TF Koncernens strategiske position - udfordringer og muligheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TF Koncernens strategiske position - udfordringer og muligheder"

Transkript

1 HD Afhandling Regnskab og Økonomistyring Forfatter: Irdi Jacobsen Vejleder: Jens Riis Andersen TF Koncernens strategiske position - udfordringer og muligheder Handelshøjskolen i Århus April 2013

2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 EXECUTIVE SUMMARY INDLEDNING PROBLEMSTILLING PROBLEMFORMULERING AFGRÆNSNING METODE STRUKTUR PRÆSENTATION AF TF KONCERNEN FORSIKRINGS HISTORIE PÅ FÆRØRNE TF KONCERNEN Tryggingarfelagið Føroyar P/F Betri P/F Eik Bank P/F Faroese Insurance Company Guernsey Ltd TF Ognir P/F og TF Íløgur P/F EJERSKABET Ejerskab og økonomiske resultater Ejerskab og loyalitet STRATEGISK ANALYSE IDENTIFIKATION AF FORRETNINGS OMRÅDER VALG AF ANALYSER OG TEORI ANALYSE AF DE EKSTERNE FAKTORER PESTEL Analyse Porter s Five Forces Delkonklusion på ekstern analyse ANALYSE AF DE INTERNE FAKTORER Porters Værdikæde tilpasset til service virksomheder Risikostyring Konkurrence parametre og differentiering Delkonklusion intern analyse REGNSKABSANALYSE REGNSKABS PRAKSIS FOR FINANSIELLE VIRKSOMHEDER TF KONCERNEN Indtjening i koncernen Udvikling i Balancen TF KONCERN VS BANK NORDIK KONCERNEN (BN KONCERNEN) Kort om BN Koncernen Sammenligning af hovedtal Delkonklusion TF vs BN KONKLUSION REGNSKABSANALYSE SWOT ANALYSE KOMMENTARER TIL SWOT ANALYSEN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER TF KONCERNENS UDFORDRINGER

3 6.2 TF KONCERNENS MULIGHEDER KONKLUSION LITTERATURLISTE BØGER: RAPPORTER: ARTIKLER: UNDERSØGELSER: WEBSIDER: ÅRSRAPPORTER: BILAG BILAG BILAG

4 Executive summary In 2010 one of the large banks in the Faroe Islands, Eik Bank, was taken over by Finansiel Stabilitet. A few months later the TF Group bought 70% of the shares in the reestablished bank. This has cought my interest for the TF Group. What is the TF Groups strategic position in the Faroe Islands and which challenges and opportuneties is the group facing. To answer these questions I made a strategic analysis and a financial analysis, which were summed up in a SWOT analysis. To determine the Groups external opportuneties and threats a PESTEL analysis was made together with a Porters five forces analysis. These showed on the opportuneties side for example economic growht, high barriers for intruders and an attractive branch. On the threat side there was limited growht possibilities because of the geographical area and that the TF Group is sensitive to economical trends. To determine the Groups internal strenghts and weakneses, porters value chain which was reconstructed to the service sector was used. The chain showed no areas of weakness. Also the 7 p s analysis proved the TF Group as at strong group. As examples on the Groups strenghts I can mention big know-how, well educated staff, a comlpete range of products to both the finansial sector and the insurance sector. The focus on the Faroese market was a strenght as well as a weakness. A strenght because of the known marked and stability and a weakness because of the limited growht opportuneties. The finansial analysis showed a very economically strong group. The earnings over the last years has been around and over 200 mio and the return on equity has bes satisfying. The TF Group however is sensitive to international economic trends as the TF Group some years has had negative adjustments which have been expensive for the TF Group. Most years these adjustments have been positive. In order to get a different angle on TF Group s finansial area, I have compared the accounting with the accounting of the Bank Nordik Group in the Faroe Islands. This comparing showed that the TF Group is getting better results despite it s limited 4

5 geographical marked. Also the return on equity an other ratios proved that the TF Group is a stronger company from an economical angle. All in all the strategic analysis and the finansial analysis showed that the TF Group holds a very strong position in the Faroe Islands. Based on the result of the strategic and financial analysis I pointed out the biggest challenges and possibilities for the TF Group. The biggest challenge for the Group is to contain is t growht. The company s three main branches are insurance, banking, pension and lifeinsurance. The pension and lifeinsurance company is growing and is soon expected to give positive results. The challenge is to maintain the growht. The insurance company is in the mature stage and contributes well to the overall result. The challenge here is to keep the big marked share. The banking is also in the mature stage even though the market share is not as big as with the insurance company. The challenge her is to focus on growht and continuing to deliver positive results. Which possibilities does the group have then. According to Anshoff growht matrix a company can either penetrade the marked it s in, seek out new markets or expand the product range. The TF Group now covers all the products in the insurance, banking, pension and lifeinsurance business and therefore it is not likely that it will expand the product range. As mentioned before the limited geographic area that the TF Group operates in can be a weakness. This can also be an opportunety to grow even stronger. Looking at markets like Iceland, Greenland and Denmark can be interesting for the Group. 5

6 1. Indledning Det færøske samfund har, som andre samfund også oplevet kriser. Nogle gange opstår verdenskriser, som rammer de fleste lande på en eller anden måde, mens nogle lande går fri og nogle gange rammes små samfund af kriser, som ikke hænger sammen med noget globalt. Den færøske eksport består hovedsagelig af fisk og derfor er landet meget afhængigt af, at denne branche er sund. I begyndelsen af 90 erne oplevede Færøerne, den største krise i nyere tid, da fiskeriet nærmest stoppede op, på grund af, at fisken ret og slet forsvandt nogle år. Én af konsekvenserne var at Fossbankin gik konkurs og Føroya Banki og Sjóvinnubankin blev lagt sammen i en bank, som den færøske regering indbetalte 2,7 mia i. Bankkrisen i udledte også at flere tusinde mennesker mistede sine hjem og emigrerede til blandt andet Danmark. Bankkrisen i 90 erne, har i eftertiden stået i befolkningens erindring, som noget man helst vil glemme alt om. Derfor kom det også som et chok for befolkningen, at Finansiel Stabilitet i september 2010 meddelte, at Eik Bank skulle have indskudt ny kapital ellers ville den bliver overtaget af det statsejede selskab. Der blev talt om, om regeringen endnu en gang skulle gribe ind og redde en bank eller om andre aktører kunne klare det. Den færøske regering indskød ikke penge og Eik Bank blev overtaget af Finansiel Stabilitet. Herefter blev den danske del af banken fraskildt og et nyt aktieselskab med Finansiel Stabilitet som ejer, overtog den færøske del af banken. Der blev indskudt 2 mia i ny kapital fra Finansiel Stabilitet og banken blev sat til salg. Før fristen for at byde på banken, var der flere interesserede udenlandske aktører, som kiggede igennem det meget omfattende salgsmateriale, for at vurdere om der skulle bydes eller ikke. Flere gange var den færøske regering nævnt som køber, men når det kom til stykket var der kun ét bud på banken, nemlig buddet fra TF Holding på Færøerne, som købte 70% af aktierne i den nye Eik Bank. 6

7 1.1 Problemstilling Før september 2010 må jeg indrømme, at jeg ikke har skænket det en tanke overhovedet, hvilke færøske virksomheder kunne eller ville være i stand til, at købe en af Færøernes største banker, i så fald det skulle gøres nødvendigt. Heller ikke havde jeg gjort mig nogen tanker om hvilke størrelser af selskaber der kunne være tale om. På Færøerne er på nuværende tidspunkt 5 børsnoterede selskaber, nemlig Bank Nordik, Atlantic Airways, Atlantic Petroleum, Faroe Petroleum og Bakkafrost. Det eneste af disse selskaber, som blev nævnt som en mulig køber var BankNordik, men de havde ikke interesse. Derudover ønskede regeringen, at bevare konkurrencen ved at have mindst to store banker på Færøerne. Det at TF Holding endte med at købe størstedelen af Eik Bank, har vakt min interesse for selskabet. Hvilken strategisk position har TF koncernen nu efter købet og hvilke muligheder og udfordringer står koncernen overfor? 1.2 Problemformulering Ud fra ovenstående problemstilling har jeg formuleret følgende problemformulering: Hvilken strategisk position har TF Koncernen og hvilke udfordringer og muligheder står koncernen overfor? Jeg vil besvare problemformuleringen ved at lave en strategisk analyse på de vigtigste områder i koncernen, som kommer til at belyse koncernens strategiske position. Derudover vil jeg lave en regnskabsanalyse på koncernen, som vil underbygge den strategiske analyse. Ud fra disse vil jeg påpege koncernens fremtidige muligheder og eventuelle udfordringer. Disse tre hoved elementer kan sammendrages i følgende underspørgsmål. 1. Hvordan ser TF s strategiske postion ud i forhold til a. Makromiljøet 7

8 b. Branchen c. Internt 2. Hvordan har den regnskabsmæssige udvikling været i: a. Indtjening b. Rentabilitet c. Egenkapital 3. Hvilke muligheder og udfordringer står koncernen overfor? 1.3 Afgrænsning Efter at Eik Bank er kommet med i koncernen har TF Holding koncernen skiftet regnskabspraksis. Dette betyder, at der kun er sammenlignelige tal fra driften for 2010, 2011 og Regnskabet i en finansiel virksomhed er anderledes opsat end i en traditionel virksomhed. Envidere skilles der ikke mellem drifts poster og finansielle poster, da også de finansielle poster er del af driften. Derfor har jeg valgt ikke at reformulere resultatopgørelserne og balancerne og udregne de traditionelle nøgletal, men har prioritetet at vise udvikling og sammenligne med Bank Nordik koncernen, med de traditionelle nøgletal, som bliver brugt i finansielle virksomheder. Årsrapporten for 2012 for Ognarfelag Tryggingartakaranna blev præsenteret den 23 april, men årsrapporterne for for TF Holding og datterselskaberne bliver ikke løsgivet, før ved generalforsamlingen den 29 april. Derfor kommer de nyeste tal i afhandlingen fra årsrapporten for Ognarfelag Tryggingartakaranna. Jeg vurderer ikke at det har så stor betydning, at jeg ikke har årsrapporterne for datterselskaberne, da regnskabsanalysen er på koncernbasis. 8

9 1.4 Metode Problemformuleringen er således fremsat at den lægger op til diskussion på det forklarende og problemløsende niveau. Problemet hvat er TF Koncernens strategiske position, besvares på det problemløsende niveau. Jeg har valgt at besvare dette problem ved at lave en strategisk analyse på det forklarende niveau og en regnskabsanalyse. Jeg vil anvende den deduktive metode, ved at anvende modeller og teorier til at besvare problemformuleringen. Opgavens empiri består af sekundære kvantitative data som er først og fremmest TF Holding s og datterselskabernes eksterne regnskaber. Derudover vil jeg anvende statistiske undersøgelser og presse udtalelser, som er alment tilgængelige. Disse data forbindes med relevante teoretiske analyse værkstøjer fra undervisningen i HD-R. Nærmere beskrivelse af disse senere i opgaven. Jeg vil forsøge så vidt det er muligt at benytte en så objektiv indfaldsvinkel til problemet som muligt, men i og med at TF s årsrapporter må anses for at være subjektive, da det kan hænde at forventninger m.m. er mere optimistiske end ellers, kan det blive vanskeligt at bevare det objektive overblik. På den anden side er TF s årsrapporter under tilsyn af finanstilsynet og derfor underlagt strengere krav end ellers og burde derfor ikke give anledning til problemer. 1.5 Struktur Efter problemformuleringen som indeholder indledning, afgrænsning, metode og struktur, vil jeg som basis for opgaven lave en præsentation af koncernen. Herefter kommer et afsnit om, hvilke teorier er relevante for at besvare problemet. Efter disse indledende afsnit kommer selve analysedelen som består af en strategisk analyse og en regnskabsanalyse. Efter disse to analyser bliver der samlet op i en SWOT 9

10 analyse. Før den endelige konklusion af afhandlingen kommer et afsnit om hvilke udfordringer og muligheder koncernen står overfor. Nedenfor er opgavens struktur skitseret. 1. Indledning og problemformulering 2. Præsentation af TF Koncernen 3. Strategisk Analyse 4. Regnskabsanalyse 5. SWOT - analyse 6. Udfordringer og muligheder 7. Konklusion Fig. 1 Afhandlingens struktur 1 1 Egen tilvirkning 10

11 2. Præsentation af TF koncernen Som grundlag for besvarelse af problemformuleringen, anser jeg det som relevant at læseren får indsigt i hvat det er for et selskab vi snakker om og hvilke markeder det befinder sig på. Dette indledende afsnit af opgaven, har derfor til hensigt at introducere TF koncernen for læseren. Siden 2011 da TF Holding købte Eik Bank, er der sket store ændringer i koncernen. For det første omfatter koncernen, som før primært var en forsikrings koncern nu også bank virksomhed. Det at en bank nu er del af koncernen sætter nye krav til bla. selskabets regnskaber, som nu bliver overvåget af Finanstilsynet. 2.1 Forsikrings historie på Færørne Den færøske forsikrings historie begyndte i 1932 da P/F Trygd 2 blev etableret. I 1940 under 2 verdenskrig blev Tryggingarsambandið Føroyar etableret, som et midlertidigt foreningsejet selskab (Finansial Mutuals). Grunden til at det blev etableret var, at al forbindelse med Danmark var brudt på dette tidspunkt. Samtidig blev en lov om monopol vedtaget på forsikringsområdet og kun Tryggingarsambandið Føroyar fik lov til at sælge forsikringer på Færøerne. Tryggingarsambandið Føroyar blev etableret med 4 underafdelinger. Føroya Brunatrygging (Storm, vand og ild - bygnings og indbo skadeforsikring) Krigsforsikring for Færøske fiskebåde Føroya Sjóvatrygging (skadeforsikring for skib) Føroya Vanlukkutrygging (ulykkesforsikring) Efter krigen var man enig om at selskabet havde klaret opgaven fuldt ud og bestemte, at bevare monopol retten og at forsikringslovgivningen ikke skulle på danske hænder igen. Op gennem 60erne og 70erne kom der fart på denne branche og flere gange var der tale om at aftage monopol retten. 2 sindur- av- søgu.aspx?id=

12 Ikke før í 1997 blev der i den færøske regering vedtaget, at monopolretten skulle aftages. Nu kom der liv i det andet forsikrings selskab P/F Trygd, som Føroya Banki 3 tilførte ny kapital til og derved kom til at eje næsten hele aktiekapitalen i. P/F Trygd begyndte med hus og indbo skadeforsikring, men efter få år tilbyder selskabet nu hele produkt viften, med undtagelse af forsikring af større skib. På nogenlunde samme tidspunkt som monopol retten blev aftaget, så Tryggingarfelagið Føroyar S/F 4 dagens lys. De forskellige afdelinger blev nu lagt i ét selskab nemlig Tryggingarfelagið Føroyar S/F. At der nu kom konkurrence på markedet var noget som kunderne mærkede særdeles godt, ved at priserne faldt drastisk. 2.2 TF Koncernen Frem til 1997 arbejdede de forskellige afdelinger hver for sig med hver sin ledelse. Med den nye lovgivning blev der lagt op til, at konkurrencen ville blive større og derfor blev det besluttet, at for at kunne give en så god helheds service som overhovedet, var det nødvendigt med ændringer. Derfor blev Tryggingarfelagið Føroyar S/F etableret og alle afdelingerne lagt i dette selskab. I 2003 skiftede Tryggingarfelagið Føroyar S/F navn til Ognarfelag Tryggingartakaranna S/F. Herefter blev der etableret et datterselskab TF Holding P/F som overtog alle aktiver og forpligtelser. Samtidig etablerede TF Holding P/F et datterselskab med navn Tryggingarfelagið Føroyar P/F som skulle drive al forsikrings virksomhed fremover. TF Koncernen er siden blevet udvidet med flere datterselskaber. I 2007 blev Betri P/F etableret som datterselskab i TF koncernen. Senere blev Faroese Insurance Coampany Guernsey LTD, TF Íløgur og TF Ognir etablerede som datterselskaber. I 2011 købte TF Holding 70% af aktierne i den omkonstruerede Eik Bank P/F. Eik Bank ejer ejendomsmægler firmaet Inni P/F. 3 Føroya Banki hedder i dag Bank Nordik 4 S/F er forkortelse for Sínamillum Felag eller på dansk foreningsejet selskab. 12

13 TF Holdings forretning består således hovedsagelig i datterselskaberne, men en del af indtjeningen er også fra investering på de finansielle markeder. Samlet arbejder omkring 344 mennesker i koncernen 5. TF Holding s mission er følgende: 6 - at skabe tryghed og vækst på Færøerne TF Holding s vision er tredelt og lyder således: - visionen er, at være den forreste og tryggeste helhedsudbyder når det kommer til forsikring, finansiering og pension - At være en af de forreste investorer i færøsk erhvervsliv - At have en kapitalberedskab, som er medvirkende til at skabe tillid til koncernen Nedenfor er en illustration af ejerforholdene i koncernen. S/F Ognarfelag tryggingartakaranna P/F TF Holding P/F Tryggingarfelagi ð Føroyar P/F Betri Pensjón P/F TF Ognir P/F TF Íløgur Faroese Insurance Company Guernsey Ltd. P/F Eik Banki Fig. 2 Koncern oversigt 7 P/F Inni Koncernen har således sit fokus på Færøerne. Godt nok bliver der investeret i udenlandske aktier også, men hovedvægten af driften i koncernen både i datterselskaber og indenfor investerings området er på Færøerne. 5 Årsrapport Ognarfelag Tryggingartakaranna 2012, s Årsrapport Ognarfelag Tryggingartakaranna 2012, s Egen tilvirkning 13

14 2.2.1 Tryggingarfelagið Føroyar P/F Tryggingarfelagið Føroyar (herefter TF Forsikring) er Færøernes største forsikringsselskab med en markedsandel på ca. 80%. Selskabet er oprindelig en fusion af Føroya Brunatrygging (Bolig, indbo og rejse), Tryggingarsambandið Føroyar (bilforsikring), Føroya Sjóvatrygging (skib) og Føroya Vanlukkutrygging (ulykkes forsikring). I dag er alle disse selskaber samlet under samme navn, men er internt opdelt i afdelinger. Disse er privat, erhverv og søerhverv. Selskabet produktvifte dækker i dag alt fra kæmpe skib til små hundehvalpe. TF Forsikring har 6 afdelinger rundt omkring på Færøerne og beskæftigede ultimo 2011, 103 medarbejdere 8. Selskabets mission er at skabe tryghed og selskabets vision er de vil være det ledende og bedste forsikringsselskab på Færøerne Betri P/F Betri P/F (Hereftir TF Pension & Liv) blev stiftet i Selskabet tager sig af pensionopsparinger og livsforsikringer. TF Pension & Liv, er det første færøske livsforsikrings og pensions selskab som tilbyder pensioner til markedsrente. Dette sker ved investering i obligationer og aktier Eik Bank P/F Historien om Eik Bank strækker sig langt tilbage i tiden. Banken, som i begyndelsen var en sparekasse blev stiftet i 1831 under navnet Færø Amts sparekasse. I 74 år var sparekassen det eneste pengeinstitut på Færøerne. I 1965 skiftede den navn til Føroya Sparikassi. I 1994 begyndte en ny epoke i sparekassens historie, da en lovændring gjorde at sparekasserne fik lov til at drive bankvirksomhed. I 2002 blev sparekassen omstruktureret til et aktieselskab. I 2005 købte sparekassen Kauphting Bank i København, som samtidig ændrede navn til Eik Bank Danmark. Året efter skiftede Føroya Sparikassi navn til Eik Bank P/F. I 2007 blev Eik Bank P/F registreret på Københavns Fondbørs Tryggingarfelagið Føroyar s årsrapport 2011, s https://www.trygging.fo/taenastur/samtakid/tryggingarfelagid_foroyar/mission_vision_og_virdir/

15 Finanskrisen ramte banken hårdt. Specielt den danske del, som havde store udlån i investeringsejendomme i Danmark og Tyskland blev hårdt ramt. Det endte som før nævnt med at den blev overtaget af Finansiel Stabilitet. Aktionærerne mistede sine penge og 70% af den sunde del af banken endte med at blive solgt til TF Holding. I dag driver banken kun virksomhed på Færøerne. Der er på nuværende tidspunkt 6 privatkunde afdelinger og en erhvervskunde afdeling. Bankens samlede antal medarbejdere, som før finanskrisen var oppe på 330 er nu nede på Bankens mission er, at skabe tryghed i kundernes finansierings spørgsmål og bankens vision er, at være den færøske kundes første valg Inni P/F Inni P/F er et ejendomsmægler selskab, som mægler køb og salg af fast ejendom på Færøerne. Inni blev stiftet i 1998 og er Færøernes største ejendomsmægler selskab. Eik Bank P/F ejer 100% af aktierne i Inni P/F Faroese Insurance Company Guernsey Ltd. Faroese Insurance Company Guernsey Ltd er et selskab som driver genforsikring for Tryggingarfelagið Føroyar P/F. Selskabets egenkapital var ultimo 2012 ifølge Ognarfelag Tryggingartakaranna årsrapport 283 mio kr og selskabet havde et overskud på ca 37 mio i Selskabet skiller sig geografisk fra de andre selskaber i koncernen og eftersom der foreligger meget få oplysninger om selskabet, vil der ikke blive gjort så meget ud af denne del af koncernen i denne opgave TF Ognir P/F og TF Íløgur P/F TF Ognir P/F er et datterselskab, som ejer og varetager driften af fast ejendom. TF Íløgur P/F investerer primært i færøsk erhverv. 2.3 Ejerskabet Ejeren af TF Holding, S/F Ognarfelag Tryggingartakaranna er et selskab som er stiftet som et foreningsejet finansielt selskab eller et såkaldt Finansial Mutuals. Det som er Årsrapport Ognarfelag Tryggingartakaranna 2012, s.46 15

16 fælles for alle foreningsejede selskaber er, at det er medlemmerne som ejer og driver selskaberne, samtidig som de bruger de tjenester som selskaberne yder. Dette betyder at det er kunderne i TF Forsikring som ejer hele koncernen. I praksis fungerer det således at forsikringstagerne (kunderne i TF Forsikring) vælger et umboðsráð som består af 35 mennesker. Hver kunde har mindst 1 stemme. Kunder som årligt betaler under kr i forsikrings præmier har én stemme. For hver påbegyndt kr i forsikrings præmier får hver kunde en ekstra stemme og max 10 stemmer. Disse 35 mennesker er dem som generalforsamlingen består af. Aðalfundurin vælger bestyrelsen i selskabet Ejerskab og økonomiske resultater 14 Foreningsejede selskaber er en meget almindelig ejerform blandt forsikringsselskaber og banker i Europa og USA. Det som kendetegner dem er, at de er kapitalstærke og konservative. Deres forrentning af egenkapital er typisk lidt lavere end ved børsnoterede selskaber, men i mange tilfælde skyldes det bedre kapitalisering. De foreningsejede selskaber klarede sig bedre gennem finanskrisen, hvilket sandsynligvis skyldes en mere varsom og konservativ vækst strategi. Generelt siges der dog, at de foreningsejede selskaber har en lavere indtjening end børsnoterede selskaber. Før finanskrisen faldt tallet af disse foreningsejede selskaber drastisk. Ikke på grund af opkøb eller fusioner, men fordi de blev børsnoterede. Efterfølgende er der blevet erkendt, at for mange virksomheders vedkommende var det bedre sådan som det var før og derfor er denne trend ligesom stoppet op Ejerskab og loyalitet At det er kunderne som ejer koncernen, er ikke noget som kunderne mærker til daglig. TF koncernen har ikke gjort meget ud af at reklamere og bruge dette i sin markedsføring. I 2010 da selskabet fyldte 70 år, blev der dog lavet en reklame kampagne, hvor der blev sat fokus på dette med, at en meget lang række mennesker holdt hånd for at signalere, at det er kunderne som ejer og står sammen om selskabet. 14 https://www.trygging.fo/global/rapport%20om%20selskabsledelse%20i%20financial%20mutuals%5b1%5d.pdf 16

17 Denne kampagne har muligvis gjort at de som ikke vidste hvordan ejerforholdene var, nu ved at de som kunder også er ejere. Derudover donerede koncernen en MR Scanner til landsygehuset som kostede 10 mio. Denne sagde de var fra os og til os for at signalere at gaven var fra befolkningen (kunderne i TF) og til befolkningen (patienterne). Foreningsejede selskaber bruger ofte disse bløde værdier i sin markedsføring, for at på denne måde, at opnå loyalitet. For ved at bruge de tjenester, som det foreningsejede og derved kunden selv tilbyder, ja så er man med til at opbygge værdier til sig selv, som ejer og ikke til et aktieselskab hvor man ingen påvirkning har. Om der vil blive mere fokus på dette fremover vil tiden vise. 17

18 3 Strategisk analyse For at komme frem til hvordan TF koncernens strategiske position er på Færøerne, er det nødvendigt at lave en strategisk analyse af koncernen. Den strategiske analyse kommer til at vise hvordan forskellige udenforstående faktorer påvirker koncernen og hvordan interne faktorer påvirker koncernen. Lærebøger lægger op til at hvis en virksomhed har flere forretnings områder og/eller geografiske områder er det vigtigt at lave en analyse på hvert af disse områder. I TF koncernen er der som før nævnt flere forretningsområder og derfor ville det sikkert være mere teoretisk korrekt, at lave én analyse for hvert datterselskab og derefter konkludere derudfra hvilken strategisk position TF koncernen har. Jeg har dog alligevel valgt at lave en samlet strategisk analyse, fordi jeg vurderer at mange af de udenforstående faktorer er overlappende. Derudover lægger TF Holdings vision op til at TF koncernen har en komplet pakke når det kommer til forsikring, finansiering og pension. I næste afsnit kommer jeg til at identificere og begrunde valget af de selskaber, som er mest relevante at lægge vægt på, ved en strategisk analyse af koncernen. 3.1 Identifikation af forretnings områder For at identificere de vigtigste forretnings områder i TF koncernen, har jeg valgt at se på selskaberne fra to vinkler. Den første af disse er størrelsen af egenkapital i de enkelte selskaber. Ifølge Ognarfelag Tryggingatakaranna S/F halvårsrapport for 2012 er størrelsen af egenkapitalen i de enkelte selskaber som illustreret nedenfor 18

19 Egenkapital i mio ultimo Fig. 3 Størrelse af egenkapital i TF Holdings datterselskaber 15 Som det ses er Eik Bank langt det største selskab i koncernen og derfor er det relevant, at lægge stor vægt på banksektoren og banken i den strategiske analyse af koncernen. Eik Bank er dog en helt ny del af koncernen og selvom banken sidder på mere end halvdelen af den samlede egenkapital, er det helt sikkert relevant, at lægge vægt på mere end kun banken. Derfor vil jeg se på hvilken betydning de andre selskaber, har haft på de samlede resultater de seneste år. TF Holding lægger i sine årsrapporter vægt på, at koncernens resultater i høj grad er afhængige af, hvordan det går i datterselskaberne. Den næste figur viser hvordan det er gået for datterselskaberne i gennemsnit fra 2009 til Egen tilvirkning 19

20 mio krl Gennemsnitligt resultat fra datterselskaber Gennemsnit Betri Pensjón TF Íløgur TF Ognir Trygggingarfelagið Føroyar Faroese insurance Company Guernsey Eik Banki (kun 2011 og 2012) Fig. 4 Fordeling af årets resultat fra datterselskaber Som det ses er det TF Forsikring, der er det selskab i koncernen, som de seneste år har bidraget mest til det samlede resultat af datterselskaberne. Resultatet i Faroese Insurnace Company Guernsey, er afhængigt af hvordan det går for TF Forsikring, fordi dette er et genforsikrings selskab. Eik Banks resultat for 2011, var mærket af at der var store nedskrivninger. Det er også gået godt for TF Íløgur og derfor er det relevant, at vurdere hvordan det generelle marked har det. 3.2 Valg af analyser og teori De miljøer som påvirker en virksomhed kan deles i tre dele. Makro, branche og interne. Det eksterne miljø, som påvirker virksomheden er samfundsmæssige forhold eller overordnede forhold som påvirker hele samfund. Eksterne forhold er også på branche niveau eller hvilke forhold gælder for en given branche, som for eksempel hvor attraktiv en branche er. De eksterne forhold redegør for en virksomheds trusler og muligheder. 16 Egen tilvirkning 20

21 De interne forhold i virksomheden bliver der redegjort i den interne analyse. Denne omhandler hvilke styrke eller svagheder en given virksomhed har i form af bla ressourcer og kompetencer. Pestel-analyse Til at beslyse makromiljøet vil jeg anvende en PESTEL analyse. Analysen belyser de overordnede faktorer i samfundet, som TF koncernen ikke har indflydelse på. Dette er dog faktorer som kan få stor betydning på driften i koncernen i fremtiden. En PESTEL analyse redegør for de politiske, økonomiske, sosiokulturelle, teknologiske, miljømæssige og lovmæssige forhold i et samfund. Det er vanskelig at komme udenom PESTEL, når en virksomheds eller branches strategiske position skal analyseres. Analysen kan betragtes som en tjekliste til mulige forhold, som kan påvirke virksomheden. Ofte er det mere effektivt, at påvise få væsentlige forhold og forstå disse, end at liste op en hel række ubegrundede punkter over forhold, som direkte eller indirekte kunne påvirke virksomheden 17. En ulempe ved PESTEL analysen er dog, at den er følsom overfor brugen af historiske data, da man jo ved, at enhver trend ender på et eller andet tidspunkt. Disse data kan dog være nødvendige for at belyse nogle mønstre i en udvikling. 18 Porters 5 forces En branches attraktivitet kan belyses med en Porters Five Forces analyse. Denne analyse belyser hvordan konkurrencen er i branchen, hvilken forhandlingskraft kunder og leverandører har og hvilken trussel der er fra nye indtrængere i branchen og subsiduerende produkter/tjenester. Envidere beskriver analysen hvor attraktiv en given branche er. 17 Jørgen Lægaard og Mikael Vest Strategi i Vindervirksomheder s Jørgen Lægaard og Mikael Vest Strategi i Vindervirksomheder s

22 Truslen fra nye indtrængere Leverandørernes forhandlingskraft Konkurrencen i branchen Kundernes forhandlingskraft Truslen fra substituerende produkter Fig. 5 Porters 5 forces 19 En ulempe ved Porters 5 forces er, at teoretisk set tæller alle områder lige meget. I virkelighedens verden ved vi dog, at dette ikke altid er tilfældet. Porters værdikæde Til at belyse de interne faktorer findes mange forskellige værktøjer. Mange af dem kræver dog en intern undersøgelse af den pågældende virksomhed. Der er ingen tvivl om, at hvis en virksomhed vil finde sine styrker og svagheder, vil der blive set på interne forhold i form af spørgeundersøgelser, workshops m.m. Den eksterne analytiker har dog begrænset adgang til materiale og derfor vil der i mange tilfælde blive set på ledelsesberetningen i årsrapporten. Jeg har valgt at bruge Porters værdikæde, som oprindelig er lavet til produktions virksomheder, men har tilpasset den til en service virksomhed. De primære aktiviteter er da problemsøgning/behov Problemløsning Valg - Udførelse og Opfølgning. Støtteaktiviteterne er de samme som i den traditionelle værdikæde nemlig Virksomhedens struktur menneskelige ressourcer teknologisk udvikling og indkøb. Nedenfor er Porter s værdikæde tilpasset til service virksomheder. Oplysningerne som værdikæden bygger på er de almene oplysninger i årsrapporterne for selskaberne i 19 Egen tilvirkning 22

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 1 09.09.2009 IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 Agenda 2 09.09.2009 Kort om TrygVesta marked, forretningsmodel og finansiel størrelse EPS udviklingen inkl. 2011

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Revisor kvalitetskontrol

Revisor kvalitetskontrol Revisor kvalitetskontrol Af: Teresa Joensen Vejleder: Claus Holm 23. april 2014 HD R på Aarhus universitet Executive summary The Faroese audit marked has had many challenges over the years, but the newest

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om etablering af selskab i U.S.A.

Velkommen til informationsmøde om etablering af selskab i U.S.A. Velkommen til informationsmøde om etablering af selskab i U.S.A. 1 Dagsorden Indledning og baggrund Hvorfor et amerikansk selskab Skatteforhold U.S.A. Dokumenter til etablering af U.S. Corporation Omkostninger

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal November 2013

Status på udvalgte nøgletal November 2013 Status på udvalgte nøgletal November 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling De danske nøgletal sender tvetydige signaler for tiden. På den ene side er indikatoren, der

Læs mere

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 Alm. Brand Bestyrelsesrapportering og IR DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 1 Alm. Brand-aktien - Ikke en åbenlys succeshistorie! 180 160 140 120 0 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 20 2011 2012 2013 Finanskrisen

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Alm. Brand Small & Mid Cap seminar

Alm. Brand Small & Mid Cap seminar Alm. Brand Small & Mid Cap seminar ABG SUNDAL COLLIER 11. april 2013 1 K O N C E R N Kort om Alm. Brand En finansiel koncern med en omsætning på ca. 7 mia.kr. og 1.600 ansatte Finansielle produkter inden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Halvåret i overskrifter God aktivitet Godt fat i markedet Realkreditudlån normaliseret efter år med rekord Fortsat stærk udvikling i Totalkredit Kapitalforhøjelse

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011

Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011 Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011 v/ Driftsøkonom Jørgen Thorø KHL Temaer: Er Europa på vej i Japans vækstfælde? Overlever euroen? Renteniveauer pt. Stigende marginer og bidragssatser

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Steen Sørensen. Kreditvurdering. Materialesamling. Samfundslitteratur

Steen Sørensen. Kreditvurdering. Materialesamling. Samfundslitteratur Steen Sørensen Kreditvurdering Materialesamling Samfundslitteratur Steen Sørensen Kreditvurdering Materialesamling 1. udgave 2003 Samfundslitteratur, 2003 Omslag: Torben Lundsted Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: ØEM/hdz Direkte udenlandske

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 Fremtidens penge Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 PensionDanmark den korte version 633.000 medlemmer 27.700 virksomheder 10,7 mia. kr. er indbetalt i 2012 4 mia. kr. er udbetalt i 2012 Formue 2012:

Læs mere

En Østjydsk fusion? en tænkt situation

En Østjydsk fusion? en tænkt situation En Østjydsk fusion? en tænkt situation HDFR speciale 2013 Aalborg Universitet Udarbejdet af Nana Christiansen og Kirstine Jørgensen Studie nr. 20111612 og 20111639 Vejleder Christian Farø 1 Indhold 1.0

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES I Willis bliver vi som markedsleder ind i mellem mødt med indvendinger mod vores rolle som forsikringsmægler og vores forretningsmodel generelt.

Læs mere

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Marts 2015 Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Highlights Den gennemsnitlige bidragssats for heltidsbedrifter lå i 2014 på pct. en stigning på 0,13 procentpoint fra 2012 til 2014.

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

M&A Analyse. 1. halvår 2015. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally

M&A Analyse. 1. halvår 2015. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally M&A Analyse 1. halvår 2015 A member firm of IMAP, with over 40 offices globally Opsummering Stor fremgang i M&A aktiviteten i 2015 drevet af et særdeles attraktivt marked En start på dansk M&A wave? Historisk

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

ØKONOMI. Årets resultat 2. JYSK i europæisk top 10 3. Balancens aktivside 4. Balancens passivside 5. Mål 6. Balanced scorecard 7

ØKONOMI. Årets resultat 2. JYSK i europæisk top 10 3. Balancens aktivside 4. Balancens passivside 5. Mål 6. Balanced scorecard 7 ØKONOMI Årets resultat 2 JYSK i europæisk top 10 3 Balancens aktivside 4 Balancens passivside 5 Oms 3,9b Mål 6 Balanced scorecard 7 Udvikling i omsætning 8 Butiksudvikling: koncern 9 Butiksudvikling: JYSK

Læs mere

InvesteringsNyt Den 23. juni 2010

InvesteringsNyt Den 23. juni 2010 InvesteringsNyt Den 23. juni 21 Private sparer mere op, og taget nye typer lån Man skal have det helt store forstørrelsesglas frem for at se nogen stigning i den finansielle sektor udlån. Nationalbankens

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere