AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern"

Transkript

1 Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_ Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er del af en international koncern med moder-, søster- eller datterselskaber i udlandet eller har afdelinger (divisioner, filialer eller kontorer) i udlandet. En forhåndsgodkendelse (koncerngodkendelse) af virksomheden betyder, at udenlandske medarbejdere kan søge om koncernopholdstilladelse i Danmark. Når virksomheden er godkendt på forhånd, kan den enkelte udlændings ansøgning behandles hurtigere. Bemærk, at en koncernopholdstilladelse kun kan gives, hvis den udenlandske arbejdstager skal udføre arbejde i Danmark, som har et innovativt, projektmæssigt eller uddannelsesmæssigt formål. Vi henviser til for flere oplysninger om koncernopholdstilladelse. Hvem kan blive forhåndsgodkendt? For at en virksomhed kan blive forhåndsgodkendt som koncern, skal den dokumentere at virksomheden enten er del af en international koncern eller har aktive afdelinger i mindst et andet land end Danmark have minimum 10 ansatte i Danmark være omfattet af en kollektiv overenskomst om lønog arbejdsforhold eller på anden vis kunne dokumentere sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår generelt på virksomheden, og være registreret hos skattemyndighederne som indeholdelsespligtig efter kildeskatteloven. Arbejdsgiveren må desuden ikke være omfattet af en lovlig arbejdskonflikt. Sådan gør du Virksomheden bedes gøre følgende: 1. Udfylde og underskrive dette skema. Følg anvisningerne i skemaet 2. Vedlægge nødvendige dokumenter 3. Indsende skemaet til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Njalsgade 72C, Postboks 2000, 2300 København S Hvilke dokumenter vedlægges ansøgningen? Virksomheden bedes vedlægge følgende dokumenter: Dokumentation for, at virksomheden har (koncern)relationer til de udenlandske enheder, som er anført under pkt. 5. Hvis virksomheden er omfattet af gældende overenskomst enten via medlemskab af arbejdsgiverforening eller aftale med fagforbund, skal dokumentation herfor vedlægges, medmindre der er tale om medlemskab af en arbejdsgiverorganisation under Dansk Arbejdsgiverforening Hvis virksomheden forhåndsgodkendes Når virksomheden har modtaget en skriftlig forhåndsgodkendelse (koncerngodkendelse) fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, kan skema AR1 bruges til at søge om koncernopholdstilladelse til udenlandske medarbejdere fra de enheder i udlandet, som er omfattet af forhåndsgodkendelsen. En udenlandsk medarbejder må først begynde at arbejde, når han/hun har fået sin koncernopholdstilladelse. Hvis en udlænding arbejder uden opholds- og arbejdstilladelse, kan han/hun udvises af landet, ligesom både udlænding og arbejdsgiver kan straffes ifølge udlændingeloven. Hvor længe er forhåndsgodkendelsen gyldig? En forhåndsgodkendelse er gyldig i 3 år med mulighed for forlængelse. Hvis du vil vide mere Du kan få flere oplysninger om reglerne for opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på Hvis du er i tvivl, kan du altid kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering skriftligt, telefonisk eller personligt og få vejledning om reglerne og om, hvordan du udfylder skemaet (se kontaktoplysninger nederst på siden). Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks København S Tlf.:

2 Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_ Oplysninger om ansøgervirksomhed UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Virksomhedens navn Virksomhedens CVR-nr. Virksomhedens adresse (gade og nr.) Postnr. og by Kommune hvor Virksomheden er beliggende 2. Oplysninger om sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Er ansøgervirksomheden omfattet af gældende overenskomst? Ja Nej Hvis ja, gå til pkt. 2.A Hvis nej, gå til pkt. 2.B 2A Hvordan er ansøgervirksomheden omfattet af en gældende overenskomst? (sæt kryds) Medlemskab af en arbejdsgiverorganisation under Dansk Arbejdsgiverforening Ja Nej Medlemskab af en anden arbejdsgiverorganisation Ja Nej Hvis ja, oplys hvilke(n) arbejdsgiverforening(er). Dokumentation for medlemskab vedlægges Ansøgervirksomheden har tiltrådt gældende overenskomst med fagforening Ja Nej Hvis ja, oplys hvilke(n) fagforening(er). Dokumentation i form af kopi af tiltrædelsesaftaler vedlægges Hvilke arbejdsfunktioner er dækket af de(n) overenskomst(er), som ansøgervirksomheden er omfattet af? > gå til pkt. 3 2B Hvis ansøgervirksomheden ikke er omfattet af gældende overenskomst, kan arbejdsgiver ved at sætte kryds herunder erklære at ansættelser generelt sker i henhold til sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår. Jeg (arbejdsgiver) erklærer, at ansættelser i virksomheden sker i henhold til sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår Side 2 af 6

3 3. Oplysninger om antal ansatte i ansøgervirksomheden En forhåndsgodkendelse af koncernen forudsætter, at den danske virksomhed/del af koncernen har minimum 10 fuldtidsansatte. Hvor mange fuldtidsansatte beskæftiger ansøgervirksomheden? 4. Erklæring vedrørende lovlig arbejdskonflikt En forhåndsgodkendelse af koncernen forudsætter, at den danske virksomhed ikke er omfattet af en lovlig arbejdskonflikt. Arbejdsgiver bedes nedenfor erklære, at virksomheden ikke er omfattet af en lovlig arbejdskonflikt, og at arbejdsgiver vil underrette Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, hvis virksomheden på et senere tidspunkt bliver omfattet af en lovlig arbejdskonflikt. Jeg (arbejdsgiver) erklærer, at virksomheden ikke er omfattet af en lovlig arbejdskonflikt Jeg (arbejdsgiver) erklærer, at såfremt virksomheden på et senere tidspunkt bliver omfattet af en lovlig arbejdskonflikt, vil jeg underrette Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 5. Oplysninger om de udenlandske virksomheder/ afdelinger, som ønskes omfattet af forhåndsgodkendelse af koncern UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Nedenfor bedes ansøgervirksomheden oplyse, hvilke udenlandske enheder (moder-, søster-, datterselskaber, divisioner, filialer eller kontorer) man potentielt periodevis vil få udenlandske medarbejdere fra. De oplyste virksomheder/afdelinger vil blive omfattet af en evt. forhåndsgodkendelse. Virksomhed / afdeling A Virksomhedens / afdelingens navn Koncernrelation (moder-, søster-, datterselskab m.v.) Branche Virksomhedens / afdelingens nationale reg.-nr. Adresse (gade og nr.) Postnr., by og land Strategisk fællesskab mellem ansøgervirksomhed og Virksomhed / afdeling A. Beskriv sammenhæng mellem brancher, fælles produktudvikling, projekter m.v. på de to enheder Side 3 af 6

4 Virksomhed / afdeling B Virksomhedens / afdelingens navn Koncernrelation (moder-, søster-, datterselskab m.v.) Branche Virksomhedens / afdelingens nationale reg.-nr. Adresse (gade og nr.) Postnr., by og land Strategisk fællesskab mellem ansøgervirksomhed og Virksomhed / afdeling B. Beskriv sammenhæng mellem brancher, fælles produktudvikling, projekter m.v. på de to enheder Virksomhed / afdeling C Virksomhedens / afdelingens navn Koncernrelation (moder-, søster-, datterselskab m.v.) Branche Virksomhedens / afdelingens nationale reg.-nr. Adresse (gade og nr.) Postnr., by og land Strategisk fællesskab mellem ansøgervirksomhed og Virksomhed / afdeling C. Beskriv sammenhæng mellem brancher, fælles produktudvikling, projekter m.v. på de to enheder Side 4 af 6

5 6. Erklæringer og information A. Erklæring på tro og love om, at de oplysninger, jeg har givet, er korrekte Jeg erklærer på tro og love, at jeg har givet sande oplysninger i dette ansøgningsskema. Hvis det senere viser sig, at oplysningerne ikke var sande, kan det have følgende konsekvenser: Jeg kan blive straffet med bøde eller fængsel i op til 2 år Jeg kan blive dømt til at erstatte de udgifter, som den danske stat har haft på grund af de falske oplysninger B. Erklæring om samtykke til, at myndighederne skaffer de nødvendige oplysninger Jeg giver samtykke til, at de danske udlændingemyndigheder kan videregive og indhente oplysninger om virksomhedens forhold, hvis det er nødvendigt for at kunne behandle denne ansøgning. Det gælder fx oplysninger om: Overenskomstforhold herunder evt. medlemskab af arbejdsgiverorganisation Koncernrelationer Antal ansatte De dokumenter, som jeg har vedlagt min ansøgning, herunder oplysninger om dokumenternes ægthed C. Information om, at arbejdstager og arbejdsgiver kan straffes, hvis arbejdstageren arbejder uden fornøden tilladelse Hvis en udenlandsk arbejdstager arbejder ulovligt her i landet, kan arbejdstageren straffes med bøde eller fængsel i op til 1 år, og arbejdsgiveren, der beskæftiger arbejdstageren, kan straffes med bøde eller fængsel i op til 2 år D. Information om, at de danske myndigheder har registreret oplysninger om dig og dine forhold Virksomheden har ret til at få indsigt i de oplysninger, der registreres den. Henvendelse herom kan ske til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Njalsgade 72C, Postboks 2000, 2300 København S. E. Information om, at rigtigheden af dine oplysninger kan blive kontrolleret Rigtigheden af de oplysninger, som du har givet i forbindelse med din ansøgning, kan blive kontrolleret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Det kan både ske under selve behandlingen af din ansøgning og senere, når du eventuelt har fået en godkendelse. Hvis du har fået en godkendelse, og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering finder, at du ikke længere opfylder betingelserne for din godkendelse, kan din godkendelse blive inddraget. Din sag kan blive udtaget til kontrol, selv om der ikke er noget konkret, der tyder på, at dine oplysninger er urigtige, eller at du ikke længere opfylder betingelserne for din godkendelse. Kontrollen kan foregå på følgende måder: Opslag i registre, fx Det Centrale Personregister Samkøring af oplysninger i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Udlændingestyrelsens registre, fx udlændingeregistret, med oplysninger fra Det Centrale Personregister (CPR), Bygnings- og Boligregistret (BBR) og indkomstregistret Henvendelse til andre myndigheder, fx kommuner Henvendelse til tredjepart, fx arbejdsgiver eller studiested Personlig henvendelse på bopæl, studie- eller arbejdssted Du kan i forbindelse med kontrollen blive bedt om at indsende yderligere oplysninger. 7. Underskrift arbejdsgiver Jeg bekræfter ved min underskrift at have læst, forstået og accepteret indholdet af pkt. 6A-B samt at have læst og forstået indholdet af pkt. 6C-D. Dato og sted Underskrift Side 5 af 6

6 Har du husket det hele? Hvis ansøgningen om forhåndsgodkendelse af koncern er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter, kan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering behandle sagen hurtigt. Det er derfor vigtigt, at arbejdsgiver - inden ansøgningen indgives - kontrollerer, at skemaet er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter. Vi anbefaler, at du bruger tjeklisten herunder, inden ansøgningen om forhåndsgodkendelse indgives. Tjekliste Inden ansøgningen indgives, er det vigtigt, at følgende er vedlagt (sæt gerne kryds): Dokumentation for, at ansøgervirksomheden har (koncern)relationer til de udenlandske virksomheder / afdelinger, som er anført under pkt. 5. Hvis virksomheden er omfattet af gældende overenskomst enten via medlemskab af arbejdsgiverforening eller aftale med fagforbund, skal dokumentation herfor vedlægges, medmindre der er tale om medlemskab af en arbejdsgiverorganisation under Dansk Arbejdsgiverforening Det er også vigtigt, at arbejdsgiver (virksomheden) har besvaret alle spørgsmålene og har underskrevet og dateret ansøgningen under pkt. 7. Forbeholdt myndighederne Bemærkninger og fremsendelsespåtegninger Der vedlægges: Dokumentation for koncern Dokumentation for, at virksomheden er omfattet af gældende dansk overenskomst Andet Bemærkninger HUSK OGSÅ AT UDFYLDE NAVN OG DATO FOR MODTAGELSE PÅ SIDE 2 Side 6 af 6

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne

Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne OD2/B_da_010414 Hvad kan denne ansøgning bruges til? Denne ansøgning kan bruges til

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation Invitation til brug for ansøgning om visum VU2_da_150415_v1.1 1. Information om værten - dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Fornavn Efternavn Bopælsadresse i Danmark Nationalitet

Læs mere

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning Ansøgningsskema Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning TU2_da_010515 Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om permanent opholdstilladelse

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

VEJLEDNINGSHÆFTE FOR SEXARBEJDERE

VEJLEDNINGSHÆFTE FOR SEXARBEJDERE VEJLEDNINGSHÆFTE FOR SEXARBEJDERE VEDRØRENDE KONTROLBESØG OG VIRKSOMHEDSTJEK Dette hæfte er udarbejdet af Sexarbejdernes InteresseOrganisation (SIO) i et samarbejde med et advokatfirma og Gadejuristen.

Læs mere

Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012

Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012 Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012 Ansøgningsfrist 1. maj/1. november 2012 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab Ansøgning om medlemskab 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn Post og by Telefon E-mail 2 Oplysninger om ansættelsessted Ansættelsessted Privat virksomhed Offentlig Selvejende institution Andet Branche

Læs mere

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto OD1 Ansøgning om EUopholdsdokument Application for EUresidence certificate Formålet med dette skema Foto 3,5 * 4,5 cm EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk.

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere i henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab 116660_Led_blanket_M6.qxd 09/11/06 12:56 Side 1 Ansøgning om medlemskab Udfyld og send skemaet til os eller ansøg om medlemskab via lederne.dk/blivmedlem 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn og by

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere