PumpSmart. Control Solutions PS200 v5. Konfigurations- og betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PumpSmart. Control Solutions PS200 v5. Konfigurations- og betjeningsvejledning"

Transkript

1 PumpSmart Control Solutions PS200 v5 Konfigurations- og betjeningsvejledning

2 VIGTIG SIKKERHEDSPÅMINDELSE Til vores nøglekunder Produkter fremstillet og leveret af ITT Monitoring and Control er sikre og problemfri at anvende, når de installeres, vedligeholdes og betjenes på den rigtige måde. Vi har et omfattende netværk af erfarne fagfolk inden for salg og service, som hjælper med at øge din tilfredshed med vores produkter. Det er slutbrugerens ansvar at sørge for sikker installation, betjening og vedligehodelse af ITT s udstyr. ACS800 Hardwaremanualen og PS200 Konfigurations- og betjeningsvejledningen identificerer specifikke sikkerhedsrisici, som der til enhver tid skal tages hensyn til i løbet af produktets levetid. Det er nødvendigt at forstå og overholde disse sikkerhedsadvarsler for at sikre, at personale, udstyr og omgivelser ikke bringes i fare. Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt at overholde disse advarsler. Det forventes at slutbrugeren også overholder virksomhedens sikkerhedsstandarder. Alle personer, som er involveret i installationen, betjeningen og vedligeholdelsen af det industrielle udstyr, har ansvaret for at identificere og forhindre usikker installations-, betjenings- og vedligeholdelsespraksis. Forklaring af sikkerhedssymboler og signalord: Dette er advarselssymbolet for farlig spænding Dette symbol advarer om højspænding, som kan føre til død eller personskade. Følg alle sikkerhedsmeddelelser, som følger dette symbol for at undgå personskade eller død. Dette er symbolet for sikkerhedsadvarsel. Det anvendes til at advare dig om risikoen for personskade. Følg alle sikkerhedsmeddelelser, som er angivet efter dette symbol, for at undgå personskade eller død. FARE ADVARSEL FSIGTIG BEMÆRK FARE angiver en farlig situation, som vil resultere i død eller alvorlige personskade, hvis den ikke undgås. ADVARSEL angiver en farlig situation, som kan resultere i død eller alvorlig personskade, hvis den ikke undgås. FSIGTIG indikerer en farlig situation, som kan resultere i mindre eller moderat personskade, hvis den ikke undgås. BEMÆRK uden sikkerhedssymbolet angiver praksis, som kan resultere i beskadigelse af udstyr, hvis ikke den undgås. Side I

3 Med hensyn til PumpSmart-drevene og betjeningen af pumpeudstyr forstærker følgende risici de normale sikkerhedsadvarsler: FARE Udfør aldrig arbejde på PS200-drevet, motorkablet eller motoren, når hovedstrømmen er tilsluttet. Vent altid i 5 minutter, efter indgangseffekten er afbrudt, så drevets indvendige kondensatorer kan aflade, inden der arbejdes på drevet, motoren eller motorkablet. Manglende overholdelse af ovennævnte kan medføre alvorlig personskade eller død. FARE Udfør ikke arbejde på styrekabler, når drevet eller de eksterne styrekredse er tilsluttet. Eksternt tilsluttede styrekredse kan medføre farlige spændinger inde i drevet, selv hvis hovedstrømmen til drevet er afbrudt. Manglende overholdelse af ovennævnte kan medføre alvorlig personskade eller død. ADVARSEL Al elektrisk installations- og vedligeholdelsesarbejde må kun udføres af en uddannet elektriker. Manglende overholdelse af ovennævnte kan medføre alvorlig personskade eller død. ADVARSEL Betjening af pumpeanlæg med en blokeret sugning og afløb skal undgås i alle tilfælde. Betjening, selv i kort tid under disse forhold, kan forårsage overophedning af indvendig pumpekapacitet og resultere i en voldsom eksplosion. Slutbrugeren skal tage de nødvendige forholdsregler for at sikre, at dette forhold ikke opstår. Manglende overholdelse af sikkerhedsforanstaltningerne kan medføre alvorlig personskade eller død. ADVARSEL Betjen aldrig roterende udstyr, medmindre alle koblings- og akselskærme er installeret. Der kan opstå personskade, hvis det tilsluttede udstyr betjenes uden koblings- og akselskærme. Manglende overholdelse af ovennævnte kan medføre alvorlig personskade eller død. Side II

4 ADVARSEL Håndter enheden forsigtigt. PS200 er tungt. Løft det ikke alene. Vægmonterede enheder: Løft ikke PS200 fra forsiden. Placer kun enheden på dens bagside. Gulvmonterede enheder: Løft kun PS200 ved hjælp af løfteøjne. Vip ikke enheden. Enheden vælter, når den vippes ca. 6 grader. Udvis ektrem forsigtighed ved håndtering af en enhed, der er placeret på hjul. Manglende overholdelse af ovennævnte kan føre til alvorlige personskader eller beskadigelse af udstyret. Giv dig tid til at gennemse og forstå sikkerhedsanvisningerne til installation, drift og vedligeholdelse angivet i ACS800 Hardwaremanual, PS200 Konfigurationsog betjeningsvejledning og Installations-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledningen til det tilkoblede udtyr. PS200 sikrer forsvarlig og pålidelig drift, når den installeres, anvendes og vedligeholdes korrekt i overensstemmelse med anvisningerne i ACS800 Hardwaremanual og PS200 Konfigurations- og betjeningsvejledning. ITT Monitoring and Control kan ikke holdes ansvarlig for personskade, beskadigelse eller forsinkelser, som skyldes manglende overholdelse af disse anvisninger. Side III

5 Indhold Vigtig sikkerhedspåmindelse Kom godt i gang Afsnit 1 Konfiguration for enkeltpumpe Afsnit 2A Konfiguration for multipumpe Afsnit 2B Hastighedsreguleringskonfiguration for enkeltpumpe Afsnit 2C Funktioner og egenskaber Afsnit 3 Bilag Betjening af tastatur A-1 Fejlfinding A-2 Parameterliste A-3 Grundlæggende instrumenttilslutning A-4 Opslagsværk A-5 Installationstegninger Side 1

6 Motor Data Start/Stop Method Maximum Minimum Speeds ACT PAR FUNC DRIVE PS200 Konfigurations- og betjeningsvejledning KOM GODT I GANG KOM GODT I GANG Sådan bruger du denne guide Denne guide anvendes til nem klargøring og konfiguration af PumpSmart PS200. Opsætningen er blevet opdelt i tre hovedafsnit, hvori der findes al den information, der er nødvendig for at få pumpen op at køre. De tre afsnit er som følger: Enkeltpumpe Hvor der anvendes én pumpe med et enkelt procesinstrument til regulering af tryk, flow, niveau eller temperatur. Multipumpe Hvor der anvendes flere pumper på en koordineret måde for at opnå et setpunkt for tryk, flow, niveau eller temperatur. Hastighedsregulering Hvor der anvendes et hastighedssetpunkt eller et signal til at styre PumpSmart. Hvert afsnit har til formål at føre dig hurtigt gennem konfigurationsprocessen, mens der gives tilstrækkelige baggrundsoplysninger som en hjælp til at forstå processen. 1. Trinnummer Trinnummeret hjælper dig med at holde styr på, hvor langt du er i konfigurationsprocessen, når det anvendes sammen med procesoversigten. 2. Procesoversigt Procesoversigten er en visuel vejledning for at sikre, at du foretager de nødvendige handlinger i de enkelte trin. 3. Baggrundsoplysninger Disse oplysninger beskriver de forestående trin, og hvorfor de skal udføres. Der gives eksempler med henblik på at fremme forståelsen for konceptet. 4. Specielle bemærkninger Disse fremhævede afsnit indeholder kommentarer, som er vigtige for konfigurationsprocessen. 5. Primært trin Feltet for det primære trin beskriver detaljeret det aktuelle parameter, der skal indtastes i PumpSmart. Det indeholder indbefatter de grundlæggende taster, der er nødvendige til indlæsning af oplysningerne. 6. Tastaturoversigt Tastaturoversigten viser, hvad du kommer til at se, når du udfører konfigurationen, der er beskrevet i det primære trin. Efter de indledende konfigurationstrin er der afsnit, der angår indstilling af PumpSmart, når systemet er startet, med henblik på aktivering af yderligere funktioner og egenskaber og fejlfinding, hvis du har problemer. Step Trinnummer Number Special Specielle Notes bemærkninger Primært Key Step trin 2 Motor Setup The PumpSmart PS200 variable frequency drive utilizes Direct Torque Control [DTC] rather than a scalar speed control variable such as Volts/Hertz. Direct Torque Control provides more precise speed control, hence more responsive and accurate control to your set point. Specific motor data must be entered into the PumpSmart drive to enable it to properly control the motor using DTC. Steps to be performed are: 1. Entering motor data for characterization 2. Identification of the Motor starting method 3. Establishment of the Maximum and Minimum speed limits MOT DATA The motor data will allow the PumpSmart drive to characterize the motor during its first start-up. During characterization, PumpSmart will automatically magnetize the motor windings for 20!60 seconds to develop a mathematical model of the motor. Entry of the following parameters is all that is required. NOTE - If the motor is changed in the future, this data must be re-entered and a new characterization performed. NOTE - The information required for this section can be found on the motor nameplate MOT NOM VOLTAGE Enter the value for the voltage as it appears on the motor nameplate. Most common voltages are: Figur A Typisk konfigurationsside Valg af sprog Displayet til PumpSmart PS200 understøtter følgende sprog: Engelsk Engelsk (USA) standard Fransk (Frankrig) Tysk (Tyskland) Italiensk (Italien) Portugisisk Spansk (Spanien) 1 L! 100 GPM 0 11 START-UP DATA 4 MOT NOM VOLTAGE 460 Valg af sprog kan udføres under anvendelse af parameteret LANGUAGE, se FUNKTIONER OG EGENSKABER for at få yderligere oplysninger ! KEY SEQUENCE [From parameter group: 10- LOCKS/PASSWDS] Scroll to parameter group 11 Scroll to parameter MOT NOM VOLTAGE Press to enter the parameter setting mode Use a combinat ion of the arrow keys to scroll to the nameplate motor voltage. Press to complete the entry Background Baggrundsoplysninger Information Procesoversigt Process Map Tastaturoversigt Keypad View Side 2

7 KOM GODT I GANG PumpSmart-tastatur PumpSmart-tastaturet fungerer som hovedenhed til konfiguration og betjening af pumpedrevet. Det består af et display med fire rækker og 16 trykknapper. Efter konfiguration kan alle drevparametre gemmes i tastaturet. Grundlæggende konfiguration Konfiguration af et typisk parameter omfatter følgende indtastninger: TYPISK SEKVENS F INDTASTNING AF PARAMETRE ACT PAR FUNC DRIVE Display MODE Funktionstaster Keys Scrolling Søge- og & valgtaster Selection Keys PAR Tryk på tasten parameterfunktionstasten for at åbne parameterindstillingsfunktionen. Anvend dobbeltpiltasterne til at rulle gennem parametergrupperne. Anvend enkeltpiltasterne til at rulle gennem parametrene i hver gruppe. LOC REM RESET I 0 REF Figur B - PumpSmart-tastatur Figur C PumpSmart-tastatur Operational Kommandotaster Command Keys Anvendes til at åbne parameterindstillingsfunktionen. Anvend piletasterne til at rulle gennem valg eller indtaste værdier. Dobbeltpiltasterne anvendes til hurtig søgning, mens enkeltpiltasterne anvendes til langsom søgning. Anvendes til at afslutte en parameterindtastning Se følgende afsnit for at få yderligere oplysninger om betjening af PumpSmart: BETJENING AF TASTATUR Side 3

8 KOM GODT I GANG Inden du starter Inden du begynder at programmere PumpSmart PS200, skal følgende aktiviteter at være afsluttet: Pumpen skal være installeret, justeret og er klar til opstart. PumpSmart skal være korrekt monteret [Se installationsoplysninger i hardwaremanualen]. Strømmen er korrekt tilsluttet til drevet og fra drevet til motoren. Procestransmitter(e) og eventuelt tilbehør er korrekt installeret og tilsluttet. Du skal først udføre ovenstående trin, inden du fortsætter. Når disse trin er udført, åbnes det relevante konfigurationsafsnit (ENKELTPUMPE, MULTIPUMPE, HASTIGHEDSREGULERING), og der begyndes med Trin 1. ADVARSEL " Kontrollér, at drevkabinettet passer til installationsstedet. PS200 må kun installeres på ufarlige steder. Der henvises til ACS800 Hardwaremanual. " Hvad angår driftsmotorer uden inverter og/eller eksplosionssikre motorer, skal motorproducenten konsulteres, inden der udføres VFD-service. " Vær opmærksom på alle ADVARSLER, der fremhæves i ACS800 Hardwaremanualen, PS200 Konfigurations- og betjeningsvejledningen og Installations-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledningen til det anvendte tilkoblede udstyr. Side 4

9 STYRING AF ENKELTPUMPE ENKELTPUMPEPROCES Dette afsnit omhandler opstart af PumpSmart PS200 i styringsfunktionen for enkeltpumpeprocessen. I denne funktionstilstand tilsluttes der en enkeltpumpe til dit anlæg med en transmitter (tryk, niveau, flowmåler osv.), der er tilsluttet PS200 for at give feedback om processtatus. Trin Beskrivelse Parametre Oversigt over enkeltpumpe Låse/adgangskoder I dette afsnit beskrives parameterlåsefunktionen og valg af driftsmakroprogrammet for enkeltpumpe i detaljer. Motoropsætning Drevdata til ID-kørsel ved første opstart indtastes her ud over start/stop-metoder og MAKS.- og MIN-drevhastigheder. Driftstilstand og -enheder Valg af driftstilstand og den primære procestransmitteropsætning Setpunkt Pumpebeskyttelse Ved hjælp af funktionerne Pump Protection Limit eller Advanced Sensorless Pump Protection sikres pumpen mod at køre under minimumsflow, tørløb eller med for stort flow Motor-jog Kontroller, at motoromdrejningerne er korrekte Start/Stop KONTROLLER, OG GÅ VIDERE Det er muligt, at nogle af parametrene ikke skal ændres i forhold til standardparametrene, hvilket gør det muligt at komme hurtigt igennem opsætningsprocessen. Disse parametre er blevet mærket med et kontrolmærke. Side 5

10 STYRING AF ENKELTPUMPE 1 Låse og adgangskoder Driftsparametrene på PumpSmart PS200 er beskyttet af en 3-cifret kode for at forhindre, at almindelige eller uautoriserede brugere uforsætligt ændrer de fastsatte drifts- og beskyttelsesgrænser. Der anvendes samme adgangskode for alle PS200-enheder. Adgangskoden kan ikke ændres af brugeren/ejeren. Når PS200-tastaturet er låst, begrænses funktionaliteten til start, standsning og ændring af driftssetpunkterne PASS CODE For at åbne Parameterlåsen rulles der til parameter 10.02, og koden 358 indtastes. Displayværdien vender automatisk tilbage til 0, når den 3-cifrede kode er blevet indtastet. Gå til parameter for at kontrollere status for parameterlåsen. Når koden indtastes rigtigt, viser parameteret OPEN. TASTESEKVENS [Fra parametergruppe: 99 INFMATION] PAR Rul Tryk for at aktivere parameterfunktionen Rul til parametergruppe 10 LOCKS / PASSWDS til parameter PASS CODE Tryk for at åbne parameterindstillingsfunktionen Anvend en kombination af piletaster til at rulle til nummeret 358. Anvendes til at afslutte indtastning af adgangskode 1 L! 0 PSIG 0 10 LOCKS/PASSWDS 2 PASS CODE 358 ACT PAR FUNC DRIVE Makro til enkeltpumpe Enkeltpumpemakroen (Single Pump Application Makro) er standardindstillingen på de nye PumpSmart-enheder. Hvis du genanvender denne enhed fra en anden applikation, skal du kontrollere, at parameteret APPLICATION MACRO er indstillet til SINGLE PUMP. Side 6

11 STYRING AF ENKELTPUMPE 2 Motoropsætning Det variable PumpSmart PS200-frekvensdrev anvender DTC (Direct Torque Control) frem for en skalær hastighedsreguleringsvariabel, såsom Volt/Hertz. Direct Torque Control giver en mere nøjagtig hastighedsregulering og således en mere reaktionsdygtig og præcis styring til dit setpunkt. Der skal indtastes specifikke motordata i PumpSmart-drevet for at gøre det muligt for PumpSmart-drevet at styre motoren korrekt under anvendelse af DTC. Der skal foretages følgende trin: 1. Identifikation af motorstartmetode 2. Indtastning af motordata til karakterisering 3. Fastsættelse af øvre og nedre hastighedsgrænser START/STOP- METODE MOTDATA MIN.- OG MAX. HASTIGHED Side 7

12 STYRING AF ENKELTPUMPE FJERNSTYREDE START/STOP-FUNKTIONER PumpSmart PS200 kan fjernstartes og -stoppes fra en ekstern kilde. Gå videre til næste trin, hvis PS200 kun skal startes og stoppes lokalt fra tastaturet. BEMÆRK Følgende funktioner anvendes kun, hvis PS200 er i fjerntilstand. Når PS200 er i lokaltilstand, styres den via PS200- tastaturet. Se BILAG A-1 BETJENING AF TASTATUR for at få yderligere oplysninger. 2-WIRE DI1 Som standard er den fjernstyrede start/stop-funktion konfigureret til 2-Wire DI1. Dette valg anvendes til at starte og stoppe drevet fra en vedligeholdt totrådsafbryder eller -kontakt, der er tilsluttet digitalindgang 1. HOA DI1, DI2 Dette valg anvendes til at starte og stoppe drevet fra en vedligeholdt totrådsafbryder eller -kontakt, der er tilsluttet digitalindgang 1 (DI1-AUTO). Der kan sluttes en ekstra kontakt til DI2-HAND for at starte funktionen Speed Override/Motor Jog, hvor PS200 kører i hastighedsreguleret tilstand. Der henvises til OVERSTYRING AF HASTIGHED i afsnittet Funktioner og egenskaber for yderligere oplysninger. 3-WIRE Dette valg anvendes til at starte PS200 fra en normalt åben momentkontakt/-afbryder, som er tilsluttet DI1-START PS200 fra en normalt lukket momentkontakt/-afbryder, der er tilsluttet DI2-STOP. FIELDBUS Dette valg anvendes til at starte og stoppe PS200 fra et styreord, som sendes via en digital Fieldbus-kommando. I afsnittet FIELDBUS-kommunikation finder du yderligere oplysninger START/STOP Spring dette trin over, og gå videre til næste trin (Motordata), hvis du anvender en totrådsfremgangsmåde til start/stop eller kun tastaturet. Hvis ikke, skal du vælge følgende: 2-WIRE DI1 [Default] 3-W DI1P, DI2P HOA DI1, DI2 FIELDBUS HOA DI1,2 / DI5 DI1P,DI2P / DI5 2W DI1, 2W DI5 HOA DI1,2 / FB DI1P,DI2P / FB TASTESEKVENS [Fra parametergruppe: 10 LOCKS / PASSWDS] Rul til parametergruppen 12 START/STOP. Parameter er den første valgmulighed Tryk på Enter for at åbne parameterindstillingsfunktionen Anvend piletasterne til at rulle til det ønskede parameter [vist eksempel: 2-WIRE DI1] Tryk på Enter for at afslutte indtastningen 1 L! 0 PSIG 0 12 START/STOP 1 START/STOP 2-WIRE DI1 ACT PAR FUNC DRIVE BEMÆRK PS200 kan fjernstyres via to separate, eksterne kommandoer. Der henvises til START/STOP-funktioner i afsnittet Funktioner og egenskaber. Side 8

13 STYRING AF ENKELTPUMPE MOTDATA Motordataene gør det muligt for PumpSmart-drevet at karakterisere motoren inden første opstart. Under karakterisering vil PumpSmart automatisk magnetisere motorviklingerne i sekunder for at frembringe en matematisk model af motoren. Du skal blot indtaste følgende parametre. BEMÆRK Hvis motoren ændres senere, skal disse data indtastes igen, og der vil blive udført en ny karakterisering. BEMÆRK De nødvendige oplysninger for dette afsnit kan findes på motorens mærkeplade MOT NOM VOLTAGE Indtast værdien for motorspænding og -frekvens som angivet på mærkepladen. Følgende valgmuligheder er tilgængelige 208 V AC - 60 HZ 220 V AC - 50 Hz 220 V AC - 60 Hz 230 V AC - 60 Hz 380 V AC - 50 Hz 415 V AC - 50 Hz 460 V AC - 60 Hz (standard) 575 V AC - 60 Hz OTHER Hvis OTHER vælges, skal der foretages indtastninger i parametrene MOT NOM FREQ og OTHER MOT VOLT. TASTESEKVENS [Fra parametergruppe: 12 START / STOP] Rul til parametergruppen 11 START-UP DATA. Rul til parameter MOT NOM VOLTAGE Tryk for at åbne parameterindstillingsfunktionen Anvend en kombination af piletaster for at rulle til motorens mærkespænding Anvendes til at afslutte indtastningen 1 L! 0 PSIG 0 11 START-UP DATA 4 MOT NOM VOLTAGE 460VAC - 60 HZ ACT PAR FUNC DRIVE MOT NOM CURRENT Motorens aktuelle fulde strømbelastning FLA (full load amps) indtastes her. Der henvises til motorens mærkeplade for den korrekte værdi. TASTESEKVENS [Fra parameter: MOT NOM VOLTAGE] Rul til parameter MOT NOM CURRENT Tryk på Enter for at åbne parameterindstillingsfunktionen 1 L! 0 PSIG 0 11 START-UP DATA 5 MOT NOM CURRENT 25 ACT PAR FUNC DRIVE Anvend en kombination af piletaster for at rulle til motorens mærkestrøm Tryk på Enter for at afslutte indtastningen Side 9

14 STYRING AF ENKELTPUMPE MOT FL RPM Indtast motorens omdrejningstal ved fuld belastning Bemærk, at dette er mærkeværdien for omdrejningstallet ved fuld belastning og ikke motorens nominelle hastighed. For eksempel kan en motor, som er specificeret til 1800 omdr./min., have et omdrejningstal ved fuld belastning på 1770 omdr./min TASTESEKVENS [Fra parameter: MOT NOM CURRENT] Rul til parameter MOT FL RPM Tryk på Enter for at åbne parameterindstillingsfunktionen Anvend en kombination af piletaster for at rulle til mærkehastighed ved fuld belastning Tryk på Enter for at afslutte indtastningen 1 L! 0 PSIG 0 11 START-UP DATA 7 MOT FL RPM 1770 ACT PAR FUNC DRIVE MOT NOM POWER Indtast motorens nominelle effekt (HK eller kw) som angivet på mærkepladen. Hvis du anvender standardsproget ENGLISH(AM), er indtastningsenhederne hestekraft (hk). Hvis ikke er indtastningsenhederne kw. TASTESEKVENS [Fra parameter: MOT FL RPM] Rul til parametergruppe MOT NOM POWER Tryk på Enter for at åbne parameterindstillingsfunktionen Anvend en kombination af piletaster for at rulle til mærkeeffekten Anvendes til at afslutte indtastningen 1 L! 0 PSIG 0 11 START-UP DATA 8 MOT NOM POWER 50 ACT PAR FUNC DRIVE Side 10

15 STYRING AF ENKELTPUMPE ID MAG REQUIRED Denne advarsel er normal, gå videre til trin IDENTIFIKATIONSKØRSEL IDENTIFIKATIONSKØRSEL PumpSmart anvender specifikke motordetaljer for at skabe en matematisk motormodel. Denne model muliggør en mere nøjagtig motorstyring og oprettes med de motordata, som lige er blevet indtastet, ved at magnetisere motoren i sekunder ved en hastighed på nul. Dette kaldes en ID-kørsel ved første opstart Når alle motordata er blevet indtastet, vil følgende advarsel blive vist: ID MAGN REQ Denne advarsel angiver, at der kræves en ID-kørsel ved første opstart, inden pumpen kan betjenes. Det er nu tid til at udføre denne kørsel. ADVARSEL Følgende fremgangsmåde vil aktivere motoren. Alle sikkerhedsforanstaltninger skal overholdes, inden ID MAG påbegyndes. Manglende overholdelse af sikkerhedsforanstaltningerne kan medføre alvorlig personskade eller død. Tryk på START-knappen, når motoren er forbundet med drevet, og tastaturet er i lokaltilstand (L). OVERHOLD ALLE STANDARDSIKKER- HEDSFANSTALTNINGER F IGANGSÆTNING AF MASKINER. BEMÆRK ID-KØRSL VED FØRSTE OPSTART SKAL AFSLUTTES, INDEN DREVET STOPPES/NULSTILLES. Motoren reagerer på startkommandoen, selv om det ikke virker sådan. Advarselsmeddelelsen ID-MAGN vises i løbet af ID-kørslen. Når kørslen er afsluttet, vises meddelelsen ID DONE. E-Stop/Permissive PS200 vil ikke køre, medmindre kontakten E-Stop/Permissive [DI1L] er lukket. Dette indbefatter udførelse af ID-kørslen ved første opstart. Hvis E-Stop/Permissivekontakten ikke er lukket, vises der en advarselsmeddelelse på tastaturdisplayet. RUN DISABLED Se bilag A-4, Instrumenttilslutning, for at få yderligere oplysninger om tilslutning af denne kontakt. Bemærk: E-Stop/Permissive-kontakten kan ikke forbikobles ved hjælp af en parameterindstilling. Hvis dit program ikke anvender en E-Stop/Permissivekontakt, kan DI1L afkobles fysisk i PumpSmart-enheden. Se bilag A-4, Instrumenttilslutning, for at få yderligere oplysninger. Bemærk Hvis motoren ændres senere, skal der udføres en ID-kørsel ved første opstart igen for at opretholde PumpSmart-styringens præcision. Når ID-kørslen ved første opstart er afsluttet, vises følgende meddelelse: ID DONE Når denne besked fremkommer gå videre til næste trin DRIFTSGRÆNSER F DREV. Side 11

16 STYRING AF ENKELTPUMPE DRIFTSGRÆNSER F DREV Driftsgrænserne for drevet beskytter pumpen og drivsystemet mod anvendelse ved ustabile overhastigheder og/eller for lav hastighed. ADVARSEL Sørg for at systemets driftsbetingelser ligger inden for det tilkoblede udstyrs kapacitet (f.eks. hastighed, tryk, temperatur, effekt osv.) som opgivet af producenten. Overskridelse af nogle af disse grænser kan resultere i fejl i komponenter, hvilket kan føre til alvorlig personskade og beskadigelse af udstyret. Maximum speed PumpSmart-anlægget regulerer motorens hastighed for at opnå det ønskede driftssetpunkt. Selv om PumpSmart-anlægget kan få motoren til at køre 2 3 gange hurtigere end mærkehastigheden, er dette generelt upraktisk af adskillige årsager. For det første, selv om pumpen og motoren er konstrueret til overhastighedsdrift, kan de blive slidt tidligere end forventet eller endda svigte katastrofalt. For det andet genererer centrifugalpumper tryk ved hjælp af hastighedens kvadrat, og overhastighedsdrift kan udsætte pumpen eller det omgivende rørsystem for overtryk MAXIMUM SPEED Indtast den maksimale hastighed, som pumpen, motoren og systemet kan betjenes ved. I de fleste tilfælde vil den maksimale hastighed være den samme som det tidligere angivne omdrejningstal ved fuld belastning. MAX SPEED Motorens omdrejningstal ved fuld belastning og Maks. pumpehastighed: Standardværdien er den hastighed fastsat i parameter MOT FL RPM TASTESEKVENS [Fra parametergruppe: 11 START UP UP] Rul til parametergruppe 14, SPD LIM/STRT LVL. Parameter er den første valgmulighed Tryk for at åbne parameterindstillingsfunktionen Anvend en kombination af piletaster til at rulle til den maksimale hastighed Tryk for at afslutte indtastningen 1 L! 0 PSIG 0 14 SPD LIM/STRT LVL 1 MAXIMUM SPEED 1770 ACT PAR FUNC DRIVE Side 12

17 STYRING AF ENKELTPUMPE Minimum Speed Når belastningen på pumpen falder, nedsætter PumpSmart pumpens hastighed for at matche den nye belastning. Dette Minimum Speed-parameter fastsætter den minimumshastighed, som pumpen kan køre ved. Parameteret anvendes endvidere til angivelse af sikkerhedshastigheden for at betjene pumpen under et pumpebeskyttelsessvigt. Standardværdien for minimumshastigheden er 25 % af MOT FL RPM. Når minimumshastigheden skal bestemmes, skal der tages højde for følgende: Motorens minimumshastighed [reguleringsområde] På grund af motorbelastning og varmevirkninger skal motorens minimumshastighed på centrifugalpumper ikke være under 1/10af dens hastighed ved fuld belastning. Laveste pumpehastighed Nogle pumper har minimumshastighedskrav, såsom flertrinspumper (> 2 trin) og glideleje-pumper. Kig i betjeningsvejledningen til pumpen for at se, om der er en minimumshastighedsgrænse for din pumpe. Bemærk 1- og 2-trinspumper har normalt ikke minimumshastighedskrav. Statiske løftehøjdebetingelser (minimumsflow) Minimumshastigheden skal fastsættes for at sikre, at pumpen genererer tilstrækkelig løftehøjde til at overvinde statisk modstand. I nogle tilfælde kan dette forårsage overophedning og mulig fordampning af væsken i pumpehuset. BEMÆRK Betjening under pumpens sikkerhedsminimumshastighed kan resultere i beskadigelse af udstyret og/eller ejendom MINIMUM SPEED Indtast den minimumshastighed, som pumpen og motoren kan betjenes sikkert ved. Vær opmærksom på Reguleringsområde Laveste pumpehastighed Minimumsflow Standardværdien er 25 % af den hastighed, der er indstillet i parameter MOT FL RPM TASTESEKVENS [Fra parametergruppe: MAXIMUM SPEED] Rul til parameter MINIMUM SPEED Tryk for at åbne parameterindstillingsfunktionen Anvend en kombination af piletaster for at rulle til minimumshastigheden Tryk for at afslutte indtastningen 1 L 0 PSIG 0! 14 SPD LIM/STRT LVL 2 MINIMUM SPEED 443 ACT PAR FUNC DRIVE Bemærk Standardindstillingerne standser pumpen, hvis procesbelastningen kræver, at pumpen kører under minimumshastigheden. I niveaustyringstilstande vises der en SLEEP WARNING i dette tilfælde. Denne Sleep-funktion afbryder PS200, indtil procesbelastningen forøges som defineret af RESTART VALUE (parameter 14.07). Når Restart Value (genstartsværdien) er blevet opnået i længere tid end genstartsforsinkelsen, genstartes pumpen automatisk for at opretholde proces-setpunktet. I flowstyringstilstande vil der opstå en LOW DEMAND-fejl, og PS200 skal derfor Side 13

18 STYRING AF ENKELTPUMPE nulstilles. Alternativt kan drevet indstilles til at køre ved en minimumshastighed, indtil det standses manuelt (parameter 14.05). 3 Vælg driftstilstand og -enheder I dette afsnit vælges driftstilstanden, og den primære procestransmitter konfigureres. DRIFTSTILSTAND PumpSmart PS200 kan betjenes i fem tilstande: Tryk, flow, niveau eller temperatur/andre. Dette valg vælger på forhånd standarderne for enheder og PI-styringsindstillinger [se TUNING]. Tryk PumpSmart vil arbejde på at vedligeholde et tryksetpunkt baseret på et tryktransmittersignal. Flow PumpSmart vil arbejde på at vedligeholde et flowsetpunkt baseret på et eksternt flowmålersignal. SMART FLOW PumpSmart vil arbejde på at vedligeholde et flowsetpunkt baseret på en intern flowberegning. Niveau anvendes til at vedligeholde et defineret tankniveau baseret på et niveautransmitterfeedback, selv om der også kan anvendes en tryktransmitter ved pumpeindsugningen. PumpSmart kan styre niveauet i enten en indsugnings- eller afløbstank. Temperatur/ANDRE anvendes til at vedligeholde defineret temperatur af en processtrøm baseret på et temperaturtransmittersignal. Dette valg anvendes også, hvis der er anvendt et signal på 4 20 ma fra en anden type transmitter. VALG AF DRIFTSFUNKTION VALG AF PROCES- VARIABEL KONFIGURATION AF PROCES- TRANSMITTER VALG AF FUNKTIONSTILSTAND Vælg styringstilstand for dit program. Gå videre til næste trin (valg af procesvariabel), hvis styringstilstanden er på TRYK. Funktioner: Tryk Flow Niveau Temperatur/Andre SMARTFLOW TASTESEKVENS [Fra parametergruppe: MINIMUM SPEED]] Rul til parametergruppe 11 START-UP DATA. Rul til parametergruppe OPERATING MODE Tryk for at åbne parameterindstillingsfunktionen Rul til valg Eksempel Tryk Anvendes til at afslutte indtastningen 1 L! 0 PSIG 0 11 START-UP DATA 03 MODE SELECT PRESSURE ACT PAR FUNC DRIVE Bemærk Hvis driftstilstanden kræver, at PumpSmart styrer niveauet for indsugningsside eller indsugningstrykregulering, skal drevet sættes til INVERSE i parameter REGULATION MODE. Side 14

19 STYRING AF ENKELTPUMPE VALG AF PROCESVARIABEL Valget af procesvariabelenhed identificerer, hvilke enheder din driftstilstand er i. Denne parameter fastsætter de enheder, som anvendes i det aktuelle signal- og setpunktdisplay. Standarderne ved valg af ENGELSK [AM] er vist. Driftstilstand Tryk Flow Niveau Temperatur Valg af tilgængelige enheder PSIG [standard] BAR FT Fod (feet) M Meter % GPM Gallons Pr. Minut [standard] M3Hr Kubikmeter pr. time % PSIG BAR FT Fod (feet) [standard] IN Tommer (inches) CM Centimeter M Meter % F Fahrenheit [standard] C Celsius AI2 henviser til kanalnummeret for den Analoge Indgang. 2. Dette er standardstedet, hvor din primære procestransmitter skal forbindes fysisk AI2 UNIT Angiv de korrekte enheder for driftstilstanden. Gå videre til næste trin, hvis standardværdien er ok. Hvis ikke, vælges: TASTESEKVENS [Fra parametergruppe MODE SELECT] Rul til parametergruppe 15 PROCESS VAR UNIT. Parameter er den første valgmulighed 1 L! 0 PSIG 0 15 PROCESS VAR UNIT 1 AI2 UNIT PSIG BAR GPM PSIG M3/HR % FT IN CM M F C Tryk for at åbne parameterindstillingsfunktionen Rul til de relevante måleenheder. Det viste eksempel er PSIG Anvendes til at afslutte indtastningen ACT PAR FUNC DRIVE BEMÆRK VEDRØRENDE TRYK/NIVEAU-TILSTANDE Hvis der anvendes enheder som FT, IN, M eller CM, og massefylden [SG Specific Gravity] er konstant, men en anden en 1,0, skal parameter udføres. Hvis SG varierer, skal parametrene udføres. Se SG-opsætning under Funktioner og egenskaber. Side 15

FGC 313/323. Brugermanual

FGC 313/323. Brugermanual FGC 313/323 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel før brug...3 Indledning... 3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3 Denne manual...3 Kort vejledning...

Læs mere

ACS850. Firmwaremanual ACS850-standardstyreprogram

ACS850. Firmwaremanual ACS850-standardstyreprogram ACS850 Firmwaremanual ACS850-standardstyreprogram ACS850-drevmanualer HARDWAREMANUAL FOR DREVET Kode (engelsk) Kode (dansk) ACS850-04 Drive Modules (0.37 to 45 kw) Hardware Manual 1) 3AUA0000045496 3AUA0000054927

Læs mere

Design Guide VLT HVAC Basic Drive FC 101

Design Guide VLT HVAC Basic Drive FC 101 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Design Guide VLT HVAC Basic Drive FC 101 www.danfoss.com/drives Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 5 1.1 Formålet med betjeningsvejledningen 5 1.2 Dokument-

Læs mere

UR-6-85-5-A Brugermanual

UR-6-85-5-A Brugermanual UR-6-85-5-A Brugermanual Version 1.3, November 2010 2 UR-6-85-5-A Indhold 1 Kom godt i gang 7 1.1 Introduktion.................................. 7 1.1.1 Robotten................................ 8 1.1.2

Læs mere

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4.

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4. NetPro Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA General Electric Company Telephone +41 (0)91 / 850 51 51 CH 6595 Riazzino (Locarno) Fax +41 (0)91 / 850 51 44 Switzerland Website www.gedigitalenergy.com

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Danfoss påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i kataloger, brochurer og andet trykt

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro MPC. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro MPC. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Hydro MPC Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed. Brugervejledning 47.5 50.8. ABB Instrumentation

COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed. Brugervejledning 47.5 50.8. ABB Instrumentation COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed Brugervejledning 47.5 50.8 ABB Instrumentation Brug af vejledningen Advarsel. En vejledning, der gør opmærksom på en risiko for kvæstelse eller død. Forsigtighed. En vejledning,

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Design Guide VLT HVAC Drive FC 102

Design Guide VLT HVAC Drive FC 102 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE VLT HVAC Drive FC 102 1,1-90 kw www.danfoss.com/drives Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sådan læses denne 6 2 Introduktion til VLT HVAC Drive 11 2.1 Sikkerhed 11

Læs mere

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprederstyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4950-DA Rev. nummer: 1.0.1 Til brug med softwareversion 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Danfoss kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale.

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67 Brugermanual Robot: UR5 Euromap67 2 UR5 Indhold 1 Kom godt i gang 5 1.1 Introduktion.................................. 5 1.1.1 Robotten................................ 6 1.1.2 Programmer..............................

Læs mere

TEKNISK MANUAL DM6000 INTERNT DOKUMENT SKIOLD GØR EN FORSKEL!

TEKNISK MANUAL DM6000 INTERNT DOKUMENT SKIOLD GØR EN FORSKEL! TEKNISK MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! DM6000 INTERNT DOKUMENT 982 002 060 Ver. 2.27 22-04-2013 Indhold 1. Indledning... 6 2. Software installation( PC )... 6 2.1 PROGRAM ILÆGNING CONTROLER... 11 2.2 INSTALLATION

Læs mere

Brugermanualen. www.mio-tech.com

Brugermanualen. www.mio-tech.com Brugermanualen www.mio-tech.com Revision: R02 (EU) Varemærker Bluetooth-mærket og logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc. Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres

Læs mere

Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer

Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1.1 Om denne manual... 1.2 Vigtig brugerinformation... 1.3

Læs mere

AUTOMATION, INC. CERTIFIKAT FOR BEGRÆNSET GARANTI

AUTOMATION, INC. CERTIFIKAT FOR BEGRÆNSET GARANTI Haas AUTOMATION, INC. CERTIFIKAT FOR BEGRÆNSET GARANTI Der dækker CNC-udstyr fra Haas Automation, Inc. Effektiv 1. september, 2010 Haas Automation Inc. ( Haas eller Producent ) giver en begrænset garanti

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Sikkerhedsforanstaltninger Læs disse enkle retningslinjer. Overtrædelse af reglerne kan være farligt eller ulovligt. Yderligere oplysninger finder

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER Indholdsfortegnelse OVERSIGT... 3 INSTALLATION... 5 KONTROLPANELSFUNKTIONER... 12 INVERTER START-UP OG DRIFT... 15 KOMMUNIKATION... 16 VEDLIGEHOLDELSE...

Læs mere

HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL

HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL Med Siemens PLC Edition 2.0 Varmepumpestyring Side 1-67 23-06-10 Indholdsfortegnelse 1 Opsummering...4 1,1 Nøglefunktioner...4 1.2 Udstyrs kombination...5 1.3 Produkt Dokumentation...5

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://da.yourpdfguides.com/dref/786774

Din brugermanual SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://da.yourpdfguides.com/dref/786774 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ECONET Væskekoblede flader

ECONET Væskekoblede flader ECONET Væskekoblede flader Indhold Side Sikkerhedsregler, advarsler 2 ECONET leveringsomfang 3 Montering og installation 6 ECONET -betjening og el-installationer 10 Vedligeholdelsesanvisninger 14 Funktionsbeskrivelse

Læs mere