Bæredygtig luftskibstransport. af vindmøller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bæredygtig luftskibstransport. af vindmøller"

Transkript

1 Bæredygtig luftskibstransport af vindmøller

2

3 Indhold Indledning 5 01 Program Proces Produkt 87 Kilder 93

4 4

5 Indledning I den globale økonomi er effektiv og bære dygtig transport af varer samt velfungerende logistik blevet en stadig vigtigere faktor til forståelse og bevarelse af konkurrencemæssige fordele. Den danske vindmølleindustri har i de seneste år oplevet en stor udvikling og den forventes at fortsætte. Det er bl.a. forårsaget af vindmøllernes større effektivitet og større dimensioner. Elproduktionsprisen for vindmøller er faldet ca. 80% over de sidste 20 år, hvilket er med til at gøre vindmøllerne mere rentable. Omvendt har de forøgede dimensioner og vægt medført en besværliggørelse af transport- og opstillingsledet i en vindmølles livscyklus indenfor miljø. Den danske vindmølleindustri er absolut ledende på det globale marked for vindenergi. Hvis Danmark vil bibeholde denne position, er det nødvendigt at kunne noget, som de øvrige konkurrenter ikke kan. Her kan udviklingen af bedre bæredygtige transportløsninger gøre en udslagsgivende forskel. Dette projekt omhandler brugen af luftskibe som et alternativ til transport af tung industri med særlig fokus på vindmølleindustrien. Kilde: Vindmølletransportens nye veje om transportudfordringer for vindmølleproducenter. Af Jeppe Bæk (Nordic Transportpolitical Network - 5

6 6

7 Indledning Projektet har taget omdrejningspunkt i nyere teknologi og for at få en tilstrækkelig viden til opnåelse af et brugbart slutresultat, har projektet krævet en enorm research. Luftskibe er et nicheområde i dag, hvilket har betydet researchen har været spredt ud over dele af Europa og sågar resten af verden. Researchen har krævet rigtig mange telefonopkald, timer på internettet, studie af bøger og registrering i marken. Derfor har den kørt gennem hele processen - med den største indsats i programmeringsfasen. Processen har mere eller mindre kørt i en lineær arbejdsgang, men den samlede løsning er blevet udviklet med parallelskitsering. Vi delte projektet op i tre hovedblokke - lastrum, eksteriør og interiør. Gennem hele processen har de tre blokke påvirket hinanden og ny viden fra research har ligeledes haft stor indflydelse på udviklingsarbejdet. Redegørelsen har vi valgt at skrue sammen på en måde således at projektets helhed forstås bedst muligt af læseren. Derfor er al research sammenfattet i én blok i starten og processen er beskrevet efter vores tre hovedblokke - og ikke hvordan de sideløbende er blevet udviklet. Programdelen tager en stor del af den samlede redegørelse. Det er helt bevidst, eftersom vi vil give læseren en fyldestgørende indlevelse i nicheområdet, som projektet befinder sig i. Dermed giver vores præsentation mulighed for at blive et fokus på det endelige resultat - i stedet for forudsætningerne forud resultatet. 7

8

9 01 Program

10 Vindmøllens livscyklus og samlede omkostninger I dag 40% produktion 60% transport +opstilling Kilde: Med luftskibe 40% produktion 30% transport +opstilling 30% gevinst 10

11 MW Europ Asien 01 Program Eksisterende Austr Afrika Melle Reste Opgaven Målet med opgaven har været at udarbejde et løsningsforslag til et luftskib, som vil være i stand til at transportere vindmølledele fra fabrikken til opstillingssitet. MW Den globale vindenergi udvikling til 2025 Source: BTM Consult ApS - September Amerika Europa 2025 Vores fokus har ligget på at lave en transportløsning, der kan nedbringe den store miljøbelastning, som nu bliver brugt på fragten. (se figur til venstre) Løsningen skal ligeledes nedbringe de økonomiske omkostninger ved vindmølletransporten. I dag går lidt over halvdelen af den samlede pris til vindmøllens transport og opstilling. Endvidere er der en enorm logistik omkring en vindmølles transport og opstilling i dag. De store økonomiske transportomkostninger vil overstige de store udviklingsomkostninger af luftskibet. Den danske vindmølleindustri leverer i dag 20% af Danmarks samlede strømproduktion. På verdensplan er det kun 1% af den samlede strømproduktion, som kommer fra vindenergi. Siden 2000 er verdens samlede strømproduktion fra vindenergi blevet fordoblet hvert 3.år. Indenfor den danske vindmølleindustri er der i dag beskæftigede fuldtidsansatte på verdensplan. Vindmøller er Danmarks tredje største eksportvare. Indenfor de sidste 10 år har vindmølleindustrien oplevet en eksplosiv vækst Eksisterende 2005 Den globale vindenergi udvikling til 2025 Fra en omsætning i 1996 på 2,9 mia. kr. til en Source: BTM Consult ApS - September 2005 omsætning i 2006 på ca. 32,6 mia. kr. (omsætning af produktion indenfor Danmarks grænser). Medregnes industriens omsætning på danskejede fabrikker i udlandet når den danske industris omsætning på verdensplan op på 48,5 mia. kr. Den eksplosive udvikling forventes at fortsætte. [se ovenstående figur]. I Amerika og Asien vil den største udvikling ske, da de bl.a. har de største egnede landområder. Det forventes af producenterne at langt størstedelen af vindmøllerne bliver installeret på land fremover - som det også er tilfældet i dag. Oplagt for luftskibstransport Asien Australien og Oceanien Afrika Mellemøsten Resten af verden Kilde: Samtale d med Flemming Østerby, RISØ, Afd. for vindenergi Samtale d med Carsten Lind Andersen, Danish Windpower Academy 11

12

13 Vindmøllens udvikling Udviklingen af vindmøllens kapacitet og dimensioner har fra dens tidlige udvikling på markedet op til i dag oplevet en eksponentiel udvikling. Dette ses tydeligt på diagrammet til venstre, som illustrer Vestas produktudvikling. Vestas er markedsleder i dag, men det betyder ikke at de har udviklet de største vindmølledele. Her har vingeproducenten LM Glasfiber verdensrekorden i dag. Deres største LM 61.5 P, der er verdens største, er som navnet siger 61.5 m lang. Den er 4.5m på det bredeste sted og vejer 18 tons, hvilket er lidt set i relation til vindmøllens øvrige dele samt andre producenters vinger. Den er udviklet i 2005 og den er grænsen for, hvad der i dag kan produceres som ét fuldstøbt element. Produktionsmæssigt kan godt produceres større vinger - problemet ligger i stedet for 01 Program i transporten af vingen. Her spiller højden på motorvejsbroer, motorvejsnedkørsler, sving og rundkørsler en stor rolle. Udviklingen kunne stoppe her, men det er man ikke interesseret i af to årsager. For det første har en vindmølles kapacitet en tæt sammenhæng med rotorens diameter. Derfor er man interesseret i at lave større og mere producerende vinger. For det andet vil det medføre problemer hvis man producerer vingen i to dele. Den får et samlingspunkt, som pga. de enorme vindpåvirkninger vil have et meget følsomt samlingspunkt. Verdens største mølle er i dag 125 m høj og har LM s største vinger på 61,5m - dvs. en rotordiameter på lidt over 123 m og kapacitet på 5000kW. Kilde: Samtale d med Peter Hansen, LM Glasfiber 13

14 Bundstykke 19,7m (ø4,2m) 46 tons Mellemstykke 25,5m 39 tons Top 30,8m ø2,5m 29 tons Nacelle 7,5m x 3,5m x 4,85m 50 tons Hub 4,43m (ø4,13m) 20,7 tons Vinge 45m x 3,2m 8,5 tons = 200 tons 14 Vestas V82

15 01 Program Vindmølle størrelser En vindmølle består af fire hoveddele - tårnsektioner, nacelle, nav og vinger. Dertil kommer fundament og andet tilbehør. Et konkret eksempel er V82 eren fra Vestas. Den er i dag en af de mest solgte. Tårnet er for de fleste møllers tilfælde opdelt i tre dele som det ses ved V82 eren. Andre møller kan være opdelt i to til fem dele. Bundsektionen er på 46 tons og med længde på 19,7m, ø4,2m og godstykkelse på 60mm. Mellemsektionen er på 39 tons og 25,5m langt. Topsektionen er 29 tons, 30,8m lang og ø2,5m. Alt i alt 114tons og 78m. Såfremt tårnet skal transporteres til svært fremkommelige områder produceres sektionerne mindre og i flere dele. Hver sektion bliver fragtet for sig og dersom hver sektion er bærende i sig selv transporteres de vha. en hydralisk trailersystem. Derved minimeres transportvægten. Nacellen er maskinhuset, som sidder ovenpå tårnet og producerer strømmen. Dimensionerne er maksimale for hvad der transportmæssigt er muligt ved brohøjder på motorveje. Den er 7,5m lang, 3,5m bred og 4,85m høj. Nacellen udgør som enkeltdel den største belastning i transporten ved at veje 50 tons. Nav er elementet, hvor de tre vinger er fastgjort. Dens diameter er 4,13m og højden er 4,43m. Incl. indmad vejer den 20,7 tons. Vingerne udgør pr mølle tre stk. og kan transporteres enkeltvis eller alle tre samlet på en specieldesignet tripeltrailer. Ved V82 eren er en vinge 40m lang og 3,2m på det bredeste stykke. Vægten er 7,5 tons pr.stk. Tårnfundamentet fragtes på én lastbil og dertil kommer yderligere en lastbil med tilbehør til en mølle. Kilde: Louise B. Schmidt Nielsen, VESTAS transport 15

16 16 Fotos: vestas.com, lmglasfiber.com, bmt.dk, Carsten L. Andersen, Danish Windpower Academy, egen registrering på Århus Havn

17 01 Program Vindmølletransport i dag Transport af vindmøller er en kompliceret affære. Den er omkostningsrig, bemandingsomfattende og tidskrævende. Generelt set kan transporten opdeles i tre: 1. Landtransport fra tårn-, vinge-, nav- og nacelleproducenter til havn 2. Søtransport fra havn til havn 3. Landtransport fra havn til sitet I følge Louise B. Schmidt Nielsen ved Vestas Transport har man kortlagt, at der i dag er 15 berøringer ved transport af et enkelt element. En berøring er hver gang du skal aflæsse, pålæsse, sikre og lagre elementet. Hver transport skal søge om køretilladelse, da vindmølletransport klassificeres som speciel transport. I mange lande er der lovkrav om nattekørsel. I amerikanske stater er det fx. ulovligt at køre med det høje akseltryk fra vindmølle transporterne. I de tilfælde kører man udenom staten! I Tyskland kan det ligeledes være nødvendigt at skulle køre en omvej, da enkelte motorvejsbroers frihøjde ikke er tilstrækkelig høje. I andre tilfælde bruges helikopter eller de store russiske Antonov fly. Vi har fundet et eksempel på en vingetransport mellem Danmark og Australien. Den er meget dyr, og bruges kun sjældent. En helikopter med to vinger til Australien koster USD (= ca dkr), ifølge et shipping firma ( navnet må dog ikke oplyses pga. konkurrence Kilde: Vindmølletransportens nye veje om transportudfordringer for vindmølleproducenter. Af Jeppe Bæk (Nordic Transportpolitical Network - 17

18 Hydroliktrailer Oplagering Kranløft Tripletrailer Slings Transportramme Afstiver til sikring Svejsning til dæk Svejsesikring Sikring på lastbil 18

19 01 Program Transport fra lager til kran Lastningskoordinator Samlingsbolte Samlingsbolt fastgøres Arrangering af elementer Transportdetaljer Studie af vindmølleelementers af- og pålæsning på Århus Havn til bevidsthed om virkeligheden i relation til projektudviklingen. Lastrum på skib 19

20 20 Australien Foto: Carsten L. Andersen, Danish Windpower Academy

21 Kontekst mio. $ On-shore (på land) ser man at vindmøllerne enten bliver stillet op i parker af staten og energiselskaber eller enkeltvis/mindre antal af pri vate personer, som bruger strømmen selv eller sælger den videre. Førstnævnte køber mellem %-90% af alle solgte vindmøller De stats- og energiselskabsejede 0 møller står oftest på mere øde områder såsom bjerge eller fladt ørkenlandskab. Det er i lande som 0 0 bl.a. Spanien, USA, Canada, Kina, Indien og Australien at man ser disse placeringer. I disse områder er der som hovedregel ikke oprettet infrastruktur, så det skal man anlægge, før møllerne kan opstilles. Her er ikke Forventet ressourcer udvikling til at lægge asfaltering eller brede veje. Det giver store problemer fx. når lastbilerne kommer flere ad gangen, når delene skal læsses af og når lastbilerne skal vende Off-shore (på havet) bliver alle vindmøller stillet op i vindmølleparker, som finansieres af staten eller energiselskaber. Vindmøllerne sejles ud med skib og installeres fra skibet eller fra en etableret platform. Nogle af delene præ-samles inden de sejles ud. mio. $ 2007 mio. $ Globale vindenergi marked i $ Prognose onshore Prognose offshore Prognose offshore Forventet udvikling Globale vindenergi marked i $ Prognose Prognose onshore Source: BTM Consult ApS - March 2007 Forventet udvikling Globale vindenergi marked i $ Source: BTM Consult ApS - March Program Source: BTM Consult ApS - March På diagrammet ses at udviklingen af installerede vindmøller stadig går mest i retning af on-shore, trods man oftest hører om off-shore parkerne i medierne. Som nævnt i starten vil vores løsning have fokus på on-shore møllerne. Off-shore møllerne bliver for svære at konkurrere med, eftersom fragtskibene, der kommer med elementerne også installerer møllerne fra fragt-skibet. Der er mest at spare ved luftskibstransport onshore Prognose offshore Kilde: BTM consult Samtale d med Peter Hansen, LM Glasfiber 21

22 Uddevalla 5 stk Frederikshavn Göteborg 5 tårne á 5 dele = 25 transporter Herning Hendricks 5 x 3 sæt vinger = 15 transporter Lunderskov LM Glasfiber 5 Nav + 5 Naceller 22 Rostock Nordex

23 01 Program Case - Uddevalla, Sverige På baggrund af samtaler med Erik Andersen, Technical Adviser hos vindmølleinstallationsfirmaet KR WIND, har vi fået en up-to-date case. De andre vindmølleproducenter har været svære at få transport case oplysninger fra. KR WIND fik i april 2008 til opgave at rejse 5 x 3 Mega Watt vindmøller i Uddevalla, Sverige. Det var det tyske vindmøllefirma Nordex, som havde entreprisen på projektet. Delene kom fra tre forskellige fabrikker, to i Danmark og en i Tyskland. Som det fremgår af nedenstående diagram er tårnet opdelt i fem sektioner, i modsætning til Vestas V82, som er opdelt i tre. I alt foregår der 40 landtransporter i DK, 10 landtransporter i Tyskland, 9 søtransporter og 50 landtransporter i Sverige. 4,5 Rostock (DE) Herning (DK) Uddevalla(SE) Lunderskov 1 t 45 min 30 min 2t 15 min 240 km 75 km 305 km Dertil kommer der lovkrav om at hvert lastvogn skal tilkobles en følgebil. Fra de danske fabrikker kører de til Frederikshavn og tager Stenaline Freight. Der foregår ingen omlæsning. Fra den tyske fabrik bliver de kørt til Rostock havn og omlæsset til fragtskib. Det sejler til Gøteborg, hvor elementerne bliver lagret indtil tårn og vinger kommer. Fra havnen til sitet er der mange svært fremkommelige områder, hvilket gør det utrolig besværligt at transportere de mange tons tunge transporter. Her er tale om nyanlagte grusveje og kuperet terræn. Gennemsnitsfarten er lav. VIGTIGT! Omfanget og kompleksiteten af denne case er meget lille set i relation til andre transportcases indenfor vindmølleindustrien. Det er ikke ualmindeligt at der afgår skibstransport til USA eller Japan fra Danmark! timer Herning (DK) Göteborg (SE) Uddevalla (SE) 25 stk 25 stk 1 t ventetid Frederikshavn (DK) 5 stk Stenaline Freight 1710 m 25 stk 25 stk 4 t 15 min (50 km/t) 201 km 5 stk 3 stk 4 t 15min ( 20 km/t) 85 km 3 t 15min 95 km Lunderskov (DK) 15 stk 15 stk Göteborg (SE) 15 stk 15 stk Uddevalla (SE) 4 t 45min ( 60 km/t) 282 km 4 t 15min ( 20 km/t) 85 km Rostock (GER) 0 t 20 min ( 45 km/t) 2 km Rostock (GER) Göteborg (SE) Fragtskib 5 stk 5 stk 1 stk Regnestykket har vi - med oplysninger fra Erik Andersen - selv udfærdiget. 4 t 15 min ( 20 km/t) 85 km 5 stk Uddevalla (SE) 23

24 24 LM Glasfiber Foto:

25 Rostock (DE) Lunderskov Herning (DK) Uddevalla(SE) 1 t 45 min 30 min 2t 15 min 240 km 75 km 305 km Case - Uddevalla, Sverige 4,5 timer 01 Program Herning (DK) 106 timer 25 stk 25 stk 4 t 15 min (v.50 km/t) 201 km 106 timer 1 times ventetid Frederikshavn (DK) 5 stk 5 stk 26 timer Stenaline Freight 1710 m 3 stk Göteborg (SE) 64 timer 25 stk 4 t 15min ( v.20 km/t) 85 km 25 stk 64 timer Uddevalla (SE) 3 t 15min 95 km Lunderskov (DK) Göteborg (SE) Uddevalla (SE) 71 timer 71 timer 64 timer 64 timer 15 stk 15 stk 4 t 45min ( v.60 km/t) 282 km 15 stk 15 stk 4 t 15min ( v.20 km/t) 85 km Rostock (GER) 2 timer 5 stk 0 t 20 min ( v.45 km/t) 2 km Rostock (GER) 1 stk 15 t 20 min ( 39 km/t) 518 km Fragtskib 15 timer Göteborg (SE) 21 timer 5 stk 5 stk 4 t 15 min ( v.20 km/t) 85 km 21 timer Uddevalla (SE) Rostock (GER) 2 timer 5 stk 0 t 20 min ( v.45 km/t) 2 km Økonomisk regnskab I ren transporttid - uden indregning af af-/på-/omlæsninger - bruges der i Uddevalla casen 823 mandetimer. Der er heller ikke medregnet pauser, overnatninger, køer, besværlige sving, venten på køretilladelser o.lign. Det er ren transporttid på land og på vand! Göteborg (SE) 21 timer 5 stk 21 timer 5 stk 4 t 15 min ( v.20 km/t) 85 km Uddevalla (SE) tons timer CO2 25

26 Hvad er 552 tons CO2? Hvis du planter fem træer og de bliver stående vil de almindeligvis optage ca. 1 ton CO2 i deres levetid. Dvs. for at opveje casens transport CO2 udledning, svarer det til at der skal plantes: 2760 træer!!! 26 Australien Foto: Carsten L. Andersen, Danish Windpower Academy

27 Rostock (DE) Lunderskov Herning (DK) Uddevalla(SE) 1 t 45 min 30 min 2t 15 min 240 km 75 km 305 km Case - Uddevalla, Sverige 4,5 timer 01 Program Herning (DK) 0.49 t CO2 25 stk 25 stk 4 t 15 min (v.50 km/t) 201 km t CO2 1 times ventetid Frederikshavn (DK) 5 stk 5 stk t CO2 Stenaline Freight 1710 m 3 stk Göteborg (SE) 0.34 t CO2 25 stk 4 t 15min ( v.20 km/t) 85 km 25 stk t CO2 Uddevalla (SE) 3 t 15min 95 km Lunderskov (DK) 0.68 t CO t CO2 Göteborg (SE) 0.21 t CO t CO2 Uddevalla (SE) 15 stk 15 stk 4 t 45min ( v.60 km/t) 282 km 15 stk 15 stk 4 t 15min ( v.20 km/t) 85 km Rostock (GER) 0.04 t CO2 5 stk 0 t 20 min ( v.45 km/t) 2 km Rostock (GER) 1 stk 15 t 20 min ( 39 km/t) 518 km Fragtskib t CO2 Göteborg (SE) 0.07 t CO2 5 stk 5 stk 4 t 15 min ( v.20 km/t) 85 km 1.79 t CO2 Uddevalla (SE) Rostock (GER) 0.02 t CO2 5 stk 0 t 20 min ( v.45 km/t) 2 km Miljø regnskab Beregningerne er baseret på samtale med Jakob Sørensen, Miljø og Sundhed, samt fakta fra Delft-rapporten The environmental performance of the principal modes of freight and passenger transport. Regnskabet tager udgangspunkt i gns. bil-, lastbil- og fragtskibs-co2 udledning. Göteborg (SE) 0.07 t CO2 5 stk 5 stk 4 t 15 min ( v.20 km/t) 85 km 0.89 t CO2 Uddevalla (SE) 552 tons CO2 552 tons CO2 Bil 161g pr km / Lastbil 70g pr ton pr km / Fragtskib 40g pr ton pr km 27

28 28 Skycat Ikke-rigid Macon ZRS-5 Rigid

29 Luftskibstyper Luftskibe kan konstrueres efter tre hovedprincipper - rigide, semi-rigide og ikke-rigide. Det rigide har et internt skelet. De tyske Zeppelinere og flere af de meget store luftskibe fra 1920 erne og 30 erne var rigide. Skelettet er typisk produceret af meget tynde aluminiumsprofiler. De rigide luftskibe blev generelt ikke bygget mindre end 120 m lange. Ellers blev volumen for lille i forhold til vægten. Moderne komposit materialer kan muligvis ændre dette. Omkring skelettet har man en ydre hud der beskytter skibet og store helium eller brintposer, som giver skibet løft. Poserne kan trækkes sammen eller udvides ved hjælp af store net som komprimerer gassen og dermed mindsker opdriften. Semi-rigide luftskibe var også populære i starten af det 20 århundrede, men til mindre og mellemstore typer. Disse skibe er generelt opbygget omkring en indre struktur eller en ydre køl, der griber fat og understøtter dele af ballonen. Strukturen understøtter ballonens form og fordeler vægt og stress. På strukturen monteres styrehus, motor og ror. Ligesom de rigide skibe har ballonen en hud af plast-laminerede materialer, der beskytter mod vejr og vind. Herunder er gassen i en pose af polyurethane. Indeni gasposen er ballonetter (se note) som pustes op med luft for at komprimere gassen, så opdriften kontrolleres. I nyere tid har teknikken været brugt til bl.a. efterkommeren af de klassiske tyske zeppelinere med den nye Zeppelin NT. 01 Program Helium Helium Luft Luft Rigid konstruktion Semi-rigid konstruktion Ikke-rigid konstruktion De ikke-rigide luftskibe (ballonskibe), er den mest typiske form for luftskibe i dag. Deres form er opretholdt af et mindre internt overtryk. De eneste rigide konstruktioner er passagerkurven og halefinnerne. Selve ballonen er lavet af plastlaminerede materialer. Herunder er gassen i en pose af polyurethane. Indeni gas posen er ballonetter som kan pustes op med luft for at komprimere gassen, så opdriften kan kontrolleres. Ballonskibene er mest brugt til reklame formål, bl.a. Goodyear og Fuji. Vi har taget udgangspunkt i det rigides heliumprincip og det semi-rigides konstruktion. Kilde: Note: Ballonetter = balloner i ballonen 29

30 SkyCat AerosCraft HAA_HiSentinel TECHNOSPHERE 21st Century Airships Manned Cloud Zeppeliner NT Dynalifter High Altitude Airship Berkut RosAeroSystems CargoLifter AIRLIFT_p791 Strato Cruiser GravityPlane SkyFreighter Airship DZ-N1 X-STATION Aerodynamik Udformningen af vingerne får luften på undersiden til at passere hurtigere end den gør over. Derved stiger fartøjet. Aerostatik Fartøjet er lettere end luften. Derved stiger det. Gas Mindsket Pres Øget Pres 30

31 01 Program Aerodynamik vs. aerostatik Aerodynamik og aerostatik er to meget forskellige flyveprincipper med dertilhørende fordele og ulemper. (se beskrivelse til højre) Den største fordel, som det aerodynamiske fly har frem for det aerostatiske luftskib, er farten. Fly er i stand til at nedlægge langt større strækninger end luftskibe over samme tid. Tilgengæld er fly nødt til at opretholde farten for at holde sig oppe. Fart er en nødvendighed ved take-off og landing. Derfor er netop disse tidspunkter de mest kritiske ved flyvning med fly. De kræver meget store arealer for at komme sikkert i luften og ned igen. Dette kræver luftskibet ikke i lige så høj grad. Et luftskib kan lande, hvis fartøjet fysisk kan være der. Helium Luft Det store problem for et luftskib er i højere grad at holde sig på jorden. Det kan ofte være et problem at holde et luftskib surret fast på landjorde i f.eks. dårligt vejr. Og man er nødt til enten at surre fartøjet meget sikkert fast eller have en hangar specifikt til formålet. Inden for de sidste 20 år er flere og flere begyndt at eksperimentere med at blande aerostatik og aerodynamik i flyvende fartøjer, der får procent af deres opdrift af interne balloner med gasser. Og dertil har en aerodynamisk form, der giver den sidste opdrift så de kan opretholde en fornuftig flyvehøjde og bliver lettere at styre. Aerostatisk funktionsprincip Disse fartøjer lander ligesom fly på landingsbaner. Dog langsommere og mere sikkert da de ikke er nødt til at understøtte hele deres vægt med aerodynamisk løft. Desuden har denne form for fartøjer ikke samme risiko for at blæse væk som et almindeligt luftskib, da de vejer mere end den omgivende luft. Hybridluftskibet har vi arbejdet videre med i udviklingen. Kilde: 31

32 Zeppelin NT s hangar Kevlar konstruktion, Zeppelin NT Tedlar dug (PVF), Zeppelin NT Hindenburg 1:100 Detalje Kevlar konstruktion, Zeppelin NT Propelstørrelse, Hindenburg Produktion af finne og gondol Fastgørelse af dug, Hindenburg 75 m luftskib underopbygning Hangar Alu.konstruktion 32 En mand!!!

33 Johannes Eising, Z NT Helium regulering 01 Program Regulering af vægt Salon, Hindenburg Zeppelin NT konstruktionsprinci Kahytte, Hindenburg Cockpit, Zeppelin NT Hindenburg udsnit 1:1 max 90 km/t Udsnit af Hindenburg Rune Studietur...til Friedrichshafen, Sydtyskland. Zeppelinmuseum Firmabesøg - Zeppelin NT. Til bevidsthed om historie, skala og produktion i projektudviklingen. 33

34 34 Lockheed Martin Rendering

35 01 Program Løfteevner Når man arbejder med luftskibe er vægten noget af det vigtigste. I de fleste luftskibe har man traditionelt brugt varm luft, brint eller helium. Brint har den største løfteevne, men er i forhold til de andre luftarter yderst brandfarlig. Derfor bruges kun helium i dag, da dets løfteevne kun er 8% lavere end brint. At man brugte brint i de store tyske zeppelinere i 30 erne, skyldes en handelsembargo fra USA, der sad på alle heliumressourcerne. 1 m3 helium kan teoretisk løfte gram. (~en liter mælk) To projekter, som i nyere tid har beskæftiget sig med cargoluftskibe, er det tyske CargoLifter og det britiske SkyCat. Sidstnævnte har udviklet prototyper og har planer om at lave tre forskellige størrelser cargoluftskib - 20, 220 og 1000 tons. Vi har i udviklingen af vores projekt taget udgangspunkt i SkyCat Det skyldes for det første at hver gang længden fordobles ottedobles løfteevnen. For andet koster det flere millarder at udvikle et cargoluftskib, så hvis det virkelig skal konkurrere med de andre transportformer, skal det have en stor lasteevne. SkyCat 1000 SkyCat 1000 Længde 307m Lasteevne 1000t Dynalifter Længde 302m Lasteevne 190t Dynalifter Heavy Freighter Hindenburg Længde 245m Lasteevne 112t Verdens største vindmølle Hindenburg Zeppeliner Cargolifter CL160 Empire State Building Cargolifter Længde 260m Lasteevne 160t Volvo bus Airbus A380 Emma Mærsk 100 M Kilde: Michael Stewart, Direktør, World SkyCat Ltd. 35

36 36 Dynalifter Rendering

37 01 Program Fremdrift I de klassiske luftskibe var motorerne store dieselmotorer, som var monteret flere forskellige steder på ballonen. Zeppelin NT har el-motorer fastmonteret på siden og i enden. Noget lignende har prototype luftskibet af Lockheed Martin og Skycat. Grundet den store fleksibilitet i styringen af den rotérbare propel, har vi valgt at arbejde videre med denne. Vi har arbejdet med mindre motorer i forhold til luftskibets størrelse. Til gengæld er antallet øget og fordelt over luftskibets sider og bagende. Zeppelin NT Lockheed Martin Skyship Hindenburg Zeppelin NT Lockheed Martin Kilder: Studiebesøg Zeppelin NT, Zeppelinmuseet og 37

38 38 Kyosemi solcelle

39 01 Program Brændstof Det japanske solcellefirma Kyosemi har udviklet en kugleformet solcelle, som gør at fladen hvorpå den er monteret, kan være dobbeltkrum. Den er oplagt til overfladen på et luftskib. Desuden har de samme ydelse som alm. solceller - dvs 15% udnyttelsesgrad og den er spået til at udvikle sig stærkt de næste år. Elektriciteten kan bruges direkte i motorer og den overskydende energi kan oplagres på brændselsceller. En teknologi, som er ved at blive udviklet til brug i biler. Energiproduktionen kan også bruges i luftskibets kabine og lastrum. Kombinationen af kyosemi solceller og brændselsceller er oplagt i et cargo luftskib, som dette, hvor bæredygtighed spiller en stor rolle. Brændselscelle Kyosemi solcelle RosAeroSystems Kyosemi solcelle RosAeroSystems Brændselscelle Kilde: Samtale med Peter Poulsen, FACTOR 3 39

40 40 CargoLifter

41 01 Program På-/aflæsning På-/aflæsningssituationen er problematisk. Ved fjernelse af fragten er ballonen nødt til at blive gjort meget tung for ikke at stige til vejrs igen. Problemet bliver kun større når man skal læsse fragt mens man er i luften. Sidstnævnte arbejdede det tyske firma Cargo- Lifter med. De surrede ballonen fast i flere jordpunkter så man havde den fikseret. Det skabte dog store problemer mht. bl.a. sidevind, præcisering og præ-arbejde med fikspunkterne. Ved vindmølle områder er dette yderst uhensigtsmæssigt. I projektet har vi koncentreret os omkring løsningen, hvor du lander på jorden og sikkert kan justere din tyngde. Princippet ses i flere projekter - bl.a. Lockheed Martin, Aeroscraft og Skycat. På-/aflæsning hører tæt sammen med landing. Her kan man som sagt vælge slet ikke at lande. Ved aerostatisk løft fastholdes luftskibet ved landingen vha. en mooringmast (se note). Og ved aerodynamisk løft bruges oftere luftpuder eller hovercraft. SkyCat Lockheed Martin Hindenburg Aeroscraft Zeppelin NT Lockheed Martin Kilde: Note: Mooringmast = en jordbunden mast, som ved fastgørelse i luftskibets næse holder luftskibet ved landjorden 41

42 Dug Finne Løbegang Kahytter Toilet Køkken Styrekabine Motor Gasceller Opholdsdæk Adgangsbro Fortøjning Styrebro Lasterum Gangsystem Finne Fortøjning Ophold, Sove og Spise Kran Skrog 42

43 Forståelse af transportmaskinen Et luftskib til transport af vindmøller eller større gods, eksisterer ikke i dag. Der er udviklingsprojekter i gang forskellige steder, fx. England, Korea og USA. Fra disse steder er man ikke interesseret i at udlevere mere detaljerede oplysninger om, hvordan de er sammensat indvendig og mange af dem, udvikler stadig på det flyvetekniske og har ikke udviklet det indvendige. 01 Program Til forståelse af, hvordan organerne i et cargoluftskib fungerer, har vi kigget på en af de gamle zeppelinere og et lignende cargo transport produkt som containerskibet. (se figurer til venstre) Vi udarbejdede et funktionsdiagram (se nedenstående) til beskrivelse af hvilke funktioner vores luftskib skulle rumme samt deres indbyrdes relationer. Dette er ikke målfast! Funktionsdiagram Lastrum Cockpit Toilet Ophold Køkken Sove Ankomst Infrastruktur Teknik Teknik Kran Kilde: 43

44 44 Luftskibspilot fra ZeppelinNT

45 01 Program Målgruppen I dag findes der Goodyear blimp og Zeppelin NT, som to fungerende luftskibstyper med piloter. If you want to be a Chief Pilot on an airship operation, there are a few qualities that are a must: excellent organizational and flying skills, the patience of a teacher, and the mind of an auditor. (www.goodyearblimp.com) Udover disse egenskaber skal piloten have en pilotgrunduddannelse samt tage et supplerende kursus hos Goodyear. Zeppeliner NT fortæller ikke noget om krav udover de formelle. Som ved Goodyear være uddannet pilot og tage et supplerende kursus på Zeppelin NT. Piloten skal altså have egenskaber som en alm. pilot. På Danish Aviation College stiller de flg. krav. 1. Klar i hovedet 2. Kan kontrollere mange elementer 3. Godt helbred Derudover tilføjer de, at sikkerhed er det alt overlappende nøgleord. Alt skal være i orden og der skal være en nødplan til at klare uforusete situationer. Piloten skal have et godt helbred, god højde og vægt, klaret IQ-test og mentaltest. Ligeledes skal piloten kunne håndtere stress, være god til hovedregning, have en rolig personlighed og håndtere ulykker, såsom bristet vindue, en død person eller styrmand, brand, en ødelagt motor el.lign. High-tech Low-tech Kilder: Samtale d med Terje Basonsen, Danish Aviation College 45

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

V90-3,0 MW En lettere vej til mere energi

V90-3,0 MW En lettere vej til mere energi V90-3,0 MW En lettere vej til mere energi Vingeteknologisk innovation 3 44 meter førende vingeteknologi I vores bestræbelser på at forøge effektiviteten for vores V90-3,0 MW mølle har vi foretaget gennemgribende

Læs mere

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER 5. maj 2008 - Første spadestik / Maj 2008 - Første fundament Juli/aug. 2008 - Kabelarbejde indledes Aug. 2008 - Transformerstation installeres HORNS REV

Læs mere

Lavmands Hydraulic Lifting System

Lavmands Hydraulic Lifting System Kærup Parkvej 13 4100 Ringsted >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010 Lavmands Hydraulic Lifting System Patent Pending Per Lavmand 1 kort er en af Danmarks førende virksomheder indenfor emissionsteknologi,

Læs mere

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU Transport udover alle grænser Den stærkt stigende internationale samhandel skærper kravene til godssikring. Kravene til virksomhederne øges. Det handler om at undgå dyre transportskader, vel at mærke på

Læs mere

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK Mennesker har i årtusinder udnyttet vinden som energikilde. Udviklingen bevæger sig i dag fra mindre grupper af vindmøller på land til større vindmølleparker på havet. Vindkraft

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,.

5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,. 5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,.,QGOHGQLQJ dk-teknik har for Miljøstyrelsen udført et projekt vedrørende Reduktion af miljøbelastning ved flytning

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Innovationsprojekt. elementer af matematik (økonomi, besparelser, lån osv) og fysik (bølgelængder og lys)

Innovationsprojekt. elementer af matematik (økonomi, besparelser, lån osv) og fysik (bølgelængder og lys) Innovationsprojekt Gruppen Emma, Frida, Isabella, Martin & Sabine Ideen Vores ide går ud på at nytænke lyskurven. Lyskurven blev opfundet for over 150 år siden og har ikke skiftet design siden, selvom

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? LUFTTRYK VI MÅLER LUFTTRYKKET

KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? LUFTTRYK VI MÅLER LUFTTRYKKET KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? For at svare på spørgsmålet om, hvad vind er, så skal vi vide noget om luft. I alle stoffer er molekylerne i stadig bevægelse. I faste stoffer ligger de tæt og bevæger

Læs mere

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Jacob Kronbak

Læs mere

Opgavesæt om vindmøller

Opgavesæt om vindmøller Opgavesæt om vindmøller ELMUSEET 2000 Indholdsfortegnelse: Side Forord... 1 Opgaver i udstillingen 1. Poul la Cour... 1 2. Vindmøllens bestrøgne areal... 3 3. Effekt... 4 4. Vindmøller og drivhuseffekt...

Læs mere

Titelblad. Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet. Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4

Titelblad. Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet. Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4 Titelblad Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4 Anders Rafn Hansen Kvist Vejleder: Kaare Eriksen Ann Pedersen Kristian Trier

Læs mere

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde:

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde: Monteringsanvisning Santex E-line Skydepartier Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: +5 5 mm Tolerance højde: +7 7 mm Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter,

Læs mere

Illumi rigger den digitale logbog til

Illumi rigger den digitale logbog til Case A2SEA Illumi rigger den digitale logbog til Når offshore-specialisterne A2SEA planter kæmpe vindmøller midt ude på havet, bruger de Illumis digitale logbog til at logge geografiske og geologiske data.

Læs mere

Dansk handlefrihed TRE-FOR

Dansk handlefrihed TRE-FOR Dansk handlefrihed TRE-FOR Perspektiverne for Mikrokraftvarme v/ Martin Vesterbæk, Projektleder Agenda Kort om TRE-FOR. Pilotprojekt med mikrokraftvarme Perspektiverne for mikrokraftvarme Spørgsmål. Fakta

Læs mere

MOBIL LAB. Vindlaboratoriet VIND ENERGI. Introduktion Om vindlaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling

MOBIL LAB. Vindlaboratoriet VIND ENERGI. Introduktion Om vindlaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling Vindlaboratoriet VIND ENERGI Introduktion Om vindlaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling Introduktion Vindenergi er en af de meget synlige energiformer, når vi snakker om vedvarende

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Fremtidens Energiforsyning

Fremtidens Energiforsyning Fremtidens Energiforsyning Professor Ib Chorkendorff Department of Physics The Danish National Research Foundation Center for Individual Nanoparticle Functionality DG-CINF at the Technical University of

Læs mere

FREMTIDENS PASSAGERTRAFIK Højhastighedstog vs. Konventionelle Togsystemer

FREMTIDENS PASSAGERTRAFIK Højhastighedstog vs. Konventionelle Togsystemer Den Danske Banekonference 5. maj 2015 FREMTIDENS PASSAGERTRAFIK Højhastighedstog vs. Konventionelle Togsystemer v. Michael Hansen, senior projektleder, Atkins Planlægning & Arkitektur Konventionel Bane

Læs mere

KOMPAKT transportbure

KOMPAKT transportbure KOMPAKT transportbure den logiske løsning KOMPAKT transportbure er en modulopbygget transportløsning med et stort tilbehørs program. Alle elementer er standard og kan udskiftes eller tilføjes i takt med

Læs mere

CLEVER TEMA: Rækkevidde

CLEVER TEMA: Rækkevidde Kære elbilist Nu har du rundet 14 dage i projekt Test-en-elbil. Vi håber, at det har været en god start med gode oplevelser. Test-en-elbil er Europas største elbilprojekt, og den rolle du spiller, er af

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Spørgeskema om langdistance transport

Spørgeskema om langdistance transport Spørgeskema om langdistance transport Velkommen til STOA projektets spørgeskemaundersøgelse vedrørende holdninger til langdistance transport og dets bidrag til global opvarmning. I dette spørgeskema vil

Læs mere

Havnen som vigtigt led i logistikkæden. ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S

Havnen som vigtigt led i logistikkæden. ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S Godskonference 2009 Havnen som vigtigt led i logistikkæden ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S Cargo Service Største stevedoreselskab i havnen Håndterer ca. 5 mio. tons last årligt Driver

Læs mere

Bilteknologi, nu og i fremtiden

Bilteknologi, nu og i fremtiden Bilteknologi, nu og i fremtiden 15. september 2010 René Mouritsen General Manager Kommunikation og kunder Toyota Danmark A/S Efterspørgsel efter alternative brændstoffer Udbud og efterspørgsel (olie) (millioner

Læs mere

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI AEU 1 december 2010 Navn: CPR: TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI 1. 46 + 3546 = 2. 354 214 = 3. 32 18 = Afrund til 1 decimal 14. 2,38 15. 1 6 4 4. 215 : 5 = Løs ligningen 5. x + 9 = 18 x = 6. 7 x = 35 x = 16. 17.

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05 Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER Bygningen af høreapparatvirksomheden Widex' nye og CO2-neutrale hovedsæde er et forvarsel om behovet for ny viden hos installatørerne, men

Læs mere

Vindlaboratoriet. Vindenergi

Vindlaboratoriet. Vindenergi Vindlaboratoriet Vindenergi Vindenergi er en af de meget synlige energiformer, når vi snakker om vedvarende energi. Overalt ser man vindmøller i landskabet, og i mange år har Danmark været blandt de førende

Læs mere

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011 Udbetaling/baggrund Move About ApS modtog tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens støtteordning for elbiler d. 8. marts 2010 på i alt 439.556 kroner. Heraf

Læs mere

IC 4. Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015

IC 4. Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015 IC 4 Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015 Hvad er IC4? Et 4-vogns 200 km/h diesel togsæt, Ordret hos Ansaldo Breda i år 2000 Til levering og indsættelse frem mod 2006 Sort tekst: Fakta Blå

Læs mere

Isabella Vores konkurrenter skal vide, at vi er de bedste

Isabella Vores konkurrenter skal vide, at vi er de bedste Isabella Vores konkurrenter skal vide, at vi er de bedste Frøene til det, vi i dag kender som Isabella A/S, blev sået i 50 erne af den visionære Søren Odgaard. Fra en mindre detailbutik i Vejle lavede

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

til afslapning og eventyr

til afslapning og eventyr til afslapning og eventyr Brenderup Bådtrailere 2015 DK på vej mod fremtiden Siden starten i 1936 har Brenderup kontinuerligt udviklet sig og undervejs er trailerne blevet udstyret med stadig flere funktioner

Læs mere

VENØSUND - nyt liv på den gamle Limfjordsfærge Projekt for nye faciliteter til Venøsund færgen.

VENØSUND - nyt liv på den gamle Limfjordsfærge Projekt for nye faciliteter til Venøsund færgen. VENØSUND - nyt liv på den gamle Limfjordsfærge Projekt for nye faciliteter til Venøsund færgen. Rutefart Færgens sædvanlige rutefart er nu historie - idag indgår VENØSUND i et kulturprojekt, der vil bringe

Læs mere

Odense Havn og Lindø Industripark A/S

Odense Havn og Lindø Industripark A/S Odense Havn og Lindø Industripark A/S Historie 1918 Odense Staalskibsværft blev grundlagt som et personligt ejet firma af A.P. Møller 1959 Indvielse af Lindø Skibsværft ved Statsminister H.C. Hansen 2009

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

Professionelle SOLCELLELØSNINGER

Professionelle SOLCELLELØSNINGER Til rådgivere, virksomheder og offentlige institutioner Professionelle SOLCELLELØSNINGER Tænk solceller ind i dit næste projekt 33180 solarelements Erhvervsfolder ny 2.indd 1 22/10/13 16.4906 Tænk solceller

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Kollektiv Trafik Konference. Lidt praktik og erfaringer

Kollektiv Trafik Konference. Lidt praktik og erfaringer Kollektiv Trafik Konference Naturgasbusser Lidt praktik og erfaringer 06. 07. oktober 2014 Arriva Bus Arriva Tog Arriva Havnebus UC Plus Ejet af DB Bahn - Bus Største busoperatør i DK ca. 50% markedsandel

Læs mere

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Internet til landsbyer i Afrika uden elforsyning, har vist sig bæredygtigt og populært. Det skal skabe bedre uddannelse, bedre sundhed og økonomisk

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.2 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.3 Transportmarked Traditionelt

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

MobiCrane og MobiArm

MobiCrane og MobiArm MobiCrane og MobiArm MobiCrane og MobiArm vores leddelte udliggerkraner giver mange muligheder Fordele MobiCrane og MobiArm en stor forbedring af dit arbejdsmiljø. Løft bliver meget nemmere, og samtidig

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne.

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Biologi På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Teksterne finder du under punktet Undervisning på teinfo.dk. Derudover

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Hvad bevæger os i morgen? Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Den 21/03/09 Oplæg ved Jane Kruse

Hvad bevæger os i morgen? Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Den 21/03/09 Oplæg ved Jane Kruse Hvad bevæger os i morgen? Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Den 21/03/09 Oplæg ved Jane Kruse Boliger Bønder Biler = De tre store fokuspunkter i CO2 problematikken. Biler udleder 6.600.000 tons

Læs mere

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Visualisering: Kærsgaard & Andersen A/S Briiso facadesystem Bæredygtigt og rationelt facadesystem i tegl til energirenovering og nybyggeri. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Briiso ApS Stejlhøj

Læs mere

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023 Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Indhold Esbjerg Havn - En kommunal selvstyrehavn Lidt tal Forretningsområder

Læs mere

Skibet skal sejle. Hej med dig!

Skibet skal sejle. Hej med dig! Skibet skal sejle Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over Læs før du handler { januar 2012 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } forbrug Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer Side 18 sundhed De flyvende læger/ Mød eskadrille 722 Side 44 mad Lad det simre/

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier. September 2015

Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier. September 2015 Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier September 2015 Introduktion Udbuddet består af op til 1.250.000 aktier til en fast pris på 20 kr. pr. aktie. En investering i

Læs mere

Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen

Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen Side 1 af 5 Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen Når flyselskaberne opdeler flysæderne i flere klasser og sælger billetterne til flysæderne med forskellige restriktioner, er det 2.

Læs mere

kursistmateriale om undervisning i godt arbejdsmiljø på havne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

kursistmateriale om undervisning i godt arbejdsmiljø på havne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros kursistmateriale om undervisning i godt arbejdsmiljø på havne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Kursistmateriale om undervisning i godt arbejdsmiljø på havne Indledning Dette materiale til

Læs mere

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk JINMA TRAKTOR DK Aps Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk www.jinma-traktor.dk JINMA Jinma traktorerne udfylder springet mellem havetraktorer og de store landbrugstraktorer.takket

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Focus. Trust. Initiative. Dantherm Power Partnerskabet for Brint og Brændselsceller

Focus. Trust. Initiative. Dantherm Power Partnerskabet for Brint og Brændselsceller Focus. Trust. Initiative. Dantherm Power Partnerskabet for Brint og Brændselsceller 23. april 2013 Dantherm Power A/S Etableret: Placering: Ansatte: Januar 2007 (Spin off fra Dantherm Air Handling A/S)

Læs mere

power to the sea integrerede elektriske løsninger

power to the sea integrerede elektriske løsninger power to the sea integrerede elektriske løsninger fra det store overblik til de små detaljer vi gør det komplicerede enkelt for dig hvor svært skal det være? Der er noget specielt over det maritime. Noget

Læs mere

Solcellelaboratoriet

Solcellelaboratoriet Solcellelaboratoriet Jorden rammes hele tiden af flere tusind gange mere energi fra Solen, end vi omsætter fra fossile brændstoffer. Selvom kun en lille del af denne solenergi når helt ned til jordoverfladen,

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

portfolio./ joakim rechnitzer architect maa strandvejen 147, 3tv. 2900 hellerup danmark +45 26288511 joakim@fl aminko.dk www.fl aminko.

portfolio./ joakim rechnitzer architect maa strandvejen 147, 3tv. 2900 hellerup danmark +45 26288511 joakim@fl aminko.dk www.fl aminko. portfolio./ portfolio./ joakim rechnitzer architect maa strandvejen 147, 3tv. 2900 hellerup danmark +45 26288511 joakim@fl aminko.dk www.fl aminko.dk 00./ 00./ 0./Kreativ udvikling Denne portfolio er et

Læs mere

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer Indsatser ved solcelleanlæg Erfaringer Nordsjællands Brandvæsen 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 3 Solcelleanlæg generelt... 3 Definitioner... 4 Virkninger af spændinger ved direkte kontakt / berøring...

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

Vi er på en oplevelsesferie i Asien alene og uden guide.

Vi er på en oplevelsesferie i Asien alene og uden guide. Personlig profil Michael Vi er på en oplevelsesferie i Asien alene og uden guide. Vi kører i en lejet bil. Det er en gammel Landrover, som kun kører 8 km. Per liter ved en gennemsnitsfart på 80 km/t. Man

Læs mere

Gennemgang af Sol, vind, Hydro og A-kraft

Gennemgang af Sol, vind, Hydro og A-kraft Gennemgang af Sol, vind, Hydro og A-kraft Vind Geografiske begrænsninger Kræver områder med regelmæssige vinde. Som regel er det flade områder uden store forhindringer, der kan bremse vinden, som er ideelle.

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Hvad er minikraftvarme?

Hvad er minikraftvarme? Hvad er minikraftvarme? Forestil dig, at du har et lækkert, saftigt æble foran dig. Du bider en gang i det og smider resten væk. Det er da et spild, ikke? Forestil dig så, at du spiser æblet helt op til

Læs mere

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED 27-1-2012 KOMMUNIKATION & SAMFUND FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED Roskilde Tekniske Skole, HTX Søren Witek & Christoffer Thor Paulsen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Danskernes

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark?

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? 21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? Europas produktion af PCB 80erne Produktionen tredoblede Europa har stabil markedssandel på 15-17% Kort nedgang 1990-1992 90 erne Produktionen

Læs mere

MOBIL LAB. Den mobile mølle VIND ENERGI. Introduktion Om den mobile mølle Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling

MOBIL LAB. Den mobile mølle VIND ENERGI. Introduktion Om den mobile mølle Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling Den mobile mølle VIND ENERGI Introduktion Om den mobile mølle Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling MOBIL LAB Introduktion Som supplement til test af vindmøller i Mobil Lab s vindtunnel, giver

Læs mere

Maskiner og robotter til fart og bevægelse

Maskiner og robotter til fart og bevægelse Lige siden hjulet blev opfundet, har mennesker brugt maskiner til transport til fart og bevægelse. I starten blev energien til disse simple maskiner hentet fra mennesker og/eller dyr. Trækvogne, oksekærrer

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Adgang for alle uanset. pladsen

Adgang for alle uanset. pladsen Adgang for alle uanset Botved har en målsætning om at følge robuste og tillidsvækkende løsninger til dørs med en service, der lever op til produkternes kvalitet. Det gælder fra rådgivning i planlægningsfasen

Læs mere

EnergiMidt VE påvirkning af netstabilitet. -Rasmus Refshauge

EnergiMidt VE påvirkning af netstabilitet. -Rasmus Refshauge EnergiMidt VE påvirkning af netstabilitet -Rasmus Refshauge EnergiMidt og fremtidens energi- og kommunikationssamfund EnergiMidt Stiftet 1. januar 2002 som en fusion mellem 3 jyske elselskaber. EnergiMidt

Læs mere

FALDSIKRINGSGUIDE. - find den korrekte faldsikring til din arbejdssituation

FALDSIKRINGSGUIDE. - find den korrekte faldsikring til din arbejdssituation FLSIKRINGSGUIE - find den korrekte faldsikring til din arbejdssituation VÆR T VIE når du skal vælge korrekt FLSIKRING Klassifikation af personligt sikkerhedsudstyr 1 Valg af ankerpunkt Findes der et eksisterende

Læs mere

Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1

Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1 Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1 Unifeeder Group Established in 1977 in Aarhus, Denmark Europe's largest and best connected feedering and shortsea

Læs mere

MED LOV SKAL LAND BYGGES!

MED LOV SKAL LAND BYGGES! MED LOV SKAL LAND BYGGES! MØDET MED 2 ADVOKATFIRMAER I ÅRHUS RECEPTION ADVOKATFIRMA I ÅRHUS VENTEVÆRELSE ADVOKATFIRMA I ÅRHUS FORDELINGSGANG ADVOKATFIRMA I ÅRHUS BIBLIOTEK ADVOKATFIRMA I ÅRHUS ADVOKATKONTOR

Læs mere

DISA FLEX 70. Af Peter Windfeld Rasmussen

DISA FLEX 70. Af Peter Windfeld Rasmussen DISA FLEX 70 Af Peter Windfeld Rasmussen De har brug for en ny maskine i Indien sagde chefen. Hvad kommer det mig ved, svarede jeg, men inden der var gået kort tid vidste jeg alt om det, for det blev mit

Læs mere

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder Danske Havne Fremtidige konkurrencemuligheder Den Danske Banekonference 2015 5. maj 2015 Danske Havne Brancheorganisation, etableret i 1917 Organiserer de danske erhvervshavne og har 68 medlemmer Foreningen

Læs mere