Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af påbud om manuel håndtering af frugt og grønt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af påbud om manuel håndtering af frugt og grønt"

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 1/2012 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne kan søges på det journalnummer, der er givet i parentes (70...). Indholdsfortegnelse: Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr Hjemvisning af påbud om manuel håndtering af frugt og grønt... 1 Sag nr Påbud om manuel håndtering af skænke og parasolfødder... 2 Sag nr Påbud om manuel håndtering af affugtere... 4 Sag nr Påbud om at sikre mod ulykkesrisiko ved sammenblanding af klor- og syreholdige produkter... 5 Sag nr Påbud om forsvarlig manuel håndtering af kasser med frugt og grønt... 6 Sag nr Påbud om effektivt at fjerne luftforurening fra spartelarbejde i forbindelse med autolakering... 8 Sag nr Hjemvisning af påbud om et tilstrækkeligt antal flugtveje... 9 Sag nr Ophævelse af påbud om risiko ved stor arbejdsmængde og tidspres Lov om arbejdsmiljø Sag nr. 1 Hjemvisning af påbud om manuel håndtering af frugt og grønt Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste påbud om manuel håndtering af frugt og grønt, da det ikke fremgik af sagen, hvordan vægten på de håndterede kasser fordelte sig, og de forværrende faktorer ved løft af kasser på 10 kg eller kasser på 20 kg ikke var oplyst. Arbejdstilsynet konstaterede ved et tilsynsbesøg i en dagligvarebutik, at butikken fik leveret 93 frugt- og grøntkasser. Arbejdstilsynet konstaterede, at de 31 kasser, som vejede mellem 10 og 20 kg, blev håndteret med løft i ¾ arms afstand. De resterende kasser vejede mellem 2 8 kg. 1

2 Arbejdstilsynet havde konstateret, at størstedelen af løftene udgjorde asymmetriske løft, løft under knæhøjde, eller løft med foroverbøjet ryg, og beregnede, at løftene foregik med en hyppighed på ca. 20 løft pr. time, og at den ansatte i løbet af en uge var beskæftiget med løft af frugt- og grøntkasser i ca. 6 timer. Arbejdstilsynet gav virksomheden påbud om at sikre, at den manuelle håndtering af frugt og grønt foregik fuldt forsvarligt og at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at efterkomme påbuddet. Det fremgår af 3, i bekendtgørelsen om manuel håndtering, at manuel håndtering, der kan indebære risiko for sikkerhed eller sundhed, skal undgås ved hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet, herunder anvendelse af tekniske hjælpemidler. Hvis dette ikke er muligt, skal der træffes effektive foranstaltninger til imødegåelse af risikoen. Det fremgår af 6, i bekendtgørelsen om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere, at en arbejdsgiver skal efterkomme påbud om brug af en arbejdsmiljørådgiver, når Arbejdstilsynet afgiver en afgørelse om overtrædelse af et komplekst og alvorligt arbejdsmiljøproblem, som er angivet i bekendtgørelsens kapitel 3. Et enigt Arbejdsmiljøklagenævn hjemviste påbuddet, da det ikke var tilstrækkeligt oplyst, hvordan vægten af de enkelte kasser ud af de 31 kasser fordelte sig, f.eks. hvor mange der var på henholdsvis 10, 12, 18 og 20 kg, ligesom det heller ikke var oplyst, om det var kasser på 10 kg eller kasser på 20 kg, som blev løftet med forværrende faktorer, og hvordan kasserne blev placeret på frugt- og grønthylderne. Nævnet ophævede rådgiverpåbuddet, idet der på grund af hjemvisningen af det materielle påbud, ikke var grundlag for rådgiverpåbuddet (j.nr og ). Sag nr. 2 Påbud om manuel håndtering af skænke og parasolfødder Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om forsvarlig håndtering af tunge skænke og parasolfødder, idet vægten på parasolfødderne var på kg, som blev båret af 2 ansatte i underarmsafstand hen til en rullevogn, og idet vægten på skænkene var på 70 og 86 kg, og håndteringen foregik i ¾ arms afstand. Ved et tilsynsbesøg på en virksomheds lager så Arbejdstilsynet, at 3-4 ansatte arbejdede med at modtage og sætte nye varer på lager og udlevere solgte varer til kunder. I den forbindelse konstaterede Arbejdstilsynet, at der foregik manuel håndtering af parasolfødder med en vægt på kg og skænke med en vægt på mellem 70 og 86 kg. Parasolfødderne blev båret af 2 ansatte i underarms afstand hen til en rullevogn, mens skænkene blev håndteret, som et enmandsløft fra lodret stilling og enmands nedløft fra lodret til vandret stilling med et vip over den ene ende. Arbejdstilsynet gav virksomheden påbud om, at virksomheden skulle fjerne den sundhedsskadelige påvirkning ved løft af tunge varer samt et rådgiverpåbud. 2

3 Det fremgår af 3, i bekendtgørelsen om manuel håndtering, at manuel håndtering, der kan indebære risiko for sikkerhed eller sundhed, skal undgås ved hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet, herunder anvendelse af tekniske hjælpemidler. Hvis dette ikke er muligt, skal der træffes effektive foranstaltninger til imødegåelse af risikoen. Det fremgår af 6, i samme bekendtgørelse, at egnede tekniske hjælpemidler skal bruges, når det er muligt og hensigtsmæssigt, og altid når den manuelle transport indebærer fare for sikkerhed eller sundhed. Det fremgår af 6, i bekendtgørelsen om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere, at en arbejdsgiver skal efterkomme påbud om brug af en arbejdsmiljørådgiver, når Arbejdstilsynet afgiver en afgørelse om overtrædelse af et komplekst og alvorligt arbejdsmiljøproblem, som er angivet i bekendtgørelsens kapitel 3. Det fremgår af 9, i bekendtgørelsens kapitel 3, at løft af byrder, der udføres som et led i den sædvanlige arbejdsfunktion ved vægtgrænser, der overstiger 25 kg tæt ved kroppen, 15 kg i underarms afstand eller 7 kg i 3/4 arms afstand, er et komplekst og alvorligt arbejdsmiljøproblem, hvis der samtidig forekommer en eller flere forværrende faktorer i form af uhåndterlig eller ustabil byrde, asymmetrisk løft, løft over skulderhøjde eller under knæhøjde, bæring af byrden mere end 2 meter, utilstrækkelig plads og uhensigtsmæssigt underlag. Et enigt Arbejdsmiljøklagenævn fastholdt Arbejdstilsynets påbud, således at virksomheden skal sikre, at løft og håndtering af skænke og parasolfødder foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og virksomheden skal bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Vedrørende parasolfødderne lagde nævnet vægt på, at de vejede kg. Parasolfødderne blev desuden båret af 2 ansatte i underarmsafstand hen til en rullevogn. Parasolfødderne var omviklet i papemballage eller pakket i trækasser, emballagen og trækasserne var ustabile, og de ansatte løftede i de omviklede plastikstrips. Vedrørende skænkene lagde nævnet vægt på, at de vejede mellem 70 og 86 kg, og at dele af håndteringen foregik i ¾ arms afstand. Således foregik håndteringen, som et enmands løft op fra vandret til lodret stilling og et enmands nedløft fra lodret til vandret stilling. Nævnet lagde desuden vægt på, at de ansatte gav udtryk for, at det var besværligt og hårdt at skubbe rundt med skænkene, og at der skulle anvendes stor kraft, når en skænk skulle rejses op eller lægges ned. Et enigt nævn fandt ligeledes, at der var grundlag for rådgiverpåbuddet, idet de ansatte ved løft af skænkene løftede byrder i ¾ arms afstand på over 7 kg, og at de ansatte ved løft af parasolfødderne løftede byder i underarmsafstand på over 15 kg (j.nr og ). 3

4 Sag nr. 3 Påbud om manuel håndtering af affugtere Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om forsvarlig håndtering af affugtere, idet de tungeste affugtere på kg blev transporteret op og ned ad trapper af to ansatte, og idet der ikke var tekniske hjælpemidler til rådighed, og at affugterne blev løftet med foroverbøjet ryg og båret asymmetrisk i underarms - til 3/4 arms afstand fra kroppen i forbindelse med skridt op og ned ad trinnene på trappen. Arbejdstilsynet fik under et tilsynsbesøg i en virksomhed oplyst, at virksomhedens ansatte håndterede affugtere med en vægt på kg og kg og til tider op og ned af trapper til 4. sals højde. De tungeste affugtere blev håndteret af to ansatte i forening. Der var ikke tekniske hjælpemidler til rådighed til at få affugterne op ad trapper i etageejendomme. Arbejdstilsynet gav virksomheden påbud om at undgå unødig belastning ved håndtering af affugtere og påbud om at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Arbejdstilsynet fandt, at de ansatte var udsat for en sundhedsskadelig påvirkning i forbindelse med håndteringen, idet håndteringen fandt sted med løft med foroverbøjet ryg og bæring i underarms- til ¾ arms afstand. Desuden fandt Arbejdstilsynet, at transporten på trapperne indebar, at byrden blev båret asymmetrisk, og at løftearbejdet af to i forening medfører en risiko for en uventet belastning, idet den ene ansattes indsats kan påvirke belastningen af den anden ansatte. Det fremgår af 3, i bekendtgørelsen om manuel håndtering, at manuel håndtering, der kan indebære risiko for sikkerhed eller sundhed, skal undgås ved hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet, herunder anvendelse af tekniske hjælpemidler. Hvis dette ikke er muligt, skal der træffes effektive foranstaltninger til imødegåelse af risikoen. Det fremgår af 6, i samme bekendtgørelse, at egnede tekniske hjælpemidler skal bruges, når det er muligt og hensigtsmæssigt, og altid når den manuelle transport indebærer fare for sikkerhed eller sundhed. Det fremgår af 6, i bekendtgørelsen om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere, at en arbejdsgiver skal efterkomme påbud om brug af en arbejdsmiljørådgiver, når Arbejdstilsynet afgiver en afgørelse om overtrædelse af et komplekst og alvorligt arbejdsmiljøproblem, som er angivet i bekendtgørelsens kapitel 3. Det fremgår af 9, i samme bekendtgørelses kapitel 3, at løft af byrder, der udføres som en sædvanlige arbejdsfunktion ved vægtgrænser, der overstiger 25 kg tæt ved kroppen, 15 kg i underarms afstand eller 7 kg i 3/4 arms afstand, er et komplekst og alvorligt arbejdsmiljøproblem, hvis der samtidig forekommer en eller flere forværrende faktorer i form af uhåndterlig eller ustabil byrde, asymmetrisk løft, løft over skulderhøjde eller under knæhøjde, bæring af byrden mere end 2 meter, utilstrækkelig plads og uhensigtsmæssigt underlag. 4

5 Et enigt Arbejdsmiljøklagenævn fastholdt påbuddet, således at virksomheden skal planlægge, tilrettelægge og udføre arbejdet med manuel håndtering af affugtere, så det foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Nævnet lagde vægt på, at de tungeste affugtere på kg blev transporteret op og ned ad trapper af to ansatte, og at der ikke var tekniske hjælpemidler til rådighed. Desuden lagde nævnet vægt på, at affugterne blev løftet med foroverbøjet ryg og båret asymmetrisk i underarms- til 3/4 arms afstand fra kroppen i forbindelse med skridt op og ned ad trinnene på trappen. Nævnet bemærkede om de to ansattes løft og bæring af affugtere på kg, at løfte- og bærearbejde udført af to ansatte i fællesskab kan udgøre en forværrende faktor, da der er risiko for uventet belastning, da den ene ansattes løfte- og bæreindsats kan påvirke belastningen af den anden ansatte. Et enigt nævn fandt, at der var tale om et alvorligt og komplekst arbejdsmiljøproblem omfattet af reglen i rådgivningsbekendtgørelsen om løft af byrder (j.nr og ). Sag nr. 4 Påbud om at sikre mod ulykkesrisiko ved sammenblanding af klorog syreholdige produkter Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om at sikre mod ulykkesrisiko ved sammenblanding af klor- og syreholdige produkter, idet der ved sammenblanding udvikles klorgas, som kan medføre alvorlig personskade, herunder dødsfald, og idet virksomheden ikke havde truffet tilstrækkelige foranstaltninger, for at sikre mod risikoen for sammenblanding af produkterne. Arbejdstilsynet konstaterede på en landbrugsvirksomhed, at der blev opbevaret beholdere med klor- og syreholdige produkter, som var mærket ætsende. Produkterne blev opbevaret i 200 liters beholdere, som stod ved siden af hinanden, uden der var truffet sikkerhedsforanstaltninger i tilfælde af, at beholderne væltede, revnede eller i øvrigt blev utætte og lignende. Arbejdstilsynet gav virksomheden påbud om at sikre mod ulykkesrisiko ved sammenblanding af klor- og syreholdige produkter. Det fremgår af 42, i arbejdsmiljøloven, at arbejdsstedet skal være indrettet således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det fremgår af 10, stk. 1 og stk. 3, i bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning, at tekniske anlæg og installationer skal være forsvarligt indrettet under hensyn til anvendelsen, og at anlæg, som kan frembyde en sikkerheds- eller sundhedsmæssig risiko, skal være placeret og opstillet forsvarligt under hensyn hertil, forholdene i øvrigt og således, at de i tilfælde af uheld er til mindst mulig fare. 5

6 Det fremgår af 48, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at stoffer og materialer med egenskaber, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed, kun må anvendes ved arbejdsprocesser og -metoder, der effektivt sikrer de beskæftigede mod ulykker og sygdomme. Det fremgår af 5, stk. 1, i bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser), at arbejde med stoffer og materialer i alle led skal planlægges og tilrettelægges således, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, efter forebyggelsesprincipperne nævnt i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse. Et enigt Arbejdsmiljøklagenævn fastholdt Arbejdstilsynets påbud med den præcisering, at virksomheden skal sikre, at arbejdet med klorholdige og syreholdige produkter i alle led skal planlægges og tilrettelægges således, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Nævnet lagde vægt på, at den ved sammenblanding udviklede klorgas kan medføre alvorlig personskade, herunder dødsfald, og at gassen udvikles så hurtigt, at flugt for den ansatte måske ikke vil være muligt. Nævnet fandt ikke, at denne risiko var tilstrækkeligt imødegået fra virksomhedens side, selvom slangerne er et stykke fra beholderen til doseringssted, og slangerne bliver tilset og skiftet regelmæssigt, og der kun skiftes et produkt ad gangen med efterfølgende skylning af vægge og gulv. Nævnet lagde herved vægt på, at risikoen for sammenblanding består, hvis beholderne vælter, revner eller på anden måde bliver utætte (j.nr ). Sag nr. 5 Påbud om forsvarlig manuel håndtering af kasser med frugt og grønt Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om forsvarlig manuel håndtering af kasser med frugt og grønt i en dagligvarebutik, idet kasserne vejede mellem 9 og 16 kg, og at en ansat på en time foretog 58 løft i 3/4 arms afstand, hvoraf størstedelen af løftene blev foretaget med foroverbøjet ryg og vrid i ryggen. Butikkens frugt- og grøntafdeling var indrettet med skrå hylder, som betød, at den ansatte må stå med siden til hylderne og med vredet ryg for at placere kassen på de skrå hylder. Arbejdet med løft af kasserne blev foretaget med moderat løftefrekvens og moderat varighed. Ved et tilsyn i en dagligvarebutik så Arbejdstilsynet på håndteringen af kasser med frugt og grønt. De kasser, som Arbejdstilsynet optalte, vejede mellem 9 og 16 kg. I løbet af en time foretog den ansatte 58 løft i 3/4 arms afstand. Samtidig blev størstedelen af løftene foretaget med forværrende faktorer i form af foroverbøjet ryg og asymmetri, det vil sige vrid i ryggen. Det blev oplyst, at den ansatte foretager løftearbejde i 7 timer om ugen fordelt over 4 dage. Arbejdstilsynet gav virksomheden påbud om at sikre, at manuel håndtering af frugt og grønt foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og at virksomheden skal bruge arbejdsmiljørådgiver. 6

7 Det fremgår af 3, i bekendtgørelsen om manuel håndtering, at arbejde med manuel håndtering, der kan indebære risiko for sikkerhed eller sundhed, skal undgås ved hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet, herunder anvendelse af tekniske hjælpemidler. Hvis dette ikke er muligt, skal der træffes effektive foranstaltninger til imødegåelse af risikoen. Det fremgår af 6, i bekendtgørelsen om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere, at en arbejdsgiver skal efterkomme påbud om brug af en arbejdsmiljørådgiver, når Arbejdstilsynet afgiver en afgørelse om overtrædelse af et komplekst og alvorligt arbejdsmiljøproblem, som er angivet i bekendtgørelsens kapitel 3. Det fremgår af 9, i bekendtgørelsens kapitel 3, at løft af byrder, der udføres som et led i den sædvanlige arbejdsfunktion ved vægtgrænser, der overstiger 25 kg tæt ved kroppen, 15 kg i underarms afstand eller 7 kg i 3/4 arms afstand, er et komplekst og alvorligt arbejdsmiljøproblem, hvis der samtidig forekommer en eller flere forværrende faktorer i form af uhåndterlig eller ustabil byrde, asymmetrisk løft, løft over skulderhøjde eller under knæhøjde, bæring af byrden mere end 2 meter, utilstrækkelig plads og uhensigtsmæssigt underlag. Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets påbud, idet et flertal af nævnets medlemmer vurderede, at kasserne med frugt og grønt i dagligvarebutikken, som beskrevet af Arbejdstilsynet på tilsynstidspunktet, ikke blev håndteret sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Flertallet lagde vægt på, at kasserne vejede mellem 9 og 16 kg, og at den ansatte på en time foretog 58 løft i 3/4 arms afstand, hvoraf størstedelen af løftene blev foretaget med foroverbøjet ryg og vrid i ryggen. Flertallet lagde herved vægt på, at butikkens frugt og grøntafdeling var indrettet med skrå hylder, som betød, at den ansatte må stå med siden til hylderne og med vredet ryg for at placere kassen på de skrå hylder. Flertallet lagde desuden vægt på, at arbejdet med løft af kasserne blev foretaget med moderat løftefrekvens og moderat varighed. Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt desuden påbuddet om brug af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Mindretalsudtalelse Et mindretal bestående af 5 medlemmer af nævnets 11 stemmeberettigede medlemmer fandt ikke grundlag for afgørelsen, da mindretallet fandt at der er tale om understøttede løft, og at løftene ikke er tilstrækkeligt dokumenteret i forhold til de forværrende faktorer. Desuden fandt mindretallet ikke, at Arbejdstilsynet havde foretaget et skøn (j.nr og ). 7

8 Sag nr. 6 Påbud om effektivt at fjerne luftforurening fra spartelarbejde i forbindelse med autolakering Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om effektivt at fjerne luftforureningen fra spartelarbejde, idet Arbejdstilsynet havde konstateret, at der blev arbejdet med spartling af biler med et kodenummereret produkt, og at ventilationen ikke var effektiv. Arbejdstilsynet konstaterede ved et tilsynsbesøg, at virksomhedens ansatte udførte arbejde med spartling af biler. Arbejdsprocessen udvikler sundhedsskadelig forurening, og den eksisterende mekaniske ventilation var ikke tilstrækkelig effektiv. Der blev benyttet et styrenholdigt spartelprodukt med MAL-kode 4-6, som betyder, at spartelmassen indeholder farlige stoffer, og at arbejdet er omfattet af reglerne om kodenummererede produkter. Det blev oplyst, at der var en kraftig udsugning i hallen med et luftskifte på 3 gange i timen. Arbejdstilsynet gav virksomheden påbud om at fjerne luftforureningen fra spartelarbejde effektivt og påbud om at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Det fremgår af 48, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at stoffer og materialer med egenskaber, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed, kun må anvendes ved arbejdsprocesser og -metoder, der effektivt sikrer de beskæftigede mod ulykker og sygdomme. Det fremgår af 13, i bekendtgørelsen om arbejde med kodenummererede produkter, at der ved arbejde med produkterne mindst skal træffes de sikkerhedsforanstaltninger, der er angivet i bilagene til kodenummerbekendtgørelsen. Det fremgår af bekendtgørelsens bilag 7, at for- og efterbehandling samt klargøring af emner, der medfører luftforurening eller risiko for sundhedsfarlige arbejdsoperationer skal ske i lukket anlæg, sprøjteboks, sprøjtekabine eller i særlige rum udstyret med tilstrækkelig mekanisk ventilation. Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets påbud, idet et flertal af nævnets medlemmer lagde vægt på, at Arbejdstilsynet havde konstateret, at der blev arbejdet med spartling af biler med et kodenummereret produkt, og at ventilationen ikke var effektiv. Flertallet lagde herved vægt på, at det var nødvendigt at holde en port på klem for at sikre, at døre til andre lokaler forbliver lukkede. Det skyldes forskellen mellem mængden af luft, der suges ud og blæses ind. Det kan medføre træk og kulde, at porten skal stå på klem. Ventilationens indblæsning var placeret under taget i den ene ende af værkstedet, der er ca. 400 m². Udsugningen foregår fra en ca. 40 cm bred rist i gulvet. Der er derved risiko for, at forurening fra spartling, der foretages på en bils tag eller andre højtliggende steder, ikke fjernes effektivt. 8

9 Flertallet lagde desuden vægt på, at der ville forekomme spartling mere end ½ meter fra udsugningen i gulvet samtidig med, at indblæsningen ikke var over udsugningen. Der var derved risiko for, at afdampning fra det anvendte produkt blandede sig med luften i værkstedet i øvrigt og kom videre til andre, der arbejdede på værkstedet. Nævnets flertal fastholdt endvidere, at virksomheden skulle bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Mindretalsudtalelse Et medlem fandt ikke grundlag for afgørelsen, idet der under sagen blev fremlagt målinger for styren, som viste et resultat, som ligger under 1/10 af grænseværdier, og at der er anledning til tvivl, om der er tale om en luftforurening, der ikke er fjernet effektivt fra arbejdspladserne (j.nr og ). Sag nr. 7 Hjemvisning af påbud om et tilstrækkeligt antal flugtveje Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste påbud om et tilstrækkeligt antal flugtveje, idet sagen ikke var tilstrækkeligt oplyst til, at der kan træffes en afgørelse, da det ikke var oplyst, hvor langt fra bygningerne til en tilstrækkelig sikkerhedszone og det omkringliggende hegn, og at det af sagens oplysninger fremgik, at der er 2 porte, men ikke om begge porte kan anses som flugtvej. Arbejdstilsynet havde i forbindelse med godkendelse af en virksomheds sikkerhedsrapport efter reglerne om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer truffet afgørelse om, at virksomheden skulle sikre et tilstrækkeligt antal flugtveje af en udformning og placering, at alle på arbejdsstedet kan komme i sikkerhed til et sikkerhedsområde. Nødudgange eller porte skal kunne åbne i flugtretningen og skal kunne åbnes på en nem og sikker måde uden brug af nøgle eller andet værktøj. I sagen var oplyst, at de ansattes vej til en sikkerhedszone i tilfælde af eksplosion eller brand var gennem et hegn, og at dette hegn kun kunne passeres ved brug af værktøj. Det fremgår af 42, i arbejdsmiljøloven, at arbejdsstedet skal være indrettet således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det fremgår af 16, stk. 1 og stk. 2, i bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning, at der afhængig af arbejdets art og forholdene i øvrigt, skal være et tilstrækkeligt antal flugtveje og nødudgange af en sådan udformning, dimension og placering, at der er en betryggende mulighed for, at alle på arbejdsstedet i en faresituation kan komme i sikkerhed i det fri eller et sikkerhedsområde. Det fremgår af 16, stk. 2, i samme bekendtgørelse, at såfremt det af sikkerhedsmæssige grunde er påkrævet, skal nødudgangsdøre eller porte åbne i flugtretningen og skal kunne åbnes på en nem og sikker måde uden brug af nøgle og må ikke være forsynet med skydeog drejedøre. Det fremgår af 1, i bekendtgørelsen om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer, at bekendtgørelsen gælder for arbejde i alle virksomheder uanset om der er ansatte, og hvor farlige stoffer forekommer eller kan dannes i mængder, der er anført i bekendtgørelsens bilag. 9

10 Det fremgår af 5, i samme bekendtgørelse, at virksomheder omfattet af bekendtgørelsen skal træffe alle nødvendige foranstaltninger til at forebygge større uheld og begrænsning af eventuelle følger heraf. Det fremgår af 10, i samme bekendtgørelse, at virksomheder, der efter bekendtgørelsens bilag er kolonne 3 virksomhed skal udarbejde en sikkerhedsrapport. Et enigt nævn hjemviste sagen til fornyet behandling i Arbejdstilsynet, idet nævnet ikke fandt sagen tilstrækkeligt oplyst til, at der kan træffes en afgørelse. Nævnet lagde vægt på, at det ikke var oplyst, hvor langt fra bygningerne, der er til en tilstrækkelig sikkerhedszone og det omkringliggende hegn, og at det af afgørelsens begrundelse fremgår, at det kun var muligt at flygte gennem hovedporten, mens det af sagens oplysninger i øvrigt fremgik, at der er 2 porte, men ikke om begge porte kan anses som flugtvej (j.nr ). Sag nr. 8 Ophævelse af påbud om risiko ved stor arbejdsmængde og tidspres Arbejdsmiljøklagenævnet ophævede påbud om stor arbejdsmængde og tidspres, idet de forhold, som Arbejdstilsynet havde konstateret ved tilsynsbesøg i 2010 ikke i sig selv medførte risiko for forringelse af de ansattes fysiske og psykiske sundhed, og idet de ansattes repræsentant havde oplyst, at arbejdsmiljøet i afdelingen i dag var acceptabelt, blandt andet på grund af ændringer af interne prioriteringer. Arbejdstilsynet havde i 2009 besøgt en afdeling i en offentlig institution og havde truffet afgørelse om det psykiske arbejdsmiljø, og at virksomheden skulle lave en tids- og handlingsplan. Ved opfølgningsbesøg i 2010 vurderede Arbejdstilsynet, at forholdene ikke var ændret i tilstrækkelig grad og traf afgørelse om, at virksomheden skulle forebygge psykiske belastninger vedrørende stor arbejdsmængde og tidspres og påbud om at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at bistå sig med at efterkomme påbuddet. Det fremgår af 4, i bekendtgørelse om arbejdets udførelse, at arbejdet i alle led skal planlægges og tilrettelægges således, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og at planlægningen skal ske under hensynstagen til de forebyggelsesprincipper, som fremgår af bekendtgørelsens bilag. Det fremgår af 7, stk. 1, i bekendtgørelse om arbejdets udførelse, at arbejdet i alle led skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ud fra både en enkeltvis og samlet vurdering af de fysiske, ergonomiske og psykosociale forhold i arbejdsmiljøet. 10

11 Arbejdsmiljøklagenævnet ophævede begge påbud, idet et flertal af nævnets medlemmer vurderede, at de forhold, som Arbejdstilsynet havde konstateret ved tilsynsbesøg i 2010 ikke i sig selv medførte risiko for forringelse af de ansattes fysiske og psykiske sundhed og bemærkede, at de ansattes repræsentant blandt andet havde oplyst, at arbejdsmiljøet i afdelingen i dag var acceptabelt, blandt andet på grund af ændringer af interne prioriteringer. Mindretalsudtalelse Et mindretal bestående af 5 medlemmer af nævnets 11 stemmeberettigede medlemmer fandt, at der er grundlag for at fastholde påbuddet. Mindretallet fandt det dokumenteret, at der var problemer i forbindelse med begge de afgørelser, der blev afgivet i 2009 og i 2010, og at det forhold, at afdelingen og arbejdsmiljørepræsentanten senere har oplyst, at forholdene er ændret, ikke kan inddrages i vurderingen af sagen (j.nr og ). Nyhedsbreve fra Arbejdsmiljøklagenævnet (AMK) kan findes på Arbejdsmiljøklagenævnets hjemmeside under læs afgørelser fra AMK. Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat. Ansvarlig for nyhedsbrevet er chefkonsulent Erik Pohl, direkte tlf

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned 2015 truffet 30 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned 2015 truffet 30 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 9/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned 2015 truffet 30 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 10/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1: Ophævet påbud om at sikre forsvarlig forflytning af personer mellem seng og båre

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1: Ophævet påbud om at sikre forsvarlig forflytning af personer mellem seng og båre Nyhedsbrev nr. 1/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2014 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation. rne kan først

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i august måned 2014 truffet 41 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i august måned 2014 truffet 41 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 7/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i august måned 2014 truffet 41 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. I dette nyhedsbrev er medtaget

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i januar måned 2015 truffet 35 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i januar måned 2015 truffet 35 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 1/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i januar måned 2015 truffet 35 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2015 truffet 47 af afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2015 truffet 47 af afgørelser. Nyhedsbrev nr. 4/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2015 truffet 47 af afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i september måned 2014 truffet 39 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i september måned 2014 truffet 39 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 8/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i september måned 2014 truffet 39 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned 2015 truffet i alt 46 af afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned 2015 truffet i alt 46 af afgørelser. Nyhedsbrev nr. 7/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned 2015 truffet i alt 46 af afgørelser. Heraf er de nedenstående udvalgte afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 4/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne kan læses i deres helhed

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i maj måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i maj måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 5/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i maj måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned 2015 truffet 42 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned 2015 truffet 42 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 8/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned 2015 truffet 42 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i december måned 2014 truffet 38 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i december måned 2014 truffet 38 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 11/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i december måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i oktober måned 2014 truffet 40 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i oktober måned 2014 truffet 40 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 9/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i oktober måned 2014 truffet 40 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg

Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg Oplæg af: Fysioterapeut, Master of Public Health og Specialist i sundhedsfremme og forebyggelse Definitionerne afslører perspektivet.

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i marts måned 2015 truffet 52 af afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i marts måned 2015 truffet 52 af afgørelser. Nyhedsbrev nr. 3/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i marts måned 2015 truffet 52 af afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Malervirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Styrensagens betydning for kompositvirksomhederne?

Styrensagens betydning for kompositvirksomhederne? Styrensagens betydning for kompositvirksomhederne? Styrenreguleringen Ministerens initiativer Hvad kan vi lære Reguleringen af styren Styren koncentratio n 'rer tekst 0.1 24 og 25 Alle materialer, færdighærdet

Læs mere

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 2

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 2 Nyhedsbrev nr. 5/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har på 2 møde i maj måned 2015 truffet i alt 66 af afgørelser. Heraf er de nedenstående udvalgte afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Erfaringer fra tilsynsbesøg

Erfaringer fra tilsynsbesøg Erfaringer fra tilsynsbesøg 28. jan. 14 Erfaringer fra tilsynsbesøg Disposition Statistik Tilsyn Bøder Gode råd Arbejdstilsynets adfærd 2 Tilsynsformer Tag godt imod Arbejdstilsynet de har ret til at komme

Læs mere

Baggrund: - Bekendtgørelse om manuel håndtering. - Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. - Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler.

Baggrund: - Bekendtgørelse om manuel håndtering. - Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. - Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler. At-meddelelse Nr. 4.05.2 Oktober 1994 Erstatter: Nr. 4.04.15/Maj 1989 Vurdering af løft Indholdsfortegnelse Baggrund Belastninger ved løft Risiko for skader Vurdering af løft Vægt og rækkeafstand Vurdering

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse Side 1 af 8 Bekendtgørelse om arbejdets udførelse Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Gode løft. ARBEJDSMILJØHUSET, Krondalvej 8, 2610 Rødovre Telefon 44 85 02 20 E-mail: Info@am-huset.

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Gode løft. ARBEJDSMILJØHUSET, Krondalvej 8, 2610 Rødovre Telefon 44 85 02 20 E-mail: Info@am-huset. Gode løft - 1 - Planlægning I det daglige arbejde, bliver kroppen udsat for store udfordringer. Det er derfor vigtigt at du passer på dig selv. Det er en god idé at du allerede i opstartsfasen indretter

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på 2 møde i juni måned 2015 truffet 68 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på 2 møde i juni måned 2015 truffet 68 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 6/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har på 2 møde i juni måned 2015 truffet 68 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 Arbejdets udførelse *)

Indholdsfortegnelse. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 Arbejdets udførelse *) Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 Arbejdets udførelse *) *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser der gennemfører Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 som er offentliggjort

Læs mere

Korrekte arbejdsstillinger og løft

Korrekte arbejdsstillinger og løft Korrekte arbejdsstillinger og løft Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke hele lovgivningen. Hvis der er behov for at vide præcist hvad lovgivningen i alle detaljer

Læs mere

LØFT sikkerheden MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG

LØFT sikkerheden MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG LØFT sikkerheden 1 MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG Løft sikkerheden Udgivet af: Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg November 2014 Tekst: Worklife A/S Layout: Nexus Kommunikation A/S 2 Forord Mejeriindustriens

Læs mere

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om:

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om: Der er en lang række retningslinjer for, hvordan medarbejderne kan arbejde sikkert og sundt. Det er arbejdsgiverens ansvar, at medarbejderne er instrueret i god arbejdsteknik og dermed mindsker belastningen

Læs mere

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe Farlige stoffer og materialer om bord i skibe I denne pjece kan du læse om de forholdsregler, du skal tage for at undgå skadelige påvirkninger, når du arbejder med stoffer og materialer. Det kan fx være

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor Arbejdspladsvurdering for Lager Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Som projekterende skal du sikre, at det under byggeriet er muligt at bruge egnede tekniske hjælpemidler ved transport og håndtering af materialer som gipsplader, døre,

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Tunge løft på lager BAR transport og engros

Tunge løft på lager BAR transport og engros Tunge løft på lager BAR transport og engros INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INDLEDNING... 1 1.1 Projektidé... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Vision og mål... 2 1.4 Målgruppe... 2 2. PROJEKTFORLØB... 3 3. METODER...

Læs mere

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Udgiver: Grafisk BAR 2 Redaktion: Hanne Mølgaard, Alectia, Tine Vorting, MAX Kommunikation, Grafisk BAR Fotos: Sonja Iskov og Grafisk BAR Layout: Michael Svendsen,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted. Arbejdspladsvurdering for Håndtering af dæk og hjul

Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted. Arbejdspladsvurdering for Håndtering af dæk og hjul Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted Arbejdspladsvurdering for Håndtering af dæk og hjul Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted

Læs mere

Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen

Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen Forbud I kan få et forbud mod at forsætte arbejdet, hvis

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

APV undersøgelse 2014

APV undersøgelse 2014 APV undersøgelse Roskilde Handelsskole Datarapportering Roskilde Handelsskole APV undersøgelse APV undersøgelse på Roskilde Handelsskole Der har deltaget i alt 9 medarbejdere ud af mulige. Det giver en

Læs mere

Bilag 1: Påbud om at sikre, at arbejdet med beskæring og vedligeholdelse af vandløb udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt

Bilag 1: Påbud om at sikre, at arbejdet med beskæring og vedligeholdelse af vandløb udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt Bilag 1: Påbud om at sikre, at arbejdet med beskæring og vedligeholdelse af vandløb udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt Virksomhed SLOTHS NATURPLEJE ApS, Ternevej 4, 8832 Skals Beskrivelse

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.4. Problempåbud

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.4. Problempåbud At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.4 Problempåbud November 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

HAR DU PROBLEMER MED?

HAR DU PROBLEMER MED? (Som startskud på denne APV runde vil det være en fordel, hvis rektor i et brev forklarede betydningen af projektet ligeledes bør der reklameres i eks CAMPUS) Dette er et elektronisk værktøj til vurdering

Læs mere

Brugerinvolvering allerede ved projektering af ny- og ombygning. Vi skaber grundlag for trivsel

Brugerinvolvering allerede ved projektering af ny- og ombygning. Vi skaber grundlag for trivsel Brugerinvolvering allerede ved projektering af ny- og ombygning Dagsorden Velkommen Hvem er vi? Hvorfor kan vi sige noget om dette emne? Arbejdsmiljøkrav fysiske og ergonomiske Hvor finder vi dem? Hovedoverskrifter

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Spørgeskema til fysisk-ergonomisk APV Aarhus Universitet 2008

Spørgeskema til fysisk-ergonomisk APV Aarhus Universitet 2008 Spørgeskema til fysisk-ergonomisk APV Aarhus Universitet 2008 1 af 22. Dette APV-spørgeskema udfyldes for alle dine arbejdsfunktioner - både kontor/edb-lokaler, undervisningslokaler, laboratorier/værksteder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdsgiverens ansvar. Dansk Byggeris Arbejdsmiljøkonference 5. Marts 2015

Arbejdsgiverens ansvar. Dansk Byggeris Arbejdsmiljøkonference 5. Marts 2015 Arbejdsgiverens ansvar Dansk Byggeris Arbejdsmiljøkonference 5. Marts 2015 Arbejdstagerens ansvar Arbejdsmiljølovens 28 Ansatte har en strafbelagt pligt til at medvirke til at arbejdsgivere kan overholde

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i februar måned 2015 truffet 49 af afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i februar måned 2015 truffet 49 af afgørelser. Nyhedsbrev nr. 2/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i februar måned 2015 truffet 49 af afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne

Læs mere

Hvordan forholder jeg mig til arbejdsmiljøet på arbejdspladsen?

Hvordan forholder jeg mig til arbejdsmiljøet på arbejdspladsen? Hvordan forholder jeg mig til arbejdsmiljøet på arbejdspladsen? En pjece til dig fra din klub Social og sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Revideret august 2007 1 Indholdsfortegnelse: Indledning side 2

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Rengøring på Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Rengøring på Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Rengøring på Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen Planlægning, Instruktion og tilsyn v/ Jan Møller Mikkelsen Spørgsm rgsmål l fra jer? TC3 dækker region Syddanmark + Horsensområdet Tilsynscenter I - IV Arbejdstilsynet som virksomhed Budget : 457 mill.

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Workshop nr. 112 v/charlotte Skydsbjerg Steen Christensen Arbejdstilsynets 3 fokuspunkter - i sager om psykisk arbejdsmiljø Konsekvenser Risikofaktorer

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 143 Offentligt. Viden der bringer mennesker videre--- DSB's efterlevelse af asbestlovgivningen.

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 143 Offentligt. Viden der bringer mennesker videre--- DSB's efterlevelse af asbestlovgivningen. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 143 Offentligt Viden der bringer mennesker videre--- DSB's efterlevelse af asbestlovgivningen Konklusion Januar 2007 DSB's efterlevelse af asbestlovgivningen

Læs mere

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer 1

Udkast til Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer 1 Udkast til Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer 1 I medfør af 17, stk. 3, 22, stk. 1, 39, 41, nr. 1, 43 49, 49 c, 63, stk. 1 og 2, og 84 i lov om arbejdsmiljø samt efter bemyndigelse i henhold

Læs mere

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Køkken og kantine Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

Når et påbud er efterkommet, erstattes den gule eller røde smiley af en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Den grønne smiley gælder i 5 år.

Når et påbud er efterkommet, erstattes den gule eller røde smiley af en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Den grønne smiley gælder i 5 år. Arbejdstilsynets reaktioner overfor Viborg Kommune 4. kvartal 2014 FORORD: Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold for de ansatte ved Viborg Kommune til brug for borgere, politikere,

Læs mere

fermacell Leverandørbrugsanvisning for fermacell plader Maj 2015

fermacell Leverandørbrugsanvisning for fermacell plader Maj 2015 fermacell Leverandørbrugsanvisning for fermacell plader Maj 2015 2 Indhold 1. Leverandørbrugsanvisning for fermacell plader 4 1.1 Formål 4 1.2 Projektering og planlægning 4 1.3 Levering af fermacell plader

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser

APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser Vejledning om strategisk tilgang til arbejdsmiljøarbejdet ved hjælp af arbejdspladsvurderingen (APV) og de årlige arbejdsmiljødrøftelser Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer

Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Kapitel 1 - Område 1. Denne bekendtgørelse fastsætter

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Mål og visioner Vision... side 3 Målet er... side 3 Målene kan nås ved...

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.4. Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.4. Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.4 Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær Maj 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere