N02 Analgetika. N02A Opioider. N02AB Phenylpiperidinderivater. N02AF Morfinanderivater. N02AG Opioider i komb. med antispasmodika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N02 Analgetika. N02A Opioider. N02AB Phenylpiperidinderivater. N02AF Morfinanderivater. N02AG Opioider i komb. med antispasmodika"

Transkript

1 N02 Analgetika Bilag A N02A Opioider N02AA Naturlige opiumalkaloider N02AB Phenylpiperidinderivater N02AE Oripavinederivater N02AF Morfinanderivater N02AG Opioider i komb. med antispasmodika N02AX Andre opioider N02AB02 Petidin N02AB03 Fentanyl N02AE01 Buprenorfin N02AF02 Nalbufin N02AG02 Ketobemidon og antispasmodika N02AX02 Tramadol N02AX06 Tapentadol R05 (udsnit) N07 (udsnit) N02AA01 Morfin N02AA03 Hydromorfon N02AA04 Nicomorfin N02AA05 Oxycodon N02AA55 Oxycodon, kombinationer N02AA59 Kodein komb. ekskl. psykoleptika R05DA Opiumalkaloider og derivater N07BC Midler mod opioidafhængighed R05DA04 Kodein N07BC02 Metadon

2 Oversigt over stærke smertestillende lægemidler (opioider) i ATC-gruppe N02A, N07BC og R05DA Læsevejledning til skemaer nedenfor : Det eller de lægemidler, med indhold af det pågældende indholdsstof, der er omfattet af denne revurdering af tilskudsstatus for stærke smertestillende lægemidler. Revurderingen omfatter som udgangspunkt alle styrker og pakningsstørrelser af det enkelte lægemiddel, som er eller har været markedsført per den 14. december 2011, med mindre andet er angivet. : En sammenskrivning af den eller de angivne indikationer for lægemidler med indhold af det pågældende lægemiddelstof og lægemiddelform/administrationsvej, jf. de gældende produktresumeer for de enkelte lægemidler1 1. : Beskrivelse af betydningen af de forskellige udleveringsgrupper A, B etc. fremgår af 64 i receptbekendtgørelsen 2. : Lægemidlets gældende tilskudsstatus. : Antallet af personer i behandling er fra Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister, jf. og omfatter patienter i primærsektoren. Tallene dækker over alle lægemiddelformer og er i enkelte tilfælde suppleret med tal for bestemte lægemiddelformer. : Eventuelle oplysninger om antallet af ansøgninger om enkelttilskud og bevillingsprocent. Lægemiddelstyrelsen har ikke fastsat vejledende kriterier for enkelttilskud til disse lægemidler. Opioider (N02A) N02AA01 Morfin Contalgin, depotgranulat til oral suspension, enkeltdosisbeholder Contalgin, depottabletter Contalgin Uno, depotkapsler Depolan, depottabletter Doltard, depottabletter Malfin, depottabletter Morfin "DAK", injektionsvæske, opløsning Morfin "DAK", tabletter Depotgranulat: Til længerevarende lindring af stærke, intraktable smerter. Depottabletter: Kroniske stærke smerter Bekendtgørelse nr. 155 af 20. februar 2007 om recepter med senere ændringer. 1

3 Tabletter og depotkapsler: Stærke smerter Injektionsvæske: Stærke smerter. Præanæstetisk medikation. 2006: : : : : , heraf 6030 med injektionsvæsken Ikke relevant N02AA03 Hydromorfon Jurnista, depottabletter Palladon, hårde depotkapsler Palladon, injektions-/infusionsvæske, opløsning Palladon, hårde kapsler Behandling af stærke smerter. Ikke generelt tilskud: Injektions-/infusionsvæske, opløsning 2006: : : : : 295 Peroral: Ikke relevant Injektions-/infusionsvæske: 0 N02AA04 Nicomorfin Vilan, injektionsvæske, opløsning Vilan, suppositorier Vilan, tabletter Stærke smerter. 2006: : : : : Ikke relevant 2

4 N02AA05 Oxycodon Oxycodonhydrochlorid "ratiopharm", depottabletter OxyContin, depottabletter Oxynorm, injektions-/infusionsvæske, opløsning Oxynorm, hårde kapsler Oxynorm, oral opløsning OxyNorm Dispersa, smeltetabletter Moderate til stærke, vedvarende smerter, der ikke responderer på non-opioide analgetika. : Depottabletter, hårde kapsler og smeltetabletter Ikke generelt tilskud: Injektions-/infusionsvæske og oral opløsning 2006: : : : : : Oxynorm:11 ansøgninger, heraf 7 bevilget (66 %) 2009: Oxynorm: 8 ansøgninger, heraf 2 bevilget (25 %) 2010: Oxynorm: 12 ansøgninger, heraf 4 bevilget (33 %) N02AA55 Oxycodon, kombinationer Targin, depottabletter (markedsført ) Stærke smerter som kun kan behandles tilstrækkeligt med opioidanalgetika. Opioidantagonisten naloxon modvirker opioidinduceret obstipation, idet oxycodons virkning på opioidreceptorerne lokalt i mave-tarm-kanalen blokeres. Generelt klausuleret tilskud (den ændrede Targin tilskudsstatus fra ikke generelt tilskud til generelt klausuleret tilskud til patienter med stærke opioidkrævende smerter, som samtidig har opioidinduceret obstipation) 2008: : : : : 88 ansøgninger, heraf 77 bevilget (88 %) 2010: 107 ansøgninger, heraf 82 bevilget (77 %) N02AA59 Kodein, kombinationer ekskl. psykoleptika (kodein + paracetamol) Fortamol, tabletter 3

5 Kodipar, filmovertrukne tabletter Pinex Comp, tabletter Akutte korterevarende smerter af op til 5 dages varighed. B Ikke generelt tilskud 2006: : : : : : 45 ansøgninger, heraf 11 bevilget (24 %) 2009: 45 ansøgninger, heraf 9 bevilget (20 %) 2010: 46 ansøgninger, heraf 12 bevilget (26 %) N02AB02 Petidin Petidin "DAK", injektionsvæske, opløsning Petidin "DAK", suppositorier Petidin "DAK", tabletter Stærke smerter. Præmedikation. 2006: : : : : Ikke relevant N02AB03 Fentanyl Abstral, sublinguale resoribletter Actiq, sugetabletter Durogesic, depotplastre Fentanyl "Sandoz", depotplastre Instanyl, næsespray, opløsning (Markedsført ) Lafene, depotplastre Matrifen, depotplastre Depotplastre: Voksne: Stærke, kroniske smerter, som kun kan behandles adækvat med opioid analgetika. Børn: Langtidsbehandling af svære kroniske smerter hos børn over 2 år, der er i opioidbehandling. 4

