Salg af smertestillende håndkøbslægemidler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010"

Transkript

1 Salg af smertestillende håndkøbslægemidler Indhold INDHOLD... 1 BAGGRUND... 2 SALGET AF SMERTESTILLENDE HÅNDKØBSLÆGEMIDLER DE SENESTE 15 ÅR... 3 Paracetamol sælger mest... 3 En del af håndkøbsmedicinen sælges på recept... 3 Salget af paracetamol i forskellige pakningsstørrelser... 5 REFERENCER... 7 BILAG 1. EKSEMPLER PÅ LÆGEMIDDELNAVNE... 7 BILAG 2 TABELLER... 8

2 Baggrund Danskernes forbrug af smertestillende håndkøbslægemidler bliver ofte debatteret. På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside for lægemiddelsalget i Danmark, kan man se, at forbruget af smertestillende håndkøbslægemidler er steget med 23 procent fra 1996 til Tager man højde for, at der har været en vækst i befolkningstallet i samme periode og ser på forbruget pr indbyggere, er stigningen 17 procent. For at nuancere dette tal yderligere, har vi i denne rapport valgt at se nærmere på, hvordan salget fordeler sig mellem de forskellige lægemiddelstoffer og på forskellige pakningsstørrelser, samt hvor meget af disse håndkøbslægemidler, der sælges på recept. De smertestillende håndkøbslægemidler omfattet af denne rapport indeholder de aktive lægemiddelstoffer paracetamol, acetylsalicylsyre, ibuprofen og phenazon. Nogle af lægemidlerne er kombinationsmidler med fx koffein eller mindre mængder kodein. I bilag 1 ses eksempler på lægemiddelnavne med de enkelte lægemiddelstoffer. Tabletter med mindre end 500 mg acetylsalicylsyre er ikke inkluderet her. De er alle klassificeret som blodfortyndende midler, uanset at nogle af dem er godkendt som smertestillende midler til børn. For ibuprofen er det kun tabletter med 200 mg ibuprofen, der er inkluderet, idet højere styrker er receptpligtige. Der findes også enkelte receptpligtige pakninger med visse af de andre lægemiddelstoffer, for eksempel depottabletter med paracetamol. Disse er heller ikke omfattet af rapporten. I en kort periode (2008) kunne man få diclofenac i håndkøb. På grund af den korte periode er diclofenac ikke inkluderet i denne rapport. Til orientering var salget af pakningerne med diclofenac tilladt i håndkøb i 2008 på 0,1 procent af salget af de svage smertestillende omfattet af denne rapport (opgjort i definerede døgndoser, DDD). I boksen herunder er vist nogle af de vigtigste ændringer på området for smertestillende håndkøbslægemidler i de seneste ti år. Ændringer på området - I oktober 2001 blev små pakninger af smertestillende håndkøbslægemidler med paracetamol, acetylsalicylsyre og ibuprofen liberaliseret til salg uden for apotek. - I oktober 2004 blev der indført krav om advarselsmærkning på større pakninger indeholdende paracetamol og acetylsalicylsyre med teksten "Børn eller unge i hjemmet? Læs advarslen og vær omhyggelig med, hvordan du opbevarer denne medicin" 1. - Fra 7. marts 2011 må personer under 18 år ikke længere købe smertestillende medicin i håndkøb. Der kræves nu recept 2. (Det er altså sket efter perioden omfattet af denne rapport) Herudover er der inden for de seneste år kommet mere fokus på bivirkningerne, der følger med brugen af NSAID, hvilket har bevirket, at paracetamol anbefales til flere patienter. NSAID er en bestemt gruppe af gigtmidler, hvori ibuprofen blandt andet hører til. De fleste NSAID-tabletter er receptpligtige bortset fra lave styrker af ibuprofen (og i en kort periode diclofenac). Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) skriver i deres nationale rekommandationsliste 3, at ingen af NSAID-præparaterne anbefales uden forbehold, idet paracetamol ofte har en ligeværdig effekt og generelt har færre alvorlige bivirkninger 4. IRF skriver desuden for svage smertestillende midler, at paracetamol altid bør være førstevalg. Kun ved utilstrækkelig effekt af paracetamol anvendt i maksimal dosis bør der skiftes til acetylsalicylsyre, NSAID eller tillægges andre smertestillende midler 5. Tallene i rapporten er baseret på udtræk fra Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister. Vi gør opmærksom på, at tallene i rapporten kun er for de lægemiddelpakninger, der må sælges i håndkøb. Der findes lægemidler med nogle af de nævnte indholdsstoffer, der kun må sælges på recept. Og disse er ikke med i rapporten, heller ikke når et er opgjort. 2

3 Salget af smertestillende håndkøbslægemidler de seneste 15 år Forbruget af smertestillende håndkøbslægemidler er steget med 23 procent fra 1996 til Tager man højde for, at der har været en vækst i befolkningstallet i samme periode, ses det, at forbruget pr indbyggere er steget med 17 procent. Paracetamol sælger mest Som det ses af figur 1, står lægemidler med det aktive stof paracetamol for størstedelen af salget i gruppen. Denne andel er steget gennem årene fra 62 procent i 1996 til 78 procent i Salget af både paracetamol og ibuprofen (den lave styrke, der må sælges i håndkøb) er steget gennem årene, mens salget af de andre er faldet. Det drejer sig primært om lægemidler, hvor acetylsalicylsyre indgår. I 1996 stod kombinationer med acetylsalicylsyre for 27 procent af salget, mens andelen var faldet til 11 procent i I bilag 1 ses eksempler på lægemiddelnavne for de forskellige lægemiddelstoffer. Figur 1: Salget af svage smertestillende håndkøbslægemidler solgt mængde i DDD/1.000 indbyggere Total Paracetamol Acetylsalicylsyre, kombinationer Ibuprofen Phenazon, kombinationer Acetylsalicylsyre Vær opmærksom på, at det viste salg for gruppen acetylsalicylsyre ikke inkluderer tabletter med mindre end 500 mg acetylsalicylsyre. Tabletter med lavere styrker er klassificeret som blodfortyndende midler uanset om nogle af lægemidlerne er godkendt som smertestillende til børn. En del af håndkøbsmedicinen sælges på recept Håndkøbsmedicin kan også sælges på recept, og i 2010 blev 33 procent (1 ud af 3 døgndoser) af de smertestillende håndkøbslægemidler solgt på recept. I figur 2 er salget delt op i det, der er solgt på recept, og det, der er solgt i håndkøb. Det ses, at stigningen for det samlede salg skyldes en stigning i et af de smertestillende håndkøbslægemidler, mens håndkøbssalget stort set ikke er steget i perioden. Således er det samlede salg af håndkøbsmedicin steget med 17 % fra 1996 til 2010, et er steget med 71 %, mens håndkøbssalget kun er steget med 1%. I bilag 2 (tabel 2) ses alle tallene, der ligger til grund for figuren. Her er det også beregnet, hvor stor en andel et udgør af det totale salg for alle årene. 3

4 Figur 2: Salg af smertestillende håndkøbslægemidler fordelt på håndkøbssalg og 80 DDD pr indbyggere pr dag Samlet salg** Håndkøbssalg Receptsalg* 0 * inkluderer også leverancer, fx til praktiserende læger og behandlingscentre ** inkluderer ikke forbrug på sygehusene. Hvis man dykker ned og ser på fordelingen mellem recept- og håndkøbssalg for de enkelte lægemiddelstoffer, kan man dog se, at selvom håndkøbssalget for hele gruppen stort set ikke er steget i perioden, så har forbruget flyttet sig, så håndkøbssalget for paracetamol og ibuprofen er steget, mens det er faldet for acetylsalicylsyre og phenazon (jf. tabel 1). Man kan desuden se, at en meget større andel af paracetamol sælges på recept end for de andre smertestillende håndkøbslægemidler. I 2010 blev 41 % af håndkøbspakker med paracetamol solgt på recept. Tabel 1: Solgt mængde af smertestillende håndkøbsmedicin i DDD pr indbyggere fordelt på lægemiddelstoffer Paracetamol*** År Receptsalg* Håndkøbssalg Samlet salg** Andel (i procent) stigning fra 1996 til i pct 74% 34% 48% Ibuprofen*** År Receptsalg* Håndkøbssalg Samlet salg** Andel (i procent) stigning fra 1996 til

5 i pct 73% 93% 93% Acetylsalicylsyre, kombinationer*** År Receptsalg* Håndkøbssalg Samlet salg** Andel (i procent) stigning fra 1996 til i pct 11% -51% -50% Acetylsalicylsyre*** År Receptsalg* Håndkøbssalg Samlet salg** Andel (i procent) stigning fra 1996 til i pct -94% -95% -95% Phenazon, kombinationer*** År Receptsalg* Håndkøbssalg Samlet salg** Andel (i procent) stigning fra 1996 til i pct 75% -82% -81% * inkluderer også leverancer, fx til praktiserende læger og behandlingscentre ** inkluderer ikke forbrug på sygehusene. *** inkluderer ikke receptpligtig medicin Salget af paracetamol i forskellige pakningsstørrelser Paracetamol er, som vist i figur 1, det mest solgte af de smertestillende håndkøbslægemidler. I figur 4 og 5 kan man se, hvilke pakningsstørrelser af paracetamol, der sælges mest. Der findes flere forskellige lægemiddelformer af paracetamol. I figurerne har vi valgt at gruppere dem i tre grupper: - Tabletter og afdelte pulvere: diverse tabletformer og afdelte pulvere til indtagelse gennem munden, hvoraf nogle opløses i væske inden. Pakningsstørrelsen er angivet i stk. (antal tabletter, breve eller lignende). - Miksturer: flydende former til indtagelser gennem munden. Pakningsstørrelsen er angivet i ml. - Suppositorier: stikpiller til rektal brug. Pakningsstørrelsen er angivet i stk. Figur 3 viser, hvor mange pakninger der er solgt, mens figur 4 viser, hvor mange DDD (definerede døgndoser), der er solgt. Begge dele er vist per indbyggere de pågældende år. 5

6 Fordelingen er naturligvis forskellig alt efter om det opgøres i antal pakninger eller DDD. Eksempelvis fremstår salget af antal 10 styks-pakninger højt i antal pakninger, men lavt i antal DDD. Ligesom salget af 300 styks pakninger står for en stor andel af salget opgjort i DDD, idet hver pakning indeholder væsentligt flere DDD end i en 10 styks-pakning. Figur 3: Antal solgte pakninger/1.000 indbyggere for de enkelte pakningsstørrelser af paracetamol Pakninger pr 1000 indbyggere Paracetamol - antal pakninger pr indbyggere Suppositorier (stk) Tabletter og afdelte pulvere (stk) Miksturer (ml) Figur 4: Antal solgte DDD/1.000 indbyggere for de enkelte pakningsstørrelser af paracetamol DDD pr indbyggere Paracetamol - antal DDD pr indbyggere Suppositorier (stk) Tabletter og afdelte pulvere (stk) Miksturer (ml) I bilag 2 (tabel 3 og 4) kan man se nogle af de bagvedliggende tal for figurerne ovenfor. Dog kun tallene for 1996 og Det er suppleret med tal for, hvor stor en andel af de forskellige pakningsstørrelser der er solgt på recept i De samme data er desuden vist for ibuprofen og kombinationer med acetylsalicylsyre, der er de lægemiddelgrupper med det næststørste salg. 6

7 Referencer 1. (12. december Senest opdateret 6. april 2011) 2. (12. december Senest opdateret 18. februar 2011) 3. (12. december 2011) 4. maka/m01_og_m09_nsaid_glukosamin_og_hyaluronsyre.htm%20. (12. december Senest opdateret 27. oktober 2011) 5. maka/n02b_svage_analgetika.htm%20. (12.december Senest opdateret 27. oktober 2011) Bilag 1. Eksempler på lægemiddelnavne Det er kun håndkøbslægemidlerne, der er inkluderet. Nogle af nedenstående ATC-koder indeholder også receptpligtige lægemidler. Lægemiddelstof ATC-kode Produktnavne, eksempler Paracetamol N02BE01 Panodil, Pamol, Pinex Ibuprofen M01AE01 Ipren, Ibumetin, Burana Acetylsalicylsyre, kombinationer N02BA51 Kodimagnyl, Treo Acetylsalicylsyre* N02BA01 Aspirin, Magnyl Phenazon, kombinationer N02BB51 Koffein-fenazon, Koffisal * Bemærk, at tabletter med mindre end 500 mg acetylsalicylsyre ikke er inkluderet her. De er alle klassificeret som blodfortyndende midler, uanset om nogle af dem er godkendt som smertestillende midler til børn. 7

8 Bilag 2 Tabeller Tabeller med data for ovenstående figurer er vist herunder. I nogle tilfælde, er der af pladshensyn kun vist data for 1996 og Tabel 2: Solgt mængde af smertestillende håndkøbsmedicin i DDD pr indbyggere År Receptsalg* Håndkøbssalg Samlet salg** Andel (i procent) Stigning fra 1996 til i procent 71% 1% 17% * inkluderer også leverancer, fx til praktiserende læger og behandlingscentre ** inkluderer ikke forbrug på sygehusene. 8

9 Tabel 3: Solgt mængde i DDD pr indbyggere fordelt på pakningsstørrelse for 1996 og Samt andel for de enkelte pakningsstørrelser for 2010 Paracetamol Lægemiddelform Pakningsstørrelse DDD / indb. (1996) total i 1996 DDD / indb. (2010) total i 2010 Procent 2010* Miksturer (ml) 20 0,2 0,0% 60 9,1 0,1% 14,8 0,1% 0,7% 100 2,4 0,0% 0,9 0,0% 12,1% 200 5,2 0,0% 32,9 0,2% 3,6% Miksturer, total - 16,8 0,1% 48,5 0,2% Suppositorier (stk.) 10 46,6 0,3% 59,8 0,3% 33,3% Suppositorier, total - 46,6 0,3% 59,8 0,3% Tabletter og pulvere (stk./breve) ,9 2,2% 1,0% 12 29,8 0,2% 10,6 0,0% 7,6% ,9 3,4% 203,5 1,0% 11,9% 24 86,9 0,6% 35,4 0,2% 28,8% ,1 5,0% 116,7 0,5% 2,4% ,4 2,5% 308,0 1,4% 5,0% ,9 0,8% 237,6 1,1% 36,9% ,3 2,8% 95,1 0,4% 8,2% 98 0,5 0,0% ,0 35,5% 5.852,0 27,4% 9,7% 200 6,0 0,0% 254,8 1,2% 51,8% ,2 13,8% ,2 34,8% ,0 64,0% 58,2% ,5 0,1% ,7 0,0% Tabletter og pulvere, total ,4 99,6% ,7 99,5% Paracetamol, total ,8 100,0% ,0 100,0% 41,3% * Hvor mange procent af den enkelte pakningsstørrelse er solgt på recept i

10 Acetylsalicylsyre, kombinationer Lægemiddelform Pakningsstørrelse DDD / 1000 indb. (1996) Pct. af total i 1996 DDD / 1000 indb. (2010) Pct. af total i 2010 Pct. 2010* Tabletter ,1 4,6% 0,1% ,7 11,6% 145,9 4,7% 1,3% 24 29,6 0,5% 48 34,2 0,6% ,9 10,6% 137,9 4,4% 1,5% ,1 19,4% 1.128,4 36,3% 2,8% ,9 44,0% 859,0 27,6% 3,1% ,8 13,2% 697,2 22,4% 4,9% ,2 0,2% Acetylsalicylsyre, Kombinationer, total 6.187,3 100,0% 3.110,6 100,0% 3,1% * Hvor mange procent af den enkelte pakningsstørrelse er solgt på recept i 2010 Ibuprofen 200 mg Lægemiddelform Pakningsstørrelse DDD / 1000 indb. (1996) Pct af total i 1996 DDD / 1000 indb. (2010) Pct af total i 2010 Pct. 2010* Tabletter ,9 14,0% 409,6 15,6% 0,5% 30 0,9 0,1% 0,0 0,0% 34,5% 40 48,2 3,5% ,4 22,1% 323,2 12,3% 2,2% ,6 60,3% 1.891,8 72,1% 3,6% Ibuprofen Total 1.361,0 100,0% 2.624,7 100,0% 2,9% * Hvor mange procent af den enkelte pakningsstørrelse er solgt på recept i

11 Tabel 4: Antal solgte pakninger (APK) pr indbyggere fordelt på pakningsstørrelse Paracetamol Lægemiddelform Pakningsstørrelse APK / indb. (1996) total i 1996 APK / indb. (2010) total i 2010 Miksturer 20 0,4 0,0% 60 18,9 2,2% 30,8 2,6% 100 2,9 0,3% 1,1 0,1% 200 3,2 0,4% 20,6 1,7% Miksturer, total 25,4 2,9% 52,4 4,4% Suppositorier 10 31,7 3,6% 60,9 5,1% Suppositorier, total 31,7 3,6% 60,9 5,1% Tabletter og pulvere ,5 24,0% 12 14,9 1,7% 8,8 0,7% ,3 17,4% 61,4 5,2% 24 21,7 2,5% 8,9 0,7% 48 91,0 10,4% 14,6 1,2% 50 43,4 5,0% 37,0 3,1% 60 11,7 1,3% 23,8 2,0% 96 25,0 2,9% 5,9 0,5% 98 0,0 0,0% ,0 35,2% 351,1 29,5% 200 0,2 0,0% 7,6 0,6% ,6 5,5% ,3 11,5% 273,5 23,0% ,1 0,0% ,0 0,0% Tabletter og pulvere, total 814,2 93,4% 1.078,1 90,5% Paracetamol, total 871,3 100,0% 1.191,3 100,0% 11

12 Acetylsalicylsyre, kombinationer Lægemiddelform Pakningsstørrelse APK / indb. (1996) total i 1996 APK / indb. (2010) total i 2010 Tabletter 10 85,2 26,1% ,4 35,3% 43,8 13,4% 24 7,4 1,2% 48 4,3 0,7% 50 78,6 12,9% 16,6 5,1% ,2 19,8% 112,8 34,5% ,2 26,9% 51,5 15,8% ,7 3,2% 16,7 5,1% ,1 0,0% Acetylsalicylsyre, kombinationer, total 607,9 100,0% 326,7 100,0% Ibuprofen 200 mg Lægemiddelform Pakningsstørrelse APK / indb. (1996) total i 1996 APK / indb. (2010) total i 2010 Tabletter 20 57,0 38,0% 122,9 44,7% 30 0,2 0,1% 0,0 0,0% 40 7,2 4,8% 50 36,2 24,1% 38,8 14,1% ,2 32,9% 113,5 41,2% Ibuprofen, total 149,8 100,0% 275,2 100,0% Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Anna S. T. Engelbrecht på eller telefon Lægemiddelstyrelsen, december

Svage smertestillende lægemidler

Svage smertestillende lægemidler Svage smertestillende lægemidler Salget før og efter receptpligt på store pakninger 2014 Det månedlige salg af svage smertestillende midler før og efter de store pakninger kom på recept i september 2013

Læs mere

Danmarks Apotekerforening. Fald i salget af svage smertestillende lægemidler efter receptpligt

Danmarks Apotekerforening. Fald i salget af svage smertestillende lægemidler efter receptpligt Danmarks Apotekerforening Analyse 17. december Fald i salget af svage smertestillende lægemidler efter receptpligt Det månedlige salg af svage smertestillende lægemidler er i faldet med cirka procent,

Læs mere

Sortiment pr. 13. september 2013 Lægemiddelnavn Form Styrke

Sortiment pr. 13. september 2013 Lægemiddelnavn Form Styrke Sortiment pr. 13. september 2013 Lægemiddelnavn Form Styrke Asacard depotkapsler, hårde 162,5 mg Aspirin Kardio enterotabletter 100 mg Hjerdyl tabletter 150 mg Hjerdyl tabletter 75 mg Hjertealbyl enterotabletter

Læs mere

Salg af liberaliserede håndkøbslægemidler 2006-2010. Indhold

Salg af liberaliserede håndkøbslægemidler 2006-2010. Indhold Salg af liberaliserede håndkøbslægemidler 2006 2010 Indhold INDHOLD... 1 RESUMÉ... 2 OM UNDERSØGELSEN... 3 DET SAMLEDE SALG AF LIBERALISEREDE HÅNDKØBSLÆGEMIDLER (OPGJORT I KR.)... 4 UDVIKLING I SALG AF

Læs mere

Smertebehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Sveriges Kommuner och Landsting, Referensgruppen för tonsilloperation.

Smertebehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Sveriges Kommuner och Landsting, Referensgruppen för tonsilloperation. Smertebehandling Her får du information om medicinsk smertebehandling efter mandeloperationen. Du kan beregne den rette dosis smertestillende medicin til dit barn. Bemærk, at denne anvisning om smertebehandling

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

Brug af andre smertestillende lægemidler før og efter tilskudsstop på glucosamin

Brug af andre smertestillende lægemidler før og efter tilskudsstop på glucosamin Brug af andre smertestillende lægemidler før og efter tilskudsstop på glucosamin Indholdsfortegnelse Resume... 1 Indledning... 2 Generel udvikling i forbruget af lægemidler med glucosamin før og efter...

Læs mere

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark En kortlægning af forbruget af demensmidler i perioden 1997-2003 9. oktober, 2003 Indhold Resumé Baggrund Datamateriale og metode Resultater Omsætning og

Læs mere

Sagsfremstilling Medicintilskudsnævnet har afgivet indstilling om lægemidlernes fremtidige tilskudsstatus den 26. januar 2015.

Sagsfremstilling Medicintilskudsnævnet har afgivet indstilling om lægemidlernes fremtidige tilskudsstatus den 26. januar 2015. Til de på vedlagte liste anførte virksomheder Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for NSAID er og lægemidler mod svage smerter i ATC-gruppe M01A (ekskl. glucosamin), M02A, N02BA, N02BB og N02BE Vi afslutter

Læs mere

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer Danmarks Apotekerforening Analyse 6. maj 215 35. ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer 6 procent af de ældre, der fik en medicingennemgang, anvendte risikolægemidler, der

Læs mere

Salg af liberaliserede lægemidler 2006-2013

Salg af liberaliserede lægemidler 2006-2013 Salg af liberaliserede lægemidler 26-213 213 Salg af liberaliserede lægemidler, 26-213 Af Ulrik Lindved Clausen Kontakt: Marie Ø. Hagedorn, MAOH@SSI.DK Udgiver: Statens Serum Institut Ansvarlig institution:

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for NSAID er og lægemidler mod svage smerter i ATC-gruppe M01A (ekskl. glucosamin), M02A, N02BA, N02BB og N02BE.

Revurdering af tilskudsstatus for NSAID er og lægemidler mod svage smerter i ATC-gruppe M01A (ekskl. glucosamin), M02A, N02BA, N02BB og N02BE. Medicintilskudsnævnet Revurdering af tilskudsstatus for NSAID er og lægemidler mod svage smerter i ATC-gruppe M01A (ekskl. glucosamin), M02A, N02BA, N02BB og N02BE. Baggrund og indhold Vi har revurderet

Læs mere

Prisudviklingen på det liberaliserede lægemiddelsortiment 2004-2008

Prisudviklingen på det liberaliserede lægemiddelsortiment 2004-2008 Prisudviklingen på det liberaliserede lægemiddelsortiment 2004-2008 Indhold Resumé Om undersøgelsen Metode vedrørende beregning af de gennemsnitlige priser Omsætningen af de liberaliserede lægemidler Den

Læs mere

Det er vigtigt at du er godt forberedt til operationen. Din vægt skal være så tæt på et normalt BMI på 25 som muligt og ikke overstige BMI på 30.

Det er vigtigt at du er godt forberedt til operationen. Din vægt skal være så tæt på et normalt BMI på 25 som muligt og ikke overstige BMI på 30. Operation for mandlig brystudvikling - Gynækomasti - Amalieklinikken i København Mænd har ligesom kvinder anlæg til dannelse af et bryst, men forskellig hormonpåvirkning af brystkirtelvævet hos de to køn

Læs mere

Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 444 Offentligt

Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 444 Offentligt Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 444 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 24. april 2009 Sagsnr.: 0903758 Sagsbeh.: SUMTSP / Lægemiddelkontoret Dok nr: 37754

Læs mere

- om akut smertebehandling

- om akut smertebehandling Patientinformation - om akut smertebehandling - Skadestuen Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling Rev. okt. 2005 Information om akut smertebehandling Når du er kommet til skade og f.eks.

Læs mere

Behandling af Crohns sygdom

Behandling af Crohns sygdom Til patienter og pårørende Behandling af Crohns sygdom med lægemidlet Metotrexat Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Daghospital, Tønder Medicinsk Center 2 Crohns sygdom - Metotrexat Hvad er Metotrexat?

Læs mere

Statistik over Nye Lægemidler

Statistik over Nye Lægemidler Statistik over Nye Lægemidler På esundhed.dk under Nye Lægemidler kan du trække rapporter, der viser statistik over brugen af nye lægemidler. I det følgende beskrives, hvilke lægemidler statistikken omfatter

Læs mere

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage. Indlægsseddel: Information til brugeren Pinex 500 mg og 1 g suppositorier paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 1. kvartal 2014

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 1. kvartal 2014 Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 1. kvartal 2014 Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin fokuserer på de lægemidler eller lægemiddelgrupper, hvor der har været de største

Læs mere

Oversigt over tilskudsstatus per 29. februar 2016 for svage smertestillende lægemidler

Oversigt over tilskudsstatus per 29. februar 2016 for svage smertestillende lægemidler Oversigt over tilskudsstatus per 29. februar 2016 for svage smertestillende lægemidler Lægemiddelnavn Lægemiddelform Nuværende Tilskudsstatus tilskudsstatus per 29. februar 2016 Arax tabletter Klaus hånd

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING OM PLASTIKKIRURGISK OPERATION PÅ TERAPEU- TISK / MEDICINSK ELLER KOSMETISK GRUNDLAG

GENEREL VEJLEDNING OM PLASTIKKIRURGISK OPERATION PÅ TERAPEU- TISK / MEDICINSK ELLER KOSMETISK GRUNDLAG GENEREL VEJLEDNING OM PLASTIKKIRURGISK OPERATION PÅ TERAPEU- TISK / MEDICINSK ELLER KOSMETISK GRUNDLAG Jægersborgs Allé 14, 2920 Charlottenlund, tlf: 3964 1949, e-mail: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk

Læs mere

Svage smertestillende lægemidler, der ændrer tilskud den 29. februar 2016

Svage smertestillende lægemidler, der ændrer tilskud den 29. februar 2016 Svage smertestillende lægemidler, der ændrer tilskud den 29. februar Bemærk at ændringerne kun gælder de nævnte lægemiddelnavne og former. Liste over svage smertestillende lægemidler med generelt tilskud:

Læs mere

Pamol flash 250 mg dispergible tabletter Paracetamol

Pamol flash 250 mg dispergible tabletter Paracetamol INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Pamol flash 250 mg dispergible tabletter Paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Pamol flash uden recept. For

Læs mere

Frutin. tyggetabletter Dolomitkalk

Frutin. tyggetabletter Dolomitkalk Frutin tyggetabletter Dolomitkalk Frutin tyggetabletter Dolomitkalk Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen Frutin er et naturlægemiddel, som du kan få uden recept. For at

Læs mere

Patientinformation. Fuld bedøvelse. www.friklinikkenregionsyddanmark.dk

Patientinformation. Fuld bedøvelse. www.friklinikkenregionsyddanmark.dk Patientinformation Fuld bedøvelse www.friklinikkenregionsyddanmark.dk Fuld bedøvelse Denne pjece indeholder information om faste- og medicinregler samt information om bedøvelse. Det er vigtigt, at du

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Patientinformation. Mavesår. Kvalitet døgnet rundt. Kirurgisk Afdeling

Patientinformation. Mavesår. Kvalitet døgnet rundt. Kirurgisk Afdeling Patientinformation Mavesår Kvalitet døgnet rundt Kirurgisk Afdeling Mavesår Hvad er et mavesår? Hos raske personer er slimhinden i mavesæk og tolvfingertarm intakt og uden sår, fordi den er modstandsdygtig

Læs mere

Maveplastik. - information til patienter

Maveplastik. - information til patienter Maveplastik - information til patienter Maveplastik Ved en maveplastik fjernes overflødigt fedt og hud og huden opstrammes evt. i kombination med en opstramning af bugvægsmuskulaturen. Fedt indenfor bugvæggen

Læs mere

Kikkertoperation for svulst i leveren (laparoskopisk leverresektion)

Kikkertoperation for svulst i leveren (laparoskopisk leverresektion) Kikkertoperation for svulst i leveren (laparoskopisk leverresektion) Sygdom og behandling Mave- og Tarmkirurgi behandler patienter med kirurgiske sygdomme i leveren, galdevejene og bugspytkirtlen. Med

Læs mere

Danmarks Apotekerforening. Apotekets kunder er især ældre kroniske patienter, der anvender mange lægemidler

Danmarks Apotekerforening. Apotekets kunder er især ældre kroniske patienter, der anvender mange lægemidler Danmarks Apotekerforening Analyse 26. september 2013 Apotekets kunder er især ældre kroniske patienter, der anvender mange lægemidler Ikke alle danskere kommer lige ofte på apoteket. Apotekernes receptkunder

Læs mere

- forbruget af sove- og angstdæmpende lægemidler falder nu kraftigt

- forbruget af sove- og angstdæmpende lægemidler falder nu kraftigt Kurven er knækket - forbruget af sove- og angstdæmpende lægemidler falder nu kraftigt Indhold Resumé Baggrund Resultater - Kurven er knækket - forbruget falder nu endnu mere markant - Forbruget af de langtidsvirkende

Læs mere

Fup og fakta om danskernes brug af sovemedicin og beroligende midler

Fup og fakta om danskernes brug af sovemedicin og beroligende midler Fup og fakta om danskernes brug af sovemedicin og beroligende midler Medierne bringer jævnligt historier om danskernes brug og misbrug af sove- og beroligende medicin. Mange af historierne har sensationspræg

Læs mere

Patientvejledning. Falsk leddannelse i skulder. Pseudoartrose

Patientvejledning. Falsk leddannelse i skulder. Pseudoartrose Patientvejledning Falsk leddannelse i skulder Pseudoartrose Efter brud på kravebenet er der risiko for, at bruddet ikke heler normalt, hvorved der kan dannes et falsk led (pseudoartrose). Ofte skyldes

Læs mere

Forbrug af Ketogan efter tilskud blev fjernet i marts 2013

Forbrug af Ketogan efter tilskud blev fjernet i marts 2013 Ketogan efter tilskud blev fjernet i marts 2013 2014 Af Ulla Holten Nielsen Kontakt: Lægemiddelstatistik, medicindata@ssi.dk, 32685125 Udgiver: Statens Serum Institut Ansvarlig institution: Statens Serum

Læs mere

Patientvejledning. Skæv penis. Krummerik

Patientvejledning. Skæv penis. Krummerik Patientvejledning Skæv penis Krummerik Nogle mænd får en skæv eller krum penis, når de har rejsning. Man kalder dette for skæv penis eller i daglig tale en krummerik. Krumningen kan gå opad, nedad eller

Læs mere

Smerte. Smerte er ofte et nyttigt advarselssignal, som beskytter

Smerte. Smerte er ofte et nyttigt advarselssignal, som beskytter Smerte Smerte er ofte et nyttigt advarselssignal, som beskytter kroppen mod at lide overlast. Smerte fortæller os, at der er noget galt. Og for at kunne sætte ind med den rette forebyggelse og behandling,

Læs mere

Operation for gynækomasti. - information til patienter

Operation for gynækomasti. - information til patienter Operation for gynækomasti - information til patienter Operation for gynækomasti Ved en brystreduktion hos mænd formindskes brysterne til det ønskede omfang. Operationen går i korthed ud på at mindske

Læs mere

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Treo for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Treo for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning Indlægsseddel: Information til brugeren Treo Citrus 500 mg og 50 mg Brusetabletter acetylsalicylsyre (500 mg) og caffein (50 mg) Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Discotrine, 5 mg/24 timer, 10 mg/24 timer, 15 mg/24 timer, depotplaster Glyceryltrinitrat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Læs mere

Operation for Karpaltunnelsyndrom

Operation for Karpaltunnelsyndrom Operation for Karpaltunnelsyndrom 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er karpaltunnelsyndrom?... 4 2. Medicin... 4 3. Behandlingsdagen... 5 3.1 Forberedelse til behandlingen... 5 3.2 Selve operationen... 5 4.

Læs mere

Fjernelse af løs hud på overarme eller lår

Fjernelse af løs hud på overarme eller lår Fjernelse af løs hud på overarme eller lår Personer med løs hud på området svarende til overarme eller lår kan afhjælpes med en operation, hvor overskydende hud med underliggende fedt fjernes. Årsagen

Læs mere

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation Patientvejledning Medicin i forbindelse med operation Denne folder beskriver kort den hyppigst brugte medicin i forbindelse med operation på Aleris-Hamlet. Personalet vil vejlede dig angående den medicin,

Læs mere

Patientvejledning. Betændelse i udposninger på tyktarmen. Diverticulitis

Patientvejledning. Betændelse i udposninger på tyktarmen. Diverticulitis Patientvejledning Betændelse i udposninger på tyktarmen Diverticulitis Udposninger - også kaldet divertikler - på tyktarmen er en tilstand, som følger med alderen. I 40-50 års alderen har halvdelen af

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg PANSAID PAracetamol og NSAID i kombinationsbehandling Forsøgsansvarlige: Kasper H. Thybo, læge, ph.d.-studerende, Anæstesiologisk afdeling,

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. november 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. november 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 7. november 2007 Klage over tv-reklame for Panodil Zapp sendt på TV 2 Nycomed Danmark ApS v/medical

Læs mere

Denne udgave viser, at omsætningen og mængdeforbruget af lægemidler er næsten uændret fra 2. kvartal 2014 til 2. kvartal 2015:

Denne udgave viser, at omsætningen og mængdeforbruget af lægemidler er næsten uændret fra 2. kvartal 2014 til 2. kvartal 2015: På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret følger Statens Serum institut løbende salget af medicin på det danske marked. MedicinForbrug - Overblik bliver offentliggjort hvert kvartal og giver

Læs mere

Patientvejledning. Refertilisation. Mænd

Patientvejledning. Refertilisation. Mænd Patientvejledning Refertilisation Mænd Har du fortrudt, at du blev steriliseret, kan sædledderne sys sammen igen. Sandsynligheden for efterfølgende graviditet afhænger af din og din partners alder samt

Læs mere

Patientvejledning. Forhudsforsnævring

Patientvejledning. Forhudsforsnævring Patientvejledning Forhudsforsnævring Forhudsforsnævring er medfødt eller opstår i voksenlivet ofte efter forhudsbetændelse. Det kan give smerter og problemer med hygiejne og vandladning. Forhudsforsnævring

Læs mere

Fjernelse af brystimplantater Amalieklinikken i København

Fjernelse af brystimplantater Amalieklinikken i København Fjernelse af brystimplantater Amalieklinikken i København Nogle kvinder ønsker af forskellige grunde at få fjernet deres brystimplantater. Dette er en ret enkel operation, som nogle kan få foretaget i

Læs mere

Patientvejledning. Skade på. Sideledbånd i tommelen

Patientvejledning. Skade på. Sideledbånd i tommelen Patientvejledning Skade på Sideledbånd i tommelen Ved slag, vrid eller overstrækning kan der opstå ledbånds skader i hånden og fingrene. Oftest er det tommelfingerens grundled, det går ud over, hvis du

Læs mere

MASCC undervisningsredskab for patienter der modtager oral medicin mod deres kræftsygdom

MASCC undervisningsredskab for patienter der modtager oral medicin mod deres kræftsygdom MASCC undervisningsredskab for patienter der modtager oral medicin mod deres kræftsygdom Dette undervisningsredskab er udarbejdet for at hjælpe sundhedspersonalet i vurdering og undervisning af patienter,

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for NSAID er og lægemidler mod svage smerter i ATC-gruppe M01A (ekskl. glucosamin), M02A, N02BA, N02BB og N02BE. Baggrund og

Læs mere

Smertevurdering og smertebehandling

Smertevurdering og smertebehandling Patientinformation Smertevurdering og smertebehandling www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 2 Smertevurdering og smertebehandling Denne pjece er tænkt til dig, som skal have foretaget en operation. Pjecen

Læs mere

escitalopram, fluvoxamin Tricykliske antidepressiva: imipramin Fra den 5. marts 2012 kan patienten kun få tilskud til disse lægemidler,

escitalopram, fluvoxamin Tricykliske antidepressiva: imipramin Fra den 5. marts 2012 kan patienten kun få tilskud til disse lægemidler, Til lægen Ændring af medicintilskud til glucosamin og visse lægemidler mod depression og angst Glucosamin Den 28. november 2011 bortfalder tilskuddet til glucosamin. Lægemidler mod depression og angst

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Moxalole, pulver til oral opløsning Macrogol 3350 Natriumchlorid Natriumhydrogencarbonat Kaliumchlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage

Læs mere

Denne udgave viser, at omsætningen og mængdeforbruget af lægemidler er næsten uændret fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015:

Denne udgave viser, at omsætningen og mængdeforbruget af lægemidler er næsten uændret fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015: På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret følger Statens Serum institut løbende salget af medicin på det danske marked. MedicinForbrug - Overblik bliver offentliggjort hvert kvartal og giver

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Primidon "ERA", 50 og 250 mg tabletter Primidon

Indlægsseddel: Information til brugeren. Primidon ERA, 50 og 250 mg tabletter Primidon Indlægsseddel: Information til brugeren Primidon "ERA", 50 og 250 mg tabletter Primidon Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse

Læs mere

Slidgigt GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

Slidgigt GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt Slidgigt Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Imadrax Novum, 500 mg, 750 mg og 1000 mg, dispergible tabletter amoxicillin

Imadrax Novum, 500 mg, 750 mg og 1000 mg, dispergible tabletter amoxicillin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Imadrax Novum, 500 mg, 750 mg og 1000 mg, dispergible tabletter amoxicillin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Rynker i ansigtet er et alderdomstegn. Som du kan læse mere om under rynkereduktion, behandles rynker på flere måder.

Rynker i ansigtet er et alderdomstegn. Som du kan læse mere om under rynkereduktion, behandles rynker på flere måder. Fedtinjektion i ansigt - Amalieklinikken i København Rynker i ansigtet er et alderdomstegn. Som du kan læse mere om under rynkereduktion, behandles rynker på flere måder. Fedtinjektion er en permanent

Læs mere

Nedsynkning. Vejledning til dig, der skal opereres for. nedsynkning. Nedsynkning Januar 2012 Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling

Nedsynkning. Vejledning til dig, der skal opereres for. nedsynkning. Nedsynkning Januar 2012 Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Nedsynkning Vejledning til dig, der skal opereres for nedsynkning Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Vejledning til dig, der skal opereres

Læs mere

FORKØLELSE FORKØLELSE

FORKØLELSE FORKØLELSE Forkølelse FORKØLELSE Forkølelse er en virussygdom i de øvre luftveje, som især rammer slimhinden i næsen, men også svælget og halsen. Den rammer folk i alle aldre, men børn bliver hyppigere forkølet end

Læs mere

HALSBRAND OG SUR MAVE

HALSBRAND OG SUR MAVE Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller fedtrige måltider. Andre kender til mavesmerter, hvor lysten til kaffe og stærk mad forsvinder.

Læs mere

MEGAFON: Tårnhøj tilfredshed med de danske apotekers service, tilgængelighed og faglighed

MEGAFON: Tårnhøj tilfredshed med de danske apotekers service, tilgængelighed og faglighed Danmarks Apotekerforening Analyse 9. april 2014 MEGAFON: Tårnhøj tilfredshed med de danske apotekers service, tilgængelighed og faglighed Ni ud af ti danskere er tilfredse eller meget tilfredse med apoteket,

Læs mere

Smerteplaner til Øre-Næse-Hals patienter

Smerteplaner til Øre-Næse-Hals patienter 2013 Smerteplaner til Øre-Næse-Hals patienter Enhed for Akut Smertebehandling, Operation & anæstesi, HOC, Rigshospitalet Region Hovedstaden 1 Afsluttende rapport for EASs arbejde i ØNH-regi Indhold Indledning

Læs mere

Operation for lyskebrok. Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Dagkirurgisk Afsnit/Klinik for Lyskebrok

Operation for lyskebrok. Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Dagkirurgisk Afsnit/Klinik for Lyskebrok Operation for lyskebrok Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Dagkirurgisk Afsnit/Klinik for Lyskebrok Operation for lyskebrok Brok er en udposning af bughinden og en del af tarmen -

Læs mere

Den nyeste udgave af indlægssedlen for dette produkt findes på www.indlaegsseddel.dk

Den nyeste udgave af indlægssedlen for dette produkt findes på www.indlaegsseddel.dk Indlægsseddel: Information til brugeren Treo 500 mg og 50 mg Brusetabletter acetylsalicylsyre (500 mg) og caffein (50 mg) Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan

Læs mere

Stabiliserende rygoperation i lænderyggen uden skruefiksering

Stabiliserende rygoperation i lænderyggen uden skruefiksering Stabiliserende rygoperation i lænderyggen uden skruefiksering 2 Indholdsfortegnelse 1. Stabiliserende rygoperation... 4 2. Forundersøgelse... 4 3. Generel information... 5 3.1 Medicin... 5 4. Behandlingsdagen...

Læs mere

1. Hvad er åreknuder?... 4 2. Medicin... 4 3. Behandlingsdagen... 5 4. Udskrivelse... 7

1. Hvad er åreknuder?... 4 2. Medicin... 4 3. Behandlingsdagen... 5 4. Udskrivelse... 7 Åreknuder 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er åreknuder?... 4 2. Medicin... 4 3. Behandlingsdagen... 5 3.1 Forberedelse til behandlingen... 5 3.2 Faste... 6 3.3 Selve operationen... 6 3.4 Efter operationen...

Læs mere

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation Patientvejledning Medicin i forbindelse med operation Denne folder beskriver kort den hyppigst brugte medicin i forbindelse med operation på Aleris-Hamlet. Personalet vil vejlede dig angående den medicin,

Læs mere

Om fjernelse af mandler

Om fjernelse af mandler Øre-næse-halskirurgisk Klinik Om fjernelse af mandler Tonsillektomi Øre-næse-hals Afdeling Finsensgade 35 6700 Esbjerg Om fjernelse af mandler (tonsillektomi) Velkommen Vi vil gerne fortælle dig og dine

Læs mere

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Baggrund. Fejlmedicinering er et fokusområde for sundhedsmyndigheder og regioner, og der er et ønske fra den kliniske side om et bedre

Læs mere

I god tid før operationen vil speciallægen undersøge dig og informere grundigt om indgrebet og det forventelige resultat.

I god tid før operationen vil speciallægen undersøge dig og informere grundigt om indgrebet og det forventelige resultat. Efterhånden som man bliver ældre, bliver musklerne og huden i ansigtet slappere, hvorved rynker og løs hud bliver mere synlige. Den løse hud ses oftest under hagen, op langs kæberanden samt over og under

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burana 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burana 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Burana 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Burana uden recept. For at opnå

Læs mere

Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning. KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning. KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og stilknytning KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bilag 1 - Dokumentation Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM er anvendt

Læs mere

Information til patienten. Operation for nedsynkning af underlivsorganer. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Operation for nedsynkning af underlivsorganer. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Information til patienten Operation for nedsynkning af underlivsorganer Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Du er blevet henvist til operation for nedsynkning af enten blæren eller tarmen.

Læs mere

Apotekerne skal substituere til det billigste præparat blandt synonymer og parallelimporterede lægemidler og helst medicin i blisterpakninger.

Apotekerne skal substituere til det billigste præparat blandt synonymer og parallelimporterede lægemidler og helst medicin i blisterpakninger. Maj 2013 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER Oversigt over lægemidler som kan rekvireres på apotekerne i Region Nordjylland til brug i umiddelbar tilknytning til behandling i henhold til Overenskomsten om almen

Læs mere

Kæbeled. Intra-artikulære injektioner. Akut luksation og displacering af discus. Farmakologisk behandling af post-operative smerter

Kæbeled. Intra-artikulære injektioner. Akut luksation og displacering af discus. Farmakologisk behandling af post-operative smerter Kæbeled Akut luksation og displacering af discus Farmakologisk behandling af post-operative smerter Diskus displacering u. reduktion med nedsat gabeevne (Dislocatio disci (ad ant.) art. temp. mand.) Oplysning

Læs mere

meget svimmel under behandlingen, da det kan være tegn på lavt blodtryk, som kan medføre besvimelse.

meget svimmel under behandlingen, da det kan være tegn på lavt blodtryk, som kan medføre besvimelse. Indlægsseddel: Information til brugeren Flolan 0,5 mg og 1,5 mg pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning Epoprostenol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Velkommen i Dagkirurgisk Afsnit. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Dagkirurgisk Afsnit

Velkommen i Dagkirurgisk Afsnit. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Dagkirurgisk Afsnit Velkommen i Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Dagkirurgisk Afsnit Du har fået tilbudt operation i Dagkirurgisk Afsnit Denne pjece skal bidrage til at: du møder

Læs mere

Patientvejledning. Nedgroet negl

Patientvejledning. Nedgroet negl Patientvejledning Nedgroet negl Tilstanden skyldes som regel, at neglene på et tidspunkt er blevet klippet forkert, men for stramme sko kan også være årsagen. Oftest er det en eller begge storetåsnegle,

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet 23. december 2011 Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for stærke smertestillende lægemidler (opioider) i ATCgruppe N02A, N07BC og R05DA Baggrund og indhold

Læs mere

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Prolapsoperation. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Prolapsoperation. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Prolapsoperation Patientinformation www.koldingsygehus.dk Ved en prolapsoperation sys en defekt i bindevævet i skeden (forvæg/bagvæg). Operationen afhjælper nedsynkning

Læs mere

Patientvejledning. Børnepolypper

Patientvejledning. Børnepolypper Patientvejledning Børnepolypper Polypper er en forøgelse af det normale lymfevæv i næsesvælget. Polypper forekommer typisk fra 1-års alderen til omkring skolealderen og kaldes derfor også børnepolypper.

Læs mere

Enheder - opgave 1. Metronidazol suppositorier findes som 1 g Hvor mange mg metronidazol indeholder hvert suppositorie? g l mol. mg ml mmol.

Enheder - opgave 1. Metronidazol suppositorier findes som 1 g Hvor mange mg metronidazol indeholder hvert suppositorie? g l mol. mg ml mmol. Enheder - opgave 1 Metronidazol suppositorier findes som 1 g Hvor mange mg metronidazol indeholder hvert suppositorie? g l mol x 1000 mg ml mmol x 1000 / 1000 / 1000 µg µl µmol 1 1 g x 1000 1000 mg Enheder

Læs mere

Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af ikke-dosisdispenseret medicin

Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af ikke-dosisdispenseret medicin Instruks Håndtering af ikke-dosisdispenseret Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret Definition Ikke-dosisdispenseret : Lægemidler, der ophældes i doseringsæsker, dråber, salve, mixtur. Bruger af ikke-dosisdispenseret

Læs mere

Prisfald på apotekerne gav mere medicin for færre penge i 2016

Prisfald på apotekerne gav mere medicin for færre penge i 2016 Danmarks Apotekerforening Analyse 31. maj 2017 Prisfald på apotekerne gav mere medicin for færre penge i 2016 Borgerne fik i 2016 udleveret medicin på apotekerne for godt 11 mia. kroner. Det var en procent

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. FOSAVANCE 70 mg/2800 IE tabletter alendronsyre/cholecalciferol

Indlægsseddel: Information til brugeren. FOSAVANCE 70 mg/2800 IE tabletter alendronsyre/cholecalciferol Indlægsseddel: Information til brugeren FOSAVANCE 70 mg/2800 IE tabletter alendronsyre/cholecalciferol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. Centyl tabletter 5 mg Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen. Ønsker du mere information, så kontakt læge eller

Læs mere

Organkirurgisk Afdeling. Mavesår. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk

Organkirurgisk Afdeling. Mavesår. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk Organkirurgisk Afdeling Mavesår Patientinformation www.koldingsygehus.dk Hvad er et mavesår? Sår i mavesæk eller tolvfingertarm. Hos raske personer er slimhinden i mavesæk og tolvfingertarm intakt og

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Alendronat Orifarm, 70 mg, tabletter. Alendronsyre

Indlægsseddel: Information til brugeren. Alendronat Orifarm, 70 mg, tabletter. Alendronsyre Indlægsseddel: Information til brugeren Alendronat Orifarm, 70 mg, tabletter Alendronsyre Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. 82 (Alm. del), som Miljøog Planlægningsudvalget har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 16.

Besvarelse af spørgsmål nr. 82 (Alm. del), som Miljøog Planlægningsudvalget har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 16. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Svar på Spørgsmål 82 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 24. januar 2006 Kontor: 4.s.kt. J.nr.: 2005-13009-299 Sagsbeh.: KFC Fil-navn: Besvarelse

Læs mere

Patientinformation. Operation for. nedsynkning af skedens for- eller bagvæg DKC. Dagkirurgisk Center

Patientinformation. Operation for. nedsynkning af skedens for- eller bagvæg DKC. Dagkirurgisk Center Patientinformation Operation for nedsynkning af skedens for- eller bagvæg DKC Dagkirurgisk Center Du er blevet henvist til operation for nedsynkning af skedens for- eller bagvæg. Operationen foregår i

Læs mere

Patientvejledning. Kikkertoperation af underlivet. - Laparoskopi

Patientvejledning. Kikkertoperation af underlivet. - Laparoskopi Patientvejledning Kikkertoperation af underlivet - Laparoskopi Kikkertoperation (laparoskopi) bruges til undersøgelse og operation af bughulens organer. Den giver special lægen i gynækologi et godt overblik

Læs mere

Apotekerne skal substituere til det billigste præparat blandt synonymer og parallelimporterede lægemidler og helst medicin i blisterpakninger.

Apotekerne skal substituere til det billigste præparat blandt synonymer og parallelimporterede lægemidler og helst medicin i blisterpakninger. Oversigt over lægemidler som kan rekvireres på apotekerne i Region Nordjylland til brug i umiddelbar tilknytning til behandling i henhold til Overenskomsten om almen praksis 40. Apotekerne skal substituere

Læs mere

Patientinformation. Operation for. nedsynkning af skedens for- eller bagvæg DKC. Dagkirurgisk Center

Patientinformation. Operation for. nedsynkning af skedens for- eller bagvæg DKC. Dagkirurgisk Center Patientinformation Operation for nedsynkning af skedens for- eller bagvæg DKC Dagkirurgisk Center Du er blevet henvist til operation for nedsynkning af skedens for- eller bagvæg. Operationen foregår i

Læs mere

Antidepressive lægemidler Solgte mængder og personer i behandling

Antidepressive lægemidler Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 1. april 213 Kvinder i Syddanmark bruger oftest antidepressiv medicin Forbruget af antidepressiv medicin er mere end firedoblet i perioden fra 1996 til 212. Alene i perioden

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Perfalgan 10 mg/ml, infusionsvæske, opløsning Paracetamol

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Perfalgan 10 mg/ml, infusionsvæske, opløsning Paracetamol INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Perfalgan 10 mg/ml, infusionsvæske, opløsning Paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere