PRO! ARKITEKTUR PRO! 01 KØDBYEN DOBBELT OP. Fra fredning og forfald til fremtidssikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRO! ARKITEKTUR PRO! 01 KØDBYEN DOBBELT OP. Fra fredning og forfald til fremtidssikring"

Transkript

1 PRO! ARKITEKTUR PRO! 01 KØDBYEN DOBBELT OP Fra fredning og forfald til fremtidssikring

2 kontakt Signe Birkedal Arkitekt MAA Tlf Esben Martinus Serup Jensen Arkitekt MAA Tlf Umut Üsüdür Arkitekt MAA Tlf

3 PRO! Arkitektur Vi er et team bestående af tre arkitekter med forskellige baggrunde i design, traditionel bygningskunst og byplanlægning. Næsten hver tredje unge akademiker står i dag fortsat uden job et år efter endt uddannelse. Disse tal er betydelig højere for arkitekter. Det er de barske realiteter, der understreger behovet og vigtigheden af at tænke anderledes som nyuddannedet. Vores mål er at agere proaktivt som arkitekter. Foruden at være aktive borgere, er vi også arkitekter og derfor vil vi igennem proaktiv arkitektur udpege lokale og samfundsrelevante problemstillinger, og løse dem i arkitektonisk form. Vores evne til at sætte billeder på ideer og kommunikere dem igennem tegninger, billeder og forklarende diagrammer gør os i stand til at nå ud til mange mennesker og på den måde opnå en stor demografisk berøringsflade. Vi vil bruge vores faglige kvalifikationer til at deltage i debatten med reelle og potentielle projektforslag. En proaktiv arkitekturtilgang vil give os og faget generelt, en mere synlig profil og ikke mindst aktivere arkitekten på en måde som normalt ikke kendetegner faget. PRO! Arkitektur er udvalgt til at deltage i et pilotprojekt hvor vi i samarbejde med ingeniørvirksomheden BASCON kickstarter vores karriere igennem proaktiv arkitektur. Vi vil ikke arbejde på traditionelle arkitektkonkurrencer ligesom vi heller ikke er en tegnestue i traditionel forstand. I stedet vil vi debattere og kaste lys over reelle problemstillinger lokalt (i København) gennem analyser, dialog med interessenter og udarbejdelse af arkitektoniske projektforslag. 3

4 PRO! Arkitektur December

5 indhold baggrund eksisterende forhold bymæssig relation vision referencer program princip den nye kødby links og kildehenvisning

6 Frederiksberg Indre By Christianshavn Den Hvide Kødby Islands Brygge Kongens Enghave 6

7 baggrund KØDBYEN DOBBELT OP Fra fredning og forfald til fremtidssikring Den Hvide Kødby I 1879 opførte Københavns Kommune et kvægtorv på Vesterbro, der hurtigt blev udvidet med slagtehaller. Det vi i dag kender som Den Brune Kødby. I 1934 udbyggede man området yderlige og introducerede Den Hvide Kødby. Det var, efter datidens standard, et moderne kompleks der samlede byens kvæg og kødproduktion i en sammenhængende og effektiv industrialiseret enhed. Først i 1991 begyndte Kødbyen at ændre karakter til en mere varieret erhvervssammensætning og brug, og bydelen handler i dag om meget mere end kødproduktion. I takt med at København voksede blev dele af slagterierhvervene omlagt til storindustri uden for byerne, hvilket havde afgørende konsekvens for Kødbyens udvikling. Et store antal lokaler blev langsomt forladt og fandt nye lejere fra Københavns kreative miljø. Det var særligt den lave husleje i Kødbyen, der fungerede som tiltrækningskraft. Udviklingen i området har sidenhen bevæget sig hurtigt og i dag kender alle Kødbyen, der med sin centrale placering i København blandt andet rummer et attraktivt kontorhotel, gallerier, anerkendte restauranter, barer og natklubber. Med andre ord kan man sige at Kødbyen, som tidligere industrielt samlingspunkt for kødproduktion, nu har fået en betydelig renæssance med tilføjelser af high-end serviceerhverv. I dag udviser Københavns offentlige instanser og medierne stor interesse for Den Hvide Kødbys fremtidige udvikling. Lokaludvalg udformer på vegne af borgerne planer for området, hvor Vesterbro Bydelsplan blandt andet har banet vejen for Københavns Kommunes igangsættelse af strategi- og visionsarbejde for Kødbyen. Arkitekturen Den tidligere Stadsarkitekt Poul Holsøe havde konceptuelt og konstruktivt udtænkt Den Hvide Kødby med henblik på udvikling og udvidelse. Den er opført over et strengt konstruktionsgrid af jernbetonsøjler, der er dimensioneret med mulighed for tilføjelse af flere etager. Bebyggelsen er løbende blevet udvidet i højden siden den stod færdig i For at opnaa saa stor Elasticitet med Hensyn til Indretningen som muligt, er Bygningerne opført som Skeletbygninger, saaledes at kun de bærende Søjler og Dragere er faste, medens den øvrige Del kan ændres efter Behov. Poul Holsøe, Stadsarkitekt, Arkitekten XXVII, I 1996 foretager Kulturstyrelsen en fredning af bebyggelsen med henblik på at bevare dens historiske værdier og arkitektoniske træk. Ud over fredningen udpegede Kulturstyrelsen i 2007 Den Hvide Kødby som Nationalt Industriminde sammen med 24 andre industrielle miljøer på grund af deres historiske betydning for Danmark. Tager man Holsøes visionære udviklings- og udvidelseskoncept for Den Hvide Kødby i betragtning, er denne fredning, eller rettere fastfrysning, paradoksal. Problemstilling - fremtiden for Kødbyen Kødbyens genfødsel skete med udgangspunkt i kreative iværksættere, der flyttede til Kødbyen. Den Hvide Kødby befinder sig i dag i en situation, hvor manglende langsigtede visioner og økonomiske tiltag vil betyde en stille død for området. Problemet eksisterer på to niveauer: 1. De fysiske omgivelser - tusindvis af kvadratmeter står tomme og er i dårlig stand på grund af mange års manglende vedligehold af ejerne, Københavns Kommune. De kreative virksomheder, som kan leve med bygningernes dårlige stand, har ikke råd til at bo der. Derimod kan de der har ressourcer og kapital ikke leve med de dårlige bygningsmæssige forhold. Hvis kommunen sætter lejen ned mister de indtægter til vedligeholdelse, hvilket langsigtet bliver et problem i forhold til at bevare stedet som Nationalt Industriminde. Gør man bygningerne tidsvarende i forhold til energirenovering og generel opgradering af de fysiske omgivelser, vil det forhøje lejen, udelukke visse lejere og have en indvirkning på arkitekturen. 2. Kulturstyrelsens fredning af Den Hvide Kødby sætter en stopper for områdets potentielle, og igangværende, udvikling og umuliggør at Kødbyen kan være et økonomisk aktiv for kommunen. Parallelt med den ovennævnte beskrivelse af fredningsbestemmelsens manglende langsigtede planlægning for Kødbyens bygninger, er der også et andet lag der bør tages med i betragtning. Kødbyens offentlige rum og ankomst er ikke optimalt udnyttet og mangler efter vores overbevisning forbindelse og integrering til lokalområdet på Vesterbro. Den dårlige fysiske stand lægger ikke op til offentligt ophold og social brug af området. Det betyder at Kødbyen har svært ved at tiltrække borgere der ikke har et specifikt ærinde eller arbejder i området. Som konsekvens er Kødbyens offentlige rum ofte menneskeforladte udenfor normale arbejdstider, selvom de lokale borgere er bevidste om bygningskompleksets eksistens og nærhed. Jeg er stor tilhænger af, at man har fredet området, og at man vil bevare især facadedelen. Jeg er lidt mere uforstående over for, at man er så restriktiv inden for i bygningerne. Alt skal bevares, som det er, og jeg kan konstatere, at mange bliver skræmt væk på den baggrund. Hans Alf, galleriejer i Kødbyen, Information, 2009 PRO! ARKITEKTURs vision Vores mål er at skabe et visionært bud på fremtidens Kødby med fokus på økonomisk bæredygtige løsninger og etablere et socialt og attraktivt offentligt rum. Vi vil stille spørgsmålstegn ved Kulturstyrelsens kortsigtede fredningsbestemmelse, der ikke tillader udvikling gennem fysiske forandringer. Kødbyens udformning skal fremstå som et eksempel på, hvordan en arkitektonisk transformation af et område i forfald kan resultere i en bæredygtig økonomisk model med plads til renovation og vækst i samklang med bevaring af de historiske træk. 7

8 Facadeudsnit af slagterierhverv ved Slagterhusgade med karakteristisk facadeskiltning Flæsketorvets syd/øst-lige byrum 8

9 eksisterende forhold Bygningsmassens bagside Tunnel ud fra Flæsketorvet over mod Den Brune Kødby Bagsiden af Den Hvide Kødby Flæsketorvets nord/øst-lige område med tunnel gennem bebyggelsen til Den Brune Kødby 9

10 Frederiksberg Indre By Saxoparken Skydebanehaven Enghave Parken Enghave Plads Litauens Plads Sønder Boulevard J. C. Jacobsens Have Kongens Enghave Den hvide kødby og konteksten på Vesterbro Rekreative parkområder på Vesterbro Antal grønne m 2 pr. borger Indre By Østerbro Nørrebro Vesterbro 40 m 2 14 m 2 10 m 2 5 m 2 10

11 bymæssig relation Kødbyens kant til Vesterbro Trafikale hovedårer på Vesterbro Kødbyens indre byrum 11

12 Hensigten er at gøre Kødbyen mere tilgængelig og ikke mindst synlig i folks bevidsthed Aktivere Kødbyens byrum og skabe en overordnet sammenhæng 12

13 vision $ $ $ Kødbyens nuværende situation er ikke holdbar i længden. I stedet for en nødvendig, gennemgribende renovering bruger man lappeløsninger i form af begrænset løbende vedligeholdelse. Det er en dyr usammnhængende strategi i længden, der heller ikke sikrer Kødbyens ambitiøse titel som Nationalt Industriminde. Vi forslår at bygge videre på bygningernes oprindelige udviklingsstrategi. Kødbyen er konstruktivt, og som arkitektur, tænkt som et industrikompleks der kan udvikles over tid. Bygningsstrukturen er dimensioneret til at kunne klare etablering af yderligere etager. Udbygningen skal sikre Kødbyen fremtidig økonomisk bæredygtighed. De nyetablerede kvadratmeter vil give et større beløb af lejeindtægter, der sikrer stabile og langsigtet indtægter. Denne indtægt skal finansere renovering og vedligholdelse af de eksisterende bygninger. Den nye bebyggelse kobler sig på et eksisterende og attraktivt bymiljø. Det eksisterende miljø styrkes og fremtidssikres. Kødbyen er unik og skal bevares, men dette skal ske på en bæredygtig måde. Udbygningen af Kødbyen skal sikre bydelens fortsatte succes og skal samtidig sikre at de fredede byginger i Kødbyen også eksisterer om, eksempelvis, 50 år. 13

14 14

15 Den Nye Kødby med den nye udvidelse og rekreative tagflader. 15

16 referencer MVRDV Villa Didden Rotterdam Herzog & de Meuron Elbphilharmonie Hamburg JDS Penthouselejligheder og taghave København Rørbæk og Møller N. Zahles Gymnasieskole København 16

17 Bruel-Delmar Haute Deûle River Banks Lille, Frankrig AXCT Las Arena Square Getxo AXCT Las Arena Square Getxo BIG Superkilen København 17

18 program 48% MERE KØDBY Eksisterende bebyggelse m 2 85% bebyggelsesprocent Tilføjet m 2 Samlet bebyggelse m 2 133% bebyggelsesprocent Butik Kultur Hotel Bolig Erhverv Creative Hub 18

19 princip Vertikal udvidelse af eksisterende bygningsmasse op til fire etager Tilføjelse af trappetårne på bygningernes bagside 19

20 STRØG TORVET TRAFIK OG PARKERING AKTIVITETSZONER REKREATIVE TAGFLADER 20

21 den nye kødby DISPONIBELT OMRÅDE Situationsplan 1:

22 TORVET STRØGET TRAFIK OG PARKERING PROGRAM Koncert, festival, udstillingsrum, offentlig parkering, tomt etc. PROGRAM Ophold, møder, mange små aktiviteter, leg PROGRAM Adgang, varelevering, offentlig parkering FYSISK Begrænset møblering, afgrænset belægningsfelt, pladsens placering og dimensionering følger og forstærker Den Hvide Kødby s akse fra Fjerkræhallen over Flæsketorvet til Flæskehallen FYSISK Meget møbleret (bænke, borde, lygtepæle etc.), cykelstativer, skiltning, belægning a la bymidte i form af granit eller sten FYSISK Ingen møblering, rå belægning i form af asfalt med optegnet parkeringsbåde 22

23 Dagligdag Markedsplads K KONCERT / FESTIVAL MARKEDSDAG DAGLIGDAG Scenariediagram 23

24 24

25 Den Nye Kødby set fra Flæsketorvet med den blå plads og ned gennem aktivitetszonen efterfulgt af trafik- og parkingsområdet. Den nye bebyggelse ses ovenpå den eksisterende randbygning, mens Kød og Flæskehallens uberørte tagflade er bevaret. 25

26 B A A B 26

27 Opstalt mod Halmtorvet 1:1000 0,1 pt 0,25 pt 0,75 pt Opstalt mod Halmtorvet 1:1000 KØD OG FLÆSKEHAL 0,1 pt 0,25 pt 0,75 pt Situationssnit AA Situationssnit 1: :1000 Situationssnit BB 1:1000 0,1 pt 0,25 pt 0,75 pt Situationssnit 2 1:

28 Plan Type 2 - Kreative erhverv 1:200 28

29 C C Plan Type 1 - Kontor erhverv 1:200 29

30 B COPENHAGEN CREATIVE HUB Find Jørgensen Karriere 30

31 Hotel Kødbyen GALLERI No. 34 Børge Jensen nd Jørgensen A/S ALT I FØDEVARER - EN GROS Opstalt 1:100 Opstalt 1:100 31

32 32 Den Nye Kødby set fra Strøggaden ud mod Halmtorvet. Strøggaderne giver mulighed for ophold og rekreative aktiviteter.

33 Snit CC 1:100 33

34 34

35 links og kildehenvisning PUBLIKATIONER Bydelsplan for Vesterbro/Kongens Enghave 2010 Af Kongens Enghave Lokaludvalg, Vesterbro Lokaludvalg og Center for Byudvikling, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune på baggrund af input fra Kongens Enghave/Vesterbro borgere CREATIVE COPENHAGEN - Anbefalinger fra Copenhagen Creative Task Force til Københavns Kommune Af Copenhagen Creative Task Force 2012 Den Hvide Kødby - udvikling som kreativ bydel Af Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme 2007 Helhedsplan for Den Hvide Kødby Af Mutopia Arkitekter 2007 WEB Københavns Kommune Vesterbro Lokaludvalg ARTIKLER Kødbyen skal reddes fra en langsom død Vesterbrobladet den 9. oktober 2012 Af Anja Berth, Berlingske Media København lancerer kreativ tænketank Politiken den 1. juni 2012 Af Steffen Boesen, Politiken 5000 nye kreative job kk.dk/nyheder den 5. september 2012 Af Københavns Kommune Kødbyen - et projekt i bydelsplanen Vesterbrolokaludvalg den 12. juli 2012 Af Vesterbrolokaludvalg, Københavns Kommune Ny plan skal skabe kreative job Politiken den 5. september 2012 Af Mikkel Vuorela og Andreas Thorsen Vellykket arrangement i Kødbyen Vesterbrolokaludvalg den 14. december 2009 Af Vesterbrolokaludvalg, Københavns Kommune Vesterbropuljen Vesterbrolokaludvalg Af Vesterbrolokaludvalg, Københavns Kommune Københavns Ejendomme ang. Den Hvide Kødby Kødbyforeningen 35

36 PRO! Arkitektur December

STRATEGI FOR DEN HVIDE KØDBY

STRATEGI FOR DEN HVIDE KØDBY K*DBY EN 374 9 5 3 1 31 39 41 43 45 49 55 57 63 69 75 79 85 89 93 100 94 86 78 68 60 54 52 50 48 24 30 28 30 34 36 38 46 48 50 17 15 6 20 22 24 40 32 44 42 40 97 81 0D 84A 84B 84C 84D 84E 84F 84G 84H 84K

Læs mere

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK INDHOLD 3 INTRO 04 Forord 08 Introduktion 01 EGENART VI SKAL STYRKE DEN KØBENHAVNSKE

Læs mere

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv Hedensted Bymidte Tilgængelighed Ankomst Afrejse Parkering Mangfoldighed Forberedelse hjemmefra Afrejse Handelsliv Byliv Internet Vidensdeling Hjemme igen HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forord. Pia Allerslev

Forord. Pia Allerslev Forord UDKAST De seneste 10 år har budt på markante ændringer i det københavnske kultur- og fritidsliv. De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er nu direkte ansvarlig for drift

Læs mere

fortætning af helsingør - en fysisk analyse

fortætning af helsingør - en fysisk analyse fortætning af helsingør - en fysisk analyse 2 indholdsfortegnelse 5...indledning 6...udfordring - mere by på samme plads 7...perspektiv 8...helsingørs fysiske kvaliteter 14...udpegning af fortætningsområder

Læs mere

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer 85 Titel Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Udgiver Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Forfattere Jakob Klint, Lykke

Læs mere

KAMPVALG I HERNING S. 98 FREMTIDENS BY- OG HAVNEUDVIKLING S. 91 ET TURBULENT FINANSÅR S. 70 REALDANIA SOM SAMARBEJDSPARTNER S. 58

KAMPVALG I HERNING S. 98 FREMTIDENS BY- OG HAVNEUDVIKLING S. 91 ET TURBULENT FINANSÅR S. 70 REALDANIA SOM SAMARBEJDSPARTNER S. 58 REALDANIA FILANTROPI _ INTERVIEW ÅRSMAGASIN 2009 KAMPVALG I HERNING S. 98 FREMTIDENS BY- OG HAVNEUDVIKLING S. 91 ET TURBULENT FINANSÅR S. 70 REALDANIA SOM SAMARBEJDSPARTNER S. 58 MULTIFARVET BYRUM PÅ NØRREBRO

Læs mere

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik - en social og grøn bæredygtig bypolitik Rapporten er udarbejdet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter I samarbejde med: Miljøministeriet Kulturministeriet Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

Abstract... 1 Motivation... 3

Abstract... 1 Motivation... 3 #kreativtkød Skrevet Af: Anna-Cathrine Willaume Andersen Anne Marie Titian Jørgensen Arnela Raonic Nanna Moth Tofting Jacobsen Sarah Marie Jensen Sarah Weise Feilberg 1 Abstract This paper investigates

Læs mere

Bymiljøets betydning for virksomheders værdiskabelse

Bymiljøets betydning for virksomheders værdiskabelse Bymiljøets betydning for virksomheders værdiskabelse 1 - mødet med bymiljøet! Kan bymiljøets udformning stimulere økonomisk vækst? Hvordan kan bymiljøer bidrage til værdiskabelse og netværk mellem mennesker

Læs mere

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Halmtorvet - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Af Maria Kristiansen, Tue Clausen og Lars Salomonsson Christensen Målet med dette evalueringsprojekt er at undersøge, om intentionerne bag byfornyelsen

Læs mere

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk GLADSAXE Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse Hvad er en planstrategi 2 Hvordan er strategien bygget op 2 Forord 3 Storby i vækst 4 Levende Gladsaxe 6 Gladsaxe i forandring

Læs mere

Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007

Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007 Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007 Hæftet indeholder: Den formelle bekendtgørelse af d. 02.12.2008 Økonomiforvaltningens indstilling med bilag til Borgerrepræsentationen d. 28.08.2008

Læs mere

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København.

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. hvorfor lommeparker? 2 Lommeparken spiller med på lokalområdets identitet og stedets historie Lommeparken giver plads til motion og leg i byens

Læs mere

REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede

REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede VORES BY REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede Deltagere ca. 50 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Derudover deltagere fra Carlsberg Ejendomme, Entasis

Læs mere

Tag ansvar for København. 198 forslag til en stærkere storby

Tag ansvar for København. 198 forslag til en stærkere storby Tag ansvar for København 198 forslag til en stærkere storby 1 Beskæftigelse I 2010 blev beskæftigelsessystemet i København og i resten af landet omtalt som en kolos på lerfødder, som passiverede de ledige

Læs mere

Offentlig høring - forslag til Kommuneplanstrategi 2010 Grøn Vækst og Livskvalitet. vidbog

Offentlig høring - forslag til Kommuneplanstrategi 2010 Grøn Vækst og Livskvalitet. vidbog Offentlig høring - forslag til Kommuneplanstrategi 2010 Grøn Vækst og Livskvalitet vidbog HVIDBOG - OFFENTLIG HØRING 2 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANSTRATEGI 2010 - GRØN VÆKST OG LIVSKVALITET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads

Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads Strandgade Nord Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads Lokalplanforslag Borgerrepræsentationen har den 9. februar 2012 vedtaget forslag til lokalplan 'Strandgade Nord' med kommuneplantillæg. Lokalplanområdet

Læs mere

Midlertidige aktiviteter som værktøj i byudviklingen

Midlertidige aktiviteter som værktøj i byudviklingen Midlertidige aktiviteter som værktøj i byudviklingen Århus Kommune Tænketanken for infrastruktur og byudvikling 2037 When a place gets boring, even the rich people leave (Jane Jacobs) Udarbejdet af Hausenberg

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Mulighed for midlertidige anvendelser

Mulighed for midlertidige anvendelser INDHOLD Sammenfatning... 3 Indledning... 3 Kommissorium og projektgruppens sammensætning... 4 Metode... 4 Hvad er midlertidige anvendelser?... 5 Hvordan arbejdes der med midlertidighed i kommunen?... 5

Læs mere

SPIRERIET I NYKØBING FALSTER

SPIRERIET I NYKØBING FALSTER SPIRERIET I NYKØBING FALSTER Spireriet i Nykøbing Falster Udarbejdet af Kuben Management A/S i samarbejde med GivRum for Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Rådhuset Parkvej 37 4800 Nykøbing F Projektleder

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2013-2025

KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag til KOMMUNEPLAN 2013-2025 for Odsherred Kommune Fredninger Skovrejsning Vindmøller Benyttelse Kulturmiljøer GeoPark Kystnærhedszonen Boligområder Beskyttelse Campingpladser Store husdyrbrug Byudvikling

Læs mere

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Trafikknudepunkt BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tina Allerelli

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere

ØSTERBRO ET FEDT STED AT BO

ØSTERBRO ET FEDT STED AT BO ØSTERBRO ET FEDT STED AT BO Østre Plads. Pjentedamsgade. VIDSTE DU AT Områdefornyelsen blev sat i gang i 2012 og strækker sig til 2016, så vi er næsten halvvejs. Målet med områdefornyelsen er at udvikle

Læs mere

REFERAT Dato: 24. februar 2009

REFERAT Dato: 24. februar 2009 VORES BY REFERAT Dato: 24. februar 2009 Dialogmøde (6) med beboere og andre interesserede, mandag den 16. februar 2009, kl. 19:00. Deltagere ca. 60 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Derudover

Læs mere

OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV

OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV produkt/udstilling OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV E T D I A L O G V Æ R K T Ø J dav! hejsa! produkt/udstilling produkt/udstilling 1 1 Titel: Omdannelse af boliger til erhverv - et dialogværktøj Udgave

Læs mere

Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15

Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15 Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15 Hvordan skaber vi byer for og med mennesker? Spørgsmålet er ikke let at besvare og svaret kræver både tankevirksomhed

Læs mere