på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC"

Transkript

1 Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som

2 Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter Generelt Adgang til systemet Tilkoblingsmuligheder Normal tilkobling Hurtig tilkobling Tilkobling med udkobling af grupper Frakobling Nulstilling efter en alarm Til- og frakobling med overfaldsalarm (PA) Overfaldsalarm (PA) Brandalarm Dørklokke-funktion Hændelseslog / alarmhukommelse Masterfaciliteter Nulstille hændelseslog Systemtest Gangtest Ændre master- og brugerkoder Ændre tekster VAC netsvigt Systemfejl Serviceinformationer Side Sterling 10 brugermanual.doc / RF Alarm System A/S 2000 Dato: Rev.:

3 Brugermanual Side 3 1 Bruger- og master-faciliteter Bemærk: Det anbefales at ændre centralens fabriksindstillede koder, så snart brugerne er bekendt med centralens funktioner. 1.1 Generelt Dette afsnit er skrevet for at hjælpe med betjeningen af Sterling 10 tyverialarmcentralen. Deres alarmsystem kan betjenes ved hjælp af tre forskellige adgangsniveauer. Alarmsystemets 8 systemkoder er derfor fordelt således: Kode 1: Kode 2 til 7: Kode 8: Masterbruger-kode, som har fuld adgang til alle alarmsystemets daglige faciliteter, inklusive oprettelse, ændring og slettelse af brugerkoder. Almindelige brugerkoder, som kan til- og frakoble systemet, samt kigge i hukommelsen (loggen). Tekniker-kode, som kan programmere systemet. Det er kun masterbruger-koden og bruger-kode 1 der er programmeret fra fabrikken. Fabriksværdierne er: Masterbruger-kode: 1234 Bruger-kode 1: 5678 Bemærk: Det anbefales hurtigst mulig, eventuelt i samråd med Deres installatør, at ændre disse fabriksværdier til unikke koder, som kun De kender! Bemærk: Brandgruppen er medtaget som en ekstra facilitet til tyverialarmsystemet og må ikke betragtes som et egentligt brandalarmanlæg.

4 Side 4 Sterling Adgang til systemet Der er adgang til systemet via tre niveauer: Bruger, Masterbruger og Tekniker-niveau, svarende til benyttelse af hhv. bruger-, masterbruger- og tekniker-kode. Benyttes en af de seks bruger-koder, gives der adgang til følgende: Til- og frakobling af centralen. Til- og frakobling af dørklokkefunktionen. Gennemse hændelses-log en (ikke slette). Benyttes masterbruger-koden, gives der adgang til følgende: Alle funktioner fra ovennævnte bruger-niveau. Ændring af Bruger- og Masterbruger-koder. Nulstilling af hændelses-log en (denne funktion kan slås til og fra af Tekniker-koden). Gangtest-funktion. Test af: Blitz, klokke og intern lydgiver. Indstilling af lysstyrken i displayet. Ændring af brugernavne. Benyttes tekniker-koden gives der adgang til programmering af centralen som omtalt i Sterling 10 installationsmanualen. 1.3 Tilkoblingsmuligheder Sterling 10 har fire forskellige tilkoblingsmuligheder, som hver især kan tilpasses netop Deres behov. Deres installatør foretager programmeringen. Tilkoblingsmulighederne benævnes i det følgende: A-Tilkobling, B-Tilkobling, C-Tilkobling og D-Tilkobling Normal tilkobling For at tilkoble Deres alarmsystem gøres følgende: 1. Tast Deres 4-cifrede brugerkode X X X X 2. Alarmsystemets udgangstid vil nu begynde. Dette vil blive indikeret ved en række bip-toner fra alarmsystemet.

5 Brugermanual Side 5 3. Tryk på SET knappen efterfulgt af én af knapperne A, B, C eller D svarende til den tilkoblingstilstand der ønskes. Gøres dette ikke, vil tilkoblingstilstand A automatisk blive valgt. 4. Forlad nu bygningen ad adgangsvejen. Når udgangstiden er afsluttet, vil Deres alarmsystem tilkoble Hurtig tilkobling Hvis De er velkendt med alarmsystemets funktioner, kan De vælge at hurtig tilkoble Deres alarmsystem. Den eneste forskel på normal tilkobling og hurtig tilkobling er, udover selve tilkoblingsproceduren, at udgangstonen ikke aktiveres (ingen bip-tone under udgangstid). Hurtig tilkobling udføres således: 1. Tryk på SET knappen efterfulgt af én af knapperne A, B, C eller D svarende til den tilkoblingstilstand der ønskes. 2. Alarmsystemets vil afgive en dobbelt tone som indikation på at udgangstiden nu vil begynde. 3. Forlad nu bygningen ad adgangsvejen. Når udgangstiden er afsluttet, vil Deres alarmsystem igen afgive en dobbelt tone og derefter tilkoble Tilkobling med udkobling af grupper Deres alarmsystem kan maksimalt være opdelt i 8 forskellige grupper alt efter antallet af detektionsenheder (rumfølere, magnetkontakter etc.). Hvis De ønsker at tilkoble alarmsystemet uden én eller flere af systemets grupper, kan dette gøres på følgende måde: 1. Tryk på knappen og benyt derefter knappen for at bladre til der står TILKOBLING M. UDK. i displayet 2. Tryk på knappen for at acceptere valget. 3. Betjeningspanelets display vil nu vise: A-TILKOBLING. Benyt knappen til at bladre til den ønskede tilkoblingsmulighed vises i displayet. 4. Tast for at acceptere. 5. Betjeningspanelets display vil nu vise: INDTAST KODE. Tast nu Deres 4- cifrede brugerkode X X X X. 6. Betjeningspanelets display vil nu vise: UDKOBLE GRUPPER

6 Side 6 Sterling 10 Udkobling af grupper kan gøres på to forskellige måder: Tryk på en numerisk tast ( A B C D eller 8 ) svarende til den gruppe, der ønskes udkoblet. ns tekst vil nu blive vist i displayet og næste gruppe kan tastes. Når alle grupper, der skal udkobles, er indtastede, kan udkoblingen accepteres ved at trykke på. eller.. Benyt og knapperne til at bladre op og ned mellem de enkelte grupper. r der ønskes udkoblet vælges ved at trykke på SET knappen, mens gruppens tekst vises i displayet. Udkoblingen accepteres ved at trykke på. Herefter vil udgangstiden starte, og De kan nu forlade bygningen ad adgangsvejen. Når udgangstiden er afsluttet, vil Deres alarmsystem tilkoble. Bemærk: Alt efter systemets programmering kan der være grupper som ikke kan udkobles. 1.4 Frakobling Start med at gå ind i bygningen ad den aftalte adgangsvej. Ved aktivering af ind- og udgangsgruppen (f.eks. magnetkontakt på hoveddøren eller en forbikobler) vil alarmsystemets indgangstid starte. For at frakoble alarmsystemet skal De, inden indgangstiden udløber, gøre følgende: 1. Tast Deres 4-cifrede brugerkode X X X X. 2. Alarmsystemet er nu frakoblet (i dagstilling).

7 Brugermanual Side Nulstilling efter en alarm Deres brugerkode skal tastes TO gange for at nulstille systemet efter en alarm. 1. Tast Deres 4-cifrede brugerkode X X X X for at stoppen alarmen. 2. Tast Deres 4-cifrede brugerkode X X X X igen for at nulstille centralen. Hvis centralen ikke nulstiller, er det fordi Deres installatør programmeret teniker nulstilling eller nulstilling med Anti-kode. 1.6 Til- og frakobling med overfaldsalarm (PA) Hvis man bytter om på de to sidste cifre i sin bruger-kode, vil bruger-koden virke fuldstændig som normalt, bortset fra at centralen samtidig vil generere en tavs overfaldsalarm (PA). Denne overfaldsalarm vil blive overført til kontrolcentralen, hvis centralen har telefonsender og er tilmeldt en kontrolcentral. 1.7 Overfaldsalarm (PA) For at generere en overfaldsalarm gøres følgende: 1. Tryk på knappen efterfulgt af PA knappen. Tast Deres bruger-kode for at annullere alarmen igen. 1.8 Brandalarm For at generere en brandalarm gøres følgende: 1. Tryk på knappen efterfulgt af BRAND knappen. Tast Deres bruger-kode for at annullere alarmen igen. Bemærk: Brandgruppen er medtaget som en ekstra facilitet til tyverialarmsystemet og må ikke betragtes som et egentligt brandalarmanlæg.

8 Side 8 Sterling Dørklokke-funktion Deres alarmsystem har mulighed for at signalere med sin interne lydgiver (i betjeningspanelet), hvis nogen aktiverer en ind- og udgangsgruppe mens alarmsystemet er i dagstilling (frakoblet). Dette kaldes en dørklokke-funktion og svarer til den ding-dong tone man ofte hører, når man komme ind i en butik. For at slå dørklokke-funktionen til og fra i Deres alarmsystem gøres følgende: 1. Tryk på knappen. 2. Benyt knappen til at bladre ned gennem de forskellige menuvalg indtil displayet viser: VÆLG DØRKLOKKE. 3. Tast for at acceptere. 4. Betjeningspanelets display vil nu vise: DØRKL. TIL FRA 5. Benyt knappen for at slå dørklokke-funktionen til og knappen til at slå dørklokke-funktionen fra. Der vil blive vist et lille klokkesymbol i displayets øverste venstre hjørne, hvis dørklokke-funktionen er slået til Hændelseslog / alarmhukommelse Deres alarmsystem registrerer automatisk de seneste hændelser i sin hukommelse. Denne alarmhukommelse kaldes en hændelseslog. Hændelsesloggen kan blive vist i displayet på følgende måde: 1. Centralen skal være i dagstilling, dvs. frakoblet, og skal være blevet frakoblet ved hjælp af masterbruger-koden Tryk på knappen efterfulgt af B knappen. 3. Betjeningspanelets display vil nu vise alarmsystemets seneste hændelse, f.eks.: FRAKOBLE BRUGER1 4. Benyt og knapperne til at bladre mellem alarmsystemets hændelser. 5. Tryk på knappen for at forlade visning af hændelsesloggen. Bemærk: Betjeningspanelet vil afgive en advarselstone, hvis der forsøges at bladre udenfor området.

9 Brugermanual Side 9 2 Masterfaciliteter Udover punkterne i afsnittet om bruger- og master-faciliteter har masterkoden adgang til følgende faciliteter: 2.1 Nulstille hændelseslog Det er kun muligt at slette alarmsystemets hændelseslog, hvis Deres installatør har programmeret denne funktion. 1. Tryk på knappen. 2. Benyt knappen til at bladre ned gennem de forskellige menuvalg indtil displayet viser: SLET LOG. 3. Tast for at acceptere og slette hændelsesloggen. 2.2 Systemtest Som en del af den periodiske test af Deres alarmsystem bør De regelmæssigt udføre en systemtest af Deres alarmsystem for at sikre, at anlægget fungerer korrekt. En systemtest af alarmsystemet kan udføres på følgende måde: 1. Tryk på knappen. 2. Benyt knappen til at bladre ned gennem de forskellige menuvalg indtil displayet viser: CENTRAL TEST. 3. Tast for at acceptere. 4. Benyt knappen til at bladre mellem de forskellige muligheder for systemtest (eller benyt tasterne fra 1 til 4): 1. Test af display. 2. Test af strobe / blitz udgang (hvis Deres alarmsystem er forsynet med en visuel signalgiver). 3. Test af klokke / sirene udgangen. 4. Test af lydgivere, såsom betjeningspanelets højttaler samt eventuelle ekstra højttalere. Systemtesten afsluttes automatisk efter sidste test.

10 Side 10 Sterling Gangtest Som en del af den periodiske test af Deres alarmsystem bør de regelmæssigt udføre en gangtest af Deres alarmsystem for at sikre, at anlægget fungerer korrekt. En gangtest af alarmsystemet kan udføres på følgende måde: 1. Tryk på knappen. 2. Benyt knappen til at bladre ned gennem de forskellige menuvalg indtil displayet viser: GANG-TEST. 3. Tast for at acceptere. 4. Benyt knappen til at bladre ned gennem de forskellige menuvalg indtil displayet f.eks. viser: B-TILKOBLING. 5. Tast for at acceptere. 6. Betjeningspanelets display vil nu vise: INDTAST KODE 7. Tast masterkoden X X X X og vent til udgangstiden er udløbet (udgangstonen stopper). 8. Gangtest nu alarmsystemet ved at gå rundt i bygningen og forsøge at aktivere så mange detektionsenheder (rumfølere, magnetkontakter etc.) som muligt. 9. Returnér til betjeningspanelet og tast masterkoden X X X X. Alarmsystemet vil nu forlade gangtesten. 2.4 Ændre master- og brugerkoder For at ændre brugerkoder gøres følgende: 1. Tast 2. Benyt knappen til at bladre ned gennem de forskellige menuvalg indtil displayet viser: ÆNDRE KODER. 3. Tast for at acceptere. 4. Betjeningspanelets display vil nu vise: INDTAST MASTER 5. Tast masterbruger-koden X X X X. 6. Betjeningspanelets display vil nu vise: VÆLG BRUGER Indtast et nummer mellem 1 og 7 idet numrene betyder: 1 = Masterbruger-kode (kan kun ændres med masterkoden) 2, 3, 4, 5 eller 6 = Bruger-koder (kan kun ændres med masterbruger-koden)

11 Brugermanual Side For at slette en bruger-kode benyttes knappen (bemærk, at masterbruger-koden ikke kan slettes). 2.5 Ændre tekster For at ændre tekster gøres følgende: 1. Tast 2. Benyt til at bladre ned gennem de forskellig menuvalg indtil displayet viser: ÆNDRE TEKST 3. Tryk på for at vælge menupunktet 4. Displayet vil nu vise: BRUGER1 på nederste linie 5. Benyt og for at bladre gennem de forskellige tekster, der kan ændres 6. Når den ønskede tekst vises i displayet kan denne ændres ved hjælp af tasterne 0 til 9. Hver tast er tildelt tre bogstaver, som kan vælges ved at taste én, to eller tre gange på tasten. Se på betjeningspanelet, eller tabellen herunder, hvilke bogstaver der hører til hvilke taster. 7. Tast 0 to gange for at indsætte et mellemrum. 8. Når det ønskede bogstav vises benyttes PA (pil til venstre) og (pil til BRAND højre) for at komme videre til næste bogstav. 9. Når teksten er ændret tastes der for at gemme ændringen. 10. Benyt for at bladre til menupunktet FORLAD og tryk derefter på for at afslutte. 1 A 2 B 3 C 4 D ABC DEF GHI JKL MNO PQR STU VWX 9 0 YZ SPACE

12 Side 12 Sterling VAC netsvigt Hvis netspændingen forsvinder og alarmsystemet dermed kun forsynes fra nødstrømsakkumulatoren, vil dette blive indikeret via betjeningspanelet med en fejltone hvert femte sekund. Alarmsystemet vil automatisk forsynes fra nødstrømsakkumulatoren hvis netspændingen forsvinder. For at nulstille efter et netsvigt trykkes der på Systemfejl Der er 4 fejltyper, som automatisk detekteres af Sterling 10. Brugeren informeres ved hjælp af et blinkende udråbstegn (!) i displayet og en fejltone. Tryk på knappen for at stoppe fejltonen. Udråbstegnet (!) vil forblive tændt indtil fejlen er blevet korrigeret. For at finde ud af hvilken fejl der er tale om, kigges der i loggen ved at taste 2 B. Fejlen vil nu blive vist. De 4 forskellige fejltyper er: SIRENE SIKRING 12V SIKRING TLF. LINIE-FEJL 230V SVIGT Tast for at forlade loggen igen.

13 Brugermanual Side 13 3 Serviceinformationer Dato Initialer Strømforsyning: Dato Ny nødstrømsakkumulator AUX strøm Sirene / klokke strøm Strobe strøm Initialer JA

14 Side 14 Sterling 10

15 Brugermanual Side 15

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Ver. 2

BRUGERVEJLEDNING Ver. 2 BRUGERVEJLEDNING Ver. 2 Erhvervsalarmcentral Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKTION... 3 1. System oversigt:... 3 1.1 Alarm systemet... 3 1.2 Betjeningspanel:... 4 1.3 725R Telekommando

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Bruger manual Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Formålet med denne brugervejledning...3 Generel

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

PROFI MASTER manual Til systemadministrator

PROFI MASTER manual Til systemadministrator PROFI MASTER manual Til systemadministrator Indhold: 1 Lysdioder og symboler... 3 2 Betjening af systemet... 5 2.1 Tilkobling... 5 2.2 Frakobling... 6 2.3 Overfaldsalarm... 6 2.4 Alarmstop... 6 2.5 Deltilkobling...

Læs mere

ATS Centralenhed. Brugermanual

ATS Centralenhed. Brugermanual ATS Centralenhed Brugermanual Aritech er et varemærke ejet af GE Security. 2004 GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

JA-63 Profi Brugervejledning

JA-63 Profi Brugervejledning Zoner Zone nr. Placering Type Funktion* 1. 2. 3. 4. 5. 6. Område A B C JA-63 Profi Brugervejledning Trådløse zoner 7. 8. 9. 10. Trådfaste zoner 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. * T Tyveri F Forbikoblet

Læs mere

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator OASIS MASTER manual Til systemadministrator Programsekvenser begynder med tast 1 Tilkobler hele systemet (svarer til ABC tasten) 2 Tilkobler område A (svarer til A tasten) 1 ) 3 Tilkobler område A og B,

Læs mere

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Mx-4000 Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Side 2 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...4 1.1 Standarder...4 1.2 Generel beskrivelse...4 2 INDIKERINGSLAMPER OG BETJENINGSTRYK...5 2.1

Læs mere

Funktion Tast Yderligere information. Brug denne tast til at rulle igennem listen Systemproblemer

Funktion Tast Yderligere information. Brug denne tast til at rulle igennem listen Systemproblemer iconnect Brugermanual for kontrolsystem - Version 2.00 Katalognummer: ZI0762A (3/10) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Herved erklærer Electronics Line 3000 Ltd., at dette kontrolsystem

Læs mere

Advisor Advanced brugervejledning

Advisor Advanced brugervejledning Advisor Advanced brugervejledning P/N 1068997 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg Bruger vejledning SHJ Elektronik, Aalborg Ændringer Version Ændring Udført af V1.0 Første version på Dansk Svend Jørgensen V1.1 Nye funktioner og enheder Svend Jørgensen V1.2 Krav til dokumentation tilføjet

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Advisor Advanced managermanual

Advisor Advanced managermanual Advisor Advanced managermanual P/N 1069044 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere