Stomp i skolen En introduktion.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stomp i skolen En introduktion."

Transkript

1 Stomp i skolen En introduktion. Mette Berggreen / Finn Holst (c) 2000 Udgivet som del af Fredemusen, jan Frederiksborg Amts Musiklærerforening. Indledning. Stomp bygger på en sammensmeltning af to udøvende kunstarter - musik og dans, sammensat på en utraditionel måde. Heri har vi fundet nogle spændende muligheder. I Stomp benyttes bevægelsesmønstre bundet til aktiviteter som f.eks. det at feje. De funktionsbestemte bevægelser betyder, at bevægelsens helhed, balance o.s.v. fører til en livliggørelse ud over det taktfaste - at det bliver til rytme - at det svinger og der opstår rytmisk / musikalsk spænding. Sammensathed og de små og meget præcise forskydninger, som fører til at noget svinger er en meget vanskelig ting at undervise i. Sammensmeltningen mellem dans og percussion med udgangspunkt i noget eleverne har en medbragt forestilling om, leder til en slags pædagogisk genvej - elevens forståelse åbnes på grund af en lykkelig sammenligning med et andet stofområde - som Peter Bastian udtrykker det. Vores materiale er udviklet på baggrund af arbejdet med en fjerde klasse i et antal musiktimer efter at Stomp havde besøgt København i eftersommeren Ideen til STOMP er udviklet af to gademusikanter, buskers, i Brighton, England. Brighton en stor by syd for London, som ligger ud til vandet og som er kendt for at have en slags Tivolier på store broer, som går fra strandpromenaden ud i vandet. Buskers optræder på gaden og forsøger at fange folks opmærksomhed, så de stopper op og ser på - som vi bl.a. kender det fra Strøget i København. Buskers er en meget gammel tradition i England med rødder tilbage til middelalderens markedsboder, en tradition som bæres videre af nutidens gademusikanter / buskers. Luke Cresswell og Steve McNicholas er de to buskers som udviklede STOMP - og de tiltrak sig megen opmærksomhed! STOMP er bevægelse af kroppe, ting, lyde og ideer. De ting der bruges til at lave rytmer med er hverdagsting, men de bruges ikke som de plejer. Der siges ikke noget, der er ingen dialog. I STOMP bombarderes man med lyde (støj), som man normalt prøver at holde ude - hverdagslyde fra fløjter, koste, lightere, papir, tændstiksæsker, skraldespandelåg o.s.v. STOMP udforsker rytmen i hverdagsting! STOMP bygger på en symbiose mellem dans og musik. Musikken skabes i dansen, men dansens rytme og karakter er afhængig af musikken. Musikken og dansen skaber og videreudvikler hinanden. Side 1

2 Børns egne forestillinger. I forbindelse med en musical omkring eventyret Tommelise med udgangspunkt i en specialklasse i Helsingør gjorde børnene historien til deres egen. På grundlag af børnenes egne bevægelser, som igen havde rod i deres egne forestillinger om historien, blev musikken komponeret, og til disse melodier blev sangene skrevet. Det centrale var at hele forløbet blev bygget på børnenes egne forestillinger - indre akvalreller - og de var i stand til at bryde deres normale grænser og lære sig tekster og musik, som normalt ville være alt for svære for dem. I samspilssituationer er det ikke sjældent at man står med det problem at forklare børn detaljer, som man egentlig godt ved de ikke forbinder ret meget med. Ved at arbejde med MIDI-sequencer i samspilsundervisning, kan man vende billedet og bygge på børnenes egen opfattelse - deres egne lydbilleder - af musikken, en parallel til Tommelise-projektet. Lærerens rolle flyttes fra at være behersket af en uendelig strøm af diktater til samtale. STOMP er ikke blot er forrygende show, men indeholder også idéer som er en pædagogisk døråbner. Ved at tage udgangspunkt i en kost, benytter man sig af børns egne forestillinger om det at feje. At feje vil automatisk føre til en bestemt puls, til en bestemt grundrytme og til en indbygget forestilling om en vis usagt underforståethed i denne rytme. Denne tavse viden er indlejret i righoldige forestillinger, kropsbunden, samt knyttet til kostens materiale, størrelse og tyngde. At lave fejebevægelser med en håndkost eller en skurebørste er en helt anden sag end en riskost. Idéen i STOMP bygger på at eksperimentere med et redskabs klanglige og rytmiske muligheder. Hvad kan vi få en kost, et stykke rør, en tændstikæske o.s.v. til at sige, og hvad kan den måde vi håndterer dem på udvikle af rytmer. At anvende STOMP i forbindelse med 'musik og bevægelse' handler meget om musikalsk bevægelse, rytmisk opspænding, at noget svinger, at det flytter noget, om rytmisk sjæl og i høj grad om rytmisk helhed - det bygger nemlig på børnenes egne forestillinger. Den lykkelige sammenligning... Ingen forståelse uden at gå i dybden og ingen viden uden at gå i bredden!, siger Peter Bastian. Han mener endvidere at: I den intense undervisningssituation bliver vi nødt til ubesværet at kunne associere til andre begrebsdannelser. Ofte åbnes elevens forståelse på grund af en lykkelig sammenligning med et andet stofområde. En sådan sammenligning kalder vi en metafor, og netop i metaforerne har vi mulighed for at kortslutte to forståelsesområder, så det forståede låner sin forståelse til det uforståede. Tit bygger metaforerne på referencer, som børn her hentet i andre sammenhænge - eller som de får mulighed for at hente sig og dermed gøre oplæringen og indlæringen autentiske. Børnene skal møde kernestoffet fra forskellige synsvinkler og have mulighed for at arbejde med det - fabulere og fantasere - og analysere det på en måde, så ord, symboler og billeder bliver deres egne. De skal gives mulighed for at udtrykke sig gennem mange sprog, hvad enten det er gennem leg, dans, drama, poesi, sang, skrift eller hændernes tale. - Uddrag fra: En musisk dannelses- og undervisningskultur af Ole Albæk (Musisk Udvalg). STOMP er et eksempel på metaforisk sammenhæng. Der er en direkte sammenhæng mellem bevægelse og rytme. Denne metaforiske sammenhæng er ikke en sammenhæng af sproglig karakter, men derimod det som betegnes som en begrebs-metafor. STOMP i undervisningen udnytter den forhåndsviden børn har f.eks. i omgang med en fejekost (og det er der vist ingen der slipper for med rationaliserede rengøringsbudgetter) til rytmisk begrebsudvikling. På sin vis en pudsig kobling. STOMP er således et udemærket eksempel på at viden metaforisk kan overføres fra et område, som er mere erfar- Side 2

3 Stomp - en symbiose mellem dans og musik. I Stomp skabes musikken i dansen, men dansens rytme og karakter er afhængig af musikken. Der overeføres noget fra dansen til musikken, og der overføres noget fra musikken til dansen. Uden at kigge på sammenhængen mellem dans og musik som grundlaget for Stomp, kan det være vanskeligt at sætte ord på hvad Stomp er for en størrelse ('toppen af isbjerget'). På samme måde som begrebet 'hypotenuse' bedst kan forstås som del af en retvinklet trekant [Langacker]. Begrebet (f.eks. Stomp eller Hypotenuse), er indlejret i en underliggende struktur. Struktur fra dansedimensionen i Stomp kan overføres til rytmedimensionen, og omvendt. Udtrykket METAFOR betyder overførsel. I den nyere metaforteori optræder metaforen ikke kun som et sprogligt 'særtilfælde', men anses derimod for at være en grundlæggende mekanisme i forbindelse med tænkning. [Lakoff]. Når metaforer, som i Stomp, ikke er sprogligt baserede taler man om 'begrebsmetaforer' i modsætning til sproglige metaforer (konventionelle metaforer). Den svenske kognitionsforsker Peter Gärdenfors har opstillet en forståelsesramme, som ikke bygger på et sprogligt-symbolsk grundlag, men derimod på en beskrivelse af egenskaber i et begrebsligt rum, som består af en række dimensioner. Det begrebslige rum for musik kan eksempelvis beskrives i denne forståelsesramme. Stomp kombinerer bevægelse, rytme og lyd (støj). Bevægelser (fejen med en kost), som laver forskellige lyde (fejelyd, slag, stampen) udføres rytmisk (men et gentaget mønster). Der er således 3 forskellige områder, som på en eller anden måde kombineres. Kropsbevægelse tilhører et område, som man f.eks. arbejder expressivt med i idræt (op / ned / nær / fjern o.s.v.) mens lyd tilhører akustik (tone, støj, dæmpet svingning, deltoner, resonans o.s.v.). I Stomp kombineres disse to områder på en udpræget kreativ måde, hvilket er umiddelbart iøjefaldende / iørefaldende når man oplever Stomp. Dette blandings-fænomen - bevægelser med redskaber, som bruger ganske bestemte lyde, kombineres så med det rytmiske (dimension i musik). Og resultatet af blandingsproces nummer to bliver spændende nok noget, som har sit eget iboende tempo og en ganske bestemt rytmisk opspænding. Blandingen er også her kreativ, det er ikke bare 'det ene' plus 'det andet'. Regelmæssighed overføres til bevægelsesmønstre, og bevægelsesmønstre overføres til regelmæssigheden og der skabes ('konstrueres' rammer kun dårligt det centrale i denne proces) noget nyt, noget som er mere end summen af de to dele. Sådanne kreative blandingsfænomener kaldes BLENDING [Fauconnier, Turner]. Bevægelse, som indrager kroppen på en bestemt måde, og eksempelvis kostens vægt og længde samt bestemte lydkvaliteter giver bindinger, som står i et spændingsforhold til det regelmæssige (cirkulære), pulsen, beatet. Enkelte/ simple bevægelsesmønstre udvikles fra et rimeligt afslappet grundtrin (f.eks. enkeltfej med kost) til noget, som både kræver kraft og hurtighed (eksv. dobbeltfej med slag). Relationen mellem regelmæssighed og kontrolleret kraft medvirker til den rytmiske opspænding, som gør at Stomp 'oser af fed rytme'. Symbiosen mellem dans og musik er ikke blot dansen plus musikken - der opstår noget 'mere'. Det kunne man så måske kalde STOMP. Litteraturhenvisninger: Ronald Langacker, 1986, An Introduction to Cognitive Grammar, Cognitive Science #10, Georg Lakoff, 1987, Women, Fire and Dangerous Things, University of Chicago Press. Gärdenfors, P Mentale repræsentationer, begrebslige rum og metaforer. Litteratur og Samfund nr , s Fauconnier, Gilles and Mark Turner. [1994]. "Conceptual projection and middle spaces," UCSD Cognitive Science Technical Report San Diego. Web-referencer: Center for the Cognitive Science of Metaphor: Begrebslige rum: Blending and Conceptual Integration: Side 3

4 Stomp-projekt med 4-klasse. I forbindelse med STOMP truppens optræden i København og den følgende avis- og TV dækning af fænomenet var der stor interesse blandt eleverne for at arbejde med et Stomp-projekt. Videooptagelsen Stomp Out Loud, som også blev sendt på fjernsynet med en blanding af stærke rytmer, barske miljøer og rå fyre lægger en klar afstand til De små synger. Inspireret af Stomp Out Loud og en brainstorm ville vi afprøve forskellige emner. Første afgrænsning blev: koste, bolde, børster, spande, slange og stave. Vi begyndte at lave eksperimenter, og fandt frem til at arbejde i en gruppestørrelse på ca. seks elever. Klassen gik igennem en gruppedelins-proces og vi valgte tre primære emner ud: koste, bolde og stave. Alle grupper prøvede alle tre emner. Først havde der været en tendens til at piger valgte koste, og drenge valgte bolde og spande. Efter rundturen ændrede dette sig radikalt. Den nye gruppedeling foregik næsten automatisk, og resutatet var gode homogene grupper. For at lave en rutine arbejdede hver gruppe først med et rytmisk grundtrin, som blev udviklet gennem variation og skift. Resultatet heraf var en række helt og aldeles fastelagte trin (=rytmiske figurer), som så i næste fase blev sammenstillet i et koncept til en lille historie. Vi arbejder med 3 instrumenter / redskaber: Koste, basketbolde og bambusstave. Bambusstavene består af en lang og en kort. Hvert af disse instrumenter har sin egen bestemte lyd og fysiske dynamik. For koste og basketbolde blev bevægelser og rytmik hurtigt fastlagt i overensstemmelse med tidligere erfaringer / tavs viden. Bambusstavene derimod har ikke et så selvfølgeligt erfaringsgrundlag og giver en anden vinkel. De enkelte instrumenters særpræg og muligheder har inspireret til et tema eller koncept for hver. Koste er helt sikkert gode til at feje med. Forskellige fejemåder kombineres med slag for at fjerne det værste skidt fra kosten som udvikles i en konkurreren mellem to grupper med modrettede rytmer, indtil, de på grund af rummet for-enes i et team. De store overdrevede fejebevægelser understøtter processen fra bevægelse til rytme. Basketbolde har ligesom koste sin egen dynamik. Drible og kaste/ gribeøvelser har været et naturligt udgangspunkt for tema / koncept. Forsøg på at lade de langsomme slag bestemme tempoet viste sig hurtigt som en vildmand. Udgangspunktet er pulsen der lægges gennem de hurtige slag ellers kan der ikke opstå en organisk rytme. Bambusstave bestående af en lang stav / stok og en kort slagpind giver associationer til indianere, Robin og Little John og kampteknikker. Bambusstavene er dem af de tre grupper der giver den største udfordring fordi de ikke er nær så bundne til et organisk bevægelsesmønster igennem en bestemt funktionalitet som de andre. På den anden side giver de et større kreativt rum. Stavene får tilstrækkelig bevægelsesmasse når de inddrages i overdrevne kropsbevægelser f.eks. ved at løfte og sænke staven, hvilket og skaber en dramatisk effekt og iøvrigt er en uvurderlig hjælp til at skabe og opretteholde puls og rytme. Den øgede fysiske involvering skaber et naturligt flow. Det øgede rum med plads til kreativitet blev hurtigt udfyldt af forslag fra børnene om dramatiske indslag. Side 4

5 Basketbolde. Gruppen deles i tre hold: Hold 1: 'Lav dribling' Rammer gulvet på ottendedele. Hold 2: 'Høj dribling'. Rammer gulvet på fjerdedele. Hold 3: ' 'Grund-kast'. Klask på étslaget, og rammer gulvet på tre-slaget. Hold 1 begynder, idet der kommer en person ind fra hver side. 'Lav dribling' begynder og sætter dermed tempoet for de andre, hvilket er nødvendigt da det er ved den lave dribling "grænserne mø- Herefter kommer Hold 2 ind, igen fra hver sin side. Der er endnu ingen faste pladser. De tre grupper spiller nu sammen i en rytmisk helhed. Når alle boldspillere er på scenen begynder de, mens de fortsætter rytmen, at forme en cirkel. Når den enkelte spiller er kommet på plads i cirklen går hun/han over til 'Kast i Gulv'. Side 5

6 Når alle er med fortsættes med "Jamming", som består i at man to-og-to laver en solo med 'Byt Bold' : eller 'Højt Kast': De andre fortsætter 'Kast i Gulv' som grundrytme. Ved slutningen af denne Jam-session laver alle 'Kast i Gulv'. Alle går over i 'Grundkast' (klask-bong) mens de går ud på en lang linie med hold-et'terne yderst, så Hold 2, og Hold 3 i midten og laver 'Bag om Rygggen'. Herefter går Hold 1 igang med 'Lav Dribling', derefter går Hold 2 i gang med 'Høj Dribling' efterfulgt af Hold 3 med 'Kast i Gulv'. Der afsluttes med at alle laver 'Højt Kast' - og lyset slukkes... Side 6

7 Stave. GRUNDSLAG I TO. Udføres gående på ét og to eller stående. GRUNDSLAG I TRE. Start:: Hele stav-gruppen kommer ind på en række gående med 'Grundslag i to', går over til den modsatte side af scenen, og tilbage og tager opstilling på én række på tværs af scenen. Abe-fill: Når alle er kommet på plads, giver sidste mand signal til at lave et Fill med 'Grundslag i Tre', som hurtigt kom til at hedde en 'Abe', og der returneres til 'Grundslag i to'. Fill'et kan laves to gange. Drejning: Herefter laves en drejning, som består i at man drejer sig en kvart omgang og laver et 'Mellemslag'. På ét-slaget flyttes højre ben, og på og-slaget flyttes venstre ben og der laves et mellemslag. Staven forbliver hævet, og hånden med den korte stav laver bevægelsen 'åbne - lukke', ligesom at åbne og lukke en dør. Dette gøres fire gange indtil man har drejet sig en hel omgang og igen står med ansigtet ud til publikum. Dette afsluttes med et Fill med 'Grundslag i Tre' (en Abe), og gentages - fire kvarte drejninger og Side 7

8 Stavkamp: To deltagere går frem og starter med 'stavkamp' (krydsning af stave), og udfører en 'solo', som de pågældende selv har udviklet. De andre laver grundslag i baggrunden. Efter stavkamp-solo'en, fortsætter de to med stavkamp afvekslende med drejning (kryds, kryds, slå rundt; højre arm er oppe i første kryds, og i næste runde startes med venstre arm oppe hvilket medfører at drejningen gennemføres i modsat retning). De andre deltagere går to efter to over i stavkamp med drejning indtil alle synkront har gennemført en hel runde. Lyset slukkes på den sidste drej- Side 8

9 Koste. Eleverne deles op i to hold: Hold A og Hold B. Hold A bruger : 1: 'Enkelt Fej' 2: 'Enkelt Fej med Slag'. Hold B bruger: 1: 'Dobbelt Fej' 2: 'Dobbelt Fej med Slag'. De to hold starter i hvert sit hjørne af scenens bagkant, og hvert hold står på en linie. Hold A begynder med 'Enkelt Fej', diagonalt på tværs af scenen, og overgår til 'Enkelt Fej med Slag' når de er kommet til den modsatte forkant af scenen (højre side) hvorfra de fortsætter mod scenens bagkant og ind mod mid- Hold B begynder efter at Hold A har lavet 8 gange 'Enkelt Fej' (8 takter). Hold B begynder ved bagerste venstre hjørne, og går tværs over scenen med 'Dobbelt Fej'. Når de er kommet tværs over og drejer mod scenens bagkant skiftes til 'Dobbelt Fej med Slag'. Side 9

10 De to hold mødes midt på scenen og går parvis fremad midt på scenen idet begge laver 'Enkelt Fej med Slag'. Når alle er kommet med og de forreste er kommet frem til scenens forkant, drejer to og to ad gangen udaf og slå siden af kosten i gulvet, én, to, tre. På det næste (fjerde) slag hopper alle ned på knæ, og slår kosten i gulvet alle på en gang (tælles: én, to, tre, én - se 'Abe' under Stave). Stomp-holdet med fejekoste, bambusstave og basketbolde. Side 10

C Gennem tværfaglighed får eleverne lejlighed til at opleve matematikkens rolle i bredere sammenhænge.

C Gennem tværfaglighed får eleverne lejlighed til at opleve matematikkens rolle i bredere sammenhænge. Efter i flere år at have tumlet med idéen om at lade nogle 1. årgangstuderende arbejde med musik og matematik fik jeg i 1996/97 mulighed for at realisere projektet. Jeg fik timer til et udviklingsarbejde

Læs mere

Dans. Musikken. i musik og idræt. Dans Musikken er et undervisningsmateriale til dig, der ikke har det

Dans. Musikken. i musik og idræt. Dans Musikken er et undervisningsmateriale til dig, der ikke har det G u i d e t i l u n d e r v i s n i n g s m a t e r i a l e t D a n s M u s i k k e n 2.- 5. k l a s s e 6 6 er et undervisningsmateriale til dig, der ikke har det i musik og idræt store dansekendskab,

Læs mere

Musikalitet og lederskab

Musikalitet og lederskab ERFARINGSBASERET ARTIKEL DET DANSKE LEDELSESAKADEMI 2014: Musikalitet og lederskab Allan Gardersøe, Musikskoleleder, Guldborgsund Musikskole; aga@guldborgsund.dk Michael Højlund Larsen, Studieleder, Erhvervsakademi

Læs mere

Krop og Hoved. Matematik MELLEMTRIN

Krop og Hoved. Matematik MELLEMTRIN => Krop og Hoved Matematik + MELLEMTRIN Matematik og bevægelse slå to fluer med et smæk! Indledning En stigende andel af nutidens børn og unge bevæger sig for lidt, har dårlige motoriske færdigheder, spiser

Læs mere

03. MATEMATIK 04. ENGELSK

03. MATEMATIK 04. ENGELSK BRUG INDERSIDEN AF BOLDEN INDHOLDSFORTEGNELSE 01. INDLEDNING Indledning Forord... 1 Indledning Lidt om Akademiet Fodbold Fulton... 2 Indledning Om materialet... 4 Indledning Der er ikke noget så praktisk

Læs mere

Krop og hoved. Dansk MELLEMTRIN

Krop og hoved. Dansk MELLEMTRIN Krop og hoved Dansk MELLEMTRIN Danskundervisning med udfordringer til kroppen Både til dansk- og idrætsundervisningen Inspirationsmaterialet er skrevet med udgangspunkt i at tilføre mere fysisk udfoldelse

Læs mere

Kære Golfer, Jeg ønsker dig fremgang og fornøjelse med din golf. Finn Havaleschka

Kære Golfer, Jeg ønsker dig fremgang og fornøjelse med din golf. Finn Havaleschka En Introduktion Kære Golfer, Vi ved alle, at det ikke kun er din fysik og dit tekniske niveau, der bestemmer hvor langt du kan nå med din golf. Det handler i lige så høj grad om din evne til at spille

Læs mere

kom i gang skriv en sang

kom i gang skriv en sang kom i gang skriv en sang for børn og unge Kom i gang Skriv en sang - for børn og unge er redigeret af: Jens Hartmann og Birgitte Theresia Henriksen Information om KODA Skolekontakt: www.koda.dk/aktiviteter

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Trænermappe med øvelser

Trænermappe med øvelser Trænermappe med øvelser Aaif s værdigrundlag Værdigrundlag: Aaif s værdigrundlag - Spillerudvikling. Vi vil holde fokus på barnets spillemæssige udvikling frem for resultater. Leg med bolden skal samtidig

Læs mere

aktiv rundt I danmark

aktiv rundt I danmark Inspirationshæfte aktiv rundt I danmark Skolernes sundhedsuger 24. september til 12. oktober 2012 0.-1. KLassetrin Faget Idræt Partnere: s2 Aktiv rundt i Danmark 2012 Inspirationshæfte Forord Forord Dette

Læs mere

Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser. Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn

Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser. Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn Kort resumé 2 Indledning 2 Baggrund 3 Forløbet 3 Den pædagogiske model Afprøvning af nye lærerroller 4 7 Læring og kreativitet

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

Skab dig i fællesskabet

Skab dig i fællesskabet HÅNDBOG MED ØVELSER TIL LÆRERE Skab dig i fællesskabet TIL AT FREMME ELEVERS SELVFORSTÅELSE OG EVNE TIL AT INDGÅ I FÆLLESSKABER Hvem er vi og hvad vil vi? mere om det pågældende emne. Denne e-bog er primært

Læs mere

FYSISK AKTIVITET I PSYKIATRIEN. Aktivitetskatalog til inspiration

FYSISK AKTIVITET I PSYKIATRIEN. Aktivitetskatalog til inspiration FYSISK AKTIVITET I PSYKIATRIEN Aktivitetskatalog til inspiration 2006 Fysisk aktivitet i psykiatrien Aktivitetskatalog til inspiration Fysisk aktivitet på psykiatriske afdelinger Aktivitetskatalog til

Læs mere

Bevægelse i skolen. Idéer til aktive pauser og bevægelse i den fagopdelte undervisning

Bevægelse i skolen. Idéer til aktive pauser og bevægelse i den fagopdelte undervisning Bevægelse i skolen Idéer til aktive pauser og bevægelse i den fagopdelte undervisning Indhold 1. Brain breaks... 4 Hvad er Brain breaks?... 4 Klap hænder:... 4 Lærerens Go! :... 4 Blind passager:... 4

Læs mere

Sort side som i hvidbogen

Sort side som i hvidbogen Sort Dette side er som ikke en i hvidbogen blå 1 2 Sort side som i hvidbogen Skal vi lege? 4 Invitation Denne indledning er ikke en indledning. Den er som bogen i sin helhed; en invitation. Dette er ikke

Læs mere

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge Publication date: 2010 Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA):

Læs mere

1-2-TRÆNER VOLLEYBALL KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER

1-2-TRÆNER VOLLEYBALL KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER VOLLEYBALL 1 KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER 2 VOLLEYBALL INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen på kursus 3 Underhåndsserv 8 Baggerslag 10 Fingerslag 12 Smash 14 Sådan vælger du de øvelser, som du vil bruge i træningen

Læs mere

SKAVANKAYOGA. Niels Haahr April 2009. www.skavankayoga.dk

SKAVANKAYOGA. Niels Haahr April 2009. www.skavankayoga.dk SKAVANKAYOGA Niels Haahr April 2009 www.skavankayoga.dk Copyright 2009 Niels Haahr Indhold SKAVANKAYOGA?... 4 forord... 4 rapportens opbygning... 5 AT UNDERVISE I YOGA... 6 bevidsthed og balance... 7 HOLDENE

Læs mere

Hjælpetræner - elev www.dgi.dk/badminton

Hjælpetræner - elev www.dgi.dk/badminton V I S H V A D D U K A N Hjælpetræner elev www.dgi.dk/badminton DGIbadminton HJÆLPETRÆNERKURSUS DGIbadminton Udgivet af Danske Gymnastik & Idrætsforeninger Badmintonudvalget, september 2002, 1. udgave.

Læs mere

LÆRUNDERVIS BIOPHILIA I SKOLESAMMENHÆNG EN NØGLE TIL SANGAPPERNES TEKSTER ELEMENTER I UNDERVISNING I BIOPHILIA SANGAPPERNES

LÆRUNDERVIS BIOPHILIA I SKOLESAMMENHÆNG EN NØGLE TIL SANGAPPERNES TEKSTER ELEMENTER I UNDERVISNING I BIOPHILIA SANGAPPERNES LÆRUNDERVIS BIOPHILIA I SKOLESAMMENHÆNG EN NØGLE TIL SANGAPPERNES TEKSTER ELEMENTER I UNDERVISNING I BIOPHILIA SANGAPPERNES LÆRUNDERVIS: en guide til at bruge Biophilia til at lære og undervise Velkommen

Læs mere

Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt

Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt n i r t m e Mell eriale kursusmat Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med

Læs mere

INNOVATIVE AKTIVITETER. For produktivitet i møder og undervisningssituationer. Af PS4 A/S

INNOVATIVE AKTIVITETER. For produktivitet i møder og undervisningssituationer. Af PS4 A/S INNOVATIVE AKTIVITETER For produktivitet i møder og undervisningssituationer Af PS4 A/S Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Introduktion... 3 2. 2 sande og 1 falsk... 5 3. Accept og respekt... 6 4. Aktiv

Læs mere

Organisationsforståelse og kulturanalyse

Organisationsforståelse og kulturanalyse Institut for Marketing og Management Underviser: Mette Lund Kristensen Studium: tilvalg i marketing, branding og kommunikation, 5. Semester. Af: Kira Paulin : 05/01-2009 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Inspirationshæfte, 0. 2. klasse

Inspirationshæfte, 0. 2. klasse Inspirationshæfte, 0. 2. klasse Inspirationshæfte, 0. 2. klasse Indledning Hæftet er et inspirationshæfte lavet til lærerne i forbindelse med aktivitetskampagnen Aktiv rundt i Danmark 2008. Hæftet kan

Læs mere

Inspirationskatalog. Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger. www.skovognatur.dk

Inspirationskatalog. Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger. www.skovognatur.dk Inspirationskatalog Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger www.skovognatur.dk Sundhedsstyrelsen. Center for Forebyggelse. Adresse: Islands Brygge 67, 2300 København S. Tlf.: 7222 7764. www.getmoving.dk.

Læs mere

Temahæfte 09 spil dig på landsholdet

Temahæfte 09 spil dig på landsholdet Temahæfte 09 spil dig på landsholdet DBUs Fodboldskole Temahæfte 2009 Officielle sponsorer for DBUs Fodboldskoleaktiviteter fra leg til landshold 1 fra leg til landshold Årets Tema: SPIL dig på landsholdet

Læs mere

Historiske lege 1920erne-30erne

Historiske lege 1920erne-30erne Historiske lege 1920erne-30erne Introduktion Der har ikke altid været meget plads eller tid til at lege. Men børn har dog alligevel altid fundet ud af, hvordan de kunne lege inden for de rammer der var.

Læs mere