Medlemsblad for Boxer-klubben oktober Årsvinderudstilling. Medlemsseminar. Et liv med spondylose

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Boxer-klubben oktober 2013. Årsvinderudstilling. Medlemsseminar. Et liv med spondylose"

Transkript

1 Medlemsblad for Boxer-klubben oktober 2013 Årsvinderudstilling Medlemsseminar Et liv med spondylose 1

2 2

3 BOXEREN udgivet af Boxer-klubben Specialklub under DKK. august årgang/nr. 5 Oplag ca Stof skal være redaktionen i hænde senest den 1. i måneden før bladets udgivelse. Ønskes indsendt materiale retur, skal frankeret svarkuvert vedlægges. Redaktionen påtager sig intet ansvar for materiale, der indsendes uopfordret. Signerede artikler udtrykker forfatterens synspunkter og ikke nødvendigvis Boxer-klubbens. Redaktionen forbeholder sig ret til, at forkorte indlæg, samt at redigere eller afvise tekst og annoncer. Eftertryk, også i uddrag, må kun finde sted med tydelig kildeangivelse. Redaktion Ida Olesen-Nørklit, Mosevej 17, Ejby Lille Skensved. Tlf: Ansv. Redaktør: Boxer-klubbens formand. Annoncer Medlemmer 1/1 side 4-farve kr ellers pr. spalte mm (min. 20 mm) Kr. 1,25 Ikke medlemmer/kommercielle Indholdsfortegnelse Lederen s. 4 Nyt fra Bestyrelsen s. 5 Boxer-klubben ønsker tillykke s. 7 Sikke en fest s. 8 Læserbrev s. 9 En weekend på den Tyske Jahressieger s.12 Årsvinderudstilling i billeder s. 14 Et liv med spondylose s.16 Boxercolitis/boxerdiarré s. 20 Boxer-udstilling s. 22 Nyt fra udstillingsudvalget s. 24 Top 20 s. 25 Nyt fra Avlsrådet s. 26 Udstillinger s. 28 Opdrætterliste s. 32 Parringsliste s. 33 Kalender s. 36 Grupper s. 37 Kontakt Boxer-klubben s. 38 1/1 side 4-farve kr ,00 ellers pr. spalte mm (min. 20 mm) kr. 2,50 Alle priser er inkl. moms. Med mindre andet er skriftligt aftalt, skal annoncer være betalt ved deadline, forud for optagelse. Materiale til bladet skal mailes til redaktøren senest d. 1. i ulige måneder. Tekst skal sendes i et Word dokument, annoncer og billeder i JPEG-filer. Forside indsendt af Harald Underberg Lie Bozzz von Ellinghaus 3

4 Lederen Vi håber I alle har nydt den dejlige danske sommer med det fantastisk flotte sommervejr. Et travlt efterår står for døren i Boxer-klubben. I skrivende stund er der netop afholdt dobbeltudstilling i Gruppe Islev hvor søndagen bød på Boxer-klubbens Årsvinderudstilling. Det er højdepunktet på årets udstillingssæson og denne gang med et ret højt antal hunde. Herfra skal lyde en stor tak til alle dommere, ringpersonale, deltagere, tilskuere og ikke mindst gruppens medlemmer for at hjælpe med til at festliggøre denne dag. I vil senere i bladet finde billeder af de nykårede Årsvindere resultaterne i øvrigt må desværre vente til næste nummer af bladet. Også på brugssiden er det snart tid for årets højdepunkter. Først gælder det Brugs DM og lidt senere er det Spor-DM der er på programmet. Vi håber på god tilslutning både hvad angår deltagende hunde men også tilskuere. Her er mulighed for at komme ud og se noget flot brugshundearbejde. Gennem de seneste par år har debatten om de hvide boxere blusset op med jævne mellemrum, og har udviklet sig til nogle heftige debatter på bl.a. facebook. Vi har i bestyrelsen modtaget en direkte forespørgsel vedrørende emnet, og vil her prøve at svare på dette. Emnet hvide hvalpe/hvide boxere er ikke noget der bruges tid på i Atibox. Hvide boxere har ikke været et tema siden 2011 hvor tyskerne måtte opgive at gennemføre et test avlsprogram med den hvide boxer. Kravene til avlsprogrammer fra den tyske kennel klub (VDH) var af en sådan grad at den tyske boxer-klub måtte opgive at gennemføre avlsprogrammet. De nærmere detaljer kan findes på BK München s hjemmeside. Det er den danske lovgivning der tillader at man som opdrætter kan aflive sine hvalpe. Loven kræver ikke nogen speciel begrundelse for at en aflivning foretages. Det vi i Bestyrelsen er lidt kede af i denne debat er, at hver gang emnet kommer op, så drejer det sig om aflivning af hvide hvalpe. Dette har ikke noget med hvide hvalpe at gøre, men med hundehvalpe generelt. Aflivning af uønskede hvalpe er ikke kun et fænomen hos Boxeren, men sker den dag i dag hos mange racer bl.a. Dobermann, Grand Danois, Fransk Bulldog, Valpino Italiano, Aussie/Border Collie, Dalmatiner, Newfoundlænder, Leonberger, Flatcoated Retriever, Labrador og Rottweiler, og der er muligvis flere. Der hvor vi vil hen med dette er, at hvis man synes at det er forkert at man må aflive levedygtige hvalpe, skal der en lovændring til, og skal dette ske, skal man nok igennem nogle af de større organisationer. Indsendt af Pernille Sværke - Kuranes Bonice 4

5 Opdrættere i Boxer-klubben har pligt til at indrapportere oplysninger om deres hvalpekuld, også hvide hvalpe uanset om de aflives eller ej. Der har været en del påstande om kendskab til opdrættere der afliver deres hvide hvalpe uden at indrapportere dette til Boxer-klubben. Dette er nogle alvorlige beskyldninger, specielt når det foregår i det offentlige rum, og hvis sådanne beskyldninger fremsættes af medlemmer, kan man ikke udelukke at det efterfølgende kan få konsekvenser. Bestyrelsen Indsendt af Pernille Sværke - Kuranes Bonice Resultat af urafstemningen Endelig har vi fået et resultat af vores urafstemning. Antal stemmer for : 10 Antal stemmer i mod : 2 Antal blanke stemmer : 0 Antal ugyldige stemmer : 1 Opdrætterlisten Som nævnt i sidste nummer af Boxeren har bestyrelsen valgt at genoplive Opdrætterlisten efter ønske fra adskillige medlemmer/opdrættere. Det er selvfølgelig stadig muligt at komme på listen - send en mail til med følgende oplysninger; Kennelnavn, indehaver, adresse, tlf, nr, hjemmeside samt mail. Lokale grupper Vi vil stadig gerne have svar fra de grupper vi endnu ikke har hørt fra vedr. aktiviteter mv. rundt om i grupperne. Når vi har hørt fra alle (eller i hvert fald så mange som muligt ) vil vi vende tilbage med et forslag til hvordan vi kommer videre med emnet. Det kunne måske være et møde for trænere, dommere mv. Ændring i bestyrelsen Anja Høygaard-Jørgensen har på grund af ændringer i arbejdspresset på sit job desværre været nødt til at trække sig fra sin plads i bestyrelsen. Det kan vi kun beklage og siger Anja en stor tak for hendes indsats i Boxer-klubben og tak for godt samarbejde. Vi håber, at hun på et senere tidspunkt får mulighed for at vende tilbage i bestyrelsen. Som følge heraf har bestyrelsen forespurgt den på generalforsamlingen valgte 1. suppleant Heidi Bach Jensen om hun er villig til at indtræde i Boxer-klubbens bestyrelse på den ledige plads. Heldigvis har Heidi sagt ja til opgaven og vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde med Heidi. Hvorvidt denne ændring i bestyrelsen får konsekvenser i forhold til konstituering mv. afklares på det næste bestyrelsesmøde. 5 Indsendt af Lars-Erik Bøtker Petersen Dark og Neo Billederne er taget af Anna Hoas, Tvind, Ulfborg

6 Nyt fra bestyrelsen Den ordinære Generalforsamling 2014 I henhold til Boxer-klubbens Love og Regler 5 skal bestyrelsen hermed meddele : Indkaldelse af forslag sker i Boxeren for oktober måned. Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indgives skriftligt og må være sekretæren i hænde senest den 1. januar Indkaldelse af forslag af kandidater til valg til bestyrelsen samt meddelelse om hvorvidt de afgående bestyrelsesmedlemmer modtager genvalg, sker i Boxeren for oktober måned. Forslag om kandidater til valg til bestyrelsen indgives på den i foreskrevne måde, bilagt de foreslåedes skriftlige samtykke. Kandidaternes navne bekendtgøres samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling Heidi Bach Jensen og Regitze Andersen modtager begge genvalg til bestyrelsen. Indsendt af: Lene Buch Christensen - Lønstrup Mitzi (Mitter) bliver 10 år 23 oktober

7 Nye medlemmer Nedennævnte har opnået Boxer-klubbens årsnål for uafbrudt medlemskab: 10 år pr. 1. september år pr. 1. september år pr. 1. oktober år pr. 1. oktober

8 "Sikke en fest Da Boxer-klubbens ældste gruppe Gruppe Helsinge fejrede 40 års jubilæum søndag den 2. juni. Der var skrevet og annonceret i Boxeren, sendt invitationer ud til alle grupper, gamle bestyrelsesmedlemmer m.m., naboerne på vejen og til boxerfolk via Facebook. Det gav pote, folk kom og gik i løbet af de tre timer festen varede. Fra Slagelse kom man endda kørende helt ind til træningspladsen på store flotte motorcykler med specialbyggede små trailere til hver en boxer. De eneste vi hverken så eller hørte fra var klubbens bestyrelse! Startede kl.10 Festdagen begyndte med at rejse telte, fordi vejret var gråt, men dog lunt. Gabis ejere stillede med alt fra deres firma Service 2000 og en stor del af vore medlemmer gav en hånd med, i hvert fald var vi 18 deltagere omkring frokostbordet. Kort efter var alle igen ude af klubhuset, klar til at gøre festpladsen færdig til kl. 14. Festlig underholdning Lidt efter kl. 14 kom Johnny Reimar med lydmand. De var en halv times tid om at stille op. Gæsterne strømmede stadig til. Tørvejret holdt. Johnny Reimar fik latteren og sangen til ar forplante sig i hele nabolaget, det var godt, vi havde inviteret naboerne. Henad kl. 16 begyndte gæsterne at forlade pladsen. En time efter kunne arbejdsholdet begynde at rydde op. Da skinnede solen og alle havde haft en dejlig boxer-eftermiddag. Stella Blichfeldt Gruppe Helsinge Boxer-klubbens bestyrelse vil gerne benytte lejligheden til at ønske gruppe Helsinge et forsinket tillykke med de 40 år. Dejligt at læse at I havde en skøn dag. Desværre havde vi ikke mulighed for at være med på dagen - det beklager vi naturligvis - men der er rigtig mange arbejdsopgaver for en stadig forholdsvis nyvalgt bestyrelse - så det håber vi på jeres forståelse for. Men endnu engang TILLYKKE. 8

9 Læserbrev Indsendt af: Helle Degn Nedenstående indlæg var sendt til redaktionen/bestyrelsen den Dette var desværre 3 dage for sent til at indlægget kunne komme med i august bladet. Det kan jeg kun beklage, da det - alt andet lige - ville have været mere aktuelt på daværende tidspunkt. Jeg er helt bevist om, at bestyrelsen har reageret (indlæg i augustbladet s. 7). Jeg vil dog gerne som medlem have lov til at ytre mig i dette medie og ikke alle andre steder, derfor ønsker jeg dette indlæg bragt alligevel altså på trods af tidsforskellen. Selve problematikkerne som rejses er jo ikke forældede. Indlægget uredigeret: Føj hvor skulle I skamme jer.. Jeg er blevet gjort bekendt med, at der på mediet face book (FB) er opstået en tråd, hvor nogle mennesker giver udtryk for, at andre efter deres mening - laver fejl. (For retfærdighedens skyld, er jeg nødt til i parentes - at bemærke, at andre i dette tilfælde bl.a. er undertegnede, og at jeg ikke er en del af dette medie). Jeg vil ikke her nedværdige mig til at kommentere eller debattere på den konkrete sag, men alene stille spørgsmålstegn ved, om det virkelig er den linje vi som boxerfolk gerne vil alle andre skal se/høre?? Er det helt rigtigt, at gøre sig til talsmand for rigtigt og forkert ad denne vej? Hvem har besluttet rigtig og forkert? Er det god etik, at kaste sig over andre, som ikke har mulighed for at forsvare sig. (Igen med henvisning til at ikke alle er på FB). Der skal ansvarlige folk til, at have en boxer, og jeg kan kun håbe, at de folk som ytrer sig så uprofessionelt på den side, ikke er nogen af dem, som ejer en boxer. Jeg vil heller ikke her begynde at gætte på, hvem der vil synke så dybt, men vil bestemt ikke håbe det er nogen der har noget som helst med bestyrelsen i denne forening at gøre. Jeg kan ikke på nogen måde være en del af en forening, hvis ikke bestyrelsens medlemmer er helt og fuldstændig klar over, hvor, hvad og hvornår man råber. Det er et tillidserhverv at sidde i en bestyrelse, og jeg har, som udgangspunkt, tillid til, at medlemmerne opfører sig ordentligt. Men tilbage til selve problematikken. Mig bekendt har bestyrelsen netop vedtaget, at dele vore hunde op i guld, sølv og bronze hunde. Dette må jo så være den (gode) mulighed kommende købere har for SELV at vælge, hvad er vigtigt for dem. Vi skal jo lige huske på, at vi ikke alle er ens. Det er jo ikke de samme færdigheder vi ønsker og skal bruge hos vore hunde. Selvfølgelig skal hundene være raske, men går da ikke ud fra man fra bestyrelsens side, har valgt, at fremtidige parringer kan komme på hvalpelisten, med syge forældredyr?? Vi skal måske også have en (sober) debat omkring hvad vi vil med boxeren?? Er det kun en udstillingshund?? Eller er det også en familiehund, brugshund, vagthund, jagthund eller? Er det overhovedet sund for boxeren som race at være udstillingshund, eller er vi ved at bevæge os ud på et overdrev, hvor vi bøjer af for dommernes luner? 9

10 Måske er A hofter og en grad 0 nærmere et udtryk for en sund opvækst, end for rene forældredyr?? Det synes jeg personligt er en debat værd, men det skal sørme være i det rette forum, og det skal være med reelle hensigter. Noget andet som udspringer af dette: Hvordan med klubbens medlemmer Er det dem der råber højst der skal sætte klubben, eller skal det faktisk være en klub for alle? Bliver noget frustreret, når jeg netop har modtaget den nye boxeren, hvor der fra flere sider (bl.a. i lederen) opfordres til mere samarbejde og dialog. Som tidligere nævnt, så har jeg ikke selv adgang til FB, og kan derfor heller ikke vide, hvem der opfører sig så usympatisk derinde, men har da begrundet mistanke om, at det er medlemmer af denne klub. Synes det er brand ærgerligt. Min egen motivation for at være i sådan en klub, og dermed få udbredt boxerhunden, kan efterhånden ligge på et meget lille sted. Jeg kunne ønske mig nogle voksne mennesker i bestyrelsen, der trådte i karakter, når nogle af deres medlemmer bliver udstillet på en sådan måde. (Vi holder stadig fast i, at der hverken for han eller tæve i denne sag er nedlagt avlsforbud). Jeg synes bestemt det er en diskussion og en debat værd hvornår der må avles men det skal være i det rette medie, og det skal ikke være mudderkastning. Det pynter ikke. Sluttelig vil jeg gerne mane til besindighed, når man bevæger sig på et medie som FB. Det er rigtig nemt lige at skrive noget. Man når måske ikke lige at tænke sig om den ekstra gang. Jeg tror vi skal passe alvorligt på, ikke at ende med at blive en nidkær og navlebeskuende klub, hvor jeg alene vide bedst. Så bliver klubben i sandhed for de få. Medina (Falka Hexia De Trix) og små skønne Boston Terrier hvalpe. Fotograferet af Betina Hansen, ejer Jesper Bech Østerlev Sambleben 10

11 Indsendt af Helle Schwartz Schwartzbox Inka på besøg i den lokale dyrehandel Indsendt af Hans og Ruth Keller Von Phobia Angelo 11

12 En weekend på den Tyske Jahressieger Af Winnie Olsson Vincent og jeg, valgte igen i år, at deltage på den Tyske Jahressieger, der foregik i Düsseldorf i weekenden den september Over 400 boxere, heraf 23 danske var samlet til en forrygende weekend i boxerens tegn. Vi var nogle stykker, der mødtes i Kolding fredag formiddag, og herfra gik det så i bilkø det meste af vejen ned gennem Tyskland. Alligevel lykkedes det os faktisk at følges ad, lige indtil vi var 40 til 50 km fra det bestilte hotel, hvor de to GPSer åbenbart ikke var enige om ruten mere. Vi endte dog alle det rigtige sted, blev installeret og spiste et tiltrængt aftensmåltid. Efter en lang dag, sluttede vi af med en godnatøl, luftede hundene, og gik i seng for at få en god lang nattesøvn, der dog blev noget forstyrret af Düsseldorfs larmende sporvogne. Lørdag morgen startede med regn, og det fortsatte det meste af dagen. Det kunne dog ikke ødelægge det gode humør, så vi kørte forventningsfulde afsted til udstillings området, for at se på boxere fra 22 lande i aldersgruppen baby, hvalp og junior klassen. Danskere var reprænsenteret i alle tre katogarier, og selv om vi jo egentlig er et lille land, lykkedes det alligevel at få danske hunde med i placeringerne. I babyklassen røde hanner blev Hearts of Hope`s MCLaren F1 3. vinder. I babyklassen røde tæver blev Hearts of Hope s Lotus Pure 4. vinder. I juniorklassen tigerede hanner blev Bozz von Ellinghaus 2. vinder og I juniorklassen tigerede tæver blev Chantall von Ellinghaus 4. vinder. Disse flotte resultater blev naturligvis fejret i højt humør tilbage på hotellet, hvor det måske ikke var alle andre gæster der var lige begejstret for de en smule højtlydende danskere, og en enkel nordmand. Jeg tror næsten det lykkedes at overdøve de meget larmende Düsseldorf sporvogne. Søndag morgen startede overskyet, men heldigvis holdt det tørt hele dagen, hvor det nu var de voksnes tur til bedømmelse. Her var Danmark repræsenteret i både mellem, åben, champion og veteran klasserne. Vincent skulle forsvarer de danske farver i røde champion hanner. Jeg synes, at både han og Peter gjorde det rigtigt godt, selv om Vincent ikke opnåede nogen placering. En af de ting der glæder mig rigtigt meget er, at der i hans kritik blandt andet står: Fehlerfrei in der Bewegung. Især, da dommeren udtalte at de andres hundes løb var en katastrofe kan det så undre en, at han valgte Vincent fra, inden der skulle løbes om placeringerne, men han vægtede åbenbart andre kvaliteter højere end bevægelserne. Sådan går det jo engang imellem, og jeg havde jo stadig den bedste hund med hjem. Schwartxbox Eyecja blev en flot 2. vinder. 12

13 Heldigvis klarede Swartzbox Eyecja sig forrygende ovre i championklassen røde tæver, og blev en flot-flot 2. vinder. I veteranklassen røde tæve blev Danmark flot repræsenteret af Boxerkær`s Akita, som blev 3. vinder. Efter Siegerparade, hvor Danmark også var repræsenteret, blev bedste avlsklasse og bedste oprdætklasse sat, hvorefter man gik over til at finde alle Jahressiegerne. For mig lidt svært at følge med i, da jeg ikke kender så meget til de udenlandske hunde og til reglerne i det hele taget. Derudover virkede højtalerne ikke helt efter hensigten, så det var heller ikke let at følge med i hvem der overhoved var i æresringen. Det blev dog et forrygende show, hvor publikum måske ikke ved alle vinderne var helt enige med dommerne. Carina, Holm og jeg, havde valgt at vente med køreturen hjem til om mandagen, så da vi have fået sagt farvel til de andre, gik turen tilbage til hotellet til den sidste overnatning, hvor man efterhånden havde vænnet sig til larmen fra de Düsselldorfske sporvogne. Efter en problemløs tur hjem, landede Vincent og jeg hjemme i Albertslund kl 19:30 mandag aften, hvor han endelig, efter ikke at have spist et ordentligt måltid mad siden torsdag aften, var blevet sulten, med en dejlig oplevelse rigere, og jeg kunne tænke tilbage på en fantastisk weekend sammen med andre boxervenner. Jeg er allerede begyndt at overveje, om vi skal afsted igen til næste år. Selv om Balto bor i Norge, er han nu lidt dansk alligevel. To rigtig glade ejere og en forundret Chantall Vincent og Peter i ringen. Vincent under sig over, om konkurrencen går ud på hvem der kan stå længest på to ben. 13

14 Boxer-klubbens Årsvinderudstilling afholdt i Gruppe Islev - 14

15 Boxer-klubbens Årsvinderudstilling afholdt i Gruppe Islev - 15

16 Et liv med spondylose Af Heidi Hess Efter modne overvejelser, blev vi i januar 2006 enige om, at vi ville udvide familien med et medlem mere, og det skulle være en skøn boxerhvalp. Vi har haft en boxer hjemme hos mine forældre, da jeg var barn, og Troels moster havde også på daværende tidspunkt en legesyg boxer, så vi var ikke så meget i tvivl om, at det var denne skønne race, vi skulle have som del af familien! Vi gik i gang med at undersøge, hvordan vi købte os en boxer, og der endte vi selvfølgelig på Boxer-klubbens Hvalpeliste, og denne ledte os til Sønderjylland. Her var et kuld blevet født 5. december, og de havde en rød -gul tæve tilbage. Vi tog straks ned for at besøge Neri og hendes kuld, og vi faldt pladask for Gucci hun var intet mindre end fantastisk, og vi var straks solgte og var sikre på, at hun skulle være en del af vores familie. De næste 3 uger gik laaaaangsomt men vi fik handlet kurv, snor, halsbånd, legetøj, foder, etc., og d. 5. februar var vi klar til at hente Gucci i Sønderjylland. Vi var lykkelige, og vi elskede Gucci samt tiden med hende! Desværre gik der ikke længe, inden hun begyndte at klø sig ret meget dette var både på kroppen, det var i ørerne, hun slikkede sig på poterne, etc. Vi kørte til dyrlæge med hende, og vi erfarede efter et par ture derover samt forskellige behandlinger, at hun havde fodermideallergi derfor skiftede vi til BARF, og jeg skal da lige love for, at det løste vores problemer! Vi har fodret med BARF lige siden, og vi døjer kun yderst sjældent med øreproblemer og andet allergirelateret, så det er skønt! Derudover elsker Gucci fodertid hvor BARF i løbet af årene også er blevet suppleret med diverse kosttilskud men mere om det senere! Da vi endelig fik 100% styr på hendes allergi, begyndte hun pludselig at opføre sig anderledes. Gucci ville ikke hoppe op i bagagerummet, hun var tøvende på vores trappe, og i det hele taget virkede hun bare som om, at hun havde ondt. Vi tog igen til dyrlæge, og vi fik lidt smertestillende med hjem, for hun kunne jo have slået sig eller fået et vrid under leg. Disse smertestillende virkede også, men efter endt behandling med dem, ja så vendte det tilbage! Vi måtte retur til dyrlægen, og vi blev enige om at forsøge en periode med Flex Vital, som skulle kunne øge ledvæsken og smøre hendes led bedre. Dette gav dog ikke rigtig den ønskede effekt Vi måtte endnu en gang til dyrlæge, og det blev besluttet, at Gucci skulle røntgenfotograferes for at se, om der kunne ses noget der og der viste det sig desværre, at hun havde spondylose samt en dårlig hofte! Det var lidt et slag i ansigtet at få det konstateret; men vi måtte tænke positivt og blot være glad for, at vi nu havde diagnosen, og så kunne vi gå i gang med behandling! Efter lidt diskussion og undersøgen af dyrlægen hos andre kollegaer, blev vi i juli 2008 enige om at starte Gucci op på Cartropheninjektioner; også et medikament der skulle forbedre ledvæsken i hendes ryg. Vi startede et forløb op med 4 indsprøjtninger hver med 5-7 dages mellemrum, og da vi var ovre for at få tredje indsprøjtning, begyndte virkningen for alvor at vise sig! Det var fantastisk; Gucci kunne igen gå op af trapper, hun ville hoppe i sofaen, og ja, hun var bare den gamle Gucci igen! Vi var virkelig ovenpå i den periode, og det blev aftalt med dyrlægen, at hun skulle have et boost med en enkelt indsprøjtning, når hun begyndte at have problemer med trappen igen. Det skete i april; dvs. efter ca. 9 mdr. Vi havde jo haft gode erfaringer med Cartrophen, så vi gav Gucci et boost. 16

17 Desværre havde det ikke den ønskede effekt, så efter 1 måned var vi ved dyrlægen igen, og vi forsøgte med 2 boost til Gucci, igen med 5 dages mellemrum. Vi blev dog skuffede endnu en gang, for heller ikke det havde den ønskede effekt, og Gucci blev ved med at udvise de gamle symptomer på smerter og ubehag! Efter ca. 6 uger tog vi en tur til dyrlæge igen, og vi blev i samråd enige om at give hende en fuld kur med 4 indsprøjtninger igen og det virkede Vi kunne heraf konkludere, at det var det, der virkede på Gucci, og sådan skulle vi køre det fremover. Det næste halvandet år fik hun 4 fulde behandlinger, og det gik rigtig godt. Dog var vi ikke vilde med at skulle sprøjte hende så meget, så i samråd med dyrlægen endnu en gang blev vi enige om, at vi skulle prøve at tage det lidt i opløbet i stedet for først at starte behandlingen, når vi kunne se nødvendigheden. Det næste år fik hun 3 boost forebyggende indsprøjtninger, og alt gik igen godt, hvorefter vi så var nødt til at give en fuld kur, da virkningen ikke helt indtraf med kun et enkelt boost! Sådan har vi faktisk kørt det nu, og det virker stadig (for det meste.) Sideløbende med Cartrophen har vi undersøgt rigtig meget, hvad vi kan gøre for at hjælpe Gucci, så hver aften sammen med BARF får hun madlavningsolie, glucosamin og senest også Canosan. Det er svært at vide, om noget af dette virker, men det kan i hvert fald ikke skade Vi har også løbende været hos hundemassør Magtor ved Århus; vi startede deroppe foråret 2012, da vi følte, at der skulle noget mere og andet til end blot Cartrophen, og efter en behandlingsperiode på ca. 6 mdr., kunne vi virkelig se en forbedring. Christian (ejer af Magtor) kan selvfølgelig ikke fjerne Guccis spondylose, men han kan løsne op, og han kan behandle alle følgevirkningerne af spondylosen. Vi har for ca. et års tid siden fået Gucci røntgenfotograferet endnu en gang ifm. at hun var i narkose alligevel, og der var dyrlægens melding til os, at han aldrig har set så slem en spondylose før og hvis ikke han kendte Gucci og hendes dejlige sind, så ville han sværge, at hunden ikke kunne have et godt liv med den ryg! Det er tankevækkende at få sådan en melding! Vi har også delt dette røntgenfoto med flere i branchen; massører, dyrlæger, etc., og hver gang har meldingen været må vi bruge de fotos i vores undervisning og foredrag?.. Som tidligere nævnt, så er Gucci vores første hund, og desværre var vi ikke klar over, hvad vi skulle se efter og være opmærksom på, da vi skulle have Gucci. Havde vi dog bare vidst, at det var en god ide at se efter AD, HD, spondylose, hjerte, etc. ikke fordi vi ville have undværet livet sammen med Gucci, men det er virkelig trist at måtte bremse sin hund i de ting, som hun elsker og det er vi virkelig nødt til hver eneste dag! De gange hvor vi giver hende lov til virkelig at tonse med andre hunde, spille bold eller springe i vandet mange gange, ja, så er hun rigtig øm dagen efter og må komme gennem dagen på en smertestillende pille. Der er på diverse Facebook sider ofte mange diskussioner, og det er faktisk det, der har affødt denne fortælling. Både derpå samt her vil jeg fastslå, at jeg ALDRIG ville kunne avle på en hund med spondylose! Gucci har et ok liv, men vi kan ikke lege vildt, lege med pind, have hende til at tumle med andre hunde, eller andet - som hun i øvrigt er VILD med! Vi er nødt til hele tiden at tage store hensyn og bremse hende i det, som hun elsker! Det synes jeg simpelthen er SÅ trist og SÅ synd for hende! Jeg synes, at det er vores pligt som mennesker at udvælge de bedste gener til avl. 17

18 Vores Gucci har også det skønneste sind, og jeg elsker hende over alt på jorden og ville ikke bytte hende for noget - men at hun ikke kan få lov til at gøre de ting, som hun elsker, ja det er godt nok synd! Til vores næste hund vil jeg bruge lang tid på at vælge alle de sygdomme fra, som man kan se ud fra karakterer - og ja, man kan selvfølgelig ikke helgardere sig, men man kan da gøre sit for at prøve at mindske risikoerne. Jeg forstår IKKE folk, der bevidst avler på hunde med dårlige gener! Jeg synes, at det er vores pligt at udvælge de bedste gener til avl! Gucci s Spondylosebilleder 18

19 MEDLEMSSEMINAR 2013 Så er det atter blevet tid til medlemsmøde i Boxer-klubben Søndag d. 17. november Emne: Hudlidelser, hudproblemer og allergiske hudtilstande hos vore boxere Specialdyrlæge og ph.d. Lene Boysen vil fortælle om: parasitære og bakterielle hudinfektioner samt behandling heraf allergiske lidelser avlstrategier Jakob Lassen (dyrlæge, Royal Canin) vil fortælle om: Foder som behandlingmulighed af hudlidelser. Louise Knigge (veterinærsygeplejerske, Bayer) vil fortælle om: Spot-on produkter som forebyggelse og behandling af parasitære hudlidelser Pris: 250 kr (inkl. morgenmad, kaffe og frokostbuffet) Sted: Middelfart idræts- og kongrescenter, Færøvej 74-76, 5500 Middelfart Tid: Tilmelding: Senest d. 1. November via kalenderen på klubbens hjemmeside og ved indbetaling på Boxer-klubbens konto : Mærket Bk-seminar/navn/mail Boxer-klubbens Avlsråd v/ Lene Krull & Malene Jessen Petersen Vi skal beklage at annonceringen af dette arrangement ikke har fundet sted tidligere, men bla. grundet komplikationer mht. til dato for arrangementet har dette ikke været muligt. Vi håber at mange alligevel kan få arrangementet passet ind i kalenderen 19

20 Boxercolitis/boxerdiarré Er den populære betegnelse for tarmsygdommen "histiocytisk ulcerativ colitis" eller "granululomatøs colitis" som den i nyere tid bliver kaldt. Sygdommen er karakteriseret ved hyppige diarreer, som kan antage kronisk præg. Granulomatøs colitis er en speciel type af "inflammatory bowel disease (IBD)" som fortrinsvis rammer unge boxere under 4 år. IBD er en fællesbetegnelse for en lang række tarmsygdomme med ensartet sygdomsbillede. Navnene histiocytisk ulcerativ colitis og granulomatøs colitis stammer fra de mikroskopiske forandringer som er karakteristiske for denne sygdom og som også bruges til at stille den endelige diagnose. Fremadrettet vil betegnelse GC (granulomatøs colitits) blive anvendt som betegnelse for sygdommen. Der har i mange år været forsket intensivt i årsagen og ikke mindst behandlingen af GC. Dette skyldes ikke mindst GC s lighed med flere humane sygdomme såsom Whipple s disease, Crohn s disease og senest cronic granulomatous disease. Det at GC kan anvendes som model for forskning i humane sygdomme er med til at give en øget interesse for sygdommen i det hele taget, og i dette tilfælde er denne interesse til gavn for behandlingen af en sygdom, som primært rammer vore kære boxere. Mange årsager til udvikling af sygdommen har været foreslået og efterprøvet gennem forskning. Dette lige fra infektiøse årsager såsom Chlamydia eller Mycoplama og til immunmedierede veje. Behandlingsstrategien har primært bestået i steroidbehandling i kombination med antibiotika og ændring i kost, dog uden synderlig god effekt og flere hunde måtte desværre aflives på grund af sygdommen. I 2004 fik forskere til gengæld et gennembrud i forståelse af GC, og dette har haft stor betydning for prognosen af GC idag. Da man fandt ud af, at langtidsbehandling med et bestemt antibiotikum (enrofloxacin) resulterede i bedring gennem længere tid, genoptog man søgningen efter en infektiøs årsag. Denne søgning gav resultater i form af E. coli bakterier som er invasive på slimhinden i tarmen. Dette betyder at denne specielle type E. coli bakterier findes ikke bare i tarmen, men helt inde i tarmens celler, hvor de i den normale tarm ikke har noget at gøre. Ved "almindelig" E. coli diarré findes bakterien i afføringen og påvirker tarmen den vej. E. coli s indflydelse på udvikling af GC er idag alment anerkendt og denne viden har ændret både den diagnostiske tilgang, behandlingen og heldigvis også prognosen, altså behandlingsudsigterne for GC. E. coli er dog ikke alene ansvarlig for udvikling af GC, hvilket også ses af sygdommens racespecifikke fremkomst. Da det blandt hunde primært er boxere som rammes af GC mistænkes en autosomal recessiv genetisk defekt på immun systemet som årsag til tarmens modtagelighed for de invasive E. coli bakterier. At den genetiske defekt er autosomal recessiv hentyder til den måde defekten nedarves på, og betyder at en hvalp skal have arvet anlægget til defekten fra begge sine forældre for at denne kommer til udtryk. Hvis hvalpen kun arver defekten fra den ene forælder vil hundens immunforsvar ikke blive påvirket og dens tarm vil således ikke blive invaderet af E. coli og udvikle sygdom. Hvalpen vil til gengæld være bærer af defekten og kan give denne videre til afkom som kan blive syge hvis dens partner også bærer defekten. 20

21 Med denne form for genetisk nedarvning vil sygdommen som ovenfor skrevet kunne springe flere generationer over før der ses syge hunde. Med den viden vi har idag om GC's biologi, er der gode udsigter til at en genetisk test til screening for denne defekt bliver virkelighed indenfor en overskuelig fremtid. GC rammer, som tidligere skrevet, primært unge boxere under 4 år. Sygdommen har ingen præferencer i forhold til køn, og der er rapporteret om tilfælde af sygdom hos hvalpe helt ned til 6 uger gamle. De kliniske tegn er de klassiske for tyktarminfektioner (colitis), hyppig men sparsom mængde af diarré, blod og slimtilblandet afføring og/eller uproduktiv smertefuld afføringstrang. Mængden af blodtilblanding er ofte markant mere end ved andre typer af tyktarmsinfektioner. Syge hunde kan mistrives, tabe sig i vægt, men ofte er de klinisk alment upåvirkede og afebrile. Når diagnosen skal stilles er det vigtigt at udelukke andre årsager til diarré. Afføringen undersøges for parasitter, og røntgen og ultralyd kan udelukke obstruktioner, tumores, kroniske invagineringer (tarmslyngslignende tilstand) samt forstørret prostata som årsag. Når andre årsager til de kliniske tegn er udelukket kan histologisk (mikroskopi) undersøgelse af biopsier udtaget ved hjælp af endoskopi bekræfte diagnosen. Der bør udtages et minimum af 10 endoskopiske biopsier fra tarmens slimhinde til histologisk undersøgelse og til test for E. coli invasion. Foruden biopsier til histologi og E. coli analyse, bør der ligeledes udtages 2-3 biopsier som efterfølgende kan benyttes til resistensundersøgelse af de E. coli bakterier som måtte findes i tarmens slimhinde. Behandlingen af GC har tidligere bestået i en kombination af kostændring, steroider og forskellige antibiotikum. Dette uden nævneværdig effekt. Efter opdagelsen af E.coli som årsag til de kliniske symptomer der ses ved GC, er behandlings succesen idag tæt forbundet med en effektiv udryddelse af disse bakterier hos den syge hund. Behandling med antibiotikummet Enrofloxacin i 6-8 uger har vist sig at være den bedst mulige angrebsvinkel og behandlingsstrategi mod sygdommen. Desværre viser det sig også, at i op mod 50 % af tilfældene af GC, ses resistens mod Enrofloxacin. Da denne resistens desværre også ofte gælder de fleste andre antibiotika typer som kunne have effekt på GC, hænger udfaldet og prognosen på GC sammen med udviklingen af resistens mod enrofloxacin. Denne resistens udvikling kan hænge sammen med et stigende forbrug af bestemte typer af antibiotika såvel i menneske- som i dyreverdenen. Resistensudvikling er bagsiden af medaljen når vi vælger at benytte antibiotika hvor det ikke er strengt nødvendigt eller man kunne have behandlet anderledes!! Det er også af stor vigtighed, når man ser på brugen af antibiotika, at man ved hvad man behandler for. Dette er GC et godt eksempel på, da der ses en sammenhæng mellem resistens mod Enrofloxacin og tidligere forsøg på behandling af sygdommen. For en god prognose er det altså meget vigtigt at have stillet diagnosen inden behandling iværksættes. Behandlingstiden er længere for GC end for almindelig diarré og da Enrofloxacin heller ikke er uden væsentlige bivirkninger hos unge hunde, vil man ofte være tilbøjelig til at slutte behandling hurtigst muligt. Der kan dog være E. coli i tarmen længe efter at hunden klinisk er rask og så er det resistens udvikles. Faktisk bør behandling ikke afsluttes før der ved biopsi er blevet bekræftet at hunden ikke længere har E. coli i tarmslimhinden. Ved udvikling af resistens overfor Enrofloxacin kan der opstartes en behandlingsprotokol bestående af en kombination af flere antibiotikatyper, hvorved man opnår en synergieffekt som betyder at stofferne tilsammen supplerer og forhåbentlig overvinder resistensen, altså bakteriernes evne til at modstå antibiotikaen. 21 Dyrlæge Malene Petersen, AVR

22 BOXER UTSTILLING LØRDAG OG SØNDAG MED ÅRSVINNER Af Harald Underberg Lie Det er med stor beundring og glede jeg fra avstand her oppe i Norge har registret det strålende arbeidet som er lagt ned i Boxergruppe Islev for og få til en best mulig dobbel utstilling inkludert årsvinner på søndag. Dere har klart å markedsføre deres dobel utstilling på en så god måte at dere har fått 100 stk boxere som deltar på lørdag og 109 stk boxere som deltar på søndag, i tillegg har dere lagt opp til en felles vennefest for alle oss boxer elskere på lørdag hvor dere serverte hel stekt gris og noe godt i glassene. Vi kunne da være sosiale, bli bedre kjent og løse verdens problemer sammen, når sant skal sies ble det vel snakket mest om våre flotte hunder. Fint og kunne komme til Islev og se at min avstands beundring av jobben dere har lagt ned kunne bekreftes. Dere har også klart og skaffe til veie to gode boxer dommere som tok turen til Danmark for første gang for å dømme vår flotte rase, det var med stor spenning vi ventet rundt ringene på bedømmelsen for å kunne se hva Beate Jodl (DE) og Nigel Rallings (GB) syntes om våre håpefulle boxere. Vi har her oppe i Norge mye og lære av hvordan våres danske boxer venner har jobbet og markedsført sin dobbel utstilling for å få til dette veldig flotte arrangementet og store antallet deltagende boxere. Arrangørene stilte også med egen fotograf under disse to utstillings dagene men på grunn av sykdom var det dessverre ikke lett for denne personen og få tatt så mange bilder.det har vært en stor glede for meg å kunne delta med min boxer disse to dagene og jeg tror nok helt sikkert jeg får støtte av mange av de andre deltagerne i dette også, jeg kommer veldig gjerne tilbake til et så flott arrangement en annen gang. Da min kone og jeg har to har boxere som kommer fra Danmark er det også veldig hyggelig å kunne møte våre oppdrettere også under denne utstillingen, de jobber til daglig hardt for å kunne oppdrette de beste sofagriser med best mulig helse og gemytt der oppe i Holstebro. Det er da veldig hyggelig å se at de også stiller i Islev med noen av sine hunder og avkom fra sine respektive kenneler med navn von Ellinghaus og Hearts of Hope`s. Nei fra spøk til alvor, det er med stor glede jeg registrerer at von Ellinghaus ved Gert Popp og Hearts of Hope`s ved Susanne Lund-Jensen faktisk stiller med hele 20% av det totale antallet boxere disse dagene, de stilte hele 21 hunder som i seg selv er helt fantastisk. Takk for at dere stiller opp og hjelper oss valpekjøpere gjennom disse to utstillingsdagene og alle andre utstillinger samt at dere alltid er tilgjengelige for å hjelpe om vi skulle trenge det. Det har vært veldig hyggelig og møte så mange hunder og eiere fra samme familie samt og kunne samle et så stort antall boxere til et felles familie bilde fra de to kennelene. Takk til Ida som tok seg bryet med å stille seg til disposisjon som fotograf for at vi skulle kunne få tatt noen flotte bilder av våre håpefulle boxere sammen. 22

23 Ønsker også på veiene av meg selv og alle de andre valpekjøperne hos Gert Popp (von Ellinghaus) og Susanne Lund-Jensen (Hearts of Hope`s) og takke de for all den hjelp og oppfølging de gir ossalle når vi måtte trenge det og til alle døgnets tider, det ville for meg selv vært helt umulig å kunne oppnå det jeg har gjort med min hund uten deres hjelp så jeg håper at det flotte samarbeidet vil fortsette på samme måte i fremtiden. Jeg vil også takke arrangøren av utstillingene for et flott gjennomført arrangement og en veldig hyggelig vennefest og samtidig sende en stor takk til alle dere andre boxer eiere som var tilstede og gjorde dette til en hyggelig weekend. Det er alltid like hyggelig og komme til Danmark på utstillinger da vi alltid blir tatt godt i mot, takk også til dommerne Beate Jodl og Nigel Rallings for den flotte jobben de har gjort disse to dagene. Jeg vil avslutningsvis legge til at jeg er utrolig stolt av hva Bozzz von Ellinghaus (Balto) og jeg har fått til sammeni løpet av den tiden vi har reist rundt sammen på utstillinger i Norge og andre steder i Europa, det var ikke i mine villeste drømmer noe som tilsa at det kunne være mulig å oppnå det vi har gjort frem til nå. Takk til Gert og Susanne for at de mente at Bozzz von Ellinghaus (Balto) var rett hund til rett eier. Jeg har også i løpet av denne tiden fått mange nye (boxer) venner rundt om i flere land, spesielt i Norge og Danmark. Det er alltid hyggelig og kunne dele erfaringer og interessen rundt våre hunder med dere. Håper vi snart ses igjen der ute et sted på utstilling. Hilsen Harald Underberg Lie og Bozzz von Ellinghaus (Balto) Gratulerer så mye til alle med de flotte resultatene dere oppnådde i løpet av disse to utstillings dagene, sender også med en ekstra gratulasjon til alle årsvinnerne på søndag. Sender også en stor takk til min kone som gir meg muligheten til og reise rundt på alle disse utstillingene og at hun har ønsket seg boxer i mange år som igjen har gjort at vi fikk vår første boxer i huset for tre år siden. Dette har gjort at jeg også oppdaget hvor flott denne rasen er. 23

24 NYT FRA UDSTILLINGSUDVALGET JULEUDSTILLING 2013 Traditionen tro afholdes der Juleudstilling i Gruppe Viborg, Bjerringbro Ridecenter. Det er til stor glæde for Boxer-klubbens udstillingsvalg og for Bestyrelsen, at Gruppe Viborg har valgt at gentage den årlige succes. Det er altid hyggeligt at samles om vores kære fælleseje; boxeren, samt en gang julehygge. I år har Gruppe Viborg valgt at benytte sig af to anerkendte dommere fra Tyskland. I år vil det være Peter Holzhausen, der dømmer: hanner, BIR & BIM. I år vil det være Beate Spelsberg, der dømmer: udstillingens bedste hvalp, tæver, avls- og opdrætsklasse. Vær opmærksom på, at udstillingen foregår i en uopvarmet ridehal, derfor er det vigtigt at sørge for varmt tøj og vintersko og et ekstra tæppe til boxeren det er en kold årstid. Årets sidste udstilling: så sæt stort KRYDS i kalenderen allerede NU! On-line tilmelding skal ske via DKK s hundeweb på: Tilmeldingsfrist: mandag d. 4. november 2013 Udvidet tilmeldingsfrist: onsdag d. 15. november 2013 OPFORDRING TIL UDSTILLINGER i 2014 BK s udstillingsudvalg vil endnu engang benytte Boxeren som lejlighed til at opfordre de lokale grupper til afholdelse af en BK-udstilling. Det blev vedtaget på BK s generalforsamling i april, at BK skulle overgå til DKK systemnet er blevet afprøvet i forbindelse med den netop afholdte dobbeltudstilling i gr. Islev og med stor succes. Og det HAR gjort tingene meget nemmere. Selvfølgelig tager det tid, at lære et nyt system at kende, men det er ret så overskueligt. Så hvis der er nogle af de lokale grupper der går i tankerne om at afholde en BK-udstilling, men er lidt usikre på hvilke arbejdsopgaver mv. dette indebærer; så er I velkomne til at kontakte udstillingsudvalget på mail: Udstillingsudvalget vil altid være klar med en hjælpende hånd eller besvare evt. tvivlsspørgsmål. ÅRSVINDERUDSTILLING 2014 Udstillingsudvalget, bestående i skrivende stund af bestyrelsen, fik sin ilddåb i år i forbindelse med Årsvinderudstilling I forhold til at arrangere et så stort arrangement, ligger der et kæmpe arbejde for udstillingsudvalget men i den grad også for den arrangerende gruppe. For nuværende er ansøgningsfristen for afholdelsen af Årsvinderudstilling 6. måneder før dato, men fra at ansøgningen indløber, til den bliver godkendt og til arrangementet skal løbe af stablen så er 6. måneder ikke særlig lang tid. Derfor ser bestyrelsen sig nødsaget til at foretage en justering i forhold til ansøgningsfristen. Derfor vil ansøgningsfristen for Årsvinderudstilling 2014 være fremrykket til: mandag d. 4 november 2013 kl Udstillingsudvalget 24

25 TOP-20 pr. 24. august 2013 Nr. Stambog Navn Udstillinger Pointsum 5 bedste Point 1 DK00035/2008 Imine s Anders ,2 Ejer: Charlotte Højen Olsen - Opdrætter: Charlotte Højen Olsen Far: 08770/2005 Vadim du Val d Europe Mor: 20011/2003 Box Wina Nella von Nowarck 2 DK11647/2010 Bostobox Vanilla Sky ,4 Ejer: Lone Grønbæk Jensen Opdrætter: Bostobox Far: PKR Diamant Nordom Mor: 07711/2006 Bostobox Pusti 3 DK01443/2009 Schwartzbox Eyecja Ejer: Sheila og Kenneth Riis - Opdrætter: Helle og Henrik Schwartz Far: 22200/2006 Knarreborg ś Castor Mor: 19657/2006 Schwartzbox Celin 4 DK22012/2008 Tisobox Aina ,4 Ejer: Kirsten Christensen - Opdrætter: Kennel Tisobox Far: 20207/2004 Arnakkekilden ś Bono Mor: 01284/2005 Kulmosen Ellis 5 DK13899/2009 Schwartzbox Ficca ,2 Ejer: Helle, Henrik og Katja Schwartz - Opdrætter: Kennel Schwartzbox. v/ Helle og Henrik Schwartz Far: S39843/2003 Tenzing des Coutillieres Mor: 21846/2004 Schwartzbox Akela 6 DK01637/2011 Bostobox Whoopi ,4 Ejer: Tove og Jan Larsen - Opdrætter: Kirsten Jensen Far: PKR Diamant Nordom Mor: DK11791/2007 Bostobox Røssi 7 DK11288/2012 Kulsvierkrogen s Buglossoides ,4 Ejer: Chris Michael Drake Opdrætter: Louise Pahle Far: DK04373/2010 Zeua vom Okeler Forst Mor: DK22182/2009 Kulsvierkrogen s Artemis 8 DK11778/2009 Svalur Abel ,4 Ejer: Lars Fischer - Opdrætter: Kennel Svalur v/lone og Lars Fischer Far: DBZB Nestor v. d. Akazienbrucke Mor: 05812/2006 Carolinekilde ś Deluxe 9 DK11290/2012 Kulsvierkrogen s Berberis ,8 Ejer: Louise Pahle Opdrætter: Louise Pahle Far: DK04373/2010 Zeus vom Okeler Forst Mor: DK22182/2009 Kulsvierkrogen s Artemis 10 DK00615/2012 Schwartzbox Henna ,6 Ejer: Helle & Henrik Schwartz Opdrætter: Helle og Henrik Schwartz Far: DK14357/2009 Hearts Of Hope s Cult Shaker Mor: 21846/2004 Schwartzbox Akela 11 DK20181/2011 High On Life s Billie Jean ,2 Ejer: Zette & Joel Hanghøj-Brooks Opdrætter: Anja Høygaard-Jørgensen Far: PKR Lamborghini Nostrum Mor: DK00629/2009 Elipet s Cally 12 DK16156/2010 El Akis v.d. Westermar Ejer: Erik Pedersen - Opdrætter: Ria Hoekstra Far: NHSB White Sox Indy V.D. Matenhof Mor: NHSB Aideen V.D. Westermar 13 DK02638/2011 Ennox vom Brömchen ,2 Ejer: Rikke Ipsen & Kim Dahl Opdrætter: Maike Vollmann Far: DBZB Aristo von der Coeur Mor: DBZB Cobra von Cujo 14 DK15485/2011 Warwick s Burana Ejer: Lene & Kai Stennicke - Opdrætter: Martina Milius-Bischer Far: NHSB Wodan Vavonabox Mor: DBZB Zari von Maximilian 15 DK12591/2012 Bostobox Xhunnibal Ejer: Kirsten Jensen Opdrætter: Kirsten Jensen Far: CZ10644/06 Hannibal Optima Grata Mor: DK11791/2007 Bostobox Røssi 16 DK22182/2009 Kulsvierkrogen s Artemis ,6 Ejer: Chris Michael Drake - Opdrætter: Louise Pahle Far: METBO4265/04 Ruslan v. Eurozone Mor:05364/2005 Boxerkær s Akita 25

26 Nyt fra Avlsrådet Endelig er det blevet tid til at annoncere efterårets medlemsmøde. Denne gang vil hovedemnet omhandle hudlidelser. Vi er derfor meget stolte af at kunne præsentere specialdyrlæge Lene Boysen som foredragsholder. Lene Boysen er en absolut kapacitet inden for området. Som noget nyt, og for ikke ikke mindst at kunne tilbyde medlemmerne en attraktiv pris på dette arrangement, har vi denne gang forsøgt os med delvis sponsering af dagen. Vi ser frem til at afprøve dette i praksis, og til at kunne tilbyde et spændende og selv blandt dyrlæger fagligt tungt emne med en underviser i superligaen. Da emnet også har stor opmærksomhed og interesse blandt såvel boxerejere som opdrættere ser vi frem til stort fremmøde denne dag. Den 25. august var der avlskåring i Gruppe Årslev. 5 hunde var tilmeldt og de 4 af dem bestod. Tillykke med dette. Vi vil minde alle om, at har man ikke fået aflagt brugstest ved avlskåringen i første omgang, har man fortsat mulighed for at aflægge denne ved et senere avlskåringsarrangement. Endvidere skal vi gøre opmærksom på, at en i øvrigt bestået avlskåring IKKE sættes over styr pga en ikke bestået brugstest på avlskåringsdagen. Det er blevet tid til at arrangere næste års avlskåringer. Skulle der være nogle grupper som kunne være interesseret i dette, så meld jer endelig på banen på De 4 kåringer forventes afviklet i tidsrummet marts/april/juni/august/oktober. Vedrørende arrangement og afvikling af avlskåringerne vil vi fremadrettet være nødsaget til at stramme op omkring disse. Vi har desværre i de forløbne år og specielt i år, set en del omrokeringer, tilmeldinger uden ledsagende indbetaling samt efterfølgende frameldinger. Boxer-klubbens Avlskåringer er et flagskib i specialklub regi som vi er stolte af, og som nyder stor anerkendelse, og også et unikt værktøj, hvilket medlemmerne også tydeligt anerkender og tilkendegiver, men også arrangementer som boxer-klubbens avlsråd er forpligtet til at afholde et vis antal af hvert år. Disse Avlskåringer er altså ønskede og nødvendige, men også MEGET omkostningstunge for klubben. Det er hver gang et stort set-up omkring forholdsvis få hunde. Det betyder at vi er afhængige af, at kunne stole på de tilmeldinger vi får. 1-2 sidste øjebliks frameldinger eller hovsa flytning til andet arrangement kan betyde aflysning for de måske få øvrige tilmeldte, da det ikke er økonomisk forsvarligt at gennemføre med 2-3 deltagere. Det er næppe i medlemmernes langsigtede interesse med denne sene usikkerhed omkring et arrangements gennemførelse. For fremtiden vil en tilmelding derfor være bindende ved fristens udløb, uanset om der er indbetalt gebyr. Dvs. gebyret SKAL indbetales. Herefter kan man ikke flytte til anden dato og det er ikke muligt at trække sin hund med mindre man har en dyrlæge attest på sygdom. Vi er overbeviste om at medlemmerne vil have forståelse for denne nødvendige præcisering. På dette års Generalforsamling blev Avlsrådets forslag om en moderniseret parrings- og hvalpeliste vedtaget. Forslagets lovmæssige konsekvens har nu været til urafstemning blandt medlemmerne og er herefter vedtaget. Avlsrådet vil snarest muligt påbegynde arbejdet for implementeringen af den nye liste. 26

27 Hovedsigtet med den nye parrings- og hvalpeliste er, at alle parringer der opfylder DKK s minimumskrav til Boxer-klubbens maximumskrav medtages, men udstyres med et mærke, bronze, sølv eller guld der tilkendegiver i hvilket omfang opdrætteren har foretaget en parring der tilgodeser de absolutte minimumskrav eller mere ambitiøst og frivilligt stræber mod at tilgodese en række sundhedsforebyggende højere krav og foranstaltninger og dermed en omfattende synliggørelse af avlshundenes sundhedsprofiler. Den nye liste vil indeholde en tydelig præcisering af disse typer parringer. Det er avlsrådets forhåbning at flest mulige opdrættere vil sigte mod bedst tænkelige mærkning, og fremadrettet øge egne avlsmål. Den nye liste har også som sigte, at byde kunderne i form af potentielle hvalpekøbere, den størst mulige gennemsigtighed i forhold til den hvalp de skal ud og vælge. Avlsrådet Lene Krull / Malene Jessen Petersen Foto: Ida Olesen-Nørklit Henrik Møller Thuesen Carolinekilde s Limited Edition 27

28 Udstillinger Vejen den 16. juni 2013 Dommer: Bas Bosch (BE) Babyklasse hanner High On Life s Crossfire Hvalpeklasse hanner Megami Pandara s Arjuna Juniorklasse hanner Kulsvierkrogen s Buglossoides Bostobox Xerxes Mellemklasse hanner Imine s Baktus Hausse Chess High On Life s Better Than You SL1, Udstillingens bedste baby L EX1, CK EX2 EX1, CK EX2 VG3 Mellemklasse tæver L amour vom Advokat High On Life s Billie Jean Elipet s Evita Åben klasse tæver Bostobox Whoopi Warwick s Burana Ophelia vom Rehfeld Bostobox Røssi Kulsvierkrogen s Artemis Falka Hexia De Trix Championklasse tæver Bostobox Vanilla Sky Schwartzbox Ficca Tisobox Aina EX1, CK EX2, CK VG3 EX1, CK, BIK2, Cert, Res. CACIB EX2, CK EX3 EX4 VG VG EX1, CK, BIK1, CA CIB, BIM EX2 EX3 Åben klasse hanner Handler s Force Forward Bostobox Wasco Zeus vom Okeler Forst Ennox vom Brömchen El Akis v.d. Westermar Championklasse hanner Ranida s Hold On Be Strong Carolinekilde s Healey Hearts Of Hope s Ferrari F X X Queensie s Harrick Imine s Anders EX1, CK, BIK4, Res. Cert EX2 EX3 VG4 VG EX1, CK, BIK1, Cert, CACIB, BIR EX2, CK, BIK2, Res. CACIB EX3, CK, BIK3 EX4 EX Veteranklasse tæver Boxerkær s Akita Bornholm den 17. august 2013 Dommer: Petra Junehall (SE) Babyklasse hanner Bostobox Zorba Bostobox Zimba Juniorklasse hanner Kulsvierkrogen s Buglossoides Mellemklasse hanner High On Life s Better Than You EX1, CK, BIK4, Bedste veteran SL1 L EX1, CK, BIK3, Res. Cert VG1 Babyklasse tæver Adelle Carolinekilde s Koko Kahlua SL1 SL2 Hvalpeklasse tæver Megami Pandara s Ananta SL1, Udstillingens bedste hvalp Juniorklasse tæver Venceremos Arwen Bostobox Xhunnibal Kulsvierkrogen s Berberis Arnakkekilden s Gipsy Queen EX1, CK, BIK3, Res. Cert EX2 EX3 VG4 Åben klasse hanner Imine s Baktus Ennox vom Brömchen Handler s Force Forward Championklasse hanner Imine s Anders Svalur Abel EX1, CK, BIK2, Cert, Res. CACIB EX2, CK EX3 EX1, CK, BIK1, CA CIB, BIR EX2, CK, BIK4 28

29 EX1, CK, Bedste vete- SL1, Udstillingens Veteranklasse hanner Bostobox Murphy ran, Babyklasse tæver Bostobox Anjou bedste baby Åben klasse hanner Handler s Force Forward Imine s Baktus Ennox vom Brömchen EX1, CK, BIK3, Res. Cert, Res. CACIB EX2 VG3 Juniorklasse tæver Kulsvierkrogen s Berberis Nin-T sun Ashja Megami Pandara s Ananta Bostobox Xhunnibal Von Ellinghaus Choice EX1, CK, BIK4 EX2 EX3 EX4 EX Championklasse hanner Imine s Anders Svalur Abel EX1, CK, BIK1, CA CIB, BIR EX2, CK, BIK4 Mellemklasse tæver High On Life s Billie Jean EX1, CK Babyklasse tæver Bostobox Anjou SL1, Udstil lingens bedste baby Åben klasse tæver Seacrest Bedazzled Imine s Biscaya Kulsvierkrogen s Artemis Warwick s Burana Bostobox Umi EX1, CK, BIK2, Cert, Res. CACIB EX2, CK, BIK3, Res. Cert EX3 EX4 EX Juniorklasse tæver Bostobox Xhunnibal Kulsvierkrogen s Berberis Megami Pandara s Ananta Nin-T sun Ashja Von Ellinghaus Choice Mellemklasse tæver High On Life s Billie Jean EX1, CK, BIK4, Res. Cert EX2 EX3 EX4 EX EX1, CK Championklasse tæver Hearts Of Hope s Dawn Of Daylight EX1, CK, BIK1, CA CIB, BIM Bostobox Vanilla Sky EX2, CK Tisobox Aina EX3 Dara von der Wiedemannspforte EX4 Veteranklasse tæver Boxerkær s Akita Kulmosen Ellis Bornholm den 18. august 2013 Dommer: Dorothea Carroll (Irland) Babyklasse hanner Bostobox Zimba Bostobox Zorba EX1, CK EX2 SL1 SL2 Åben klasse tæver Seacrest Bedazzled Kulsvierkrogen s Artemis Bostobox Umi Imine s Biscaya Warwick s Burana Championklasse tæver Tisobox Aina Bostobox Vanilla Sky Dara von der Wiedemannspforte EX3 Hearts Of Hope s Dawn Of DaylightEX4 EX1, CK, BIK1, Cert, CAC IB, BIM EX2 EX3 EX4 VG EX1, CK, BIK2, Res. CACIB EX2, CK, BIK3 Juniorklasse hanner Kulsvierkrogen s Buglossoides Mellemklasse hanner High On Life s Better Than You EX1, CK, BIK2, Cert VG1 Veteranklasse tæver Boxerkær s Akita Kulmosen Ellis EX1, Bedste veteran EX2 29

30 Udenlandske udstillingsresultater International Dog Show, Warszawa 14. Juli 2013 (PL) Dommer: Boris Chapiro Intermediate Zafran von Ellinghaus EX1, CWC/CAC, Res. CACIB, Medal zloty (Gold medal) NKK Norsk Boxerklubb, Østfold 27. Juli 2013 (NO) Dommer: Norma Anne Knox Junior Von Ellinghaus Bozzz EX1, CK, BHK3, Res. Cert VDH Ludwigshafen 27. Juli 2013 (DE) Dommer: Walter Fiechter Offene Von Phobia Angelo V1, Anw. Dt. Ch. VDH - Goldene Klubmedaille BK Peine 28. Juli 2013 (DE) Dommer: Carsten Berndt Zwischen Quality-Fashion von Khanbalic V1, Anw. Dt. Ch. (VDH) - Goldene Klubmedaille Dommer: Beate Spelsberg Zwischen High On Life s Billie Jean V1, Anw. Dt. Ch. VDH - Goldene Klubmedaille BK Hanau 28 juli 2013 (DE) Dommer: Ralf Brinkmann Jugend Knarreborg s Duke Danilo SG1, Anw. Dt. Jug. Ch. (VDH), Anw. Dt. Jug. Ch. (BK) - Bester Junghund Goldene Klubmedaille Kulsvierkrogen s Broussonetio SG2, Res.-Anw. Dt. Jug. Ch. (VDH) Dommer: Ginette Hufschmid Jugend Kolette Optima Grata SG1, Anw. Dt. Jug. Ch. (VDH), Anw. Dt. Jug. Ch. (BK) - Goldene Klubmedaille Kulsvierkrogen s Berberis SG4 Zwischen Schwartsbox Henna V2, Res. Anw. Dt. Ch (VDH) Veteran Boxerkær s Akita V1, Anw. Dt. Ch. VDH - Goldene Klubmedaille Indsendt af Bente Mosegaard Hiul Annris gør store øjne 30

31 VDH Bremen 3. August 2013 (DE) Dommer: Ralf Brinkmann Jugend Von Ellinghaus Bozzz SG1, Anw. Dt. Jug. Ch. VDH - Bester Jugendrüde Zwischen High On Life s Billie Jean V1, Anw. Dt. Ch. VDH VDH Bremen 4. August 2013 (DE) Dommer: Tamas Jakkel Jugend Von Ellinghaus Bozzz Carolinekilde s Jaguar X K R SG1, Anw. Dt. Jgd. Ch. CDH SG3 Zwischen High On Life s Billie Jean V2, Res. Anw. Dt. Ch. VDH Champion Carolinekilde s Healey V2, Res. Anw. Dt. Ch. VDH SKK Blekinge -11. August 2013 (SE) Dommer: Hannele Jokisilta Champion Carolinekilde s Healey EX1, CK, BIK1, Cert/CAC, CACIB, BIR/BOB NKK Norsk Kennel Klub, Oslo 24. August 2013 (NO) Dommer: Karl-Erik Johansson Junior Von Ellinghaus Bozzz EX1 Indsendt af Heidi Bach Jensen Zafran og Chili von Ellinghaus 31

32 Opdrætterliste Kennel Fonzie`s Laila Fonzie Hartung Rønnevej Aarup tlf Kennel High On Life Anja Høygaard-Jørgensen Råhøj Nibe Kennel Schwartzbox Helle og Henrik Schwartz Hømvej Ringsted Kennel Passion Hill s Heidi Bach Jensen Fladbrovej Randers Kennel Noerklit Ida og Kåre Olesen-Nørklit Mosevej 17, Ejby, 4623 Lille Skensved Kennel Copenhagen Caterham Malene Jessen Petersen Tinderhøj Vænge 80, 2610 Rødovre Kennel Tisobox Kirsten Christensen Muldager Brønshøj Tlf mobil Indsendt af Malene Kofod Bekkaylabox Azie - mener at Erik selv kan løbe igennem den der 32

33 Parringsliste pr. 17. september 2013 Kronjyden s v. Hans Jørn Borgvold Andersen Spergelvangen 2, 8920 Randers NV Tlf.: / Far: DBZB Yanto von Maximilian HD: A2 HD Index: 0 SP: 0 HZ: 0 (DE) Mor: DK10288/2010 Næsby Chila HD: A HD Index: 115 SP: 0 HZ: 0 (DK) Parret den 27. maj 2013 Laila Thomsen Jørgen Lykkes Vej 4, 7770 Vestervig Tlf.: / Hjemmeside: Far: DK04373/2010 Zeus vom Okeler Forst HD: A HD Index: 112 SP: 0 HZ: 0 (DE) Mor: DK03164/2008 Faiby s Honey HD: B HD Index: 102 SP: 1 HZ: 0 (DK) Parret den 26. juli 2013 Indsendt af Johanne Levin Larsen Mosehusets Amani og Mosehusets Akato Falka Issey Miyake Girl født 18. maj 2013 foto: Lea Krull 33

34 34

35 35

36 Kalender Udstillinger 2. november 2013 MCH Messecenter Herning DKK Cacib udstilling Herning Dommer: Carsten Birk (DK) 3. november 2013 MCH Messecenter Herning DKK Cacib udstilling Herning - (DKV) Dommer: Luís Gorjão-Henriques (POR) 23. november 2013 Gruppe 18 - Viborg BK udstilling Hanner: Beate Spelsberg (DE) Tæver: Peter Holzhausen (DE) Brugshundesport 12. oktober 2013 Gruppe 22 - Årslev BK Prøvedag Gruppe Mesterskab. Dommer: Knud Rasmussen. 16. november 2013 Gruppe 22 - Årslev BK Sporhunde DM Dommer: Jørn Munk. Opdræt 19. oktober 2013 Gruppe 14 - Sydkyst/Ishøj Avlskåring Eksteriørdommer: Margot Egeblad Brugshundedommer: Knud Rasmussen Indsendt af Carina Wienholtz Chantall von Ellinghaus 36

37 Grupper Gruppe 1 - Bornholm Flemming Kongshøj Æblehaven 2, 3720 Aakirkeby Tlf.: Mail: Gruppe 2 - Darup Annelise Raahauge Riisvej 20, 4540 Fårevejle Tlf.: Mail: Gruppe 3 - Esbjerg Inge-Dora Josefsen Forumvej 6, 6715 Esbjerg N Tlf.: Mail: Gruppe 7 - Holstebro Anette R. Bang Rønnevej 7, 8800 Viborg Tlf.: Mail: Gruppe 8 - Islev Peter Søborg Damhus Boulevard 30, 2610 Rødovre Tlf.: / Mail: Web: Gruppe 10 - Slagelse Ole Frederiksen Havrebjerg stationsvej 9, 4200 Slagelse Tlf.: Mail: Web: Gruppe 18 - Viborg Inge Dahl Hovmarksvej 40, 8700 Horsens Tlf.: Mail: Gruppe 19 - Aabenraa Jørn Munk Borgmesterløkken 42, 6200 Aabenraa Tlf.: / Mail: Web: Gruppe 20 - Aalborg Regitze Andersen Tyttebærvej 11, 9530 Støvring Tlf.: Mail: Web: Gruppe 4 - Næstved Morten Larsen Møllegårdsvej 1, 4684 Holmegaard Tlf.: Mail: Gruppe 5 - Kettinge Martin Bergqvist Øllebøllevej 27, 4894 Øster Ulslev Tlf.: Mail: Web: Gruppe 6 - Helsinge Stella Blichfeldt Chr. Rasmussensvej 24, st. th., 3000 Helsingør Tlf.: Mail: Gruppe 12 - Slangerup Rikke Larsen Bygmarken 6, 3320 Skævinge Tlf.: Web: Gruppe 14 - Sydkyst/Ishøj Jannie Julin Ingefærhaven 81, 2730 Herlev Tlf.: Mail: Web: Gruppe 17- Vejle Lise Gerdes Kærmosevej 20, 7000 Fredericia Tlf.: Mail: Web: Gruppe 21 - Århus Anni Timm Rodsted Holmegaardsvej 28, 8270 Højbjerg Tlf.: / Mail: Web: Gruppe 22 - Årslev Erik Pedersen Fasanvej 8, Brylle, 5690 Tommerup Tlf.: Mail: Web: 37

38 Kontakt Boxer-klubben BESTYRELSE Formand: Henrik Holm Gl. Nykøbingvej 42, 4572 Nørre Asmindrup Tlf.: Næstformand: Regitze Andersen Tyttebærvej 11, 9530 Støvring Tlf.: Sekretær: Jesper Sambleben Oluf Rings Vej 9, Ødum 8370 Hadsten Tlf.: Kasserer: Camilla Nielsen Blegsøvej 14, Voerladegård 8660 Skanderborg Tlf.: Medlem: Heidi Bach Jensen Fladbrovej Randers Forretningsfører: Medlemsadministration, bogføring og regnskab. Jørgen Paaske Sigmundvænget 9, 5210 Odensen NV Tlf.: BK s Bankkonto: IBAN nr. DK BIC: FAAB DK 21 UDSTILLINGSUDVALG Dette udvalg varetages pt. af bestyrelsen. Kontaktperson: Jesper Sambleben ATIBOX Repræsentant: Henning Egeblad Slotsgade 28,1., 3400 Hillerød Tlf.: / AVLSRÅD Formand: Lene Krull Rødkløvervej 19, 9430 Vadum Tlf.: / Parringskort: Bestilles hos og sendes til Lene Krull Medlem: Malene Petersen Tinderhøj Vænge 80, 2610 Rødovre Tlf.: BRUGSHUNDERÅD Medlem: Claus Jensen Enghøjen 14, 2650 Hvidovre Tlf.: Medlem: Kim Dahl Tvedevej 12, 4160 Herlufmagle Tlf.: Medlem: Morten Press Solvej 4, 2600 Glostrup Tlf.: LOV- & RESPONSUDVALG Medlem: Birgitta Svensmark Høgildvej 32, 7470 Krarup Medlem: Karen Maybom Hovgårdsvej 3, Såby, 8752 Østbirk Medlem: Jan Anderschou Vester Moselundvej 15, 7441 Bording HJEMMESIDE Webmaster: Jan Anderschou Vester Moselundvej 15, 7441 Bording Tlf.:

39 Indsendt af Anni Rosted: Heidi Glisborg har taget dette dejlige billede af Rodsted`s Hope på træningspladsen i Aarhus. Det koster det i Boxer-klubben. Kontingent Enkelt 400,- Husstand 560,- Pensionist 200,- Pensionist husstand 280,- Junior 200,- Opdrættere kan indmelde nye enkeltog husstandsmedlemmer i Bk til halv pris i forbindelse med hvalpesalg. Slå op på BK s hjemmeside: -klubben.dk og i menu-punktet Opdræt og så finder man nederst til venste Indmelde hvalpekøbere. Der kan man tilmelde sine hvalpekøber elektronisk ad én eller flere gange. PBS Meld dit kontingent til betaling via PBS. Det sparer både dig og BK besvær og penge. Indtast oplysningerne på girokortet i din netbank eller tag dit indbetalingskort med i banken, når du modtager det. Alle oplysninger banken skal bruge, står på girokortet. Bk s bankkonto: Udstilling Baby- og hvalpeklasse pr. hund 245,- Øvrige klasser pr. hund 350,- Udvidet tilmeldingsfrist 50,- Prøver BP-B, BP-AB og FP 125,- BP-ABC, UHP og IPO-V 225,- SL, BHP/IPO og SPH 225,- Mentalbeskrivelse Medlem af BK pr. hund 550,- Ikke-medlem af BK, pr. hund 650,- Avlskåring Medlem af BK, pr. hund 400,- Ikke-medlem af BK, pr. hund 600,- Bøger og hæfter Prøveprogrammet 50,- Prøveprogram (video) 148, - Resultathæfte 50,- Hundeførerpas 5,- BK koncepter for uddannelse i A, B og C udleveres gratis i grupperne. 39

40 Afsender Jørgen Paaske, Sigmundsvænget 9,5210 Odense NV Indsendt af Camilla Jørgensen - Hearts of Hope`s Liberty Bell 40

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

BOXEREN Medlemsblad for Boxer-klubben December 2012

BOXEREN Medlemsblad for Boxer-klubben December 2012 6 BOXEREN Medlemsblad for Boxer-klubben December 2012 Brugshunde DM Jahressieger i Schweiz En beretning om Blechnum BOXEREN 1 Bestyrelse og udvalg ønsker alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår 40 års jubilæum

Læs mere

Medlemsblad for Boxer-klubben januar 2014. Årets hunde Nyt fra grupperne Raceseminar i Norge

Medlemsblad for Boxer-klubben januar 2014. Årets hunde Nyt fra grupperne Raceseminar i Norge Medlemsblad for Boxer-klubben januar 2014 Årets hunde Nyt fra grupperne Raceseminar i Norge 1 Kascho 8 år Foto: Anne Mette Oxe Febæk s Rosita på skovtur Foto: Camilla Jørgensen Mariehøj s Ingeborg i 9.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen.

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015 Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Afbud: Frank Andersen og Louise Hoff Kloster Lauridsen.

Læs mere

Opdrætter præsentation BERGMANN S

Opdrætter præsentation BERGMANN S Hvem er vi? 1 Opdrætter præsentation BERGMANN S Vi er Rikke & Michael Bergmann, bosat på Fyn. Vi har i dag 5 hunde i vores husstand, hvoraf de 3 er Miniature Bull Terrier og 2 er Amerikansk Staffordshire

Læs mere

Carsten Lawets, Niels Grønbæk, NG, Jens Jensen, JJ og Bent Hansen, BH

Carsten Lawets, Niels Grønbæk, NG, Jens Jensen, JJ og Bent Hansen, BH REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 6-2014 i Langhårsklubben Fredag den 21. november 2014 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Fraværende: Referent: Just Mikkelsen, JM Ida Thyssen, IT Gitte Becher,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

28. Euro-OES-Show 22.-25. maj 2015 - Nyborg Tilmeldingsliste samt regler og retningslinjer.

28. Euro-OES-Show 22.-25. maj 2015 - Nyborg Tilmeldingsliste samt regler og retningslinjer. 1 Tidsfrister: Tidsfrist for rabatteret tilmelding (Closing 1): 1. april. Sidste frist for tilmelding (Closing 2): 1. maj. (Dette gælder ikke lydighed (lørdag). Deadline for indlevering af katalog annoncer:

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen til træning i Kreds 65... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen i kreds 65 Kreds 65 er en forening under Schæferhundeklubben for Danmark. Schæferhundeklubben for Danmark er Danmarks største

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Tilstede 30 personer Stemmeberettiget 29 personer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg.

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. Til stede var Anne Søndergaard

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen Referat fra bestyrelsesmøde 12. februar 2014. Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen 1. Aktuelt og nyt fra formanden og opsummering fra sidste møde: Preben

Læs mere

1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård.

1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård. 1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård. Til mødet var: Henrik Hansen, Camilla Juelsgaard, Connie Svane, Thorleif Rigenstrup, Peter Bloch og Helle Golstrup, ref.. Afbud fra:

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Til stede: Kirsten Frantzen, Sarah Brandes, Vibeke Bødtger, Jan Buch Jacobsen, Mette Antonsen. Webmaster Georg Carlsen - fra kl. 13. 30 Afbud fra: Else

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Love og regler. August 2015. Boxer-klubbens love og regler (august 2015) 1

Love og regler. August 2015. Boxer-klubbens love og regler (august 2015) 1 Love og regler August 2015 Boxer-klubbens love og regler (august 2015) 1 1. Navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Boxer-klubben, i forkortelse benævnt BK. 1.2. Klubbens hjemsted er den kommune, hvor sekretæren

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB

DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB Indkalder hermed til Ordinær Generalforsamling Lørdag d. 11. april 2015, kl. 11.00 på Danhostel Fredericia (Fredericia Vandrerhjem), Vester Ringvej 98, 7000 Fredericia Dagsorden

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt + tilføjelse af nyt pkt. 3a: opfølgning på de 2 foregående referater i 2011

Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt + tilføjelse af nyt pkt. 3a: opfølgning på de 2 foregående referater i 2011 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2011 i Langhårsklubben Fredag den 17. juni 2011 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Kim Lybker, KL Leif Hansen, LH Jørgen

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

september oktober november december

september oktober november december september oktober november december 2014 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Gunnar Pedersen Nyt program - ny plan - ny fotoklub Så er vi startet op med et nyt program i vores fotoklub. Meget er ændret, og vi

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013

Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013 Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013 Deltagere: Lisbeth, Suzette, Marina og Mette L. Fraværende: Anne Mette, Linda, Mette A. og Mette B. Referant: Mette L. 1. Opfølgning på sidste møde og opgaver.:

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion.

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Dagsorden: 10:00 10:30 Ankomst og kaffe/rundstykke 10:30 11:00 Velkomst og generel orientering, v/landsformand Poul Meineche 11:00 11:30

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013.

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Sted: Sortemosevej 39, 5892 Gudbjerg Dato: 3. Marts 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christina Arslan (CA), Fleur Trubka (FT),

Læs mere

www.cavalierklubben.dk Sundhedsstrategi for den danske Cavalier King Charles Spaniel

www.cavalierklubben.dk Sundhedsstrategi for den danske Cavalier King Charles Spaniel Sundhedsstrategi for den danske Cavalier King Charles Spaniel Generalforsamling i Cavalierklubben den 27. April 2014 27. April 2014 Agenda Hvad er de gældende avlsrestriktioner for Cavalieren i DKK? Hvilke

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni Lidt fra formanden Rigtig god sommer En dejlig solrig søndag - hvem tænker så på teater? Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63 Udgivelse Datoer for Bag scenen Medio september Ultimo december Medio marts

Læs mere

Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann.

Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann. Referat af bestyrelsesmøde den 15. Juli 2009 i Fredericia Kl. 14-18. Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann. Ole Kirketerp havde skrevet, at han ønskede at

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Den første tid med hunden

Den første tid med hunden Den første tid med hunden 1 Tillykke med din nye hund. Det er en stor omvæltning for din hund at komme til et nyt hjem, især hvis den er hvalp og kommer lige fra sin moder og sine kuldsøskende. Nedenfor

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Januar Kære bruger af Jobbanken i Århus Vi er trådt ind i et nyt år, og

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011)

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011) Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011) Tid og Sted: hos Nina Dige Vinther på Topasvej 20, Herlev Torsdag d. 6. oktober 2011 Kl. 18.30 MØDEDELTAGERE: Knud Hald (KH)

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Den mundtlige beretning

Den mundtlige beretning Den mundtlige beretning Planer for det fremtidige arbejde i 2012 Vi havde i april 2010 et fællesmøde, hvor regionsledelsen havde inviteret træningskoordinatorerne, udvalgsmedlemmerne og andre, der har

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Tekst Svar Antal. Køn: Han 35,37% Tæve 64,63% 4. Er dette din første pudel? Ja 32,93% Nej 67,07%

Tekst Svar Antal. Køn: Han 35,37% Tæve 64,63% 4. Er dette din første pudel? Ja 32,93% Nej 67,07% Sundhedsundersøgelses i Pudelklubben Tekst Svar Antal 1. Hundens fødselsår: 1988-2009 Køn: Han 35,37% Tæve 64,63% 2. Størrelse på hunden: Ikke oplyst 2,44% Dværg 26,83% Mellem 31,71% Stor 28,05% Toy 10,98%

Læs mere

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00.

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00. Hvordan kan det være, at når vi kommer dertil på året, hvor der skal afholdes generalforsamling i Landsskuet, så har vi kun positive ting at berette om.---- For det første vil jeg sige, at der som sædvanlig

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Vind over gigten med naturmedicin

Vind over gigten med naturmedicin Vind over gigten med naturmedicin 96 procent af landets gigtramte bruger naturmidler - knap halvdelen oplever er tydeligt positiv effekt Af Torben Bagge, 17. september 2012 03 Guide: Vind over gigten med

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013.

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Sted: Hos Christina Arsland Dato: 12 Maj 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 23. januar 2015 Fredagsbrev nr. 808 Næste uge: 26. januar 26.januar 29.januar 30.januar 31.januar Projektuge 6-7.kl. (hele ugen) Thomas Fri Musikaften kl.18.00-19.30 Tandpleje

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ.

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. A. Valg af dirigent: På raceledelsens vegne, foreslog Lisbeth Bech, - K.K. Jensen,

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

Nyhedsbrev Maj 2012.

Nyhedsbrev Maj 2012. Nyhedsbrev Maj 2012. Nyt fra Bestyrelsen. Arbejdsdag i klubben lørdag d 16 Juni. Der vil denne dag blive lavet en arbejdsdag i klubben, hvor der skal males det sidste på klubhuset og der skal repareres

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU November DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Generalforsamling CC95 Herfølge

Generalforsamling CC95 Herfølge Generalforsamling CC95 Herfølge Mandag d.28/2 2013 kl.19:30 hos OMRON Formanden bød alle velkommen. Referat Året har været et begivenhedsrigt et af salgsen på både godt og ondt. Under forårets til Stokkebjerg

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

Konflikthåndtering mødepakke

Konflikthåndtering mødepakke Indledning af historie Trin 1 Her er Louise. For et halvt år n købte hun en mobiltelefon til 2500 kr. hos jer, men nu er bagcoveret i stykker, og hun er kommet for at bytte den. Her er Kasper. Han er lidt

Læs mere

Formandens beretning til Generalforsamlingen d. 5/2 2013.

Formandens beretning til Generalforsamlingen d. 5/2 2013. 1 Formandens beretning til Generalforsamlingen d. 5/2 2013. Årsnål for 2012 I 2012 skulle 2stk. 25 års jubilæumsnåle uddeles og det var til henholdsvis Kurt Nielsen og til Birte Carlebo. Nålene vil blive

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Dyrlæge Heidi Nielsen har tjekket ponyerne og er meget imponeret af dem. Hun siger vi bare skal fortsætte som vi gør.

Dyrlæge Heidi Nielsen har tjekket ponyerne og er meget imponeret af dem. Hun siger vi bare skal fortsætte som vi gør. Referat bestyrelsesmødet d. 28-01-2014 Fraværende: Ingen 1. Godkendelse af referat: GODKENDT d. 03-12-2013 2. Undervisning: 2.1 Klubheste. Dyrlæge Heidi Nielsen har tjekket ponyerne og er meget imponeret

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Er vores DKK-racer ok? PKS-gruppens indsamling af status-oplysninger fra specialklubberne Juni 2009

Er vores DKK-racer ok? PKS-gruppens indsamling af status-oplysninger fra specialklubberne Juni 2009 Er vores DKK-racer ok? PKS-gruppens indsamling af status-oplysninger fra specialklubberne Juni 2009 Racens navn : Engelsk Springer Spaniel Specialklub Spaniel Klubben Udfyldt af Jessie Borregård Madsen..

Læs mere