Bæredygtig luftskibstransport. af vindmøller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bæredygtig luftskibstransport. af vindmøller"

Transkript

1 Bæredygtig luftskibstransport af vindmøller

2

3 Indhold Indledning 5 01 Program Proces Produkt 87 Kilder 93

4 4

5 Indledning I den globale økonomi er effektiv og bære dygtig transport af varer samt velfungerende logistik blevet en stadig vigtigere faktor til forståelse og bevarelse af konkurrencemæssige fordele. Den danske vindmølleindustri har i de seneste år oplevet en stor udvikling og den forventes at fortsætte. Det er bl.a. forårsaget af vindmøllernes større effektivitet og større dimensioner. Elproduktionsprisen for vindmøller er faldet ca. 80% over de sidste 20 år, hvilket er med til at gøre vindmøllerne mere rentable. Omvendt har de forøgede dimensioner og vægt medført en besværliggørelse af transport- og opstillingsledet i en vindmølles livscyklus indenfor miljø. Den danske vindmølleindustri er absolut ledende på det globale marked for vindenergi. Hvis Danmark vil bibeholde denne position, er det nødvendigt at kunne noget, som de øvrige konkurrenter ikke kan. Her kan udviklingen af bedre bæredygtige transportløsninger gøre en udslagsgivende forskel. Dette projekt omhandler brugen af luftskibe som et alternativ til transport af tung industri med særlig fokus på vindmølleindustrien. Kilde: Vindmølletransportens nye veje om transportudfordringer for vindmølleproducenter. Af Jeppe Bæk (Nordic Transportpolitical Network - 5

6 6

7 Indledning Projektet har taget omdrejningspunkt i nyere teknologi og for at få en tilstrækkelig viden til opnåelse af et brugbart slutresultat, har projektet krævet en enorm research. Luftskibe er et nicheområde i dag, hvilket har betydet researchen har været spredt ud over dele af Europa og sågar resten af verden. Researchen har krævet rigtig mange telefonopkald, timer på internettet, studie af bøger og registrering i marken. Derfor har den kørt gennem hele processen - med den største indsats i programmeringsfasen. Processen har mere eller mindre kørt i en lineær arbejdsgang, men den samlede løsning er blevet udviklet med parallelskitsering. Vi delte projektet op i tre hovedblokke - lastrum, eksteriør og interiør. Gennem hele processen har de tre blokke påvirket hinanden og ny viden fra research har ligeledes haft stor indflydelse på udviklingsarbejdet. Redegørelsen har vi valgt at skrue sammen på en måde således at projektets helhed forstås bedst muligt af læseren. Derfor er al research sammenfattet i én blok i starten og processen er beskrevet efter vores tre hovedblokke - og ikke hvordan de sideløbende er blevet udviklet. Programdelen tager en stor del af den samlede redegørelse. Det er helt bevidst, eftersom vi vil give læseren en fyldestgørende indlevelse i nicheområdet, som projektet befinder sig i. Dermed giver vores præsentation mulighed for at blive et fokus på det endelige resultat - i stedet for forudsætningerne forud resultatet. 7

8

9 01 Program

10 Vindmøllens livscyklus og samlede omkostninger I dag 40% produktion 60% transport +opstilling Kilde: Med luftskibe 40% produktion 30% transport +opstilling 30% gevinst 10

11 MW Europ Asien 01 Program Eksisterende Austr Afrika Melle Reste Opgaven Målet med opgaven har været at udarbejde et løsningsforslag til et luftskib, som vil være i stand til at transportere vindmølledele fra fabrikken til opstillingssitet. MW Den globale vindenergi udvikling til 2025 Source: BTM Consult ApS - September Amerika Europa 2025 Vores fokus har ligget på at lave en transportløsning, der kan nedbringe den store miljøbelastning, som nu bliver brugt på fragten. (se figur til venstre) Løsningen skal ligeledes nedbringe de økonomiske omkostninger ved vindmølletransporten. I dag går lidt over halvdelen af den samlede pris til vindmøllens transport og opstilling. Endvidere er der en enorm logistik omkring en vindmølles transport og opstilling i dag. De store økonomiske transportomkostninger vil overstige de store udviklingsomkostninger af luftskibet. Den danske vindmølleindustri leverer i dag 20% af Danmarks samlede strømproduktion. På verdensplan er det kun 1% af den samlede strømproduktion, som kommer fra vindenergi. Siden 2000 er verdens samlede strømproduktion fra vindenergi blevet fordoblet hvert 3.år. Indenfor den danske vindmølleindustri er der i dag beskæftigede fuldtidsansatte på verdensplan. Vindmøller er Danmarks tredje største eksportvare. Indenfor de sidste 10 år har vindmølleindustrien oplevet en eksplosiv vækst Eksisterende 2005 Den globale vindenergi udvikling til 2025 Fra en omsætning i 1996 på 2,9 mia. kr. til en Source: BTM Consult ApS - September 2005 omsætning i 2006 på ca. 32,6 mia. kr. (omsætning af produktion indenfor Danmarks grænser). Medregnes industriens omsætning på danskejede fabrikker i udlandet når den danske industris omsætning på verdensplan op på 48,5 mia. kr. Den eksplosive udvikling forventes at fortsætte. [se ovenstående figur]. I Amerika og Asien vil den største udvikling ske, da de bl.a. har de største egnede landområder. Det forventes af producenterne at langt størstedelen af vindmøllerne bliver installeret på land fremover - som det også er tilfældet i dag. Oplagt for luftskibstransport Asien Australien og Oceanien Afrika Mellemøsten Resten af verden Kilde: Samtale d med Flemming Østerby, RISØ, Afd. for vindenergi Samtale d med Carsten Lind Andersen, Danish Windpower Academy 11

12

13 Vindmøllens udvikling Udviklingen af vindmøllens kapacitet og dimensioner har fra dens tidlige udvikling på markedet op til i dag oplevet en eksponentiel udvikling. Dette ses tydeligt på diagrammet til venstre, som illustrer Vestas produktudvikling. Vestas er markedsleder i dag, men det betyder ikke at de har udviklet de største vindmølledele. Her har vingeproducenten LM Glasfiber verdensrekorden i dag. Deres største LM 61.5 P, der er verdens største, er som navnet siger 61.5 m lang. Den er 4.5m på det bredeste sted og vejer 18 tons, hvilket er lidt set i relation til vindmøllens øvrige dele samt andre producenters vinger. Den er udviklet i 2005 og den er grænsen for, hvad der i dag kan produceres som ét fuldstøbt element. Produktionsmæssigt kan godt produceres større vinger - problemet ligger i stedet for 01 Program i transporten af vingen. Her spiller højden på motorvejsbroer, motorvejsnedkørsler, sving og rundkørsler en stor rolle. Udviklingen kunne stoppe her, men det er man ikke interesseret i af to årsager. For det første har en vindmølles kapacitet en tæt sammenhæng med rotorens diameter. Derfor er man interesseret i at lave større og mere producerende vinger. For det andet vil det medføre problemer hvis man producerer vingen i to dele. Den får et samlingspunkt, som pga. de enorme vindpåvirkninger vil have et meget følsomt samlingspunkt. Verdens største mølle er i dag 125 m høj og har LM s største vinger på 61,5m - dvs. en rotordiameter på lidt over 123 m og kapacitet på 5000kW. Kilde: Samtale d med Peter Hansen, LM Glasfiber 13

14 Bundstykke 19,7m (ø4,2m) 46 tons Mellemstykke 25,5m 39 tons Top 30,8m ø2,5m 29 tons Nacelle 7,5m x 3,5m x 4,85m 50 tons Hub 4,43m (ø4,13m) 20,7 tons Vinge 45m x 3,2m 8,5 tons = 200 tons 14 Vestas V82

15 01 Program Vindmølle størrelser En vindmølle består af fire hoveddele - tårnsektioner, nacelle, nav og vinger. Dertil kommer fundament og andet tilbehør. Et konkret eksempel er V82 eren fra Vestas. Den er i dag en af de mest solgte. Tårnet er for de fleste møllers tilfælde opdelt i tre dele som det ses ved V82 eren. Andre møller kan være opdelt i to til fem dele. Bundsektionen er på 46 tons og med længde på 19,7m, ø4,2m og godstykkelse på 60mm. Mellemsektionen er på 39 tons og 25,5m langt. Topsektionen er 29 tons, 30,8m lang og ø2,5m. Alt i alt 114tons og 78m. Såfremt tårnet skal transporteres til svært fremkommelige områder produceres sektionerne mindre og i flere dele. Hver sektion bliver fragtet for sig og dersom hver sektion er bærende i sig selv transporteres de vha. en hydralisk trailersystem. Derved minimeres transportvægten. Nacellen er maskinhuset, som sidder ovenpå tårnet og producerer strømmen. Dimensionerne er maksimale for hvad der transportmæssigt er muligt ved brohøjder på motorveje. Den er 7,5m lang, 3,5m bred og 4,85m høj. Nacellen udgør som enkeltdel den største belastning i transporten ved at veje 50 tons. Nav er elementet, hvor de tre vinger er fastgjort. Dens diameter er 4,13m og højden er 4,43m. Incl. indmad vejer den 20,7 tons. Vingerne udgør pr mølle tre stk. og kan transporteres enkeltvis eller alle tre samlet på en specieldesignet tripeltrailer. Ved V82 eren er en vinge 40m lang og 3,2m på det bredeste stykke. Vægten er 7,5 tons pr.stk. Tårnfundamentet fragtes på én lastbil og dertil kommer yderligere en lastbil med tilbehør til en mølle. Kilde: Louise B. Schmidt Nielsen, VESTAS transport 15

16 16 Fotos: vestas.com, lmglasfiber.com, bmt.dk, Carsten L. Andersen, Danish Windpower Academy, egen registrering på Århus Havn

17 01 Program Vindmølletransport i dag Transport af vindmøller er en kompliceret affære. Den er omkostningsrig, bemandingsomfattende og tidskrævende. Generelt set kan transporten opdeles i tre: 1. Landtransport fra tårn-, vinge-, nav- og nacelleproducenter til havn 2. Søtransport fra havn til havn 3. Landtransport fra havn til sitet I følge Louise B. Schmidt Nielsen ved Vestas Transport har man kortlagt, at der i dag er 15 berøringer ved transport af et enkelt element. En berøring er hver gang du skal aflæsse, pålæsse, sikre og lagre elementet. Hver transport skal søge om køretilladelse, da vindmølletransport klassificeres som speciel transport. I mange lande er der lovkrav om nattekørsel. I amerikanske stater er det fx. ulovligt at køre med det høje akseltryk fra vindmølle transporterne. I de tilfælde kører man udenom staten! I Tyskland kan det ligeledes være nødvendigt at skulle køre en omvej, da enkelte motorvejsbroers frihøjde ikke er tilstrækkelig høje. I andre tilfælde bruges helikopter eller de store russiske Antonov fly. Vi har fundet et eksempel på en vingetransport mellem Danmark og Australien. Den er meget dyr, og bruges kun sjældent. En helikopter med to vinger til Australien koster USD (= ca dkr), ifølge et shipping firma ( navnet må dog ikke oplyses pga. konkurrence Kilde: Vindmølletransportens nye veje om transportudfordringer for vindmølleproducenter. Af Jeppe Bæk (Nordic Transportpolitical Network - 17

18 Hydroliktrailer Oplagering Kranløft Tripletrailer Slings Transportramme Afstiver til sikring Svejsning til dæk Svejsesikring Sikring på lastbil 18

