LÆGEMIDDEL NYT TEMA 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆGEMIDDEL NYT TEMA 1"

Transkript

1 LÆGEMIDDEL NYT TEMA 1 Side 1 af 6 Lægemiddel Nyt - Tema Amgros-skift 2011 Sygehusapoteket Region Nordjylland Januar 2011 Amgros-skift 2011 Analogsubstitution A02: Link 700 mg erstattes af Alminox 100 mg mg Link tyggetabletter indeholder aluminiumhydroxid-magnesiumcarbonat-co-præcipitat; dosis er 1-4 tyggetabletter ved behov. Alminox tyggetabletter indeholder magnesiumoxid og aluminiumaminoacetat; dosis er 1-3 tyggetabletter ved behov. A02: Lanzoprazol erstattes af pantoprazol Der skiftes fra Lansoprazol Orifarm enterokapsler til Pantoprazol Nycomed enterotabletter. Ækvipotente doser: 30 mg Lansoprazol Orifarm ~ 40 mg Pantoprazol Nycomed 15 mg Lansoprazol Orifarm ~ 20 mg Pantoprazol Nycomed Pantoprazol bør administreres én time før morgenmåltidet og skal indtages hel. Pantoprazol Nycomed enterotablet må ikke deles eller tygges. Ved behov for opslæmning i forbindelse med administration i sonde anvendes Inexium enterotablet eller Pantoloc pulv.t.inj.væske,opl. 40 mg. Pantoprazol må ikke anvendes til gravide og børn. Klinisk Farmakologisk Afdeling anbefaler, at omeprazol anvendes. Indhold Amgros-skift 2011 Link 700 mg erstattes af Alminox mg Lansoprazol erstattes af pantoprazol Natriumklorid 9 mg/ml inf. væske 100 ml overgår fra Minibag Plus til Ecoflac beholder Metronidazol inf. væske 5 mg/ml 100 ml overgår fra Baxter til B.Braun Lamotrigin dispergible tabletter erstattes af lamotrigin almindelige tabletter Metex forfyldte sprøjter erstatter Ebetrex Amgroskift ændring Marevan erstattes ikke af Warfarin Orion Amgroskift i fremtiden Skifteskema Redaktion Sygehusapoteket Region Nordjylland Til børn: Til gravide: Pantoprazol kan anvendes til ammende. omeprazol mg omeprazol mg (2 x 20 mg) Farmaceut Tina Jobling mail: tlf.: Farmakonom Susanne Storm Madsen mail: tlf.: Synonymsubstitution B05: Natriumklorid inf. væske 9 mg/ml 100 ml overgår fra Minibag Plus til Ecoflac Connect systemet Ifølge retningslinje for antibiotikahåndtering gældende for Region Nordjylland har Minibag Plus fra Baxter været anbefalet til opblanding af antibiotika, hvor det aktuelle lægemiddel ikke kunne købes som koblet antibiotika fra Sygehusapoteket. Denne anbefaling ændres således, at der fremadrettet skal anvendes Natriumklorid inf. væske 9 mg/ml 100 ml i Ecoflac Connect systemet fra B.Braun. Ecoflac Connect systemet skal samles før brug. Vejledning i, hvordan systemet samles, kan ses på Sygehusapoteket hjemmeside under for fagfolk kliniske vejledninger og instrukser under Antibiotika retningslinje og vejledninger mm Skiftet sker primært af miljøhensyn, da Ecoflac Connect systemet - til forskel for Minibag Plus - er PVC-frit. Der er samtidig en stor prisbesparelse ved skiftet. Skiftet vil blive implementeret i løbet af januar måned, hvor Sygehusapoteket tilretter standardsortimenterne og leverer Natriumklorid i Ecoflac beholderen ved ordre på Minibag Plus. Ecoflac Connect systemet Bemærk! Ecoflac Connect skal rekvireres særskilt via ILS/depotet på: Varenummer: Varebetegnelse: Konnektor t/skyllevæske lægemiddelbl Ecoflac Connect Ecoflac Connect Spørgsmål om anvendelse af Ecoflac Connect systemet kan rettes til Sygehusapotekets Lægemiddelinformation på tlf eller på mail Ved ønske om undervisning kontakt da B.Braun Medical Care s produktspecialister Mikkel Jensen eller Helle Andersen på tlf.: /

2 Side 2 af 6 Lægemiddel Nyt - udgave J01: Metronidazol inf. væske 5 mg/ml 100 ml overgår fra B.Braun til Baxter Metronidazol inf. væske fra B.Braun indkøbes fremover fra Baxter. Det betyder, at infusionsbeholderen vil ændre udseende: Metronidazole B.Braun Ecoflac Metronidazol Baxter Viaflo L01: Metex - forfyldte sprøjter erstatter Ebetrex Metex forfyldt sprøjte 50 mg/ml erstatter i 2011 Ebetrex forfyldt sprøjte i styrkerne 10 og 20 mg/ml. Dette medfører mindre volumen i Metex -sprøjten ved samme dosis, og dermed kan patienten opleve mindre smerte i forbindelse med injektionen. En anden fordel er, at Metex -sprøjten er påmonteret kanyle, hvilket gør den lettere at håndtere for plejepersonale og patienten selv. N03: Lamotrigin dispergible tabletter erstattes af Lamogtrigin almindelige tabletter Lamotrigin Stada dispergible tabletter erstattes i styrkerne 25 mg, 50 mg, 100 mg og 200 mg af Lamotrigen BMM tabletter i samme styrke. Specialistgruppen har godkendt skift mellem dispergible tabletter og almindelige tabletter Ifølge produktresumeet er tabletterne fra BMM forsynet med en kærv på den ene side; delekærven er beregnet som hjælp til at dele tabletten for at gøre det lettere at synke den. Den er ikke beregnet til at dele dosis. Det kan medføre behov for at lagerholde flere styrker. Kun 25 mg er rekommanderet; 100 mg og 200 mg er på standardsortiment i Psykiatriske Afdelinger, hvor lamotrigin anvendes stemningsstabiliserende ved bipolar sygdom. Farmaceut Karina P Kibsdal, Farmaceut Jóhann Urtzi, Farmaceut Ulla Tovgaard Amgros-skift ændring B01: Marevan erstattes ikke af Warfarin Orion Det er besluttet, at der alligevel ikke skal ske skift fra Marevan til Warfarin Orion, fordi: 1. Lægemidlerne ikke er generisk substituerbare og der kan muligvis opstå terapeutiske problemer ved substitution mellem lægemidlerne. 2. Der er farveforskel på lægemidlerne (Marevan er lyseblå Warfarin Orion er hvid). At Marevan er lyseblå og dermed letgenkendelig kan være med til at forhindre fejldosering på dette risikolægemiddel. Farmaceut Karina P Kibsdal Amgros-skift i fremtiden I foråret 2010 gennemførte Amgros en spørgeundersøgelse om restordrer, og om hvordan Amgros kan optimere udbudsprocessen. Amgros fik rigtigt mange brugbare tilbagemeldinger. F.eks. viste spørgeskemaundersøgelsen, at kontraktstart den 1. januar ikke er det mest optimale. Amgros har derfor gennemgået tidsplanen for de kommende udbud og forberedt en ændring for næste udbudsperiode - udbud Ændringen består i, at kontraktstart og dermed implementering af skift i klinikken for den store mængde af udbud, vil være den 1. april Kontraktstart bliver således flyttet 3 måneder frem i forhold til de seneste år, hvor kontraktstart har været den 1. januar for en stor del af udbuddene.

3 Side 3 af 6 Lægemiddel Nyt - Tema Det kommer til at dreje sig om de udbud, som omfatter mange lægemidler. Der vil dog være en del lægemidler, som vil følge deres egen cyklus f.eks. lægemidler, som behandles i RADS-regi og lægemidler, hvor der i løbet af året skabes mulighed for øget konkurrence i en udbudssituation. Der bliver en overgangsfase, hvor mange af udbudsgrupperne skal ind i den nye cyklus med kontraktstart den 1. april Amgros vil forlænge størsteparten af kontrakterne med 3 måneder, mens andre vil blive udbudt i kortere kontraktperioder på 3 måneder, hvorefter de også vil komme ind i den nye cyklus 1. Fra 2012 vil Store skiftedag således ikke længere være 1. januar men 1. april. Sygehusapoteket vil sikre løbende information til afdelingerne. Sygehusapoteker Gitte Søndergaard Nielsen Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) skal sikre en ensartet anvendelse af dyr sygehusmedicin på tværs af regioner og sygehuse RADS er sammensat med repræsentanter fra: Regionerne, Sundhedsstyrelsen, Institut for Rationel Farmakoterapi, Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi, Amgros og Danske Regioner. RADS blev etableret af Danske Regioner i oktober De første tre behandlingsvejledninger fra RADS kommer i Således vil medicin til behandling af sklerose, kronisk hepatitis B og C samt HIV/AIDS allerede fra 1. april 2011 være omfattet af vejledningerne fra rådet. Det er Den Regionale Lægemiddelkomité i Region Nordjylland, som er ansvarlig for implementeringen af behandlingsvejledningerne i regionen. Kilde: 1 Amgros Lægemiddeludbud 2012 Orientering om tidsmæssige ændringer til leverandører til de danske sygehuse af

4 Side 4 af 6 Lægemiddel Nyt - Tema Skifteskemaer Nedenstående skemaer viser de præparatskift, der sker på Region Nordjyllands Rekommandationsliste og afdelingernes standardsortimenter på baggrund af årets amgrosudbud. I listerne er der kun medtaget de præparatskift, der betyder, at præparatet skifter navn. Ændringerne implementeres i takt med, at Sygehusapotekets lagre af lægemidler fra 2010 ændres til de nye kontraktlægemidler. Lægemidler mærket med er yderligere beskrevet i dette temanummer. Ændringer i rekommandationslisten ATC Varenr. Beskrivelse Varenr. Beskrivelse A02AD Link, tyggetabletter, 700 mg, 60 stk Alminox "DAK", tyggetabletter, 500mg+100mg, 200stk. A02BC03 Lansoprazol "Orifarm", enterokapsler, hårde, 15 mg, 100 stk. (2 x 50) Pantoprazol "Nycomed", enterotabletter, 20 mg, 100 stk. A02BC A02BC03 Lansoprazol "Orifarm", enterokapsler, hårde, 30 mg, 56 stk. (2 x 28) Pantoprazol "Nycomed", enterotabletter, 40 mg, 100 stk. A02BC A02BC Pantoprazol "Sandoz", pulv.t.inj.væske,opl, 40 mg, 5 stk Pantoloc, pulv.t.inj.væske,opl, 40 mg, 5 x 40 mg A07DA Imolope, tabletter, 2 mg, 20 stk Imodium, tabletter, 2 mg, 60 stk. A06AD Laktulose SAD, oral opløsning, 667 mg/ml, 500 ml Medilax, oral opløsning, 667 mg/ml, 1000 ml B02AA Cyklokapron, filmovertrukne tabl., 500 mg, 100 stk Cyklonova, filmovertrukne tabl., 500 mg, 30 stk. C01DA Isodur, depottabletter, 60 mg, 30 stk Fem-Mono Retard, depottabletter, 60 mg, 100 stk C09CA Ancozan, filmovertrukne tabl., 50 mg, 30 stk Losarstad, filmovertrukne tabl., 50 mg, 28 stk. C09CA Ancozan, filmovertrukne tabl., 100 mg, 30 stk stk Losarstad, filmovertrukne tabl., 100 mg, 28 stk. N02BE Pinex, filmovertrukne tabl., 500 mg, 300 stk Pamol, filmovertrukne tabl., 500 mg, 300 stk. N03AX Lamotrigin "Stada", dispergible tabl., 25 mg, 56 stk Lamotrigin "BMM Pharma", tabletter, 25 mg, 56 stk. N05BA Stesolid, tabletter, 2 mg, 100 stk Diazepam "DAK", tabletter, 2 mg, 100 stk. N05BA Stesolid, tabletter, 5 mg, 100 stk Diazepam "DAK", tabletter, 5 mg, 100 stk. P01AB Metronidazol "DAK", filmovertrukne tabl., 500 mg, 24 stk Metronidazol "DAK", filmovertrukne tabl., 500 mg, 100 stk. R01AA Otrivin ukonserveret, næsespray, opløsning, 0,5 mg/ml, 10 ml Zymelin ukonserveret, næsespray, opløsning, 0,5 mg/ml, 10 ml R01AA Otrivin ukonserveret, næsespray, opløsning, 1 mg/ml, 10 ml Zymelin ukonserveret, næsespray, opløsning, 1 mg/ml, 10 ml R03AC Ventoline, inhalationsvæske, 5 mg/ml, 20 ml Salbuvent, inhalationsvæske, 5 mg/ml, 25 ml R03AC Ventoline, inhalationsvæske, 1 mg/ml, 60 x 2,5 ml Salbutamol "Arrow", inhvsk t. nebul, opl, 1 mg/ml, 60 x 2,5 ml

5 Side 5 af 6 Lægemiddel Nyt - Tema Ændringer i standardsortimenter ATC Beskrivelse Vnr. Beskrivelse A02BC Nexium, enterotabletter, 20 mg, 100 stk Inexium 20mg 112 st A04AA Zofran, smeltetabletter, 4 mg, 10 stk Ondansetron Orifarm smeltetabl 4 mg 10 st A04AA Zofran, smeltetabletter, 8 mg, 10 stk Ondansetron Orifarm smeltetabl 8 mg 10 st A07AA Vancocin, kapsler, hårde, 125 mg, 3 x 10 stk Vancomycin Alpharma kapsler 125mg 28st A07AA Vancocin, kapsler, hårde, 250 mg, 3 x 10 stk Vancomycin Alpharma kapsler 250mg 28st A09AA Creon , enterokapsler, hårde, 100 stk Kreon , enterokapsler, hårde, 100 stk. A09AA Creon , enterokapsler, hårde, 100 stk Kreon , enterokapsler, 100 stk. A11CC Etalpha, kapsler, bløde, 0,25 mikg, 100 stk Alfacalcidol "Alternova", kapsler, bløde, 0,25 mikg, 100 stk. A11CC Etalpha, kapsler, bløde, 1 mikg, 100 stk Alfacalcidol "Alternova", kapsler, bløde, 1 mikg, 100 stk. B05AA Volulyte, inf.væske, opløsning, 6 %, 20 x 500 ml Tetraspan, inf.væske, opløsning, 60 mg/ml, 20 x 500 ml C01BD Cordan, tabletter, 200 mg, 30 stk Cordarone, tabletter, 200 mg, 30 stk. H01BA Minirin, smeltetabletter, 120 mikg, 30 stk DesmoMelt, smeltetabletter, 120 mikg, 100 stk. H01BA Variquel, pulv.og sol.t.inj.op, 1 mg, 5 sæt Glypressin, pulv.og sol.t.inj.op, 1 mg, 5 sæt H01CB Ipstyl Autogel, inj.v, opløsning, 90 mg, 90 mg forf.i en 0,3 ml spr Somatuline inj 90 mg forfyldt i en 0,3 ml spr Orifarm H01CB Ipstyl Autogel, inj.v., opl., 120 mg, 120 mg i forfyldt spr. a 0,5 ml Somatuline inj 120 mg i forfyldt spr. a 0,5 ml Orifarm J01DH Meronem, pul.t.inj.+inf.,opl., 500 mg, 10 x 1 htgl Meropenem Hospira 500mg x 10 J01DH Meronem, pul.t.inj.+inf.,opl., 1000 mg, 10 htgl Meropenem Hospira 1000mg x 10 J01FF Dalacin, inj.væske, opløsning, 150 mg/ml, 1 amp. a 4 ml 5033 Clindamycin "Stragen", inj.v./k.t.inf.op, 150 mg/ml, 10 x 4 ml J01XX Zyvoxid, filmovertrukne tabl., 600 mg, 30 stk.? Linezolid Abacus Medicine tabl 600mg 30st L01AX Temozolomid "STADA", kapsler, hårde, 20 mg, 20 stk Temomedac Medac GmbH 20 mg 5 stk. L01AX Temozolomid "STADA", kapsler, hårde, 100 mg, 5 stk Temomedac Medac GmbH 100 mg 5 stk. L01AX Temozolomid "STADA", kapsler, hårde, 140 mg, 5 stk Temomedac Medac GmbH 140 mg 5 stk. L01AX Temozolomide "Teva", kapsler, hårde, 180 mg, 5 stk Temomedac Medac GmbH 180 mg 5 stk. L01AX Temozolomid "STADA", kapsler, hårde, 180 mg, 5 stk Temomedac Medac GmbH 180 mg 5 stk. L01AX Temozolomide "Teva", kapsler, hårde, 250 mg, 5 stk Temomedac Medac GmbH 250 mg 5 stk. L01AX Temozolomid "STADA", kapsler, hårde, 250 mg, 5 stk Temomedac Medac GmbH 250 mg 5 stk. L01BA Ebetrex, inj.vsk,opl.,sprøjte, 20 mg/ml, 1 ml Metex, inj.væske, opløsning, 50 mg/ml, 0,4 ml L01BA Ebetrex, inj.vsk,opl.,sprøjte, 20 mg/ml, 1,25 ml Metex, inj.væske, opløsning, 50 mg/ml, 0,5 ml L01BA Ebetrex, inj.vsk,opl.,sprøjte, 10 mg/ml, 0,75 ml Metex, inj.væske, opløsning, 50 mg/ml, 0,15 ml L01BA Ebetrex, inj.vsk,opl.,sprøjte, 10 mg/ml, 1 ml Metex, inj.væske, opløsning, 50 mg/ml, 0,2 ml L01BA Ebetrex, inj.vsk,opl.,sprøjte, 10 mg/ml, 1,5 ml Metex, inj.væske, opløsning, 50 mg/ml, 0,3 ml L01BA Methotrexate "Pfizer", inj.-/inf.væske, 25 mg/ml, 5 x 2 ml Emtrexate 25 mg/ml, 2 ml TEVA

6 Side 6 af 6 Lægemiddel Nyt - Tema Ændringer i standardsortimenter fortsat ATC Vnr. Beskrivelse Vnr. Beskrivelse L02BB Nycolutamid, filmovertrukne tabl., 50 mg, 30 stk Bicalutamid Orion tabl 50mg 30 st L04AX Azathioprin "Arrow", filmovertrukne tabl., 50 mg, 100 stk Imurel, filmovertrukne tabl., 50 mg, 100 stk. M01AB Diclofenac Ratiopharm Rapid, filmov. tabl., 50 mg, 100 stk Diclon Rapid, filmovertrukne tabl., 50 mg, 100 stk. M01AB Diclofenac "BMM Pharma", enterotabletter, 50 mg, 100 stk Diclon, enterotabletter, 50 mg, 100 stk. M03AC Esmeron, inj.væske, opløsning, 10 mg/ml, 10 x 5 ml Rocuronium "Hameln" inj vsk 10 mg/ml 10x 5ml N01BB Naropin, inj.væske, opløsning, 2mg/ml, 5x20mlplastampuller Ropivacain Fresenius Kabi 2 mg /ml 5x 20ml N01BB Naropin, inj.væske, opløsning, 5 mg/ml, 5 x 10 ml Ropivacain Fresenius Kabi 5 mg /ml 5x10ml N01BB Naropin, inj.væske, opløsning, 7,5 mg/ml, 5 x 20 ml Ropivacain Fresenius Kabi 7,5 mg /ml 5x 20ml N01BB Naropin, inf.væske, opløsning, 2mg/ml, 5x100ml Ropivacain Fresenius Kabi 2 mg /ml 5x 100ml inf pose N01BB Naropin, inf.væske, opløsning, 2mg/ml, 5x200ml Ropivacain Fresenius Kabi 2 mg /ml 5x 200ml inf pose N01BB Emla, creme, mg/g, 5 x 5 g + 12 plastre Tapin, creme, 2,5 %+2,5 %, 5 x 5 g + 12 plastre N02BE Pinex Junior, oral opløsning, 24 mg/ml, 60 ml Panodil Junior, oral suspension, 24 mg/ml, 200 ml N02BE Panodil Retard, depottabletter, 500 mg, 100 stk Pinex Retard depot tabl 500mg 100st N03AX Lamotrigin "Stada", dispergible tabl., 50 mg, 56 stk Lamotrigin "BMM Pharma", tabletter, 50 mg, 56 stk. N03AX Lamotrigin "Stada", dispergible tabl., 100 mg, 100 stk Lamotrigin "BMM Pharma", tabletter, 100 mg, 56 stk. N03AX Lamotrigin "Stada", dispergible tabl., 200 mg, 100 stk Lamotrigin "BMM Pharma", tabletter, 200 mg, 56 stk. N05AL Solian, tabletter, 50 mg, 90 stk Amisulprid "DLF", tabletter, 50 mg, 90 stk. N05AL Solian, tabletter, 200 mg, 30 stk Amisulprid "DLF", tabletter, 200 mg, 90 stk. R03AK Combivent, inh.vsk.neb.opl.end., 2,5+0,5 mg/beh., 60 x 2,5 ml Ipramol Steri-Neb, inh.vsk.neb., 2,5+0,5 mg/beh., 60 x 2,5 ml R06AX Telfast, filmovertrukne tabl., 120 mg, 10 stk Nefoxef, filmovertrukne tabl., 120 mg, 30 stk. R06AX Telfast, filmovertrukne tabl., 180 mg, 10 stk Nefoxef, filmovertrukne tabl., 180 mg, 30 stk. Oversigt over skift for den enkelte afdeling kan ses på skema Amgros-skift afdelingsspecifik udsendt den 16. december til medicinansvarlig overlæge og kontaktsygeplejerske. Farmakonom Susanne Storm

Nyhedsbrev fra Sygehusapoteket

Nyhedsbrev fra Sygehusapoteket LÆGEMIDDEL NYT Nyhedsbrev fra Sygehusapoteket Nr 2 - Indhold Nyt fra sygehusapoteket Amgros Metronidazol infusionsvæske, leverandørskifte Penomax skifter til Selexid Obs styrkeskift! Mundstykker til Nicorette

Læs mere

OPUS Medicin & Amgrosskift

OPUS Medicin & Amgrosskift LÆGEMIDDEL NYT OPUS Medicin & Amgrosskift TEMA April 2012 Indhold OPUS Medicin & Amgrosskift 2012 OPUS Medicin Region Nordjyllands nye medicinmodul Amgrosudbud Præparatskift pr.1. april 2012 Amgrosskift

Læs mere

Sortiment pr. 13. september 2013 Lægemiddelnavn Form Styrke

Sortiment pr. 13. september 2013 Lægemiddelnavn Form Styrke Sortiment pr. 13. september 2013 Lægemiddelnavn Form Styrke Asacard depotkapsler, hårde 162,5 mg Aspirin Kardio enterotabletter 100 mg Hjerdyl tabletter 150 mg Hjerdyl tabletter 75 mg Hjertealbyl enterotabletter

Læs mere

Oversigt over tilskudsstatus per 29. februar 2016 for svage smertestillende lægemidler

Oversigt over tilskudsstatus per 29. februar 2016 for svage smertestillende lægemidler Oversigt over tilskudsstatus per 29. februar 2016 for svage smertestillende lægemidler Lægemiddelnavn Lægemiddelform Nuværende Tilskudsstatus tilskudsstatus per 29. februar 2016 Arax tabletter Klaus hånd

Læs mere

Medicinpriser. Priser for den Uge 51/52

Medicinpriser. Priser for den Uge 51/52 Medicinpriser 2017 Priser for den 22.12.2017 Uge 51/52 LÆSEVEJLEDNING Medicinpriser indeholder priser på alle markedsførte apoteksforbeholdte lægemidler i Danmark. Desuden indeholder den det markedsførte

Læs mere

Medicinpriser. Priser for den 22.10.2015. Uge 42/43

Medicinpriser. Priser for den 22.10.2015. Uge 42/43 Medicinpriser 2015 Priser for den 22.10.2015 Uge 42/43 LÆSEVEJLEDNING Medicinpriser indeholder priser på alle markedsførte apoteksforbeholdte lægemidler i Danmark. Desuden indeholder den det markedsførte

Læs mere

Apotekerne skal substituere til det billigste præparat blandt synonymer og parallelimporterede lægemidler og helst medicin i blisterpakninger.

Apotekerne skal substituere til det billigste præparat blandt synonymer og parallelimporterede lægemidler og helst medicin i blisterpakninger. Oversigt over lægemidler som kan rekvireres på apotekerne i Region Nordjylland til brug i umiddelbar tilknytning til behandling i henhold til Overenskomsten om almen praksis 40. Apotekerne skal substituere

Læs mere

Oversigt over tilskudsstatus per 2. marts 2015 for al antipsykotisk medicin

Oversigt over tilskudsstatus per 2. marts 2015 for al antipsykotisk medicin Oversigt over tilskudsstatus per 2. marts 2015 for al antipsykotisk medicin Navn Form Nuærende tilskudsstatus Tilskudsdsstatus per 2. marts 2015 Abilify injektionsvæske, opløsning Abilify oral opløsning

Læs mere

Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr Reference usk T E

Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr Reference usk T E Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr. 20160221 Reference usk T +4 4488930 E usk@dkma.dk Generelt tilskud til nogle pregabalin kapsler Den 30. september 2011 afsluttede vi revurdering af tilskudsstatus

Læs mere

Apotekerne skal substituere til det billigste præparat blandt synonymer og parallelimporterede lægemidler og helst medicin i blisterpakninger.

Apotekerne skal substituere til det billigste præparat blandt synonymer og parallelimporterede lægemidler og helst medicin i blisterpakninger. Maj 2013 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER Oversigt over lægemidler som kan rekvireres på apotekerne i Region Nordjylland til brug i umiddelbar tilknytning til behandling i henhold til Overenskomsten om almen

Læs mere

Nyhedsbrev fra Sygehusapoteket

Nyhedsbrev fra Sygehusapoteket LÆGEMIDDEL NYT Nyhedsbrev fra Sygehusapoteket Nr. 3-2014 Indhold Specialistgruppemøder 1. kvartal 2014 B05 Skifte af NaCl infusionsvæsker C03 Furix 40 mg upload af diurese J01 Keflex ændring af rekommandation

Læs mere

Apotekerne skal substituere til det billigste præparat blandt synonymer og parallelimporterede lægemidler og helst medicin i blisterpakninger.

Apotekerne skal substituere til det billigste præparat blandt synonymer og parallelimporterede lægemidler og helst medicin i blisterpakninger. Marts 2012 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER Oversigt over lægemidler som kan rekvireres på apotekerne i Region Nordjylland til brug i umiddelbar tilknytning til behandling i henhold til Overenskomsten om almen

Læs mere

Svage smertestillende lægemidler, der ændrer tilskud den 29. februar 2016

Svage smertestillende lægemidler, der ændrer tilskud den 29. februar 2016 Svage smertestillende lægemidler, der ændrer tilskud den 29. februar Bemærk at ændringerne kun gælder de nævnte lægemiddelnavne og former. Liste over svage smertestillende lægemidler med generelt tilskud:

Læs mere

SIDE 1 STATINFO MÅNEDENS OPDATERING AF STATISTIKKEN

SIDE 1 STATINFO MÅNEDENS OPDATERING AF STATISTIKKEN SIDE 1 STATINFO MÅNEDENS OPDATERING AF STATISTIKKEN FEBRUAR 2014 SIDE 2 Nyheder fra DLI MI Servicevindue Der er ingen adgang til data og rapporter fra onsdag d. 12/3 kl. 14:00 til torsdag morgen d. 13/3

Læs mere

Orienteringsmøde for lægemiddelleverandører Amgros udbud 2016

Orienteringsmøde for lægemiddelleverandører Amgros udbud 2016 Orienteringsmøde for lægemiddelleverandører Amgros udbud 2016 19. maj 2015 PROGRAM kl. 12:30 16:00 Generel information fra Amgros Flemming Sonne Hvordan samarbejder regionernes Lægemiddelkomitésystem,

Læs mere

Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr Reference usk T E

Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr Reference usk T E Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr. 20160228 Reference usk T +4 4488930 E usk@dkma.dk Ændring af tilskudsklausul for duloxetin 30 og 60 mg Den 30. september 2011 afsluttede vi revurdering af tilskudsstatus

Læs mere

Standardordinationer og regimer i OPUS Medicin

Standardordinationer og regimer i OPUS Medicin Udfyldt blanket sendes til på mail til sortiment@rn.dk *Afdeling KARD *Dato 24.05.2012 *Lægemiddel Benzylpenicillin Pamol Nitrolingual Generisk navn Benzylpenicillin Paracetamol Glycerylnitrat *Lægemiddelform

Læs mere

SIDE 1 STATINFO MÅNEDENS OPDATERING AF STATISTIKKEN

SIDE 1 STATINFO MÅNEDENS OPDATERING AF STATISTIKKEN SIDE 1 STATINFO MÅNEDENS OPDATERING AF STATISTIKKEN NOVEMBER 2013 SIDE 2 Nyheder fra DLI MI Historiske udleveringsbestemmelser: En stor del af smertekategorien er overgået fra OTC til RX. I den forbindelse

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet 30. maj 2012 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for stærke smertestillende lægemidler (opioider) i ATCgruppe N02A, N07BC og R05DA Sundhedsstyrelsen har

Læs mere

Må tabletten knuses?

Må tabletten knuses? Må tabletten knuses? Begræns deling, knusning, opløsning eller opslemning af tabletter og kapsler mest muligt. Brug orale opløsninger eller tabletter, der er beregnet til opløsning, så vidt det er muligt

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Den 20. december 2016 Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter Baggrund Lægemiddelstyrelsen har anmodet om at revurdere

Læs mere

Information om forskningsprojekt: Præparatskift økonomiske og patientsikkerhedsmæssige aspekter i medicinens vej fra leverandør til patient

Information om forskningsprojekt: Præparatskift økonomiske og patientsikkerhedsmæssige aspekter i medicinens vej fra leverandør til patient Information om forskningsprojekt: Præparatskift økonomiske og patientsikkerhedsmæssige aspekter i medicinens vej fra leverandør til patient Baggrund for det overordnede projekt Præparatskift i sekundærsektoren

Læs mere

Må tabletten knuses?

Må tabletten knuses? Må tabletten knuses? Begræns deling, knusning, opløsning eller opslemning af tabletter og kapsler mest muligt. Brug orale opløsninger eller tabletter, der er beregnet til opløsning, så vidt det er muligt

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens Den 4. november 2015 Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens Baggrund Sundhedsstyrelsen (nu Lægemiddelstyrelsen) har anmodet om at revurdere tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Standardsortiment pr. vare 4. januar 2017 Apovision Side 1 DORANR

Standardsortiment pr. vare 4. januar 2017 Apovision Side 1 DORANR Apovision Side 1 448060 A10AE04 Abasaglar KwikPen, inj.væske, opl., pen, 100 E/ML, 5 x 3 ml 411496 J01FA01 Abboticin, filmovertrukne tabl., 500 mg, 20 stk. 405001 J01FA01 Abboticin, pulv.t.inf.væske,opl,

Læs mere

Lægemiddelregning. Temaaften Dansk Sygeplejeråd 15. April 2015 Lotte Fock

Lægemiddelregning. Temaaften Dansk Sygeplejeråd 15. April 2015 Lotte Fock Lægemiddelregning Temaaften Dansk Sygeplejeråd 15. April 2015 Lotte Fock Typer af fejl i medicineringsprocessen 4356 rapporter om medicineringsfejl indsendt til Sundhedsstyrelsen (2007) 29% Ordinationsfejl

Læs mere

Sagsfremstilling Medicintilskudsnævnet har afgivet indstilling om lægemidlernes fremtidige tilskudsstatus den 26. januar 2015.

Sagsfremstilling Medicintilskudsnævnet har afgivet indstilling om lægemidlernes fremtidige tilskudsstatus den 26. januar 2015. Til de på vedlagte liste anførte virksomheder Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for NSAID er og lægemidler mod svage smerter i ATC-gruppe M01A (ekskl. glucosamin), M02A, N02BA, N02BB og N02BE Vi afslutter

Læs mere

Tilberedning Indløb Holdbarhed Andet

Tilberedning Indløb Holdbarhed Andet Ampicillin 500 mg (Pentrexyl) 500 mg opløses i 5 ml sterilt Gives langsomt over 5-10 holdbar 1 time i køleskab 500 mg opløses direkte i 100 ml Infusionsopløsningen skal anvendes inden 8 timer ved infusion

Læs mere

Apotekernes tiltag omkring utilsigtede hændelser og forebyggelse heraf

Apotekernes tiltag omkring utilsigtede hændelser og forebyggelse heraf Apotekernes tiltag omkring utilsigtede hændelser og forebyggelse heraf Netværk for Forebyggelse af Medicineringsfejl 1. juni 2012 Mette Gram-Hansen Danmarks Apotekerforening Hvor svært kan det være? 56

Læs mere

Til virksomheden 16. januar 2017 Sagsnr Reference usk T E

Til virksomheden 16. januar 2017 Sagsnr Reference usk T E Til virksomheden 16. januar 2017 Sagsnr. 2015122548 Reference usk T +45 44889350 E usk@dkma.dk Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter Vi har revurderet tilskudsstatus for

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Den 14. april 2016 Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens Baggrund Sundhedsstyrelsen (nu Lægemiddelstyrelsen) har anmodet om at

Læs mere

Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler

Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler Til de på vedlagte liste anførte virksomheder Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler Vi afslutter med denne afgørelse revurdering af tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler

Læs mere

Standardsortiment pr. vare 4. januar 2017 Apovision Side 1 DORANR

Standardsortiment pr. vare 4. januar 2017 Apovision Side 1 DORANR Apovision Side 1 405001 J01FA01 Abboticin, pulv.t.inf.væske,opl, 1 g, 1 htgl 222470 Obstetrisk sengeafsnit Hol(G1) 1 053932 N05AX12 Abilify, inj.væske, opløsning, 7,5 mg/ml, 1,3 ml 222420 Psykiatrisk Afd.

Læs mere

KORT OG GODT RADS RÅDET FOR ANVENDELSE AF DYR SYGEHUSMEDICIN

KORT OG GODT RADS RÅDET FOR ANVENDELSE AF DYR SYGEHUSMEDICIN KORT OG GODT RADS RÅDET FOR ANVENDELSE AF DYR SYGEHUSMEDICIN RADS KORT OG GODT TIDSSVARENDE OG ENSARTET BEHANDLINGSTILBUD TIL ALLE OM RADS Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) har til opgave

Læs mere

Lægemiddelregning. Repetition af formler & opgaveregning. Mia Lolk Lund Klinisk farmaceut Sygehusapotek Fyn, OUH

Lægemiddelregning. Repetition af formler & opgaveregning. Mia Lolk Lund Klinisk farmaceut Sygehusapotek Fyn, OUH Lægemiddelregning Repetition af formler & opgaveregning 1 Mia Lolk Lund Klinisk farmaceut Sygehusapotek Fyn, OUH Lægemiddelregning Agenda Enheder Styrke Dosering Infusionshastighed Fortynding 2 HUSK Vær

Læs mere

Birgitte Brock. Birgitte Brock. Årlig vækst % 12% AIP priser for primærsektoren C. Hjerte og kredsløb 25% -4%

Birgitte Brock. Birgitte Brock. Årlig vækst % 12% AIP priser for primærsektoren C. Hjerte og kredsløb 25% -4% Holdninger fra Lægemiddelkomitéen: Vægtning af kvalitet i forhold til økonomi ved valg af lægemidr til rekommandationslister mm Overlæge, ktor, ph.d. Århus Sygehus og Aarhus Universitet Hvad skal vi med

Læs mere

Standardsortiment pr. vare 5. november 2015 Apovision Side 1 DORANR

Standardsortiment pr. vare 5. november 2015 Apovision Side 1 DORANR Apovision Side 1 807754 B05ZB A-koncentrat 1,25 Ca 1+44 "Baxter", hæmodialysekoncentra, 500 liter 807755 B05ZB A-koncentrat 1,5 Ca 1+44 "Baxter", hæmodialysekoncentra, 500 liter 405001 J01FA01 Abboticin,

Læs mere

Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010

Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010 Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010 Indhold INDHOLD... 1 BAGGRUND... 2 SALGET AF SMERTESTILLENDE HÅNDKØBSLÆGEMIDLER DE SENESTE 15 ÅR... 3 Paracetamol sælger mest... 3 En del af håndkøbsmedicinen

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 29. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00

Intern prøve farmakologi den 29. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00 Intern prøve farmakologi den 29. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 6 Case: Christina på 30 år indlægges på det psykiatriske hospital. Her observerer psykiatrilægen, at Christina lider af kontaktproblemer

Læs mere

C08 Calciumantagonister

C08 Calciumantagonister C08 Calciumantagonister Bilag A4 C08C Selektive calciumantagonister m. overv. vaskulær effekt C08D Selektive calciumantagonister m. direkte cardiel effekt C08CA Dihydropyridinderivater C08DA Phenylalkylaminderivater

Læs mere

Orienteringsmøde om Amgros Udbud 2015. 13. maj 2014

Orienteringsmøde om Amgros Udbud 2015. 13. maj 2014 Orienteringsmøde om Amgros Udbud 2015 13. maj 2014 PROGRAM KL. 12.30-16 Generel information fra Amgros v/ Flemming Sonne Erfaringer med brug af forfyldte sprøjter på klinisk anæstesiafsnit på OUH v/ Helle

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU alm. del Bilag 63 Offentligt. Lægemiddelstyrelsen Lægemiddelkontrol/AMV Den 29.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU alm. del Bilag 63 Offentligt. Lægemiddelstyrelsen Lægemiddelkontrol/AMV Den 29. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 63 Offentligt Lægemiddelstyrelsen Notat vedrørende Lægemiddelstyrelsens offentliggørelse af initiativer, herunder politianmeldelse med henblik

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med Myelomatose

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med Myelomatose Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med Myelomatose Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

N02 Analgetika. N02A Opioider. N02AB Phenylpiperidinderivater. N02AF Morfinanderivater. N02AG Opioider i komb. med antispasmodika

N02 Analgetika. N02A Opioider. N02AB Phenylpiperidinderivater. N02AF Morfinanderivater. N02AG Opioider i komb. med antispasmodika N02 Analgetika Bilag A N02A Opioider N02AA Naturlige opiumalkaloider N02AB Phenylpiperidinderivater N02AE Oripavinederivater N02AF Morfinanderivater N02AG Opioider i komb. med antispasmodika N02AX Andre

Læs mere

Håndkøbslægemidler med klausuleret tilskud

Håndkøbslægemidler med klausuleret tilskud Håndkøbslægemidler med klausuleret tilskud A02BC01 OMEPRAZOL Losec enterotabletter PSGRS Omeprazol "Actavis" enterokapsler, hårde PSGRS Omeprazol "Aurobindo" enterokapsler, hårde PSGRS Omeprazol "Bluefish"

Læs mere

Sygehusapotek Fyn informerer

Sygehusapotek Fyn informerer INFORMATIONSBLAD Sygehusapotek Fyn informerer Årgang 2, nr. 2 - april 2009 Sygehusapotek Fyn INDHOLD: FARVEL TIL INFORMATIONSBLADET...3 OPBEVARINGSSKEMAET...4 LÆGEMIDDELINFORMATION TIL PATIENTER...6 DE

Læs mere

Standardsortiment pr. vare 8. januar 2016 Sygehusapotek Fyn Side 1 PM

Standardsortiment pr. vare 8. januar 2016 Sygehusapotek Fyn Side 1 PM Sygehusapotek Fyn Side 1 405001 J01FA01 Abboticin, pulv.t.inf.væske,opl, 1 g, 1 htgl. a 1 g 011008 N05AX12 Abilify, tabletter, 10 mg, 56 stk. (blister) 011019 N05AX12 Abilify, tabletter, 15 mg, 56 stk.

Læs mere

Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017.

Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017. Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med myelomatose Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017. Medicinrådet har ikke taget stilling

Læs mere

Y-site infusion (sidedrop via 3-vejshane) af lægemidler til trekammerposer fra Fresenius Kabi (Kabiven, SmofKabiven)

Y-site infusion (sidedrop via 3-vejshane) af lægemidler til trekammerposer fra Fresenius Kabi (Kabiven, SmofKabiven) Information til afdelingerne Y-site infusion (sidedrop via 3-vejshane) af lægemidler til trekammerposer fra Fresenius Kabi (Kabiven, ) Pr. november 2014 foreligger der data på, at nedenstående lægemidler

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for NSAID er og lægemidler mod svage smerter i ATC-gruppe M01A (ekskl. glucosamin), M02A, N02BA, N02BB og N02BE.

Revurdering af tilskudsstatus for NSAID er og lægemidler mod svage smerter i ATC-gruppe M01A (ekskl. glucosamin), M02A, N02BA, N02BB og N02BE. Medicintilskudsnævnet Revurdering af tilskudsstatus for NSAID er og lægemidler mod svage smerter i ATC-gruppe M01A (ekskl. glucosamin), M02A, N02BA, N02BB og N02BE. Baggrund og indhold Vi har revurderet

Læs mere

Håndkøbslægemidler med klausuleret tilskud

Håndkøbslægemidler med klausuleret tilskud Håndkøbslægemidler med klausuleret tilskud A02BC01 OMEPRAZOL Losec enterotabletter PSGRS Omelix enterokapsler, hårde PSGRS Omeprazol "Bluefish" enterokapsler, hårde PSGRS Omeprazol "BMM Pharma" enterotabletter

Læs mere

Farmakologi - intern prøve. Intern prøve farmakologi den 25. august 2006 kl til 11.00

Farmakologi - intern prøve. Intern prøve farmakologi den 25. august 2006 kl til 11.00 Intern prøve farmakologi den 25. august 2006 kl. 9.00 til 11.00 1 Case: En 66-årig mand henvender sig til praktiserende læge p.g.a. meget stærke smerter i højre storetå. Smerterne er opstået akut samme

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af psykotiske tilstande

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af psykotiske tilstande Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af psykotiske tilstande Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning

Læs mere

Klinisk farmaci Rationelt lægemiddelforbrug og udvidet medicinservice

Klinisk farmaci Rationelt lægemiddelforbrug og udvidet medicinservice Klinisk farmaci Rationelt lægemiddelforbrug og udvidet medicinservice Projekt udført på medicinske sengeafsnit M1 og M2 i Sygehus Himmerland, Hobro Sygehusapoteket Region Nordjylland farmakonom Pia Vestergaard

Læs mere

Hvorfor er det kun industrien der kan søge om indikationer? Begrænser RADS den frie ordinationsret? Ved RADS formand Svend Hartling

Hvorfor er det kun industrien der kan søge om indikationer? Begrænser RADS den frie ordinationsret? Ved RADS formand Svend Hartling Hvorfor er det kun industrien der kan søge om indikationer? Begrænser RADS den frie ordinationsret? Ved RADS formand Svend Hartling Formål med RADS Danske Regioners bestyrelse nedsatte i efteråret 2009

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne,

Læs mere

Positivliste for rekvisition af lægemidler til alment praktiserende læger og vagtlæger. Regel nr. 11

Positivliste for rekvisition af lægemidler til alment praktiserende læger og vagtlæger. Regel nr. 11 Revideret 23. november 2016 Positivliste for rekvisition af lægemidler til alment praktiserende læger og vagtlæger Regel nr. 11 Positivlisten er en liste over lægemidler, som praktiserende læger og vagtlæger

Læs mere

Tilberedning og administration af antibiotika, hvor eksponering af personalet minimeres mest muligt - en mini-mtv

Tilberedning og administration af antibiotika, hvor eksponering af personalet minimeres mest muligt - en mini-mtv Tilberedning og administration af antibiotika, hvor eksponering af personalet minimeres mest muligt - en mini-mtv af Heidi Kudsk, farmaceut 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Mini-MTV 5 Begrebsdefinition 17

Læs mere

Håndkøbslægemidler med klausuleret tilskud

Håndkøbslægemidler med klausuleret tilskud Håndkøbslægemidler med klausuleret tilskud A02BC01 OMEPRAZOL Omeprazol "Actavis" enterokapsler, hårde PSGRS Omeprazol "Bluefish" enterokapsler, hårde PSGRS Omeprazol "Sandoz" enterokapsler, hårde PSGRS

Læs mere

Lægemiddelregning. Opgaver og e-læring

Lægemiddelregning. Opgaver og e-læring Lægemiddelregning Opgaver og e-læring Regn den ud! Hospitalsapoteket har udarbejdet dette sæt opgaver i lægemiddelregning. Flere sygeplejersker har efterspurgt dette, og flere undersøgelser har vist, at

Læs mere

Må tabletten knuses?

Må tabletten knuses? Må tabletten knuses? Begræns deling, knusning, opløsning eller opslæmning af tablet og kapsel mest muligt. Brug orale opløsninger eller tablet, der er beregnet til opløsning, så vidt det er muligt eller

Læs mere

C07. Beta-blokerende midler, Beta-blokerende midler, C07CB Beta-blokkere, selektive, og andre diuretica. C07BB Beta-blokkere, selektive, og thiazider

C07. Beta-blokerende midler, Beta-blokerende midler, C07CB Beta-blokkere, selektive, og andre diuretica. C07BB Beta-blokkere, selektive, og thiazider C07 Beta-blokerende midler Bilag A3 C07A Beta-blokerende midler, usammensatte C07B Beta-blokerende midler og thiazider C07C Beta-blokkere og andre diuretica C07F Beta-blokkere og andre antihypertensiva

Læs mere

Må tabletten knuses?

Må tabletten knuses? Må tabletten knuses? Begræns deling, knusning, opløsning eller opslæmning af tablet og kapsel mest muligt. Brug orale opløsninger eller tablet, der er beregnet til opløsning, så vidt det er muligt eller

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe N01, anæstetika

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe N01, anæstetika Til virksomheden 4. juli 2017 Sagsnr. 2015122533 Reference usk T +45 44889350 E usk@dkma.dk Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe N01, anæstetika Vi har revurderet tilskudsstatus for

Læs mere

Positivliste Rekvisitionsliste for lægemidler Region Syddanmark

Positivliste Rekvisitionsliste for lægemidler Region Syddanmark Positivliste Rekvisitionsliste for lægemidler Region Syddanmark Rekvisition af lægemidler til brug i praksis og under vagttjeneste til gruppe 1- og 2-sikrede i henhold til overenskomstens 35. Listen er

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 4. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00. Hold S06S

Intern prøve farmakologi den 4. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00. Hold S06S Intern prøve farmakologi den 4. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 5 Case: Fru Andersen på 61 år skal have fjernet et 10 cm stort hernia incisionalis via en åben abdominal operation. Hun får postoperativ

Læs mere

Positivliste Rekvisitionsliste for lægemidler Region Syddanmark

Positivliste Rekvisitionsliste for lægemidler Region Syddanmark Positivliste Rekvisitionsliste for lægemidler Region Syddanmark Rekvisition af lægemidler til brug i praksis og under vagttjeneste til gruppe 1- og 2-sikrede i henhold til overenskomstens 40. Listen er

Læs mere

Patientsikkerhed på pro.medicin.dk. Christianna Marinakis, cand.pharm

Patientsikkerhed på pro.medicin.dk. Christianna Marinakis, cand.pharm Patientsikkerhed på pro.medicin.dk Christianna Marinakis, cand.pharm 10/2/2014 Beslutningsstøtte ved lægemiddelrelaterede utilsigtede hændelser (UTH) Lidt baggrund Patientsikkerhed i tal Risikosituationslægemidler

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet 29. oktober 2013 Sagsnr: 2013034167 Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler i ATC-gruppe N05A, N03AG01 og N03AX09 Baggrund og indhold Vi har revurderet tilskudsstatus

Læs mere

Oplysninger om Den Regionale Lægemiddelkomite og Specialistgrupper kan ses her: Lægemiddelkomiteen

Oplysninger om Den Regionale Lægemiddelkomite og Specialistgrupper kan ses her: Lægemiddelkomiteen Forord Rekommandationslisten for Hospitalerne er udarbejdet i efteråret 2013 af specialister udpeget af specialerådene i Region Midt og praksisudvalget indenfor de pågældende ATC- grupper samt kliniske

Læs mere

Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler mod diarré og tarminflammation/infektion

Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler mod diarré og tarminflammation/infektion Til de på vedlagte liste anførte virksomheder Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler mod diarré og tarminflammation/infektion Vi afslutter med denne afgørelse revurdering af tilskudsstatus

Læs mere

Temauge for Apotekerne i RibeSønderjyllandskredsen

Temauge for Apotekerne i RibeSønderjyllandskredsen Temauge for Apotekerne i RibeSønderjyllandskredsen Afdækning af kunders holdning til og erfaringer med substitution Evalueringsrapport 21. dec 2007 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 Fax 4820 6060

Læs mere

Positivliste for rekvisition af lægemidler til alment praktiserende læger og vagtlæger. Regel nr. 11

Positivliste for rekvisition af lægemidler til alment praktiserende læger og vagtlæger. Regel nr. 11 Revideret 20. november 2017 Positivliste for rekvisition af lægemidler til alment praktiserende læger og vagtlæger Regel nr. 11 Positivlisten er en liste over lægemidler, som praktiserende læger og vagtlæger

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Til Medicintilskudsnævnets medlemmer Den 11. september 2012 Hermed indkaldes til møde i Medicintilskudsnævnet om Revurdering af lægemidlers tilskudsstatus Mødet er nr. 381 og finder

Læs mere

Referat Møde: Lægemiddelkomité (LMK) Tidspunkt: Mandag den 16. december 2013, kl Sted: Lokale 14, Indgang 101

Referat Møde: Lægemiddelkomité (LMK) Tidspunkt: Mandag den 16. december 2013, kl Sted: Lokale 14, Indgang 101 Afdeling: Afdelingen for Kvalitet og Forskning/MTV Udarbejdet af: Jesper Risom Sagsnr.: E-mail: jesper.risom@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 16. december 2013 Telefon: 23639410 Referat Møde: Lægemiddelkomité

Læs mere

Bilag 7 Baggrund og scenarier

Bilag 7 Baggrund og scenarier Bilag 7 Baggrund og scenarier 1 Indledning 1.1 Baggrund og vision Det Ny Universitetshospital (DNU) i Aarhus har valgt Lægemidler klar til brug som koncept. Med henblik på at undersøge og sikre konceptets

Læs mere

Amgros udbud og effekt. Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014

Amgros udbud og effekt. Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014 Amgros udbud og effekt Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014 Hvilke variable har betydning for prognosticering af lægemiddeløkonomi? Nye lægemidler Hvad er i pipeline ift.

Læs mere

Svage smertestillende lægemidler

Svage smertestillende lægemidler Svage smertestillende lægemidler Salget før og efter receptpligt på store pakninger 2014 Det månedlige salg af svage smertestillende midler før og efter de store pakninger kom på recept i september 2013

Læs mere

Til virksomheden 21. december 2016 Sagsnr Reference usk T E

Til virksomheden 21. december 2016 Sagsnr Reference usk T E Til virksomheden 21. december 2016 Sagsnr. 2016102038 Reference usk T +45 44889350 E usk@dkma.dk Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod ADHD Vi har revurderet tilskudsstatus for lægemidler mod

Læs mere

Oplysninger om Den Regionale Lægemiddelkomite og Specialistgrupper kan ses her: Lægemiddelkomiteen

Oplysninger om Den Regionale Lægemiddelkomite og Specialistgrupper kan ses her: Lægemiddelkomiteen Forord Rekommandationslisten for Hospitalerne er udarbejdet af specialister udpeget af specialerådene i Region Midt og praksisudvalget indenfor de pågældende diagnoser samt kliniske farmakologer, hospitalsfarmaceuter

Læs mere

Til Medicintilskudsnævnets medlemmer Den 16. august Revurdering af lægemidlers tilskudsstatus

Til Medicintilskudsnævnets medlemmer Den 16. august Revurdering af lægemidlers tilskudsstatus Til Medicintilskudsnævnets medlemmer Den 16. august 2011 Hermed indkaldes til møde i Medicintilskudsnævnet om Revurdering af lægemidlers tilskudsstatus Mødet er nr. 358 og finder sted tirsdag den 23. august

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler i ATC-gruppe N05A, N03AG01 og N03AX09 aggrund og indhold Vi har revurderet

Læs mere

Positivliste for rekvisition af lægemidler til alment praktiserende læger og vagtlæger. Regel nr. 11

Positivliste for rekvisition af lægemidler til alment praktiserende læger og vagtlæger. Regel nr. 11 Revideret 11. oktober 2017 Positivliste for rekvisition af lægemidler til alment praktiserende læger og vagtlæger Regel nr. 11 Positivlisten er en liste over lægemidler, som praktiserende læger og vagtlæger

Læs mere

Må tabletten knuses?

Må tabletten knuses? Hospitalsapoteket Region Midtjylland, april 2017 Må tabletten knuses? Begræns deling, knusning, opløsning eller opslæmning af tablet og kapsel mest muligt. Brug orale opløsninger eller tablet, der er beregnet

Læs mere

Ændring af tilskud til angiotensin-ii antagonister, reninhæmmer og visse lægemidler mod dyspepsi

Ændring af tilskud til angiotensin-ii antagonister, reninhæmmer og visse lægemidler mod dyspepsi Til lægen Ændring af tilskud til angiotensin-ii antagonister, reninhæmmer og visse lægemidler mod dyspepsi 18. juni 2010 Lægemiddelstyrelsen ændrer per 15. november 2010 tilskuddene til en række lægemidler

Læs mere

MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf AXEL HEIDES GADE KØBENHAVN S

MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf AXEL HEIDES GADE KØBENHAVN S MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf. 44 88 95 95 AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Lægemiddelstyrelsen Den 15. juni 2009. Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl til Hold S06V

Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl til Hold S06V Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl. 9.00 til 11.00 Hold S06V Side 1 af 5 Case: 62-årig kvinde med kendt hypertension, der igennem mange år har været velbehandlet med thiazid og ACE-hæmmer, henvender

Læs mere

Medicinhaandtering OUH september /7/2017. , 1 of 37 Region Syd E-læring. Slide1. Slide3. Slide2 Slide4

Medicinhaandtering OUH september /7/2017. , 1 of 37 Region Syd E-læring. Slide1. Slide3. Slide2 Slide4 Slide1 Slide3 Slide2 Slide4 Ja/Nej -> pop-up box som fortæller at det er en god idé at have øre eller høretelefoner på., 1 of 37 Slide5 Slide7 Slide6 Slide8, 2 of 37 Slide9 Slide11 Læs mere på OUH, Medicingivning

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod epilepsi i ATC-gruppe N03, N05BA og N05CD Baggrund og indhold Vi har revurderet tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Enheder - opgave 1. Metronidazol suppositorier findes som 1 g Hvor mange mg metronidazol indeholder hvert suppositorie? g l mol. mg ml mmol.

Enheder - opgave 1. Metronidazol suppositorier findes som 1 g Hvor mange mg metronidazol indeholder hvert suppositorie? g l mol. mg ml mmol. Enheder - opgave 1 Metronidazol suppositorier findes som 1 g Hvor mange mg metronidazol indeholder hvert suppositorie? g l mol x 1000 mg ml mmol x 1000 / 1000 / 1000 µg µl µmol 1 1 g x 1000 1000 mg Enheder

Læs mere

Dagsorden og referat for møde for apoteksnøglepersoner september 2014

Dagsorden og referat for møde for apoteksnøglepersoner september 2014 Dato: 11.08.2014 Udarbejdet af: Marit N. J. Rüdiger Klinik: Apoteket, Sygehus Sønderjylland E-mail: marit.rudiger@rsyd.dk Telefon: 74 18 28 51 Dagsorden og referat for møde for apoteksnøglepersoner september

Læs mere

beregnet til Kvæg og grise Subkutan eller intravenøs anvendelse; Intramuskulær anvendelse Hunde og katte

beregnet til Kvæg og grise Subkutan eller intravenøs anvendelse; Intramuskulær anvendelse Hunde og katte EU/2/97/004/001 Metacam 5 mg/ml Injektionsvæske, grise ; EU/2/97/004/003 Metacam 1,5 mg/ml Oral suspension Hunde Oral Flaske EU/2/97/004/004 Metacam 1,5 mg/ml Oral suspension Hunde Oral Flaske EU/2/97/004/005

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

17-04-2012. Dagens hovedbudskaber. Amgros vision og mission. Kort om Amgros I/S. Lægemiddelomsætningen i Amgros (millioner kr.)

17-04-2012. Dagens hovedbudskaber. Amgros vision og mission. Kort om Amgros I/S. Lægemiddelomsætningen i Amgros (millioner kr.) Dagens hovedbudskaber Kvartalsrapporter og RADS monitorering fra AMGROS hvor kommer data fra og bruges de? Vi kan skabe overblikket i data Vi kan sammenligne data på tværs af regioner Vi leverer data og

Læs mere

Til virksomheden 1. november 2017 Sagsnr Reference usk T E

Til virksomheden 1. november 2017 Sagsnr Reference usk T E Til virksomheden 1. november 2017 Sagsnr. 2017011413 Reference usk T +45 44889350 E usk@dkma.dk Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne Vi har revurderet tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

C09 Midler med virkning på renin-angiotensin systemet

C09 Midler med virkning på renin-angiotensin systemet C09 Midler med virkning på renin-angiotensin systemet ilag A C09C Angiotensin-II antagonister C09D Angiotensin-II antagonister, kombinationer C09X Andre midler med virkning på renin-angiotensinsyst. C09CA

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod overaktiv blæresyndrom og inkontinens

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod overaktiv blæresyndrom og inkontinens Medicintilskudsnævnet Den 25. oktober 207 Sagsnr: 20700643 Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod overaktiv blæresyndrom og inkontinens aggrund Lægemiddelstyrelsen har

Læs mere

Behandlingsvejledning for behandling af patienter med Myelomatose

Behandlingsvejledning for behandling af patienter med Myelomatose Behandlingsvejledning for behandling af patienter med Myelomatose Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Risikosituationslægemidler. Pia Knudsen, Farmaceut, Styrelsen for Patientsikkerhed, Vidensformidling og læring

Risikosituationslægemidler. Pia Knudsen, Farmaceut, Styrelsen for Patientsikkerhed, Vidensformidling og læring Risikosituationslægemidler Pia Knudsen, Farmaceut, Styrelsen for Patientsikkerhed, Vidensformidling og læring En svær dement borger sad og tyggede på noget. Med besvær kunne vi få det ud af hendes mund,

Læs mere

Nedenfor følger en oversigt over de af Deres virksomheds lægemidler, der er omfattet af afgørelsen.

Nedenfor følger en oversigt over de af Deres virksomheds lægemidler, der er omfattet af afgørelsen. Til Virksomheden Revurdering af tilskudsstatus for antibakterielle midler til systemisk brug Sundhedsstyrelsen har revurderet tilskudsstatus for lægemidler i ATCgruppe J01 og P01AB01, der per 1. oktober

Læs mere