Tungelundskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tungelundskolen. Projektkatalog. Answers for energy"

Transkript

1 Tungelundskolen Projektkatalog Answers for energy

2 Indholdsfortegnelse 1 Forord Forudsætninger Eksisterende forhold Bygninger Klimaskærm Brugsvandsinstallationer Varmeinstallationer Ventilationsinstallationer El-installationer inklusiv belysning Køleanlæg Bygningsautomatik Alternativ energi Indeklima Forslag til tiltag Beskrivelse af tiltag Klimaskærm Brugsvandsinstallationer Varmeinstallationer Ventilationsinstallationer El-installationer inklusiv belysning Køleanlæg Bygningsautomatik Alternativ energi Alternative forslag Summering

3 1 Forord Favrskov Kommune har udbudt et ESCO-projekt på deres folkeskoler. I forbindelse med tilbudsfasen energiscreenes tre skoler og der opstilles forslag til energirenovering. Nærværende rapport beskriver de forslåede tiltag på Tungelundskolen. 1.1 Forudsætninger Favrskov Kommune har givet oplysninger om arealer og energiforbrug mv., disse oplysninger ligger til grund for nedenstående analyse, beregninger og energibesparende forslag, medmindre andet er angivet i de enkelte tiltag. Alle investeringerne angivet i projektkataloget er anlægsinvesteringer. Følgende energipriser er benyttet til beregningerne. Alle priserne er eksklusiv moms. Medie Pris El 1650 kr./mwh Fjernvarme 415 kr./mwh Vand 43,6 kr./m 3 Bygningerne blev inspiceret torsdag den 17. januar og mandag den 1. juli Figur 1: Luftfoto af skolen 3

4 2 Eksisterende forhold 4

5 2.1 Bygninger Følgende bygninger er med i projektet. Bygning Adresse Bygning uden loft og kælder Bygningsareal Tungelundskolen Skolegade Klimaskærm Bygningerne er en blanding af bygninger med murstensfacader og lette facader. Der var ingen tydelige tegn på, at de gamle murstensbygninger var hulmursisoleret. Det ser ud til, at lofterne er blevet efterisoleret for en del år siden med ca. 100 mm isolering. De nyere murstensbygninger forventes at være isoleret. Bygningerne med lette facader er formodentligt isoleret med ca mm isolering. Baseret på byggeår er der regnet med mm isolering på loftet. Der er enkelte steder udskiftet partier f.eks. i den lange gang på skolen. Der er generelt mange forskellige facadeopbygninger på skolen. De fleste ruder i bygningerne er ældre termoruder. Der er enkelte steder udskiftet til energiruder. Figur 2: Let facadekonstruktion Figur 3: Gamle skolebygning og nyere biblioteksbygning Brugsvandsinstallationer Der er en del mindre varmtvandsbeholdere i de forskellige bygninger. 5

6 De fleste af cirkulationspumperne til det varme brugsvand er af ældre dato, og burde udskiftes af både energimæssige og vedligeholdelses årsager. Figur 4: Varmtvandsinstallation Toiletterne er primært toskylstoiletter. Blandingsbatterierne på håndvaskene på toiletterne er hovedsaligt togrebsblander Varmeinstallationer Bygningerne er opvarmet via fjernvarme. Fjernvarmen kommer ind i den gamle skolebygning i kældrene under omklædningsrummene, og fordeles herfra til de andre bygninger. Bygningerne er opvarmet med radiatorer. Der er ikke nogen overordnet styring af varmen. Styringen er decentrale Danfoss ECL er. Radiatorerne har manuelle radiatortermostater. 6

7 Figur 5: Manuelle termostatsventiler Figur 6: Varmestyring Varmesystemet er opbygget med shuntgrupper til radiatorerne i de enkelte bygninger. Der er en del ældre pumper og motorventiler i systemet. Figur 7: Ældre pumpe og ventil i varmecental Figur 8: Uisoleret rør i teknikrum Generelt ser varmerørene ud til at være rimeligt isoleret, men på ældre pumper og ventiler mv. mangler der dog generelt isolering. Ligeledes mangler der isolering, hvor der har været udskiftning af komponenter Ventilationsinstallationer Der er en del ventilationsanlæg på skolen. I bygningerne med de lette facade er der for nyligt udskiftet ventilationsanlæg fra små decentrale anlæg til et overordnet anlæg. Anlægget er placeret på taget. 7

8 Den gamle skolebygning er ventileret af tre ventilationsanlæg; et Exhausto VEX anlæg samt to stk. PM luft (Gold). De to PM luft anlæg har ingen varmeflader, men er udelukkende opvarmet med vekslerne. Derudover er der et opvarmningsanlæg til gymnastiksalen. På taget er der placeret to stk. nyere Swegon Gold anlæg, der betjener administrationen og de centrale dele af skolebygningerne. Derudover er der en del mindre Airmaster anlæg, samt et par mindre Exhausto VEX 150 anlæg. Figur 9:Ventilationsanlæg til den centrale del af skolen Figur 10: Nyt ventilationsanlæg El-installationer inklusiv belysning Der er en stor blanding af belysningsarmaturer og kilder både i de enkelte bygninger og i de forskellige bygninger. Den mest almindelige belysningskilde er T8-lystofrør, sparepærer og kompaktlysstofrør. Dog er belysningen i SFO en T5-lysstofrør. Nødbelysningen er en blanding af forskellige skilte, dog har alle lysstofrør som belysningskilde. Figur 11: Belysning i bibliotek Figur 12: Tændt udelys midt på dagen 8

9 Der er en del mindre køleskabe placeret i diverse lokaler rundt omkring i bygningerne Køleanlæg Der er ingen køleanlæg på skolen Bygningsautomatik Der er ingen overordnet CTS-anlæg på skolen. Alle anlæg kører på stand-alone automatik. Et par af ventilationsanlæggene kan styres fra den tekniske serviceleders kontor via håndterminaler. Andre betjeningsenheder er placeret decentralt. Figur 13: Betjeningspaneler på serviceleders kontor Alternativ energi Der er ingen alternativ energi på skolen. 2.2 Indeklima Der blev registret en del utætte døre og vinduer, som kan give anledning til trækgener. Der var meget forskellige temperaturer på skolen. Under inspektionen har det ikke været muligt, at foretage målinger af PCB, asbest eller radon, men grundet nogle af bygningernes alder kan det ikke udelukkes at dette kan forekomme. 9

10 3 Forslag til tiltag 10

11 3.1 Beskrivelse af tiltag I det følgende kapitel er de foreslåede tiltag beskrevet, samt de forventede konsekvenser som tiltagene vil have på bygningerne og indeklimaet. De årlige besparelser i tabellerne er for det første år Klimaskærm Lofterne på de lette bygninger og i den gamle skolebygning efterisoleres med 200 mm granulat. Hvis der er gangbroer reetableres disse. Det forventes, at det er muligt at fjerne et par tagplader og efterisolere udefra. De facader og vinduer, der ikke allerede er udskiftet i de lette bygninger renoveres, således at facaderne efterisoleres udvendigt. Der afsluttes med eternitplade og vinduerne udskiftes til nye energiruder. Der renoveres i alt 65 facadepartier. Dette vil også have en positiv effekt på indeklimaet, da trækgener reduceres markant. Facaderne i den gamle skolebygning og gymnastiksalene hulmursisoleres. Isoleringen blæses ind. Det er forventet, at der er et hulrum på ca. 80 mm. Betongavlene i de lette bygninger efterisoleres udvendigt med 150 mm facadeisolering. Der afsluttes med facadepuds i valgfri farve. De østvendte vinduer i gymnastiksalen er i dag afblændet med papstykker. Disse vinduer lukkes med facadeplader og isoleres med 200 mm isolering. Brystningerne på de vestvendte vinduer isoleres også med 200 mm isolering. Der udskiftes ca. 100 vinduer på skolen, svarende til ca. 250 m 2. Dette er primært ruder i den gamle bygning og i gymnastiksalen. [MWh el m 3 ] Isolering af lofter Varme: 66, Renovering af facaderne i de lette bygninger Hulmursisolering i gamle skolebygning og i gymnastiksalen Efterisolering af betongavle Blænding og efterisolering af vinduer og brystninger i gymnastiksalen Varme: 60, Varme: 85, Varme: 5, Varme: 4, Udskiftning af vinduer Varme: 23, Årlig besparelse [kr.] 11

12 3.1.2 Brugsvandsinstallationer Der udskiftes togrebsblandere på 32 toiletter til Gustavberg Nautica armaturer. Disse indstilles til en maks. temperatur på 35 ºC. Der udskiftes to stk. cirkulationspumper til det varme brugsvand. Der udskiftes til energirigtige kvalitetspumper, som f.eks. Grundfos eller Wilo. Besparelsen og investeringen ligger under pkt Varmeinstallation. Installation af nye håndvaskearmaturer [MWh el m 3 ] Varme: 5,18 Vand: 150,20 [kr.] Varmeinstallationer Ældre og nedslidte motorventiler udskiftes til nye hurtigt reagerende SMG motorventiler. Dette gælder for både varmesystem, ventilation og varmt brugsvand. Derudover indreguleres varmesystemet, så det sikres at der er de rigtige vandmængder til rådighed alle steder i varmesystemet. Denne besparelse og investering ligger under pkt Bygningsautomatik. Der udskiftes fire stk. pumper i varmesystemet. Der udskiftes til energirigtige kvalitetspumper, som f.eks. Grundfos eller Wilo. Derudover sikres det, at alle pumperne slukker, når der ikke er behov. De steder der mangler teknisk isolering efterisoleres så isoleringen lever op til gældende standard. Det gælder både for rør, ventiler og pumper mv. på varmesystemet, ventilationsanlægget og det varme brugsvand. [MWh el m 3 ] Udskiftning af ni pumper El: 13, Teknisk isolering Varme: 21, [kr.] Ventilationsinstallationer Indblæsningsanlægget, der betjener gymnastiksalen, udskiftes til nyt. Det sikres, at recirkuleringsspjældet fungerer korrekt. Der installeres PIR-sensor til styring af de to ventilationsanlæg placeret i henholdsvis lokale S160 og S165 VEX 150. Efterløbstiden sættes til 10 min. Der installeres PIR-sensor med aktiv tændkontakt til styring af spånudsuget i sløjdlokalet. Efterløbstiden sættes til 20 min. 12

13 Der udskiftes tre stk. pumper til varmefladerne på ventilationsanlæggene. Der udskiftes til energirigtige kvalitetspumper, som f.eks. Grundfos eller Wilo. Besparelsen og investeringen ligger under pkt Varmeinstallation. Der installeres PIR-sensor på Airmasterne i den nye SFO-bygning. Efterløbstiden sættes til 20 min. I klasselokalerne i hovedfløjen er der ventilationsanlæggene ikke kører så meget som de burde pga. manglende varmeflader. Der indbygges varmeflade i anlæggene således at de også kan køre i vinterhalvåret. Udskiftning af indblæsningsanlæg til gymnastik Installation af PIR på VEX 150 anlæg Installation af PIR på spånudsug Installation af PIR på Airmaster anlæg i SFO Indbygning af varmeflade i to anlæg, samt tænd for anlæggene [MWh el m 3 ] El: 3, Varme: 0,64 El: 0,48 Varme: 5,36 El: 0,78 Varme: 1,31 El: 0,67 Varme: -1,79 El: -2,19 [kr.] El-installationer inklusiv belysning Der udskiftes en del belysningsarmaturer og belysningskilder. Der udskiftes generelt til T5-lysstofrør eller LED. Om der udskiftes armaturer eller lyskilder afhænger hovedsageligt af de eksisterende armaturers kvalitet, og hvordan belysnings-niveauet er i lokalerne. Det sikres, at belysningsniveauet efter udskiftningerne overholder kravene i DS700 eller som minimum giver den samme belysnings-styrke, som den eksisterende belysning. Pga. korte driftstider er det ofte ikke rentabelt at udskifte T8-armaturer, derfor udskiftes rørene til retrofit T5-rør med indbygget reflektor. Der skelnes mellem armaturer med elektronisk spole eller glimtænder. I de armaturer med glimtænder udskiftes denne og i armaturer med elektroniske spoler opbygges armaturerne og CE-mærkes. Der udskiftes 459 stk. sparepærer og halogenpærer til LED pærer. Der retrofittes 633 stk. T8-rør til T5-rør og der udskiftes 41 stk. T5-rør til energysaver T5-rør. Der optimeres på driftstiderne på eksisterende PIR-sensor på belysningen og derudover installeres der 14 nye PIR-sensorer. Der udskiftes 40 stk. nødbelysningsskilte til LED skilte. 13

14 Der udskiftes 15 køleskabe i bygningerne. Der udskiftes til minimum A + køleskabe. Det bestræbes, at finde køleskabe i samme størrelse som de eksisterende. Der installeres nøgleafbrydere på smartboard i klasselokalerne således, at lærere skal benytte nøgle for at benytte smartboard. På denne måde sikres, at de ikke står tændt udenfor brugstiden. Udskiftning og optimering af belysning Udskiftning af nødbelysning Udskiftning af køleskabe Installation af nøgleafbryder på smartboards [MWh el m 3 ] El: 28, El: 2, El: 3, El: 0, Årlig besparelse [kr.] Køleanlæg Ingen tiltag Bygningsautomatik Der installeres et stk. CTS-anlæg til styring af større ventilationsanlæg og varmegrupper. CTS-anlægget er et Siemens DESIGO. I forbindelse med installeringen optimeres der på varme og ventilationsanlæg i bygningerne. Ældre og nedslidte motorventiler udskiftes til nye hurtigt reagerende SMG motorventiler. Dette gælder for både varmesystem, ventilation og varmt brugsvand. Derudover indreguleres varmesystemet så det sikres, at der er de rigtige vandmængder til rådighed alle steder i varmesystemet. Installation af CTS-anlæg [MWh el m 3 ] Varme: 118,31 El: 6,17 Årlig besparelse [kr.] Alternativ energi Solcellerne er ikke længere en del af ESCO-projektet, pga. af lovændringerne på området. 3.2 Alternative forslag Ingen alternative forslag. 14

15 4 Summering Summeringen er uden tiltagene i kapitlet øvrige forslag Årlig besparelse Varme: 395 MWh El: 59 MWh Vand: 150 m 3 Økonomisk årlig besparelse kr. Simpel tilbagebetalingstid 20,8 år Anlægsinvestering kr. CO 2 reduktion 135,9 ton 15

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Steen Billes Torv Kollegiet Steen Billes Torv 3 8200 Aarhus N Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. oktober 2013 Til den

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Tandlægekollegiet Fuglesangs Alle 28 8210 Aarhus V Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2013 Til den 24. september

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Lollandsvej 35 2000 Frederiksberg Bygningens energimærke: Gyldig fra 25. august 2014 Til den 25. august 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.1 MWh Fjernvarme, 142 kwh el. 1.6 MWh Fjernvarme, 362 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.1 MWh Fjernvarme, 142 kwh el. 1.6 MWh Fjernvarme, 362 kwh el SIDE 1 AF 16 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Plantagevej 11 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-109088 Energikonsulent: Michael Ørsøe Barup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skjoldhøjkollegiet - Bloktype A (11-24) Spobjergvej 5 8220 Brabrand Bygningernes energimærke: Gyldig fra 28. januar 2014

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Trekanten 17 6500 Vojens Bygningernes energimærke: Gyldig fra 15. januar 2014 Til den 15. januar 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Haunstrupgård Afd. 2. Næstvedgade 35 2100 København Ø Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. januar 2013 Til den 24. januar

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Blok 49, 51 og 53 Snogebæksvej 23 8210 Aarhus V Bygningernes energimærke: Gyldig fra 13. november 2013 Til den 13. november

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skjoldhøjkollegiet - Bloktype B Spobjergvej 5 8220 Brabrand Bygningernes energimærke: Gyldig fra 28. januar 2014 Til den

Læs mere

Galten Børnehave 8464 Galten Galten. Energiscreening. Reference nr. 026. Energispareprojekt (ESCO) Fase 1. 21. juni 2011

Galten Børnehave 8464 Galten Galten. Energiscreening. Reference nr. 026. Energispareprojekt (ESCO) Fase 1. 21. juni 2011 Energiscreening Reference nr. 026 Galten Børnehave 8464 Galten Galten Energiscreening Energispareprojekt (ESCO) Fase 1 21. juni 2011 Energiscreeningen er udført af: Dansk Energi Management A/S Sebastian

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Munkegadekollegiet Gammel Munkegade 21A 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. oktober 2013 Til den 21. oktober

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,51 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,51 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 17 Adresse: Sletterhagevej 23 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-443404-001 Energikonsulent: Lars Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fredensgade Kollegiet Fredensgade 14 8000 Aarhus C ernes energimærke: Gyldig fra 21. oktober 2013 Til den 21. oktober 2023.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hovedbygning: Udskiftning af toiletter 96 m³ vand 6321 kr. 26580 kr. 4.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hovedbygning: Udskiftning af toiletter 96 m³ vand 6321 kr. 26580 kr. 4. SIDE 1 AF 13 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langetoften 25 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009513 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Ladegårdskollegiet Skejbyparken 360 8200 Aarhus N Bygningernes energimærke: Gyldig fra 5. december 2013 Til den 5. december

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport AB Sønderport Amager Boulevard 129 2300 København S ens energimærke: Gyldig fra 21. november 2013 Til den 21. november 2020.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1342 m³ Naturgas, 74 kwh el. -3391 m³ Naturgas, 74373 kwh el. 766 m³ Naturgas, 37 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1342 m³ Naturgas, 74 kwh el. -3391 m³ Naturgas, 74373 kwh el. 766 m³ Naturgas, 37 kwh el SIDE 1 AF 19 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogøvej 11 Postnr./by: 4060 Kirke Såby BBR-nr.: 350-005897 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 33 Adresse: Lyseng Alle 1 Postnr./by: 8270 Højbjerg BBR-nr.: 751-289596-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5.3 MWh. Fjernvarme, 2958 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5.3 MWh. Fjernvarme, 2958 kwh el SIDE 1 AF 15 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bakkegårdsvej 8 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107524 Energikonsulent: Michael Ørsøe Barup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nørreport Kollegiet Nørreport 24 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. oktober 2013 Til den 21. oktober 2023.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Camilla Nielsens Vej 2 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Camilla Nielsens Vej 2 Postnr./by: SIDE 1 AF 17 Adresse: Camilla Nielsens Vej 2 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-016697-001 Energikonsulent: Jørgen Lindberg Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skejbygård Kollegiet Skejby Vænge 1 8200 Aarhus N Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. november 2013 Til den 27. november

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4 MWh Fjernvarme, 415 kwh el. 6.3 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4 MWh Fjernvarme, 415 kwh el. 6.3 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lyngbyvej 105 Postnr./by: 8570 Trustrup BBR-nr.: 707-040823 Energikonsulent: Mette Maren Maltha Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix

Læs mere

Energimærke. Adresse: Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Postnr./by: SIDE 1 AF 22 Adresse: Postnr./by: J.M.Thieles Vej 7A 1961 Frederiksberg C BBR-nr.: 147-120230-001 Energikonsulent: Anders Bojsen-Møller Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Sofievej 40-246 Sofievej 40 9000 Aalborg ens energimærke: Gyldig fra 27. oktober 2014 Til den 27. oktober 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 529 m3 Fjernvarme, 972 kwh el. 103 m³ Fjernvarme, 270 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 529 m3 Fjernvarme, 972 kwh el. 103 m³ Fjernvarme, 270 kwh el SIDE 1 AF 19 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gillestedvej 7 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-133282 Energikonsulent: Christian Schmidt Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6,00 m³ koldt brugsvand. -1 kwh el 260 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6,00 m³ koldt brugsvand. -1 kwh el 260 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Skejbygårdsvej 48 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-814585-001 Energikonsulent: Tina Jeppesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skt.Pauls Kirkeplads 9B 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 30. september 2013 Til den 30. september 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Grønnegade 21 6950 Ringkøbing Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. juli 2014 Til den 4. juli 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere