K K R S Y D D A N M A R K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K K R S Y D D A N M A R K"

Transkript

1 REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: :00 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, videnscenter og forum for fælles initiativer og beslutninger. Vision KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn for borgerne og samfundet.

2 Deltagerfortegnelse Godkendelse af referat Godkendelse af referat fra mødet i KKR Syddanmark den 10. juni Regionalpolitiske sager Regional vækst- og udviklingsstrategi Aftale med Væksthus Syddanmark for Infrastruktur i region Syddanmark Redningsberedskabet status på samarbejde om færre kommunale enheder Fordeling af flygtningekvoter i Møde i kommunekontaktudvalget den 23. september Høring af sundhedsaftale Orientering om praksisplan i høring hos de 22 kommuner Udpegninger Udpegning til Uddannelsesudvalget for VUC Syd Udpegning af suppleant til medlem i KKR Syddanmark KKR Siden sidst Meddelelser Punkter til næste møde Dagsordenspunkter til mødet den 14. november Eventuelt SIDE 2

3 Deltagerfortegnelse Deltagere Søren Steen Andersen, Assens Kommune Ib Kristensen, Billund Kommune Johnny Søtrup, Esbjerg Kommune Christian Thygesen, Faaborg-Midtfyn Kommune Hans Jørgensen, Faaborg-Midtfyn Kommune Hans Peter Geil, Haderslev Kommune Jørn Pedersen, Kolding Kommune Steen Dahlstrøm, Middelfart Kommune Anni B. Tyrrestrup, Middelfart Kommune Morten Andersen, Nordfyns Kommune Kenneth Muhs, Nyborg Kommune Anker Boye, Odense Kommune Lars Erik Hornemann, Svendborg Kommune Laurids Rudebeck, Tønder Kommune Erik Buhl Nielsen, Varde Kommune Jørgen Otto Jørgensen, Ærø Kommune Thomas Andresen, Aabenraa Kommune Povl Kylling Petersen, Aabenraa Kommune John Snedker, Esbjerg Kommune Hanne Ringgaard Møller, Svendborg Kommune Torben Elsig-Pedersen, Vejle Kommune Steen Møller, Odense Kommune Frank Schmidt-Hansen, Vejen Kommune Henrik Vallø, Esbjerg Kommune Diana Mose Olsen, Esbjerg Kommune Jens Otto Dahlhøj, Nordfyns Kommune Bjarne Jensen, Billund Kommune Sarah Nørris Christensen, Esbjerg Kommune Per Berga Rasmussen, Odense Kommune Egon Fræhr, Vejen Kommune Jacob Bjerregaard, Fredericia Kommune Bjarne Nielsen, Langeland Kommune Jens Munk, Svendborg Kommune Jørgen Thøgersen, Vejen Kommune Oluf Lykke Nielsen, Kolding Kommune SIDE 3

4 KL-bestyrelse-/udvalgsmedlemmer Jane Jegind, KL`s Børne- og Kultur udvalg Jens Christian Gjesing, KL`s Internationale udvalg Anne Møllegaard Mortensen, KL`s Social og Sundheds udvalg Fra sekretariatet Birgitte Lambrechtsen (referent) Filip Dalengaard (referent) Anders B. Kristensen, KL Afbud Christian Haugk, Kolding Kommune Hans Luunbjerg, Kerteminde Kommune Erik Nørreby, Fanø Kommune Erik Christensen, Nyborg Kommune Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Arne Sigtenbjerggaard, Vejle Kommune Peter Kofod Poulsen, Haderslev Kommune Sonja Rasmussen, Kerteminde Kommune Lone Myrhøj, Vejle Kommune Søren Peschardt, Vejle Kommune Holger Gorm Petersen, Vejle Kommune Jesper Kiel, KL`s Teknik- og Miljø udvalg Jane Findahl, KL`s Arbejdsmarkeds-og Erhvervs udvalg Per Bødker Andersen, KL`s Internationale udvalg SIDE 4

5 1. Godkendelse af referat 1.1. Godkendelse af referat fra mødet i KKR Syddanmark den 10. juni 2014 SAG bel Baggrund Godkendelse af referat fra mødet i KKR Syddanmark den 10. juni 2014 Indstilling Det indstilles, at KKR Syddanmark godkender referatet fra mødet i KKR Syddanmark den 10. juni Beslutning KKR Syddanmark godkendte referatet. SIDE 5

6 2. Regionalpolitiske sager 2.1. Regional vækst- og udviklingsstrategi SAG Bel Baggrund Der er i foråret 2014 taget hul på arbejdet mod den regionale vækst- og udviklingsstrategi. KKR Syddanmark blev på møde den 10. juni orienteret om den kommende proces. Processen frem mod en vækst- og udviklingsstrategi omfatter et overordnet udfordringsbillede for Syddanmarks vækst og udvikling, et udfordringsbillede som er afsæt for den kommende strategi. Indstilling Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter udfordringsbilledet og eventuelt supplerer med yderligere udfordringer. Sagsfremstilling Udfordringsbilledet er et væsentligt grundlag for det videre arbejde med udviklingsstrategien. Udfordringsbilledet viser således de udfordringer, som blandt andet strategien skal tage højde for. Udfordringerne bevæger sig inden for følgende temaer: urbanisering, bosætning, vækst, uddannelse, arbejdspladser, infrastruktur samt miljø. Udfordringsbilledet er drøftet i det politiske regionale udviklingsplankoordinationsudvalg med repræsentanter for KKR Syddanmark og regionen samt hos Vækstforum. Endelig er udfordringsbilledet godkendt i Regionsrådet. Formanden for udvalget for regional udvikling Stephanie Lose vil på mødet gennemgå udfordringsbilledet og lægge op til en drøftelse. Region Syddanmark er samtidig i gang med at besøge samtlige 22 syddanske kommuner for en nærmere drøftelse af udfordringsbilledet samt strategien. Kredsen af kommunaldirektører anbefaler at KKR Syddanmark drøfter udfordringsbilledet og eventuelt supplerer med yderligere udfordringer. Beslutning Formanden for regionens Udvalg for Regional Udvikling Stephanie Lose fremlagde udfordringsbilledet og lagde op til en drøftelse. SIDE 6

7 Den regionale vækst- og udviklingsstrategi er en erstatning for den regionale udviklingsplan og skal være formuleret færdig til godkendelse i regionsrådet i januar Der tegner sig en række udfordringer på områderne: Urbanisering, uddannelsesniveau, arbejdspladser samt sundhedsniveau. Udfordringerne er tydelige, men har forskellig vægt forskellige steder i Syddanmark. Generelt går udviklingen ringere i Syddanmark end i Hovedstaden og Midtjylland. Der var en god drøftelsen af udfordringsbilledet, som også viste væsentlige forskelle mellem kommunerne. Der var enighed om, at udfordringsbilledet er et godt arbejdsgrundlag, der viser et helhedsbillede. Der er brug for, at strategien bliver fleksibel og dynamisk, således den kan rumme lokale forskelle og ikke medvirker til gennemsnitlige initiativer. Strategien skal identificere såvel vækstdrivere som væksthæmmere som eksempelvis planlovgivningen, der kan hindre positiv udvikling. Stephanie Lose noterede sig KKR Syddanmarks bemærkninger Aftale med Væksthus Syddanmark for 2015 SAG bel Baggrund Som en del af aftalen mellem KL og regeringen om væksthusene efter 2010, skal der hvert år indgås en regional aftale mellem KKR og de lokale væksthuse. Ligeledes skal KL hvert år indgå en aftale med Erhvervsog Vækstministeriet om de nationale mål for væksthusenes indsats. KL og Erhvervs- og Vækstministeriet har i forbindelse med økonomiaftalen indgået en aftale, der sætter retningen for Væksthusene i 2015 og fastlægger de nationale mål for de fem væksthuse. Udkast til aftalen mellem KKR Syddanmark og Væksthus Syddanmark har taget højde for de nationale mål samt de regionale behov og aftalen er nu klar til godkendelse. Aftalen er en videreførelse og styrkelse af elementer fra aftalen i 2014, med en præcisering af Erhvervsakademiet samt funktionerne som knudepunkt og operatør. SIDE 7

8 Indstilling Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter og godkender udkast til aftale mellem Væksthus og KKR Syddanmark. Sagsfremstilling En arbejdsgruppe bestående af kommunaldirektør Otto Jespersen, Esbjerg, kommunaldirektør Niels Johannesen, Aabenraa, kommunaldirektør Niels Ågesen, Vejle, forretningschef Maria Hunosøe, Udvikling Fyn, direktør Liselotte Hohwy Stokholm, Væksthus Syddanmark og chefkonsulent Birgitte Lambrechtsen KKR, har udarbejdet udkast til aftale for 2015 mellem Væksthus Syddanmark og KKR Syddanmark. Aftalen består af indsatser fra den nationale aftale samt indsatser med lokalt afsæt. I forhold til aftalen fra 2014 er der en ændring, idet der ikke længere laves en særskilt samarbejdsaftale med Udvikling Fyn. Dette som følge af Udvikling Fyns ændrede funktion, hvor kommunal erhvervsservice ikke længere er en del af opgaveporteføljen. Derudover rummer aftalen en videreførelse og styrkelse af elementer fra aftalen i Forpligtelser fra den nationale aftale Den nationale aftale viderefører i sin grundform de styrende principper fra sidste års aftale. Formålet er at sikre arbejdsro til at implementere strategien Væksthusene 2.0. Der er beskrevet følgende mål: Væksthusene skal vejlede virksomheder, heraf skal virksomheder gennemføre en vækstkortlægning. Der stilles også krav til, at Væksthusenes aktiviteter samlet set skal føre til øget omsætning i virksomhederne, flere beskæftigede og mere eksport. Væksthusene skal øge kontakten og appellen til vækstlaget i Danmark, styrke vækstmodellen og fastholde og styrke knudepunktsfunktionen i forhold til de private rådgivere samt de kommunale, regionale og nationale erhvervsfremmetilbud. Væksthusene forpligter sig til i fællesskab at udvikle og afprøve nye metoder for opfølgning over for virksomheder, der allerede har været kunder. Vækst er ofte en langsigtet proces og Væksthuset skal i højere grad være med hele vejen. Kravet til den samfundsøkonomiske effekt hæves. For hver offentlig krone, der investeres, skaber Væksthusene pt. værdi for 2,6 kroner. I 2015 hæves kravet til 3,0 kroner. SIDE 8

9 Indsatsområder i den regionale aftale Den nye aftale omfatter blandt andet følgende: Fortsættelse af Erhvervsfremmeakademiet, hvis målgruppe er alle, der arbejder med erhvervsfremme. Målsætningen er at styrke kompetencen og netværket mellem erhvervsfremmeaktører, der arbejder i region Syddanmark. Skarpere rollefordeling mellem de lokale erhvervsenheder og Væksthus Syddanmark. Sikre at der er aftalt snitflader, som understøtter virksomhedernes udvikling og tydeliggør rollefordeling. Herunder en skarp prioritering af samarbejde lokalt og subregionalt. Udbygge samarbejde med det syddanske eu-kontor yderligere, konkret omkring Enterprise Europe Network. Enterprise Europe Network er et globalt netværk af erhvervsfremmeaktører, med fokus på at hjælpe små og mellemstore virksomheder og videninstitutioner med at finde nye samarbejdspartnere i udlandet. Borgmester Laurids Rudebeck, formand for Væksthus Syddanmarks bestyrelse, vil på mødet fremlægge aftalen. Kredsen af kommunaldirektører har drøftet udkastet på sit møde den 15. august og anbefaler at aftalen med Væksthus Syddanmark godkendes. Beslutning Laurids Rudebeck redegjorde for den kommende aftale, hvor der fortsættes med særlig fokus på vækstiværksættere, synlighed, internationalisering, operatørfunktion, implementering af VH 2.0 samt erhvervsfremmeakademiet. Efter forespørgsel fra flere kommuner sættes gang i et virtuelt iværksætterhus. Der er desuden stor interesse i at fortsætte programmet Klar til bygge og anlæg. Det blev bemærket, at der er forvirring og sammenblanding omkring begrebet erhvervsfremmeakademi, idet der allerede nu eksisterer erhvervsakademier. Det er vigtigt, at indsatsen i Væksthuset hænger sammen med indsatser i de lokale erhvervskontorer. KKR Syddanmark godkendte aftalen. SIDE 9

