KKR SYDDANMARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2010-2014 KKR SYDDANMARK"

Transkript

1 Blå bog KKR SYDDANMARK November 2013

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 KKR Syddanmark Kommunekontaktrådet i Region Syddanmark...4 Center for Høretab... 9 Center for Rehabilitering og Specialrådgivning (CRS) DB Syd, Biblioteks- og Kulturforening i Region Syddanmark bestyrelse...11 Det Regionale Beskæftigelsesråd i Syddanmark Det regionale Vækstforum Dimensioneringsudvalget - SOSU Erhvervsakademi Kolding Erhvervsakademi Lillebælt Erhvervsakademi Sydvest Europæisk Iværksætterregion styregruppe Forretningsudvalget for KKR Syddanmark International Business College Koordinationsudvalg for tandlæger Praktikpladsforum pædagoguddannelsen Region Syddanmarks Mobilitetsråd Regional Udviklingsplan Politisk styregruppe Ringgaarden Samarbejdsudvalg på praksisområdet Almen praksis Samarbejdsudvalg på praksisområdet Fysioterapeuter Samarbejdsudvalg på praksisområdet Kiropraktorer Samarbejdsudvalg på praksisområdet Psykologer Samarbejdsudvalg på praksisområdet Speciallæger Samarbejdsudvalget på praksisområdet Fodterapeuter Samarbejdsudvalget på praksisområdet Tandlæger Social- og Sundhedsskolen Fyn Bestyrelsen Sundhedskoordinationsudvalget Trafikselskabet Fynbus bestyrelse Trafikselskabet Sydtrafik bestyrelse TV Syds repræsentantskab University College Lillebælt - bestyrelse University College Syddanmark - bestyrelse Væksthus Syddanmark bestyrelse SIDE 2

3 Forord Blå Bog KKR Syddanmark er en samlet oversigt over de politiske repræsentanter til regionale fora, som KKR Syddanmark har udpeget. Blå Bog omfatter endvidere fælleskommunale repræsentanter i regionale fora, som KKR har indstillet eller koordineret udpegelserne af, men hvor det altså ikke direkte er KKR, der udpeger. Det drejer sig fx om de kommunale medlemmer af Det Regionale Beskæftigelsesråd, Vækstforum og trafikselskabernes bestyrelser. Blå Bog indeholder alene en fortegnelse over de politiske repræsentanter, der er udpeget. Embedsmænd (administrative udpegelser), der deltager i regionale arbejdsgrupper, udvalg, råd og nævn, er med andre ord ikke taget med i bogen. Det samme gælder for de administrative repræsentanter, der i en lang række tilfælde er udpeget til at understøtte politikernes arbejde i de regionale fora. Ved hvert af de regionale fora er kort beskrevet dets formål, opgave, særlige forhold m.v. Af oversigten fremgår endvidere, hvordan de kommunale repræsentanter honoreres. SIDE 3

4 KKR Syddanmark Kommunekontaktrådet i Region Syddanmark KL s fem kommunekontaktråd har til formål at arbejde for at fremme kommunernes fælles interesser i forhold til regionerne samt at varetage opgaver af fælles interesse for kommunerne i området. Kommunekontaktrådene (KKR) består af borgmestrene fra regionens kommuner samt et antal kommunalbestyrelsesmedlemmer, således at det enkelte KKR afspejler den politiske sammensætning af kommunalbestyrelserne i kommunerne i regionen under ét. For hvert KKR-medlem er der valgt en personlig stedfortræder. For borgmestrenes vedkommende er 1. viceborgmesteren personlig stedfortræder. KKR-medlemmerne modtager honorar eller mødediæter, transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter regler fastsat af KL s bestyrelse. 41 medlemmer heraf 22 borgmestre KKR Syddanmark og 19 yderligere medlemmer (2010-priser) Formand: kr. Næstformand: kr. : Formand Egon Fræhr (V) Vejen Kommune 1. viceborgmester Vagn Sørensen (V) Vejen Kommune Næstformand 2. viceborgmester Uffe Steiner Jensen (A) Fredericia Kommune 2. viceborgmester Per Bødker Andersen (A) Kolding Kommune Anker Boye (A) Odense Kommune 2. viceborgmester Mai Henriksen (C) Odense Kommune Finn Brunse (A) Assens Kommune 1. viceborgmester Søren Steen Andersen (V) Assens Kommune Curt Sørensen (A) Svendborg Kommune 1. viceborgmester Bruno Hansen (F) Svendborg Kommune SIDE 4

5 Erik Christensen (A) Nyborg Kommune 1. viceborgmester Knud Theil Nielsen (F) Nyborg Kommune Hans Jørgensen (A) Faaborg-Midtfyn Kommune 1. viceborgmester Bo Andersen (V) Faaborg-Midtfyn Kommune Jens Chr. Gjesing (A) Hadeslev Kommune 1. viceborgmester H. P. Geil (V) Haderslev Kommune Steen Dahlstrøm (A) Middelfart Kommune 1. viceborgmester Hanne Lauritsen (F) Middelfart Kommune Tove Larsen (A) Aabenraa Kommune 1. viceborgmester Jørgen Witte (A) Aabenraa Kommune Karsten Landro (C) Ærø Kommune 1. viceborgmester Leo Holm (C) Ærø Kommune Arne Sigtenbjerggaard (V) Vejle Kommune 1. viceborgmester Leif Skov (A) Vejle Kommune Bjarne Nielsen (V) Langeland Kommune 1. viceborgmester Lisa Pihl Jensen (A) Langeland Kommune Erik Nørreby (V) Fanø Kommune Viceborgmester Lone Müller Sigaard (V) Fanø Kommune SIDE 5

6 Gylling Haahr (V) Varde Kommune 1. viceborgmester Bøje Meiner Jensen (V) Varde Kommune Ib Kristensen (V) Billund Kommune 1. viceborgmester Klara Lyskjær Noer (V) Billund Kommune Johnny Søtrup (V) Esbjerg Kommune 1. viceborgmester Jakob Lose (V) Esbjerg Kommune Jørn Pedersen (V) Kolding Kommune 1. viceborgmester Søren Rasmussen (O) Kolding Kommune Laurids Rudebeck (V) Tønder Kommune 2. viceborgmester Bent Paulsen (O) Tønder Kommune Morten Andersen (V) Nordfyn Kommune 1. viceborgmester Benno Frandsen (A) Nordfyn Kommune Kenny Bruun Olsen (V) Fredericia Kommune Peder Hvejsel (V) Fredericia Kommune Aase Nyegaard (L) Sønderborg Kommune 1. viceborgmester Tage Petersen (V) Sønderborg Kommune Sonja Rasmussen (-) Kerteminde Kommune 1. viceborgmester Hans Luunbjerg (V) Kerteminde Kommune SIDE 6

7 Grete Justesen (C) Faaborg-Midtfyn Kommune Viceborgmester Peter Christensen (A) Tønder Kommune 2. viceborgmester Gitte Ottosen (A) Billund Kommune 2. viceborgmester Anne Møllegaard Mortensen (O) Faaborg-Midtfyn Kommune Bjarne Jensen (O) Billund Kommune John Snedker (A) Esbjerg Kommune 2. viceborgmester Jan Prokopek Jensen (A) Sønderborg Kommune Torben Elsig-Pedersen (B) Vejle Kommune Marlene B. Lorentzen (B) Kolding Kommune Frank Schmidt-Hansen (C) Vejen Kommune Niels Christiansen (C) Varde Kommune Gunnar Nielsen (C) Haderslev Kommune Jesper Rosanes (C) Sønderborg Kommune Inger Nielsen (C) Fredericia Kommune Bent Bechmann (C) Kolding Kommune SIDE 7

8 Diana Mose Olsen (F) Esbjerg Kommune Claus Larsen (F) Varde Kommune Morten Kristensen (F) Vejle Kommune Veronica Hansen (F) Vejle Kommune Ivan Toftgaard (F) Fredericia Kommune Marianne Thomsen (F) Fredericia Kommune Lis Ravn Ebbesen (F) Kolding Kommune Bodil Baagø (F) Vejen Kommune Torben Andersen (F) Kerteminde Kommune Anni Tyrrestrup (O) Middelfart Kommune Carsten Kudsk Nyborg Kommune Holger Gorm Petersen (O) Vejle Kommune Thies Mathiasen (O) Haderslev Kommune Susanne Eilersen (O) Fredericia Kommune Ejler Schütt (O) Aabenraa Kommune 1. viceborgmester Mads Lund (L) Fredericia Kommune SIDE 8

9 Center for Høretab Centret er et uddannelses- og rådgivningstilbud til børn og unge med høretab og sprogvanskeligheder. Centrale ydelser er et folkeskoletilbud med et elevhjemstilbud samt specialrådgivning til børn fra 0-18 år i lokale tilbud. Dertil kommer en række mindre ydelser med relation til målgrupperne. Centrets formål er at sikre, at der i optageområdet er specialiserede kompetencer til rådighed med henblik på, at børn og unge med høretab og sprogvanskeligheder kan udnytte deres potentialer optimalt. Der udbetales transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter KL s regler. 1 medlem Center for Høretab Formand: Næstformand: : Susanne Eilersen (O) Fredericia Kommune SIDE 9

10 Center for Rehabilitering og Specialrådgivning (CRS) Specialundervisning og specialpædagogisk bistand til borgere med specifikke funktionsevnenedsættelser inden for tale-, høre- og synsområdet samt specialrådgivning vedr. hjælpemidler på syns-, mobilitets- og kommunikationsområdet på Fyn. Der udbetales transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter KL s regler. 1 medlem Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Formand: - Næstformand: - : Gert Rasmussen (A) Nordfyn Kommune SIDE 10

11 DB Syd, Biblioteks- og Kulturforening i Region Syddanmark bestyrelse Danmarks Biblioteksforening arbejder for det frie, åbne, demokratiske samfund med fri og lige adgang til information og kultur for alle. For at nå det mål skal Danmarks Biblioteksforening fremme dansk biblioteksvæsen med særligt fokus på folkebibliotekerne. DB Syd udbetaler befordringsgodtgørelse til møderne i DB Syds bestyrelse. 1 medlem DB Syd Formand: Næstformand: : Jørn Lehmann Petersen (A) Sønderborg Kommune SIDE 11

12 Det Regionale Beskæftigelsesråd i Syddanmark Det Regionale Beskæftigelsesråd (RBR) skal overvåge og analysere udviklingen på arbejdsmarkedet og medvirke til at sikre resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen. De kommunale medlemmer og suppleanter udpeges efter indstilling fra KKR. Der udbetales mødediæter og transportgodtgørelse fra Beskæftigelsesregionen. 5 medlemmer og suppleanter Beskæftigelsesregion Syddanmark (2010-priser) Formand: 1.193,70 kr. pr. møde : Næstformand: 1/ / Ja Hans Jørgensen (A) Faaborg-Midtfyn Kommune Finn Lykkeskov (A) Haderslev Kommune Bjarne Nielsen (V) Langeland Kommune Mette Balsby (V) Kolding Kommune Morten Andersen (V) Nordfyn Kommune 1. viceborgmester Jakob Lose (V) Esbjerg Kommune Inger Nielsen (C) Fredericia Kommune Thomas Sejersen (C) Odense Kommune Lis Ravn Ebbesen (F) Kolding Kommune Torben Andersen (F) Kerteminde Kommune SIDE 12

13 Det regionale Vækstforum Vækstforum Syddanmark er det samlende forum for regional erhvervsudvikling i Syddanmark. Her samles erhvervsliv, viden- og uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter og offentlige myndigheder i et stærkt partnerskab om at styrke erhvervsudviklingen. Vækstforum har følgende opgaver: Udarbejde erhvervsudviklingsstrategi Udvikle og indstille til regionsrådet om medfinansiering af regionale erhvervsudviklingsaktiviteter Indstille om brug af EU-midler Overvåge vækstvilkårene regionalt og lokalt De kommunale medlemmer udpeges efter indstilling fra KKR. Der udbetales mødediæter og transportgodtgørelse af regionen. 6 medlemmer Region Syddanmark Formand: Næstformand: : Ja Finn Brunse (A) Assens Kommune Hans Jørgensen (A) Faaborg-Midtfyn Kommune Tove Larsen (A) Aabenraa Kommune Aase Nyegaard (L) Sønderborg Kommune Ib Kristensen (V) Billund Kommune Grete Justesen (C) Faaborg-Midtfyn Kommune SIDE 13

14 Dimensioneringsudvalget - SOSU SOSU Dimensioneringsudvalget nedsættes af KKR. Dimensioneringsudvalget har til opgave: 1. at koordinere de enkelte kommuners indstilling om dimensionering af uddannelserne til SOSU-området. Dvs. uddannelserne til social- og sundhedshjælper og assistent samt Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU), og 2. at koordinere den geografiske fordeling i samarbejde med skolerne og sygehusene af især social- og sundhedsassistenteleverne. Et af de tre medlemmer udpeges af ankerkommunen. Der udbetales mødediæter, transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter KL s regler. 3 medlemmer Ankerkommune: Esbjerg Kommune Formand: Næstformand: : 2. Viceborgmester Gitte Ottosen (A) Billund Kommune Gunnar Nielsen (C) Haderslev Kommune Henning Ravn (V) Esbjerg Kommune SIDE 14

15 Erhvervsakademi Kolding Erhvervsakademi Kolding udbyder en række erhvervsrettede hel- og deltidsuddannelser og efteruddannelser på akademi- og professionsbachelorniveau. Aktiviteterne gennemføres på IBA og Hansenberg i Kolding. nes transportudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af professionshøjskolen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten. 1 medlem Erhvervsakademi Kolding Formand: - Næstformand: - : 1/ / Mette Balsby (V) Kolding Kommune SIDE 15

16 Erhvervsakademi Lillebælt Erhvervsakademiet Lillebælt blev etableret d. 1. januar 2009 ved en sammenlægning af afdelingerne med videregående uddannelser, der før hørte under TietgenSkolen, Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Kold college og Vejle Handelsskole. Erhvervsakademiet Lillebælt tilbyder 18 erhvervsakademiuddannelser samt 9 professionsbacheloruddannelser. 9 af disse uddannelser udbydes desuden på engelsk. Dertil kommer en bred vifte af akademi- og diplomuddannelser. Uddannelserne dækker et stort antal fagområder såsom teknik, IT, ernæring, service, økonomi og markedsføring. nes transportudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af professionshøjskolen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten. 1 medlem Erhvervsakademi Lillebælt Formand: - Næstformand: - : 1/ / Arne Sigtenbjerggaard (V) Vejle Kommune SIDE 16

17 Erhvervsakademi Sydvest Erhvervsakademi Sydvest rummer mere end 15 forskellige uddannelser fra de 2-årige korte videregående uddannelser, top-up bacheloruddannelser til professionsbacheloruddannelser. Erhvervsakademiet er beliggenhed i både Esbjerg og Sønderborg. nes transportudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af professionshøjskolen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten. 1 medlem Erhvervsakademi Vest Formand: - Næstformand: - : 1/ / Tove Larsen (A) Aabenraa Kommune SIDE 17

18 Europæisk Iværksætterregion styregruppe Styregruppen skal medvirke til at sikre koordination og sammenhæng i planlægning og gennemførelse af de aktiviteter, der skal afvikles som led i iværksætteråret Styregruppen skal godkende aktivitets- og ressourceplan, følge fremdriften i iværksætter-årets aktiviteter samt sikre forankring hos den brede kreds af aktører, som styregruppen repræsenterer. Styregruppen sekretariatsbetjenes af Region Syddanmark som indkalder til møderne, forbereder materiale, skriver referat mv. Der udbetales transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter KL s regler. 1 medlem Region Syddanmark Formand: - Næstformand: - : Jørn Pedersen (V) Kolding Kommune SIDE 18

19 Forretningsudvalget for KKR Syddanmark Forretningsudvalgets opgave er bl.a. politisk koordinering samt at forberede drøftelserne på KKR-møderne. Forretningsudvalget består af 9 medlemmer: KKR-formandskabet samt et medlem fra hvert af de 7 partier i KKR. 9 medlemmer KKR Syddanmark Formand: Næstformand: : KKR-formand Egon Fræhr (V) Vejen Kommune KKR-næstformand 2. viceborgmester Uffe Steiner Jensen (A) Fredericia Kommune Curt Sørensen (A) Svendborg Kommune Karsten Landro (C) Ærø Kommune Aase Nyegaard (L) Sønderborg Kommune Arne Sigtenbjerggaard (V) Vejle Kommune SIDE 19

20 Torben Elsig-Pedersen (B) Vejle Kommune Lis Ravn Ebbesen (F) Kolding Kommune Anne Møllegaard Mortensen (O) Faaborg-Midtfyn Kommune SIDE 20

21 International Business College International Business College er Danmarks fjerdestørste handelsskole og en fusion mellem Kolding Købmandsskole, Fredericia-Middelfart Handelsskole og Købmandsskolen Aabenraa Business College. IBC udbyder stort set alle former for uddannelse inden for det merkantile område - såvel erhvervsuddannelser, handelsgymnasiale uddannelser, korte videregående uddannelser, bachelor-, master- og MBA-uddannelser samt en række efter- og videreuddannelser inden for det merkantile område. Der udbetales transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter KL s regler. 1 medlem International Business College Formand: - Næstformand: - : Lars Ejby Pedersen (A) Fredericia Kommune SIDE 21

22 Koordinationsudvalg for tandlæger Kommunalbestyrelserne og regionsrådet skal sikre en koordination af den offentlige tandpleje og tandplejen i privat praksis. Til at varetage opgaven er der nedsat et koordinationsudvalg med følgende opgaver: Sikre en hensigtsmæssig visitation og koordinering mellem den kommunale tandpleje, praksistandplejen og den regionale tandpleje Sikre at der etableres effektive overførselsprocedurer mellem børne- og ungdomstandplejen og praksistandplejen samt medvirke til at fastholde de unge i en regelmæssig tandplejeadfærd Sikre at der etableres vagtordninger i området til ydelse af fornøden tandlægehjælp uden for sædvanlig behandlingstid Der udbetales transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter KL s regler. 1 medlem Region Syddanmark Formand: - Næstformand: - : Lars Kromann-Larsen (F) Vejle Kommune SIDE 22

23 Praktikpladsforum pædagoguddannelsen Praktikpladsforum er nedsat af KKR Syddanmark og har til opgave at afgive indstilling om antallet af uddannelsespladser til uddannelsen til pædagog. Indstillingen sker på baggrund af en vurdering af behovet for færdiguddannede pædagoger og mulighederne for at fremskaffe praktikpladser. Praktikpladsforum indgår endvidere i diskussionen om fordelingen af uddannelsespladserne mellem seminarierne. Der udbetales mødediæter, transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter KL s regler. 3 medlemmer Tovholderkommmune: Odense Kommune Formand: Næstformand: : Rådmand Jane Jegind (V) Odense Kommune Jørgen Otto Jørgensen (A) Ærø Kommune Torben Elsig-Pedersen (B) Vejle Kommune SIDE 23

24 Region Syddanmarks Mobilitetsråd Formålet er at skabe bedre vilkår for borgere og virksomheders mobilitet ved at tænke på tværs af sektorer. Rådet er sammensat bredt med repræsentanter for infrastrukturejere, operatører, brugere og øvrige relevante parter. Der udbetales transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter KL s regler. 4 medlemmer Region Syddanmark Formand: - Næstformand: - : Curt Sørensen (A) Svendborg Kommune Tove Larsen (A) Aabenraa Kommune Ib Kristensen (V) Billund Kommune Morten Andersen (V) Nordfyn Kommune SIDE 24

25 Regional Udviklingsplan Politisk styregruppe Den regionale udviklingsplan er regionens overordnede plan, der beskriver, hvordan regionen ønsker den fremtidige udvikling for regionen bør være. Den regionale Udviklingsplan har til formål at skabe en helhedsorienteret udvikling i Syddanmark, således at regionen er et attraktivt sted at bo, leve, arbejde og drive erhverv. Visionen for udviklingsplanen er Det gode liv - som vi synes det skal være i Syddanmark. Der udbetales transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter KL s regler. 5 medlemmer Region Syddanmark Formand: Næstformand: : KKR-formand Egon Fræhr (V) Vejen Kommune KKR-næstformand 2. viceborgmester Uffe Steiner Jensen (A) Fredericia Kommune Aase Nyegaard (L) Sønderborg Kommune Morten Andersen (V) Nordfyn Kommune Curt Sørensen (A) Svendborg Kommune SIDE 25

26 Ringgaarden Ringgården tilbyder døgnbehandling til mennesker med alkoholproblemer. Institutionen har 32 pladser. Ringgården er startet i 1972 som et behandlingshjem. Med status som selvejende institution under KFUM s Sociale Arbejde i Danmark er Ringgården et non-profit foretagende. Ringgaarden udbetaler mødediæter for mødedeltagelse. 1 medlem Ringgården Formand: Næstformand: : Gunnar Nielsen (C) Haderslev Kommune SIDE 26

27 Samarbejdsudvalg på praksisområdet Almen praksis De regionale samarbejdsudvalg fungerer som forum for dialog mellem praksisudvalget, regionen og regionens kommuner. Der kan i samarbejdsudvalget drøftes aftaler, der supplerer de landsdækkende overenskomster. Arbejdet i de regionale samarbejdsudvalg er en vigtig del af den regionale sundhedsplanlægning, idet det vedrører mulighederne for at realisere og følge op på sundhedsaftaler mellem kommunerne og regionen. Der udbetales mødediæter, transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter KL s regler. 2 medlemmer Region Syddanmark Formand: Næstformand: : Diana Mose Olsen (F) Esbjerg Kommune Holger Gorm Petersen (O) Vejle Kommune SIDE 27

28 Samarbejdsudvalg på praksisområdet Fysioterapeuter De regionale samarbejdsudvalg fungerer som forum for dialog mellem praksisudvalget, regionen og regionens kommuner. Der kan i samarbejdsudvalget drøftes aftaler, der supplerer de landsdækkende overenskomster. Arbejdet i de regionale samarbejdsudvalg er en vigtig del af den regionale sundhedsplanlægning, idet det vedrører mulighederne for at realisere og følge op på sundhedsaftaler mellem kommunerne og regionen. Kommunerne har pr. 1. august 2008 overtaget myndighedsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. Der udbetales mødediæter, transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter KL s regler. 2 medlemmer Region Syddanmark Formand: Næstformand: : Gunnar Nielsen (C) Haderslev Kommune Palle Hansborg-Sørensen (A) Kerteminde Kommune SIDE 28

29 Samarbejdsudvalg på praksisområdet Kiropraktorer De regionale samarbejdsudvalg fungerer som forum for dialog mellem praksisudvalget, regionen og regionens kommuner. Der kan i samarbejdsudvalget drøftes aftaler, der supplerer de landsdækkende overenskomster. Arbejdet i de regionale samarbejdsudvalg er en vigtig del af den regionale sundhedsplanlægning, idet det vedrører mulighederne for at realisere og følge op på sundhedsaftaler mellem kommunerne og regionen. Der udbetales mødediæter, transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter KL s regler. 1 medlem Region Syddanmark Formand: Næstformand: : Hans Peter Andersen (V) Kolding Kommune SIDE 29

30 Samarbejdsudvalg på praksisområdet Psykologer De regionale samarbejdsudvalg fungerer som forum for dialog mellem praksisudvalget, regionen og regionens kommuner. Der kan i samarbejdsudvalget drøftes aftaler, der supplerer de landsdækkende overenskomster. Arbejdet i de regionale samarbejdsudvalg er en vigtig del af den regionale sundhedsplanlægning, idet det vedrører mulighederne for at realisere og følge op på sundhedsaftaler mellem kommunerne og regionen. Der udbetales mødediæter, transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter KL s regler. 1 medlem Region Syddanmark Formand: Næstformand: : Palle Hansborg-Sørensen (A) Kerteminde Kommune SIDE 30

31 Samarbejdsudvalg på praksisområdet Speciallæger De regionale samarbejdsudvalg fungerer som forum for dialog mellem praksisudvalget, regionen og regionens kommuner. Der kan i samarbejdsudvalget drøftes aftaler, der supplerer de landsdækkende overenskomster. Arbejdet i de regionale samarbejdsudvalg er en vigtig del af den regionale sundhedsplanlægning, idet det vedrører mulighederne for at realisere og følge op på sundhedsaftaler mellem kommunerne og regionen. Der udbetales mødediæter, transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter KL s regler. 1 medlem Region Syddanmark Formand: Næstformand: : Pernelle Jensen (V) Fredericia Kommune SIDE 31

32 Samarbejdsudvalget på praksisområdet Fodterapeuter De regionale samarbejdsudvalg fungerer som forum for dialog mellem praksisudvalget, regionen og regionens kommuner. Der kan i samarbejdsudvalget drøftes aftaler, der supplerer de landsdækkende overenskomster. Arbejdet i de regionale samarbejdsudvalg er en vigtig del af den regionale sundhedsplanlægning, idet det vedrører mulighederne for at realisere og følge op på sundhedsaftaler mellem kommunerne og regionen. Der udbetales mødediæter, transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter KL s regler. 1 medlem Region Syddanmark Formand: Næstformand: : Morten Andersen (V) Nordfyn Kommune SIDE 32

33 Samarbejdsudvalget på praksisområdet Tandlæger De regionale samarbejdsudvalg fungerer som forum for dialog mellem praksisudvalget, regionen og regionens kommuner. Der kan i samarbejdsudvalget drøftes aftaler, der supplerer de landsdækkende overenskomster. Arbejdet i de regionale samarbejdsudvalg er en vigtig del af den regionale sundhedsplanlægning, idet det vedrører mulighederne for at realisere og følge op på sundhedsaftaler mellem kommunerne og regionen. Der udbetales mødediæter, transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter KL s regler. 1 medlem Region Syddanmark Formand: Næstformand: : Lars Kromann-Larsen (F) Vejle Kommune SIDE 33

34 Social- og Sundhedsskolen Fyn Bestyrelsen Social- og Sundhedsskolens mission er at uddanne og efteruddanne elever til at varetage grundlæggende opgaver indenfor bistands-, pleje- og omsorgsområdet, samt det pædagogiske område. Bestyrelsesmedlemmernes transportudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af Social- og Sundhedsskolen Fyn efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten. 1 medlem Social- og Sundhedsskolen Fyn Formand: Næstformand: : 2. viceborgmester Anne Møllegaard Mortensen (O) Faaborg-Midtfyn Kommune SIDE 34

35 Sundhedskoordinationsudvalget Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen samarbejder i sundhedskoordinationsudvalget om indsatsen på sundhedsområdet og om indsatsen for sammenhæng mellem sundhedssektoren og de tilgrænsende sektorer. Praksissektoren er også repræsenteret i udvalget. Sundhedskoordinationsudvalget vælger sin formand blandt regionsrådets repræsentanter i udvalget. Der udbetales mødediæter, transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter KL s regler. 5 medlemmer Region Syddanmark Formand: Næstformand: : Rådmand Jane Jegind (V) Odense Kommune Eva Fisker (V) Esbjerg Kommune Ivan Toftgaard (F) Fredericia Kommune Jørgen Otto Jørgensen (A) Ærø Kommune Lars Erik Hornemann (V) Svendborg Kommune SIDE 35

36 Trafikselskabet Fynbus bestyrelse Region Syddanmark og de fynske kommuner er ejere af Trafikselskabet Fynbus, der har ansvar for driften af den kollektive trafik på Fyn. Kommunerne har det økonomiske ansvar for de lokale busruter og handikapkørselen. Kommunerne fastsætter i samarbejde med trafikselskabet, hvor mange lokale ruter der skal være, og hvor ofte busserne skal køre. Kommunerne arbejder sammen om de busruter, der går gennem flere kommuner. Fynbus ledes af en bestyrelse på ni medlemmer syv medlemmer udpeget af kommunerne og to udpeget af Region Syddanmark. Hver kommune vælger én repræsentant til repræsentantskabet. Et af de kommunale bestyrelsesmedlemmer udpeges af den kommune, der yder det største økonomiske bidrag til trafikselskabet. De øvrige kommunale medlemmer af bestyrelsen udpeges af repræsentantskabet. Der udbetales honorar til formand og næstformand samt mødediæter, transportgodtgørelse og erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til bestyrelsesmedlemmerne af Fynbus. 7 medlemmer Fynbus (2010-priser) Formand: Næstformand: : Formand Torben Andersen (F) Kerteminde Kommune 1. suppleant Peter Jordhøj (A) Nyborg Kommune Kasper Westh (F) Odense Kommune Niels Bebe (V) Middelfart Kommune 2. suppleant Bjarne Møller Petersen (V) Langeland Kommune 3. suppleant Peter Lund (L) Ærø Kommune Niels Peter Ellegaard (A) Faaborg-Midtfyn Kommune Lars Kristian Pedersen (V) Assens Kommune SIDE 36

37 1. Viceborgmester Bruno Hansen (F) Svendborg Kommune Kim Johansen (A) Nordfyns Kommune SIDE 37

38 Trafikselskabet Sydtrafik bestyrelse Region Syddanmark og kommunerne i den jyske del af regionen er ejere af Trafikselskabet Sydtrafik, der har ansvar for driften af den kollektive trafik i den jyske del af regionen. Kommunerne har det økonomiske ansvar for de lokale busruter og handikapkørselen. Kommunerne fastsætter i samarbejde med trafikselskabet, hvor mange lokale ruter der skal være, og hvor ofte busserne skal køre. Kommunerne arbejder sammen om de busruter, der går gennem flere kommuner. Sydtrafik ledes af en bestyrelse på ni medlemmer syv medlemmer udpeget af kommunerne og to udpeget af Region Syddanmark. Hver kommune vælger én repræsentant til repræsentantskabet. Et af de kommunale bestyrelsesmedlemmer udpeges af den kommune, der yder det største økonomiske bidrag til trafikselskabet. De øvrige kommunale medlemmer af bestyrelsen udpeges af repræsentantskabet. Der udbetales honorar og transportgodtgørelse fra Sydtrafik. 7 medlemmer Sydtrafik (2010-priser) Formand: Næstformand: : Formand Poul Rosendahl (V) Varde Kommune Jørgen Chr. Jensen (V) Fanø Kommune Næstformand Iver Pedersen (V) Kolding Kommune Jan Riber Jakobsen (C) Aabenraa Kommune Christian Kloppenborg-Skrumsager (V) Kolding Kommune Erik Lauritzen (A) Sønderborg Kommune Kim Gosvig Hansen (C) Billund Kommune Jørgen Bruun (V) Vejen Kommune Bente Bendix (V) Esbjerg Kommune Jørgen Skov (V) Esbjerg Kommune SIDE 38

39 Peter Christensen (A) Tønder Kommune Søren Rishøj Jakobsen (A) Haderslev Kommune Morten Kristensen (F) Vejle Kommune 1. Viceborgmester Mads Lund (L) Fredericia Kommune SIDE 39

40 TV Syds repræsentantskab TV SYD er en af de otte regionale tv-stationer i TV2-familen. TV SYD er ejet af en selvejende fond, der er uafhængig af politiske og økonomiske interesser. To gange om året mødes repræsentantskabet for diskutere TV SYDs programmer. Der udbetales transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter KL s regler. 3 repræsentanter TV Syd Formand: - Næstformand: - : Viceborgmester H. P. Geil (V) Haderslev Kommune Christian Haugk (A) Kolding Kommune Henrik Vallø (C) Esbjerg Kommune SIDE 40

41 University College Lillebælt - bestyrelse University College Lillebælt er en uddannelses- og vidensinstitution. University College varetager uddannelse og efter- og videreuddannels e på en lang række områder, blandt andre lærer, pædagog, pædagogisk assistent, sygeplejerske, ernæring og sundhed, grafisk kommunikation og socialrådgiver. nes transportudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af professionshøjskolen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten. 1 medlem University College Lillebælt Formand: - Næstformand: - : 1/ / Rådmand Peter Rahbæk Juel (A) Odense Kommune SIDE 41

42 University College Syddanmark - bestyrelse University College Syddanmark er en uddannelses- og vidensinstitution med afdelinger i Kolding, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg. University College varetager uddannelse og efter- og videreuddannelse på en lang række områder, blandt andre lærer, pædagog, pædagogisk assistent, sygeplejerske, ernæring og sundhed, grafisk kommunikation og socialrådgiver. Der kan ydes vederlag til bestyrelsens medlemmer efter reglerne i Finansministeriets cirkulære om særskilt vederlag m.v. Bestyrelsesmedlemmernes transportudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af professionshøjskolen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten. 1 medlem University College Syddanmark Formand: - Næstformand: - : kr. 1/ / Johnny Søtrup (V) Esbjerg Kommune SIDE 42

43 Væksthus Syddanmark bestyrelse Væksthus Syddanmark er oprettet af kommunerne i Region Syddanmark. Væksthuset tilbyder vejledning til vækstiværksættere og små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale. Væksthuset samarbejder tæt med de lokale erhvervskontorer i Region Syddanmark i et sammenhængende rådgivningssystem. KKR udpeger fem medlemmer til bestyrelsen heraf mindst en erhvervsrepræsentant, der skal være aktivt erhvervsdrivende. KKR udpeger bestyrelsens formand. Næstformanden udpeges af bestyrelsen. Der udbetales honorar og transportgodtgørelse af Væksthuset. 5 medlemmer Væksthus Syddanmark (2010-priser) Formand: kr. Næstformand: kr. : kr. Formand Laurids Rudebeck (V) Tønder Kommune Erik Christensen (A) Nyborg Kommune Henning Due Lorentzen (A) Fredericia Kommune Frank Schmidt-Hansen (C) Vejen Kommune Adm. Direktør John F. Lindquist Skadeservice Danmark A/S SIDE 43

BLÅ BOG 2014-2018 KKR SYDDANMARK S E P T E M B E R

BLÅ BOG 2014-2018 KKR SYDDANMARK S E P T E M B E R BLÅ BOG KKR SYDDANMARK SEPTEMBER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...4 KKR Syddanmark - Kommunekontaktrådet i Region Syddanmark...5 Bestyrelsen for Ungeafdelingen for Specialundervisning og Særligt tilrettelagt

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2008 K K R S Y D D A N M A R K Dato : 15-08-2008 Tidspunkt: 08:45 Sted: Fredericia Uddannelsescenter KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center for indsamling,

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2010 K K R S Y D D A N M A R K Dato : 25. august 2010 Tidspunkt: Kl. 10.00 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K. Dato: Tidspunkt: 10:30-12:00 Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding

K K R S Y D D A N M A R K. Dato: Tidspunkt: 10:30-12:00 Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 22-01-2014 Tidspunkt: 10:30-12:00 Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Deltagerfortegnelse Syddanmark Ib Kristensen, Billund Johnny Søtrup, Esbjerg

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2009 K K R S Y D D A N M A R K Dato : 28-01-2009 Tidspunkt: 10:00 Sted: Fredericia Uddannelsescenter KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center for indsamling,

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2008 K K R S Y D D A N M A R K Dato : 13-06-2008 Tidspunkt: 10:00 Sted: Fredericia Uddannelsescenter KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center for indsamling,

Læs mere

BLÅ BOG KKR SYDDANMARK N O V E M B E R

BLÅ BOG KKR SYDDANMARK N O V E M B E R BLÅ BOG KKR SYDDANMARK NOVEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...4 KKR Syddanmark - Kommunekontaktrådet i Region Syddanmark...5 Forretningsudvalget for KKR Syddanmark...11 Beskæftigelsesområdet...13 RAR

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2010 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 10. november 2010 Tidspunkt: 10.00-12.00 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT AF KONSTITUERENDE MØDE 2010 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 19. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede

Læs mere

Hverv fordelt på regionsrådsmedlemmer

Hverv fordelt på regionsrådsmedlemmer Hverv fordelt på regionsrådsmedlemmer - 28. oktober 2015 Regionsrådsmedlem Andrea Terp (A) Bente Gertz (A) Bjarne Jensen (O) Bo Libergren (V) Carsten Abild (V) Hverv Erhvervsakademi Lillebælt Fordelingsudvalg

Læs mere

Hverv fordelt på regionsrådsmedlemmer

Hverv fordelt på regionsrådsmedlemmer Hverv fordelt på regionsrådsmedlemmer - 27. april 2016 Regionsrådsmedlem Andrea Terp (A) Bente Gertz (A) Bjarne Jensen (O) Bo Libergren (V) Carsten Abild (V) Hverv Erhvervsakademi Lillebælt Fordelingsudvalg

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2010 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 2. juni 2010 Tidspunkt: kl. 10.00 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2011 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 07-02-2011 Tidspunkt: 10:00 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

Hverv fordelt på regionsrådsmedlemmer

Hverv fordelt på regionsrådsmedlemmer Hverv fordelt på regionsrådsmedlemmer - pr. 30. april 2014 Regionsrådsmedlem Andrea Terp (A) Bente Gertz (A) Bo Libergren (V) Carl Holst (V) Carsten Abild (V) Hverv Erhvervsakademi Lillebælt Fordelingsudvalg

Læs mere

Blå Bog 2010-2014 KKR SJÆLLAND

Blå Bog 2010-2014 KKR SJÆLLAND Blå Bog KKR SJÆLLAND Juli 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 KKR Sjælland Kommunekontaktrådet i Region Sjælland...4 Det Regionale Beskæftigelsesråd for Hovedstaden og Sjælland...9 Det regionale vækstforum...10

Læs mere

Hverv fordelt på regionsrådsmedlemmer

Hverv fordelt på regionsrådsmedlemmer Hverv fordelt på regionsrådsmedlemmer - 8. maj 2015 Regionsrådsmedlem Andrea Terp (A) Bente Gertz (A) Bo Libergren (V) Carl Holst (V) Hverv Erhvervsakademi Lillebælt Fordelingsudvalg Sønderjylland LAG

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Erhvervsskoler: AMU Syd Vognmand Jørgen Egeskov Jensen Vamdrup Special Transport Vamdrup E-mail: je@vst.dk Business College Syd Jan

Læs mere

Hverv fordelt på regionsrådsmedlemmer

Hverv fordelt på regionsrådsmedlemmer Hverv fordelt på regionsrådsmedlemmer - marts 2014 Regionsrådsmedlem Andrea Terp (A) Bente Gertz (A) Bo Libergren (V) Carl Holst (V) Carsten Abild (V) Hverv Erhvervsakademi Lillebælt Fordelingsudvalg Sønderjylland

Læs mere

Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 20-08-2008 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5

Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 20-08-2008 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5 Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 20-08-2008 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5 Deltagere: Kim Nguyen, Enis Mallopolci, Fadil Bucan, Kobra Karimi, Ahmet Corap, Greily Mikkelsen, Bente Kjær, Curt Sørensen,

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT AF KONSTITUERENDE MØDE 2010 K K R S J Æ L L A N D Dato: 25. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners

Læs mere

Hverv fordelt på regionsrådsmedlemmer

Hverv fordelt på regionsrådsmedlemmer Hverv fordelt på regionsrådsmedlemmer - 26. april 2017 Regionsrådsmedlem Andrea Terp (A) Bente Gertz (A) Bjarne Jensen (O) Bo Libergren (V) Hverv Erhvervsakademi Lillebælt Fordelingsudvalg Sønderjylland

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik 00-02-04-1-10 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 30. november 2012 kl. 09.00-10.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2009 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 17-04-2009 Tidspunkt: 10:00 Sted: Fredericia Uddannelsescenter KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center for indsamling,

Læs mere

Offentliggørelse af vederlag for 2008 - Haderslev Kommune

Offentliggørelse af vederlag for 2008 - Haderslev Kommune Offentliggørelse af vederlag for 2008 - Haderslev Kommune Byrådsmedlemmer Borgmester H.P. Geil Kommunernes Landsforening, Kommunekontaktrådet, næstformand kr. 50.000,00 Kommunernes Landsforening, IT og

Læs mere

Offentliggørelse af vederlag for 2007 - Haderslev Kommune

Offentliggørelse af vederlag for 2007 - Haderslev Kommune Offentliggørelse af vederlag for 2007 - Haderslev Kommune Byrådsmedlemmer Borgmester H.P. Geil Kommunernes Landsforening, Kommunekontaktrådet, næstformand kr. 50.000,00 Kommunernes Landsforening, Arbejdsmarkeds-

Læs mere

BLÅ BOG 2014-2018 KKR SJÆLLAND J A N U A R

BLÅ BOG 2014-2018 KKR SJÆLLAND J A N U A R BLÅ BOG KKR SJÆLLAND JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 KKR Sjælland - Kommunekontaktrådet i Region Sjælland...4 Det Regionale Vækstforum - KKR Sjælland...9 Dimensioneringsudvalget - SOSU - KKR

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

BLÅ BOG 2014-2018 KKR MIDTJYLLAND O K T O B E R

BLÅ BOG 2014-2018 KKR MIDTJYLLAND O K T O B E R BLÅ BOG 2014-2018 KKR MIDTJYLLAND OKTOBER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 KKR Midtjylland - Kommunekontaktrådet i Region Midtjylland...4 Central Denmark EU-office - bestyrelse...9 Det Regionale Vækstforum

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2009 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 21-10-2009 Tidspunkt: 10:00 Sted: Fredericia Uddannelsescenter Mosegårdsvej 20, 7000 Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

Samlet bilagsmateriale til. Kommunal Rekruttering i Syddanmark

Samlet bilagsmateriale til. Kommunal Rekruttering i Syddanmark Samlet bilagsmateriale til Kommunal Rekruttering i Syddanmark Indhold Assens - - - - - - - - - - - 1 Nordfyn - - - - - - - - - - - 14 Billund - - - - - - - - - - - 2 Region Syddanmark - - 15 Esbjerg -

Læs mere

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [fondens navn]

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [fondens navn] Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [fondens navn] Navn og hjemsted 1 Fondens navn er [skriv navn på fonden] Fondens hjemsted er [skriv hjemstedskommune for fonden] Fonden er stiftet af Assens, Billund,

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2014 K K R S J Æ L L A N D Dato: 28-01-2014 10:30 Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted. Mulighed for gruppemøder fra kl. 9.00 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Bilag til Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Chefanalytiker Carsten Ulstrup Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ

Læs mere

Hovedaftale for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse

Hovedaftale for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse Hovedaftale for Syddansk Uddannelsesaftale - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse September 2009 Baggrund for initiativet I Region Syddanmark er der taget initiativ

Læs mere

BLÅ BOG KKR MIDTJYLLAND N O V E M B E R

BLÅ BOG KKR MIDTJYLLAND N O V E M B E R BLÅ BOG 2014-2018 KKR MIDTJYLLAND NOVEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 KKR Midtjylland - Kommunekontaktrådet i Region Midtjylland...4 Beskæftigelsesområdet...9 RAR Vestjylland KKR Midtjylland...9

Læs mere

Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse

Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Et styrket tværsektorielt samarbejde mellem den primære og sekundære sundhedssektor, herunder delegation af sundhedsopgaver, er nødvendigt for at sikre fortsat

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 28. maj 2015 Initialer: ug Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 22. maj 2015 kl. 9.00 9.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Øvrige: Jan Riber

Læs mere

Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år

Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år 30. august 2007 Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i juli måned 2007 var

Læs mere

BLÅ BOG 2014-2018 KKR NORDJYLLAND O K T O B E R

BLÅ BOG 2014-2018 KKR NORDJYLLAND O K T O B E R BLÅ BOG KKR NORDJYLLAND OKTOBER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 KKR Nordjylland - Kommunekontaktrådet i Region Nordjylland...4 AMU Center Nordjylland...8 Center for Døvblindhed - bestyrelse...9 Det

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE MØDE 2010 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 19. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 22. maj 2015 kl. 9.00-9.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa Kommune

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

21. april Temadrøftelse om uddannelsesinstitutioner med faldende elevtal

21. april Temadrøftelse om uddannelsesinstitutioner med faldende elevtal 21. april 2010 Temadrøftelse om uddannelsesinstitutioner med faldende elevtal Uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark Udfordring: Eleverne søger generelt til de større byer og væk fra de små byer

Læs mere

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark. Odense, den 8. marts 2007

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark. Odense, den 8. marts 2007 Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark Odense, den 8. marts 2007 De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i januar måned 2007 var

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Modtagestation Syddanmark I/S

Modtagestation Syddanmark I/S Side nr.: 1 Mødedato: Onsdag den 12. februar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt Kl. 15.00 Mødelokale: Dronning Margrethehallen, Messecenter Vestre Ringvej 101, Fredericia Afbud: Langeland, Ærø

Læs mere

Andrea Terp Bent Bechmann Bente Gertz Bjarne Juel Møller Bo Libergren

Andrea Terp Bent Bechmann Bente Gertz Bjarne Juel Møller Bo Libergren Regionsrådsmedlem: Andrea Terp LAG Aabenraa VUC Sønderjylland - bestyrelsen Videnskabsetisk Komite - suppleant Bent Bechmann Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum, Kolding Designskolen Kolding - repræsentantskabet

Læs mere

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER 2015 Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening DANSK SKYTTE UNION 1 10m Oldboys 1 Knud Møller ÅRK 105,4 105,1 106,1 104,0 420,6 36x 2 Janus Haahr

Læs mere

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark Pressemeddelelse: 1.juni Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i april måned var på 3,5% af arbejdsstyrken.

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

BLÅ BOG KKR NORDJYLLAND N O V E M B E R

BLÅ BOG KKR NORDJYLLAND N O V E M B E R BLÅ BOG KKR NORDJYLLAND NOVEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...4 KKR Nordjylland - Kommunekontaktrådet i Region Nordjylland...5 Beskæftigelsesområdet...9 RAR Nordjylland - KKR Nordjylland...9 Erhvervsområdet...11

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Dato: 26.01.2015 Kontaktperson: Camilla Fyhn Milland Telefon.: 2133 9184 Mail:cfm@vejen.dk NOTAT

Dato: 26.01.2015 Kontaktperson: Camilla Fyhn Milland Telefon.: 2133 9184 Mail:cfm@vejen.dk NOTAT NOTAT Dato: 26.01.2015 Kontaktperson: Camilla Fyhn Milland Telefon.: 2133 9184 Mail:cfm@vejen.dk Foreløbig administrativ sondering hos beliggenhedskommunerne i forhold til eventuel overtagelse af regionale

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark Pressemeddelelse: 26. april Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i marts måned var på 3,7 % af arbejdsstyrken.

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

Blå Bog K K R N O R D J Y L L AN D

Blå Bog K K R N O R D J Y L L AN D Blå Bog K K R N O R D J Y L L AN D Juni 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Kommunekontaktrådet i Region Nordjylland KKR Nordjylland... 4 AMU Center Nordjylland... 9 Beskæftigelsesankenævnet i Region

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Høring - praksisplan for fysioterapi

Høring - praksisplan for fysioterapi Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Sundhedsområdet Dette udkast sendes nu i høring hos de 22 kommuner, Sundhedsstyrelsen, Region Syddanmark, Kiropraktorkredsforeningen, Danske Patienter og samtlige

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Byggegruppen. Navn. Navn

Byggegruppen. Navn. Navn Gruppeformand Peter Hougård Nielsen Der skal vælges Forhandlingssekretærer Jacob Scavenius Ivan Bak Ole Christensen 4 Tonny Holm 5 Gynther Honnens 6 Kim Lind Larsen Der skal vælges 6 Forhandlingssekretærer

Læs mere

Side 1 FINANSMINISTERIETS BEKENDTGØRELSE NR af 12. december 2006 AFSKRIFT BEKENDTGØRELSE OM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 FINANSMINISTERIETS BEKENDTGØRELSE NR af 12. december 2006 AFSKRIFT BEKENDTGØRELSE OM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 FINANSMINISTERIETS BEKENDTGØRELSE NR. 1369 af 12. december 2006 AFSKRIFT BEKENDTGØRELSE OM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN I medfør af 37, stk. 1 og 7, i lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner

Læs mere

Dagsorden/Beslutningsreferat

Dagsorden/Beslutningsreferat Dagsorden/sreferat Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid Onsdag den 23. april kl. 09.00 Sted Politigården i Odense mødelokale Ledelsessekretariatet 1. sal. Afbud Jan Boye og stedfortræder Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 29. februar 2016 Initialer: kit Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 26. februar 2016 kl. 11.00 12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Anders W. Berthelsen, Odense Birger Jensen, Svendborg Hans Bjergegaard, Assens

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1 Landsudstillingen Brædstrup - Februar 2015 Bedømmelser Klasse: 1 114 115-12-0310 164/Østdjurs Søren Bo Brøbech 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50 1,00 0,75 5,00 95,00 0,75 95,75 130 190-13-0156 190/Ikast Mark &

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller Kursusnummer 927 Kursusnavn Chaufførkonferencen 2011 Afholdelsessted Middelfart Resort og konferencecenter Startdato 30/05-11 Slutdato 31/05-11 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Preben Mandrup,

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Deltagere: Henrik Nielsen, Bjarne Hansen, Christian Kaastrup, Grete Schødts Afbud: Morten Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Ældre Medicinske Patient

Den Ældre Medicinske Patient Den Ældre Medicinske Patient Forum for Geriatrisk Sygepleje i Region Syddanmark Temadag: Brandpunkt i sektorovergange fra politik til praksis i et tværfagligt perspektiv Dato: d. 17 marts 2015 Projektleder

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2004

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2004 Kvinder M/K Placering Start nr Fornavn Efternavn By Sluttid Km. tid Kvinde 1 120 Pernille Bach Brabrand 01:31:38 00:04:21 Kvinde 2 54 Ingelise Jensen Herning 01:35:35 00:04:32 Kvinde 3 143 Birgitte Sommer

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-13 Dato: 21.06.2013 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. juni 2013 kl. 13.00-16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark Udkast til Rammeaftale 2008 - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark 25. juli 2007 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING 2 KOMMUNALE REDEGØRELSER 3 FREDERICIASKOLEN 4 NYBORGSKOLEN

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

FynBus repræsentantskab. Referat. Torsdag, den 14. april 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus repræsentantskab. Referat. Torsdag, den 14. april 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus repræsentantskab Referat Torsdag, den 14. april 2011 kl. 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton Deltagerliste, badminton Henning Simonsen Odense X Uffe Larsen Otto Hansen Karen Sørensen Jan Hansen Finn Schmidt Holger Jensen Preben Løvholm Christensen Morsø Slagelse Aarhus Idræt & Motion I alt 8 deltagere

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

KL s medlemskommuner i hver region danner et kommunekontaktråd (KKR), som betegnes Kommunekontaktrådet i Region (KKR.).

KL s medlemskommuner i hver region danner et kommunekontaktråd (KKR), som betegnes Kommunekontaktrådet i Region (KKR.). N OTAT Forretningsorden for KKR 2014-2018 KL s medlemskommuner i hver region danner et kommunekontaktråd (KKR), som betegnes Kommunekontaktrådet i Region (KKR.). Ifølge 15 i KL s love består hvert KKR

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere