Billedet er udeladt for at reducere filstørrelsen og downloadtiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Billedet er udeladt for at reducere filstørrelsen og downloadtiden"

Transkript

1 Indhold En kort præsentation 3 Bestyrelse og direktion 4 Carlsberg-gruppens organisationsstruktur og forretningsenheder 6 Hoved- og nøgletal 7 Ledelsens beretning 8 Carlsberg Architectural Prize 14 Den danske bryggerivirksomhed 17 Den internationale bryggerivirksomhed 18 UK 18 Norden, Central- og Østeuropa 19 Vesteuropa 22 Asien, Nord- og Sydamerika, Afrika 25 Eksporten 27 Coca-Cola Nordic Beverages 30 Koncernstabe 31 Regnskab 37 Regnskabsberetning for Carlsberg-gruppen 38 Anvendt regnskabspraksis 43 Omsætning etc. i større dattervirksomheder 45 Koncernoversigt 46 Resultatopgørelse 47 Balance 48 Pengestrømsopgørelse 50 Noter 51 Revisionspåtegning 59 Dattervirksomheder og associerede virksomheder 61 Aktier og aktionærer 63 Generalforsamling 64 1

2 Billedet er udeladt for at reducere filstørrelsen og downloadtiden Den øverste chef for The Coca-Cola Company, M. Douglas Ivester, Chairman and Chief Executive Officer aflagde i efteråret besøg på Carlsberg. Her ses M. Douglas Ivester(tv.) sammen med administrerende direktør Flemming Lindeløv, Carlsberg A/S foran hovedbygningen på Ny Carlsberg. 2

3 En kort præsentation Carlsberg-gruppen er en af verdens store, internationale bryggerigrupper, og Carlsberg og Tuborg er blandt de geografisk mest udbredte ølmærker. Gruppen omfatter moderselskabet med Carlsberg Bryggerierne - grundlagt og Tuborgs Bryggerier - grundlagt samt ca. 100 dattervirksomheder og associerede virksomheder, hvoraf hovedparten ligger uden for Danmark. Gruppen beskæftiger - inkl. samtlige medarbejdere i associerede virksomheder - ca medarbejdere og markedsfører sine mærker på omkring 150 markeder. Carlsberg-gruppens hovedaktivitet er fremstilling og salg af øl. Over 88% af ølsalget sker uden for Danmarks grænser, og i den internationale bryggerivirksomhed indgår eksport af øl brygget i Danmark samt lokal produktion på 72 produktionssteder i 40 lande. Lokal produktion foregår dels på bryggerier, hvori gruppen har kapitalinteresser, dels gennem aftaler med andre bryggerier og samarbejdspartnere, der brygger og sælger Carlsberg og Tuborg øl efter de danske forskrifter. Gruppens aktiviteter inden for forretningsområdet læskedrik foregår gennem Coca-Cola Nordic Beverages, der på nordisk plan producerer og markedsfører kendte mærkevarer som Coca-Cola, Fanta og Sprite. I gruppen indgår også Vingaarden, en af Danmarks største vin- og spiritusvirksomheder, der bl.a. repræsenterer Baron Philippe de Rothschild og Sandeman samt Chivas Regal Scotch Whisky, Martell Cognac og Absolut Vodka. Gruppen er tillige engageret i en række andre forretningsområder, først og fremmest i Royal Scandinavia A/S, Nordens største kunstindustrielle virksomhed, som bl.a. omfatter Den Kongelige Porcelainsfabrik, Bing & Grøndahl, Georg Jensen Sølvsmedie, Holmegaard Glasværk og Illums Bolighus, de svenske virksomheder Orrefors Kosta Boda og Boda Nova-Höganäs Keramik samt den italienske kunstglasvirksomhed Venini. Fra Carlsbergs grundlæggelse har bryggerierne haft egne forskningsafdelinger. I 1875 oprettedes Carlsberg Laboratorium, i dag en integreret del af Carlsberg Forskningscenter, der rummer 80 laboratorier med det ypperste teknologiske udstyr og beskæftiger omkring 150 medarbejdere. Ud over en omfattende grundforskning arbejder Carlsberg Forskningscenter med et stort antal bryggerirelaterede projekter inden for enzymkemi, proteinkemi, kulhydratkemi, plantefysiologi og -genetik samt maltnings-, brygnings- og gæringsprocesser. Hertil kommer den procesog produktudvikling, der finder sted i bryggeriernes øvrige afdelinger. Gruppens ejerforhold er unikke. Selskabet er et offentligt aktieselskab, hvis aktier dagligt noteres på Københavns Fondsbørs. Mere end af selskabets aktionærer har ladet deres aktier notere på navn; langt den største enkeltaktionær er Carlsbergfondet, der fundatsmæssigt er forpligtet til at eje mindst 51% af aktiekapitalen i Carlsberg A/S. Blandt de øvrige aktionærer ejer kun Arbejdsmarkedets Tillægspension mere end 5% af aktiekapitalen. Flertallet af moderselskabets medarbejdere har i tidens løb benyttet sig af tilbud om aktiekøb på favorable vilkår eller har fået tildelt aktier i forbindelse med Carlsbergs 150 års jubilæum i Carlsbergfondet blev stiftet af Carlsbergs grundlægger, brygger J.C. Jacobsen, og dets indtægter anvendes til støtte for dansk videnskab inden for såvel naturvidenskaberne som samfundsvidenskaberne og de humanistiske videnskaber. Endvidere påhviler det fondet at drive Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg samt at bidrage til Carlsberg Laboratoriums virksomhed. En særlig afdeling af Carlsbergfondet er Ny Carlsbergfondet, som med egen direktion især har til opgave at erhverve kunstværker til danske museer og institutioner samt - i samarbejde med staten og Københavns kommune - at drive Ny Carlsberg Glyptotek. En anden afdeling er Tuborgfondet, som med egen bestyrelse har til opgave at virke for samfundsgavnlige formål. 3

