Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009"

Transkript

1 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, Side 1 af 53

2 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for Børn og Unge arbejder bl.a. med børn og unges internetsikkerhed via oplysning og guidelines til forældre, lærere og børn. På den årlige kampagnedag Sikker Internet Dag sættes der fokus på den ansvarlige brug af internettet og mobiltelefonen blandt børn og unge. Vi har i undersøgelsen undersøgt børn og unges brug af internettet og mobiltelefonen med særligt fokus på, hvordan de behandler egne og hinandens informationer og billeder på forskellige medier. Undersøgelsen har henvendt sig til børn i alderen 9-16 år. Hvis de adspurgte forældre har haft flere børn i alderen 9-16 år, så har vi i undersøgelsen bedt om, at forældrene har ladet det barn, der senest har haft fødselsdag besvare skemaet. Vi har gjort opmærksom på, at det har været vigtigt, at barnet har besvaret samtlige spørgsmål. Der er herudover også gjort opmærksom på, at det har været vigtigt, at barnet har fået ro til selv at svare på spørgsmålene. De deltagende børns besvarelser er garanteret anonyme og alle besvarelser behandles fortroligt. Resultaterne for undersøgelsen offentliggøres den 10. februar på Sikker Internet Dag Side 2 af 53

3 Talmaterialet er i tabellerne testet for signifikans, hvilket vil sige, at talmaterialet er testet for markante afvigelser fra det forventelige. Der er anvendt to signifikans testformer, Chi 2 -test og t-test, og ved begge metoder er anvendt et konfidensinterval på 95%. Hvis der optræder signifikante afvigelser i forbindelse med Chi 2 -test i tabelmaterialet er dette markeret med et + eller et - som fodnote. Hvis + angives, er det fordi tallet er signifikant højere end totalen på basen, og hvis - vises, er det fordi tallet er signifikant lavere end tallet målt på basen. I Chi 2 -testen er tallene testet i forhold til de uvejede tal. Hvis der optræder signifikante afvigelser i forbindelse med t-test, så er dette i tabelmaterialet angivet med bogstaver under tallene. Hvis der i kolonne G under et tal er angivet et H, så betyder dette, at tallet i kolonne G afviger signifikant fra tallet i kolonne H. I t-testen er tallene testet i forhold til vejede tal. At et konfidensinterval er valgt til 95% betyder, at den sande værdi ligger i et interval på plus minus 2,5%. Afvigelser fra denne teori fanges af de to testmetoder. På de efterfølgende sider optræder grafiske fremstillinger af spørgsmålene i undersøgelsen, evt. med nogle kommentarer. Ofte vil der være naturlige signifikante afvigelser i det tilhørende tabelmateriale, hvilket dog ikke hver gang vil blive kommenteret. I øvrigt henvises der til det omfattende tabelmateriale for det nøjere studie af undersøgelsen. I tabelmaterialet er der desuden krydset ud på hvilke 12 primærmedier, der er tale om, samt om der er tale om Heavy user eller Light user. Side 3 af 53

4 Sp.3 Hvor ofte bruger du internettet? Base (n): Heavy user (NET): 87% 56% I tabelmaterialet er der signifikante forskelle på de enkelte aldersgrupper. I aldersgruppen år benytter 8 af disse unge internettet hver dag. I den yngste aldersgruppe, de 9-10 årige, benytter 19% internettet hver dag. I undersøgelsen er der ingen geografiske forskelle på disse iagttagelser % Light user (NET): 13% Hver dag Næsten hver dag Mindst 1 gang om ugen 2% Et par gange om måneden 1 gang om måneden Sjældnere end 1 gang om måneden Aldrig Ved ikke Side 4 af 53

5 Sp.4 Hvor lang tid er du ca. på internettet pr. gang? Heavy user (NET): 9-10 år: 59% år: år: 78% 5 4 Light user (NET): 9-10 år: 37% år: 27% år: 18% 38% 35% Under 5 minutter 2% 3% 2% 13% 8% 6% 5-9 minutter minutter 21% 16% minutter 23% minutter 18% 29% 25% 11% 26% 1-2 timer Mere end 2 timer 3% 4% 3% 4% Ved ikke 9-10 år (n=370) år (n=583) år (n=575) Side 5 af 53

6 Sp.5 Har du en mobiltelefon? 10 98% 99% I undersøgelsen er der 94% af de adspurgte, der har mobiltelefoner % I den yngste aldersgruppe er 81% indehavere af en mobiltelefon, og i den ældste aldersgruppe er 99% indehaver af en mobiltelefon. 7 Der er mindre geografiske forskelle i ejerskabet af en mobiltelefon % 1 Ja 2% Nej 1% 9-10 år (n=370) år (n=583) år (n=575) Side 6 af 53

7 Sp.5a Har du en profil på internettet? % 86% 72% I tabelmaterialet ses de naturlige signifikante forskelle på aldersgrupperne. De ældre aldersgrupper har signifikant flere profiler på nettet. Mindre forskelle geografisk, men Storkøbenhavn har flere profiler på nettet end de øvrige geografiske områder i landet % 3 26% % 2% 1% Ja Nej Ved ikke 9-10 år (n=370) år (n=583) år (n=575) Side 7 af 53

8 Sp.5b Hvor har du en profil på internettet? Base: Har en profil på internettet (n=948) Facebook 73% MSN 59% Arto 41% YouTube Habbo Hotel 2 25% I tabelmaterialet er der både køns- og aldersmæssige signifikante forskelle. Spil- sites GoSupermodel Skum MySpace 9% 8% 17% 17% Flere piger er på MSN end drenge og drengene er mere på spilsites end pigerne er. Harbbo Hotel er klart mest populært hos de yngre, og Facebook er klart mest populært blandt den ældste aldersgruppe. Netstationen NationX 3% 3% Facebook er signifikant mere populært i Storkøbenhavn end i den øvrige del af landet. Vix 1% Andre steder 2 Ved ikke Side 8 af 53

9 10 Sp.6 Bruger du disse indstillinger (Privacy settings) på din profil på internettet til at kontrollere, hvem der kan se billederne på din profil? Base: Har en profil på internettet 9 8 I tabelmaterialet er der nogle naturlige signifikante forskelle % 56% Dels er pigerne mere til privacy settings end drengene er, og dels er den yngste aldersgruppe signifikant mere til ved ikke hvordan man gør omkring Privacy settings % 3 28% 3 33% % 3% 9% 5% Ja Nej Jeg ved ikke, hvordan man gør Ved ikke 9-10 år (n=97) år (n=355) år (n=495) Side 9 af 53

10 Sp.7 Lægger du billeder eller videoer ud på internettet? 10 93% 9 8 I undersøgelsen er pigerne signifikant mere til at lægge billeder og videoer ud på nettet % 68% Jo ældre aldersgruppe, jo mere anvendt er fænomenet at lægge billeder og video ud på nettet % 33% Storkøbenhavn er signifikant også mere til at lægge billeder og videoer ud på nettet % Ja Nej Ved ikke 1% 9-10 år (n=370) år (n=583) år (n=575) Side 10 af 53

11 Sp.8 Hvor lægger du billederne eller videoerne ud på internettet? Base: Lægger billeder/videoer ud på internettet (n=595) Facebook 77% Arto 35% MSN YouTube MySpace Spil- sites 5% 3% 21% 35% Et oversigtsbillede over hvor de unge lægger billeder eller videoer ud på nettet. Tabelmaterialet viser signifikante forskelle på hvilke medier de unge bruger. Fx lægger drenge signifikant flere ting ind på YouTube end pigerne gør. GoSupermodel 3% Facebook er klart det medie der anvendes oftest. NationX 2% Skum 1% Vix Netstationen Andre steder 12% Ved ikke Side 11 af 53

12 10 Sp.9 Kopierer du billeder fra dine venners profiler eller websites og lægger dem op andre steder på internettet (på fx din egen profil)? Base (n): % I undersøgelsen kopierer pigerne og de ældste aldersgrupper billeder signifikant mere end drengene og de yngste aldersgrupper Ja (NET): 13% 2 13% 1 1% Ja, tit Ja, en gang imellem Nej Ved ikke Side 12 af 53

13 10 Sp.10 Lægger du billeder eller videoer af andre mennesker ud på internettet uden at spørge dem om lov først? Base: Lægger billeder/videoer ud på internettet (n=595) % Pigerne og den ældste aldersgruppe er dem, der oftest lægger billeder op på internettet uden at spørge om lov Ja (NET): 23% % Ja, tit Ja, en gang imellem Nej Ved ikke 1% Side 13 af 53

14 10 Sp.11 Har du oplevet, at nogen blev glade for, at du lagde billeder eller videoer af dem ud på internettet? Base: Lægger billeder/videoer ud på internettet (n=595) 9 8 Pigerne har signifikant mere oplevet, at de har gjort andre glade ved at lægge billeder/videoer af dem ud på internettet Ja (NET): 42% 4 37% % 23% 21% 1 Ja, tit Ja, en gang imellem Nej Ved ikke Side 14 af 53

15 10 Sp.12 Har du oplevet, at nogen blev sure eller kede af det over, at du lagde billeder eller videoer af dem ud på internettet? Base: Lægger billeder/videoer ud på internettet (n=595) % I undersøgelsen er det primært de ældste aldersgrupper, der lægger billeder ud på nettet af andre. Hver ottende der lægger billeder ud af andre i undersøgelsen har oplevet, at disse andre bliver kede af det. 3 Ja (NET): 12% % 12% Ja, tit Ja, en gang imellem Nej Ved ikke Side 15 af 53

16 Sp.13 Har du fortrudt, at du gjorde nogen sure eller kede af det ved at lægge billeder eller videoer af dem på internettet? Base: Har oplevet at nogen blev sure/kede af det over at man lagde billeder/videoer af dem på internettet (n=71) Ja (NET): 62% I tabelmaterialet ses, at det hovedsageligt er aldersgruppen år, der tit fortryder, at de har lagt billeder eller videoer på nettet af andre % % 8% Ja, tit Ja, en gang imellem Nej Ved ikke Side 16 af 53

17 Sp.14 Når du oplever, at nogen bliver kede af det eller sure over, at du har lagt et billede eller en video af dem ud på internettet, hvad gør du så mest? Base: Har oplevet at nogen blev sure/kede af det over at man lagde billeder/videoer af dem på internettet (n=71) Fjerner billedet eller videoen 59% Snakker med ham/hende om det 25% Datamaterialet er på små og mindre baser i dette spørgsmål. Lader som ingenting og lader billedet eller videoen blive på internettet 8% Andet 3% Ved ikke 5% Side 17 af 53

18 Sp.15 Har du oplevet, at andre har lagt billeder eller videoer af dig ud på internettet, uden at spørge dig om lov først? Ja(NET): 9-10 år: 14% år: 24% år: 57% 82% 7 Pigerne, den ældste aldersgruppe og geografisk Storkøbenhavn oplever signifikant mere, at andre har lagt billeder/videoer af dem på nettet uden tilladelse % 39% % 13% 21% 1 1% 6% 3% 4% Ja, tit Ja, en gang imellem Nej Ved ikke 4% 9-10 år (n=370) år (n=583) år (n=575) Side 18 af 53

19 Sp.16 Hvad synes du om, at andre lægger billeder eller videoer af dig ud på internettet, uden at spørge dig om lov først? Base: Har oplevet at andre lagde billeder/videoer af en selv på internettet uden at spørge om lov (n=520) Jeg synes for det meste, det er i orden Jeg synes for det meste, det er irriterende 3 46% Pigerne og den ældste aldersgruppe er signifikant mere til, at det for det meste er i orden at blive lagt på nettet. Den yngste aldersgruppe er signifikant mere til at være ligeglade på spørgsmålet. Jeg er ligeglad 19% Ved ikke 4% Side 19 af 53

20 Sp.17 Hvad ville du først og fremmest gøre, hvis en anden person lagde et billede eller video af dig ud på internettet, som du ikke brød dig om? Bede den person, som har lagt billedet ud på internettet om at fjerne billedet 24% 42% 7 Tale med en voksen (en lærer eller forælder) 15% 45% 66% Bede administrator for sitet, som billedet er lagt ud på, om at fjerne billedet Lade som ingenting Tale med en ven eller søskende Andet Ved ikke 2% 4% 7% 1% 2% 2% 1% 1% 2% 1% 1% 0 5% 4% 3% Den yngste aldersgruppe vil signifikant mere tale med en voksen om problemet. Den ældste aldersgruppe vil signifikant mere tale med vedkommende selv om at fjerne billedet år (n=370) år (n=583) år (n=575) Side 20 af 53

21 Sp.18 Har du oplevet, at nogen blev sure eller kede af det over en SMS, du sendte til dem? Base (n): % Problemet er signifikant stigende med alderen. Pigerne oplever desuden også signifikant mere problemet. 6 5 Ja (NET): 31% % Ja, tit Ja, en gang imellem Nej Ved ikke 6% Side 21 af 53

22 10 Sp.19 Har du fortrudt, at du gjorde nogen sure eller kede af det over en SMS, du sendte til dem? Base: Har oplevet at nogen blev sure/kede af det over en SMS, man sendte til dem (n=472) Ja (NET): 81% 72% I undersøgelsen er det signifikant mere den yngste aldersgruppe, der fortryder, at man har gjort nogen kede af det. Ingen nævneværdige forskelle på kønnets betydning til spørgsmålet % 1 9% 4% Ja, tit Ja, en gang imellem Nej Ved ikke Side 22 af 53

23 Sp.20 Hvad ville du først og fremmest gøre, hvis du selv fik en SMS, du blev sur eller ked af det over? Vise SMS'en til en voksen (en lærer eller forælder) 31% 53% 65% Lade som ingenting Skrive noget groft tilbage til personen Vise SMS'en til en ven eller søskende 8% 12% 14% 6% 9% 18% 6% 1 13% Pigerne og de to yngste aldersgrupper ville signifikant mere vise sms en til en voksen, eller en lærer. Den ældste gruppe ville signifikant mere skrive noget groft tilbage. Igen geografiske forskelle til spørgsmålet. Andet 4% 8% 15% Ved ikke 12% 8% år (n=370) år (n=583) år (n=575) Side 23 af 53

24 Sp.21 Har du prøvet, at nogen har "tagget" dig på et billede på internettet? Base (n): Pigerne og den ældste aldersgruppe er signifikant mere blevet tagget på billeder på internettet % 5 4 Ja (NET): 33% % 2 1 6% Ja, tit Ja, en gang imellem Nej Ved ikke Side 24 af 53

25 Sp.22 Hvad synes du om, at nogen "tagger" dig på billeder på internettet? Base: Er blevet "tagget" på billeder på internettet (n=500) Jeg synes for det meste, det er i orden 7 Jeg synes for det meste, det er irriterende 1 Den ældste aldersgruppe er signifikant mere til, at for det meste er i orden med at tagge. Jeg er ligeglad 18% Ved ikke 2% Side 25 af 53

26 Sp.23 "Tagger" du andre på billeder på internettet? Base (n): % Pigerne og de ældste aldersgrupper skiller sig igen signifikant ud på spørgsmålet Ja (NET): 22% % 1 6% Ja, tit Ja, en gang imellem Nej Ved ikke 2% Side 26 af 53

27 10 Sp.24 Har du oplevet, at nogen blev sure eller kede af det over, at du "taggede" dem på et billede på internettet? Base: Har "tagget" andre på billeder på internettet (n=332) % Af dem der har tagget andre på internettet, har hver tiende af dem oplevet, at nogen er blevet sure eller kede af at blive tagget Ja (NET): % 1% 2% Ja, tit Ja, en gang imellem Nej Ved ikke Side 27 af 53

28 Sp.25 Når du oplever, at nogen bliver kede af det eller sure over, at du har "tagget" dem på et billede på internettet, hvad gør du så mest? Base: Har oplevet at andre blev sure/kede af det over at man "taggede" dem på billeder på internettet (n=33) Snakker med ham/hende om det 45% Fjerner navnet 4 Størrelsen på tabelmaterialet på dette spørgsmål er ganske lille. Derfor er det statistisk svært at sige noget holdbart omkring spørgsmålet. Lader som ingenting og lader navnet blive på internettet 11% Andet Ved ikke 3% Side 28 af 53

29 Sp.26 Skriver du på andres profiler på internettet - fx i gæstebøger, på deres billeder eller status og lignende på fx Facebook eller Arto? % Pigerne og de ældste aldersgrupper skiller sig igen signifikant ud på spørgsmålet. 7 6 Ja(NET): 9-10 år: år: 49% år: 74% Mindre geografiske forskelle på spørgsmålet % 35% % % 18% 1% 1% 1% Ja, tit Ja, en gang imellem Nej Ved ikke 1% 9-10 år (n=370) år (n=583) år (n=575) Side 29 af 53

30 Sp.27 Har du oplevet, at nogen blev sure eller kede af det over, at du skrev en kommentar på deres profil på internettet? Base: Har skrevet på andres profiler på internettet (n=787) 92% Kun ganske få procent har oplevet, at andre er blevet kede af, at der er blevet skrevet en kommentar på deres internetprofil Ja (NET): 7% 2 1 6% 2% Ja, tit Ja, en gang imellem Nej Ved ikke Side 30 af 53

31 10 Sp.28 Har du fortrudt, at du gjorde nogen sure eller kede af det over, at du skrev en kommentar på deres profil på internettet? Base: Har skrevet på andres profiler på internettet (n=787) 9 8 Ingen nævneværdige køns-, alders- eller geografiske forskelle i holdningerne. 7 68% Ja (NET): 12% 21% 1 1% 1 Ja, tit Ja, en gang imellem Nej Ved ikke Side 31 af 53

32 Sp.29 Når du oplever, at nogen bliver kede af det eller sure over, at du har skrevet en kommentar på deres profil på internettet, hvad gør du så mest? Base: Har oplevet at nogen blev sure/kede af man skrev på deres profil på internettet (n=53) Fjerner kommentaren, hvis jeg kan Snakker med ham/hende om det 29% 47% Basen på dette spørgsmål er igen lille. I tabelmaterialet ses, at i Storkøbenhavn er der en overvægt af, at man snakker med ham/hende om det. Lader som ingenting og lader kommentaren blive på internettet 22% Andet Ved ikke 3% Side 32 af 53

33 10 Sp.30 Har du selv prøvet at blive sur eller ked af det over en kommentar, som nogen har skrevet til dig på din profil på internettet? Base: Har en profil på internettet (n=948) % Af dem der har en profil på nettet er 1% tit blevet kede af noget, nogen har skrevet på deres profil. Hver femte har en gang imellem prøvet at blive kede af noget, nogen har skrevet på deres profil. 5 4 Ja (NET): 23% % 1 1% Ja, tit Ja, en gang imellem Nej Ved ikke 4% Side 33 af 53

34 Sp.31 Hvad ville du først og fremmest gøre, hvis en anden skrev en kommentar på din profil på internettet, som du blev sur eller ked af det over? Base: Har en profil på internettet Tale med personen, som havde skrevet kommentaren Tale med en voksen (en lærer eller forælder) Lade som ingenting 4% 6% 7% 17% 25% 36% 34% 55% 58% De ældre aldersgrupper vil tale med personen selv og hvor de yngste vil tale med en voksen. I Storkøbenhavn er der en overvægt i at tale med personen, som har skrevet kommentaren. Tale med en ven eller søskende 2% 6% 6% Kontakte administrator af sitet Andet Ved ikke 3% 5% 5% 3% 4% 4% 5% 5% 9% år (n=97) år (n=355) år (n=495) Side 34 af 53

35 10 Sp.32 Deltager du i debatter og/eller grupper på internettet, fx på Arto Debat, i Facebook-grupper eller andre steder? Base (n): Ja (NET): 34% 65% Andelen af piger der deltager i debatter og/eller grupper på nettet er signifikant større end andelen af drenge. Desuden er andelen af den ældste gruppe signifikant forskellig fra de yngre grupper omkring spørgsmålet om deltagelse i disse debatter % 2 1 8% Ja, tit Ja, en gang imellem Nej Ved ikke 1% Side 35 af 53

36 10 Sp.33 Tænker du nogensinde over om der er andre, som følger med i debatten eller gruppen på internettet, udover dem som skriver i debatten/gruppen? Base: Deltager i debatter og/eller grupper på internettet (n=519) Ja (NET): 52% Af dem der deltager i debatter på nettet tænker cirka halvdelen over, at de er en del af et åbent forum. De ældre tænker mere over dette emne, 57% i den ældste gruppe, hvorimod 6 af den yngste gruppe ikke tænker på dette åbenheds-emne. 5 44% 4 37% % 1 Ja, tit Ja, en gang imellem Nej Ved ikke 4% Side 36 af 53

37 10 Sp.34 Har du oplevet, at nogen blev sure eller kede af det over noget, du skrev i en debat eller gruppe på internettet? Base: Deltager i debatter og/eller grupper på internettet (n=519) % Af dem der har deltaget i debatter på nettet, har cirka hver tiende oplevet, at nogen er blevet sure eller kede af det, som vedkommende svarperson har skrevet Ja (NET): % 0 Ja, tit Ja, en gang imellem Nej Ved ikke Side 37 af 53

38 10 Sp.35 Har du fortrudt, at du gjorde nogen sure eller kede af det over noget, du skrev i en debat eller gruppe på internettet? Base: Har oplevet at nogen blev sure/kede af det over noget,man skrev i en debat og/eller gruppe på internettet (n=52) Ja (NET): 53% 53% Basen er på dette spørgsmål lille i statistiske sammenhænge. Dog fremgår det af tabelmaterialet, at 51 ud af de 52 unge, i dette spørgsmål, er Heavy usere af internettet. 5 45% Ja, tit Ja, en gang imellem Nej Ved ikke 2% Side 38 af 53

39 Sp.36 Når du oplever, at nogen bliver sure eller kede af det over noget, du skriver i en debat eller gruppe på internettet, hvad gør du så mest? Base: Har oplevet at nogen blev sure/kede af det over noget,man skrev i en debat og/eller gruppe på internettet (n=52) Taler med ham/hende om det Sletter det jeg har skrevet, hvis jeg kan 31% 4 Svarene er her baseret på ganske små baser. Statistisk derfor svært at fastslå noget, pga. den statistiske usikkerhed. Lader som ingenting og lader det jeg har skrevet stå på internettet 24% Andet 5% Ved ikke Side 39 af 53

40 10 Sp.37 Har du nogensinde ladet som om, du var en anden person, du kender i virkeligheden, på internettet? Base (n): % Cirka 7% af drengene og 7% af pigerne har udgivet sig for at være en anden person, de kender i virkeligheden, på internettet. I tabelsættet ses en stigning i denne tendens ved stigende aldersgrupper. Fænomenet er desuden større i Storkøbenhavn end i resten af Danmark. 3 2 Ja (NET): 8% 1 7% 2% Ja, tit Ja, en gang imellem Nej Ved ikke Side 40 af 53

41 10 Sp.38 Har du nogensinde opdaget, at en anden person lod som om, de var dig på internettet? Base (n): % I tabelmaterialet ses en signifikant forskel på de to ældste aldersgrupper i ja, en gang imellem kategorien. Piger og drenge samt geografien varierer ikke på dette spørgsmål Ja (NET): % Ja, tit Ja, en gang imellem Nej Ved ikke Side 41 af 53

42 Sp.39 Hvad ville du først og fremmest gøre, hvis en anden person lod som om de var dig på fx en profil på internettet? Base (n): Tale med en voksen (en lærer eller forælder) 5 Tale med personen, som lader som om, de er mig 26% Et mønster der er set før i undersøgelsen er, at der er signifikant forskel på aldersgrupperne. Kontakte administrator for sitet Tale med en ven eller søskende 3% 12% Den yngste gruppe vil tale med en voksen (lærer eller forælder), hvor den ældste gruppe vil klare tingene selv, eller eventuelt kontakte administrator af sitet. Lade som ingenting 2% Andet 1% Ved ikke 6% Side 42 af 53

43 Sp.40 Hvilke tre af følgende ting synes du er værst at blive udsat for? Base (n): At andre udgiver sig for at være mig på internettet 58% At nogen lægger billeder eller videoer af mig ud på internettet eller sender dem videre til andre, uden jeg ved det 55% At få en SMS, som jeg bliver sur eller ked af det over 46% At nogen bruger et af mine billeder fra min profil på internettet eller mit website, et andet sted på internettet 27% At andre skriver en kommentar på min profil på internettet, som jeg bliver sur eller ked af det over At andre skriver noget i en debat eller gruppe på internettet, som jeg bliver sur eller ked af det over At jeg bliver "tagget" på billeder på internettet 9% 17% 23% Et rangordnet billede af hvad de unge synes, der er det værste at blive udsat for på internettet eller mobiltelefonen. Ingen af disse 3% Ved ikke 8% Side 43 af 53

44 Undersøgelsen generelt i tal og procenter. Internet 9-10 år år år Frekvens - Heavy user Hver dag eller næsten hver dag 66 % 90 % 97 % Tidsforbrug - Heavy user Minimum 30 min. pr. gang 59 % 70 % 78 % Mobiltelefon 9-10 år år år Har en mobiltelefon 81 % 98 % 99 % Side 44 af 53

45 Internet Brug - Adfærd 9-10 år år år Har en profil på internettet % 61 % 86 % Bruger Privacy Settings % 43 % 56 % Lægger billeder og videoer på internettet... 7 % 32 % 66 % Kopierer billeder fra venners profiler og lægger dem på internettet... 3 % 11 % 22 % Lægger billeder og videoer af andre personer på internettet, uden at spørge om lov først %* 16 % 27 % * Angiver efterfølgende på små baser i tabelsættet. Side 45 af 53

46 Internet Brug - Adfærd 9-10 år år år Har oplevet at andre blev glad for, at man lagde billeder og videoer af dem på internettet %* 27 % 51 % Har oplevet at andre blev sure eller kede af, at man lagde billeder eller videoer af dem på Internettet... 3 %* 5 % 16 % Har oplevet at andre lagde billeder og videoer af en selv på internettet uden at spørge om lov % 24 % 57 % Holdning til, at andre lægger billeder og videoer af en selv på internettet uden at spørge om lov og at det er okay %* 36 % 54 % Hvad man gør, når man ikke bryder sig om, at andre lægger billeder og videoer af en selv på internettet taler selv med personen % 42 % 70 % Side 46 af 53

47 Internet - mobiltelefon Brug - Adfærd 9-10 år år år Hvad man gør, når man ikke bryder sig om at andre lægger billeder og videoer af en selv på internettet taler med en voksen % 45 % 15 % Har oplevetat at nogen blev sure og kede af en SMS man sendte til dem % 33 % 41 % Har fortrudt at man gjorde nogen sure og kede af det med en sendtb SMS % 85 % 77 % Hvad man ville gøre, hvis man selv fik en SMS, man blev ked af og sur over: Vise SMS en til en voksen % 53 % 31 % Lader som ingenting... 8 % 12 % 14 % Er blevet tagget på et billede på Internettet % 24 % 54 % Side 47 af 53

48 Internet Brug - Adfærd 9-10 år år år Hvad man syntes om at blive tagget på billeder på internettet. Det er i orden %* 64 % 75 % Tagger andre på internettet... 4 % 14 % 41 % Har oplevet, at nogen blev sure og kede af af at man tagget dem på billeder på internettet %* 9 %* 10 % Skriver på andres profiler på internettet % 49 % 74 % Har oplevet, at nogen blev sure og kede af at man skrev på deres profil... 5 %* 7 % 7 % Side 48 af 53

49 Internet Brug - adfærd 9-10 år år år Har fortrudt at man gjorde nogen sure eller kede af det ved at skrive på deres profil %* 11 % 13 % Har selv prøvet at blive sur eller ked af at nogen skrev en kommentar på ens profil på internettet % 24 % 24 % Hvad man gør, hvis man bliver sur eller ked af at nogen har skrevet på ens profil på internettet : Taler med personen % 36 % 55 % Taler med en voksen % 34 % 17 % Lader som ingenting... 4 % 6 % 7 % Side 49 af 53

50 Internet Brug - Adfærd 9-10 år år år Deltager i debatter og/eller grupper på Internettet... 9 % 31 % 53 % Tænker over, om der er andre der følger med i debatter på internettet %* 46 % 57 % Har oplevet, at nogen bliver sure eller kede af det man skrev i en debat eller gruppe på Internettet %* 10 % 10 % Har ladet som om man var en anden kendt person på Internettet... 4 % 8 % 10 % Side 50 af 53

51 Internet Brug - Adfærd 9-10 år år år Har opdaget, at en anden lod som om de var dem selv på internettet... 4 % 11 % 14 % Hvad man gør, hvis en anden person lader som om de var en selv på internettet: Taler med en voksen 70 % 57 % 30 % Taler med personen selv 12 % 25 % 36 % Lader som ingenting 1 % 1 % 2 % Side 51 af 53

52 Mobilen - Internet Brug - Adfærd Hvad man syntes er værst at blive udsat for på internettet eller mobilen: 9-10 år år år At andre udgiver sig for at være mig på Internettet % 57 % 68 % At nogen lægger billeder eller videoer af mig ud på internettet - eller sender dem videre til andre, uden jeg ved det % 59 % 54 % At få en SMS, som jeg bliver sur eller ked af det over % 51 % 37 % Side 52 af 53

53 Afsluttende kommentarer til undersøgelsen: Undersøgelsen igennem tegner der sig nogle billeder af de unges holdninger til eget, og andres, brug af internettets og mobiltelefonens muligheder og faremomenter. I undersøgelsen er det alle adspurgte, der befinder sig på internettet, mere eller mindre. Næsten 9 ud af 10 i undersøgelsen er dagligt eller næsten dagligt på internettet. I undersøgelsen er deltagerne på internettet mere end en halv time af gangen, når de er på nettet. I den ældste aldersgruppe er det praktisk talt alle, der har en mobiltelefon, i den yngste aldersgruppe 8 ud af ud af 10 har en profil på internettet. Aldersmæssigt er der stor forskel på, hvor de unge mennesker har deres profil. Relative alders- og kønsmæssige forskelle i holdningerne til det at lægge ting ud på internettet. Pigerne oplever mere at blive kede af det i forhold til sendte sms er. Ved problemer på internettet, vil de yngre tale med en voksen, og de ældste vil hellere ordne tingene selv. Pigerne deltager generelt mere end drengene i grupper og debatter på internettet. 7% af drengene og 7% pigerne har udgivet sig for at være andre på internettet. I undersøgelsen har 1 af de adspurgte oplevet, at andre har udgivet sig for at være dem selv på internettet. Det de unge oplever som de 3 værste ting ud af 10 nævnte på internettet og mobiltelefonen, er i følgende rækkefølge: 1. At andre udgiver sig for at være dem på nettet. 2. At andre lægger billeder eller videoer af dem selv på internettet, uden deres egen viden. 3. At de unge får sms er, som de bliver sure eller kede af at modtage. Den Robert Clausen Zapera A/S Side 53 af 53

Har du en profil på internettet? En profil på internettet kan fx være, hvis du har din egen side på Facebook eller Arto.

Har du en profil på internettet? En profil på internettet kan fx være, hvis du har din egen side på Facebook eller Arto. Sæt kryds ud for det svar, som du synes passer på dig. Hvor ofte bruger du internettet? 1. Hver dag 2. Næsten hver dag 3. Mindst 1 gang om ugen 4. Et par gange om måneden 5. 1 gang om måneden 6. Sjældnere

Læs mere

Bankrådgiver Penge og pensionspanelet

Bankrådgiver Penge og pensionspanelet Bankrådgiver 2014 Penge og pensionspanelet Statistisk usikkerhed ved forskellige stikprøvestørrelser Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske usikkerheder) der er ved forskellige

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet separeret eller skilt inden for de seneste 36 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Grafikrapport Danskere, der inden for de seneste 36 måneder er blevet gift/har indgået registreret partnerskab for første gang København,

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder har oplevet, at deres ægtefælle/samlever er gået bort ved døden Grafikrapport København,

Læs mere

Formål med undersøgelsen side 3-5. Målgrupper side 6-12. Tolkning og grafisk fremstilling af data side 13-15. Offentliggørelse af data side 16-17

Formål med undersøgelsen side 3-5. Målgrupper side 6-12. Tolkning og grafisk fremstilling af data side 13-15. Offentliggørelse af data side 16-17 Danske Erhvervsskoler Undersøgelse blandt unge, forældre og virksomheder Opfølgning på undersøgelse fra 2009 Samlet summary rapport - grafer og kommentarer på hovedresultater København, maj 2010 Marie

Læs mere

Jeg er jo bare sammen med mine venner

Jeg er jo bare sammen med mine venner Jeg er jo bare sammen med mine venner - Om samvær på Oplæg på konferencen HvoR SkAl vi LeGE?, den 11. maj 2009 Malene Charlotte Larsen malenel@hum.aau.dk / http://malenel.wordpress.com Om mig Ph.d.-stipendiat

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder har fået permanent nedsat erhvervsevne Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Danske Erhvervsskoler

Danske Erhvervsskoler Danske Erhvervsskoler Undersøgelse om virksomheders kendskab til samt erfaring med erhvervsskolernes praktikordning Opfølgning på undersøgelse fra 2009 Summary med grafer og kommentarer på hovedresultater

Læs mere

Medievaner 2016. Koda

Medievaner 2016. Koda Medievaner 2016 Koda Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode Undersøgelsen er gennemført i perioden 16. 21. marts 2016 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet i Danmark. Målgruppe

Læs mere

Hvad danskerne mener Undersøgelse blandt den danske befolkning 18-64 år

Hvad danskerne mener Undersøgelse blandt den danske befolkning 18-64 år Hvad danskerne mener Undersøgelse blandt den danske befolkning 18-64 år Contact: Dorte Barfod +45 35 200 654 dorte-barfod@yougov.com Jeanette Bertelsen +45 35 200 641 jeanette.bertelsen@yougov.com 1 Metode

Læs mere

Skilsmisse og privatøkonomi august 2014. Penge- og Pensionspanelet

Skilsmisse og privatøkonomi august 2014. Penge- og Pensionspanelet Skilsmisse og privatøkonomi august 2014 Penge- og Pensionspanelet Statistisk usikkerhed ved forskellige stikprøvestørrelser 31-10-2014 Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske

Læs mere

Financial Literacy 2016

Financial Literacy 2016 Financial Literacy 2016 Undersøgelse om børns forhold til og viden om penge Gennemført blandt børn i alderen 10-15 år i perioden den 16.-22. marts 2016. Indhold 3 Hovedkonklusioner 9 Baggrund og metode

Læs mere

Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri

Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri Nøglehulsmærket 2008 Undersøgelsen er gennemført i Danmark, Sverige og Norge i perioden medio december 2008 til primo januar 2009 Side 1 Summary med grafer

Læs mere

Boliglån Penge og Pensionspanelet

Boliglån Penge og Pensionspanelet Boliglån 2014 Penge og Pensionspanelet Statistisk usikkerhed ved forskellige stikprøvestørrelser 30-06-2014 Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske usikkerheder) der er

Læs mere

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013 Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger August 2013 ISBN 978-87-92689-81-8 August 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011 Trafik og bil BD272 Business Danmark juli 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Afstand til forankørende...

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 24 måneder er flyttet papirløst sammen med en partner Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7 klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Vilde dyr. Målgruppe: Den danske befolkning år

Vilde dyr. Målgruppe: Den danske befolkning år Vilde dyr Målgruppe: Den danske befolkning - 18+ år Sp.22 Hvad er din overordnede holdning til at se shows med vilde dyr? Med "shows med vilde dyr" menes underholdning, der foregår foran et publikum, hvor

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Rødding Skole December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

Papirløst samlevende 2014. Penge- og Pensionspanelet Marts 2014

Papirløst samlevende 2014. Penge- og Pensionspanelet Marts 2014 Papirløst samlevende 2014 Penge- og Pensionspanelet Marts 2014 Statistisk usikkerhed ved forskellige stikprøvestørrelser 25-04-2014 Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske

Læs mere

Mobbeundersøgelse. 1 of 24. 1. Er du: Response Count. Response Percent. Dreng 56.0% 1,040. Pige 44.0% 818. answered question 1,858. skipped question 0

Mobbeundersøgelse. 1 of 24. 1. Er du: Response Count. Response Percent. Dreng 56.0% 1,040. Pige 44.0% 818. answered question 1,858. skipped question 0 Mobbeundersøgelse 1. Er du: Dreng 56.0% 1,040 Pige 44.0% 818 answered question 1,858 skipped question 0 2. Hvor gammel er du? 10 år eller yngre 8.6% 159 11 13.8% 257 12 16.0% 297 13 26.1% 485 14 14.2%

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder er blevet forældre for første gang Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af:

Læs mere

HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN

HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN FEBRUAR 2013 HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN TEENAGERE - DERES PRIVATE OG OFFENTLIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER EN REPRÆSENTATIV UNDERSØGELSE BLANDT A) TEENAGERE I ALDEREN 12-18 ÅR SAMT B) FORÆLDRE TIL 9-18-ÅRIGE

Læs mere

Børn og unges digitale liv

Børn og unges digitale liv Børn og unges digitale liv Børns Vilkår For børn Med børn Dagens program Mobil og internet en del af børn og unges hverdag Mobilens og internettets mulige faldgruber Gode råd til børn og voksne Digitale

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Danskernes syn på elbiler 2014. YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance

Danskernes syn på elbiler 2014. YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance Danskernes syn på elbiler 2014 YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance Danskerne kræver politisk handling Politikerne bør gøre en særlig indsats for at fremme elbilen i Danmark Sp. 8 Mener du, at

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Byliv. En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune. December 2013

Byliv. En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune. December 2013 Byliv En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune December 2013 ISBN 978-87-92689-83-2 December 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling

Læs mere

Roskilde Kommune Borgerpanelundersøgelse 1. kvartal 2013. Januar 2013

Roskilde Kommune Borgerpanelundersøgelse 1. kvartal 2013. Januar 2013 Roskilde Kommune Borgerpanelundersøgelse 1. kvartal 2013 Januar 2013 Indholdsfortegnelse 1) Metode, formål og målgruppe mv....... side 3-8 2) Kommenteret grafisk fremstilling af hovedresultater. side 8-24

Læs mere

Danskernes forhold til sundhedsinformation på internettet Undersøgelse til Sundhedsagenda 2013

Danskernes forhold til sundhedsinformation på internettet Undersøgelse til Sundhedsagenda 2013 Danskernes forhold til sundhedsinformation på internettet Undersøgelse til Sundhedsagenda 2013 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse > Baggrund of formål > Spørgsmål i undersøgelsen > Datagrundlag Del

Læs mere

Mary Fondens Unge Tænketank

Mary Fondens Unge Tænketank Mary Fondens Unge Tænketank Ensomhed April 2015 2015 Side 1 2015 Side 2 Resultater Sp. 1. Synes du, det er ubehageligt at gøre ting alene, hvis mange andre gør dem sammen med andre, fx at gå i biografen?

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Rapport. Danskernes svømmeduelighed, livredningsmæssige færdigheder og holdninger til svømning September 2014

Rapport. Danskernes svømmeduelighed, livredningsmæssige færdigheder og holdninger til svømning September 2014 Rapport Danskernes svømmeduelighed, livredningsmæssige færdigheder og holdninger til svømning September 2014 Svømmeduelighedsundersøgelse OVERORDNET RAMME: Undersøgelsen er gennemført blandt tre målgrupper:

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2012 Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Om ledere i 1. række

Om ledere i 1. række Om ledere i 1. række Resumé af rundspørge til medlemmer af FOA, SL, HI og 3F foretaget for Væksthus For Ledelse i perioden 28. april-10. juli 2010 Indhold Om undersøgelsen... 2 Om resuméet... 2 Generelt

Læs mere

Livsmedelsverket, Mattilsynet og

Livsmedelsverket, Mattilsynet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Livsmedelsverket, Mattilsynet og Helsedirektoratet Kendskab til Nøglehulsmærket i DK, S og NO Summary med grafer og kommentarer på hovedresultater København,

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

Elevakti iteter. co-funded by the European Commission

Elevakti iteter. co-funded by the European Commission per Elevakti iteter co-funded by the European Commission Indhold 3Indledende aktiviteter Videofilmene Ekstra materiale 4 5 5 Evaluering en del af undervisningen 6 Vil du www-vide mere? I skal ikke nødvendigvis

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Gentofte Skole Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Tlf. 39 65 02 28 www.gentofte-skole.dk. 50 skoler knækker mobbekurven

Gentofte Skole Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Tlf. 39 65 02 28 www.gentofte-skole.dk. 50 skoler knækker mobbekurven Dagsorden Spørgeskemaundersøgelser på4., 6. og 8. årgang Målsætning Gentofte Skole At give 50 skoler 6-8 konkrete antimobbemetoder, som skal implementeres i skolernes antimobbehandleplan. At reducere 50

Læs mere

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup Spørgeskema Crossklubmiljø Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse

Læs mere

Trivselsundersøgelse enhed 3 okt 13

Trivselsundersøgelse enhed 3 okt 13 Trivselsundersøgelse enhed 3 okt 13 Indhold Indhold... 1 Blandet... 4 er du tilfreds med at gå på Rathlouskolen?... 4 vil du anbefale en ven at gå på Rathlouskolen?... 5 Føler du, at skolen hjælper dig

Læs mere

Hver femte virksomhed har Facebook-politik

Hver femte virksomhed har Facebook-politik Hver femte virksomhed har Facebook-politik Hver 5. virksomhed især de større - har regler og retningslinjer for medarbejderes brug af internet og sociale medier som Facebook også i fritiden. Det viser

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega.

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega. Hej. u er bestemt ikke en særling! er er altid nogen, der skal være den første til noget, og du er så den første i din klasse. Jeg synes ikke, du skal bruge din energi på at tænke på det. et ændrer jo

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Lilian Zøllner, Lone Rask og Agnieszka Konieczna Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 2 Sociale medier, søvn og mistrivsel C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g Selvskadende

Læs mere

Fokus i undersøgelsen side 7-11. Tolkning og grafisk fremstilling af resultater side 12-14. Offentliggørelse af data side 15-16

Fokus i undersøgelsen side 7-11. Tolkning og grafisk fremstilling af resultater side 12-14. Offentliggørelse af data side 15-16 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kendskab til Nøglehulsmærket og kampagnen Nemt at vælge sundere Summary med grafer og kommentarer på hovedresultater København, april 2010

Læs mere

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre 35 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre Oktober 26 35 unges forhold til alkohol Børnerådet har spurgt 35 unge om deres oplevelser med og holdninger til alkohol.

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen - Nøglehullet - kendskab og kundskab (efterår 2011) - Nøglehullet - ude og på farten (nulpunktsmåling) Kommentarrapport med grafer for hovedresultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Kendskab til Smiley-ordningen

Kendskab til Smiley-ordningen Kendskab til Smiley-ordningen Side 1 K.1. Køn K.2. Alder K.46. Geografi Mand Kvinde 15-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år eller derover Hovedstadsområdet Øerne i øvrigt Århus Amt Jylland i øvrigt Sp.1.

Læs mere

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Hvem har svaret Profil af de 1801 respondenter som har svaret på succes -skemaet via internettet. Køn Alder Mand Kvinde 13-20 20-29 30-39 40-49 50-59

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011

Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011 Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011 Summary med grafer og kommentarer på hovedresultater København, juni 2011 Udarbejdet af: Marie Christiansen Krøyer Ida Mørch Pernille Jønsson

Læs mere

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013 Mobning på facebook Anna Kloster, november 2013 At være barn i dagens Danmark betyder, at man er opvokset med mange medier omkring sig. Særligt har de unge taget det sociale medie Facebook til sig. Efter

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS Evaluering af kampagnen Rapport Indholdsfortegnelse 1 Konklusioner 8 2 Hovedresultater 16 3 Demografi 58 4 Bilag 64 2 Formål og målsætning Sundhedsstyrelsen har i ugerne 21 og 22, 2016 gennemført kampagnen

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere

Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015

Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015 Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015 1/14 Bilag 1 Følgende bilag indeholder den kvantitative databehandling af hhv. registreringsdata, herunder kendskab

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

Forældres betydning som rollemodeller, når det gælder trafik

Forældres betydning som rollemodeller, når det gælder trafik Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

IT Sikkerhed. Digital Mobning.

IT Sikkerhed. Digital Mobning. IT Sikkerhed. Nu i dag hvor vores computer næsten er tilkoplet hinanden 24/7 er det vigtigt at kunne beskytte sin compuder / server mod spyware, virus, spam og skam. Til det er vi gået i gang med at arbejde

Læs mere

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Notat Juli 2011 1. Indledning I foråret 2011 gennemførte Miljøstyrelsen for anden gang kampagnen Hudallergi en partner for livet. Kampagnen

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Anonym ungeprofilundersøgelse for GRUNDLAG Horsens

Læs mere

ÅRGANG 00/01 GIVER KLAR BESKED

ÅRGANG 00/01 GIVER KLAR BESKED ÅRGANG 00/01 GIVER KLAR BESKED håndbold er tidskrævende og kan skabe udfordringer Spørgeskemaundersøgelse fra marts 2017 Dansk Håndbold Forbund INDHOLD SIDE 4 SIDE 6 SIDE 7 SIDE 8 SIDE 9 SIDE 9 SIDE 10

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi

Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Unge i alderen 18-25 år Grafikrapport København, oktober 2011 Udarbejdet af: Pernille Jønsson Marie Christiansen krøyer YouGov Public

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2013 November 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3. MARKANTE

Læs mere

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 Der er taget udgangspunkt I denne undersøgelse: Rasmussen, M. & Pagh Pedersen, T.. & Due, P.. (2014) Skolebørnsundersøgelsen. Odense : Statens Institut for Folkesundhed. Baggrund

Læs mere

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Horsens Kommune Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 16 9. klasse elevers ryge- og alkoholvaner Indholdsfortegnelse Sammenfatning og perspektiver

Læs mere

Seksualiserede medier

Seksualiserede medier Seksualiserede medier Generelt set giver besvarelserne i undersøgelsen udtryk for en meget homogen gruppe af unge på tværs af alder, geografi og uddannelsestype. Der er ingen af de nævnte faktorer, som

Læs mere

Sæt 3: Min identitet i de digitale fællesskaber

Sæt 3: Min identitet i de digitale fællesskaber Dilemmakort Sættet indeholder 9 elevkort og et forklarende kort til læreren. En klasse kan inddeles i op til 9 grupper med 3 elever, der hver få udleveret et dilemmakort som diskuteres i gruppen. Der samles

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerrådet har lavet en undersøgelse af forbrugernes viden om, og holdninger til, fødevareanprisninger, dvs. udsagn, som fremhæver en fødevares

Læs mere

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Børnerapport 3 Juni 2007 Opdragelse 2007 En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Kære medlem af Børne- og Ungepanelet Her er den tredje børnerapport fra Børnerådet til dig. Rapporten handler

Læs mere

Musik-organisationerne og Kulturministeriet. Marts 2003

Musik-organisationerne og Kulturministeriet. Marts 2003 Musik-organisationerne og Marts 2003 KOMMENTARRAPPORT Musik-organisationerne og Udarbejdet af: Katja Elberg Kirsten Have Indholdsfortegnelse Management Insights...3 Behovsanalyse...6 Analyse Set-up...7

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

Gentofte Skole Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Tlf. 39 65 02 28 www.gentofte-skole.dk. 50 skoler knækker mobbekurven

Gentofte Skole Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Tlf. 39 65 02 28 www.gentofte-skole.dk. 50 skoler knækker mobbekurven Dagsorden Gentofte Skole Spørgeskemaundersøgelser på 4., 6. og 8. årgang Den videre proces Målsætning Gentofte Skole At give 50 skoler 6-8 konkrete antimobbemetoder, som skal implementeres i skolernes

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

TEENAGERE. deres private og offentlige liv på sociale medier Online-survey februar 2013

TEENAGERE. deres private og offentlige liv på sociale medier Online-survey februar 2013 TEENAGERE deres private og offentlige liv på sociale medier Online-survey februar 2013 De sociale medier medfører store forandringer i vores sociale liv - og dermed også vores fællesskab, kultur og omgangsformer.

Læs mere

My Story. Undersøgelsen

My Story. Undersøgelsen My Story Undersøgelsen Denne undersøgelse er absolut anonym! Vær venlig at svare helt ærligt, så kan vi nemlig fortælle jer lidt om hvordan I tænker hver især. 2 Klikkerne skal startes I skal tænde klikkerne

Læs mere

2012 Nøglehulsmærket og Nøglehullet på spisesteder. Kommentarrapport med grafik for hovedresultater

2012 Nøglehulsmærket og Nøglehullet på spisesteder. Kommentarrapport med grafik for hovedresultater 2012 Nøglehulsmærket og Nøglehullet på spisesteder Kommentarrapport med grafik for hovedresultater Indhold 05-12-2012 Side Introduktion 3-4 Dataindsamling 5-6 Tolkning og grafisk fremstilling af resultater

Læs mere

Undersøgelse om danskernes mobilvaner

Undersøgelse om danskernes mobilvaner t Undersøgelse om danskernes mobilvaner Danmarks Radio 2. dec 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 24 3. Kryds med alder...

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013 HS ANALYSE BOX 30 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL 1 Borgerne og it - en status over brugen af it i det grønlandske samfund år 2013 Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Det økologiske spisemærke, det røde Ø- og EU-mærket. Resultater og hovedkonklusioner

Det økologiske spisemærke, det røde Ø- og EU-mærket. Resultater og hovedkonklusioner Befolkningsundersøgelse 2013 Gennemført for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Det økologiske spisemærke, det røde Ø- og EU-mærket Resultater og hovedkonklusioner Indhold Introduktion Baggrund

Læs mere

Gry Hasselbalch, gh@medieraadet.dk. Medierådet for Børn og Unge, Awareness Node Denmark WWW.MEDIERAADET.DK

Gry Hasselbalch, gh@medieraadet.dk. Medierådet for Børn og Unge, Awareness Node Denmark WWW.MEDIERAADET.DK Gry Hasselbalch, gh@medieraadet.dk Medierådet for Børn og Unge, Awareness Node Denmark TheirSpace. Internettet er et medium For mange voksne er internettet først og fremmest et medium: Man læser nyhederne

Læs mere