Bæredygtig luftskibstransport. af vindmøller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bæredygtig luftskibstransport. af vindmøller"

Transkript

1 Bæredygtig luftskibstransport af vindmøller

2

3 Indhold Indledning 5 01 Program Proces Produkt 87 Kilder 93

4 4

5 Indledning I den globale økonomi er effektiv og bære dygtig transport af varer samt velfungerende logistik blevet en stadig vigtigere faktor til forståelse og bevarelse af konkurrencemæssige fordele. Den danske vindmølleindustri har i de seneste år oplevet en stor udvikling og den forventes at fortsætte. Det er bl.a. forårsaget af vindmøllernes større effektivitet og større dimensioner. Elproduktionsprisen for vindmøller er faldet ca. 80% over de sidste 20 år, hvilket er med til at gøre vindmøllerne mere rentable. Omvendt har de forøgede dimensioner og vægt medført en besværliggørelse af transport- og opstillingsledet i en vindmølles livscyklus indenfor miljø. Den danske vindmølleindustri er absolut ledende på det globale marked for vindenergi. Hvis Danmark vil bibeholde denne position, er det nødvendigt at kunne noget, som de øvrige konkurrenter ikke kan. Her kan udviklingen af bedre bæredygtige transportløsninger gøre en udslagsgivende forskel. Dette projekt omhandler brugen af luftskibe som et alternativ til transport af tung industri med særlig fokus på vindmølleindustrien. Kilde: Vindmølletransportens nye veje om transportudfordringer for vindmølleproducenter. Af Jeppe Bæk (Nordic Transportpolitical Network - 5

6 6

7 Indledning Projektet har taget omdrejningspunkt i nyere teknologi og for at få en tilstrækkelig viden til opnåelse af et brugbart slutresultat, har projektet krævet en enorm research. Luftskibe er et nicheområde i dag, hvilket har betydet researchen har været spredt ud over dele af Europa og sågar resten af verden. Researchen har krævet rigtig mange telefonopkald, timer på internettet, studie af bøger og registrering i marken. Derfor har den kørt gennem hele processen - med den største indsats i programmeringsfasen. Processen har mere eller mindre kørt i en lineær arbejdsgang, men den samlede løsning er blevet udviklet med parallelskitsering. Vi delte projektet op i tre hovedblokke - lastrum, eksteriør og interiør. Gennem hele processen har de tre blokke påvirket hinanden og ny viden fra research har ligeledes haft stor indflydelse på udviklingsarbejdet. Redegørelsen har vi valgt at skrue sammen på en måde således at projektets helhed forstås bedst muligt af læseren. Derfor er al research sammenfattet i én blok i starten og processen er beskrevet efter vores tre hovedblokke - og ikke hvordan de sideløbende er blevet udviklet. Programdelen tager en stor del af den samlede redegørelse. Det er helt bevidst, eftersom vi vil give læseren en fyldestgørende indlevelse i nicheområdet, som projektet befinder sig i. Dermed giver vores præsentation mulighed for at blive et fokus på det endelige resultat - i stedet for forudsætningerne forud resultatet. 7

8

9 01 Program

10 Vindmøllens livscyklus og samlede omkostninger I dag 40% produktion 60% transport +opstilling Kilde: Med luftskibe 40% produktion 30% transport +opstilling 30% gevinst 10

11 MW Europ Asien 01 Program Eksisterende Austr Afrika Melle Reste Opgaven Målet med opgaven har været at udarbejde et løsningsforslag til et luftskib, som vil være i stand til at transportere vindmølledele fra fabrikken til opstillingssitet. MW Den globale vindenergi udvikling til 2025 Source: BTM Consult ApS - September Amerika Europa 2025 Vores fokus har ligget på at lave en transportløsning, der kan nedbringe den store miljøbelastning, som nu bliver brugt på fragten. (se figur til venstre) Løsningen skal ligeledes nedbringe de økonomiske omkostninger ved vindmølletransporten. I dag går lidt over halvdelen af den samlede pris til vindmøllens transport og opstilling. Endvidere er der en enorm logistik omkring en vindmølles transport og opstilling i dag. De store økonomiske transportomkostninger vil overstige de store udviklingsomkostninger af luftskibet. Den danske vindmølleindustri leverer i dag 20% af Danmarks samlede strømproduktion. På verdensplan er det kun 1% af den samlede strømproduktion, som kommer fra vindenergi. Siden 2000 er verdens samlede strømproduktion fra vindenergi blevet fordoblet hvert 3.år. Indenfor den danske vindmølleindustri er der i dag beskæftigede fuldtidsansatte på verdensplan. Vindmøller er Danmarks tredje største eksportvare. Indenfor de sidste 10 år har vindmølleindustrien oplevet en eksplosiv vækst Eksisterende 2005 Den globale vindenergi udvikling til 2025 Fra en omsætning i 1996 på 2,9 mia. kr. til en Source: BTM Consult ApS - September 2005 omsætning i 2006 på ca. 32,6 mia. kr. (omsætning af produktion indenfor Danmarks grænser). Medregnes industriens omsætning på danskejede fabrikker i udlandet når den danske industris omsætning på verdensplan op på 48,5 mia. kr. Den eksplosive udvikling forventes at fortsætte. [se ovenstående figur]. I Amerika og Asien vil den største udvikling ske, da de bl.a. har de største egnede landområder. Det forventes af producenterne at langt størstedelen af vindmøllerne bliver installeret på land fremover - som det også er tilfældet i dag. Oplagt for luftskibstransport Asien Australien og Oceanien Afrika Mellemøsten Resten af verden Kilde: Samtale d med Flemming Østerby, RISØ, Afd. for vindenergi Samtale d med Carsten Lind Andersen, Danish Windpower Academy 11

12

13 Vindmøllens udvikling Udviklingen af vindmøllens kapacitet og dimensioner har fra dens tidlige udvikling på markedet op til i dag oplevet en eksponentiel udvikling. Dette ses tydeligt på diagrammet til venstre, som illustrer Vestas produktudvikling. Vestas er markedsleder i dag, men det betyder ikke at de har udviklet de største vindmølledele. Her har vingeproducenten LM Glasfiber verdensrekorden i dag. Deres største LM 61.5 P, der er verdens største, er som navnet siger 61.5 m lang. Den er 4.5m på det bredeste sted og vejer 18 tons, hvilket er lidt set i relation til vindmøllens øvrige dele samt andre producenters vinger. Den er udviklet i 2005 og den er grænsen for, hvad der i dag kan produceres som ét fuldstøbt element. Produktionsmæssigt kan godt produceres større vinger - problemet ligger i stedet for 01 Program i transporten af vingen. Her spiller højden på motorvejsbroer, motorvejsnedkørsler, sving og rundkørsler en stor rolle. Udviklingen kunne stoppe her, men det er man ikke interesseret i af to årsager. For det første har en vindmølles kapacitet en tæt sammenhæng med rotorens diameter. Derfor er man interesseret i at lave større og mere producerende vinger. For det andet vil det medføre problemer hvis man producerer vingen i to dele. Den får et samlingspunkt, som pga. de enorme vindpåvirkninger vil have et meget følsomt samlingspunkt. Verdens største mølle er i dag 125 m høj og har LM s største vinger på 61,5m - dvs. en rotordiameter på lidt over 123 m og kapacitet på 5000kW. Kilde: Samtale d med Peter Hansen, LM Glasfiber 13

14 Bundstykke 19,7m (ø4,2m) 46 tons Mellemstykke 25,5m 39 tons Top 30,8m ø2,5m 29 tons Nacelle 7,5m x 3,5m x 4,85m 50 tons Hub 4,43m (ø4,13m) 20,7 tons Vinge 45m x 3,2m 8,5 tons = 200 tons 14 Vestas V82

15 01 Program Vindmølle størrelser En vindmølle består af fire hoveddele - tårnsektioner, nacelle, nav og vinger. Dertil kommer fundament og andet tilbehør. Et konkret eksempel er V82 eren fra Vestas. Den er i dag en af de mest solgte. Tårnet er for de fleste møllers tilfælde opdelt i tre dele som det ses ved V82 eren. Andre møller kan være opdelt i to til fem dele. Bundsektionen er på 46 tons og med længde på 19,7m, ø4,2m og godstykkelse på 60mm. Mellemsektionen er på 39 tons og 25,5m langt. Topsektionen er 29 tons, 30,8m lang og ø2,5m. Alt i alt 114tons og 78m. Såfremt tårnet skal transporteres til svært fremkommelige områder produceres sektionerne mindre og i flere dele. Hver sektion bliver fragtet for sig og dersom hver sektion er bærende i sig selv transporteres de vha. en hydralisk trailersystem. Derved minimeres transportvægten. Nacellen er maskinhuset, som sidder ovenpå tårnet og producerer strømmen. Dimensionerne er maksimale for hvad der transportmæssigt er muligt ved brohøjder på motorveje. Den er 7,5m lang, 3,5m bred og 4,85m høj. Nacellen udgør som enkeltdel den største belastning i transporten ved at veje 50 tons. Nav er elementet, hvor de tre vinger er fastgjort. Dens diameter er 4,13m og højden er 4,43m. Incl. indmad vejer den 20,7 tons. Vingerne udgør pr mølle tre stk. og kan transporteres enkeltvis eller alle tre samlet på en specieldesignet tripeltrailer. Ved V82 eren er en vinge 40m lang og 3,2m på det bredeste stykke. Vægten er 7,5 tons pr.stk. Tårnfundamentet fragtes på én lastbil og dertil kommer yderligere en lastbil med tilbehør til en mølle. Kilde: Louise B. Schmidt Nielsen, VESTAS transport 15

16 16 Fotos: vestas.com, lmglasfiber.com, bmt.dk, Carsten L. Andersen, Danish Windpower Academy, egen registrering på Århus Havn

17 01 Program Vindmølletransport i dag Transport af vindmøller er en kompliceret affære. Den er omkostningsrig, bemandingsomfattende og tidskrævende. Generelt set kan transporten opdeles i tre: 1. Landtransport fra tårn-, vinge-, nav- og nacelleproducenter til havn 2. Søtransport fra havn til havn 3. Landtransport fra havn til sitet I følge Louise B. Schmidt Nielsen ved Vestas Transport har man kortlagt, at der i dag er 15 berøringer ved transport af et enkelt element. En berøring er hver gang du skal aflæsse, pålæsse, sikre og lagre elementet. Hver transport skal søge om køretilladelse, da vindmølletransport klassificeres som speciel transport. I mange lande er der lovkrav om nattekørsel. I amerikanske stater er det fx. ulovligt at køre med det høje akseltryk fra vindmølle transporterne. I de tilfælde kører man udenom staten! I Tyskland kan det ligeledes være nødvendigt at skulle køre en omvej, da enkelte motorvejsbroers frihøjde ikke er tilstrækkelig høje. I andre tilfælde bruges helikopter eller de store russiske Antonov fly. Vi har fundet et eksempel på en vingetransport mellem Danmark og Australien. Den er meget dyr, og bruges kun sjældent. En helikopter med to vinger til Australien koster USD (= ca dkr), ifølge et shipping firma ( navnet må dog ikke oplyses pga. konkurrence Kilde: Vindmølletransportens nye veje om transportudfordringer for vindmølleproducenter. Af Jeppe Bæk (Nordic Transportpolitical Network - 17

18 Hydroliktrailer Oplagering Kranløft Tripletrailer Slings Transportramme Afstiver til sikring Svejsning til dæk Svejsesikring Sikring på lastbil 18

19 01 Program Transport fra lager til kran Lastningskoordinator Samlingsbolte Samlingsbolt fastgøres Arrangering af elementer Transportdetaljer Studie af vindmølleelementers af- og pålæsning på Århus Havn til bevidsthed om virkeligheden i relation til projektudviklingen. Lastrum på skib 19

20 20 Australien Foto: Carsten L. Andersen, Danish Windpower Academy

21 Kontekst mio. $ On-shore (på land) ser man at vindmøllerne enten bliver stillet op i parker af staten og energiselskaber eller enkeltvis/mindre antal af pri vate personer, som bruger strømmen selv eller sælger den videre. Førstnævnte køber mellem %-90% af alle solgte vindmøller De stats- og energiselskabsejede 0 møller står oftest på mere øde områder såsom bjerge eller fladt ørkenlandskab. Det er i lande som 0 0 bl.a. Spanien, USA, Canada, Kina, Indien og Australien at man ser disse placeringer. I disse områder er der som hovedregel ikke oprettet infrastruktur, så det skal man anlægge, før møllerne kan opstilles. Her er ikke Forventet ressourcer udvikling til at lægge asfaltering eller brede veje. Det giver store problemer fx. når lastbilerne kommer flere ad gangen, når delene skal læsses af og når lastbilerne skal vende Off-shore (på havet) bliver alle vindmøller stillet op i vindmølleparker, som finansieres af staten eller energiselskaber. Vindmøllerne sejles ud med skib og installeres fra skibet eller fra en etableret platform. Nogle af delene præ-samles inden de sejles ud. mio. $ 2007 mio. $ Globale vindenergi marked i $ Prognose onshore Prognose offshore Prognose offshore Forventet udvikling Globale vindenergi marked i $ Prognose Prognose onshore Source: BTM Consult ApS - March 2007 Forventet udvikling Globale vindenergi marked i $ Source: BTM Consult ApS - March Program Source: BTM Consult ApS - March På diagrammet ses at udviklingen af installerede vindmøller stadig går mest i retning af on-shore, trods man oftest hører om off-shore parkerne i medierne. Som nævnt i starten vil vores løsning have fokus på on-shore møllerne. Off-shore møllerne bliver for svære at konkurrere med, eftersom fragtskibene, der kommer med elementerne også installerer møllerne fra fragt-skibet. Der er mest at spare ved luftskibstransport onshore Prognose offshore Kilde: BTM consult Samtale d med Peter Hansen, LM Glasfiber 21

22 Uddevalla 5 stk Frederikshavn Göteborg 5 tårne á 5 dele = 25 transporter Herning Hendricks 5 x 3 sæt vinger = 15 transporter Lunderskov LM Glasfiber 5 Nav + 5 Naceller 22 Rostock Nordex

23 01 Program Case - Uddevalla, Sverige På baggrund af samtaler med Erik Andersen, Technical Adviser hos vindmølleinstallationsfirmaet KR WIND, har vi fået en up-to-date case. De andre vindmølleproducenter har været svære at få transport case oplysninger fra. KR WIND fik i april 2008 til opgave at rejse 5 x 3 Mega Watt vindmøller i Uddevalla, Sverige. Det var det tyske vindmøllefirma Nordex, som havde entreprisen på projektet. Delene kom fra tre forskellige fabrikker, to i Danmark og en i Tyskland. Som det fremgår af nedenstående diagram er tårnet opdelt i fem sektioner, i modsætning til Vestas V82, som er opdelt i tre. I alt foregår der 40 landtransporter i DK, 10 landtransporter i Tyskland, 9 søtransporter og 50 landtransporter i Sverige. 4,5 Rostock (DE) Herning (DK) Uddevalla(SE) Lunderskov 1 t 45 min 30 min 2t 15 min 240 km 75 km 305 km Dertil kommer der lovkrav om at hvert lastvogn skal tilkobles en følgebil. Fra de danske fabrikker kører de til Frederikshavn og tager Stenaline Freight. Der foregår ingen omlæsning. Fra den tyske fabrik bliver de kørt til Rostock havn og omlæsset til fragtskib. Det sejler til Gøteborg, hvor elementerne bliver lagret indtil tårn og vinger kommer. Fra havnen til sitet er der mange svært fremkommelige områder, hvilket gør det utrolig besværligt at transportere de mange tons tunge transporter. Her er tale om nyanlagte grusveje og kuperet terræn. Gennemsnitsfarten er lav. VIGTIGT! Omfanget og kompleksiteten af denne case er meget lille set i relation til andre transportcases indenfor vindmølleindustrien. Det er ikke ualmindeligt at der afgår skibstransport til USA eller Japan fra Danmark! timer Herning (DK) Göteborg (SE) Uddevalla (SE) 25 stk 25 stk 1 t ventetid Frederikshavn (DK) 5 stk Stenaline Freight 1710 m 25 stk 25 stk 4 t 15 min (50 km/t) 201 km 5 stk 3 stk 4 t 15min ( 20 km/t) 85 km 3 t 15min 95 km Lunderskov (DK) 15 stk 15 stk Göteborg (SE) 15 stk 15 stk Uddevalla (SE) 4 t 45min ( 60 km/t) 282 km 4 t 15min ( 20 km/t) 85 km Rostock (GER) 0 t 20 min ( 45 km/t) 2 km Rostock (GER) Göteborg (SE) Fragtskib 5 stk 5 stk 1 stk Regnestykket har vi - med oplysninger fra Erik Andersen - selv udfærdiget. 4 t 15 min ( 20 km/t) 85 km 5 stk Uddevalla (SE) 23

24 24 LM Glasfiber Foto:

25 Rostock (DE) Lunderskov Herning (DK) Uddevalla(SE) 1 t 45 min 30 min 2t 15 min 240 km 75 km 305 km Case - Uddevalla, Sverige 4,5 timer 01 Program Herning (DK) 106 timer 25 stk 25 stk 4 t 15 min (v.50 km/t) 201 km 106 timer 1 times ventetid Frederikshavn (DK) 5 stk 5 stk 26 timer Stenaline Freight 1710 m 3 stk Göteborg (SE) 64 timer 25 stk 4 t 15min ( v.20 km/t) 85 km 25 stk 64 timer Uddevalla (SE) 3 t 15min 95 km Lunderskov (DK) Göteborg (SE) Uddevalla (SE) 71 timer 71 timer 64 timer 64 timer 15 stk 15 stk 4 t 45min ( v.60 km/t) 282 km 15 stk 15 stk 4 t 15min ( v.20 km/t) 85 km Rostock (GER) 2 timer 5 stk 0 t 20 min ( v.45 km/t) 2 km Rostock (GER) 1 stk 15 t 20 min ( 39 km/t) 518 km Fragtskib 15 timer Göteborg (SE) 21 timer 5 stk 5 stk 4 t 15 min ( v.20 km/t) 85 km 21 timer Uddevalla (SE) Rostock (GER) 2 timer 5 stk 0 t 20 min ( v.45 km/t) 2 km Økonomisk regnskab I ren transporttid - uden indregning af af-/på-/omlæsninger - bruges der i Uddevalla casen 823 mandetimer. Der er heller ikke medregnet pauser, overnatninger, køer, besværlige sving, venten på køretilladelser o.lign. Det er ren transporttid på land og på vand! Göteborg (SE) 21 timer 5 stk 21 timer 5 stk 4 t 15 min ( v.20 km/t) 85 km Uddevalla (SE) tons timer CO2 25

26 Hvad er 552 tons CO2? Hvis du planter fem træer og de bliver stående vil de almindeligvis optage ca. 1 ton CO2 i deres levetid. Dvs. for at opveje casens transport CO2 udledning, svarer det til at der skal plantes: 2760 træer!!! 26 Australien Foto: Carsten L. Andersen, Danish Windpower Academy

27 Rostock (DE) Lunderskov Herning (DK) Uddevalla(SE) 1 t 45 min 30 min 2t 15 min 240 km 75 km 305 km Case - Uddevalla, Sverige 4,5 timer 01 Program Herning (DK) 0.49 t CO2 25 stk 25 stk 4 t 15 min (v.50 km/t) 201 km t CO2 1 times ventetid Frederikshavn (DK) 5 stk 5 stk t CO2 Stenaline Freight 1710 m 3 stk Göteborg (SE) 0.34 t CO2 25 stk 4 t 15min ( v.20 km/t) 85 km 25 stk t CO2 Uddevalla (SE) 3 t 15min 95 km Lunderskov (DK) 0.68 t CO t CO2 Göteborg (SE) 0.21 t CO t CO2 Uddevalla (SE) 15 stk 15 stk 4 t 45min ( v.60 km/t) 282 km 15 stk 15 stk 4 t 15min ( v.20 km/t) 85 km Rostock (GER) 0.04 t CO2 5 stk 0 t 20 min ( v.45 km/t) 2 km Rostock (GER) 1 stk 15 t 20 min ( 39 km/t) 518 km Fragtskib t CO2 Göteborg (SE) 0.07 t CO2 5 stk 5 stk 4 t 15 min ( v.20 km/t) 85 km 1.79 t CO2 Uddevalla (SE) Rostock (GER) 0.02 t CO2 5 stk 0 t 20 min ( v.45 km/t) 2 km Miljø regnskab Beregningerne er baseret på samtale med Jakob Sørensen, Miljø og Sundhed, samt fakta fra Delft-rapporten The environmental performance of the principal modes of freight and passenger transport. Regnskabet tager udgangspunkt i gns. bil-, lastbil- og fragtskibs-co2 udledning. Göteborg (SE) 0.07 t CO2 5 stk 5 stk 4 t 15 min ( v.20 km/t) 85 km 0.89 t CO2 Uddevalla (SE) 552 tons CO2 552 tons CO2 Bil 161g pr km / Lastbil 70g pr ton pr km / Fragtskib 40g pr ton pr km 27

28 28 Skycat Ikke-rigid Macon ZRS-5 Rigid

29 Luftskibstyper Luftskibe kan konstrueres efter tre hovedprincipper - rigide, semi-rigide og ikke-rigide. Det rigide har et internt skelet. De tyske Zeppelinere og flere af de meget store luftskibe fra 1920 erne og 30 erne var rigide. Skelettet er typisk produceret af meget tynde aluminiumsprofiler. De rigide luftskibe blev generelt ikke bygget mindre end 120 m lange. Ellers blev volumen for lille i forhold til vægten. Moderne komposit materialer kan muligvis ændre dette. Omkring skelettet har man en ydre hud der beskytter skibet og store helium eller brintposer, som giver skibet løft. Poserne kan trækkes sammen eller udvides ved hjælp af store net som komprimerer gassen og dermed mindsker opdriften. Semi-rigide luftskibe var også populære i starten af det 20 århundrede, men til mindre og mellemstore typer. Disse skibe er generelt opbygget omkring en indre struktur eller en ydre køl, der griber fat og understøtter dele af ballonen. Strukturen understøtter ballonens form og fordeler vægt og stress. På strukturen monteres styrehus, motor og ror. Ligesom de rigide skibe har ballonen en hud af plast-laminerede materialer, der beskytter mod vejr og vind. Herunder er gassen i en pose af polyurethane. Indeni gasposen er ballonetter (se note) som pustes op med luft for at komprimere gassen, så opdriften kontrolleres. I nyere tid har teknikken været brugt til bl.a. efterkommeren af de klassiske tyske zeppelinere med den nye Zeppelin NT. 01 Program Helium Helium Luft Luft Rigid konstruktion Semi-rigid konstruktion Ikke-rigid konstruktion De ikke-rigide luftskibe (ballonskibe), er den mest typiske form for luftskibe i dag. Deres form er opretholdt af et mindre internt overtryk. De eneste rigide konstruktioner er passagerkurven og halefinnerne. Selve ballonen er lavet af plastlaminerede materialer. Herunder er gassen i en pose af polyurethane. Indeni gas posen er ballonetter som kan pustes op med luft for at komprimere gassen, så opdriften kan kontrolleres. Ballonskibene er mest brugt til reklame formål, bl.a. Goodyear og Fuji. Vi har taget udgangspunkt i det rigides heliumprincip og det semi-rigides konstruktion. Kilde: Note: Ballonetter = balloner i ballonen 29

30 SkyCat AerosCraft HAA_HiSentinel TECHNOSPHERE 21st Century Airships Manned Cloud Zeppeliner NT Dynalifter High Altitude Airship Berkut RosAeroSystems CargoLifter AIRLIFT_p791 Strato Cruiser GravityPlane SkyFreighter Airship DZ-N1 X-STATION Aerodynamik Udformningen af vingerne får luften på undersiden til at passere hurtigere end den gør over. Derved stiger fartøjet. Aerostatik Fartøjet er lettere end luften. Derved stiger det. Gas Mindsket Pres Øget Pres 30

31 01 Program Aerodynamik vs. aerostatik Aerodynamik og aerostatik er to meget forskellige flyveprincipper med dertilhørende fordele og ulemper. (se beskrivelse til højre) Den største fordel, som det aerodynamiske fly har frem for det aerostatiske luftskib, er farten. Fly er i stand til at nedlægge langt større strækninger end luftskibe over samme tid. Tilgengæld er fly nødt til at opretholde farten for at holde sig oppe. Fart er en nødvendighed ved take-off og landing. Derfor er netop disse tidspunkter de mest kritiske ved flyvning med fly. De kræver meget store arealer for at komme sikkert i luften og ned igen. Dette kræver luftskibet ikke i lige så høj grad. Et luftskib kan lande, hvis fartøjet fysisk kan være der. Helium Luft Det store problem for et luftskib er i højere grad at holde sig på jorden. Det kan ofte være et problem at holde et luftskib surret fast på landjorde i f.eks. dårligt vejr. Og man er nødt til enten at surre fartøjet meget sikkert fast eller have en hangar specifikt til formålet. Inden for de sidste 20 år er flere og flere begyndt at eksperimentere med at blande aerostatik og aerodynamik i flyvende fartøjer, der får procent af deres opdrift af interne balloner med gasser. Og dertil har en aerodynamisk form, der giver den sidste opdrift så de kan opretholde en fornuftig flyvehøjde og bliver lettere at styre. Aerostatisk funktionsprincip Disse fartøjer lander ligesom fly på landingsbaner. Dog langsommere og mere sikkert da de ikke er nødt til at understøtte hele deres vægt med aerodynamisk løft. Desuden har denne form for fartøjer ikke samme risiko for at blæse væk som et almindeligt luftskib, da de vejer mere end den omgivende luft. Hybridluftskibet har vi arbejdet videre med i udviklingen. Kilde: 31

32 Zeppelin NT s hangar Kevlar konstruktion, Zeppelin NT Tedlar dug (PVF), Zeppelin NT Hindenburg 1:100 Detalje Kevlar konstruktion, Zeppelin NT Propelstørrelse, Hindenburg Produktion af finne og gondol Fastgørelse af dug, Hindenburg 75 m luftskib underopbygning Hangar Alu.konstruktion 32 En mand!!!

33 Johannes Eising, Z NT Helium regulering 01 Program Regulering af vægt Salon, Hindenburg Zeppelin NT konstruktionsprinci Kahytte, Hindenburg Cockpit, Zeppelin NT Hindenburg udsnit 1:1 max 90 km/t Udsnit af Hindenburg Rune Studietur...til Friedrichshafen, Sydtyskland. Zeppelinmuseum Firmabesøg - Zeppelin NT. Til bevidsthed om historie, skala og produktion i projektudviklingen. 33

34 34 Lockheed Martin Rendering

35 01 Program Løfteevner Når man arbejder med luftskibe er vægten noget af det vigtigste. I de fleste luftskibe har man traditionelt brugt varm luft, brint eller helium. Brint har den største løfteevne, men er i forhold til de andre luftarter yderst brandfarlig. Derfor bruges kun helium i dag, da dets løfteevne kun er 8% lavere end brint. At man brugte brint i de store tyske zeppelinere i 30 erne, skyldes en handelsembargo fra USA, der sad på alle heliumressourcerne. 1 m3 helium kan teoretisk løfte gram. (~en liter mælk) To projekter, som i nyere tid har beskæftiget sig med cargoluftskibe, er det tyske CargoLifter og det britiske SkyCat. Sidstnævnte har udviklet prototyper og har planer om at lave tre forskellige størrelser cargoluftskib - 20, 220 og 1000 tons. Vi har i udviklingen af vores projekt taget udgangspunkt i SkyCat Det skyldes for det første at hver gang længden fordobles ottedobles løfteevnen. For andet koster det flere millarder at udvikle et cargoluftskib, så hvis det virkelig skal konkurrere med de andre transportformer, skal det have en stor lasteevne. SkyCat 1000 SkyCat 1000 Længde 307m Lasteevne 1000t Dynalifter Længde 302m Lasteevne 190t Dynalifter Heavy Freighter Hindenburg Længde 245m Lasteevne 112t Verdens største vindmølle Hindenburg Zeppeliner Cargolifter CL160 Empire State Building Cargolifter Længde 260m Lasteevne 160t Volvo bus Airbus A380 Emma Mærsk 100 M Kilde: Michael Stewart, Direktør, World SkyCat Ltd. 35

36 36 Dynalifter Rendering

37 01 Program Fremdrift I de klassiske luftskibe var motorerne store dieselmotorer, som var monteret flere forskellige steder på ballonen. Zeppelin NT har el-motorer fastmonteret på siden og i enden. Noget lignende har prototype luftskibet af Lockheed Martin og Skycat. Grundet den store fleksibilitet i styringen af den rotérbare propel, har vi valgt at arbejde videre med denne. Vi har arbejdet med mindre motorer i forhold til luftskibets størrelse. Til gengæld er antallet øget og fordelt over luftskibets sider og bagende. Zeppelin NT Lockheed Martin Skyship Hindenburg Zeppelin NT Lockheed Martin Kilder: Studiebesøg Zeppelin NT, Zeppelinmuseet og 37

38 38 Kyosemi solcelle

39 01 Program Brændstof Det japanske solcellefirma Kyosemi har udviklet en kugleformet solcelle, som gør at fladen hvorpå den er monteret, kan være dobbeltkrum. Den er oplagt til overfladen på et luftskib. Desuden har de samme ydelse som alm. solceller - dvs 15% udnyttelsesgrad og den er spået til at udvikle sig stærkt de næste år. Elektriciteten kan bruges direkte i motorer og den overskydende energi kan oplagres på brændselsceller. En teknologi, som er ved at blive udviklet til brug i biler. Energiproduktionen kan også bruges i luftskibets kabine og lastrum. Kombinationen af kyosemi solceller og brændselsceller er oplagt i et cargo luftskib, som dette, hvor bæredygtighed spiller en stor rolle. Brændselscelle Kyosemi solcelle RosAeroSystems Kyosemi solcelle RosAeroSystems Brændselscelle Kilde: Samtale med Peter Poulsen, FACTOR 3 39

40 40 CargoLifter

41 01 Program På-/aflæsning På-/aflæsningssituationen er problematisk. Ved fjernelse af fragten er ballonen nødt til at blive gjort meget tung for ikke at stige til vejrs igen. Problemet bliver kun større når man skal læsse fragt mens man er i luften. Sidstnævnte arbejdede det tyske firma Cargo- Lifter med. De surrede ballonen fast i flere jordpunkter så man havde den fikseret. Det skabte dog store problemer mht. bl.a. sidevind, præcisering og præ-arbejde med fikspunkterne. Ved vindmølle områder er dette yderst uhensigtsmæssigt. I projektet har vi koncentreret os omkring løsningen, hvor du lander på jorden og sikkert kan justere din tyngde. Princippet ses i flere projekter - bl.a. Lockheed Martin, Aeroscraft og Skycat. På-/aflæsning hører tæt sammen med landing. Her kan man som sagt vælge slet ikke at lande. Ved aerostatisk løft fastholdes luftskibet ved landingen vha. en mooringmast (se note). Og ved aerodynamisk løft bruges oftere luftpuder eller hovercraft. SkyCat Lockheed Martin Hindenburg Aeroscraft Zeppelin NT Lockheed Martin Kilde: Note: Mooringmast = en jordbunden mast, som ved fastgørelse i luftskibets næse holder luftskibet ved landjorden 41

42 Dug Finne Løbegang Kahytter Toilet Køkken Styrekabine Motor Gasceller Opholdsdæk Adgangsbro Fortøjning Styrebro Lasterum Gangsystem Finne Fortøjning Ophold, Sove og Spise Kran Skrog 42

43 Forståelse af transportmaskinen Et luftskib til transport af vindmøller eller større gods, eksisterer ikke i dag. Der er udviklingsprojekter i gang forskellige steder, fx. England, Korea og USA. Fra disse steder er man ikke interesseret i at udlevere mere detaljerede oplysninger om, hvordan de er sammensat indvendig og mange af dem, udvikler stadig på det flyvetekniske og har ikke udviklet det indvendige. 01 Program Til forståelse af, hvordan organerne i et cargoluftskib fungerer, har vi kigget på en af de gamle zeppelinere og et lignende cargo transport produkt som containerskibet. (se figurer til venstre) Vi udarbejdede et funktionsdiagram (se nedenstående) til beskrivelse af hvilke funktioner vores luftskib skulle rumme samt deres indbyrdes relationer. Dette er ikke målfast! Funktionsdiagram Lastrum Cockpit Toilet Ophold Køkken Sove Ankomst Infrastruktur Teknik Teknik Kran Kilde: 43

44 44 Luftskibspilot fra ZeppelinNT

45 01 Program Målgruppen I dag findes der Goodyear blimp og Zeppelin NT, som to fungerende luftskibstyper med piloter. If you want to be a Chief Pilot on an airship operation, there are a few qualities that are a must: excellent organizational and flying skills, the patience of a teacher, and the mind of an auditor. (www.goodyearblimp.com) Udover disse egenskaber skal piloten have en pilotgrunduddannelse samt tage et supplerende kursus hos Goodyear. Zeppeliner NT fortæller ikke noget om krav udover de formelle. Som ved Goodyear være uddannet pilot og tage et supplerende kursus på Zeppelin NT. Piloten skal altså have egenskaber som en alm. pilot. På Danish Aviation College stiller de flg. krav. 1. Klar i hovedet 2. Kan kontrollere mange elementer 3. Godt helbred Derudover tilføjer de, at sikkerhed er det alt overlappende nøgleord. Alt skal være i orden og der skal være en nødplan til at klare uforusete situationer. Piloten skal have et godt helbred, god højde og vægt, klaret IQ-test og mentaltest. Ligeledes skal piloten kunne håndtere stress, være god til hovedregning, have en rolig personlighed og håndtere ulykker, såsom bristet vindue, en død person eller styrmand, brand, en ødelagt motor el.lign. High-tech Low-tech Kilder: Samtale d med Terje Basonsen, Danish Aviation College 45

Bæredygtig luftskibstransport

Bæredygtig luftskibstransport Bæredygtig luftskibstransport af vindmøller Redegørelse Afgang forår 2008 300960 Rune Kirt 300939 Mads Bækgaard Thomsen Århus Arkitektskole. Institut for design Rune Kirt Ny Munkegade 10, 1.sal 8000 Århus

Læs mere

Placering af vindmøller Denne øvelse er lavet af: Lavet af Martin Kaihøj, Jørgen Vind Villadsen og Dennis Noe. Rettet til af Dorthe Agerkvist.

Placering af vindmøller Denne øvelse er lavet af: Lavet af Martin Kaihøj, Jørgen Vind Villadsen og Dennis Noe. Rettet til af Dorthe Agerkvist. Placering af vindmøller Denne øvelse er lavet af: Lavet af Martin Kaihøj, Jørgen Vind Villadsen og Dennis Noe. Rettet til af Dorthe Agerkvist. Forudsætninger: funktioner (matematik) og primære vindsystemer

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,.

5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,. 5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,.,QGOHGQLQJ dk-teknik har for Miljøstyrelsen udført et projekt vedrørende Reduktion af miljøbelastning ved flytning

Læs mere

Eksperimenter om gyroer og flyvning. Lav en cykelhjulsgyro EKSPERIMENTER FOR 7. - 10. KLASSE. Mere om Lav en cykelhjulsgyro

Eksperimenter om gyroer og flyvning. Lav en cykelhjulsgyro EKSPERIMENTER FOR 7. - 10. KLASSE. Mere om Lav en cykelhjulsgyro EKSPERIMENTER FOR 7. - 10. KLASSE Eksperimenter om gyroer og flyvning Lav en cykelhjulsgyro Du kan fremstille en gyro af et gammelt cykelhjul: Montér håndtag på begge sider af et cykelhjul. Sæt dig i en

Læs mere

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK Mennesker har i årtusinder udnyttet vinden som energikilde. Udviklingen bevæger sig i dag fra mindre grupper af vindmøller på land til større vindmølleparker på havet. Vindkraft

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

MSP og Det blå Danmarks interesser udfordringer og muligheder for erhvervene. Temadag 26-09-2013

MSP og Det blå Danmarks interesser udfordringer og muligheder for erhvervene. Temadag 26-09-2013 MSP og Det blå Danmarks interesser udfordringer og muligheder for erhvervene Temadag 26-09-2013 Danish Shipowners Association A.P. Møller Mærsk A/S TORM A/S D/S Norden A/S DFDS A/S J. Lauritzen A/S Teekay

Læs mere

Siemens Power Generation 2005. All Rights Reserved. Siemens Wind Power

Siemens Power Generation 2005. All Rights Reserved. Siemens Wind Power Siemens Wind Power Produktions- og administrationsbygninger i Brande Siemens Wind Power s hovedkontor har ligget i Brande siden 1980 Den nuværende kontorbygning blev bygget i 2001 Udvidelse med 15,000

Læs mere

Trappemaskinen til professionelle. Transportproblemer på trapper? Vi har løsningen! www.aat-online.de

Trappemaskinen til professionelle. Transportproblemer på trapper? Vi har løsningen! www.aat-online.de Trappemaskinen til professionelle Transportproblemer på trapper? Vi har løsningen! A www.aat-online.de At transportere tungt gods op og ned ad trapper, er et af de mest udfordrende transportproblemer.

Læs mere

KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle

KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle > Høj effektivitet > Få sliddele > Minimal støj En attraktiv investering - skabt til danske forhold! KVA Vind A/S Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Tel. (+45) 9736

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

Højt at flyve Design og konstruktion af en svæveflyver Aerodynamisk ingeniørarbejde Ingeniørens udfordring

Højt at flyve Design og konstruktion af en svæveflyver Aerodynamisk ingeniørarbejde Ingeniørens udfordring Højt at flyve Design og konstruktion af en svæveflyver Aerodynamisk ingeniørarbejde Ingeniørens udfordring Elevhæfte Til mellemtrinnet, natur/teknologi Vindens kræfter og materialeegenskaber 1 Højt at

Læs mere

Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck

Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck Fredag aften kort efter aftensmaden startede vi mod Gilleleje, hvor vi skulle besøge Gilleleje Flugzeugbau I/G. Harly havde fået en aftale i stand med

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Lavmands Hydraulic Lifting System

Lavmands Hydraulic Lifting System Kærup Parkvej 13 4100 Ringsted >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010 Lavmands Hydraulic Lifting System Patent Pending Per Lavmand 1 kort er en af Danmarks førende virksomheder indenfor emissionsteknologi,

Læs mere

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-ventilatorer hjælper dig med at spare energi, penge, tid og plads. Dertil kommer integreret trinløs, støjsvag hastighedskontrol, lang

Læs mere

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI Navn: CPR: TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI 1. 376 + 2489 = 2. 367 120 = 3. 16 40 = 4. 216 : 12 = Løs ligningen 14. x - 6 = 4 x = 15. 3x = 24 x = Afrund til nærmeste hele tal 5. 21,88 6. 3 3 1 16. 17. 1 4 + 6 6

Læs mere

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU Transport udover alle grænser Den stærkt stigende internationale samhandel skærper kravene til godssikring. Kravene til virksomhederne øges. Det handler om at undgå dyre transportskader, vel at mærke på

Læs mere

Vand som energilager vers. 3 af 21 September 2009 - en effektiv lavteknologisk løsning

Vand som energilager vers. 3 af 21 September 2009 - en effektiv lavteknologisk løsning Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 42 Offentligt Vand som energilager vers. 3 af 21 September 2009 - en effektiv lavteknologisk løsning Et 1Km højt reservoir kan oplagre hele Danmarks

Læs mere

1.1 Løsningsfase del 1 Løsningfase del 1 blev brugt til at udvikle koncepter til løsninger af problemstillinger

1.1 Løsningsfase del 1 Løsningfase del 1 blev brugt til at udvikle koncepter til løsninger af problemstillinger 1 Løsningsfase I dette kapitel vil der blive udarbejdet forskellige løsnings forslag der vil leve op til problem beskrivelsen samt de opstillede kravspecifikationer 1.1 Løsningsfase del 1 Løsningfase del

Læs mere

Tekniske udfordringer ved offshore vindmølle parker. Præsentation af Vestas Wind Systems A/S

Tekniske udfordringer ved offshore vindmølle parker. Præsentation af Vestas Wind Systems A/S Tekniske udfordringer ved offshore vindmølle parker Præsentation af Vestas Wind Systems A/S 4 Tekniske udfordringer ved offshore vindmølle parker 10. juni 2004 Hans Michael Hansen Technical Manager M.Sc.

Læs mere

Vindmølletransportens nye veje. - om transportudfordringer for vindmølleproducenter. Af Jeppe Bæk Ingeniørstuderende

Vindmølletransportens nye veje. - om transportudfordringer for vindmølleproducenter. Af Jeppe Bæk Ingeniørstuderende TRANSPORTNETVÆRK, TERMINALER OG RUTESTRUKTURER I NTN KORRIDOREN Vindmølletransportens nye veje - om transportudfordringer for vindmølleproducenter Af Jeppe Bæk Ingeniørstuderende NORDISK TRANSPORTPOLITISK

Læs mere

Vil du give dit produkt maksimal opmærksomhed? Så pust det op!

Vil du give dit produkt maksimal opmærksomhed? Så pust det op! Vil du give dit produkt maksimal opmærksomhed? Så pust det op! Lad dig inspirere af vores luftfyldte løsninger i denne brochure og se selv, hvor stor en forskel luft kan gøre. Går du med tanker og idéer

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. HD 2. del. Organisation. Eksamen, juni Strategisk ledelse. Mandag den 9. juni Kl

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. HD 2. del. Organisation. Eksamen, juni Strategisk ledelse. Mandag den 9. juni Kl SYDDANSK UNIVERSITET Side 1 af 9 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation Eksamen, juni 2008 Strategisk ledelse Mandag den 9. juni 2008 Kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler er tilladt Det

Læs mere

Innovation Camp Case: Aarhus Airport

Innovation Camp Case: Aarhus Airport Innovation Camp Case: Aarhus Airport Case 1 Parkeringsarealet Case 2 Hangarområdet Case 3 Underholdning Case 4 Video guides Case 5 Reklamevideo Case 6 Toilet udsmykning/underholdning Case 7 Den bare mark

Læs mere

Illumi rigger den digitale logbog til

Illumi rigger den digitale logbog til Case A2SEA Illumi rigger den digitale logbog til Når offshore-specialisterne A2SEA planter kæmpe vindmøller midt ude på havet, bruger de Illumis digitale logbog til at logge geografiske og geologiske data.

Læs mere

Titelblad. Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet. Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4

Titelblad. Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet. Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4 Titelblad Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4 Anders Rafn Hansen Kvist Vejleder: Kaare Eriksen Ann Pedersen Kristian Trier

Læs mere

Forbedring af efterføderteknologier til energibesparelse i jernstøberier

Forbedring af efterføderteknologier til energibesparelse i jernstøberier Slutrapport for projekt: Forbedring af efterføderteknologier til energibesparelse i jernstøberier Niels Skat Tiedje DTU Mekanik 29. august 2014 Indhold Indhold... 2 Introduktion og mål... 3 Del 1: anvendelse

Læs mere

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI Afrund til nærmeste hele tal 1. 254 + 568 = 13. 29,85 2. 756 239 = 14. 88,16 3. 3 515 =

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI Afrund til nærmeste hele tal 1. 254 + 568 = 13. 29,85 2. 756 239 = 14. 88,16 3. 3 515 = AEU december 010 Navn: CPR: TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI Afrund til nærmeste hele tal 1. 54 + 568 = 13. 9,85. 756 39 = 14. 88,16 3. 3 515 = 4. 390 : 5 = Løs ligningen 5. x + 8 = 6 x = 6. 6x = 16 x = 7. 35 %

Læs mere

Se en verden fra oven

Se en verden fra oven Se en verden fra oven En helt speciel oplevelse! Den bog, du nu holder i hænderne, har et budskab: personen, som forærede den til dig, ønsker at give dig en speciel gave - en oplevelse. Hvilken oplevelse

Læs mere

Siemens 2011. Siemens globalt og i Danmark

Siemens 2011. Siemens globalt og i Danmark Siemens 2011 Siemens globalt og i Danmark Siemens Aktiv i tre sektorer Omsætning efter region Healthcare 93 mia DKK Energy 190 mia DKK 16% 29% 7,7 % 33% 6% 45% 49% Cross-Sector aktiviteter 36 mia DKK Industry

Læs mere

Opgavesæt om vindmøller

Opgavesæt om vindmøller Opgavesæt om vindmøller ELMUSEET 2000 Indholdsfortegnelse: Side Forord... 1 Opgaver i udstillingen 1. Poul la Cour... 1 2. Vindmøllens bestrøgne areal... 3 3. Effekt... 4 4. Vindmøller og drivhuseffekt...

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Trampolin 512x305 cm

Trampolin 512x305 cm SIKKERHEDSANVISNINGER OG SAMLEVEJLEDNING Varenr.: 9053595 Trampolin 512x305 cm Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Trampolin, firkantet - Varenr. 9053595 Beskrivelse:

Læs mere

Jonas Michael Johansen. Kommunikation/IT. Facebook- side

Jonas Michael Johansen. Kommunikation/IT. Facebook- side Jonas Michael Johansen Kommunikation/IT Facebook- side Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 LAYOUT... 3 MEDIA... 4 KOMMUNIKATIONSARBEJDETS 6 FASER... 4 KOMMUNIKATIONSMODELLER... 6 MÅLGRUPPE/ MINERVAMODELLEN...

Læs mere

Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn

Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn Svævelågen er den perfekte løsning for industriejendomme, lagerpladser, varehuse og parkeringspladser. På grund af den solide og massive konstruktion

Læs mere

SERVICE FLYTNING AF TUNGE EMNER MED LUFTPUDESYSTEM TUNG/SVÆR INDUSTRI

SERVICE FLYTNING AF TUNGE EMNER MED LUFTPUDESYSTEM TUNG/SVÆR INDUSTRI SERVICE FLYTNING AF TUNGE EMNER MED LUFTPUDESYSTEM BILLIGERE END KONVENTIONELLE LØSNINGER PRÆCIS KONTROL MED FULD BEVÆGELIGHED NEM AT BETJENE INGEN SLIDTAGE PÅ GULVE STØRRE SIKKERHED TUNG/SVÆR INDUSTRI

Læs mere

KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? LUFTTRYK VI MÅLER LUFTTRYKKET

KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? LUFTTRYK VI MÅLER LUFTTRYKKET KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? For at svare på spørgsmålet om, hvad vind er, så skal vi vide noget om luft. I alle stoffer er molekylerne i stadig bevægelse. I faste stoffer ligger de tæt og bevæger

Læs mere

KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle

KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle > Høj effektivitet > Få sliddele > Minimal støj En attraktiv investering - skabt til danske forhold! KVA Vind A/S Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Tel. (+45) 9736

Læs mere

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Internet til landsbyer i Afrika uden elforsyning, har vist sig bæredygtigt og populært. Det skal skabe bedre uddannelse, bedre sundhed og økonomisk

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

Ifor Williams hestetrailere

Ifor Williams hestetrailere Ifor Williams hestetrailere Since 1958 - et klogt træk... Storbritanniens foretrukne valg I 1958 blev Ifor Williams Trailers Ltd. grundlagt i Cynwyd, Wales. Firmaet har siden leveret kvalitetstrailere

Læs mere

PPL(A) Menneskelig ydeevne og begrænsning. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 6010 Masterset: 7109

PPL(A) Menneskelig ydeevne og begrænsning. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 6010 Masterset: 7109 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: 6010 Masterset: 7109 Tekst7 Spørgsmål1 point: 1 ID: 17 Hvad skal du bl.a. være opmærksom på, ved landing på en plads med en markant bredere bane, end du er vant til?

Læs mere

V90-3,0 MW En lettere vej til mere energi

V90-3,0 MW En lettere vej til mere energi V90-3,0 MW En lettere vej til mere energi Vingeteknologisk innovation 3 44 meter førende vingeteknologi I vores bestræbelser på at forøge effektiviteten for vores V90-3,0 MW mølle har vi foretaget gennemgribende

Læs mere

Dynamik. 1. Kræfter i ligevægt. Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik.

Dynamik. 1. Kræfter i ligevægt. Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik. M4 Dynamik 1. Kræfter i ligevægt Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik. Fx har nøglen til forståelsen af hvad der foregår i det indre af en stjerne været betragtninger

Læs mere

Hurtigt op. Og hurtigt ned igen.

Hurtigt op. Og hurtigt ned igen. Hurtigt op. Og hurtigt ned igen. Intet andet stillads er så hurtigt og enkelt at montere som HAKI Ram. Du sparer kostbar tid. Klar, parat, færdigt! HAKI Ram er det hurtigste stillads. Du lægger bare dækket

Læs mere

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG 10 KW VINDMØLLE SEPEEG SOL VIND LED DESIGN OG TEKNIK Direkte dreven 10 kw vindmølle, som kombinerer den nyeste teknologi med solid, gennemprøvet mekanik Osiris 10 er en vindretningsorienteret (downwind)

Læs mere

Anbefalinger Indkøb af busser og lastbiler

Anbefalinger Indkøb af busser og lastbiler Anbefalinger Indkøb af busser og lastbiler November 2011 Udgivet af Trafikstyrelsen November 2011 Grafisk tilrettelæggelse: grafiliokus.dk 3 Anbefalinger indkøb af busser og lastbiler Anbefalinger til

Læs mere

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi Alternativ Energi 2009 invester i fremtidens energi Alternativ Energi Foto udlånt af Vestas Wind Systems A/S Alternativ energi har længe været et område i vækst, og der er stor opmærksomhed rettet mod

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde:

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde: Monteringsanvisning Santex E-line Skydepartier Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: +5 5 mm Tolerance højde: +7 7 mm Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter,

Læs mere

Nye færger til nye tider

Nye færger til nye tider Nye færger til nye tider Bedre miljø, høj stabilitet og god komfort Rederiet Færgen sætter i 20 to nye færger i drift på ruten Spodsbjerg Tårs. Skibene er bygget i Tyskland, og den nyeste teknologi er

Læs mere

Introduktion til vindkraft

Introduktion til vindkraft DANSIS-møde 4. oktober 2006 Niels Raben DONG Energy Project Manager, M. Sc. E.E. Section Renewables Disposition DONG Energy og vindkraft Vindkraft et situationsbillede Vindkraft udfordringerne 2 DONG Energy

Læs mere

VI s Regionsmøde i Ikast

VI s Regionsmøde i Ikast VINDMØLLEINDUSTRIEN VI s Regionsmøde i Ikast Vindmølleindustrien i global konkurrence og konsekvensen for danske arbejdspladser v/ Birger T. Madsen, BTM Consult ApS - Ikast 9.Marts 2010 Markeds status

Læs mere

Kardex Remstar by Intertex Løsninger til ekstreme krav ved tungt og langt gods

Kardex Remstar by Intertex Løsninger til ekstreme krav ved tungt og langt gods Kardex Remstar by Intertex Kardex Remstar by Intertex Løsninger til ekstreme krav ved tungt og langt gods Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar Towermat: Opbevar stort og tungt gods effektivt

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndholdt hækklipper Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Hækklipning 10 Hækklipper 14 Stangklipper 17 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndholdt hækklipper

Læs mere

Nuuk, Fremtidig lufthavn

Nuuk, Fremtidig lufthavn BILAG 6 Mittarfeqarfiit, Grønlands Lufthavnsvæsen Nuuk, Fremtidig lufthavn Banelængder og flytyper 24.02.2006 INUPLAN A/S Sag: 76016.94 NIRAS Greenland A/S Sag: 76016.94 Banelængder og flytyper Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Gruppe 1. Mine opgaver:

Gruppe 1. Mine opgaver: Christian Dinnsen Field Robot Summer Course 2014 Gruppe 1 27/8-14 FieldRobot Projektet, Field Robot, går ud på at lave en robot som kan navigere af sig selv, i en majs mark. Det er et meget tidsbegrænset

Læs mere

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER 5. maj 2008 - Første spadestik / Maj 2008 - Første fundament Juli/aug. 2008 - Kabelarbejde indledes Aug. 2008 - Transformerstation installeres HORNS REV

Læs mere

KOMPAKT transportbure

KOMPAKT transportbure KOMPAKT transportbure den logiske løsning KOMPAKT transportbure er en modulopbygget transportløsning med et stort tilbehørs program. Alle elementer er standard og kan udskiftes eller tilføjes i takt med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Solcellelaboratoriet

Solcellelaboratoriet Solcellelaboratoriet Jorden rammes hele tiden af flere tusind gange mere energi fra Solen, end vi omsætter fra fossile brændstoffer. Selvom kun en lille del af denne solenergi når helt ned til jordoverfladen,

Læs mere

STÆRK PÅ OVERFLADEN. Specialist i overfladebehandling og renovering af stål og beton

STÆRK PÅ OVERFLADEN. Specialist i overfladebehandling og renovering af stål og beton STÆRK PÅ OVERFLADEN Specialist i overfladebehandling og renovering af stål og beton Betonrenovering Overfladebehandling Wire Wrapping Glass Flake Lining Specialbelægninger Unikke kompetencer styrker samarbejdet

Læs mere

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG 10 KW VINDMØLLE SEPEEG SOL VIND LED DESIGN OG TEKNIK Direkte dreven 10 kw vindmølle, som kombinerer den nyeste teknologi med solid, gennemprøvet mekanik Osiris 10 er en vindretningsorienteret (downwind)

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling Bindende norm Side 1 af 6 Denne standard gælder kun for materiel, der også i virkeligheden er udstyret med puffere. Denne standard skal ses i sammenhæng med standard C 07 Puffere og standard B 09 Afkoblingsrampe

Læs mere

Foredrag om vindmøllers levetid Vindtræf 2014 på DTU Campus Risø. Peter Hjuler Jensen Institut for Vindenergi, DTU

Foredrag om vindmøllers levetid Vindtræf 2014 på DTU Campus Risø. Peter Hjuler Jensen Institut for Vindenergi, DTU Foredrag om vindmøllers levetid Vindtræf 2014 på DTU Campus Risø Peter Hjuler Jensen Institut for Vindenergi, DTU Stikord fra programmet. En vindmølle ved næppe, den er designet og godkendt til at holde

Læs mere

Vindmøllegruppen Energi og miljø Devran K, Mathias T & Daniel D. T 1.4 Rapport - Vindmøller RTG 7. december 2007

Vindmøllegruppen Energi og miljø Devran K, Mathias T & Daniel D. T 1.4 Rapport - Vindmøller RTG 7. december 2007 ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM KLASSE 1.4 Vindmøller Erling Flyvholm Mathias Turac, Devran Kücükyildiz og Daniel Thyrring 29. november 2007 Indholdsfortegnelse Projektbeskrivelse:... 3 Indledning:... 3 Problemobservation:...

Læs mere

Kommentarer vedr. Spørgsmål omkring vindmøller betydning for vind og kitesurfere ved Hanstholm

Kommentarer vedr. Spørgsmål omkring vindmøller betydning for vind og kitesurfere ved Hanstholm MEMO To Mio Schrøder Planenergi, Århus 10 July 2017 Kommentarer vedr. Spørgsmål omkring vindmøller betydning for vind og kitesurfere ved Hanstholm Dette notat er at betragte som et tillæg til rapporten

Læs mere

KVA VIND 10. Designet, konstrueret og produceret i Danmark - til danske forhold!

KVA VIND 10. Designet, konstrueret og produceret i Danmark - til danske forhold! KVA VIND 10 10 kw husstandsvindmølle > Nyt, kompakt design > Større vingefang > Høj effektivitet > Meget lydsvag Designet, konstrueret og produceret i Danmark - til danske forhold! KVA Vind A/S Borrisvej

Læs mere

Hytter og lejrpladser Tilgængelighed

Hytter og lejrpladser Tilgængelighed Hytter og lejrpladser Tilgængelighed Skal i bygge ny hytte. Bygge om eller til. Renovere. Har i en lejrplads. Så se her, hvordan og hvor lidt der skal til for at der bliver adgang for alle. Formålet med

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

Anvendelse af højt grej i Københavns Lufthavn

Anvendelse af højt grej i Københavns Lufthavn Anvendelse af højt grej i Københavns Lufthavn januar 2011 Anvendelse af højt grej 1) Højt grej defineres som arbejdsmateriel (kraner, betonpumper, lifte osv.) og køretøjer, hvis højde overstiger 5 meter

Læs mere

Nyt SEEPEX Logo. Reservedele. Forsendelser

Nyt SEEPEX Logo. Reservedele. Forsendelser Nyt SEEPEX Logo SEEPEX skifter ansigt udadtil. Efter mere end 10 år med vores tidligere logo har vi per 3. november 2014 skiftet logo og udtryk. Besøg os på vores nye hjemmeside: www.seepex.com Reservedele

Læs mere

Stormbox installationsvejledning

Stormbox installationsvejledning Stormbox installationsvejledning Generelt STORMBOX-kassetterne skal installeres i overensstemmelse med denne montagevejledning samt evt. lokale forskrifter.. Store mængder af vand infiltreres på et koncentreret

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

Drejebog Element-montage

Drejebog Element-montage 2009 Drejebog Element-montage Logistik & produktionsvejledning jkm JK Entreprisen 15-12-2009 Indhold Logistik... 3 Byggeplads... 4 Procesopstartsmøde... 4 Sikkerhed... 5 Risiko... 5 Beskadigelse af gulvvarme...

Læs mere

Matematik på VUC Modul 3c Opgaver

Matematik på VUC Modul 3c Opgaver Blandede opgaver (1) 1: Tegningen viser tre byggegrunde, der skal sælges. a: Find arealet af grund nr. 1. b: Find arealet af grund nr. 2 c: Find arealet af grund nr. 3 d: Find omkredsen af hver af de tre

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Innovationsprojekt. elementer af matematik (økonomi, besparelser, lån osv) og fysik (bølgelængder og lys)

Innovationsprojekt. elementer af matematik (økonomi, besparelser, lån osv) og fysik (bølgelængder og lys) Innovationsprojekt Gruppen Emma, Frida, Isabella, Martin & Sabine Ideen Vores ide går ud på at nytænke lyskurven. Lyskurven blev opfundet for over 150 år siden og har ikke skiftet design siden, selvom

Læs mere

Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen

Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen Første møde med Poul Bendixen d.16-11-09 uge 47 Kaufman ideen: Kaufmann har været i tankerne De er lidt mere lokal, men mere den frække hund! Nerve vil gerne

Læs mere

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Disposition: Havnenes rolle i transportsystemet Havnenes udvikling siden år 2000 Havneloven i dag

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Mads Bruun Simonsen, Daniel Engelhardt, Alexander Klug Rasmussen, & Philip Nielsen. Corporate Social Responsibility

Mads Bruun Simonsen, Daniel Engelhardt, Alexander Klug Rasmussen, & Philip Nielsen. Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility 1st project 2nd sem. February 2016 Mads Bruun Simonsen Daniel Engelhardt Alexander Klug Rasmussen Philip Nielsen LINK Cphbusiness Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Projektbeskrivelse.3

Læs mere

RFK klubmesterskab 2014. FEJL:

RFK klubmesterskab 2014. FEJL: RFK klubmesterskab 2014. Her følger flyveprogrammet for årets klubmesterskab i Radioflyveklubben, Frederikssund. Flyveprogrammet skal gennemflyves 3 gange og de 2 bedste runder tæller i slutresultatet.

Læs mere

KÆMPEALTANER MED UDSIGT

KÆMPEALTANER MED UDSIGT CASE NYBYG KÆMPEALTANER MED UDSIGT Musikhuskvarteret i Aalborg AALBORGS STØRSTE ALTANER MED UDSIGT OVER LIMFJORDEN Musikhuskvarteret har unik beliggenhed med Musikkens Hus og Limfjorden som nærmeste naboer.

Læs mere

Nye færger til nye tider

Nye færger til nye tider Nye færger til nye tider Bedre miljø, høj stabilitet og god komfort Rederiet Færgen (tidligere NFS) sætter i andet halvår af 2011 en ny færge ind på overfarten til Samsø fra Jyllandssiden. I begyndelsen

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro Projektbeskrivelse Vindmøller ved Kjellingbro Marts 2014 1 Udarbejdet af: Arkitektfirma Mogens B. Leth ApS Magnoliavej 16, 7700 Thisted Mail: mogens.leth@gmail.com Tlf. 40 59 17 01 2 Indledning Denne projektbeskrivelse

Læs mere

Novozymes Miljø rapportering Transport 25/03/2011

Novozymes Miljø rapportering Transport 25/03/2011 Novozymes Miljø rapportering Transport 2 Agenda: 1. Historik 2. Erfaringer på den hårde måde 3. Forsøg på ensretning 4. Data indsamling 5. Eksempler på intern information. 6. Næste opgave(r) 3 Peter Hansen

Læs mere

Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen

Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen Side 1 af 5 Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen Når flyselskaberne opdeler flysæderne i flere klasser og sælger billetterne til flysæderne med forskellige restriktioner, er det 2.

Læs mere

MilPlanTM VÆGBEPLANTNINGSSYSTEMER. Systemer til forbedring af byrum og landskab

MilPlanTM VÆGBEPLANTNINGSSYSTEMER. Systemer til forbedring af byrum og landskab MilPlanTM VÆGBEPLANTNINGSSYSTEMER Systemer til forbedring af byrum og landskab Wiresystemer til kontrolleret vegetation på lodrette flader 2 Tlf.: (+45) 44 97 10 99 Email: landskab@milford.dk www.milford.dk

Læs mere

Danmarks trafikale infrastruktur bør ændres grundlæggende set i lyset af udfordringerne fra klima krisen og den kommende oliekrise.

Danmarks trafikale infrastruktur bør ændres grundlæggende set i lyset af udfordringerne fra klima krisen og den kommende oliekrise. rafikal ænke ank Civ. ing. Palle R Jensen Forhåbningsholms Alle 30 1904 Frb. C. (+45) 3324 7033 prj@ruf.dk PRESSEMEDDELELSE Dato: 4-1-08 Danmarks trafikale infrastruktur bør ændres grundlæggende set i

Læs mere

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING www.sonnenkraft.dk 1 DE 10 TRIN TIL ET LAVT ENERGIFORBRUG FOKUSER PÅ DE STØRSTE ENERGIUDGIFTER Jo større energiudgifter

Læs mere

Vindlaboratoriet. Vindenergi

Vindlaboratoriet. Vindenergi Vindlaboratoriet Vindenergi Vindenergi er en af de meget synlige energiformer, når vi snakker om vedvarende energi. Overalt ser man vindmøller i landskabet, og i mange år har Danmark været blandt de førende

Læs mere

GLiMT præsenterer ER DU OS? Scenemesterbrev. 7 sider

GLiMT præsenterer ER DU OS? Scenemesterbrev. 7 sider GLiMT præsenterer ER DU OS? Scenemesterbrev 7 sider 1: Forside 2: Beskrivelse af forestillingen 3: Praktisk om scene, lys, lyd og tidsplan 5: Lampeplan 6: Plan med eksempel på opsætning 7: Foto med eksempel

Læs mere

Indretningsdesign højhus

Indretningsdesign højhus Indretningsdesign højhus Anchelika V. Skjødt Og Lasse B. Troelsen Design C 1/8 Indhold Introduktion... 3 Planlægning... 3 Produktet... 4 Kvaliteter... 5 Fordele og ulemper... 5 Andre designs... 6 Overvejelser...

Læs mere

Havnen som vigtigt led i logistikkæden. ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S

Havnen som vigtigt led i logistikkæden. ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S Godskonference 2009 Havnen som vigtigt led i logistikkæden ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S Cargo Service Største stevedoreselskab i havnen Håndterer ca. 5 mio. tons last årligt Driver

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere