AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern"

Transkript

1 Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er del af en international koncern med moder-, søster- eller datterselskaber i udlandet eller har afdelinger (divisioner, filialer eller kontorer) i udlandet. En forhåndsgodkendelse (koncerngodkendelse) af virksomheden betyder, at udenlandske medarbejdere kan søge om koncernopholdstilladelse i Danmark. Når virksomheden er godkendt på forhånd, kan den enkelte udlændings ansøgning behandles hurtigere. Bemærk, at en koncernopholdstilladelse kun kan gives, hvis den udenlandske arbejdstager skal udføre arbejde i Danmark, som har et innovativt, projektmæssigt eller uddannelsesmæssigt formål. Vi henviser til for flere oplysninger om koncernopholdstilladelse. Hvem kan blive forhåndsgodkendt? For at en virksomhed kan blive forhåndsgodkendt som koncern, skal den dokumentere at virksomheden enten er del af en international koncern eller har aktive afdelinger i mindst et andet land end Danmark have minimum 10 ansatte i Danmark være omfattet af en kollektiv overenskomst om lønog arbejdsforhold eller på anden vis kunne dokumentere sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår generelt på virksomheden, og være registreret hos skattemyndighederne som indeholdelsespligtig efter kildeskatteloven. Arbejdsgiveren må desuden ikke være omfattet af en lovlig arbejdskonflikt. Sådan gør du Virksomheden bedes gøre følgende: 1. Udfylde og underskrive dette skema. Følg anvisningerne i skemaet 2. Vedlægge nødvendige dokumenter 3. Indsende skemaet til Udlændingeservice, Ryesgade 53, 2100 København Ø Hvilke dokumenter vedlægges ansøgningen? Virksomheden bedes vedlægge følgende dokumenter: Dokumentation for, at virksomheden har (koncern)relationer til de udenlandske enheder, som er anført under pkt. 5. Hvis virksomheden er omfattet af gældende overenskomst enten via medlemskab af arbejdsgiverforening eller aftale med fagforbund, skal dokumentation herfor vedlægges, medmindre der er tale om medlemskab af en arbejdsgiverorganisation under Dansk Arbejdsgiverforening Hvis virksomheden forhåndsgodkendes Når virksomheden har modtaget en skriftlig forhåndsgodkendelse (koncerngodkendelse) fra Udlændingeservice, kan skema AR5 bruges til at søge om koncernopholdstilladelse til udenlandske medarbejdere fra de enheder i udlandet, som er omfattet af forhåndsgodkendelsen. En udenlandsk medarbejder må først begynde at arbejde, når han/hun har fået sin koncernopholdstilladelse. Hvis en udlænding arbejder uden opholds- og arbejdstilladelse, kan han/hun udvises af landet, ligesom både udlænding og arbejdsgiver kan straffes ifølge udlændingeloven. Hvor længe er forhåndsgodkendelsen gyldig? En forhåndsgodkendelse er gyldig i 3 år med mulighed for forlængelse. Hvis du vil vide mere Du kan få flere oplysninger om reglerne for opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på Hvis du er i tvivl, kan du altid kontakte Udlændingeservice skriftligt, telefonisk eller personligt og få vejledning om reglerne og om, hvordan du udfylder skemaet (se kontaktoplysninger nederst på siden).

2 Forbeholdt myndighederne CVR-nr. Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_ Oplysninger om ansøgervirksomhed UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Virksomhedens navn Virksomhedens CVR-nr. Virksomhedens adresse (gade og nr.) Postnr. og by Kommune hvor Virksomheden er beliggende 2. Oplysninger om branche Hvad er ansøgervirksomhedens branche? (Sæt kun ét kryds) Autohandel, service og tankstationer Bygge og anlæg Detailhandel og reparationsvirksomhed undtagen biler Energi- og vandforsyning Engroshandel undtagen med biler Finansiering og forsikring Fiskeri Foreninger, kultur og renovation Forretningsservice Føde-, drikke- og tobaksvareindustri Hoteller og restauranter Jern- og metalindustri Kemisk industri og plastindustri Landbrug, gartneri og skovbrug Møbelindustri og anden industri Offentlig administration Post og tele Råstofudvinding Sociale institutioner Sten-, ler- og glasindustri Sundhedsvæsen Tekstil- og læderindustri Transport Træ-, papir- og grafisk industri Udlejning og ejendomsformidling Undervisning 3. Oplysninger om sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Er ansøgervirksomheden omfattet af gældende overenskomst? Ja Nej Hvis ja, gå til pkt. 3.A Hvis nej, gå til pkt. 3.B 3A Hvordan er ansøgervirksomheden omfattet af en gældende overenskomst? (sæt kryds) Medlemskab af en arbejdsgiverorganisation under Dansk Arbejdsgiverforening Ja Nej Medlemskab af en anden arbejdsgiverorganisation Ja Nej Hvis ja, oplys hvilke(n) arbejdsgiverforening(er). Dokumentation for medlemskab vedlægges _ Side 2 af 6

3 Ansøgervirksomheden har tiltrådt gældende overenskomst med fagforening Ja Nej Hvis ja, oplys hvilke(n) fagforening(er). Dokumentation i form af kopi af tiltrædelsesaftaler vedlægges _ Hvilke arbejdsfunktioner er dækket af de(n) overenskomst(er), som ansøgervirksomheden er omfattet af? _ > gå til pkt. 4 3B Hvis ansøgervirksomheden ikke er omfattet af gældende overenskomst, kan arbejdsgiver ved at sætte kryds herunder erklære at ansættelser generelt sker i henhold til sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår. Jeg (arbejdsgiver) erklærer, at ansættelser i virksomheden sker i henhold til sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår 4. Oplysninger om antal ansatte i ansøgervirksomheden UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER En forhåndsgodkendelse af koncernen forudsætter, at den danske virksomhed/del af koncernen har minimum 10 fuldtidsansatte. Hvor mange fuldtidsansatte beskæftiger ansøgervirksomheden? 5. Oplysninger om de udenlandske virksomheder/ afdelinger, som ønskes omfattet af Koncernforhåndsgodkendelsen UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Nedenfor bedes ansøgervirksomheden oplyse, hvilke udenlandske enheder (moder-, søster-, datterselskaber, divisioner, filialer eller kontorer) man potentielt periodevis vil få udenlandske medarbejdere fra. De oplyste virksomheder/afdelinger vil blive omfattet af en evt. forhåndsgodkendelse. Virksomhed / afdeling A Virksomhedens / afdelingens navn Koncernrelation (moder-, søster-, datterselskab m.v.) Branche Virksomhedens / afdelingens nationale reg.-nr. Adresse (gade og nr.) Postnr., by og land Strategisk fællesskab mellem ansøgervirksomhed og Virksomhed / afdeling A. Beskriv sammenhæng mellem brancher, fælles produktudvikling, projekter m.v. på de to enheder Side 3 af 6

4 Virksomhed / afdeling B Virksomhedens / afdelingens navn Koncernrelation (moder-, søster-, datterselskab m.v.) Branche Virksomhedens / afdelingens nationale reg.-nr. Adresse (gade og nr.) Postnr., by og land Strategisk fællesskab mellem ansøgervirksomhed og Virksomhed / afdeling B. Beskriv sammenhæng mellem brancher, fælles produktudvikling, projekter m.v. på de to enheder Virksomhed / afdeling C Virksomhedens / afdelingens navn Koncernrelation (moder-, søster-, datterselskab m.v.) Branche Virksomhedens / afdelingens nationale reg.-nr. Adresse (gade og nr.) Postnr., by og land Strategisk fællesskab mellem ansøgervirksomhed og Virksomhed / afdeling C. Beskriv sammenhæng mellem brancher, fælles produktudvikling, projekter m.v. på de to enheder 6. Erklæringer og information A. Erklæring på tro og love om, at de oplysninger, jeg har givet, er korrekte Jeg erklærer på tro og love, at jeg har givet sande oplysninger i dette ansøgningsskema. Hvis det senere viser sig, at oplysningerne ikke var sande, kan det have følgende konsekvenser: Jeg kan blive straffet med bøde eller fængsel i op til 2 år Jeg kan blive dømt til at erstatte de udgifter, som den danske stat har haft på grund af de falske oplysninger B. Erklæring om samtykke til, at myndighederne skaffer de nødvendige oplysninger Jeg giver samtykke til, at de danske udlændingemyndigheder kan videregive og indhente oplysninger om virksomhedens forhold, hvis det er nødvendigt for at kunne behandle denne ansøgning. Det gælder fx oplysninger om: Overenskomstforhold herunder evt. medlemskab af arbejdsgiverorganisation Side 4 af 6

5 Koncernrelationer Antal ansatte De dokumenter, som jeg har vedlagt min ansøgning, herunder oplysninger om dokumenternes ægthed C. Information om, at arbejdstager og arbejdsgiver kan straffes, hvis arbejdstageren arbejder uden tilladelse Hvis en udenlandsk arbejdstager arbejder ulovligt her i landet, kan arbejdstageren straffes med bøde eller fængsel i op til 1 år, og arbejdsgiveren, der beskæftiger arbejdstageren, kan straffes med bøde eller fængsel i op til 2 år D. Information om, at de danske myndigheder har registreret oplysninger om dig og dine forhold Virksomheden har ret til at få indsigt i de oplysninger, der registreres den. Henvendelse herom kan ske til Udlændingeservice, Ryesgade 53, 2100 København Ø. E. Information om, at rigtigheden af dine oplysninger kan blive kontrolleret Rigtigheden af de oplysninger, som du har givet i forbindelse med din ansøgning, kan blive kontrolleret af Udlændingeservice. Det kan både ske under selve behandlingen af din ansøgning og senere, når du eventuelt har fået en godkendelse. Hvis du har fået en godkendelse, og Udlændingeservice finder, at du ikke længere opfylder betingelserne for din godkendelse, kan din godkendelse blive inddraget. Din sag kan blive udtaget til kontrol, selv om der ikke er noget konkret, der tyder på, at dine oplysninger er urigtige, eller at du ikke længere opfylder betingelserne for din godkendelse. Kontrollen kan foregå på følgende måder: Opslag i registre, fx Det Centrale Personregister Samkøring af oplysninger i Udlændingeservices registre, fx udlændingeregistret, med oplysninger fra Det Centrale Personregister (CPR), Bygnings- og Boligregistret (BBR) og indkomstregistret (gælder for ansøgninger indgivet efter 1. august 2010) Henvendelse til andre myndigheder, fx kommuner Henvendelse til tredjepart, fx arbejdsgiver eller studiested Personlig henvendelse på bopæl, studie- eller arbejdssted Du kan i forbindelse med kontrollen blive bedt om at indsende yderligere oplysninger. 7. Underskrift arbejdsgiver Jeg bekræfter ved min underskrift at have læst, forstået og accepteret indholdet af pkt. 6A-B samt at have læst og forstået indholdet af pkt. 6C-D. Hvis jeg har sat kryds i pkt. 3B, bekræfter jeg desuden at have læst, forstået og accepteret indholdet af pkt. 3B. Dato og sted Underskrift Har du husket det hele? Hvis ansøgningen om koncernforhåndsgodkendelse i Danmark er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter, kan Udlændingeservice behandle sagen hurtigt. Det er derfor vigtigt, at arbejdsgiver - inden ansøgningen indgives - kontrollerer, at skemaet er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter. Vi anbefaler, at du bruger tjeklisten herunder inden, ansøgningen om koncernforhåndsgodkendelse indgives. Tjekliste Inden ansøgningen indgives, er det vigtigt, at følgende er vedlagt (sæt gerne kryds): Dokumentation for, at ansøgervirksomheden har (koncern)relationer til de udenlandske virksomheder / afdelinger, som er anført under pkt. 5. Hvis virksomheden er omfattet af gældende overenskomst enten via medlemskab af arbejdsgiverforening eller aftale med fagforbund, skal dokumentation herfor vedlægges, medmindre der er tale om medlemskab af en arbejdsgiverorganisation under Dansk Arbejdsgiverforening Det er også vigtigt, at arbejdsgiver (virksomheden) har Side 5 af 6

6 besvaret alle spørgsmålene og har underskrevet og dateret ansøgningen under pkt. 7. Forbeholdt myndighederne Bemærkninger og fremsendelsespåtegninger Der vedlægges: Dokumentation for koncern Dokumentation for, at virksomheden er omfattet af gældende dansk overenskomst Andet Bemærkninger HUSK OGSÅ AT UDFYLDE NAVN OG DATO FOR MODTAGELSE PÅ SIDE 2 Side 6 af 6

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne

Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne OD2/B_da_010414 Hvad kan denne ansøgning bruges til? Denne ansøgning kan bruges til

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning Ansøgningsskema Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning TU2_da_010515 Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om permanent opholdstilladelse

Læs mere

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation Invitation til brug for ansøgning om visum VU2_da_150415_v1.1 1. Information om værten - dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Fornavn Efternavn Bopælsadresse i Danmark Nationalitet

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab Ansøgning om medlemskab 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn Post og by Telefon E-mail 2 Oplysninger om ansættelsessted Ansættelsessted Privat virksomhed Offentlig Selvejende institution Andet Branche

Læs mere

SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Startskema til projektdeltagerne

SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Startskema til projektdeltagerne SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE Startskema til projektdeltagerne Skemaet udfyldes af deltageren Introduktion Dette startskema skal udfyldes af alle deltagere på projekter,

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto OD1 Ansøgning om EUopholdsdokument Application for EUresidence certificate Formålet med dette skema Foto 3,5 * 4,5 cm EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk.

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab 116660_Led_blanket_M6.qxd 09/11/06 12:56 Side 1 Ansøgning om medlemskab Udfyld og send skemaet til os eller ansøg om medlemskab via lederne.dk/blivmedlem 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn og by

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

. Udfyld skemaet med kuglepen...

. Udfyld skemaet med kuglepen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse - udland SU/2014 1 Navn 0 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser c/o navn Institutionskode Retningskode

Læs mere

VEJLEDNINGSHÆFTE FOR SEXARBEJDERE

VEJLEDNINGSHÆFTE FOR SEXARBEJDERE VEJLEDNINGSHÆFTE FOR SEXARBEJDERE VEDRØRENDE KONTROLBESØG OG VIRKSOMHEDSTJEK Dette hæfte er udarbejdet af Sexarbejdernes InteresseOrganisation (SIO) i et samarbejde med et advokatfirma og Gadejuristen.

Læs mere