6 Sugetabletter, næsespray og sublinguale resoribletter: Indiceret til behandling af gennembrudssmerter hos voksne, der i forvejen er i vedligeholdelsesbehandling med opioider for kroniske cancersmerter. Gennembrudssmerter er en kortvarig forværring af en ellers kontrolleret kronisk baggrundssmerte. Patienter i opioid-vedligeholdelsesbehandling tager mindst 60 mg oral morfin dagligt, mindst 25 mikrogram transdermal fentanyl pr. time, mindst 30 mg oxycodon dagligt, mindst 8 mg oral hydromorfon dagligt eller en tilsvarende ækvianalgetisk dosis af et andet opioid i en uge eller længere. : Depotplastre Ikke generelt tilskud: Sublinguale resoribletter, sugetabletter, næsespray 2006: : : : : , heraf med depotplaster 2008: Actiq, sugetabletter: 6 ansøgninger, heraf 3 bevilget (50 %) 2009: Actiq, sugetabletter: 5 ansøgninger, heraf 2 bevilget (40 %) 2010: Instanyl, næsespray: 5 ansøgninger, heraf 2 bevilget (40 %) N02AE01 Buprenorfin 3 Buprenotex, sublinguale resoribletter(0,4 mg) Subutex, sublinguale resoribletter (0,4 mg) Norspan, depotplastre (5, 10 og 20 µg/h) Temgesic, injektionsvæske, opløsning Temgesic, sublinguale resoribletter (0,2 og 0,4 mg) Transtec, depotplastre (35, 52,5 og 70 µg/h) Sublinguale resoribletter: Stærke smerter. Injektionsvæske: Stærke smerter. Norspan, depotplastre (5, 10 og 20 µg/h): Behandling af non-maligne, moderate smerter, hvor et opiod er nødvendigt for at opnå tilstrækkelig smertedækning. Norspan er ikke egnet til behandling af akutte smerter. Transtec, depotplaster (35, 52,5 og 70 µg/h): Moderat til svær cancersmerte og svær smerte, som ikke reagerer på analgetika af ikke-opioid klasse. Transtec er ikke egnet til behandling af akut smerte. A 3 Resoribletter i styrkerne 2 og 8 mg er ikke omfattet af revurderingen. 5

7 Se også bilag C1 : Depotplastre, sublinguale resoribletter 0,2 og 0,4 mg Ikke generelt tilskud: Injektionsvæske, opløsning 2006: : : : : , heraf med depotplaster og med resoribletter Ikke relevant for depotplastre og sublinguale resoribletter. Injektionsvæske: 0 N02AF02 Nalbufin Nalpain, injektionsvæske, opløsning Indiceret til kortvarende lindring af moderate til svære smerter. Det kan også anvendes som præ- eller postoperativt analgetikum. Ikke generelt tilskud 2008: : : - 0 N02AG02 Ketobemidon og antispasmodica Ketogan, suppositorier Ketogan, tabletter Stærke smerter. 2006: : : : : Ikke relevant N02AX02 Tramadol Dolol, brusetabletter Dolol, injektionsvæske, opløsning Dolol, hårde kapsler Dolol Retard UNO, hårde depotkapsler Gemadol Retard, depotkapsler 6

8 Mandolgin, brusetabletter Mandolgin, hårde kapsler Mandolgin, suppositorier Mandolgin Retard, depottabletter Mandolgin Uno, depottabletter Nobligan, injektionsvæske, opløsning Nobligan, hårde kapsler Nobligan, opløselige tabletter Nobligan, orale dråber, opløsning Nobligan, suppositorier Nobligan Retard, depottabletter Tadol, hårde kapsler Tadol, suppositorier Tradolan, injektionsvæske, opløsning Tradolan, tabletter Tradolan Retard, depottabletter Tramadol "Actavis", hårde kapsler Tramadol Retard "Actavis", depottabletter Tramadol Retard "Hexal", depottabletter Moderate til stærke smerter. A Ikke generelt tilskud: Injektionsvæske, opløsning 2006: : : : : , heraf med hårde kapsler/tabletter, 50 mg og med depottabletter Injektionsvæske, opløsning: 2008: 1 ansøgning, heraf 1 bevilget (100 %) 2009: 1 ansøgning, heraf 0 bevilget (0 %) 2010: 0 N02AX06 Tapentadol Palexia Depot, depottabletter (markedsført ) Til lindring af svære, kroniske smerter hos voksne, som kun kan behandles tilstrækkeligt med opioide analgetika. 1. kvartal 2011: kvartal 2011: 461 Ikke relevant Opiumalkaloider og derivater (R05DA) 7

9 R05DA04 Kodein 4 Kodein "Alternova", filmovertrukne tabletter Kodein "DAK", filmovertrukne tabletter Kodein "DAK", oral opløsning Kodein Stærk "DAK", oral opløsning Hostestillende. Svage smerter. A : Tabletter Ikke generelt tilskud: Oral opløsning 2006: : : : : , heraf med tabletter Tabletter: Ikke relevant Oral opløsning: 2008: 43 ansøgninger, heraf 39 bevilget (91 %) 2009: 63 ansøgninger, heraf 63 bevilget (100 %) 20010: 61 ansøgninger, heraf 60 bevilget (98 %) Midler mod afhængighedsforstyrrelser (N07BC) N07BC02 Metadon 5 Metadon "DAK", tabletter Metadon "DAK", oral opløsning Methadon "Pinewood", oral opløsning Metadon "DAK", injektionsvæske, opløsning Tabletter 20 mg og injektionsvæske: Stærke smerter. Tabletter 5 mg og oral opløsning: Methadonsubstitutionsbehandling. Stærke smerter. 2006: : : : : Ikke relevant 4 Kodein er medtaget, da lægemidlerne har indikationen svage smerter. 5 Metadon er medtaget, da lægemidlerne har indikationen stærke smerter. 8

10 Bilag C Prisoversigt for stærke smertestillende lægemidler (opioider) i ATC-gruppe N02A, N07BC og R05DA Behandlingspriserne per døgn er baseret på de gennemsnitligt laveste enhedspriser (for tilskudsberettigede lægemidler: tilskudspriser) over 6 prisperioder og beregnet i overensstemmelse med Lægemiddelstyrelsens retningslinjer af 4. juli 2006 for vurdering og sammenligning af lægemidler ved revurdering af lægemidlers tilskudsstatus. Gennemsnitlig laveste behandlingspris per døgn, beregnet over 6 prisperioder (periodestart fra 19/ til 28/ ) 1. ATC 2. Lægemiddelstof/ 3. Anvendt dosis Lægemiddel- 6. Styrke(r) 7. Gns. laveste 8. Gns. laveste gruppe (mg) 1 Generelt form (mg) enhedspris (kr.) behandlingspris tilskud per døgn (kr.) N02AA Naturlige opiumalkaloider N02AA01 Morfin 60 Ja Depottabletter 30 2,53 5,06 60 Ja Depottabletter 30 3,27 6,54 60 Ja Tabletter ,31 3,00 7,86 6, ,6 Ja Depotkapsler 30 6,94 13,88 60 Ja Depotgranulat 30 12,77 25,54 Ja Injektionsvæske 20 mg/ml 3,67 N02AA03 Hydromorfon 10 Ja Kapsler, hårde 1,3 2,6 2,14 4,22 16,46 16, ,6 Ja Depottabletter 8 17,84 22,30 10 Ja Depotkapsler, hårde 4 7,49 18,73 Nej Injektion/infusionsvæske mg/ml 158,56 393,73 N02AA04 Nicomorfin 60 Ja Tabletter 5 1,12 13, ,5,6 Ja Suppositorier 10 7,81 46,86 Ja Injektionsvæske 10 mg/ml 4,67 N02AA05 Oxycodon 40 Ja Kapsler, hårde 10 4,18 16,72 40 Ja Smeltetabletter 10 5,94 23,76 40 Ja Depottabletter 20 9,70 19,40 40 Nej Oral opløsning 1 10 mg/ml 0,62 5,76 24,80 23,04 Nej Injektion/infusionsvæske 10 mg/ml 14,15 N02AA55 Oxycodon, komb ,2,6 Klausul Depottabletter ,38 22,76 N02AA59 Kodein, komb. 200 kodein 7,8 Nej Filmovertrukne tabletter 30, ,69 11, kodein 7,8 Nej Tabletter ,54 10, kodein 7,8 Nej Tabletter 28,7 + 1,10 7,67

11 N02AB Phenylpiperidinderivater N02AB02 Petidin 600 5,7 Ja Tabletter 25 0,72 17, ,7 Ja Suppositorier 100 5,88 35,28 Ja Injektionsvæske 50 mg/ml 3,20 N02AB03 Fentanyl 25 µg/time 5,6,11 Ja Depotplastre 25 µg/time 41,60 50,58 13,87 16, µg 5,6,10 Nej Sugetabletter 200 µg 116,95 116,93 935,60 467, µg 5,6,10 Nej Resoribletter 200 µg 94,29 94,29 754,32 377, µg 5,6,10 Nej Næsespray µg/dosis 115,55 115,55 462,20 231,10 N02AE Oripavinederivater N02AE01 Buprenorfin ,5 5,6,12 Ja Depotplastre 35 52,5 µg/time 90,03 132,05 25,72 37,73 0,8 µg Ja Resoribletter 0,2 3,03 12,12 Nej Injektionsvæske 0,3 mg/ml 13,76 N02AF Morfinanderivater N02AF02 Nalbufin Nej Injektionsvæske 10 mg/ml 13,83 N02AG Opioider i komb. med antispasmodika N02AG02 Ketobemidon+antispas N02AX Andre opioider Ja Tabletter ,34 14,04 Ja Suppositorier ,17 15,51 N02AX02 Tramadol Ja Kapsler, hårde/tabletter ,42 5,48 3,36 21,92 Ja Orale dråber 100 mg/ml 3,02 12,08 Ja Brusetabletter 50 2,39 19,12 Ja Depottabletter ,64 1,20 2,56 2,40 Ja Depottabletter ,98 4,00 7,92 8,00 5,6 Ja Depottabletter Udgået ,61 19,22 Ja Depotkapsler ,20 5,92 12,80 11,84 5,6 Ja Depotkapsler, hårde ,32 6,97 13,28 13,94 Ja Suppositorier 100 2,63 10,52 Ja Opløselige tabletter 50 Udgået , ,16 Nej Injektionsvæske 50 mg/ml 5,40-5,60 N02AX06 Tapentadol 200 2,7,9 Ja Depottabletter ,01 26,02

12 N07BC Midler mod opioidafhængighed N07BC02 Metadon R05DA Opiumalkaloider og derivater R05DA04 Kodein ,5,7 Ja Tabletter 5 0,72 2,16 3,5,7 Ja Oral opløsning 1 mg/ml 0,08 1,20 Ja Injektionsvæske 10 mg/ml 5,70 3,7,8 Ja Filmovertrukne tabletter 25 1,19 9,52 3,7,8 Nej Oral opløsning 3 8 mg/ml 0,43 0,54 28,67 13,50 Noter/forklaringer: 1 Medmindre andet er angivet, kan der doseres én gang dagligt 2 Doseres 2 gange daglig 3 Doseres 3 eller flere gange daglig 4 Doseres 1-2 gange daglig 5 Ækvieeffektiv dosis fra IRF: National rekommendationsliste 6 Rekommanderet i IRF: National rekommendationsliste 7 Rekommanderet med forbehold eller i særlige tilfælde i IRF: National rekommendationsliste 8 Maksimal tilladt døgndosis 9 Ækvieffektiv dosis fra IRF præparatanmeldelse 10 Doseres efter behov 11 Skiftes hver 3. dag 12 Skirftes 2. gange om ugen 13 Prisen er den lægemidlet sidste var markedsført med 14 Nobligan Retard, Tradolan Retard, Tramadol Retard Actavis, Tramadol Retard Hexal 15 Mandolgin Retard 16 Mandolgin Uno. Udgået d Prisen er fra prisperioden 30/05/ /07/ Se detaljeret oversigt over priser og forbrug nedenfor

13 Oversigt over priser og forbrug af lægemiddelformer og styrker af buprenorfin Lægemiddelform Styrke Dosering Gennemsnitlig laveste Pris pr. daglig dosis (kr.) i 2010 enhedspris (kr. )* (antal personer) Depotplastre 5 µg/time hver 7. dag 59,05 8, µg/time hver 7. dag 103,28 14, µg/time hver 7. dag 183,7 26, µg/time 2 gange om ugen 90,03 25, ,5µg/time 2 gange om ugen 132,05 37, µg/time 2 gange om ugen 170,37 48, Resoribletter 0,2 µg 3-4 gange daglig 3,03 9,09-12, ,4 µg 3-4 gange daglig 5,82 17,55-23, * Gennemsnitlig laveste enhedspris, beregnet over 6 prisperioder (periodestart fra 19/ til 28/ ) Prisoversigt for udvalgte laksantia ne er alle i udleveringsgruppe HF og dermed uden fast pris. Priserne er beregnet på baggrund af de priser, som apotekerne har indberettet t til Lægemiddelstyrelsens lsens Lægemiddelstatistikregister tistik for perioden 8. august 2011 til den 30. oktober 2011 (de senest validerede tal, svarende til 6 prisperioder) for den del, der er solgt på recept 1. ATC 2. Lægemiddelstof 3. Anvendt dosis * 4. Lægemiddelform 5. Styrke 6. Enhedspris 7. Pris per (kr.) døgn (kr.) A06AB02 Bisacodyl 5-10 mg Enterotabletter 5 mg 0,35 0,35-0,70 10 mg Suppositorier 10 mg 9,33 9,33 A06AB08 Natriumpicosulfat 5-10 mg Orale dråber 7,5 mg/ml 2,52 1,68-3, mg Bløde kapsler 2,5 mg 1,76 3,52-7,04 A06AD11 Lactulose ml Oral opløsning 667 mg/ml 0,15 2,25-4,50 A06AD65 Macrogol, kombinationer 1-3 breve Pulver til oral opl. 3,30 3,30-9,90 * Dosering ifølge produktresumeet.

Til Medicintilskudsnævnets medlemmer Den 16. august Revurdering af lægemidlers tilskudsstatus

Til Medicintilskudsnævnets medlemmer Den 16. august Revurdering af lægemidlers tilskudsstatus Til Medicintilskudsnævnets medlemmer Den 16. august 2011 Hermed indkaldes til møde i Medicintilskudsnævnet om Revurdering af lægemidlers tilskudsstatus Mødet er nr. 358 og finder sted tirsdag den 23. august

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet 30. maj 2012 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for stærke smertestillende lægemidler (opioider) i ATCgruppe N02A, N07BC og R05DA Sundhedsstyrelsen har

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet 23. december 2011 Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for stærke smertestillende lægemidler (opioider) i ATCgruppe N02A, N07BC og R05DA Baggrund og indhold

Læs mere

Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr Reference usk T E

Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr Reference usk T E Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr. 20160228 Reference usk T +4 4488930 E usk@dkma.dk Ændring af tilskudsklausul for duloxetin 30 og 60 mg Den 30. september 2011 afsluttede vi revurdering af tilskudsstatus

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Den 14. april 2016 Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens Baggrund Sundhedsstyrelsen (nu Lægemiddelstyrelsen) har anmodet om at

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens Den 4. november 2015 Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens Baggrund Sundhedsstyrelsen (nu Lægemiddelstyrelsen) har anmodet om at revurdere tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del, supplerende svar på spørgsmål 799 Offentligt Medicintilskudsnævnet Den 28. september 2012 Revurdering af lægemidlers tilskudsstatus Referat af Medicintilskudsnævnets

Læs mere

Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr Reference usk T E

Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr Reference usk T E Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr. 20160221 Reference usk T +4 4488930 E usk@dkma.dk Generelt tilskud til nogle pregabalin kapsler Den 30. september 2011 afsluttede vi revurdering af tilskudsstatus

Læs mere

Ad hoc revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod alkoholafhængighed

Ad hoc revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod alkoholafhængighed Medicintilskudsnævnet Den 4. november 205 Sagsnr: 20505674 Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 2300 København S Ad hoc revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod alkoholafhængighed Baggrund Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Den 20. december 2016 Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter Baggrund Lægemiddelstyrelsen har anmodet om at revurdere

Læs mere

C08 Calciumantagonister

C08 Calciumantagonister C08 Calciumantagonister Bilag A4 C08C Selektive calciumantagonister m. overv. vaskulær effekt C08D Selektive calciumantagonister m. direkte cardiel effekt C08CA Dihydropyridinderivater C08DA Phenylalkylaminderivater

Læs mere

Forbruget af stærke smertestillende lægemidler (opioider) i den primære sektor. Danmark 1999-2003

Forbruget af stærke smertestillende lægemidler (opioider) i den primære sektor. Danmark 1999-2003 Forbruget af stærke smertestillende lægemidler (opioider) i den primære sektor. Danmark 1999-2003 Indholdsfortegnelse RESUMÉ... 3 BAGGRUND... 5 OPIOIDER... 5 DATAMATERIALE OG METODE... 6 RESULTATER...8

Læs mere

Til virksomheder der per 16. november 2009 eller tidligere har markedsført et eller flere lægemidler i ATC-gruppe A04 og A03FA

Til virksomheder der per 16. november 2009 eller tidligere har markedsført et eller flere lægemidler i ATC-gruppe A04 og A03FA Til virksomheder der per 16. november 2009 eller tidligere har markedsført et eller flere lægemidler i ATC-gruppe A04 og A03FA Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A04 og A03FA

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Sagsnr: 2013111155 Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A03, midler mod funktionelle gastrointestinale forstyrrelser Baggrund og indhold

Læs mere

Anvendes både i den akutte og kroniske smertebehandling Synonymer:

Anvendes både i den akutte og kroniske smertebehandling Synonymer: Nr.: Emne Opioider Gruppe af lægemidler der udøver deres analgetiske effekt ved stimulereing af centrale opioidreceptorer. Opdeles, afhængig af affinitetsmønsteret til receptorerne i (1) rene og (2) partielle

Læs mere

C07. Beta-blokerende midler, Beta-blokerende midler, C07CB Beta-blokkere, selektive, og andre diuretica. C07BB Beta-blokkere, selektive, og thiazider

C07. Beta-blokerende midler, Beta-blokerende midler, C07CB Beta-blokkere, selektive, og andre diuretica. C07BB Beta-blokkere, selektive, og thiazider C07 Beta-blokerende midler Bilag A3 C07A Beta-blokerende midler, usammensatte C07B Beta-blokerende midler og thiazider C07C Beta-blokkere og andre diuretica C07F Beta-blokkere og andre antihypertensiva

Læs mere

Ibuprofen/NSAID-gruppe (Ibumetin, Ipren, Naproxen, Bonyl eller lignende), er det heller ikke tilstrækkeligt suppleres med

Ibuprofen/NSAID-gruppe (Ibumetin, Ipren, Naproxen, Bonyl eller lignende), er det heller ikke tilstrækkeligt suppleres med MEDICIN OG KØREKORT Smertebehandling og -medicin. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning vedrørende anvendelse af afhængigheds-skabende medicin, herunder morfin-præparater samt beroligende medicin.

Læs mere

smertebehandling Temanummer Noget om medicinsk smertebehandling Lidt smertefysiologi August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg

smertebehandling Temanummer Noget om medicinsk smertebehandling Lidt smertefysiologi August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Temanummer August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Noget om medicinsk V edvarende smerter er en af de hyppigste årsager til invaliditet og nedsat livskvalitet. Alle mennesker har prøvet at have

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler til lokal behandling af sygdomme i mundhulen i ATC-gruppe A01 og A07AA02 Baggrund

Læs mere

MORFINLIGNENDE LÆGEMIDLER

MORFINLIGNENDE LÆGEMIDLER MORFINLIGNENDE LÆGEMIDLER En undersøgelse af registerdata vedrørende forbrug, brugere og aldersfordelinger i Danmark 2003-2013 Lene Jarlbæk MORFINLIGNENDE LÆGEMIDLER EN UNDERSØGELSE AF REGISTERDATA VEDRØRENDE

Læs mere

Sagsfremstilling Medicintilskudsnævnet har afgivet indstilling om lægemidlernes fremtidige tilskudsstatus den 26. januar 2015.

Sagsfremstilling Medicintilskudsnævnet har afgivet indstilling om lægemidlernes fremtidige tilskudsstatus den 26. januar 2015. Til de på vedlagte liste anførte virksomheder Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for NSAID er og lægemidler mod svage smerter i ATC-gruppe M01A (ekskl. glucosamin), M02A, N02BA, N02BB og N02BE Vi afslutter

Læs mere

Misbrugsanalyser for opiater - teori og anvendelse

Misbrugsanalyser for opiater - teori og anvendelse Misbrugsanalyser for opiater - teori og anvendelse Torben Breindahl Hospitalskemiker, cand. scient., Klinisk Biokemisk Afdeling, Sygehus Vendsyssel Screening og verifikation Klinisk Biokemisk Afdeling,

Læs mere

Udviklingen i forbruget af stærke smertestillende

Udviklingen i forbruget af stærke smertestillende Udviklingen i forbruget af stærke smertestillende lægemidler Fra januar 2011 til august 2014 Notat Udviklingen i forbruget af stærke smertestillende lægemidler Fra januar 2011 til august 2014 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Lægemidler der kan benyttes til selvmord. I. Phenobarbital (fås som Fenemal) II. Disse medikamenter kan anvendes i stedet for Fenemal.

Lægemidler der kan benyttes til selvmord. I. Phenobarbital (fås som Fenemal) II. Disse medikamenter kan anvendes i stedet for Fenemal. 1 Lægemidler der kan benyttes til selvmord Indhold I. Phenobarbital/Fenemal II. Medikamenter der kan benyttes i stedet for Fenemal III. Sikkerhed side 7 IV. Hvorfor denne liste? side 8 I. Phenobarbital

Læs mere

C09 Midler med virkning på renin-angiotensin systemet

C09 Midler med virkning på renin-angiotensin systemet C09 Midler med virkning på renin-angiotensin systemet ilag A C09C Angiotensin-II antagonister C09D Angiotensin-II antagonister, kombinationer C09X Andre midler med virkning på renin-angiotensinsyst. C09CA

Læs mere

MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf AXEL HEIDES GADE KØBENHAVN S

MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf AXEL HEIDES GADE KØBENHAVN S MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf. 44 88 95 95 AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Lægemiddelstyrelsen Den 15. juni 2009. Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Oversigt over tilskudsstatus per 29. februar 2016 for svage smertestillende lægemidler

Oversigt over tilskudsstatus per 29. februar 2016 for svage smertestillende lægemidler Oversigt over tilskudsstatus per 29. februar 2016 for svage smertestillende lægemidler Lægemiddelnavn Lægemiddelform Nuværende Tilskudsstatus tilskudsstatus per 29. februar 2016 Arax tabletter Klaus hånd

Læs mere

Smerteplastre skift dine patienter til peroral depotmorfin

Smerteplastre skift dine patienter til peroral depotmorfin BUDSKABER Smerteplastre skift dine patienter til peroral depotmorfin Over 4.000 patienter i Region Midtjylland bruger smerteplastre med fentanyl. Det er de præparater/den administrationsform, hvor der

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne Medicintilskudsnævnet Den 12. oktober 2016 2. forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne aggrund Lægemiddelstyrelsen har anmodet Medicintilskudsnævnet om at revurdere

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet 29. oktober 2013 Sagsnr: 2013034167 Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler i ATC-gruppe N05A, N03AG01 og N03AX09 Baggrund og indhold Vi har revurderet tilskudsstatus

Læs mere

Oversigt over tilskudsstatus per 2. marts 2015 for al antipsykotisk medicin

Oversigt over tilskudsstatus per 2. marts 2015 for al antipsykotisk medicin Oversigt over tilskudsstatus per 2. marts 2015 for al antipsykotisk medicin Navn Form Nuærende tilskudsstatus Tilskudsdsstatus per 2. marts 2015 Abilify injektionsvæske, opløsning Abilify oral opløsning

Læs mere

Til virksomheden 1. november 2017 Sagsnr Reference usk T E

Til virksomheden 1. november 2017 Sagsnr Reference usk T E Til virksomheden 1. november 2017 Sagsnr. 2017011413 Reference usk T +45 44889350 E usk@dkma.dk Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne Vi har revurderet tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Brug af andre smertestillende lægemidler før og efter tilskudsstop på glucosamin

Brug af andre smertestillende lægemidler før og efter tilskudsstop på glucosamin Brug af andre smertestillende lægemidler før og efter tilskudsstop på glucosamin Indholdsfortegnelse Resume... 1 Indledning... 2 Generel udvikling i forbruget af lægemidler med glucosamin før og efter...

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for NSAID er og lægemidler mod svage smerter i ATC-gruppe M01A (ekskl. glucosamin), M02A, N02BA, N02BB og N02BE.

Revurdering af tilskudsstatus for NSAID er og lægemidler mod svage smerter i ATC-gruppe M01A (ekskl. glucosamin), M02A, N02BA, N02BB og N02BE. Medicintilskudsnævnet Revurdering af tilskudsstatus for NSAID er og lægemidler mod svage smerter i ATC-gruppe M01A (ekskl. glucosamin), M02A, N02BA, N02BB og N02BE. Baggrund og indhold Vi har revurderet

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Den. juni 205 Sagsnr: 20505674 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 2300 København S Forslag til indstilling Ad hoc revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod alkoholafhængighed

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler i ATC-gruppe N05A, N03AG01 og N03AX09 aggrund og indhold Vi har revurderet

Læs mere

Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler

Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler Til de på vedlagte liste anførte virksomheder Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler Vi afslutter med denne afgørelse revurdering af tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod diarré og tarminflammation/infektion i ATC-gruppe A07 Baggrund og indhold Vi har revurderet tilskudsstatus

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod epilepsi i ATC-gruppe N03, N05BA og N05CD Baggrund og indhold Vi har revurderet tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A08, midler mod fedme, ekskl. diætmidler

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A08, midler mod fedme, ekskl. diætmidler MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf. 44 88 95 95 AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Lægemiddelstyrelsen Den 14. april 2009 Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Lægemiddelregning. Temaaften Dansk Sygeplejeråd 15. April 2015 Lotte Fock

Lægemiddelregning. Temaaften Dansk Sygeplejeråd 15. April 2015 Lotte Fock Lægemiddelregning Temaaften Dansk Sygeplejeråd 15. April 2015 Lotte Fock Typer af fejl i medicineringsprocessen 4356 rapporter om medicineringsfejl indsendt til Sundhedsstyrelsen (2007) 29% Ordinationsfejl

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter Den 1. juli 2016 Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter Baggrund Lægemiddelstyrelsen har anmodet om at revurdere tilskudsstatus for lægemidler mod

Læs mere

Jan Bjørn Nielsen, Palliativt Team Temadag, Holstebro 21. maj 2014

Jan Bjørn Nielsen, Palliativt Team Temadag, Holstebro 21. maj 2014 Jan Bjørn Nielsen, Palliativt Team Temadag, Holstebro 21. maj 2014 Smertebehandling Smertetyper Nociceptive smerter Neurogene smerter Skyldes vævsbeskadigelse Skyldes læsion af det perifere eller centrale

Læs mere

Smertemanual REGION NORDJYLLAND. side 1

Smertemanual REGION NORDJYLLAND. side 1 Smertemanual Håndbog om smertelindring med opioider REGION NORDJYLLAND side 1 Indhold Smertekvaliteter... 3 Opioidbehandling (i henhold til rekommandationer)... 5 Akutte smerter Kroniske smerter Omregning

Læs mere

Smertemanual REGION NORDJYLLAND. side 1

Smertemanual REGION NORDJYLLAND. side 1 Smertemanual Håndbog om smertelindring med opioider REGION NORDJYLLAND side 1 Indhold Hovedbudskaber ved smertelindring med opioider.... 2 Smertekvaliteter... 4 Opioidbehandling (i henhold til rekommandationer)...

Læs mere

Sortiment pr. 13. september 2013 Lægemiddelnavn Form Styrke

Sortiment pr. 13. september 2013 Lægemiddelnavn Form Styrke Sortiment pr. 13. september 2013 Lægemiddelnavn Form Styrke Asacard depotkapsler, hårde 162,5 mg Aspirin Kardio enterotabletter 100 mg Hjerdyl tabletter 150 mg Hjerdyl tabletter 75 mg Hjertealbyl enterotabletter

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne Medicintilskudsnævnet Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Den 10. januar 2017 Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne aggrund Lægemiddelstyrelsen har anmodet Medicintilskudsnævnet

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Til Medicintilskudsnævnets medlemmer Den 11. september 2012 Hermed indkaldes til møde i Medicintilskudsnævnet om Revurdering af lægemidlers tilskudsstatus Mødet er nr. 381 og finder

Læs mere

Velkommen til Pacinggruppe. ved Tværfagligt Smertecenter Aalborg

Velkommen til Pacinggruppe. ved Tværfagligt Smertecenter Aalborg Velkommen til Pacinggruppe ved Tværfagligt Smertecenter Aalborg Introduktion I gruppen vil du møde andre mennesker med kroniske smerter, samt forskellige fagpersoner med mange års erfaring i smertebehndling.

Læs mere

Til virksomheden 16. januar 2017 Sagsnr Reference usk T E

Til virksomheden 16. januar 2017 Sagsnr Reference usk T E Til virksomheden 16. januar 2017 Sagsnr. 2015122548 Reference usk T +45 44889350 E usk@dkma.dk Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter Vi har revurderet tilskudsstatus for

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod overaktiv blæresyndrom og inkontinens

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod overaktiv blæresyndrom og inkontinens Medicintilskudsnævnet Den 25. oktober 207 Sagsnr: 20700643 Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod overaktiv blæresyndrom og inkontinens aggrund Lægemiddelstyrelsen har

Læs mere

Smertelindring i hospice og udgående hospiceteam. Suzi Kongsager Hanne Heegaard

Smertelindring i hospice og udgående hospiceteam. Suzi Kongsager Hanne Heegaard Smertelindring i hospice og udgående hospiceteam Suzi Kongsager Hanne Heegaard Smerter Definition: - subjektiv - ubehagelig - sansemæssig og følelsesmæssig oplevelse - forbundet med en aktuel eller truende

Læs mere

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation Patientvejledning Medicin i forbindelse med operation Denne folder beskriver kort den hyppigst brugte medicin i forbindelse med operation på Aleris-Hamlet. Personalet vil vejlede dig angående den medicin,

Læs mere

Smertebehandling ved avanceret cancer. Symptombehandling

Smertebehandling ved avanceret cancer. Symptombehandling Smertebehandling ved avanceret cancer Symptombehandling April 2012 SMERTEBEHANDLING VED AVANCERET CANCER Definition Smerte er en ubehagelig sensorisk og emotionel oplevelse forbundet med aktuel eller potentiel

Læs mere

Kortlægning af opioidforbruget i Danmark MED FOKUS PÅ PATIENTER MED KRONISKE NON-MALIGNE SMERTER

Kortlægning af opioidforbruget i Danmark MED FOKUS PÅ PATIENTER MED KRONISKE NON-MALIGNE SMERTER Kortlægning af opioidforbruget i Danmark MED FOKUS PÅ PATIENTER MED KRONISKE NON-MALIGNE SMERTER 2016 KORTLÆGNING AF OPIOIDFORBRUGET I DANMARK Sundhedsstyrelsen, 2016 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINIER

KLINISKE RETNINGSLINIER KLINISKE RETNINGSLINIER for medicinsk smertebehandling juni 2008 Torben Ishøy, virksomhedsansvarlig lægelig chef IV Paracetamol: Inhiberer produktionen af CNS prostaglandiner Nedsætter feber Sjældent behov

Læs mere

Tager De noget medicin? Okulære bivirkninger af systemisk medicin

Tager De noget medicin? Okulære bivirkninger af systemisk medicin Tager De noget medicin? Okulære bivirkninger af systemisk medicin Tak :l: Tager De noget medicin? Kilde: Den Na,onale Sundhedsprofil 2010 Tager De noget medicin? Tager De noget medicin? Kilde: Den Na,onale

Læs mere

Kliniske retningslinier

Kliniske retningslinier Kliniske retningslinier - Palliation i Udgivet af Palliationssygeplejerskerne i Hjørring, Thisted, Hobro, Farsø og Aalborg 1 Kliniske retningslinier Palliationssygeplejerskerne i har i fællesskab udarbejdet

Læs mere

Centralt virkende analgetika

Centralt virkende analgetika Centralt virkende analgetika Birgitte Brock Overlæge, lektor Klinisk farmakologisk afd og Farmakologisk Institut Århus Sygehus og Aarhus Universitet Fysiologisk inddeling af smertetilstande Nociceptive

Læs mere

Vejledning til ansøgning om generelt tilskud. Lovgrundlag

Vejledning til ansøgning om generelt tilskud. Lovgrundlag Vejledning til ansøgning om generelt tilskud Lovgrundlag Lægemiddelstyrelsen træffer i henhold til sundhedslovens 144, stk. 1-3, samt sundhedslovens 152, stk. 2 og 4, afgørelse om, hvorvidt Regionsrådet

Læs mere

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER. læs inde i bladet. Smerter hos ældre patienter af Overlæge, dr. med.

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER. læs inde i bladet. Smerter hos ældre patienter af Overlæge, dr. med. MAGASINET TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 2 april 2013 27. årgang ISSN Nr. 0902-1787 MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER www.laegemagasinet.dk læs inde i bladet Smerter hos ældre

Læs mere

escitalopram, fluvoxamin Tricykliske antidepressiva: imipramin Fra den 5. marts 2012 kan patienten kun få tilskud til disse lægemidler,

escitalopram, fluvoxamin Tricykliske antidepressiva: imipramin Fra den 5. marts 2012 kan patienten kun få tilskud til disse lægemidler, Til lægen Ændring af medicintilskud til glucosamin og visse lægemidler mod depression og angst Glucosamin Den 28. november 2011 bortfalder tilskuddet til glucosamin. Lægemidler mod depression og angst

Læs mere

Lægemidler der er velegnede til selvmord

Lægemidler der er velegnede til selvmord Lægemidler der er velegnede til selvmord Indholdsfortegnelse Vejledning... se nedenfor Liste med velegnede lægemidler... side 2 Sikkerhed... side 9 Hvorfor denne liste?... side 9 Alfabetisk fortegnelse

Læs mere

Svage smertestillende lægemidler, der ændrer tilskud den 29. februar 2016

Svage smertestillende lægemidler, der ændrer tilskud den 29. februar 2016 Svage smertestillende lægemidler, der ændrer tilskud den 29. februar Bemærk at ændringerne kun gælder de nævnte lægemiddelnavne og former. Liste over svage smertestillende lægemidler med generelt tilskud:

Læs mere

Nyhedsbrev fra Sygehusapoteket

Nyhedsbrev fra Sygehusapoteket LÆGEMIDDEL NYT Nyhedsbrev fra Sygehusapoteket Nr 2 - Indhold Nyt fra sygehusapoteket Amgros Metronidazol infusionsvæske, leverandørskifte Penomax skifter til Selexid Obs styrkeskift! Mundstykker til Nicorette

Læs mere

Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 444 Offentligt

Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 444 Offentligt Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 444 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 24. april 2009 Sagsnr.: 0903758 Sagsbeh.: SUMTSP / Lægemiddelkontoret Dok nr: 37754

Læs mere

Arbejdet i et postoperativt smerteteam

Arbejdet i et postoperativt smerteteam Arbejdet i et postoperativt smerteteam Lone Nikolajsen, Forskningsoverlæge, ph.d. Det Postoperative Smerteteam & Dansk Smerteforskningscenter Aarhus Universitetshospital Danmark FSAIO, 19. September 2011

Læs mere

Standardordinationer og regimer i OPUS Medicin

Standardordinationer og regimer i OPUS Medicin Udfyldt blanket sendes til på mail til sortiment@rn.dk *Afdeling KARD *Dato 24.05.2012 *Lægemiddel Benzylpenicillin Pamol Nitrolingual Generisk navn Benzylpenicillin Paracetamol Glycerylnitrat *Lægemiddelform

Læs mere

Smerter, hvad er det og hvordan behandler vi det?

Smerter, hvad er det og hvordan behandler vi det? Smerter, hvad er det og hvordan behandler vi det? Smertesygeplejerske Mette Vagn-Hansen Allévia, Tværfagligt Smertecenter Ved Privathospitalet Mølholm Smerte Smerte er en mester, der gør os små, En ild

Læs mere

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation Patientvejledning Medicin i forbindelse med operation Denne folder beskriver kort den hyppigst brugte medicin i forbindelse med operation på Aleris-Hamlet. Personalet vil vejlede dig angående den medicin,

Læs mere

Undersøgelse af kvaliteten af smertebehandling

Undersøgelse af kvaliteten af smertebehandling Rapport over fællesprojekt for studieophold for farmaceutstuderende ved Københavns Universitet foråret 2012 Undersøgelse af kvaliteten af smertebehandling Lene Juel Kjeldsen, SAFE, Amgros I/S Henriette

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 29. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00

Intern prøve farmakologi den 29. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00 Intern prøve farmakologi den 29. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 6 Case: Christina på 30 år indlægges på det psykiatriske hospital. Her observerer psykiatrilægen, at Christina lider af kontaktproblemer

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 4. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00. Hold S06S

Intern prøve farmakologi den 4. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00. Hold S06S Intern prøve farmakologi den 4. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 5 Case: Fru Andersen på 61 år skal have fjernet et 10 cm stort hernia incisionalis via en åben abdominal operation. Hun får postoperativ

Læs mere

N05 Psykoleptika. N03 Antiepileptika. N05B Anxiolytika. N03A Antiepileptika. N05A Antipsykotika. N05BB Diphenylmethanderivater

N05 Psykoleptika. N03 Antiepileptika. N05B Anxiolytika. N03A Antiepileptika. N05A Antipsykotika. N05BB Diphenylmethanderivater N03 Antiepileptika N0 Psykoleptika ilag A Side 1 N03A Antiepileptika N0A Antipsykotika N0 Anxiolytika N03AX Andre Antiepileptika N0AA Phenothiazin med alifatisk sidekæde N0AH Diazepiner, oxazepiner, thiazepiner

Læs mere

Farmakologi - intern prøve. Intern prøve farmakologi den 25. august 2006 kl til 11.00

Farmakologi - intern prøve. Intern prøve farmakologi den 25. august 2006 kl til 11.00 Intern prøve farmakologi den 25. august 2006 kl. 9.00 til 11.00 1 Case: En 66-årig mand henvender sig til praktiserende læge p.g.a. meget stærke smerter i højre storetå. Smerterne er opstået akut samme

Læs mere

SMERTEBEHANDLING. Hovedbudskaber. Vejledning for hospitaler og almen praksis i Region Midtjylland

SMERTEBEHANDLING. Hovedbudskaber. Vejledning for hospitaler og almen praksis i Region Midtjylland SMERTEBEHANDLING Vejledning for hospitaler og almen praksis i Region Midtjylland Hovedbudskaber Morfin er 1. valg ved behandling med stærke opioider Indled altid laksantiabehandling samtidig med opioidbehandling

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 431, tirsdag den 16. juni 2015. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 16. juni 2015. I mødet deltog:

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Sagsnr: 2013033446 2. forslag Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod epilepsi i ATC-gruppe N03, N05BA og N05CD Baggrund og indhold Vi har revurderet tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Positivliste Rekvisitionsliste for lægemidler Region Syddanmark

Positivliste Rekvisitionsliste for lægemidler Region Syddanmark Positivliste Rekvisitionsliste for lægemidler Region Syddanmark Rekvisition af lægemidler til brug i praksis og under vagttjeneste til gruppe 1- og 2-sikrede i henhold til overenskomstens 35. Listen er

Læs mere

Nedenfor følger sagsfremstilling, lovgrundlag, afgørelse, begrundelse, klagevejledning samt information om ændringerne.

Nedenfor følger sagsfremstilling, lovgrundlag, afgørelse, begrundelse, klagevejledning samt information om ændringerne. Til de på vedlagte liste anførte virksomheder Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler til lokal behandling af sygdomme i mundhulen Vi afslutter med denne afgørelse revurdering af tilskudsstatus

Læs mere

Apotekerne skal substituere til det billigste præparat blandt synonymer og parallelimporterede lægemidler og helst medicin i blisterpakninger.

Apotekerne skal substituere til det billigste præparat blandt synonymer og parallelimporterede lægemidler og helst medicin i blisterpakninger. Marts 2012 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER Oversigt over lægemidler som kan rekvireres på apotekerne i Region Nordjylland til brug i umiddelbar tilknytning til behandling i henhold til Overenskomsten om almen

Læs mere

Sundhedsstyrelsen. Att: Elisabeth Thomsen. Virum, den 2. april 2012. Høringssvar vedr. revurdering af tilskudsstatus for Opioider.

Sundhedsstyrelsen. Att: Elisabeth Thomsen. Virum, den 2. april 2012. Høringssvar vedr. revurdering af tilskudsstatus for Opioider. Sundhedsstyrelsen Att: Elisabeth Thomsen Virum, den 2. april 2012. Høringssvar vedr. revurdering af tilskudsstatus for Opioider. Hermed fremsendes høringssvar fra Foreningen Af Kroniske Smertepatienter

Læs mere

Tværfaglig audit om. smertebehandling i almen praksis 2015. Bedre smertebehandling i Region Nordjylland

Tværfaglig audit om. smertebehandling i almen praksis 2015. Bedre smertebehandling i Region Nordjylland Tværfaglig audit om smertebehandling i almen praksis 15 Bedre smertebehandling i Region Nordjylland Nord-KAP, APO og Almen Praksis kortlægger smertebehandlingen i Region Nordjylland Sekretær/praksispersonale

Læs mere

Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010

Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010 Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010 Indhold INDHOLD... 1 BAGGRUND... 2 SALGET AF SMERTESTILLENDE HÅNDKØBSLÆGEMIDLER DE SENESTE 15 ÅR... 3 Paracetamol sælger mest... 3 En del af håndkøbsmedicinen

Læs mere

Receptpligtige lægemidler med klausuleret tilskud CYANOCOBALAMIN-TANNIN-KOMPLEX HYDROXOCOBALAMIN

Receptpligtige lægemidler med klausuleret tilskud CYANOCOBALAMIN-TANNIN-KOMPLEX HYDROXOCOBALAMIN Receptpligtige med klausuleret tilskud B03BA01 CYANOCOBALAMIN Betolvex Perniciøs anæmi. B12-vitaminmangeltilstande som følge af indgreb på mavetarmkanalen eller "sprue". B03BA02 CYANOCOBALAMIN-TANNIN-KOMPLEX

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod diarré og tarminflammation/infektion i ATC-gruppe A07

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod diarré og tarminflammation/infektion i ATC-gruppe A07 Medicintilskudsnævnet Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod diarré og tarminflammation/infektion i ATC-gruppe A07 Baggrund og indhold Vi

Læs mere

Smertemanual. Håndbog om Smertelindring REGION NORDJYLLAND. Version 2, April 2013. På vegne af Primær og Sekundær sektor

Smertemanual. Håndbog om Smertelindring REGION NORDJYLLAND. Version 2, April 2013. På vegne af Primær og Sekundær sektor På vegne af Primær og Sekundær sektor Lægemiddelenheden, Nord-Kap Den Regionale Lægemiddelkomité Smertemanual Håndbog om Smertelindring Version 2, April 213 REGION NORDJYLLAND Indhold Smertekvaliteter

Læs mere

Svage smertestillende lægemidler

Svage smertestillende lægemidler Svage smertestillende lægemidler Salget før og efter receptpligt på store pakninger 2014 Det månedlige salg af svage smertestillende midler før og efter de store pakninger kom på recept i september 2013

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 5. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00

Intern prøve farmakologi den 5. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00 Intern prøve farmakologi den 5. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 5 Case: Hr. Kristensen er 50 år gammel og har i flere år haft ledsmerter, især i fingrene. Han har fået stillet diagnosen rheumatoid

Læs mere

Behandling af cancersmerter

Behandling af cancersmerter Behandling af cancersmerter Smertebehandling til mennesker ramt af kræftsygdomme IRF 5.2.2009 Overlæge Gerd Leikersfeldt Palliativ medicinsk afdeling P20, Bispebjerg hospital gldoc@dadlnet.dk 1 IASP International

Læs mere

Tværfaglig audit om. smertebehandling i almen praksis 2015. Bedre smertebehandling i Region Nordjylland

Tværfaglig audit om. smertebehandling i almen praksis 2015. Bedre smertebehandling i Region Nordjylland Tværfaglig audit om smertebehandling i almen praksis 15 Bedre smertebehandling i Region Nordjylland Nord-KAP, APO og Almen Praksis kortlægger smertebehandlingen i Region Nordjylland Læge/behandlersygeplejerske

Læs mere

Medicinpriser. Priser for den 22.10.2015. Uge 42/43

Medicinpriser. Priser for den 22.10.2015. Uge 42/43 Medicinpriser 2015 Priser for den 22.10.2015 Uge 42/43 LÆSEVEJLEDNING Medicinpriser indeholder priser på alle markedsførte apoteksforbeholdte lægemidler i Danmark. Desuden indeholder den det markedsførte

Læs mere

Til Virksomheden. Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler til behandling af depression og angst

Til Virksomheden. Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler til behandling af depression og angst Til Virksomheden Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler til behandling af depression og angst Lægemiddelstyrelsen har revurderet tilskudsstatus for de aktuelt godkendte lægemidler i ATC-gruppe N06A

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Lægemiddelstyrelsen Den 29. juni 2011 Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe C01 (Hjerteterapi) Baggrund og indhold Lægemiddelstyrelsen har som led

Læs mere

Lægemiddelregning. Opgaver og e-læring

Lægemiddelregning. Opgaver og e-læring Lægemiddelregning Opgaver og e-læring Regn den ud! Hospitalsapoteket har udarbejdet dette sæt opgaver i lægemiddelregning. Flere sygeplejersker har efterspurgt dette, og flere undersøgelser har vist, at

Læs mere

Positivliste Rekvisitionsliste for lægemidler Region Syddanmark

Positivliste Rekvisitionsliste for lægemidler Region Syddanmark Positivliste Rekvisitionsliste for lægemidler Region Syddanmark Rekvisition af lægemidler til brug i praksis og under vagttjeneste til gruppe 1- og 2-sikrede i henhold til overenskomstens 40. Listen er

Læs mere

Planlægning af den farmakologiske lindring. 13.11.2014 Gorm Thusgaard

Planlægning af den farmakologiske lindring. 13.11.2014 Gorm Thusgaard Planlægning af den farmakologiske lindring 13.11.2014 Gorm Thusgaard Gorm Thusgaard Praktiserende læge i Hellerup siden 1987. Læge på Skt. Lukas Stiftelsens Hospice i Hellerup siden 1994. Kursus og undervisning

Læs mere

FORSTOPPELSE OG SMERTEMEDICIN. En pjece til personer med forstoppelsesproblemer

FORSTOPPELSE OG SMERTEMEDICIN. En pjece til personer med forstoppelsesproblemer FORSTOPPELSE OG SMERTEMEDICIN En pjece til personer med forstoppelsesproblemer Forstoppelse er et hyppigt problem blandt både raske og syge og kan være meget ubehageligt. Især i forbindelse med medicinsk

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 1 Case: Bente Andersen er 35 år. Hun har reumatoid artritis og behandles derfor med Voltaren. Hun har tidligere haft ulcus ventriculi. Ved

Læs mere

MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf AXEL HEIDES GADE KØBENHAVN S

MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf AXEL HEIDES GADE KØBENHAVN S MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf. 44 88 95 95 AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Lægemiddelstyrelsen Den 7. september 2006 Axel Heides Gade 1 2300 København S Indstilling til tilskudsstatus for

Læs mere