INSTRUKTIONSMANUAL QHW+

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTRUKTIONSMANUAL QHW+"

Transkript

1 INSTRUKTIONSMANUAL QHW+

2 Indhold 1. Introduktion sid Knapforklaring sid Spesifikation sid Display sid Enkel vejledning sid Nulstilling sid Tarering sid Vej en prøve sid Procentvejning sid Regnevejning sid Kontrolvejning sid Totalvejning sid Manuel totalvejning sid Automatisk totalvejning sid Batteri funktion sid RS232 sid Parameter sid Kalibring sid Fejlkoder sid. 12 Scandinavian Scale Company AB Järnvägsgatan 23 SE Hovmantorp Tel : Fax : Mail : WWW :

3 1. Introduktion QHW-serien er en præcis, hurtig og alsidig serie vægte til industriel brug med kontrolvejningsfunktioner. Alle vægte i serien har automatisk nulfølgning, lyd alarm til forindstillede vægte, automatisk tara og vægt hukommelse som gør det muligt at gemme vægte og genkalde dem for at få totalvægten. 2. Knappförklaring Zero Tare Func Limit Nulknappen. Nulstiller vægten. Displayet viser 0 efter man trykker på knappen hvis vægten er indenfor et vist område indenfor nulpunktet (±4%). Taraknappen. Tarer vægten. Gemme den viste taravægten i hukommelsen. Efter et tryk på den vises nettovægten. Funktionsknap. Bruges til at taste antallet ind ved prøve regning. Nivoknap. Bruges til at sætte den øvre grænse ved kontrolvejning. Når den knap er aktiveret piber vægten ved opnåed værdi. % Procentvejningsknap. Bruges til procentvejning. Print U Printerknap. Bruges når der adgang til printer eller computer som er sat til vægtens RS232-udgang (tilvalg). Sletteknap. Bruges til at slette stykvægt mm.

4 3. Specifikationer QHW SERIES Model # QHW+ 3 QHW+ 6 QHW+ 15 QHW+ 30 Kapacitet 3kg 6kg 15kg 30kg Upløsning 0.05g 0.1g 0.2g 0,5g Skalainddelning 1: : : :60000 Tarerings område -3kg -6kg -10kg -30kg Minimums kapacitet 1g 2g 5g 10g Gentagelse 0.05g 0.1g 0.2g 0.5g Linieret 0.2g 0.4 1g 2g Vægtformat kg, g, Lb., oz. Interface RS-232 Udgang (Tilvalg) Stabiliserings tid 2 sekunder Temperaturområde 0 C - 40 C / 32 F F Strøm lader (external) 115 / 230 Vac, 50/60Hz, 10 watt Kalibrering Extern Display 6 Tal LCD digital display Platform størrelse 225 x 300mm / 8.9 x 11.8 Vægt størrelse (bxdxh) 320 x 340 x 125mm / 12.6 x 13.4 x 4.9 Vægt 3.8kg/8.4lb Funktioner Vejning, regnevejning, % vejning, kontrolvejning. Batteri Internt genopladnings batteri (~70timers anvendelse)

5 4. Displayet LCD-displayet viser en værdi og vægtenhed til højer for tallene. Udover det finnes der betjeninger for tara, nettovægt, nulpunkt og batteriindikator.

6 5.1 Nulstilling Man kan trykke på Zero/Enter knappen uanset hvornår for at sætte vægtens nulpunkt så længe vægten ikke overskrider 4% af den totale kapacitet. Det er kun nødvendigt vis platformen er tom og displayet viser en restværdi. Efter det viser displayet en indikator oppe i venstre hjørne. Vægten har en automatisk nulfølning til at regne eventuelle drift væk. Man skal bruge nulsillingen hvis displayet viser en restværdi efter en vejning. 5.2 Tarering Nulstil vægten hvis det er nødvendigt. Nulstillingsindiaktoren tændes nu. Stil en pakke eller kasse på vægten som skal tareres væk. Vægten på den ser man nu i displayet. Tryk på tarer knappen for at tarer vægten. Vægten som bliver vist i displayet bliver lagt som en tarer værdi og bliver trukket fra på displayet. Tareringsindikatoren tændes nu. Alt som bliver lagt på vægten vises uden at tareringsværdien er lagt til. Tarering kan man gøre flere gange. Når t.ex. kassen som tareres væk flyttes væk fra platformen bliver der vist en negativ værdi fra den gemte tarerings vekt. Hvis vægten tareres inden den sidste pakke bliver flyttet fra vægten bliver der vist en negativ værdi for alt som var på platformen. Nulstillingssymbolet tændes og vægten er tilbage på sit oprindelige nulpunkt. 5.3 Vej en prøve For at fastsætte vægten på en prøve skal først eventuelle formål (eksempelvis en kasse) tareres væk og bakefter lægger man formålet i som skal vejes. Vægten viser nu hvor meget formålet vejer og hvad for en enhed som bruges (eksempelvis g som gram). 5.4 Procent vejning Vægten kan stilles ind så man kan se vægten I procent. Når man har stilet vægten så et formål vejer 100% så kan man se de resterende formål som skal vejes har opnået den rigtige vægt I procent. T.ex. hvis et formål vejer 350g sættes på vægten og man trykker på procentvejningsknappen så viser vægten at dette formål vejer 100%. Bagefter fjerner du formålet som vejer 350g og lægger en anden som vejer 300g så viser displayet 85,71% af 350g. Læg mærke til at vægten kan vise store hop i værdierna hvis det er små detaljer som er 100% af den indstillede vægt t.ex. hvis kun 23,5g bruges som 100% på en QHW-30+ så viser vægten en forhøjelse på 2,13% ved en forhøjelse på 0,5g. Tryk på FUNC-knappen for at stille vægten tilbage til.

7 5.5 Regnevejning For at indstille regnevejning trykke du på FUNC-knappen når vægten vises i displayet. Inden man starter regnevejning skal man se efter at det som ikke skal regnes men som står på platformen t.ex. kasser eller skuffer tareres væk. Læg det antal formål som udgør prøvet, det skal være 10, 20, 50, 100, 200 stykker. Tryk på FUNC-knappen for at starte regnevejning. Displayet viser nu SP 10 der 10 står for antallet detaljer i prøven. Bytte antallet ved at trykke på TARE-knappen. Tryk på ZERO-knappen når antallet på plattformen stemmer. Jo flere detaljer som lægges på platformen nu jo höjre regner displayet. Tryk på %-knappen for at bytte mellem enhed, totalvægt eller antal. Tryk på FUNCknappen for at gå tilbage til normal vejning. 5.6 Kontrollvejning Kontrollvejning er en procedure til at få vægten til at give en signal når den har nået den rette vægt eller overskrider den indstillede vægt. Vægten kan stilles ind på et højt eller lavt værdi. Begge kan bruges samtidig. Tryk på LIMIT-knappen. Displayet viser nu den indstillede høje værdi og hi på kontrollvejnings symbolet tændes. For at skifte værdierne tryk på %-knappen og LIMIT-knappen. Tryk på TARA.knappen for at højeværdien på de blinkende tal. Når den ønskede værdie vises tryk på ZERO-knappen for at godkende værdien. Hvis man skal nulstille værdien tryk på FUNC-knappen. Efter man har trykket på ZERO-knappen vises den indstillede lave værdi og lo på kontrollvejningssymbolerne tændes. Skriv den lave værdi ind på same måde som den høje. Efter man har trykket og godgendt den lave værdi er knotrolfunktionen i gang. Når vægten pladsers på platformen nu vises enten HI, LO eller OK. Indstil lavt værdi Høj værdi = 0,00 Displayet viser OK og vægten larmer vis den pålagte vægt understiger den lave værdi. Kommer den over den lave værdi stoppar lyden. Instill den høje værdi Lav værdi = 0,00 Displayet viser OK vægten larmer hvis den pålagte vægt overskrider den høje værdi. Kommer vægten under den høje værdi stopper vægten at larmet.

8 Stille in højt & lavt værdi, lavt er højre end lavt Vægten lyder aldrig og kontrolvejningssymbolerne viser LO vis vægt understiger den lave værdi og HI vis vægten overskrider den lave værdi. Læg mærke til at vægten skal være højre ens 20 skalainddelninger for at kontrolvejningen skal fungere. For at frakoble kontrolvejningen skal man angive højt og lav værdi som 0, Totalvejning Vægten kan stilles ind så vejningerne gemmes automatisk i vægtens hukommelse, dette kan også gøres manuelt ved at trykke ind PRINT-knappen. Denne funktion virker ikke sammen med procentvejning eller regnevejning. 5.8 Manuell totalvägning Når vægten er stilet til manuel totalvejning så kommer værdien i displayet at gemmes i hukommelsen når operatøren trykker på PRINT-knappen. Displayet viser ACC 1 og bagefter den totale vægten i hukommelsen i c:a 2 sekunder inden vægten går tilbage til normalt udgangspunkt. Hvis der finnes en RS232 stik på vægten kan vægten sendes ud til en printer eller en PC. Fly vægten, lad vægten gå ned og stabilisere sig på nulpunktet og læg derefter næste vægt på. Tryk på PRINT-knappen når den nye vægt har stabiliseret sig. Displayet viser nu ACC 2 og bagefter vises den nye totalvægt. For at se den totle vægt i hukommelsen tryk på PRINT-knappen når vægten står på nulpunktet. Displayet viser nu den totale vægt i hukommelsen og bagefter antalet vejningar. Den totale sum kommer også at skrives ud via RS232 vis den er til rådighet. For at slette hukommelsen tryk på PRINT-knappen og direkte efter på FUNC-knappen. 5.9 Automatisk totalvejning Når vægten er indstillet til automatisk totalvejning så gemmes værdierne automatisk i hukommelsen. Læg en vægt på vægten, vægten larmar når den har registret vægten og gemt den i hukommelsen. Flyt vægten fra vægten. Displayet viser ACC 1 og bagefter den totale gemte vægt i hukommelsen når vægten går tilbage til sit oprindelige nulpunkt. Læg en til vægt på for at repetere processen. Imens vægten står på vægten er det muligt at selv gemme hukommelsen ved at trykke på PRINT-knappen. Hvis man gør det gemmes vægten ikke når vægten flyttes fra vægten. Totalvægten kan ses som for oven. Uanset hvad skal vægten til nul inden en ny værdi gemmes i hukommelsen. Flere værdier kan lægges til op til 99 gange eller til totalvægten ikke får plats.

9 6. Batterifunktion Vægten har et indbygget batteri med varighed på c:a 100 timer. Når batteriet behøver at oplades så indikeres det med en pil oven for batteriet på displayet. Batteriet burde oplades så hurtigt symbolet ses. Vægten virker dog stadigvæk i 10 timer og slukker derefter selv. For at oplade batteriet sættes den medfølgende oplader til. Vægten behøver ikke at vare tændt for at lade. Det tager c:a 12 timer at lade for at opnå maksimalt kapacitet i batteriet. Når batteriet lader, lyser en diod rødt, gult eller grønt. Om batteritiden bliver dårlig og til sidst uacceptabel så kontakt SSC AB. 7. RS232 Alle vægte i QHW+-serien kan bestilles med RS232-udgang. Specifikationer: RS-232 udgang for vægtdata ASCII 4800 Baud 8 databitar No Parity Kontakt: 9 stifts d-sub Pin 2 Udgang Pin 3 Indgang, ikke ansluten Pin 5 Signal jord Dataformatet til normalvejning, regnevejning eller totalvejning er alle forskellige, se eksempel under. Normal vejning GS 1.234kg GS for bruttovægt,nt for nettovækt og derefter vækt No.. 1 Denne værdi øger hver gang en ny værdi gemmes Total 1.234kg Den totale værdi som gemmes i hukommelsen <lf> Inklu dere 2 line feeds <lf> Ved procentvejning vises bare procent. GS % GS for bruttovægt, NT för nettovægt og procent <lf> Inkludere 2 line feeds <lf>

10 8. Parameter QHW-vægten har 6 parameter som kan indstilles af brugeren. De tillader brugeren at stille ind følgende : Vise vægt i andet format for at minimere forstyrrelser fra vibrationer, vind eller anden miljøpåvirkning. Kontrollere baggrundsbelysning til displayet. Dette kan indstilles for at maksimere baterriets varighed. Stille om totalvejningen til automatik, manuelt eller koble så at RS232 sender ud data uafbrut. Indstille hvis det skal totalregne ved udskrift. Indstille til automatisk nulfølgning. Indstiller en anden vægtenhet. For at indstille parameter tryk på FUNC-knappen og PRINT-knappen samtidigt. Displayet viser nu Inc xx den første værdi som bliver vist er standard værdien. For at vælge en anden værdi tryk på TARA-knappen for at bladre mellem værdierne og bagefter på NOLL-knappen for at vælge. T.ex. på en QHW-15+ er standart værdien 0.2g, værdien kan ændres til 0.5g eller 1g. Næste er til at indstille baggrundsblysning. Standart er at have den på automatik, at den slukker af sig selv når man ikke bruger den, EL On, EL Au eller EL Off. Maksimal varighed opnår man ved at ikke bruge den. For at vælge en anden værdi tryk på TARA-knappen for at bladre mellem værdierne og bagefter på NOLL-knappen for at vælge. Næste skridt er totalvejning. Med AU On gemmer vægten automatiskt værdierne, med AU Off gør man det manuelt. Hvis man vælger P Cont sender vægten værdierne ud med RS232 uafbrut og totalvejningen kobles helt ud. For at vælge en anden værdi tryk TARA-knappen for at bladre mellem værdierne og bagefter tryk NOLL-knappen for at vælge. Totalvejning med printer er næste valg. Med AU On gemmer vægten automatisk værdierne, med AU Off skriver den ud men totalvejningen er koblet fra. For at vælge en anden værdi tryk på TARA-knappen for at bladre mellem værdierne og bagefter på NOLLknappen for at vælge. Næste skridt er nulfølger. Man kan enten vælge 0,5d, 1d, 2d eller 4d. For at vælge anden værdi tryk på TARA-knappen for at bladre mellem værdierne og bagefter NOLL-knappen for at vælge. Vist vægtenhed er den sidste indstilling. Vægten er indstillet på kg som er standart men kan byttes til gram, ounce eller pund. For at vælge en anden værdi tryk på TARA-knappen for at bladre mellem værdiene og bagefetr NOLL-knappen for at vælge. Ved indstilling af vægtenhet bliver udskriften stadigvæk i kg.

11 9. Kalibrering 9.1 Liniert kalibrering For at starte kalibrering starter man vægten om. Tryk på LIMIT-knappen og %-knappen samtidig imens vægten regner fra 0 til 9. Displayet viser nu unload. Flyt alle eventuelle formål fra platformen og tryk på NOLLknappen for at sætte nulpunktet. Displayet viser nu den første vægt forspørgelse, 1/3 af vægtens max kapacitet. Stil den vægt på platformen og vent til stabiliseringssymbolet synes i displayet, tryk på NOLLknappen. Nu viser vægten en anden vægt forspørgelse, hele vægtens max kapacitet stil denne vægt på platformen og vent til stabiliseringssymbolet synes i displayet, tryk på NOLL-knappen. Vægten starter om og er nu klar til anvendelse. Kalibreringsvægte QHW serien Model # QHW 3+ QHW 6+ QHW 15+ QHW 30+ Vikt 1 null null null null Vikt g 2kg 5kg 10kg Vikt g 6kg 15kg 30kg 9.2 Normal kalibrering For at begynde kalibreringen starter men vægten om. Tryk på TARA-knappen og %- knappen samtidig imens vægten regner fra 0 til 9. Displayet viser nu unload. Flyt alle eventuelle formål fra platformen og tryk på NOLLknappen for at sætte nulpunktet. Derefter kan man bruge LIMIT og TARA-knapperne til at indstille kalibreringsvægten, tryk på NOLL-knappen for at bekræfte. Displayet visar nu LoAd, sæt vægten på platformen og vent til stabiliseringssymbolet tændes. Tryk på NOLL-knappen for at bekræfte kalibreringen. Vægten starter nu om og er klar til brug.

12 10. Fejlkoder Under opstarten eller under anvændelse er det muligt at vægten viser en fejlmelding. Forklaring til fejmelding gives her under. Hvis en fejlmelding vises, gør den proceduren om som lavede fejlmeldingen t.ex. starte vægten, kalibrere vægten eller nogen anden funktion. Hvis fejlmeldingen stadigvæk viser sig kontakt SSC AB for service på vægten. FEJLKODE BESKRIVNING MULIGE FEJL Err 4 Nulpunktet er større en det ska (4% av maxkapaciteten) når vægten starteseller når NOLL-knappen trykkes ind. Vægt på platformen når vægten startes. Urimelig vægt når vægten nulstilles. Fejlagtig kalibrering. Overbelastet lastcelle. Elektronik itu. Err 5 Tangentbordsfejl. Upassende brug af vægten. Err 6 A/D regningen er ikke rigtig Vægtplatformen er frakoblet. Lascelle når man starter vægten. i stykker. Elektronik i stykker. For at se A/D regningen tryk på NOLL og %-knapperne ved opstart. Tryk på NOLLknappen for at gå tilbage til normal vejning.

INSTRUKTIONSMANUAL QHC+

INSTRUKTIONSMANUAL QHC+ INSTRUKTIONSMANUAL QHC+ Indhold 1. Intruduktion sid. 3 2. Knapforklaring sid. 3 3. Displayet sid. 4 4. Enkel vejledning sid. 5 5. Regnevejning sid. 6 6. Kontrolvejning sid. 7 7. Batterifunktion sid. 7

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring Y Gratulerer! i takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOA Digital Babyalarm, model GI-D6. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og komfort, baseret på ny, avanceret teknologi.

Læs mere

Mini brugervejledning for INTEGRA

Mini brugervejledning for INTEGRA Mini brugervejledning for INTEGRA Tilkobling ved ét område: På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder: Indtast brugerkode og tryk #. Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen

Læs mere

Manuel opsætning af trådløse højttalere/subwoofere med BeoLab Transmitter 1

Manuel opsætning af trådløse højttalere/subwoofere med BeoLab Transmitter 1 Manuel opsætning af trådløse højttalere/subwoofere med BeoLab Transmitter 1 Du skal bruge manuel opsætning, hvis du vil sætte flere højttalere/subwoofere op til den samme lydkanal. I denne vejledning beskrives

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved SMSRemote manual 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved Indledning SMSRemote er en applikation til smartphones til let kommunikation med LK SMS Modem når det

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

Amara. Lav selv flash-film til SkoleIntra. Version: August 2012

Amara. Lav selv flash-film til SkoleIntra. Version: August 2012 Amara Lav selv flash-film til SkoleIntra Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvem er Amara?...4 Hvor får jeg programmet fra?...4 Installer programmet...5 Første skridt...8 Layout...9 Type...11 Texts...12

Læs mere

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger:

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: Patientinformation Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: 2 Indledning Denne patienthåndbog indeholder vigtig information om

Læs mere

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

1. Installation Installation 1 2 3 4 2

1. Installation Installation 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installation Installation 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -holder c Biloplader d RDS-TMC-trafikmodtager*

Læs mere

Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12

Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12 Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12 Funktioner: Hastighedsregulering For- og eftervanding Ur Stoptid er vist i displayet Længde af slangen Batteri

Læs mere

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet.

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Trådløst headset Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087 Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Indhold 1. Advarsler 1.1 Genbrugsoplysninger for kunder i Europa 1.2 Lithium-ion-batteri

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

ipod Oversigt over funktioner

ipod Oversigt over funktioner ipod Oversigt over funktioner 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 4 ipod i grundtræk 5 Kast et blik på ipod 5 Bruge betjeningspanelet til ipod 7 Slå betjeningspanelet på ipod fra 8 Bruge menuerne på ipod 9

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Mike er 39 år og direktør og ejer af en mellemstor stilladsudlejningsvirksomhed med lidt over 20 ansatte. Kunderne spænder fra entreprenørvirksomheder

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER.

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER. Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 1 af 20 SØGESPOR HVORDAN? Af Glenn Abramsson Som de fleste ved, så består en stor del af det arkæologiske arbejde i at indsamle data, også data om hvordan data er blevet

Læs mere

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

Kom godt i gang med det grundlæggende

Kom godt i gang med det grundlæggende Kom godt i gang med det grundlæggende Kom godt i gang Tobii Communicator Kom godt i gang med det grundlæggende Gælder for Tobii Communicator Version 4.6 og nyere. Ret til ændring af indholdet uden forudgående

Læs mere

KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S

KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT Udviklet af PC SCHEMATIC A/S side 2 FORORD Denne bog, viser dig, hvordan du enkelt opretter et simpelt projekt med PC SCHEMATIC Automation. Der er flere

Læs mere