudvalget om indsatsen på sundhedsområdet og om indsatsen for sammenhæng mellem sundhedssektoren og de tilgrænsende sektorer. Praksissektoren er også repræsenteret i udvalget. Sundhedskoordinationsudvalget vælger sin formand blandt regionsrådets repræsentanter i udvalget. 5 medlemmer Region Syddanmark Der udbetales mødediæter, transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter KL s regler. 2. viceborgmester Povl Kylling Petersen (A) Aabenraa Kommune Rådmand Susanne Crawley Larsen (B) Odense Kommune 2. viceborgmester Anni B. Tyrrestrup (O) Middelfart Kommune Erik Rosengaard (V) Nyborg Kommune Henning Ravn (V) Esbjerg Kommune SIDE 43

44 Syddansk Uddannelsesaftale Ambitionen med Syddansk Uddannelsesaftale er at skabe ejerskab hos de forskellige aktører, der skal samarbejde både for at sikre at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse, flere vælger naturvidenskabelig, tekniske eller sundhedsfaglige uddannelser samt at flere drenge gennemfører en videregående uddannelse. Styregruppens formål er at sikre implementering og igangsættelse af konkrete projekter og aktiviteter i Syddansk Uddannelsesaftale. Styregruppen skal rådgive regionsrådet i forhold til udarbejdelse af Uddannelsesstrategi, handlingsplaner og øvrige uddannelsespolitiske initiativer, ligesom den udarbejder en årlig effektmodel til løbende at følge med i udviklingen i de udvalgte indikatorer. 2 medlemmer Region Syddanmark Der udbetales transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter KL s regler. Jacob Bjerregaard (A) Fredericia Kommune Christian Thygesen (V) Faaborg-Midtfyn Kommune SIDE 44

45 Sønderjyllands Symfoniorkesters bestyrelse KKR Syddanmark Sønderjyllands Symfoniorkester har gennem kunstnerisk virksomhed til formål at fremme den symfoniske musiks rolle i samfundslivet. Orkestrets primære spilleområde omfatter den jyske del af Region Syddanmark, foruden området nord for Kielerkanalen i Tyskland. 1 medlem Sønderjyllands Symfoniorkester 0 kr. 0 kr. 0 kr. Der udbetales transportgodtgørelse og erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter KL s regler. Merete Due Paarup (V) Kolding Kommune SIDE 45

46 Trafikselskabet Fynbus bestyrelse Region Syddanmark og de fynske kommuner er ejere af Trafikselskabet Fynbus, der har ansvar for driften af den kollektive trafik på Fyn. Kommunerne har det økonomiske ansvar for de lokale busruter og handikapkørselen. Kommunerne fastsætter i samarbejde med trafikselskabet, hvor mange lokale ruter der skal være, og hvor ofte busserne skal køre. Kommunerne arbejder sammen om de busruter, der går gennem flere kommuner. Fynbus ledes af en bestyrelse på ni medlemmer syv medlemmer udpeget af kommunerne og to udpeget af Region Syddanmark. Hver kommune vælger én repræsentant til repræsentantskabet. Et af de kommunale bestyrelsesmedlemmer udpeges af den kommune, der yder det største økonomiske bidrag til trafikselskabet. De øvrige kommunale medlemmer af bestyrelsen udpeges af repræsentantskabet. 7 medlemmer Fynbus (2010-priser) kr. (2010-priser) ,96 kr. (2010-priser) ,96 kr. Fynbus udbetaler befordringsgodtgørelse i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. Morten Andersen (V) Nordfyns Kommune Anders W. Berthelsen (A) Odense Kommune Per Jespersen (A) Nyborg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem Søren Vestergaard (L) Ærø Kommune SIDE 46

BLÅ BOG 2014-2018 KKR MIDTJYLLAND O K T O B E R

BLÅ BOG 2014-2018 KKR MIDTJYLLAND O K T O B E R BLÅ BOG 2014-2018 KKR MIDTJYLLAND OKTOBER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 KKR Midtjylland - Kommunekontaktrådet i Region Midtjylland...4 Central Denmark EU-office - bestyrelse...9 Det Regionale Vækstforum

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 08-09-2014 10:00 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 10-06-2014 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 33, Fredericia Tid: 10.00 12.00 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Erhvervsskoler: AMU Syd Vognmand Jørgen Egeskov Jensen Vamdrup Special Transport Vamdrup E-mail: je@vst.dk Business College Syd Jan

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 22. maj 2015 kl. 9.00-9.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa Kommune

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark KKR oplæg om FØP/Fleks reformen og unge 06. oktober 2012 Antal personer Flere på varig forsørgelse end forventet 48.700 flere end forventet! = + 8,6 mia. kr. i ekstra udgifter 180.000 160.000 140.000 +

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2015 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 24-02-2015 10:00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG. Torsdag d. 30. maj 2013. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP, Reg. Syd.

Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG. Torsdag d. 30. maj 2013. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP, Reg. Syd. Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG Torsdag d. 30. maj 2013 Program Hvor langt er vi med den ergoterapeutiske del af CPOP? Midtvejs-status for implementeringen af den ergoterapeutiske del af CPOP

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 2012 i i % Ledighed i

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. februar 2014 kl. 12.00 13.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Der serveres en let frokost ved mødestart

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe,

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Antal Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtidsledige til samme måned i til samme måned Ledighedsprocent februar 2011 ledige i i % Ledighed

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

effektmodel 2012 uddannelser i verdensklasse

effektmodel 2012 uddannelser i verdensklasse uddannelser i verdensklasse Syddansk Uddannelsesaftales effektmodel 2012 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne Landbrugsskolerne

Læs mere

Fordelt på: fire kommuner efter befolkning 1,5-1,7 fonde, virksomheder mm. 0,7-1,1 EU som følge af projektdeltagelse 0,3-1,2

Fordelt på: fire kommuner efter befolkning 1,5-1,7 fonde, virksomheder mm. 0,7-1,1 EU som følge af projektdeltagelse 0,3-1,2 Idegrundlag 2003-2005 Klyngeanalyse og strategigrundlag for vækst og jobmuligheder kortlagt af Monitor Group. (Bitten og Mads Clausens Fond) Strategi og involvering af ildsjæle i konceptet Sønderjylland

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

UDVALG Socialdirektørforum. MØDE Referat fra møde i Socialdirektørforum den 14. januar 2015. STED Meldahls Rådhus, Fredericia

UDVALG Socialdirektørforum. MØDE Referat fra møde i Socialdirektørforum den 14. januar 2015. STED Meldahls Rådhus, Fredericia UDVALG Socialdirektørforum MØDE Referat fra møde i Socialdirektørforum den 14. januar 2015 STED Meldahls Rådhus, Fredericia STARTTIDSPUNKT 14-01-2015 09:00:00 SLUTTIDSPUNKT 14-01-2015 13:00:00 PUNKTER

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 25.404-4.952-16,3%

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 26.175-4.239-13,9%

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

mødeturisme i syddanmark

mødeturisme i syddanmark Oplevelseserhverv mødeturisme i syddanmark Omsætning Mødedeltagere Døgnforbrug Økonomiske effekter mødeturisme i syddanmark viden til vækst mødeturisme i region syddanmark Mødeturismen udgør en stor del

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2011 K K R S Y D D A N M A R K Dato : 09-11-2011 Tidspunkt: 09:30 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 12.30 13.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

LAG Kalundborg, Odsherred, Holbæk, Sorø og Lejre kommuner Peter Jacobsen (O) Bestyrelsen for CAT-Fonden Evan Lynnerup (V) 9/1-2014

LAG Kalundborg, Odsherred, Holbæk, Sorø og Lejre kommuner Peter Jacobsen (O) Bestyrelsen for CAT-Fonden Evan Lynnerup (V) 9/1-2014 Hvervsliste 2014-31-12-2017 Opdateret den 6. november 2014 Aktionsgrupper Bestyrelsen for Amgros I/S LAG Kalundborg, Odsherred, Holbæk, Sorø og Lejre kommuner Peter Jacobsen (O) LAG Faxe, Næstved og Vordingborg

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed?

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? Side 1 Vejle Kommune Sundhedsøkonom Hans Jørn Refsgaard Staben Økonomi Vejle Kommune Vi er 104.933 indbyggere opgjort pr. jan. 2008. Kommunen er landets

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister (holdkursister)

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister (holdkursister) FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Kolding

Vedtægt for Erhvervsakademi Kolding Vedtægt for Erhvervsakademi Kolding Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Kolding, på engelsk International Business Academy - Kolding er en selvstændig institution inden for den offentlige

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Referat 4. februar 2014 Klokken 9:00 11:00 Rådhuset i Bogense Nordfyns Kommune

Referat 4. februar 2014 Klokken 9:00 11:00 Rådhuset i Bogense Nordfyns Kommune Referat 4. februar 2014 Klokken 9:00 11:00 Rådhuset i Bogense Nordfyns Kommune Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Tønder kommunes deltagelse i tværkommunale samarbejder

Tønder kommunes deltagelse i tværkommunale samarbejder Tønder, 12. marts 2014 Notat Tønder kommunes deltagelse i tværkommunale samarbejder Generelle overvejelser om tværkommunalt samarbejde Der er en lang tradition for mellemkommunale samarbejder, hvor der

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Fire aktuelle temaer. Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune

Fire aktuelle temaer. Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Fire aktuelle temaer Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Finansieringsreform 2007 v/ Borgmester Thomas Andresen, Aabenraa Kommune Netværkspause/frokost Statslige arbejdspladser

Læs mere

Hoved- og nøgletal. Årsregnskab 2013. I dette dokument gengives hoved- og nøgletal for FynBus årsregnskab 2013.

Hoved- og nøgletal. Årsregnskab 2013. I dette dokument gengives hoved- og nøgletal for FynBus årsregnskab 2013. Hoved- og nøgletal Årsregnskab I dette dokument gengives hoved- og nøgletal for FynBus årsregnskab. Indholdsfortegnelse: FynBus niveau oversigt over regnskabs- og budgetresultater 2 Side Ejerniveau Region

Læs mere

Deltagerliste. (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015

Deltagerliste. (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015 Deltagerliste (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015 ÅRGANG 2009 Ghita Sausdal HR-specialist Københavns Kommune Jan Lavdal Forstander Solglimt Lilian Vium Forstander Sandfeldgården Lisbeth Muurholm

Læs mere

BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport

BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport Dato: 07.05.2014 Kontaktperson: Camilla Fyhn Milland Telefon.: 21339184 E-mail: cfm@vejenkom.dk Kommissorium for arbejdsgruppen vedr.

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Midtjylland

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Midtjylland Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Midtjylland Erhvervsskoler: Herningsholm Erhvervsskole Erhvervsrådgiver Benny Larsen Handelsbanken Fredericia E-mail: benny.larsen@teliamail.dk

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse ... Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse Konference med fokus på mulighederne for videregående uddannelse efter en erhvervsuddannelse at synliggøre vejene fra EUD til videreuddannelse Tid:

Læs mere

Socialtilsyn Syd. Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk

Socialtilsyn Syd. Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk 1 Et nyt socialtilsyn Et professionelt og uafhængigt tilsyn Systematisk inddragelse af viden Borgerne i centrum Alle sociale døgntilbud og

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Transport til og fra sygehuset

Transport til og fra sygehuset Transport til og fra sygehuset regionsyddanmark.dk/transport Transport til og fra sygehuset Som hovedregel skal du selv sørge for at komme til og fra sygehuset og selv betale for transporten. Alene det,

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Orientering om fordeling af midler til strategisk kompetenceløft og tilskud til praktikpladsopsøgende indsats Strategisk kompetenceløft Regeringen

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen

Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen Fødevareforbundet NNF efter den 1. oktober 2013 Information til tillidsvalgte om fællesskabsløsninger indenfor faglige sagsbehandling,

Læs mere

Uddannelsestal Middelfart Kommune

Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelse til alle II Redigeret og publiceret af Ungdommens Uddannelsesvejledning Lillebælt April 2009 Indhold Uddannelsestal Middelfart Kommune... Uddannelse til alle

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Indledning. Rammeaftale

Indledning. Rammeaftale RAMMEAFTALE VEDRØRENDE ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE FOR ADJUNKTER OG LEKTORER SAMT ANDRE UNDERVISERE (OVERGANGSORDNING) VED UC SYDDANMARK MED HOVEDBESKÆFTIGELSE VED UC SYDDANMARKS PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator Deltagerliste 61 deltagere Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på ' område 2009 Afholdt: 20. oktober 2009 Deltagere Alice Andersen Elevkoordinator Anders Hoff Pædagogisk konsulent Anette

Læs mere

Regnskab for AA Region Syd

Regnskab for AA Region Syd Regnskab for AA Region Syd 2014 Indtægter: Hattepenge... 146.435,60 Indtægter i alt... 146.435,60 Udgifter: Hoved Service Kontoret (HSK)... 98.000,00 Servicekonference... 13.080,00 Møder... 2.281,00 Syder

Læs mere