PumpSmart. Control Solutions PS200 v5. Konfigurations- og betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PumpSmart. Control Solutions PS200 v5. Konfigurations- og betjeningsvejledning"

Transkript

1 PumpSmart Control Solutions PS200 v5 Konfigurations- og betjeningsvejledning

2 VIGTIG SIKKERHEDSPÅMINDELSE Til vores nøglekunder Produkter fremstillet og leveret af ITT Monitoring and Control er sikre og problemfri at anvende, når de installeres, vedligeholdes og betjenes på den rigtige måde. Vi har et omfattende netværk af erfarne fagfolk inden for salg og service, som hjælper med at øge din tilfredshed med vores produkter. Det er slutbrugerens ansvar at sørge for sikker installation, betjening og vedligehodelse af ITT s udstyr. ACS800 Hardwaremanualen og PS200 Konfigurations- og betjeningsvejledningen identificerer specifikke sikkerhedsrisici, som der til enhver tid skal tages hensyn til i løbet af produktets levetid. Det er nødvendigt at forstå og overholde disse sikkerhedsadvarsler for at sikre, at personale, udstyr og omgivelser ikke bringes i fare. Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt at overholde disse advarsler. Det forventes at slutbrugeren også overholder virksomhedens sikkerhedsstandarder. Alle personer, som er involveret i installationen, betjeningen og vedligeholdelsen af det industrielle udstyr, har ansvaret for at identificere og forhindre usikker installations-, betjenings- og vedligeholdelsespraksis. Forklaring af sikkerhedssymboler og signalord: Dette er advarselssymbolet for farlig spænding Dette symbol advarer om højspænding, som kan føre til død eller personskade. Følg alle sikkerhedsmeddelelser, som følger dette symbol for at undgå personskade eller død. Dette er symbolet for sikkerhedsadvarsel. Det anvendes til at advare dig om risikoen for personskade. Følg alle sikkerhedsmeddelelser, som er angivet efter dette symbol, for at undgå personskade eller død. FARE ADVARSEL FSIGTIG BEMÆRK FARE angiver en farlig situation, som vil resultere i død eller alvorlige personskade, hvis den ikke undgås. ADVARSEL angiver en farlig situation, som kan resultere i død eller alvorlig personskade, hvis den ikke undgås. FSIGTIG indikerer en farlig situation, som kan resultere i mindre eller moderat personskade, hvis den ikke undgås. BEMÆRK uden sikkerhedssymbolet angiver praksis, som kan resultere i beskadigelse af udstyr, hvis ikke den undgås. Side I

3 Med hensyn til PumpSmart-drevene og betjeningen af pumpeudstyr forstærker følgende risici de normale sikkerhedsadvarsler: FARE Udfør aldrig arbejde på PS200-drevet, motorkablet eller motoren, når hovedstrømmen er tilsluttet. Vent altid i 5 minutter, efter indgangseffekten er afbrudt, så drevets indvendige kondensatorer kan aflade, inden der arbejdes på drevet, motoren eller motorkablet. Manglende overholdelse af ovennævnte kan medføre alvorlig personskade eller død. FARE Udfør ikke arbejde på styrekabler, når drevet eller de eksterne styrekredse er tilsluttet. Eksternt tilsluttede styrekredse kan medføre farlige spændinger inde i drevet, selv hvis hovedstrømmen til drevet er afbrudt. Manglende overholdelse af ovennævnte kan medføre alvorlig personskade eller død. ADVARSEL Al elektrisk installations- og vedligeholdelsesarbejde må kun udføres af en uddannet elektriker. Manglende overholdelse af ovennævnte kan medføre alvorlig personskade eller død. ADVARSEL Betjening af pumpeanlæg med en blokeret sugning og afløb skal undgås i alle tilfælde. Betjening, selv i kort tid under disse forhold, kan forårsage overophedning af indvendig pumpekapacitet og resultere i en voldsom eksplosion. Slutbrugeren skal tage de nødvendige forholdsregler for at sikre, at dette forhold ikke opstår. Manglende overholdelse af sikkerhedsforanstaltningerne kan medføre alvorlig personskade eller død. ADVARSEL Betjen aldrig roterende udstyr, medmindre alle koblings- og akselskærme er installeret. Der kan opstå personskade, hvis det tilsluttede udstyr betjenes uden koblings- og akselskærme. Manglende overholdelse af ovennævnte kan medføre alvorlig personskade eller død. Side II

4 ADVARSEL Håndter enheden forsigtigt. PS200 er tungt. Løft det ikke alene. Vægmonterede enheder: Løft ikke PS200 fra forsiden. Placer kun enheden på dens bagside. Gulvmonterede enheder: Løft kun PS200 ved hjælp af løfteøjne. Vip ikke enheden. Enheden vælter, når den vippes ca. 6 grader. Udvis ektrem forsigtighed ved håndtering af en enhed, der er placeret på hjul. Manglende overholdelse af ovennævnte kan føre til alvorlige personskader eller beskadigelse af udstyret. Giv dig tid til at gennemse og forstå sikkerhedsanvisningerne til installation, drift og vedligeholdelse angivet i ACS800 Hardwaremanual, PS200 Konfigurationsog betjeningsvejledning og Installations-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledningen til det tilkoblede udtyr. PS200 sikrer forsvarlig og pålidelig drift, når den installeres, anvendes og vedligeholdes korrekt i overensstemmelse med anvisningerne i ACS800 Hardwaremanual og PS200 Konfigurations- og betjeningsvejledning. ITT Monitoring and Control kan ikke holdes ansvarlig for personskade, beskadigelse eller forsinkelser, som skyldes manglende overholdelse af disse anvisninger. Side III

5 Indhold Vigtig sikkerhedspåmindelse Kom godt i gang Afsnit 1 Konfiguration for enkeltpumpe Afsnit 2A Konfiguration for multipumpe Afsnit 2B Hastighedsreguleringskonfiguration for enkeltpumpe Afsnit 2C Funktioner og egenskaber Afsnit 3 Bilag Betjening af tastatur A-1 Fejlfinding A-2 Parameterliste A-3 Grundlæggende instrumenttilslutning A-4 Opslagsværk A-5 Installationstegninger Side 1

6 Motor Data Start/Stop Method Maximum Minimum Speeds ACT PAR FUNC DRIVE PS200 Konfigurations- og betjeningsvejledning KOM GODT I GANG KOM GODT I GANG Sådan bruger du denne guide Denne guide anvendes til nem klargøring og konfiguration af PumpSmart PS200. Opsætningen er blevet opdelt i tre hovedafsnit, hvori der findes al den information, der er nødvendig for at få pumpen op at køre. De tre afsnit er som følger: Enkeltpumpe Hvor der anvendes én pumpe med et enkelt procesinstrument til regulering af tryk, flow, niveau eller temperatur. Multipumpe Hvor der anvendes flere pumper på en koordineret måde for at opnå et setpunkt for tryk, flow, niveau eller temperatur. Hastighedsregulering Hvor der anvendes et hastighedssetpunkt eller et signal til at styre PumpSmart. Hvert afsnit har til formål at føre dig hurtigt gennem konfigurationsprocessen, mens der gives tilstrækkelige baggrundsoplysninger som en hjælp til at forstå processen. 1. Trinnummer Trinnummeret hjælper dig med at holde styr på, hvor langt du er i konfigurationsprocessen, når det anvendes sammen med procesoversigten. 2. Procesoversigt Procesoversigten er en visuel vejledning for at sikre, at du foretager de nødvendige handlinger i de enkelte trin. 3. Baggrundsoplysninger Disse oplysninger beskriver de forestående trin, og hvorfor de skal udføres. Der gives eksempler med henblik på at fremme forståelsen for konceptet. 4. Specielle bemærkninger Disse fremhævede afsnit indeholder kommentarer, som er vigtige for konfigurationsprocessen. 5. Primært trin Feltet for det primære trin beskriver detaljeret det aktuelle parameter, der skal indtastes i PumpSmart. Det indeholder indbefatter de grundlæggende taster, der er nødvendige til indlæsning af oplysningerne. 6. Tastaturoversigt Tastaturoversigten viser, hvad du kommer til at se, når du udfører konfigurationen, der er beskrevet i det primære trin. Efter de indledende konfigurationstrin er der afsnit, der angår indstilling af PumpSmart, når systemet er startet, med henblik på aktivering af yderligere funktioner og egenskaber og fejlfinding, hvis du har problemer. Step Trinnummer Number Special Specielle Notes bemærkninger Primært Key Step trin 2 Motor Setup The PumpSmart PS200 variable frequency drive utilizes Direct Torque Control [DTC] rather than a scalar speed control variable such as Volts/Hertz. Direct Torque Control provides more precise speed control, hence more responsive and accurate control to your set point. Specific motor data must be entered into the PumpSmart drive to enable it to properly control the motor using DTC. Steps to be performed are: 1. Entering motor data for characterization 2. Identification of the Motor starting method 3. Establishment of the Maximum and Minimum speed limits MOT DATA The motor data will allow the PumpSmart drive to characterize the motor during its first start-up. During characterization, PumpSmart will automatically magnetize the motor windings for 20!60 seconds to develop a mathematical model of the motor. Entry of the following parameters is all that is required. NOTE - If the motor is changed in the future, this data must be re-entered and a new characterization performed. NOTE - The information required for this section can be found on the motor nameplate MOT NOM VOLTAGE Enter the value for the voltage as it appears on the motor nameplate. Most common voltages are: Figur A Typisk konfigurationsside Valg af sprog Displayet til PumpSmart PS200 understøtter følgende sprog: Engelsk Engelsk (USA) standard Fransk (Frankrig) Tysk (Tyskland) Italiensk (Italien) Portugisisk Spansk (Spanien) 1 L! 100 GPM 0 11 START-UP DATA 4 MOT NOM VOLTAGE 460 Valg af sprog kan udføres under anvendelse af parameteret LANGUAGE, se FUNKTIONER OG EGENSKABER for at få yderligere oplysninger ! KEY SEQUENCE [From parameter group: 10- LOCKS/PASSWDS] Scroll to parameter group 11 Scroll to parameter MOT NOM VOLTAGE Press to enter the parameter setting mode Use a combinat ion of the arrow keys to scroll to the nameplate motor voltage. Press to complete the entry Background Baggrundsoplysninger Information Procesoversigt Process Map Tastaturoversigt Keypad View Side 2

7 KOM GODT I GANG PumpSmart-tastatur PumpSmart-tastaturet fungerer som hovedenhed til konfiguration og betjening af pumpedrevet. Det består af et display med fire rækker og 16 trykknapper. Efter konfiguration kan alle drevparametre gemmes i tastaturet. Grundlæggende konfiguration Konfiguration af et typisk parameter omfatter følgende indtastninger: TYPISK SEKVENS F INDTASTNING AF PARAMETRE ACT PAR FUNC DRIVE Display MODE Funktionstaster Keys Scrolling Søge- og & valgtaster Selection Keys PAR Tryk på tasten parameterfunktionstasten for at åbne parameterindstillingsfunktionen. Anvend dobbeltpiltasterne til at rulle gennem parametergrupperne. Anvend enkeltpiltasterne til at rulle gennem parametrene i hver gruppe. LOC REM RESET I 0 REF Figur B - PumpSmart-tastatur Figur C PumpSmart-tastatur Operational Kommandotaster Command Keys Anvendes til at åbne parameterindstillingsfunktionen. Anvend piletasterne til at rulle gennem valg eller indtaste værdier. Dobbeltpiltasterne anvendes til hurtig søgning, mens enkeltpiltasterne anvendes til langsom søgning. Anvendes til at afslutte en parameterindtastning Se følgende afsnit for at få yderligere oplysninger om betjening af PumpSmart: BETJENING AF TASTATUR Side 3

8 KOM GODT I GANG Inden du starter Inden du begynder at programmere PumpSmart PS200, skal følgende aktiviteter at være afsluttet: Pumpen skal være installeret, justeret og er klar til opstart. PumpSmart skal være korrekt monteret [Se installationsoplysninger i hardwaremanualen]. Strømmen er korrekt tilsluttet til drevet og fra drevet til motoren. Procestransmitter(e) og eventuelt tilbehør er korrekt installeret og tilsluttet. Du skal først udføre ovenstående trin, inden du fortsætter. Når disse trin er udført, åbnes det relevante konfigurationsafsnit (ENKELTPUMPE, MULTIPUMPE, HASTIGHEDSREGULERING), og der begyndes med Trin 1. ADVARSEL " Kontrollér, at drevkabinettet passer til installationsstedet. PS200 må kun installeres på ufarlige steder. Der henvises til ACS800 Hardwaremanual. " Hvad angår driftsmotorer uden inverter og/eller eksplosionssikre motorer, skal motorproducenten konsulteres, inden der udføres VFD-service. " Vær opmærksom på alle ADVARSLER, der fremhæves i ACS800 Hardwaremanualen, PS200 Konfigurations- og betjeningsvejledningen og Installations-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledningen til det anvendte tilkoblede udstyr. Side 4

9 STYRING AF ENKELTPUMPE ENKELTPUMPEPROCES Dette afsnit omhandler opstart af PumpSmart PS200 i styringsfunktionen for enkeltpumpeprocessen. I denne funktionstilstand tilsluttes der en enkeltpumpe til dit anlæg med en transmitter (tryk, niveau, flowmåler osv.), der er tilsluttet PS200 for at give feedback om processtatus. Trin Beskrivelse Parametre Oversigt over enkeltpumpe Låse/adgangskoder I dette afsnit beskrives parameterlåsefunktionen og valg af driftsmakroprogrammet for enkeltpumpe i detaljer. Motoropsætning Drevdata til ID-kørsel ved første opstart indtastes her ud over start/stop-metoder og MAKS.- og MIN-drevhastigheder. Driftstilstand og -enheder Valg af driftstilstand og den primære procestransmitteropsætning Setpunkt Pumpebeskyttelse Ved hjælp af funktionerne Pump Protection Limit eller Advanced Sensorless Pump Protection sikres pumpen mod at køre under minimumsflow, tørløb eller med for stort flow Motor-jog Kontroller, at motoromdrejningerne er korrekte Start/Stop KONTROLLER, OG GÅ VIDERE Det er muligt, at nogle af parametrene ikke skal ændres i forhold til standardparametrene, hvilket gør det muligt at komme hurtigt igennem opsætningsprocessen. Disse parametre er blevet mærket med et kontrolmærke. Side 5

10 STYRING AF ENKELTPUMPE 1 Låse og adgangskoder Driftsparametrene på PumpSmart PS200 er beskyttet af en 3-cifret kode for at forhindre, at almindelige eller uautoriserede brugere uforsætligt ændrer de fastsatte drifts- og beskyttelsesgrænser. Der anvendes samme adgangskode for alle PS200-enheder. Adgangskoden kan ikke ændres af brugeren/ejeren. Når PS200-tastaturet er låst, begrænses funktionaliteten til start, standsning og ændring af driftssetpunkterne PASS CODE For at åbne Parameterlåsen rulles der til parameter 10.02, og koden 358 indtastes. Displayværdien vender automatisk tilbage til 0, når den 3-cifrede kode er blevet indtastet. Gå til parameter for at kontrollere status for parameterlåsen. Når koden indtastes rigtigt, viser parameteret OPEN. TASTESEKVENS [Fra parametergruppe: 99 INFMATION] PAR Rul Tryk for at aktivere parameterfunktionen Rul til parametergruppe 10 LOCKS / PASSWDS til parameter PASS CODE Tryk for at åbne parameterindstillingsfunktionen Anvend en kombination af piletaster til at rulle til nummeret 358. Anvendes til at afslutte indtastning af adgangskode 1 L! 0 PSIG 0 10 LOCKS/PASSWDS 2 PASS CODE 358 ACT PAR FUNC DRIVE Makro til enkeltpumpe Enkeltpumpemakroen (Single Pump Application Makro) er standardindstillingen på de nye PumpSmart-enheder. Hvis du genanvender denne enhed fra en anden applikation, skal du kontrollere, at parameteret APPLICATION MACRO er indstillet til SINGLE PUMP. Side 6

11 STYRING AF ENKELTPUMPE 2 Motoropsætning Det variable PumpSmart PS200-frekvensdrev anvender DTC (Direct Torque Control) frem for en skalær hastighedsreguleringsvariabel, såsom Volt/Hertz. Direct Torque Control giver en mere nøjagtig hastighedsregulering og således en mere reaktionsdygtig og præcis styring til dit setpunkt. Der skal indtastes specifikke motordata i PumpSmart-drevet for at gøre det muligt for PumpSmart-drevet at styre motoren korrekt under anvendelse af DTC. Der skal foretages følgende trin: 1. Identifikation af motorstartmetode 2. Indtastning af motordata til karakterisering 3. Fastsættelse af øvre og nedre hastighedsgrænser START/STOP- METODE MOTDATA MIN.- OG MAX. HASTIGHED Side 7

12 STYRING AF ENKELTPUMPE FJERNSTYREDE START/STOP-FUNKTIONER PumpSmart PS200 kan fjernstartes og -stoppes fra en ekstern kilde. Gå videre til næste trin, hvis PS200 kun skal startes og stoppes lokalt fra tastaturet. BEMÆRK Følgende funktioner anvendes kun, hvis PS200 er i fjerntilstand. Når PS200 er i lokaltilstand, styres den via PS200- tastaturet. Se BILAG A-1 BETJENING AF TASTATUR for at få yderligere oplysninger. 2-WIRE DI1 Som standard er den fjernstyrede start/stop-funktion konfigureret til 2-Wire DI1. Dette valg anvendes til at starte og stoppe drevet fra en vedligeholdt totrådsafbryder eller -kontakt, der er tilsluttet digitalindgang 1. HOA DI1, DI2 Dette valg anvendes til at starte og stoppe drevet fra en vedligeholdt totrådsafbryder eller -kontakt, der er tilsluttet digitalindgang 1 (DI1-AUTO). Der kan sluttes en ekstra kontakt til DI2-HAND for at starte funktionen Speed Override/Motor Jog, hvor PS200 kører i hastighedsreguleret tilstand. Der henvises til OVERSTYRING AF HASTIGHED i afsnittet Funktioner og egenskaber for yderligere oplysninger. 3-WIRE Dette valg anvendes til at starte PS200 fra en normalt åben momentkontakt/-afbryder, som er tilsluttet DI1-START PS200 fra en normalt lukket momentkontakt/-afbryder, der er tilsluttet DI2-STOP. FIELDBUS Dette valg anvendes til at starte og stoppe PS200 fra et styreord, som sendes via en digital Fieldbus-kommando. I afsnittet FIELDBUS-kommunikation finder du yderligere oplysninger START/STOP Spring dette trin over, og gå videre til næste trin (Motordata), hvis du anvender en totrådsfremgangsmåde til start/stop eller kun tastaturet. Hvis ikke, skal du vælge følgende: 2-WIRE DI1 [Default] 3-W DI1P, DI2P HOA DI1, DI2 FIELDBUS HOA DI1,2 / DI5 DI1P,DI2P / DI5 2W DI1, 2W DI5 HOA DI1,2 / FB DI1P,DI2P / FB TASTESEKVENS [Fra parametergruppe: 10 LOCKS / PASSWDS] Rul til parametergruppen 12 START/STOP. Parameter er den første valgmulighed Tryk på Enter for at åbne parameterindstillingsfunktionen Anvend piletasterne til at rulle til det ønskede parameter [vist eksempel: 2-WIRE DI1] Tryk på Enter for at afslutte indtastningen 1 L! 0 PSIG 0 12 START/STOP 1 START/STOP 2-WIRE DI1 ACT PAR FUNC DRIVE BEMÆRK PS200 kan fjernstyres via to separate, eksterne kommandoer. Der henvises til START/STOP-funktioner i afsnittet Funktioner og egenskaber. Side 8

13 STYRING AF ENKELTPUMPE MOTDATA Motordataene gør det muligt for PumpSmart-drevet at karakterisere motoren inden første opstart. Under karakterisering vil PumpSmart automatisk magnetisere motorviklingerne i sekunder for at frembringe en matematisk model af motoren. Du skal blot indtaste følgende parametre. BEMÆRK Hvis motoren ændres senere, skal disse data indtastes igen, og der vil blive udført en ny karakterisering. BEMÆRK De nødvendige oplysninger for dette afsnit kan findes på motorens mærkeplade MOT NOM VOLTAGE Indtast værdien for motorspænding og -frekvens som angivet på mærkepladen. Følgende valgmuligheder er tilgængelige 208 V AC - 60 HZ 220 V AC - 50 Hz 220 V AC - 60 Hz 230 V AC - 60 Hz 380 V AC - 50 Hz 415 V AC - 50 Hz 460 V AC - 60 Hz (standard) 575 V AC - 60 Hz OTHER Hvis OTHER vælges, skal der foretages indtastninger i parametrene MOT NOM FREQ og OTHER MOT VOLT. TASTESEKVENS [Fra parametergruppe: 12 START / STOP] Rul til parametergruppen 11 START-UP DATA. Rul til parameter MOT NOM VOLTAGE Tryk for at åbne parameterindstillingsfunktionen Anvend en kombination af piletaster for at rulle til motorens mærkespænding Anvendes til at afslutte indtastningen 1 L! 0 PSIG 0 11 START-UP DATA 4 MOT NOM VOLTAGE 460VAC - 60 HZ ACT PAR FUNC DRIVE MOT NOM CURRENT Motorens aktuelle fulde strømbelastning FLA (full load amps) indtastes her. Der henvises til motorens mærkeplade for den korrekte værdi. TASTESEKVENS [Fra parameter: MOT NOM VOLTAGE] Rul til parameter MOT NOM CURRENT Tryk på Enter for at åbne parameterindstillingsfunktionen 1 L! 0 PSIG 0 11 START-UP DATA 5 MOT NOM CURRENT 25 ACT PAR FUNC DRIVE Anvend en kombination af piletaster for at rulle til motorens mærkestrøm Tryk på Enter for at afslutte indtastningen Side 9

14 STYRING AF ENKELTPUMPE MOT FL RPM Indtast motorens omdrejningstal ved fuld belastning Bemærk, at dette er mærkeværdien for omdrejningstallet ved fuld belastning og ikke motorens nominelle hastighed. For eksempel kan en motor, som er specificeret til 1800 omdr./min., have et omdrejningstal ved fuld belastning på 1770 omdr./min TASTESEKVENS [Fra parameter: MOT NOM CURRENT] Rul til parameter MOT FL RPM Tryk på Enter for at åbne parameterindstillingsfunktionen Anvend en kombination af piletaster for at rulle til mærkehastighed ved fuld belastning Tryk på Enter for at afslutte indtastningen 1 L! 0 PSIG 0 11 START-UP DATA 7 MOT FL RPM 1770 ACT PAR FUNC DRIVE MOT NOM POWER Indtast motorens nominelle effekt (HK eller kw) som angivet på mærkepladen. Hvis du anvender standardsproget ENGLISH(AM), er indtastningsenhederne hestekraft (hk). Hvis ikke er indtastningsenhederne kw. TASTESEKVENS [Fra parameter: MOT FL RPM] Rul til parametergruppe MOT NOM POWER Tryk på Enter for at åbne parameterindstillingsfunktionen Anvend en kombination af piletaster for at rulle til mærkeeffekten Anvendes til at afslutte indtastningen 1 L! 0 PSIG 0 11 START-UP DATA 8 MOT NOM POWER 50 ACT PAR FUNC DRIVE Side 10

15 STYRING AF ENKELTPUMPE ID MAG REQUIRED Denne advarsel er normal, gå videre til trin IDENTIFIKATIONSKØRSEL IDENTIFIKATIONSKØRSEL PumpSmart anvender specifikke motordetaljer for at skabe en matematisk motormodel. Denne model muliggør en mere nøjagtig motorstyring og oprettes med de motordata, som lige er blevet indtastet, ved at magnetisere motoren i sekunder ved en hastighed på nul. Dette kaldes en ID-kørsel ved første opstart Når alle motordata er blevet indtastet, vil følgende advarsel blive vist: ID MAGN REQ Denne advarsel angiver, at der kræves en ID-kørsel ved første opstart, inden pumpen kan betjenes. Det er nu tid til at udføre denne kørsel. ADVARSEL Følgende fremgangsmåde vil aktivere motoren. Alle sikkerhedsforanstaltninger skal overholdes, inden ID MAG påbegyndes. Manglende overholdelse af sikkerhedsforanstaltningerne kan medføre alvorlig personskade eller død. Tryk på START-knappen, når motoren er forbundet med drevet, og tastaturet er i lokaltilstand (L). OVERHOLD ALLE STANDARDSIKKER- HEDSFANSTALTNINGER F IGANGSÆTNING AF MASKINER. BEMÆRK ID-KØRSL VED FØRSTE OPSTART SKAL AFSLUTTES, INDEN DREVET STOPPES/NULSTILLES. Motoren reagerer på startkommandoen, selv om det ikke virker sådan. Advarselsmeddelelsen ID-MAGN vises i løbet af ID-kørslen. Når kørslen er afsluttet, vises meddelelsen ID DONE. E-Stop/Permissive PS200 vil ikke køre, medmindre kontakten E-Stop/Permissive [DI1L] er lukket. Dette indbefatter udførelse af ID-kørslen ved første opstart. Hvis E-Stop/Permissivekontakten ikke er lukket, vises der en advarselsmeddelelse på tastaturdisplayet. RUN DISABLED Se bilag A-4, Instrumenttilslutning, for at få yderligere oplysninger om tilslutning af denne kontakt. Bemærk: E-Stop/Permissive-kontakten kan ikke forbikobles ved hjælp af en parameterindstilling. Hvis dit program ikke anvender en E-Stop/Permissivekontakt, kan DI1L afkobles fysisk i PumpSmart-enheden. Se bilag A-4, Instrumenttilslutning, for at få yderligere oplysninger. Bemærk Hvis motoren ændres senere, skal der udføres en ID-kørsel ved første opstart igen for at opretholde PumpSmart-styringens præcision. Når ID-kørslen ved første opstart er afsluttet, vises følgende meddelelse: ID DONE Når denne besked fremkommer gå videre til næste trin DRIFTSGRÆNSER F DREV. Side 11

16 STYRING AF ENKELTPUMPE DRIFTSGRÆNSER F DREV Driftsgrænserne for drevet beskytter pumpen og drivsystemet mod anvendelse ved ustabile overhastigheder og/eller for lav hastighed. ADVARSEL Sørg for at systemets driftsbetingelser ligger inden for det tilkoblede udstyrs kapacitet (f.eks. hastighed, tryk, temperatur, effekt osv.) som opgivet af producenten. Overskridelse af nogle af disse grænser kan resultere i fejl i komponenter, hvilket kan føre til alvorlig personskade og beskadigelse af udstyret. Maximum speed PumpSmart-anlægget regulerer motorens hastighed for at opnå det ønskede driftssetpunkt. Selv om PumpSmart-anlægget kan få motoren til at køre 2 3 gange hurtigere end mærkehastigheden, er dette generelt upraktisk af adskillige årsager. For det første, selv om pumpen og motoren er konstrueret til overhastighedsdrift, kan de blive slidt tidligere end forventet eller endda svigte katastrofalt. For det andet genererer centrifugalpumper tryk ved hjælp af hastighedens kvadrat, og overhastighedsdrift kan udsætte pumpen eller det omgivende rørsystem for overtryk MAXIMUM SPEED Indtast den maksimale hastighed, som pumpen, motoren og systemet kan betjenes ved. I de fleste tilfælde vil den maksimale hastighed være den samme som det tidligere angivne omdrejningstal ved fuld belastning. MAX SPEED Motorens omdrejningstal ved fuld belastning og Maks. pumpehastighed: Standardværdien er den hastighed fastsat i parameter MOT FL RPM TASTESEKVENS [Fra parametergruppe: 11 START UP UP] Rul til parametergruppe 14, SPD LIM/STRT LVL. Parameter er den første valgmulighed Tryk for at åbne parameterindstillingsfunktionen Anvend en kombination af piletaster til at rulle til den maksimale hastighed Tryk for at afslutte indtastningen 1 L! 0 PSIG 0 14 SPD LIM/STRT LVL 1 MAXIMUM SPEED 1770 ACT PAR FUNC DRIVE Side 12

17 STYRING AF ENKELTPUMPE Minimum Speed Når belastningen på pumpen falder, nedsætter PumpSmart pumpens hastighed for at matche den nye belastning. Dette Minimum Speed-parameter fastsætter den minimumshastighed, som pumpen kan køre ved. Parameteret anvendes endvidere til angivelse af sikkerhedshastigheden for at betjene pumpen under et pumpebeskyttelsessvigt. Standardværdien for minimumshastigheden er 25 % af MOT FL RPM. Når minimumshastigheden skal bestemmes, skal der tages højde for følgende: Motorens minimumshastighed [reguleringsområde] På grund af motorbelastning og varmevirkninger skal motorens minimumshastighed på centrifugalpumper ikke være under 1/10af dens hastighed ved fuld belastning. Laveste pumpehastighed Nogle pumper har minimumshastighedskrav, såsom flertrinspumper (> 2 trin) og glideleje-pumper. Kig i betjeningsvejledningen til pumpen for at se, om der er en minimumshastighedsgrænse for din pumpe. Bemærk 1- og 2-trinspumper har normalt ikke minimumshastighedskrav. Statiske løftehøjdebetingelser (minimumsflow) Minimumshastigheden skal fastsættes for at sikre, at pumpen genererer tilstrækkelig løftehøjde til at overvinde statisk modstand. I nogle tilfælde kan dette forårsage overophedning og mulig fordampning af væsken i pumpehuset. BEMÆRK Betjening under pumpens sikkerhedsminimumshastighed kan resultere i beskadigelse af udstyret og/eller ejendom MINIMUM SPEED Indtast den minimumshastighed, som pumpen og motoren kan betjenes sikkert ved. Vær opmærksom på Reguleringsområde Laveste pumpehastighed Minimumsflow Standardværdien er 25 % af den hastighed, der er indstillet i parameter MOT FL RPM TASTESEKVENS [Fra parametergruppe: MAXIMUM SPEED] Rul til parameter MINIMUM SPEED Tryk for at åbne parameterindstillingsfunktionen Anvend en kombination af piletaster for at rulle til minimumshastigheden Tryk for at afslutte indtastningen 1 L 0 PSIG 0! 14 SPD LIM/STRT LVL 2 MINIMUM SPEED 443 ACT PAR FUNC DRIVE Bemærk Standardindstillingerne standser pumpen, hvis procesbelastningen kræver, at pumpen kører under minimumshastigheden. I niveaustyringstilstande vises der en SLEEP WARNING i dette tilfælde. Denne Sleep-funktion afbryder PS200, indtil procesbelastningen forøges som defineret af RESTART VALUE (parameter 14.07). Når Restart Value (genstartsværdien) er blevet opnået i længere tid end genstartsforsinkelsen, genstartes pumpen automatisk for at opretholde proces-setpunktet. I flowstyringstilstande vil der opstå en LOW DEMAND-fejl, og PS200 skal derfor Side 13

18 STYRING AF ENKELTPUMPE nulstilles. Alternativt kan drevet indstilles til at køre ved en minimumshastighed, indtil det standses manuelt (parameter 14.05). 3 Vælg driftstilstand og -enheder I dette afsnit vælges driftstilstanden, og den primære procestransmitter konfigureres. DRIFTSTILSTAND PumpSmart PS200 kan betjenes i fem tilstande: Tryk, flow, niveau eller temperatur/andre. Dette valg vælger på forhånd standarderne for enheder og PI-styringsindstillinger [se TUNING]. Tryk PumpSmart vil arbejde på at vedligeholde et tryksetpunkt baseret på et tryktransmittersignal. Flow PumpSmart vil arbejde på at vedligeholde et flowsetpunkt baseret på et eksternt flowmålersignal. SMART FLOW PumpSmart vil arbejde på at vedligeholde et flowsetpunkt baseret på en intern flowberegning. Niveau anvendes til at vedligeholde et defineret tankniveau baseret på et niveautransmitterfeedback, selv om der også kan anvendes en tryktransmitter ved pumpeindsugningen. PumpSmart kan styre niveauet i enten en indsugnings- eller afløbstank. Temperatur/ANDRE anvendes til at vedligeholde defineret temperatur af en processtrøm baseret på et temperaturtransmittersignal. Dette valg anvendes også, hvis der er anvendt et signal på 4 20 ma fra en anden type transmitter. VALG AF DRIFTSFUNKTION VALG AF PROCES- VARIABEL KONFIGURATION AF PROCES- TRANSMITTER VALG AF FUNKTIONSTILSTAND Vælg styringstilstand for dit program. Gå videre til næste trin (valg af procesvariabel), hvis styringstilstanden er på TRYK. Funktioner: Tryk Flow Niveau Temperatur/Andre SMARTFLOW TASTESEKVENS [Fra parametergruppe: MINIMUM SPEED]] Rul til parametergruppe 11 START-UP DATA. Rul til parametergruppe OPERATING MODE Tryk for at åbne parameterindstillingsfunktionen Rul til valg Eksempel Tryk Anvendes til at afslutte indtastningen 1 L! 0 PSIG 0 11 START-UP DATA 03 MODE SELECT PRESSURE ACT PAR FUNC DRIVE Bemærk Hvis driftstilstanden kræver, at PumpSmart styrer niveauet for indsugningsside eller indsugningstrykregulering, skal drevet sættes til INVERSE i parameter REGULATION MODE. Side 14

19 STYRING AF ENKELTPUMPE VALG AF PROCESVARIABEL Valget af procesvariabelenhed identificerer, hvilke enheder din driftstilstand er i. Denne parameter fastsætter de enheder, som anvendes i det aktuelle signal- og setpunktdisplay. Standarderne ved valg af ENGELSK [AM] er vist. Driftstilstand Tryk Flow Niveau Temperatur Valg af tilgængelige enheder PSIG [standard] BAR FT Fod (feet) M Meter % GPM Gallons Pr. Minut [standard] M3Hr Kubikmeter pr. time % PSIG BAR FT Fod (feet) [standard] IN Tommer (inches) CM Centimeter M Meter % F Fahrenheit [standard] C Celsius AI2 henviser til kanalnummeret for den Analoge Indgang. 2. Dette er standardstedet, hvor din primære procestransmitter skal forbindes fysisk AI2 UNIT Angiv de korrekte enheder for driftstilstanden. Gå videre til næste trin, hvis standardværdien er ok. Hvis ikke, vælges: TASTESEKVENS [Fra parametergruppe MODE SELECT] Rul til parametergruppe 15 PROCESS VAR UNIT. Parameter er den første valgmulighed 1 L! 0 PSIG 0 15 PROCESS VAR UNIT 1 AI2 UNIT PSIG BAR GPM PSIG M3/HR % FT IN CM M F C Tryk for at åbne parameterindstillingsfunktionen Rul til de relevante måleenheder. Det viste eksempel er PSIG Anvendes til at afslutte indtastningen ACT PAR FUNC DRIVE BEMÆRK VEDRØRENDE TRYK/NIVEAU-TILSTANDE Hvis der anvendes enheder som FT, IN, M eller CM, og massefylden [SG Specific Gravity] er konstant, men en anden en 1,0, skal parameter udføres. Hvis SG varierer, skal parametrene udføres. Se SG-opsætning under Funktioner og egenskaber. Side 15

20 STYRING AF ENKELTPUMPE KONFIGURATION AF PROCESTRANSMITTER Den primære procestransmitter er den anordning, som vil måle dine procestilstande. PS200 kræver information for at måle signalet på 4 20 ma, som transmitteren sender, korrekt. AI2 MAX. Referer til den procesværdi, som din transmitter er kalibreret til ved dets maksimale signal [20 ma]. Der henvises til transmitterkalibreringsarket eller instrumentmærkepladen for denne værdi. Eksempel en flowmåler med direkte aflæsning [fx magmeter, hvirvelflowmåler osv.], som ligger i området GPM ville blive kalibreret, således at transmitterens effekt ville være 20 ma ved 2000 GPM. I dette tilfælde ville parameter blive sat til 2000 in. Enhederne ifølge er de samme som enhederne valgt i parameter BEMÆRK Differentialtrykflowmålere [fx måleblænde, venturidyse] producerer ikke signaler på 4 20 ma, som er lineær med flowhastigheden. PumpSmart kan ikke anvende disse typer flowmålere AI2 MAX Indtast aflæsningsværdien for den primære procestransmitter, som svarer til transmitterens signal på 20 ma. Enhederne er de samme som dem, der blev indtastet i TASTESEKVENS [From parameter group: AI2 UNIT] Rule til parametergruppe 16 SETPOINT SELECT Rul til parameter AI2 MAX Tryk for at åbne parameterindstillingsfunktionen Anvend en kombination af piletaster for at rulle til den korrekte værdi. Eksempel vist i 300 PSIG Anvendes til at afslutte indtastningen 1 L! 0 PSIG 0 16 SETPOINT SELECT 3 AI2 MAX 300 ACT PAR FUNC DRIVE Side 16

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Juni 2005 Indholdsfortegnelse. Interface...3 Installering af PC-program...3 Forbindelse til frekvensomformer...4 Gem parameteropsætning / PLC-program...7

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

IC200CX-serien. Hurtig vejledning

IC200CX-serien. Hurtig vejledning IC200CX-serien Hurtig vejledning 1 BRUGERFLADE 1.1 KONFIGURATION AF DISPLAYET Hoveddisplay Nederste display 1.2 SYMBOLERNES BETYDNING Symbol C - F BAR-PSI Forklaring / Funktion Lyser, når displayet viser

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Betjeningsvejledning. SMS modul

Betjeningsvejledning. SMS modul Betjeningsvejledning SMS modul HW: P052A.0517 / MC35i SW: P052ASMS.070628 LBJ electronic, DK-7100 Vejle Før du tager dit nye SMS modul i brug, er det vigtigt, at du gennemlæser denne vejledning, og udfører

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Tryktransmitter til tørgasapplikationer

Tryktransmitter til tørgasapplikationer Vejledning til hurtig installation September 2004 Rosemount 951 Tryktransmitter til tørgasapplikationer Start Bænkkalibrering Ja Nej Konfigurer/Bekræft Trin 1: Monter transmitteren Trin 2: Forbind ledningerne

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Robonet Profibus Generel opsætning

Robonet Profibus Generel opsætning Side 1 af 11 Robonet Profibus Generel opsætning Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Anvendt hard- og software samt filer... 3 2. Konfiguration af RoboNet Gateway... 4 3. Beskrivelse af data mellem PLC

Læs mere

Bruger programmering

Bruger programmering Bruger programmering Indledning Brew4You systemerne kan programmeres, så selve brygprocessen foregår præcist og automatisk i henhold til de parametre, man som brygger ønsker at anvende. Der er dels såkaldte

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Quick Guide Version nr.: 840150-002 www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61 3

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel)

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel) APP-NOTE 600005 Beckhoff Application Note Date: 8/28/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD / 1 2 3 4 5 6 7 System Serienummer SP 3500C SP 7000CD Installeret af Dato for installation Lykketronic 1 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra 1 INDLEDNING

Læs mere

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Tryk Transmitter Model LV52 til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Installationsvejledning for LV52 Manualen indeholder: Generel introduktion til Lean Process Ventilation Oversigt

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

MJPower engineering Ecu Link.

MJPower engineering Ecu Link. MJPower engineering Ecu Link. Trin for trin instruktioner. I dette eksempel starter vi med at teste en cykel med et Power Commander nul map. Man er nødt til at have en præcis omdrejningstal registrering,

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

TimeStamper Guide til fejlretning

TimeStamper Guide til fejlretning TimeStamper Guide til fejlretning for version 2.01 Copyright 2002-2013 www.timestamper.dk LICENSVEJLEDNING ver A09.doc ANSVARSFRASKRIVELSE: I ingen tilfælde skal udvikleren og/eller dets respektive leverandører

Læs mere

2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3. 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8

2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3. 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Supplement til manualsæt 2 2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8 L00410591-01_01 1 1. Supplement

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Installation Guide SWebBox20-IEN110711 98-0023211 Version 1.1 EN Notes on this Manual SMA Solar Technology AG 1.3 Anvendte symboler

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414 CorrigoE og ETool ETool:...2 Opdatering af regulator...2 Første gang:...2 E-Cable-USB...2 ETool Programmet...3 Kommunikations indstilling...3 Regulator søgning...5 Log On / Off...6 Downloade...7 Konfigurering

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Lenze Global Drive 8200 vector / motec vector

Lenze Global Drive 8200 vector / motec vector vector 1 System oversigt 8200 vector Parametrerings og idriftsættelsessoftware Funktionsmodul (kan integreres): Standard-I/O Applikations-I/O LECOM-B (RS485) INTERBUS PROFIBUS Systembus (CAN) DeviceNet

Læs mere