UGEBREV NR /10 Ansvarlig: Klubtjenesten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UGEBREV NR. 11 2009/10 Ansvarlig: Klubtjenesten"

Transkript

1 VIRUM ROTARY KLUB Præsident: Mogens Hallwyl Sekretær: Torsten W. Branth Mødetid mandag kl. 17,30 i Virum Hallen UGEBREV NR /10 Ansvarlig: Klubtjenesten Præsidenten gav efter sin velkomst til mødet ordet til Axel Petersen, Internationalt Udvalg, for introduktion af dagens foredragsholder. Axel bemærkede, at det nu var omkring årsdagen for første hug i finanskrisen med investeringsbanken Leman Brothers konkurs i USA. Analyst Martin Ipsen, Nordea Markets, Economic Research havde valgt titlen Stormen løjer af til sit foredrag. Foredragsholderen gennemgik den globale og nationale økonomiske situation ved hjælp af en power point præsentation, som vedlægges nærværende ugebrev og hvorfra følgende punkter kan uddrages: Det er et år siden, at krisen pludselig ramte USA og hurtigt derefter bredte sig til den øvrige verden herunder Europa og Danmark. Mange har tabt penge p.g.a. af bankers og andre store virksomheders konkurs og betydelige fald i aktiekurser. Her et år efter er mange ting i bedring, bl.a. forbrugertilliden, men uanset dette ses ingen stigning i forbruget, hvorfor vi fremover nok må vænne os til en betydelig lavere vækst end vi tidligere har set. Det globale opsving tegner til at blive svagt. I Danmark ses en stabilisering af boligpriserne og investorerne synes igen at have fået appetit på at turde tage en risiko ved at købe aktier. Der er ligeledes en del positive indikationer fra udlandet baseret på de nyeste tal om en stigende eksport. Dog skyldes en del af de positive signaler utvivlsomt de betydelige støtteforanstaltninger fra centralbankerne, statsstøtte til vedligeholdelsesarbejder på beboelsesejendomme og fremskyndelse af offentlige investeringer i Danmark samt virksomhedernes lageropbygning. Hvad sker der, når effekten heraf aftager? Husholdningernes forbrug begrænses i USA af stor gæld. Arbejdsløsheden stiger hele vejen rundt, selvom vi i Danmark er begunstiget af, at den stigende arbejdsløshed trods alt har sit udgangspunkt i et meget lavt niveau. Martin Ipsens opsummering af indlægget var derfor, at selvom der for tiden ses stærke positive tegn i økonomien, bliver der næppe tale om en ny fest p.g.a. stor gæld og stigende arbejdsløshed. Der var stor spørgelyst og en mængde kommentarer fra forsamlingen, inden præsidenten kunne overrække foredragsholderen klubbens vingave som tak for indsatsen. Møde nummer: 11/2184 Mødedato: 14. september 2009 Mødeprocent: 72,5. Sidste uges mødeprocent: uændret Mødt i andre klubber: Knut Buchmann, Dyrehaven RK Henrik Svane, Copenhagen Morning RK Program: Stormen løjer af Foredrag af analyst Martin Ipsen, Nordea Markets, Economic Research Sang: Havet omkring Danmark Fødselsdage: Kommende møder: 21 SEP Polio+ 28 SEP Info om Rotary Extension 05 OKT Årsmøde 12 OKT "Thorium - ren energi i fremtiden? v/bygningsarkitekt Erik Jensen, som har særlig interesse for energioptimering. Han har i den forbindelse arbejdet med 2 kontorbygninger i Københavns Havn, som har intelligent styring af ressourceforbrug. 22 OKT TORSDAG særlig tilmelding 7 OKT Intercitymøde med Benny Andersen, Frilandsmuseet (erstatter mødet 19 OKT) 26 OKT Høstfest 02 NOV Emne kommer (Klima og Miljø) 09 NOV Emne kommer (Klubtjenesten) 16 NOV Emne kommer (Erhverv og Virke). 23 NOV Hanna fortæller om sit land og stat. 30 NOV Klubbens IT, INFO og presse.

2 VIRUM ROTARY KLUB Præsident: Mogens Hallwyl Sekretær: Torsten W. Branth Mødetid mandag kl. 17,30 i Virum Hallen Lotteriet: Jørgen Kjærulff havde udloddet en flaske med magiske evner (på rotter). Flasken blev vundet af Jørgen Bjerre. 5 minutter før tid: Torsten Branth omtalte, at der i forbindelse med distriktskonferencen var indsamlet ca mobiltelefoner og at det stadig er muligt at aflevere mobiler. Jørgen Bjerre foreslog i et forsøg at begrænse udbredelsen af H1N1 influenza at vi undlader at give hånd, når vi mødes og måske finder en alternativ måde at hilse på. Knut Buchmann havde været til møde i Dyrehaven RK og reklamerede for en koncert i Glyptoteket til fordel for polio+ den 20/11 kl Billetter kan købes ved indgangen eller bestilles på for kr. 200 pr. stk. incl. en drink i pausen. Henrik Svane omtalte et møde i Copenhagen Morning RK med Connie Hedegaard samt en distriktskonference i Jylland. Torben Boesen oplyste, at han og Internationalt Udvalg arrangerer en social tur til Bruxelles fra lørdag den 17/4 (afgang Kastrup Lufthavn kl. 9.15) til mandag den 19/ (hjemkomst kl ). Der vil blive arrangeret besøg på ambassaden, i Natohovedkvarteret og i Parlamentet. Prisen incl. flytransport og hotel (2 overnatninger på SAS Radisson) bliver under kr Interesserede bedes snarest muligt henvende sig til Torben. Torben havde i øvrigt også hørt nyt om høreapparat uddelingen i Nepal. Præsidentens meddelelser: Præsidenten takkede de medlemmer, der deltog i Distriktskonferencen lørdag den 5. september. Klubben har modtaget en ansøgning om et stipendium til et Georgia College ophold, som klubben vil støtte. Arrangementer i andre klubber: Fredreriksberg/Mariendal 15. september med Connie Hedegaard, Dyrehaven 17. september om Sri Lanka projekt ved past guvernør N.O. Jensen, Gentofte 18. september om udfordringen ved modernisering af den offentlige sektor, Skovshoved 22. september (morgenmøde) om The Beatles set med managementbriller og Kgs. Lyngby 29. september (morgenmøde) om minedrift i Grønland. Efter mødet har præsidenten modtaget nedenstående hilsen fra vor udsendte student: Hej alle sammen... Så er det lidt over en måned siden jeg stod i Kastrup med tudende kammerater og lidt senere tudende forældre. Den første måned er gået og jeg har tilpasset mig til USA. Det er meget underligt når jeg tænker over det alt hvad jeg laver, tænker, drømmer og siger er på engelsk. Det har dog gået ud over mine dansk kunstskaber... Jeg har haft det fantastisk, min familie er super og jeg ved ikke hvad jeg vil gøre når jeg skal skifte familie :( Jeg var i Chicago for to uger siden, det var fantastisk, jeg boede hos min bror, som har et enormt hus med pool :D Vi var i museum of Science and Industry= spændende, senere kørte vi down town Chicago kørte op ad the Magnificent Mile. Sidste weekend var jeg i en camp i det nordlige Michigan med andre udvekslingsstudenter! Det var fantastisk!! jeg kan slet ikke beskrive hvor hyggeligt det var :D Skolen er lidt af en plage... lektier hver time og pga. amerikansk fodbold så er der ikke meget tid til det. Men amerikansk fodbold er noget af det beste:) Når jeg ikke længere har mine venner fra Danmark at slås med så er der nogen i USA med amer. fodbold. Håber i har det super der hjemme og hils alle:) Mads Nielsen (USA!!!! :D ) Næste møde er den 21. september kl i Virum Hallen og handler om polio+, med præsidenten for Kgs. Lyngby RK, Bent Lauritzen, der har været i Nigeria for at vaccinere mod polio, som foredragsholder sammen med en polioramt person.

3 Verdensøkonomiens tilstand Stormen løjer af Martin Ipsen Economic Research 14. september

4 Det lysner for den globale økonomi Global økonomi På overfladen kan fremtiden tegne meget lys Efterspørgslen fra forbrugerne halter dog fortsat Globalt opsving tegner til at blive svagt Dansk økonomi Fortsat høj søgang for dansk økonomi Boligmarkedet - foran mulig stabilisering i hovedstadsområdet 2

5 Appetit på risiko er vendt tilbage 3

6 Stemningen er også vendt i Danmark 4

7 Boligpriser stiger i flere lande 5

8 Erhvervstillid peger på v formet vækst 6

9 Japansk eksport kan tolkes meget positivt 7

10 Tilpasning i lagre medvirker til optur 8

11 Efterspørgsel antyder L formet vækst 9

12 Husholdningerne begrænses af høj gæld 10

13 Arbejdsløshed i dramatisk stigning 11

14 Opsummering Nedturen er bragt til ophør Gæld og stigende arbejdsløshed hindrer ny fest Risikofaktorer Den endelige efterspørgsel svigter Opsparingsiver Råvarepriserne eksploderer Den økonomiske politik strammes for tidligt, fejlslagen exit-strategi Boligmarkedet kommer sig hurtigere end ventet Stigningen i arbejdsløsheden inddæmmes 12

15 13 Dansk økonomi

16 Dansk økonomi i historisk dybt tilbageslag De kraftige fald i handel og industriproduktion synes ovre Bedring i tillidsindikatorerne for både forbrugere og erhvervsliv Inflationstruslen er skudt til hjørne Historisk lave renter begynder at virke Betydelige finanspolitiske lempelser i USA og Europa peger ligeledes på positiv vækst i 2010 I hovedstaden vurderes hovedparten af salgspristilpasningen på boligmarkedet at være overstået 14

17 Lønstigninger i Danmark og udlandet 15

18 Men der er håb forude 20 Nettotal Forbrugertillid % y/y Pinsepakken Forårspakken Forbrugertillid, sæsonkorrigeret Forårspakke

19 Forårspakke 2.0 giver et kraftigt tryk på speederen Skatteaftalen træder i kraft 1. januar 2010 derfor ingen væksteffekt i 2009 Muligheden for at hæve indestående på SP i 2009 til fordelagtige skattesatser kan til gengæld vise sig at give et kæmpe boost til dansk økonomi En renoveringspulje på 1,5 mia. kr. finansierer tilskud i 2009 til renovering og bygningsarbejde, herunder energibesparende foranstaltninger, i helårsbeboelse 17

20 Det koster at stå uden for euroen 18

21 Også statsrentespændet er fortsat udvidet % 10-årige statsrenter % Danmark Tyskland Jan May Sep Jan 06 May Sep Jan 07 May Sep Jan 08 May 09 Sep

22 Kreditkrisen har sendt stat-real spændet kraftigt op 20

23 Renten på boliglån er faldet kraftigt 21

24 22 Dansk boligmarked

25 Pristilpasningen i København snart overstået 475 Q1 1995=100 Parcelhuse Q1 1995= København No picture available for this analysis Hele landet

26 Danske boligkøbere holder generalstrejke - Handelsafmatningen er rykket vestpå 24

27 Tilpasning i øst, træghed i vest 25

28 Købernes forhandlingskraft svinder ind 26

29 27 Indtægtskravet falder Månedligt indtægtskrav før skat til køb af 70 kvm ejerlejlighed, kr Kbh Næstved Høje-Taastrup Kommune Rødovre Kommune Månedsløn for kommunalt ansat i sundhedssektoren m/mellemlang videregående uddannelse 1999K1 1999K2 1999K3 1999K4 2000K1 2000K2 2000K3 2000K4 2001K1 2001K2 2001K3 2001K4 2002K1 2002K2 2002K3 2002K4 2003K1 2003K2 2003K3 2003K4 2004K1 2004K2 2004K3 2004K4 2005K1 2005K2 2005K3 2005K4 2006K1 2006K2 2006K3 2006K4 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1

30 Nordea Markets er en fælles betegnelse for afdelingerne Markets i Nordea Bank Norge ASA, Nordea Bank AB (publ), Nordea Bank Finland Plc og Nordea Bank Danmark A/S. Oplysningerne i dette materiale er udelukkende ment som generel information og henvender sig alene til de modtagere, som materialet er rettet mod. Vurderinger samt øvrige oplysninger i materialet er gældende pr. udgivelsesdatoen og kan ændres uden varsel. Dette er ikke en udtømmende beskrivelse af det omtalte produkt eller de dermed forbundne risici, og der gives ingen garanti for, at oplysningerne er nøjagtige eller komplette. Materialet er gennemgået omhyggeligt, og vurderingerne er foretaget efter vores bedste skøn. Oplysningerne i dette materiale er ikke investeringsrådgivning og skal ej heller ses som et tilbud om eller en opfordring til køb eller salg af finansielle instrumenter. Tak for i dag Oplysningerne heri tager ikke højde for bestemte modtageres investeringsformål, finansielle situation eller behov. Det tilrådes altid at indhente relevant og konkret professionel rådgivning, inden der træffes investerings- eller kreditbeslutninger. Det bemærkes, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast. Nordea Markets er ikke rådgiver for så vidt angår juridiske, skattemæssige, regnskabsmæssige eller lovgivningsmæssige forhold. Dette dokument må ikke gengives, distribueres eller offentliggøres uden forudgående skriftligt tilsagn fra Nordea Markets. 28

31 Economic Research Denmark Norway Finland Sweden Helge J. Pedersen Global chief economist Steinar Juel Chief economist, Norway Reijo Heiskanen Chief analyst, Euro area & Finland Annika Winsth Chief analyst, Sweden Johnny Bo Jakobsen Chief analyst, US Erik Bruce Chief analyst, Norway Torbjörn Isaksson Chief analyst, Sweden Anders Matzen Chief analyst, Denmark & Euro area Thina Margrethe Saltvedt Senior analyst, Oil Bengt Roström Senior analyst, Sweden & Canada Anders Svendsen Senior analyst, Emerging Markets Katrine Godding Boye Analyst, Norway Bjarke Roed-Frederiksen Analyst, Emerging Markets Troels Theill Eriksen Senior analyst, Housing markets Martin Ipsen Analyst, Japan, UK & Switzerland

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 1 Global økonomisk krise men nu lysner det Langvarig krise med rod i boligmarkedet Krisen har spredt sig fra Wall

Læs mere

VELKOMMEN TIL ETN-SEMINAR

VELKOMMEN TIL ETN-SEMINAR VELKOMMEN TIL ETN-SEMINAR Copyright 2010, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. Contacts: Sylvester Andersen, Sales Director, +45 33770350 / sylvester.andersen@nasdaqomx.com København, Movember

Læs mere

Perspektiv, september. 8. september 2009

Perspektiv, september. 8. september 2009 Perspektiv, september Mik Ingenuus, Chefstrateg 8. september 2009 1 Agenda Det lysner i vest et kik på den amerikanske økonomi Danmark Medicinen er delt ud Renteudviklingen 2 Aktier op og renter ned hvem

Læs mere

Hysteriske kællinger eller

Hysteriske kællinger eller Hysteriske kællinger eller rationelle investorer Jan Bylov 9. september 2009 1 Fortroligt Præsentation af taler - Jan Bylov 20 års erfaring med handel og analyse af aktie-, obligations-, råvare- og valutamarkederne.

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

P E R I S K O P E T. Redaktion

P E R I S K O P E T. Redaktion Første kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Vækst uden inflation Amerikansk økonomi ventes at fortsætte en robust

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 26. september 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Stilheden synes for en stund at have indfundet sig på de finansielle markeder. Der har ellers været nok mulige

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 29. januar 215 % 9,655 8,7 7,813 5,815 4,9 3,7 2,5 Afskeden med 214 blev en behagelig en af slagsen. End ikke afdæmpede vækstforventninger

Læs mere

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012 Investeringsforeningen Nordea Invest Februar 2012 Nordea Invest en god investering Flere end 800.000 danskere ejer investeringsbeviser. Næsten alle former for opsparing kan placeres i investeringsbeviser.

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 26. februar 2015 Danmark har én af verdens bedste pokerspillere Gus Hansen. Gus er kendt for at spille meget aggressivt og for

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Jyske Invest Generalforsamling 17. marts 2009 Bestyrelsens beretning 2008 var uden al tvivl det værste år i Jyske Invests historie, ja det er formentlig det værste år i nyere dansk økonomisk historie.

Læs mere

Formue. Aktiemarkederne nede Formuepleje står imod

Formue. Aktiemarkederne nede Formuepleje står imod indhold Formue 26. årgang 04 // 2011 Optimal portefølje - kræver global investering Aktiestrategi - når usikkerheden raser Formuepleje 3 år efter Lehman Brothers kollaps Aktiemarkederne nede Formuepleje

Læs mere

Contacts: Sylvester Andersen, Sales Director, +45 33770350 sylvester.andersen@nasdaqomx.com

Contacts: Sylvester Andersen, Sales Director, +45 33770350 sylvester.andersen@nasdaqomx.com Contacts: Sylvester Andersen, Sales Director, +45 33770350 sylvester.andersen@nasdaqomx.com PROGRAM FOR ETN-SEMINAR Tid Emne 17.30 17.40 Velkomst og introduktion. 17.40 18.10 Forventninger til aktie og

Læs mere

HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF EN SÅDAN PÅVIRKNING?

HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF EN SÅDAN PÅVIRKNING? HD (FR) Studiet 2011 HOVEDOPGAVE Afleveringsdato: 23. maj 2011 Opgaveløser: Søren Staufeldt Vejleder: Karsten Poul Jørgensen HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

Prisudvikling på det lokale boligmarked

Prisudvikling på det lokale boligmarked Prisudvikling på det lokale boligmarked Afgangsprojekt på ejendomsmægleruddannelsen Udarbejdet af: Hold: Vejleder: Jørgen Nielsen Afleveret i Nørresundby d. 16.12.2013 ---------------------------------

Læs mere

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Juni 2013 Økonomi og finans Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Sverige: Uklare signaler - men svensk økonomi i langsom

Læs mere

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjkyuipopåasdfghjkyuiop åasdfghjkyuiopåasdfghjkyuiopåasdfg hjkyuiopåas

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjkyuipopåasdfghjkyuiop åasdfghjkyuiopåasdfghjkyuiopåasdfg hjkyuiopåas Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjkyuipopåasdfghjkyuiop åasdfghjkyuiopåasdfghjkyuiopåasdfg hjkyuiopåas KRITISKE ANALYSER DEN ØKONOMISKE KRISE I DANMARK: BAGGRUND,

Læs mere

Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan?

Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan? Investeringsanalyse 5. februar 23 Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan? Fokus i den kommende uge Det er boligmarkedet, der dominerer kalenderen i USA, i en uge, hvor vi får nyt om antallet af

Læs mere

Copenhagen Buisness School HD-Finansiel rådgivning. Finansielle kriser. - før, nu og i fremtiden. Kunne den være undgået?

Copenhagen Buisness School HD-Finansiel rådgivning. Finansielle kriser. - før, nu og i fremtiden. Kunne den være undgået? Copenhagen Buisness School HD-Finansiel rådgivning Finansielle kriser - før, nu og i fremtiden Kunne den være undgået? Af: Bettina Wain Vejleder: Torben Henning Nielsen D. 1. november 2012 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015 Markedsupdate Redaktion afsluttet 2. august 25 Overblik sidste 2 måneder OMX C2 Cap 4,5 +3,22% årig statsrente,883 -,5% point USD/DKK 6,695 +2,27% 5 95 9 85 8 75 7 65 6,6,4,2,8,6,4,2 5-8-24 5--24 5-2-25

Læs mere

PANDORA på børsen. Oktober 2010 www.axcel.dk

PANDORA på børsen. Oktober 2010 www.axcel.dk News04 Oktober 2010 www.axcel.dk PANDORA på børsen PANDORA, som kapitalfonden Axcel erhvervede 60% af i 2008, blev den 5. oktober noteret på NASDAQ OMX Copenhagen efter salget af 41,56% af aktierne efter

Læs mere

Specialafhandling: HD Finansielrådgivning Opgaveløser: Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø

Specialafhandling: HD Finansielrådgivning Opgaveløser: Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø Specialafhandling: Opgaveløser: HD Finansielrådgivning Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø Indholdsfortegnelse English summary... 4 Indledning... 5 Problemformulering...

Læs mere

Opgave nr. 13b. Internationale Finansielle Markeder Subprimekrisen og den europæiske økonomi. Handelshøjskolen i København

Opgave nr. 13b. Internationale Finansielle Markeder Subprimekrisen og den europæiske økonomi. Handelshøjskolen i København H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - Efterår 2008 ---------------- Opgaveløser: Vejleder: Martin Riedel Finn Østrup Opgave nr. 13b Internationale Finansielle Markeder Subprimekrisen og den europæiske

Læs mere

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77 Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Wealth Invest CVR nr. 34 48 13 77 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...1 Ledelsesberetning...2 Bestyrelsens tillidshverv...12 Ledelsespåtegning........................................

Læs mere