10 2.3. Infrastruktur i region Syddanmark SAG bel Baggrund KKR Syddanmark og Region Syddanmark har løbende drøftet fælles initiativer i forhold til interessevaretagelse i spørgsmålet om fremtidige statslige investeringer i infrastruktur. I november 2011 besluttede KKR Syddanmark at fokusere på tre syddanske prioriteringer: En styrkelse af timemodellen i det store H med ét stop i Trekantområdet og videreført til Esbjerg og grænsen. En ny hærvejsmotorvej til grænsen, der kan aflaste E45 og knytte an til Billund Lufthavn. En parallel forbindelse over Lillebælt UdviklingsRåd Sønderjylland har i sommeren 2014 taget kontakt til KKR Syddanmark for at fremme interesserne omkring hærvejsmotorvejen til grænsen. Indstilling Det indstilles, at KKR Syddanmark vurderer om, der skal foretages yderligere for at fremme de syddanske prioriteter som blev vedtaget i november Sagsfremstilling Siden drøftelsen i KKR Syddanmark i november 2011 er der taget en række beslutninger med betydning for de syddanske prioriteringer: Timemodellen, hvor kernen i den fremtidige togtrafik vil være et system med tre hurtige forbindelser i timen, fra København til henholdsvis Esbjerg, Aarhus og Aalborg. Der fremgår ikke beslutning om retning Sønderjylland eller Jylland-Hamburg. Selve betjeningen og standsningsmønster fastlægges først senere. Arbejdet med den parallelle forbindelse over Lillebælt er endnu i analyse fasen, hvorfor der endnu ikke er draget konklusioner. Analyse arbejdet med en ny hærvejsmotorvej har givet en række hovedkonklusioner: En midtjysk-/hærvejsmotorvej kan først aflaste, når den er færdig i sin fulde udstrækning. Kan først være færdig i sin fulde udstrækning i ca Indtil 2030 kan problemer kun klares ved udbygning af E45. Vejdirektoratets undersøgelser har vist at hærvejsmotorvejen ikke vil være samfundsøkonomisk rentabel, ej heller vil kunne aflaste SIDE 10

11 den nuværende motorvejsforbindelse nævneværdigt. Undersøgelserne koncentrerer sig imidlertid ikke om væksthensynet, nemlig at sikre adgangen til eksportmarkederne i Europa og mobiliteten internt i regionen I 2011 blev der enighed mellem Danmark og Tyskland om at nedsætte en dansk tysk rafikkommissionen med det hovedformål at udbygge samarbejdet henover den dansk-tyske grænse. Ønsket med kommissionen var en bedre koordinering af de store og langsigtede investeringsplaner i infrastruktur. Kommissionen har som mål at udarbejde en slutrapport med deadline ved årsskiftet 2014/2015. UdviklingsRåd Sønderjylland har anmodet KKR Syddanmark vurdere mulighederne for at fremme udviklingen med en ny motorvejsforbindelse til grænsen. Årsagen er behov for en fælles og langsigtet løsning af de trafikale problemer i Jyllands Korridoren. Beslutning KKR Syddanmark vurderede, at der ikke pt. er behov for at foretage yderligere for at fremme de syddanske prioriteter, som blev vedtaget i november KKR Syddanmark besluttede, at man på det kommende kommunekontaktudvalgsmøde vil drøfte de udfordringer, der vil følge manglende investeringer på den tyske side eksempelvis vedligeholdelse af Rader Hochbrücke Redningsberedskabet status på samarbejde om færre kommunale enheder SAG fda Baggrund I Økonomiaftalen for 2015 (ØA15) er det aftalt, at de kommunale redningsberedskaber skal reduceres fra de nuværende 87 enheder til maksimalt 20 tværkommunale enheder inden udgangen af Det er vigtigt, at redningsberedskaber i alle kommuner sammenlægges for at opnå maksimalt 20 tværkommunale enheder, og for at enhederne har tilstrækkelig størrelse til at kunne overtage opgaver fra de statslige beredskaber. SIDE 11

12 Indstilling Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter status på en samling af beredskaber i Syddanmark. Sagsfremstilling Folketinget har nedsat et strukturudvalg til at komme med forslag til en ny struktur for at samle beredskabet i færre og større enheder samt for at komme med forslag til betydelige besparelser på området. Strukturudvalget er tæt på at færdiggøre sit arbejde, og teksten i ØA15 er en direkte konsekvens heraf. De nye større kommunale enheder vil kunne varetage nogle af de mere specialiserede beredskabsfunktioner, der i dag varetages i staten. Derfor skal KL og Forsvarsministeriet drøfte, hvilke funktioner i staten der kan flyttes til de kommunale beredskaber med tilhørende økonomisk kompensation. I ØA15 er der indlagt en reduktion for beredskabet delt på to poster. Den ene post er omfattet af det normale DUT princip, og det er 50 mio. kr. stigende til 75 mio. kr. for kommunerne under ét. Den anden post er på 100 mio. kr., og denne post tilhører moderniseringspuljen. Det betyder, at pengene bliver i kommunerne, hvis kommunerne høster gevinsten. Staten vil gennemføre effektiviseringer i det statslige beredskab for 125 mio. kr. fra Det er kommunerne, der drøfter og træffer beslutninger om, hvilke tværkommunale samarbejder der skal etableres. Alle fem KKR drøfter status på redningsberedskaberne i september måned for at få et overblik over, om det tegner til, at kommunerne kommer i mål med maksimalt 20 tværkommunale enheder, og at alle kommuner er med, eller om der skal iværksættes yderligere tiltag for det. Status i de syddanske kommuner er: Borgmesterforum Fyn (Middelfart undtaget) besluttede den 24. juni 2014 at genoptage overvejelserne om en fælles fynsk løsningsmodel i et 60 selskab eller et forpligtende samarbejde De seks kommuner i Trekantområdet forhandler p.t. om etablering af et fælles beredskab De fire sønderjyske kommuner påbegynder i august (kommunaldirektører) og september (borgmestre) en proces med henblik på at afklare af mulighederne for dannelsen af en fælles sønderjysk løsning SIDE 12

13 Esbjerg, Fanø og Varde kommuner skal behandle et oplæg politisk i september måned med henblik på en sammenlægning 1. januar Kredsen af kommunaldirektører har på sit møde den 15. august 2014 drøftet status på samarbejdet. Beslutning KKR Syddanmark konstaterede, at der arbejdes på etablering af fire enheder i Syddanmark. Der blev gjort opmærksom på udfordringer omkring den statslige enhed Beredskabscenter Syd, som er placeret i Haderslev og servicerer hele regionen. Der er brug for afklaring af, hvilke opgaver de kommunale beredskaber fremover skal løse for de statslige beredskaber, og hvordan finansieringen ser ud Fordeling af flygtningekvoter i 2015 SAG fda Baggrund Hvert år udsender Udlændingeservice forslag til fordeling af kommunekvoter for antallet af flygtninge, som Udlændingestyrelsen påregner at få opholdstilladelse i det kommende år. Der er mulighed for, at kommunerne inden for hver region kan lave en frivillig, alternativ aftale om fordelingen af flygtninge. KKR skal afgive en samlet tilbagemelding for de syddanske kommuner til Udlændingeservice inden den 10. september Medmindre KKR meddeler Udlændingestyrelsen om indgåelsen af en alternativ frivillig a f- tale, forventes Udlændingestyrelsen at fastsætte kommunekvoterne som foreslået. Indstilling Det indstilles, at KKR Syddanmark godkender den foreslåede fordeling af flygtninge mellem kommunerne i Syddanmark i Sagsfremstilling Antallet af asylansøgere har været stigende i 2014, især som følge af situationen i Syrien. Dette har resulteret i et øget behov for asylcentre til asylansøgerne. Hvis en asylansøger herefter får asyl, skal vedkommende bo et sted i Danmark. Det er Udlændingestyrelsen, der bestemmer, hvor i Danmark man skal bo, hvis man bliver anerkendt som flygtning. Ud- SIDE 13

14 lændingestyrelsen spørger derfor hvert år KKR erne om det kommende års fordeling af flygtninge mellem kommunerne. I august 2013 var den forventede kvote for 2014 i på 746, men denne er efterfølgende blevet forhøjet til 1.093, hvilket blev godkendt på KKR Syddanmarks møde den 5. marts Udlændingestyrelsen har udarbejdet et forslag til fordeling af flygtninge på baggrund af antal indbyggere, flygtninge og indvandrere samt visse familiesammenførte udlændinge i kommunerne. KKR sekretariatet har den 14. maj 2014 sendt forslaget i høring i alle 22 kommuner i Syddanmark med informationen om, at KKR vil drøfte fordelingen på sit møde den 8. september 2014 med en indstilling om at godkende det udsendte forslag. Såfremt der er kommuner, som har bemærkninger til kommunekvoterne, er de blevet bedt om at sende dem til KKR sekretariatet senest den 18. august Der er ikke modtaget bemærkninger til antalsfordelingen mellem kommunerne. Fordelingen ses her: Kommune Justeret fordeling Fordeling Middelfart Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Nyborg Odense Svendborg Nordfyns Langeland Ærø Haderslev Billund Sønderborg Tønder Esbjerg Fanø Varde Vejen SIDE 14

15 580 Aabenraa Fredericia Kolding Vejle Kredsen af kommunaldirektører anbefaler, at KKR Syddanmark godkender fordelingen. Beslutning KKR Syddanmark besluttede at godkende fordelingen af flygtningekvoter i Møde i kommunekontaktudvalget den 23. september 2014 SAG bel Baggrund Kommunekontaktudvalget består af regionens 22 borgmestre samt regionsrådsformanden. Udvalget har til opgave at drøfte og udvikle det politiske samarbejde, der foregår mellem regionen og kommunerne. Indstilling Det indstilles, at KKR Syddanmark overvejer mulige emner til møde i kommunekontaktudvalget den 23. september Sagsfremstilling Region Syddanmark har inviteret til møde i kommunekontaktudvalget den 23. september. Der er endnu ikke udarbejdet en dagsorden for mødet, hvorfor der er mulighed for at bidrage med indhold. Regionens forslag til dagsordenspunkter er endnu ikke kendte, men forventes at foreligge på selve KKR Syddanmarks møde den 8.september. Kommunekontaktudvalget møde afholdes i Regionshuset i Vejle, den 23.9 kl Der afholdes formøde kl Beslutning KKR Syddanmark besluttede at følgende sættes på dagsordenen til mødet den 23.september 2014: Infrastruktur udfordringer der vil følge manglende investeringer på den tyske side eksempelvis vedligeholdelse af Rader Hochbrücke. Hvilke handlingsmuligheder findes der? SIDE 15

16 Besparelser på sygehusområdet og konsekvenser heraf (eks. den kommunale medfinansiering) Regional vækst- og udviklingsstrategi opfølgning på den hvordan kommer vi videre fra strategi til handling? Fleks- og førtidspensionsreformen status om samarbejdet (kan indgå i regionens punkt om status på sygedagpengereformen) Regionen har følgende emner til dagsordenen: Fastsættelse af kommunale udviklingsbidrag i 2015 Etablering af sundhedshuse i Region Syddanmark Orientering om praksisplan for almen praksis Høringsudkast til sundhedsaftalen og den videre proces Status på Sygedagpengereformen Orientering om aftaler om vækstplan for dansk turisme og ny organisering Orientering om Regional- og Socialfondsprogrammerne Vækstpartnerskabsaftale med regeringen Samarbejde på råstofområdet Orientering om status på INTERREG 5A-programmet 2.7. Høring af sundhedsaftale SAG bel Baggrund Sundhedsaftalen er sendt i høring i perioden fra den 15. august 2014 til den 6. oktober Høringsudkastet blev drøftet og godkendt i Sundheds-koordinationsudvalget den 12. august Sundhedsaftalen skal efterfølgende endeligt godkendes af region og kommuner, hvorefter den sendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen. KKR Syddanmark blev på mødet den 10. juni 2014 orienteret om processen og bakkede her op den vision der er udarbejdet af Sundhedskoordinationsudvalget. Indstilling Det indstilles, at KKR Syddanmark anbefaler at kommunerne bakker op om sundhedsaftalen der er sendt i høring den 15. august Sagsfremstilling Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatserne i de patientforløb, der går på tværs af sygehuse, almen praksis og kommuner. På den måde kan den enkelte patient SIDE 16

17 og borger modtage en indsats, der er sammenhængende og af høj kvalitet. Sundhedsaftalerne indgås mellem regionsråd og kommunalbestyrelserne og godkendes af Sundhedsstyrelsen. Det er sundhedskoordinationsudvalget der udarbejder sundhedsaftalen. Sundhedskoordinationsudvalget består af repræsentanter udpeget af regionsrådet, KKR samt Praktiserende Lægers Organisation. Dialog om sundhedsaftalen Sundhedskoordinationsudvalgets formandskab har afholdt dialogmøder med de 22 kommuner og regionen for at sikre enighed om, fælles opbakning og ejerskab til den fælles syddanske sundhedsaftale. Møderne har været præget af en positiv og udviklingspræget dialog. KKR Syddanmark blev på møde den 10. juni 2014 orienteret om arbejdet med sundhedsaftalen, og besluttede her at bakke op om den vision Sundhedskoordinationsudvalget har formuleret. Vision med tre hovedmål Samarbejdet omkring sundhedsaftalen i region Syddanmark hviler på et værdifællesskab, hvor åbenhed, dialog og tillid er de bærende værdier. Sundhedskoordinationsudvalgets vision har tre hovedmål: Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Sundhed for alle Sundhed med sammenhæng Hovedmålene omsættes til konkrete succeskriterier, der udtrykker hvad der skal måles på. Tre principper Som fundament for et godt samarbejde, har Sundhedskoordinationsudvalget beskrevet tre principper. Disse beskriver, hvordan man vil arbejde sammen for at nå sundhedsaftalens mål: Vi vil prioritere vores indsatser skarpt. Vi vil se borgeren som et helt menneske, som har indflydelse på sit eget forløb. Vi vil udnytte Syddanmarks styrkeposition på det velfærdsteknologiske område SIDE 17

18 Fokuspunkter Kommunerne har i processen med formuleringen af sundhedsaftalen, lagt vægt på at den rehabiliterende tilgang bliver et fremherskende fokuspunkt. Dette er sammen med de øvrige fokuspunkter vigtige at holde sig for øje, når sundhedsaftalen skal omsættes til konkrete indsatser og resultater: En rehabiliterende tilgang Borger- patient- og pårørendeinddragelse Fastholdelse i job og uddannelse Styrket samarbejde ud fra LEON-princippet Tættere samarbejde med almen praksis Strukturen i sundhedsaftalen Sundhedsaftalen rummer tre dele: Den politiske del Den administrative del Bilagsdelen Den politiske del omfatter visionen for, hvor det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet skal være ved aftaleperiodens udløb. Ligeledes beskrives den politiske organisering af sundhedssamarbejdet, og hvordan aftalens politiske mål omsættes i succeskriterier. Endelig indgår der i sundhedsaftalens politiske del også en udviklingsaftale. Den administrative del fastlægger rammen for arbejdet med at realisere den politisk formulerede vision. Med andre ord: hvilke midler skal tages i brug for at nå målene? Bilagsdelen rummer en række dokumenter, som kan være vejledende og handlingsanvisende for den enkelte ansatte i sundhedsvæsenet. Udviklingsaftalen I sundhedsaftalens politiske del fremgår en udviklingsaftale, som skal sætte retningen for udviklingen på områder, hvor det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at indgå en forpligtende aftale som omfatter alle 22 kommuner og regionen. Udviklingsaftalen forpligter parterne til at arbejde frem mod aftalens mål, det kan ske på forskellige måder og i forskellig takt. Udviklingsaftalens initiativer kan, når parterne ønsker det, gøres forpligtende på linje med den øvrige sundhedsaftale i forbindelse med den årlige revision af sundhedsaftalen i regi af Sundhedskoordinationsudvalget. SIDE 18

19 Der indgås følgende udviklingsaftaler: Forebyggelse og tidlig opsporing Fastholdelse i job og uddannelse Den rehabiliterende tilgang Mental Sundhed Telemedicin Borgerorienterede kvalitets- og delmål Den videre proces Sundhedskoordinationsudvalget tilretter sundhedsaftalen på baggrund af de indkomne høringssvar og godkender aftaleudkastet på sit møde i december Herefter vil aftalen kunne forelægges til godkendelse i regionsråd og kommunalbestyrelser. Sundhedsaftalen skal indsendes til Sundhedsstyrelsens godkendelse senest den 31. januar Kredsen af kommunaldirektører indstiller til KKR Syddanmark at bakke op om sundhedsaftalen når den sendes i høring. Beslutning KKR Syddanmark besluttede at bakke op om sundhedsaftalen. KKR Syddanmark besluttede desuden at lave et høringssvar, som godkendes af KKR Syddanmarks formandskab og dermed vil fremstå som et høringssvar fra KKR Syddanmark Orientering om praksisplan i høring hos de 22 kommuner SAG bel Baggrund Praksisplanen skal i høring i perioden fra den 17. september 2014 til den 17. november Høringsudkastet drøftes og forventes godkendt i praksisplanudvalget den 16. september Høringsudkastet er endnu under redigering og kan derfor ikke vedhæftes dagsordenen til KKR Syddanmark. Indstilling Det indstilles, at KKR Syddanmark tager orienteringen til efterretning. SIDE 19

20 Sagsfremstilling Praksisplanen vedrørende almen praksis er et centralt samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommuner og almen praksis. Planen beskriver, hvilke opgaver almen praksis skal varetage, snitflader til det øvrige sundhedsvæsen og indeholder overvejelser om kapacitet og fysisk placering af ydernumre. Kommunerne har med praksisplanen større indflydelse på planlægningen af almen praksis end tidligere og hensigten er at sikre sammenhæng til den kommunale indsats. Praksisplanen skal medvirke til at sikre sundhedsaftalens gennemførelse på praksisområdet. Almen praksis er således forpligtet til at udøve sin virksomhed i overensstemmelse med sundhedsaftalen, og der bliver i den forbindelse en tæt sammenhæng mellem sundhedsaftalen og praksisplanen. Sekretariat i KL For at understøtte de fem kommunale praksisplanudvalgs arbejde med at formulere en praksisplan, har KL etableret et sekretariat. Opgaven er at styrke arbejdet med formulering af praksisplanen, herunder at understøtte forhandlingen af de underliggende aftaler om ressourcer og økonomi, der er i overensstemmelse med kommunernes ønsker og behov. Praksisplan i Syddanmark Praksisplanen i Syddanmark består af en politisk del, der omfatter vision og indsatsområder, og en administrativ del der omfatter beskrivelse af organisering, kapacitet og lægedækning samt en beskrivelse af hvert planlægningsområde. Indsatsområderne omhandler blandt andet: Service og tilgængelighed Samarbejde og kommunikation Kvalitet i ydelserne Lægemiddelområdet Sygemeldinger Forebyggelse og tidlig opsporing Samtaleterapi Udvikling af nye arbejdsformer SIDE 20

21 Indsatsområderne rummer en række konkrete målsætninger med tilknyttede handlinger. Praksisplanen vil derfor også omfatte et afsnit der beskriver hvorledes og hvornår målsætningerne realiseres. Økonomi omkring praksisplaner Der er tilknyttet i alt 410 mio. kr. til opgaver tilknyttet praksisplaner. Midlerne fordeler sig således: Opgaver vedrørende sygebesøg og samtaleterapi Kommunale midler Regionale midler 210 mio.kr. 100 mio. kr. 100 mio. kr. Beslutning KKR Syddanmark tog orienteringen til efterretning. SIDE 21

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K D AG SORDEN 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 08-09-2014 10:00 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2010 K K R S Y D D A N M A R K Dato : 25. august 2010 Tidspunkt: Kl. 10.00 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2008 K K R S Y D D A N M A R K Dato : 15-08-2008 Tidspunkt: 08:45 Sted: Fredericia Uddannelsescenter KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center for indsamling,

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K. Dato: Tidspunkt: 10:30-12:00 Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding

K K R S Y D D A N M A R K. Dato: Tidspunkt: 10:30-12:00 Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 22-01-2014 Tidspunkt: 10:30-12:00 Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Deltagerfortegnelse Syddanmark Ib Kristensen, Billund Johnny Søtrup, Esbjerg

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2009 K K R S Y D D A N M A R K Dato : 28-01-2009 Tidspunkt: 10:00 Sted: Fredericia Uddannelsescenter KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center for indsamling,

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2010 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 2. juni 2010 Tidspunkt: kl. 10.00 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2008 K K R S Y D D A N M A R K Dato : 13-06-2008 Tidspunkt: 10:00 Sted: Fredericia Uddannelsescenter KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center for indsamling,

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2010 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 10. november 2010 Tidspunkt: 10.00-12.00 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 20-08-2008 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5

Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 20-08-2008 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5 Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 20-08-2008 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5 Deltagere: Kim Nguyen, Enis Mallopolci, Fadil Bucan, Kobra Karimi, Ahmet Corap, Greily Mikkelsen, Bente Kjær, Curt Sørensen,

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl

Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet i Borgmesterforum

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2011 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 07-02-2011 Tidspunkt: 10:00 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Årsrapport 2015 Fælleskommunalt Sundhedssekretariat

Årsrapport 2015 Fælleskommunalt Sundhedssekretariat ÅRSRAPPORT 2015 Side 1 af 5 Årsrapport 2015 Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Fælleskommunalt Sundhedssekretariat har primære formål og opgaver for de 22 medlemskommuner at: 1. Understøtte Sundhedsstrategisk

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2015 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 24-02-2015 10:00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 21. august 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne Til Regionsrådet i Region Syddanmark Kommunalbestyrelserne i Assens Kommune, Billund Kommune, Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Fredericia Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Haderslev Kommune, Kerteminde Kommune,

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2014 K K R S J Æ L L A N D Dato: 28-01-2014 10:30 Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted. Mulighed for gruppemøder fra kl. 9.00 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Mødereferat Politisk dialogmøde mellem Svendborg kommune og Sundhedskoordinationsudvalget

Mødereferat Politisk dialogmøde mellem Svendborg kommune og Sundhedskoordinationsudvalget Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 13/1347 Dato: 18. juli 2014 Udarbejdet af: Arne Vesth Pedersen E-mail: Arne.Vesth.Pedersen@rsyd.dk Telefon: 29201104 Mødereferat

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 10-06-2014 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 33, Fredericia Tid: 10.00 12.00 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL

Læs mere

BLÅ BOG 2014-2018 KKR SYDDANMARK S E P T E M B E R

BLÅ BOG 2014-2018 KKR SYDDANMARK S E P T E M B E R BLÅ BOG KKR SYDDANMARK SEPTEMBER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...4 KKR Syddanmark - Kommunekontaktrådet i Region Syddanmark...5 Bestyrelsen for Ungeafdelingen for Specialundervisning og Særligt tilrettelagt

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2015 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 20-11-2015 08:00 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE MØDE 2010 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 19. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk

Læs mere

Udviklingsplan for psykologhjælp.

Udviklingsplan for psykologhjælp. Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Jørgen Marinus Madsen Afdeling: Praksisafdelingen E mail: Joergen.marinus.madsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 10/3062 Telefon: 76631393 Dato: 30. oktober 2012

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning Viborg Rådhus mødelokale M5, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg Deltagere:

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE M ØDE 2010 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 28. januar 2010 Tidspunkt: 11.00 Sted: KolleKolle Konferencehotel, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse KL s mission Varetage demokratisk

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2009 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 17-04-2009 Tidspunkt: 10:00 Sted: Fredericia Uddannelsescenter KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center for indsamling,

Læs mere

KKR SJÆLLAND. Status på sundhedsaftale og praksisplan samt sammenhængen mellem disse

KKR SJÆLLAND. Status på sundhedsaftale og praksisplan samt sammenhængen mellem disse KKR SJÆLLAND Status på sundhedsaftale og praksisplan samt sammenhængen mellem disse Det nære sundhedsvæsen - Kommunernes fælles sundhedspolitik Forebyggelse er fundamentet og løsningen, hvis vi skal undgå,

Læs mere

Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen?

Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen? Kommunernes behandling af KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner Kommune Sønderborg Esbjerg Fanø Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen? KKR Syddanmarks sundhedspolitiske

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Referat fra møde i Dialogforum den 3. juni 2015

Referat fra møde i Dialogforum den 3. juni 2015 NOTAT KKR SYDDANMARK Referat fra møde i Dialogforum den 3. juni 2015 Den 3. juni 2015 Sags ID: SAG-2015-00642 Dok.ID: 2035424 Mødested: Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding Mødetid: Den 3. juni kl.

Læs mere

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [fondens navn]

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [fondens navn] Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [fondens navn] Navn og hjemsted 1 Fondens navn er [skriv navn på fonden] Fondens hjemsted er [skriv hjemstedskommune for fonden] Fonden er stiftet af Assens, Billund,

Læs mere

Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade Bogense

Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade Bogense Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Sekretariat: Byregion Fyn Thomas Thume Nielsen thni@odense.dk tlf. nr. 30 66 16 28 1 Dagsorden

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Hverv fordelt på regionsrådsmedlemmer

Hverv fordelt på regionsrådsmedlemmer Hverv fordelt på regionsrådsmedlemmer - 27. april 2016 Regionsrådsmedlem Andrea Terp (A) Bente Gertz (A) Bjarne Jensen (O) Bo Libergren (V) Carsten Abild (V) Hverv Erhvervsakademi Lillebælt Fordelingsudvalg

Læs mere

Høring - praksisplan for fysioterapi

Høring - praksisplan for fysioterapi Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Sundhedsområdet Dette udkast sendes nu i høring hos de 22 kommuner, Sundhedsstyrelsen, Region Syddanmark, Kiropraktorkredsforeningen, Danske Patienter og samtlige

Læs mere

Hverv fordelt på regionsrådsmedlemmer

Hverv fordelt på regionsrådsmedlemmer Hverv fordelt på regionsrådsmedlemmer - 28. oktober 2015 Regionsrådsmedlem Andrea Terp (A) Bente Gertz (A) Bjarne Jensen (O) Bo Libergren (V) Carsten Abild (V) Hverv Erhvervsakademi Lillebælt Fordelingsudvalg

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Deltagere: Henrik Nielsen, Bjarne Hansen, Christian Kaastrup, Grete Schødts Afbud: Morten Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2015 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 21-10-2015 17:30 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

Referat af Nordfyns Erhvervsråds bestyrelsesmøde nr. 116

Referat af Nordfyns Erhvervsråds bestyrelsesmøde nr. 116 Referat af Nordfyns Erhvervsråds bestyrelsesmøde nr. 116 Dato: Onsdag den 12. marts kl. 9.00 Sted: Udviklingspark Nord, Adelgade 119B, 5400 Bogense SUNEKÆR 1 5471 SØNDERSØ Tlf. +45 63 88 20 30 Fax +45

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. juni 2010, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale D, Medborgerhuset, Søvej 3, Silkeborg Deltagere: Afbud: Bent

Læs mere

Praksisplan for almen praksis

Praksisplan for almen praksis DEL 1 Praksisplan for almen praksis Gældende pr. xx.xx. 2015 Høringsudkast til praksisplan om almen praksis Udfordringer og indsatsområder Praksisplanudvalget i Region Syddanmark Region

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. mødet i Praksisplanudvalg 24. september 2014 kl. 17:00 i Mødelokale F7, Regionshuset Viborg

Region Midtjylland Sundhed. Referat. mødet i Praksisplanudvalg 24. september 2014 kl. 17:00 i Mødelokale F7, Regionshuset Viborg Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 19. december 2014 /HELOLS Referat mødet i Praksisplanudvalg 24. september 2014 kl. 17:00 i Mødelokale F7, Regionshuset Viborg Tilstedeværende medlemmer af Praksisplanudvalget:

Læs mere

Referat 17. februar 2015 Klokken 10:30 12:00 Svendborg Rådhus

Referat 17. februar 2015 Klokken 10:30 12:00 Svendborg Rådhus Referat 17. februar 2015 Klokken 10:30 12:00 Svendborg Rådhus Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. NGF Nature Energy 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse

Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Et styrket tværsektorielt samarbejde mellem den primære og sekundære sundhedssektor, herunder delegation af sundhedsopgaver, er nødvendigt for at sikre fortsat

Læs mere

Fire aktuelle temaer. Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune

Fire aktuelle temaer. Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Fire aktuelle temaer Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Finansieringsreform 2007 v/ Borgmester Thomas Andresen, Aabenraa Kommune Netværkspause/frokost Statslige arbejdspladser

Læs mere

Referat 9. september 2014 Klokken 10:30 12:00 Assens Rådhus

Referat 9. september 2014 Klokken 10:30 12:00 Assens Rådhus Referat 9. september 2014 Klokken 10:30 12:00 Assens Rådhus Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet 24. juni 2014

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Anders W. Berthelsen, Odense Birger Jensen, Svendborg Hans Bjergegaard, Assens

Læs mere

Dagsorden/Beslutningsreferat

Dagsorden/Beslutningsreferat Dagsorden/sreferat Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid Onsdag den 23. april kl. 09.00 Sted Politigården i Odense mødelokale Ledelsessekretariatet 1. sal. Afbud Jan Boye og stedfortræder Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Aalborg Kommunes høringssvar til Praksisplan

Aalborg Kommunes høringssvar til Praksisplan Punkt 6. Aalborg Kommunes høringssvar til Praksisplan 2014-2017. 2014-876. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturforvaltningen godkender høringssvar for Høring af de nordjyske

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2015 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 17-06-2015 10:00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Velkommen til KKR Sjælland

Velkommen til KKR Sjælland 1 Velkommen til KKR Sjælland Kommunekontaktråd Sjælland (KKR Sjælland) er den organisatoriske ramme for samarbejdet mellem de 17 kommuner i Region Sjælland. KKR Sjælland Kort fortalt KKR Sjælland består

Læs mere

Organisering og sikring af lægedækningen

Organisering og sikring af lægedækningen DEL 2 Organisering og sikring af lægedækningen Gældende pr. xx.xx. 2015 Høringsudkast til praksisplan om almen praksis Organisering og sikring af lægedækningen Praksisplanudvalget i Region Syddanmark 30%

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2011 K K R S J Æ L L A N D Dato : 08-11-2011 Tidspunkt: 09:30 (Formøde kl. 8.30-9.30) Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles

Læs mere

Mødereferat fra mødet i kredsrådet på Fyn onsdag den 12. december 2007

Mødereferat fra mødet i kredsrådet på Fyn onsdag den 12. december 2007 18. december 2007 J.nr.: 2300-10244-00002-07 Sagsbehandler: Marianne Birck FYNS POLITI Ledelsessekretariatet Hans Mules Gade 1-3 5100 Odense C Telefon: 6614 1448 Direkte: 2555 5856 Lokal: 6717 E-mail:

Læs mere

Tilbagemelding fra de decentrale mødefora på det psykiatriske område

Tilbagemelding fra de decentrale mødefora på det psykiatriske område Område: Det psykiatriske område Udarbejdet af: Anita Lerche Afdeling: Ledelsessekretariatet E-mail: Anita.Lerche@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631007 Dato: 19. november 2007 Tilbagemelding

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE M ØDE 2010 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 21. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

Mødereferat Politisk dialogmøde mellem Sundhedskoordinationsudvalget og Sønderborg kommune

Mødereferat Politisk dialogmøde mellem Sundhedskoordinationsudvalget og Sønderborg kommune Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 13/1347 Dato: 27. august 2014 Udarbejdet af: Annette Lunde Stougaard E-mail: annette.stougaard@rsyd.dk Telefon: 29201194 Mødereferat

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Fælles Fremtidsbillede

Fælles Fremtidsbillede Fælles Fremtidsbillede (Den korte udgave) 1 Sundhedskoordinationsudvalgets møder med kommunerne April juni 2014 Formål At beskrive særlige syddanske kendetegn, muligheder og udfordringer på sundhedsområdet

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik 00-02-04-1-10 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 30. november 2012 kl. 09.00-10.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2015 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 25-09-2015 10:00 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark

Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark 1. Videreudvikling af SAM:BO Sundhedsaftalens parter vil blandt andet måles på om vi lykkes med implementeringen af SAM:BO på det psykiatriske område.

Læs mere

Referat fra mødet i Socialdirektørforum den 16.august 2011

Referat fra mødet i Socialdirektørforum den 16.august 2011 Dato: 23.08.2011 Kontaktperson: Lene Kristin Kamp Camilla Fyhn Milland Telefon.: 2133 9211 2133 9184 E-mail: lkk@vejenkom.dk cfm@vejenkom.dk Referat fra mødet i Socialdirektørforum den 16.august 2011 Deltagere:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fomars

Referat af bestyrelsesmøde i Fomars Bestyrelsen Fomars Billund den 4. december 2015 Referat af bestyrelsesmøde i Fomars Tid: Den 27. november 2015 kl. 11 13. Sted: Hotel Legoland konferencecentret, U2 Deltagere: Hele bestyrelsen deltog.

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D D AG SORDEN 2012 K K R M I D T J Y L L A N D Dato : 14-06-2012 Tidspunkt: 12:15-14:00 Sted: Hotel Griffen, Ndr. Kystvej 34, 3700 Rønne Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati.

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Referat 30. oktober. Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind

Referat 30. oktober. Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind Referat 30. oktober 2012 Dato: 30. oktober Tid: Kl. 13 14.00 Sted: KL-huset, lokale S-08 Afbud: Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind Punkter: 0. Meddelelser... 2 1. Kredsenes fremtidige

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT AF KONSTITUERENDE MØDE 2010 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 19. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede

Læs mere

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler Sundhedsbrugerrådet 2. juni 2014 Sundhedsaftaler 2015-18 Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afd. Sundhedssamarbejde og kvalitet, annette.stougaard@rsyd.dk Sundhedsloven om samarbejdet 3 Regioner og

Læs mere

Høringsvar til praksisplanen

Høringsvar til praksisplanen Dato: 6. september 2016 Brevid: 3045629 Primær Sundhed Høringsvar til praksisplanen Praksisplanen for Almen praksis har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos

Læs mere

Den Ældre Medicinske Patient

Den Ældre Medicinske Patient Den Ældre Medicinske Patient Forum for Geriatrisk Sygepleje i Region Syddanmark Temadag: Brandpunkt i sektorovergange fra politik til praksis i et tværfagligt perspektiv Dato: d. 17 marts 2015 Projektleder

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni Sundhedsområdet. v/sundhedsdirektør Jens Elkjær

Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni Sundhedsområdet. v/sundhedsdirektør Jens Elkjær Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni 2013 Sundhedsområdet v/sundhedsdirektør Jens Elkjær Disposition: Præsentation af sundhedsvæsenet Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Struktur og rammer

Læs mere

2010-2014 KKR SYDDANMARK

2010-2014 KKR SYDDANMARK Blå bog KKR SYDDANMARK November 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 KKR Syddanmark Kommunekontaktrådet i Region Syddanmark...4 Center for Høretab... 9 Center for Rehabilitering og Specialrådgivning (CRS)...

Læs mere

Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05

Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05 REFERAT 2014 GEODANMARK BESTYRELSESMØDE Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Hverv fordelt på regionsrådsmedlemmer

Hverv fordelt på regionsrådsmedlemmer Hverv fordelt på regionsrådsmedlemmer - pr. 30. april 2014 Regionsrådsmedlem Andrea Terp (A) Bente Gertz (A) Bo Libergren (V) Carl Holst (V) Carsten Abild (V) Hverv Erhvervsakademi Lillebælt Fordelingsudvalg

Læs mere

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed?

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? Side 1 Vejle Kommune Sundhedsøkonom Hans Jørn Refsgaard Staben Økonomi Vejle Kommune Vi er 104.933 indbyggere opgjort pr. jan. 2008. Kommunen er landets

Læs mere

Dagsorden til konstituerende Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn den 22. august 2014 kl. 11.00-13.00. Dagsorden

Dagsorden til konstituerende Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn den 22. august 2014 kl. 11.00-13.00. Dagsorden Dagsorden til konstituerende Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn den 22. august 2014 kl. 11.00-13.00 Adresse: Konferencen, Centerbygningen, Forskerparken 10, 5230 Odense M Tilstede: Jens Heimburger, Anker

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE Kapitel 1 Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver 1. Det Lokale Beskæftigelsesråd skal rådgive kommunen og skal samordne og

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere