BEDRE ARBEJDSMILJØ PÅ FODTERAPEUTSKOLEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEDRE ARBEJDSMILJØ PÅ FODTERAPEUTSKOLEN"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR STATSAUTORISEREDE FODTERAPEUTER MAJ BEDRE ARBEJDSMILJØ PÅ FODTERAPEUTSKOLEN NEGLESTØV KAN SKADE DIT OG PATIENTENS HELBRED SÅDAN FORBEDRER DU DINE ARBEJDSSTILLINGER BESTYRELSEN BESØGTE ALLE REGIONER

2 LEDEr Af Jann Pristed, Formand Fodterapeuten Medlemsblad for statsaut. fodterapeuter. Udkommer 10 gange årligt plus et særnummer. oplag: stk. Udgiver Landsforeningen af statsaut. Fodterapeuter, Kildevældets Allé 12, 2600 glostrup, tlf redaktion Afsluttet: 20. april 2009 jann Pristed, ansvarshavende redaktør Tina Rønhøj, redaktør Tlf Abonnement: 625 kr. pr. år. eksklusiv moms. Forsidefoto Foto: Tina Rønhøj. Salgsannoncer Kontakt TgS group/schjølin Tryk på telefon eller rubrikannoncer: Kontakt Landsforeningen af statsaut. Fodterapeuter på telefon eller annoncepriser Tekstsideannoncer: 1/1 side: kr. 1/2 side: kr. 1/3 side: kr. 1/4 side: kr. Rubrikannoncer: Medlemspris: 15,50 kr. pr. spaltemillimeter ikke-medlem: 37 kr. pr. spaltemillimeter Alle priser er ekskl. moms. Redaktionen forbeholder sig retten til at afvise annoncer, der strider mod foreningens vedtægter eller fagbladets profil. Landsforeningen af statsaut. Fodterapeuter påtager sig ikke ansvar for annoncerede produkter. Artikler må kun gengives efter aftale med redaktionen. grafisk produktion og tryk TgS group/schjølin Tryk, Deadline for indhold og annoncer Nr. 6/09: 10. maj. Udkommer omkring 1. juni. Nr. 7/09: 10. juni. Udkommer omkring 1. juli. Særnummer: 10.juli. Udkommer omkring 1. august. ViDENcENtEr ViL HøjNE FagEt Bestyrelsen har som bekendt besluttet at oprette et videncenter velvidende, at en forudsætning for at starte sådan et center op var, at landsforeningen kunne finde en kvalificeret person med erfaring i forskning og evaluering af sundhedsfaglig viden. Det er nu lykkedes, idet foreningen har ansat afdelings - og speciallæge Karen Mygind fra Ortopædkirurgisk afdeling på Glostrup Hospital med speciale i fod- og ankelkirurgi. I Danmark er fodterapeuternes uddannelsessituation jo desværre sådan, at faget ikke selv skaber evidensbaserede forskningsresultater eller generel ny viden. Det medfører, at landsforeningen i mange sammenhænge ikke har den fornødne gennemslagskraft, politisk eller fagligt, til at politikerne vil åbne øjnene for, hvilken betydning bæredygtige fødder har i bevarelsen af den generelle sundhed og livskvalitet hos den enkelte borger. Internationalt foreligger der imidlertid en masse forskning og viden inden for fødder, som er spredt over mange lande og derfor kan være svært tilgængeligt for den enkelte fodterapeut. Med videncenteret er det landsforeningens ambition at få samlet mest muligt af den allerede eksisterende viden og gøre den tilgængelig for vore medlemmer. Ud over politisk argumentation, vil en sådan vidensamling kunne danne baggrund for udviklingen af en forbedret uddannelse, efteruddannelsesaktiviteter, profilering af faget og meget mere. På sigt vil udviklingen forhåbentlig give vores uddannelse et kvalitetsløft og dermed adgang til forskningsmiljøerne. Men indtil da, sætter bestyrelsen resurser af til at samle allerede eksisterende evidensbaseret viden inden for området, til gavn for medlemmer, øget politisk gennemslagskraft og højnelse af faget. ) Kontrolleret oplag i perioden 1. juli juni

3 i dette nummer: Nyheder 4 side 6 Splinternye multistationer Fodterapeutskolen København har netop investeret i multistationer til alle kabiner på skolens klinik, der både er nytænkende og fremmende for arbejdsmiljøet. side 10 Pas på neglestøvet Denne forskningsartikel dokumenterer hvilke risici der er ved at indånde neglestøv under fræsning, både for behandleren og patienten. Er multistationer morgendagens udstyr? 6 Slutter efter et kvart århundrede 9 Verden i arbejde: Empirisk baseret risikostyring af neglestøv hos fodterapeuter 10 Digitale silikoneaflastninger forebygger læsioner i forfoden 16 Fodkontakt og arbejdsstolens højde 18 Mere i sårspecialisternes lønningspose 20 Mind patienterne om din klinik i hele side 18 Skån kroppen ved omtanke Når du arbejder, kan du skåne kroppen meget ved at tænke over, hvordan du sidder. Her i bladet finder du de første råd, der handler om arbejdsstolens højde og fodkontakten. Up to date med foreningens politiske aktiviteter hurtige til en i bestyrelsen 23 Kursuskalender 24 Boganmeldelse 26 Hvad, hvor og hvornår 27 side 22 Lokal rundtur Medlemmer af bestyrelsen har i løbet af marts og april måned besøgt samtlige regioner og Bornholm, hvor de har informeret deltagerne om sidste nyt. Kollegamøder 28 Ledige stillinger 29 Kontaktpersoner 31 Fortidens fodspor sladrer 32 3

4 NyHEDEr NyHEDEr NyHEDEr NyHEDEr aquapunkt i SVøMMEHaLLEr Gigtforeningens nye koncept Aquapunkt er et tilbud om træning i vand til alle med et ømt punkt. Indtil videre har mere 40 svømmehaller indvilget i at tilbyde Aquapunkt til de besøgende, og Gigtforeningen forventer, at der vil være 40 mere inden året er omme. På sigt er målet, at Aquapunkt skal være et tilbud i alle svømmehaller i Danmark. Ifølge Gigtforeningen er vand en ideel træningspartner for mennesker med ondt i led og muskler, fordi den er nænsom og effektiv på samme tid. Det letter belastningen på de ømme led og giver musklerne den modstand, der skal til for at gøre dem stærkere. Læs mere om kampagnen på Nyt NaVN igen En fodplejer i Frederiksværk, der for nylig blev omtalt her i bladet, fordi hun havde kaldt sin klinik for Klinik for Fodterapi, er endnu engang kommet i søgelyset. Denne gang fordi hun havde skiftet navn til Klinik for Fodpleje. Men navnet ligger for tæt op ad Klinik for Fodterapi, som LasF har retten til og efter en henvendelse fra foreningens advokat, har fodplejeren nu også fjernet dette skilt fra facaden og vil for fremtiden benytte navnet Fodpleje klinikken. ForNyEt StøttE til KoNFLiKt Sundhedskartellet har netop afgivet en fornyet støtteerklæring til medlemmer af LasF. Erklæring er sendt til alle ti medlemsorganisationer og lagt på kartellets hjemmeside. Sundhedskartellet udsendte også en støtteerklæring til konflikten, da den brød ud i juni Sundhedskartellet er forhandlingsorganisation for en række sundhedsorganisationer, herunder LasF. Du kan læse støtteerklæringen på FoDtErapi Ej MErUDgiFt Diabetesforeningen har for nylig modtaget en afgørelse fra Ankestyrelsen, der slår fast, at diabetikere fortsat selv skal betale for deres andel af regningen for fodterapi, når tilskuddet er trukket fra. Diabetesforeningen synes dog, at det ville være rimeligt, hvis diabetikere kunne medregne fodterapi i de merudgifter, de har på grund af sygdommen. Men Serviceloven siger, at behandlingsudgifter ikke er en merudgift, og derfor har Ankestyrelsen vurderet, at det ikke kan lade sig gøre. Diabetesforeningen er utilfreds med afgørelsen, fordi egenbetalingen kan være meget høj for rigtig mange, og siger, at det er årsagen til, at diabetikere fravælger behandling. SårVUrDEriNg på LaNgDiStaNcE Hvis hjemmesygeplejersker og andre behandlere i højere grad kan være i stand til at sende billeder af sår til lægen elektronisk ved hjælp af telemedicin, vil det fremskynde behandlingen og være med til at forebygge amputationer i højere grad end i dag. Derfor har Digital Sundhed og MedCom søgt fonden for arbejdsbesparende teknologi om 9,1 millioner kroner til demonstrationsprojektet National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering. Projektet har til formål at bane vejen for udbredelsen af telemedicinske løsninger til sårbehandling. En anden fordel ved telemedicin er, at det er billigt og fleksibelt, fordi hjemmesygeplejersken kan tage et billede af såret med en videotelefon, som sender det videre til en sårjournal. Herefter vil vedkommendes læge eller ekspertsygeplejerske automatisk få besked om det på telefonen. Når lægen eller ekspertsygeplejersken har undersøgt materialet, besvarer vedkommende hjemmesygeplejersken, som derefter kan handle efter anvisningerne. Digital sundhed skriver på deres hjemmeside at mellem 3 og danske diabetikere døjer med sår på fødderne, hvilket som bekendt 4

5 NyHEDEr NyHEDEr NyHEDEr NyHEDEr fører til omkring 600 amputationer årligt. Men ifølge Digital Sundhed kan mange af disse undgås ved en tidligere og bedre koordineret behandling. LæS ind-bureauer Ej LæNgErE gratis Fra 1. juli 2009 bortfalder tilskuddet til Læs Ind-bureauer, hvilket betyder, at du skal betale for at få skannet en faktura, hvis du ikke selv har mulighed for at gøre det elektronisk. Prisen hos for eksempel Datascanning afhænger af, hvor mange fakturaer du sender om året. Tegner du en abonnementsordning på eksempelvis 20 fakturaer årligt, koster det 165 kr. eksklusiv moms. Siden kravet om elektroniske fakturaer blev indført, er der dog opstået alternative måder at sende dem på. Blandt andet kan du på gratis sende en faktura til det offentlige, og på kan du gratis hente et program til din computer, som kan sende fakturaer. Endelig tilbyder flere netbanker at sende dem for et mindre gebyr. internationalt akademi Et nyt international akademi for undervisere inden for fodterapi er netop blevet søsat med henblik på at samle undervisere og studerende i lande, der er medlem af fodterapeuternes internationale forbund (FIP). Lande, der ikke er medlem, er også velkommen til at deltage, hvis lederne ønsker at udvide tilbuddene til deres studerende. Akademiet blev besluttet på fodterapeuternes internationale forbunds (FIP) generalforsamling i Rom sidste år. Akademiets første officielle møde vil blive afholdt i forbindelse med dette års generalforsamling, der løber af stablen i Toronto i juli måned. Og i den forbindelse vil et styrelsesråd blive nedsat, hvor en repræsentant fra alle kontinenter vil blive valgt. FoDENS MåNED Maj måned er som bekendt udråbt til Fodens måned af FIP, og i år har forbundet valgt at sætte fokus på Det multidisciplinære team, der sørger for fodsundheden hos diabetespatienten. Traditionen tro har FIP udarbejdet en lang række materialer til kampagnen, som du kan hente på ikke KLar over risiko De fleste af de diabetikere, der deltog i en kvalitativ undersøgelse i England, var ikke klar over risikoen ved at have sår på fødderne. Det skriver Månedsskrift for Praktisk Lægegerning. En sjettedel af alle diabetikere udvikler på et tidspunkt ulcerationer på underextremiteten, og 17 procent af disse resulterer i amputation. De otte deltagere vidste godt, at de havde en øget risiko for amputation, men troede at det primært havde at gøre med dårligt blodomløb. Derfor tog de det ikke så tungt, når de fik sår på fødderne, da de gik ud fra, at det ville hele hurtigt. Nogle troede sågar, at de kunne afværge dårligt blodomløb ved at gå barfodede og udsatte dermed deres fødder for en endnu større risiko for at få ulcerationer. Undersøgelsen understreger derfor, at det er nødvendigt at gøre diabetikere opmærksom på betydningen af god fodpleje, forebyggelse af sår, og at de skal søge hjælp, så snart et sår opstår. Hvis du vil læse hele artiklen Patients' perspectives on foot complications in type 2 diabetes: a qualitative study kan du købe den på 5

6 Arbejdsmiljø Er multistationer morgendagens udstyr? Multistationer med lys, sug, fræser, støvsuger og instrumentbakke er en helt ny opfindelse, som Fodterapeutskolen København selv har været med til at udvikle. Af Tina Rønhøj Da de to initiativtagere souschef Lykke Rønholt og forstander Jytte Beck på Fodterapeutskolen København besluttede sig for at investere i nyt udstyr til kabinerne, skimmede de markedet og blev enige om, at der ikke eksisterede noget, som levede op til alle de funktioner, som de ønskede. Derfor henvendte de sig til Toico A/S, som de har haft et samarbejde med gennem adskillige år, og spurgte om de ville være med til at udvikle noget nyt. Det ville de, og resultatet er ikke til at overse i skolens klinik, hvor de såkaldte multistationer en efter en er ved at blive opsat. Fordelene ved multistationerne er mange, men først og fremmest er det en fordel, at det er en alt-i-en løsning med lys, sug, fræser, støvsuger og instrumentbakke. Dernæst fylder stationen langt mindre end behandlerbordene, og instrumentbakken er nem at indstille, så den passer til alle. Derudover er det integrerede lys et såkaldt fiberlys, der afgiver minimal varme, belyser et stort område og giver et godt arbejdslys; en nyhed som opfylder arbejdsmiljømæssig krav til arbejdsbelysning. Endelig er stationen meget støjsvag, da den har en indbygget lyddæmper, og fordi sugemotoren er placeret langt væk fra behandlerstedet. Kræver lidt tilvænning Dorthe Andersen, som står på vippen til at blive færdiguddannet, har som en af de første arbejdet ved både de gamle behandlerborde og de nye multistationer: - I starten skulle jeg lige vænne mig til det, men da jeg havde gjort det, blev jeg meget begejstret. Jeg synes, at det er rigtig, rigtigt godt. Suget er meget bedre, især fordi det tænder automatisk, når man tænder fræseren. Det betyder, at jeg kan skåne kroppen, fordi jeg ikke skal bevæge mig ud i uhensigtsmæssige stillinger. Desuden 6

7 Man kan med det blotte øje se neglestøvet blive suget op i mundstykket. Dorthe Andersen sidder ned, mens Lykke Rønholt står i baggrunden. Fotograf: Tina Rønhøj er der installeret en lovpligtig alarm, der går i gang, hvis suget ikke fungerer tilstrækkeligt, hvilket er med til at beskytte mig. - En anden god ting ved multistationen er, at den giver ekstra benplads, fordi gulvet er frit i modsætning til det gamle behandlerbord, der fylder utrolig meget i de små kabiner. Og så kan jeg ikke sige nok godt om, at støvsugeren sidder inde i kabinen. Førhen skulle jeg først hente den, og så skulle jeg møve mig rundt for at komme til. Det behøver jeg ikke længere. Desuden er støvsugeren utrolig støjsvag, hvilket også er en fordel for patienterne, idet de ofte blev forskrækkede over den gamle, fordi den larmede forskrækkeligt. Endelig er multistationen meget tidsbesparende, fordi man har det hele ved hånden og ikke behøver at kravle rundt for at komme til, fortæller Dorthe. Dorthe skulle også bruge lidt tid på at vænne sig til at arbejde i fiberlyset. Men nu er hun meget glad for det, særligt fordi det er integreret i suget, så det ikke skal indstilles separat. - Udsuget er også meget bedre, selvom det ikke umiddelbart er kraftigere end det eksisterende, hvis man udelukkende kigger på sugeevnen. Til gengæld betyder udformningen af mundstykket og røret, at det alligevel suger bedre; man kan faktisk se neglestøvet blive suget op, mens man behandler. Og det er med til at forbedre indeklimaet, idet man ikke indånder neglestøv, fortæller Dorthe Andersen.... 7

8 Marianne Iversen fra Toico A/S lagde fødder til præsentationen af den multistation, som hun selv har været med til at udvikle. På billedet kan man se alle delene i multistationen; instrumentbakke ovenpå fræser, sug med integreret lys, støvsuger og selve udsugningen, som er den høje, slanke kasse. Fotograf: Tina Rønhøj Gud findes i detaljerne Multistationen, som kan køres op og ned, har mange ekstra detaljer, der gør den behagelig at arbejde ved. Som behandler har man en langt bedre øjenkontakt med patienten, fordi lampe og sugearm er integreret og dermed ikke fylder så meget. - Og så er bakken langt nemmere at håndtere end det gamle skab var. Det er rigtigt godt gennemtænkt, og jeg kan slet ikke komme i tanker om noget, der mangler. Det fungerer som det skal, konstaterer Dorthe. Men det er langt fra tilfældigt, hvordan multistationen er udformet, fortæller Lykke Rønholt. - I løbet af udviklingsfasen har vi gjort os mange tanker om, hvordan det skulle udformes. Og det har blandt andet været vigtigt for os, at der var så få elementer som muligt i kabinerne, for at det kan leve op til en høj hygiejnisk og ergonomisk standard. Vi har gjort os en del overvejelser i forhold til at indtænke arbejdsmiljølovgivning, CE-certificering, hygiejniske principper, arbejdslys, ergonomi og æstetik i, fortæller Lykke Rønholt, og tilføjer, at der ikke er så meget opbevaringsplads som i de gamle borde, men at det bliver løst med en lille hylde i hver kabine. Prisen skræmmer ikke Multistationerne kan erhverves for lidt mere end kr. eksklusiv moms og sugemotor, og så skal man lægge prisen for fræseren oveni. Men det skræmmer overhovedet ikke Dorthe Andersen, der planlægger at installere en på hendes kommende klinik. - Jeg skal opstarte klinik sammen med en medstuderende, og vi er så begejstrede, at vi har undersøgt, hvad det koster. For når vi alligevel skal købe noget nyt, hvorfor så ikke købe noget godt, der lever op til Arbejdstilsynets krav og vores egne, siger Dorthe. Tilpasses forholdene Multistationerne er faste installationer, som ikke kan flyttes. Derfor har Fodterapeutskolen valgt at indrette fire kabiner til venstrehåndede og resten til højrehåndede, fortæller Lykke Rønholt. - Men det er jo faktisk sådan, at man har bedst af at arbejde med både venstre og højre side, hvis det er muligt, derfor kan venstre- og højrehåndede med fordel benytte hinandens kabiner, understreger Lykke Rønholt. - Når en privat klinik bestiller en multistation, kommer vi altid ud og kigger på de forhold, der er på klinikken og om vedkommende, der skal arbejde ved stationen har særlige behov. Efterfølgende installerer vi den på det sted, der er så hensigtsmæssig som muligt, fortæller Marianne Iversen, der er konsulent i Toico A/S. Arbejdstilsynet har godkendt multistationerne, som også er blevet CE- Certificerede. ) 8

9 Diabetesforeningen Fotograf: Tina Rønhøj Billede af Diabetesforeningens Fodterapiråd fra Alle er med til at lukke rådet ned, på nær Pia Sølvsten Andersen, der er trådt ud. Slutter efter et kvart århundrede Diabetesforeningen og fodterapeuterne kan i år fejre sølvbryllup, idet temadagen og Fodterapirådet har eksisteret i 25 år. Men i samme åndedrag har Diabetesforeningen meddelt, at de nedlægger begge dele, hvilket er blevet besluttet i forbindelse med en større intern strukturændring. Det betyder dog ikke, at forholdet afsluttes, idet Diabetesforeningen har planer om at erstatte dagen med et andet tilbud, men hvad det bliver, er endnu uklart. Temadagen er fremrykket til den 20. maj Du kan tilmelde dig via kuponen i Fodterapeuten nr. 4/april 2009, som medlemmer også kan hente i den elektroniske udgave af udgivelsen på ) Få fod på indeklimaet i din klinik Med et Wismann støvsugeranlæg nedsætter du risikoen for allergier betydeligt. Du begrænser effektivt indånding af slibestøv ved fodbehandling og f.eks. skadelige dampe ved fremstilling af indlægssåler - og du undgår recirkulering af mikropartikler i behandlingslokalet. Anlægget er nemt at etablere, let at renholde og økonomisk i drift. Kontakt os venligst på telefon for yderligere information. Slut med direkte indånding af slibestøv og skadelige dampe WISMANN CENTRALSTØVSUGERE STATIONSVEJ ØRBÆK TELEFON

10 Arbejdsmiljø Denne artikel om risici ved indånding af neglestøv bringes med tilladelse fra BMJ Publishing Group. Ref. occup. Environ. Med. 2006; 63; Artiklen er skrevet til englændere og ikke kun fodterapeuter, hvorfor den starter med at beskrive fodterapeuters arbejdsområde. Verden i arbejde: Empirisk baseret risikostyring af neglestøv hos fodterapeuter Af J G Burrow og N A Mclarnon, oversat af Martin Christoffersen, Ling-Vision En oversigt over farer og risici Fodterapeuter arbejder i almene samt specialiserede klinikker, hvor de giver en heterogen gruppe patienter væsentlig vurdering, evaluering og fodpleje. Mange mennesker har langvarige lokale fodlidelser samt systemiske lidelser, som der ikke findes nogen kur for. Fodterapeutens rolle bliver herved at holde disse mennesker mobile og at gøre en virkelig forskel i deres liv. De fleste fodterapeuter tilser en vis del generelle lidelser hos deres patienter, men over tid beslutter de sig for at specialisere sig inden for et bestemt område, såsom diabetes, biomekanik, reumatologi, børnefødder, sportsskader eller fremstilling af ortoser. En fodterapeuts rolle er meget mere alsidig end de fleste mennesker er klar over. Fodterapeuter behandler ulcus på fødder relateret til diabetes ved at fjerne nekrotisk væv med skalpel; afkorter lange, fortykkede og skævvoksede tånegle hos ældre personer; og de behandler højrisiko fodlidelser såsom formindsket vaskulær forsyning, hvilket kan føre til en forlænget helingsproces, gangræne samt i visse ekstreme tilfælde amputering. Fodterapeuters ekspertise består i at begrænse disse lidelser, minimere foddeformitet, give gode råd samt henvise til andre behandlere inden for sundhedsvæsnet for at sikre optimal fodbehandling, så patienten ikke risikerer amputering eller førlighedsnedsættelse grundet deformitet eller smerter. Der er dog, som ved ethvert job og enhver profession, farer og risici forbundet med disse opgaver. Følgende risikofaktorer er forbundet med fodterapi: Musculoskeletale lidelser, inklusive gentagelsesprægede overanstrengelsesskader. Disse lidelser opstår som et resultat af diverse arbejdsstillinger og -byrder: Fodterapeuter tager imod patienterne i eget hjem, tager på private plejebesøg, på plejehjem eller på hospitalsstuen, og forholdene i arbejdsområdet og -miljøet er ikke altid optimale. Gentagelsesprægede overanstrengelsesskader forekommer på grund af de mange patienter kombineret med visse opgavers gentagne elementer med samme håndgreb i længere tid uden pause. I nogle tilfælde er instrumenterne tilrettede fra andre fag og er ikke designet til brug specifikt for fodterapeuter; i visse NHSinstitutioner (NHS (National Health Service) er den britiske pendant til den offentlige sygesikring) skelnes der ikke mellem kønsforskelle eller håndstørrelse og -styrke hvad angår instrumenter, der skal bruges i længerevarende perioder. 10

11 Figur 1 Neglesliber. Mikrobielt støv kan fremkomme ved behandling af hård hud, ligtorne, negle eller ved normal hudcelleafskalning under behandling. Latexallergi latexhandsker benyttes ved behandling af patienter og ved neglekirurgiske indgreb. Handsker benyttes nogle gange vilkårligt på grund af en manglende velegnet og tilstrækkelig risikovurdering. Kemiske risici diverse kemikalier benyttes til behandling af hård hud og ligtorne, dekontaminering af instrumenter, desinficering af hud samt ved behandling af svamp og andre infektioner. Blodbårne vira en række patienter kan have hepatitis B eller C eller være HIV-positive. Fodterapeuten er i fare gennem brug af skarpe skalpeller ved debridement af hård hud og ulcus. Denne artikel vil dog begrænse sig til at koncentrere sig om en af disse farer, mikrobielt støv, samt at diskutere i hvilket omfang folk inden for faget kan beskyttes mod de arbejdsrelaterede sundhedsfarer relateret til mikrobielt støv ved at anvende risikoreduceringsstrategien udviklet af Health and Safety Executive 1 (HSE er en britisk organisation, der har til formål at forhindre skader og dårligt helbred på britiske arbejdspladser). Det er dog ikke udelukkende fodterapeuter, der er udsat for denne risiko, men ligeledes fodplejere, skønhedsklinikassistenter, negleteknikere samt andre i pleje- og skønhedssektoren og måske endda også disses kunder og patienter. Tabel 1 Mikroorganismer isoleret og identificeret fra forskellige støvposer Bakterier Staphylococcus epidermidis Streptococcus pyogenes (beta-haemolytic streptococcus) Streptococcus faecalis Andre stafylokokker og streptokokker Mikrokokker Bacillus sp. Diptheroid bacilli Coliformer Mikrobielt støv som en risikofaktor Siden 1972 har der været debat omkring hvorvidt mikrobielt støv er farligt og kunne klassificeres som en arbejdsrelateret sundhedsfare 2-6. Fodterapeuter og andre sundhedsplejere samt skønhedsklinikassistenter er eksponerede over for små respirable støvpartikler, der fremkommer når der files eller slibes negle, hvilke også udgør en risiko for øjnene. 7-9 En undersøgelse foretaget af Millar 10 indikerer, at der inden for fodterapisektoren er fire gange så høj prævalens af astma end det nationale gennemsnit, hvilket giver grund til bekymring. I samme undersøgelse rapporterede fodterapeuter ligeledes om regelmæssig irritation i næsen og øjenbetændelse, hvilket indikerer arbejdsrelaterede sundhedsfarer. At indånde såkaldte respiratoriske sensibilisatorer kan forårsage arbejdsrelateret astma. 11 Vi foretog en række undersøgelser af mulige overførselsveje for mikroorganismer fra tånegle til respiratoriske og øjenrelaterede systemer, hvor vi Svampe Candida-arter Dermatofytter også bestemte typen af de mikroorganismer, vi stødte på. Etisk godkendelse blev indhentet fra South Glasgow Local Research Ethics Committee. Størrelsen på neglestøvspartikler Størrelsen af neglestøvspartikler estimeres til at være 0,8-1,6 µm; størstedelen er <5 µm, 12 hvilket indikerer aflejring i alveoler og bronchioli. 13 Turbinen i fræsere, der anvendes til at nedslibe negle eller hud, forårsager en aerosol af bakterier, som forbliver i luften i op til 30 minutter. 14 Fundne mikroorganismer Mikroorganismer blev indsamlet fra en randomiseret samling af støvopsamlingsposer fra fræsere (Tabel 1). Slibekappen roterer ved en given hastighed og nedsliber herved neglen. Støvet lander i posen via det integrerede sug ved slibedelen (Figur 1) ved hjælp af et lokalt udsugningssystem. Muligheden for overførsel ved aerosolisation af blod og andre kropsvæsker indeholdende hepatitis B eller HIV 15 eller gennem bindehinden består. Små... 11

12 Figur 2 Fortykket negl. luftbårne partikler skaber en aerosol, der kan sprede sig gennem det respiratoriske system og gøre skade på kunder og patienter med nedsat immunforsvar. 22 Rapporterede sundhedsfarer Millar10 rapporterede, at 39 % af respondenterne på et posttilsendt spørge skema beskrev kendte allergier, 51 % rapporterede om øjenproblemer, 18,6 % om brystbesvær, 22,6 % om hudproblemer og 65,4 % rapporterede, at de jævnligt sliber fortykkede tånegle (Figur 2). Derudover mente 64 % at negleslibning udgør en risiko for deres øjne, men kun <10 % udstyrer sig jævnligt med øjenbeskyttelse. Kun 25 % betjener jævnligt fræsere. Risikovurdering og overførselsveje En observatorisk risikoanalyse indikerer potentielle overførselsveje af støv til øjet via tre smitteveje: Håndkontaminering Via luften i det kliniske miljø Direkte på øjenoverfladen (manglende/utilstrækkelig øjenbeskyttelse); luftpartikelmissiler De mulige overførselsveje til lungerne er: Direkte inhalering (manglende/utilstrækkelig ansigtsbeskyttelse) Kontaminering af luften og således indånding af kontamineret luft Eventuel hånd til ansigt-kontaminering Mulige årsager til direkte inhalering: Reducering af fodterapeutens afstand i forhold til neglen (Figur 3) Mængden og størrelsen af de fremkomne støvpartikler Ringe vedligeholdelse af fræser og dermed af det lokale udsugningsanlæg Ringe/uhensigtsmæssig brug af slibekappestørrelse, -form samt slideegenskaber Ringe oprindeligt udsugningsanlæg samt ineffektiv fræser Intet miljøfiltrerings-/udsugningsanlæg Ved at anvende en Tyndall-lampe 23 sammen med billed- og videooptagelse kan man tydeligt se smittevejene og luftstrømmene, som neglestøvet anvender, når de opstår ved anvendelse af en slibekappe roterende ved høj hastighed med et finkornet sandpapir/ anden finkornet slibende overflade (Figur 3). Undersøgelse af luftprøver For at bestemme luftoverførselsvejene og de mikrobielle arter blev der foretaget undersøgelser ved brug af en overfladeluftprøveudtager (Cherwell Laboratories) samt en række forskellige agarer. De via luftundersøgelsen isolerede svampemikroorganismer blev identificeret (Tabel 2); de, der blev identificeret ved hjælp af lignende agarer ved en håndkontamineringsundersøgelse, er også præsenteret. Der gøres opmærksom på ligheden mellem de to isolerede grupper; håndgrebet på fræsere huser ligeledes smittefarlige stoffer. 24 Dermatofytsvampe tegner sig for cirka % af alle negleinfektioner (onykomykose). 25 Trichophyton rubrum, en for bronkieastma tilgrundliggende organisme, forårsager også andre symptomer, fx irritation i næsen, allergiske overfølsomheds lidelser Figur 3 Tyndall-lampe. 12

13 Tabel 2 Resultater fra hånd- og aerobiologiundersøgelser Aerobiologiundersøgelse efter svampe Håndundersøgelse efter svampe Penicillium sp. Penicillium sp. Aspergillus sp. Aspergillus sp. Alternaria sp. Alternaria sp. Cladosporium sp. Cladosporium sp. Fusarium sp. Scopulariopsis sp. Scopulariopsis sp. Mucor sp. Mucor sp. geotrichum sp. Rhizopus sp. Tekniske reguleringsfaktorer Den første tekniske reguleringsfaktor er et effektivt støvudsugningsanlæg af god kvalitet, både lokalt og centralt; dette kræver uafhængig og jævnlig kontrolafprøvning. Fordelene ved et sekundært udsugnings-/filtreringsanlæg i selve klinikken, ud over fræserens udsugningsanlæg, der sikrer filtrering samt reduceret luftkontamination i miljøet, er ved at dæmre Andre systemer mere lokale i forhold til fodterapeuten er fordelagtige (fx Purex ExPod (Purex Ltd)), der byder på yderligere rensning af luften i arbejdsområdet (Figur 4). Det er vigtigt med vedligehold af fræser, støvpose samt udsugningsanlægget for at sikre optimal effektivitet. Rensning af håndgrebet sikrer reduceret kontaminering, og rensning af Undersøgelser har vist, at fodterapeuter har antistoffer mod denne organisme, hvilket tyder på jævnlig eksponering for den ; overfølsomhedsreaktioner over for neglestøv er også fremsat En række undersøgelser har vist, at effektiviteten af lokale udsugningsanlæg varierer med størrelse, -hastighed, slibekappeform, -størrelse samt slibekappens grovhed/ slibeegenskaber. Nylige undersøgelser viser klart fordelene ved et luftfiltreringsanlæg, der overordnet reducerer den kliniske luftkontaminering med et gennemsnit på 60+ %. Undersøgelserne understøtter teorien om arbejdsrelaterede øjenproblemer og respiratoriske helbredsrisici fra neglestøv. En risikoreduceringsstrategi1 ville effektivt reducere eksponeringsniveuaet over for neglestøv. Tilgange til at reducere eksponering over for neglestøv Nøgleelementerne i enhver risikoreduceringsstrategi indbefatter: Eliminering Undgåelse Udskiftning til et mindre skadeligt stof At nægte at slibe eller file negle ville være uetisk, men således ville man eliminere og undgå eksponering over for neglestøv. Muligheden for at udskifte stof til noget mindre skadeligt er ikke muligt, undtagen når klinikeren har mistanke til, at neglen er inficeret af svamp; mykologianalyser foretages inden slibning. I skønhedssektoren bør syntetiske negle/akrylnegle ikke slibes/ formes af sundhedspersonale/skønhedsklinikassistenter uden tilstrækkelig beskyttelse; disse kunstige negle kunne udskiftes til et mindre skadeligt stof. 13 Figur 4 Yderligere lokal udsugningsventilation fra Purex Ltd. det indvendige slibehus sikrer, at støv, der har fundet vej ind i maskinen, ikke kommer ud gennem huset tilbage til arbejdsmiljøet uden yderligere filtrering. Derfor kan det anbefales at anvende et sekundært filter til luft, der sendes tilbage til miljøet. Slibeteknik En ændring i slibeteknik kan reducere mængden af små partikler: Fræserens drejningsmoment hastighed er ikke lige så vigtigt som drejningsmoment...

14 Slibekappens form bestemmer støvudsugningen ind i det integrede sug. Hvis formen på slibekappen er firkantet eller tøndeformet eller sidder for nær ved det integrede sug kan støv finde vej forbi mundingen og ikke blive suget ind, hvilket efterlader mere i rummet, der kan indåndes. Slibekappens grovhed hvis man starter med en grov slibekappe og arbejder sig ned til en finere slibekappe, sikrer man, at partiklerne bliver grovere/større, og de er derved mindre respirable. Negleafskrab taget før nedslibning af fortykkede negle kan identificere mulige 'risikofyldte' svampe, som det er bedst ikke at slibe. Disse 'risikofyldte' svampe 41 er vist i Tabel 4. Uddannelse, oplysning og optræning Det er nødvendigt at undervisere for skønhedsklinikassistenter, negleteknikere, fodplejere samt fodterapeuter Tabel 3 Opsummering af effekterne af slibekappens hastighed, drejningsmoment og grovhed Grov slibekappe Nedslibning af større partikler Lavere hastighed med øget drejningsmoment Reducering af slibekappens hastighed sikrer maksimal udnyttelse af slibekornene Fjerner større neglepartikler, hvilket resulterer i en reducering af eksponering for finere respirable støvpartikler Forøget effektivitet Lavere hastighed resulterer i mere effektiv støvudsugning, da støvet ikke bliver kastet lige så langt Reducering af varmeudvikling på stedet for anvendelse, hvilket er bedre og mere sikkert for kunden 14

15 oplærer personale i indkøb, vedligeholdelse og servicering af fræser, slibeteknik, identificering af svampeinficerede negle samt sikrer, at forsvarlige arbejdsprocedurer bliver inkorporeret i det daglige arbejde. Beskyttelsesudstyr Beskyttelsesudstyr designes til at beskytte de respiratoriske og øjenrelaterede systemer. 42 Øjenbeskyttelse bør udarbejdes efter Tabel 4 Risikofyldte svampe, som ikke bør behandles med fræser Scopulariopsis Scytalidium Aspergillus Fusarium Acremanium (cephalsporium) Alternaria standarderne BS2092 og EN166,43 inkludere støvafmærkninger samt graden af hvorvidt det kan modstå partikelhastighed (fx 120 m/s, 1. grad) tillige med producentens varemærke/licens/navn. Ansigtsmasker bør udarbejdes efter den europæiske standard EN149. Engangsmasker velegnede til brug ved fint støv som opleves ved fodterapi inkluderer følgende klassifikationer: FFP1: Fint, ikke-giftige støvpartikler og dampe; 4,5 x OEL (occupational exposure limit den øvre grænse for mængden af et givent farligt stof på arbejdspladsen) FFP2: Fint, ikke-giftige støvpartikler, fibre samt vandrige dampe; 12,5 x OEL Konklusioner Indførelse af denne strategi reducerer den arbejdsrelaterede eksponering og dermed også arbejdsrelaterede helbredsrisici hos de behandlere, der er eksponeret for neglestøv fra mennesker. ) 15 REFERENCER: 1 Health and Safety Executive. Successful health and safety management. HSG 65, 2nd edn. HSE Books, English MP. Fungi in nail dust from nail drills. The Chiropodist 1972;27(2): Pugh J, Skone JF. The health of the chiropodist in a developing community service. The Chiropodist 1972;27(2): gatley M. Human nail dust: hazard to chiropodists or merely nuisance? J Soc Occup Med 1991;41: Burrow JG, Millar NA, Stephenson R, et al. Health and safety issues in the use of podiatric nail drills. Journal of British Podiatric Medicine 1996;51: Davies RR, Ganderton MA. Allergic hazards in chiropody. The Chiropodist 1975;30: Davies JM, Kugler G, Nixon B. Eye injury in a podiatrist. Journal of American Podiatric Medical Association 1991;81: Millar NA, Burrow JG, Stephenson R, et al. Putative risks of ocular infection for chiropodists and podiatrists. Journal of British Podiatric Medicine 1996;51: Ledee DR, Hay J, Byres TJ, et al. Acanthamoeba griffini: molecular characterization of a new corneal pathogen. Investigative Ophthalmology and Visual Science 1996;37: Millar NA. The ocular risks of human nail dust in podiatry. PhD Thesis, Glasgow Caledonian University, Health and Safety Executive Publications. Medical aspects of occupational asthma. Medical series 25, Abramson C, Wilton J. Inhalation of nail dust from onychomycotic toenails. Part 1: Characterisation of particles. Journal of American Podiatric Medical Association 1985;75: Purkiss R. An assessment of the airborne dust in podiatric treatment areas, and its relevance to the use of respiratory equipment. British Journal of Podiatric Medicine 1997;52: Larato DC, Ruskin PF, Martin A, et al. Effect of a dental air turbine drill on the bacterial counts in the air. Journal of Prosthetic Dentistry 1996;16: Bell KM, Clement DA. Eye protection for the surgeon. J R Coll Surg Edinb 1991;36: gioannini P, Sinicco A, Caritim G, et al. HIV infection acquired by a nurse. Eur J Epidemiol 1988;4: Roberts-Harry TJ, Cass AE, Jagger JD. Ocular injury and infection in dental practice. A survey and review of the literature. British Dental Journal 1991;5: Brown RV. Bacterial aerosols generated by ultra high-speed cutting instruments. Journal of Dentistry for Children 1965;32: Davies RR, Ganderton MA, Savage MA. Human nail dust and precipitating antibodies to Trichophyton rubrum in chiropodists. Clin Allergy 1983;13: Harvey CK. Comparison of the effectiveness of nail dust extractors. Journal of American Podiatric Medical Association 1993;83: Ward PE. Atopy and reaction to nail dust inhalation. Clinics in Podiatric Medicine 1995;12: Rogers TR, Barnes RA. Prevention of airborne fungal infection in immunocompromised patients. J Hosp Infect 1988;11(suppl A):

16 Forskningsglimt 23 Health and Safety Executive Publications. The dust lamp: a simple tool for observing the presence of airborne particles. Methods for the determination of a hazardous substance. No. 82, March Sherrard-Brisley J, Robinson C. To discover a possible route for cross-infection from podiatric drill handpieces. The Foot 1997;7: Roberts DT. Prevalence of dermatophyte onychomycosis in the UK. Results of an omnibus survey. Br J Dermatol 1992;126(suppl 39): Platts-Mills TAE, Fiocco GE, Hayden MA. Proximal subungual onychomycosis due to Microsporum canis. Br J Dermatol 1987;134: Ward GW, Karlsson G, Platts-Mills TAE. Trichophyton asthma: sensitization of bronchi and upper airways to dermatophyte antigen. Lancet 1989;1: Duell BL, Arruda LK, Chapman MD, et al. Trichophyton tonsurans allergen. Characterization of a protein that causes immediate but not delayed hypersensitivity. J Immunol 1991;147: Kivity S, Schwarz Y, Fireman E. The association of perennial rhinitis with Trichophyton infection. Clin Exp Allergy 1992;22: Abramson C, Davies RR, Savage M. Trichophyton rubrum antibodies in American and British podiatrists. Bacteriological Proceedings 1981: Abramson C, Wilton J. Inhalation of nail dust from onychomycotic toenails. Part II: Clinical and serological aspects. Journal of American Podiatric Medical Association 1985;75: Davies RR. Nail dust in chiropodial practice: irritant, allergen and sources of antibodies to Trichophyton rubrum. Journal of the Royal Society of Health 1984;104: Davies RR, Savage MA. Dust extracting drills. The Chiropodist 1980;35: Davies RR, Savage MA, Deacon PM, et al. Dust extracting drills II. The Chiropodist 1984;39: Childs S, Robinson C. A comparison of wet and dry drilling techniques. Journal of British Podiatric Medicine 1997;52: Blair J, Burrow JG, Millar NA, et al. Efficiency and effectiveness of dust extraction systems of podiatric nail drills. Journal of British Podiatric Medicine 1999;54: Burrow JG, McLarnon NA. The efficiency and effectiveness of the Lenson Clean Air drill. Podiatry Now, 2001, April. 38 Burrow JG, McLarnon NA, MacLaren W, et al. An air filtration system in removing particulate matter in a clinic. Proceedings of the International Hygiene Association 5th International Scientific Conference. Bergen, McLarnon NA, Burrow JG, MacLaren W, et al. The use of an air filtration system in podiatry clinics. Int J Environ Health Res 2002;13: McLarnon NA, Edwards G, MacLaren W, et al. The effectiveness of airborne contaminant removal in a hospital ward in Scotland. Proceedings of the 27th International Conference on Occupational Health. Brazil, Roberts DT. Departmental communication. Southern General Hospital, Health and Safety Executive Publications. Personal Protective Equipment Regulations (1992) Guidance on regulations, ISBN Health and Safety Executive/Local Authorities Enforcement Liaison Committee LAC 68/7 (2003). Appendix 3 EN Personal eye protection specifications. Digitale silikoneaflastninger forebygger læsioner i forfoden Et hold forskere har undersøgt om digitale silikoneaflastninger er effektive og sikre at benytte til at forbygge neuropatiske læsioner i forfoden hos diabetikere. Diabetikere med perifer neuropati kan risikere at få ulcerøse læsioner, fordi de mangler følesansen til at beskytte dem. En gruppe forskere satte sig derfor for at finde frem til om digitale silikoneortoser er en innovativ og funktionsdygtig måde at forebygge problemer i de preulcerøse områder i forfoden hos diabetikere med neuropati. Forskerne testede hypotesen ved at forberede digitale silikoneaflastninger til 89 neuropatipatienter med deformiteter og hyperkeratose i forfoden. Tre måneder efter blev antallet af områder med hyperkeratose evalueret sammen med hudens hårdhed, antallet af aktive læsioner, og om der var nogen uønskede bivirkninger associeret med ortosen. Patienterne blev sammenlignet med en kontrolgruppe på 78, der have fået den normale behandling. Derudover gennemførte de også en statisk og dynamisk biomekanisk undersøgelse på en undergruppe på ti personer med et elektronisk podobaroskop. Resultatet viste, at antallet af læsioner såvel som forekomsten af hyperkerotose og hårdhed i huden var markant lavere (P <.01) hos de patienter, der blev behandlet med de digitale silikoneaflastninger. I løbet af de tre måneder disse patienter blev observeret, registrerede forskerne ikke nogen bivirkninger. Undersøgelsen på podobaroskopet viste en markant (P <.001) nedsættelse af trykket i de områder, der blev korrigeret med ortoser. Forskerne kunne altså konkludere, at digitale silikoneaflastninger er sikre at benytte til diabetikere med neuropati, som har en stor risiko for at udvikle fodsår. Samtidig nedsætter aflastningerne risikoen markant for at får nye læsioner i den tre måneders periode, hvor forskerne fulgte patienterne, sammenlignet med den gængse behandling. Hele undersøgelsen " Effectiveness and safety of using Podikon digital silicone padding in the primary prevention of neuropathic lesions in the forefoot of diabetic patients"er offentliggjort i Journal of the American Podiatric Medical Association og er at finde på mod betaling. ) 16

17 SEKrEtariatEt FLyttEr Foreningens lokaler i glostrup er blevet for trænge, og sekretariatet er derfor nødt til at flytte for at få plads til alle medarbejdere. De nye lokaler ligger i Albertslund, og flytningen sker den 17. august. Den ny adresse vil blive offentliggjort, når tiden nærmer sig. FiNDES DU på FiND FoDtErapEUt På findes der en liste over en lang række af landets klinikker under Find fodterapeut. Men ikke alle medlemmer er at finde i oversigten, fordi de enten ikke ønsker det eller fordi de ikke er opmærksomme på, at de selv skal give udtryk for, at de ønsker at stå der. Det er dog en god måde at markedsføre sig på, idet siden bliver besøgt af mange potentielle eller gamle patienter, der leder efter en bestemt fodterapeut. Står du endnu ikke på listen, kan du komme det, blot ved at sende en mail til eller ringe til sekretariatet i åbningstiden ForSiKriNgStiLBUD i juni Du skulle egentlig have modtaget en række nye forsikringstilbud med dette nummer af Fodterapeuten, men sekretariatet har desværre set sig nødsaget til at udskyde udsendelsen, da ikke alle detaljer kunne nå at komme på plads. Spar penge på DiNE indkøb Vidste du, at du som medlem af LasF kan blive medlem af Forbrugsforeningen og spare omkring 9 procent på dine indkøb i butikker i hele landet. Det koster 132 kr. om året at være medlem af Forbrugsforeningen. Til gengæld får du cirka to måneders kredit på dine køb og udbetalt den samlede bonus hvert år den 31. december. Det koster 0,35 procent i rente i den periode kreditten løber, men du kan undgå det ved at indbetale pengene inden den 15. i måneden efter købet. Alle medlemmer af LasF både aktive, passive og studerende kan opnå medlemskab af Forbrugsforeningen. Du kan læse mere om Forbrugsforeningen og melde dig ind via eller på telefon om Forbrugsforeningen Forbrugsforeningen er en indkøbsforening for offentligt og mange privat ansatte. Medlemmer kan handle og opnå bonus i ca forretninger i hele landet. Bonus er normalt 9%. Bonus overføres til medlemmernes konti hvert år den 31. december. Medlemmer kan opnå op til 2 måneders kredit. Medlemmer kan søge om billige lån til køb i de forretninger, der er tilknyttet foreningen. Alle medlemmer betaler et årligt kontingent på 132 kr. Hvis du vil vide mere: LægE til ViDENcENtEr I midten af april måned startede læge Karen Mygind i foreningens sekretariat. Hun skal være primus motor i opstarten og udviklingen af videncenteret. Centret er en af de målsætninger, som bestyrelsen vedtog i forbindelse med konferencen om fremtidens fodterapeut sidste år. Når Karen Mygind ikke arbejder for foreningen, er hun afdelingslæge på Ortopædkirurgisk Afdeling på Glostrup Hospital (Fodsektionen). Hun blev uddannet læge i 1996, og i 2007 færdiggjorde hun speciallægeuddannelsen i ortopædkirurgi. 17

18 Ergonomi I dette og i de kommende numre af Fodterapeuten vil afspændingspædagog Jeanette Thulstrup bringe en række øvelser og forslag til, hvordan du opnår hensigtsmæssige arbejdsstillinger, som kan forbedre dit arbejdsliv. Jeanette Thulstrups anvisninger er opmærksomhedsøvelser; hvordan bruger du din krop på arbejdet og i hverdagen. Du kan selv plukke dem ud, som du har brug for. Hun kan ikke tage ansvaret for, hvordan de udføres, men vil gøre sit bedste for at give en tydelig instruktion. Og så understreger hun, at du skal passe på dig selv, også i udførelsen af øvelserne. Den eneste der kan mærke, hvad der er bedst for dig, er DIG! 1 Fodkontakt og arbejdsstolens højde Et godt sted at starte med at forbedre sine arbejdsstillinger er ved at kigge på den måde, som man sidder på, mens man arbejder. Af Jeanette Thulstrup, Afspændingspædagog, DAP 2 Fotograf: Jeanette Thulstrup Det er vigtigt at have en god fodkontakt i den siddende stilling. Meget tyngde kan lægges over i fødder, ben og sæde, så du kan aflaste lænd, skulderblade, skulderbælte og nakke. Indstil din arbejdsstol Det første du skal være opmærksom på er din arbejdsstols højde. Den skal være så høj, at der er en åben vinkel i dit hofteled. Forestil dig, at der kan løbe vand af dine lår fra hoften ned mod knæet. Højden skal samtidig passe med, at du kan flytte dig rundt om patienten og mærke en tyngde ned i fødderne. (se billede 1) Det er vigtigt, at du placerer dig på sædet, så du ikke støttes af et eventuelt ryglæn. Dog skal du have numsen godt i stolesædet. Samtidig skal der være en hånds bredde mellem dine knæhaser og stolens sæde. På den måde undgår du at klemme af for kredsløbet. (se billede 2) Mærk fodkontakten til gulvet For at mærke tyngde ned i foden og få god kontakt til gulvet, kan du eventuelt tage dine sko af. Sæt dig godt på stolen. Flyt opmærksomheden ned i dine fodsåler et øjeblik. 18

19 3 Jeanette Thulstrup Jeanette Thulstrup er selvstændig konsulent med fokus på krop og job. Udover jobbet på Fodterapeutafdelingen i Randers, arbejder hun i øjeblikket sammen med Region Midtjylland, senest med ansatte på sygehuset i Randers og på lederafklaringskurser. Jeanette blev uddannet afspændingspædagog i 2002 og er medlem af Danske Afspændingspædagoger (DAP). Sidder du bedst i skridtstilling, er det vigtigt, at du ikke har den samme fod forrest hele tiden, men sørger for at skifte benstilling ofte. (se billede 3) Forestil dig en trekant, hvis linjer går fra storetå-ballen, til hælen, op til lilletå-ballen og slutter igen ved storetå-ballen. Den trekant skal være godt placeret på gulvet og kan bruges som udgangspunkt for en god fodkontakt i siddende og i stående stilling. Du kan presse fødderne skiftevis ned i gulvet for at få yderligere kontakt til fodsål og gulv. Føddernes placering Når det kommer til føddernes placering på gulvet, er det vigtigste, at der altid er mindst én fod, der har kontakt til gulvet. Sidder du bedst med begge fødder i gulvet, er det vigtigt du placerer dem, så du lige kan skimte storetæerne ud for dine knæ. Vær opmærksom på ikke at bruge for mange kræfter i lår og baller. Du skal kunne sidde afspændt med dem. (se billede 1) Vær altid opmærksom på at knæ og fod peger i samme retning. Pres for eksempel ikke knæene sammen for bedre at holde på håndklæde og papir. Eller roter ikke udad i hofteleddet, så knæene peger længere ud end fødderne. Begge stillinger opbygger uhensigtsmæssige spændinger i ben, baller og bækken. Kun retningslinjer Den siddende stilling skal være dynamisk, så du hele tiden er i bevægelse. Derfor er ovenstående retningslinjer for, hvad du kan være opmærksom på i den siddende stilling. I næste nummer af Fodterapeuten, vil jeg have fokus på bækkenets stilling og bevægelse, og på, hvor stor indflydelse det har på din kropsholdning. God fornøjelse! ) 19

20 offentlig ansat MErE i SårSpEciaLiStErNES LøNNiNgSpoSE Af Henrik Louring-Andersen, cand. jur. Hvis du er ansat i en kommune eller region med speciale i fodsår (sårspecialist), skal din grundløn hæves fra løntrin 2 til løntrin 3 pr. 1. april Dette blev aftalt ved OK 08. Derfor bør du kontrollere din lønseddel for april måned for at sikre dig, at du er rykket et trin op. Hvis det mod forventning ikke er tilfældet, bør du kontakte LasF så tager vi hånd om sagen. Du kan finde information om løntrinnene, og hvordan man i overenskomsten har defineret en sårspecialist, på foreningens hjemmeside under menupunktet medlemsservice og Offentlig ansat. NyE SatSEr For FLEKSjoBBErE Satserne for fleksjobbere er reguleret pr. 1. april Du kan finde mere information herom på foreningens hjemmeside under menupunktet Medlemsservice og offentlig ansat. FoTogRAF: CoLoURBox 20

Ergonomi på kontorarbejdspladser

Ergonomi på kontorarbejdspladser Ergonomi på kontorarbejdspladser Hvad er ergonomi Bio-psyko-social Gennemgang af hele arbejdssituationen Se med nye øjne på indretning af arbejdspladsen Udnyttelse af teknologien, hvor den findes Se kritisk

Læs mere

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads indretning arbejdsplads tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser En god ergonomisk arbejdsplads er nødvendig for at skabe et sundt arbejdsmiljø, for den enkelte medarbejder. Et sundt arbejdsmiljø

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

Fri og smertefri bevægelse

Fri og smertefri bevægelse Fri og smertefri bevægelse - din genvej ud af smerterne En lidt anderledes forklaring på hvorfor du har ondt og hvordan du bliver smertefri Introduktion En mindre skade på mit knæ, gav mig for nylig anledning

Læs mere

Patientinformation -om hoftebrud og hofteprotese

Patientinformation -om hoftebrud og hofteprotese Patientinformation -om hoftebrud og hofteprotese Regionshospitalet Randers/Grenaa Ortopædkirurgisk afdeling Denne pjece er en orientering om, hvad du kan og må med en kunstig hofte indsat efter hoftebrud.

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 HOFTEALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig mobilisering

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE Slidgigt - en folkesygdom Stort set alle over 60 år har tegn på slidgigt i mindst ét led. Det er den hyppigste ledsygdom og en af de mest udbredte kroniske lidelser i Danmark.

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

Hvor smidig vil du være? Uge 1

Hvor smidig vil du være? Uge 1 Hvor smidig vil du være? Uge 1 Smidighedstest Her er en række tests af din smidighed i nogle af de vigtigste bevægelser. Du skal kunne bestå hver test for at have tilstrækkelig bevægelighed til at kunne

Læs mere

Landsforeningen af statsautoriserede Fodterapeuter 1

Landsforeningen af statsautoriserede Fodterapeuter 1 1 Kliniketablering Denne liste kan fungere som ledetråd og checkliste for den, der går i tanker om at etablere en KLINIK FOR FODTERAPI. Listen er ikke fuldstændig, idet mange specielle forhold kan spille

Læs mere

den hiv-positive partner

den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

Mave- og rygtræningsøvelser

Mave- og rygtræningsøvelser Mave- og rygtræningsøvelser Rygsøjle twist Det træner du: den dynamiske stabilitet omkring lænd og bækken i samarbejder med hoftens muskler. Du bruger specielt de skrå mavemuskler til at dreje kroppen

Læs mere

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Næsten alle gravide bør motionere lige så meget som resten af den voksne befolkning. Det vil sige at man som gravid skal holde sig i god form

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

Tidslinie. 2004 Folketinget. 2005 Miljøministeriet. 2006-2009 Gentofte Hospital

Tidslinie. 2004 Folketinget. 2005 Miljøministeriet. 2006-2009 Gentofte Hospital Status 2009 Jesper Elberling læge PHD Seniorforsker Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed Dermato-Allergologisk afdeling, Gentofte Hospital jeel@geh.regionh.dk 1 1 Tidslinie 2004 Folketinget

Læs mere

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Guide: Træn dig til en stærk holdning Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få en god holdning INDHOLD: Få en stærk

Læs mere

BIOANALYTIKERSTUDERENDE

BIOANALYTIKERSTUDERENDE FOR BIOANALYTIKERSTUDERENDE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED DEN KLINISKE DEL AF UDDANNELSEN om denne pjece Nu skal du snart ud i laboratoriet og afprøve det, du har lært. På laboratoriet skal du også

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Værn mod udsættelse for farlige stoffer Videnskonference

Værn mod udsættelse for farlige stoffer Videnskonference Image H 9.4 cm x W 27.53 cm Værn mod udsættelse for farlige stoffer Videnskonference Forudsætninger for - og værktøj til - valg af korrekte værnemidler Landstingssalen, 22. januar 2013, Peter Mentz Farlige

Læs mere

RONDA 200. RONDA 200 når livet er for kort til hobbystøvsugere MASKINER TIL LIGNENDE OPGAVER RONDA 20 RONDA 400

RONDA 200. RONDA 200 når livet er for kort til hobbystøvsugere MASKINER TIL LIGNENDE OPGAVER RONDA 20 RONDA 400 Støvsugere til byggebranchen RONDA 200 RONDA 200 når livet er for kort til hobbystøvsugere Green Tech CAP motor med forbedret sugeevne og lavere strømforbrug, hvilket giver en mere effektiv motor. Samtidig

Læs mere

Optræning. Af bækkenbunden. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien

Optræning. Af bækkenbunden. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Optræning Af bækkenbunden Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Indhold Bækkenbunden...3 Bughulen...4 Venepumpeøvelser...5 Træning af bækkenbunden...7 Knibeøvelser...9 Lette

Læs mere

Memo risiko analyse på deduster

Memo risiko analyse på deduster Memo risiko analyse på deduster To: All From: DEr CC: Date: January 6, 2015 Re: Risiko analyse på deduster. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Formål:... 2 Risiko analyse:... 2 Risiko resultater

Læs mere

Studietur til London

Studietur til London Studietur til London Fra den 10.-14. oktober tog vi, syv studerende samt en lærer fra Fodterapeutskolen i København, afsted til London i forbindelse med projektugen på 3. modul. Formålet var at undersøge

Læs mere

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring Arbejdsteknik Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig erhvervsrengøring. Arbejdsteknik

Læs mere

Her er din nye støvsuger. FRITHIOF centralstøvsugere

Her er din nye støvsuger. FRITHIOF centralstøvsugere Her er din nye støvsuger B e d r e i n d e k l i m a M i n d r e s t ø j H ø j s u g e e v n e N e m i n s t a l l a t i o n I n g e n l u g t g e n e r B e d r e e r g o n o m i FRITHIOF centralstøvsugere

Læs mere

Årsmøde Landsforeningen af statsaut. fodterapeuter

Årsmøde Landsforeningen af statsaut. fodterapeuter Årsmøde Landsforeningen af statsaut. fodterapeuter Mig Noget om Jer Profilering Jan Borregaard Mail: jan@vipindi.dk Mobil: 21703625 Uddannet sociolog (cand. pæd. soc.) og HD i organisation og ledelse.

Læs mere

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs Indledning Med udgangspunkt i at lade pædagogik og ergonomi gå hånd i hånd er følgende retningslinjer udarbejdet af Arbejdsmiljøgruppen i Daginstitution Dagnæs. Formålet med retningslinjerne er: at skabe

Læs mere

Kender du din lungefunktion?

Kender du din lungefunktion? Kender du din lungefunktion? En pjece fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Kend dine lunger Sundere lunger - livet igennem Danmarks Lungeforening arbejder for, at endnu flere danskere lever med sundere

Læs mere

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h Træningsprogram Rygklinikken PROMETHEUS h Begynd forsigtigt. Du må ikke få smerter, når du træner. Du må gerne føle at musklerne strækkes, og blive lidt muskeløm af de første træningsomgange. Lav udspændingsprogrammet

Læs mere

Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk -

Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk - Kontakt undertegnede for salg/rådgivning Jan L. Nielsen - T. +45 4272 4585 M. jln@eco- systems.dk - www.eco- systems.dk Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk - Hvordan virker HG Light sammen med LED-belysning?

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. Skærmarbejde

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. Skærmarbejde Danske Fysioterapeuter www.krop&fysik.dk Skærmarbejde 2 www.krop-fysik.dk Vi sidder der bag skærmen Hvem sidder der bag skærmen?, spurgte Jeppe Aakjær i 1905 i sangen om Jens Vejmand. Jeppe Aakjær tænkte

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 FRD s kongres lørdag den 27. september På FRD s kongres den 27. september 2008 blev følgende kontingentsatser for de kommende 3 år vedtaget: Medlemstype 2009 2010 2011 Uddannede,

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

Til Tilbudsgiverne. Udbud af fodbehandling

Til Tilbudsgiverne. Udbud af fodbehandling Til Tilbudsgiverne Udbud af fodbehandling Den 08.01.2015 Kommunen har modtaget spørgsmål til ovennævnte udbud. Spørgsmålene gengives ordret nedenfor sammen med svarene herpå. Sagsnummer 14/15300 Der gøres

Læs mere

Betalingsinfo. n o v e m b e r 2 0 0 6. ALKA har fokus på Betalingsservice i salgsarbejdet. Husk ændrede afleveringsfrister i december

Betalingsinfo. n o v e m b e r 2 0 0 6. ALKA har fokus på Betalingsservice i salgsarbejdet. Husk ændrede afleveringsfrister i december english version on www.betalingsservice.dk n o v e m b e r 2 0 0 6 Betalingsinfo aktuel information om Betalingsservice danmark tager skridtet fuldt ud I sidste nummer af Sygeforsikringen danmark s medlemsblad

Læs mere

ØJENPLEJE I PRAKSIS EN OPSTARTSMODEL FOR EN TØRRE ØJNE-KLINIK

ØJENPLEJE I PRAKSIS EN OPSTARTSMODEL FOR EN TØRRE ØJNE-KLINIK ØJENPLEJE I PRAKSIS EN OPSTARTSMODEL FOR EN TØRRE ØJNE-KLINIK INDHOLD HVORFOR EN DES-KLINIK? HVORDAN STARTER MAN? HVAD KRÆVES DER? HVORFOR EN DES-KLINIK? FORMÅL Patienter er faktisk bekymrede for øjets

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Hovedpunkter Den telemedicinske handlingsplan Det generelle De 5 konkrete initiativer sår er et af dem Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Den telemedicinske handlingsplan

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

8191_DK_ALLERGY_BROCH.qxd p1-12 17/6/03 1:16 pm Page 1. Sådan hamler du op med allergi i dit hjem.

8191_DK_ALLERGY_BROCH.qxd p1-12 17/6/03 1:16 pm Page 1. Sådan hamler du op med allergi i dit hjem. 8191_DK_ALLERGY_BROCH.qxd p1-12 17/6/03 1:16 pm Page 1 Sådan hamler du op med allergi i dit hjem. 8191_DK_ALLERGY_BROCH.qxd p1-12 17/6/03 1:16 pm Page 2 Allergi - et voksende problem Allergi er en af de

Læs mere

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin Step Stepbænken er et ideelt træningsredskab, som du kan have derhjemme, hvor kondition, styrke, koordination og balance trænes og udfordres. Du træner primært dine muskler i ben og balder. Effekten fra

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

Det kan være en fordel at lave nogle strækøvelser hjemme og man behøver ikke bruge lang tid på det for at opnå positive resultater.

Det kan være en fordel at lave nogle strækøvelser hjemme og man behøver ikke bruge lang tid på det for at opnå positive resultater. Smidighed er vigtig for at kroppen kan fungere og præstere optimalt. Og der er en vis range of motion (ROM) i leddene, som er optimal for forskellige sportsgrene og aktiviteter. Men smidighed alene er

Læs mere

Er dit arbejde farligt? KROP FYSIK. Skærmarbejde

Er dit arbejde farligt? KROP FYSIK. Skærmarbejde Er dit arbejde farligt? KROP & FYSIK Skærmarbejde 1 Vi sidder der bag skærmen Hvem sidder der bag skærmen? spurgte Jeppe Aakjær i 1905 i sangen om Jens Vejmand. Jeppe Aakjær tænkte selvfølgelig ikke på

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Længerevarende

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Systemisk Lupus Erythematosus Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Du har fået stillet diagnosen SLE/Lupus, eller der er mistanke om, at du har sygdommen. Diagnosenetværket Vi

Læs mere

Brugervejledning til NOVAFON DK 1

Brugervejledning til NOVAFON DK 1 Brugervejledning til NOVAFON DK 1 Forord De har gjort et godt valg ved køb af Novafon apparatet. Vi håber, De vil få stor glæde af det brug det flittigt, gerne 2-3 gange om dagen. Det er selvfølgelig ingen

Læs mere

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Tidsgruppe 0 10 minutter: Hofteløft En god øvelse der træner både baglår, baller og det nederste af ryggen. Øvelsen bruges til at træne forskellige

Læs mere

Flexi Element. den funktionelle kassedisk

Flexi Element. den funktionelle kassedisk den funktionelle kassedisk 2010 lever til fulde op til sit navn med en fleksibel indretning og opbygning samt anvendelsesmuligheder i vidt forskellige brancher. Kort sagt får du med en kassedisk, der præcis

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Tema: UMV undervisningsmiljø

Tema: UMV undervisningsmiljø Tema: UMV undervisningsmiljø Klassetrin: 5. og 6. klasse 1. Med erfaringerne fra gæstelærerens besøg og undervisning kan eleverne arbejde over en længere periode, hvor de indsamler registreringer af problemer

Læs mere

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Beskrivende radiografer Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Baggrunds historie Radiografer laver undersøgelser Radiologer beskriver undersøgelser Stigende mangel på radiologer Stigende antal undersøgelser

Læs mere

Ren luft til ungerne

Ren luft til ungerne Side 1 af 8 Ren luft Beskyt børn mod passiv rygning Februar 2005. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse / Design og grafisk tilrettelægning: Alette Bertelsen, Imperiet / Illustrationer: Tove Krebs Lange

Læs mere

Knæprotese. Øvelsesprogram. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien

Knæprotese. Øvelsesprogram. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Knæprotese Øvelsesprogram Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Øvelser for patienter med knæprotese Generel information Smertestillende medicin bør tages ca. en halv time

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven april/maj/juni 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven april/maj/juni 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven april/maj/juni 2015 Redaktion: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven Nygårdsvej

Læs mere

Indhold. Forord 3. Den gode nyhed 6 job og Krop 2 udgave, 1 oplag 2012 Videncenter for Arbejdsmiljø. 5 ømme punkter 10. Det nytter at forebygge 16

Indhold. Forord 3. Den gode nyhed 6 job og Krop 2 udgave, 1 oplag 2012 Videncenter for Arbejdsmiljø. 5 ømme punkter 10. Det nytter at forebygge 16 Denne lommebog fortæller kort og godt, hvordan arbejdspladserne kan forebygge og håndtere smerter i muskler og led via en samlet og fælles indsats Rigtig mange medarbejdere og ledere får ondt i ryg, nakke

Læs mere

Øvelser til patienter der har fået en ny hofte

Øvelser til patienter der har fået en ny hofte Patientinformation Øvelser til patienter der har fået en ny hofte Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 2 Rev. aug. 2010 Øvelser til patienter der har fået en ny hofte Det er vigtigt at du medbringer

Læs mere

Undervisning i varmtvandsbassin. Med øvelser

Undervisning i varmtvandsbassin. Med øvelser Undervisning i varmtvandsbassin Med øvelser 2 Undervisning i varmtvandsbassin Undervisning i varmtvandsbassin Mange mennesker med gigt har stor gavn og glæde af undervisning i varmt vand. Det styrker muskler,

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Selvstændige uden overenskomstl den 7-6-2010 For referat: Stefan Kragh/Jane Kiss Dato for udarbejdelse: 20.6.

Mødereferat. Referat af møde for Selvstændige uden overenskomstl den 7-6-2010 For referat: Stefan Kragh/Jane Kiss Dato for udarbejdelse: 20.6. Mødereferat Referat af møde for Selvstændige uden overenskomstl den 7-6-2010 For referat: Stefan Kragh/Jane Kiss Dato for udarbejdelse: 20.6.2010 Sted: DGI Huset, Vejle. Dagsorden Punkt 1: Foredrag WebAnalytic

Læs mere

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Repræsentanter for Frederiksberg Synkobecenter: Jesper Mehlsen (JM), overlæge og forskningschef og læge Louise Brinth (LB) Referent:

Læs mere

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo - Rengøringsskema

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

De skæve. Ind under stolen. Af Marie Duedahl

De skæve. Ind under stolen. Af Marie Duedahl Af Marie Duedahl De skæve jeg går rundt på en dentalmesse, kan jeg altid se, Når hvem der er tandlæge, og hvem der er klinikassistent. De bøjer til hver sin side. Mette Krebs Birkeland er ergonomisk konsulent

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Endnu mere patientsikkert

Endnu mere patientsikkert Nr. 29 8. september 2014 INDHOLD: Fremgang for patientsikkerheden Få indblik i Brugerproces 2014 Nordsjællands Hospital med i landsdækkende tv-projekt Simulationstræning på barselsgangen får støtte fra

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden.

Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden. Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden. Siden sidst Intro af læge og direktør, Jørgen Granborg læs mere Nyt fra datafronten Fælles Medicinkort

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Er MRSA så farlig

Læs mere

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen TEMA Unges arbejde 1 Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen 2 Vi har skrevet denne vejledning til dig for at gøre opmærksom på, hvor

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Jordkuglen. S.aureus er den næsthyppigste, betydende bakterie i bloddyrkning! (kaldet blodforgiftning )

Jordkuglen. S.aureus er den næsthyppigste, betydende bakterie i bloddyrkning! (kaldet blodforgiftning ) Jordkuglen med borgere, der i deres normalflora i næse, svælg, på fugtig hud bærer kuglebakterien Staphylococcus aureus eller S.aureus Til enhver tid har 30-40% af raske danskere S.aureus i deres næsebor,

Læs mere

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Bestyrelsens beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. marts 2015. Bestyrelsen vi

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås?

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Af Kenneth Marloth Henze, cand. mag., idrætskonsulent ved Politiskolen, Fysisk Afsnit. Der er flere undersøgelser, der tyder på, at

Læs mere

Arbejdsmiljø og sunde børn

Arbejdsmiljø og sunde børn 100-året for Kvinders Valgret, NFA 30. september 2015 Arbejdsmiljø og sunde børn Karin Sørig Hougaard Seniorforsker (ksh@nrcwe.dk) Reproduktionsskader Omfatter ændringer, der nedsætter evnen til at få

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge N r. 3 4 Få det bedre med at gå til tandlæge Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk er

Læs mere

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1 rite 1 Stå som billedet viser med armene strakt ud væk fra kroppen, horisontalt mod gulvet. Drej rundt med uret og hold dig mental koncentreret, så du tæller hver gang du når en omgang. Kan du, så fortsæt

Læs mere

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION 1 for dit syn SNART ER DU FRI FOR DIN SYNSFEJL Du har bestilt tid til en øjenlaseroperation. Det betyder, at du snart får rettet din synsfejl. Det er vigtigt, at du

Læs mere

DECUBITUS TRYKSÅR (DECUBITUS) Lokal vævsskade i huden, når vævet klemmes mellem knogle og overflade og kredsløbet til vævsområdet afbrydes

DECUBITUS TRYKSÅR (DECUBITUS) Lokal vævsskade i huden, når vævet klemmes mellem knogle og overflade og kredsløbet til vævsområdet afbrydes DECUBITUS TRYKSÅR (DECUBITUS) Lokal vævsskade i huden, når vævet klemmes mellem knogle og overflade og kredsløbet til vævsområdet afbrydes Skaden sker ofte på grund af direkte tryk eller forskydning (shear)

Læs mere

TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL

TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL Nyt værktøj fra Job og Krop-kampagnen giver et hurtigt overblik over den fysiske trivsel på arbejdspladsen. Temperaturmålingen er en lille spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Tilstede: Fraværende: Karen Roed Larsen (KRL) Lillan Wagner (LW) Torsten Frederickson (TF) Steen Jensen (SJ) Gitte Møller (GM)

Læs mere

Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen W

Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen W Sårkursus Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Kursets relevans Udviklingen

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere