Rekonstruerede sandheder. Når det iscenesatte fungerer som historisk dokumentation. A f Peter Schepelern

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rekonstruerede sandheder. Når det iscenesatte fungerer som historisk dokumentation. A f Peter Schepelern"

Transkript

1 Bruno Ganz som Hitler i den omhyggeligt researchede D er Untergang (2004, instr. Oliver Hirschbiegel). Rekonstruerede sandheder Når det iscenesatte fungerer som historisk dokumentation A f Peter Schepelern Vores viden om historiske epoker, begivenheder og personer er i høj grad skabt af filmene. En uhyggeligt stor del af det, vi betragter som vores historiske viden om f.eks. det klassiske Rom, den amerikanske pionertid eller Anden Verdenskrig har vi ikke hentet ved at studere originalkilder og faghistoriske bøger, m en ved at se spændende spillefilm. Og det er nærmest en fast procedure, hver gang der kommer en stor film med historisk em ne, at historikerne vrider hæ n derne og tager sig til hovedet i forfærdelse over de friheder, som filmene så ofte tager sig over for de historiske kendsgerninger. Men så har vi heldigvis de historiske dokumentarfilm som et mere ædrueligt alternativ, der dog nu synes under forvandling. D okudram aet i ny form. Vi har været vant til, at filmmediet præsenterer et historisk stof enten som spillefilm af mere eller m indre vidtløftig karakter, svarende til de historiske romaner, eller som dokumentarfilm 75

2 Rekonstruerede sandheder The Executioner s Song (1982, M anden der ville henrettes, instr. Lawrence Schiller). af mere eller m indre pålidelig karakter, svarende til de faghistoriske bøger. På den ene side har vi fiktionsfilm som Braveheart, Gladiator og Pearl Harbor og tv-serier som Jeg, Claudius og Holocaust med deres noget frie fortolkning af det historiske. På den anden side har vi dokumentarfilm som Marcel Ophuls Le chagrin et la pitié (1969, Nabohuset) og Arnold Schwartzmans Oscar-belønnede Genocide (1982) samt tv-dokumentarisme som A World at War (1974, En verden i krig i 26 afsnit), Vietnam: A Television History (1983) og The First World War (2003, Første Verdenskrig i 10 afsnit), der markerer den traditionelle dokumentariske tilgang til et historisk emne. Der vises arkivmateriale (autentiske optagelser og fotografier, evt. andre samtidige visuelle kilder) samt interviews med vidner og/eller eksperter og ofte også opta- 7 6 gelser af autentiske lokaliteter. Man ser typisk nogle fragmenterede gamle optagelser - dem onstranter på en plads, en politiker der taler, tanks der kører frem - og får dels en voice over, der skaber sammenhæng og fortæller, hvad vi ser, dels talking heads af forskellig slags, normalt enten eksperter med forklaringer og analyser eller vidner med selvoplevede beretninger. Det er den informative, autoritative dokumentär, hvor man har en oplevelse af, at autenticiteten i den enkelte optagelse så at sige beviser sandfærdigheden i den mundtlige frem stilling, selv om det strengt taget ikke behøver være tilfældet. Men i de senere år er det blevet stadig mere almindeligt, at de historiske dokumentarfilm, eller de film der opfattes/ fungerer som historiske dokumentarfilm, nærm er sig og blander sig med fiktionsfilmens udtryksregister. Det er film, hvor der nok opereres med en kontrakt om verificerbar formidling af historiske kendsger-

3 a f Peter Schepelern ninger, men hovedsagelig skabt gennem rekonstruktion. Udgangspunktet er klart nok dokudramaet. Denne genre - eller genrehybrid - kan spores tilbage til Georges Méliés5 LAjfaire Dreyfus (1899), en nyhedsformidlingsfilm, hvor den aktuelle og stærkt kontroversielle spionsag fremstilles i form af elleve små rekonstruerede tableauer. Men dokudramaet slog for alvor igennem op gennem 70erne og 80erne, hovedsagelig i tv-regi. Her serverede man true stories, men helt igennem rekonstruerede og dramatiserede. Det var ofte - blandt andet i tv-film som Helter Skelter (1976), The A t lanta Child Murders (1985) og The Executioner s Song (1982, M anden der ville henrettes) - autentiske kriminalsager, der blev behandlet, hvad der nok hænger sammen med, at genrens litterære udgangspunkt var Truman Capotes dokum entarrom an In Cold Biood (1966, filmatiseret af Richard Brooks 1967), hvor en aktuel, journalistisk researchet mordsag blev fortalt i rom anagtig form (som det siden blev skildret i hele to biografiske spillefilm, Capote fra 2005 og Infamous fra 2006). Og det er i den sammenhæng påfaldende, at realisme ofte er knyttet til skildring af forbrydelser (jf. reality tv, en trend, der begyndte i sen- 80erne, ofte med fokus på kriminalitet). Men det var også en foretrukket form til at præsentere politiske, samfundsmæssige og samtidshistoriske em ner - på tv i den genre-skabende The Missiles ofoctober (1974, Raketterne i oktober), om Cuba-krisen, og Washington: Behind Closed Doors (1977, Bag magtens døre), om Watergate, og på film med blandt andet Silkwood (Mike Nichols, 1983), JFK (Oliver Stone, 1991) og United 93 (Paul Greengrass, 2006). Produktioner som disse var med til at lempe ved det traditionelle og rigide skel mellem fiktion og fakta, og efterhånden har dokudram aets mere elastiske sandhedsbegreb smittet af på hele dokum entarismen, og vi har gennem den sidste snes år set dokumentarfilmen nærme sig fiktion i et påfaldende omfang. Et markant og skoledannende eksempel er Errol M orris The Thin Blue Line (1988, Den uskyldige morder), der etablerede denne type flerlaget fremstilling. Også her var stoffet en autentisk kriminalsag, præsenteret med alle midler i brug - dokumentariske billeder, autentiske vidner og hypnotisk visualiserede rekonstruktioner. Det var kunstnerisk virkningsfuldt og langt fra den konventionelle dokumentarismes tørre information, men faktisk førte filmen til, at den m orddømte blev løsladt. Dokudramaet, med dets rekonstruktion af begivenheder, har således etableret sig som en sandfærdigt informerende fiktion, spændende og underholdende, men også en retvisende skildring af omstændigheder og begivenheder. Og stilen breder sig nu ind i den historiske dokumentarisme. Spørgsmålet er, hvilke konsekvenser denne form for rekonstrueret sandhed har for specielt formidling af historisk viden. Dokumentarfilmen formidler retvisende informationer, men kan den gøre det, hvis den benytter sig af iscenesatte, rekonstruerede og endda fiktive optrin og scener? Det synes publikum nu at acceptere. Og man kan se de nye dokudram a/dokum en- tar-hybridformer som vidnesbyrd om en ny, udogmatisk tilgang til formidling af historiske fakta, og de synes nu i stigende grad at blive anerkendt som dokum entariske kilder. Tv er fortsat det medium, hvor den mest ivrige hybridisering af forskellige mediestrategier og genrer finder sted. Det er blevet almindeligt at bruge dram atiserende indslag i dokumentarudsendelser om historiske emner, f.eks. på en kanal 77

4 Rekonstruerede sandheder Die Manns - Ein Jahrhundertroman (2001, Familien Mann, instr. Heinrich Breloer). Øverst: virkelighedens Ihom as Mann med datteren Elisabeth på armen. 1 midten: rekonstruktion af ballet, hvor den 5-årige Elisabeth forelskede sig for første gang. Nederst: Den virkelige Elisabeth M ann anno 2000.

5 a f Peter Schepelern Armin Mueller-Stahl som Thomas Mann i Die Manns - Ein Jahrhundertroman (2001, Familien Mann, instr. Heinrich Breloer). som Discovery. Dermed løser man det åbenbare problem, der ligger i, at historiske emner fra før 1895 af gode grunde ikke kan have dækning i autentiske filmoptagelser. Og øjensynligt sker det uden, at produktionerne m ister dokum entarisk troværdighed. Et typisk eksempel på den nye trend er Jean-François Delassus franske tv-film A usterlitz, la victoire en m archant (2006, A usterlitz - Napoléons m arch til sejr, vist på DR2 2008), en docum entaire-fiction (som den kaldes af fransk tv), hvor et traditionelt historisk emne - slaget, hvor Napoléon besejrede østrigske og russiske styrker den 2. december formidles gennem dokumentar/dokudrama-hybridformen. Selv om programmet for størstedelens vedkommende består af rekonstrueret dramatik med skuespillere, fuldstændig som i en Napoleon-film a la Sergej Bondartjuks Waterloo (1970), opfattes det alligevel som en dokumentarfilm, fordi hele det fiktions- agtige dramatiske stof er suppleret med og holdt under kontrol af klassiske dokum entarfilmtræk. Instruktøren, der har lavet en række andre lignende tv-produktioner om historiske emner, blandt andet Luther contre le pape (2004), lader voice over-fortælleren give en neutral historiker-fremstilling, ledsaget af interviews med historikere, samtidige kilder læses op som jeg-beretninger, billeder og modeller med forklaring på slagets gang vises. Alt det, man ser til slaget og Napoleon, er selvsagt dram atiserende rekonstruktioner, men præsenteret i en indfatning, så vi får en dokumentarisk oplevelse. Familiens hem m eligheder. Et andet eksempel er Heinrich Breloers stort anlagte tyske miniserie D ie M anns - Ein Jahr- 79

6 Rekonstruerede sandheder hundertroman (2001, FamUien Mann, vist på DR2 2003), der udnytter den samme teknik med stor gennemslagskraft i forbindelse med et stort historisk/kulturhistorisk stof. Ved seriens begyndelse står den aldrende Elisabeth Mann ved huset i München, hvor Mann-familien boede indtil flugten fra det nazistiske Tyskland i Den virkelige Elisabeth står ved det virkelige hus, som det ligger der i dag. På en gam mel filmoptagelse ser vi faderen, Thomas Mann, der står i haven, præcis samme sted, og tager den lille datter op. Nu - ved optagelserne omkring år viser hun rundt i det tomme hus. Der er en stemning a la Bergmans Smultronstället (1957, Ved vejs ende), et åndeagtigt besøg i fortidens lokaliteter, på sporet af den tabte tid. Herfra springer vi tilbage til 1923, og samtidig springer vi ind i den dramatiserede rekonstruktion. De unge mennesker, Elisabeths voksne søskende Klaus og Erika Mann og deres venner, holder fest i villaen, og lille Elisabeth bliver betaget af en flot, ung mand, som kysser den utrøstelige pige godnat, mens troldmanden Thomas Mann (spillet af Armin Mueller-Staehl) ser på med ironisk mine. Det er det stof, som han former til novellen Unordnung und frühes Leid (1925). Den virkelige Elisabeth kom m enterer faderens fremstilling: Die Geschichte war genau so. Elisabeth er altså til stede i en række personifikationer, på forskellige niveauer i fortællingen. Hun er der som den autentiske person, både den lille Elisabeth (i arkivoptagelsen) og den gamle Elisabeth Mann-Borgese (på det dokumentariske nutidsplan), samt, spillet af Katharina Eckerfeld, som rekonstruktionens Elisabeth (som barn) og som den fiktive Lorchen i faderens selvbiografiske novelle. Hele dette 8 0 system af autentiske, uautentiske, rekon - struerede og fiktive inkarnationer af den samme virkelige person repræsenterer hele seriens m etode, dens tilgang til det dokumentariske. Heinrich Breloer har markeret sig i tysk tv som et hovednavn i udforskningen af dokudram aets muligheder. I Einegeschlossene Gesellschaft (1987) vender han tilbage til sin gamle skole, taler m ed sine gamle kam m erater og lærere, et typisk dokumentarprojekt, men tilføjer også scener, hvor fortiden rekonstrueres ved hjælp af skuespillere. Han fortsætter med blandt andet Todesspiel (1997) om Rote Armee Fraktions bortførelse af og mord på Hanns M artin Schleyer, tysk arbejdsgiverform and og tidligere SS-officer. Han har også lavet Speer und Er (2004) om arkitekten Albert Speer og hans relationer til Hitler. Et internationalt gennembrud kom med Die Manns. I alle disse tv-film/mini-serier benytter han den dramatiserende rekonstruktion m ed skuespillere, suppleret med autentisk arkivmateriale og interviews med autentiske personer. Hermed har han skabt en variant af dokudramaet, der er synligt forankret i den traditionelle dokum entarfilm, men samtidig har fiktionsfilmens m edrivende fortælling. Serien om den tyske forfatter Thomas M ann og hans familie handler om kunstnerskæbner på randen af det tyvende århundredes katastrofer, om drifter, eksil og selvmord. D et er litteraturhistorie og sam tidshistorie i skæbnesvangert samspil. Med nazismen, eksilet og verdenskrigen som baggrund fortælles der om disse markante kunstnerpersonligheder. Man kunne have lagt hovedvægten på, at vi med Thomas, Heinrich og Klaus Mann har at gøre med henholdsvis hovedskikkelsen i første halvdel af 1900-tallets tyske litteratur samt to absolut betydelige forfattere, men det gør serien ikke, dens fokus er på privatlivets

7 a f Peter Schepelern dramaer, historien om en families forfald, som undertitlen lyder på M anns Buddenbrooks. Der er to emner, der præger Thomas personlighed i den behandlede periode (fra den midaldrende forfatter færdiggjorde hovedværket Trolddomsbjerget i 1923 og frem til hans død i 1955). Det ene, den ydre dramatiske ram m e, er nazismen, krigen og eksilet, den anden, indre psykologiske profil, som serien er mest optaget af, drejer sig om forfatterens undertrykte homoseksualitet, der spillede en stor rolle for ham, både som person og som forfatter, hvad blandt andet den berømte (og berømt filmatiserede) novelle Døden i Venedig vidner om. "Thomas havde fundet en livsform for at holde det i skak, hedder det i serien. Sønnen Klaus var anderledes åben om sin homoseksualitet og begik i øvrigt selvmord efter krigen. Selvmordene var i det hele taget påfaldende hyppige i familien. Der er ingen tvivl om, at seriens fokus på privatsfæren giver fremstillingen et godt stof, der sikrer et konstant dramatisk flow, m en samtidig er det i høj grad valgt på bekostning af andre temaer, som kunne være dyrket. Breloers mini-serie er et succesrigt eksempel på den nye hybridform, der fungerer på samme måde, som dokumentarisme har tradition for, selv om den for cirka 80 procents vedkommende består af dram a tisk rekonstruktion m ed skuespillere og kun for restens vedkommende af autentisk filmmateriale i form af historiske optagelser af medlemmer af Mann-familien, hovedsagelig Thomas M ann, samt arkivstof om den relevante periode, især interviews med vidner, dels af ældre dato, dels nye interviews, som Breloer selv har foretaget. Dertil kommer autentiske fotografier fra tiden samt autentiske lokaliteter, som de ser ud i dag. Selve fremstillingen støtter sig til autentiske kilder, især Thomas Manns dagbøger og breve, samt til den enorm e sekundærlitteratur om emnet. Der findes over tusind bøger og afhandlinger om M ann-familien. Die Manns er et mangelaget værk, hvor historie, information, fortolkning og dramatisering samles i en syntese. Publikum bliver med den valgte form underholdt med godt, effektfuldt stof (dramatiske begivenheder samt hemmeligheder om en stor kunstner), men har samtidig, gennem det indflettede dokumentariske stof - autentiske optagelser og vidneudsagn, oplevelsen af at få en sandfærdig, velunderbygget fremstilling af en af tysk kulturs hovedskikkelser. Breloer har udbygget sin doku-hybridform yderligere i dvd-udgavens tre store timelange dokumentarfilm, hovedsagelig alt det interview-stof, der blev til overs, plus mere konventionelt arkivstof. På den måde får den egentlige series dokudrama yderligere et fundam ent af historisk dokumentarisme. M anuskriptet er efterfølgende blevet udgivet i gennemillustreret udgave som bog. Karakteren af mediehybrid understreges i denne interaktion mellem virkelighed, film/tv og bog. Hvad skete der i bunkeren? Fænomenet fortsætter ind i biograffilmen med Oliver Hirschbiegels succesrige Der Untergang (2004). Nazismen, Hitler og holocaust er blandt de mest dyrkede, man kan måske undertiden tænke: mest skamredne, emner i den historiske dokumentarisme. Skildringerne er blevet en hel industri, både i fiktion og fakta og diverse sammenblandinger. Der Untergang opleves nok umiddelbart som en spillefilm, ikke mindst i kraft af biografdistributionen, men den er for så vidt historieformidling af samme kategori 81

8 Rekonstruerede sandheder W w i. b - Julia Jentsch i titelrollen i Sophie Scholl - Die letzten Tage (2005, Sophie Scholl - de sidste dage, instr. Marc Rothemund). 82 som de omtalte hybridformer. Man er nok et skridt nærmere fiktionen, men faktisk kun et lille skridt, for Der Untergang repræsenterer en ny fremstillingsform, hvor et helt igennem rekonstrueret univers alligevel lader sig opfatte som en filmisk parallel ikke til den historiske roman, men til den faghistoriske bog. Der er dokumenteret dækning for fremstillingen i hovedtræk, undertiden også i detaljer. I den forstand kan Der Untergang ses som kulminationen på en tendens, der i sin yderste konsekvens må føre til dokumentariske fremstillinger helt uden autentiske optagelser. I Der Untergang får vi til allersidst et kort autentisk klip med virkelighedens Traudl Junge, Hitlers sekretær, der som gammel dame ser en mindetavle for den henrettede m odstandskvinde Sophie Scholl - som efterfølgende blev skildret i en lignende dokudramatisk film, Sophie Scholl - Die letzten Tage (2005, Sophie Scholl - De sidste dage), utvivlsomt inspireret af Der Untergangs succes. Det går op for hende, at hun og Sophie er af samme årgang: Og i det øjeblik indså jeg, at det ikke er nogen undskyldning, at man er ung, men at man måske også havde kunnet erfare ting (Fest, Eichinger 2004: 401). Den korte optagelse stammer fra en autentisk interviewfilm, Im toten Winkel - Hitlers Sekretärin (2002, Hitlers sekretær). Historiebøger baserer traditionelt deres fremstilling på verificerbare kilder, på dokum enter (avisartikler, officielle dokum enter, dagbøger, breve, billeder, fotos, filmoptagelser). Men det gør Der Untergang også. Den er direkte baseret på to bøger, dels Der Untergang (2002) af historikeren Joachim Fest, der også har skrevet en stor Hitler-biografi (1973), dels Traudl Junges selvbiografi (Bis zur letzten Stunde, udgivet posthum t 2004, men skrevet umiddelbart efter krigen; på dansk: Til den bitre ende), altså en historisk fagbog og et førstehånds vidneudsagn. På den måde er filmen

9 a f Peter Schepelern Der Untergang (2004, instr. Oliver Hirschbiegel). seriøst historisk funderet. Fest siger om Eichingers manuskript: Han har broderet på mange detaljer og opfundet andre. Små indgreb, som måske er lidt vidtgående for en historiker, men som absolut er tilladt, ja ligefrem nødvendige, på film (Fest, Eichinger 2004: 463). Det kan da heller ikke nægtes, at film en går videre end de historiske kilder i sin dramatisering. Situationen omkring SS-manden Fegelein, der var gift med Eva Brauns søster og blev sum m arisk henrettet for forræderi, er dækket af diverse kilder (Hitler sendte bud efter den fængslede Fegelein og udsatte ham for et frygtindgydende verbalt overgreb. (...) Efter de mest nødtørftige formaliteter i en hastigt improviseret krigsretssag blev Fegelein summarisk døm t til døden, straks ført ud, stillet for en henrettelsespeloton og skudt, hedder det i lan Kershaws autoritative Hitler : Nemesis, s. 819). Men filmen har ikke belæg for scenen, hvor Braun går i forbøn for sin svoger. Alle scener, hvor Hitler og Braun er alene, er spekulation. Fests bog har en kortskitse, der viser, hvordan bunkeren var placeret på Berlin-kortet (s. 28), og en plan over selve bunkeren med nøje angivelse af, hvilke funktioner bunkerens rum havde - Hitlers kontor og soveværelse, Goebbels værelse, osv. Men denne plan ligger til grund for filmens genskabte lokaliteter. En hovedkilde for Fest er de vidnesbyrd, der foreligger fra personer, der var tilstedeværende i bunkeren, bl.a. Traudl Junge. Men det er de samme vidneudsagn, der benyttes i filmen (hvor Traudls oplevelse af begivenhederne er styrende). Der er selvfølgelig et afgørende spring fra at fiktionalisere en autentisk person (som når Ganz spiller Hitler) og til at frem stille en helt igennem fiktiv person. Men det er betegnende, at filmens væsentligste opfundne person, Peter, der fungerer som repræsentant for de femten-årige, der blev indkaldt i krigens sidste måneder, også 83

10 Rekonstruerede sandheder lægger sig tæt op ad autentiske dokum enter. Der er et foto (gengivet hos Fest, s. 38), hvor en femten-års dreng og en ældre mand har gravet sig ned i gaden og venter med pansernæver. Og der er den sidste filmoptagelse af Hitler, som viser ham hilse på en flok drengesoldater. Han kniber en af dem anerkendende i kinden, en af de få optagelser, hvor Hitler viser en form for medmenneskelig omsorg for sit folk (dog kun tilsyneladende, for han lod gladelig drenge i tusindvis ofre livet i den håbløse m odstand m od Den Røde Hær). Hos Fest hedder det: 1 løbet af sin 56 års fødselsdag den 20. april 1945 hilste Hitler i Berlin på indsatte Hitlerjungen og dekorerede nogle af dem. Under kanonernes tordenbuldren råbte han efter en kort tale: Heil! med træt stemme. Men ingen svarede (Fest 8c Eichinger 2004: 64). Filmen bruger begge visuelle dokumenter, begge scener er genskabt - jf. bogudgavens filmillustrationer. Drengen er nu den samme i begge scener, hvad han ikke var i virkeligheden. Det er selvsagt en manipulation, men uden betydning for sandhedsindholdet. Tekstens sandhed og filmens. Er fagbøgernes skildring af Hitlers og Det Tredje Riges undergang - som f.eks. Fests eller Kershaws bøger om Hitler - mere autentiske i deres sproglige fremstilling end Der Untergangs audiovisuelle iscenesættelse? Filmmediet kan, som det ofte ses i historiske film, bearbejde materialet på en dramaturgisk effektfuld måde, så det afviger fra de foreliggende kendsgerninger. Men det samme kan forekomme i faghistoriske bøger, hvor der også finder en fortolkning sted, et udvalg af data, der danner en bestemt fremstilling, som oftest kunne være anderledes, hvis der blev lagt vægt på andre data og andre kilder. 84 Der har været en uberettiget tendens til at betragte den faglitterære fremstilling som principielt mere neutral og sagligt funderet end den fagfilmiske fremstilling (som man kunne kalde dokumentarfilmens fremstillingsform). For historikerens faglitterære frem stilling er også netop en fremstilling, en formidling af udvalgte og beskrevne omstændigheder, ikke virkeligheden selv. På den baggrund kan man argumentere for, at en filmisk rekonstruktion kan være lige så sand - dvs. lige så underbygget af research i autentiske kilder og verificerede data - som den faglitterære fremstilling. Det er klart, at Bruno Ganz er en anden person end Adolf Hitler, og at optagelserne af Ganz i en dekoration, der ligner førerbunkeren under Reichskanzlei i Berlin, ikke er en autentisk dokum entation af den virkelige Hitler i den virkelige bunker. Men det er vigtigt at huske på, at en historikers fremstilling ikke nødvendigvis er mere autentisk. D en er bygget på et kildemateriale, som kan underkastes kontrol (via et noteregister, hvad film af gode grunde ikke har tradition for), m en strengt taget kan Bruno Ganz Hitler være et lige så velunderbygget portræ t af den autentiske person som Fests eller Kershaws Hitler. For den H itler, der optræder hos Kershaw eller Fest er jo heller ikke den rigtige Hitler, m en kun en konstruktion, en rekonstruktion - bare i ord. Uafviseligt ægte er kun ord fra hans breve og taler (og dem kan filmen lige så vel benytte). En nylig dokudramatisk tv-produktion i to dele, Christian Duguays canadiske Hitler - The Rise ofevil (2003), m ed Robert Carlyle i titelrollen, havde oprindelig Ian Kershaw som konsulent, men han trak sig, utvivlsomt fordi filmens fremstilling afveg for m eget fra de historiske kendsgerninger. Filmen har f.eks. en dramatisk scene, hvor Helene Hanfstaengl forhindrer

11 a f Peter Schepelern Hitler i at skyde sig efter det fejlslagne kup i 1923, mens Kershaw gør opmærksom på, at der findes intet belæg for senere forlydender om, at man m åtte forhindre ham i at begå selvmord (Kershaw 2001a: 211). Kershaw var til gengæld konsulent på konventionelle dokumentarserier som BBCminiserierne The Nazis: A Warningfrom History (1997) og Auschwitz: The Nazis and the Final Solution (2005), der har den traditionelle blanding af arkivoptagelser og interviews med vidner og historikere - men, interessant nok, også med et stadigt islæt af rekonstruktion (utvivlsomt fordi der mangler arkivstof om holocaust). Joachim Fest var i sin tid medinstruktør på en historisk dokumentär, Hitler - eine Karriere (1977), baseret på hans H itlerbiografi, hvor der udelukkende benyttes historisk arkivmateriale. Her er alt, vi ser, autentisk, m en det skaber ikke nødvendigvis en mere korrekt og dækkende skildring af stoffet. D e autentiske optagelser viser typisk officielle begivenheder eller tilfældige private øjeblikke, men meget sjældent de afgørende begivenheder. Desuden fremviser de autentiske optagelser ofte en iscenesat virkelighed (Hitler vidste godt, at hans taler blev filmet) - og er således ikke helt så autentiske (i betydningen: uafhængige af filmoptagelsen), dels er der en tendens til, at de autentiske optagelser, der foreligger, kommer til at styre fremstillingen, således at de (ofte store) dele af virkeligheden, der ikke er dækket af autentiske optagelser, ikke bliver tilgodeset i fremstillingen i samme omfang. Man kan se det sådan, at brugen af rekonstruktion som historisk dokum entarisme er et symptom på, at man efterhånden er blevet klar over, at den litterære fremstilling ikke nødvendigvis er et mere objektivt medium end filmfortællingen. Det er selvsagt stadig relevant at skelne mellem autentisk materiale og rekonstruktion, men som informationskilde er de autentiske dokum enter (tekster, billeder, filmoptagelser) ikke nødvendigvis mere oplysende end filmiske rekonstruktioner. Sådan opleves det i hvert fald af det almene publikum, mens faghistorikere nok fortsat vil være mere skeptiske. Man kan se det som den klassiske, respektable dokumentarismes undergang - eller som en påkrævet justering af et forældet objektivitetsideal. I hvert fald vidner hybridproduktioner (med den historiske research i orden) som Austerlitz, Die Manns og Der Untergang om, at rekonstruktionen har fået troværdighed som dokum entarisk udsagn. Litteratur Breloer, Heinrich og Konigstein, Horst (2001). Die Manns - Ein Jahrhundertroman. Frankfurt/Main, S. Fischer Verlag. Fest, Joachim (2003). Der Untergang. Hitler und das Ende des dritten Reiches. Eine historische Skizze. Hamburg, Rowohlt Taschenbuch Verlag. Citeret fra Fest og Eichinger (2004) Fest, Joachim C. og Eichinger, Bernd (2004). Der Untergang - Das Filmbuch. Hamburg, Rowohlt Taschenbuch Verlag. lunge, Traudl (2004). Til den bitre ende. København, Lindhardt & Ringhof. Kershaw, lan (2001a). Hitler : Hubris. London, Penguin Books. Kershaw, lan (2001b). Hitler : Nemesis. London, Penguin Books. 85

Fire nye tyske film om nazismen

Fire nye tyske film om nazismen Fire nye tyske film om nazismen af mag. art. Bo Torp Pedersen - et studiemateriale fra Kirke og Film, december 2008 www.kirkeogfilm.dk Manuskript: Bo Torp Pedersen Layout: Arne Kristophersen Må kun udleveres

Læs mere

DET DRAMATISKE MÅSKE:

DET DRAMATISKE MÅSKE: DET DRAMATISKE MÅSKE: Det dramatiske tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Reinhard Heydrich bødlen  Vejledning Lærer Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer Reinhard Heydrich bødlen Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS-Hitlers elite Udsendelse 3: Reinhard Heydrich bødlen. --------------------------------------------------------------------------

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk 6. Jeg fortryder intet Hitler var begejstret for Leni Riefenstahls film om nazismen.

www.cfufilmogtv.dk 6. Jeg fortryder intet Hitler var begejstret for Leni Riefenstahls film om nazismen. Leni Riefenstahl filminstruktøren Filmen indgår i en serie med 5 titler under overskriften Hitlers kvinder Udsendelse 2: Leni Riefenstahl - filminstruktøren ------------------------------------------------------------------

Læs mere

Lektionsplan: Drengen i den stribede pyjamas

Lektionsplan: Drengen i den stribede pyjamas Lektionsplan: Drengen i den stribede pyjamas Lektionsplan Modul Indholdsmæssigt fokus Færdighedsmål Læringsmål Undervisningsaktivitet Tegn på læring 1 (1/3 lektion) 2 (1 2/3 lektioner) 3 4 Introduktion

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

BO TAO MICHAELIS (RED) DEN KRIMINELLE NOVELLE DANSKLÆRERFORENINGEN

BO TAO MICHAELIS (RED) DEN KRIMINELLE NOVELLE DANSKLÆRERFORENINGEN BO TAO MICHAELIS (RED) DEN KRIMINELLE NOVELLE DANSKLÆRERFORENINGEN Stefan Brockhoff Kriminalromanens ti bud En kriminalroman er et spil. Et spil mellem romanens enkelte figurer og et spil mellem forfatteren

Læs mere

ET TYSK LIV GOEBBELS SEKRETÆR

ET TYSK LIV GOEBBELS SEKRETÆR ET TYSK LIV GOEBBELS SEKRETÆR En dokumentarfilm af C. KRÖNER, O.S. MULLER, R. SCHROTTHOFER og F. WEIGENSAMER UNDERVISNINGSMATERIALE Fag: Historie, tysk, filosofi og mediefag Niveau: Gymnasiale uddannelser

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Hjemsøgelse. Hjemsøgelse. Jenny Erpenbeck. Jenny Erpenbeck

Hjemsøgelse. Hjemsøgelse. Jenny Erpenbeck. Jenny Erpenbeck GRAFIK & BILLEDE UDARBEJDELSE AF BOGOMSLAG er født i Østberlin i 1967. Hun har høstet stor anerkendelse som forfatter, hendes romaner har vundet flere litterære priser og er I det østlige Tyskland ankommer

Læs mere

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Iscenesættelse: Kamilla Bach Mortensen Manuskript: Kamilla Bach Mortensen og de medvirkende Medvirkende: Rebekka Owe og Christine Sønderris Instruktørassistent: Stine

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Den buddhistiske tilflugt

Den buddhistiske tilflugt Den buddhistiske tilflugt Af Merete Boe Nielsen Tilflugt handler om, hvor vi søger vores lykke, og begrebet er grundlæggende i buddhismen. Det gælder for alle buddhister, ligegyldig hvilken buddhistisk

Læs mere

Tavshedens labyrint - elevark

Tavshedens labyrint - elevark Tavshedens labyrint - elevark Mål I dette materiale skal I: Analysere filmen og tage stilling til vold på film. Diskutere og tage stilling til, hvordan man skal straffe efter krige og konflikter, eller

Læs mere

Skriftlig opgave. Reklamefilm

Skriftlig opgave. Reklamefilm Skriftlig opgave Reklamefilm Materiale Tekst 1. Thomas Nielsen: Her er årets værste tv-reklamer, Søndags-Avisen 16.-18. december 2011. Tekst 2. Thomas Nielsen: Søren Fauli: Had er ikke dårligt, Søndags-Avisen

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Gob Squad: Gob Squad s Kitchen 16. - 18. maj 2009

Gob Squad: Gob Squad s Kitchen 16. - 18. maj 2009 Gob Squad: Gob Squad s Kitchen 16. - 18. maj 2009 Gob Squad s Kitchen tager udgangspunkt i en af Andy Warhol s film, Kitchen. Der sker næsten intet i filmen, men alligevel indfanger den 60 ernes hedonistiske

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Vejledning til arbejde bogen Monster.

Vejledning til arbejde bogen Monster. Vejledning til arbejde bogen Monster. Monster, Patrick Ness, Gyldendal, 2015 Dansk 7. 10. klasse Kompetence og læringsmål Der arbejdes med Kompetenceområdet Fortolkning og derunder færdigheds- og vidensmålene

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

På websitet til Verden efter 1914 vil eleverne blive udfordret, idet de i højere omfang selv skal formulere problemstillingerne.

På websitet til Verden efter 1914 vil eleverne blive udfordret, idet de i højere omfang selv skal formulere problemstillingerne. Carl-Johan Bryld, forfatter AT FINDE DET PERSPEKTIVRIGE Historikeren og underviseren Carl-Johan Bryld er aktuel med Systime-udgivelsen Verden efter 1914 i dansk perspektiv, en lærebog til historie i gymnasiet,

Læs mere

Min historie. Fra 12 år

Min historie. Fra 12 år Min historie Fra 12 år 3. Intro til læreren 4. Video og øvelse 1 Spring i tid og rum 7. Video og øvelse 2 Lav en dokumentar om livet på et asylcenter 10. Video og øvelse 3 Lav din egen livsfortælling Intro

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

P.S. Krøyer - sikken fest!

P.S. Krøyer - sikken fest! Pædagogisk vejledning P.S. Krøyer - sikken fest! Tema: billedkunst, kulturhistorie, kunsthistorie, biografi Fag: Dansk, billedkunst som valgfag Målgruppe: 8-10. Klasse Hip, hip, hurra, billedet er fra

Læs mere

Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den.

Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 9. marts 2014 Kirkedag: 1.s.i fasten/b Tekst: Luk 22,24-32 Salmer: SK: 614 * 698 * 199,1-4 * 199,5+6 * 679,1 LL: 614 * 698 * 624 * 199,1-4 * 199,5+6 *

Læs mere

INSPIRATIONSMATERIALE

INSPIRATIONSMATERIALE INSPIRATIONSMATERIALE BANG - Thomas Bang i Esbjerg Kunstmuseums samling INSPIRATION TIL UNDERVISERE I FOLKESKOLEN - Hans værker er overvældende og svære at finde mening i, men et eller andet inviterer

Læs mere

DR og Bornedal har ændret vores syn på 1864

DR og Bornedal har ændret vores syn på 1864 HistorieLab http://historielab.dk DR og Bornedal har ændret vores syn på 1864 Date : 11. marts 2015 En ny undersøgelse fra HistorieLab viser, at Ole Bornedals TV-serie om 1864 på flere områder har ændret

Læs mere

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale Undervisningsmateriale Udskoling og ungdomsuddannelser Omer Fast Present Continuous 24/9 2016-8/1 2017 Dette undervisningsmateriale omhandler den israelsk-fødte og nu tyskbosatte kunster, Omer Fasts udstilling

Læs mere

Analyse af filmen Thirteen Days fiktion som historieformidling

Analyse af filmen Thirteen Days fiktion som historieformidling Analyse af filmen Thirteen Days fiktion som historieformidling Af H.C. Christiansen og Gitte Rose Undervisningsmateriale til 7-10 klasse (Dansk, Samfundsfag og Historie) Thirteen days er et såkaldt dokudrama,

Læs mere

Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet

Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet 9. juni 2015 Pressemeddelelse Forskning og Formidling Formidling 41 20 60 16 Henrik.Schilling@natmus.dk Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet Nationalmuseet åbner 19. juni sin store

Læs mere

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale 360 Undervisningsmateriale Dansk / Drama / Samfundsfag / Billedkunst Elevernes eksemplar E n f o r e s t i l l i n g a f : N i l s P. M u n k, A n d e r s V a l e n t i n u s D a m o g L a r s D a m m

Læs mere

De hvide mænd - af Kenneth Bøgh Andersen

De hvide mænd - af Kenneth Bøgh Andersen Viborg, december 2009 Du er nøjagtig, hvad dette samfund behøver Kenneth Bøgh Andersens De hvide mænd er noget så sjældent som en nyere science-fiction-ungdomsroman. Forfatteren kalder selv bogen for en

Læs mere

Af Thea 6. kl. 22/5 Coco Chanel

Af Thea 6. kl. 22/5 Coco Chanel Af Thea 6. kl. 22/5 Chanel Coco Indledning Coco Chanel var en af det 20. århundredes mest berømte modeskabere. Hun grundlagde det franske modehus Chanel, der især er kendt for parfumen Chanel No 5 og cocktail-kjolen,

Læs mere

Uge Emne Aktivitet, materialer og tekster Faglige mål

Uge Emne Aktivitet, materialer og tekster Faglige mål Skoleåret 2011/12 Uge Emne Aktivitet, materialer og tekster Faglige mål Essay-skrivning Bogsystemet, dansk i dybden * kendskab til genrens særlige kendetegn gennem analyse, bearbejdning og produktion og

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Maria Nurowska: Min ven forræderen www.ellekar.dk. Dansk Bibliotekscentrals vurdering af bogen

Maria Nurowska: Min ven forræderen www.ellekar.dk. Dansk Bibliotekscentrals vurdering af bogen Maria Nurowska: Min ven forræderen Dansk Bibliotekscentrals vurdering af bogen Min ven forræderen Hjem DHF Aktuelt Bøger Temaer Sjov Junior Links Nyhedsbrev Om siten Sponsor Marked SKALK Søg [sitemap]

Læs mere

Den 2. verdenskrig i Europa

Den 2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: Den 2. verdenskrig i Europa Den 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet et par dage før, nemlig den 5. maj

Læs mere

I de magiske fortællinger kan alt ske, men alligevel har selv magiske fortællinger deres eget univers. For dem af jer, der læser fantasy, ved I, at

I de magiske fortællinger kan alt ske, men alligevel har selv magiske fortællinger deres eget univers. For dem af jer, der læser fantasy, ved I, at Kære 8.b. Tak for jeres breve. Jeg blev glad for at høre, at I kunne lide bogen, selv om de fleste af jer også synes, at slutningen er underlig. Det skal jeg forklare senere. Når jeg sætter mig ned for

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

Andrzej Wirth og Thomas Martius: Las Venice 5. - 6. april 2005

Andrzej Wirth og Thomas Martius: Las Venice 5. - 6. april 2005 Andrzej Wirth og Thomas Martius: Las Venice 5. - 6. april 2005 Ordet "Island" flakser med mellemrum henover væggene i Kanonhallens foyer. Den ene ende er fyldt med caféborde, som publikum sidder ved. Bagved

Læs mere

Forlaget BB KULTUR. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor.

Forlaget BB KULTUR. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor. Med afsløring af de psykologiske spil, der spilles i familien og på arbejdspladsen. Forlaget BB KULTUR 1 KOPI eller ÆGTE Bodil Brændstrup, 2009

Læs mere

Skolemateriale ZAPPA på Teater Vestvolden

Skolemateriale ZAPPA på Teater Vestvolden Skolemateriale ZAPPA på Teater Vestvolden TEATER Dette skolemateriale består af korte artikler, skrevet af nogle af de medvirkende bag Teater Vestvoldens og Maskens forestilling Zappa. Artiklerne fortæller

Læs mere

Finn Rowolds tale i forbindelse med festaftenen i anledning af Finns afgang som formand for Dansk-Tysk-Selskab gennem 27 år

Finn Rowolds tale i forbindelse med festaftenen i anledning af Finns afgang som formand for Dansk-Tysk-Selskab gennem 27 år Finn Rowolds tale i forbindelse med festaftenen i anledning af Finns afgang som formand for Dansk-Tysk-Selskab gennem 27 år Først og fremmest vil jeg sige tak, tak for de mange smukke ord fra Per og Inger

Læs mere

Den lukkede bog LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen.

Den lukkede bog LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. OPGAVR TIL Den lukkede bog NAVN: Før du læser bogen OPGAV 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. OPGAV 2 Instruktion: Læs her om de vigtigste personer i første del. Personerne: Frederikke Romanens

Læs mere

4. søndag efter trinitatis I Salmer: 403, 598, 313, 695, 599, 696

4. søndag efter trinitatis I Salmer: 403, 598, 313, 695, 599, 696 4. søndag efter trinitatis I Salmer: 403, 598, 313, 695, 599, 696 De sidste par uger har der kørt en serie på dr2 med titlen i følelsernes vold, her bliver der i hvert afsnit sat fokus på én bestemt følelse

Læs mere

Historiebrug. Historiekultur og -brug. Date : 1. oktober 2014

Historiebrug. Historiekultur og -brug. Date : 1. oktober 2014 HistorieLab http://historielab.dk Historiebrug Date : 1. oktober 2014 I en række blogindlæg vil Jens Aage Poulsen præsentere de tre hovedfokusområder for de nye læringsmål i historiefaget. Det første indlæg

Læs mere

Uv-materiale til I bølgen blå klasse

Uv-materiale til I bølgen blå klasse Uv-materiale til I bølgen blå 7.-10. klasse Sol og ungdom en konstruktion En flok børn løber mod havet. Det er sommer, og solen skinner, så man næsten bliver blændet. Børnenes kroppe er stærke, og lyset

Læs mere

1. Lav en indre og ydre karakteristik af Kathrin. Husk at inddrage det, du får at vide mellem linjerne.

1. Lav en indre og ydre karakteristik af Kathrin. Husk at inddrage det, du får at vide mellem linjerne. OPGAVER TIL ROMANEN side 9 33 1. Lav en indre og ydre karakteristik af Kathrin. Husk at inddrage det, du får at vide mellem linjerne. 2. Lav en karakteristik af Emma Aren (farmor) jævnfør ovenstående.

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. 1 Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde:»det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul,

Læs mere

F-modul 1: Faglitteraturens genrer

F-modul 1: Faglitteraturens genrer F-modul 1: Faglitteraturens genrer Genre [sjangre] betyder egentlig slægt. Når vi har med tekster at gøre, er der tekster der kan grupperes efter nogle fælles træk. De er med andre ord i slægt med hinanden.

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Tegn på læring til de 4 læringsmål

Tegn på læring til de 4 læringsmål Plot 6, kapitel 1 At spejle sig Side 10-55 Oplevelse og indlevelse fase 1 Eleven kan læse med fordobling at læse på, mellem og bag linjerne Eleven kan udtrykke en æstetisk s stemning måder at udtrykke

Læs mere

Fag: Dansk Niveau: 6. 10. klasse Emne: Filmens temaer og filmfaglige vinkler

Fag: Dansk Niveau: 6. 10. klasse Emne: Filmens temaer og filmfaglige vinkler Foto: Scanbox Fag: Dansk Niveau: 6. 10. klasse Emne: Filmens temaer og filmfaglige vinkler Formål: Udvikle et nuanceret ord- og begrebsforråd Fremlægge og formidle stof Analysere og forstå brugen og betydningen

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Prædiken til 2. søndag i advent Tekster: Esajas Bog11, Romerbrevet 15,4-7 - Lukasevangeliet 21,25-36

Prædiken til 2. søndag i advent Tekster: Esajas Bog11, Romerbrevet 15,4-7 - Lukasevangeliet 21,25-36 Prædiken til 2. søndag i advent 2016. Tekster: Esajas Bog11,1-10 - Romerbrevet 15,4-7 - Lukasevangeliet 21,25-36 Salmer: 74: Vær velkommen 78: Blomstre som 86: Hvorledes skal jeg møde -- 274: Rejs op dit

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer Titel Castet og berømt Stjerner i børnehøjde Hvor langt vil du gå for at blive stjerne? Denne vejledning bringer debatten ind i dit klasseværelse. Hvad vil det sige at være stjerne, og hvilke konsekvenser

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

SmartDox film om Middelalderen

SmartDox film om Middelalderen SmartDox film om Middelalderen v. Kasper Bøg Undervisningsforløb for 6. 10. klasse Odense Bys Museer, 2012 Indhold Introduktion... 2 Forløb... 3 Research og inspiration... 4 Lidt om Dokumentarfilm... 4

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Historie Klasse: 8.b Lærer: Jytte Pedersen Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Historie Klasse: 8.b Lærer: Jytte Pedersen Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Historie Klasse: 8.b Lærer: Jytte Pedersen Fagområde/ emne Periode Mål Eleverne skal have kendskab til : Kildekritik 33-34 Hvordan man forholde sig kildekritisk til tekster mm Fra

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

mimi olsen neel schucany Filmisk litteratur historie Gyldendal

mimi olsen neel schucany Filmisk litteratur historie Gyldendal Filmisk litteratur historie mimi olsen neel schucany Gyldendal eksempel Krig og mellemkrigstid Ekspressionisme 1914-1945 Ismer fra ca. 1905-1925 I perioden under og efter 1. verdenskrig finder vi en mangfoldighed

Læs mere

Prædiken til 9. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang Salmer:

Prædiken til 9. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang Salmer: 1 Prædiken til 9. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang Salmer: 403 Denne er dagen 683 Den nåde som vor Gud har gjort 370 Menneske din egen magt 69 Du fødtes på jord Nadververs: 412 v. 56 af Som vintergrene

Læs mere

Junior. A-klassen 2009/10. Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus

Junior. A-klassen 2009/10. Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus Fælles mål: Store Claus og Lille Claus: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

et undervisningsforløb

et undervisningsforløb et undervisningsforløb Her skal du arbejde med en af tidens helt store fortællinger, nemlig Lene Kaaberbøls Skammerens datter. Forløbet er som en tretrinsraket: Først skal du læse begyndelsen af romanen

Læs mere

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK.

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget dansk og plan 3. forløb, der dækker 5.- 6.- klassetrin. Derfor vil der være emner,

Læs mere

LENE KAABERBØLS HØG AAGAARD SVANEKIER

LENE KAABERBØLS HØG AAGAARD SVANEKIER LENE KAABERBØLS HØG AAGAARD SVANEKIER Vildheks et undervisningsforløb Du skal til at arbejde med bogen Ildprøven. Den er første bind i serien om Vildheks af Lene Kaaberbøl. Den har illustrationer af Anders

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Liebe und Freundschaft. Das dritte Reich Verantwortung und Schuld. Ost-Westdeutschland. Titel 9. Titel 10.

Undervisningsbeskrivelse. Liebe und Freundschaft. Das dritte Reich Verantwortung und Schuld. Ost-Westdeutschland. Titel 9. Titel 10. Undervisningsbeskrivelse Termin Aug 2011 jun 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium Stx Tysk fortsættersprog LS 2im tyf B2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Thomas Ry anbefaler: BogCafé, Vejen 19-02-15. Fagbøger: 94.41 Jacob Kronika: Berlins undergang. Dagbog fra Det Tredje Riges fald. 2015. 318 s.

Thomas Ry anbefaler: BogCafé, Vejen 19-02-15. Fagbøger: 94.41 Jacob Kronika: Berlins undergang. Dagbog fra Det Tredje Riges fald. 2015. 318 s. Thomas Ry anbefaler: Fagbøger: 94.41 Jacob Kronika: Berlins undergang. Dagbog fra Det Tredje Riges fald. 2015. 318 s. Den danske journalist og redaktør, Jacob Kronika, oplevede Berlins undergang som korrespondent

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

INPUT 2016 Calgary International konference for public service-producenter og -broadcastere

INPUT 2016 Calgary International konference for public service-producenter og -broadcastere INPUT 2016 Calgary International konference for public service-producenter og -broadcastere Input-konferencen er en lækker bouillonterning af international public service-inspiration for tvfolk! Konferencen

Læs mere

INSPIRATION TIL LITTERATURSAMTALE I KLASSEN OM

INSPIRATION TIL LITTERATURSAMTALE I KLASSEN OM INSPIRATION TIL LITTERATURSAMTALE I KLASSEN OM KEVINS HUS I litteratursamtalen får eleverne mulighed for at fortælle om deres oplevelse af bogen samtidig med at de hører om deres klassekammeraters. Samtalen

Læs mere

Thomas Ry anbefaler: BogCafé, Vejen 22-01-15. Clemens J. Setz: Kærligheden på Mahlstädterbarnets tid. Noveller. 2014. 281 s.

Thomas Ry anbefaler: BogCafé, Vejen 22-01-15. Clemens J. Setz: Kærligheden på Mahlstädterbarnets tid. Noveller. 2014. 281 s. Thomas Ry anbefaler: Clemens J. Setz: Kærligheden på Mahlstädterbarnets tid. Noveller. 2014. 281 s. Sælsomme og meget anderledes noveller, som forfatteren i 2011 modtog Leipzig-bogmessens pris for, en

Læs mere

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen kom til verden på familiens gård Rungstedlund i Nordsjælland som Karen Christenze Dinesen, et barn af en aristokratisk+ borgerlig familie. 1 Wilhelm

Læs mere

Efteruddannelsestur til International Documentary Festival Amsterdam (IDFA).

Efteruddannelsestur til International Documentary Festival Amsterdam (IDFA). Efteruddannelsestur til International Documentary Festival Amsterdam (IDFA). Sine Marianne Christensen Klipper DR Danmark Tidsperiode: 22.-25. november 2012 Formål: Hvert år i november omdannes Amsterdams

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution VUC Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Tysk valgfag HF Tysk fortsættersprog

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering på Margrethe Reedtz Skolen 2014 Afviklet på Margrethe Reedtz Skolen i marts 2014 Spørgsmål af Anette Næsted Nielsen og Morten Mosgaard Tekst og grafik af Morten Mosgaard Ryde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) STX Dansk A Peter Balmer Hold 1.i

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Filmfortællinger med lyd

Filmfortællinger med lyd Beskrivelse af workshoppen Hvordan kan en honningmelon bruges til at lave lyden af et fald? Hvorfor bruger man musik i en film? Hvordan får man en skov til at lyde som en skov? Og hvad er det egentligt

Læs mere

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Først vil jeg takke

Læs mere

Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb.

Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb. 1 Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb. 749 I østen stiger solen op 448 fyldt af glæde 396 Min mund og mit hjerte 443 Op til Guds hus vi gå Knud Jeppesen 468 v. 45 af O Jesus på din

Læs mere

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet. Undervisningsvejledning

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet. Undervisningsvejledning NÅR KASTASTROFEN RAMMER Jonathan Hyams/Red Barnet Undervisningsvejledning indhold 3 4 TIL UNDERVISEREN hvad skal man være opmærksom på? 4 information til forældre 5 målgruppe, tidsforbrug og anvendelse

Læs mere

Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en

Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en 1 Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens

Læs mere

METODER I FAGENE. - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an?

METODER I FAGENE. - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an? METODER I FAGENE Hvad er en metode? - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an? - Hvordan man går frem i arbejdet med sin genstand (historisk situation, roman, osv.) Hvad er

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Workshop om Analyserende artikler. Digitale opgaver Forsøg med skriftlig dansk hf

Workshop om Analyserende artikler. Digitale opgaver Forsøg med skriftlig dansk hf Workshop om Analyserende artikler Digitale opgaver Forsøg med skriftlig dansk hf Program Om analyserende opgaver med digitale tekster Eksempel på digital tekst Gruppearbejde: a) Analyse af digitalt eksempel

Læs mere

Årsplan for 4.b i historie 2013/2014

Årsplan for 4.b i historie 2013/2014 Årsplan for 4.b i historie 2013/2014 Formålet for faget: Formålet med undervisningen i historie er at styrke elevernes historiebevidsthed og identitet og øge deres lyst til og motivation for aktiv deltagelse

Læs mere

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne.

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. marts 2015 Kirkedag: Mariæ bebudelse/a Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: SK: 106 * 441 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 LL: 106 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 Der findes

Læs mere

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen.

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen. 1. Hansen, Jensen og Sørensen er enten læge, advokat eller skolelærer. Skolelæreren, der er enebarn, tjener færrest penge. Sørensen, der er gift Hansen's søster, tjener mere end advokaten. Hvilket arbejde

Læs mere

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov?

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Kortfattet indføring i ophavsretten for teateramatører DATS landsforeningen for dramatisk virksomhed Jernbanegade

Læs mere

Musikvideo I undervisningen

Musikvideo I undervisningen Musikvideo I undervisningen Definition af musikvideoen Man kan ikke uden videre karakterisere billedsidens stil efter den ledsagende rockmusiks stilart. Det skyldes at visuel stil er noget ganske andet

Læs mere