Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse"

Transkript

1 Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye koncept inden for konstant tryk regulering. Boksventilator BVB PAR-550-ANA Tagventilator STEF Dette dokument beskriver hvordan brugeren bliver i stand til at betjene systemet samt hvorledes det rent reguleringsmæssigt fungerer, og med fokus på betjening af PAR-550-CON betjeningspanelet,som udgør kernen i hele systemet. Overordnet består systemet af et betjeningspanel, en tryksensor samt en ventilator. Derudover kan der tilkobles et antal tilvalgsmoduler som gør syst emet i stand til at regulere efter mere end det som standardpakken tilbyder. Det kunne være et temperaturmodul,tem, som gør at kanal trykket kan reduceres med faldende ude temperatur. Måske et CTS modul, som via den rigtige opsætning af controlleren kan styre og regulere hele systemet fra et CTS anlæg. Trykket kan indstilles analogt, start stop af anlæg samt visning af det målte tryk mm. Trykket måles kontinuert i kanalen, og i det modul som måler trykket findes en alarm udgang, som kan melde om for lavt tryk, motorfejl mm. Alle moduler tilkoblet systemet findes automatisk ved opstart af Betjeningspanelet. Dynamiske til & fra koblinger af moduler registreres og anvendes endvidere. PI regulering af trykket sørger for, sammen med indstillinger for setpunkt og målt tryk, at op retholde et konstant og stabilt tryk, både nat og dag. Indbygget UR gør det simpelt at kunne definere tidspunkter, for skift fra dag til nat, stop etc. PAR-550-CTS 4 wire twisted pair RS 485 og 12V tforsyning fra FC750 1 digital indgang 24V/5mA 1 relæ udgang max 48V/2A Analog indgang 0-10V Analog udgang 0-10V OPTION på RS485 bus PAR-550-PSS Tryk sensor Pa Information om aktuelt tryk Samt alarm udgang PAR-550-TEM Temperatur sensor ºC OPTION på RS 485 bus PAR-550-CON Ø land Pressure:200 Pa 10:24 SET EXIT ØLAND A/S Digital Controller Indstilling af tryk PI Regulator Real time clock Battery back up Tidsindstillinger Alarm indikeringer Simpelt at anvende Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel , Fax Modulers betydning Generel funktionsbeskrivelse Nødvendige moduler: Alle moduler er tilkoblet RS485 bus systemet. Ved power up vil betjeningspanelet (i fremtiden benævnt CON) søge efter de tilkoblede moduler og tilpasse sig dette. PAR 550 CON er hjertet, betjeningspanelet i hele systemet. Det er her at alle indstillinger foretages, kommunikation til alle andre moduler samt til frekvensomformere mm foregår herfra PAR 550 PPS er tryktransmitteren med indbygget alarmrelæ. Modulet måler og kalibrerer det målte tryk som videre sendes til betjeningspanelet. Modulet har en relæ udgang, som signalerer fejl ved for lavt tryk eller en evt motor fejl. Displayet vil efter opstart vise det aktuelle tryk, en statusindikation samt ugedag og klokken. Den midterste linie er STATUS indikationen, og fortæller til ethvert tidspunkt hvad der sker, og hvorfor. Et enkelt tryk på EXIT knappen viser et alternativt skærmbillede, med præcise informationer om det indstillede setpunkt, den målte temperatur samt hvad der har bestemt setpunktet (kunne være temperaturen der reducerer,,,eller indst illing fra CTS anlæg) Tilvalgsmoduler : PAR 550 TEM måler ude temperaturen og reducerer trykket ved faldende ude temperatur. PAR 550 CTS tilsluttes et CTS anlæg og kan starte, stoppe samt indstille trykket i hele systemet. CTS anlægget kan også bringes til blot at tvinge system et til nat drift. Derudover kan leveres data til CTS systemet for nat drift, målt tryk mm. PAR 550 ANA er det modul der sørger for at en ventilator med indbygget motor der kan reguleres 0-10V. 0-10V udgang samt et start/st op signal til MGE motoren. HI setpunkt samt LO setpunkt er de 2 indstillinger af trykket for henholdsvis DAG samt NAT. De indstilles på simpel vis ved at trykke på SET knappen og pilene. EXIT vil til enhver tid vende tilbage til udgangspunktet og vise tryk samt status mm. Alle service indstillinger foretages i servicemenuerne. Disse menuer fremkommer ved at holde SET tasten nede i ca 5 sekunder (markeres med beep). SET knappen kører nu igennem menuerne, og ønskes ændringer trykkes blot på pil op eller pil ned (display indikerer dette). Menupunkter som vedrører moduler der ikke blev "fundet" ved power up, vil indikere dette i displayet. Alle indstillnger gemmes uanset netspænding eller ej. Fra service menuerne vil et tryk på Exit tasten i mere end 2 sekunder vise det alternative skærmbillede for indstillinger, uden at hoppe "hjem" Kanaltrykket reguleres i forhold til det ønskede setpunkt samt det målte tryk. En PI regulator sørger for dette med de korrekte indstillinger

2 Eksempel på brug af tidsindstillinger HI Pressure HI Pressure LO Pressure LO Pressure SYSTEM OFF HI Pres Time LO Pres Time Stop Time Start Time HI Pres Time Eksempel på temperatur sænkning af trykket Calculated Pressure SETPOINT PA HI Pressure Pressure setpoint is gradually lowered by falling temperature LO Pressure Temperature from PAR 550 TEM ºC Temp Low Temp High

3 Standard billeder i display under drift Ø L A N D A / S P A R S Y S T E M V e r s i o n S e a r c h i n g f o r P A R S Y S T E M P A R P P S F O U N D P r e s s u r e : P a S t a t u s : H I S E T M o n d a y 1 2 : 3 4 S t a t u s : L O S E T S t a t u s : H I > L O S t a t u s : F C E R R S t a t u s : L P E R R P r e s s u r e : 3 9 P a S t a t u s : C T S L O P r e s s u r e : 0 P a S t a t u s : C T S O F F P r e s s u r e : 1 7 P a S t a t u s : E X T S E T P r e s s u r e : 0 P a S t a t u s : C L K O F F Power up menu med indikation af LOGO samt versionsnummer Power up menu der leder efter tilkoblede moduler i PAR 550 serien. Fundne moduler markeres i linie 3 med tilhørende tekst. 2 sekunder for hvert modul status der indikerer at der reguleres efter HI set (Indstilles ved at trykke på SET) Indbygget UR bestemmer denne funktion status der indikerer at der reguleres efter LO set (Indstilles ved at trykke på SET) Indbygget UR bestemmer denne funktion status der indikerer at der reguleres efter temp. HI > LO pilen vandrer for at markere temp aktiv status der indikerer at der er en fejl i forbindelse med FC frekvensomformeren (evt overhedet) Beep for hvert 10 sekund og PSS alarm relæ aktiveres status der indikerer at der er en tryk fejl. Trykket kan ikke opretholdes med indstillingerne Beep for hvert 10 sekund og PSS alarm relæ aktiveres status der indikerer at CTS anlæg kræver LO tryk Trykket reguleres efter LO indstillingen Kræver opsætning af CTS funktion fra CTS IN menu! status der indikerer at CTS anlæg kræver anlægs stop Motor stopper og alarmer annuleres Kræver opsætning af CTS funktion fra CTS IN menu! status der indikerer at CTS anlæg indstiller ønsket tryk Trykket reguleres efter 0-10V signal fra CTS indgang Kræver opsætning af CTS funktion fra CTS IN menu! status der indikerer at det indbyggede UR kræver stop Indstilling af urets stopfunktion i respektive menuer

4 Udvidet billedinformation i display ved tryk på EXIT tasten S e t p o i n t : P a T e m p : º C H i g h S e t p o i n t S e t p o i n t : P a T e m p : º C L o w S e t p o i n t S e t p o i n t : P a T e m p : º C T e m p S e t p o i n t S e t p o i n t : P a N O P A R T E M! H i g h S e t p o i n t S e t p o i n t : P a N O P A R T E M! C T S S e t p o i n t Informationsvindue med indikation af aktuelt setpunkt Setpunkt kommer fra indstillet HI indstilling Temperatur modul fundet og temperatur vises Informationsvindue med indikation af aktuelt setpunkt Setpunkt kommer fra indstillet LO indstilling Temperatur modul fundet og temperatur vises Informationsvindue med indikation af aktuelt setpunkt Setpunkt kommer fra beregnet temperatur sænkning af det indstillede tryk ( sænkes gradvis fra HI til LO over de 2 indstillede temperatur indstillinger, Hi temp,lo temp) Regulering efter HI indstillet setpunkt Der er INGEN temperatur modul fundet i systemet! Linie 3 kan vise både High setpoint, Low setpoint, CTS setpoint Regulering ALENE efter indstillet setpunkt fra CTS anlæg Setpunktet er det analoge 0-10V signal på CTS modulet Indstilles 0-10V = 0-500Pa Bruger indstillinger ved tryk på SET H I P r e s s u r e ℵ P a 0 0 P U S H S E T L O P r e s s u r e ℵ P a 0 1 P U S H S E T Indstiller det høje tryk, HI set Setpunkt for normalt dag tryk. Temperatur reduktion vil foregå fra denne indstilling til det normalt indstillede nat tryk, LO set Indstiller det lave tryk, LO set Setpunkt for normalt nat tryk. Temperatur reduktion vil foregå fra det høje tryk til denne indstilling. Fra HI til LO over tempindstillinger

5 Service indstillinger ved tryk på SET i ca 5 sekunder H I P r e s T i m e ℵ 0 7 : P U S H S E T L O P r e s T i m e ℵ 1 2 : P U S H S E T S t o p T i m e ℵ 2 0 : P U S H S E T S t a r t T i m e ℵ 0 6 : P U S H S E T T e m p H i g h ℵ º C 0 6 P U S H S E T T e m p L o w ℵ º C 0 7 P U S H S E T N o P A R C T S! N o f u n c t i o n L O P r e s s u r e S t o p S y s t e m E x t e r n a l S E T Indstiller hvornår på dagen at systemet skal begynde at regulere efter det høje tryk. Der kan KUN indstilles én tid for skift fra LO til HI indstilling af setpunkt! LO Pres Time er den omvendte funktion, hvor trykket ønskes reduceret. Indstiller hvornår på dagen at systemet skal begynde at regulere efter det lave tryk. Der kan KUN indstilles én tid for skift fra HI til LO indstilling af setpunkt! HI Pres Time er den omvendte funktion, hvor trykket ønskes hævet. Indstiller hvornår på dagen at systemet skal stoppe helt. Den omvendte funktion, Start Time starter anlægget på enten indstillet lavt eller højt tryk. Kun én tid kan indstilles. Indstiller hvornår på dagen at systemet skal starte fra stoppet tilstand. Den omvendte funktion, Stop Time stopper anlægget helt. Kun én tid kan indstilles. Indstiller den høje temperatur, hvorfra en reduktion af trykket fra HI til LO vil påbegyndes. Trykket reduceres fra HI til LO over de 2 temperaturindstillinger. Findes der ingen TEM modul, vises det i display! Indstiller den lave temperatur, hvortil en reduktion af trykket fra HI til LO vil ende. Trykket reduceres fra HI til LO over de 2 temperaturindstillinger. Findes der ingen TEM modul, vises det i display! No PAR 550 CTS betyder at der ikke er fundet et CTS modul på RS 485 bussen NO function betyder at der ikke er nogen funktioner FRA det fundne CTS modul LO Pressure betyder at den digitale indgang på CTS modulet vil tvinge systemet på nat drift (LO set) Stop System betyder at den digitale indgang på CTS modulet vil tvinge systemet til at stoppe ventilationen External SET betyder at setpunktet for tryk kommer fra CTS modulets 0-10V analoge indgang (0-500 Pa)

6 Service indstillinger ved tryk på SET i ca 5 sekunder S t o p & E x t S E T N o P A R C T S! N o f u n c t i o n L O P r e s s i g n a l S t o p s i g n a l A l a r m l i m i t ℵ N o a l a r m! 1 0 P U S H S E T A l a r m l i m i t ℵ P a 1 0 P U S H S E T A l a r m d e l a y ℵ P a 1 1 P U S H S E T S e t C l o c k ℵ 1 0 : P U S H S E T S e t D a t e ℵ P U S H S E T S e t M o n t h ℵ P U S H S E T Stop & Ext SET betyder at setpunktet for tryk kommer fra CTS modulets 0-10V analoge indgang (0-500 Pa) Samt at stop af systemet kommer fra CTS digitale IN No PAR 550 CTS betyder at der ikke er fundet et CTS modul på RS 485 bussen NO function betyder at der ikke er nogen funktioner TIL CTS modulet. Det målte tryk vil dog ALTID udlæses på 0-10V udgangen (0-10V = Pa) LO Pres signal betyder at relæet på CTS modulet aktiveres når systemet går på nat drift (LO set). Nat drift vil normalt aktiveres fra det interne UR og LO pres time/hi pres time Stop signal betyder at relæet på CTS modulet aktiveres når systemet går på stop. STOP drift vil normalt aktiveres fra det interne UR og start time/stop time indstillingerne Indstiller ALARM grænse for lavt tryk i forhold til det indstillede setpunkt. No Alarm betyder at denne indstilling er sat < 5 Pa, og derfor er alarmen ude af funktion! Der kan ikke alarmeres hvis trykket ikke kan holdes. Indstiller ALARM grænse for lavt tryk i forhold til det indstillede setpunkt. 30 Pa betyder at der kommer en alarm hvis trykket er 30 Pa mindre end det ønskede. Alarmen kommer først når Alarm Delay tiden er udløbet! Indstiller ALARM delay for lavt tryk i forhold til det indstillede setpunkt. 60 sek betyder at trykket skal have været lavere end indstillet Alarm limit i mere end 60 sek. Herefter gives alarm som følger: 3 beep hvert 10 sekund, alarm relæ på PSS modul aktiveres, display markerer LO ERR i status linien. Timer og minutter indstilles nemt her. Dato indstilles nemt her. Måned indstilles nemt her.

7 Service indstillinger ved tryk på SET i ca 5 sekunder S e t W e e k d a y ℵ M o n d a y 1 5 P U S H S E T C a l i b r a t i o n ℵ P a 1 6 P U S H S E T S t a b i l i t y ℵ P U S H S E T N O 1 8 P U S H S E T H O L D F O R R E S E T 1 0 S e c R E A D I N G F A C T O R Y 0 D O N E! 0 Ugedag indstilles nemt her. Indstiller kalibrering af tryktransmitter fra PSS modulet. Mindre afvigelser kan kalibreres her (+/-100 Pa), så det målte kanal tryk passer med en evt extern måling. Viser det målte og kalibrerede resultat i displayet. Indstiller stabiliteten i reguleringssløjfen. Jo mindre indstilling, jo hurtigere system, og omvendt. Denne indstilling er individuel og afhængig af hele ventilationssystemets opbygning mmm. NO betyder at der ikke foretages noget! Tryk på Pil op eller Pil ned starter fabriksindstilling (afbrydes når taster slippes, ) Tryk på enten pil op eller pil ned tasten. HOLD FOR RESET betyder at der i linie 3 vises hvor længe der er til at fabriksindstillingerne hentes.!! Fabriksindstillinger hentes NU Ingen fortrydelses ret!! Markerer med beep samt i display at funktionen er gennemført. Alle indstillinger er nu som fra leveringen af PAR 550 CON. Returnerer til normal visning.

Regulator til temperaturstyring - EKC 202A,B,C og EKC 302A,B. Manual

Regulator til temperaturstyring - EKC 202A,B,C og EKC 302A,B. Manual Regulator til temperaturstyring - EKC 22A,B,C og EKC 32A,B Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til temperaturregulering af kølemøbler og kølerum i supermarkeder Styring af afrimning, ventilator,

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 Version 2011.12.15 BETJENINGSVEJLEDNING shop.genvex.dk Filtre købes online gratis fragt og levering i DK Optima 300 Design Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 ORIGINAL w w w.g

Læs mere

MAC10 Konstanttrykregulator

MAC10 Konstanttrykregulator 3002970_2013_01_28.fm Produktvejledning MAC10 Konstanttrykregulator Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD / 1 2 3 4 5 6 7 System Serienummer SP 3500C SP 7000CD Installeret af Dato for installation Lykketronic 1 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra 1 INDLEDNING

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Brugermanual SuperSail System

Brugermanual SuperSail System Brugermanual SuperSail System Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse... 1 1 INDLEDNING... 3 2 LOGIN MENU... 4 3 HOVED MENU... 5 4 TRACKER INFO MENU... 6 5 OVERVÅGNING MENU... 7 6 ALARM MENU... 9 6.1 FUNKTIONER...

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse

Læs mere

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg Bruger vejledning SHJ Elektronik, Aalborg Ændringer Version Ændring Udført af V1.0 Første version på Dansk Svend Jørgensen V1.1 Nye funktioner og enheder Svend Jørgensen V1.2 Krav til dokumentation tilføjet

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse på køleanlæg i mindre supermarkeder.

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper Side 1 HWAT-ECO Version II Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler Beskrivelse af lamper, taster og skærm Illustration A Lamper 1. (grøn LED) Spænding

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

Sikkerhed Isolationsklasse Til indbygning i klasse I eller II Kapslingsklasse CE iflg. 89/336/EEC Virkemåde Type 1 (iflg.

Sikkerhed Isolationsklasse Til indbygning i klasse I eller II Kapslingsklasse CE iflg. 89/336/EEC Virkemåde Type 1 (iflg. Teknisk datablad MONICO-Controller BKS24-.. Udgør et effektivt brandbeskyttelsessystem sammen med motortype BF.. Styringen er forsynet med software til styring og overvågning af brandspjæld via MP-Bus

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 Brugermanual Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 1 Introduksjon For teknisk support eller for bestilling af ekstra tilbehør : Besøg eller kontakt os på www.thorkild-larsen.dk Der kan forekomme mindre

Læs mere

OXYGEN TRACE ANALYSER

OXYGEN TRACE ANALYSER OXYGEN TRACE ANALYSER BRUGERMANUAL Vigtige Informationer a) Udstyret bør ikke udsættes for frost b) Leverancen omfatter: -analysator -prøveslange -batterilader -forbindelseskabel til PC INDHOLD 1. BESKRIVELSE...

Læs mere