lse tte sæ d n r ista fo n la s - P u h g a B 7 rv to y N n e m m o d n je E Ver. 1.2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "lse tte sæ d n r ista fo n la s - P u h g a B 7 rv to y N n e m m o d n je E Ver. 1.2"

Transkript

1 Ejendommen Nytorv 7 Baghus - Plan for istandsættelse Ver. 1.2

2

3 Beskrivelse Pakhuset i gården Nytorv 7, der er ejet af Nordea, har i en årrække ligget ubenyttet. Vi så det sidst omkring år 2000, hvor det ligeledes var tomt. Pakhuset er bygget omkring år Der er indlagt el, men ikke vand, afløb og varme. Ejendommen består af 8 etager inkl. kælder og loftsrum.det bebyggede areal udgør ca. 100 m². Det samlede bygningsareal udgør 560 m² fordelt med 100 m² på hver af etagerne stue, 1., 2., 3. og 4. sal. Herudover er der ca. 60 m2 på 5. sal. Pakhuset er helt unikt, da der ikke er foretaget større ændringer, siden det blev bygget. Hver etage består af en trappe med en skillevæg ind til et stort rum. I forhold til SoftSuitCase og Airtiki s aktiviteter, vil dette hus give en helt enestående mulighed for at skabe et spændende miljø omkring vore aktiviteter, og det er meget vigtigt for os, at bibeholde udseende og fornemmelse af gammelt pakhus i lokalerne. Vi ønsker at benytte 3. og 4. sal til beboelse, og resten til erhverv. Formål og istandsættelse Vores formål med at benytte pakhuset i Nytorv 7 som kontorlokaler for AirTiki og SoftSuitCase er, at skabe et spændende miljø i det eksisterende pakhus. Vi ønsker derfor at vores istandsættelse af huset skal være så nænsom som mulig mod husets oprindelige udseende. Det betyder, at vi bibeholder så meget, vi kan af den eksisterende indretning, bl.a. med de store åbne rum de fleste steder. Vi er imidlertid nødt til at foretage nogle ændringer. Den væsentligste vil være omkring trappen, hvor vi ønsker at udskifte bræddevæg med ny gibsvæg på alle etager. Denne gipsvæg vil kunne indeholde hovedparten af husets installationer, bl.a. el, varme, netværk, vand og afløb. Vi vil så kunne fjerne de utidssvarende el-installationer, der i dag findes overalt. Vi er ligeledes nødt til at isolere mellem etagerne. Vi vil foretrække at lave en tynd isolering mellem spær, for at kunne bibeholde de oprindelige gulve. Vi vil foreslå, at vi afslutter isoleringen med hård gips. Alternativt benyttes træbeton I loftetagerne er der fornyligt lagt nyt tag og en del nye spær. Her ønsker vi ligeledes at isolerer mellem spær og vindpap, og afslutte isoleringen med hård gips, eller med 2 plader standard gips. Vi ønsker som sagt at bevare de store rum i pakhuset, og vil derfor ikke opsætte yderligere skillevægge, bortset fra den omtalte omkring trappen, skillevæg om 2 nye badeværelser, samt skillevæg på 3. sal. De murede vægge på alle etager afrenses for gammel kalk. Sætningsskader fyldes med mørtel uden (eller med meget lidt) cement. Væggene spartles let, så de bibeholder deres nuværende grove struktur, og males med maling, der kan ånde. Vi kan indlægge varme, vand og afløb via kælder mod naboejendom. Der findes varmesystem i naboejendommen, som ejendommen kan tilsluttes, hvis vi opnår godkendelse til centralvarmeanlæg. Vi ønsker i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen at opsætte 2 styk wc/bad, men har ikke specielle ønsker omkring placering. Vores eget bedste forslag vil være i forlængelsen af skillevæg mod trappe, som beskrevet på tegningerne. Der opsættes køkken på 3 sal, og et mindre tekøkken på 2. sal.

4 Kulturarvsstyrelsen Type: Fredningssag Betegnelse: Nytorv 7 Aktuel status: Aktiv Beliggenhed: Nytorv 007 Kommune: København Beskrivelse: Beskrivelsen af anlægget til Det Særlige Bygningssyns møde den 17. marts 2005 med henblik på udvidelse af fredningen med side- og baghus: Den eksisterende fredning fra 1918 omfatter forhuset (1795 evt. af Tømrermester Andreas Kirkerup for Grosserer og Brygger Jens Lauritzen). Bygningshistorie Ved den københavnske brand i 1795 brændte bl.a. bygningerne omkring Nytorv. Grosserer og brygger Jens Lauritzen (en af byens 32 mænd) lader et forhus med sidehus til venstre opføre evt. ved tømrermester Andreas Kirkerup. Bygningerne brandtakseres i november Det følgende år i juli 1796 er sidepakhus opført og i november 1796 et baghus. Sidepakhuset er opført i 5 fag i 4 etager i grundmur. Teglhængt halvtag med 4 tagvinduer og hejsekvist over 1 fag. I stueetagen var i to fag fra venstre indrettet stald med brolagt gulv til 4 heste og to køer, herefter vognremise i 1 fag og i yderfag til højre forstue med brænderum bag trappe til etagerne. På 1. sal var indrettet forstue og 3 kontorrum. 2. og 3. sal benyttedes til lager og på loftet var et hørør af brædder, som gik gennem alle etager til stalden i stueetagen. I 1885 udgravedes en kælder til lager med lyskasser dækket af kørefaste riste. I 1902 forsynes bygningen med elektricitet til motor på loftet til hejseværket en tilsvarende motor eksisterer i dag på baghusets loft. I 1926 indrettedes stalden til kontorer og porten blev fjernet og erstattet af vinduer med murede brystninger. Der har i bygningen været papirfabrik og konvolutfabrik med lagre fra 1876 til Bagpakhuset er opført i 5 fag og 4 etager i grundmur. Teglhængt heltag med 5 tagvinduer og hejsekvist over 1 fag. Bygningen fungerede som bryggeri. I kælderen var fundament for bryggerkedlen og indrettet med bryggerkar og svalebænk. I stueetagen en åben skorsten med indmuret bryggerkedel til fyring med stenkul. Herudover kar og tappehus. De øvrige etager fungerede til lager og opbevaring. I 1902 anvendes kælderen til lager af olie og fernis for en farvehandler og i 1929 til lager for radiodele. I 1930 genopføres dele af tagværket efter en brand. Ejendommen har siden 1921 været ejet af Den Danske Bank. Beskrivelse Sidepakhus 5 fags grundmuret og pudset lagerbygning i 4 etager med kælder og teglhængt halvtag med hejsekvist over midtfag. I 2. fag fra venstre adgangsdør til rum i stueetagen og i yderfag til højre adgangsdør til hovedtrappe i træ. Facaden fremstår med opsprossede to- og trefags vinduer, på 1. sal af dannebrogstype. I midterfagets fire øverste etager hejseluger. På 3. sal i yderfag til højre gangbro i stål til forhusets sidekabinet. Bygningen er i alle etager indrettet til lager med synlige kraftige konstruktioner og plankegulve i svære dimensioner. En skorsten er afbrudt i tagetagen under taget. Bygningen indeholder intet varmeanlæg, men er forsynet med elektricitet til belysning. Bagpakhus 5 fags grundmuret og pudset lagerbygning i 4 etager med kælder og teglhængt heltag med hejsekvist over midtfag. I yderfag til højre adgangsdør til hovedtrappe i træ. Facaden fremstår i de tre øverste etager med små opsprossede vinduer med buet overkarm. I midterfaget og stueetagens to yderfag til venstre er luger. I kælder er gulvet lagt med piksten. Bygningen er i alle etager indrettet til lager med synlige kraftige konstruktioner og plankegulve, der i øverste etage og lille del af næstøverste etage er udskiftet efter en brand. Bygningen indeholder intet varmeanlæg, men er forsynet med elektricitet til belysning og på loftet til en motor til hejseværket Vedligeholdelsestilstand Pakhusene fremstår udvendig rimeligt vedligeholdte og som oprindelig indvendig. Planbestemmelser Området er ikke omfattet af en bevarende lokalplan. Kommuneatlas Begge bygninger er i Bydelsatlas for Indre

5 By/Christianshavn angivet med høj bevaringsværdi. Omfang: Forhuset ( , evt. tømmermester Andreas Kirkerup), sidehus (1796= og baghus (1796). F * udv Bemærkninger: Begrundelsen for udvidelsen af fredningen er, at Kulturarvsstyrelsen finder, at de to pakhuse (1796) beliggende som henholdsvis sidehus og baghus til det fredede forhus, Nytorv 7, matr. 87 Snarens kvarter, Københavns Kommune, har de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fredning heraf. Bygningerne fremtræder usædvanlig intakte og er med deres oprindelige etageind-delinger og kraftige bjælkekonstruktioner tidstypiske eksempler på pakhusbyggeri fra slutningen af 1700-tallet Pakhusene er opført nogenlunde samtidig med forog sidehus og har sammen med disse fra opførelsestidspunktet udgjort en funktionel helhed. Bryggeriet i bagpakhuset og stald, samt vognremise og kontorer i sidepakhuset, har på forskel-lig vis været medvirkende til at få ejendom og hushold til at fungere. Pakhusene rummer dermed en vigtig historie om periodens produktions-, arbejds- og hver-dagsliv, ikke blot som pakhuse; men som en del af en velhavende grosserers hus-hold i slutningen af 1700-tallet. matr. 87 Snarens kvarter, Københavns Kommune, har de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fredning heraf. Journal: / Sagsbehandling: Dato: 15/ Kommentar: Tinglysning af fredningsudvidelsen Journal: / Nytorv 7, København ( / , forelagt af Charlotte Iversen) Det Særlige Bygningssyn finder, at de to pakhuse (1796) beliggende som henholdsvis sidehus og baghus til det fredede forhus, Nytorv 7, matr. 87 Snarens kvarter, Københavns Kommune, har de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fredning heraf. Bygningerne fremtræder usædvanlig intakte og er med deres oprindelige etageinddelinger og kraftige bjælkekonstruktioner tidstypiske eksempler på pakhusbyggeri fra slutningen af 1700-tallet. Pakhusene er opført nogenlunde samtidig med for- og sidehus og har sammen med disse fra opførelsestidspunktet udgjort en funktionel helhed. Bryggeriet i bagpakhuset og stald samt vognremise og kontorer i sidepakhuset har på forskellig vis været medvirkende til at få ejendom og hushold til at fungere. Pakhusene rummer dermed en vigtig historie om periodens produktions-, arbejds- og hverdagsliv, ikke blot som pakhuse, men som en del af en velhavende grosserers hushold i slutningen af 1700-tallet. Kulturarvsstyrelsen finder det afgørende for fastholdelsen af pakhusenes bærende fredningsværdier, at man opretholder bygningernes enkle karakter af simple pak-husbygninger. Det vil sige, at man i fremtiden fastholder de ubrudte teglhængte tage, det eksisterende facadeskema med hejsekviste og revlelemme, den beskedne og enkle karakter og de indre store, åbne og lave magasinrum uden skillevægge, med de synlige tømmerkonstruktioner, samt pudsede vægge og trægulve. Dato: 15/ Kommentar: Fredet Journal: 33/18 Sagsbehandling: Type: Fredningsudvidelse Dato: 15/ Kommentar: Beslutning om fredningsudvidelse Begrundelse: Begrundelsen for udvidelsen af fredningen er, at Kulturarvsstyrelsen finder, at de to pakhuse (1796) beliggende som henholdsvis sidehus og baghus til det fredede forhus, Nytorv 7,

6 Anlæg til udsugning nedtages, hvis det ikke længere benyttes Hejseværk af nyere dato afmonteres og lagerluge istandsættes. Vinduer udskiftes helt eller delvist til samme type som nu men med mulighed for at åbne dem. Hvis det er muligt, genbruges nuværende vinduer Lagerluger istandsættes. Adgangsdør udskiftes.. Nordea ejendomme Matr. 87 snarens kvarter Nytorv 7 - baghuset FACADE MOD GÅRD NYTORV 7 EKSISTERENDE FORHOLD FORSLAG TIL ÆNDRING AFVENTER BESLUTNING

7 Facade mod gård - Nytorv 7 Tag Taget er nyt, ligesom tagvinduer er nye. Der findes en udsugning på taget, der så vidt vi kan konstatere er i brug, men vi ved ikke til hvilket formål: Hvis det kan lade sig gøre, nedtages udsugning, og taget repareres. Øverste kvist til vinduer med samme udseende, der dog kan åbnes og lukkes.på indersiden opsættes fortsatsvindier Luger Lugerne istandsættes og tætnes. Hvor luger er af for ringe kvalitet, fremstilles nye luger magen til de oprindelige. Det opsættes indvendigt termovindue til isolering Facade generelt Facaden er de fleste steder nypudset. De steder, hvor det er nødvendigt repareres facaden. Den står enten i grå puds, eller males efter aftale med Kulturarvsstyrelsen. Nordea Ejendomme A/S står for facade. På øverste kvist findes 2 hejseværk. Det øverste er nok det oprindelige, og det nederste er af nyere dato. Vi foreslår at det nederste hejseværk afmonteres, og at lugen repareres. Vinduer Næsten alle vinduer er af samme type som ovenstående. Vi tror, de er af nyere dato. Vinduerne kan ikke åbnes, men man kan se på bygningsfacaden, at der tidligere har været vinduer i ejendommen, der kunne åbnes Vi foreslår at alle vinduer repareres eller udskiftes,

8 Vinduer udskiftes helt eller delvist til samme type som nu men med mulighed for at åbne dem. Hvis det er muligt, genbruges nuværende vinduer Dør til nabobygning må undersøges. Hvad er der, og hvem ejer det Nordea ejendomme Matr. 87 snarens kvarter Nytorv 7 - baghuset FACADE MOD GÅRD KNABROSTRÆDE 8 EKSISTERENDE FORHOLD FORSLAG TIL ÆNDRING AFVENTER BESLUTNING

9 Facade mod gård - Knabrostræde 8 Tag Taget er nyt, ligesom tagvinduer er nye. Der findes en udsugning på taget, der så vidt vi kan konstatere er i brug, men vi ved ikke til hvilket formål: Hvis det kan lade sig gøre, nedtages udsugning, og taget repareres, hvor det har været. Vinduer Næsten alle vinduer er af samme type som ovenstående. Vi tror, de er af nyere dato. Vinduerne kan ikke åbnes, men man kan se på bygningsfacaden, at der tidligere har været vinduer i ejendommen, der kunne åbnes Vi foreslår at alle vinduer repareres eller udskiftes, til vinduer med samme udseende, der dog kan åbnes og lukkes.på indersiden opsættes fortsatsvindier Facade generelt Facaden er de fleste steder nypudset. De steder, hvor det er nødvendigt repareres facaden. Den står enten i grå puds, eller males efter aftale med Kulturarvsstyrelsen. Nordea Ejendomme A/S står for facade.

10 Nuværende bræddevæg mellem lagerrum og trappe udskiftes med gipsvæg med 200 mm isolering. Gibsvægen vil derudover indeholde kabelveje til el. m.v.. Der opsættes sprinkleranlæg på trappe på alle etager Nordea ejendomme Matr. 87 snarens kvarter Nytorv 7 - baghuset TRAPPE EKSISTERENDE FORHOLD FORSLAG TIL ÆNDRING AFVENTER BESLUTNING

11 Trappe Indgangsparti Der findes i dag et gennemgående trapperum op gennem alle etager. Trapperummet er påsat af kalkede forskalningsbrædder. Vi foreslår at forskalningsbrædderne nedtages og erstattes af en isoleret (200mm) gipsvæg med 2 gipsplader på hver side. Ud over isolering skal denne gipsvæg indeholde føringsveje til el, varme, internet, vand og afløb. Det betyder at de utidssvarende el-installationer i hele ejendommen kan nedtages. På enkelte etager forlænges denne gipsvæg, for at give plads til toilet/bad. Se forslag på de enkelte etager. Loft på hver etage isoleres og afsluttes med gips. Sprinkleranlæg forsøges ført under gipspladerne. Mure repareres, og bindingsværk pudset til af hensyn til brandfare. Der opsættes gips i loft. El installationer nedtages. Alle el-installationer føres op gennem gennemgående gipsvæg til de enkelte etager fra kælder. Blændet dør nedtages, og mur genetableres. Hoveddør istandsættes/udskiftes. Trappe Af brandhensyn forsynes trappen med stødtrin, hvor disse ikke allerede findes, og afsluttes med gips på undersiden af trappe. Pudset væg repareres og males, og biholdes i sin nuværende stand. Gulve afhøvles/afrenses. På anden sal påsættes skillevæg til opdeling af trappe mellem erhverv og beboelse. Trappen lukkes her med gips (Bd30) Trappen er en gennemgående trætrappe i forholdsvis god stand. Trappen istandsættes med nye trin, hvor det er nødvendigt. Der opsættes sprinkleranlæg over trappen på alle etager.

12 Kælder er ikke en del af lejemålet Trappeopgang renoveres. Murværk istandsættes. Føringsvej for vand, varme og afløb Hoveddør istandsættes eller udskiftes til tilsvarende. Nordea ejendomme Matr. 87 snarens kvarter Nytorv 7 - baghuset KÆLDER EKSISTERENDE FORHOLD FORSLAG TIL ÆNDRING AFVENTER BESLUTNING

13 Kælder Kælder er ikke en del af lejemålet, men vi forventer at få tilladelse til at isolere loftet, som på de øvrige etager. Vand og afløb føres gennem kælder til naboejendom i Nytorv 5, der ligeledes ejes af Nordea Ejendomme, hvor det tilsluttes det eksisterende anlæg. Såfremt vi kan opnå tilladelse til centralvarmeanlæg, føres varmerør og varmt brugsvand ligeledes gennem kælder fra naboejendom, hvor der allerede findes et større fjernvarmeanlæg. Eltavler m.v. fjernes fra indgang, og placeres enten i kælder eller i stueplan.

14 Nuværende bræddevæg mellem lagerrum og trappe udskiftes med gipsvæk med 200 mm isolering. Gibsvæggen vil derudover indeholde kabelveje til el., vand, varme, faldstamme m.v... Der opsættes sprinkler anlæg over trappe op alle etager. Nordea ejendomme Matr. 87 snarens kvarter Nytorv 7 - baghuset STUEN

15 Stueplan Vi har ikke set stueplanet, da det pt. er udlejet. På grund af den lave loftshøjde, forventes stueplanet kun brugt som lager. Etagen istandsættes som beskrevet på de øvrige etager.

16 Der etableres 200 mm gipsvæg på alle etager mod trappe som afløser for nuværende bræddevæg. I gipsvægen føres vand, el, varme og internet. Efter krav fra brandmyndigheder etableres sprinkleranlæg over eksisterende trappe. Der etableres toilet på 1. sal For varmeforsyning etableres rør op gennem ejendom. Der etableres termo vindue på indersiden af lugeåbning. Termoruden todeles, så den kan åbnes. Der etableres radioatorer under vinduesfyldningerne. Nordea ejendomme Matr. 87 snarens kvarter Nytorv 7 - baghuset 1. SAL MÅL 1:100

17 1. 2. og 3. Sal Se tegninger af 2. og 3. sal på de følgende sider. Væg mod trappe Der findes i dag et gennemgående trapperum op gennem alle etager. Trapperummet er påsat af kalkede forskalningsbrædder. Vi foreslår at forskalningsbrædderne nedtages og erstattes af en isoleret gips væg (200mm) med 2 gipsplader på hver side. Ud over isolering skal denne gipsvæg indeholde føringsveje til el, varme, internet, vand og afløb. Det betyder at de utidssvarende el-installationer i hele ejendommen kan nedtages. Lofter Gulve Gulvene er lagt og repareret helt fra huset blev opført. Vi ønsker at bevare gulvene som de er, og vil forsøge at reparere de skader der er med træ, der minder så meget som muligt om det oprindelige. Gulvene bevares, som de er. Gulvene slibes/afrensen for de største ujævnheder. Vinduer Næsten alle vinduer er af samme type. Vi foreslår at alle vinduer repareres/udskiftes, således at de kan åbnes og lukkes. På indersiden monteres fortsatsvinduer. Luger Loftet består af utrolig flotte gennemgående bjælker. Disse afrenses for kalk. Mellem bjælkerne isoleres med 100 mm isolering, og afsluttes med hård gips. Dette føres så hovedparten af bjælken stadigt er fritlagt. Det betyder, at vi samlet kun sænker loftet mellem bjælkerne med 120 mm. Alternativt vil vi undersøge muligheden for at benytte træbeton, der har høj brandhæmmende virkning Vægge Væggene afvaskes for kalk, Sætningsskader repareres med mørtel, og væggene pudses let, så de beholder deres nuværende struktur. Herefter males med maling, der tillader væggene af ånde. Lugerne istandsættes og tætnes. På indersiden opsættes termoglas, som kan åbnes og lukkes. Toilet/bad Skillevæg mod trappe forlænges på 1 sal, så der kan etableres toilet. Toilet etableres med dør mod trappe. Vand og afløb føres i gennemgående gipsvæg til kælder. Rummet hæves ca. 20 cm i forhold til det omkringliggende rum.

18 Der etableres 200 mm gipsvæg på alle etager mod trappe som afløser for nuværende bræddevæg. I gipsvægen føres vand, el, varme og internet. Efter krav fra brandmyndigheder etableres sprinkleranlæg over eksisterende trappe. Der etableres mindre te-køkken For varmeforsyning etableres rør op gennem ejendom. Der etableres termo vindue på indersiden af lugeåbning. Termoruden todeles, så den kan åbnes. Der etableres radioatorer under vinduesfyldningerne. Nordea ejendomme Matr. 87 snarens kvarter Nytorv 7 - baghuset 2. SAL MÅL 1:100

19 Der etableres køkken mod ny gipsvæg Der etableres 200 mm gipsvæg på alle etager mod trappe som afløser for nuværende bræddevæg. I gipsvægen føres vand, el, varme og internet. Efter krav fra brandmyndigheder etableres sprinkleranlæg over eksisterende trappe. på 3. sal etsbleres 2 værelser med 200 mm gipsvæg. For varmeforsyning etableres rør op gennem ejendom. Der etableres termo vindue på indersiden af lugeåbning. Termoruden todeles, så den kan åbnes. Der etableres radioatorer under vinduesfyldningerne. Nordea ejendomme Matr. 87 snarens kvarter Nytorv 7 - baghuset 3. SAL MÅL 1:100

20 Nuværende bræddevæg mellem lagerrum og trappe udskiftes med gipsvæk med 200 mm isolering. Gibsvæggen vil derudover indeholde kabelveje til el., vand, varme, faldstamme m.v... Der opsættes sprinkler anlæg over trappe op alle etager. Der etableres bad/tiolet i forlængelse af trappe opgangen Nyt bad/ toilet Nordea ejendomme Matr. 87 snarens kvarter Nytorv 7 - baghuset 4. SAL

21 4 Sal Væg mod trappe Der findes i dag et gennemgående trapperum op gennem alle etager. Trapperummet er påsat af kalkede forskalningsbrædder. Vi foreslår at forskalningsbrædderne nedtages og erstattes af en isoleret gips væg med 2 gipsplader på hver side og 200 mm isolering. Ud over isolering skal denne gipsvæg indeholde føringsveje til el, varme, internet, vand og afløb. Det betyder at de meget grimme el-installationer i hele ejendommen kan nedtages. Lofter Gulve Gulvene er lagt og repareret helt fra huset blev opført. Vi ønsker at bevare gulvene som de er, og vil forsøge at reparere de skader der er med træ, der minder så meget som muligt om det oprindelige. Gulvene bevares, som de er. Slibes let for de største ujævnheder og afrenses. Vinduer Alle vinduer på loftetagerne er nye med termoruder. De bibeholdes som de er. Der monteres lyskasser rundt om vinduerne i gips. Luger Loftet består af utrolig flotte gennemgående bjælker. Disse afrenses for kalk. Mellem bjælkerne - omtrent hvor der er opsat trælister - isoleres, og afsluttes med hård gips. Dette føres så hovedparten af bjælken stadigt er fritlagt. El føres igennem før der påsættes gips, så hovedparten af installationerne ikke er synlige. Vægge Væggene afrenses for gammel kalk, Sætningsskader repareres med mørtel, og væggene pudses let, så de beholder deres nuværende struktur. Herefter males med maling, der tillader væggene af ånde. Lugen istandsættes og tætnes. På indersiden opsættes termoglas, som kan åbnes og lukkes. Toilet/bad Skillevæg mod trappe forlænges på denne etage, så der kan etableres toilet og bad. Toilet etableres med dør mod rum. Vand og afløb føres i gennemgående gipsvæg til kælder. Rummet hæves ca 20 cm i forhold til det omkringliggende rum, således at vand, afløb m.v. kan føres under gulvet.

22 Nuværende bræddevæg mellem lagerrum og trappe udskiftes med gipsvæk med 200 mm isolering. Gibsvæggen vil derudover indeholde kabelveje til el., vand, varme, faldstamme m.v... Der opsættes sprinkler anlæg over trappe op alle etager. Nordea ejendomme Matr. 87 snarens kvarter Nytorv 7 - baghuset 5. SAL

23 5 Sal Væg mod trappe Der findes i dag et gennemgående trapperum op gennem alle etager. Trapperummet er påsat af kalkede forskalningsbrædder. Vi foreslår at forskalningsbrædderne nedtages og erstattes af en isoleret gips væg med 2 gipsplader på hver side og 200 mm isolering. Ud over isolering skal denne gipsvæg indeholde føringsveje til el, varme, internet, vand og afløb. Det betyder at de meget grimme el-installationer i hele ejendommen kan nedtages. Lofter Gulve Gulvene er lagt og repareret helt fra huset blev opført. Vi ønsker at bevare gulvene som de er, og vil forsøge at reparere de skader der er med træ, der minder så meget som muligt om det oprindelige. Gulvene bevares, som de er. Slibes let for de største ujævnheder og afrenses. Vinduer Alle vinduer på loftetagerne er nye med termoruder. De bibeholdes som de er. Der monteres lyskasser rundt om vinduerne i gips. Gammelt hejseværk Loftet består af utrolig flotte gennemgående bjælker. Disse afrenses for kalk. Mellem bjælkerne - omtrent hvor der er opsat trælister - isoleres, og afsluttes med hård gips. Dette føres så hovedparten af bjælken stadigt er fritlagt. El føres igennem før der påsættes gips, så hovedparten af installationerne ikke er synlige. Vægge Væggene afrenses for gammel kalk, Sætningsskader repareres med mørtel, og væggene pudses let, så de beholder deres nuværende struktur. Herefter males med maling, der tillader væggene af ånde. PÅ 5. sal findes et ændre hejseværk fra omkring Hvis det må flyttes forsøges det afhændet til museum o.l., ellers istandsættes det og bibeholdes.

24

25

26

27 Adresser m.v. Ejendommen: Nordea Ejendomme A/S Bygning 1412 Nytorv København K Matr. nr. 87 Snarens Kvarter Nordea Ejendomme A/S Ejby Industrivej 38 Postboks Grostrup Arkitekt Jack van Burleigh Tel.: Dir.: Mob.: Fax: Afdelingschef Torkild Bang Jensen Tel.: Dir.: Mob.: Fax: Louise Ømann Kulturarvsstyrelsen H.C. Andersens Boulevard København V Tlf.: Fax: AirTiki ApS Vendersgade København K Direktør Ole Garde Tel.: Dir.: Fax: Arkitekt Tom Bruun Tel.: Tømrer Steen Holm Dir: Mobil: (Træværk, isolering og gips) Konsulenter: Arkitekt Nikolaj Hyllested Tel.: Tømre Lars Kæthius Skanderborg Museum Mobil.: (Træværk & bygning) Murer Poul Pedersen Vallø Mobil: (Murværk & bygning) Københavns Kommune Gygge og Teknikforvaltningen Byggeri og Bolig Ottiliavej Valby

28 AIRTIKI FLY - HOTEL BILLEJE

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013 EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 765-30 Februar 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Juni 2011 Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes gade 23 29 Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Juni 2011 MHV/BM/bb Generelt

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE Irlandsvej 5 2300 København S Tlf 32 97 01 07 Fax 32 97 01 37 www.eibyeogholmsgaard.dk SAG NR. 99.507 A DECEMBER 1999 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 1721 København V. T I L S T A N D S V U

Læs mere

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 9531 Januar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

BYGGETEKNISK RAPPORT

BYGGETEKNISK RAPPORT Afd. 4 - Mølleparken Frederikshavn Juni 2010 d.a.i. arkitekter ingeniører a/s Århus Afd. 4, Mølleparken Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1.1 INDLEDNING 6 1.2 GRUNDLAG: 8 1.3 FORMÅL: 9 1.4 EJENDOMMENS HOVEDDATA:

Læs mere

Bilag til Undersøgelse af Rud. Rasmussens Snedkerier

Bilag til Undersøgelse af Rud. Rasmussens Snedkerier Bilag til Undersøgelse af Rud. Rasmussens Snedkerier BYGNINGSKOMPLEKSET ved RUD. RASMUSSENS SNEDKERIER v. arkitekt Caitlin Madden og Jakob Ingemann Parby Matrikelnr.: 36h Udenbys Klædebo Addresse: Nørrebrogade

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 2 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 3 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER.

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Arkitektonisk nyfortolkning i byfornyelsen. - eksempelsamling

Arkitektonisk nyfortolkning i byfornyelsen. - eksempelsamling Arkitektonisk nyfortolkning i byfornyelsen - eksempelsamling indhold indledning... to ombyggede ejendomme... på taget... facaden... påbygninger... trapper og adgangsrum... badeværelser og køkkener... byøkologien...

Læs mere

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen... 3 3.0 Overordnet konklusion... 4 4.0 Ejendomsoplysninger... 5 5.0...

Læs mere

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 Fax (+45) 70 26 63 62 AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 13-30 Juni 2013 Gladsaxevej 104 2860

Læs mere

AB ENGHAVEN. Vedligeholdelsesrapport

AB ENGHAVEN. Vedligeholdelsesrapport AB ENGHAVEN Vedligeholdelsesrapport ARI BYGGERÅDGIVNING Gammel Køge Landevej 55. 03 sal. Postadr.: Postboks 453 2500 Valby Telefon.: 70 22 77 15 Cvr nr.: 29 21 24 22 www.ari.dk Sags nr.: 0614 Vedligeholdelsesrapport

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Ejendommene bestående af Korsikagården som er beliggende Korsikavej 2-8, Palermovej 21-27, Milanovej 5, 7A-B og 9, Strandlodsvej 86, 88A-B

Læs mere

NYBODER/ BEBOERVEJLEDNING1

NYBODER/ BEBOERVEJLEDNING1 NYBODER/ BEBOERVEJLEDNING1 Udkast 00/ INDEX/ NYBODER BEBOERVEJLEDNING 3 1. Indledning og Baggrund 2. Nyboders Bygningshistorie 3. Eksisterende forhold bygninger og omgivelser 4. Beliggenhed og Omfang.

Læs mere

A/B Bergthora. Drift- og vedligeholdelsesplan

A/B Bergthora. Drift- og vedligeholdelsesplan A/B Bergthora Drift- og vedligeholdelsesplan Udarbejdet april 2014 Afsnit: Indholdsfortegnelse Dato: Marts 2014 Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.:

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø VEDLIGEHOLDELSESPLAN Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu...

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 24. februar 2010 Rev 2. 04.05.2010 Udført af: Dan Ørbæk Henriksen og Jørn Nicolaisen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Vartovs bygningshistorie 1990 2006

Vartovs bygningshistorie 1990 2006 Vartovs bygningshistorie 1990 2006 Udarbejdet af Benneth Østergaard Petersen Indledning I forbindelse med det store renoverings- og restaureringsarbejde på Vartov fra begyndelsen af 1990- erne har det

Læs mere

E/F Tyrolsgade 13 - Saltholmsvej 6. Gunnar Gunnarson arkitekter maa / aps byggeøkonom mdb

E/F Tyrolsgade 13 - Saltholmsvej 6. Gunnar Gunnarson arkitekter maa / aps byggeøkonom mdb Gunnar Gunnarson arkitekter maa / aps byggeøkonom mdb St. Søndervoldstræde 9, 3. DK 1419 København K Telefon +45 33 33 90 02 Telefax +45 33 33 90 87 E-mail gg @ gga.dk CVR nr. 20 97 82 36 E/F Tyrolsgade

Læs mere

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Vedr. Ejendommen Matrikel Nr. : Nørrevold, København K : Nørrevold kvt. Bygningskarakteristik: Ejendommen er

Læs mere

A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej

A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej Andelsboligforeningen Stenvinkel A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej BYGNINGSSYN OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Rekvirent Andelsboligforeningen Stenvinkel C/O Advodan Strandgade 51 3000 Helsingør

Læs mere

WORK- SHOP UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER WORK SHOP

WORK- SHOP UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER WORK SHOP 1 WORK- UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER SHOP WORK SHOP 2 Indhold Indledning 2 Nærværende katalog 2 Brigadevej 28-28A 3 Workshop 3 Beboerinddragelse 3 Fokusområder 3 Emner: Isoleringsmaterialer

Læs mere

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Philip Smidth 03/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN EF Godthåbs Have 07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Jannik Jørgensen 7. ARK F2013 KEA Københavns Erhvervsakademi Specialerapport -

Læs mere