4 Bestyrelse Poul Chr. Matthiessen Erik B. Rasmussen Torkild Andersen Jens Bigum Karin Troest Clemmensen Per Eriksen Dorte Krag Povl Krogsgaard-Larsen Palle Marcus Axel Michelsen Erik Michelsen Per Øhrgaard Poul Chr. Matthiessen Formand for bestyrelsen. Professor, dr.polit. Bestyrelsesmedlem i Royal Scandinavia A/S. Erik B. Rasmussen Næstformand i bestyrelsen. Direktør. Bestyrelsesformand i Incentive A/S, A/S Dansk Shell, GN Store Nord as, Dansk Udviklingsfinansiering A/S og Motorola A/S. Bestyrelsesnæstformand i Danisco A/S. Torkild Andersen Professor, dr.phil. Jens Bigum Administrende direktør, MD Foods amba. Bestyrelsesmedlem i Per Aarsleff A/S. Karin Troest Clemmensen Porcelænsmaler, Royal Scandinavia A/S. Per Eriksen Bryggeriarbejder, Carlsberg A/S. Dorte Krag Laboratoriefuldmægtig, Carlsberg A/S. Povl Krogsgaard- Larsen Professor, dr.pharm. Bestyrelsesmedlem i Acadia Pharmaceuticals A/S. Palle Marcus Direktør. Bestyrelsesformand i Coloplast A/S. Bestyrelsesnæstformand i Den Danske Bank Aktieselskab og Novo Nordisk A/S. Bestyrelsesmedlem i Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, Aktieselskab. Axel Michelsen Professor, dr.phil. Erik Michelsen Bryggeriarbejder, Carlsberg A/S. Per Øhrgaard Professor, dr.phil. 4

5 Direktion Flemming Lindeløv, Michael C. Iuul, Walther Paulsen og Sven G. Petersen Flemming Lindeløv Koncernchef, administrerende direktør. Bestyrelsesformand i Royal Scandinavia A/S. Næstformand i Coca-Cola Nordic Beverages A/S. Bestyrelsesmedlem i Superfos a/s, H. Lundbeck A/S, Dansk Olie og Naturgas A/S og Ejendomsaktieselskabet af 3/ Michael C. Iuul Koncerndirektør. Bestyrelsesmedlem i Aktieselskabet Th. Wessel & Vett, Magasin du Nord. Walther Paulsen Koncerndirektør. Bestyrelsesmedlem i Det Berlingske Officin A/S, Coca-Cola Nordic Beverages A/S, Danske Invest Administration A/S, Royal Scandinavia A/S, A/S Kjøbenhavns Sommer-Tivoli Ejendomsaktieselskabet af 3/ Sven G. Petersen Direktør. Bestyrelsesformand i Danish Malting Group A/S. December Ledelseshverv m.v. er oplyst i.h.t. Årsregnskabslovens bestemmelser. 5

6 Gruppens Organisationsstruktur Bestyrelse Koncerndirektion Øl Læskedrik Øvrige virksomheder Koncernstabsfunktioner Danmark Coca-Cola Nordic Beverages A/S UK Norden, Centralog Østeuropa Vesteuropa Asien, Nord- og Sydamerika, Afrika Eksport Koncernstabsfunktioner Information Bestyrelses- og direktionssekretariat Overordnet marketing Kvalitetsstyring Personaleudvikling Koncernøkonomi Projektafdeling Finans og forsikring IT-udvikling Ejendomme Intern revision Forretningsenheder Division Danmark Divisionsdirektør Lars Kjær Bryggerichef Svend Erik Albrethsen Underdirektør Steen Jespersen Salgsdirektør Mogens Jønck Underdirektør Bjørn Karsholt Direktør Jette W. Knudsen Underdirektør Mogens Rüdiger Underdirektør Finn Terkelsen Direktør Hans Henrik Vasby UK Ebbe Dinesen, Chief Executive Steve C. Bailey, Finance Director Doug Clydesdale, Marketing Director Vincent Kelly, Man. Director, Take Home Sales Roger G. Lowe, Planning Director Colin Povey, Commercial Director Bernie W. Ray, Man. Director, On Trade Sales John J. Smith, Operations Director Norden, Central- og Østeuropa Underdirektør Finn Jakobsen Vesteuropa Underdirektør Bjørn Søndenskov Asien, Nord- og Sydamerika samt Afrika Underdirektør Agnete Raaschou-Nielsen Eksport Underdirektør Mogens Thomsen Koncernstabsfunktioner Information Informationschef Henrik Mølstrøm Bestyrelses- og direktionssekretariat Vicedirektør Ole Andreasen Sekretariatschef Hans Henrik Schmidt Overordnet marketing Underdirektør Annette Tingstrup Kvalitetsstyring Underdirektør Jens-Jørgen Iversen Personaleudvikling Personaledirektør Kurt Israelsen Koncernøkonomi Underdirektør Per Brøndum Andersen Projektafdeling Underdirektør Lars Fellman Finans og forsikring Underdirektør Jesper Bærnholdt IT-udvikling Underdirektør Torben Melskens Ejendomme Underdirektør Orla Kristensen Intern revision Revisionschef Claus Falk-Larsen Fondssekretariat Underdirektør Niels C. Roelsen Forskning Forskningsdirektør Klaus Bock Produkt- og procesudvikling Udviklingschef Birthe Skands 6

7 Hoved- og nøgletal Gruppen 5 års hoved- og nøgletal Salg af øl - mio. hl *) 1993/ / / / /98 Solgt i Danmark 4,8 4,8 4,7 4,5 4,2 Solgt uden for Danmark 23,1 24,5 25,1 26,8 31,1 Solgt i alt 27,9 29,3 29,8 31,3 35,3 Salg af læskedrik - mio. hl Solgt i Danmark 2,2 2,4 2,4 2,5 2,6 Solgt i udlandet 1,1 1,2 1,8 3,1 6,9 Solgt i alt 3,3 3,6 4,2 5,6 9,5 Øl & læskedrik - mio. hl I alt 31,2 32,9 34,0 36,9 44,8 Hovedtal - mio. kr. Omsætning Afgifter Resultat af primær drift Særlige poster, netto Finansielle indtægter, netto Resultat før skat Koncernresultat Carlsberg A/S' andel Balancesum Egenkapital Investeringer i produktionsanlæg m.m Af- og nedskrivninger Antal medarbejdere **) Nøgletal Overskudsgrad 1) 9,0% 9,1% 9,0% 8,4% 7,0% Afkastningsgrad 2) 10,8% 10,9% 10,0% 8,1% 8,2% Soliditet 3) 43,1% 44,3% 41,5% 41,2% 35,2% Egenkapitalens forrentning 4) 11,6% 13,5% 13,1% 13,1% 16,5% Gearing 5) -21,8% -19,7% -11,7% -3,2% 15,5% Udbytte i procent af aktiekapitalen 6) 15% 17% 17% 18% 20% Resultat pr. 20 kr. aktie 7) 12,54 15,69 16,63 19,43 25,68 Børskurs pr for B-aktier justeret 8) ) Resultat af primær drift i procent af nettoomsætning 2) Resultat af primær drift i procent af gennemsnitlige operative aktiver 3) Egenkapital ultimo i procent af samlede passiver 4) Koncernresultat i procent af gennemsnitlig egenkapital 5) Rentebærende nettogæld i procent af egenkapitalen 6) Årets udbytte i procent af aktiekapital ultimo 7) Carlsberg A/S' andel af årets resultat pr. aktie a 20 kr. 8) Børskurs pr for B-aktier justeret for kapitaludvidelser *) Salg af Carlsberg og Tuborg øl, herunder øl fremstillet på licens, samt andre ølmærker produceret på bryggerier i Carlsberg-gruppen og associerede virksomheder **)Inkl. samtlige medarbejdere i pro rata konsoliderede virksomheder 7

8 Ledelsens beretning Carlsberg A/S har i 1997/98 foretaget betydelige investeringer i tilkøb af virksomheder og anlæg. Omsætningen er derved øget med 10 mia. kr. til 29 mia. kr., og resultatet af primær drift er vokset med 24% til mio. kr. Da der desuden har været store avancer ved salg af aktier og andre værdipapirer, virksomheder samt ejendomme, er resultatet før skat vokset med 26% til mio. kr. Resultatet efter skat er øget med 39% til mio. kr., da en betydelig del af ovennævnte avancer er skattefrie. Resultatet er på niveau med tidligere meddelelser. Den negative økonomiske effekt af strejken i foråret på det danske arbejdsmarked er vanskelig at opgøre, men skønnes for de danske gruppeselskaber under et at udgøre mellem 30 og 40 mio. kr. Da resultatet i år i høj grad er præget af mange forhold af engangskarakter, er sådanne poster optaget i resultatopgørelsen som en særlig post, der netto udgør 243 mio. kr. Herunder er indtægtsført gevinster ved frasalg af Holmegaard Emballage A/S, driftsfremmede ejendomme og Rynkeby Foods A/S, ligesom der er indtægtsført en tidligere foretaget koncernreservation vedrørende Carlsberg-Tetley. Under samme post er udgiftsført fratrædelsesgodtgørelser og nedskrivning af ejendomme m.v. primært vedrørende den gennemgribende restrukturering af moderselskabets aktiviteter i Danmark samt hensættelse til omstrukturering i Royal Scandinavia koncernen efter overtagelsen af en række kunstindustrivirksomheder i Sverige og Italien. Den betydelige omsætningsvækst i forhold til sidste år kan især henføres til købet af majoritetsposten i det finske bryggeriselskab Oy Sinebrychoff Ab (herunder det svenske bryggeriselskab Falcon AB) samt til det forhold, at Carlsberg- Tetley Brewing Ltd. nu konsolideres i resultatopgørelsen 100% mod 50% sidste år. Hertil kommer, at Carlsbergs Coca- Cola aktiviteter via Coca-Cola Nordic Beverages A/S (CCNB) pr. 1. oktober 1997 blev udvidet med Sverige. Den resterende vækst kan bl.a. henføres til Royal Scandinavia A/S, der - efter salget af Holmegaard Emballage A/S pr. 1. april 1998 og købet af de kunstindustrielle selskaber Orrefors Kosta Boda AB, Boda Nova-Höganäs Keramik AB og Venini S.p.A. - netto har haft en omsætningsfremgang. Væksten i den primære drift må ses i lyset af ovennævnte tilgang af virksomheder m.v. Korrigeres den primære drift herfor, er der tale om en tilbagegang i forhold til sidste år, hvilket især kan henføres til bryggeriaktiviteterne i Danmark, Kina og Hong Kong samt bryggeri- og læskedrikaktiviteterne i Malawi i Afrika. De finansielle poster udgør 423 mio. kr. Heraf kan den væsentligste del henføres til engangsgevinster ved salg af omsætningsaktier, aktier i Royal Scandinavia A/S samt salg af egne aktier. Carlsbergs beholdning af omsætningsaktier er hermed over en 2-årig periode - med betydelig gevinst til følge - nedbragt til 167 mio. kr. Provenuet er anvendt til investeringer i kerneforretningerne øl og læskedrik. Salg af øl i alt 97/98 96/97 95/96 94/95 93/ mio. hl Salg af læskedrik I alt 97/98 96/97 95/96 94/95 93/ mio. hl 8

9 Ledelsens beretning Resultatet før skat på mio. kr. er positivt påvirket af "særlige poster". Korrigeres der herfor, udgør resultatet mio. kr. I forbindelse med EU-Kommissionens godkendelse af samarbejdet med The Coca-Cola Company blev Carlsberg pålagt at sælge sine aktier i Bryggerigruppen A/S og A/S Dansk Coladrik. Salget af disse aktier er nu gennemført med en regnskabsmæssig gevinst på ca. 380 mio. kr. Denne gevinst samt gevinsten ved salg af en række læskedrikmærker i Sverige og Danmark skal ses i sammenhæng med etableringen af Coca-Cola Nordic Beverages A/S og er derfor ikke indtægtsført, men indgår i de samlede hensættelser til dækning af etableringsomkostninger og strukturændringer i dette selskab. Hensættelserne, der også omfatter den merværdi, der opstod i forbindelse med salget af A/S Dadeko til CCNB, vil blive anvendt over en 5-årig periode (inkl. indeværende år). Udviklingen i den primære drift må ses i lyset af følgende væsentlige forhold inden for øl- og læskedrikområdet. Moderselskabets aktiviteter, der omfatter produktion og salg af Carlsbergs og Tuborgs produkter i Danmark, blev pr. 1. oktober 1997 samlet i en selvstændig division bl.a. via en fusion mellem moderselskabet og de fuldt ejede datterselskaber Fredericia Bryggeri A/S og Wiibroes Bryggeri A/S. Det forløbne år har været præget af et fald på ca. 6% i salget af ølprodukter i Danmark, hvilket er det største fald i nyere tid. Konsumet af ølprodukter udviser et noget mindre fald, idet den dansk/tyske grænsehandel med øl samtidig er øget betydeligt. Divisionsledelsen har imidlertid via omfattende restruktureringer, herunder indførelsen af et nyt salgs- og distributionssystem og en strømlining af organisationen, allerede i år opnået besparelser, der delvis opvejer de regnskabsmæssige tab ved det lavere salg. Restruktureringsomkostningerne på ca. 200 mio. kr., der modsvarer fremtidige årlige besparelser på godt 200 mio. kr., er udgiftsført under "særlige poster". Carlsbergs og Tuborgs markedsandel for mærkevarer er i perioden øget, mens den er faldet for discountøl. Den samlede markedsandel udgør fortsat ca. 70%. Resultatet før skat af Carlsbergs 100% ejede datterselskab Carlsberg-Tetley udgør 431 mio. kr. mod 544 mio. kr. sidste år. Nedgangen skyldes, som tidligere meddelt, ændrede ølleverancekontrakter, som var en følge af konkurrencemyndighedernes indgriben. Den fulde effekt heraf vil påvirke 1998/99-regnskabet. Virksomheden har i perioden opnået et resultat, der er bedre end forventet, hvilket i høj grad skyldes succes med den igangsatte restrukturering, der omfatter bryggerilukninger samt frasalg af overskudskapacitet. Ølproduktionen vil nu blive samlet på 2 store bryggerier i Northampton og Leeds. En omlægning af distributionen med etablering af få, meget store depoter har medført besparelser i leveringsomkostningerne på over 30%. Carlsbergs ølforretning i Fjernøsten, der bl.a. omfatter bryggerier i Kina, Hong Kong, Malaysia, Thailand og Vietnam, har i regnskabsåret været præget af hård konkurrence og usikre økonomiske forhold. I Hong Kong/ Kina er salget af øl øget, men på grund af store investeringer i markedsføring er det samlede resultat negativt. Carlsbergs bryggeri i Malaysia har også i år opnået et godt resultat til trods for den lokale økonomiske krise. Carlsberg har i lighed med tidligere år optaget sine værdier i Fjernøsten efter forsigtige principper i regnskabet. Omsætning 97/98 96/97 95/96 94/95 93/ mia. kr. Resultat af primær drift 97/98 96/97 95/96 94/95 93/94 0 0,5 1,0 1,5 2,5 mia. kr. 9

10 Ledelsens beretning Bryggerierne Oy Sinebrychoff Ab i Finland, AO Vena i Skt. Petersborg og Falcon Bryggerier AB i Sverige har øget markedsandelene, og til trods for hård konkurrence er der opnået tilfredsstillende regnskabsresultater - ikke mindst i Finland, hvor virksomheden har haft rekordoverskud. Hannen Brauerei i Mönchengladbach i Tyskland har endnu ikke opnået et tilfredsstillende regnskabsresultat. Selskabet har dog øget salget af Tuborg på et generelt faldende ølmarked. I Italien har Carlsberg Italia (tidligere Poretti) øget salget og opnået en forbedring af resultatet i forhold til sidste år. Carlsbergs bryggeri Okocim i Polen har haft et tilfredsstillende resultat, mens det nye bryggeri i Kroatien ikke har levet op til forventningerne. forventes fuldt etableret og indkørt inden for en periode på 2-4 år. Omsætningen i CCNB-gruppen forventes i løbet af denne periode at vokse til 7-8 mia. kr. Konkurrencen på ølmarkederne er blevet yderligere skærpet på grund af overkapacitet på mange markeder og øget pres fra den stadig mere koncentrerede detailhandel. Samtidig ses der tegn på en begyndende konsolidering af den internationale bryggeriindustri. Med henblik på at fastholde Carlsbergs position som en betydende international bryggerigruppe har Carlsberg i de seneste år og i overensstemmelse med den fastlagte, langsigtede strategi investeret i nye vækstmarkeder. Unicer bryggeriet i Portugal har i år haft salgsmæssig fremgang og fremviser et resultat på niveau med sidste år. Coca-Cola Nordic Beverages A/S (CCNB), der især omfatter produktion og salg af Coca-Cola produkter i Danmark og Sverige, blev etableret 1. oktober Salget af læskedrikprodukter i de to lande udgør 4,7 mio. hl mod sidste år 4,2 mio. hl svarende til en vækst på 12%. CCNB-gruppens indtjening er i høj grad påvirket af etableringsomkostninger, som er dækket af de af Carlsberg ved etableringen foretagne koncern-reservationer i størrelsesordenen 1,2 mia. kr. CCNB indgår derfor med et positivt resultat i Carlsberg-gruppens regnskab. Pr. 30. september 1998 blev CCNB, jf. fondsbørsmeddelelse af 30. september 1998, udvidet med Finland og Norge. Island forventes at indgå i CCNB primo 1999, og der forhandles nu om inddragelse af de baltiske lande. CCNB Carlsbergs eksport har, til trods for en betydelig lavere eksport til Rusland, kun haft en mindre tilbagegang såvel salgssom indtjeningsmæssigt. Det samlede salg af øl i Carlsberg-gruppen udgør 35,3 mio. hl mod sidste år 31,3 mio. hl. Læskedriksalget udgør herudover 9,5 mio. hl. Blandt Carlsberg-gruppens øvrige aktiviteter har Royal Scandinavia A/S, jf. fondsbørsmeddelelse af 18. november 1998, opnået et primært resultat på 103 mio. kr. Dette er positivt påvirket af købet af de kunstindustrielle svenske selskaber Orrefors Kosta Boda og Boda Nova-Höganäs Keramik samt den italienske kunstglasvirksomhed Venini og negativt påvirket af frasalget af emballagevirksomheden Holmegaard Emballage. Resultat før skat Balancesum Egenkapital 97/98 96/97 95/96 94/95 93/94 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 mia. kr. 97/98 96/97 95/96 94/95 93/ mia. kr. 10

11 Ledelsens beretning Danbrew Ltd. A/S har også i år opnået et godt resultat. Vingaarden A/S har haft vækst i såvel omsætning som driftsresultat, mens resultatet for joint venture selskabet Danish Malting Group A/S har været utilfredsstillende. A/S Kjøbenhavns Sommer-Tivoli har, jf. fondsbørsmeddelelse af 16. november 1998, på trods af en regnfuld og kold sommer opnået balance i resultatet. Carlsberg A/S andel af koncernresultatet udgør mio. kr. mod sidste år mio. kr. svarende til en vækst på 32%. Til udbytte til aktionærerne indstilles 4,00 kr. pr. 20 kr. aktie, svarende til 20% af aktiekapitalen eller 256 mio. kr. Udbyttet sidste år udgjorde 18%. Resten af årets overskud foreslås henlagt til reserverne. Carlsberg-gruppens egenkapital er påvirket positivt dels af årets resultat med fradrag af udbytte og dels af ændringer i minoritetsinteresser samt tilbageførsel af hensættelse vedrørende Carlsberg-Tetley, men negativt påvirket af valutakursreguleringer samt nedskrivning af koncerngoodwill på 2,5 mia. kr. Nettopåvirkningen er en vækst på 0,6 mia. kr. i egenkapitalen, der herefter udgør 10,9 mia. kr. svarende til en soliditetsgrad på 35%. Årets samlede investeringer i produktionsanlæg m.v. udgør 1,3 mia. kr., medens investeringer i nye virksomheder udgør 1,4 mia. kr. Udviklingen i cash-flow har til trods herfor været positiv med 1,7 mia. kr. Forskning Forsknings- og udviklingsaktiviteterne i Carlsberg Forskningscenter, herunder Carlsberg Laboratorium, er i 1997/98 fortsat med uformindsket styrke. Omkostningerne efter fradrag af eksterne tilskud udgør ca. 100 mio. kr., som er udgiftsført over resultatopgørelsen. Forskningscentret havde i årets løb 150 fuldtidsansatte medarbejdere samt 25 gæsteforskere. År 2000 År 2000-skiftet indebærer et behov for en systematisk gennemgang af edb-systemer, produktionsudstyr, alarmer, telekommunikationsudstyr m.m. Dette forhold har der gennem længere tid været fokus på i alle Carlsberg-gruppens selskaber. Carlsberg er endvidere opmærksom på indvirkningen af forhold vedrørende år 2000-skiftet uden for Carlsberg. De nødvendige aktiviteter for at tilstræbe en problemfri overgang er langt fremme og planlægges at være gennemført i 3. kvartal I resultatet for 1997/98 er udgiftsført og hensat beløb til dækning af de nødvendige programændringer, nyinstallationer m.v. Også det forløbne år har været præget af betydelige omstruktureringer med henblik på fortsat at sikre gruppens fremtidige høje indtjening. I tilgift til det daglige arbejde er der lagt et stort pres på gruppens medarbejdere, hvis loyale og store arbejdsindsats har været afgørende for omlægningernes gennemførelse og succes. Ledelsen takker for denne indsats, der er med til at udbygge Carlsbergs position som en førende international virksomhed inden for produktion, distribution og salg af øl og læskedrik. Koncerneresultat Afskrivninger Investeringer i produktionsanlæg m.m. 97/98 96/97 95/96 94/95 93/94 0 0,5 1,0 1,5 2,0 mia. kr. Nøgletal Resultat pr. 20 kr. aktie 97/98 96/97 95/96 94/95 93/ pr. 20 kr. aktie 11

12 Ledelsens beretning Fremtiden Carlsberg-gruppens øl-aktiviteter har i de seneste år været præget af betydelige omstillinger og restruktureringer, især i Danmark og England. Disse tilpasninger til nye markedsbetingelser, med mindre salgsvolumen og øget konkurrence, er i god gænge og forventes afsluttet inden for de kommende 2 år. Carlsberg-Tetley må for 1998/99 imødese et lavere regnskabsresultat, men når restruktureringen er gennemført, forventes afkastet af den investerede kapital stabiliseret på et tilfredsstillende niveau. Aktiviteterne i den nyetablerede Coca-Cola Nordic Beverages-gruppe, der senest er udvidet med Finland og Norge og yderligere forventes udvidet med Island og de baltiske lande, udvikler sig planmæssigt, men en lang indkøringsperiode må påregnes. Det er ledelsens vurdering, at disse aktiviteter på længere sigt vil bidrage med tilfredsstillende resultater, og at omkostningerne til omstruktureringen af hidtidige aktiviteter og indkøring af nye delvis kan dækkes af de ovenfor nævnte betydelige hensættelser i Carlsberggruppens regnskab. På grund af langsigtede investeringer i nye produktionsanlæg og markedsføring i Kina, det faldende ølkonsum i Vesteuropa og etableringen af Coca-Cola Nordic Beverages A/S forventes kun en mindre stigning i det primære driftsresultat i 1998/99. De store investeringer tærer nødvendigvis på likviditeten, og da der ikke er forventninger om større gevinster ved salg af omsætningsaktier og obligationer, påregnes for de kommende år negative finansresultater. Kapitalberedskabet vil dog blive fastholdt på et niveau, der muliggør yderligere køb af selskaber eller ejerandele i virksomheder inden for øl- og læskedrikområdet. På denne baggrund forventes Carlsberg-gruppens samlede resultat før og efter skat i 1998/99 at blive betydeligt lavere end resultatet for 1997/98. Nøgletal Soliditet 97/98 96/97 95/96 94/95 93/ % Nøgletal Egenkapitalens forrentning 97/98 96/97 95/96 94/95 93/94 0 2,5 5,0 7,5 10,0 12, ,5 % 12

13 Ledelsens beretning Generalforsamling Generalforsamling afholdes mandag den 21. december 1998 kl i Tivolis Koncertsal. Bestyrelsesbeslutninger og forslag til generalforsamlingen Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der pr. aktie a 20 kr. betales udbytte med 4,00 kr. (3,60 kr.) eller 20% (18%). Hertil medgår 256 mio. kr. (230 mio. kr.). Det resterende overskud på mio. kr. foreslås henlagt til reserver. Bestyrelsen vil med henvisning til aktieselskabslovens 48 anmode om generalforsamlingens bemyndigelse til, at selskabet i tiden indtil næste generalforsamling kan erhverve egne aktier med pålydende værdi på indtil 10% af aktiekapitalen. Bestyrelsen vil ligeledes foreslå bestyrelsens bemyndigelse til at optage lån mod udstedelse af konvertible obligationer (vedtægternes 13) forlænget for en ny 5-års periode og samtidig foreslå maksimumbeløbet forhøjet fra 300 mio. kr. til 1 mia. kr. København, den 30. november 1998 Poul Chr. Matthiessen Professor, dr.polit. Formand for bestyrelsen Flemming Lindeløv Koncernchef Administrerende direktør Nøgletal Gearing 97/98 96/97 95/96 94/95 93/ % Nøgletal Udbytte i procent af aktiekapitalen 97/98 96/97 95/96 94/95 93/ % 13

14 Carlsberg Architectural prize Protector: Her Majesty The Queen of Denmark Schweizer vinder Carlsberg Arkitekturpris 1998 Verdens største arkitekturpris uddeltes den 8. september. Vinderen af Carlsberg Arkitekturpris 1998 blev den 55-årige arkitekt Peter Zumthor fra Schweiz. Hendes Majestæt Dronning Margrethe var blandt de første gratulanter, da hun som protektor for Carlsberg Arkitekturpris overrakte prisen til Peter Zumthor ved en ceremoni i Ny Carlsberg Glyptotek. Peter Zumthor har vundet Carlsberg Arkitekturpris, som kaldes arkitekturens nobelpris, foran 24 andre nominerede arkitekter fra hele verden. Prisen er på ECU (ca. DKK ). To af Peter Zumthors kendteste værker er Kunsthaus Bregenz i Østrig og Kurbadet i Vals i Schweiz. Desuden står han bag den igangværende opførelse af et Holocaust arkiv med tilhørende udstillingshal i Berlin. Bygningen får navnet: "Topographie des Terrors". Ved siden af dette projekt skal Peter Zumthor kreere den schweiziske pavillon til Expo Peter Zumthor er oprindeligt uddannet møbelsnedker, et håndværk han udnytter sublimt i sit arbejde. Han er fortrolig med mange materialer og arbejder lige så ofte i træ som i glas og beton. Dronning Margrethe overrækker Carlsberg Arkitekturpris. At Peter Zumthor favner bredt viser også et andet af hans værker, et smukt lille kapel uden for den schweiziske landsby Sumvitg. Det bådformede kapel ligger på en bjergside over byen og er opført helt i træ. Juryen Hans Edvard Nørregård-Nielsen Formand for juryen Formand for Ny Carlsbergfondet Francois Chaslin Arkitekt, Paris Peter Davey Redaktør, The Architectural Review, London Kenneth Frampton Professor, The Graduate School of Architecture Planning and Preservation, Columbia University, New York Henning Larsen Professor, arkitekt, København Kurbadet i Vals i Schweiz. Toshio Nakamura The Japan Institute of Architects, Tokyo 14

15 Carlsberg Architectural prize Kunsthaus Bregenz i Østrig. Juryen skriver i sin motivation: "Arkitektens arbejde med det naturlige lys er enestående og er et af nøgleelementerne i hans værker. Lyset er til tider dramatisk og andre gange nærmest delikat, men hans behandling af lyset er altid fantasifuld og nyskabende. Peter Zumthors bygninger appellerer i det hele taget meget til sanserne, man har lyst til at røre, lugte såvel som beskue værkerne." Peter Zumthor har beskrevet sin opfattelse af arkitektur således: "Arkitekturen har ligesom sit eget liv, men med en fysisk forbindelse til vort liv. Jeg tænker ikke på arkitektur som et bestemt budskab eller et symbol, snarere som noget, der kan huse liv, en følsom container, som danner rammen om mennesker - lige fra lyden af fodgængeres kommen og gåen til folk, der arbejder koncentreret, og mennesker, der sover lige så stille." Fakta om Carlsberg Arkitekturpris Det er Carlsbergs historiske interesse for arkitektur, som er grundlaget for oprettelsen af Carlsberg Arkitekturpris. Carl Jacobsen, søn af Carlsbergs grundlægger J. C. Jacobsen, var ikke alene en god forretningsmand og brygger, men var også kendt som en af tidens store kunstsamlere. Gennem årene har Carlsbergs interesse for smuk og gedigen arkitektur afspejlet sig i designet og nybygningen af Carlsbergs bryggerier i hele verden. Det var Carl Jacobsen, som sikrede den fortsatte forpligtigelse over for kunst og arkitektur, da han i 1902 dannede Ny Carlsbergfondet. Allerede dengang blev det gjort klart i fundatsen, at kunst ikke udelukkende omfatter billedkunst og skulpturer, men også arkitektur. Det var i lyset af disse traditioner, at Carlsberg A/S i 1991 oprettede Carlsberg Arkitekturpris. Prisen i 1998 er den tredje pris i rækken. I 1992 blev prisen vundet af Tadao Ando, Japan, og i 1995 af Juha Leiviskä, Finland. 15

En kort præsentation. I Gruppen indgår også Vingaarden, en af Danmarks største vin- og spiritusvirksomheder samt A/S Kjøbenhavns Sommer-Tivoli.

En kort præsentation. I Gruppen indgår også Vingaarden, en af Danmarks største vin- og spiritusvirksomheder samt A/S Kjøbenhavns Sommer-Tivoli. Indhold En kort præsentation 2 Bestyrelse og koncerndirektion 4 Carlsberg-gruppens organisationsstruktur og forretningsenheder 5 Hoved- og nøgletal 7 Ledelsens beretning 8 Den danske bryggerivirksomhed

Læs mere

Carlsberg Breweries bliver det førende bryggeri i Nordtyskland

Carlsberg Breweries bliver det førende bryggeri i Nordtyskland 1/2004 Hovedpunkter Carlsberg Breweries tilbyder at købe Holsten-Brauerei AG for en samlet pris (enterprise value) på 1.065 mio. (7,9 mia. kr.) Bindende aftaler tillader Holsten at sælge sine mineralvandselskaber

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Vækst også fremover. Probably

Vækst også fremover. Probably Vækst også fremover. Probably Probably the best Nr. 1 Vi er nr. 1 i Nordeuropa og blandt verdens 10 største bryggerigrupper 150 lande Vi sælger øl i over 150 lande 41 mia. kr. Vores salg nåede 41 mia.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Beretning og Regnskab 1999 / 2000

Beretning og Regnskab 1999 / 2000 Beretning og Regnskab 1999 / 2000 Indhold 2 Til vore aktionærer 4 Bestyrelse og Koncerndirektion 5 Forretningsenheder og Koncernstabsfunktioner 6 5 års hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 15 Ledelse

Læs mere

Et nyt Carlsberg. tilkøbte aktiviteter med det bedste fra den tidligere Carlsberg-gruppe.

Et nyt Carlsberg. tilkøbte aktiviteter med det bedste fra den tidligere Carlsberg-gruppe. 4 Ledelsens beretning: Koncernchefens udtalelse Et nyt Carlsberg TRANSFORMATIONEN 2008 var i den grad et helt specielt år og markerede en milepæl i Carlsbergs historie. Opkøbet af Scottish & Newcastle

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%.

Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%. Årsrapport 2002 Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%. En kort præsentation En kort præsentation

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

Nyt. Carlsberg Sverige en omfattende drikkevarevirksomhed

Nyt. Carlsberg Sverige en omfattende drikkevarevirksomhed Nyt INFORMATION TIL AKTIONÆRER 8. MAJ 2003 Carlsberg Sverige en omfattende drikkevarevirksomhed Carlsberg Sveriges største produktionssted er bryggeriet i Bromma ved Stockholm. Forretningsidé og vision

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat.

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. FONDSBØRSMEDDELELSE 17/ 9. august Side 1 af 22 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. JUNI Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. Nettoomsætningen steg

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Regnskabsåret 2003 var markeds- og valutamæssigt et vanskeligt år. Dette til trods var Carlsberg i stand til at forbedre lønsomheden i lokale

Regnskabsåret 2003 var markeds- og valutamæssigt et vanskeligt år. Dette til trods var Carlsberg i stand til at forbedre lønsomheden i lokale Årsrapport 2003 Regnskabsåret 2003 var markeds- og valutamæssigt et vanskeligt år. Dette til trods var Carlsberg i stand til at forbedre lønsomheden i lokale valutaer og øge salget af Carlsberg-øl med

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, UDLEVERES ELLER UDSENDES I USA (HERUNDER USA S TERRITORIER OG BESIDDELSER, ALLE STATER I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA)

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, UDLEVERES ELLER UDSENDES I USA (HERUNDER USA S TERRITORIER OG BESIDDELSER, ALLE STATER I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA) Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej DK-1760 Copenhagen V Tel +45 33 27 33 00 CVR no 61056416 SELSKABSMEDDELELSE 15. maj 2008 Side 1 af 6 CARLSBERG OFFENTLIGGØR 1:1 FORTEGNINGSRETS- EMISSION PÅ DKK 30,5

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter:

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter: Højdepunkter: Markedsudvikling øget aktivitetsniveau. Nye markeder Nye løsninger Udstillinger Service Nye produkter Teknologi projekter Ændring i ejerforhold Markedsudvikling øget aktivitetsniveau Den

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Nyt. I løbet af 2003 er der sket en del vigtige ændringer på bryggeriet. Fokus på økonomien er øget, og der er igangsat og gennemført

Nyt. I løbet af 2003 er der sket en del vigtige ændringer på bryggeriet. Fokus på økonomien er øget, og der er igangsat og gennemført Nyt INFORMATION TIL AKTIONÆRER 7. NOVEMBER 2003 Tyrkiet Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.S. Investerer i medarbejdere og mærker Det er et regionalt projekt, der gennemføres i et samarbejde mellem Carlsberg

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2013

Direkte investeringer Ultimo 2013 Direkte investeringer Ultimo 213 14. oktober 214 DIREKTE INVESTERINGER I UDLANDET STIGER FORTSAT I 213 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet steg igen i 213, mens værdien af de indadgående

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier

Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier Udbud af nye B-aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 76.278.403 stk. nye B-aktier à nom. DKK 20 til kurs 400 i forholdet

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004 DFDS A/S generalforsamling 14. april 2004 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning til godkendelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING Fondsbørsmeddelelse nr. 114 Til Københavns Fondsbørs via Stockwise ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING Vedlagt formandens mundtlige beretning ved Glunz & Jensens generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Til stede var: Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Bestyrelsen: Direktør Peter Thorup Hovgaard (PTH), formand Vicedirektør Birger Johansson (BJ) Executive

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Næstformand for bestyrelsen Lena Olving Deputy CEO og

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i regnskabsåret 2012

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i regnskabsåret 2012 SKAKO A/S - Generalforsamling den 26. april 2012 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i regnskabsåret 2012 Det glæder bestyrelsen, at en del SKAKOs aktionærer er kommet til Faaborg i dag for

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 321

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 321 15. april 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 321 Indbydelse til generalforsamling De indbydes herved til selskabets ordinære generalforsamling, der afholdes torsdag, den 30. april 2009, kl. 13.00 på RADISSON

Læs mere

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen.

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen. Side 1 af 6 Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos, Industrivej Vest 43, Vejen. Til stede var selskabets bestyrelse, direktion og revisor. Formanden, lic. scient. Jens Borum,

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 2 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere