Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler"

Transkript

1 Bilag til Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Chefanalytiker Carsten Ulstrup Regional udvikling Strategi og Analyse

2 Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet i Region Syddanmark mhp. at kunne diskutere evt. indsatsmuligheder. Dette gøres ved bl.a. at præsentere - udviklingen i uddannelsesniveauet i Region Syddanmark sammenlignet med udviklingen i hele landet - udviklingen i de enkelte kommuner i uddannelsesniveau og søgning til uddannelserne - udviklingen i tilgang, bestand, frafald og afgang til/i/fra regionens uddannelsesinstitutioner Hovedindfaldsvinklen er således geografisk, dvs. hvordan har udviklingen været i kommunerne og i regionen? Men der tages også i et vist omfang udgangspunkt i regionens uddannelsesinstitutioner, hvor elever og studerende naturligvis ikke kun kommer fra Region Syddanmark. Rapporten bygger primært på tilgængelig statistik fra primært Undervisningsministeriet/UNI-C og Danmarks Statistik. Der er dog også indhentet oplysingerne direkte hos uddannelsesinstitutioner. Der bliver løbende inddraget mulige forklaringer på uddannelsesforskelle, f.eks. social baggrund, tilgængelighed til uddannelsesinstitutioner og erhvervsstruktur. I sidste ende er det netop handlingsmulighederne for interessenterne på uddannelsesområdet, der er afgørende for at påvirke udviklingen. Sidste samlede rapport udkom i april I mellemtiden er der udsendt flere opdateringer af enkeltkapitler. I den foreliggende version er alle kapitler blevet opdateret, og der er suppleret med nye analyser. Men processen fortsætter kontinuert. F.eks. er der nye data på vej vedr. profilmodellen for de enkelte kommuner, så dette kapitel snart står over for en ny revision. Februar 2011 Carsten Ulstrup Region Syddanmark 1 Carsten Ulstrup

3 Indhold Bilag Bilag 1. Søgningen til ungdomsuddannelserne, afgangselever fra folkeskolen, Bilag 2a. Antal elever på de enkelte ungdomsuddannelsesinstitutioner i Region Syddanmark, Bilag 2b. Antal studerende på de videregående uddannelsesinstitutioner i Region Syddanmark, Bilag 3a. Søgningen til de almengymnasiale uddannelser i Region Syddanmark, Bilag 3b. Søgningen til de erhvervsgymnasiale uddannelser i Region Syddanmark, Bilag 4a. Tilgangen til en ungdomsuddannelse i Region Syddanmark, Bilag 4b. Tilgangen til en videregående uddannelse i Region Syddanmark, Bilag 5. Antal optagne ved de videregående uddannelser i Region Syddanmark, Bilag 6a. Antal optagne på SDU (fakultetsniveau), Bilag 6b. Antal optagne ved SDU (4 geografiske lokationer), og AUC-Esbjerg, Bilag 6c. Antal optagne på de mellemlange videregående uddannelser i Region Syddanmark, Bilag 6d. Antal optagne på de korte videregående uddannelser i Region Syddanmark, Bilag 7a. Gennemsnitsalderen ved starten af en ungdomsuddannelse i Region Syddanmark, Bilag 7b. Gennemsnitsalderen ved starten på en videregående uddannelse i Region Syddanmark, Bilag 8a. Antal elever, der fuldfører en ungdomsuddannelse i Region Syddanmark, Bilag 8b. Antal studerende, der fuldfører en videregående uddannelse i Region Syddanmark, Bilag 9a. Gennemsnitsalderen ved afslutningen af en ungdomsuddannelse i Region Syddanmark, Bilag 9b. Gennemsnitsalderen ved afslutningen af en videregående uddannelse i Region Syddanmark, Bilag 10a. Gennemførelsesprocenter på ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark, Bilag 10b. Gennemførelsesprocenter på de videregående uddannelsesinstitutioner i Region Syddanmark, Bilag 11. Ansøgere med 1. prioritet ved de videregående uddannelser i Region Syddanmark, Bilag 12a. Ansøgere (1. prioritet) til SDU (fakultetsniveau), Bilag 12b. Ansøgere (1. prioritet) til SDU (4 geografiske lokationer) og AUC-Esbjerg, Bilag 12c. Ansøger (1. prioritet) til de mellemlange videregående uddannelser i Region Syddanmark, Bilag 12d. Ansøger (1. prioritet) til de korte videregående uddannelser i Region Syddanmark, Bilag 13a. Gennemsnitlig studietid (måneder) ved en ungdomsuddannelsesinstitution i Region Syddanmark, Bilag 13b. Gennemsnitlig studietid (måneder) ved en videregående uddannelsesinstitution i Region Syddanmark, Bilag 14. Antal hhv årige (gennemsnit) fordelt på kommuner og områder Region Syddanmark 2 Carsten Ulstrup

4 i Region Syddanmark, Bilag 15. Udviklingen i gymnasiebasisårgange (gennemsnit af årige) fordelt på kommune. Fyn Bilag 16. Udviklingen i hf-basisårgange (gennemsnit af årige) fordelt på kommune. Fyn Bilag 17. Gymnasiefrekvensen for de fynske kommuner, Bilag 18. Hf-frekvensen for de fynske kommuner, Bilag 19. Antal optagne elever pr. 5. september på de enkelte skoler samt en fremskrivning for perioden Fyn Bilag 20. Antal nyoprettede klasser samt fremskrivning for perioden Fyn Bilag 21a. Det samlede klassetal, fordelt på skoler, samt fremskrivning for perioden Fyn Bilag 21b. Klassebehovet sammenholdt med normalkapaciteten, Fyn Bilag 22. Ansøgertallet til skolerne Fyn Bilag 23. Antal ansøgere til Stx i Fredericia, Kolding og Vejle. - En fremskrivning til Bilag 25. Afsluttet uddannelse 15 år efter grundskolen blev forladt i fordelt på højeste uddannelse og på kommuner Bilag 26 Regionale og landsuddannelsesprofiler, Bilag 27. Kommunale uddannelsesprofiler, Bilag 28. Andelen af 2008-årgangen, der ventes at have taget en ungdomsuddannelse 5-25 år efter afgangen fra 9. klasse Bilag 29. Andelen af 2008-årgangen, der ventes at have taget en videregående uddannelse 5-25 år efter afgangen fra 9. klasse Bilag 30. Andelen, der 25 år efter afgangen fra 9. klasse ventes ikke at have taget en kompetencegivende uddannelse, at have taget en ungdomsuddannelse, en videregående uddannelse og en erhvervskompetencegivende uddannelse. Årgang Appendix De benyttede data Region Syddanmark 3 Carsten Ulstrup

5 Bilag 1a. Søgningen til ungdomsuddannelserne, afgangselever fra folkeskolen, 2010 Kilde: Undervisningsministeriets nøgletalsdatabase. Piger EUD-teknik EUD-anden EUD Stx Hf Hhx Htx Gymnasial Anden udd. Ej i udd. Total Abs. Assens 9,0 19,4 28,4 53,0 6,0 9,0 3,7 71,6 0,0 0, Faaborg-Midtfyn 0,0 27,5 27,5 51,6 3,9 13,7 3,3 72,5 0,0 0, Kerteminde 0,0 20,9 20,9 67,4 0,0 11,6 0,0 79,1 0,0 0, Langeland 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0, Middelfart 0,0 11,0 11,0 58,9 19,2 11,0 0,0 89,0 0,0 0, Nordfyn 0,0 7,8 7,8 65,6 0,0 15,6 10,9 92,2 0,0 0, Nyborg 0,0 7,4 7,4 69,1 23,5 0,0 0,0 92,6 0,0 0, Odense 3,0 18,3 21,3 50,0 10,7 6,4 4,9 72,0 3,0 3, Svendborg 0,0 30,8 30,8 47,0 0,0 15,4 6,8 69,2 0,0 0, Ærø 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0, Fyn 2,4 18,9 21,3 53,8 8,5 8,8 4,3 75,5 1,5 1, Fredericia 0,0 10,6 10,6 64,6 9,9 11,2 0,0 85,7 0,0 3, Kolding 2,2 14,1 16,3 48,9 5,7 26,4 2,6 83,7 0,0 0, Vejle 2,1 26,1 28,2 46,9 6,6 18,3 0,0 71,8 0,0 0, Trekanten 1,6 17,8 19,4 52,1 7,2 19,4 1,0 79,7 0,0 1, Haderslev 0,0 17,0 17,0 47,4 10,5 25,1 0,0 83,0 0,0 0, Sønderborg 4,9 11,3 16,2 65,2 5,9 8,8 3,9 83,8 0,0 0, Tønder 0,0 25,3 25,3 45,8 14,5 14,5 0,0 74,7 0,0 0, Aabenraa 0,0 23,5 23,5 47,0 7,8 21,7 0,0 76,5 0,0 0, Sønderjylland 1,5 18,4 19,9 52,4 8,7 17,8 1,2 80,1 0,0 0, Billund 0,0 7,3 7,3 58,7 7,3 26,6 0,0 92,7 0,0 0, Esbjerg 1,4 22,9 24,3 51,3 3,8 18,0 2,6 75,7 0,0 0, Fanø 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 Varde 0,0 5,9 5,9 61,0 10,2 22,9 0,0 94,1 0,0 0, Vejen 0,0 18,7 18,7 65,4 5,6 10,3 0,0 81,3 0,0 0, Sydvestjylland 0,8 17,4 18,2 55,9 5,5 18,9 1,5 81,8 0,0 0, Region Syddanmark 1,7 18,3 20,0 53,7 7,6 14,8 2,4 78,6 0,6 0, Hele landet 3,7 16,1 19,8 52,4 8,1 11,0 2,9 74,4 2,3 3, Drenge EUD-teknik EUD-anden EUD Stx Hf Hhx Htx Gymnasial Anden udd. Ej i udd. Total Abs. Assens 25,0 5,6 30,6 32,4 0,0 29,6 7,4 69,4 0,0 0, Faaborg-Midtfyn 33,7 4,1 37,9 34,3 0,0 13,0 14,8 62,1 0,0 0, Kerteminde 32,4 0,0 32,4 25,7 6,8 18,9 16,2 67,6 0,0 0, Langeland 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0, Middelfart 17,2 6,5 23,7 23,7 11,8 10,8 19,4 65,6 5,4 5, Nordfyn 46,2 0,0 46,2 35,9 0,0 17,9 0,0 53,8 0,0 0, Nyborg 27,1 0,0 27,1 30,0 8,6 7,1 10,0 55,7 8,6 8, Odense 24,1 7,8 32,0 26,4 3,6 11,3 13,1 54,3 4,6 9, Svendborg 33,8 7,9 41,7 27,8 0,0 19,2 11,3 58,3 0,0 0, Ærø 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0, Fyn 27,0 5,9 33,0 28,4 3,3 14,8 12,5 59,1 2,9 5, Fredericia 28,5 6,9 35,4 29,2 7,6 12,5 15,3 64,6 0,0 0, Kolding 23,2 10,1 33,3 30,0 3,0 18,1 12,7 63,7 0,0 3, Vejle 29,5 5,5 35,1 36,5 2,6 18,8 7,0 64,9 0,0 0, Trekanten 27,0 7,5 34,5 32,5 3,8 17,2 10,9 64,4 0,0 1, Haderslev 37,1 6,9 44,0 28,3 4,4 23,3 0,0 56,0 0,0 0, Sønderborg 27,6 7,5 35,1 36,6 0,0 13,3 12,5 62,4 2,5 0, Tønder 27,8 6,7 34,4 17,8 5,6 21,1 5,6 50,0 0,0 15, Aabenraa 24,9 6,5 31,3 33,8 3,5 27,9 3,5 68,7 0,0 0, Sønderjylland 28,9 7,0 35,9 31,7 2,6 20,4 6,4 61,2 1,0 1, Billund 28,9 6,1 35,1 22,8 0,0 28,9 13,2 64,9 0,0 0, Esbjerg 30,3 6,8 37,2 36,8 1,3 13,9 9,8 61,8 0,0 1, Fanø 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 Varde 27,5 6,9 34,4 27,5 0,0 30,0 8,1 65,6 0,0 0, Vejen 28,9 0,0 28,9 39,5 5,3 18,4 7,9 71,1 0,0 0, Sydvestjylland 29,4 5,8 35,3 33,5 1,4 19,5 9,7 64,1 0,0 0, Region Syddanmark 28,0 6,4 34,4 31,1 2,8 17,5 10,3 61,7 1,3 2, Hele landet 25,9 6,0 31,9 32,7 3,6 13,9 10,9 61,0 2,9 4, Region Syddanmark 4 Carsten Ulstrup

6 Bilag 1b. Søgningen til ungdomsuddannelserne, afgangselever fra folkeskolen, 2009 Kilde: Undervisningsministeriets nøgletalsdatabase. Piger EUD-teknik EUD-anden EUD Stx Hf Hhx Htx Gymnasial Anden udd. Ej i udd. Total Abs. Assens 0,0 23,7 23,7 48,9 3,0 14,8 3,0 69,6 0,0 6, Faaborg-Midtfyn 6,7 26,1 32,8 49,3 3,7 10,4 0,0 63,4 0,0 3, Kerteminde 4,5 17,9 22,4 44,8 4,5 10,4 10,4 70,1 0,0 7, Langeland 0,0 41,4 41,4 34,5 0,0 24,1 0,0 58,6 0,0 0, Middelfart 6,3 32,3 38,5 27,1 4,2 12,5 0,0 43,8 17,7 0, Nordfyn 0,0 28,8 28,8 37,9 13,6 13,6 0,0 65,2 0,0 6, Nyborg 0,0 25,3 25,3 34,5 14,9 13,8 5,7 69,0 0,0 5, Odense 4,6 16,8 21,4 51,4 7,8 5,4 3,6 68,2 1,4 9, Svendborg 2,0 12,8 14,9 50,0 2,7 12,8 3,4 68,9 6,1 10, Ærø 0,0 18,2 18,2 40,9 0,0 27,3 0,0 68,2 0,0 13, Fyn 3,5 20,6 24,2 46,7 6,4 9,9 3,1 66,1 2,5 7, Fredericia 0,0 30,1 30,1 47,8 11,0 11,0 0,0 69,9 0,0 0, Kolding 1,1 25,1 26,2 45,9 4,3 18,6 2,9 71,7 1,1 1, Vejle 3,8 22,3 26,0 46,4 7,9 13,6 2,6 70,6 0,0 3, Trekanten 1,9 25,0 26,9 46,5 7,1 15,1 2,2 70,9 0,4 1, Haderslev 8,8 13,7 22,4 33,2 7,8 31,2 0,0 72,2 0,0 5, Sønderborg 5,3 11,1 16,3 62,6 3,7 15,3 2,1 83,7 0,0 0, Tønder 2,9 28,8 31,7 30,8 14,4 20,2 0,0 65,4 0,0 2, Aabenraa 4,2 24,3 28,5 48,1 5,1 15,9 0,0 69,2 0,0 2, Sønderjylland 5,6 18,4 24,0 45,2 6,9 20,8 0,6 73,4 0,0 2, Billund 0,0 25,2 25,2 49,5 7,2 13,5 4,5 74,8 0,0 0, Esbjerg 5,9 22,2 28,0 46,3 2,7 16,8 4,1 70,0 0,0 2, Fanø 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0, Varde 5,1 13,2 18,4 47,8 5,1 22,8 2,2 77,9 0,0 3, Vejen 2,4 21,0 23,4 41,9 7,3 27,4 0,0 76,6 0,0 0, Sydvestjylland 4,3 20,7 25,0 46,8 4,4 18,9 3,2 73,3 0,0 1, Region Syddanmark 3,8 21,0 24,8 46,4 6,2 15,0 2,4 70,0 1,1 4, Hele landet 5,3 17,2 22,5 49,6 6,7 11,6 3,0 71,0 0,7 5, Drenge EUD-teknik EUD-anden EUD Stx Hf Hhx Htx Gymnasial Anden udd. Ej i udd. Total Abs. Assens 37,7 4,9 42,6 19,7 2,5 10,7 17,2 50,0 4,1 3, Faaborg-Midtfyn 36,7 1,9 38,6 30,4 0,0 8,9 12,7 51,9 0,0 9, Kerteminde 50,6 7,6 58,2 25,3 0,0 0,0 16,5 41,8 0,0 0, Langeland 20,0 0,0 20,0 33,3 0,0 20,0 0,0 53,3 0,0 26, Middelfart 37,3 7,0 44,4 14,1 2,1 4,9 15,5 36,6 16,9 2, Nordfyn 35,1 9,1 44,2 22,1 0,0 18,2 11,7 51,9 0,0 3, Nyborg 21,8 4,5 26,4 25,5 9,1 14,5 10,0 59,1 0,0 14, Odense 23,8 6,1 30,0 29,7 3,6 9,0 10,9 53,2 3,9 12, Svendborg 32,0 1,7 33,7 30,2 0,0 12,8 9,9 52,9 4,1 9, Ærø 20,0 0,0 20,0 40,0 0,0 0,0 20,0 60,0 0,0 20, Fyn 30,0 5,2 35,1 26,9 2,5 9,7 12,0 51,1 3,9 9, Fredericia 43,9 5,4 49,3 22,9 3,9 8,8 9,3 44,9 0,0 5, Kolding 33,3 6,5 39,8 28,5 0,0 18,7 11,0 58,1 2,0 0, Vejle 31,0 5,9 36,9 30,1 3,6 13,7 7,5 54,9 0,0 8, Trekanten 35,3 5,9 41,2 27,6 2,5 14,0 9,1 53,2 0,7 4, Haderslev 29,4 10,3 39,7 26,8 3,1 16,5 6,7 53,1 2,1 5, Sønderborg 38,9 8,4 47,3 32,7 0,0 12,8 7,1 52,7 0,0 0, Tønder 34,6 6,2 40,8 23,8 3,8 18,5 3,1 49,2 0,0 10, Aabenraa 33,6 9,5 43,1 23,7 3,6 17,8 11,9 56,9 0,0 0, Sønderjylland 34,2 8,8 43,1 27,0 2,5 16,2 7,8 53,5 0,5 2, Billund 37,0 8,7 45,7 18,5 0,0 29,3 6,5 54,3 0,0 0, Esbjerg 33,7 7,1 40,8 28,5 1,2 16,6 12,3 58,6 0,0 0, Fanø Varde 33,3 10,0 43,3 25,3 3,3 15,3 8,7 52,7 0,0 4, Vejen 34,4 5,2 39,6 24,0 0,0 17,7 18,8 60,4 0,0 0, Sydvestjylland 34,0 7,6 41,6 26,3 1,3 17,9 11,7 57,3 0,0 1, Region Syddanmark 32,7 6,6 39,3 26,9 2,3 13,6 10,6 53,3 1,8 5, Hele landet 28,9 6,4 35,3 30,1 2,8 13,1 10,7 56,8 1,4 6, Region Syddanmark 5 Carsten Ulstrup

7 Bilag 1c. Søgningen til ungdomsuddannelserne, afgangselever fra folkeskolen, 2008 Piger EUD-teknik EUD-anden EUD Stx Hf Hhx Htx Gymnasial Anden udd. Ej i udd. Total Abs. Assens 9,3 12,9 22,1 45,7 5,7 8,6 5,0 65,0 5,7 7, Faaborg-Midtfyn 8,1 24,4 32,5 45,0 3,1 7,5 3,8 59,4 3,1 5, Kerteminde 12,9 25,7 38,6 35,7 1,4 8,6 1,4 47,1 12,9 1, Langeland 1,6 31,7 33,3 44,4 6,3 7,9 1,6 60,3 3,2 3, Middelfart 10,9 14,5 25,5 50,9 2,7 10,9 2,7 67,3 4,5 2, Nordfyn 7,5 26,9 34,4 37,6 10,8 4,3 2,2 54,8 1,1 9, Nyborg 6,0 18,8 24,8 50,4 6,8 8,5 1,7 67,5 5,1 2, Odense 5,0 17,2 22,2 47,8 6,4 7,4 4,1 65,7 6,0 6, Svendborg 4,3 22,1 26,4 41,4 1,4 13,6 2,9 59,3 0,7 13, Ærø 0,0 28,6 28,6 42,9 14,3 7,1 7,1 71,4 0,0 0, Fyn 6,5 19,7 26,2 45,8 5,4 8,3 3,4 62,9 4,8 6, Fredericia 2,8 21,0 23,8 42,0 6,6 17,7 2,2 68,5 4,4 3, Kolding 5,3 17,9 23,3 43,1 3,8 17,6 2,3 66,8 3,1 6, Vejle 5,9 19,7 25,6 47,8 2,8 9,4 2,2 62,2 4,1 8, Trekanten 5,0 19,4 24,4 44,8 4,1 14,2 2,2 65,3 3,8 6, Haderslev 8,0 21,3 29,3 39,3 4,7 15,3 1,3 60,7 2,7 7, Sønderborg 5,2 22,7 27,9 49,8 1,6 12,4 0,8 64,5 0,8 6, Tønder 4,6 23,9 28,4 42,2 7,3 17,4 0,0 67,0 0,9 3, Aabenraa 6,2 20,4 26,5 35,8 6,9 22,3 2,3 67,3 1,2 5, Sønderjylland 6,0 21,8 27,8 41,9 4,8 17,0 1,3 65,1 1,3 5, Billund 3,7 13,8 17,4 36,7 8,3 25,7 2,8 73,4 4,6 4, Esbjerg 5,8 17,0 22,8 45,6 2,9 15,8 1,9 66,2 4,4 6, Fanø 0,0 0,0 0,0 87,5 0,0 0,0 0,0 87,5 0,0 12, Varde 3,7 17,3 21,0 46,3 4,3 19,8 1,9 72,2 1,2 5, Vejen 3,1 27,1 30,2 40,3 5,4 12,4 3,1 61,2 1,6 7, Sydvestjylland 4,7 18,0 22,7 44,3 4,2 17,1 2,1 67,6 3,4 6, Region Syddanmark 5,7 19,7 25,4 44,5 4,7 13,2 2,5 64,9 3,6 6, Hele landet 6,0 17,1 23,0 47,8 5,8 11,7 3,0 68,4 3,1 5, Drenge EUD-teknik EUD-anden EUD Stx Hf Hhx Htx Gymnasial Anden udd. Ej i udd. Total Abs. Assens 40,5 0,7 41,2 26,1 1,3 7,8 7,2 42,5 9,2 7, Faaborg-Midtfyn 44,3 7,4 51,7 23,9 0,0 9,7 8,0 41,5 2,8 4, Kerteminde 36,4 6,5 42,9 27,3 5,2 9,1 6,5 48,1 5,2 3, Langeland 60,4 8,3 68,8 10,4 2,1 8,3 8,3 29,2 0,0 2, Middelfart 43,1 11,4 54,5 16,3 0,0 9,8 5,7 31,7 6,5 7, Nordfyn 38,9 9,3 48,1 18,5 3,7 7,4 12,0 41,7 2,8 7, Nyborg 26,2 9,0 35,2 32,0 3,3 13,9 5,7 54,9 3,3 6, Odense 26,9 7,1 34,0 30,4 2,8 10,2 10,4 53,8 7,6 4, Svendborg 26,2 6,4 32,6 31,4 0,0 11,6 13,4 56,4 4,1 7, Ærø 29,4 11,8 41,2 41,2 0,0 11,8 0,0 52,9 0,0 5, Fyn 33,4 7,1 40,5 27,1 2,0 10,0 9,2 48,3 5,7 5, Fredericia 35,8 5,9 41,7 26,7 2,1 14,4 7,5 50,8 4,8 2, Kolding 37,1 6,5 43,5 18,7 1,7 17,7 11,6 49,7 2,0 4, Vejle 33,0 5,9 38,9 28,6 2,4 11,5 10,6 53,1 2,1 5, Trekanten 35,1 6,1 41,2 24,6 2,1 14,4 10,2 51,3 2,7 4, Haderslev 29,8 5,8 35,6 28,3 2,1 19,9 5,2 55,5 3,7 5, Sønderborg 32,6 10,3 43,0 28,9 0,7 11,7 11,7 52,9 0,7 3, Tønder 47,2 9,7 56,9 12,5 0,7 15,3 2,8 31,3 0,7 11, Aabenraa 36,7 6,6 43,2 24,5 1,3 17,0 7,4 50,2 0,4 6, Sønderjylland 35,6 8,2 43,7 24,8 1,2 15,6 7,6 49,1 1,3 5, Billund 46,7 1,9 48,6 17,1 1,9 14,3 10,5 43,8 1,0 6, Esbjerg 34,8 4,3 39,2 25,4 1,0 16,1 10,2 52,8 2,0 6, Fanø 62,5 0,0 62,5 25,0 0,0 12,5 0,0 37,5 0,0 0, Varde 41,6 5,0 46,5 21,3 1,0 18,3 8,4 49,0 0,5 4, Vejen 31,6 10,9 42,5 23,6 2,3 14,9 8,0 48,9 1,7 6, Sydvestjylland 37,1 5,3 42,4 23,4 1,3 16,1 9,4 50,3 1,5 5, Region Syddanmark 35,0 6,7 41,7 25,3 1,7 13,4 9,1 49,5 3,3 5, Hele landet 30,5 6,2 36,7 29,5 2,3 12,7 10,3 54,7 3,2 5, Region Syddanmark 6 Carsten Ulstrup

8 Bilag 1d. Søgningen til ungdomsuddannelserne, afgangselever fra folkeskolen, 2007 Piger EUD-teknik EUD-anden EUD Stx Hf Hhx Htx Gymnasial Anden udd. Ej i udd. Total Abs. Assens 10,4 21,5 31,9 40,3 2,8 18,8 0,0 61,8 2,8 3, Faaborg-Midtfyn 11,3 21,4 32,7 40,3 5,7 13,2 0,6 59,7 5,0 2, Kerteminde 5,3 26,6 31,9 41,5 6,4 8,5 4,3 60,6 5,3 2, Langeland 13,5 27,0 40,5 24,3 2,7 18,9 0,0 45,9 8,1 5, Middelfart 13,0 31,0 44,0 28,0 4,0 12,0 4,0 48,0 4,0 4, Nordfyn 11,0 27,5 38,5 35,8 10,1 6,4 2,8 55,0 2,8 3, Nyborg 11,8 21,5 33,3 37,6 12,9 9,7 1,1 61,3 3,2 2, Odense 5,2 20,8 26,0 48,7 6,0 7,4 4,4 66,5 3,6 3, Svendborg 7,9 25,6 33,5 41,5 0,0 9,8 3,7 54,9 3,7 7, Ærø 9,1 18,2 27,3 51,5 6,1 12,1 0,0 69,7 0,0 3, Fyn 8,1 23,0 31,2 42,5 5,5 10,1 3,0 61,1 3,8 3, Fredericia 5,3 30,2 35,5 33,7 4,7 17,2 3,6 59,2 1,2 4, Kolding 5,5 22,1 27,6 38,6 4,8 18,6 2,4 64,5 3,1 4, Vejle 7,7 18,9 26,6 48,3 4,6 12,4 3,1 68,3 2,3 2, Trekanten 6,3 22,8 29,1 40,9 4,7 16,0 2,9 64,6 2,4 3, Haderslev 9,6 18,7 28,3 42,2 5,9 13,9 2,1 64,2 2,7 4, Sønderborg 8,6 18,8 27,4 50,7 1,0 5,5 1,0 58,2 11,3 3, Tønder 10,2 29,6 39,8 31,5 3,7 19,4 0,9 55,6 0,9 3, Aabenraa 6,8 27,7 34,5 36,8 5,9 19,1 0,9 62,7 0,9 1, Sønderjylland 8,6 22,7 31,2 42,4 3,8 13,0 1,2 60,5 5,1 3, Billund 9,7 16,9 26,6 46,0 1,6 16,9 3,2 67,7 1,6 4, Esbjerg 8,3 22,8 31,1 40,8 3,2 13,7 2,4 60,0 4,0 5, Fanø 0,0 0,0 0,0 73,3 13,3 0,0 6,7 93,3 0,0 6, Varde 4,3 16,6 20,9 36,9 1,1 28,3 4,3 70,6 4,8 3, Vejen 6,0 24,5 30,5 43,0 3,3 16,6 1,3 64,2 0,7 4, Sydvestjylland 7,2 20,8 28,0 41,5 2,7 17,1 2,7 64,2 3,3 4, Region Syddanmark 7,7 22,4 30,1 42,0 4,4 13,4 2,6 62,3 3,7 3, Hele landet 5,9 19,6 25,5 47,5 5,2 12,0 2,6 67,4 3,1 4, Drenge EUD-teknik EUD-anden EUD Stx Hf Hhx Htx Gymnasial Anden udd. Ej i udd. Total Abs. Assens 39,2 5,4 44,6 17,7 0,8 13,1 14,6 46,2 5,4 3, Faaborg-Midtfyn 34,0 8,0 42,0 29,0 3,7 11,1 6,8 50,6 5,6 1, Kerteminde 38,6 7,2 45,8 26,5 3,6 4,8 15,7 50,6 1,2 2, Langeland 51,8 5,4 57,1 8,9 3,6 14,3 5,4 32,1 3,6 7, Middelfart 39,8 13,8 53,7 13,0 1,6 6,5 14,6 35,8 3,3 7, Nordfyn 48,9 9,1 58,0 22,7 1,1 9,1 5,7 38,6 0,0 3, Nyborg 37,3 6,9 44,1 25,5 7,8 8,8 7,8 50,0 2,0 3, Odense 27,4 8,0 35,5 33,9 3,3 8,7 10,6 56,5 4,4 3, Svendborg 34,7 9,7 44,3 26,1 0,0 11,9 10,8 48,9 2,3 4, Ærø 45,2 0,0 45,2 32,3 0,0 16,1 0,0 48,4 0,0 6, Fyn 34,4 8,1 42,6 27,1 2,8 9,7 10,3 49,8 3,6 4, Fredericia 32,3 6,0 38,2 30,9 3,7 7,8 8,3 50,7 6,9 4, Kolding 32,9 7,3 40,2 22,7 0,7 18,9 11,5 53,8 2,1 3, Vejle 39,3 7,1 46,4 24,4 0,3 11,2 9,5 45,4 2,0 6, Trekanten 35,1 6,9 42,0 25,6 1,4 13,0 9,9 49,9 3,4 4, Haderslev 33,2 4,1 37,3 32,1 1,0 16,1 7,8 57,0 2,1 3, Sønderborg 33,6 7,5 41,0 27,6 0,4 9,7 10,1 47,8 7,5 3, Tønder 39,6 4,2 43,8 13,9 1,4 25,0 5,6 45,8 2,1 8, Aabenraa 38,5 9,4 47,9 21,1 1,4 18,3 7,5 48,4 0,0 3, Sønderjylland 35,8 6,6 42,4 24,6 1,0 16,1 8,1 49,8 3,3 4, Billund 39,7 4,0 43,7 21,4 1,6 13,5 11,1 47,6 4,0 4, Esbjerg 40,0 4,8 44,8 25,4 0,6 12,6 8,5 47,0 3,3 4, Fanø 25,0 0,0 25,0 31,3 0,0 37,5 0,0 68,8 0,0 6, Varde 40,7 5,9 46,6 16,1 0,0 19,5 11,0 46,6 3,8 3, Vejen 43,1 7,6 50,7 23,6 1,4 13,2 4,9 43,1 0,7 5, Sydvestjylland 40,3 5,3 45,6 22,7 0,7 14,7 8,8 46,8 3,1 4, Region Syddanmark 36,3 6,9 43,2 25,2 1,6 12,8 9,4 49,1 3,4 4, Hele landet 32,9 6,9 39,9 29,0 1,9 12,5 9,0 52,4 3,3 4, Region Syddanmark 7 Carsten Ulstrup

9 Bilag 1e. Søgningen til ungdomsuddannelserne, afgangselever fra folkeskolen, 2006 Piger EUD-teknik EUD-anden EUD Stx Hf Hhx Htx Gymnasial Anden udd. Ej i udd. Total Abs. Assens 8,5 19,9 28,4 41,8 0,0 14,2 6,4 62,4 5,0 4, Faaborg-Midtfyn 5,0 25,0 30,0 43,8 1,3 13,8 4,4 63,1 3,8 3, Kerteminde 8,4 28,4 36,8 38,9 3,2 14,7 1,1 57,9 4,2 1, Langeland 17,5 35,0 52,5 35,0 0,0 7,5 0,0 42,5 2,5 2, Middelfart 12,3 25,4 37,7 37,7 3,5 7,9 2,6 51,8 4,4 6, Nordfyn 11,7 18,4 30,1 36,9 4,9 13,6 4,9 60,2 0,0 9, Nyborg 7,1 18,2 25,3 47,5 11,1 9,1 0,0 67,7 3,0 4, Odense 5,2 20,9 26,1 50,0 4,2 5,6 3,0 62,7 4,4 6, Svendborg 4,5 29,1 33,5 39,1 0,0 17,9 7,3 64,2 1,7 0, Ærø 3,2 25,8 29,0 45,2 6,5 6,5 0,0 58,1 9,7 3, Fyn 7,0 23,1 30,1 44,2 3,3 10,2 3,6 61,3 3,7 4, Fredericia 7,7 29,0 36,7 40,2 4,1 9,5 4,1 58,0 1,2 4, Kolding 6,0 18,4 24,4 46,7 2,8 19,1 1,3 69,9 3,3 2, Vejle 5,2 21,1 26,2 42,5 6,9 13,5 2,2 65,1 4,0 4, Trekanten 6,1 22,1 28,1 43,5 4,8 14,5 2,3 65,1 3,0 3, Haderslev 8,8 24,9 33,7 38,0 7,0 16,4 1,1 62,6 0,6 3, Sønderborg 9,2 22,8 32,0 40,4 2,2 12,9 2,6 58,1 4,4 5, Tønder 10,6 23,5 34,1 22,6 4,4 24,5 1,6 53,2 3,5 9, Aabenraa 5,7 29,4 35,1 27,8 2,9 24,1 2,9 57,6 1,6 5, Sønderjylland 8,2 25,4 33,6 33,6 3,8 18,7 2,2 58,3 2,6 5, Billund 3,5 14,2 17,7 40,7 7,1 25,7 0,9 74,3 2,7 5, Esbjerg 5,5 19,0 24,5 45,8 4,0 16,6 2,0 68,4 2,4 4, Fanø 0,0 14,3 14,3 71,4 0,0 14,3 0,0 85,7 0,0 0, Varde 5,3 23,9 29,2 31,6 5,2 24,2 0,7 61,6 2,0 7, Vejen 7,6 22,3 29,9 46,7 2,2 14,1 1,1 64,1 2,2 3, Sydvestjylland 5,6 19,8 25,4 43,4 4,1 18,4 1,5 67,3 2,3 5, Region Syddanmark 6,7 22,6 29,3 41,7 3,9 14,6 2,6 62,8 3,0 4, Hele landet 5,6 20,3 25,9 46,8 4,7 12,6 2,4 66,5 3,4 4, Drenge EUD-teknik EUD-anden EUD Stx Hf Hhx Htx Gymnasial Anden udd. Ej i udd. Total Abs. Assens 39,8 4,5 44,4 27,1 1,5 10,5 6,8 45,9 5,3 4, Faaborg-Midtfyn 43,2 6,6 49,7 24,6 1,1 13,1 7,7 46,4 1,1 2, Kerteminde 45,3 7,0 52,3 16,3 1,2 9,3 16,3 43,0 1,2 3, Langeland 31,8 4,5 36,4 20,5 0,0 11,4 13,6 45,5 13,6 4, Middelfart 35,9 9,7 45,6 24,3 1,9 8,7 13,6 48,5 0,0 5, Nordfyn 40,8 4,9 45,6 20,4 1,0 13,6 13,6 48,5 0,0 5, Nyborg 37,7 7,4 45,1 23,0 2,5 15,6 11,5 52,5 1,6 0, Odense 25,9 6,2 32,1 33,6 0,5 10,1 11,0 55,2 4,8 7, Svendborg 22,4 6,6 28,9 30,9 0,0 19,1 10,5 60,5 4,6 5, Ærø 40,7 3,7 44,4 29,6 3,7 11,1 0,0 44,4 11,1 0, Fyn 32,9 6,3 39,3 27,9 1,0 12,0 10,7 51,6 3,6 5, Fredericia 31,8 8,9 40,8 25,1 0,0 11,2 13,4 49,7 8,9 0, Kolding 30,3 5,5 35,8 25,9 0,7 19,8 10,6 57,0 4,0 3, Vejle 32,8 12,0 44,8 18,1 0,9 20,2 7,0 46,2 2,8 6, Trekanten 31,7 9,0 40,7 22,4 0,6 18,0 9,8 50,8 4,6 3, Haderslev 39,6 4,7 44,4 21,8 2,9 15,5 7,6 47,9 3,9 3, Sønderborg 42,5 8,9 51,4 28,6 1,2 10,4 5,4 45,6 1,9 1, Tønder 52,4 10,6 63,0 7,5 0,8 18,1 3,2 29,6 3,3 4, Aabenraa 40,0 18,0 58,0 16,5 0,0 13,0 9,0 38,5 1,0 2, Sønderjylland 42,6 10,4 53,0 20,5 1,3 13,6 6,6 41,9 2,4 2, Billund 33,3 5,6 38,9 23,0 0,0 17,5 13,5 54,0 3,2 4, Esbjerg 39,4 5,6 45,0 26,0 0,8 15,2 6,8 48,9 2,9 3, Fanø 47,4 10,5 57,9 10,5 5,3 15,8 5,3 36,8 5,3 0, Varde 44,9 8,0 52,9 16,0 1,4 13,1 11,3 41,9 1,0 4, Vejen 33,3 10,3 43,6 24,2 1,2 15,8 6,7 47,9 4,2 4, Sydvestjylland 38,9 6,9 45,9 23,0 1,0 15,2 8,5 47,7 2,8 3, Region Syddanmark 36,0 7,8 43,8 24,3 1,0 14,2 9,2 48,7 3,4 4, Hele landet 32,6 7,2 39,7 29,3 1,7 12,6 9,0 52,6 3,4 4, Region Syddanmark 8 Carsten Ulstrup

10 Bilag 1f. Søgningen til ungdomsuddannelserne, afgangselever fra folkeskolen, 2005 Piger EUD-teknik EUD-anden EUD Stx Hf Hhx Htx Gymnasial Anden udd. Ej i udd. Total Abs. Assens 13,0 20,0 33,0 43,0 2,0 14,0 4,0 63,0 4,0 0, Faaborg-Midtfyn 6,3 27,6 33,9 43,1 2,3 12,6 2,9 60,9 1,7 3, Kerteminde 4,8 24,2 29,0 35,5 9,7 8,1 3,2 56,5 12,9 1, Langeland 5,6 33,3 38,9 27,8 5,6 13,9 5,6 52,8 5,6 2, Middelfart 9,3 25,4 34,7 33,9 5,9 16,1 5,9 61,9 1,7 1, Nordfyn 16,3 20,0 36,3 30,0 11,3 6,3 3,8 51,3 1,3 11, Nyborg 6,8 18,2 25,0 52,3 9,1 10,2 0,0 71,6 0,0 3, Odense 6,1 21,0 27,1 55,5 4,8 3,9 2,2 66,4 3,3 3, Svendborg 3,8 13,6 17,4 50,0 0,0 23,5 2,3 75,8 2,3 4, Ærø 4,5 27,3 31,8 45,5 9,1 13,6 0,0 68,2 0,0 0, Fyn 7,3 21,8 29,0 47,0 4,9 9,9 2,8 64,6 3,0 3, Fredericia 7,4 21,6 29,0 42,6 9,3 9,9 2,5 64,2 3,7 3, Kolding 3,6 18,3 21,9 40,8 6,0 21,9 1,7 70,4 4,0 3, Vejle 6,4 17,6 24,0 46,7 3,6 15,6 2,6 68,4 2,9 4, Trekanten 5,5 18,8 24,3 43,5 5,8 16,8 2,2 68,3 3,5 3, Haderslev 5,5 20,8 26,4 35,7 2,2 25,4 2,3 65,6 3,7 4, Sønderborg 4,4 21,9 26,3 52,6 0,4 12,8 1,8 67,5 1,8 4, Tønder 5,0 20,2 25,2 29,4 10,0 23,9 0,8 64,1 2,5 8, Aabenraa 8,8 25,4 34,2 37,3 3,6 18,1 1,0 60,1 2,1 3, Sønderjylland 5,9 22,3 28,1 41,1 3,1 18,8 1,6 64,7 2,4 4, Billund 11,5 15,6 27,1 42,7 0,0 25,0 0,0 67,7 5,2 0, Esbjerg 8,2 18,7 26,9 45,7 2,3 18,2 1,0 67,2 1,2 4, Fanø 9,1 9,1 18,2 45,5 0,0 27,3 0,0 72,7 0,0 9, Varde 6,2 19,3 25,5 37,4 2,5 27,1 3,1 70,1 3,8 0, Vejen 6,5 28,7 35,2 38,9 5,6 16,7 0,0 61,1 0,9 2, Sydvestjylland 8,0 19,6 27,6 43,0 2,4 20,5 1,2 67,1 2,1 3, Region Syddanmark 6,8 20,8 27,6 44,2 4,1 15,6 2,1 65,9 2,8 3, Hele landet 6,2 19,9 26,1 46,3 4,9 13,1 2,2 66,6 3,1 4, Drenge EUD-teknik EUD-anden EUD Stx Hf Hhx Htx Gymnasial Anden udd. Ej i udd. Total Abs. Assens 38,3 4,7 43,0 25,5 0,0 8,7 14,8 49,0 3,4 4, Faaborg-Midtfyn 41,1 6,1 47,2 27,6 0,0 9,8 9,2 46,6 3,1 3, Kerteminde 52,0 8,0 60,0 22,7 1,3 4,0 5,3 33,3 1,3 5, Langeland 34,1 20,5 54,5 6,8 2,3 9,1 11,4 29,5 13,6 2, Middelfart 27,2 8,8 36,0 23,2 0,8 10,4 12,0 46,4 12,8 4, Nordfyn 35,3 5,9 41,2 24,7 2,4 10,6 10,6 48,2 4,7 5, Nyborg 37,3 6,9 44,1 18,6 3,9 15,7 14,7 52,9 1,0 2, Odense 24,8 10,2 35,0 37,4 1,3 5,3 11,5 55,6 6,4 3, Svendborg 37,5 7,6 45,1 29,2 2,1 13,9 6,9 52,1 2,1 0, Ærø 43,5 0,0 43,5 34,8 4,3 13,0 0,0 52,2 4,3 0, Fyn 33,0 8,3 41,3 29,2 1,4 8,7 10,8 50,1 5,3 3, Fredericia 31,3 6,0 37,3 21,4 3,0 10,9 15,4 50,7 10,0 2, Kolding 32,3 6,7 39,0 24,1 2,9 19,3 6,8 53,1 2,6 5, Vejle 33,5 7,9 41,4 20,4 0,3 21,1 9,8 51,6 1,4 5, Trekanten 32,5 7,0 39,5 21,9 1,9 17,8 10,2 51,9 4,0 4, Haderslev 33,4 6,3 39,6 18,8 3,5 21,0 7,4 50,7 4,4 5, Sønderborg 40,0 9,6 49,6 24,4 1,6 7,2 11,6 44,8 2,8 2, Tønder 44,7 4,8 49,5 15,1 2,2 18,9 7,3 43,5 0,7 6, Aabenraa 29,6 11,7 41,3 16,0 1,5 24,3 12,1 53,9 1,9 2, Sønderjylland 36,3 8,4 44,7 19,2 2,2 17,3 9,8 48,5 2,7 4, Billund 35,3 9,5 44,8 22,4 0,0 14,7 10,3 47,4 4,3 3, Esbjerg 44,3 6,1 50,4 22,6 1,2 15,6 4,7 44,1 2,0 3, Fanø 30,0 0,0 30,0 60,0 0,0 10,0 0,0 70,0 0,0 0, Varde 41,7 6,7 48,5 19,0 0,0 14,8 12,9 46,7 1,4 3, Vejen 49,6 5,0 54,7 15,8 0,0 15,1 7,2 38,1 0,0 7, Sydvestjylland 43,3 6,4 49,7 21,3 0,6 15,2 7,4 44,5 1,8 4, Region Syddanmark 36,1 7,6 43,7 23,8 1,5 13,8 9,7 48,7 3,7 3, Hele landet 32,5 7,8 40,4 28,7 1,7 12,8 9,2 52,5 3,4 3, Region Syddanmark 9 Carsten Ulstrup

11 Bilag 1g. Søgningen til ungdomsuddannelserne, afgangselever fra folkeskolen, 2004 Piger EUD-teknik EUD-anden EUD Stx Hf Hhx Htx Gymnasial Anden udd. Ej i udd. Total Abs. Assens 13,2 17,0 30,2 42,5 7,5 10,4 0,9 61,3 1,9 6, Faaborg-Midtfyn 6,5 29,6 36,1 38,9 0,9 13,9 3,7 57,4 3,7 2, Kerteminde 6,8 40,5 47,3 41,9 1,4 5,4 0,0 48,6 2,7 1, Langeland 4,0 26,0 30,0 28,0 6,0 30,0 2,0 66,0 2,0 2, Middelfart 4,3 33,0 37,4 45,2 0,0 11,3 0,0 56,5 3,5 2, Nordfyn 15,0 21,5 36,4 33,6 8,4 8,4 1,9 52,3 4,7 6, Nyborg 8,8 24,8 33,6 40,7 1,8 15,0 1,8 59,3 1,8 5, Odense 3,4 21,9 25,3 47,9 5,2 7,0 2,9 63,0 7,4 4, Svendborg 4,7 20,3 25,0 41,9 1,4 18,2 4,7 66,2 6,8 2, Ærø 10,5 21,1 31,6 42,1 5,3 21,1 0,0 68,4 0,0 0, Fyn 6,2 24,2 30,4 43,2 4,0 11,0 2,4 60,6 5,1 3, Fredericia 7,7 23,1 30,8 39,1 11,5 10,9 3,8 65,4 1,9 1, Kolding 6,5 20,5 26,9 39,4 7,1 21,0 0,0 67,5 3,7 1, Vejle 7,6 14,2 21,8 42,3 5,2 16,5 1,4 65,4 4,9 7, Trekanten 7,2 18,5 25,7 40,5 7,3 16,8 1,5 66,1 3,8 4, Haderslev 5,6 21,7 27,3 42,1 4,4 15,9 0,0 62,3 3,4 7, Sønderborg 3,8 20,9 24,8 48,3 4,3 15,4 2,1 70,1 1,7 3, Tønder 10,0 28,8 38,8 30,6 7,9 14,7 0,0 53,3 3,0 4, Aabenraa 8,6 19,5 28,1 34,3 2,4 27,1 2,4 66,2 1,0 4, Sønderjylland 6,5 21,8 28,3 40,3 4,3 18,8 1,4 64,7 2,1 4, Billund 9,6 17,8 27,4 46,6 1,4 12,3 1,4 61,6 0,0 11, Esbjerg 9,0 21,6 30,5 42,6 4,2 17,0 1,1 64,9 1,4 3, Fanø 0,0 25,0 25,0 58,3 0,0 8,3 0,0 66,7 8,3 0, Varde 9,1 13,9 22,9 40,8 4,8 24,3 1,2 71,0 1,8 4, Vejen 9,4 17,3 26,6 38,1 6,5 17,3 3,6 65,5 0,7 7, Sydvestjylland 9,0 19,0 28,0 42,1 4,4 17,9 1,6 65,9 1,3 4, Region Syddanmark 7,1 21,5 28,6 41,8 4,8 15,2 1,8 63,7 3,4 4, Hele landet 6,2 19,4 25,7 44,9 5,4 14,3 1,9 66,5 3,7 4, Drenge EUD-teknik EUD-anden EUD Stx Hf Hhx Htx Gymnasial Anden udd. Ej i udd. Total Abs. Assens 31,6 12,0 43,6 24,8 0,8 8,3 13,5 47,4 2,3 6, Faaborg-Midtfyn 38,5 8,8 47,3 20,3 0,5 14,3 12,6 47,8 2,7 2, Kerteminde 42,1 10,5 52,6 17,1 1,3 9,2 10,5 38,2 5,3 3, Langeland 37,3 25,4 62,7 13,6 1,7 6,8 6,8 28,8 6,8 1, Middelfart 36,4 10,0 46,4 23,6 0,0 7,3 18,2 49,1 2,7 1, Nordfyn 36,3 6,3 42,5 27,5 3,8 7,5 17,5 56,3 1,3 0, Nyborg 43,9 10,2 54,1 16,3 4,1 7,1 8,2 35,7 1,0 9, Odense 29,8 8,4 38,3 32,1 2,6 10,3 6,4 51,4 6,8 3, Svendborg 32,9 7,9 40,7 30,0 0,0 15,7 7,9 53,6 2,1 3, Ærø 45,8 4,2 50,0 25,0 4,2 12,5 8,3 50,0 0,0 0, Fyn 34,4 9,6 44,0 26,1 1,8 10,4 9,9 48,2 4,2 3, Fredericia 33,9 10,5 44,4 22,8 4,1 10,5 11,7 49,1 2,9 3, Kolding 34,5 9,3 43,8 22,3 3,2 20,6 4,7 50,8 2,0 3, Vejle 37,6 8,2 45,8 17,3 1,1 18,7 7,0 44,2 5,0 5, Trekanten 35,5 9,2 44,7 20,5 2,6 17,3 7,3 47,8 3,4 4, Haderslev 34,6 8,9 43,5 20,4 0,1 19,7 9,0 49,2 2,6 4, Sønderborg 29,9 11,6 41,4 28,7 1,6 11,6 11,2 53,0 1,6 4, Tønder 35,5 9,9 45,4 17,4 2,5 19,8 6,9 46,7 1,6 6, Aabenraa 35,9 10,1 46,0 16,7 1,0 19,2 10,1 47,0 3,5 3, Sønderjylland 33,4 10,3 43,8 21,8 1,2 16,8 9,7 49,5 2,4 4, Billund 33,7 4,8 38,6 19,3 1,2 21,7 10,8 53,0 3,6 4, Esbjerg 34,8 6,9 41,7 26,1 0,8 17,0 5,4 49,4 4,0 5, Fanø 21,4 0,0 21,4 64,3 0,0 14,3 0,0 78,6 0,0 0, Varde 40,9 10,0 50,9 20,2 0,5 15,3 8,4 44,4 1,5 3, Vejen 42,5 3,1 45,7 22,0 1,6 18,9 7,9 50,4 0,0 3, Sydvestjylland 36,9 6,7 43,6 24,2 0,9 17,3 6,8 49,3 2,8 4, Region Syddanmark 35,0 9,0 44,0 23,8 1,6 14,6 8,7 48,6 3,3 4, Hele landet 33,1 7,7 40,9 28,7 2,2 12,4 8,4 51,8 3,5 3, Region Syddanmark 10 Carsten Ulstrup

12 Bilag 1h. Søgningen til ungdomsuddannelserne, afgangselever fra folkeskolen, 2003 Piger EUD-teknik EUD-anden EUD Stx Hf Hhx Htx Gymnasial Anden udd. Ej i udd. Total Abs. Assens 4,4 27,0 31,4 39,4 6,6 11,7 1,5 59,1 4,4 5, Faaborg-Midtfyn 3,5 25,4 28,9 40,4 3,5 14,9 4,4 63,2 2,6 5, Kerteminde 14,5 26,1 40,6 31,9 11,6 8,7 1,4 53,6 0,0 5, Langeland 4,1 30,6 34,7 42,9 2,0 12,2 0,0 57,1 4,1 4, Middelfart 7,1 16,5 23,5 52,9 4,7 14,1 0,0 71,8 1,2 3, Nordfyn 8,2 27,8 36,1 36,1 2,1 9,3 6,2 53,6 4,1 6, Nyborg 11,3 22,5 33,8 28,2 8,5 8,5 9,9 54,9 0,0 11, Odense 5,7 22,5 28,2 47,7 5,5 8,2 2,9 64,3 4,0 3, Svendborg 6,2 22,8 29,0 37,2 0,7 22,8 2,8 63,4 4,1 3, Ærø 0,0 9,4 9,4 59,4 3,1 6,3 3,1 71,9 12,5 6, Fyn 6,3 23,4 29,7 42,8 4,9 11,3 3,1 62,1 3,6 4, Fredericia 8,8 23,8 32,5 30,6 11,3 18,8 2,5 63,1 2,5 1, Kolding 7,8 16,5 24,3 39,6 8,5 19,2 1,7 69,0 2,4 4, Vejle 6,9 16,0 22,9 43,9 6,5 17,2 0,1 67,6 3,5 6, Trekanten 7,7 18,2 25,8 39,0 8,4 18,3 1,3 67,0 2,9 4, Haderslev 6,2 11,5 17,7 39,2 5,1 20,6 3,9 68,9 5,5 7, Sønderborg 5,2 17,5 22,8 50,4 4,1 14,6 3,7 72,8 1,1 3, Tønder 8,9 24,4 33,3 29,2 5,4 22,4 0,9 57,9 0,9 7, Aabenraa 5,6 22,4 28,0 37,1 5,6 23,3 1,7 67,7 0,4 3, Sønderjylland 6,0 18,5 24,5 41,3 4,9 19,5 2,8 68,6 1,9 5, Billund 5,9 21,0 26,9 34,5 1,7 22,7 1,7 60,5 0,0 12, Esbjerg 7,1 20,2 27,3 43,0 6,8 14,6 1,8 66,2 2,1 4, Fanø 0,0 8,3 8,3 58,3 0,0 25,0 0,0 83,3 0,0 8, Varde 5,8 21,7 27,5 31,7 4,4 26,7 0,5 63,3 4,4 4, Vejen 8,7 24,3 33,0 32,2 9,6 18,3 2,6 62,6 1,7 2, Sydvestjylland 6,7 21,0 27,8 38,1 5,8 19,0 1,6 64,6 2,2 5, Region Syddanmark 6,6 20,9 27,5 40,7 5,8 16,2 2,3 64,9 2,8 4, Hele landet 6,3 20,1 26,4 43,6 6,1 14,4 1,9 66,0 3,7 4, Drenge EUD-teknik EUD-anden EUD Stx Hf Hhx Htx Gymnasial Anden udd. Ej i udd. Total Abs. Assens 43,7 6,7 50,4 17,8 0,0 8,1 17,0 43,0 3,7 3, Faaborg-Midtfyn 38,1 7,1 45,2 28,0 0,6 13,1 9,5 51,2 2,4 1, Kerteminde 47,8 9,0 56,7 29,9 0,0 6,0 6,0 41,8 0,0 1, Langeland 47,3 14,5 61,8 14,5 0,0 9,1 3,6 27,3 5,5 5, Middelfart 29,0 4,7 33,6 43,0 3,7 8,4 4,7 59,8 2,8 3, Nordfyn 43,1 7,3 50,5 18,3 0,9 10,1 11,0 40,4 5,5 3, Nyborg 30,4 10,9 41,3 28,3 6,5 16,3 1,1 52,2 0,0 6, Odense 30,7 10,4 41,1 32,1 2,5 8,0 10,2 52,8 3,3 2, Svendborg 29,6 11,9 41,5 20,8 0,0 15,7 15,7 52,2 5,7 0, Ærø 26,8 0,0 26,8 41,5 2,4 2,4 19,5 65,9 0,0 7, Fyn 34,8 9,0 43,8 28,0 1,8 10,0 10,2 50,1 3,3 2, Fredericia 35,6 6,2 41,8 24,7 6,2 11,0 13,0 54,8 2,7 0, Kolding 32,7 13,3 46,0 18,6 1,2 13,4 12,3 45,6 4,0 4, Vejle 40,8 7,8 48,6 26,0 2,5 11,1 6,4 46,0 1,1 4, Trekanten 36,8 9,4 46,2 23,1 2,9 11,9 10,0 47,8 2,5 3, Haderslev 40,3 3,8 44,1 22,9 1,8 13,7 9,8 48,1 4,5 3, Sønderborg 32,6 7,3 39,9 23,9 0,9 12,8 17,0 54,6 1,4 4, Tønder 32,0 2,9 34,8 27,6 2,2 16,7 1,8 48,3 2,9 14, Aabenraa 34,1 8,5 42,6 17,0 0,0 23,3 11,9 52,3 1,1 4, Sønderjylland 34,9 6,1 41,0 22,3 1,1 16,4 11,6 51,4 2,3 5, Billund 39,1 3,3 42,4 28,3 1,1 14,1 9,8 53,3 1,1 3, Esbjerg 40,4 7,5 47,9 24,7 2,2 13,9 4,9 45,8 3,7 2, Fanø 9,1 27,3 36,4 9,1 0,0 36,4 18,2 63,6 0,0 0, Varde 33,7 7,9 41,6 17,7 2,8 18,5 11,4 50,5 7,1 0, Vejen 38,6 7,6 46,2 21,5 1,3 15,2 12,7 50,6 0,6 2, Sydvestjylland 37,9 7,4 45,4 22,6 2,1 15,6 8,5 48,7 3,8 2, Region Syddanmark 36,0 8,2 44,1 24,7 1,9 12,9 10,0 49,5 3,1 3, Hele landet 33,9 7,4 41,3 27,9 2,3 11,8 9,2 51,2 4,0 3, Region Syddanmark 11 Carsten Ulstrup

13 Bilag 1i. Søgningen til ungdomsuddannelserne, afgangselever fra folkeskolen, 2002 Piger EUD-teknik EUD-anden EUD Stx Hf Hhx Htx Gymnasial Anden udd. Ej i udd. Total Abs. Assens 11,9 32,7 44,6 37,6 2,0 11,9 3,0 54,5 0,0 1, Faaborg-Midtfyn 6,4 29,3 35,7 42,1 1,4 10,7 2,9 57,1 4,3 2, Kerteminde 9,7 40,3 50,0 30,6 1,4 15,3 1,4 48,6 0,0 1, Langeland 7,5 30,0 37,5 25,0 2,5 17,5 2,5 47,5 10,0 5, Middelfart 5,9 18,8 24,8 43,6 9,9 11,9 5,9 71,3 0,0 4, Nordfyn 7,8 22,1 29,9 41,6 2,6 10,4 5,2 59,7 2,6 7, Nyborg 11,0 16,5 27,5 33,9 11,0 15,6 1,8 62,4 1,8 8, Odense 5,7 24,6 30,3 44,8 4,8 6,3 5,3 61,3 4,8 3, Svendborg 8,1 25,2 33,3 35,0 0,8 19,5 2,4 57,7 5,7 3, Ærø 0,0 18,5 18,5 37,0 0,0 25,9 3,7 66,7 11,1 3, Fyn 7,2 25,4 32,6 40,3 4,3 11,1 4,0 59,7 3,7 3, Fredericia 5,9 23,7 29,6 39,5 9,9 12,5 3,3 65,1 3,3 2, Kolding 6,7 22,2 28,9 30,8 4,3 23,9 0,9 59,8 6,4 4, Vejle 10,5 18,3 28,8 42,5 5,8 13,2 2,3 63,7 3,5 4, Trekanten 8,1 21,0 29,0 37,6 6,2 16,9 2,0 62,7 4,5 3, Haderslev 6,3 21,7 28,1 37,8 5,5 21,2 0,6 65,1 3,6 3, Sønderborg 8,5 16,9 25,4 45,0 5,3 17,5 1,1 68,8 0,5 5, Tønder 7,7 24,9 32,6 30,9 13,0 12,2 0,8 56,8 2,2 8, Aabenraa 5,5 23,1 28,6 33,0 9,9 20,3 2,2 65,4 0,5 5, Sønderjylland 7,0 21,3 28,3 37,2 8,1 18,2 1,2 64,6 1,6 5, Billund 6,1 9,1 15,2 40,9 3,0 34,8 1,5 80,3 1,5 3, Esbjerg 9,7 21,4 31,0 40,7 3,5 18,5 1,8 64,5 0,7 3, Fanø 25,0 25,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0, Varde 11,8 14,5 26,3 36,0 4,3 22,8 2,3 65,3 4,9 3, Vejen 12,1 17,4 29,5 34,8 12,1 19,7 1,5 68,2 1,5 0, Sydvestjylland 10,4 18,1 28,5 38,7 5,0 20,9 1,8 66,5 2,0 3, Region Syddanmark 8,1 22,1 30,1 38,8 5,5 15,9 2,6 62,8 3,1 4, Hele landet 6,7 20,6 27,3 43,9 5,6 14,2 1,9 65,6 3,1 4, Drenge EUD-teknik EUD-anden EUD Stx Hf Hhx Htx Gymnasial Anden udd. Ej i udd. Total Abs. Assens 37,7 9,6 47,4 19,3 0,9 14,0 12,3 46,5 3,5 2, Faaborg-Midtfyn 30,9 10,5 41,4 27,0 2,6 12,5 9,2 51,3 3,3 3, Kerteminde 40,0 6,7 46,7 34,7 0,0 10,7 2,7 48,0 2,7 2, Langeland 48,5 3,0 51,5 9,1 0,0 21,2 3,0 33,3 12,1 3, Middelfart 43,9 9,8 53,7 20,3 1,6 9,8 11,4 43,1 1,6 1, Nordfyn 35,8 7,4 43,2 30,5 0,0 8,4 7,4 46,3 4,2 6, Nyborg 34,0 14,4 48,5 22,7 4,1 7,2 12,4 46,4 1,0 4, Odense 33,7 4,5 38,2 30,7 1,0 9,8 12,0 53,5 3,7 4, Svendborg 27,5 10,5 37,9 24,2 0,0 16,3 12,4 52,9 5,2 3, Ærø 32,3 0,0 32,3 35,5 0,0 16,1 16,1 67,7 0,0 0, Fyn 34,8 7,6 42,4 26,9 1,2 11,4 10,8 50,3 3,5 3, Fredericia 35,1 9,5 44,6 23,2 3,0 13,7 10,7 50,6 4,2 0, Kolding 35,9 8,5 44,4 21,1 1,1 14,4 6,2 42,8 8,8 4, Vejle 27,5 6,3 33,8 27,3 2,1 15,2 9,0 53,6 5,4 7, Trekanten 32,4 7,9 40,3 24,1 1,9 14,6 8,3 48,8 6,4 4, Haderslev 36,3 9,8 46,1 28,9 0,0 12,2 2,8 43,9 5,3 4, Sønderborg 31,7 5,8 37,5 27,7 1,8 15,6 9,8 54,9 4,0 3, Tønder 40,3 4,1 44,4 23,5 2,1 17,5 4,2 47,3 6,2 2, Aabenraa 40,0 8,8 48,8 16,5 1,2 19,4 9,4 46,5 1,8 2, Sønderjylland 36,5 7,1 43,7 24,4 1,3 16,1 7,0 48,8 4,2 3, Billund 37,5 5,7 43,2 23,9 0,0 23,9 5,7 53,4 2,3 1, Esbjerg 38,0 5,7 43,8 20,1 1,5 17,8 9,7 49,0 2,0 5, Fanø 27,3 0,0 27,3 36,4 9,1 27,3 0,0 72,7 0,0 0, Varde 40,0 4,3 44,3 23,3 1,4 12,2 14,5 51,4 1,9 2, Vejen 60,7 2,8 63,4 11,0 0,0 10,3 7,6 29,0 3,4 4, Sydvestjylland 42,2 4,8 47,0 19,9 1,2 15,9 10,0 47,0 2,2 3, Region Syddanmark 36,3 6,9 43,2 24,2 1,3 14,0 9,4 48,9 3,9 3, Hele landet 33,7 7,1 40,8 28,0 1,7 12,8 8,9 51,4 3,7 4, Region Syddanmark 12 Carsten Ulstrup

14 Bilag 1j. Søgningen til ungdomsuddannelserne, afgangselever fra folkeskolen, 2001 Piger EUD-teknik EUD-anden EUD Stx Hf Hhx Htx Gymnasial Anden udd. Ej i udd. Total Abs. Assens 8,7 22,0 30,7 34,6 6,3 15,0 3,1 59,1 6,3 3, Faaborg-Midtfyn 8,6 27,2 35,8 34,4 0,0 18,5 1,3 54,3 7,9 2, Kerteminde 10,0 16,7 26,7 43,3 8,3 5,0 5,0 61,7 5,0 6, Langeland 15,6 24,4 40,0 20,0 0,0 22,2 6,7 48,9 8,9 2, Middelfart 6,1 21,1 27,2 37,7 8,8 16,7 0,9 64,0 7,0 1, Nordfyn 9,6 20,2 29,8 43,6 4,3 11,7 0,0 59,6 7,4 3, Nyborg 9,0 30,3 39,3 39,3 4,5 7,9 1,1 52,8 2,2 5, Odense 6,9 23,2 30,1 38,6 5,4 11,6 2,2 57,8 6,7 5, Svendborg 7,9 15,1 23,0 34,9 0,7 26,3 0,7 62,5 7,9 6, Ærø 0,0 25,0 25,0 30,0 15,0 25,0 0,0 70,0 5,0 0, Fyn 8,0 22,5 30,5 37,1 4,5 14,9 1,9 58,5 6,7 4, Fredericia 5,0 20,4 25,4 38,7 13,3 13,3 1,1 66,3 0,6 7, Kolding 5,3 20,8 26,1 31,8 2,4 26,6 0,4 61,1 4,6 8, Vejle 4,9 21,7 26,5 40,3 8,0 12,7 1,5 62,6 4,9 6, Trekanten 5,0 21,0 26,1 36,7 7,3 18,0 1,0 63,0 3,7 7, Haderslev 5,5 24,0 29,5 39,1 4,2 16,4 1,5 61,2 7,0 2, Sønderborg 4,0 20,5 24,5 42,6 4,8 21,3 2,4 71,1 1,2 3, Tønder 7,4 24,1 31,5 30,0 11,5 19,3 1,6 62,2 1,6 4, Aabenraa 8,6 21,6 30,3 29,7 2,2 26,5 2,7 61,1 3,2 5, Sønderjylland 6,1 22,3 28,4 36,4 5,1 20,9 2,1 64,6 3,3 3, Billund 6,8 25,0 31,8 20,5 8,0 34,1 1,1 63,6 2,3 2, Esbjerg 10,4 19,7 30,1 38,7 4,0 17,2 1,6 61,6 3,2 5, Fanø 0,0 11,1 11,1 44,4 11,1 11,1 0,0 66,7 0,0 22, Varde 7,0 11,4 18,4 36,1 3,7 34,8 2,6 77,2 0,6 3, Vejen 7,0 31,0 38,0 25,4 7,0 22,5 2,8 57,7 2,1 2, Sydvestjylland 8,7 20,5 29,2 34,1 5,0 23,2 1,9 64,1 2,4 4, Region Syddanmark 7,2 21,7 28,9 36,2 5,3 18,7 1,8 62,0 4,4 4, Hele landet 6,2 20,5 26,8 42,6 5,3 15,0 2,0 64,8 4,0 4, Drenge EUD-teknik EUD-anden EUD Stx Hf Hhx Htx Gymnasial Anden udd. Ej i udd. Total Abs. Assens 38,3 6,7 45,0 21,7 2,5 9,2 8,3 41,7 4,2 9, Faaborg-Midtfyn 44,0 4,4 48,4 24,5 0,0 9,4 9,4 43,4 6,9 1, Kerteminde 49,3 11,6 60,9 11,6 1,4 5,8 7,2 26,1 7,2 5, Langeland 52,7 3,6 56,4 10,9 0,0 14,5 9,1 34,5 5,5 3, Middelfart 35,3 6,9 42,2 27,6 0,0 12,9 12,1 52,6 4,3 0, Nordfyn 42,5 10,0 52,5 21,3 0,0 6,3 11,3 38,8 3,8 5, Nyborg 42,7 8,5 51,2 24,4 3,7 11,0 0,0 39,0 6,1 3, Odense 31,6 9,5 41,0 30,1 0,5 8,0 10,9 49,5 4,7 4, Svendborg 36,6 8,7 45,3 18,0 0,0 21,1 10,6 49,7 3,1 1, Ærø 36,2 12,8 48,9 31,9 4,3 12,8 0,0 48,9 2,1 0, Fyn 38,1 8,2 46,3 24,2 0,9 10,8 9,2 45,1 4,8 3, Fredericia 44,2 5,1 49,2 24,4 2,0 6,6 13,2 46,2 1,0 3, Kolding 38,5 5,3 43,8 17,2 1,5 18,4 9,5 46,7 6,6 3, Vejle 38,6 4,3 42,9 23,8 1,8 13,4 7,9 46,9 5,5 4, Trekanten 40,0 4,8 44,9 21,6 1,8 13,4 9,9 46,6 4,7 3, Haderslev 43,4 6,0 49,5 16,6 1,0 15,2 10,0 42,8 5,4 2, Sønderborg 41,0 4,6 45,6 23,0 1,3 14,6 13,8 52,7 0,4 1, Tønder 40,6 9,7 50,3 7,5 1,7 24,0 10,0 43,2 2,5 4, Aabenraa 37,4 6,2 43,6 18,9 0,9 20,7 8,4 48,9 3,1 4, Sønderjylland 40,5 6,2 46,7 17,9 1,2 18,0 10,7 47,7 2,8 2, Billund 36,3 7,5 43,8 17,5 0,0 15,0 16,3 48,8 5,0 2, Esbjerg 41,4 5,8 47,2 21,0 2,1 15,3 8,5 46,9 2,1 3, Fanø 27,3 9,1 36,4 36,4 0,0 18,2 0,0 54,5 0,0 9, Varde 36,2 6,8 43,0 21,9 2,2 19,6 8,1 51,9 0,6 4, Vejen 50,8 4,8 55,6 16,7 2,4 10,3 9,5 38,9 0,8 4, Sydvestjylland 41,1 6,0 47,1 20,4 2,0 15,4 9,2 47,0 1,9 4, Region Syddanmark 39,7 6,6 46,3 21,5 1,4 13,9 9,7 46,4 3,7 3, Hele landet 35,4 6,9 42,3 25,9 1,8 12,7 9,8 50,1 3,9 3, Region Syddanmark 13 Carsten Ulstrup

15 Bilag 1k. Søgningen til ungdomsuddannelserne, afgangselever fra folkeskolen, 2000 Piger EUD-teknik EUD-anden EUD Stx Hf Hhx Htx Gymnasial Anden udd. Ej i udd. Total Abs. Assens 15,3 15,3 30,6 31,5 9,0 11,7 2,7 55,0 6,3 8, Faaborg-Midtfyn 11,8 18,1 29,9 37,5 0,7 18,8 2,1 59,0 4,9 6, Kerteminde 18,8 23,4 42,2 35,9 1,6 9,4 4,7 51,6 3,1 3, Langeland 8,7 26,1 34,8 19,6 0,0 28,3 0,0 47,8 6,5 10, Middelfart 7,8 32,2 40,0 33,3 5,6 12,2 2,2 53,3 5,6 1, Nordfyn 11,4 18,2 29,5 40,9 3,4 11,4 1,1 56,8 5,7 8, Nyborg 10,9 21,8 32,7 25,5 16,4 18,2 0,0 60,0 3,6 3, Odense 5,1 25,9 31,1 47,0 5,4 6,5 1,6 60,5 4,4 4, Svendborg 2,7 23,1 25,9 38,8 1,4 19,0 2,0 61,2 0,7 12, Ærø 7,7 23,1 30,8 34,6 0,0 23,1 3,8 61,5 3,8 3, Fyn 8,4 23,2 31,6 39,0 4,5 12,7 1,9 58,1 4,3 5, Fredericia 10,5 26,1 36,6 34,0 7,8 11,1 2,6 55,6 0,7 7, Kolding 4,9 20,5 25,4 35,5 4,5 20,5 1,7 62,2 4,8 7, Vejle 6,7 19,8 26,5 39,1 8,5 15,2 0,4 63,1 3,6 6, Trekanten 6,9 21,5 28,4 36,7 6,9 16,2 1,3 61,1 3,4 7, Haderslev 8,2 26,7 34,9 30,9 3,3 20,0 0,1 54,3 6,8 3, Sønderborg 5,0 25,9 31,0 35,1 2,1 23,0 0,4 60,7 3,3 5, Tønder 7,4 20,3 27,7 34,8 14,0 16,7 0,8 66,3 4,0 2, Aabenraa 4,8 23,9 28,7 35,1 6,9 21,8 0,0 63,8 2,7 4, Sønderjylland 6,1 24,8 30,9 34,0 5,4 21,0 0,3 60,7 4,1 4, Billund 8,8 16,2 25,0 51,5 4,4 16,2 1,5 73,5 0,0 1, Esbjerg 8,6 19,6 28,1 41,5 4,9 17,4 1,3 65,1 3,4 3, Fanø 0,0 28,6 28,6 42,9 14,3 0,0 0,0 57,1 14,3 0, Varde 7,6 20,1 27,7 36,8 4,6 24,4 0,0 65,8 2,3 4, Vejen 10,9 20,9 31,8 28,2 5,5 20,0 1,8 55,5 3,6 9, Sydvestjylland 8,6 19,7 28,3 39,4 5,0 19,1 1,1 64,6 3,0 4, Region Syddanmark 7,7 22,4 30,1 37,6 5,3 16,6 1,3 60,7 3,8 5, Hele landet 6,5 20,7 27,3 42,1 6,0 14,4 1,8 64,3 4,0 4, Drenge EUD-teknik EUD-anden EUD Stx Hf Hhx Htx Gymnasial Anden udd. Ej i udd. Total Abs. Assens 47,6 9,5 57,1 19,0 1,9 8,6 11,4 41,0 1,0 1, Faaborg-Midtfyn 43,5 4,5 48,1 23,4 0,0 13,0 3,9 40,3 3,9 7, Kerteminde 30,1 9,6 39,7 23,3 1,4 9,6 15,1 49,3 2,7 8, Langeland 41,5 7,5 49,1 18,9 0,0 11,3 18,9 49,1 0,0 1, Middelfart 36,6 17,8 54,5 17,8 2,0 14,9 3,0 37,6 3,0 5, Nordfyn 34,8 8,7 43,5 29,3 1,1 9,8 7,6 47,8 6,5 2, Nyborg 47,2 5,7 52,8 22,6 5,7 9,4 5,7 43,4 1,9 1, Odense 33,7 9,5 43,3 33,0 0,9 7,7 8,4 50,0 4,0 2, Svendborg 32,2 13,1 45,4 18,6 0,0 12,6 12,6 43,7 0,0 10, Ærø 57,1 3,6 60,7 28,6 0,0 3,6 7,1 39,3 0,0 0, Fyn 37,3 9,7 47,0 25,5 1,0 10,1 8,9 45,4 2,8 4, Fredericia 48,3 5,3 53,6 15,9 2,6 12,6 10,6 41,7 2,0 2, Kolding 43,5 8,5 52,0 15,1 0,4 16,0 5,6 37,1 6,5 4, Vejle 32,1 7,0 39,1 27,2 0,9 14,9 7,4 50,4 7,5 2, Trekanten 39,5 7,2 46,7 20,6 1,1 14,8 7,4 43,9 6,0 3, Haderslev 32,7 5,2 37,9 33,5 1,7 12,8 9,4 57,4 0,8 3, Sønderborg 37,3 9,2 46,5 26,6 1,1 18,5 3,7 49,8 2,2 1, Tønder 46,4 2,9 49,3 19,0 2,0 13,9 7,3 42,2 5,4 3, Aabenraa 41,0 9,2 50,3 15,6 1,2 22,0 7,5 46,2 0,6 2, Sønderjylland 38,6 7,6 46,2 24,0 1,3 17,6 6,3 49,3 1,9 2, Billund 38,9 8,4 47,4 22,1 0,0 14,7 9,5 46,3 2,1 4, Esbjerg 37,7 6,8 44,4 23,3 1,3 20,1 5,0 49,7 1,5 4, Fanø 25,0 25,0 50,0 33,3 0,0 0,0 8,3 41,7 0,0 8, Varde 40,3 7,1 47,4 18,9 2,3 18,3 7,8 47,2 1,8 3, Vejen 47,6 6,3 53,8 21,7 0,7 11,2 5,6 39,2 3,5 3, Sydvestjylland 39,7 7,2 46,9 22,2 1,3 17,4 6,2 47,0 1,9 4, Region Syddanmark 38,6 8,2 46,8 23,4 1,2 14,3 7,4 46,3 3,1 3, Hele landet 34,1 8,2 42,3 26,9 1,8 12,7 9,1 50,5 3,5 3, Region Syddanmark 14 Carsten Ulstrup

16 Bilag 2a. Antal elever på de enkelte ungdomsuddannelsesinstitutioner i Region Syddanmark, EUD grundforløb Vestfyns Handelsskole, Glamsbjerg Dalum Landbrugsskole, Afd. Korinth Social- og Sundhedsskolen Fyn, Middelfart TietgenSkolen (Nyborg-Kerteminde) Dalum Landbrugsskole Gartnerskolen Søhus Kold college, Odense Odense Tekniske Skole Social- og Sundhedsskolen Fyn, afdeling i Odense Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle TietgenSkolen, Odense TietgenSkolen (KVU NON) Social- og Sundhedsskolen Fyn, Svendborg Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole EUD Grundf. Fyn Grindsted Erhvervsskole Grindsted Landbrugsskole Amu-Center Vestjylland, Esbjerg AMU-Vest, Esbjerg 5 Esbjerg Handelsskole EUC Vest, Esbjerg Kjærgård Landbrugsskole Ribe Handelsskole Social- og Sundhedsskolen Esbjerg EUC Lillebælt, Fredericia IBC International Business College, Fredericia Social- og Sundhedsskolen, Fredericia-Horsens EUC Syd, Haderslev Haderslev Handelsskole HANSENBERG, Kolding IBC International Business College, Kolding IBC International Business College, Kolding Business College Syd - Mommark Handelskostskole Business College Syd - Sønderborg Handelsskole Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS EUC Syd, Sønderborg EUC Syd, Sønderborg Gråsten Landbrugsskole EUC Syd, Tønder Tønder Handelsskole Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Vejen Handelsskole Vejle Handelsskole Vejle Tekniske Skole EUC Syd IBC International Business College, Aabenraa Social- og Sundhedsskolen Syd, Aabenraa EUD Grundf. Sydjylland EUD Grundf. Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark EUD Grundf. Hele landet Region Syddanmark 15 Carsten Ulstrup

17 Bilag 2a fortsat EUD hovedforløb Vestfyns Handelsskole, Glamsbjerg Dalum Landbrugsskole, Afd. Korinth Faaborg-Midtfyn Kommune 8 Nyborg Søfartsskole Social- og Sundhedsskolen Fyn, Middelfart TietgenSkolen (Nyborg-Kerteminde) Dalum Landbrugsskole Dalum Landbrugsskole Gartnerskolen Søhus Kold college Odense Tekniske Skole Social- og Sundhedsskolen Fyn, afdeling i Odense Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle TietgenSkolen, Odense TietgenSkolen (KVU NON) Kogtved Søfartsskole 63 Social- og Sundhedsskolen Fyn, Svendborg Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole Svendborg Søfartsskole Marstal Navigationsskole Elsesminde, Odense Produktionsskole Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole Assens Kommune 9 Middelfart Kommune Nordfyns Kommune 6 Odense Kommune Svendborg Kommune 5 11 EUD Hovedf. Fyn Grindsted Erhvervsskole Grindsted Landbrugsskole Esbjerg Handelsskole EUC Vest, Esbjerg Kjærgård Landbrugsskole Maritimt Uddannelsescenter Vest, Esbjerg Pædagoguddannelsen i Esbjerg Ribe Handelsskole Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Fanø Navigationsskole Fanø Søfartsskole EUC Lillebælt, Fredericia IBC International Business College, Fredericia Social- og Sundhedsskolen, Fredericia-Horsens EUC Syd, Haderslev Haderslev Handelsskole HANSENBERG IBC International Business College, Kolding IBC International Business College, Kolding Pædagoguddannelsen i Kolding Business College Syd - Mommark Handelskostskole Business College Syd - Sønderborg Handelsskole Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS EUC Syd, Sønderborg EUC Syd, Sønderborg Gråsten Landbrugsskole EUC Syd, Tønder Tønder Handelsskole Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Vejen Handelsskole Vejle Handelsskole Vejle Tekniske Skole EUC Syd, Aabenraa Region Syddanmark 16 Carsten Ulstrup

18 EUD hovedforløb IBC International Business College, Aabenraa Social- og Sundhedsskolen Syd, Aabenraa TronsøSkolen Amu-Center Vestjylland, Esbjerg AMU-Vest, Esbjerg Fredericia Produktionsskole 6 AMU SYD, Kolding Kost & Tekstilskolen Skolen for Gastronomi, Musik & Design Esbjerg Kommune Fredericia Kommune Haderslev Kommune Kolding Kommune Udviklings Center Kolding Sønderborg Kommune Tønder Kommune Varde Kommune Vejen Kommune 7 Vejle Kommune 9 23 Aabenraa Kommune EUD Hovedf. Sydjylland EUD Hovedf. Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark EUD Hovedforløb Hele landet Region Syddanmark 17 Carsten Ulstrup

19 Bilag 2a fortsat Erhvervsgymnasiale uddannelser Vestfyns Handelsskole, Assens TietgenSkolen (Nyborg-Kerteminde) Kold college, Odense Odense Tekniske Skole Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle TietgenSkolen, Odense TietgenSkolen (KVU NON) Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole Erhv.gymn. Fyn Grindsted Erhvervsskole Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle (Grindsted) Esbjerg Handelsskole EUC Vest, Esbjerg Ribe Handelsskole EUC Lillebælt, Fredericia IBC International Business College, Fredericia EUC Syd, Haderslev Haderslev Handelsskole HANSENBERG, Kolding IBC International Business College, Kolding Business College Syd - Sønderborg Handelsskole Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS EUC Syd, Sønderborg EUC Syd, Tønder Tønder Handelsskole Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Vejen Handelsskole Vejle Handelsskole Vejle Tekniske Skole EUC Syd, Aabenraa IBC International Business College, Aabenraa Erhv.gymn. Sydjylland Erhv.gymn. Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Erhv.gymn. Hele landet Region Syddanmark 18 Carsten Ulstrup

20 Bilag 2a fortsat Stx og ib Vestfyns Gymnasium, Assens Faaborg Gymnasium Midtfyns Gymnasium, Ringe Middelfart Gymnasium og HF-Kursus Nordfyns Gymnasium, Søndersø Nyborg Gymnasium Mulernes Legatskole Odense Katedralskole Sct. Knuds Gymnasium Tornbjerg Gymnasium Oure Idrætsgymnasium Svendborg Gymnasium og HF Stx, Fyn Grindsted Gymnasium og HF-Kursus Esbjerg Gymnasium og HF Kursus Esbjerg Statsskole Ribe Katedralskole Fredericia Gymnasium Haderslev Katedralskole Kolding Gymnasium, HF-Kursus og IB School Munkensdam Gymnasium, Kolding Alssundgymnasiet Sønderborg Sønderborg Statsskole Tønder Gymnasium Varde Gymnasium Vejen Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium & HF, Vejle Rødkilde Gymnasium, Vejle Deutsches Gymnasium Für Nordschleswig, Aabenraa Aabenraa Statsskole Stx, Sydjylland Stx, Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Stx, hele landet Region Syddanmark 19 Carsten Ulstrup

21 Bilag 2a fortsat Hf og studenterkursus Middelfart Gymnasium og HF-Kursus Nyborg Gymnasium Fyns HF-Kursus Mulernes Legatskole Odense Katedralskole Sct. Knuds Gymnasium Svendborg Gymnasium og HF Hf, Fyn Grindsted Gymnasium og HF-Kursus Esbjerg Gymnasium og HF Kursus Læreruddannelsen i Esbjerg Ribe Katedralskole VUC Vest VUC Vest, Esbjerg Fredericia Gymnasium VUC Fredericia Haderslev Katedralskole VUC Sønderjylland Kolding Gymnasium, HF-Kursus og IB School VUC Kolding Sønderborg Statsskole Studenterkurset og Kostskolen i Sønderjylland Tønder Gymnasium Varde Gymnasium Vejen Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium & HF VUC Vejle Aabenraa Statsskole Hf, Sydjylland Hf, Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Hf, hele landet Kilde: Undervisningsministeriets nøgletalsdatabase. Region Syddanmark 20 Carsten Ulstrup

22 Bilag 2b. Antal studerende på de videregående uddannelsesinstitutioner i Region Syddanmark, KVU Dalum Landbrugsskole Det Fynske Kunstakademi EA Lillebælt, Kold College EA Lillebælt, Syddansk Erhvervsskole EA Lillebælt, TietgenSkolen Gartnerskolen Søhus 23 Kold college, Odense Odense Tekniske Skole Skuespillerskolen ved Odense Teater Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle TietgenSkolen, Odense TietgenSkolen (KVU NON) Kogtved Søfartsskole Procesteknisk Institut, SIMAC 67 Svendborg Erhvervsskole Svendborg International Maritime Academy, SIMAC Marstal Navigationsskole KVU, Fyn Grindsted Landbrugsskole EA Sydvest, Esbjerg (Grådybparken) EA SydVest, Esbjerg (Spangsbjerg Møllevej) 10 Esbjerg Handelsskole EUC Vest, Esbjerg Kjærgård Landbrugsskole Maritimt Uddannelsescenter Vest, Esbjerg Det Danske Musicalakademi, Fredericia Haderslev Handelsskole Designskolen Kolding EA Kolding, IBA EA Kolding, Noma HANSENBERG, Kolding IBC International Business College, Kolding Business College Syd - Sønderborg Handelsskole Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS EA SydVest, Sønderborg (Grundtvigs Allé) EUC Syd, Sønderborg EUC Syd, Sønderborg Gråsten Landbrugsskole Tønder Handelsskole EA Lillebælt, Vejle Handelsskole Vejle Handelsskole Vejle Tekniske Skole KVU, Sydjylland KVU, Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark KVU, Hele landet Region Syddanmark 21 Carsten Ulstrup

23 Bilag 2b fortsat Professionsbachelor Seminariet for kunst og håndværk, Kerteminde Den Sociale Højskole i Odense EA Lillebælt, Syddansk Erhvervsskole EA Lillebælt, TietgenSkolen Ergoterapeutuddannelsen i Odense Fysioterapeutuddannelsen i Odense Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum - CVU Læreruddannelsen i Odense Odense Håndarbejdsseminarium Odense Maskinmesterskole Odense Tekniske Skole Pædagoguddannelsen i Odense S Pædagoguddannelsen i Odense V Radiografuddannelsen i Odense Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Syddansk Universitet, Odense Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Den Frie Lærerskole, Ollerup Procesteknisk Institut, SIMAC Skårup Seminarium Svendborg International Maritime Academy, SIMAC Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Prof.Bach. Fyn Bioanalytikeruddannelsen i Esbjerg 35 EA SydVest, Esbjerg (Grådybparken) Ergoterapeutuddannelsen i Esbjerg EUC Vest, Esbjerg Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg Jordemoderuddannelsen i Esbjerg Læreruddannelsen i Esbjerg Maritimt Uddannelsescenter Vest, Esbjerg Pædagoguddannelsen i Esbjerg Socialrådgiveruddannelsen i Esbjerg Sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg Aalborg Universitet Esbjerg Fredericia Maskinmesterskole Ernæring og sundhedsuddannelsen i Haderslev Læreruddannelsen i Haderslev Pædagoguddannelsen i Haderslev Uddannelsen i grafisk kommunikation i Haderslev EA Kolding, IBA 63 Pædagoguddannelsen i Kolding Syddansk Universitet, Sønderborg Sygeplejerskeuddannelsen i Sønderborg Design Seminariet, Tønder Bioanalytikeruddannelsen i Odense (Vejle) 37 EA Lillebælt, Vejle Handelsskole 10 Læreruddannelsen i Jelling Pædagoguddannelsen i Jelling Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Pædagoguddannelsen i Aabenraa Prof.Bach. Sydjylland Prof.Bach. Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Prof.Bach. Hele landet Region Syddanmark 22 Carsten Ulstrup

24 Bilag 2b fortsat Øvrig MVU Det Fynske Musikkonservatorium, Odense Sygeplejerskeuddannelsen i Odense 17 Svendborg International Maritime Academy, SIMAC Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg 17 Marstal Navigationsskole Øvrig MVU, Fyn Billund Air Center A/S Maritimt Uddannelsescenter Vest, Esbjerg 16 Sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg 22 Vestjysk Musikkonservatorium, Esbjerg Fanø Navigationsskole Syddansk Universitet, Kolding Karlog Air, Sønderborg Øvrig MVU, Sydjylland Øvrig MVU, Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland 5 5 Sjælland Syddanmark Øvrig MVU, hele landet Universitetsbachelor Den Sociale Højskole i Odense Det Fynske Musikkonservatorium, Odense Syddansk Universitet, Odense Univ.Bach. Fyn Syddansk Universitet, Esbjerg Vestjysk Musikkonservatorium, Esbjerg Aalborg Universitet Esbjerg Syddansk Universitet, Kolding Syddansk Universitet, Sønderborg Univ.Bach. Sydjylland Univ.Bach. Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Univ.Bach. Hele landet LVU Det Fynske Musikkonservatorium, Odense Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Syddansk Universitet, Odense LVU, Fyn Syddansk Universitet, Esbjerg Vestjysk Musikkonservatorium, Esbjerg Aalborg Universitet Esbjerg Designskolen Kolding Syddansk Universitet, Kolding Syddansk Universitet, Sønderborg LVU, Sydjylland LVU, Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark LVU, hele landet Kilde: Undervisningsministeriets nøgletalsdatabase. Region Syddanmark 23 Carsten Ulstrup

25 Bilag 3a. Søgningen til almengymnasiale uddannelser i Region Syddanmark, Stx Fyn Odense Katedralskole Sct. Knuds Gymnasium Mulernes Legatskole Tornbjerg Gymnasium Nordfyns Gymnasium VUC Fyn & Fyns HF-kursus Middelfart Gymnasium Vestfyns Gymnasium Faaborg Gymnasium Midtfyns Gymnasium Svendborg Gymnasium Nyborg Gymnasium Oure Idrætsgymnasium VUC Fyn (Svendborg)-3 årigt VUC Fyn (Ærø)-2 årigt VUC Fyn (Ærø)-3 årigt I alt Sønderjylland Alssundgymnasiet i Sønderborg Sønderborg Statsskole Haderslev Katedralskole Tønder Gymnasium Aabenraa Statsskole Deutches Gymnasium, Aabenraa VUC Syd I alt Sydvestjylland Esbjerg Gymnasium Esbjerg Statsskole Grindsted Gymnasium Ribe Katedralskole Ribe Statsseminarium Varde Gymnasium Vejen Gymnasium VUC Vest I alt Trekantområdet Fredericia Gymnasium Kolding Gymnasium Munkensdam Gymnasium Rosborg Gymnasium Rødkilde Gymnasium VUC Fredericia VUC Vejle VUC Kolding I alt Signaturforklaring:. Uddannelsen udbydes ikke Data foreligger ikke Region Syddanmark 24 Carsten Ulstrup

26 Bilag 3a fortsat Hf Fyn Odense Katedralskole Sct. Knuds Gymnasium Mulernes Legatskole Tornbjerg Gymnasium Nordfyns Gymnasium VUC Fyn & Fyns HF-kursus Middelfart Gymnasium Vestfyns Gymnasium Faaborg Gymnasium Midtfyns Gymnasium Svendborg Gymnasium Nyborg Gymnasium Oure Idrætsgymnasium VUC Fyn (Svendborg)-3 årigt VUC Fyn (Ærø)-2 årigt VUC Fyn (Ærø)-3 årigt VUC Fyn (Glamsbjerg)-2-årigt I alt Sønderjylland Alssundgymnasiet i Sønderborg Sønderborg Statsskole Haderslev Katedralskole Tønder Gymnasium Aabenraa Statsskole Deutches Gymnasium, Aabenraa VUC Syd I alt Sydvestjylland Esbjerg Gymnasium Esbjerg Statsskole Grindsted Gymnasium Ribe Katedralskole Ribe Statsseminarium Varde Gymnasium Vejen Gymnasium VUC Vest I alt Trekantområdet Fredericia Gymnasium Kolding Gymnasium Munkensdam Gymnasium Rosborg Gymnasium Rødkilde Gymnasium VUC Fredericia VUC Vejle VUC Kolding I alt Andre Fyns Studenterkursus Toftlund studenterkursus Præ-IB v. Nyborg Gymnasium Præ-IB v. Kolding Gymnasium Signaturforklaring:. Uddannelsen udbydes ikke Data foreligger ikke Kilde: Indberetning fra skolerne. Region Syddanmark 25 Carsten Ulstrup

27 Bilag 3b. Søgningen til de erhvervsgymnasiale uddannelser i Region Syddanmark, Hhx, excl. 1-årig hhx Svendborg Erhvervsskole Grindsted Erhvervsskole TietgenSkolen TietgenSkolen, Odense Nyborg-Kerteminde Handelsskole Vestfyns Handelsskole Vejle Handelsskole International Business College IBC, Kolding IBC, Fredericia IBC, Aabenraa Business College Syd Sønderborg Mommark Haderslev Handelsskole Tønder Handelsskole Esbjerg Handelsskole Vejen Handelsskole Varde Handelsskole Ribe Handelsskole I alt Htx Syddansk Erhvervsskole i alt Odense Tekniske Skole Vejle Tekniske Skole Grindsted Tekniske Skole Kold College, Dalum Hansenberg, Kolding EUC Lillebælt, Fredericia EUC Syd i alt EUC Syd, Sønderborg EUC Syd, Aabenraa EUC Syd, Haderslev EUC Syd, Tønder EUC Vest, Esbjerg Svendborg Erhvervsskole Grindsted Erhvervsskole I alt Signaturforklaring:. Uddannelsen udbydes ikke Data foreligger ikke Kilde: Indberetning fra skolerne. Region Syddanmark 26 Carsten Ulstrup

28 Bilag 4a. Tilgangen til en ungdomsuddannelse i Region Syddanmark, EUD grundforløb Vestfyns Handelsskole, Glamsbjerg Dalum Landbrugsskole, Afd. Korinth Social- og Sundhedsskolen Fyn, Middelfart TietgenSkolen (Nyborg-Kerteminde) Dalum Landbrugsskole Gartnerskolen Søhus Kold college, Odense Odense Tekniske Skole Social- og Sundhedsskolen Fyn, afdeling i Odense Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle TietgenSkolen, Odense TietgenSkolen (KVU NON) Social- og Sundhedsskolen Fyn, Svendborg Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole EUD Grundf. Fyn Grindsted Erhvervsskole Grindsted Landbrugsskole Amu-Center Vestjylland, Esbjerg AMU-Vest, Esbjerg 7 5 Esbjerg Handelsskole EUC Vest, Esbjerg Kjærgård Landbrugsskole Ribe Handelsskole Social- og Sundhedsskolen Esbjerg EUC Lillebælt, Fredericia IBC International Business College, Fredericia Social- og Sundhedsskolen, Fredericia-Horsens EUC Syd, Haderslev Haderslev Handelsskole HANSENBERG, Kolding IBC International Business College, Kolding IBC International Business College, Kolding Business College Syd - Mommark Handelskostskole 5 Business College Syd - Sønderborg Handelsskole Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS EUC Syd, Sønderborg EUC Syd, Sønderborg Gråsten Landbrugsskole EUC Syd, Tønder Tønder Handelsskole Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Vejen Handelsskole Vejle Handelsskole Vejle Tekniske Skole EUC Syd IBC International Business College, Aabenraa Social- og Sundhedsskolen Syd, Aabenraa EUD Grundf. Sydjylland EUD Grundf. Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark EUD Grundf. Hele landet Region Syddanmark 27 Carsten Ulstrup

29 Bilag 4a fortsat EUD hovedforløb Vestfyns Handelsskole, Glamsbjerg Dalum Landbrugsskole, Afd. Korinth Faaborg-Midtfyn Kommune 8 Nyborg Søfartsskole Social- og Sundhedsskolen Fyn, Middelfart TietgenSkolen (Nyborg-Kerteminde) 30 Dalum Landbrugsskole Dalum Landbrugsskole Gartnerskolen Søhus Kold college Odense Tekniske Skole Social- og Sundhedsskolen Fyn, afdeling i Odense Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle TietgenSkolen, Odense TietgenSkolen (KVU NON) Kogtved Søfartsskole Social- og Sundhedsskolen Fyn, Svendborg Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole Svendborg Søfartsskole Marstal Navigationsskole Elsesminde, Odense Produktionsskole Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole 5 Assens Kommune Middelfart Kommune Nordfyns Kommune 8 Odense Kommune Svendborg Kommune 6 9 EUD Hovedf. Fyn Grindsted Erhvervsskole Grindsted Landbrugsskole Esbjerg Handelsskole EUC Vest, Esbjerg Kjærgård Landbrugsskole Maritimt Uddannelsescenter Vest, Esbjerg Pædagoguddannelsen i Esbjerg Ribe Handelsskole Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Fanø Navigationsskole Fanø Søfartsskole EUC Lillebælt, Fredericia IBC International Business College, Fredericia Social- og Sundhedsskolen, Fredericia-Horsens EUC Syd, Haderslev Haderslev Handelsskole HANSENBERG IBC International Business College, Kolding IBC International Business College, Kolding Pædagoguddannelsen i Kolding Business College Syd - Mommark Handelskostskole Business College Syd - Sønderborg Handelsskole Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS EUC Syd, Sønderborg EUC Syd, Sønderborg Gråsten Landbrugsskole EUC Syd, Tønder Tønder Handelsskole Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Vejen Handelsskole Vejle Handelsskole Vejle Tekniske Skole EUC Syd, Aabenraa Region Syddanmark 28 Carsten Ulstrup

30 EUD hovedforløb IBC International Business College, Aabenraa Social- og Sundhedsskolen Syd, Aabenraa TronsøSkolen Amu-Center Vestjylland, Esbjerg AMU-Vest, Esbjerg Fredericia Produktionsskole 5 AMU SYD, Kolding 6 Kost & Tekstilskolen 8 Skolen for Gastronomi, Musik & Design 8 10 Esbjerg Kommune Fredericia Kommune Haderslev Kommune Kolding Kommune Udviklings Center Kolding 9 Sønderborg Kommune Tønder Kommune Varde Kommune Vejen Kommune 7 6 Vejle Kommune Aabenraa Kommune EUD Hovedf. Sydjylland EUD Hovedf. Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark EUD Hovedforløb Hele landet Region Syddanmark 29 Carsten Ulstrup

31 Bilag 4a fortsat Erhvervsgymnasial uddannelse Vestfyns Handelsskole, Assens TietgenSkolen (Nyborg-Kerteminde) Kold college, Odense Odense Tekniske Skole Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle TietgenSkolen, Odense TietgenSkolen (KVU NON) Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole Erhv.gymn. Fyn Grindsted Erhvervsskole Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle (Grindsted) Esbjerg Handelsskole EUC Vest, Esbjerg Ribe Handelsskole EUC Lillebælt, Fredericia IBC International Business College, Fredericia EUC Syd, Haderslev Haderslev Handelsskole HANSENBERG, Kolding IBC International Business College, Kolding Business College Syd - Sønderborg Handelsskole Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS EUC Syd, Sønderborg EUC Syd, Tønder Tønder Handelsskole Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Vejen Handelsskole Vejle Handelsskole Vejle Tekniske Skole EUC Syd, Aabenraa IBC International Business College, Aabenraa Erhv.gymn. Sydjylland Erhv.gymn. Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Erhv.gymn. Hele landet Region Syddanmark 30 Carsten Ulstrup

32 Bilag 4a fortsat Stx og ib Vestfyns Gymnasium, Assens Faaborg Gymnasium Midtfyns Gymnasium, Ringe Middelfart Gymnasium og HF-Kursus Nordfyns Gymnasium, Søndersø Nyborg Gymnasium Mulernes Legatskole Odense Katedralskole Sct. Knuds Gymnasium Tornbjerg Gymnasium Oure Idrætsgymnasium Svendborg Gymnasium og HF Stx, Fyn Grindsted Gymnasium og HF-Kursus Esbjerg Gymnasium og HF Kursus Esbjerg Statsskole Ribe Katedralskole Fredericia Gymnasium Haderslev Katedralskole Kolding Gymnasium, HF-Kursus og IB School Munkensdam Gymnasium, Kolding Alssundgymnasiet Sønderborg Sønderborg Statsskole Tønder Gymnasium Varde Gymnasium Vejen Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium & HF, Vejle Rødkilde Gymnasium, Vejle Deutsches Gymnasium Für Nordschleswig, Aabenraa Aabenraa Statsskole Stx, Sydjylland Stx, Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Stx, hele landet Region Syddanmark 31 Carsten Ulstrup

33 Bilag 4a fortsat Hf og studenterkursus Middelfart Gymnasium og HF-Kursus Nyborg Gymnasium Fyns HF-Kursus Mulernes Legatskole Odense Katedralskole Sct. Knuds Gymnasium Svendborg Gymnasium og HF Hf, Fyn Grindsted Gymnasium og HF-Kursus Esbjerg Gymnasium og HF Kursus Læreruddannelsen i Esbjerg Ribe Katedralskole VUC Vest VUC Vest, Esbjerg 50 Fredericia Gymnasium VUC Fredericia Haderslev Katedralskole VUC Sønderjylland Kolding Gymnasium, HF-Kursus og IB School VUC Kolding Sønderborg Statsskole Studenterkurset og Kostskolen i Sønderjylland Tønder Gymnasium Varde Gymnasium Vejen Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium & HF VUC Vejle Aabenraa Statsskole Hf, Sydjylland Hf, Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Hf, hele landet Kilde: Undervisningsministeriets nøgletalsdatabase. Region Syddanmark 32 Carsten Ulstrup

34 Bilag 4b. Tilgangen til en videregående uddannelse i Region Syddanmark, Dalum Landbrugsskole Det Fynske Kunstakademi EA Lillebælt, Kold College EA Lillebælt, Syddansk Erhvervsskole EA Lillebælt, TietgenSkolen Gartnerskolen Søhus 15 Kold college, Odense Odense Tekniske Skole Skuespillerskolen ved Odense Teater Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle TietgenSkolen, Odense TietgenSkolen (KVU NON) Kogtved Søfartsskole Procesteknisk Institut, SIMAC 14 Svendborg Erhvervsskole 9 5 Svendborg International Maritime Academy, SIMAC Marstal Navigationsskole KVU, Fyn Grindsted Landbrugsskole EA SydVest, Esbjerg (Grådybparken) EA SydVest, Esbjerg (Spangsbjerg Møllevej) 8 Esbjerg Handelsskole EUC Vest, Esbjerg Kjærgård Landbrugsskole Maritimt Uddannelsescenter Vest, Esbjerg Det Danske Musicalakademi, Fredericia Haderslev Handelsskole 31 Designskolen Kolding EA Kolding, IBA 322 EA Kolding, Noma HANSENBERG, Kolding IBC International Business College, Kolding Business College Syd - Sønderborg Handelsskole Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS EA SydVest, Sønderborg (Grundtvigs Allé) EUC Syd, Sønderborg EUC Syd, Sønderborg Gråsten Landbrugsskole Tønder Handelsskole EA Lillebælt, Vejle Handelsskole Vejle Handelsskole Vejle Tekniske Skole KVU, Sydjylland KVU, Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark KVU, Hele landet Region Syddanmark 33 Carsten Ulstrup

35 Bilag 4b fortsat Professionsbachelor Seminariet for kunst og håndværk, Kerteminde Den Sociale Højskole i Odense EA Lillebælt, Syddansk Erhvervsskole EA Lillebælt, TietgenSkolen Ergoterapeutuddannelsen i Odense Fysioterapeutuddannelsen i Odense Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum - CVU Læreruddannelsen i Odense Odense Håndarbejdsseminarium Odense Maskinmesterskole Odense Tekniske Skole Pædagoguddannelsen i Odense S Pædagoguddannelsen i Odense V Radiografuddannelsen i Odense Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle 33 Syddansk Universitet, Odense Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Den Frie Lærerskole, Ollerup Procesteknisk Institut, SIMAC Skårup Seminarium Svendborg International Maritime Academy, SIMAC Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Prof.Bach. Fyn Bioanalytikeruddannelsen i Esbjerg 31 EA SydVest, Esbjerg (Grådybparken) Ergoterapeutuddannelsen i Esbjerg EUC Vest, Esbjerg Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg Jordemoderuddannelsen i Esbjerg Læreruddannelsen i Esbjerg Maritimt Uddannelsescenter Vest, Esbjerg Pædagoguddannelsen i Esbjerg Socialrådgiveruddannelsen i Esbjerg Sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg Aalborg Universitet Esbjerg Fredericia Maskinmesterskole Ernæring og sundhedsuddannelsen i Haderslev Læreruddannelsen i Haderslev Pædagoguddannelsen i Haderslev Uddannelsen i grafisk kommunikation i Haderslev EA Kolding, IBA 61 Pædagoguddannelsen i Kolding Syddansk Universitet, Sønderborg Sygeplejerskeuddannelsen i Sønderborg Design Seminariet, Tønder Bioanalytikeruddannelsen i Odense (Vejle) 34 EA Lillebælt, Vejle Handelsskole 9 Læreruddannelsen i Jelling Pædagoguddannelsen i Jelling Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Pædagoguddannelsen i Aabenraa Prof.Bach. Sydjylland Prof.Bach. Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Prof.Bach. Hele landet Region Syddanmark 34 Carsten Ulstrup

36 Tabel 4b fortsat Øvrig MVU Det Fynske Musikkonservatorium, Odense 6 7 Sygeplejerskeuddannelsen i Odense 17 Svendborg International Maritime Academy, SIMAC Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg 17 Marstal Navigationsskole Øvrig MVU, Fyn Billund Air Center A/S Maritimt Uddannelsescenter Vest, Esbjerg Sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg 25 Vestjysk Musikkonservatorium, Esbjerg 5 5 Fanø Navigationsskole Syddansk Universitet, Kolding 6 Karlog Air, Sønderborg 9 7 Øvrig MVU, Sydjylland Øvrig MVU, Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Øvrig MVU, hele landet Universitetsbachelor Den Sociale Højskole i Odense Det Fynske Musikkonservatorium, Odense Syddansk Universitet, Odense Univ.Bach. Fyn Syddansk Universitet, Esbjerg Vestjysk Musikkonservatorium, Esbjerg Aalborg Universitet Esbjerg Syddansk Universitet, Kolding Syddansk Universitet, Sønderborg Univ.Bach. Sydjylland Univ.Bach. Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Univ.Bach. Hele landet LVU Det Fynske Musikkonservatorium, Odense Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Syddansk Universitet, Odense LVU, Fyn Syddansk Universitet, Esbjerg Vestjysk Musikkonservatorium, Esbjerg Aalborg Universitet Esbjerg Designskolen Kolding Syddansk Universitet, Kolding Syddansk Universitet, Sønderborg LVU, Sydjylland LVU, Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark LVU, hele landet Kilde: Undervisningsministeriets nøgletalsdatabase. Region Syddanmark 35 Carsten Ulstrup

37 Bilag 5. Antal optagne ved de videregående uddannelser i Region Syddanmark, ) SDU-Odense Naturvidenskab Sundhedsvidenskab Teknisk videnskab Humaniora Samfundsvidenskab I alt SDU-Kolding Humaniora Samfundsvidenskab I alt SDU-Esbjerg Sundhedsvidenskab Humaniora Samfundsvidenskab I alt SDU-Sønderborg Teknisk videnskab Humaniora Samfundsvidenskab I alt SDU-I alt Naturvidenskab Sundhedsvidenskab Teknisk videnskab Humaniora Samfundsvidenskab I alt AUC-Esbjerg Teknisk videnskab I alt MVU Samfund Sundhed Levnedsmiddel- og husholdning Pædagog Musik og æstetik Teknisk Transport I alt KVU Samfundsvidenskab Teknik I alt Kilde: Den Koordinerede Tilmelding (KOT), diverse årgange. Region Syddanmark 36 Carsten Ulstrup

38 Bilag 6a. Antal optagne på SDU (fakultetsniveau), SDU i alt Nat Sundhed Teknik Hum Samf SDU-Ialt Kilde: Den Koordinerede Tilmelding (KOT), diverse årgange. Bilag 6b. Antal optagne ved SDU (4 geografiske lokationer) og AUC-Esbjerg, SDU OPdense og SDU i alt SDU-Ko-Ialt SDU-Es-Ialt SDU-Sø-Ialt AUC-Es-Teknik SDU-Od-Ialt SDU-Ialt Kilde: Den Koordinerede Tilmelding (KOT), diverse årgange. Region Syddanmark 37 Carsten Ulstrup

39 Bilag 6c. Antal optagne på de mellemlange videregående uddannelser i Region Syddanmark, MVU i alt MVU-Samf MVU-Sund MVU-Levn MVU-Pæd MVU-Æst MVU-Tekn MVU-Transp MVU-Ialt Kilde: Den Koordinerede Tilmelding (KOT), diverse årgange. Bilag 6d. Antal optagne på de korte videregående uddannelser i Region Syddanmark, KVU-Samf KVU-Tekn KVU-Ialt Kilde: Den Koordinerede Tilmelding (KOT), diverse årgange. Region Syddanmark 38 Carsten Ulstrup

40 Bilag 7a. Gennemsnitsalderen ved starten af en ungdomsuddannelse i Region Syddanmark, EUD grundforløb Vestfyns Handelsskole, Glamsbjerg 24,5 21,3 19,8 21,0 23,8 19,7 24,0 21,2 21,1 19,6 Dalum Landbrugsskole, Afd. Korinth 18,3 19,4 Social- og Sundhedsskolen Fyn, Middelfart 17,0 17,7 17,2 17,4 17,4 17,8 17,3 17,1 17,5 17,4 TietgenSkolen (Nyborg-Kerteminde) 23,4 21,1 18,1 18,4 18,0 18,4 18,2 21,9 22,8 Dalum Landbrugsskole 24,2 21,5 Gartnerskolen Søhus 26,1 27,7 31,0 18,6 19,5 23,0 26,1 Kold college, Odense 21,0 21,2 21,4 23,9 21,8 22,1 22,1 21,2 21,1 21,5 Odense Tekniske Skole 22,0 22,1 21,5 21,6 22,0 21,9 22,3 21,7 23,4 Social- og Sundhedsskolen Fyn, afdeling i Odense 17,7 17,7 17,7 17,9 18,0 18,0 17,8 17,7 17,7 17,7 Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle 20,7 21,3 18,0 19,3 20,2 21,7 TietgenSkolen, Odense 21,8 22,3 22,4 21,3 21,1 22,9 23,0 TietgenSkolen (KVU NON) 22,7 19,2 18,8 21,7 22,1 22,2 22,4 Social- og Sundhedsskolen Fyn, Svendborg 17,4 17,3 17,8 18,1 20,1 19,0 17,8 17,8 17,6 18,0 Svendborg Erhvervsskole 21,0 21,9 24,9 19,9 19,5 21,4 20,5 20,6 20,2 19,9 Svendborg Erhvervsskole 21,0 21,1 26,5 18,7 18,7 18,8 19,5 20,6 20,3 Svendborg Erhvervsskole 19,8 19,8 20,3 20,6 20,2 21,0 22,7 EUD Grundf. Fyn 21,6 21,8 21,5 21,4 21,3 21,3 21,6 21,1 20,9 21,2 Grindsted Erhvervsskole 19,1 18,7 18,4 18,6 18,1 20,2 19,5 18,4 18,6 19,6 Grindsted Landbrugsskole 16,9 18,0 Amu-Center Vestjylland, Esbjerg 18,9 35,7 35,3 AMU-Vest, Esbjerg 17,3 29,7 Esbjerg Handelsskole 20,0 21,2 21,3 21,1 21,2 20,5 22,1 20,4 21,8 23,5 EUC Vest, Esbjerg 20,7 20,4 20,6 19,8 19,7 20,1 19,9 19,8 19,7 20,0 Kjærgård Landbrugsskole 16,4 17,2 Ribe Handelsskole 18,7 18,6 20,2 18,0 18,4 18,5 19,3 19,9 18,8 19,6 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg 17,3 17,2 17,2 17,3 17,7 17,5 17,7 17,5 17,2 17,6 EUC Lillebælt, Fredericia 23,5 21,6 23,5 22,4 22,1 21,7 23,1 21,8 21,7 20,6 IBC International Business College, Fredericia 20,4 22,9 21,8 18,0 19,5 20,5 20,6 20,8 20,6 20,3 Social- og Sundhedsskolen, Fredericia-Horsens 17,2 17,1 17,1 17,4 17,8 20,5 20,3 18,7 17,4 17,9 EUC Syd, Haderslev 19,8 19,4 22,0 20,8 20,0 20,3 19,3 19,1 Haderslev Handelsskole 23,0 19,8 18,9 18,7 18,2 19,3 18,8 17,8 18,1 18,1 HANSENBERG, Kolding 21,5 21,1 20,5 20,4 20,3 20,7 20,7 20,1 20,5 20,3 IBC International Business College, Kolding 22,1 20,7 20,7 21,2 21,6 22,1 21,2 IBC International Business College, Kolding 19,4 18,8 20,7 20,2 21,8 21,3 Business College Syd - Mommark Handelskostskole 24,1 Business College Syd - Sønderborg Handelsskole 18,5 19,5 19,7 19,9 18,5 17,6 19,1 19,9 20,0 20,4 Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS 17,7 18,7 18,3 19,8 21,0 EUC Syd, Sønderborg 20,8 20,6 21,3 21,2 24,0 21,1 22,0 EUC Syd, Sønderborg 18,9 18,4 20,0 19,8 19,7 20,3 Gråsten Landbrugsskole 17,2 18,4 EUC Syd, Tønder 23,7 18,7 19,8 20,1 21,7 21,2 20,0 20,3 19,7 Tønder Handelsskole 23,5 22,7 17,6 18,2 18,4 19,0 18,9 21,6 22,7 22,2 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium 20,7 18,3 18,8 17,9 17,9 19,4 20,3 19,8 20,3 20,6 Vejen Handelsskole 23,3 19,0 19,9 18,7 19,9 19,7 17,6 17,9 18,0 19,1 Vejle Handelsskole 20,0 19,3 19,2 20,0 19,8 20,2 19,9 21,1 22,7 20,7 Vejle Tekniske Skole 21,8 21,3 20,7 20,2 20,9 20,7 21,3 20,4 22,1 EUC Syd 19,0 18,1 18,7 18,5 19,3 20,8 19,9 20,3 19,6 20,3 IBC International Business College, Aabenraa 20,7 21,2 20,6 21,1 20,1 22,9 21,1 22,8 22,7 21,9 Social- og Sundhedsskolen Syd, Aabenraa 17,5 17,6 18,1 17,7 17,9 22,2 20,0 17,9 19,0 20,2 EUD Grundf. Sydjylland 21,0 20,6 20,7 20,3 20,3 20,6 20,5 20,1 20,3 20,3 EUD Grundf. Syddanmark 21,3 21,1 21,0 20,7 20,7 20,9 20,9 20,5 20,6 20,7 Hovedstaden 21,3 21,2 21,3 21,1 21,3 21,2 21,3 21,2 21,3 21,9 Midtjylland 21,5 21,3 21,0 20,7 20,9 21,1 21,1 20,8 20,8 21,0 Nordjylland 20,4 20,2 20,1 19,9 19,7 20,0 20,1 20,2 20,2 20,3 Sjælland 21,0 20,6 20,6 20,3 20,4 20,5 20,7 20,3 20,3 20,4 Syddanmark 21,3 21,1 21,0 20,7 20,7 20,9 20,9 20,5 20,6 20,7 EUD Grundf. Hele landet 21,2 21,0 20,9 20,7 20,8 20,9 20,9 20,7 20,7 20,9 Region Syddanmark 39 Carsten Ulstrup

41 Bilag 7a fortsat EUD hovedforløb Vestfyns Handelsskole, Glamsbjerg 21,7 22,2 24,2 23,0 23,0 22,4 26,9 31,0 28,0 28,4 Dalum Landbrugsskole, Afd. Korinth 18,6 18,3 18,2 19,6 21,1 21,5 21,6 21,7 21,5 Faaborg-Midtfyn Kommune 19,2 Nyborg Søfartsskole 22,3 22,7 24,4 23,0 26,3 23,0 22,3 22,3 28,3 21,2 Social- og Sundhedsskolen Fyn, Middelfart 32,9 30,3 31,6 32,2 30,4 32,5 31,5 29,6 29,6 34,2 TietgenSkolen (Nyborg-Kerteminde) 23,5 Dalum Landbrugsskole 22,1 22,0 22,4 22,9 21,6 21,3 22,4 Dalum Landbrugsskole 17,8 21,6 21,5 22,1 23,0 Gartnerskolen Søhus 26,0 25,0 25,2 21,0 24,8 19,7 Kold college 22,6 23,4 23,0 22,8 22,8 23,5 23,5 22,6 22,4 22,6 Odense Tekniske Skole 23,4 24,2 24,1 23,5 23,8 24,9 27,2 27,8 26,1 Social- og Sundhedsskolen Fyn, afdeling i Odense 30,8 31,1 29,8 29,4 30,2 29,1 27,6 28,6 28,9 30,5 Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle 20,1 20,0 21,0 21,5 22,5 22,7 22,6 TietgenSkolen, Odense 23,3 23,9 23,8 23,8 23,5 25,0 24,0 TietgenSkolen (KVU NON) 30,6 22,4 23,4 22,7 23,1 23,0 22,9 Kogtved Søfartsskole 21,5 22,2 Social- og Sundhedsskolen Fyn, Svendborg 33,6 34,2 30,9 31,4 31,3 31,8 29,9 30,7 29,7 33,6 Svendborg Erhvervsskole 26,1 25,8 29,5 20,7 19,6 21,1 22,1 23,3 22,2 21,6 Svendborg Erhvervsskole 23,7 24,2 24,7 22,1 23,4 22,7 22,2 22,3 23,7 23,6 Svendborg Erhvervsskole 21,3 22,7 23,2 23,6 23,8 21,1 27,9 Svendborg Søfartsskole 22,2 23,3 21,5 23,3 22,1 21,9 22,9 20,3 22,1 23,8 Marstal Navigationsskole 31,4 26,8 26,1 25,4 27,1 26,0 28,4 32,6 23,1 Elsesminde, Odense Produktionsskole 18,9 19,5 19,8 19,7 20,0 Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole 20,2 Assens Kommune 17,5 18,1 20,0 Middelfart Kommune 19,0 17,9 19,3 Nordfyns Kommune 20,1 Odense Kommune 20,5 18,8 19,3 20,1 Svendborg Kommune 20,2 19,4 EUD Hovedf. Fyn 26,1 26,2 25,5 25,4 25,3 25,2 24,3 24,3 24,2 25,1 Grindsted Erhvervsskole 20,8 25,2 21,3 25,2 23,1 21,2 21,5 23,0 23,1 23,7 Grindsted Landbrugsskole 19,8 19,8 22,2 19,1 18,1 20,6 21,6 21,7 21,8 21,0 Esbjerg Handelsskole 23,5 22,8 24,3 24,3 23,7 24,3 22,8 24,5 28,2 29,7 EUC Vest, Esbjerg 23,0 21,6 22,8 23,8 22,2 22,7 22,1 22,2 23,3 22,7 Kjærgård Landbrugsskole 21,3 19,6 19,9 18,6 19,4 22,0 18,9 18,8 18,7 21,4 Maritimt Uddannelsescenter Vest, Esbjerg 25,6 26,6 24,1 25,3 Pædagoguddannelsen i Esbjerg 33,0 29,9 30,8 31,5 28,5 36,0 31,5 Ribe Handelsskole 21,9 23,2 20,3 21,1 21,7 21,7 20,6 21,3 21,3 19,9 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg 35,4 34,4 33,9 31,9 30,7 30,5 29,0 28,1 29,2 30,5 Fanø Navigationsskole 37,7 33,0 Fanø Søfartsskole 20,6 20,9 EUC Lillebælt, Fredericia 27,2 28,4 29,1 32,1 29,2 28,9 30,3 28,3 31,2 32,9 IBC International Business College, Fredericia 23,4 23,2 26,5 21,5 21,8 22,3 22,5 21,9 22,9 23,0 Social- og Sundhedsskolen, Fredericia-Horsens 33,8 33,3 31,7 30,3 29,9 32,6 30,0 28,8 27,7 30,3 EUC Syd, Haderslev 20,9 20,2 20,9 21,6 20,9 21,0 21,6 24,2 21,8 Haderslev Handelsskole 22,7 22,3 22,2 21,2 20,9 21,4 21,4 21,6 22,0 22,0 HANSENBERG 21,9 22,0 22,8 22,4 22,8 22,4 22,6 22,4 22,0 21,4 IBC International Business College, Kolding 22,2 22,7 22,8 22,7 22,4 24,6 27,8 IBC International Business College, Kolding 21,8 21,8 23,6 23,6 23,7 23,5 Pædagoguddannelsen i Kolding 35,0 32,0 31,2 31,8 35,1 33,6 32,3 27,0 33,5 Business College Syd - Mommark Handelskostskole 22,2 21,9 22,2 22,5 22,3 24,7 Business College Syd - Sønderborg Handelsskole 21,8 21,3 21,9 20,7 23,7 22,3 24,5 27,9 22,3 22,2 Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS 22,6 22,0 29,4 EUC Syd, Sønderborg 21,7 21,8 23,0 25,0 23,8 24,7 27,6 EUC Syd, Sønderborg 21,1 21,0 22,0 22,8 21,3 21,8 21,8 22,1 Gråsten Landbrugsskole 20,1 19,4 20,1 19,7 20,2 20,0 19,4 19,2 20,2 20,3 EUC Syd, Tønder 19,9 20,0 22,0 20,7 22,1 28,8 27,1 31,9 27,7 Tønder Handelsskole 22,1 20,8 22,2 22,2 21,0 23,1 21,8 21,6 20,4 25,1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium 21,5 21,3 21,7 20,6 22,0 21,4 21,2 21,3 21,8 21,6 Vejen Handelsskole 23,5 22,6 22,7 21,3 22,3 22,1 22,4 21,5 21,1 21,2 Vejle Handelsskole 23,8 24,7 23,8 24,4 23,9 23,2 23,7 23,9 26,7 28,4 Vejle Tekniske Skole 21,9 22,2 22,0 21,6 21,4 21,9 23,7 22,2 21,3 EUC Syd, Aabenraa 20,4 20,9 20,7 24,6 21,9 25,9 24,6 25,2 24,2 Region Syddanmark 40 Carsten Ulstrup

42 IBC International Business College, Aabenraa 23,4 23,0 24,1 24,0 22,8 25,1 25,3 28,5 30,9 27,6 Social- og Sundhedsskolen Syd, Aabenraa 34,8 33,6 33,1 31,8 31,2 31,8 30,9 31,3 30,6 30,7 TronsøSkolen 26,1 27,7 29,2 23,9 Amu-Center Vestjylland, Esbjerg 19,3 22,5 36,1 22,3 32,7 39,8 AMU-Vest, Esbjerg 38,6 17,9 25,0 18,1 44,6 45,2 Fredericia Produktionsskole 18,6 AMU SYD, Kolding 36,5 Kost & Tekstilskolen 22,3 Skolen for Gastronomi, Musik & Design 26,9 34,7 Esbjerg Kommune 18,7 17,5 18,8 18,2 17,4 17,5 18,1 Fredericia Kommune 18,9 18,8 20,0 18,0 18,6 18,5 Haderslev Kommune 16,9 18,2 17,1 17,7 17,4 17,7 17,9 Kolding Kommune 20,0 18,4 19,0 18,1 18,3 Udviklings Center Kolding 20,1 Sønderborg Kommune 18,6 18,4 19,3 19,0 18,3 19,4 Tønder Kommune 18,0 18,8 19,3 19,1 19,4 Varde Kommune 17,3 18,2 17,9 18,3 Vejen Kommune 17,6 19,8 Vejle Kommune 17,3 19,7 19,6 Aabenraa Kommune 18,3 20,2 18,3 18,9 18,7 19,4 19,2 EUD Hovedf. Sydjylland 26,0 25,3 25,4 25,0 24,7 25,0 25,0 24,5 25,2 25,6 EUD Hovedf. Syddanmark 26,0 25,7 25,4 25,2 24,9 25,1 24,7 24,4 24,7 25,3 Hovedstaden 26,3 26,0 26,2 25,8 25,9 26,2 25,4 25,2 25,8 26,6 Midtjylland 26,2 26,0 25,5 25,3 25,2 25,1 24,7 24,1 24,3 24,7 Nordjylland 26,9 25,4 25,2 25,3 25,4 26,0 25,2 25,2 25,6 25,9 Sjælland 26,0 26,1 25,6 25,8 25,9 25,8 25,3 25,0 25,2 25,5 Syddanmark 26,0 25,7 25,4 25,2 24,9 25,1 24,7 24,4 24,7 25,3 EUD Hovedforløb Hele landet 26,2 25,9 25,6 25,5 25,4 25,6 25,0 24,7 25,0 25,5 Region Syddanmark 41 Carsten Ulstrup

43 Bilag 7a fortsat Erhvervsgymnasial uddannelse Vestfyns Handelsskole, Assens 17,5 17,4 17,2 17,4 17,3 17,3 17,7 17,8 17,1 17,1 TietgenSkolen (Nyborg-Kerteminde) 18,5 16,9 17,2 17,9 17,7 17,9 18,8 17,4 17,4 17,9 Kold college, Odense 16,9 17,2 16,8 17,0 17,1 17,1 16,9 16,8 16,9 17,0 Odense Tekniske Skole 17,0 16,9 17,1 17,0 17,0 16,9 16,8 16,9 16,9 Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle 18,0 16,8 TietgenSkolen, Odense 17,8 17,4 17,5 17,6 17,5 17,7 17,4 TietgenSkolen (KVU NON) 17,7 17,1 17,2 17,1 Svendborg Erhvervsskole 17,1 18,2 18,2 16,8 17,0 Svendborg Erhvervsskole 17,6 17,3 18,1 17,1 17,2 17,2 Svendborg Erhvervsskole 17,2 17,2 17,2 17,2 17,1 17,4 17,2 Erhv.gymn. Fyn 17,4 17,2 17,2 17,3 17,3 17,4 17,3 17,2 17,1 17,0 Grindsted Erhvervsskole 17,3 17,0 17,0 17,4 16,8 17,1 17,1 17,1 16,8 17,3 Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle (Grindsted) 16,8 16,8 Esbjerg Handelsskole 17,3 17,2 17,3 17,5 17,5 17,5 17,5 18,2 17,1 17,2 EUC Vest, Esbjerg 16,9 16,9 16,8 17,0 17,1 16,8 16,9 16,8 16,9 16,9 Ribe Handelsskole 17,1 17,1 17,1 17,2 17,2 17,0 17,1 17,2 17,1 17,1 EUC Lillebælt, Fredericia 17,2 17,0 16,8 17,0 16,9 17,5 17,1 16,7 16,9 20,6 IBC International Business College, Fredericia 17,1 17,1 17,2 17,4 17,1 16,9 16,9 16,7 17,0 EUC Syd, Haderslev 17,0 16,8 17,4 16,7 16,7 16,9 16,7 16,7 Haderslev Handelsskole 17,3 17,1 17,3 17,0 17,1 16,8 17,1 17,0 16,8 16,8 HANSENBERG, Kolding 16,9 17,1 16,9 16,8 16,9 16,9 17,0 16,9 16,9 16,9 IBC International Business College, Kolding 17,5 17,2 17,2 17,0 16,9 17,2 17,2 17,1 17,4 16,9 Business College Syd - Sønderborg Handelsskole 17,4 17,2 17,8 17,7 16,9 17,3 17,0 17,2 Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS 17,1 17,2 17,3 17,2 17,4 17,4 EUC Syd, Sønderborg 16,9 17,1 16,9 17,0 17,1 17,1 17,1 17,1 16,9 16,9 EUC Syd, Tønder 16,6 17,1 17,0 16,6 17,7 18,8 Tønder Handelsskole 17,4 17,4 17,8 17,4 17,7 17,6 17,2 16,9 17,7 17,4 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium 17,3 17,3 17,2 17,1 17,0 17,2 17,2 17,1 17,0 17,1 Vejen Handelsskole 17,3 17,2 17,5 17,6 18,0 17,9 16,9 17,2 17,1 17,2 Vejle Handelsskole 17,6 17,7 17,3 17,2 17,2 17,4 17,1 17,1 17,0 17,1 Vejle Tekniske Skole 17,0 16,9 16,9 17,1 16,9 16,8 16,7 16,8 16,7 EUC Syd, Aabenraa 17,0 17,0 17,3 16,8 17,1 16,9 17,3 17,1 IBC International Business College, Aabenraa 17,7 17,2 17,3 17,4 17,3 17,3 17,1 17,0 17,0 17,3 Erhv.gymn. Sydjylland 17,3 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,1 17,1 17,0 17,3 Erhv.gymn. Region Syddanmark 17,3 17,2 17,2 17,2 17,2 17,3 17,2 17,1 17,1 17,2 Hovedstaden 17,2 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,0 16,9 16,9 16,9 Midtjylland 17,3 17,3 17,2 17,2 17,2 17,2 17,1 17,0 17,0 17,0 Nordjylland 17,2 17,2 17,2 17,1 17,2 17,3 17,1 17,1 17,0 17,1 Sjælland 17,2 17,1 17,1 17,1 17,1 17,0 16,9 16,9 16,9 16,9 Syddanmark 17,3 17,2 17,2 17,2 17,2 17,3 17,2 17,1 17,1 17,2 Erhv.gymn. Hele landet 17,3 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,1 17,0 17,0 17,0 Region Syddanmark 42 Carsten Ulstrup

44 Bilag 7a fortsat Stx og ib Vestfyns Gymnasium, Assens 16,9 16,7 16,8 16,7 16,7 16,8 16,7 16,7 16,7 16,8 Faaborg Gymnasium 16,9 16,9 16,8 16,9 16,8 16,8 16,7 16,7 16,8 16,7 Midtfyns Gymnasium, Ringe 16,9 16,8 16,8 16,8 16,8 16,7 16,9 16,8 16,8 16,9 Middelfart Gymnasium og HF-Kursus 16,9 16,7 16,7 16,7 16,7 16,5 16,6 16,7 16,6 16,7 Nordfyns Gymnasium, Søndersø 16,8 16,6 16,7 16,7 16,7 16,5 16,7 16,7 16,6 16,7 Nyborg Gymnasium 16,8 16,9 16,8 16,8 16,8 16,8 16,7 16,7 16,7 16,8 Mulernes Legatskole 16,6 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,8 16,8 16,8 16,7 Odense Katedralskole 16,6 16,7 16,7 16,7 16,6 16,6 16,7 16,6 16,6 16,7 Sct. Knuds Gymnasium 16,6 16,8 16,6 16,7 16,5 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 Tornbjerg Gymnasium 16,7 16,7 16,7 16,6 16,7 16,8 16,7 16,7 16,7 16,7 Oure Idrætsgymnasium 16,8 16,7 16,6 16,5 16,6 16,6 16,7 Svendborg Gymnasium og HF 16,9 16,8 16,8 16,9 16,8 16,7 16,8 16,9 16,8 16,9 Stx, Fyn 16,8 16,7 16,7 16,8 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 Grindsted Gymnasium og HF-Kursus 16,7 16,7 16,7 16,7 16,8 16,7 16,6 16,7 16,7 16,6 Esbjerg Gymnasium og HF Kursus 16,8 16,6 16,5 16,7 16,5 16,6 16,5 16,6 16,7 16,5 Esbjerg Statsskole 16,6 16,5 16,5 16,5 16,6 16,5 16,5 16,5 16,5 16,6 Ribe Katedralskole 16,8 16,8 16,7 16,6 16,7 16,7 16,8 16,8 16,7 16,7 Fredericia Gymnasium 16,7 16,6 16,7 16,6 16,7 16,6 16,7 16,6 16,6 16,7 Haderslev Katedralskole 16,9 16,7 16,8 16,7 16,8 16,7 16,8 16,7 16,8 16,6 Kolding Gymnasium, HF-Kursus og IB School 16,7 16,8 16,7 16,7 16,8 16,8 16,8 16,7 16,8 16,7 Munkensdam Gymnasium, Kolding 16,8 16,7 16,5 16,9 16,8 16,6 16,7 16,7 16,8 16,6 Alssundgymnasiet Sønderborg 16,7 16,6 16,6 16,5 16,5 16,5 16,5 16,6 16,6 16,5 Sønderborg Statsskole 16,8 16,7 16,7 16,6 16,6 16,6 16,7 16,6 16,5 16,6 Tønder Gymnasium 16,7 16,7 16,7 16,8 16,7 16,6 16,8 16,7 16,7 16,6 Varde Gymnasium 16,7 16,6 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,6 16,7 Vejen Gymnasium og HF 16,7 16,6 16,7 16,5 16,5 16,8 16,7 16,7 16,7 16,6 Rosborg Gymnasium & HF, Vejle 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 Rødkilde Gymnasium, Vejle 16,7 16,6 16,7 16,7 16,8 16,7 16,7 16,6 16,7 16,7 Deutsches Gymnasium Für Nordschleswig, Aabenraa 16,6 16,6 16,8 16,8 16,8 16,5 16,9 16,8 16,6 16,7 Aabenraa Statsskole 16,8 16,8 16,8 16,6 16,8 16,8 16,8 16,8 16,7 16,7 Stx, Sydjylland 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,6 16,7 16,7 16,7 16,6 Stx, Region Syddanmark 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 Hovedstaden 16,5 16,4 16,5 16,4 16,4 16,4 16,5 16,5 16,5 16,5 Midtjylland 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,8 Nordjylland 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,6 16,7 16,7 16,6 16,6 Sjælland 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 Syddanmark 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 Stx, hele landet 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 Region Syddanmark 43 Carsten Ulstrup

45 Bilag 7a fortsat Hf og studenterkursus Middelfart Gymnasium og HF-Kursus 20,1 17,7 18,3 17,7 19,0 18,0 17,9 17,7 17,4 18,0 Nyborg Gymnasium 21,2 17,6 18,3 17,9 19,2 17,8 17,4 17,6 18,0 18,1 Fyns HF-Kursus 21,0 20,3 20,4 20,7 19,9 20,1 19,6 19,5 20,1 20,6 Mulernes Legatskole 18,7 18,0 18,4 18,0 18,3 17,9 18,4 18,1 18,1 17,9 Odense Katedralskole 17,8 17,9 18,2 18,2 18,5 17,8 18,1 18,0 18,0 18,3 Sct. Knuds Gymnasium 17,6 17,4 18,6 17,5 Svendborg Gymnasium og HF 18,6 18,5 18,4 18,2 18,0 18,3 18,2 18,4 18,5 18,2 Hf, Fyn 19,5 18,7 19,0 18,8 19,0 18,7 18,6 18,6 19,1 19,3 Grindsted Gymnasium og HF-Kursus 19,8 19,7 19,4 20,2 19,1 19,2 19,8 18,3 18,4 18,4 Esbjerg Gymnasium og HF Kursus 19,5 19,3 20,0 18,9 18,7 19,2 18,2 18,6 17,8 17,8 Læreruddannelsen i Esbjerg 20,0 18,2 21,5 20,8 19,1 19,5 19,1 Ribe Katedralskole 20,7 17,9 18,9 VUC Vest 24,8 21,4 24,1 23,2 23,3 VUC Vest, Esbjerg 25,2 Fredericia Gymnasium 20,0 18,3 19,2 18,2 18,0 18,6 18,5 18,3 18,2 18,5 VUC Fredericia 19,3 22,7 19,2 20,4 Haderslev Katedralskole 18,0 18,5 17,8 17,8 18,9 18,3 17,5 17,9 17,9 17,5 VUC Sønderjylland 23,9 21,8 22,0 21,2 21,0 Kolding Gymnasium, HF-Kursus og IB School 18,3 18,5 18,2 18,3 18,5 18,6 18,7 18,9 18,4 18,6 VUC Kolding 21,2 21,4 Sønderborg Statsskole 18,6 19,1 18,4 18,0 18,7 18,5 18,7 18,5 18,4 17,8 Studenterkurset og Kostskolen i Sønderjylland 20,3 19,1 17,9 18,0 17,7 17,8 18,0 17,5 18,4 17,9 Tønder Gymnasium 17,8 18,0 17,8 17,9 17,8 17,8 17,8 18,2 17,8 18,4 Varde Gymnasium 19,2 18,7 19,2 18,2 18,9 18,4 18,9 18,5 18,0 18,2 Vejen Gymnasium og HF 18,2 18,3 17,9 18,1 18,4 17,8 19,4 18,1 17,8 18,4 Rosborg Gymnasium & HF 18,3 18,4 18,7 18,4 18,5 18,4 18,4 18,4 18,3 17,8 VUC Vejle 20,6 21,0 Aabenraa Statsskole 19,1 18,5 18,1 18,3 18,6 18,1 18,7 18,1 18,0 18,5 Hf, Sydjylland 19,0 18,6 18,9 18,7 18,5 19,2 19,2 19,6 19,2 19,5 Hf, Region Syddanmark 19,2 18,6 19,0 18,7 18,7 19,0 19,0 19,3 19,1 19,4 Hovedstaden 19,6 19,6 19,6 19,6 19,5 19,4 19,4 19,2 18,9 19,4 Midtjylland 19,7 19,4 19,5 19,4 20,0 19,3 19,3 18,7 18,6 18,6 Nordjylland 19,4 19,4 19,4 18,8 19,2 19,0 19,0 18,9 18,8 19,3 Sjælland 18,3 18,5 18,4 18,2 18,3 18,4 18,6 18,9 18,8 19,2 Syddanmark 19,2 18,6 19,0 18,7 18,7 19,0 19,0 19,3 19,1 19,4 Hf, hele landet 19,3 19,2 19,2 19,1 19,3 19,1 19,1 19,0 18,9 19,2 Region Syddanmark 44 Carsten Ulstrup

46 Bilag 7b. Gennemsnitsalderen ved starten på en videregående uddannelse i Region Syddanmark, KVU Dalum Landbrugsskole 24,6 24,1 24,5 24,2 25,3 25,5 25,9 24,0 29,0 29,9 Det Fynske Kunstakademi 25,4 24,2 24,6 24,4 24,8 22,7 26,0 EA Lillebælt, Kold College 22,5 25,8 26,2 27,5 EA Lillebælt, Syddansk Erhvervsskole 33,1 27,4 25,6 26,8 EA Lillebælt, TietgenSkolen 26,5 24,7 23,6 23,6 23,7 Gartnerskolen Søhus 25,9 Kold college, Odense 24,5 25,3 27,1 27,2 26,9 25,1 26,3 28,3 26,2 Odense Tekniske Skole 28,3 27,2 26,3 26,4 25,4 26,2 27,0 28,7 28,2 Skuespillerskolen ved Odense Teater 24,9 23,3 24,1 24,7 26,8 26,0 24,5 26,2 24,8 Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle 31,1 25,2 25,2 TietgenSkolen, Odense 25,6 25,1 24,4 24,1 24,3 23,7 TietgenSkolen (KVU NON) 28,5 25,6 23,9 23,7 23,6 23,7 Kogtved Søfartsskole 22,7 22,8 22,1 Procesteknisk Institut, SIMAC 23,9 Svendborg Erhvervsskole 22,2 26,5 Svendborg International Maritime Academy, SIMAC 21,7 23,3 23,3 23,6 23,1 25,2 25,3 26,0 25,1 Marstal Navigationsskole 31,5 36,1 32,0 31,7 36,8 35,6 KVU, Fyn 25,7 25,1 25,1 25,1 24,6 24,6 25,0 24,9 25,6 25,6 Grindsted Landbrugsskole 24,1 24,9 24,6 24,5 24,2 24,1 23,9 24,0 24,2 EA SydVest, Esbjerg (Grådybparken) 27,7 25,4 25,7 24,2 EA SydVest, Esbjerg (Spangsbjerg Møllevej) 26,3 Esbjerg Handelsskole 24,6 25,9 25,4 23,4 24,8 23,5 23,9 23,7 28,6 EUC Vest, Esbjerg 29,0 28,7 26,5 28,2 29,8 29,5 31,4 32,0 Kjærgård Landbrugsskole 22,5 23,2 24,0 24,0 24,9 23,6 23,4 23,3 25,2 Maritimt Uddannelsescenter Vest, Esbjerg 26,3 23,2 23,1 23,9 23,7 Det Danske Musicalakademi, Fredericia 21,3 22,3 21,4 22,3 22,3 22,7 23,1 21,9 22,8 21,3 Haderslev Handelsskole 23,0 Designskolen Kolding 24,3 24,2 24,0 24,2 23,7 24,5 23,8 22,8 23,4 23,6 EA Kolding, IBA 22,1 EA Kolding, Noma 23,1 25,2 25,2 HANSENBERG, Kolding 26,3 26,4 26,2 24,2 24,0 24,7 24,2 28,4 26,9 IBC International Business College, Kolding 22,8 23,1 23,2 22,9 22,6 23,8 21,8 22,3 23,1 Business College Syd - Sønderborg Handelsskole 26,9 26,6 24,5 21,8 24,5 Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS 22,3 25,8 22,1 23,0 EA SydVest, Sønderborg (Grundtvigs Allé) 26,3 23,3 25,6 26,0 EUC Syd, Sønderborg 25,5 25,4 25,5 24,3 28,4 27,0 EUC Syd, Sønderborg 25,0 27,5 26,7 27,5 Gråsten Landbrugsskole 25,4 24,0 23,6 23,7 24,7 23,1 23,9 23,1 33,1 Tønder Handelsskole 28,5 23,2 EA Lillebælt, Vejle Handelsskole 26,8 26,2 24,5 25,2 Vejle Handelsskole 26,1 26,2 24,3 25,0 26,1 26,1 25,2 28,5 27,4 Vejle Tekniske Skole 27,3 27,0 30,5 30,0 28,2 30,8 29,2 39,4 KVU, Sydjylland 25,5 25,4 24,9 24,6 24,9 25,4 25,1 24,6 25,4 24,0 KVU, Region Syddanmark 25,6 25,2 25,0 24,8 24,7 24,9 25,0 24,7 25,5 24,7 Hovedstaden 25,4 25,5 25,6 25,7 25,8 25,7 25,7 24,6 24,7 24,8 Midtjylland 25,7 25,3 25,0 24,7 24,9 24,8 24,6 24,1 23,9 23,9 Nordjylland 25,6 25,3 26,0 25,0 24,0 24,8 24,3 23,7 23,8 23,9 Sjælland 25,8 26,2 26,8 26,4 25,6 25,1 25,6 25,3 24,8 24,7 Syddanmark 25,6 25,2 25,0 24,8 24,7 24,9 25,0 24,7 25,5 24,7 KVU, Hele landet 25,6 25,5 25,4 25,3 25,2 25,2 25,2 24,5 24,6 24,5 Region Syddanmark 45 Carsten Ulstrup

47 Bilag 7b fortsat Professionsbachelor Seminariet for kunst og håndværk, Kerteminde 31,4 29,3 27,9 Den Sociale Højskole i Odense 29,4 30,4 29,0 27,9 28,0 29,0 29,3 30,5 29,3 30,5 EA Lillebælt, Syddansk Erhvervsskole 25,8 27,8 27,0 27,2 26,3 EA Lillebælt, TietgenSkolen 22,0 24,5 Ergoterapeutuddannelsen i Odense 24,7 25,3 24,8 25,6 25,3 25,6 24,5 25,3 25,2 25,8 Fysioterapeutuddannelsen i Odense 24,2 24,1 23,6 23,5 23,5 23,5 Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum - CVU 24,0 23,8 23,7 25,3 23,9 24,0 24,3 Læreruddannelsen i Odense 25,5 25,8 27,2 26,7 25,7 25,0 24,6 24,7 24,9 24,4 Odense Håndarbejdsseminarium 27,1 29,5 25,2 Odense Maskinmesterskole 25,1 25,9 24,5 24,5 25,8 26,3 Odense Tekniske Skole 29,0 26,7 27,8 27,8 27,3 30,4 32,7 25,6 Pædagoguddannelsen i Odense S 28,4 28,5 28,2 27,7 29,5 27,7 27,4 33,1 Pædagoguddannelsen i Odense V 29,8 29,8 29,2 29,1 27,9 27,3 28,7 26,7 25,9 25,5 Radiografuddannelsen i Odense 26,0 27,2 25,9 26,5 29,1 26,4 26,3 26,4 25,3 25,4 Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle 27,9 Syddansk Universitet, Odense 23,8 23,2 24,0 23,1 24,1 23,4 23,1 23,1 Sygeplejerskeuddannelsen i Odense 22,5 23,1 24,6 24,0 24,5 23,5 23,9 24,0 23,1 24,0 Den Frie Lærerskole, Ollerup 25,8 24,6 25,3 24,9 26,6 25,7 27,6 24,0 27,0 25,9 Procesteknisk Institut, SIMAC 23,1 25,1 24,1 25,3 24,0 24,6 23,6 25,5 24,6 23,4 Skårup Seminarium 25,8 28,7 27,6 28,5 26,5 25,8 27,9 24,5 27,9 27,5 Svendborg International Maritime Academy, SIMAC 24,5 25,9 22,5 Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg 24,6 26,2 26,0 28,1 26,9 26,6 26,6 26,8 28,1 29,3 Prof.Bach. Fyn 26,6 27,0 26,6 26,6 26,4 25,9 26,4 25,7 25,4 25,6 Bioanalytikeruddannelsen i Esbjerg 25,8 EA SydVest, Esbjerg (Grådybparken) 27,0 27,9 Ergoterapeutuddannelsen i Esbjerg 24,7 24,9 25,7 25,8 26,6 26,0 27,5 28,0 26,4 29,8 EUC Vest, Esbjerg 34,8 27,3 34,1 31,7 29,3 33,7 35,3 Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg 23,1 22,8 23,5 22,4 22,9 22,9 Jordemoderuddannelsen i Esbjerg 26,9 25,0 23,0 22,1 22,5 Læreruddannelsen i Esbjerg 25,1 28,5 28,0 26,4 26,4 26,4 27,1 27,1 26,2 24,0 Maritimt Uddannelsescenter Vest, Esbjerg 25,4 24,2 23,7 24,7 25,9 25,5 Pædagoguddannelsen i Esbjerg 27,1 28,3 28,0 30,0 27,8 27,4 27,4 28,2 27,6 26,4 Socialrådgiveruddannelsen i Esbjerg 31,9 30,6 30,0 29,6 29,3 28,3 28,8 31,1 30,9 29,4 Sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg 24,8 23,8 25,2 26,0 24,7 23,9 23,4 23,1 23,9 23,8 Aalborg Universitet Esbjerg 23,4 24,9 25,6 24,6 25,4 25,0 24,1 22,5 24,5 25,9 Fredericia Maskinmesterskole 23,7 24,7 23,5 25,3 26,7 24,7 26,8 26,7 25,8 27,2 Ernæring og sundhedsuddannelsen i Haderslev 26,0 27,0 27,8 26,8 25,5 Læreruddannelsen i Haderslev 26,4 28,5 31,1 30,0 29,0 27,5 28,2 26,7 27,0 27,8 Pædagoguddannelsen i Haderslev 29,5 29,9 29,3 28,7 31,9 37,8 34,7 29,4 Uddannelsen i grafisk kommunikation i Haderslev 24,1 24,3 24,0 23,6 23,7 EA Kolding, IBA 24,9 Pædagoguddannelsen i Kolding 29,4 28,2 29,1 26,9 27,3 27,7 29,1 25,9 24,8 25,5 Syddansk Universitet, Sønderborg 23,4 21,8 24,1 24,8 22,9 24,0 25,1 25,3 24,2 21,3 Sygeplejerskeuddannelsen i Sønderborg 23,3 23,7 24,6 28,1 26,4 26,7 25,8 25,2 27,0 25,8 Design Seminariet, Tønder 24,2 24,1 24,3 24,6 24,6 24,9 Bioanalytikeruddannelsen i Odense (Vejle) 23,6 EA Lillebælt, Vejle Handelsskole 29,6 Læreruddannelsen i Jelling 24,7 25,0 25,7 26,1 25,6 27,5 26,3 26,7 26,7 26,4 Pædagoguddannelsen i Jelling 30,1 28,1 29,3 27,2 28,7 27,3 28,1 27,3 25,5 26,0 Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle 24,7 23,4 24,5 24,3 24,2 24,9 25,0 25,1 29,2 24,8 Pædagoguddannelsen i Aabenraa 29,6 31,0 28,0 29,0 27,6 28,1 27,6 27,6 26,6 25,9 Prof.Bach. Sydjylland 27,0 27,3 27,9 27,6 27,0 26,7 26,9 26,5 26,6 25,8 Prof.Bach. Region Syddanmark 26,8 27,1 27,3 27,1 26,7 26,3 26,7 26,1 26,0 25,7 Hovedstaden 25,7 26,1 26,1 26,0 26,1 25,9 25,7 25,1 24,8 24,9 Midtjylland 26,3 26,3 26,2 25,8 25,7 25,5 25,8 24,7 24,6 24,7 Nordjylland 26,5 26,6 26,7 25,9 26,1 26,0 25,6 25,5 24,9 24,6 Sjælland 27,5 28,1 28,9 27,9 27,8 27,7 27,4 26,9 26,0 26,1 Syddanmark 26,8 27,1 27,3 27,1 26,7 26,3 26,7 26,1 26,0 25,7 Prof.Bach. Hele landet 26,4 26,6 26,8 26,4 26,3 26,1 26,1 25,4 25,1 25,1 Region Syddanmark 46 Carsten Ulstrup

48 Bilag 7b fortsat Øvrig MVU Det Fynske Musikkonservatorium, Odense 25,2 23,1 Sygeplejerskeuddannelsen i Odense 28,1 Svendborg International Maritime Academy, SIMAC 29,1 27,6 26,7 28,1 25,9 25,9 24,1 24,6 Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg 27,7 Marstal Navigationsskole 36,9 38,2 33,2 37,7 33,5 35,3 35,4 33,3 Øvrig MVU, Fyn 28,1 30,1 28,7 28,2 32,9 28,4 28,7 25,6 26,5 Billund Air Center A/S 23,8 25,7 26,5 28,3 26,6 25,2 Maritimt Uddannelsescenter Vest, Esbjerg Sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg 29,0 Vestjysk Musikkonservatorium, Esbjerg 29,8 25,7 Fanø Navigationsskole Syddansk Universitet, Kolding 34,2 Karlog Air, Sønderborg 23,8 26,0 Øvrig MVU, Sydjylland 29,5 28,4 24,1 26,0 26,3 27,3 28,0 26,7 Øvrig MVU, Region Syddanmark 28,4 29,4 28,6 27,8 32,1 28,1 28,5 25,8 26,5 Hovedstaden 31,8 30,5 30,8 29,4 30,3 29,7 31,2 29,6 29,5 28,4 Midtjylland 37,0 36,2 34,5 31,1 30,0 30,2 25,0 24,5 25,1 24,8 Nordjylland Sjælland 24,2 24,6 25,1 22,1 Syddanmark 28,4 29,2 29,4 28,6 27,8 32,1 28,1 28,5 25,8 26,5 Øvrig MVU, hele landet 33,1 32,1 32,0 29,7 29,8 30,2 29,1 28,0 26,3 26,2 Universitetsbachelor Den Sociale Højskole i Odense 24,2 28,4 Det Fynske Musikkonservatorium, Odense 23,6 22,0 22,9 22,5 21,9 23,6 Syddansk Universitet, Odense 24,6 23,7 23,9 23,8 23,8 24,1 23,5 23,0 23,0 22,8 Univ.Bach. Fyn 24,6 23,7 23,9 23,8 23,8 24,0 23,5 23,0 23,0 22,9 Syddansk Universitet, Esbjerg 25,5 22,8 24,6 24,0 23,4 24,0 23,6 23,1 22,4 22,1 Vestjysk Musikkonservatorium, Esbjerg 24,2 23,4 24,1 22,9 26,6 22,4 23,6 Aalborg Universitet Esbjerg 24,0 26,2 26,1 23,4 24,4 22,6 23,0 22,8 22,3 Syddansk Universitet, Kolding 24,9 23,2 25,1 23,7 23,8 24,9 24,2 26,0 23,1 23,9 Syddansk Universitet, Sønderborg 22,6 22,2 22,7 22,8 23,4 23,3 22,7 23,6 22,8 22,4 Univ.Bach. Sydjylland 24,5 22,9 24,5 23,9 23,5 24,3 23,4 24,5 22,8 23,1 Univ.Bach. Region Syddanmark 24,6 23,5 24,0 23,8 23,7 24,1 23,5 23,4 22,9 22,9 Hovedstaden 23,9 23,6 23,9 23,8 24,1 23,4 23,5 23,4 23,0 22,4 Midtjylland 23,0 22,9 23,1 23,2 23,1 22,8 22,5 22,3 22,0 22,1 Nordjylland 23,2 23,2 23,8 23,5 22,8 22,9 22,7 22,3 22,7 22,4 Sjælland 23,0 23,3 23,2 23,2 23,0 23,2 23,1 22,8 22,5 22,3 Syddanmark 24,6 23,5 24,0 23,8 23,7 24,1 23,5 23,4 22,9 22,9 Univ.Bach. Hele landet 23,6 23,4 23,6 23,6 23,6 23,3 23,2 23,0 22,7 22,4 LVU Det Fynske Musikkonservatorium, Odense 23,1 24,4 22,9 24,0 27,2 25,7 29,6 26,7 26,5 27,1 Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum 24,0 23,0 27,6 27,0 28,8 25,6 32,5 31,7 Syddansk Universitet, Odense 26,6 27,1 26,8 26,7 27,1 26,9 28,2 27,4 28,3 27,6 LVU, Fyn 26,5 27,0 26,8 26,7 27,1 26,9 28,2 27,8 28,4 27,5 Syddansk Universitet, Esbjerg 30,7 26,7 33,3 27,4 28,4 27,1 26,5 28,0 27,5 Vestjysk Musikkonservatorium, Esbjerg 23,5 24,3 26,4 25,4 28,5 26,2 27,6 27,7 27,6 Aalborg Universitet Esbjerg 23,4 24,5 23,5 25,2 26,9 27,7 28,3 31,1 28,3 26,7 Designskolen Kolding 27,3 27,7 27,3 26,9 27,5 27,4 26,8 26,3 26,9 27,2 Syddansk Universitet, Kolding 27,0 27,4 27,0 26,9 27,1 27,6 28,1 28,2 28,1 28,1 Syddansk Universitet, Sønderborg 24,8 25,6 25,6 25,4 25,6 25,3 27,1 26,5 26,8 26,9 LVU, Sydjylland 25,7 26,4 26,0 26,3 26,9 27,2 27,6 27,6 27,8 27,6 LVU, Region Syddanmark 26,3 26,8 26,6 26,6 27,1 27,0 28,0 27,8 28,2 27,6 Hovedstaden 27,8 27,5 27,7 27,3 27,6 28,1 28,6 28,0 27,8 27,1 Midtjylland 26,4 26,5 27,1 26,5 27,2 26,8 27,2 27,1 26,7 26,5 Nordjylland 24,8 24,9 25,1 25,4 26,7 27,1 27,2 26,5 26,8 26,7 Sjælland 26,9 27,4 27,5 27,6 27,7 27,4 27,5 27,7 27,4 27,6 Syddanmark 26,3 26,8 26,6 26,6 27,1 27,0 28,0 27,8 28,2 27,6 LVU, hele landet 27,0 27,0 27,2 26,9 27,4 27,6 28,1 27,6 27,5 27,0 Kilde: Undervisningsministeriets nøgletalsdatabase. Region Syddanmark 47 Carsten Ulstrup

49 Bilag 8a. Antal elever, der fuldfører en ungdomsuddannelse i Region Syddanmark, EUD grundforløb Vestfyns Handelsskole, Glamsbjerg Dalum Landbrugsskole, Afd. Korinth 44 Social- og Sundhedsskolen Fyn, Middelfart TietgenSkolen (Nyborg-Kerteminde) Dalum Landbrugsskole 8 Gartnerskolen Søhus Kold college, Odense Odense Tekniske Skole Social- og Sundhedsskolen Fyn, afdeling i Odense Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle TietgenSkolen, Odense TietgenSkolen (KVU NON) Social- og Sundhedsskolen Fyn, Svendborg Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole EUD Grundf. Fyn Grindsted Erhvervsskole Grindsted Landbrugsskole 29 Amu-Center Vestjylland, Esbjerg 32 AMU-Vest, Esbjerg Esbjerg Handelsskole EUC Vest, Esbjerg Kjærgård Landbrugsskole 11 Ribe Handelsskole Social- og Sundhedsskolen Esbjerg EUC Lillebælt, Fredericia IBC International Business College, Fredericia Social- og Sundhedsskolen, Fredericia-Horsens EUC Syd, Haderslev Haderslev Handelsskole HANSENBERG, Kolding IBC International Business College, Kolding IBC International Business College, Kolding Business College Syd - Mommark Handelskostskole Business College Syd - Sønderborg Handelsskole Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS EUC Syd, Sønderborg EUC Syd, Sønderborg Gråsten Landbrugsskole 56 EUC Syd, Tønder Tønder Handelsskole Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Vejen Handelsskole Vejle Handelsskole Vejle Tekniske Skole EUC Syd IBC International Business College, Aabenraa Social- og Sundhedsskolen Syd, Aabenraa EUD Grundf. Sydjylland EUD Grundf. Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark EUD Grundf. Hele landet Region Syddanmark 48 Carsten Ulstrup

50 Bilag 8a fortsat EUD hovedforløb Vestfyns Handelsskole, Glamsbjerg Dalum Landbrugsskole, Afd. Korinth Faaborg-Midtfyn Kommune Nyborg Søfartsskole Social- og Sundhedsskolen Fyn, Middelfart TietgenSkolen (Nyborg-Kerteminde) Dalum Landbrugsskole Dalum Landbrugsskole Gartnerskolen Søhus Kold college Odense Tekniske Skole Social- og Sundhedsskolen Fyn, afdeling i Odense Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle TietgenSkolen, Odense TietgenSkolen (KVU NON) Kogtved Søfartsskole Social- og Sundhedsskolen Fyn, Svendborg Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole Svendborg Søfartsskole Marstal Navigationsskole Elsesminde, Odense Produktionsskole Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole Assens Kommune Middelfart Kommune Nordfyns Kommune Odense Kommune Svendborg Kommune EUD Hovedf. Fyn Grindsted Erhvervsskole Grindsted Landbrugsskole Esbjerg Handelsskole EUC Vest, Esbjerg Kjærgård Landbrugsskole Maritimt Uddannelsescenter Vest, Esbjerg Pædagoguddannelsen i Esbjerg Ribe Handelsskole Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Fanø Navigationsskole Fanø Søfartsskole EUC Lillebælt, Fredericia IBC International Business College, Fredericia Social- og Sundhedsskolen, Fredericia-Horsens EUC Syd, Haderslev Haderslev Handelsskole HANSENBERG IBC International Business College, Kolding IBC International Business College, Kolding Pædagoguddannelsen i Kolding Business College Syd - Mommark Handelskostskole Business College Syd - Sønderborg Handelsskole Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS EUC Syd, Sønderborg EUC Syd, Sønderborg Gråsten Landbrugsskole EUC Syd, Tønder Tønder Handelsskole Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Vejen Handelsskole Vejle Handelsskole Vejle Tekniske Skole EUC Syd, Aabenraa Region Syddanmark 49 Carsten Ulstrup

51 EUD hovedforløb IBC International Business College, Aabenraa Social- og Sundhedsskolen Syd, Aabenraa TronsøSkolen Amu-Center Vestjylland, Esbjerg AMU-Vest, Esbjerg Fredericia Produktionsskole AMU SYD, Kolding Kost & Tekstilskolen Skolen for Gastronomi, Musik & Design 7 10 Esbjerg Kommune 8 8 Fredericia Kommune 5 Haderslev Kommune 8 Kolding Kommune 16 Udviklings Center Kolding Sønderborg Kommune Tønder Kommune 9 Varde Kommune Vejen Kommune Vejle Kommune 5 Aabenraa Kommune EUD Hovedf. Sydjylland EUD Hovedf. Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark EUD Hovedforløb Hele landet Region Syddanmark 50 Carsten Ulstrup

52 Bilag 8a fortsat Erhvervsgymnasial uddannelse Vestfyns Handelsskole, Assens TietgenSkolen (Nyborg-Kerteminde) Kold college, Odense Odense Tekniske Skole Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle 238 TietgenSkolen, Odense TietgenSkolen (KVU NON) Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole Erhv.gymn. Fyn Grindsted Erhvervsskole Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle (Grindsted) 13 Esbjerg Handelsskole EUC Vest, Esbjerg Ribe Handelsskole EUC Lillebælt, Fredericia IBC International Business College, Fredericia EUC Syd, Haderslev Haderslev Handelsskole HANSENBERG, Kolding IBC International Business College, Kolding Business College Syd - Sønderborg Handelsskole Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS EUC Syd, Sønderborg EUC Syd, Tønder Tønder Handelsskole Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Vejen Handelsskole Vejle Handelsskole Vejle Tekniske Skole EUC Syd, Aabenraa IBC International Business College, Aabenraa Erhv.gymn. Sydjylland Erhv.gymn. Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Erhv.gymn. Hele landet Region Syddanmark 51 Carsten Ulstrup

53 Bilag 8a fortsat Stx og ib Vestfyns Gymnasium, Assens Faaborg Gymnasium Midtfyns Gymnasium, Ringe Middelfart Gymnasium og HF-Kursus Nordfyns Gymnasium, Søndersø Nyborg Gymnasium Mulernes Legatskole Odense Katedralskole Sct. Knuds Gymnasium Tornbjerg Gymnasium Oure Idrætsgymnasium Svendborg Gymnasium og HF Stx, Fyn Grindsted Gymnasium og HF-Kursus Esbjerg Gymnasium og HF Kursus Esbjerg Statsskole Ribe Katedralskole Fredericia Gymnasium Haderslev Katedralskole Kolding Gymnasium, HF-Kursus og IB School Munkensdam Gymnasium, Kolding Alssundgymnasiet Sønderborg Sønderborg Statsskole Tønder Gymnasium Varde Gymnasium Vejen Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium & HF, Vejle Rødkilde Gymnasium, Vejle Deutsches Gymnasium Für Nordschleswig, Aabenraa Aabenraa Statsskole Stx, Sydjylland Stx, Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Stx, hele landet Region Syddanmark 52 Carsten Ulstrup

54 Bilag 8a fortsat Hf og studenterkursus Middelfart Gymnasium og HF-Kursus Nyborg Gymnasium Fyns HF-Kursus Mulernes Legatskole Odense Katedralskole Sct. Knuds Gymnasium Svendborg Gymnasium og HF Hf, Fyn Grindsted Gymnasium og HF-Kursus Esbjerg Gymnasium og HF Kursus Læreruddannelsen i Esbjerg Ribe Katedralskole VUC Vest VUC Vest, Esbjerg 29 Fredericia Gymnasium VUC Fredericia Haderslev Katedralskole VUC Sønderjylland Kolding Gymnasium, HF-Kursus og IB School VUC Kolding Sønderborg Statsskole Studenterkurset og Kostskolen i Sønderjylland Tønder Gymnasium Varde Gymnasium Vejen Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium & HF VUC Vejle Aabenraa Statsskole Hf, Sydjylland Hf, Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Hf, hele landet Kilde: Undervisningsministeriets nøgletalsdatabase. Region Syddanmark 53 Carsten Ulstrup

55 Bilag 8b. Antal studerende, der fuldfører en videregående uddannelse i Region Syddanmark, KVU Dalum Landbrugsskole Det Fynske Kunstakademi EA Lillebælt, Kold College 63 EA Lillebælt, Syddansk Erhvervsskole 101 EA Lillebælt, TietgenSkolen 245 Gartnerskolen Søhus Kold college, Odense Odense Tekniske Skole Skuespillerskolen ved Odense Teater Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle TietgenSkolen, Odense TietgenSkolen (KVU NON) Kogtved Søfartsskole Procesteknisk Institut, SIMAC 59 Svendborg Erhvervsskole Svendborg International Maritime Academy, SIMAC Marstal Navigationsskole KVU, Fyn Grindsted Landbrugsskole EA SydVest, Esbjerg (Grådybparken) 125 EA SydVest, Esbjerg (Spangsbjerg Møllevej) Esbjerg Handelsskole EUC Vest, Esbjerg Kjærgård Landbrugsskole Maritimt Uddannelsescenter Vest, Esbjerg Det Danske Musicalakademi, Fredericia Haderslev Handelsskole Designskolen Kolding EA Kolding, IBA EA Kolding, Noma 30 HANSENBERG, Kolding IBC International Business College, Kolding Business College Syd - Sønderborg Handelsskole Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS EA SydVest, Sønderborg (Grundtvigs Allé) 27 EUC Syd, Sønderborg EUC Syd, Sønderborg Gråsten Landbrugsskole Tønder Handelsskole EA Lillebælt, Vejle Handelsskole 79 Vejle Handelsskole Vejle Tekniske Skole KVU, Sydjylland KVU, Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark KVU, Hele landet Region Syddanmark 54 Carsten Ulstrup

56 Bilag 8b fortsat Professionsbachelor Seminariet for kunst og håndværk, Kerteminde Den Sociale Højskole i Odense EA Lillebælt, Syddansk Erhvervsskole 40 EA Lillebælt, TietgenSkolen Ergoterapeutuddannelsen i Odense Fysioterapeutuddannelsen i Odense Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum - CVU Læreruddannelsen i Odense Odense Håndarbejdsseminarium Odense Maskinmesterskole Odense Tekniske Skole Pædagoguddannelsen i Odense S Pædagoguddannelsen i Odense V Radiografuddannelsen i Odense Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Syddansk Universitet, Odense Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Den Frie Lærerskole, Ollerup Procesteknisk Institut, SIMAC Skårup Seminarium Svendborg International Maritime Academy, SIMAC Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Prof.Bach. Fyn Bioanalytikeruddannelsen i Esbjerg EA SydVest, Esbjerg (Grådybparken) Ergoterapeutuddannelsen i Esbjerg EUC Vest, Esbjerg Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg Jordemoderuddannelsen i Esbjerg 41 Læreruddannelsen i Esbjerg Maritimt Uddannelsescenter Vest, Esbjerg Pædagoguddannelsen i Esbjerg Socialrådgiveruddannelsen i Esbjerg Sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg Aalborg Universitet Esbjerg Fredericia Maskinmesterskole Ernæring og sundhedsuddannelsen i Haderslev 25 Læreruddannelsen i Haderslev Pædagoguddannelsen i Haderslev Uddannelsen i grafisk kommunikation i Haderslev EA Kolding, IBA Pædagoguddannelsen i Kolding Syddansk Universitet, Sønderborg Sygeplejerskeuddannelsen i Sønderborg Design Seminariet, Tønder Bioanalytikeruddannelsen i Odense (Vejle) EA Lillebælt, Vejle Handelsskole Læreruddannelsen i Jelling Pædagoguddannelsen i Jelling Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Pædagoguddannelsen i Aabenraa Prof.Bach. Sydjylland Prof.Bach. Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Prof.Bach. Hele landet Region Syddanmark 55 Carsten Ulstrup

57 Bilag 8b fortsat Øvrig MVU Det Fynske Musikkonservatorium, Odense Sygeplejerskeuddannelsen i Odense 16 Svendborg International Maritime Academy, SIMAC Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg 13 Marstal Navigationsskole Øvrig MVU, Fyn Billund Air Center A/S Maritimt Uddannelsescenter Vest, Esbjerg 14 Sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg 19 Vestjysk Musikkonservatorium, Esbjerg 6 Fanø Navigationsskole 26 Syddansk Universitet, Kolding Karlog Air, Sønderborg Øvrig MVU, Sydjylland Øvrig MVU, Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Øvrig MVU, hele landet Universitetsbachelor Den Sociale Højskole i Odense Det Fynske Musikkonservatorium, Odense Syddansk Universitet, Odense Univ.Bach. Fyn Syddansk Universitet, Esbjerg Vestjysk Musikkonservatorium, Esbjerg Aalborg Universitet Esbjerg Syddansk Universitet, Kolding Syddansk Universitet, Sønderborg Univ.Bach. Sydjylland Univ.Bach. Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Univ.Bach. Hele landet LVU Det Fynske Musikkonservatorium, Odense Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Syddansk Universitet, Odense LVU, Fyn Syddansk Universitet, Esbjerg Vestjysk Musikkonservatorium, Esbjerg Aalborg Universitet Esbjerg Designskolen Kolding Syddansk Universitet, Kolding Syddansk Universitet, Sønderborg LVU, Sydjylland LVU, Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark LVU, hele landet Kilde: Undervisningsministeriets nøgletalsdatabase. Region Syddanmark 56 Carsten Ulstrup

58 Bilag 9a. Gennemsnitsalderen ved afslutningen af en ungdomsuddannelse i Region Syddanmark, EUD grundforløb Vestfyns Handelsskole, Glamsbjerg 25,0 25,6 21,5 21,8 22,8 22,1 21,7 23,6 23,2 21,0 Dalum Landbrugsskole, Afd. Korinth 19,1 Social- og Sundhedsskolen Fyn, Middelfart 18,1 17,8 18,7 18,1 17,8 17,8 18,8 17,6 17,5 17,7 TietgenSkolen (Nyborg-Kerteminde) 25,8 24,1 21,3 19,6 20,9 19,7 20,7 23,9 Dalum Landbrugsskole 25,8 Gartnerskolen Søhus 24,0 25,1 28,0 19,7 21,2 24,9 Kold college, Odense 21,8 22,1 21,5 24,1 23,2 22,5 22,8 22,4 21,8 21,7 Odense Tekniske Skole 22,7 23,3 22,5 22,8 22,6 23,9 23,3 23,7 22,4 Social- og Sundhedsskolen Fyn, afdeling i Odense 18,5 18,4 18,5 18,3 18,3 18,2 18,5 18,0 18,3 18,1 Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle 21,3 21,8 TietgenSkolen, Odense 24,8 22,9 23,3 24,2 22,7 22,2 22,4 TietgenSkolen (KVU NON) 27,9 23,6 24,3 23,9 Social- og Sundhedsskolen Fyn, Svendborg 18,2 18,2 18,4 18,4 18,8 21,2 18,9 18,2 18,4 18,2 Svendborg Erhvervsskole 21,7 22,2 23,1 23,5 22,1 20,6 19,9 Svendborg Erhvervsskole 22,9 22,4 21,6 19,5 20,7 21,9 20,9 Svendborg Erhvervsskole 19,3 22,5 22,2 21,2 20,7 21,1 EUD Grundf. Fyn 22,9 22,8 22,4 22,8 22,1 22,4 22,3 22,7 22,1 21,6 Grindsted Erhvervsskole 20,5 20,7 19,3 19,5 20,3 19,2 19,6 21,4 21,0 20,9 Grindsted Landbrugsskole 18,6 Amu-Center Vestjylland, Esbjerg 30,4 AMU-Vest, Esbjerg 18,4 23,5 Esbjerg Handelsskole 23,9 22,4 21,9 22,5 22,5 21,9 22,6 23,3 24,6 24,3 EUC Vest, Esbjerg 20,4 20,9 20,7 21,1 20,5 21,2 20,6 20,8 20,3 20,9 Kjærgård Landbrugsskole 17,4 Ribe Handelsskole 20,8 20,5 20,6 21,4 19,2 20,0 20,4 20,4 20,4 21,5 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg 18,1 18,1 18,0 17,7 17,9 18,1 18,0 18,2 18,0 17,9 EUC Lillebælt, Fredericia 24,8 23,8 23,2 24,7 24,3 23,2 25,6 22,8 23,2 21,9 IBC International Business College, Fredericia 23,1 21,1 21,8 21,4 22,2 21,6 21,9 22,8 Social- og Sundhedsskolen, Fredericia-Horsens 18,1 18,0 17,9 17,8 18,0 18,3 21,4 20,4 18,5 18,2 EUC Syd, Haderslev 18,5 23,8 20,5 20,4 21,8 19,4 Haderslev Handelsskole 23,1 23,6 20,5 20,3 20,6 20,3 20,3 20,1 19,6 19,5 HANSENBERG, Kolding 21,3 22,1 22,0 21,4 21,3 21,2 21,8 21,7 21,2 20,7 IBC International Business College, Kolding 23,0 23,7 22,5 22,0 21,7 22,0 21,7 IBC International Business College, Kolding 22,4 22,1 21,9 Business College Syd - Mommark Handelskostskole Business College Syd - Sønderborg Handelsskole 21,0 20,1 20,9 20,8 20,5 20,7 21,3 21,6 Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS 22,1 20,4 20,6 EUC Syd, Sønderborg 20,8 21,2 22,0 22,6 23,1 22,8 22,2 EUC Syd, Sønderborg 21,7 19,8 22,8 Gråsten Landbrugsskole 18,3 EUC Syd, Tønder 20,4 21,5 22,6 24,2 21,0 21,3 20,6 Tønder Handelsskole 19,4 26,0 24,7 19,8 19,4 19,5 20,4 21,2 21,9 25,1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium 20,9 20,8 20,8 19,8 20,1 19,6 20,6 21,5 22,0 24,0 Vejen Handelsskole 23,2 23,0 21,2 20,8 21,4 20,9 20,0 21,1 19,6 19,7 Vejle Handelsskole 22,5 22,3 21,5 21,2 22,9 20,9 22,1 21,9 24,5 22,9 Vejle Tekniske Skole 23,1 22,2 21,0 21,1 21,4 21,3 21,5 21,6 21,0 EUC Syd 20,5 19,2 18,3 21,1 21,4 21,0 20,5 21,2 20,3 IBC International Business College, Aabenraa 23,0 22,0 21,6 22,3 21,5 22,2 23,6 22,3 25,1 24,1 Social- og Sundhedsskolen Syd, Aabenraa 18,0 18,3 18,2 18,7 18,1 20,3 21,1 20,6 18,1 20,8 EUD Grundf. Sydjylland 21,5 21,7 21,4 21,4 21,5 21,3 21,6 21,3 21,3 21,3 EUD Grundf. Syddanmark 22,0 22,1 21,8 21,9 21,7 21,8 21,9 21,9 21,6 21,4 Hovedstaden 22,5 22,2 22,3 22,0 22,0 22,1 22,2 22,5 22,2 22,4 Midtjylland 23,2 22,6 22,0 21,9 21,8 21,9 22,1 22,0 21,8 21,6 Nordjylland 22,4 21,3 20,9 21,2 20,7 20,7 20,8 21,2 21,5 20,7 Sjælland 22,6 22,0 21,8 21,4 21,5 21,7 21,6 21,6 21,4 20,9 Syddanmark 22,0 22,1 21,8 21,9 21,7 21,8 21,9 21,9 21,6 21,4 EUD Grundf. Hele landet 22,6 22,1 21,9 21,8 21,7 21,8 21,9 21,9 21,8 21,5 Region Syddanmark 57 Carsten Ulstrup

59 Bilag 9a fortsat EUD hovedforløb Vestfyns Handelsskole, Glamsbjerg 23,8 26,0 23,1 26,3 24,7 25,1 25,1 26,7 31,2 30,3 Dalum Landbrugsskole, Afd. Korinth 22,2 22,1 21,8 Faaborg-Midtfyn Kommune Nyborg Søfartsskole Social- og Sundhedsskolen Fyn, Middelfart 32,9 35,4 33,4 31,4 34,3 32,7 33,6 33,6 31,6 31,3 TietgenSkolen (Nyborg-Kerteminde) 24,0 26,4 25,7 Dalum Landbrugsskole 22,7 22,6 22,9 22,2 22,4 22,4 22,9 Dalum Landbrugsskole 21,9 22,4 23,1 Gartnerskolen Søhus 26,4 26,4 28,7 24,9 24,4 Kold college 24,8 26,1 25,6 26,6 26,5 26,9 25,3 27,0 25,8 26,0 Odense Tekniske Skole 25,0 26,3 27,0 26,7 26,2 27,3 26,3 26,6 26,9 24,6 Social- og Sundhedsskolen Fyn, afdeling i Odense 34,2 32,1 32,3 30,7 31,2 30,8 30,4 29,7 29,8 29,3 Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle 28,2 26,4 TietgenSkolen, Odense 24,8 25,5 25,4 25,6 25,7 25,3 25,6 TietgenSkolen (KVU NON) 24,5 25,5 24,7 25,1 Kogtved Søfartsskole Social- og Sundhedsskolen Fyn, Svendborg 34,8 35,5 34,8 32,8 32,6 33,5 33,1 32,2 32,3 32,6 Svendborg Erhvervsskole 24,8 24,8 26,5 24,0 24,3 25,5 Svendborg Erhvervsskole 24,2 25,8 25,5 24,8 24,1 24,4 Svendborg Erhvervsskole 26,3 25,9 24,8 24,8 Svendborg Søfartsskole Marstal Navigationsskole 37,0 37,6 33,5 32,5 36,3 34,3 33,0 33,9 33,0 Elsesminde, Odense Produktionsskole 21,2 21,4 21,7 Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole Assens Kommune Middelfart Kommune Nordfyns Kommune Odense Kommune 20,9 22,0 20,7 Svendborg Kommune EUD Hovedf. Fyn 27,7 28,2 28,3 27,9 27,7 27,9 27,5 27,3 27,1 26,8 Grindsted Erhvervsskole 23,3 22,9 26,7 23,4 27,3 23,1 25,1 23,3 23,7 24,5 Grindsted Landbrugsskole 21,9 21,7 22,0 21,9 22,3 21,8 23,2 22,5 21,8 Esbjerg Handelsskole 24,9 25,8 26,0 25,2 25,7 25,7 24,6 26,1 24,5 23,2 EUC Vest, Esbjerg 25,3 26,8 26,0 25,4 25,6 26,1 25,7 25,5 25,3 25,4 Kjærgård Landbrugsskole 21,9 21,5 21,6 21,4 21,8 22,2 22,5 21,9 21,4 22,7 Maritimt Uddannelsescenter Vest, Esbjerg 30,3 37,1 34,8 34,6 Pædagoguddannelsen i Esbjerg 35,6 34,6 31,2 31,3 31,9 30,6 30,9 39,6 26,0 Ribe Handelsskole 24,4 24,4 23,8 23,9 23,1 22,7 23,8 24,0 22,5 23,4 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg 35,0 36,0 35,9 37,3 34,0 32,1 32,3 30,4 30,5 29,8 Fanø Navigationsskole 35,3 35,3 Fanø Søfartsskole EUC Lillebælt, Fredericia 32,4 27,6 28,5 31,0 33,1 30,4 34,7 30,2 34,5 32,1 IBC International Business College, Fredericia 24,4 24,7 26,5 24,1 23,4 23,6 24,0 23,8 Social- og Sundhedsskolen, Fredericia-Horsens 35,4 35,1 35,4 35,1 31,8 32,0 31,8 32,7 31,3 29,3 EUC Syd, Haderslev 24,5 24,4 24,2 22,7 26,3 Haderslev Handelsskole 24,5 25,0 24,1 24,2 23,9 23,5 23,0 23,2 23,6 23,9 HANSENBERG 24,7 25,0 25,7 25,4 25,3 26,0 25,4 25,0 25,7 26,3 IBC International Business College, Kolding 24,2 24,3 24,3 24,7 24,7 24,1 24,2 IBC International Business College, Kolding 25,2 25,4 25,7 Pædagoguddannelsen i Kolding 36,8 35,7 33,6 31,5 33,7 32,6 33,2 32,1 35,6 29,0 Business College Syd - Mommark Handelskostskole 24,1 24,1 Business College Syd - Sønderborg Handelsskole 24,7 24,0 24,2 23,3 23,8 25,3 30,0 22,0 Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS 24,6 25,6 EUC Syd, Sønderborg 23,8 24,6 24,6 24,5 25,0 25,1 25,3 22,9 EUC Syd, Sønderborg 25,3 25,6 25,0 Gråsten Landbrugsskole 22,3 21,8 23,0 23,1 22,0 21,7 22,7 21,7 22,1 22,1 EUC Syd, Tønder 25,0 25,9 28,3 28,2 33,9 Tønder Handelsskole 24,7 24,9 23,9 23,0 23,4 23,4 25,3 23,5 23,5 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium 24,1 24,5 24,1 23,5 22,9 23,0 24,4 23,1 23,2 23,5 Vejen Handelsskole 25,9 25,7 24,5 24,2 24,3 23,7 23,6 24,5 24,3 24,0 Vejle Handelsskole 24,2 24,8 25,9 25,8 26,1 26,0 25,9 25,3 26,1 27,2 Vejle Tekniske Skole 24,4 24,4 24,4 24,4 25,2 24,9 24,6 24,7 25,0 24,7 EUC Syd, Aabenraa 27,8 27,3 26,3 27,8 27,3 29,0 Region Syddanmark 58 Carsten Ulstrup

60 IBC International Business College, Aabenraa 25,0 24,2 24,9 26,7 25,1 25,9 25,9 26,3 28,9 28,9 Social- og Sundhedsskolen Syd, Aabenraa 35,6 35,6 35,3 35,1 33,2 33,6 32,8 33,2 33,5 31,2 TronsøSkolen 25,2 28,2 29,4 29,7 24,3 Amu-Center Vestjylland, Esbjerg 36,3 32,7 38,3 AMU-Vest, Esbjerg 44,0 39,6 23,9 41,3 39,2 Fredericia Produktionsskole AMU SYD, Kolding Kost & Tekstilskolen 25,6 28,8 26,2 Skolen for Gastronomi, Musik & Design 26,2 35,1 Esbjerg Kommune 20,4 19,8 Fredericia Kommune 21,8 Haderslev Kommune 19,7 Kolding Kommune 21,4 Udviklings Center Kolding Sønderborg Kommune 20,8 21,7 20,3 Tønder Kommune 20,7 Varde Kommune Vejen Kommune Vejle Kommune 19,9 Aabenraa Kommune 22,2 20,8 20,8 20,6 EUD Hovedf. Sydjylland 27,6 27,7 28,0 27,4 27,3 27,2 27,4 27,2 27,3 27,4 EUD Hovedf. Syddanmark 27,6 27,9 28,1 27,6 27,4 27,5 27,5 27,2 27,2 27,2 Hovedstaden 27,7 27,9 28,3 28,2 27,9 28,4 28,3 28,0 27,8 28,0 Midtjylland 27,3 27,9 28,3 28,0 27,5 27,8 27,5 27,1 26,9 27,0 Nordjylland 27,9 28,7 28,0 27,6 27,5 28,7 28,1 27,9 27,9 27,8 Sjælland 27,3 27,8 28,4 28,2 28,1 28,5 28,3 27,9 27,9 27,5 Syddanmark 27,6 27,9 28,1 27,6 27,4 27,5 27,5 27,2 27,2 27,2 EUD Hovedforløb Hele landet 27,6 28,0 28,2 27,9 27,7 28,1 27,9 27,6 27,4 27,4 Region Syddanmark 59 Carsten Ulstrup

61 Bilag 9a fortsat Erhvervsgymnasial uddannelse Vestfyns Handelsskole, Assens 20,6 19,9 20,0 19,8 20,1 20,1 20,4 20,0 19,9 20,5 TietgenSkolen (Nyborg-Kerteminde) 20,8 20,7 20,2 20,3 20,5 20,5 20,6 21,2 Kold college, Odense 20,1 20,2 20,0 19,8 20,1 19,7 19,7 20,0 19,9 19,8 Odense Tekniske Skole 19,9 19,9 19,9 19,8 19,8 19,8 19,9 19,9 19,7 Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle 19,7 TietgenSkolen, Odense 20,3 20,4 20,4 20,5 20,2 20,4 20,4 20,2 TietgenSkolen (KVU NON) 20,7 20,2 20,1 Svendborg Erhvervsskole 19,9 20,0 19,8 20,4 19,8 Svendborg Erhvervsskole 20,4 20,3 20,1 20,2 20,0 Svendborg Erhvervsskole 20,0 20,1 20,0 20,1 20,0 Erhv.gymn. Fyn 20,3 20,3 20,1 20,1 20,0 20,1 20,1 20,1 20,1 20,0 Grindsted Erhvervsskole 20,2 20,0 19,9 20,1 19,9 19,8 20,1 19,7 19,9 19,9 Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle (Grindsted) 19,7 Esbjerg Handelsskole 20,2 20,1 20,1 20,1 19,9 20,2 20,3 20,4 20,3 19,9 EUC Vest, Esbjerg 19,1 19,8 19,8 19,7 19,6 19,6 19,6 19,9 19,8 19,6 Ribe Handelsskole 19,8 20,0 19,8 20,0 19,9 19,9 20,0 20,0 19,9 20,0 EUC Lillebælt, Fredericia 19,9 19,7 19,9 20,0 19,7 19,6 19,5 19,6 19,7 19,6 IBC International Business College, Fredericia 20,0 20,2 19,8 20,2 20,0 20,0 19,8 EUC Syd, Haderslev 20,0 19,6 19,9 19,6 19,8 Haderslev Handelsskole 20,2 20,4 19,7 20,0 19,8 20,0 19,9 19,9 19,7 20,0 HANSENBERG, Kolding 19,7 19,7 20,0 19,5 19,7 19,7 19,7 19,8 19,7 19,8 IBC International Business College, Kolding 20,1 20,2 20,4 20,2 19,9 20,0 19,8 19,9 20,0 19,8 Business College Syd - Sønderborg Handelsskole 20,7 20,2 20,5 20,2 20,0 20,3 20,0 Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS 20,0 20,2 19,9 EUC Syd, Sønderborg 20,1 19,8 19,7 19,8 19,8 19,7 19,8 19,7 20,0 19,7 EUC Syd, Tønder 19,5 20,0 20,0 20,0 19,9 Tønder Handelsskole 20,6 20,3 20,3 19,9 20,2 20,3 20,0 20,2 20,1 20,0 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium 20,5 20,2 19,9 20,0 19,9 20,0 20,0 20,0 19,8 20,1 Vejen Handelsskole 19,8 20,4 20,3 20,0 20,1 20,4 20,0 20,6 19,9 19,8 Vejle Handelsskole 20,0 20,2 20,0 20,4 20,4 20,2 20,1 20,0 20,1 19,9 Vejle Tekniske Skole 20,2 19,7 19,8 19,5 19,9 19,6 19,9 19,8 19,7 EUC Syd, Aabenraa 19,9 19,9 20,2 19,8 19,9 IBC International Business College, Aabenraa 20,1 20,0 20,0 20,1 20,0 20,1 20,0 20,2 20,2 20,1 Erhv.gymn. Sydjylland 20,1 20,1 20,0 20,1 19,9 20,0 20,0 20,0 20,0 19,9 Erhv.gymn. Region Syddanmark 20,2 20,2 20,0 20,1 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 19,9 Hovedstaden 20,1 20,1 20,0 19,9 19,9 19,9 20,0 20,0 19,9 19,8 Midtjylland 20,1 20,2 20,1 20,1 20,0 20,0 20,1 20,0 19,9 19,9 Nordjylland 20,2 20,2 20,1 20,0 20,0 20,0 20,1 20,0 20,0 19,9 Sjælland 20,1 20,0 20,0 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,8 19,8 Syddanmark 20,2 20,2 20,0 20,1 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 19,9 Erhv.gymn. Hele landet 20,1 20,1 20,1 20,0 19,9 19,9 20,0 20,0 19,9 19,9 Region Syddanmark 60 Carsten Ulstrup

62 Bilag 9a fortsat Stx og ib Vestfyns Gymnasium, Assens 19,6 19,6 19,8 19,7 19,6 19,6 19,6 19,7 19,7 19,6 Faaborg Gymnasium 19,7 19,7 19,6 19,6 19,7 19,6 19,8 19,7 19,7 19,6 Midtfyns Gymnasium, Ringe 19,7 19,7 19,7 19,7 19,6 19,6 19,7 19,7 19,6 19,8 Middelfart Gymnasium og HF-Kursus 19,8 19,7 19,6 19,6 19,5 19,5 19,6 19,7 19,4 19,4 Nordfyns Gymnasium, Søndersø 19,7 19,6 19,5 19,6 19,5 19,5 19,6 19,6 19,5 19,6 Nyborg Gymnasium 19,8 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,7 19,6 19,7 19,4 Mulernes Legatskole 19,6 19,7 19,7 19,4 19,5 19,5 19,6 19,7 19,6 19,6 Odense Katedralskole 19,5 19,6 19,5 19,4 19,5 19,5 19,6 19,6 19,5 19,6 Sct. Knuds Gymnasium 19,6 19,5 19,5 19,3 19,6 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 Tornbjerg Gymnasium 19,6 19,6 19,6 19,6 19,5 19,5 19,6 19,6 19,7 19,6 Oure Idrætsgymnasium 19,8 19,7 19,4 19,5 Svendborg Gymnasium og HF 19,8 19,7 19,7 19,6 19,7 19,6 19,8 19,7 19,6 19,7 Stx, Fyn 19,7 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,7 19,6 19,6 19,6 Grindsted Gymnasium og HF-Kursus 19,6 19,6 19,7 19,6 19,5 19,6 19,6 19,7 19,6 19,5 Esbjerg Gymnasium og HF Kursus 19,5 19,5 19,5 19,6 19,4 19,5 19,6 19,5 19,5 19,5 Esbjerg Statsskole 19,3 19,5 19,5 19,4 19,3 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 Ribe Katedralskole 19,5 19,6 19,6 19,7 19,7 19,5 19,5 19,6 19,6 19,7 Fredericia Gymnasium 19,4 19,6 19,4 19,6 19,4 19,4 19,5 19,6 19,5 19,6 Haderslev Katedralskole 19,5 19,6 19,6 19,6 19,5 19,6 19,7 19,6 19,7 19,7 Kolding Gymnasium, HF-Kursus og IB School 19,5 19,5 19,6 19,5 19,6 19,4 19,6 19,6 19,6 19,6 Munkensdam Gymnasium, Kolding 19,6 19,6 19,5 19,5 19,5 19,4 19,7 19,7 19,5 19,6 Alssundgymnasiet Sønderborg 19,5 19,5 19,5 19,5 19,4 19,3 19,4 19,4 19,3 19,4 Sønderborg Statsskole 19,5 19,4 19,5 19,5 19,5 19,5 19,6 19,6 19,5 19,5 Tønder Gymnasium 19,5 19,4 19,6 19,6 19,5 19,5 19,7 19,7 19,5 19,7 Varde Gymnasium 19,6 19,6 19,5 19,5 19,5 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 Vejen Gymnasium og HF 19,5 19,6 19,6 19,5 19,5 19,6 19,5 19,4 19,7 19,6 Rosborg Gymnasium & HF, Vejle 19,5 19,6 19,6 19,6 19,5 19,6 19,7 19,7 19,6 19,6 Rødkilde Gymnasium, Vejle 19,4 19,5 19,6 19,5 19,4 19,5 19,6 19,7 19,6 19,6 Deutsches Gymnasium Für Nordschleswig, Aabenraa 19,6 19,4 19,5 19,5 19,3 19,6 19,7 19,6 19,5 19,8 Aabenraa Statsskole 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,7 19,6 19,7 19,7 19,7 Stx, Sydjylland 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,6 19,6 19,5 19,6 Stx, Region Syddanmark 19,6 19,6 19,6 19,5 19,5 19,5 19,6 19,6 19,6 19,6 Hovedstaden 19,3 19,3 19,3 19,2 19,2 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 Midtjylland 19,6 19,6 19,6 19,6 19,5 19,5 19,6 19,6 19,6 19,6 Nordjylland 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,6 19,6 19,5 19,6 Sjælland 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,5 19,4 19,5 19,5 Syddanmark 19,6 19,6 19,6 19,5 19,5 19,5 19,6 19,6 19,6 19,6 Stx, hele landet 19,5 19,4 19,5 19,4 19,4 19,4 19,5 19,5 19,5 19,5 Region Syddanmark 61 Carsten Ulstrup

63 Bilag 9a fortsat Hf og studenterkursus Middelfart Gymnasium og HF-Kursus 20,2 19,6 19,8 19,5 19,9 19,6 20,2 19,7 19,6 Nyborg Gymnasium 21,2 20,5 19,8 19,4 20,2 19,5 20,6 20,0 19,8 19,7 Fyns HF-Kursus 22,2 22,0 22,5 21,9 22,1 22,3 21,6 21,6 21,2 21,3 Mulernes Legatskole 20,1 20,3 20,7 19,7 20,3 19,8 19,9 19,8 20,2 20,1 Odense Katedralskole 20,5 20,0 19,7 19,5 20,2 19,6 20,4 19,7 20,1 19,9 Sct. Knuds Gymnasium 20,6 20,0 20,3 20,2 20,1 20,2 Svendborg Gymnasium og HF 20,3 20,4 20,4 20,7 20,1 20,4 20,4 20,2 20,2 20,3 Hf, Fyn 21,1 20,7 20,8 20,7 20,8 20,7 20,7 20,4 20,5 20,5 Grindsted Gymnasium og HF-Kursus 19,8 20,7 19,9 20,0 20,4 20,7 21,1 21,2 20,3 19,5 Esbjerg Gymnasium og HF Kursus 20,4 20,8 20,9 20,9 20,9 20,6 20,7 20,6 20,3 20,5 Læreruddannelsen i Esbjerg 20,0 20,5 19,9 19,7 20,4 20,2 20,1 20,8 Ribe Katedralskole 20,7 20,4 VUC Vest 24,5 25,3 VUC Vest, Esbjerg 27,6 Fredericia Gymnasium 20,1 20,6 20,8 20,1 20,2 19,9 19,9 20,1 20,2 19,9 VUC Fredericia 21,1 24,9 Haderslev Katedralskole 20,1 20,2 19,7 19,6 19,4 19,7 20,6 19,7 19,3 19,8 VUC Sønderjylland 23,4 23,6 Kolding Gymnasium, HF-Kursus og IB School 20,5 19,8 20,1 20,2 20,0 20,0 20,6 20,1 20,5 20,4 VUC Kolding Sønderborg Statsskole 20,0 20,1 20,0 20,1 20,0 20,0 20,6 20,4 20,0 20,4 Studenterkurset og Kostskolen i Sønderjylland 21,5 21,3 19,8 20,6 19,8 19,2 19,8 19,7 20,0 19,8 Tønder Gymnasium 20,0 19,9 19,5 19,8 19,5 19,7 19,7 19,5 19,7 20,2 Varde Gymnasium 19,9 19,9 20,5 20,5 20,6 19,7 21,3 20,1 20,5 20,4 Vejen Gymnasium og HF 19,6 19,7 19,6 19,8 19,8 19,6 20,2 19,8 19,7 19,8 Rosborg Gymnasium & HF 20,1 20,0 20,3 20,4 20,3 20,2 20,4 20,2 20,4 20,4 VUC Vejle Aabenraa Statsskole 20,3 20,0 20,8 20,3 19,9 20,6 20,0 20,0 20,6 20,0 Hf, Sydjylland 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,0 20,4 20,6 21,0 20,9 Hf, Region Syddanmark 20,5 20,4 20,4 20,3 20,4 20,3 20,5 20,5 20,8 20,8 Hovedstaden 21,4 21,0 20,9 21,1 21,1 21,1 21,0 21,0 20,9 20,8 Midtjylland 20,7 20,8 20,8 20,8 20,6 20,7 20,8 21,2 20,7 20,7 Nordjylland 20,7 20,7 21,0 20,7 20,7 20,5 20,6 20,8 20,8 20,6 Sjælland 20,1 20,2 20,2 20,0 20,1 20,0 20,1 20,3 20,5 20,6 Syddanmark 20,5 20,4 20,4 20,3 20,4 20,3 20,5 20,5 20,8 20,8 Hf, hele landet 20,7 20,7 20,7 20,6 20,6 20,6 20,7 20,8 20,7 20,7 Region Syddanmark 62 Carsten Ulstrup

64 Bilag 9b. Gennemsnitsalderen ved afslutningen af en videregående uddannelse i Region Syddanmark, KVU Dalum Landbrugsskole 26,0 25,9 25,3 24,4 25,4 26,1 25,8 24,9 24,9 25,6 Det Fynske Kunstakademi 30,6 28,9 28,9 EA Lillebælt, Kold College 27,1 EA Lillebælt, Syddansk Erhvervsskole 28,2 EA Lillebælt, TietgenSkolen 25,8 Gartnerskolen Søhus 26,4 27,7 Kold college, Odense 27,1 26,8 25,7 26,8 28,7 29,0 27,9 27,5 28,4 Odense Tekniske Skole 29,0 28,7 28,3 28,1 27,6 28,1 27,9 27,4 29,2 Skuespillerskolen ved Odense Teater 28,5 29,9 29,8 28,9 28,7 27,1 27,8 28,4 30,5 29,9 Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle TietgenSkolen, Odense 28,5 27,9 27,1 26,6 26,8 25,7 26,8 TietgenSkolen (KVU NON) 26,0 25,6 Kogtved Søfartsskole Procesteknisk Institut, SIMAC 25,0 Svendborg Erhvervsskole 24,5 23,9 23,9 Svendborg International Maritime Academy, SIMAC 23,9 22,6 25,0 24,3 25,4 25,2 25,7 25,3 26,7 26,2 Marstal Navigationsskole 31,5 29,4 32,1 KVU, Fyn 27,6 27,2 26,7 26,3 26,9 26,6 26,6 26,4 27,0 26,6 Grindsted Landbrugsskole 26,1 24,5 25,1 24,8 24,7 24,0 23,7 24,6 EA SydVest, Esbjerg (Grådybparken) 27,1 EA SydVest, Esbjerg (Spangsbjerg Møllevej) Esbjerg Handelsskole 26,5 27,3 27,7 26,4 26,8 26,9 27,0 24,9 25,6 EUC Vest, Esbjerg 29,0 28,9 31,9 27,9 29,4 30,6 30,6 28,7 32,0 Kjærgård Landbrugsskole 22,9 23,6 24,4 25,1 25,0 24,2 23,4 25,5 Maritimt Uddannelsescenter Vest, Esbjerg 24,8 23,5 26,0 24,4 Det Danske Musicalakademi, Fredericia 24,0 25,0 24,1 25,1 25,1 25,3 25,8 Haderslev Handelsskole 25,4 27,2 25,6 Designskolen Kolding 27,3 27,6 27,2 27,4 27,1 27,0 26,5 26,4 27,0 27,4 EA Kolding, IBA EA Kolding, Noma 25,5 HANSENBERG, Kolding 30,1 29,7 27,5 27,8 27,2 25,0 25,6 25,0 25,1 IBC International Business College, Kolding 24,9 25,2 24,9 25,2 24,7 24,5 24,2 25,5 24,2 Business College Syd - Sønderborg Handelsskole 25,2 29,1 28,3 28,2 25,8 27,9 Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS 26,7 25,7 EA SydVest, Sønderborg (Grundtvigs Allé) 25,6 EUC Syd, Sønderborg 27,8 27,3 26,2 28,2 27,1 26,9 31,1 EUC Syd, Sønderborg 30,1 27,4 Gråsten Landbrugsskole 24,6 25,7 24,7 24,0 24,4 23,8 23,6 24,6 23,3 37,5 Tønder Handelsskole 27,6 30,1 25,8 EA Lillebælt, Vejle Handelsskole 28,7 Vejle Handelsskole 27,8 29,0 29,4 26,7 28,8 27,0 26,3 28,0 27,2 Vejle Tekniske Skole 30,1 30,5 30,2 27,7 31,7 30,9 30,1 32,6 30,8 KVU, Sydjylland 27,6 27,8 27,3 26,5 26,8 26,6 26,4 26,4 26,1 27,8 KVU, Region Syddanmark 27,6 27,5 27,1 26,4 26,9 26,6 26,5 26,4 26,6 27,0 Hovedstaden 28,0 27,6 27,3 27,6 27,6 27,8 28,4 28,2 28,0 27,8 Midtjylland 27,4 27,7 26,8 26,5 26,4 26,3 26,5 26,2 26,2 25,9 Nordjylland 27,3 27,3 26,4 26,5 27,5 26,6 25,8 26,5 26,0 25,7 Sjælland 28,1 28,3 27,4 26,9 28,0 28,3 27,3 27,5 27,1 27,8 Syddanmark 27,6 27,5 27,1 26,4 26,9 26,6 26,5 26,4 26,6 27,0 KVU, Hele landet 27,7 27,7 27,1 26,9 27,2 27,1 27,2 27,1 27,0 26,9 Region Syddanmark 63 Carsten Ulstrup

65 Bilag 9b fortsat Professionsbachelor Seminariet for kunst og håndværk, Kerteminde 32,2 32,6 33,8 33,4 32,7 30,9 Den Sociale Højskole i Odense 32,4 33,0 31,8 32,3 34,1 32,6 32,1 31,3 31,6 32,4 EA Lillebælt, Syddansk Erhvervsskole 29,3 EA Lillebælt, TietgenSkolen Ergoterapeutuddannelsen i Odense 27,9 28,3 28,2 27,4 28,2 28,1 28,7 29,0 28,5 28,9 Fysioterapeutuddannelsen i Odense 28,0 26,4 Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum - CVU 27,1 27,1 27,3 27,2 26,8 27,2 27,0 Læreruddannelsen i Odense 28,9 28,4 29,4 28,8 29,0 30,2 31,4 29,4 29,7 29,2 Odense Håndarbejdsseminarium 33,7 34,4 33,5 31,5 30,2 28,1 Odense Maskinmesterskole 27,9 27,1 30,3 27,2 29,4 26,3 27,7 28,3 29,9 Odense Tekniske Skole 31,0 29,1 31,2 29,6 29,8 30,2 30,2 29,6 30,6 Pædagoguddannelsen i Odense S 32,1 31,6 31,1 31,7 31,1 32,3 31,0 31,2 Pædagoguddannelsen i Odense V 32,9 30,9 32,2 34,0 32,8 32,7 32,1 31,2 30,3 32,1 Radiografuddannelsen i Odense 27,5 30,0 26,3 28,8 30,2 27,4 32,0 31,0 Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Syddansk Universitet, Odense 27,1 26,6 26,5 Sygeplejerskeuddannelsen i Odense 26,6 26,6 26,2 26,2 26,8 26,9 27,0 29,9 27,4 27,9 Den Frie Lærerskole, Ollerup 31,9 31,2 29,9 29,7 29,5 31,3 Procesteknisk Institut, SIMAC 24,9 26,2 27,7 25,9 26,9 27,9 27,3 26,8 27,3 Skårup Seminarium 29,0 29,5 29,4 30,3 30,4 31,1 31,6 30,6 30,7 30,6 Svendborg International Maritime Academy, SIMAC 26,0 25,2 Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg 28,7 28,1 29,4 28,3 29,5 29,2 29,0 32,8 31,4 31,0 Prof.Bach. Fyn 29,8 29,4 29,9 30,1 29,9 29,9 29,9 29,7 29,3 29,8 Bioanalytikeruddannelsen i Esbjerg EA SydVest, Esbjerg (Grådybparken) Ergoterapeutuddannelsen i Esbjerg 27,1 27,6 27,9 27,7 28,0 28,0 28,9 28,7 32,3 30,1 EUC Vest, Esbjerg 30,1 31,3 37,3 35,6 35,6 36,4 Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg 26,7 25,8 Jordemoderuddannelsen i Esbjerg 28,9 Læreruddannelsen i Esbjerg 29,2 29,2 28,6 29,8 29,7 31,6 31,8 29,8 30,5 30,9 Maritimt Uddannelsescenter Vest, Esbjerg 27,0 26,6 25,3 29,2 27,0 27,5 26,7 28,0 28,8 Pædagoguddannelsen i Esbjerg 31,7 30,6 31,2 30,6 31,4 30,3 31,3 30,7 30,4 30,1 Socialrådgiveruddannelsen i Esbjerg 36,0 33,8 34,7 33,2 35,5 35,1 31,8 31,6 32,9 30,1 Sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg 26,4 26,3 28,3 28,5 28,3 27,6 27,7 29,3 27,8 27,9 Aalborg Universitet Esbjerg 27,3 28,5 27,2 28,2 28,2 26,9 27,8 28,8 27,5 29,2 Fredericia Maskinmesterskole 27,7 27,5 25,5 27,3 28,0 27,7 27,7 28,2 27,2 28,4 Ernæring og sundhedsuddannelsen i Haderslev 27,0 Læreruddannelsen i Haderslev 29,7 29,4 30,0 30,3 29,7 31,7 34,0 32,6 33,2 32,3 Pædagoguddannelsen i Haderslev 31,7 31,8 32,8 33,2 32,1 33,0 31,3 31,9 Uddannelsen i grafisk kommunikation i Haderslev 26,9 26,6 EA Kolding, IBA Pædagoguddannelsen i Kolding 32,1 32,1 31,2 31,9 31,9 31,4 30,7 30,5 29,1 32,1 Syddansk Universitet, Sønderborg 27,4 26,5 27,7 28,1 26,0 26,0 28,2 28,6 25,7 26,3 Sygeplejerskeuddannelsen i Sønderborg 25,9 27,1 27,4 27,4 27,7 27,2 29,4 29,9 30,3 28,9 Design Seminariet, Tønder 27,4 27,4 27,9 27,1 27,3 26,6 27,5 27,9 Bioanalytikeruddannelsen i Odense (Vejle) EA Lillebælt, Vejle Handelsskole Læreruddannelsen i Jelling 28,9 28,9 29,3 29,1 29,3 28,4 30,3 29,4 29,6 31,0 Pædagoguddannelsen i Jelling 33,0 34,1 33,6 33,3 30,5 31,5 31,1 31,7 30,0 28,4 Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle 28,0 27,0 27,3 27,3 28,5 27,8 27,1 27,6 28,9 29,3 Pædagoguddannelsen i Aabenraa 32,3 31,0 33,8 33,2 33,6 31,6 31,5 33,9 29,9 31,5 Prof.Bach. Sydjylland 30,4 29,9 30,5 30,6 30,5 30,1 30,6 30,5 29,9 29,9 Prof.Bach. Region Syddanmark 30,1 29,6 30,2 30,3 30,2 30,0 30,2 30,1 29,6 29,9 Hovedstaden 29,6 29,7 29,8 29,3 29,6 29,4 29,6 29,5 29,2 29,3 Midtjylland 29,7 29,3 29,9 29,7 29,6 29,2 29,6 29,2 28,6 29,2 Nordjylland 29,7 29,3 29,6 30,1 29,9 29,8 29,9 29,3 29,2 29,7 Sjælland 30,4 31,0 30,7 31,1 31,0 31,3 31,8 31,5 30,7 30,9 Syddanmark 30,1 29,6 30,2 30,3 30,2 30,0 30,2 30,1 29,6 29,9 Prof.Bach. Hele landet 29,8 29,7 30,0 29,9 29,9 29,7 30,0 29,7 29,3 29,6 Region Syddanmark 64 Carsten Ulstrup

66 Bilag 9b fortsat Øvrig MVU Det Fynske Musikkonservatorium, Odense 29,9 27,7 27,1 Sygeplejerskeuddannelsen i Odense 28,4 Svendborg International Maritime Academy, SIMAC 25,6 26,9 29,1 28,1 28,3 29,6 29,7 30,5 28,8 Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg 28,3 Marstal Navigationsskole 28,7 27,7 28,4 36,8 37,3 33,2 33,6 33,8 Øvrig MVU, Fyn 26,7 27,3 28,9 28,0 29,7 32,3 33,1 31,4 31,9 30,6 Billund Air Center A/S 27,1 28,7 30,0 Maritimt Uddannelsescenter Vest, Esbjerg 28,7 Sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg 29,1 Vestjysk Musikkonservatorium, Esbjerg 29,3 Fanø Navigationsskole 26,5 Syddansk Universitet, Kolding Karlog Air, Sønderborg Øvrig MVU, Sydjylland 27,2 28,6 28,9 27,1 29,1 29,2 Øvrig MVU, Region Syddanmark 26,8 27,5 29,0 29,7 29,3 32,3 32,8 30,7 31,2 30,5 Hovedstaden 32,9 33,3 31,5 32,2 32,5 30,9 30,7 30,4 30,4 30,1 Midtjylland 38,6 38,0 37,3 36,6 32,2 32,3 31,6 27,1 26,8 27,0 Nordjylland Sjælland 24,5 27,0 Syddanmark 26,8 27,5 29,0 29,7 29,3 32,3 32,8 30,7 31,2 30,5 Øvrig MVU, hele landet 33,3 33,6 32,5 33,3 32,1 31,4 31,1 29,9 29,6 29,4 Universitetsbachelor Den Sociale Højskole i Odense Det Fynske Musikkonservatorium, Odense 25,5 25,9 26,2 Syddansk Universitet, Odense 25,8 26,7 26,6 26,5 26,6 26,9 27,0 26,7 26,8 26,2 Univ.Bach. Fyn 25,8 26,7 26,6 26,5 26,6 26,9 27,0 26,7 26,7 26,2 Syddansk Universitet, Esbjerg 25,2 24,1 25,4 28,0 24,8 25,6 27,7 26,1 25,7 25,8 Vestjysk Musikkonservatorium, Esbjerg 27,5 26,9 26,1 27,8 27,1 Aalborg Universitet Esbjerg 24,9 25,9 27,7 26,1 25,3 24,8 25,7 24,6 Syddansk Universitet, Kolding 26,1 25,3 25,0 25,6 25,7 27,7 26,9 25,8 27,7 25,8 Syddansk Universitet, Sønderborg 25,6 26,2 25,3 24,8 25,2 24,8 25,0 25,5 25,8 25,8 Univ.Bach. Sydjylland 25,9 25,4 25,1 25,8 25,8 26,2 26,5 25,6 26,7 25,8 Univ.Bach. Region Syddanmark 25,8 26,5 26,1 26,4 26,4 26,7 26,9 26,4 26,7 26,1 Hovedstaden 26,5 26,3 26,5 26,4 26,3 26,7 26,6 26,2 26,0 25,8 Midtjylland 26,1 26,2 26,9 26,1 26,9 26,1 26,2 26,0 25,7 25,6 Nordjylland 25,6 25,9 26,0 25,6 26,1 26,1 26,2 25,6 25,4 25,4 Sjælland 26,1 26,1 26,0 26,0 26,2 26,1 26,2 26,2 26,1 26,1 Syddanmark 25,8 26,5 26,1 26,4 26,4 26,7 26,9 26,4 26,7 26,1 Univ.Bach. Hele landet 26,2 26,2 26,5 26,2 26,4 26,4 26,5 26,1 26,0 25,8 LVU Det Fynske Musikkonservatorium, Odense 28,3 27,9 27,8 28,2 28,2 28,1 28,1 28,6 30,9 Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum 22,7 35,3 37,3 Syddansk Universitet, Odense 29,6 30,1 30,4 30,1 30,2 30,4 30,2 29,7 30,0 30,0 LVU, Fyn 29,5 30,0 30,3 30,1 30,2 30,3 30,1 30,0 30,1 30,1 Syddansk Universitet, Esbjerg 33,6 28,1 30,6 29,8 29,5 Vestjysk Musikkonservatorium, Esbjerg 30,1 28,4 28,4 29,5 28,3 28,9 29,9 27,9 29,2 29,5 Aalborg Universitet Esbjerg 26,6 28,6 26,8 26,9 28,6 28,2 27,9 29,6 Designskolen Kolding 31,5 29,8 29,7 30,0 29,8 28,7 30,0 30,2 28,7 28,9 Syddansk Universitet, Kolding 28,8 29,4 29,3 29,7 28,5 29,8 29,2 29,9 30,4 30,1 Syddansk Universitet, Sønderborg 26,3 26,8 25,9 29,1 27,8 28,2 26,7 26,7 29,8 28,4 LVU, Sydjylland 29,6 29,1 28,2 29,5 28,3 28,7 28,8 29,0 29,6 29,5 LVU, Region Syddanmark 29,5 29,9 29,8 30,0 29,8 30,0 29,8 29,8 30,0 30,0 Hovedstaden 30,2 30,2 30,2 30,4 31,0 31,0 30,0 29,9 30,4 30,1 Midtjylland 29,6 29,6 30,0 29,8 29,6 29,6 29,8 29,6 29,7 29,8 Nordjylland 28,3 28,0 28,2 28,3 28,4 28,1 28,6 28,8 28,5 28,7 Sjælland 31,3 31,0 31,0 30,9 31,2 31,3 31,3 30,8 30,1 30,7 Syddanmark 29,5 29,9 29,8 30,0 29,8 30,0 29,8 29,8 30,0 30,0 LVU, hele landet 29,9 29,9 30,0 30,1 30,3 30,3 29,9 29,8 30,0 29,9 Kilde: Undervisningsministeriets nøgletalsdatabase. Region Syddanmark 65 Carsten Ulstrup

67 Bilag 10a. Gennemførelsesprocenter på ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark, EUD grundforløb Vestfyns Handelsskole, Glamsbjerg 92% 91% 87% 87% 88% 85% 78% 81% 85% 80% Dalum Landbrugsskole, Afd. Korinth 92% 92% Social- og Sundhedsskolen Fyn, Middelfart 95% 94% 89% 78% 92% 67% 89% 99% 80% 83% TietgenSkolen (Nyborg-Kerteminde) 89% 89% 96% 83% 97% 75% 71% 83% 78% Dalum Landbrugsskole 96% 84% Gartnerskolen Søhus 73% 63% 62% 83% 79% 64% 81% Kold college, Odense 74% 79% 75% 79% 71% 75% 77% 81% 75% 76% Odense Tekniske Skole 76% 69% 68% 68% 65% 66% 68% 67% 57% Social- og Sundhedsskolen Fyn, afdeling i Odense 81% 72% 85% 84% 90% 80% 80% 84% 81% 76% Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle 36% 66% 78% 83% 80% 74% TietgenSkolen, Odense 82% 88% 88% 82% 80% 71% 38% TietgenSkolen (KVU NON) 72% 87% 89% 78% 80% 77% 76% Social- og Sundhedsskolen Fyn, Svendborg 97% 90% 84% 93% 88% 88% 85% 87% 88% 89% Svendborg Erhvervsskole 80% 69% 62% 52% 54% 74% 77% 68% 74% 71% Svendborg Erhvervsskole 89% 78% 75% 89% 96% 85% 85% 78% 76% Svendborg Erhvervsskole 82% 86% 77% 69% 68% 62% 47% EUD Grundf. Fyn 79% 74% 74% 74% 71% 71% 71% 73% 76% 75% Grindsted Erhvervsskole 82% 91% 80% 90% 81% 80% 76% 80% 78% 77% Grindsted Landbrugsskole 94% 93% Amu-Center Vestjylland, Esbjerg 100% 100% 98% AMU-Vest, Esbjerg 100% 100% Esbjerg Handelsskole 87% 83% 82% 81% 75% 76% 66% 66% 70% 69% EUC Vest, Esbjerg 75% 82% 76% 74% 72% 68% 71% 69% 71% 68% Kjærgård Landbrugsskole 92% 80% Ribe Handelsskole 88% 86% 87% 87% 78% 84% 77% 81% 78% 79% Social- og Sundhedsskolen Esbjerg 91% 83% 94% 88% 84% 84% 90% 85% 81% 79% EUC Lillebælt, Fredericia 67% 61% 46% 54% 55% 62% 65% 62% 65% 61% IBC International Business College, Fredericia 85% 76% 63% 99% 86% 80% 76% 77% 83% 74% Social- og Sundhedsskolen, Fredericia-Horsens 87% 80% 78% 87% 78% 86% 74% 76% 82% 76% EUC Syd, Haderslev 57% 54% 80% 71% 69% 76% 73% 67% Haderslev Handelsskole 89% 78% 87% 91% 89% 75% 82% 81% 77% 76% HANSENBERG, Kolding 61% 69% 68% 70% 67% 64% 70% 71% 74% 71% IBC International Business College, Kolding 85% 87% 86% 83% 80% 80% 63% IBC International Business College, Kolding 79% 99% 89% 87% 88% 86% Business College Syd - Mommark Handelskostskole Business College Syd - Sønderborg Handelsskole 85% 79% 75% 68% 83% 89% 77% 75% 78% 76% Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS 83% 98% 83% 51% 41% EUC Syd, Sønderborg 76% 72% 71% 68% 58% 52% 40% EUC Syd, Sønderborg 40% 90% 76% 65% 68% 66% 62% Gråsten Landbrugsskole 94% 91% EUC Syd, Tønder 83% 92% 89% 71% 67% 70% 72% 74% 65% Tønder Handelsskole 82% 74% 81% 83% 89% 71% 77% 77% 71% 74% Varde Handelsskole og Handelsgymnasium 86% 91% 83% 88% 80% 72% 78% 43% 51% 54% Vejen Handelsskole 84% 85% 79% 78% 71% 63% 82% 84% 72% 80% Vejle Handelsskole 85% 78% 83% 84% 79% 70% 67% 73% 78% 75% Vejle Tekniske Skole 79% 75% 76% 76% 76% 74% 77% 78% 66% EUC Syd 38% 57% 64% 69% 66% 68% 67% 63% 72% 68% IBC International Business College, Aabenraa 83% 85% 79% 79% 77% 76% 82% 83% 86% 84% Social- og Sundhedsskolen Syd, Aabenraa 79% 85% 89% 90% 89% 85% 86% 89% 87% 86% EUD Grundf. Sydjylland 75% 76% 74% 74% 72% 70% 72% 72% 74% 72% EUD Grundf. Syddanmark 77% 75% 74% 74% 72% 70% 72% 72% 75% 73% Hovedstaden 75% 73% 69% 67% 66% 66% 66% 66% 68% 67% Midtjylland 79% 81% 81% 78% 76% 75% 75% 77% 78% 76% Nordjylland 78% 78% 77% 74% 73% 72% 72% 74% 76% 73% Sjælland 76% 74% 73% 71% 70% 70% 69% 72% 72% 70% Syddanmark 77% 75% 74% 74% 72% 70% 72% 72% 75% 73% EUD Grundf. Hele landet 77% 76% 74% 73% 71% 71% 71% 72% 74% 72% Region Syddanmark 66 Carsten Ulstrup

68 Bilag 10a fortsat EUD hovedforløb Vestfyns Handelsskole, Glamsbjerg 93% 90% 71% 100% 100% 95% 80% 79% 88% 86% Dalum Landbrugsskole, Afd. Korinth 1% 1% 1% 1% 7% 19% 20% 29% Faaborg-Midtfyn Kommune 72% Nyborg Søfartsskole 4% 12% Social- og Sundhedsskolen Fyn, Middelfart 87% 81% 75% 74% 72% 79% 74% 73% 77% 78% TietgenSkolen (Nyborg-Kerteminde) 90% Dalum Landbrugsskole 71% 73% 74% 60% 47% 53% 96% Dalum Landbrugsskole 25% 48% 93% 96% 94% Gartnerskolen Søhus 56% 33% 60% 95% 55% 29% Kold college 76% 80% 83% 79% 75% 71% 74% 78% 75% 75% Odense Tekniske Skole 80% 84% 83% 85% 84% 82% 63% 43% 19% Social- og Sundhedsskolen Fyn, afdeling i Odense 82% 80% 77% 78% 81% 80% 77% 76% 71% 73% Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle 83% 89% 96% 97% 94% 88% 86% TietgenSkolen, Odense 89% 86% 90% 90% 88% 37% 12% TietgenSkolen (KVU NON) 98% 95% 98% 90% 88% 89% 86% Kogtved Søfartsskole 2% 3% Social- og Sundhedsskolen Fyn, Svendborg 84% 86% 77% 83% 83% 83% 78% 78% 79% 81% Svendborg Erhvervsskole 43% 32% 11% 92% 98% 93% 89% 80% 83% 81% Svendborg Erhvervsskole 95% 40% 100% 100% 99% 94% 87% 87% 85% Svendborg Erhvervsskole 96% 94% 90% 84% 75% 29% Svendborg Søfartsskole 1% 3% 1% 6% 5% 5% 5% 5% 3% Marstal Navigationsskole 56% 59% 51% 32% 43% 43% 63% 60% 29% Elsesminde, Odense Produktionsskole 58% 50% 15% 30% 41% Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole 39% Assens Kommune 34% 22% 60% Middelfart Kommune 61% 22% 66% Nordfyns Kommune 83% Odense Kommune 100% 61% 63% 57% Svendborg Kommune 19% 76% EUD Hovedf. Fyn 77% 78% 78% 78% 77% 76% 78% 79% 78% 78% Grindsted Erhvervsskole 91% 90% 93% 95% 100% 93% 96% 87% 83% 79% Grindsted Landbrugsskole 49% 43% 50% 43% 5% 19% 17% 32% 29% 59% Esbjerg Handelsskole 91% 92% 88% 92% 93% 92% 89% 78% 80% 81% EUC Vest, Esbjerg 85% 82% 86% 85% 85% 85% 84% 81% 85% 81% Kjærgård Landbrugsskole 52% 47% 35% 32% 47% 27% 47% 44% 58% 74% Maritimt Uddannelsescenter Vest, Esbjerg 36% 32% 17% 40% Pædagoguddannelsen i Esbjerg 96% 96% 81% 94% 97% 80% 72% Ribe Handelsskole 92% 89% 80% 93% 84% 94% 82% 83% 86% 88% Social- og Sundhedsskolen Esbjerg 89% 88% 83% 79% 79% 78% 80% 78% 72% 74% Fanø Navigationsskole 47% 77% Fanø Søfartsskole 23% 21% EUC Lillebælt, Fredericia 77% 83% 83% 87% 73% 77% 82% 81% 84% 86% IBC International Business College, Fredericia 83% 43% 86% 97% 88% 89% 85% 87% 87% 86% Social- og Sundhedsskolen, Fredericia-Horsens 83% 81% 79% 79% 80% 85% 77% 74% 73% 78% EUC Syd, Haderslev 100% 98% 94% 86% 82% 75% 82% 89% 89% Haderslev Handelsskole 85% 92% 95% 87% 92% 84% 95% 94% 87% 89% HANSENBERG 78% 81% 83% 81% 81% 79% 82% 81% 81% 81% IBC International Business College, Kolding 92% 90% 89% 82% 91% 33% IBC International Business College, Kolding 100% 98% 91% 85% 86% 86% Pædagoguddannelsen i Kolding 98% 88% 89% 83% 96% 86% 79% 89% 60% Business College Syd - Mommark Handelskostskole 52% 69% 64% 40% 41% 83% 90% 94% 91% 91% Business College Syd - Sønderborg Handelsskole 93% 90% 93% 33% 67% 96% 60% 84% 34% 78% Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS 86% 94% 87% 65% EUC Syd, Sønderborg 84% 80% 70% 62% 36% 30% 28% EUC Syd, Sønderborg 100% 98% 96% 95% 86% 80% 85% 84% Gråsten Landbrugsskole 44% 37% 43% 35% 20% 47% 51% 60% 67% 74% EUC Syd, Tønder 94% 99% 97% 86% 86% 88% 88% 91% 90% Tønder Handelsskole 95% 97% 88% 79% 30% 94% 93% 92% 84% 91% Varde Handelsskole og Handelsgymnasium 97% 94% 87% 94% 91% 98% 90% 89% 79% 83% Vejen Handelsskole 85% 96% 92% 90% 100% 100% 95% 87% 82% 81% Vejle Handelsskole 90% 86% 91% 95% 89% 92% 86% 88% 91% 90% Vejle Tekniske Skole 81% 85% 81% 83% 80% 79% 39% 13% 8% EUC Syd, Aabenraa 96% 97% 92% 82% 76% 81% 84% 84% 82% Region Syddanmark 67 Carsten Ulstrup

69 EUD hovedforløb IBC International Business College, Aabenraa 91% 85% 86% 79% 87% 86% 86% 86% 85% 83% Social- og Sundhedsskolen Syd, Aabenraa 87% 85% 81% 77% 82% 82% 79% 77% 83% 78% TronsøSkolen 100% 100% 100% 100% Amu-Center Vestjylland, Esbjerg 100% 100% 96% 100% 100% 100% AMU-Vest, Esbjerg 100% 100% 100% 100% 100% 88% Fredericia Produktionsskole 40% AMU SYD, Kolding 97% Kost & Tekstilskolen 88% Skolen for Gastronomi, Musik & Design 88% 100% Esbjerg Kommune 78% 78% 60% 67% 49% 23% 48% Fredericia Kommune 45% 87% 67% 39% 34% 48% Haderslev Kommune 30% 63% 29% 21% 27% 42% 34% Kolding Kommune 65% 36% 56% 41% 35% Udviklings Center Kolding Sønderborg Kommune 92% 40% 88% 34% 44% 44% Tønder Kommune 86% 100% 40% 59% 55% Varde Kommune 37% 79% 35% 57% Vejen Kommune 43% 53% Vejle Kommune 10% 81% 64% Aabenraa Kommune 83% 50% 22% 66% 89% 39% 61% EUD Hovedf. Sydjylland 83% 82% 81% 80% 78% 79% 77% 78% 79% 80% EUD Hovedf. Syddanmark 81% 80% 80% 79% 78% 78% 78% 78% 79% 79% Hovedstaden 81% 80% 80% 80% 79% 79% 78% 79% 78% 78% Midtjylland 84% 82% 80% 80% 80% 80% 79% 77% 79% 78% Nordjylland 83% 83% 80% 80% 81% 82% 80% 82% 81% 81% Sjælland 81% 79% 79% 77% 79% 80% 79% 78% 79% 79% Syddanmark 81% 80% 80% 79% 78% 78% 78% 78% 79% 79% EUD Hovedforløb Hele landet 82% 81% 80% 79% 79% 80% 78% 79% 79% 79% Region Syddanmark 68 Carsten Ulstrup

70 Bilag 10a fortsat Erhvervsgymnasial uddannelse Vestfyns Handelsskole, Assens 89% 80% 79% 78% 69% 73% 70% 73% 80% 77% TietgenSkolen (Nyborg-Kerteminde) 15% 29% 95% 88% 89% 78% 71% 78% 76% 74% Kold college, Odense 83% 82% 87% 84% 85% 71% 79% 73% 72% 73% Odense Tekniske Skole 76% 90% 66% 77% 75% 67% 73% 75% 85% Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle 28% 39% TietgenSkolen, Odense 77% 77% 78% 76% 74% 70% 76% TietgenSkolen (KVU NON) 41% 70% 73% 70% Svendborg Erhvervsskole 6% 59% 87% 76% Svendborg Erhvervsskole 56% 78% 73% 75% Svendborg Erhvervsskole 95% 90% 78% 81% 84% 75% 80% Erhv.gymn. Fyn 78% 80% 77% 79% 79% 72% 75% 72% 74% 62% Grindsted Erhvervsskole 81% 76% 86% 83% 81% 74% 85% 84% 87% 87% Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle (Grindsted) 63% 87% Esbjerg Handelsskole 82% 81% 87% 83% 79% 81% 81% 72% 82% 80% EUC Vest, Esbjerg 75% 78% 79% 72% 66% 79% 77% 81% 80% 79% Ribe Handelsskole 84% 89% 86% 86% 81% 86% 80% 76% 81% 79% EUC Lillebælt, Fredericia 75% 78% 80% 78% 71% 71% 82% 73% 69% 74% IBC International Business College, Fredericia 5% 88% 71% 78% 82% 89% 83% 84% EUC Syd, Haderslev 84% 83% 66% 73% 55% 70% 66% 67% Haderslev Handelsskole 83% 81% 81% 87% 83% 91% 77% 84% 86% 85% HANSENBERG, Kolding 74% 73% 75% 79% 72% 75% 80% 81% 80% 78% IBC International Business College, Kolding 87% 86% 52% 75% 84% 78% 73% 75% 72% 76% Business College Syd - Sønderborg Handelsskole 85% 80% 10% 51% 81% 86% 83% Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS 92% 93% 91% 80% 77% 79% EUC Syd, Sønderborg 80% 78% 63% 61% 66% 80% 43% 69% 73% 71% EUC Syd, Tønder 100% 93% 57% 52% 54% 89% Tønder Handelsskole 91% 82% 79% 79% 76% 80% 79% 78% 76% 75% Varde Handelsskole og Handelsgymnasium 77% 81% 82% 90% 83% 82% 89% 86% 86% 84% Vejen Handelsskole 86% 82% 79% 85% 80% 76% 88% 77% 83% 81% Vejle Handelsskole 76% 75% 77% 79% 82% 76% 78% 79% 82% 78% Vejle Tekniske Skole 80% 76% 70% 79% 76% 78% 78% 78% 90% EUC Syd, Aabenraa 90% 92% 85% 76% 81% 66% 74% 68% IBC International Business College, Aabenraa 76% 80% 81% 78% 79% 82% 85% 81% 86% 81% Erhv.gymn. Sydjylland 81% 80% 76% 81% 78% 79% 78% 79% 81% 79% Erhv.gymn. Region Syddanmark 80% 80% 76% 80% 78% 77% 77% 77% 79% 73% Hovedstaden 71% 71% 72% 74% 72% 73% 71% 75% 75% 70% Midtjylland 81% 81% 81% 80% 80% 79% 80% 78% 79% 78% Nordjylland 78% 81% 78% 81% 79% 76% 78% 78% 80% 76% Sjælland 75% 75% 77% 73% 77% 73% 74% 73% 73% 71% Syddanmark 80% 80% 76% 80% 78% 77% 77% 77% 79% 73% Erhv.gymn. Hele landet 78% 78% 77% 78% 77% 76% 76% 76% 78% 74% Region Syddanmark 69 Carsten Ulstrup

71 Bilag 10a fortsat Stx og ib Vestfyns Gymnasium, Assens 87% 93% 89% 91% 90% 84% 90% 90% 87% 89% Faaborg Gymnasium 84% 88% 83% 90% 82% 88% 86% 87% 86% 83% Midtfyns Gymnasium, Ringe 93% 86% 84% 91% 92% 91% 87% 90% 93% 91% Middelfart Gymnasium og HF-Kursus 84% 88% 78% 92% 88% 88% 89% 93% 93% 90% Nordfyns Gymnasium, Søndersø 88% 89% 89% 95% 87% 93% 85% 91% 94% 91% Nyborg Gymnasium 85% 75% 82% 86% 84% 89% 83% 90% 89% 87% Mulernes Legatskole 71% 69% 76% 83% 85% 83% 85% 83% 81% 84% Odense Katedralskole 91% 86% 80% 92% 89% 89% 84% 89% 90% 86% Sct. Knuds Gymnasium 94% 87% 90% 91% 93% 90% 92% 90% 92% 91% Tornbjerg Gymnasium 91% 89% 87% 90% 88% 83% 88% 88% 92% 91% Oure Idrætsgymnasium 80% 85% 75% 80% 74% 83% 82% Svendborg Gymnasium og HF 86% 92% 88% 88% 88% 87% 83% 83% 91% 86% Stx, Fyn 87% 85% 84% 89% 88% 87% 86% 88% 90% 88% Grindsted Gymnasium og HF-Kursus 89% 91% 89% 90% 90% 87% 83% 89% 90% 85% Esbjerg Gymnasium og HF Kursus 89% 80% 88% 86% 89% 90% 88% 89% 86% 87% Esbjerg Statsskole 89% 91% 90% 93% 88% 94% 88% 88% 89% 88% Ribe Katedralskole 90% 92% 90% 90% 88% 91% 90% 87% 88% 87% Fredericia Gymnasium 87% 87% 87% 81% 84% 88% 89% 89% 93% 89% Haderslev Katedralskole 89% 88% 87% 91% 87% 85% 88% 88% 90% 89% Kolding Gymnasium, HF-Kursus og IB School 88% 87% 89% 70% 73% 72% 78% 91% 89% 87% Munkensdam Gymnasium, Kolding 87% 89% 84% 88% 85% 83% 85% 94% 89% 91% Alssundgymnasiet Sønderborg 87% 92% 89% 92% 87% 87% 85% 86% 90% 87% Sønderborg Statsskole 88% 91% 83% 88% 84% 85% 86% 85% 81% 83% Tønder Gymnasium 93% 95% 85% 92% 93% 91% 93% 90% 94% 91% Varde Gymnasium 89% 93% 95% 90% 90% 92% 93% 89% 93% 91% Vejen Gymnasium og HF 87% 94% 91% 91% 92% 94% 93% 85% 91% 88% Rosborg Gymnasium & HF, Vejle 91% 92% 85% 92% 87% 88% 91% 88% 87% 88% Rødkilde Gymnasium, Vejle 92% 92% 85% 91% 93% 85% 87% 93% 89% 91% Deutsches Gymnasium Für Nordschleswig, Aabenraa 79% 80% 76% 76% 77% 82% 82% 80% 88% 84% Aabenraa Statsskole 88% 89% 88% 86% 90% 88% 89% 84% 95% 90% Stx, Sydjylland 89% 90% 87% 88% 87% 87% 88% 88% 89% 88% Stx, Region Syddanmark 88% 88% 86% 89% 87% 87% 87% 88% 89% 88% Hovedstaden 83% 85% 83% 86% 84% 86% 86% 88% 88% 88% Midtjylland 88% 89% 88% 88% 89% 89% 88% 89% 89% 88% Nordjylland 90% 87% 87% 88% 88% 89% 89% 92% 91% 90% Sjælland 87% 86% 84% 87% 85% 86% 85% 88% 87% 87% Syddanmark 88% 88% 86% 89% 87% 87% 87% 88% 89% 88% Stx, hele landet 86% 87% 85% 87% 86% 87% 87% 88% 89% 88% Region Syddanmark 70 Carsten Ulstrup

72 Bilag 10a fortsat Hf og studenterkursus Middelfart Gymnasium og HF-Kursus 61% 73% 67% 6% 68% 71% 78% 86% 85% 92% Nyborg Gymnasium 75% 75% 84% 78% 71% 71% 92% 77% 81% 88% Fyns HF-Kursus 65% 76% 66% 65% 75% 63% 62% 76% 74% 73% Mulernes Legatskole 66% 58% 78% 58% 78% 79% 80% 81% 82% 84% Odense Katedralskole 76% 64% 82% 69% 79% 74% 82% 76% 86% 86% Sct. Knuds Gymnasium 80% 68% 83% 79% Svendborg Gymnasium og HF 67% 60% 61% 69% 68% 69% 69% 82% 83% 85% Hf, Fyn 69% 68% 71% 62% 74% 70% 73% 78% 79% 80% Grindsted Gymnasium og HF-Kursus 73% 44% 67% 69% 68% 88% 90% 73% 69% 86% Esbjerg Gymnasium og HF Kursus 61% 70% 73% 65% 77% 72% 72% 96% 72% 88% Læreruddannelsen i Esbjerg 73% 76% 62% 62% 78% 72% 77% Ribe Katedralskole 65% 69% 81% VUC Vest 71% 94% 36% 68% 55% VUC Vest, Esbjerg 62% Fredericia Gymnasium 68% 75% 54% 68% 82% 71% 70% 69% 93% 88% VUC Fredericia 68% 64% 74% 68% Haderslev Katedralskole 76% 81% 80% 83% 84% 76% 87% 72% 95% 89% VUC Sønderjylland 80% 97% 53% 73% 66% Kolding Gymnasium, HF-Kursus og IB School 73% 77% 75% 70% 75% 81% 74% 74% 88% 88% VUC Kolding 89% 87% Sønderborg Statsskole 69% 66% 64% 75% 71% 84% 63% 83% 79% 84% Studenterkurset og Kostskolen i Sønderjylland 72% 83% 95% 73% 79% 74% 94% 100% 76% 89% Tønder Gymnasium 93% 89% 74% 74% 89% 83% 81% 74% 95% 92% Varde Gymnasium 73% 80% 81% 75% 83% 86% 71% 95% 72% 91% Vejen Gymnasium og HF 64% 63% 87% 89% 88% 90% 57% 87% 89% 88% Rosborg Gymnasium & HF 78% 70% 80% 72% 73% 79% 86% 77% 86% 87% VUC Vejle 65% 70% Aabenraa Statsskole 84% 71% 80% 75% 89% 73% 80% 74% 90% 90% Hf, Sydjylland 74% 74% 74% 71% 78% 76% 79% 70% 80% 80% Hf, Region Syddanmark 72% 72% 73% 68% 77% 74% 77% 73% 79% 80% Hovedstaden 61% 56% 56% 56% 65% 63% 63% 66% 75% 75% Midtjylland 70% 66% 68% 71% 74% 71% 74% 78% 79% 84% Nordjylland 71% 67% 70% 67% 73% 73% 77% 80% 84% 84% Sjælland 70% 65% 69% 59% 61% 73% 73% 73% 77% 80% Syddanmark 72% 72% 73% 68% 77% 74% 77% 73% 79% 80% Hf, hele landet 68% 64% 66% 64% 70% 70% 72% 73% 78% 80% Kilde: Undervisningsministeriets nøgletalsdatabase. Region Syddanmark 71 Carsten Ulstrup

73 Bilag 10b. Gennemførelsesprocenter på de videregående uddannelsesinstitutioner i Region Syddanmark, KVU Dalum Landbrugsskole 100% 100% 100% 100% 99% 78% 79% 92% 85% 83% Det Fynske Kunstakademi 100% 100% 77% 75% 62% 73% 67% EA Lillebælt, Kold College 82% 90% 85% 82% EA Lillebælt, Syddansk Erhvervsskole 26% 65% 63% 61% EA Lillebælt, TietgenSkolen 75% 95% 94% 82% 86% Gartnerskolen Søhus 87% Kold college, Odense 67% 60% 71% 73% 58% 69% 66% 30% 10% Odense Tekniske Skole 77% 65% 65% 68% 69% 66% 68% 19% 35% Skuespillerskolen ved Odense Teater 100% 100% 100% 100% 100% 88% 90% 88% 82% Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle 54% 53% 44% TietgenSkolen, Odense 66% 67% 64% 68% 72% 8% TietgenSkolen (KVU NON) 80% 80% 92% 65% 15% 31% Kogtved Søfartsskole 1% 2% 1% Procesteknisk Institut, SIMAC 100% Svendborg Erhvervsskole 100% Svendborg International Maritime Academy, SIMAC 90% 0,93 0,75 0,91 0,9 0,86 0,96 0,93 0,92 Marstal Navigationsskole 80% 75% 42% 38% 69% 67% KVU, Fyn 74% 71% 69% 75% 76% 67% 62% 64% 75% 75% Grindsted Landbrugsskole 100% 100% 100% 100% 95% 89% 100% 96% 100% EA SydVest, Esbjerg (Grådybparken) 94% 92% 81% 74% EA SydVest, Esbjerg (Spangsbjerg Møllevej) 1% Esbjerg Handelsskole 62% 56% 56% 50% 72% 55% 42% 9% 5% EUC Vest, Esbjerg 75% 67% 51% 74% 54% 58% 62% 18% Kjærgård Landbrugsskole 100% 100% 100% 100% 100% 93% 100% 95% 100% Maritimt Uddannelsescenter Vest, Esbjerg 78% 94% 74% 66% 81% Det Danske Musicalakademi, Fredericia 89% 73% 94% 83% 87% 93% 82% 100% 100% 91% Haderslev Handelsskole 90% Designskolen Kolding 79% 76% 84% 79% 84% 91% 87% 87% 85% 87% EA Kolding, IBA 61% EA Kolding, Noma 92% 81% 83% HANSENBERG, Kolding 78% 55% 63% 68% 75% 68% 66% 20% 59% IBC International Business College, Kolding 0,81 0,82 0,76 0,73 78% 95% 76% 55% 12% Business College Syd - Sønderborg Handelsskole 58% 42% 5% 40% 50% Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS 90% 80% EA SydVest, Sønderborg (Grundtvigs Allé) 81% 76% 55% 63% EUC Syd, Sønderborg 79% 72% 77% 64% 62% 39% EUC Syd, Sønderborg 75% 96% 66% 23% Gråsten Landbrugsskole 100% 100% 100% 94% 88% 100% 100% 97% 99% Tønder Handelsskole 78% 69% EA Lillebælt, Vejle Handelsskole 95% 85% 81% 79% Vejle Handelsskole 56% 57% 46% 63% 49% 49% 55% 16% 6% Vejle Tekniske Skole 72% 68% 64% 73% 70% 70% 92% 24% KVU, Sydjylland 71% 68% 68% 68% 72% 68% 70% 69% 72% 72% KVU, Region Syddanmark 72% 69% 68% 72% 74% 67% 66% 66% 73% 73% Hovedstaden 73% 68% 64% 66% 74% 69% 67% 69% 77% 74% Midtjylland 73% 70% 70% 72% 76% 79% 79% 80% 80% 86% Nordjylland 70% 60% 57% 75% 69% 63% 69% 74% 74% 83% Sjælland 69% 66% 62% 64% 56% 58% 65% 56% 57% 69% Syddanmark 72% 69% 68% 72% 74% 67% 66% 66% 73% 73% KVU, Hele landet 72% 68% 66% 69% 73% 70% 70% 71% 75% 77% Region Syddanmark 72 Carsten Ulstrup

74 Bilag 10b fortsat Professionsbachelor Seminariet for kunst og håndværk, Kerteminde 74% 66% 70% Den Sociale Højskole i Odense 82% 84% 61% 38% 84% 94% 92% 79% 81% 79% Den Sociale Højskole i Odense 67% 98% 88% 81% 17% 31% 26% EA Lillebælt, Syddansk Erhvervsskole 99% 96% 96% 90% 85% EA Lillebælt, TietgenSkolen 80% 74% Ergoterapeutuddannelsen i Odense 88% 86% 82% 80% 87% 64% 78% 74% 75% 75% Fysioterapeutuddannelsen i Odense 100% 95% 94% 88% 81% 84% Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum - CVU 77% 78% 78% 62% 51% 47% 21% Læreruddannelsen i Odense 67% 66% 67% 64% 62% 58% 59% 64% 53% 60% Odense Håndarbejdsseminarium 66% 73% 62% Odense Maskinmesterskole 67% 83% 95% 88% 97% 79% Odense Tekniske Skole 65% 82% 70% 57% 70% 52% 17% 16% Pædagoguddannelsen i Odense S 93% 86% 80% 86% 76% 11% 6% 25% Pædagoguddannelsen i Odense V 89% 86% 88% 86% 86% 85% 87% 82% 78% 80% Radiografuddannelsen i Odense 83% 91% 78% 50% 57% 80% 75% 77% 81% 72% Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle 8% Syddansk Universitet, Odense 98% 96% 96% 96% 82% 88% 84% 86% Sygeplejerskeuddannelsen i Odense 76% 84% 69% 68% 68% 77% 71% 71% 76% 75% Den Frie Lærerskole, Ollerup 94% 94% 85% 71% 58% 62% 84% 71% 73% 72% Procesteknisk Institut, SIMAC 80% 85% 57% 83% 100% 63% 73% 63% 85% 75% Skårup Seminarium 74% 75% 76% 57% 65% 63% 72% 69% 67% 68% Svendborg International Maritime Academy, SIMAC 66% 62% 66% Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg 82% 66% 75% 74% 78% 77% 67% 72% 79% 81% Prof.Bach. Fyn 79% 79% 76% 75% 76% 74% 77% 77% 76% 76% Bioanalytikeruddannelsen i Esbjerg 77% EA SydVest, Esbjerg (Grådybparken) 65% 67% Ergoterapeutuddannelsen i Esbjerg 85% 86% 84% 81% 66% 52% 64% 69% 70% 73% EUC Vest, Esbjerg 100% 17% 67% 63% 14% 56% 14% Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg 94% 94% 93% 78% 86% 82% Jordemoderuddannelsen i Esbjerg 97% 98% 91% 90% 92% Læreruddannelsen i Esbjerg 69% 66% 69% 67% 58% 55% 59% 65% 62% 62% Maritimt Uddannelsescenter Vest, Esbjerg 79% 79% 86% 83% 81% 89% Pædagoguddannelsen i Esbjerg 89% 82% 83% 73% 77% 77% 74% 69% 70% 71% Socialrådgiveruddannelsen i Esbjerg 80% 76% 68% 58% 72% 70% 65% 71% 73% 73% Sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg 63% 77% 60% 63% 67% 68% 74% 71% 81% 74% Aalborg Universitet Esbjerg 63% 50% 54% 61% 54% 70% 60% 70% 61% 64% Fredericia Maskinmesterskole 85% 65% 90% 76% 90% 68% 78% 76% 73% 82% Ernæring og sundhedsuddannelsen i Haderslev 61% 84% 81% 78% 81% Læreruddannelsen i Haderslev 59% 55% 53% 49% 51% 53% 54% 61% 55% 54% Pædagoguddannelsen i Haderslev 84% 81% 75% 72% 58% 11% Uddannelsen i grafisk kommunikation i Haderslev 100% 94% 91% 94% 92% EA Kolding, IBA 72% Pædagoguddannelsen i Kolding 94% 84% 78% 76% 82% 80% 79% 78% 73% 77% Syddansk Universitet, Sønderborg 44% 88% 47% 67% 73% 69% 77% 83% 77% 82% Sygeplejerskeuddannelsen i Sønderborg 72% 74% 67% 68% 68% 69% 69% 68% 68% 70% Design Seminariet, Tønder 81% 80% 82% 78% 95% 57% Bioanalytikeruddannelsen i Odense (Vejle) 76% EA Lillebælt, Vejle Handelsskole 68% Læreruddannelsen i Jelling 84% 67% 61% 64% 65% 62% 69% 62% 64% 61% Pædagoguddannelsen i Jelling 93% 88% 81% 68% 84% 82% 58% 67% 61% 63% Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle 77% 74% 75% 69% 77% 76% 71% 78% 85% 80% Pædagoguddannelsen i Aabenraa 87% 85% 81% 77% 83% 65% 83% 72% 78% 75% Prof.Bach. Sydjylland 80% 75% 71% 67% 71% 69% 71% 71% 74% 72% Prof.Bach. Region Syddanmark 80% 77% 74% 71% 74% 71% 74% 74% 75% 74% Hovedstaden 78% 74% 74% 75% 74% 74% 73% 74% 73% 73% Midtjylland 82% 80% 78% 77% 78% 76% 75% 76% 77% 79% Nordjylland 78% 77% 75% 74% 74% 72% 73% 74% 74% 75% Sjælland 77% 75% 70% 71% 70% 70% 69% 70% 71% 72% Syddanmark 80% 77% 74% 71% 74% 71% 74% 74% 75% 74% Prof.Bach. Hele landet 79% 76% 75% 74% 74% 73% 73% 74% 74% 75% Region Syddanmark 73 Carsten Ulstrup

75 Bilag 10b fortsat Øvrig MVU Det Fynske Musikkonservatorium, Odense 100% 71% Sygeplejerskeuddannelsen i Odense 94% Svendborg International Maritime Academy, SIMAC 89% 93% 86% 68% 66% 66% 60% 64% Svendborg International Maritime Academy, SIMAC 17% Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg 76% Marstal Navigationsskole 83% 91% 94% 82% 78% 70% 68% 76% Øvrig MVU, Fyn 73% 93% 87% 88% 75% 69% 66% 61% 67% Billund Air Center A/S 100% 100% 90% 90% 88% 90% Maritimt Uddannelsescenter Vest, Esbjerg Sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg 76% Vestjysk Musikkonservatorium, Esbjerg 80% 100% Fanø Navigationsskole Syddansk Universitet, Kolding 43% Karlog Air, Sønderborg 75% 78% Øvrig MVU, Sydjylland 83% 77% 88% 86% 77% 90% 77% 90% Øvrig MVU, Region Syddanmark 75% 93% 84% 88% 76% 70% 68% 62% 68% Hovedstaden 84% 84% 88% 94% 88% 89% 79% 86% 95% 92% Midtjylland 89% 74% 81% 85% 78% 87% 93% 94% 92% 91% Nordjylland Sjælland 88% 90% 86% 87% Syddanmark 75% 89% 93% 84% 88% 76% 70% 68% 62% 68% Øvrig MVU, hele landet 85% 81% 86% 89% 86% 86% 78% 81% 73% 81% Universitetsbachelor Den Sociale Højskole i Odense 68% 73% Det Fynske Musikkonservatorium, Odense 86% 83% 83% 72% 74% 79% Syddansk Universitet, Odense 57% 63% 60% 61% 62% 62% 63% 64% 65% 65% Univ.Bach. Fyn 57% 63% 60% 61% 62% 62% 63% 64% 66% 66% Syddansk Universitet, Esbjerg 61% 60% 64% 63% 68% 65% 65% 64% 67% 65% Vestjysk Musikkonservatorium, Esbjerg 100% 73% 94% 89% 85% 86% 82% Aalborg Universitet Esbjerg 92% 86% 88% 64% 64% 47% 51% 42% 55% Syddansk Universitet, Kolding 53% 58% 55% 55% 60% 61% 54% 59% 55% 59% Syddansk Universitet, Sønderborg 57% 57% 61% 60% 59% 57% 64% 63% 67% 70% Univ.Bach. Sydjylland 56% 61% 62% 63% 63% 62% 59% 62% 63% 64% Univ.Bach. Region Syddanmark 57% 63% 60% 61% 62% 62% 62% 64% 65% 65% Hovedstaden 67% 70% 69% 69% 70% 73% 72% 72% 70% 71% Midtjylland 67% 69% 68% 69% 69% 71% 70% 71% 72% 72% Nordjylland 72% 70% 70% 68% 71% 68% 68% 71% 70% 71% Sjælland 77% 73% 75% 74% 75% 71% 73% 77% 76% 76% Syddanmark 57% 63% 60% 61% 62% 62% 62% 64% 65% 65% Univ.Bach. Hele landet 67% 69% 68% 69% 69% 70% 70% 71% 70% 71% LVU Det Fynske Musikkonservatorium, Odense 78% 76% 82% 81% 72% 58% 87% 74% 76% 76% Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum 36% 26% 64% 64% 57% 41% 89% 92% Syddansk Universitet, Odense 80% 81% 80% 80% 80% 84% 85% 86% 85% 85% LVU, Fyn 79% 80% 79% 79% 79% 84% 85% 86% 85% 85% Syddansk Universitet, Esbjerg 82% 82% 80% 74% 89% 90% 88% 88% 87% Vestjysk Musikkonservatorium, Esbjerg 79% 53% 90% 92% 100% 100% 91% 83% 86% Aalborg Universitet Esbjerg 74% 69% 73% 63% 62% 75% 72% 88% 81% 85% Designskolen Kolding 87% 95% 76% 88% 95% 77% 80% 83% 87% 87% Syddansk Universitet, Kolding 79% 74% 73% 76% 69% 72% 73% 79% 77% 77% Syddansk Universitet, Sønderborg 72% 77% 73% 80% 74% 86% 82% 74% 84% 88% LVU, Sydjylland 78% 75% 74% 77% 74% 79% 78% 81% 82% 83% LVU, Region Syddanmark 79% 79% 78% 78% 78% 83% 83% 85% 84% 84% Hovedstaden 79% 79% 80% 79% 81% 81% 81% 80% 81% 82% Midtjylland 84% 85% 82% 85% 84% 89% 91% 89% 87% 87% Nordjylland 76% 78% 76% 74% 76% 78% 83% 87% 87% 87% Sjælland 65% 73% 79% 82% 82% 83% 83% 86% 85% 85% Syddanmark 79% 79% 78% 78% 78% 83% 83% 85% 84% 84% LVU, hele landet 79% 80% 80% 80% 81% 83% 83% 83% 83% 84% Kilde: Undervisningsministeriets nøgletalsdatabase. Region Syddanmark 74 Carsten Ulstrup

76 Bilag 11. Ansøgere med 1. prioritet ved de videregående uddannelser i Region Syddanmark, SDU-Odense Naturvidenskab Sundhedsvidenskab Teknisk videnskab Humaniora Samfundsvidenskab I alt SDU-Kolding Humaniora Samfundsvidenskab I alt SDU-Esbjerg Sundhedsvidenskab Humaniora Samfundsvidenskab I alt SDU-Sønderborg Teknisk videnskab Humaniora Samfundsvidenskab I alt SDU-I alt Naturvidenskab Sundhedsvidenskab Teknisk videnskab Humaniora Samfundsvidenskab I ALT AUC-Esbjerg Teknisk videnskab I ALT MVU Samfund Sundhed Levnedsmiddel og husholdning Pædagog Musik og æstetik Teknisk Transport I ALT KVU Samfundsvidenskab Teknik I ALT Kilde: Den Koordinerede Tilmelding (KOT), diverse årgange. Region Syddanmark 75 Carsten Ulstrup

77 Bilag 12a. Ansøgere (1. prioritet) til SDU (fakultetsniveau), SDU i alt Nat Sundhed Teknik Hum Samf SDU-Ialt Kilde: Den Koordinerede Tilmelding (KOT), diverse årgange. Bilag 12b. Ansøgere (1. prioritet) til SDU (4 geografiske lokationer) og AUC-Esbjerg, SDU-Odense og SDU i alt SDU-Ko-Ialt SDU-Es-Ialt SDU-Sø-Ialt AUC-Es-Teknik SDU-Od-Ialt SDU-Ialt Kilde: Den Koordinerede Tilmelding (KOT), diverse årgange. Region Syddanmark 76 Carsten Ulstrup

78 Bilag 12c. Ansøgere (1. prioritet) til de mellemlange videregående uddannelser i Region Syddanmark, MVU i alt MVU-Samf MVU-Sund MVU-Levn MVU-Pæd MVU-Æst MVU-Tekn MVU-Transp MVU-Ialt Kilde: Den Koordinerede Tilmelding (KOT), diverse årgange. Bilag 12d Ansøgere (1. prioritet) til de korte videregående uddannelser i Region Syddanmark, KVU-Samf KVU-Tekn KVU-Ialt Kilde: Den Koordinerede Tilmelding (KOT), diverse årgange. Region Syddanmark 77 Carsten Ulstrup

79 Bilag 13a. Gennemsnitlig studietid (måneder) ved en ungdomsuddannelsesinstitution i Region Syddanmark, EUD grundforløb Vestfyns Handelsskole, Glamsbjerg Dalum Landbrugsskole, Afd. Korinth 7 Social- og Sundhedsskolen Fyn, Middelfart TietgenSkolen (Nyborg-Kerteminde) Dalum Landbrugsskole 2 Gartnerskolen Søhus Kold college, Odense Odense Tekniske Skole Social- og Sundhedsskolen Fyn, afdeling i Odense Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle 9 10 TietgenSkolen, Odense TietgenSkolen (KVU NON) Social- og Sundhedsskolen Fyn, Svendborg Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole EUD Grundf. Fyn Grindsted Erhvervsskole Grindsted Landbrugsskole 6 Amu-Center Vestjylland, Esbjerg 14 AMU-Vest, Esbjerg Esbjerg Handelsskole EUC Vest, Esbjerg Kjærgård Landbrugsskole 7 Ribe Handelsskole Social- og Sundhedsskolen Esbjerg EUC Lillebælt, Fredericia IBC International Business College, Fredericia Social- og Sundhedsskolen, Fredericia-Horsens EUC Syd, Haderslev Haderslev Handelsskole HANSENBERG, Kolding IBC International Business College, Kolding IBC International Business College, Kolding Business College Syd - Mommark Handelskostskole Business College Syd - Sønderborg Handelsskole Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS EUC Syd, Sønderborg EUC Syd, Sønderborg Gråsten Landbrugsskole 7 EUC Syd, Tønder Tønder Handelsskole Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Vejen Handelsskole Vejle Handelsskole Vejle Tekniske Skole EUC Syd IBC International Business College, Aabenraa Social- og Sundhedsskolen Syd, Aabenraa EUD Grundf. Sydjylland EUD Grundf. Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark EUD Grundf. Hele landet Region Syddanmark 78 Carsten Ulstrup

80 Tabel 13a fortsat EUD hovedforløb Vestfyns Handelsskole, Glamsbjerg Dalum Landbrugsskole, Afd. Korinth Faaborg-Midtfyn Kommune Nyborg Søfartsskole Social- og Sundhedsskolen Fyn, Middelfart TietgenSkolen (Nyborg-Kerteminde) Dalum Landbrugsskole Dalum Landbrugsskole Gartnerskolen Søhus Kold college Odense Tekniske Skole Social- og Sundhedsskolen Fyn, afdeling i Odense Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle TietgenSkolen, Odense TietgenSkolen (KVU NON) Kogtved Søfartsskole Social- og Sundhedsskolen Fyn, Svendborg Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole Svendborg Søfartsskole Marstal Navigationsskole Elsesminde, Odense Produktionsskole Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole Assens Kommune Middelfart Kommune Nordfyns Kommune Odense Kommune Svendborg Kommune EUD Hovedf. Fyn Grindsted Erhvervsskole Grindsted Landbrugsskole Esbjerg Handelsskole EUC Vest, Esbjerg Kjærgård Landbrugsskole Maritimt Uddannelsescenter Vest, Esbjerg Pædagoguddannelsen i Esbjerg Ribe Handelsskole Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Fanø Navigationsskole 7 7 Fanø Søfartsskole EUC Lillebælt, Fredericia IBC International Business College, Fredericia Social- og Sundhedsskolen, Fredericia-Horsens EUC Syd, Haderslev Haderslev Handelsskole HANSENBERG IBC International Business College, Kolding IBC International Business College, Kolding Pædagoguddannelsen i Kolding Business College Syd - Mommark Handelskostskole Business College Syd - Sønderborg Handelsskole Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS EUC Syd, Sønderborg EUC Syd, Sønderborg Gråsten Landbrugsskole EUC Syd, Tønder Tønder Handelsskole Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Vejen Handelsskole Vejle Handelsskole Vejle Tekniske Skole EUC Syd, Aabenraa Region Syddanmark 79 Carsten Ulstrup

81 IBC International Business College, Aabenraa Social- og Sundhedsskolen Syd, Aabenraa TronsøSkolen Amu-Center Vestjylland, Esbjerg AMU-Vest, Esbjerg Fredericia Produktionsskole AMU SYD, Kolding Kost & Tekstilskolen Skolen for Gastronomi, Musik & Design 5 5 Esbjerg Kommune Fredericia Kommune 21 Haderslev Kommune 19 Kolding Kommune 20 Udviklings Center Kolding Sønderborg Kommune Tønder Kommune 26 Varde Kommune Vejen Kommune Vejle Kommune 14 Aabenraa Kommune EUD Hovedf. Sydjylland EUD Hovedf. Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark EUD Hovedforløb Hele landet Region Syddanmark 80 Carsten Ulstrup

82 Tabel 13a fortsat Erhvervsgymnasial uddannelse Vestfyns Handelsskole, Assens TietgenSkolen (Nyborg-Kerteminde) Kold college, Odense Odense Tekniske Skole Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle 33 TietgenSkolen, Odense TietgenSkolen (KVU NON) Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole Erhv.gymn. Fyn Grindsted Erhvervsskole Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle (Grindsted) 34 Esbjerg Handelsskole EUC Vest, Esbjerg Ribe Handelsskole EUC Lillebælt, Fredericia IBC International Business College, Fredericia EUC Syd, Haderslev Haderslev Handelsskole HANSENBERG, Kolding IBC International Business College, Kolding Business College Syd - Sønderborg Handelsskole Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS EUC Syd, Sønderborg EUC Syd, Tønder Tønder Handelsskole Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Vejen Handelsskole Vejle Handelsskole Vejle Tekniske Skole EUC Syd, Aabenraa IBC International Business College, Aabenraa Erhv.gymn. Sydjylland Erhv.gymn. Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Erhv.gymn. Hele landet Region Syddanmark 81 Carsten Ulstrup

83 Tabel 13a fortsat Stx og ib Vestfyns Gymnasium, Assens Faaborg Gymnasium Midtfyns Gymnasium, Ringe Middelfart Gymnasium og HF-Kursus Nordfyns Gymnasium, Søndersø Nyborg Gymnasium Mulernes Legatskole Odense Katedralskole Sct. Knuds Gymnasium Tornbjerg Gymnasium Oure Idrætsgymnasium Svendborg Gymnasium og HF Stx, Fyn Grindsted Gymnasium og HF-Kursus Esbjerg Gymnasium og HF Kursus Esbjerg Statsskole Ribe Katedralskole Fredericia Gymnasium Haderslev Katedralskole Kolding Gymnasium, HF-Kursus og IB School Munkensdam Gymnasium, Kolding Alssundgymnasiet Sønderborg Sønderborg Statsskole Tønder Gymnasium Varde Gymnasium Vejen Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium & HF, Vejle Rødkilde Gymnasium, Vejle Deutsches Gymnasium Für Nordschleswig, Aabenraa Aabenraa Statsskole Stx, Sydjylland Stx, Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Stx, hele landet Region Syddanmark 82 Carsten Ulstrup

84 Tabel 13a fortsat Hf og studenterkursus Middelfart Gymnasium og HF-Kursus Nyborg Gymnasium Fyns HF-Kursus Mulernes Legatskole Odense Katedralskole Sct. Knuds Gymnasium Svendborg Gymnasium og HF Hf, Fyn Grindsted Gymnasium og HF-Kursus Esbjerg Gymnasium og HF Kursus Læreruddannelsen i Esbjerg Ribe Katedralskole VUC Vest VUC Vest, Esbjerg 29 Fredericia Gymnasium VUC Fredericia Haderslev Katedralskole VUC Sønderjylland Kolding Gymnasium, HF-Kursus og IB School VUC Kolding Sønderborg Statsskole Studenterkurset og Kostskolen i Sønderjylland Tønder Gymnasium Varde Gymnasium Vejen Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium & HF VUC Vejle Aabenraa Statsskole Hf, Sydjylland Hf, Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Hf, hele landet Region Syddanmark 83 Carsten Ulstrup

85 Tabel 13b. Gennemsnitlig studietid (måneder) ved en videregående uddannelsesinstitution i Region Syddanmark, KVU Dalum Landbrugsskole Det Fynske Kunstakademi EA Lillebælt, Kold College 23 EA Lillebælt, Syddansk Erhvervsskole 22 EA Lillebælt, TietgenSkolen 24 Gartnerskolen Søhus Kold college, Odense Odense Tekniske Skole Skuespillerskolen ved Odense Teater Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle TietgenSkolen, Odense TietgenSkolen (KVU NON) Kogtved Søfartsskole Procesteknisk Institut, SIMAC 25 Svendborg Erhvervsskole Svendborg International Maritime Academy, SIMAC Marstal Navigationsskole KVU, Fyn Grindsted Landbrugsskole EA SydVest, Esbjerg (Grådybparken) 25 EA SydVest, Esbjerg (Spangsbjerg Møllevej) Esbjerg Handelsskole EUC Vest, Esbjerg Kjærgård Landbrugsskole Maritimt Uddannelsescenter Vest, Esbjerg Det Danske Musicalakademi, Fredericia Haderslev Handelsskole Designskolen Kolding EA Kolding, IBA EA Kolding, Noma 23 HANSENBERG, Kolding IBC International Business College, Kolding Business College Syd - Sønderborg Handelsskole Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS EA SydVest, Sønderborg (Grundtvigs Allé) 25 EUC Syd, Sønderborg EUC Syd, Sønderborg Gråsten Landbrugsskole Tønder Handelsskole EA Lillebælt, Vejle Handelsskole 25 Vejle Handelsskole Vejle Tekniske Skole KVU, Sydjylland KVU, Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark KVU, Hele landet Region Syddanmark 84 Carsten Ulstrup

86 Tabel 13b fortsat Professionsbachelor Seminariet for kunst og håndværk, Kerteminde Den Sociale Højskole i Odense EA Lillebælt, Syddansk Erhvervsskole 41 EA Lillebælt, TietgenSkolen Ergoterapeutuddannelsen i Odense Fysioterapeutuddannelsen i Odense Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum - CVU Læreruddannelsen i Odense Odense Håndarbejdsseminarium Odense Maskinmesterskole Odense Tekniske Skole Pædagoguddannelsen i Odense S Pædagoguddannelsen i Odense V Radiografuddannelsen i Odense Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Syddansk Universitet, Odense Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Den Frie Lærerskole, Ollerup Procesteknisk Institut, SIMAC Skårup Seminarium Svendborg International Maritime Academy, SIMAC Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Prof.Bach. Fyn Bioanalytikeruddannelsen i Esbjerg EA SydVest, Esbjerg (Grådybparken) Ergoterapeutuddannelsen i Esbjerg EUC Vest, Esbjerg Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg Jordemoderuddannelsen i Esbjerg 41 Læreruddannelsen i Esbjerg Maritimt Uddannelsescenter Vest, Esbjerg Pædagoguddannelsen i Esbjerg Socialrådgiveruddannelsen i Esbjerg Sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg Aalborg Universitet Esbjerg Fredericia Maskinmesterskole Ernæring og sundhedsuddannelsen i Haderslev 42 Læreruddannelsen i Haderslev Pædagoguddannelsen i Haderslev Uddannelsen i grafisk kommunikation i Haderslev EA Kolding, IBA Pædagoguddannelsen i Kolding Syddansk Universitet, Sønderborg Sygeplejerskeuddannelsen i Sønderborg Design Seminariet, Tønder Bioanalytikeruddannelsen i Odense (Vejle) EA Lillebælt, Vejle Handelsskole Læreruddannelsen i Jelling Pædagoguddannelsen i Jelling Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Pædagoguddannelsen i Aabenraa Prof.Bach. Sydjylland Prof.Bach. Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Prof.Bach. Hele landet Region Syddanmark 85 Carsten Ulstrup

87 Tabel 13b fortsat Øvrig MVU Det Fynske Musikkonservatorium, Odense Sygeplejerskeuddannelsen i Odense 8 Svendborg International Maritime Academy, SIMAC Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg 8 Marstal Navigationsskole Øvrig MVU, Fyn Billund Air Center A/S Maritimt Uddannelsescenter Vest, Esbjerg 33 Sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg 9 Vestjysk Musikkonservatorium, Esbjerg 63 Fanø Navigationsskole 25 Syddansk Universitet, Kolding Karlog Air, Sønderborg Øvrig MVU, Sydjylland Øvrig MVU, Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Øvrig MVU, hele landet Universitetsbachelor Den Sociale Højskole i Odense Det Fynske Musikkonservatorium, Odense Syddansk Universitet, Odense Univ.Bach. Fyn Syddansk Universitet, Esbjerg Vestjysk Musikkonservatorium, Esbjerg Aalborg Universitet Esbjerg Syddansk Universitet, Kolding Syddansk Universitet, Sønderborg Univ.Bach. Sydjylland Univ.Bach. Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Univ.Bach. Hele landet LVU Det Fynske Musikkonservatorium, Odense Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Syddansk Universitet, Odense LVU, Fyn Syddansk Universitet, Esbjerg Vestjysk Musikkonservatorium, Esbjerg Aalborg Universitet Esbjerg Designskolen Kolding Syddansk Universitet, Kolding Syddansk Universitet, Sønderborg LVU, Sydjylland LVU, Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark LVU, hele landet Region Syddanmark 86 Carsten Ulstrup

88 Bilag 14. Antal hhv årige (gennemsnit) fordelt på kommuner og områder i Region Syddanmark, årige Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø Fredericia Kolding Vejle Haderslev Sønderborg Tønder Aabenraa Billund Esbjerg Fanø Varde Vejen Fyn Trekantområdet Sønderjylland Sydvestjylland Region SydDK Hele landet år Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø Fredericia Kolding Vejle Haderslev Sønderborg Tønder Aabenraa Billund Esbjerg Fanø Varde Vejen Fyn Trekantområdet Sønderjylland Sydvestjylland Region SydDK Hele landet Kilde: Danmarks Statistik: Statistikbanken, FRKM110 og FRDK110. Region Syddanmark 87 Carsten Ulstrup

89 Bilag 15. Udviklingen i gymnasiebasisårgange (gennemsnit af årige) fordelt på kommune. Fyn Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø Fyn Indeks Kilde: Danmarks Statistik: Statistikbanken, FRMK110. Bilag 16. Udviklingen i hf-basisårgange (gennemsnit af årige) fordelt på kommune. Fyn Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø Fyn Indeks Kilde: Danmarks Statistik: Statistikbanken, FRMK110. Region Syddanmark 88 Carsten Ulstrup

90 Bilag 17. Gymnasiefrekvensen for de fynske kommuner, Assens 30,1 20,6 26,2 26,3 26,0 33,4 29,5 26,5 28,0 26,8 27,6 29,1 30,7 26,1 27,9 29,9 32,2 31,6 29,8 33,9 30,8 31,7 Faaborg-Midtfyn 30,2 26,0 30,5 28,5 31,0 35,7 32,6 29,8 35,1 32,6 31,6 33,6 32,3 37,6 35,2 30,4 33,4 33,6 33,6 37,1 35,0 36,2 Kerteminde 20,8 22,1 20,8 20,1 24,4 22,1 34,6 27,4 30,5 29,7 26,6 25,4 24,2 28,0 33,7 27,7 29,3 31,6 38,2 30,4 30,1 27,8 Langeland 21,3 26,2 14,3 21,2 17,9 26,2 29,0 24,7 27,1 26,4 37,7 21,7 18,6 21,2 27,1 25,4 16,6 30,1 20,3 30,6 24,6 24,4 Middelfart 22,0 22,4 28,4 29,1 29,6 31,9 35,8 31,4 29,5 28,3 29,0 26,3 33,5 29,7 35,4 31,7 31,3 28,4 27,2 30,9 24,0 31,6 Nordfyn 24,1 20,2 22,1 23,2 26,0 22,6 29,3 27,5 23,1 27,6 29,3 28,1 28,0 29,7 30,6 31,5 24,6 25,9 27,5 27,6 29,7 29,8 Nyborg 23,1 23,8 22,4 24,6 26,6 27,6 26,1 29,6 27,9 27,7 28,8 24,7 28,2 27,5 25,4 27,9 29,2 36,8 28,4 38,0 30,5 42,1 Odense 28,3 27,7 31,2 30,4 32,8 33,9 36,2 34,6 36,5 33,0 35,2 36,8 36,6 39,0 40,7 40,5 42,0 42,8 41,7 38,7 42,3 41,2 Svendborg 28,0 29,3 26,1 27,6 31,0 31,3 34,8 40,3 40,7 34,4 35,6 30,4 33,3 31,3 33,8 35,4 35,9 34,0 39,0 39,4 41,1 39,6 Ærø 22,8 22,4 10,7 25,3 15,4 14,9 7,0 16,9 17,1 17,2 16,8 12,7 15,1 30,1 35,6 19,0 23,2 19,6 36,7 23,7 20,3 14,1 Fyn 27,3 25,8 27,4 27,5 29,9 31,5 33,5 32,4 33,7 30,9 32,3 31,4 32,4 33,4 35,3 34,4 35,1 35,7 35,6 36,3 36,5 36,9 Kilde: Danmarks Statistik: Statistikbanken, FRMK110 samt indberetning fra skolerne. Bilag 18. Hf-frekvensen for de fynske kommuner, Assens 5,3 6,8 5,6 8,0 5,3 6,8 7,6 9,0 5,7 4,4 3,9 5,9 4,2 5,1 3,6 6,6 3,1 5,5 4,7 4,8 5,6 5,6 Faaborg-Midtfyn 3,9 4,3 5,1 4,3 5,3 6,0 5,6 4,6 3,9 4,9 2,6 2,4 4,6 4,4 4,6 4,8 3,0 3,0 4,7 4,2 3,9 4,4 Kerteminde 11,7 11,8 10,2 5,6 10,6 8,9 6,8 11,8 11,0 7,8 9,2 6,8 5,9 7,8 10,7 10,4 8,3 7,3 8,8 6,5 8,2 8,8 Langeland 3,7 0,6 5,2 4,6 4,9 7,7 11,6 4,1 4,2 1,2 4,3 2,6 1,9 3,3 4,0 5,2 4,5 4,5 6,5 6,8 3,4 6,0 Middelfart 10,0 12,1 13,8 7,2 13,5 10,9 10,9 11,6 8,3 10,9 7,7 8,6 9,2 11,3 10,8 5,1 6,1 6,6 5,5 4,6 7,9 11,1 Nordfyn 6,5 6,7 5,1 8,2 7,0 7,6 8,0 7,4 4,1 4,4 6,2 5,3 2,5 4,6 4,7 10,2 5,7 5,4 8,7 9,0 7,1 5,0 Nyborg 11,0 12,4 11,4 9,1 11,8 12,8 11,6 10,6 10,6 10,2 7,0 7,9 8,5 11,0 9,5 15,0 12,4 6,5 11,8 11,0 11,1 12,4 Odense 10,6 12,0 12,4 11,9 12,3 12,4 11,8 9,4 8,3 9,4 7,3 10,5 9,5 9,9 13,3 10,0 10,5 9,3 10,0 11,3 11,0 12,3 Svendborg 9,1 10,7 10,3 10,7 12,9 10,1 10,1 7,2 4,8 6,4 10,1 8,0 9,9 6,8 5,5 6,1 6,3 5,8 5,1 4,6 5,5 6,0 Ærø 0,0 2,5 3,9 1,4 1,5 4,4 6,0 3,1 3,1 3,1 0,0 3,9 3,9 3,6 6,5 0,0 3,1 3,0 5,4 6,3 2,7 0,0 Fyn 8,7 10,0 9,9 9,1 10,6 10,4 10,0 8,8 7,1 8,0 6,9 8,1 7,7 8,2 9,4 8,7 8,0 7,0 7,9 8,1 8,3 9,1 Kilde: Danmarks Statistik: Statistikbanken, FRMK110 samt indberetning fra skolerne. Region Syddanmark 89 Carsten Ulstrup

91 Bilag 19. Antal optagne elever pr. 5. september på de enkelte skoler samt en fremskrivning for perioden Fyn Gymnasiet Odense Katedralskole Sct. Knuds Gymnasium Mulernes Legatskole Tornbjerg Gymnasium Nordfyns Gymnasium Middelfart Gymnasium Vestfyns Gymnasium Faaborg Gymnasium Midtfyns Gymnasium Svendborg Gymnasium Nyborg Gymnasium Fyn I alt Hf Odense Katedralskole Sct. Knuds Gymnasium Mulernes Legatskole Middelfart Gymnasium Svendborg Gymnasium Nyborg Gymnasium Fyns HF-kursus Fyn I alt Samlet antal optagne Kilde: Egne beregninger. Region Syddanmark 90 Carsten Ulstrup

92 Bilag 20. Antal nyoprettede klasser samt fremskrivning for perioden Fyn 1.G-klasser Odense Katedralskole Sct. Knuds Gymnasium Mulernes Legatskole Tornbjerg Gymnasium Nordfyns Gymnasium Middelfart Gymnasium Vestfyns Gymnasium Faaborg Gymnasium Midtfyns Gymnasium Svendborg Gymnasium Nyborg Gymnasium Fyn i alt hf-klasser Odense Katedralskole Sct. Knuds Gymnasium Mulernes Legatskole Middelfart Gymnasium Svendborg Gymnasium Nyborg Gymnasium Fyns HF-kursus Fyn i alt Nyoprettede klasser Præ-IB på Nyborg IB på Nyborg Gymn VUCFyn (Svendb. Hf-3) VUCFyn (Ærø Hf-2) VUCFyn (Ærø Hf-3) VUCFyn (Glamsbjerg Hf-2) Total Kilde: Egne beregninger. Region Syddanmark 91 Carsten Ulstrup

93 Bilag 21a. Det samlede klassetal, fordelt på skoler, samt fremskrivning for perioden Fyn Odense Katedralskole Sct. Knuds Gymnasium Mulernes Legatskole Tornbjerg Gymnasium Nordfyns Gymnasium Fyns HF-kursus Odense i alt Middelfart Gymnasium Vestfyns Gymnasium Faaborg Gymnasium Midtfyns Gymnasium Svendborg Gymnasium Nyborg Gymnasium u.f. Odense i alt Fyn i alt Bilag 21b. Klassebehovet sammenholdt med normalkapaciteten, Fyn Norm.Kap Odense Katedralskole Sct. Knuds Gymnasium Mulernes Legatskole Tornbjerg Gymnasium Nordfyns Gymnasium Fyns HF-kursus Odense i alt Middelfart Gymnasium Vestfyns Gymnasium Faaborg Gymnasium Midtfyns Gymnasium Svendborg Gymnasium Nyborg Gymnasium u.f. Odense i alt Fyn i alt OK: Kapaciteten sættes op til 30 klasser fra og med SK: Fra 1998 er regnet med at det udelukkende er 3-årig hf, der findes var det sidste år for oprettelse af hf. Kapaciteten sættes op til 30 klasser fra og med ML: Kapaciteten sættes op til 33 klasser fra og med TG: Kapaciteten sættes op til 30 klasser fra og med SØ: Kapaciteten sættes op til 21 klasser fra og med FH: Studenterkursusklasserne ophørte i 2000 (2 klasser) og 2001 (2 klasser). FH: Kapaciteten sættes op til 14 klasser fra og med MG: Kapaciteten sættes op til 22 klasser fra og med VG: Kapaciteten sættes op til 18 klasser fra og med Den sættes yderligere op til 20 klasser fra og med RI: Kapaciteten sættes op til 22 klasser fra og med SG: Fra 1998 er regnet med, at én af hf-klasserne er 3-årig søfarts-hf. Den sidste søfartsklasse er i det sidste år, 2007, lagt sammen med de to øvrige hf-klasser SG: Kapaciteten sættes op til 36 klasser fra og med Fra og med 2011 sættes den yderligere op til 39 klasser. NG: Det forudsættes, at der starter en Præ-IB hvert år fra Denne klasse fortsætter sammen med nytilgang af elever i en 2-årig IB med 1,5 klasse pr. årgang. NG: Kapaciteten sættes op til 26 klasser fra og med 2011 (incl. IB). Positive tal betyder overudnyttelse af kapaciteten, mens negative tal betyder ledig kapacitet. Kilde: Egne beregninger. Region Syddanmark 92 Carsten Ulstrup

94 Bilag 22. Ansøgertallet til skolerne, Fyn Ansøgere til gymnasiet Odense Katedralskole Sct. Knuds Gymnasium Mulernes Legatskole Tornbjerg Gymnasium Nordfyns Gymnasium Middelfart Gymnasium Vestfyns Gymnasium Faaborg Gymnasium Midtfyns Gymnasium Svendborg Gymnasium Nyborg Gymnasium Fyn i alt Hf-ansøgere Odense Katedralskole Sct. Knuds Gymnasium Mulernes Legatskole Middelfart Gymnasium Svendborg Gymnasium Nyborg Gymnasium Fyns HF-kursus Fyn i alt VUCFyn (Svendb. Hf-3) VUCFyn (Ærø Hf-2) VUCFyn (Ærø Hf-3) VUCFyn(Glamsbjerg Hf-2) 20 Samlet antal ansøgere Anm. Der er ikke lavet fremskrivninger af ansøgertallet til 2-årigt hf på VUCFyn i Svendborg, Ærø og Glamsbjerg. Kilde: Egne beregninger. Region Syddanmark 93 Carsten Ulstrup

95 Bilag 23. Antal ansøgere til Stx i Fredericia, Kolding og Vejle - En fremskrivning til Indledning Gymnasierne har fået stadig flere stx-ansøgere og -optagne. Det er derfor relevant at se nærmere på det forventede antal ansøgere i fremtiden for at se, om der vil blive evt. kapacitetsproblemer. Det er endvidere overvejet at se på hf-ansøgerne til de 5 gymnasier i Trekantområdet. En fremskrivning af disse ansøgertal er imidlertid vanskeligere, fordi de ikke kun afhænger af befolkningsudviklingen, men også af konjunkturudviklingen. Det er derfor i denne sammenhæng valgt at se bort fra hf. 2. Forudsætninger for fremskrivningen Der er valgt at anvende en forholdsvis mekanisk fremskrivningsmodel med få forudsætninger. For perioden kendes for hver kommune antal 16 årige samt ansøgertallene til gymnasierne i de tre kommuner. Endvidere kendes det forventede antal 16 årige frem til 2030 fra Danmarks Statistiks befolkningsprognose. Da langt hovedparten af ansøgerne til et gymnasium (stx og hf) kommer fra den samme kommune, som gymnasiet er beliggende i, antages det, at det er udviklingen i befolkningstallet i den relevante aldersgruppe i denne kommune, der har betydning for ansøgertallet. Det antages således, at stx-ansøgertallet afhænger af antal 16-årige i kommunen, og der kan derfor beregnes en gymnasiefrekvens for perioden, som for er antal ansøgere divideret med antal 16- årige. Det afgørende i modellen er at forudsige den forventede frekvens i perioden Der regnes her med to alternativer: - frekvensen antages i perioden (fremskrivningsperioden) at ligge fast på 2010-frekvensen - frekvensen antages at ændre sig i fremskrivningsperioden på samme måde, som den har ændret sig i den forudgående periode (beregnet ved lineær regression). Anvendelse af denne metode giver dog kun rimelige fremskrivninger, hvis udviklingen i estimationsperioden har været nogenlunde stabil. Det forventede ansøgertal kan herefter findes ved at multiplicere det forventede antal 16-årige med den forventede frekvens. Det antages endvidere, at antal optagne svarer til antal ansøgere, dvs. antallet, der ikke består optagelsesprøven eller falder fra af anden grund, opvejes af antal ansøgere efter ansøgningsfristens udløb og frem til uddannelsesstarten. I fremskrivningen er ikke taget hensyn til, at Kolding Gymnasium også har IB. Region Syddanmark 94 Carsten Ulstrup

96 3. Fremskrivninger Der ses først på udviklingen i antal 16-årige (basisårgangen) på kommuneniveau. I perioden har antallet af 16-årige været stigende i de tre kommuner, jvf. fig. 1, hvilket kan være en af forklaringerne på det stigende antal stx-ansøgere. Imidlertid vil antallet af 16-årige stagnere og være lidt faldende fra 2012, hvilket alt andet lige (uændret frekvens) vil betyde en nedgang i antallet af ansøgere. Fig. 1. Det faktiske ( ) og forventede ( ) antal 16-årige i Fredericia, Kolding og Vejle kommuner årige-Fredericia 16-årige-Kolding 16-årige-Vejle Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken Stigningen i antallet af 16-årige kan dog ikke alene forklare stigningen i antallet af ansøgere, fordi antallet af ansøgere er steget mere end antallet af 16-årige. Vi ser i fig. 2, at frekvensen (antal ansøgere i forhold til antal 16-årige) har været stigende i perioden bortset fra Kolding Gymnasium, dvs. antallet af ansøgere er steget mere end antallet af 16- årige. Ansøgertallene i estimationsperioden kan ses i fig. 3. Region Syddanmark 95 Carsten Ulstrup

97 Fig. 2. Stx-frekvensen (antal optagne/antal 16-årige) i samt den forventede frekvens, , under forudsætning af en fortsat stigning Fredericia Gymnasium Kolding Gymnasium Munkensdam Gymnasium Rosborg Gymnasium Rødkilde Gymnasium Kilde: Egne beregninger på basis af oplysninger fra skolerne samt fra Danmarks Statistik, Statistikbanken Fig. 3. Antal stx-ansøgere, , samt det forventede antal ansøgere, under antagelse af uændret hhv. stigende frekvens i fremskrivningsperioden Rosborg Gymnasium RoG (stigende frekvens) Rødkilde Gymnasium RøG (stigende frekvens) Fredericia Gymnasium FrG (stigende frekvens) Munkensdam Gymnasium MuG (stigende frekvens) Kolding Gymnasium KoG (stigende frekvens) Kilde: Egne beregninger Alternativ 1. Uændret frekvens i perioden Ved uændret frekvens vil antallet af stx-ansøgere svinge i samme takt som antallet af 16-årige, hvilket vil betyde et vigende antal ansøgere fra Omregner vi det til antal klasser (antallet af ansøgere divideret med 30), betyder det, at antallet af nye stx-klasser til Fredericia og Rødkilde gymnasier vil ligge på 9-10 klasser i det kommende 10-år, jvf. fig. Region Syddanmark 96 Carsten Ulstrup

98 4. På Rosborg Gymnasium vil antallet af nye stx-klasser være klasser, mens det vil ligge på 8 klasser på Munkensdam Gymnasium og 6-7 klasser på Kolding Gymnasium. Fig. 4. Antal stx-klasser ved en klassekvotient på 30 under antagelse uændret hhv. stigende frekvens i fremskrivningsperioden Rosborg Gymnasium RoG (stigende frekvens) Rødkilde Gymnasium RøG (stigende frekvens) Fredericia Gymnasium FrG (stigende frekvens) Munkensdam Gymnasium MuG (stigende frekvens) Kolding Gymnasium KoG (stigende frekvens) Kilde: Egne beregninger Alternativ 2. Stigende frekvens i perioden Den stigende tendens i stx-frekvensen i estimationsperioden er beregnet vha. lineær regression. Herved kan den forventede frekvens i fremskrivningsperioden beregnes som en lineær fortsættelse af udviklingen, jvf. fig. 2. Den stigende frekvens mere end opvejer den nedgang, der er i antal 16-årige efter 2012, hvorfor antal stxansøgere forventes fortsat at ville stige. Antallet af ansøgere til Fredericia, Munkensdam og Rødkilde gymnasier vil stige og stort set være af samme omfang i fremskrivningsperioden, jvf. fig. 4. Til Rosborg Gymnasium ventes ligeledes en stigning, men af større omfang. På Kolding Gymnasium ventes derimod et stagnerende ansøgertal Omregner vi det til antal klasser, betyder det, at antallet af nye stx-klasser til Fredericia, Munkensdam og Rødkilde gymnasier vil ligge på 9-10 klasser i det kommende 10-år, jvf. fig. 4. På Rosborg Gymnasium vil antallet af nye stx-klasser være klasser, mens det vil ligge på 6 klasser på Kolding Gymnasium. Antal nye klasser er derfor kun lidt over antallet i alternativ 1 på 10-årssigt. Forskellen bliver dog større, hvis vi ser længere frem. Konklusion Hvis stx-frekvensen fortsat stiger, vil der blive kapacitetsproblemer på især Rosborg Gymnasium, men også på Fredericia og Munkensdam gymnasier, hvorimod der ikke vil være kapacitetsproblemer ved uændret kapacitet. Dette er dog under forudsætning af, at antallet af nye hf-klasser ikke ændrer sig i perioden. Region Syddanmark 97 Carsten Ulstrup

99 Bilag 25. Afsluttet uddannelse15 år efter grundskolen blev forladt i fordelt højest fuldførte uddannelse og på kommuner Læsevejledning Der ses på højeste fuldførte uddannelse i 15 år efter afgangen fra grundskolen ( ) for 7 uddannelseskategorier - rækker) for 7 forskellige grupper: 1. Elever, der forlod grundskolen i i kommune X, og som i alle de følgende år fortsat har boet i kommune X 2a. Elever, der forlod grundskolen i i kommune X, og som i 2005 også er bosat i kommune X, men som i mindst 1 af de mellemliggende år har været bosat i en anden kommune i Region Syddanmark 2b. Elever, der forlod grundskolen i i kommune X, og som i 2005 også er bosat i kommune X, men som i mindst 1 af de mellemliggende år har været bosat i en anden kommune uden for Region Syddanmark 3a. Elever, der forlod grundskolen i i kommune X, men som i 2005 er bosat i en anden kommune i Region Syddanmark 3b. Elever, der forlod grundskolen i i kommune X, men som i 2005 er bosat i en anden kommune uden for Region Syddanmark 4a. Elever, der forlod grundskolen i i en kommune i Region Syddanmark (ikke kommune X), men som i 2005 er bosat i kommune X 4b. Elever, der forlod grundskolen i i en kommune uden for Region Syddanmark, men som i 2005 er bosat i kommune X Eksempel Af de elever, der forlod grundskolen i i Assens Kommune, og som i alle 15 følgende år har boet i Assens Kommune, dvs. gruppe 1, har 26% ikke fået yderligere uddannelse, 63,5% har fået en ungdomsuddannelse og 10,6% har fået en videregående uddannelse. Blandt de tilbagekomne er uddannelsesniveauet højere i den gruppe, der har været bosat uden for Region Syddanmark, dvs. gruppe 2b (50,6% har fået end videregående uddannelse) end den gruppe, der ikke har været ude af regionen, dvs. gruppe 2a (29,6%). Uddannelsesniveauet ligger mellem de to sidstnævnte grupper for den gruppe, der er rejst væk og 15 år efter er bosat i en anden kommune i Region Syddanmark, dvs. gruppe 3a, hvorimod de der er rejst væk og bosat uden for Region Syddanmark, dvs. gruppe 3b, har opnået det højeste uddannelsesniveau med kun 6,3% uden en uddannelses ud over grundskolen, 25,6% med en ungdomsuddannelse og 68,1% med en videregående uddannelse. Tilflytterne blandt de samme aldersgrupper, dvs. gruppe 4a og 4b, har et lavere uddannelsesniveau end fraflytterne, men højest, hvis de kommer fra et andet sted end Region Syddanmark. Assens 1 2a 2b 3a 3b 4a 4b 1. Grundskole 26,0 24,6 17,3 13,3 6,3 18,8 20,0 2. Gymnasial udd. 4,2 2,8 8,6 5,4 7,8 4,4 9,3 3. Erhvervsfaglig udd. 59,3 43,0 23,5 38,9 17,8 45,4 29,3 4. KVU 4,6 10,6 8,6 8,9 9,2 6,9 6,7 5. MVU 4,9 14,5 23,5 20,4 22,7 17,0 18,0 6. Bachelor 0,4 0,6 2,5 4,3 5,2 1,4 2,0 7. LVU 0,7 3,9 16,0 8,9 31,0 6,2 14,7 I alt - pct. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - abs Faaborg-Midtfyn 1 2a 2b 3a 3b 4a 4b 1. Grundskole 24,0 13,4 11,0 12,1 6,9 18,1 17,4 2. Gymnasial udd. 3,4 3,2 7,3 5,7 7,5 4,7 8,7 3. Erhvervsfaglig udd. 62,5 55,1 28,0 38,4 13,8 47,2 26,1 4. KVU 4,3 9,6 14,6 9,3 8,5 8,5 7,5 5. MVU 5,5 17,1 25,6 23,9 24,9 16,7 23,6 6. Bachelor 0,3 0,5 0,0 2,5 6,5 1,4 3,1 7. LVU 0,0 1,1 13,4 8,2 32,0 3,5 13,7 I alt - pct. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - abs Region Syddanmark 98 Carsten Ulstrup

100 Kerteminde 1 2a 2b 3a 3b 4a 4b 1. Grundskole 19,2 21,5 13,6 18,0 9,7 13,5 21,1 2. Gymnasial udd. 3,2 1,3 2,3 5,5 7,0 4,5 8,5 3. Erhvervsfaglig udd. 58,4 48,1 38,6 39,8 21,6 50,0 28,2 4. KVU 4,0 7,6 13,6 7,5 6,5 7,8 7,0 5. MVU 12,0 19,0 22,7 20,1 19,5 16,0 19,7 6. Bachelor 0,0 1,3 2,3 3,0 7,0 2,9 2,8 7. LVU 3,2 1,3 6,8 6,0 28,6 5,3 12,7 I alt - pct. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - abs Middelfart 1 2a 2b 3a 3b 4a 4b 1. Grundskole 17,8 14,4 11,9 12,9 6,0 16,2 13,2 2. Gymnasial udd. 4,7 5,5 7,6 6,6 10,5 5,9 6,0 3. Erhvervsfaglig udd. 61,6 46,6 35,6 37,4 15,4 37,9 27,2 4. KVU 8,1 10,3 10,2 8,6 6,0 9,7 9,3 5. MVU 7,0 19,9 23,7 22,0 20,2 20,9 25,2 6. Bachelor 0,4 2,1 2,5 4,8 6,8 2,1 2,6 7. LVU 0,4 1,4 8,5 7,8 35,0 7,4 16,6 I alt - pct. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - abs Langeland 1 2a 2b 3a 3b 4a 4b 1. Grundskole 25,2 17,1 25,0 13,5 12,2 37,8 25,0 2. Gymnasial udd. 1,5 11,4 6,3 7,1 13,0 0,0 9,4 3. Erhvervsfaglig udd. 64,1 42,9 25,0 39,7 19,5 37,8 37,5 4. KVU 6,9 14,3 0,0 14,9 10,6 2,7 9,4 5. MVU 2,3 14,3 18,8 20,6 14,6 21,6 12,5 6. Bachelor 0,0 0,0 6,3 2,1 9,8 0,0 0,0 7. LVU 0,0 0,0 18,8 2,1 20,3 0,0 6,3 I alt - pct. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - abs Nordfyns 1 2a 2b 3a 3b 4a 4b 1. Grundskole 28,2 18,3 4,7 13,6 6,8 17,6 17,8 2. Gymnasial udd. 3,2 3,3 9,3 6,8 8,7 4,0 8,9 3. Erhvervsfaglig udd. 56,0 52,5 39,5 36,0 23,3 51,8 24,4 4. KVU 6,0 15,0 11,6 8,4 9,2 7,1 8,9 5. MVU 5,6 8,3 25,6 24,4 19,9 14,7 24,4 6. Bachelor 0,0 0,8 2,3 4,2 6,3 1,1 1,1 7. LVU 0,9 1,7 7,0 6,6 25,7 3,7 14,4 I alt - pct. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - abs Nyborg 1 2a 2b 3a 3b 4a 4b 1. Grundskole 19,9 11,7 13,5 19,1 10,1 20,8 23,7 2. Gymnasial udd. 4,2 3,9 5,6 8,1 12,9 5,3 10,3 3. Erhvervsfaglig udd. 58,2 35,9 34,8 34,0 20,3 45,3 32,0 4. KVU 5,5 6,8 11,2 9,7 5,6 6,1 7,2 5. MVU 11,6 35,0 23,6 19,4 18,5 18,4 14,4 6. Bachelor 0,0 1,0 5,6 3,6 8,0 1,6 1,0 7. LVU 0,6 5,8 5,6 6,1 24,5 2,4 11,3 I alt - pct. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - abs Odense 1 2a 2b 3a 3b 4a 4b 1. Grundskole 21,5 27,7 15,4 18,6 9,9 9,6 8,1 2. Gymnasial udd. 5,9 5,8 8,2 4,9 9,3 8,1 12,0 3. Erhvervsfaglig udd. 41,2 45,4 28,8 46,0 16,5 27,3 18,2 4. KVU 6,3 5,5 10,1 6,3 6,2 8,6 5,8 5. MVU 17,4 12,8 18,2 16,6 20,3 26,3 23,3 6. Bachelor 1,9 1,2 4,5 1,6 7,5 6,0 7,5 7. LVU 5,7 1,5 14,8 6,0 30,3 14,1 25,1 I alt - pct. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - abs Region Syddanmark 99 Carsten Ulstrup

101 Svendborg 1 2a 2b 3a 3b 4a 4b 1. Grundskole 15,6 15,7 11,7 14,7 10,3 14,9 16,4 2. Gymnasial udd. 4,7 2,4 8,7 5,0 9,7 4,1 6,1 3. Erhvervsfaglig udd. 60,7 55,1 39,8 37,5 20,9 34,5 18,8 4. KVU 5,1 8,7 8,7 10,0 8,9 8,6 10,6 5. MVU 12,9 15,0 22,8 19,2 19,8 32,5 32,8 6. Bachelor 0,5 0,8 2,9 3,4 6,1 2,0 2,4 7. LVU 0,5 2,4 5,3 10,2 24,2 3,4 13,0 I alt - pct. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - abs Ærø 1 2a 2b 3a 3b 4a 4b 1. Grundskole 23,5 8,6 20,0 13,0 13,5 0,0 17,6 2. Gymnasial udd. 0,0 2,9 0,0 3,0 5,2 21,4 0,0 3. Erhvervsfaglig udd. 52,9 60,0 50,0 55,0 22,9 28,6 35,3 4. KVU 17,6 5,7 10,0 9,0 5,2 14,3 17,6 5. MVU 5,9 20,0 20,0 18,0 24,0 35,7 17,6 6. Bachelor 0,0 2,9 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 7. LVU 0,0 0,0 0,0 2,0 22,9 0,0 11,8 I alt - pct. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - abs Fredericia 1 2a 2b 3a 3b 4a 4b 1. Grundskole 27,7 21,2 12,9 15,9 7,6 17,5 21,1 2. Gymnasial udd. 4,9 4,4 11,5 7,2 11,0 5,3 6,5 3. Erhvervsfaglig udd. 48,7 39,8 34,5 36,4 19,1 40,0 33,6 4. KVU 5,0 9,7 10,8 8,1 10,0 7,6 9,5 5. MVU 10,9 22,1 20,9 19,1 23,2 21,0 16,8 6. Bachelor 2,1 0,0 2,2 2,6 6,0 1,8 1,3 7. LVU 0,7 2,7 7,2 10,7 23,2 6,8 11,2 I alt - pct. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - abs Kolding 1 2a 2b 3a 3b 4a 4b 1. Grundskole 22,5 19,1 12,3 19,3 8,3 9,6 10,6 2. Gymnasial udd. 5,8 5,0 8,4 6,1 9,9 6,4 6,8 3. Erhvervsfaglig udd. 53,1 44,8 36,9 38,9 18,4 34,6 28,1 4. KVU 5,2 7,5 12,3 9,3 9,2 11,2 11,1 5. MVU 10,6 19,9 15,9 17,6 19,3 22,9 18,1 6. Bachelor 1,2 1,7 2,9 2,0 6,3 3,9 4,1 7. LVU 1,6 2,1 11,3 7,0 28,6 11,3 21,1 I alt - pct. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - abs Vejle 1 2a 2b 3a 3b 4a 4b 1. Grundskole 19,9 15,8 15,0 12,9 9,6 10,2 13,8 2. Gymnasial udd. 7,0 7,1 9,0 5,9 8,4 6,7 6,8 3. Erhvervsfaglig udd. 52,8 42,1 31,8 37,2 22,9 39,0 32,8 4. KVU 5,0 8,2 8,1 7,0 7,3 9,6 8,4 5. MVU 13,8 20,2 22,0 21,2 22,0 23,4 24,1 6. Bachelor 0,7 2,2 3,1 4,4 6,3 2,1 2,6 7. LVU 0,7 4,4 11,0 11,4 23,5 9,0 11,4 I alt - pct. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - abs Billund 1 2a 2b 3a 3b 4a 4b 1. Grundskole 20,6 13,0 16,2 12,2 6,8 22,2 15,7 2. Gymnasial udd. 6,9 10,4 8,1 7,3 8,8 10,5 12,4 3. Erhvervsfaglig udd. 65,7 45,5 41,9 40,0 23,1 49,4 38,0 4. KVU 3,4 5,2 9,5 10,2 5,5 5,6 8,3 5. MVU 3,4 20,8 18,9 19,6 22,7 9,3 17,4 6. Bachelor 0,0 2,6 0,0 2,9 7,1 0,6 2,5 7. LVU 0,0 2,6 5,4 7,8 26,0 2,5 5,8 I alt - pct. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - abs Region Syddanmark 100 Carsten Ulstrup

102 Esbjerg 1 2a 2b 3a 3b 4a 4b 1. Grundskole 19,3 24,4 11,4 15,3 8,2 16,5 17,7 2. Gymnasial udd. 5,5 5,6 8,3 5,9 9,2 6,7 5,6 3. Erhvervsfaglig udd. 49,7 39,5 34,8 34,3 17,6 32,9 22,2 4. KVU 4,5 7,1 12,4 7,0 7,9 8,4 6,7 5. MVU 18,6 18,8 24,0 24,0 22,4 25,7 24,4 6. Bachelor 0,9 1,1 2,6 3,2 7,1 1,8 2,8 7. LVU 1,5 3,4 6,4 10,3 27,5 8,1 20,5 I alt - pct. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - abs Fanø 1 2a 2b 3a 3b 4a 4b 1. Grundskole 0,0 0,0 14,3 8,9 3,7 0,0 14,3 2. Gymnasial udd. 11,1 0,0 14,3 11,1 9,3 5,6 0,0 3. Erhvervsfaglig udd. 55,6 57,1 42,9 28,9 14,8 33,3 28,6 4. KVU 11,1 0,0 0,0 15,6 9,3 22,2 14,3 5. MVU 22,2 42,9 28,6 28,9 18,5 27,8 14,3 6. Bachelor 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3 0,0 0,0 7. LVU 0,0 0,0 0,0 6,7 35,2 11,1 28,6 I alt - pct. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - abs Varde 1 2a 2b 3a 3b 4a 4b 1. Grundskole 14,6 16,9 8,9 14,7 5,6 24,2 19,3 2. Gymnasial udd. 2,6 4,9 5,5 5,3 9,4 4,8 6,4 3. Erhvervsfaglig udd. 61,4 43,0 43,8 36,9 22,1 44,2 42,5 4. KVU 6,5 10,6 13,0 8,9 9,4 6,1 6,4 5. MVU 13,9 19,7 21,2 22,9 24,5 14,5 18,0 6. Bachelor 0,5 2,1 2,1 1,9 5,6 1,3 1,3 7. LVU 0,5 2,8 5,5 9,4 23,4 4,8 6,0 I alt - pct. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - abs Vejen 1 2a 2b 3a 3b 4a 4b 1. Grundskole 24,5 18,2 15,7 12,6 8,7 18,7 15,1 2. Gymnasial udd. 5,1 7,0 8,6 9,0 8,7 4,1 5,0 3. Erhvervsfaglig udd. 61,5 46,9 41,4 37,2 21,5 48,5 40,3 4. KVU 4,3 9,1 10,0 7,5 6,8 7,4 7,2 5. MVU 3,4 18,2 15,7 23,5 20,1 14,4 20,9 6. Bachelor 0,6 0,0 1,4 1,9 6,0 1,4 2,9 7. LVU 0,6 0,7 7,1 8,3 28,3 5,4 8,6 I alt - pct. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - abs Haderslev 1 2a 2b 3a 3b 4a 4b 1. Grundskole 21,7 23,0 13,6 13,8 4,1 16,7 19,0 2. Gymnasial udd. 4,6 5,9 11,4 6,3 7,7 6,8 7,7 3. Erhvervsfaglig udd. 56,4 40,6 29,3 37,5 19,8 40,6 36,9 4. KVU 5,3 7,5 13,6 9,9 12,2 7,0 8,9 5. MVU 10,5 19,3 21,4 21,5 20,2 23,0 12,5 6. Bachelor 0,8 1,6 2,9 2,6 6,4 1,4 2,4 7. LVU 0,6 2,1 7,9 8,3 29,6 4,5 12,5 I alt - pct. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - abs Sønderborg 1 2a 2b 3a 3b 4a 4b 1. Grundskole 17,2 19,6 10,7 10,3 3,7 12,0 16,1 2. Gymnasial udd. 5,0 4,5 7,4 6,2 11,7 6,8 2,2 3. Erhvervsfaglig udd. 60,5 34,2 32,0 26,5 15,8 35,6 26,8 4. KVU 5,6 11,1 9,2 8,4 8,2 8,8 5,8 5. MVU 10,3 25,6 25,0 30,6 22,3 23,9 25,9 6. Bachelor 0,8 1,5 4,0 2,7 8,5 2,0 3,1 7. LVU 0,6 3,5 11,8 15,4 29,7 11,0 20,1 I alt - pct. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - abs Region Syddanmark 101 Carsten Ulstrup

103 Tønder 1 2a 2b 3a 3b 4a 4b 1. Grundskole 23,6 17,1 11,7 9,3 5,3 24,3 18,3 2. Gymnasial udd. 7,7 9,5 11,7 6,9 11,5 7,9 9,9 3. Erhvervsfaglig udd. 57,4 47,5 36,4 39,9 19,0 43,4 40,8 4. KVU 5,6 9,5 10,4 10,3 9,2 8,5 7,0 5. MVU 5,6 16,5 22,1 23,1 23,7 11,6 12,7 6. Bachelor 0,0 0,0 1,3 2,4 5,6 1,1 0,0 7. LVU 0,0 0,0 6,5 8,1 25,7 3,2 11,3 I alt - pct. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - abs Aabenraa 1 2a 2b 3a 3b 4a 4b 1. Grundskole 18,3 13,7 9,7 13,5 5,5 14,1 26,5 2. Gymnasial udd. 5,8 4,7 8,0 7,7 11,9 5,5 4,2 3. Erhvervsfaglig udd. 61,5 48,1 38,9 36,1 18,1 43,3 30,7 4. KVU 4,8 10,4 6,9 8,0 6,9 11,0 5,4 5. MVU 9,2 22,2 18,3 24,9 21,8 16,2 16,9 6. Bachelor 0,2 0,5 4,6 2,4 7,4 0,8 2,4 7. LVU 0,2 0,5 13,7 7,5 28,5 9,1 13,9 I alt - pct. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - abs Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel. Region Syddanmark 102 Carsten Ulstrup

104 Bilag 26. Regionale og landsuddannelsesprofiler, 2009 Se forklaring og eksempel på tolkning i bilag 27. Kilde: urer.aspx?menuid= Hele landet Region Syddanmark Region Syddanmark 103 Carsten Ulstrup

105 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark 104 Carsten Ulstrup

106 Region Midtjylland Region Nordjylland Region Syddanmark 105 Carsten Ulstrup

107 Hele landet, drenge Hele landet, piger Region Syddanmark 106 Carsten Ulstrup

108 Region Syddanmark, drenge Region Syddanmark, piger Region Syddanmark 107 Carsten Ulstrup

109 Region Hovedstaden, drenge Region Hovedstaden, piger Region Syddanmark 108 Carsten Ulstrup

110 Region Sjælland, drenge Region Sjælland, piger Region Syddanmark 109 Carsten Ulstrup

111 Region Midtjylland, drenge Region Midtjylland, piger Region Syddanmark 110 Carsten Ulstrup

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Bilag til Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Kapitel 7: Uddannelsesprofiler - Vil de overordnede uddannelsespolitiske målsætninger være opnået i kommunerne og regionen i 2015/2020?

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013 Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 213 Kapitel 6: Elever og studerende på uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark Afsnit 6.6 Fremskrivning af ansøger- og klassetal i

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Søgningen til ungdomsuddannelserne siden 1999 fra folkeskolerne i kommunerne i Region Syddanmark

Søgningen til ungdomsuddannelserne siden 1999 fra folkeskolerne i kommunerne i Region Syddanmark Region Syddanmark Uddannelse & Strukturfonde Uddannelsesgruppen 27. juli 2007 Carsten Ulstrup Søgningen til ungdomsuddannelserne siden 1999 fra folkeskolerne i kommunerne i Region Syddanmark 1. Indledning

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Bilag til Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Kapitel 6: Elever og studerende på uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark Regional udvikling Strategi og Analyse 14 Indledning

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013 Kapitel 9: Uddannelsessituationen i kommunerne - en sammenfatning

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013 Kapitel 9: Uddannelsessituationen i kommunerne - en sammenfatning Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013 Kapitel 9: Uddannelsessituationen i kommunerne - en sammenfatning Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Uddannelse er et

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Kapitel 5: Uddannelsesprofiler. Når regionen og kommunerne de overordnede uddannelsespolitiske målsætninger i 2015? Chefanalytiker Carsten

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013 Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013 Kapitel 6: Elever og studerende på uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark Afsnit 6.5 Fremskrivning af antal ansøgere til og

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2015

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2015 Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2015 Kapitel 3: Uddannelsesniveauet Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Der blæser for tiden mange uddannelsespolitiske vinde

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013 Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013 Kapitel 6: Elever og studerende på uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning

Læs mere

Uddannelsesniveauet, 2006, i de 5 regioner samt kommunerne i Region Syddanmark

Uddannelsesniveauet, 2006, i de 5 regioner samt kommunerne i Region Syddanmark Uddannelse & Strukturfonde Uddannelsesgruppen 22. august 27 Carsten Ulstrup Uddannelsesniveauet, 26, i de 5 regioner samt kommunerne i Hensigten i dette notat er på et overordnet niveau at lave en kort

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2015

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2015 Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2015 Kapitel 7: Elever og studerende på uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning

Læs mere

21. april Temadrøftelse om uddannelsesinstitutioner med faldende elevtal

21. april Temadrøftelse om uddannelsesinstitutioner med faldende elevtal 21. april 2010 Temadrøftelse om uddannelsesinstitutioner med faldende elevtal Uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark Udfordring: Eleverne søger generelt til de større byer og væk fra de små byer

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2015 Kapitel 6: Søgningen til uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2015 Kapitel 6: Søgningen til uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2015 Kapitel 6: Søgningen til uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Der blæser

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

SYDDAnSk UDDAnnElSES- AftAlES EffEktmoDEl

SYDDAnSk UDDAnnElSES- AftAlES EffEktmoDEl uddannelser i verdensklasse SYDDAnSk UDDAnnElSES- AftAlES EffEktmoDEl Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne Landbrugsskolerne De

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Sammenfatning. Chefanalytiker Carsten Ulstrup Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Sammenfatning. Chefanalytiker Carsten Ulstrup Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Sammenfatning Chefanalytiker Carsten Ulstrup Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Uddannelse er en væsentlig parameter for vækst

Læs mere

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.07 baggrund og analyse Hjerner tur/retur I Syddanmark ser det ikke for godt ud med at lokke folk hjem igen.

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt BILAG 1: Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 4 i dansk og matematik fordelt på

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 3. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 6 i bundne prøvefag

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Chefanalytiker Carsten Ulstrup Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Chefanalytiker Carsten Ulstrup Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Chefanalytiker Carsten Ulstrup Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2014

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2014 Vejledning om udarbejdelse af Målrappering 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Erhvervsrettede uddannelser (med undtagelse af Social- og Sundhedsskoler) Kvalitets-

Læs mere

Antal. LO-Storkøbenhavn 1352 53 4,1 % 307 29,4 % BEC Business Education College 33-2 -5,7 % -32-49,2 % Niels Brock 8-10 -55,6 % -1-11,1 %

Antal. LO-Storkøbenhavn 1352 53 4,1 % 307 29,4 % BEC Business Education College 33-2 -5,7 % -32-49,2 % Niels Brock 8-10 -55,6 % -1-11,1 % Den 22. juni 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUDSULOIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på tal for perioden april måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 %

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 % Den 20. maj 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUPDUWVIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på praktikpladstal for marts måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

Udfordringer og muligheder

Udfordringer og muligheder Udfordringer og muligheder Unge temadag 24/6 2013 Karl Schmidt 24.000 unge på offentlig forsørgelse i Syddanmark Antal unge (16-29 år) på offentlig forsørgelse i Syddanmark eks. fleksjob 30.000 Over halvdelen

Læs mere

Høring - praksisplan for fysioterapi

Høring - praksisplan for fysioterapi Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Sundhedsområdet Dette udkast sendes nu i høring hos de 22 kommuner, Sundhedsstyrelsen, Region Syddanmark, Kiropraktorkredsforeningen, Danske Patienter og samtlige

Læs mere

Samlet bilagsmateriale til. Kommunal Rekruttering i Syddanmark

Samlet bilagsmateriale til. Kommunal Rekruttering i Syddanmark Samlet bilagsmateriale til Kommunal Rekruttering i Syddanmark Indhold Assens - - - - - - - - - - - 1 Nordfyn - - - - - - - - - - - 14 Billund - - - - - - - - - - - 2 Region Syddanmark - - 15 Esbjerg -

Læs mere

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Regeringen har som led i Kvalitetsreformen besluttet, at alle, der tager en ungdomsuddannelse, fra februar 2010 vil få mulighed for at deltage

Læs mere

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU 101108 Akademisk Studenterkursus Studenterkursus 76 101115 Rysensteen Gymnasium 756 101117 Sankt Annæ Gymnasium 377 101118 Christianshavns Gymnasium 542 101120

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

Notat om uddannelsesinstitutioner med faldende elevantal

Notat om uddannelsesinstitutioner med faldende elevantal Notat om uddannelsesinstitutioner med faldende elevantal Indledning Foranlediget af lukningen af Skårup Seminarium har Regionsrådet ønsket at få en beskrivelse af ansøgnings- og optagelsesmønsteret til

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

2. Uddannelse i Danmark

2. Uddannelse i Danmark 2. Uddannelse i Danmark 2.1. Uddannelsessystemet i Danmark Danmark har et parallelt uddannelsessystem, jvf. fig. 2.1 1 : - det ordinære uddannelsessystem - voksen- og efteruddannelsessystemet Disse vil

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Bilag til svar på UDU alm. Del. Spørgsmål 207 Tællingsår-kvartal-måned 2008 Uddannelse.1 Hovedområde Gymnasiale uddannelser Uddannelse.4

Læs mere

effektmodel 2012 uddannelser i verdensklasse

effektmodel 2012 uddannelser i verdensklasse uddannelser i verdensklasse Syddansk Uddannelsesaftales effektmodel 2012 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne Landbrugsskolerne

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013 Kapitel 4: Hvad søger de unge fra 9. og 10. klasse - fordelt på kommuner?

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013 Kapitel 4: Hvad søger de unge fra 9. og 10. klasse - fordelt på kommuner? Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013 Kapitel 4: Hvad søger de unge fra 9. og 10. klasse - fordelt på kommuner? Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Uddannelse

Læs mere

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014 Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og tiende klasse 14 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og tiende klasse, som eleverne i niende og tiende klasse har

Læs mere

Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år

Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år 30. august 2007 Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i juli måned 2007 var

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Uddannelsesparate Unge

Uddannelsesparate Unge Uddannelsesparate Unge Onsdag den 13. november 213 Hotel Australia Dagens program 9.3. Velkommen v/ kontorchef Peter Graversen, Beskæftigelsesregion Syddanmark. 11.15 Kontanthjælpsreform med fokus på de

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Svar på spørgsmål 65 (Alm. del - bilag >): I brev af 11. januar 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 65 (Alm. del - bilag >): I brev af 11. januar 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Svar på Spørgsmål 65 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567

Læs mere

Vejle, 15. november 2011 KKU

Vejle, 15. november 2011 KKU Vejle, 15. november 2011 KKU Referat fra KKU-møde 30 august vedr. punktet: Region Syddanmarks uddannelsesstrategi og handlingsplan Under drøftelsen af dette punkt blev behovene for at synliggøre indsatsen

Læs mere

Udgifter til markedsføring på ungdomsuddannelserne

Udgifter til markedsføring på ungdomsuddannelserne NOTAT Udgifter til markedsføring på ungdomsne 2011-2016 Danske er har udarbejdet en analyse, der viser ungdomsnes markedsføringsudgifter. Analysen er foretaget på baggrund af regnskabstal fra Undervisningsministeriets

Læs mere

Ændringsforslag til Forslag til råstofindvindingsplan 2008-2020 for Region Syddanmark

Ændringsforslag til Forslag til råstofindvindingsplan 2008-2020 for Region Syddanmark Ændringsforslag til Forslag til råstofindvindingsplan 2008-2020 for Region Syddanmark Kortbilag 3 med det samlede nye forslag Graveområder og interesseområder er vist på oversigtskort over kommuner eller

Læs mere

Frafald på ungdomsuddannelser. Syddanmark. Rapport udarbejdet for Region Syddanmark. Oktober 2009

Frafald på ungdomsuddannelser. Syddanmark. Rapport udarbejdet for Region Syddanmark. Oktober 2009 Frafald på ungdomsuddannelser i Region Syddanmark Rapport udarbejdet for Region Syddanmark Oktober 2009 Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark Phone: +45 5051 5225 CVR: 2867 2322 www.manto-as.dk

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Tabel 2 - hele - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 0,00 621402 IBC International

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Uddannelsestal Middelfart Kommune

Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelse til alle II Redigeret og publiceret af Ungdommens Uddannelsesvejledning Lillebælt April 2009 Indhold Uddannelsestal Middelfart Kommune... Uddannelse til alle

Læs mere

Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere

Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere Notat Nærværende notat besvarer Udvalget for Arbejdsmarked og Integrations forespørgsel omhandlende en nærmere afdækning af de 18-29-årige uddannelseshjælpsmodtagere, herunder dels effekten af jobcentrets

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2013 og 2014. Bilaget indeholder 15 tabeller. Tabel

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds september 2008 2007 2007 i %

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Orientering om fordeling af midler til strategisk kompetenceløft og tilskud til praktikpladsopsøgende indsats Strategisk kompetenceløft Regeringen

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og 1. klasse mv. 216 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsuddannelserne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx Viborg Katedralskole Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Sønderborg 51 31 60,8 Aurehøj Gymnasium 70 49 70 Bagsværd

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL FKB Administration AMU-Djursland 15 0,0 BEC Business Education College (Ballerup EUC) 1.180 1,8 2.099 3,9 2.677 2,8 Bornholms Erhvervsskole 5 0,0 Business College Horsens 704 1,1 975 1,8 2.238 2,3 1.965

Læs mere

Fyn. Ændring i forhold til samme måned i Ændring i forhold til samme måned i 2015 i % A-kassegrupper og a-kasser Juli Antal fuldtidsledige

Fyn. Ændring i forhold til samme måned i Ændring i forhold til samme måned i 2015 i % A-kassegrupper og a-kasser Juli Antal fuldtidsledige A-kassegrupper og a-kasser Juli 2016 Vælg kommune/område: Fyn til samme måned i 2015 til samme måned i 2015 i % Ledighedsproce nt Forsikrede i alt 7.504-995 -11,7 4,1 Selvstændige 427-95 -18,2 2,7 DANA

Læs mere

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark Pressemeddelelse: 1.juni Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i april måned var på 3,5% af arbejdsstyrken.

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 2012 i i % Ledighed i

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds februar 2013 i i % Ledighed i

Læs mere

Ledigheden opdelt på kommuner i Syddanmark

Ledigheden opdelt på kommuner i Syddanmark Ledigheden opdelt på kommuner i Syddanmark samme måned i 2006 samme måned i 2006 i % Ledigheds i forhold til arbejdsstyrken Assens 666-240 -26,5% 3,3% Faaborg-Midtfyn 616-376 -37,9% 2,5% Kerteminde 338-102

Læs mere

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark. Odense, den 8. marts 2007

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark. Odense, den 8. marts 2007 Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark Odense, den 8. marts 2007 De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i januar måned 2007 var

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds juli 2008 i % Ledighed i alt

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds december 2008 i % Ledighed i

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe,

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Antal Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtidsledige til samme måned i til samme måned Ledighedsprocent februar 2011 ledige i i % Ledighed

Læs mere

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse Det seneste år har flere unge fået en ungdomsuddannelse end tidligere. Ser man på de unge 10 år efter 9. klasse, hvor de fleste vil være

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Chefanalytiker Carsten Ulstrup Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Chefanalytiker Carsten Ulstrup Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Chefanalytiker Carsten Ulstrup Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a- kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a- kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a- kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds marts 2008 i % Ledighed i alt

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Tabel 1 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere

Tabel 1 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere Godkendt institution 2205 Finansiel rådgivning og forsikring Geografisk dækningsområde Minimumsaktivitet (årselever) Total aktivitet 2010 (årselever) Difference (årslever) % af minimumsaktivitet CPH WEST

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Uddannelser i verdensklasse. Uddannelsesbarometer REGION SYDDANMARK

Uddannelser i verdensklasse. Uddannelsesbarometer REGION SYDDANMARK Uddannelser i verdensklasse Uddannelsesbarometer 2015 REGION SYDDANMARK Uddannelsesbarometeret 2015 Uddannelsesniveauet i Syddanmark skal styrkes. Det er nødvendigt, hvis vi i fremtiden vil have en region

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark Pressemeddelelse: 26. april Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i marts måned var på 3,7 % af arbejdsstyrken.

Læs mere

konklusioner borgerne

konklusioner borgerne Borgerne Dette afsnit beskriver borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Borgernes karakteristika påvirker i væsentlig grad hvilke services, kommunen skal levere. Derudover sætter borgerne i høj grad rammerne

Læs mere

4 ud af 10 opfylder ikke karakterkrav på 7 til gymnasiet

4 ud af 10 opfylder ikke karakterkrav på 7 til gymnasiet 4 ud af 10 opfylder ikke karakterkrav på 7 til gymnasiet Indfører man et karakterkrav på 7 i dansk og matematik fra afgangsprøverne for at komme ind på de gymnasiale uddannelser, vil det ramme mange tusinde

Læs mere

Det syddanske udbud af feriehuse og deres omgivelser

Det syddanske udbud af feriehuse og deres omgivelser Det syddanske udbud af feriee og deres omgivelser Udarbejdet af Carl Henrik Marcussen, Center for Regional- og Turismeforskning for Region Syddanmark August 203 Titel: Det syddanske udbud af feriee og

Læs mere

Implementeringsoversigt nye studieordninger 2016

Implementeringsoversigt nye studieordninger 2016 Implementeringsoversigt nye studieordninger 2016 2/1/2016 9/1/2016 2/1/2017 9/1/2017 2/1/2018 9/1/2018 2/1/2019 9/1/2019 Sept. 2014 4. semester 5. semester 6. semester 7. semester Feb.2015 3. semester

Læs mere

Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009

Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Her bor borgerpanelet Borgerpanelet er jævnt fordelt i regionens kommuner med et stort antal i større kommuner som Odense,

Læs mere

VALGPROCEDURE. Den 17. juli Sagsnr Dok.nr

VALGPROCEDURE. Den 17. juli Sagsnr Dok.nr VALGPROCEDURE ved elektronisk valg til PLO Syddanmark Den 17. juli 2012 Sagsnr. 2012-2051 2051 Dok.nr. 625623 Tidspunkt for valg PLO-R tager ved hvert valg konkret stilling til tidspunkt for afvikling

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 25.404-4.952-16,3%

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 26.175-4.239-13,9%

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 23.136-4.548-16,4%

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds maj 2013 i % Ledighed i alt

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt Bilag Tabel 1 Antal årsværk og på VUC Kommune Institution Albertslund Kommune Vestegnen & VUC 162 153

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 20 20 i 20 i % Ledighed

Læs mere

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgetallene Som tidligere år har GL søgt at indsamle alle søgetallene for de gymnasiale uddannelser for skolestart i 2015. Søgetallene er indhentet hos regioner

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i juni-måned Antal fuldtidsledige. Ændring i forhold til samme måned i 2006.

Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i juni-måned Antal fuldtidsledige. Ændring i forhold til samme måned i 2006. Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i juni-måned 2007 Kommuner i Syddanmark jun-07 fuldtids 2006 Ændring i forhold til 2006 i Ledigheds Assens 667-142 -17,6 3,3 Faaborg-Midtfyn 621-308 -33,2 2,5

Læs mere