Åbent referat af forretningsudvalgsmøde 8/2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent referat af forretningsudvalgsmøde 8/2009"

Transkript

1 Åbent referat af forretningsudvalgsmøde 8/2009 Tid: Fredag, 9. oktober 2009 kl Sted: Deltagere: Dagsorden: CPH konferencecenter, DGI-byen, Christian Kjær Pedersen (CKP), Leif N. Bay (LNB), Preben D. Hermansen (PDH), Steen F. Andersen (SFA) Tatjana Stegelmann (TS) og Nina Kingo (NK). 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 3. Siusanlæggene i Skytteforeningerne 4. Aftale om Ulfborg-terrænet 5. Skydebanesager 6. Forslag om ændring af vilkår for tinglysning af deklaration i skydebanesager 7. Foreningsoptagelse 8. Landsstævne Orientering af bestyrelsen fra FU-møder 10. DGI nyt 11. Meddelelser 12. Eventuelt 1. Godkendelse af dagsorden Der blev tilføjet 2 punkter til dagsordenen, nemlig som: 8. Landsstævne 9. Orientering af bestyrelsen fra FU-møder 2. Godkendelse af referat fra sidste møde af mødet 25. august 2009 godkendes. Godkendt 3. Siusanlæggene i Skytteforeningerne Overvejelser omkring fremtiden for Siusanlæggene. LNBs oplæg til drøftelse vedlagt som bilag 3. LNB redegjorde for punktet med afsæt i det udsendte materiale. LNB opfordrede til at der afsættes en pulje på 1 mio.kr. til opgradering af SIUS-anlæg af skydebanemidlerne. Under alle omstændigheder skal der gøres nogle overvejelser omkring SIUS anlæg på baggrund af flere henvendelser til LNB. LNB ønsker en overordnet strategi for behandling af fremtidige ansøgninger. Der var enighed om, at det er en god tanke at få opgraderet, og at der skal arbejdes videre med sagen. SBU arbejder videre med sagen. FU anbefaler at der skal udskiftes til Kongsberg-anlæg. 4. Aftale om Ulfborg-terrænet 1

2 Emnet blev drøftet. 5. Skydebanesag: 5.1. J.nr.: Aalborg Skyttekreds Ansøgning om tilskud og lån til etablering af elektronisk markering. De samlede udgifter er opgjort til kr ,-. Kommunen yder et tilskud på kr ,- og foreningen bidrager selv med kr ,-. Indstilling: Tilskud kr ,- Lån kr ,- 10-årigt rentefrit Indstillingen godkendt Esbjerg Skyttekreds Foreningens udendørs anlæg skal bruges ved L`13. Betydningen heraf drøftes. LNB redegjorde for henvendelse fra Esbjerg Skyttekreds, idet skytteforeningen har fået en henvendelse fra Esbjerg Kommune om tilbygning af faciliteter med henblik på Landdstævne Sagen behandles som skydebanesag. LNB drøfter sagen med skytteforeningen m.fl. både omkring faciliteter og økonomi. FU tilsluttede sig dette Nykøbing F. Skytteforening Lån forfalder Løsning skal drøftes. Foreløbig kunne en udsættelse til december 2009 besluttes, da der arbejdes med en løsning. Redegørelsen fra foreningen er ikke modtaget. Foreningen ydes yderligere henstand til Sagen genbehandles herefter Nordlangelands Skf. Foreningen har ikke betalt det fulde afdrag i dec og der er fortsat ikke afklaring på foreningens situation. Dog er foreningskonsulent Kurt Petersen på sagen. Der er tale om en kontingentforpligtelse. DDS foreningskonsulent Kurt Petersen arbejder videre med sagen. FU afventer udfaldet af Kurt Pedersens bestræbelser. Såfremt der ikke kommer noget konstruktivt ud af møderne anbefaler FU, at DDS skriver til kommunen omkring problemerne og at der skal findes en løsning inden 1. februar Forslag om ændring af vilkår for tinglysning af deklaration i skydebanesager Administrationen v/mlc og SFA stiller forslag til FU om ændring af den af FU tidligere trufne beslutning, nemlig: FU har på møde 1/2007 besluttet, at i skydebanesager, hvor det samlede tilskud og lån er på kr ,- skal der tinglyses 2

3 deklaration. Det foreslås at ændre dette vilkår til: Hvis lån og tilskud udgør et beløb på mindst ,- kr., skal det i hver enkelt sag vurderes, om der er anledning til at tinglyse deklaration. Begrundelse: Ved at hæve beløbsgrænses til ,- sikres det, at vurderingen af deklarationsspørgsmålet varetages af forretningsudvalget, da alle sager på ,- og derover skal behandles i FU. Allerede nu vurderer FU individuelt spørgsmålet om pantstiftende deklaration i sager på ,- og derover. Samlet Sagsbehandling: tilskud og lån: < kr. SBU har beslutningskompetencen, men ethvert medlem kan kræve sagen indbragt for FU. Det indstillede blev godkendt af FU > kr. Sagen skal behandles i FU, som endvidere vurderer, om der er anledning til at tinglyse deklaration. > kr. Sagen skal behandles i FU, som endvidere vurderer, om der er anledning til at tinglyse pantstiftende deklaration. 7. Foreningsoptagelse Der forelå ansøgning fra Hørsholm / Rungsted Skyttelav om optagelse i DDS Nordsjælland. Sagens materiale vedlagt som bilag 7. Foreningen indstilles optaget på betingelse af, at foreningen på førstkommende generalforsamling, jfr. DDS vedtægter, indføjer ejendelereglen i 19, og at der i vedtægterne indføjes nyt 1 stk. 5 hvoraf medlemskab af DDS Nordsjælland og dermed DDS fremgår. Foreningen optages på foranstående vilkår. 3

4 8. Landsstævne 2009 Etablering af ekstra vandtank til campingareal ved Bredetved. Nyt punkt tilføjet dagsordenen efter anmodning fra PDH, idet PDH ønskede FU s vurdering af sagen. Etablering af ekstra vandtank til campingareal ved Bredetved: Sagens sammenhæng blev drøftet. LNB bemærkede, at nedgravning af slanger kunne være undladt, men LNB og FU i øvrigt fandt ikke, at der er noget at sige til regningen. Det må betragtes som en landsstævneomkostning. Hanesystemet var en sårbar model, idet hanen var ubeskyttet, men DDS tager sagen til efterretning. SFA drøfter sagen med Eventchef Lars Rasmussen fra landsstævnekontoret. DDS mener ikke, at det er kommunen som skal betale, men at det må betragtes som en stævnerisiko. SFA er bemyndiget til at afslutte sagen. FU tilføjer, at sagen bør vendes i en ungdomssammenhæng, og der gøres opmærksom på, at det var en særdeles uheldig handling. Økonomi: SFA oplyste, at det på nuværende tidspunkt estimerede underskud maksimalt er 2,5 mio.kr. 9. Orientering af bestyrelsen fra FUmøder FU besluttede, at fremover, når FU s dagsordener udsendes til FU s medlemmer, udsendes dagsordenen samtidig til den resterende del af bestyrelsen til orientering. Beslutningen er truffet for at den øvrige bestyrelse løbende holdes orienteret om kommende sagers behandling og således at relevante informationer kan fremsendes til bestyrelsen inden sagers behandling. FU besluttede ligeledes, at der på fremtidige bestyrelsesmøder skal orienteres fra FU-møderne. 10. DGI nyt SFA redegjorde for tankerne omkring fælles slogan for DDS og DGI, og præsenterede pp-slides. FU var positive overfor tanken. Emnet behandledes på bestyrelsesmødet. 11. Meddelelser Silkeborg Pistolskytte Forening har trukket ansøgningen om optagelse, idet foreningen ikke ønsker at imødekomme DDS ønske om modificering af reglen om, at børn og unge ikke optages. Derudover henvises til bestyrelsesdagsordenen for 10. oktober Bjørn Kristiansen fra SBU ønsker at udtræde ved næste udpegning. 4

5 12. Eventuelt Næste FU-møde: 30. nov sfa/nk Fredag, 11. december 2009 kl

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2006

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2006 ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2006 TID: Tirsdag den 31. januar 2006 kl. 14.00 18.00 STED: Mødet afholdtes ved Revisionsfirmaet Ernst & Young i Odense DELTAGERE: Christian Kjær Pedersen (CKP),

Læs mere

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 3/2005

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 3/2005 ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 3/2005 TID: Tirsdag den 12. april 2005 kl. 15.00 17.30 STED: Mødet afholdes i administrationen i Vingsted DELTAGERE: Christian Kjær Pedersen (CKP), Leif N. Bay (LNB),

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 14.30 Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Deltagere:

Læs mere

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO: Torsdag den 13. december 2007 kl. 19.10 22.20 STED: Hellebæk Skole, Skåningevej 11, 3140 Ålsgårde Punkt 1.

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

REFERAT FRA bestyrelsesmøde i HVALSØ BOLIGSELSKAB

REFERAT FRA bestyrelsesmøde i HVALSØ BOLIGSELSKAB HVALSØ BOLIGSELSKAB 1. november 2012 REFERAT FRA bestyrelsesmøde i HVALSØ BOLIGSELSKAB Tid: Tirsdag den 30. oktober 2012 Sted: Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Bjarne Jensen,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset.

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Kommunalt formøde kl.

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

BilagKB_120131_pkt.11_01

BilagKB_120131_pkt.11_01 BilagKB_120131_pkt.11_01 Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. november 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen,

Læs mere

Referat af møde i landsledelsen for Dansk Fåreavl Mødet afholdtes hos Bjarne Wolfart, Vejle søndag den 01. februar 2015 kl. 10.00

Referat af møde i landsledelsen for Dansk Fåreavl Mødet afholdtes hos Bjarne Wolfart, Vejle søndag den 01. februar 2015 kl. 10.00 Referat af møde i landsledelsen for Dansk Fåreavl Mødet afholdtes hos Bjarne Wolfart, Vejle søndag den 01. februar 2015 kl. 10.00 Tilstede var: Richard Andersen (RA), formand for Dansk Fåreavl. Bjarne

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Formand for vandværk vil tage kontakt til vandværksforeningen, evt. sammen med advokat Per Feldby.

Formand for vandværk vil tage kontakt til vandværksforeningen, evt. sammen med advokat Per Feldby. Stodderstubben. Stodderstubben grundejerforening består af 52 parceller som blev udstykket i 1976 af matrikel nr.: 11 e m.fl. ( som består af vejene Slåenvej, Syrenvej og Forsythiavej ) og 14 b. m.fl.

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Låneoptagelse

Læs mere

Vildtbanegård Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946

Vildtbanegård Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946 Vildtbanegård Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946 Referat af bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen den 28. maj 2015 kl. 18.00 i Lagunen, Gildbrovej 10 4. juni 2015 Bestyrelsen: Valgt af Valgt

Læs mere