Haldum-Hinnerup Skolen. Projektkatalog. Answers for energy

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Haldum-Hinnerup Skolen. Projektkatalog. Answers for energy"

Transkript

1 Haldum-Hinnerup Skolen Projektkatalog Answers for energy

2 Indholdsfortegnelse 1 Forord Forudsætninger Eksisterende forhold Klimaskærm Brugsvandsinstallationer Varmeinstallationer Ventilationsinstallationer El-installationer inklusiv belysning Køleanlæg Bygningsautomatik Alternativ energi Indeklima Forslag til tiltag Beskrivelse af tiltag Klimaskærm Brugsvandsinstallationer Varmeinstallationer Ventilationsinstallationer El-installationer inklusiv belysning Køleanlæg Bygningsautomatik Alternativ energi Alternative forslag Summering

3 1 Forord Favrskov Kommune har udbudt et ESCO-projekt på deres folkeskoler. I forbindelse med tilbudsfasen energiscreenes tre skoler og der opstilles forslag til energirenovering. Nærværende rapport beskriver de forslåede tiltag i på Haldum-Hinnerup Skolen. 1.1 Forudsætninger Favrskov Kommune har givet oplysninger om arealer og energiforbrug mv. disse oplysninger ligger til grund for nedenstående analyse, beregninger og energibesparende forslag, medmindre andet er angivet i de enkelte tiltag. Alle investeringerne angivet i projektkataloget er anlægsinvesteringer. Følgende energipriser er benyttet til beregningerne. Alle priserne er eksklusiv moms. Medie Pris El 1650 kr./mwh Fjernvarme 320 kr./mwh Vand 43,6 kr./m 3 Bygningerne blev inspiceret onsdag den 16. januar og fredag d. 5. juli Figur 1: Luftfoto af skolen 3

4 2 Eksisterende forhold 4

5 Følgende arealer er oplyst af kommunen og indeholdt i projektet. Bygning Adresse Bygning uden Bygningsareal Garage og Kælder loft og kælder udhuse Haldum-Hinnerup Skolen Svinget Klimaskærm De fleste af bygningerne er murstensbygninger, dog er klynge B opført i betonelementer. I følge de udleverede tegninger er klyngerne A og C isoleret i hulrummet mellem murstenene. Der er ikke tegn på, at hovedbygningen er hulmursisoleret. En stor del af ruderne i klynge A og C er udskiftet til energiruder, men der er stadig en del ældre ruder i bygningerne. Vinduerne i hovedbygningen er udskiftet, formodentligt i 90 erne. Figur 2: Facade hovedbygningen Figur 3: Facade klynge B Bygningerne kan betegnes som en tung konstruktion Brugsvandsinstallationer Alle bygningerne har hver deres varmtvandsproduktion, de fleste gennemløbsvekslere, dog har klynge B og Tandlægen varmtvandsbeholdere, begge dele benytter fjernvarme som varmemedie. Cirkulationspumperne til det varme brugsvand er en blanding af nye og ældre. 5

6 Figur 4: Varmtvandsproduktion klynge A Figur 5: Varmtvandsproduktion hos tandlægen Toiletterne er en blanding af et- og toskylstoiletter. Dog er der primært etskylstoiletter. Blandingsbatterierne på håndvaskene på toiletterne er hovedsageligt togrebsblander. Figur 6: Togrebsblander i hovedbygningen Figur 7: Toilet i hovedbygningen Varmeinstallationer Bygningerne er opvarmet via fjernvarme. Fjernvarmen kommer ind i hovedbygningen og fordeles herfra til de andre bygninger. Idrætshallen, som ikke er indeholdt i ESCO-projektet, er også koblet på fjernvarmen. Bygningerne er opvarmet med radiatorer. Der er monteret rumfølere i mange af klasselokalerne og motorventiler på radiatorerne. Dog er der stadig radiatorer, der har manuelle radiatortermostater monteret. 6

7 Figur 8: Motorventil på radiator, med ufærdig installation Figur 9: Rumføler Varmesystemet er opbygget med shuntgrupper til radiatorerne i de enkelte bygninger. Det ser ud til at der har været en større udskiftning af pumperne i varmesystemet. Der er dog stadig enkelte ældre pumper, f.eks. i klynge B. Motorventilerne er af forskellig alder, type og fabrikat. Figur 10: En blanding af pumper og ventiler hos tandlægen Figur 11: Varmeinstallation i klynge B, inkl. ældre pumpe Generelt ser det ud til at varmerørene er rimeligt isoleret, men på ældre pumper og ventiler mv. mangler der dog generelt isolering Ventilationsinstallationer Alle bygningerne har deres egne ventilationsinstallationer, de fleste bygninger har balanceret ventilation, dog har klynge B udelukkende udsugningsventilatorer placeret på taget. De fleste ventilationsanlæg er originale, dog er der skiftet tre anlæg i klynge C. Anlæggene har forskellige former for varmegenvinding, de nye anlæg i Klynge C og Musikhuset har roterende vekslere, det samme gælder for anlægget til lærerværelset og Tandlægen. Anlægget til hjemkundskabslokalet har modstrømsveksler og gymnastiksalen recirkulering, resten har krydsvekslere. 7

8 Anlægget til lærerværelset og udsugningsanlæggene til omklædningsrummene var stoppet på CTS-anlægget. Det gamle ventilationsanlæg i klynge A og C kørte kun meget få timer i døgnet. Dette kan medføre indeklimaproblemer. Energiforbruget for disse anlæg er estimeret på baggrund af udbudsmaterialet, således at anlæggene kører som opgivet i udbudsmaterialet. Figur 12: Ventilationsanlæg hos tandlægen Figur 13: Ventilationsanlæg i gymnastikhallen Toiletterne i klyngerne får ventilation via kanalventilatorer, der er placeret sammen med ventilationsanlæggene. Der er ingen styring på disse. De nye ventilationsanlæg i klynge C har CO 2 styring El-installationer inklusiv belysning Der er en stor blanding af belysningsarmaturer og lyskilder i de forskellige bygninger. Den mest almindelige belysningskilde er T8-lystofrør, sparepærer og kompaktlysstofrør. Dog er en stor del af belysningen i klynge B udskiftet til T5- lysstofrør. Nødbelysningen er en blanding af forskellige skilte, dog har alle lysstofrør som belysningskilde. Udebelysningen er en blanding af standere og vægmonteret lamper. Standerne har natrium pærer og væglamperne sparepærer. 8

9 Figur 14: Klasselokale klynge A Figur 15: Klasselokale klynge B Figur 16: Terrænbelysning Figur 17: Nødbelysning i klynge C Der er en del mindre køleskabe placeret i diverse lokaler rundt om i bygningerne. Hjemkundskabslokalet var under ombygning ved inspektionen, så det var ikke muligt at registrere de forskellige hvidevarer, og derved finde besparelse ved udskiftning. I depotrummet er der placeret ladekabinetter til bærbare computere Køleanlæg Der er ingen køleanlæg på skolen Bygningsautomatik Det overordnede CTS-anlæg på skolen er et nyere Jansson El-anlæg. Alle primære ventilationsanlæg, med undtagelse af anlægget til Musikhuset, er koblet på CTS-anlægget. Udsugningsanlæggene i klynge B, på toiletterne og i fysiklokalet er ikke koblet på anlægget. Ventilationsanlægget til Musikhuset kører på stand-alone automatik. Udsugningsanlæggene i klynge B styres via regulatorer i de enkelte klasselokaler. 9

10 Der er koblet relativ mange rumfølere på anlægget. Figur 18: Regulator til udsug i klynge B Alternativ energi Der er monteret et mindre solcelleanlæg på skolen. 2.2 Indeklima Der blev registret en del utætte døre og vinduer, som kan give anledning til trækgener. Der mangler ventilation i stort set alle klasselokaler, primært fordi anlæggene er stoppet i skoletiden. Det samme er gældende på lærerværelset. Der var generelt relative høje temperaturer i bygningerne. Under inspektionen var det ikke muligt at foretage målinger af PCB, asbest eller radon, men grundet nogle af bygningernes alder kan det ikke udelukkes at dette kan forekomme. 10

11 3 Forslag til tiltag 11

12 3.1 Beskrivelse af tiltag I det følgende kapitel er de foreslåede tiltag beskrevet, samt de forventede konsekvenser tiltagene vil have på bygningerne og indeklimaet. De årlige besparelser i tabellerne er for det første år Klimaskærm Facaderne i hovedbygningen og gymnastiksalen hulmursisoleres. Isoleringen blæses ind. Det er forventet, at der er et hulrum på ca. 80 mm. Facaderne i klynge B efterisoleres udvendigt med 150 mm facadeisolering. Der afsluttes med facadepuds i valgfri farve. Vinduerne flyttes ikke ud, men der sikres en pæn afslutning omkring vinduerne i lyse nuancer således, at lyset reflekteres ind. Der udskiftes 180 vinduer i hovedbygningen. Det er ikke alle vinduerne, da der allerede er udskiftet en del. Hvis det er nødvendigt udskiftes glaslisterne på vinduerne. Der udskiftes 198 vinduer i klynge A og C. Der skiftes kun vinduer på de nordog østvendte facader, da vinduerne på de andre facader er udskiftet. I den forbindelse gennemgås dørene også for defekte dørpumper. Der i alt regnet med at udskifte 20 stk. pumper. Der udskiftes 102 vinduer i klynge B. Det store vinduesparti i hjørnet på bagsiden af hovedbygningen, der dækker alle etagerne, udskiftes til nyt parti med energiruder. Vinduespartiet over garagerne og hoveddøren hos Tandlægen udskiftes også. Der udskiftes til partier med en U-værdi 1,3 W/m 2 K. Krybekælderen under Tandlægen efterisoleres. Den eksisterende isolering er i meget dårlig stand. Der efterisoleres med 150 mm. I forbindelse med installationen af ventilation i klynge B, anbefales det at taget udskiftes til nyt og at der i den forbindelse efterisoleres. Se nærmere omkring installationen af ventilationen under afsnit Ventilationsinstallationer. Hulmursisolering af hovedbygning og gymnastiksalen Udvendig efterisolering af klynge B Udskiftning af plastvinduer i hovedbygningen Årlig besparelse [MWh el m 3 ] Varme: 75, Varme: 23, Varme: 45, Årlig besparelse [kr.] 12

13 Udskiftning af vinduer i klynge A og C Udskiftning af vinduer i klynge B Udskiftning af 2 vinduespartier Efterisolering af krybekælder Varme: 31, Varme: 43, Varme: 10, Varme: 6, Nyt tag på klynge B Varme: 39, Brugsvandsinstallationer Der indbygges vandbegrænser i 50 et-skylstoiletter, således at der både er mulighed for lille og stort skyl. I forbindelse med indbygningen udskiftes pakningerne, således det sikres at toiletterne ikke løber. Derudover udskiftes togrebsblandere på 50 toiletter til Gustavberg Nautica armaturer. Disse indstilles til en maks. temperatur på 35 ºC. Der udskiftes to stk. cirkulationspumper til det varme brugsvand. Der udskiftes til energirigtige kvalitetspumper, som f.eks. Grundfos eller Wilo. Besparelsen og investeringen ligger under pkt Varmeinstallation. Temperaturerne i varmtvandsbeholderne optimeres, således temperaturerne sænkes 55 C. Installation af vandbegrænser i toiletter og nye håndvaske armaturer Optimering af temperatur i VVB Årlig besparelse [MWh el m 3 ] Varme: 6,82 Vand: 395,55 Årlig besparelse [kr.] Varme: 0, Varmeinstallationer Ældre og nedslidte motorventiler udskiftes til nye hurtigt reagerende SMG motorventiler. Dette gælder for både varmesystem, ventilation og varmt brugsvand. Derudover indreguleres varmesystemet så det sikres, at der er de rigtige vandmængder til rådighed alle steder i varmesystemet. Der udskiftes to stk. pumper i varmesystemet. Der udskiftes til energirigtige kvalitetspumper, som f.eks. Grundfos eller Wilo. Derudover sikres det, at alle pumperne slukker, når der ikke er behov. De steder der mangler teknisk isolering, efterisoleres så isolering lever op til gældende standard. Det gælder både for rør, ventiler og pumper mv. på varmesystemet og det varme brugsvand. 13

14 Udskiftning af motorventiler og indregulering af varmesystemet Udskiftning af pumper varme og ventilation Årlig besparelse [MWh el m 3 ] Varme: 28, El: 15, Teknisk isolering Varme: 4, Årlig besparelse [kr.] Ventilationsinstallationer Der udskiftes motor og ventilator i ventilationsanlægget, der betjener tandlægeklinikken. Der udskiftes til direkte drevne ventilatorer med EC- motorer. Driften på anlægget optimeres. Der udskiftes motor og ventilator i ventilationsanlægget, der betjener lærerværelset. Der udskiftes til direkte drevne ventilatorer med EC-motorer. Da anlægget ikke kører i dag har det været nødvendigt at baseline korrigere i henhold til udbudsmaterialet. Der udskiftes motor og ventilator i de gamle ventilationsanlæg i klyng A og C, der betjener klasserne og fællesrummene. Der udskiftes til direkte drevne ventilatorer med EC-motorer. Da anlægget ikke kører mere end to timer i døgnet har det været nødvendigt at baseline korrigere i henhold til udbudsmaterialet. Driften på anlæggene optimeres. Der udskiftes motor og ventilator i ventilationsanlægget, der betjener hjemkundskabslokalet. Der udskiftes til direkte drevne ventilatorer med ECmotorer. Indblæsningsanlægget, der betjener gymnastiksalen, udskiftes til nyt. Det sikres at recirkuleringsspjældet fungerer korrekt. Ved inspektion så det ud til at spjældet vendte forkert. Driften på anlægget optimeres. Der installeres PIR-sensorer til slukning af udsugningsventilatorerne i klynge B. Efterløbstiden på ventilatorerne sættes til 10 min. Der installeres PIR-sensorer til styring af toiletudsugningsventilatorerne i klynge A og C, således at ventilatorerne udelukkende kører når der er aktivitet i bygningerne. Efterløbstiden på ventilatorerne sættes til 10 min. Der installeres CO 2 sensorer på ventilationsanlægget, der betjener Musikhuset. Der indbygges VAV-spjæld i kanalerne, således at de forskellige rum ventileres uafhæn-gigt af hinanden. Der udskiftes 19 stk. pumper til varmefladerne på ventilationsanlæggene. Der udskiftes til energirigtige kvalitetspumper, som f.eks. Grundfos eller Wilo. Besparelsen og investering ligger under pkt Varmeinstallation. 14

15 Der installeres ventilation i klasselokaler og faglokaler i klynge B. Der installeres nye ventilationsanlæg der placeres på taget. Udskiftning af ventilatorer ved tandlægen Udskiftning af ventilatorer i lærerværelset Udskiftning af ventilatorer i gamle anlæg i klynge A og C Udskiftning af ventilatorer i skolekøkkenet Udskiftning af indblæsnings-anlæg til gymnastiksalen Årlig besparelse [MWh el m 3 ] Årlig besparelse [kr.] El: 3, El: 0, El: 12, El: 2, Varme: 48,63 El: 7,20 Installation af PIR til udsug klynge B Varme: 14,41 Installation af PIR til toiletudsugning klynge A og C Installation af CO 2 sensor og spjæld i Musikhuset Ventilation i klasse- og faglokaler i klynge B El: 3,75 Varme: 81,55 El: 6,50 Varme: 7,15 El: 5,02 Varme: -13,37 El: -10, El-installationer inklusiv belysning Der udskiftes en del belysningsarmaturer og belysningskilder. Der udskiftes generelt til T5-lysstofrør eller LED. Om der udskiftes armaturer eller lyskilder afhænger hovedsaligt af de eksisterende armaturers kvalitet, og hvordan belysningsniveauet er i lokalerne. Det sikres, at belysningsniveauet efter udskiftningerne overholder kravene i DS700 eller som minimum giver den samme lysstyrke som den eksisterende belysning. Pga. korte driftstider er det ofte ikke rentabelt at udskifte T8-armaturer, derfor udskiftes rørene til retrofit T5-rør med indbygget reflektor. Der skelnes mellem armaturer med elektronisk spole eller glimtænder. I de armaturer med glimtænder udskiftes denne og i armaturer med elektroniske spoler opbygges armaturerne og CE-mærkes. Der udskiftes 573 stk. sparepærer og halogenpærer til LED pærer. Derudover retrofittes 999 stk. T8-rør til T5-rør og 73 stk. T5-rør udskiftes til energysaver T5-rør. Der installeres 76 PIR-sensorer til styring af belysningen. Der udskiftes 35 stk. nødbelysningsskilte til LED skilte. 15

16 Der udskiftes 10 køleskabe i bygningerne. Der udskiftes til minimum A + køleskabe. Det bestræbes, at finde køleskabe i samme størrelse som de eksisterende. Der installeres tidsstyring til to stk. lade kabinetter til bærbare computere. De kobles på CTS-anlægget. Udskiftning og optimering af belysning Udskiftning af nødbelysning Udskiftning af køleskabe Installation af tidsstyring på lade kabinetter Årlig besparelse [MWh el m 3 ] El: 52, El: 2, El: 2, El: 0, Årlig besparelse [kr.] Køleanlæg Ingen tiltag Bygningsautomatik Der optimeres på temperatur og driftstider på varmeanlægget. Der optimeres så der så vidt muligt opnås optimale temperaturer for undervisning og energiforbrug. Det eksisterende CTS-anlæg migreres til Siemens Desigo CTS-anlæg for at sikre, at anlægget har de rigtige funktioner til energioptimering. Optimering af ventilationsanlæg. Der optimeres temperaturer og driftstider. Der optimeres på det eksisterende CTS-anlæg. På de ventilationsanlæg, hvor der ombygges ligger besparelserne under ventilationsafsnittet. Optimering af temperatur og driftstider på varmeanlæg Årlig besparelse [MWh el m 3 ] Varme: 45, Årlig besparelse [kr.] Alternativ energi Solcellerne er ikke længere en del af ESCO-projektet, pga. af lovændringerne på området. 16

17 3.2 Alternative forslag Ingen alternative forslag. 17

18 4 Summering Summeringen er uden tiltagene i kapitlet øvrige forslag. Årlig besparelse Varme: 499 MWh El: 104 MWh Vand: 396 m 3 Økonomisk årlig besparelse kr. Simpel tilbagebetalingstid 31,9 år Anlægsinvestering kr. CO 2 reduktion 191,1 ton 18

Tungelundskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Tungelundskolen. Projektkatalog. Answers for energy Tungelundskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Bygninger... 5 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer...

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Mulighedskatalog. Professionshøjskolerne i Danmark. Energibesparelse. 19. maj 2014. Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C

Mulighedskatalog. Professionshøjskolerne i Danmark. Energibesparelse. 19. maj 2014. Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Energibesparelse Professionshøjskolerne i Danmark 19. maj 2014 Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 1 for arbejdet... 5 1.1 Registreringer... 5

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5.3 MWh. Fjernvarme, 2958 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5.3 MWh. Fjernvarme, 2958 kwh el SIDE 1 AF 15 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bakkegårdsvej 8 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107524 Energikonsulent: Michael Ørsøe Barup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hovedbygning: Udskiftning af toiletter 96 m³ vand 6321 kr. 26580 kr. 4.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hovedbygning: Udskiftning af toiletter 96 m³ vand 6321 kr. 26580 kr. 4. SIDE 1 AF 13 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langetoften 25 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009513 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.1 MWh Fjernvarme, 142 kwh el. 1.6 MWh Fjernvarme, 362 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.1 MWh Fjernvarme, 142 kwh el. 1.6 MWh Fjernvarme, 362 kwh el SIDE 1 AF 16 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Plantagevej 11 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-109088 Energikonsulent: Michael Ørsøe Barup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Adresse: Langelandsgade 140 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Langelandsgade 140 Postnr./by: SIDE 1 AF 21 Adresse: Langelandsgade 140 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-331045-510 Energikonsulent: Henning Tinggaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 529 m3 Fjernvarme, 972 kwh el. 103 m³ Fjernvarme, 270 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 529 m3 Fjernvarme, 972 kwh el. 103 m³ Fjernvarme, 270 kwh el SIDE 1 AF 19 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gillestedvej 7 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-133282 Energikonsulent: Christian Schmidt Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Grenåvej Kollegiet Dybbølvej 29 8240 Risskov ens energimærke: Gyldig fra 28. januar 204 Til den 28. januar 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 15 Energimærke 2005 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 167-090303-001 Adresse: Afd. 3501, Avedøre Stationsby Syd, Trædrejerporten 4 Udarbejdet af: Boligselskabet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4 MWh Fjernvarme, 415 kwh el. 6.3 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4 MWh Fjernvarme, 415 kwh el. 6.3 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lyngbyvej 105 Postnr./by: 8570 Trustrup BBR-nr.: 707-040823 Energikonsulent: Mette Maren Maltha Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 17 Adresse: Tårnvej 51 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-071814-001 Energikonsulent: Flemming Henrik Jørgensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Christiansbjerg Kollegiet Gøteborg Alle 3 8200 Aarhus N ens energimærke: Gyldig fra 30. oktober 203 Til den 30. oktober 2023.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6,00 m³ koldt brugsvand. -1 kwh el 260 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6,00 m³ koldt brugsvand. -1 kwh el 260 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Skejbygårdsvej 48 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-814585-001 Energikonsulent: Tina Jeppesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Munkegadekollegiet Gammel Munkegade 21A 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. oktober 2013 Til den 21. oktober

Læs mere

en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet.

en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet. Energihandlingsplan for Frederikshavn Boligforening afd. 8 Munkeparken, Rimmens Allé, 9900 Frederikshavn en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet. Indhold Indledning... 3 Inddragelse

Læs mere

Galten Børnehave 8464 Galten Galten. Energiscreening. Reference nr. 026. Energispareprojekt (ESCO) Fase 1. 21. juni 2011

Galten Børnehave 8464 Galten Galten. Energiscreening. Reference nr. 026. Energispareprojekt (ESCO) Fase 1. 21. juni 2011 Energiscreening Reference nr. 026 Galten Børnehave 8464 Galten Galten Energiscreening Energispareprojekt (ESCO) Fase 1 21. juni 2011 Energiscreeningen er udført af: Dansk Energi Management A/S Sebastian

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Ladegårdskollegiet Skejbyparken 360 8200 Aarhus N Bygningernes energimærke: Gyldig fra 5. december 2013 Til den 5. december

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skjoldhøjkollegiet - Bloktype A (11-24) Spobjergvej 5 8220 Brabrand Bygningernes energimærke: Gyldig fra 28. januar 2014

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Tandlægekollegiet Fuglesangs Alle 28 8210 Aarhus V Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2013 Til den 24. september

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 10 Mærkenr 133789 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr 333-008432-001 Adresse Krabasken og Museum, Bredegade 11 Udarbejdet af RAMBØLL Adresse

Læs mere

09.09.2014 ENERGIHANDLINGSPLAN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - ENGPARKEN

09.09.2014 ENERGIHANDLINGSPLAN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - ENGPARKEN 09.09.2014 ENERGIHANDLINGSPLAN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - ENGPARKEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 1.1 Bygningsbeskrivelse... 3 2 KORTLÆGNING AF FORBRUG... 4 2.1 Fordeling af energiforbrug...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af cirkulationspumpe. 1900 kwh el 3750 kr. 10000 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af cirkulationspumpe. 1900 kwh el 3750 kr. 10000 kr. 2. SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolevej 12 Postnr./by: 4330 Hvalsø BBR-nr.: 350-005570 Energikonsulent: Klaus Lund Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 16 Adresse: Rymarksvej 29 Postnr./by: 2900 Hellerup BBR-nr.: 101-475123-001 Energikonsulent: Christian Lundstrøm Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Steen Billes Torv Kollegiet Steen Billes Torv 3 8200 Aarhus N Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. oktober 2013 Til den

Læs mere

Energimærke. Adresse: Camilla Nielsens Vej 2 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Camilla Nielsens Vej 2 Postnr./by: SIDE 1 AF 17 Adresse: Camilla Nielsens Vej 2 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-016697-001 Energikonsulent: Jørgen Lindberg Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,51 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,51 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 17 Adresse: Sletterhagevej 23 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-443404-001 Energikonsulent: Lars Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.540 kwh el -890 kwh fjernvarme 6.588 kwh el -3.400 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.540 kwh el -890 kwh fjernvarme 6.588 kwh el -3.400 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 16 Adresse: Ringvej 1 Postnr./by: 5800 Nyborg BBR-nr.: 450-000803-001 Energikonsulent: Holger Vestergaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -4130 kwh Fjernvarme, 9638 kwh el. -1660 kwh Fjernvarme, 3504 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -4130 kwh Fjernvarme, 9638 kwh el. -1660 kwh Fjernvarme, 3504 kwh el SIDE 1 AF 18 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sdr Fælledvej 4 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113051 Energikonsulent: Per Mortensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport AB Sønderport Amager Boulevard 129 2300 København S ens energimærke: Gyldig fra 21. november 2013 Til den 21. november 2020.

Læs mere