PumpSmart. Control Solutions PS200 v5. Konfigurations- og betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PumpSmart. Control Solutions PS200 v5. Konfigurations- og betjeningsvejledning"

Transkript

1 PumpSmart Control Solutions PS200 v5 Konfigurations- og betjeningsvejledning

2 VIGTIG SIKKERHEDSPÅMINDELSE Til vores nøglekunder Produkter fremstillet og leveret af ITT Monitoring and Control er sikre og problemfri at anvende, når de installeres, vedligeholdes og betjenes på den rigtige måde. Vi har et omfattende netværk af erfarne fagfolk inden for salg og service, som hjælper med at øge din tilfredshed med vores produkter. Det er slutbrugerens ansvar at sørge for sikker installation, betjening og vedligehodelse af ITT s udstyr. ACS800 Hardwaremanualen og PS200 Konfigurations- og betjeningsvejledningen identificerer specifikke sikkerhedsrisici, som der til enhver tid skal tages hensyn til i løbet af produktets levetid. Det er nødvendigt at forstå og overholde disse sikkerhedsadvarsler for at sikre, at personale, udstyr og omgivelser ikke bringes i fare. Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt at overholde disse advarsler. Det forventes at slutbrugeren også overholder virksomhedens sikkerhedsstandarder. Alle personer, som er involveret i installationen, betjeningen og vedligeholdelsen af det industrielle udstyr, har ansvaret for at identificere og forhindre usikker installations-, betjenings- og vedligeholdelsespraksis. Forklaring af sikkerhedssymboler og signalord: Dette er advarselssymbolet for farlig spænding Dette symbol advarer om højspænding, som kan føre til død eller personskade. Følg alle sikkerhedsmeddelelser, som følger dette symbol for at undgå personskade eller død. Dette er symbolet for sikkerhedsadvarsel. Det anvendes til at advare dig om risikoen for personskade. Følg alle sikkerhedsmeddelelser, som er angivet efter dette symbol, for at undgå personskade eller død. FARE ADVARSEL FSIGTIG BEMÆRK FARE angiver en farlig situation, som vil resultere i død eller alvorlige personskade, hvis den ikke undgås. ADVARSEL angiver en farlig situation, som kan resultere i død eller alvorlig personskade, hvis den ikke undgås. FSIGTIG indikerer en farlig situation, som kan resultere i mindre eller moderat personskade, hvis den ikke undgås. BEMÆRK uden sikkerhedssymbolet angiver praksis, som kan resultere i beskadigelse af udstyr, hvis ikke den undgås. Side I

3 Med hensyn til PumpSmart-drevene og betjeningen af pumpeudstyr forstærker følgende risici de normale sikkerhedsadvarsler: FARE Udfør aldrig arbejde på PS200-drevet, motorkablet eller motoren, når hovedstrømmen er tilsluttet. Vent altid i 5 minutter, efter indgangseffekten er afbrudt, så drevets indvendige kondensatorer kan aflade, inden der arbejdes på drevet, motoren eller motorkablet. Manglende overholdelse af ovennævnte kan medføre alvorlig personskade eller død. FARE Udfør ikke arbejde på styrekabler, når drevet eller de eksterne styrekredse er tilsluttet. Eksternt tilsluttede styrekredse kan medføre farlige spændinger inde i drevet, selv hvis hovedstrømmen til drevet er afbrudt. Manglende overholdelse af ovennævnte kan medføre alvorlig personskade eller død. ADVARSEL Al elektrisk installations- og vedligeholdelsesarbejde må kun udføres af en uddannet elektriker. Manglende overholdelse af ovennævnte kan medføre alvorlig personskade eller død. ADVARSEL Betjening af pumpeanlæg med en blokeret sugning og afløb skal undgås i alle tilfælde. Betjening, selv i kort tid under disse forhold, kan forårsage overophedning af indvendig pumpekapacitet og resultere i en voldsom eksplosion. Slutbrugeren skal tage de nødvendige forholdsregler for at sikre, at dette forhold ikke opstår. Manglende overholdelse af sikkerhedsforanstaltningerne kan medføre alvorlig personskade eller død. ADVARSEL Betjen aldrig roterende udstyr, medmindre alle koblings- og akselskærme er installeret. Der kan opstå personskade, hvis det tilsluttede udstyr betjenes uden koblings- og akselskærme. Manglende overholdelse af ovennævnte kan medføre alvorlig personskade eller død. Side II

4 ADVARSEL Håndter enheden forsigtigt. PS200 er tungt. Løft det ikke alene. Vægmonterede enheder: Løft ikke PS200 fra forsiden. Placer kun enheden på dens bagside. Gulvmonterede enheder: Løft kun PS200 ved hjælp af løfteøjne. Vip ikke enheden. Enheden vælter, når den vippes ca. 6 grader. Udvis ektrem forsigtighed ved håndtering af en enhed, der er placeret på hjul. Manglende overholdelse af ovennævnte kan føre til alvorlige personskader eller beskadigelse af udstyret. Giv dig tid til at gennemse og forstå sikkerhedsanvisningerne til installation, drift og vedligeholdelse angivet i ACS800 Hardwaremanual, PS200 Konfigurationsog betjeningsvejledning og Installations-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledningen til det tilkoblede udtyr. PS200 sikrer forsvarlig og pålidelig drift, når den installeres, anvendes og vedligeholdes korrekt i overensstemmelse med anvisningerne i ACS800 Hardwaremanual og PS200 Konfigurations- og betjeningsvejledning. ITT Monitoring and Control kan ikke holdes ansvarlig for personskade, beskadigelse eller forsinkelser, som skyldes manglende overholdelse af disse anvisninger. Side III

5 Indhold Vigtig sikkerhedspåmindelse Kom godt i gang Afsnit 1 Konfiguration for enkeltpumpe Afsnit 2A Konfiguration for multipumpe Afsnit 2B Hastighedsreguleringskonfiguration for enkeltpumpe Afsnit 2C Funktioner og egenskaber Afsnit 3 Bilag Betjening af tastatur A-1 Fejlfinding A-2 Parameterliste A-3 Grundlæggende instrumenttilslutning A-4 Opslagsværk A-5 Installationstegninger Side 1

6 Motor Data Start/Stop Method Maximum Minimum Speeds ACT PAR FUNC DRIVE PS200 Konfigurations- og betjeningsvejledning KOM GODT I GANG KOM GODT I GANG Sådan bruger du denne guide Denne guide anvendes til nem klargøring og konfiguration af PumpSmart PS200. Opsætningen er blevet opdelt i tre hovedafsnit, hvori der findes al den information, der er nødvendig for at få pumpen op at køre. De tre afsnit er som følger: Enkeltpumpe Hvor der anvendes én pumpe med et enkelt procesinstrument til regulering af tryk, flow, niveau eller temperatur. Multipumpe Hvor der anvendes flere pumper på en koordineret måde for at opnå et setpunkt for tryk, flow, niveau eller temperatur. Hastighedsregulering Hvor der anvendes et hastighedssetpunkt eller et signal til at styre PumpSmart. Hvert afsnit har til formål at føre dig hurtigt gennem konfigurationsprocessen, mens der gives tilstrækkelige baggrundsoplysninger som en hjælp til at forstå processen. 1. Trinnummer Trinnummeret hjælper dig med at holde styr på, hvor langt du er i konfigurationsprocessen, når det anvendes sammen med procesoversigten. 2. Procesoversigt Procesoversigten er en visuel vejledning for at sikre, at du foretager de nødvendige handlinger i de enkelte trin. 3. Baggrundsoplysninger Disse oplysninger beskriver de forestående trin, og hvorfor de skal udføres. Der gives eksempler med henblik på at fremme forståelsen for konceptet. 4. Specielle bemærkninger Disse fremhævede afsnit indeholder kommentarer, som er vigtige for konfigurationsprocessen. 5. Primært trin Feltet for det primære trin beskriver detaljeret det aktuelle parameter, der skal indtastes i PumpSmart. Det indeholder indbefatter de grundlæggende taster, der er nødvendige til indlæsning af oplysningerne. 6. Tastaturoversigt Tastaturoversigten viser, hvad du kommer til at se, når du udfører konfigurationen, der er beskrevet i det primære trin. Efter de indledende konfigurationstrin er der afsnit, der angår indstilling af PumpSmart, når systemet er startet, med henblik på aktivering af yderligere funktioner og egenskaber og fejlfinding, hvis du har problemer. Step Trinnummer Number Special Specielle Notes bemærkninger Primært Key Step trin 2 Motor Setup The PumpSmart PS200 variable frequency drive utilizes Direct Torque Control [DTC] rather than a scalar speed control variable such as Volts/Hertz. Direct Torque Control provides more precise speed control, hence more responsive and accurate control to your set point. Specific motor data must be entered into the PumpSmart drive to enable it to properly control the motor using DTC. Steps to be performed are: 1. Entering motor data for characterization 2. Identification of the Motor starting method 3. Establishment of the Maximum and Minimum speed limits MOT DATA The motor data will allow the PumpSmart drive to characterize the motor during its first start-up. During characterization, PumpSmart will automatically magnetize the motor windings for 20!60 seconds to develop a mathematical model of the motor. Entry of the following parameters is all that is required. NOTE - If the motor is changed in the future, this data must be re-entered and a new characterization performed. NOTE - The information required for this section can be found on the motor nameplate MOT NOM VOLTAGE Enter the value for the voltage as it appears on the motor nameplate. Most common voltages are: Figur A Typisk konfigurationsside Valg af sprog Displayet til PumpSmart PS200 understøtter følgende sprog: Engelsk Engelsk (USA) standard Fransk (Frankrig) Tysk (Tyskland) Italiensk (Italien) Portugisisk Spansk (Spanien) 1 L! 100 GPM 0 11 START-UP DATA 4 MOT NOM VOLTAGE 460 Valg af sprog kan udføres under anvendelse af parameteret LANGUAGE, se FUNKTIONER OG EGENSKABER for at få yderligere oplysninger ! KEY SEQUENCE [From parameter group: 10- LOCKS/PASSWDS] Scroll to parameter group 11 Scroll to parameter MOT NOM VOLTAGE Press to enter the parameter setting mode Use a combinat ion of the arrow keys to scroll to the nameplate motor voltage. Press to complete the entry Background Baggrundsoplysninger Information Procesoversigt Process Map Tastaturoversigt Keypad View Side 2

7 KOM GODT I GANG PumpSmart-tastatur PumpSmart-tastaturet fungerer som hovedenhed til konfiguration og betjening af pumpedrevet. Det består af et display med fire rækker og 16 trykknapper. Efter konfiguration kan alle drevparametre gemmes i tastaturet. Grundlæggende konfiguration Konfiguration af et typisk parameter omfatter følgende indtastninger: TYPISK SEKVENS F INDTASTNING AF PARAMETRE ACT PAR FUNC DRIVE Display MODE Funktionstaster Keys Scrolling Søge- og & valgtaster Selection Keys PAR Tryk på tasten parameterfunktionstasten for at åbne parameterindstillingsfunktionen. Anvend dobbeltpiltasterne til at rulle gennem parametergrupperne. Anvend enkeltpiltasterne til at rulle gennem parametrene i hver gruppe. LOC REM RESET I 0 REF Figur B - PumpSmart-tastatur Figur C PumpSmart-tastatur Operational Kommandotaster Command Keys Anvendes til at åbne parameterindstillingsfunktionen. Anvend piletasterne til at rulle gennem valg eller indtaste værdier. Dobbeltpiltasterne anvendes til hurtig søgning, mens enkeltpiltasterne anvendes til langsom søgning. Anvendes til at afslutte en parameterindtastning Se følgende afsnit for at få yderligere oplysninger om betjening af PumpSmart: BETJENING AF TASTATUR Side 3

8 KOM GODT I GANG Inden du starter Inden du begynder at programmere PumpSmart PS200, skal følgende aktiviteter at være afsluttet: Pumpen skal være installeret, justeret og er klar til opstart. PumpSmart skal være korrekt monteret [Se installationsoplysninger i hardwaremanualen]. Strømmen er korrekt tilsluttet til drevet og fra drevet til motoren. Procestransmitter(e) og eventuelt tilbehør er korrekt installeret og tilsluttet. Du skal først udføre ovenstående trin, inden du fortsætter. Når disse trin er udført, åbnes det relevante konfigurationsafsnit (ENKELTPUMPE, MULTIPUMPE, HASTIGHEDSREGULERING), og der begyndes med Trin 1. ADVARSEL " Kontrollér, at drevkabinettet passer til installationsstedet. PS200 må kun installeres på ufarlige steder. Der henvises til ACS800 Hardwaremanual. " Hvad angår driftsmotorer uden inverter og/eller eksplosionssikre motorer, skal motorproducenten konsulteres, inden der udføres VFD-service. " Vær opmærksom på alle ADVARSLER, der fremhæves i ACS800 Hardwaremanualen, PS200 Konfigurations- og betjeningsvejledningen og Installations-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledningen til det anvendte tilkoblede udstyr. Side 4

9 STYRING AF ENKELTPUMPE ENKELTPUMPEPROCES Dette afsnit omhandler opstart af PumpSmart PS200 i styringsfunktionen for enkeltpumpeprocessen. I denne funktionstilstand tilsluttes der en enkeltpumpe til dit anlæg med en transmitter (tryk, niveau, flowmåler osv.), der er tilsluttet PS200 for at give feedback om processtatus. Trin Beskrivelse Parametre Oversigt over enkeltpumpe Låse/adgangskoder I dette afsnit beskrives parameterlåsefunktionen og valg af driftsmakroprogrammet for enkeltpumpe i detaljer. Motoropsætning Drevdata til ID-kørsel ved første opstart indtastes her ud over start/stop-metoder og MAKS.- og MIN-drevhastigheder. Driftstilstand og -enheder Valg af driftstilstand og den primære procestransmitteropsætning Setpunkt Pumpebeskyttelse Ved hjælp af funktionerne Pump Protection Limit eller Advanced Sensorless Pump Protection sikres pumpen mod at køre under minimumsflow, tørløb eller med for stort flow Motor-jog Kontroller, at motoromdrejningerne er korrekte Start/Stop KONTROLLER, OG GÅ VIDERE Det er muligt, at nogle af parametrene ikke skal ændres i forhold til standardparametrene, hvilket gør det muligt at komme hurtigt igennem opsætningsprocessen. Disse parametre er blevet mærket med et kontrolmærke. Side 5

10 STYRING AF ENKELTPUMPE 1 Låse og adgangskoder Driftsparametrene på PumpSmart PS200 er beskyttet af en 3-cifret kode for at forhindre, at almindelige eller uautoriserede brugere uforsætligt ændrer de fastsatte drifts- og beskyttelsesgrænser. Der anvendes samme adgangskode for alle PS200-enheder. Adgangskoden kan ikke ændres af brugeren/ejeren. Når PS200-tastaturet er låst, begrænses funktionaliteten til start, standsning og ændring af driftssetpunkterne PASS CODE For at åbne Parameterlåsen rulles der til parameter 10.02, og koden 358 indtastes. Displayværdien vender automatisk tilbage til 0, når den 3-cifrede kode er blevet indtastet. Gå til parameter for at kontrollere status for parameterlåsen. Når koden indtastes rigtigt, viser parameteret OPEN. TASTESEKVENS [Fra parametergruppe: 99 INFMATION] PAR Rul Tryk for at aktivere parameterfunktionen Rul til parametergruppe 10 LOCKS / PASSWDS til parameter PASS CODE Tryk for at åbne parameterindstillingsfunktionen Anvend en kombination af piletaster til at rulle til nummeret 358. Anvendes til at afslutte indtastning af adgangskode 1 L! 0 PSIG 0 10 LOCKS/PASSWDS 2 PASS CODE 358 ACT PAR FUNC DRIVE Makro til enkeltpumpe Enkeltpumpemakroen (Single Pump Application Makro) er standardindstillingen på de nye PumpSmart-enheder. Hvis du genanvender denne enhed fra en anden applikation, skal du kontrollere, at parameteret APPLICATION MACRO er indstillet til SINGLE PUMP. Side 6

11 STYRING AF ENKELTPUMPE 2 Motoropsætning Det variable PumpSmart PS200-frekvensdrev anvender DTC (Direct Torque Control) frem for en skalær hastighedsreguleringsvariabel, såsom Volt/Hertz. Direct Torque Control giver en mere nøjagtig hastighedsregulering og således en mere reaktionsdygtig og præcis styring til dit setpunkt. Der skal indtastes specifikke motordata i PumpSmart-drevet for at gøre det muligt for PumpSmart-drevet at styre motoren korrekt under anvendelse af DTC. Der skal foretages følgende trin: 1. Identifikation af motorstartmetode 2. Indtastning af motordata til karakterisering 3. Fastsættelse af øvre og nedre hastighedsgrænser START/STOP- METODE MOTDATA MIN.- OG MAX. HASTIGHED Side 7

12 STYRING AF ENKELTPUMPE FJERNSTYREDE START/STOP-FUNKTIONER PumpSmart PS200 kan fjernstartes og -stoppes fra en ekstern kilde. Gå videre til næste trin, hvis PS200 kun skal startes og stoppes lokalt fra tastaturet. BEMÆRK Følgende funktioner anvendes kun, hvis PS200 er i fjerntilstand. Når PS200 er i lokaltilstand, styres den via PS200- tastaturet. Se BILAG A-1 BETJENING AF TASTATUR for at få yderligere oplysninger. 2-WIRE DI1 Som standard er den fjernstyrede start/stop-funktion konfigureret til 2-Wire DI1. Dette valg anvendes til at starte og stoppe drevet fra en vedligeholdt totrådsafbryder eller -kontakt, der er tilsluttet digitalindgang 1. HOA DI1, DI2 Dette valg anvendes til at starte og stoppe drevet fra en vedligeholdt totrådsafbryder eller -kontakt, der er tilsluttet digitalindgang 1 (DI1-AUTO). Der kan sluttes en ekstra kontakt til DI2-HAND for at starte funktionen Speed Override/Motor Jog, hvor PS200 kører i hastighedsreguleret tilstand. Der henvises til OVERSTYRING AF HASTIGHED i afsnittet Funktioner og egenskaber for yderligere oplysninger. 3-WIRE Dette valg anvendes til at starte PS200 fra en normalt åben momentkontakt/-afbryder, som er tilsluttet DI1-START PS200 fra en normalt lukket momentkontakt/-afbryder, der er tilsluttet DI2-STOP. FIELDBUS Dette valg anvendes til at starte og stoppe PS200 fra et styreord, som sendes via en digital Fieldbus-kommando. I afsnittet FIELDBUS-kommunikation finder du yderligere oplysninger START/STOP Spring dette trin over, og gå videre til næste trin (Motordata), hvis du anvender en totrådsfremgangsmåde til start/stop eller kun tastaturet. Hvis ikke, skal du vælge følgende: 2-WIRE DI1 [Default] 3-W DI1P, DI2P HOA DI1, DI2 FIELDBUS HOA DI1,2 / DI5 DI1P,DI2P / DI5 2W DI1, 2W DI5 HOA DI1,2 / FB DI1P,DI2P / FB TASTESEKVENS [Fra parametergruppe: 10 LOCKS / PASSWDS] Rul til parametergruppen 12 START/STOP. Parameter er den første valgmulighed Tryk på Enter for at åbne parameterindstillingsfunktionen Anvend piletasterne til at rulle til det ønskede parameter [vist eksempel: 2-WIRE DI1] Tryk på Enter for at afslutte indtastningen 1 L! 0 PSIG 0 12 START/STOP 1 START/STOP 2-WIRE DI1 ACT PAR FUNC DRIVE BEMÆRK PS200 kan fjernstyres via to separate, eksterne kommandoer. Der henvises til START/STOP-funktioner i afsnittet Funktioner og egenskaber. Side 8

13 STYRING AF ENKELTPUMPE MOTDATA Motordataene gør det muligt for PumpSmart-drevet at karakterisere motoren inden første opstart. Under karakterisering vil PumpSmart automatisk magnetisere motorviklingerne i sekunder for at frembringe en matematisk model af motoren. Du skal blot indtaste følgende parametre. BEMÆRK Hvis motoren ændres senere, skal disse data indtastes igen, og der vil blive udført en ny karakterisering. BEMÆRK De nødvendige oplysninger for dette afsnit kan findes på motorens mærkeplade MOT NOM VOLTAGE Indtast værdien for motorspænding og -frekvens som angivet på mærkepladen. Følgende valgmuligheder er tilgængelige 208 V AC - 60 HZ 220 V AC - 50 Hz 220 V AC - 60 Hz 230 V AC - 60 Hz 380 V AC - 50 Hz 415 V AC - 50 Hz 460 V AC - 60 Hz (standard) 575 V AC - 60 Hz OTHER Hvis OTHER vælges, skal der foretages indtastninger i parametrene MOT NOM FREQ og OTHER MOT VOLT. TASTESEKVENS [Fra parametergruppe: 12 START / STOP] Rul til parametergruppen 11 START-UP DATA. Rul til parameter MOT NOM VOLTAGE Tryk for at åbne parameterindstillingsfunktionen Anvend en kombination af piletaster for at rulle til motorens mærkespænding Anvendes til at afslutte indtastningen 1 L! 0 PSIG 0 11 START-UP DATA 4 MOT NOM VOLTAGE 460VAC - 60 HZ ACT PAR FUNC DRIVE MOT NOM CURRENT Motorens aktuelle fulde strømbelastning FLA (full load amps) indtastes her. Der henvises til motorens mærkeplade for den korrekte værdi. TASTESEKVENS [Fra parameter: MOT NOM VOLTAGE] Rul til parameter MOT NOM CURRENT Tryk på Enter for at åbne parameterindstillingsfunktionen 1 L! 0 PSIG 0 11 START-UP DATA 5 MOT NOM CURRENT 25 ACT PAR FUNC DRIVE Anvend en kombination af piletaster for at rulle til motorens mærkestrøm Tryk på Enter for at afslutte indtastningen Side 9

14 STYRING AF ENKELTPUMPE MOT FL RPM Indtast motorens omdrejningstal ved fuld belastning Bemærk, at dette er mærkeværdien for omdrejningstallet ved fuld belastning og ikke motorens nominelle hastighed. For eksempel kan en motor, som er specificeret til 1800 omdr./min., have et omdrejningstal ved fuld belastning på 1770 omdr./min TASTESEKVENS [Fra parameter: MOT NOM CURRENT] Rul til parameter MOT FL RPM Tryk på Enter for at åbne parameterindstillingsfunktionen Anvend en kombination af piletaster for at rulle til mærkehastighed ved fuld belastning Tryk på Enter for at afslutte indtastningen 1 L! 0 PSIG 0 11 START-UP DATA 7 MOT FL RPM 1770 ACT PAR FUNC DRIVE MOT NOM POWER Indtast motorens nominelle effekt (HK eller kw) som angivet på mærkepladen. Hvis du anvender standardsproget ENGLISH(AM), er indtastningsenhederne hestekraft (hk). Hvis ikke er indtastningsenhederne kw. TASTESEKVENS [Fra parameter: MOT FL RPM] Rul til parametergruppe MOT NOM POWER Tryk på Enter for at åbne parameterindstillingsfunktionen Anvend en kombination af piletaster for at rulle til mærkeeffekten Anvendes til at afslutte indtastningen 1 L! 0 PSIG 0 11 START-UP DATA 8 MOT NOM POWER 50 ACT PAR FUNC DRIVE Side 10

15 STYRING AF ENKELTPUMPE ID MAG REQUIRED Denne advarsel er normal, gå videre til trin IDENTIFIKATIONSKØRSEL IDENTIFIKATIONSKØRSEL PumpSmart anvender specifikke motordetaljer for at skabe en matematisk motormodel. Denne model muliggør en mere nøjagtig motorstyring og oprettes med de motordata, som lige er blevet indtastet, ved at magnetisere motoren i sekunder ved en hastighed på nul. Dette kaldes en ID-kørsel ved første opstart Når alle motordata er blevet indtastet, vil følgende advarsel blive vist: ID MAGN REQ Denne advarsel angiver, at der kræves en ID-kørsel ved første opstart, inden pumpen kan betjenes. Det er nu tid til at udføre denne kørsel. ADVARSEL Følgende fremgangsmåde vil aktivere motoren. Alle sikkerhedsforanstaltninger skal overholdes, inden ID MAG påbegyndes. Manglende overholdelse af sikkerhedsforanstaltningerne kan medføre alvorlig personskade eller død. Tryk på START-knappen, når motoren er forbundet med drevet, og tastaturet er i lokaltilstand (L). OVERHOLD ALLE STANDARDSIKKER- HEDSFANSTALTNINGER F IGANGSÆTNING AF MASKINER. BEMÆRK ID-KØRSL VED FØRSTE OPSTART SKAL AFSLUTTES, INDEN DREVET STOPPES/NULSTILLES. Motoren reagerer på startkommandoen, selv om det ikke virker sådan. Advarselsmeddelelsen ID-MAGN vises i løbet af ID-kørslen. Når kørslen er afsluttet, vises meddelelsen ID DONE. E-Stop/Permissive PS200 vil ikke køre, medmindre kontakten E-Stop/Permissive [DI1L] er lukket. Dette indbefatter udførelse af ID-kørslen ved første opstart. Hvis E-Stop/Permissivekontakten ikke er lukket, vises der en advarselsmeddelelse på tastaturdisplayet. RUN DISABLED Se bilag A-4, Instrumenttilslutning, for at få yderligere oplysninger om tilslutning af denne kontakt. Bemærk: E-Stop/Permissive-kontakten kan ikke forbikobles ved hjælp af en parameterindstilling. Hvis dit program ikke anvender en E-Stop/Permissivekontakt, kan DI1L afkobles fysisk i PumpSmart-enheden. Se bilag A-4, Instrumenttilslutning, for at få yderligere oplysninger. Bemærk Hvis motoren ændres senere, skal der udføres en ID-kørsel ved første opstart igen for at opretholde PumpSmart-styringens præcision. Når ID-kørslen ved første opstart er afsluttet, vises følgende meddelelse: ID DONE Når denne besked fremkommer gå videre til næste trin DRIFTSGRÆNSER F DREV. Side 11

16 STYRING AF ENKELTPUMPE DRIFTSGRÆNSER F DREV Driftsgrænserne for drevet beskytter pumpen og drivsystemet mod anvendelse ved ustabile overhastigheder og/eller for lav hastighed. ADVARSEL Sørg for at systemets driftsbetingelser ligger inden for det tilkoblede udstyrs kapacitet (f.eks. hastighed, tryk, temperatur, effekt osv.) som opgivet af producenten. Overskridelse af nogle af disse grænser kan resultere i fejl i komponenter, hvilket kan føre til alvorlig personskade og beskadigelse af udstyret. Maximum speed PumpSmart-anlægget regulerer motorens hastighed for at opnå det ønskede driftssetpunkt. Selv om PumpSmart-anlægget kan få motoren til at køre 2 3 gange hurtigere end mærkehastigheden, er dette generelt upraktisk af adskillige årsager. For det første, selv om pumpen og motoren er konstrueret til overhastighedsdrift, kan de blive slidt tidligere end forventet eller endda svigte katastrofalt. For det andet genererer centrifugalpumper tryk ved hjælp af hastighedens kvadrat, og overhastighedsdrift kan udsætte pumpen eller det omgivende rørsystem for overtryk MAXIMUM SPEED Indtast den maksimale hastighed, som pumpen, motoren og systemet kan betjenes ved. I de fleste tilfælde vil den maksimale hastighed være den samme som det tidligere angivne omdrejningstal ved fuld belastning. MAX SPEED Motorens omdrejningstal ved fuld belastning og Maks. pumpehastighed: Standardværdien er den hastighed fastsat i parameter MOT FL RPM TASTESEKVENS [Fra parametergruppe: 11 START UP UP] Rul til parametergruppe 14, SPD LIM/STRT LVL. Parameter er den første valgmulighed Tryk for at åbne parameterindstillingsfunktionen Anvend en kombination af piletaster til at rulle til den maksimale hastighed Tryk for at afslutte indtastningen 1 L! 0 PSIG 0 14 SPD LIM/STRT LVL 1 MAXIMUM SPEED 1770 ACT PAR FUNC DRIVE Side 12

17 STYRING AF ENKELTPUMPE Minimum Speed Når belastningen på pumpen falder, nedsætter PumpSmart pumpens hastighed for at matche den nye belastning. Dette Minimum Speed-parameter fastsætter den minimumshastighed, som pumpen kan køre ved. Parameteret anvendes endvidere til angivelse af sikkerhedshastigheden for at betjene pumpen under et pumpebeskyttelsessvigt. Standardværdien for minimumshastigheden er 25 % af MOT FL RPM. Når minimumshastigheden skal bestemmes, skal der tages højde for følgende: Motorens minimumshastighed [reguleringsområde] På grund af motorbelastning og varmevirkninger skal motorens minimumshastighed på centrifugalpumper ikke være under 1/10af dens hastighed ved fuld belastning. Laveste pumpehastighed Nogle pumper har minimumshastighedskrav, såsom flertrinspumper (> 2 trin) og glideleje-pumper. Kig i betjeningsvejledningen til pumpen for at se, om der er en minimumshastighedsgrænse for din pumpe. Bemærk 1- og 2-trinspumper har normalt ikke minimumshastighedskrav. Statiske løftehøjdebetingelser (minimumsflow) Minimumshastigheden skal fastsættes for at sikre, at pumpen genererer tilstrækkelig løftehøjde til at overvinde statisk modstand. I nogle tilfælde kan dette forårsage overophedning og mulig fordampning af væsken i pumpehuset. BEMÆRK Betjening under pumpens sikkerhedsminimumshastighed kan resultere i beskadigelse af udstyret og/eller ejendom MINIMUM SPEED Indtast den minimumshastighed, som pumpen og motoren kan betjenes sikkert ved. Vær opmærksom på Reguleringsområde Laveste pumpehastighed Minimumsflow Standardværdien er 25 % af den hastighed, der er indstillet i parameter MOT FL RPM TASTESEKVENS [Fra parametergruppe: MAXIMUM SPEED] Rul til parameter MINIMUM SPEED Tryk for at åbne parameterindstillingsfunktionen Anvend en kombination af piletaster for at rulle til minimumshastigheden Tryk for at afslutte indtastningen 1 L 0 PSIG 0! 14 SPD LIM/STRT LVL 2 MINIMUM SPEED 443 ACT PAR FUNC DRIVE Bemærk Standardindstillingerne standser pumpen, hvis procesbelastningen kræver, at pumpen kører under minimumshastigheden. I niveaustyringstilstande vises der en SLEEP WARNING i dette tilfælde. Denne Sleep-funktion afbryder PS200, indtil procesbelastningen forøges som defineret af RESTART VALUE (parameter 14.07). Når Restart Value (genstartsværdien) er blevet opnået i længere tid end genstartsforsinkelsen, genstartes pumpen automatisk for at opretholde proces-setpunktet. I flowstyringstilstande vil der opstå en LOW DEMAND-fejl, og PS200 skal derfor Side 13

18 STYRING AF ENKELTPUMPE nulstilles. Alternativt kan drevet indstilles til at køre ved en minimumshastighed, indtil det standses manuelt (parameter 14.05). 3 Vælg driftstilstand og -enheder I dette afsnit vælges driftstilstanden, og den primære procestransmitter konfigureres. DRIFTSTILSTAND PumpSmart PS200 kan betjenes i fem tilstande: Tryk, flow, niveau eller temperatur/andre. Dette valg vælger på forhånd standarderne for enheder og PI-styringsindstillinger [se TUNING]. Tryk PumpSmart vil arbejde på at vedligeholde et tryksetpunkt baseret på et tryktransmittersignal. Flow PumpSmart vil arbejde på at vedligeholde et flowsetpunkt baseret på et eksternt flowmålersignal. SMART FLOW PumpSmart vil arbejde på at vedligeholde et flowsetpunkt baseret på en intern flowberegning. Niveau anvendes til at vedligeholde et defineret tankniveau baseret på et niveautransmitterfeedback, selv om der også kan anvendes en tryktransmitter ved pumpeindsugningen. PumpSmart kan styre niveauet i enten en indsugnings- eller afløbstank. Temperatur/ANDRE anvendes til at vedligeholde defineret temperatur af en processtrøm baseret på et temperaturtransmittersignal. Dette valg anvendes også, hvis der er anvendt et signal på 4 20 ma fra en anden type transmitter. VALG AF DRIFTSFUNKTION VALG AF PROCES- VARIABEL KONFIGURATION AF PROCES- TRANSMITTER VALG AF FUNKTIONSTILSTAND Vælg styringstilstand for dit program. Gå videre til næste trin (valg af procesvariabel), hvis styringstilstanden er på TRYK. Funktioner: Tryk Flow Niveau Temperatur/Andre SMARTFLOW TASTESEKVENS [Fra parametergruppe: MINIMUM SPEED]] Rul til parametergruppe 11 START-UP DATA. Rul til parametergruppe OPERATING MODE Tryk for at åbne parameterindstillingsfunktionen Rul til valg Eksempel Tryk Anvendes til at afslutte indtastningen 1 L! 0 PSIG 0 11 START-UP DATA 03 MODE SELECT PRESSURE ACT PAR FUNC DRIVE Bemærk Hvis driftstilstanden kræver, at PumpSmart styrer niveauet for indsugningsside eller indsugningstrykregulering, skal drevet sættes til INVERSE i parameter REGULATION MODE. Side 14

19 STYRING AF ENKELTPUMPE VALG AF PROCESVARIABEL Valget af procesvariabelenhed identificerer, hvilke enheder din driftstilstand er i. Denne parameter fastsætter de enheder, som anvendes i det aktuelle signal- og setpunktdisplay. Standarderne ved valg af ENGELSK [AM] er vist. Driftstilstand Tryk Flow Niveau Temperatur Valg af tilgængelige enheder PSIG [standard] BAR FT Fod (feet) M Meter % GPM Gallons Pr. Minut [standard] M3Hr Kubikmeter pr. time % PSIG BAR FT Fod (feet) [standard] IN Tommer (inches) CM Centimeter M Meter % F Fahrenheit [standard] C Celsius AI2 henviser til kanalnummeret for den Analoge Indgang. 2. Dette er standardstedet, hvor din primære procestransmitter skal forbindes fysisk AI2 UNIT Angiv de korrekte enheder for driftstilstanden. Gå videre til næste trin, hvis standardværdien er ok. Hvis ikke, vælges: TASTESEKVENS [Fra parametergruppe MODE SELECT] Rul til parametergruppe 15 PROCESS VAR UNIT. Parameter er den første valgmulighed 1 L! 0 PSIG 0 15 PROCESS VAR UNIT 1 AI2 UNIT PSIG BAR GPM PSIG M3/HR % FT IN CM M F C Tryk for at åbne parameterindstillingsfunktionen Rul til de relevante måleenheder. Det viste eksempel er PSIG Anvendes til at afslutte indtastningen ACT PAR FUNC DRIVE BEMÆRK VEDRØRENDE TRYK/NIVEAU-TILSTANDE Hvis der anvendes enheder som FT, IN, M eller CM, og massefylden [SG Specific Gravity] er konstant, men en anden en 1,0, skal parameter udføres. Hvis SG varierer, skal parametrene udføres. Se SG-opsætning under Funktioner og egenskaber. Side 15

20 STYRING AF ENKELTPUMPE KONFIGURATION AF PROCESTRANSMITTER Den primære procestransmitter er den anordning, som vil måle dine procestilstande. PS200 kræver information for at måle signalet på 4 20 ma, som transmitteren sender, korrekt. AI2 MAX. Referer til den procesværdi, som din transmitter er kalibreret til ved dets maksimale signal [20 ma]. Der henvises til transmitterkalibreringsarket eller instrumentmærkepladen for denne værdi. Eksempel en flowmåler med direkte aflæsning [fx magmeter, hvirvelflowmåler osv.], som ligger i området GPM ville blive kalibreret, således at transmitterens effekt ville være 20 ma ved 2000 GPM. I dette tilfælde ville parameter blive sat til 2000 in. Enhederne ifølge er de samme som enhederne valgt i parameter BEMÆRK Differentialtrykflowmålere [fx måleblænde, venturidyse] producerer ikke signaler på 4 20 ma, som er lineær med flowhastigheden. PumpSmart kan ikke anvende disse typer flowmålere AI2 MAX Indtast aflæsningsværdien for den primære procestransmitter, som svarer til transmitterens signal på 20 ma. Enhederne er de samme som dem, der blev indtastet i TASTESEKVENS [From parameter group: AI2 UNIT] Rule til parametergruppe 16 SETPOINT SELECT Rul til parameter AI2 MAX Tryk for at åbne parameterindstillingsfunktionen Anvend en kombination af piletaster for at rulle til den korrekte værdi. Eksempel vist i 300 PSIG Anvendes til at afslutte indtastningen 1 L! 0 PSIG 0 16 SETPOINT SELECT 3 AI2 MAX 300 ACT PAR FUNC DRIVE Side 16

ACS 600 Frekvensomformere udstyret med standardapplikationsprogrammet 5.x

ACS 600 Frekvensomformere udstyret med standardapplikationsprogrammet 5.x ACS 600 Opstartsmanual Denne manual omfatter: Initialisering af ACS 600 med brug af styrepanelet Første start Kontrol af omløbsretning Start via digital indgang Hastighedskontrol med brug af styrepanelet

Læs mere

PID tilslutning og programmerings eksempler

PID tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC Drive FC100 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC drive FC100 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Flygt PumpSmart, PS200. Konceptet der er skræddersyet til at drive pumper

Flygt PumpSmart, PS200. Konceptet der er skræddersyet til at drive pumper Flygt PumpSmart, PS00 Konceptet der er skræddersyet til at drive pumper Mindre tilstopning, færre driftsstop, større effekt Et standard-frekvensomformerdrev kan bruges til mange forskellige anvendelser.

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord...3 Initialisering af frekvensomformeren...4 Tilslutning af motorbeskyttelse...5 Start/stop

Læs mere

MX2 Applikationsguide

MX2 Applikationsguide Applikationsguide v1.0 Applikationsguide Indholdsfortegnelse 1. PID REGULERING PÅ VENTILATION OG REN VANDSPUMPE... 4 1.1. VALG AF REGULERINGSMETODE (PARAMETERA044)...4 1.2. AKTIVERING AF PID REGULERING

Læs mere

NC_8_ Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_8_ Position Control via EtherCAT. Quick Guide

NC_8_ Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_8_ Position Control via EtherCAT. Quick Guide Quick Guide v1.0 CJ1W- Position Control via EtherCAT Quick Guide Denne Quick Guide er ment som supplement til de respektive manualer for CJ1W- modulet og de installerede servodrev, frekvensomformere og

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Grundlæggende bruger- vejledning for EKKO touch skærme

Grundlæggende bruger- vejledning for EKKO touch skærme Grundlæggende bruger- vejledning for EKKO touch skærme 1 af 9 Grundlæggende. Følgende beskriver standard indstillinger på EKKO touch skærme. De viste skærmbilleder er kun eksempler, men principperne er

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Alle dip 1 7 sættes til On for at opnå stand-alone operation fra PC.

Alle dip 1 7 sættes til On for at opnå stand-alone operation fra PC. Hurtig opstart af Infranor CD1 p og pm: Dette er en enkelt og kortfattet vejledning i opsætningen af CD 1 p og pm driver til anvendelse i stand-alone mode. Ingen Profibus forbindelse. For senere opkobling

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord...3 Initialisering af frekvensomformeren...4 Tilslutning af motorbeskyttelse...5 Start/stop

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer...3 2-20 Rekv. 0 Prod. 28-06-2006-08:33 Ordre 000 EFU Opgave 1 1 stk. VLT 2800 1 stk.

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Start/stop

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. PID tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. PID tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

ATI-transferpanel BRUGSANVISNING

ATI-transferpanel BRUGSANVISNING ATI-transferpanel GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER > Dette system skal altid installeres og tages i brug af kompetent og kvalificeret personale. > Vedligeholdelsesarbejde må kun udføres af autoriseret og

Læs mere

User Guide AK-SM 720 Boolean logic

User Guide AK-SM 720 Boolean logic User Guide AK-SM 720 Boolean logic ADAP-KOOL Refrigeration control systems Anvendelse Funktionen er indeholdt i Systemmanager type AK-SM 720, og kan anvendes til brugerdefinerede funktioner. Funktionerne

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Efter installation af GEM Drive Studio software fra Delta s CD-rom, skal hoved skærmbilledet se således ud: (koden til administrator adgang er: admin)

Efter installation af GEM Drive Studio software fra Delta s CD-rom, skal hoved skærmbilledet se således ud: (koden til administrator adgang er: admin) Hurtig opstart af Infranor XtrapulsPac-ak drev: Dette er en enkelt og kortfattet vejledning i opsætningen af XtrapulsPac-ak driver til anvendelse i stand-alone mode. Ingen Profibus forbindelse. For senere

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

HURTIG HJÆLP TIL VACON NX

HURTIG HJÆLP TIL VACON NX HURTIG HJÆLP TIL VACON NX Start op-guide Start op-guiden aktiveres, når der tændes for strømmen til motoren for første gang, eller hvis Start op-guiden aktiveres fra Systemmenuen (S6.5.3) OG der slukkes

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Turbovex A/S Industrivej 9600 Aars Tlf. 96 98 6 Fax 98 6 E-mail: info@turbovex.dk TX Control SETPUNKT TEMP. OP SETPUNKT TEMP. NED BLÆSERTRIN OP BLÆSERTRIN

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

SX Quick Guide v1.0. Quick Guide

SX Quick Guide v1.0. Quick Guide Quick Guide v1.0 Quick Guide Indholdsfortegnelse 1. SPECIFIKATIONER... 3 2. FORTRÅDNING... 4 2.1. POTENTIOMETER... 5 2.2. FORTRÅDNING AF DIGITALE INDGANGE... 5 2.3. DIP SWITCHE... 5 3. BRUG AF BETJENINGSPANEL...

Læs mere

1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2. 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9

1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2. 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2 2. Tyskland, landeindstillinger 4 3. Frankrig 8 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9 L00410594-01_01 1

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

PCR 40 Door Access Control unit

PCR 40 Door Access Control unit Installations vejledning PCR 40 Door Access Control unit Ruko A/S Copyright 2003-2005, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Fax: +45 44 54 4444 E-post: support@ruko.dk

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester SIKKERHED Sikkerheds forskrifter Læs denne manual før testeren tages i brug, og vær især opmærksom på dette afsnit om sikkerhed. Vær opmærksom på at

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

NC_71 Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_71 Mechatrolink-II Position Control Unit. Quick Guide

NC_71 Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_71 Mechatrolink-II Position Control Unit. Quick Guide Quick Guide v1.0 CJ1W- Mechatrolink-II Position Control Unit Quick Guide Denne quick guide er ment som supplement til de respektive manualer for CJ1W- modulet og de monterede servodrev. Guiden beskriver

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 INDHOLD: Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 5 Garantibestemmelser 6 Mål og Vægt 7 Forsendelsesmål 7 Tilslutning 8 Brugsanvisning

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2 1 13.04.2015 SSI 6000.0410 SSI 6000.0410 GSM PORT brugervejledning V1.2 Port / Dør åbner via telefon opkald eller SMS - op til 30 brugere SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang

Læs mere

KATSPIL 7.5 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF. 4550-1dk SIDE 1/7

KATSPIL 7.5 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF. 4550-1dk SIDE 1/7 KATSPIL 7.5 kw AC SIDE 1/7 MOTOR TEGNING SIDE 2/7 JUSTERINGSVEJLEDNING FOR AC KATSPIL FUNKTIONSBESKRIVELSE AF KATSPIL Katspillet er drevet af en kortslutningsmotor monteret med bremse. Fra frekvensomformer

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-100

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-100 Betjeningsvejledning Alarm System AS-00 Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber...0 Systeminstallation...0 Systemeindstillinger...06 Initialisering...06 Tale...06 LED Signal...06 System deaktivering...06

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen Installations punkter. 1. Monter centralen hvor man ønsker den placeret 2. Monter forsyningskablet 3. Tilslut Ethernet kablet og/eller SIM kortet til kommunikations modulet 4. Tilslut batteri backup i

Læs mere

CP1x Pulse Servo Quick Guide v1.00. CP1x med Servo - Servoløsning med Pulse Kontrol. Quick Guide

CP1x Pulse Servo Quick Guide v1.00. CP1x med Servo - Servoløsning med Pulse Kontrol. Quick Guide CP1x Pulse Servo Quick Guide v1.00 CP1x med Servo - Servoløsning med Pulse Kontrol Quick Guide Denne quick guide er ment som supplement til de respektive manualer for CP1 PLCen og de monterede servodrev.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

WT-1675B-8 GSM Alert and Monitoring System 9 inputs, 1 relay

WT-1675B-8 GSM Alert and Monitoring System 9 inputs, 1 relay VERSION: 1.2 UPDATED: AUG 2013 WT-1675B-8 GSM Alert and Monitoring System 9 inputs, 1 relay BRUGER MANUAL Feb 2015 Ver. 1 1 INTRODUKTION WT-1675B-8 GSM Er en smart lille GSM kontroller med 8 digitale indgange

Læs mere

Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings. QVEX Clima. Revideret 12-10-2011 /JLK

Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings. QVEX Clima. Revideret 12-10-2011 /JLK Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings QVEX Clima Revideret 12-10-2011 /JLK mit: JLK CC: Dato: 12-10-2011 Indhoidsfortegnelse I Table

Læs mere

TEKNISKE DATA TIL SUKUP TØRRERI (CE)

TEKNISKE DATA TIL SUKUP TØRRERI (CE) TEKNISKE DATA TIL SUKUP TØRRERI (CE) INDHOLDSFORTEGNELSE Måltegninger... 2 Tørreriets specifikationer... 4 Krav, der skal være opfyldt før installation... 6 Krav til fundament... 7 Mulighed for signal

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

Parallelbox 2. Installationsmanual

Parallelbox 2. Installationsmanual Parallelbox Installationsmanual Side Parallelbox Indholdsfortegnelse. Generelt.... Forbindelser.... Programmering...4. Standardprogrammering...4. Lysdiodeindstilling for aktiv indgang (00)...5. Lysdiodeindstilling

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner Digital elektronisk termostat med afrimning styring Brugermanual Læs og arkiver Disse instruktioner Denne manual indeholder vejledning i brugen af følgende 2 styringer. PJEZS00000 kun køl Vigtigt! Begge

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk. S20 WI-FI og G3/4 stikkontakt

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk. S20 WI-FI og G3/4 stikkontakt 5.5.15 S20 WI-FI og G3/4 stikkontakt Bestillings nummer: 60000700 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Opstart 2 Opstart tryk

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

BC2.5serie computer. BRUGERVEJLEDNING Reebok-BC2.5-20110719

BC2.5serie computer. BRUGERVEJLEDNING Reebok-BC2.5-20110719 DK BC2.5serie computer BRUGERVEJLEDNING Reebok-BC2.5-20110719 Funktioner og egenskaber: 1. START: Når du har trykket på Enter-tasten, vil "0:00" blinke, og derefter kan du indstille tiden med op/ned-tasten

Læs mere