19 01 Program Transport fra lager til kran Lastningskoordinator Samlingsbolte Samlingsbolt fastgøres Arrangering af elementer Transportdetaljer Studie af vindmølleelementers af- og pålæsning på Århus Havn til bevidsthed om virkeligheden i relation til projektudviklingen. Lastrum på skib 19

20 20 Australien Foto: Carsten L. Andersen, Danish Windpower Academy

21 Kontekst mio. $ On-shore (på land) ser man at vindmøllerne enten bliver stillet op i parker af staten og energiselskaber eller enkeltvis/mindre antal af pri vate personer, som bruger strømmen selv eller sælger den videre. Førstnævnte køber mellem %-90% af alle solgte vindmøller De stats- og energiselskabsejede 0 møller står oftest på mere øde områder såsom bjerge eller fladt ørkenlandskab. Det er i lande som 0 0 bl.a. Spanien, USA, Canada, Kina, Indien og Australien at man ser disse placeringer. I disse områder er der som hovedregel ikke oprettet infrastruktur, så det skal man anlægge, før møllerne kan opstilles. Her er ikke Forventet ressourcer udvikling til at lægge asfaltering eller brede veje. Det giver store problemer fx. når lastbilerne kommer flere ad gangen, når delene skal læsses af og når lastbilerne skal vende Off-shore (på havet) bliver alle vindmøller stillet op i vindmølleparker, som finansieres af staten eller energiselskaber. Vindmøllerne sejles ud med skib og installeres fra skibet eller fra en etableret platform. Nogle af delene præ-samles inden de sejles ud. mio. $ 2007 mio. $ Globale vindenergi marked i $ Prognose onshore Prognose offshore Prognose offshore Forventet udvikling Globale vindenergi marked i $ Prognose Prognose onshore Source: BTM Consult ApS - March 2007 Forventet udvikling Globale vindenergi marked i $ Source: BTM Consult ApS - March Program Source: BTM Consult ApS - March På diagrammet ses at udviklingen af installerede vindmøller stadig går mest i retning af on-shore, trods man oftest hører om off-shore parkerne i medierne. Som nævnt i starten vil vores løsning have fokus på on-shore møllerne. Off-shore møllerne bliver for svære at konkurrere med, eftersom fragtskibene, der kommer med elementerne også installerer møllerne fra fragt-skibet. Der er mest at spare ved luftskibstransport onshore Prognose offshore Kilde: BTM consult Samtale d med Peter Hansen, LM Glasfiber 21

22 Uddevalla 5 stk Frederikshavn Göteborg 5 tårne á 5 dele = 25 transporter Herning Hendricks 5 x 3 sæt vinger = 15 transporter Lunderskov LM Glasfiber 5 Nav + 5 Naceller 22 Rostock Nordex

23 01 Program Case - Uddevalla, Sverige På baggrund af samtaler med Erik Andersen, Technical Adviser hos vindmølleinstallationsfirmaet KR WIND, har vi fået en up-to-date case. De andre vindmølleproducenter har været svære at få transport case oplysninger fra. KR WIND fik i april 2008 til opgave at rejse 5 x 3 Mega Watt vindmøller i Uddevalla, Sverige. Det var det tyske vindmøllefirma Nordex, som havde entreprisen på projektet. Delene kom fra tre forskellige fabrikker, to i Danmark og en i Tyskland. Som det fremgår af nedenstående diagram er tårnet opdelt i fem sektioner, i modsætning til Vestas V82, som er opdelt i tre. I alt foregår der 40 landtransporter i DK, 10 landtransporter i Tyskland, 9 søtransporter og 50 landtransporter i Sverige. 4,5 Rostock (DE) Herning (DK) Uddevalla(SE) Lunderskov 1 t 45 min 30 min 2t 15 min 240 km 75 km 305 km Dertil kommer der lovkrav om at hvert lastvogn skal tilkobles en følgebil. Fra de danske fabrikker kører de til Frederikshavn og tager Stenaline Freight. Der foregår ingen omlæsning. Fra den tyske fabrik bliver de kørt til Rostock havn og omlæsset til fragtskib. Det sejler til Gøteborg, hvor elementerne bliver lagret indtil tårn og vinger kommer. Fra havnen til sitet er der mange svært fremkommelige områder, hvilket gør det utrolig besværligt at transportere de mange tons tunge transporter. Her er tale om nyanlagte grusveje og kuperet terræn. Gennemsnitsfarten er lav. VIGTIGT! Omfanget og kompleksiteten af denne case er meget lille set i relation til andre transportcases indenfor vindmølleindustrien. Det er ikke ualmindeligt at der afgår skibstransport til USA eller Japan fra Danmark! timer Herning (DK) Göteborg (SE) Uddevalla (SE) 25 stk 25 stk 1 t ventetid Frederikshavn (DK) 5 stk Stenaline Freight 1710 m 25 stk 25 stk 4 t 15 min (50 km/t) 201 km 5 stk 3 stk 4 t 15min ( 20 km/t) 85 km 3 t 15min 95 km Lunderskov (DK) 15 stk 15 stk Göteborg (SE) 15 stk 15 stk Uddevalla (SE) 4 t 45min ( 60 km/t) 282 km 4 t 15min ( 20 km/t) 85 km Rostock (GER) 0 t 20 min ( 45 km/t) 2 km Rostock (GER) Göteborg (SE) Fragtskib 5 stk 5 stk 1 stk Regnestykket har vi - med oplysninger fra Erik Andersen - selv udfærdiget. 4 t 15 min ( 20 km/t) 85 km 5 stk Uddevalla (SE) 23

24 24 LM Glasfiber Foto:

25 Rostock (DE) Lunderskov Herning (DK) Uddevalla(SE) 1 t 45 min 30 min 2t 15 min 240 km 75 km 305 km Case - Uddevalla, Sverige 4,5 timer 01 Program Herning (DK) 106 timer 25 stk 25 stk 4 t 15 min (v.50 km/t) 201 km 106 timer 1 times ventetid Frederikshavn (DK) 5 stk 5 stk 26 timer Stenaline Freight 1710 m 3 stk Göteborg (SE) 64 timer 25 stk 4 t 15min ( v.20 km/t) 85 km 25 stk 64 timer Uddevalla (SE) 3 t 15min 95 km Lunderskov (DK) Göteborg (SE) Uddevalla (SE) 71 timer 71 timer 64 timer 64 timer 15 stk 15 stk 4 t 45min ( v.60 km/t) 282 km 15 stk 15 stk 4 t 15min ( v.20 km/t) 85 km Rostock (GER) 2 timer 5 stk 0 t 20 min ( v.45 km/t) 2 km Rostock (GER) 1 stk 15 t 20 min ( 39 km/t) 518 km Fragtskib 15 timer Göteborg (SE) 21 timer 5 stk 5 stk 4 t 15 min ( v.20 km/t) 85 km 21 timer Uddevalla (SE) Rostock (GER) 2 timer 5 stk 0 t 20 min ( v.45 km/t) 2 km Økonomisk regnskab I ren transporttid - uden indregning af af-/på-/omlæsninger - bruges der i Uddevalla casen 823 mandetimer. Der er heller ikke medregnet pauser, overnatninger, køer, besværlige sving, venten på køretilladelser o.lign. Det er ren transporttid på land og på vand! Göteborg (SE) 21 timer 5 stk 21 timer 5 stk 4 t 15 min ( v.20 km/t) 85 km Uddevalla (SE) tons timer CO2 25

26 Hvad er 552 tons CO2? Hvis du planter fem træer og de bliver stående vil de almindeligvis optage ca. 1 ton CO2 i deres levetid. Dvs. for at opveje casens transport CO2 udledning, svarer det til at der skal plantes: 2760 træer!!! 26 Australien Foto: Carsten L. Andersen, Danish Windpower Academy

27 Rostock (DE) Lunderskov Herning (DK) Uddevalla(SE) 1 t 45 min 30 min 2t 15 min 240 km 75 km 305 km Case - Uddevalla, Sverige 4,5 timer 01 Program Herning (DK) 0.49 t CO2 25 stk 25 stk 4 t 15 min (v.50 km/t) 201 km t CO2 1 times ventetid Frederikshavn (DK) 5 stk 5 stk t CO2 Stenaline Freight 1710 m 3 stk Göteborg (SE) 0.34 t CO2 25 stk 4 t 15min ( v.20 km/t) 85 km 25 stk t CO2 Uddevalla (SE) 3 t 15min 95 km Lunderskov (DK) 0.68 t CO t CO2 Göteborg (SE) 0.21 t CO t CO2 Uddevalla (SE) 15 stk 15 stk 4 t 45min ( v.60 km/t) 282 km 15 stk 15 stk 4 t 15min ( v.20 km/t) 85 km Rostock (GER) 0.04 t CO2 5 stk 0 t 20 min ( v.45 km/t) 2 km Rostock (GER) 1 stk 15 t 20 min ( 39 km/t) 518 km Fragtskib t CO2 Göteborg (SE) 0.07 t CO2 5 stk 5 stk 4 t 15 min ( v.20 km/t) 85 km 1.79 t CO2 Uddevalla (SE) Rostock (GER) 0.02 t CO2 5 stk 0 t 20 min ( v.45 km/t) 2 km Miljø regnskab Beregningerne er baseret på samtale med Jakob Sørensen, Miljø og Sundhed, samt fakta fra Delft-rapporten The environmental performance of the principal modes of freight and passenger transport. Regnskabet tager udgangspunkt i gns. bil-, lastbil- og fragtskibs-co2 udledning. Göteborg (SE) 0.07 t CO2 5 stk 5 stk 4 t 15 min ( v.20 km/t) 85 km 0.89 t CO2 Uddevalla (SE) 552 tons CO2 552 tons CO2 Bil 161g pr km / Lastbil 70g pr ton pr km / Fragtskib 40g pr ton pr km 27

28 28 Skycat Ikke-rigid Macon ZRS-5 Rigid

29 Luftskibstyper Luftskibe kan konstrueres efter tre hovedprincipper - rigide, semi-rigide og ikke-rigide. Det rigide har et internt skelet. De tyske Zeppelinere og flere af de meget store luftskibe fra 1920 erne og 30 erne var rigide. Skelettet er typisk produceret af meget tynde aluminiumsprofiler. De rigide luftskibe blev generelt ikke bygget mindre end 120 m lange. Ellers blev volumen for lille i forhold til vægten. Moderne komposit materialer kan muligvis ændre dette. Omkring skelettet har man en ydre hud der beskytter skibet og store helium eller brintposer, som giver skibet løft. Poserne kan trækkes sammen eller udvides ved hjælp af store net som komprimerer gassen og dermed mindsker opdriften. Semi-rigide luftskibe var også populære i starten af det 20 århundrede, men til mindre og mellemstore typer. Disse skibe er generelt opbygget omkring en indre struktur eller en ydre køl, der griber fat og understøtter dele af ballonen. Strukturen understøtter ballonens form og fordeler vægt og stress. På strukturen monteres styrehus, motor og ror. Ligesom de rigide skibe har ballonen en hud af plast-laminerede materialer, der beskytter mod vejr og vind. Herunder er gassen i en pose af polyurethane. Indeni gasposen er ballonetter (se note) som pustes op med luft for at komprimere gassen, så opdriften kontrolleres. I nyere tid har teknikken været brugt til bl.a. efterkommeren af de klassiske tyske zeppelinere med den nye Zeppelin NT. 01 Program Helium Helium Luft Luft Rigid konstruktion Semi-rigid konstruktion Ikke-rigid konstruktion De ikke-rigide luftskibe (ballonskibe), er den mest typiske form for luftskibe i dag. Deres form er opretholdt af et mindre internt overtryk. De eneste rigide konstruktioner er passagerkurven og halefinnerne. Selve ballonen er lavet af plastlaminerede materialer. Herunder er gassen i en pose af polyurethane. Indeni gas posen er ballonetter som kan pustes op med luft for at komprimere gassen, så opdriften kan kontrolleres. Ballonskibene er mest brugt til reklame formål, bl.a. Goodyear og Fuji. Vi har taget udgangspunkt i det rigides heliumprincip og det semi-rigides konstruktion. Kilde: Note: Ballonetter = balloner i ballonen 29

30 SkyCat AerosCraft HAA_HiSentinel TECHNOSPHERE 21st Century Airships Manned Cloud Zeppeliner NT Dynalifter High Altitude Airship Berkut RosAeroSystems CargoLifter AIRLIFT_p791 Strato Cruiser GravityPlane SkyFreighter Airship DZ-N1 X-STATION Aerodynamik Udformningen af vingerne får luften på undersiden til at passere hurtigere end den gør over. Derved stiger fartøjet. Aerostatik Fartøjet er lettere end luften. Derved stiger det. Gas Mindsket Pres Øget Pres 30

31 01 Program Aerodynamik vs. aerostatik Aerodynamik og aerostatik er to meget forskellige flyveprincipper med dertilhørende fordele og ulemper. (se beskrivelse til højre) Den største fordel, som det aerodynamiske fly har frem for det aerostatiske luftskib, er farten. Fly er i stand til at nedlægge langt større strækninger end luftskibe over samme tid. Tilgengæld er fly nødt til at opretholde farten for at holde sig oppe. Fart er en nødvendighed ved take-off og landing. Derfor er netop disse tidspunkter de mest kritiske ved flyvning med fly. De kræver meget store arealer for at komme sikkert i luften og ned igen. Dette kræver luftskibet ikke i lige så høj grad. Et luftskib kan lande, hvis fartøjet fysisk kan være der. Helium Luft Det store problem for et luftskib er i højere grad at holde sig på jorden. Det kan ofte være et problem at holde et luftskib surret fast på landjorde i f.eks. dårligt vejr. Og man er nødt til enten at surre fartøjet meget sikkert fast eller have en hangar specifikt til formålet. Inden for de sidste 20 år er flere og flere begyndt at eksperimentere med at blande aerostatik og aerodynamik i flyvende fartøjer, der får procent af deres opdrift af interne balloner med gasser. Og dertil har en aerodynamisk form, der giver den sidste opdrift så de kan opretholde en fornuftig flyvehøjde og bliver lettere at styre. Aerostatisk funktionsprincip Disse fartøjer lander ligesom fly på landingsbaner. Dog langsommere og mere sikkert da de ikke er nødt til at understøtte hele deres vægt med aerodynamisk løft. Desuden har denne form for fartøjer ikke samme risiko for at blæse væk som et almindeligt luftskib, da de vejer mere end den omgivende luft. Hybridluftskibet har vi arbejdet videre med i udviklingen. Kilde: 31

32 Zeppelin NT s hangar Kevlar konstruktion, Zeppelin NT Tedlar dug (PVF), Zeppelin NT Hindenburg 1:100 Detalje Kevlar konstruktion, Zeppelin NT Propelstørrelse, Hindenburg Produktion af finne og gondol Fastgørelse af dug, Hindenburg 75 m luftskib underopbygning Hangar Alu.konstruktion 32 En mand!!!

33 Johannes Eising, Z NT Helium regulering 01 Program Regulering af vægt Salon, Hindenburg Zeppelin NT konstruktionsprinci Kahytte, Hindenburg Cockpit, Zeppelin NT Hindenburg udsnit 1:1 max 90 km/t Udsnit af Hindenburg Rune Studietur...til Friedrichshafen, Sydtyskland. Zeppelinmuseum Firmabesøg - Zeppelin NT. Til bevidsthed om historie, skala og produktion i projektudviklingen. 33

34 34 Lockheed Martin Rendering

35 01 Program Løfteevner Når man arbejder med luftskibe er vægten noget af det vigtigste. I de fleste luftskibe har man traditionelt brugt varm luft, brint eller helium. Brint har den største løfteevne, men er i forhold til de andre luftarter yderst brandfarlig. Derfor bruges kun helium i dag, da dets løfteevne kun er 8% lavere end brint. At man brugte brint i de store tyske zeppelinere i 30 erne, skyldes en handelsembargo fra USA, der sad på alle heliumressourcerne. 1 m3 helium kan teoretisk løfte gram. (~en liter mælk) To projekter, som i nyere tid har beskæftiget sig med cargoluftskibe, er det tyske CargoLifter og det britiske SkyCat. Sidstnævnte har udviklet prototyper og har planer om at lave tre forskellige størrelser cargoluftskib - 20, 220 og 1000 tons. Vi har i udviklingen af vores projekt taget udgangspunkt i SkyCat Det skyldes for det første at hver gang længden fordobles ottedobles løfteevnen. For andet koster det flere millarder at udvikle et cargoluftskib, så hvis det virkelig skal konkurrere med de andre transportformer, skal det have en stor lasteevne. SkyCat 1000 SkyCat 1000 Længde 307m Lasteevne 1000t Dynalifter Længde 302m Lasteevne 190t Dynalifter Heavy Freighter Hindenburg Længde 245m Lasteevne 112t Verdens største vindmølle Hindenburg Zeppeliner Cargolifter CL160 Empire State Building Cargolifter Længde 260m Lasteevne 160t Volvo bus Airbus A380 Emma Mærsk 100 M Kilde: Michael Stewart, Direktør, World SkyCat Ltd. 35

36 36 Dynalifter Rendering

37 01 Program Fremdrift I de klassiske luftskibe var motorerne store dieselmotorer, som var monteret flere forskellige steder på ballonen. Zeppelin NT har el-motorer fastmonteret på siden og i enden. Noget lignende har prototype luftskibet af Lockheed Martin og Skycat. Grundet den store fleksibilitet i styringen af den rotérbare propel, har vi valgt at arbejde videre med denne. Vi har arbejdet med mindre motorer i forhold til luftskibets størrelse. Til gengæld er antallet øget og fordelt over luftskibets sider og bagende. Zeppelin NT Lockheed Martin Skyship Hindenburg Zeppelin NT Lockheed Martin Kilder: Studiebesøg Zeppelin NT, Zeppelinmuseet og 37

38 38 Kyosemi solcelle

39 01 Program Brændstof Det japanske solcellefirma Kyosemi har udviklet en kugleformet solcelle, som gør at fladen hvorpå den er monteret, kan være dobbeltkrum. Den er oplagt til overfladen på et luftskib. Desuden har de samme ydelse som alm. solceller - dvs 15% udnyttelsesgrad og den er spået til at udvikle sig stærkt de næste år. Elektriciteten kan bruges direkte i motorer og den overskydende energi kan oplagres på brændselsceller. En teknologi, som er ved at blive udviklet til brug i biler. Energiproduktionen kan også bruges i luftskibets kabine og lastrum. Kombinationen af kyosemi solceller og brændselsceller er oplagt i et cargo luftskib, som dette, hvor bæredygtighed spiller en stor rolle. Brændselscelle Kyosemi solcelle RosAeroSystems Kyosemi solcelle RosAeroSystems Brændselscelle Kilde: Samtale med Peter Poulsen, FACTOR 3 39

40 40 CargoLifter

41 01 Program På-/aflæsning På-/aflæsningssituationen er problematisk. Ved fjernelse af fragten er ballonen nødt til at blive gjort meget tung for ikke at stige til vejrs igen. Problemet bliver kun større når man skal læsse fragt mens man er i luften. Sidstnævnte arbejdede det tyske firma Cargo- Lifter med. De surrede ballonen fast i flere jordpunkter så man havde den fikseret. Det skabte dog store problemer mht. bl.a. sidevind, præcisering og præ-arbejde med fikspunkterne. Ved vindmølle områder er dette yderst uhensigtsmæssigt. I projektet har vi koncentreret os omkring løsningen, hvor du lander på jorden og sikkert kan justere din tyngde. Princippet ses i flere projekter - bl.a. Lockheed Martin, Aeroscraft og Skycat. På-/aflæsning hører tæt sammen med landing. Her kan man som sagt vælge slet ikke at lande. Ved aerostatisk løft fastholdes luftskibet ved landingen vha. en mooringmast (se note). Og ved aerodynamisk løft bruges oftere luftpuder eller hovercraft. SkyCat Lockheed Martin Hindenburg Aeroscraft Zeppelin NT Lockheed Martin Kilde: Note: Mooringmast = en jordbunden mast, som ved fastgørelse i luftskibets næse holder luftskibet ved landjorden 41

42 Dug Finne Løbegang Kahytter Toilet Køkken Styrekabine Motor Gasceller Opholdsdæk Adgangsbro Fortøjning Styrebro Lasterum Gangsystem Finne Fortøjning Ophold, Sove og Spise Kran Skrog 42

43 Forståelse af transportmaskinen Et luftskib til transport af vindmøller eller større gods, eksisterer ikke i dag. Der er udviklingsprojekter i gang forskellige steder, fx. England, Korea og USA. Fra disse steder er man ikke interesseret i at udlevere mere detaljerede oplysninger om, hvordan de er sammensat indvendig og mange af dem, udvikler stadig på det flyvetekniske og har ikke udviklet det indvendige. 01 Program Til forståelse af, hvordan organerne i et cargoluftskib fungerer, har vi kigget på en af de gamle zeppelinere og et lignende cargo transport produkt som containerskibet. (se figurer til venstre) Vi udarbejdede et funktionsdiagram (se nedenstående) til beskrivelse af hvilke funktioner vores luftskib skulle rumme samt deres indbyrdes relationer. Dette er ikke målfast! Funktionsdiagram Lastrum Cockpit Toilet Ophold Køkken Sove Ankomst Infrastruktur Teknik Teknik Kran Kilde: 43

44 44 Luftskibspilot fra ZeppelinNT

45 01 Program Målgruppen I dag findes der Goodyear blimp og Zeppelin NT, som to fungerende luftskibstyper med piloter. If you want to be a Chief Pilot on an airship operation, there are a few qualities that are a must: excellent organizational and flying skills, the patience of a teacher, and the mind of an auditor. (www.goodyearblimp.com) Udover disse egenskaber skal piloten have en pilotgrunduddannelse samt tage et supplerende kursus hos Goodyear. Zeppeliner NT fortæller ikke noget om krav udover de formelle. Som ved Goodyear være uddannet pilot og tage et supplerende kursus på Zeppelin NT. Piloten skal altså have egenskaber som en alm. pilot. På Danish Aviation College stiller de flg. krav. 1. Klar i hovedet 2. Kan kontrollere mange elementer 3. Godt helbred Derudover tilføjer de, at sikkerhed er det alt overlappende nøgleord. Alt skal være i orden og der skal være en nødplan til at klare uforusete situationer. Piloten skal have et godt helbred, god højde og vægt, klaret IQ-test og mentaltest. Ligeledes skal piloten kunne håndtere stress, være god til hovedregning, have en rolig personlighed og håndtere ulykker, såsom bristet vindue, en død person eller styrmand, brand, en ødelagt motor el.lign. High-tech Low-tech Kilder: Samtale d med Terje Basonsen, Danish Aviation College 45

Vindkraft gennem tiderne. Hvordan opstår vind? Hvordan virker en vindmølle? Hvor stilles vindmøller op?

Vindkraft gennem tiderne. Hvordan opstår vind? Hvordan virker en vindmølle? Hvor stilles vindmøller op? Printversion of www.vestas.com/dupowdk/ Vindkraft gennem tiderne Hvordan opstår vind? Hvordan virker en vindmølle? Vindmølleprojekter Hvor stilles vindmøller op? Vind gennem tiderne Vindens fascinerende

Læs mere

Energihåndtering i Zambia

Energihåndtering i Zambia Energihåndtering i Zambia For organisationen Af Og - energiteknologer 1 Titelblad Titel: Energihåndtering i Zambia Uddannelse: Energiteknolog Uddannelsesinstitution: University College Nordjylland Sider:

Læs mere

Første udkast til mit StudieWeb

Første udkast til mit StudieWeb Fremstilling af ID kort Vi fik stillet til opgave at fremstille et Id kort som vi kan bruge til at identificere sig overfor andre og minde dig om login navn og webserverens ftp adresse/port. Først skulle

Læs mere

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 Vind på havet DANMARKS ENERGI TIL VÆKST Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 De udvalgte Vindindustrien har masser af jobs. Mød et af de unge talenter. Side 22

Læs mere

Jobfunktioner og kompetencekrav hos transportmedarbejdere i danske lufthavne. CPH, Billund, Esbjerg, Roskilde og Gardermoen (Oslo)

Jobfunktioner og kompetencekrav hos transportmedarbejdere i danske lufthavne. CPH, Billund, Esbjerg, Roskilde og Gardermoen (Oslo) Jobfunktioner og kompetencekrav hos transportmedarbejdere i danske lufthavne CPH, Billund, Esbjerg, Roskilde og Gardermoen (Oslo) December 2009 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej

Læs mere

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester - I samarbejde med DSB Fjern- & Regionaltog Fag: Integrations / DIS Vejleder: Peter Stæhrmose Underviser: Lene Pries-Heje Eksamenstermin: Sommer 2010 Udarbejdet

Læs mere

VIRKSOMHEDSANALYSE...2

VIRKSOMHEDSANALYSE...2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...1 2 METODE...1 2.1 METODESYN...1 2.2 ARBEJDSMETODE...2 3 VIRKSOMHEDSANALYSE...2 3.1 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE...2 3.1.1 Vision og strategi...3 3.1.2 Produktion...4 3.1.3

Læs mere

Førsteårsprojekt. Thoriumreaktor. Liquid Fluorid Thorium Reactor. Skrevet af: Kristian Høier Mike Lauge Casper Lillegård Madsen Morten From Teuber

Førsteårsprojekt. Thoriumreaktor. Liquid Fluorid Thorium Reactor. Skrevet af: Kristian Høier Mike Lauge Casper Lillegård Madsen Morten From Teuber Førsteårsprojekt Thoriumreaktor Liquid Fluorid Thorium Reactor Skrevet af: Kristian Høier Mike Lauge Casper Lillegård Madsen Morten From Teuber Termodynamik og projekt Niels Bohr Institutet Københavns

Læs mere

Det fremtidige værftsarbejde i Danmark. En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter

Det fremtidige værftsarbejde i Danmark. En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter Det fremtidige værftsarbejde i Danmark En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund for undersøgelsen dansk værftsindustri i forandring 3

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet. Projektledelse (42430) Projekt: DFDS. Dato: 14/05/2013. I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt:

Danmarks Tekniske Universitet. Projektledelse (42430) Projekt: DFDS. Dato: 14/05/2013. I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt: Danmarks Tekniske Universitet Projektledelse (42430) Projekt: DFDS Dato: 14/05/2013 I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt: Målsætning (Kapitel 3) Interessenthåndtering(Kapitel 4) Planlægning(Kapitel

Læs mere

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 2. TEORIAPPARAT 9 2.1 SAMMENHÆNG I ANALYSESTRUKTUREN

Læs mere

Arbejdsmiljø. på lagre og vareterminaler. 10 gode historier fra det virkelige liv. Aldi Marked. Arla Foods amba HOCO. Carlsberg Danmark A/S

Arbejdsmiljø. på lagre og vareterminaler. 10 gode historier fra det virkelige liv. Aldi Marked. Arla Foods amba HOCO. Carlsberg Danmark A/S Arbejdsmiljø Branchearbejdsmiljørådet for transport og en gros på lagre og vareterminaler 10 gode historier fra det virkelige liv Rigtig mange virksomheder, der har et lager eller en vareterminal, har

Læs mere

NR 31 MARTS 2003 VINDFORMATION

NR 31 MARTS 2003 VINDFORMATION NR 31 MARTS 2003 N Y H E D E R F R A V I N D M Ø L L E I N D U S T R I E N VINDFORMATION VEJEN TIL ET BEDRE KLIMA EU VENTER PÅ BENDTSEN Den 21. marts 2002 gav økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen

Læs mere

1.0 Idégrundlag...4. 1.1 Den første idé...4. 1.2 Den nye idé. 5. 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7

1.0 Idégrundlag...4. 1.1 Den første idé...4. 1.2 Den nye idé. 5. 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7 1 Indholdsfortegnelse IDE 4-8 1.0 Idégrundlag.....4 1.1 Den første idé.....4 1.2 Den nye idé. 5 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7 1.4 Vision, mission og mål...7 1.5 Den europæiske

Læs mere

OFFSHORE VINDENERGI. Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3. Fokus på internationalt

OFFSHORE VINDENERGI. Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3. Fokus på internationalt OFFSHORE VINDENERGI ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3 < Vend avisen for at læse om offshore olie og gas NYE

Læs mere

Analyse af de ændrede logistikmønstre og hvilken indflydelse disse har på uddannelsesstrukturen indenfor Transportområdet

Analyse af de ændrede logistikmønstre og hvilken indflydelse disse har på uddannelsesstrukturen indenfor Transportområdet Analyse af de ændrede logistikmønstre og hvilken indflydelse disse har på uddannelsesstrukturen indenfor Transportområdet November 2014 1 Konsulentfirmaet Lilli K Larsen Tessebøllevej 39 4681 Herfølge

Læs mere

Brugervenlig enheds-ai, til at minimere påkrævet opmærksomhed i RTS-spil

Brugervenlig enheds-ai, til at minimere påkrævet opmærksomhed i RTS-spil Brugervenlig enheds-ai, til at minimere påkrævet opmærksomhed i RTS-spil 25/01/2011 DoTA AI m. fl. Nexus Wars, Income Wars m. fl. Majesty Diner Dash Hastighed Liv og skade Iteration Relaterede AI-projekter

Læs mere

Vidensdeling og BIM. Går de hånd i hånd?

Vidensdeling og BIM. Går de hånd i hånd? Går de hånd i hånd? University College Nordjylland Kenneth Højbjerg Bygningskonstruktøruddannelsen 7. semester februar marts 2012 Vejleder: Henriette Knak 1 Titelblad: Rapportens titel: Går de hånd i hånd?

Læs mere

Rejseplanen. Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard Johansen Lauge Bro Lilleås Johan Schnack Mertz & Christian Poulsen

Rejseplanen. Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard Johansen Lauge Bro Lilleås Johan Schnack Mertz & Christian Poulsen 2010 Rejseplanen Roskilde Universitet, RUC Hum-Tek, Hus 08.1, Gruppe 4 Vejleder: Niels Jørgensen Tegn u. mellemrum: 121.531 Dato: 21-12-2010 Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Transportrådet. Udvikling af kapacitetsbegrebet. Dansk Teknologisk Institut TetraPlan A/S Institut for Transportstudier. Notat nr.

Transportrådet. Udvikling af kapacitetsbegrebet. Dansk Teknologisk Institut TetraPlan A/S Institut for Transportstudier. Notat nr. Transportrådet Udvikling af kapacitetsbegrebet for godstransport Dansk Teknologisk Institut TetraPlan A/S Institut for Transportstudier Notat nr. 02 04 Juni 2002-1 - Titel: Udvikling af kapacitetsbegrebet

Læs mere

Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer

Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer Afgangsprojekt ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i samarbejde med DFE Meincke A/S i Skovlunde Afleveringsdato: 23. januar 2009 20 ETCS point

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Basisuddannelsen Titel: Switch mode power supply Tema: Modeller og virkelighed Projektperiode: P1-6. oktober - 19.december, 2003 Projektgruppe:

Læs mere

Linde MAGASINET. KJ Hydraulik. Nyhed: Linde 10 ton el-truck. Stena Line. Fodercentralen. Nyhed: Linde el-stabler. Sanistål.

Linde MAGASINET. KJ Hydraulik. Nyhed: Linde 10 ton el-truck. Stena Line. Fodercentralen. Nyhed: Linde el-stabler. Sanistål. Linde MAGASINET NOVEMBER 2014 / 34. UDGAVE KJ Hydraulik Nyhed: Linde 10 ton el-truck Stena Line Fodercentralen Nyhed: Linde el-stabler Sanistål Terberg Approved N.C. Nielsen Tesla Abena Drivers room Læs

Læs mere

Århus Havn. Et casestudie om afvikling af tung trafik i Århus midtby. By-, Energi- og Miljøplanlægning 5. semester, Gruppe BEM5-2 Aalborg Universitet

Århus Havn. Et casestudie om afvikling af tung trafik i Århus midtby. By-, Energi- og Miljøplanlægning 5. semester, Gruppe BEM5-2 Aalborg Universitet Århus Havn Et casestudie om afvikling af tung trafik i Århus midtby By-, Energi- og Miljøplanlægning 5. semester, Gruppe BEM5-2 Aalborg Universitet Titel: Århus Havn Undertitel: Et casestudie om afvikling

Læs mere

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation Opbakning Planlægning Opbygning Drift Energiledelse Ideer til kommunikation Energiledelse indhold Forord...........................s. 3 Kommunikation - et værktøj..........s. 4 Sproglige og grafiske billeder.........s.

Læs mere

-En virksomhed i modvind? Bachelorprojekt 2005 Roskilde UniversitetsCenter. Vejleder: Lone Samuelsen

-En virksomhed i modvind? Bachelorprojekt 2005 Roskilde UniversitetsCenter. Vejleder: Lone Samuelsen Det nye Vestas -En virksomhed i modvind? Bachelorprojekt 2005 Roskilde UniversitetsCenter Vejleder: Lone Samuelsen Af:Sultan Cevik Martin Sømod Jensen Casper Saust Lars Kyrø Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...1

Læs mere

Afgangsprojekt Vestas Wind System

Afgangsprojekt Vestas Wind System Vejen ud af krisen Afgangsprojekt Vestas Wind System HD-studiets 1. del AAU, maj 2015 Mads Bjørn, Anders Agerbo og Mikkel Lund 27-05-2015 Indholdsfortegnelse Problemstilling:... 2 Problemformulering...

Læs mere

Det Elektroniske Menukort

Det Elektroniske Menukort Christine Uglebjerg Pedersen, Josefine Nørgaard & Nick Bakkegaard Kontaktadresse: Det Elektroniske Menukort Midtfyns gymnasium Lærer: Niels Ross Sørensen 1 Indholdsfortegnelse: Forretningsplan og ide s.

Læs mere

Vestas en strategisk analyse

Vestas en strategisk analyse Vestas en strategisk analyse HD(IB) Afgangsprojekt, forår 2014 Mads Hylleberg (mahy10ab) Vejleder: Kristian Sørensen Projektets længde: 151.858 anslag (inkl. mellemrum) Executive summary Vestas Wind System

Læs mere