Stifter af firmaet og bestyrelsesformand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stifter af firmaet og bestyrelsesformand"

Transkript

1 Troværdighed og ekspertise - I totalentreprise!

2 2

3 John Ross Gråkjær Stifter af firmaet og bestyrelsesformand Igennem mere end 40 år har vi haft succes med at anvende al vores viden og kreativitet til at skabe individuelle og skræddersyede byggeprojekter. Med fremsynethed, konstant videreudvikling samt gode idéer vil vi også i fremtiden konsekvent basere vores tankegang og handlinger på at varetage vores ansvar og gøre vores bygherrer 100 % tilfredse, hvad angår service og ydelser. Med kerneværdier som kvalitet, bæredygtighed, overholdelse af tidsfrister og priser, vil GRÅKJÆR også i fremtiden samarbejde med kunder om at realisere fremtidssikrede byggerier! 3

4 4

5 GRÅKJÆR A/S NORDEUROPAS FØRENDE UDBYDER AF NØGLEFÆRDIGE TOTALENTREPRISER. GRÅKJÆR A/S er opdelt i 5 virksomhedsområder: GRÅKJÆR Industribyg, Skandinavien GRÅKJÆR Staldbyg, Skandinavien GRAAKJAER Export - Østeuropa GRAAKJAER Industriebau i Tyskland GRAAKJAER Agrarbau i Tyskland Vores virksomhed har sine rødder i Danmark, hvor stifteren af firmaet og navngiveren John Gråkjær i 1973 som en tyveårig tømrermester gennemførte sit første nøglefærdige landbrugsbyggeri. Dermed lagde han grundstenen til det GRÅKJÆR A/S, der i dag opererer i store dele af Europa. Som total- og hovedentreprenør realiserer vi individuelle og nøglefærdige erhvervs- og industribyggerier. Vi tilbyder mange forskellige former for ydelser, der primært ligger inden for komplet projektstyring. Vi begynder med den første rådgivning i salgsfasen, herefter planlægger vi byggeforløbet, laver pris og kalkulation, koordinerer myndighedsbehandlingen, varetager byggeledelsen og for til sidst at aflevere et godt gennemført byggeri til kunden. En åben og kommunikativ væremåde er en meget vigtig del af virksomhedskulturen. Fokus ligger på økonomiske og helhedsorienterede byggeløsninger i et konstruktivt samarbejde mellem bygherre og Gråkjærs medarbejdere. 5

6 OVERBEVISNING SIKKERHED I PROJEKTET At skabe tillid, - kende sine forpligtelser og være ordholdende, - er grundlæggende værdier i vores virksomhed. Ved intensiv kommunikation og en effektiv projektstyring skabes de bedste rammebetingelser for bæredygtigt byggeri. At lytte er vores vigtigste opgave! Du som bygherre samt dine ansatte skal hver dag mærke, at der inden for alle områder af byggeriet er tænkt nøje over detaljerne. Et ord er et ord! kan forvente at byggeprojektet færdiggøres til fast aftalt pris, med en overbevisende kvalitet og på det aftalte tidspunkt for overdragelsen. MOTIVATION = GODE IDÉER Vi tør omsætte nye idéer til virkelighed. Som en toneangivende virksomhed lægger GRÅKJÆR stor vægt på engagerede og motiverede medarbejdere, det er vores fundament. For en innovativ og motiverende arbejdsatmosfære, er moderne og veludstyrede arbejdspladser ligeså vigtige, som et åbent og kommunikativt miljø. Nye idéer fremmes og beslutningsvejene holdes korte. Din garanti for et godt og vellykket projektforløb! 6

7 Bygningstype Møbelbutik med m² udstillingsareal over tre etager, m² højlager, m² administrationslokaler og m² grund med belægningssten. BYGGERI FOR FREMTIDEN Vi videreudvikler hele tiden vores standarder, således at der opnås et optimalt byggeforløb. Vores fagligt dygtige projektledere bygger med anvendelse af den nyeste teknologi, kombineret med deres indgående kendskab til ressourcebesparende byggemetoder og skaber derved fremtidssikrede byggerier. Actona Company A/S, Smedegårdvej 6 DK 7500 Holstebro m² 2008 Erfaring og innovativ tankegang er vores grundlag og din sikkerhed. 7

8 MELLEM TRADITION OG MODERNISME ET TILBAGEBLIK VISER VEJEN FREM! Vores virksomhed tog sin begyndelse i 1973 i Tvis. Som enkeltmandsvirksomhed samlede John Gråkjær sine første erfaringer med at opføre nøglefærdige landbrugsbygninger. Lige fra begyndelsen var målet og idéen at tilbyde alle byggeydelser fra ét sted. Gråkjær Staldbyg udvidede i 1985 sine byggeaktiviteter til de skandinaviske lande Sverige og Norge samt i 1989 til Tyskland. Halvfemserne var præget af en videreudvikling og optimering af arbejds- og byggeforløbene ved de konstant voksende byggeprojekter. Med vedholdenhed og omfattende erfaringer udvidede virksomheden i 2001 sit virkefelt til også at omfatte nøglefærdigt industri- og erhvervsbyggeri, der siden har udgjort det andet forretningsområde for den succesfulde koncern. Med stærk stigende omsætning og flere medarbejdere, blev kontorlokalerne og værksteder i Tvis i løbet af få år for små. Virksomheden flyttede til Holstebro og etablerede sig samtidig uden for Skandinaviens grænser. Gråkjær tog i 2003 et stort skridt i retning af en ekspansion ved at stifte det tyske datterselskab GRAAKJAER GmbH. 8

9 GRÅKJÆR udvider stadig sine byggeaktiviteter i de skandinaviske lande. I Sverige opnås flere ordrer på større landbrugsbyggerier og der ingås aftaler om projektopgaver inden for industribyggerier i Skåne. I erkendelse af at industribyggerier og landbrugsbyggerier skal håndteres forskelligt, opdeler Gråkjær sine aktiviteter i både Tyskland og Norge til én landbrugsafdeling og én Industriafdeling. Virksomheden Gråkjær har siden stiftelsen i 1973 og frem til I DAG udviklet sig til at være den største danske totalentreprenør for landbrugsbyggeri og har siden 1989 opereret på internationalt plan i Tyskland samt i Nord- og Østeuropa. Gråkjær INDUSTRIBYG varetager i dag industri- og erhvervsbyggeri med salg, projektering og projektgennemførelse i totalentreprise i hele Danmark og Norge. Bygningstype Nyt domicil med kontorlokaler til administration og haller til produktion af betonelementer. Ambercon A/S Juelstrupparken 23 DK-9530 Støvring INDUSTRIBYG omfatter stort set alle former for industri- og erhvervsbyggeri, herunder store og komplekse domicilbyggerier samt idræts- og undervisningsbyggerier. Forretningsenheden udfører projekteringsopgaverne enten via egen tegnestue eller i samarbejde med eksterne rådgivere. Med høj kundetilfredshed, der beror på kvalitet, overholdelse af tidsfrister og priser, skal virksomheden fortsat udvikle sig. Gråkjær A/S har det vedvarende mål, at opfylde kundernes ønsker til deres fulde tilfredshed, samt at udbygge og forbedre udbuddet af tjenesteydelser m²

10 Bauen Mit Zukunft Spezialisiert auf ein schlüsselfertiges Baukonzept verbinden wir optimale Arbeitsbedingungen mit Ökologie, Ökonomie und Produktionssicherheit. HOVEDENTREPRENØR I fire PROJEKTFASER 10

11 Bygningstype Kontorbygning med 626 m² administration i to etager og m² produktionshal med 369 m² indskudt etage Sciteq Rho 3 / Søften, DK-8382 Hinnerup m² 2009 PROJEKTFASE 1 RÅDGIVNING STRATEGIPLAN BELIGGENHEDSANALYSE Vi kommer med løsningsmodeller, der opfylder de individuelle krav, der stilles til det konkrete projekt. Gennem behovsanalyse med bygherre, fastlægger vi de aktuelle behov for det totale byggeareal, samt behov for eventuel sektionsopdeling af byggeriet. Efterfølgende udgør dette grundlaget for en fælles udformet overordnet projektplan, herunder fastlæggelse af efterfølgende tidsplan indtil indgåelse af en endelig kontrakt. I samarbejde med bygherre gennemfører vi forhåndsmøder hos aktuelle myndigheder, der resulterer i en samlet vurdering af aktuelle myndighedskrav for projektets godkendelse og gennemførelse. 11

12 PROJEKTFASE 2 FOKUS PÅ INDIVIDUELT SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER UDKAST DESIGNFASEN Ud fra projektviden opsamlet i fase 1, sammenfattes alle ønsker, idéer og behov til et første projektudkast. Her udarbejder vores veludstyrede design- og tegneafdeling gennemskuelige og flotte illustrative tegninger af mulige løsninger, der afspejler bygherres ønsker og behov til projektet. Gråkjær udarbejder tegningsudkast, ydelsesbeskrivelse, og kalkulerer et prisoverslag for gennemførelse af projektet. 12

13 Bygningstype Nyopførelse fordelt over 5 bygninger m² revisionskontorer samt 750 m² kælder Bridana A/S for Addere Revision Valdemarshåb 4 DK-4600 Køge m² 2007 GODKENDELSE Grundlaget for det videre projektforløb er den indgåede kontrakt, ydelsesbeskrivelse og salgstegninger. På basis heraf udarbejdes det komplete projektmateriale til myndigheder, med byggeansøgningstegninger, statikberegninger og energiberegninger. Gråkjær tager højde for alle faktorer, der er nødvendige for en kompetent og hurtig myndighedsbehandling. BYGEPLANLÆGNING Herefter opstartes den egentlige byggeplanlægning med udarbejdelse af detaljerede arbejdstegninger, sikkerheds- og sundhedsplaner, detaljerede tidsplaner, valg af leverandører, valg af underentreprenører og beregning af betalingsplan. En succesfuld byggeplanlægningen foregår i samarbejde med bygherren og er essentiel for et godt og problemfrit byggeforløb. 13

14 PROJEKTFASE 3 AT KENDE OPGAVERNE OG FORFØLGE DE SAMME MÅL UDFØRELSEN AF BYGGERIET Efter en sidste bygherregennemgang og efterfølgende endelige godkendelse påbegyndes projektet. Projektlederen foretager indkøb af materialer og indretter byggepladsen med de nødvendige servicefaciliteter. Herefter opstartes den egentlige byggeproces. Når byggeprojektets afslutning nærmer sig, indbyder vi bygherre til en afleveringsforretning. Her gennemgås hele byggeriets forløb, med udgangspunkt i den oprindelige kontrakt, samt eventuelle ændringer der er foretaget i samarbejde under byggeprocessen. Under hele byggeforløbet afholdes byggemøder med relevante deltagere udvalgt efter byggeriets tidsmæssige stadie. 14

15 Bygningstype 2007: Nybygning af m² lager og læsseområde samt 758 m² administrations- og mellembygning. 2008: Efterfølgende udvidelse med ny lagerhal på m². Scan Lux Emballage A/S Kratbjerg 308, DK Fredensborg m² 2007 /

16 Bygningstype m² produktionshal samt 774 m² kontor Prent Denmark ApS Rørvangsvej DK-4300 Holbæk m²

17 PROJEKTFASE 4 GARANTI SUPPORT Når byggeprojektet er færdigt og afleveret, står vi selvfølgelig stadig til rådighed. Ved ibrugtagning eller i de første år kommer der måske en revne i betonen, en utæthed eller anden form for reklamation. Her er Gråkjær vedholdende og supporterer sine byggerier både ved ibrugtagning og i de efterfølgende år. Tilfredse kunder køber også deres næste byggeri hos os. fleksibilitet Individuelle krav UDFORMNING AF KONTRAKT, SOM KAN TILPASSES Der er produktioner, arbejdsmiljøer eller andre årsager til, at netop dit projekt ikke passer ind i et standard Gråkjær -projektforløb. Det er ikke et problem for os, nærmere en udfordring. Alle beskrevne projektfaser kan tilpasses dine behov og håndteres ud fra et specielt aftalt projektforløb. Vi bygger i hele Europa, til alle forskellige formål, så det er klart der er forskellige behov og kulturer i vores kundekreds. Individuelle kundekrav er ikke et problem for os, nærmere en udfordring! 17

18 18

19 God inspiration og OVERBLIK Bygningstype Opførelse af m² undervisningslokaler i 2 etager, samt renovering af 750 m² eksisterende undervisningslokaler. Handelsskolen København Nord i Frederikssund m² 2012 Ud fra kriterier som god sparring, høj kvalitet og ordholdenhed, har flere end kunder valgt os de forløbne 40 år. For at få opfyldt dine visioner, behov og ønsker fuldt ud, kan du gøre brug af GRÅKJÆR s projektkoncept, der gør det muligt at realisere individuelle repræsentative kontorbygninger, fleksible produktionshaller og skræddersyede industribygninger i høj kvalitet til en fornuftig pris. 19

20 Domicilbyggeri DIN VIRKSOMHEDS VISITKORT En administrationsbygning er langt mere end bare et rum for mennesker at arbejde i den afspejler også din virksomhed mod omverdenen og sender signaler. Bygningen skal repræsentere virksomheden, når der er besøgende og skal samtidig i særlig grad tilfredsstille funktions- og komfortkrav fra ansatte, og dermed bidrager administrationsbygningen i væsentlig grad til motivationen hos dine medarbejdere. Vi tager udfordringen op og realiserer i tæt samarbejde med dig virksomhedens individuelle kontor- og administrationsbygning, der er overbevisende både på grund af de arkitektoniske kvaliteter og den fremtidige funktion. 20

21 Bygningstype m² innovativt kontorprojekt opført med arkitektoniske detaljer som rindende vandløb, hængende haver og koncertsalstrappe. KRIFA / Kristelig Fagbevægelse Sindtrupvej 71 DK 8220 Brabrand m²

22 Bygningstype m² lager med m² asfaltbelægning og 240 m² kontor med 90 m² indskudt dæk Melton A/S Ådalen 9 DK-6600 Vejen m²

23 Bygningstype Nyt domicil bestående af kontor, værksted og lager Spinning Jewelry A/S Omega 5 DK-8382 Hinnerup m²

24 Bygningstype Udvidelse af eksisterende forretning med ca m² udstilling fordelt over 2 etager. IDE Møbler Tilst Søndervej 3 DK-8381 Tilst m²

25 ERHVERVSBYGNINGER DEN RIGTIGE SCENE FOR DIN PRÆSENTATION AF PRODUKTER Erhvervsbygninger og udstillingshaller skal både opfylde logistiske krav og specifikke krav. Det er af stor betydning, at en bygning har et vellykket og harmonisk udseende. For det første skal dine produkter sættes i scene på bedste vis og arealerne udnyttes maksimalt. For det andet skal den ydre facade svare til din virksomheds ønskede identitet. Benyt dig af vores erfaringer og referencer. Vi hjælper dig med at tage højde for alle aspekter og er opmærksomme på mulighederne for senere designudfordringer ved udvidelse eller ombygning. 25

26 Bygningstype Nybygning af 240 m² administration bygning i 2 plan. Udstilling på 990 m² i et plan. Udførelse af 477 m² indskudt dæk i hal og renovering/ombygning af 52 m² administration i eksisterende bebyggelse. CC-Cars Bodalen 1, DK-8643 Ans m²

27 Bygningstype Detailhandelsbutik med frostlager REMA 1000, Odense m²

28 Bygningstype Nybygning af 4 stk. lagerhaller, 2 stk. læsseområder, samt 2 indskudte dæk. Actona Company A/S Smedegårdvej 6 DK-7500 Holstebro m²

29 LAGER-/ LOGISTIK- OG PRODUKTIONSBYGNINGER KORTE ARBEJDSVEJE, optimale PRODUKTIONSFORLØB FUNKTIONELLE BYGNINGER Funktionalitet og økonomisk fornuft er helt klart det centrale, når der er tale om lager-, logistik- og produktionsbygninger. Vores korte byggeperiode med overholdelse af budgetterede tidsfrister, er en nødvendighed for kunden, for efterfølgende at kunne opstarte og indkøre en god fremtidig produktion. I vores bygninger holder vi fokus på det senere produktionsforløb, en rationel lagerlogistik og en optimal nytteværdi af bygningerne for bygherren. På trods af en ofte snæver tidsramme er det vigtigt for os at tage hensyn til kundeønsker på en fleksibel, hurtig og pålidelig måde. 29

30 Bygningstype 2-etagers tilbygning til kontor-og laboratoriefaciliteter samt produktions- og logistikcenter Endress+Hauser Conducta GmbH & Co. KG Landberger Straße 28 DE Waldheim m²

31 Bygningstype Nybygning af distributionshal GLS Express A/S Højager 2-4 DK-2630 Tåstrup m²

32 32

33 Bygningstype Træningslokaler og omklædningsrum fordelt på 3 etager. i betonelementer og skalmuret. Fitness World København m² SPORTS- / FRITIDS- OG UDDANNELSESBYGNINGER Gennemtænkt design Sports-/kultur- og uddannelsesbygninger skal fungere i et kreativt miljø. Vores klart erklærede mål er at opføre disse bygninger i samklang med lys, lyd, brugerlogistik og med en fleksibel bygningsplanlægning. Brugeren skal have følelsen af velvære, samtidig med at der er fokus på økonomisk formåen og en umiskendelig arkitektur. Gør brug af vores erfaring

34 Bygningstype Idrætshal samt fitnessafdeling, caféområde, omklædningsfaciliteter og nyt storkøkken. Borbjerg Kultur-og Fritidscenter/ Hillerød Handelsskole m² / m² 2010/

35 Bygningstype Fiskeopdrætsanlæg. Fuld recirkuleret produktionsanlæg. Kapacitet tons fisk. Danish Salmon Hirtshals m²

36 TROVÆRDIGHED OG EKSPERTISE I TOTALENTREPRISE Danmark Tyskland NOrge GRÅKJÆR A/S Fabersvej 15 DK-7500 Holstebro GRAAKJAER Industriebau GmbH Goethestraße 1 D Gera Gråkjær A/S Olgar Dalsvei Ramnes Tlf Fax Web Tlf Fax Web Tlf Fax Web Scan koden og se hvor vi har opført projekter i Europa GRÅKJÆR A/S

Som total- og hovedentreprenør realiserer vi individuelle og nøglefærdige erhvervs- og industribyggerier.

Som total- og hovedentreprenør realiserer vi individuelle og nøglefærdige erhvervs- og industribyggerier. WWW.graakjaer.dk Troværdighed og ekspertise - I totalentreprise! Domicil Bilhuse og Showrooms Lager og Spedition Produktionsfaciliteter Detailbutikker Sportsfaciliteter Undervisning John Ross Gråkjær Stifter

Læs mere

DS Gruppen. stærk i stål, beton og beklædning

DS Gruppen. stærk i stål, beton og beklædning DS Gruppen stærk i stål, beton og beklædning 2 DS Gruppen DS Gruppen kort fortalt DS Gruppen er en af Europas førende industrikoncerner inden for produktion og salg af løsninger i stål, beton og overfladebehandling

Læs mere

LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET. - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri

LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET. - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 2 02 Indhold Når ildsjæle bygger...................................

Læs mere

HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5

HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5 HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5 UNDERRAMMEAFTALE 005_HHM A/S CVR-NR. 67294815: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(5:10)... 5 Bilag 15: INFO 1 Maksimalavance,

Læs mere

Mikkel Nielsen. Nanna Pedersen. Thomas Beck. Sabrina Langvad. Betina Joy Asmussen. DS-Flexhal

Mikkel Nielsen. Nanna Pedersen. Thomas Beck. Sabrina Langvad. Betina Joy Asmussen. DS-Flexhal Mikkel Nielsen Nanna Pedersen Thomas Beck Sabrina Langvad Betina Joy Asmussen DS-Flexhal 26. april 2012 Koncept Konceptbeskrivelse Formålet med vores koncept er at forbedre DS-Flexhals online markedsføring

Læs mere

Beskrivelse af byggeprocessen

Beskrivelse af byggeprocessen Beskrivelse af byggeprocessen I dette kapitel beskrives byggeprocessen med de faser, opgaver og systemer der skal udføres i et byggeprojekt. Der gives også en beskrives af samarbejdsformerne OPP og partnering

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

Implementering af BIM

Implementering af BIM Dan Nissen Speciale 7.semester 13 03 2012 1 Titelblad: Titel: Forfatter: Dan Nissen Lille Thorupvej 17 8860 Ulstrup dn42130@ucn.dk / dk@lykkenissen.dk Udarbejdet som: 7. semesters speciale, med valgfrit

Læs mere

ÅRSRAPPORT JORTON A/S CVR NR. 26207207

ÅRSRAPPORT JORTON A/S CVR NR. 26207207 ÅRSRAPPORT 2014 JORTON A/S CVR NR. 26207207 ÅRSRAPPORT 2014 De bynære havnearealer, Aarhus Havn INDHOLD 2-3 INDHOLD JORTON A/S LEDELSESBERETNING Vision, mission og værdier 6 Hoved- og nøgletal 7 Beretning

Læs mere

DAN-EJENDOMME AS er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom.

DAN-EJENDOMME AS er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. ÅRSPROFIL DAN-EJENDOMME AS er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. Selskabet beskæftiger sig med ejendomsforvaltning, herunder ejendomsadministration og forretningsførelse. Opgaverne løses i

Læs mere

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for beslutningstagere og deltagere i partneringprocessen med særligt henblik på den offentlige bygherre Inden bygherren træffer sit valg,

Læs mere

Går I med byggetanker? Har I planer om at bygge nyt, bygge til eller bygge om? Hvordan kan planerne realiseres?

Går I med byggetanker? Har I planer om at bygge nyt, bygge til eller bygge om? Hvordan kan planerne realiseres? I G A N G M E D A T B Y G G E Går I med byggetanker? Har I planer om at bygge nyt, bygge til eller bygge om? Hvordan kan planerne realiseres? Denne vejledning er særligt møntet på byggerier indenfor Lokale-

Læs mere

Et godt renoveringsprojekt. Håndbog til bygherren om succesfuld renovering

Et godt renoveringsprojekt. Håndbog til bygherren om succesfuld renovering Et godt renoveringsprojekt Håndbog til bygherren om succesfuld renovering Titel: Et godt renoveringsprojekt Håndbog til bygherren om succesfuld renovering Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Analyse

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Resultat som forventet i delårsrapporten for 3. kvartal 2006

Resultat som forventet i delårsrapporten for 3. kvartal 2006 ÅRSRAPPORT 06 Resumé Resultat som forventet i delårsrapporten for 3. kvartal 2006 resultat før skat er et utilfredsstillende overskud på kr. 51 mio. mod kr. 125 mio. i 2005. omsætningen i 2006 er steget

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

det bedste fritidshus på jorden Jeppesen Bjælkehuse 80 år på toppen

det bedste fritidshus på jorden Jeppesen Bjælkehuse 80 år på toppen 80 år på toppen Jeppesen Bjælkehuse det bedste fritidshus på jorden 80 år på toppen Jeppesen Bjælkehuse det bedste fritidshus på jorden Indhold 6 JEPPESEN Bjælkehuse 8 Velkommen indenfor i Jeppesens

Læs mere

(1,1) -1- Omslag m flap 08281-143.indd 23/03/09 13.23 Årsrapport 08

(1,1) -1- Omslag m flap 08281-143.indd 23/03/09 13.23 Årsrapport 08 Årsrapport 08 Resumé Resultatfremgang i 2008 Omsætningen i 2008 er på 11.171 mio. kr., hvilket er 5% mindre end sidste år Resultat før skat er et overskud på 359 mio. kr., hvilket er lidt over den tidligere

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

københavns universitet Strategi 2012 for Campus Service på vej til 2016 ANALYSEDEL

københavns universitet Strategi 2012 for Campus Service på vej til 2016 ANALYSEDEL københavns universitet Strategi 2012 for Campus Service på vej til 2016 ANALYSEDEL Indhold 5 6 7 12 22 34 Formål KU Strategi 2016 bygningsområdet på ku og CAS' hovedopgave Analyser: interessent, swot

Læs mere

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen Årsprofil 2009 3 Fundamentet er kvalitet og service 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen 8 Professionelle erhvervsmæglerkompetencer 10 Kundeorienteret rådgivning

Læs mere

HA ØJE FOR BYGGEPROCESSEN! ER LEAN SUND FORNUFT ELLER ER SUND FORNUFT LEAN

HA ØJE FOR BYGGEPROCESSEN! ER LEAN SUND FORNUFT ELLER ER SUND FORNUFT LEAN HA ØJE FOR BYGGEPROCESSEN! ER LEAN SUND FORNUFT ELLER ER SUND FORNUFT LEAN Titelblad Titel HA ØJE FOR BYGGEPROCESSEN! Emne Lean Construction (Trimmet byggeri) Uddannelse Bygningskonstruktør Undervisningssted

Læs mere

Derfor DEAS. Henrik Dahl Jeppesen adm. direktør. Bo Heide-Ottosen direktør

Derfor DEAS. Henrik Dahl Jeppesen adm. direktør. Bo Heide-Ottosen direktør profil 3 Derfor DEAS 4 Sådan driver vi forretning 7 En kundeorienteret servicevirksomhed 8 DEAS Ejendomsadministration - vejen til et godt afkast 11 DEAS Facility Services 12 DEAS Erhverv erhvervsmægler

Læs mere

Processer og metoder i det fejlfrie byggeri

Processer og metoder i det fejlfrie byggeri Processer og metoder i det fejlfrie byggeri Erfaringer og anbefalinger fra projektledere i entreprenørbranchen Rapport 7.2013 DTU Management Engineering Kirsten Jørgensen Casper Siebken Schultz Sten Bonke

Læs mere

Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning

Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil

Læs mere

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed Bygherrevejledning 2008 - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed 1 Indholdsfortegnelse DEL 0 DEN OFFENTLIGE BYGHERRE... 7 0.1 Statens byggevirksomhed... 7 0.2 Kommunernes

Læs mere

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech vinter 2011/12 10 Green Tech Center Vejle Nyt klyngehus for fremtidens vedvarende energiløsninger Visioner Vækst Viden 16 Vejle vinder! Vejles nye erhvervspolitik, som tegner et visionært billede frem

Læs mere

VIRKSOMHEDSANALYSE...2

VIRKSOMHEDSANALYSE...2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...1 2 METODE...1 2.1 METODESYN...1 2.2 ARBEJDSMETODE...2 3 VIRKSOMHEDSANALYSE...2 3.1 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE...2 3.1.1 Vision og strategi...3 3.1.2 Produktion...4 3.1.3

Læs mere