Ejerforhold i danske virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejerforhold i danske virksomheder"

Transkript

1 N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er sammensat. Værdipapirstatistikken indeholder detaljeret information siden 1999 om de danske aktier, herunder aktiekapitalen målt på markedsværdi opdelt på såvel udstedere som investorer. Dette gør det muligt at se på, hvor stor en andel af aktiekapitalen i eksempelvis pengeinstitutterne, husholdningerne besidder. De væsentligste konklusioner er: Kontakt Morten Aastrup Direkte Udenlandske investorer har gennem de sidste 14 år erhvervet en større andel af den samlede aktiekapital i danske virksomheder. I dag sidder de på ca. 45 pct. af den samlede aktiemasse. Udenlandske investorers aktieandel af de danske pengeinstitutter er relativ lav med en værdi på 34 pct. De danske husholdninger er i dag direkte i besiddelse af ca. 16 pct. af alle aktierne. Beholdningen er dermed steget sammenlignet med situationen i Husholdningernes andel af aktier i pengeinstitutterne er relativ høj med en ejerandel på 23 pct. Heraf ejer lønmodtagerne i alt 17 pct. point af aktierne i bankerne, mens den tilsvarende andel for ikke-finansielle virksomheder ligger på 8,9 pct. Pengeinstitutterne er dermed den sektor, hvor den største andel er ejet af lønmodtagere. Kapitalmobiliteten er steget Generelt er de danske virksomheder i højere grad ejet af udenlandske investorer, når man sammenligner med situationen ved udgangen af Dette skyldes blandt andet, at aktiemarkederne er smeltet tættere sammen, således at investorer i højere grad sammensætter sin aktieportefølje på de internationale markeder. Dette har smittet af på de danske virksomheder, hvor udenlandske investorer i dag sidder på ca. 45 pct. af den samlede markedsværdi. På figur 1 ses udviklingen i henholdsvis indenlandske og udenlandske investorers beholdning af danske

2 Figur 1. Udviklingen i markedsværdi danske aktier opdelt på investorophav Side 2 Ejerandel 100% Mia. kr % 60% 40% 20% 0% Indenlandske ejere Udenlandske ejere Samlet markedsværdi af danske aktier (h. akse) Som figur 1 ovenfor illustrerer, har der været en stigende tendens til, at danske selskaber er ejet af udenlandske investorer. Dette kan som tidligere nævnt hænge sammen med den øgede kapitalmobilitet, som er kommet til udtryk ved, at det er blevet nemmere for aktionærer at investere i udenlandske selskaber. Der er dog også et makroøkonomisk element, som må antages at påvirke investeringsadfærden på tværs af landegrænser. De danske virksomheders evne til at skabe værdi afhænger ligeledes af landets konkurrenceevne, rammevilkår og en lang række lignende faktorer, som påvirker de danske selskabers evne til at tiltrække aktionærer sammenlignet med konkurrerende lande. Dertil kommer, at ny regulering og et ønske om øget risikospredning også har haft en indvirkning på investorernes efterspørgsel på tværs af landegrænser. Det er derfor tvivlsomt, om den stigende tendens til udenlandske investorer i danske selskaber skyldes en adfærdsændring eller øvrige forhold. Faktum er dog, at udenlandske aktionærer i dag sidder på 45 pct. af aktierne, mens andelen omkring årtusindeskiftet var under 25 pct. Det er også væsentligt at bemærke, at den øgede kapitalmobilitet ikke er nogen dårlig ting, da det altid er en fordel for selskaber, at kredsen af potentielle investorer er så stor som mulig. Virksomheder investerer indbyrdes Når man ser på, hvem der ejer de danske virksomheder, er det i høj grad virksomhederne, der investerer indbyrdes i hinanden. Næsten 24 pct. af den

3 samlede aktiemasse (målt i markedsværdien) var ved udgangen af 2012 ejet af ikke-finansielle selskaber, jf. tabel 1 nedenfor. Side 3 Som beskrevet i foregående afsnit, er udenlandske investorer (ikke opdelt i underkategorier) den kategori med største andel i danske virksomheder. Tabel 1. Aktiebeholdning i danske aktieselskaber fordelt på investorer Ultimo 1999 Ultimo 2012 Markedsværdi (mia. kr.) Andel (pct.) Markedsværdi (mia. kr.) Andel (pct.) Ikke-finansielle selskaber 191,7 24,5 324,1 23,8 Monetære finansielle institutioner (MFI) og andre finansielle formidlere m.m. 93,4 11,9 167,1 12,3 Forsikringsselskaber og pensionskasser 110,7 14,2 29,6 2,2 Offentlig forvaltning og service 66,4 8,5 7,9 0,6 Husholdninger 94,7 12,1 211,4 15,5 Ufordelt indland 12,9 1,7 7,7 0,6 Udland 212,2 27,1 615,8 45,2 I alt 782, ,6 100 De danske husholdninger tegner sig også for en pæn andel med 15,5 pct. af den samlede aktiekapital i de danske aktieselskaber. Kategorien husholdninger indbefatter: Lønmodtager, pensionister mv. (ca. 64 pct. af husholdningernes samlede aktiebeholdning) Personligt ejede virksomheder (ca. 28 pct. af husholdningernes samlede aktiebeholdning) Non-profit institutioner rettet mod husholdninger (ca. 8 pct. af husholdningernes samlede aktiebeholdning) Husholdningerne havde i seneste højkonjunktur op mod 17 pct. af aktierne, men det tyder på, at finanskrisen har påvirket husholdningernes beholdningsandel negativt. Dette kan skyldes, at husholdningerne ikke handler ligeså aktivt på markedet, og dermed ikke har afdækket tabsrisikoen ligeså aktivt som øvrige investorer i kølvandet på finanskrisen.

4 Historien tyder dog på, at husholdningerne generelt har erhvervet et større ejerskab i de danske virksomheder sammenlignet med situationen i 1999, hvor deres andel af den samlede aktiebeholdning udgjorde 12 pct. Side 4 Figur 2. Fordelingen af husholdningernes samlede aktiekapital (mia. kr.) 9,9 9,1 11,8 29,0 69,1 Forsikring og pension samt andre finansielle formidlere m.m. Øvrige brancher Fremstillingsvirksomhed Transport, post og telekommunikation Pengeinstitutter Øvrige 82,6 Når man ser nærmere på, hvilke udstedere/sektorer husholdningerne især investerer i, er det i høj grad de ikke-finansielle virksomheder, som tegner sig for ca. 75 pct. af husholdningernes aktier, jf. figur 2. Dette skyldes naturligvis, at langt den største del af landets virksomheder er af ikke-finansiel karakter. Man må forvente, at fordelingen af husholdningernes aktiebeholdning hænger stærkt sammen med forretningsomfanget for de forskellige udstederkategorier. Bankaktien er husholdningernes favorit For at belyse, hvilken aktie husholdningerne foretrækker, er det nærliggende at sammenligne, hvor stor en andel af aktiekapitalen, der er på husholdningernes hænder i de forskellige brancher.

5 Figur 3. Husholdningernes ejerandel fordelt på brancher Side 5 Udsteder Pengeinstitutter Transport, post og telekommunikation Fremstillingsvirksomhed Øvrige brancher Forsikring og pension samt andre finansielle formidlere m.m. 0% 5% 10% 15% 20% 25% I figur 3 ses det, at pengeinstitutterne er den branche, hvor husholdningerne besidder langt den største andel af aktiekapitalen. I de danske pengeinstitutter ejer husholdningerne 23 pct. af aktierne. Af disse bidrager lønmodtagerne med 17 pct.-point. Til sammenligning er den gennemsnitlige ejerandel for husholdningerne i de danske virksomheder 16 pct. Bankaktier må dermed betegnes som værende populære blandt landets husholdninger. Figur 4. Fordelingen af aktieindehavere i danske pengeinstitutter (ultimo 2012) 50% 45% 40% Alle selskaber Banker 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Udland Husholdninger Ikke-finansielle selskaber Monetære finansielle insituttioner (MFI) og andre finansielle formidlere m.m. Lønmodtagere, Forsikringsselskaber pensionister mv. og pensionskasser Investor Ufordelt indland Offentlig forvaltning og service

6 Side 6 På figur 4 ses det, at udenlandske investorer har en relativ lille andel af ejerskabet i de danske banker på 34 pct. Det vil sige, at en relativ stor andel af bankernes overskud går til indenlandske investorer. Derudover er det værd at bemærke, at lønmodtagernes andel, som er en delmængde af husholdningernes, er næsten dobbelt så stor som det generelle niveau i de danske aktieselskaber.

Direkte investeringer

Direkte investeringer 99 Direkte investeringer Christian Helbo Andersen, Økonomisk Afdeling, og Bjarke Madsen og Sanne Veje Klausen, Statistisk Afdeling. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Direkte investeringer udtrykker summen af

Læs mere

Misligholdte lån i Danmark Nyt kapitel

Misligholdte lån i Danmark Nyt kapitel Misligholdte lån i Danmark Nyt kapitel Den private gælds niveau og størrelsen af gældsopbygningen kan have betydning for den makroøkonomiske og finansielle stabilitet. Betydningen af gælden for den finansielle

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Danskerne har en samlet nettoformue på 4.300 mia. kr.

Danskerne har en samlet nettoformue på 4.300 mia. kr. Kortlægning af de danske husholdningers formuer og gæld Danskerne har en samlet nettoformue på 4.3 mia. kr. I de seneste år har det i stigende grad vakt bekymring, at de danske husholdninger har en høj

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014 Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen Aktiviteter i tal 2014 Underretninger og transaktioner Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er tilsvarende tidligere år også steget i 2014.

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark DENØKONOMI SKEKRI SES BETYDNI NGFOROPSTARTEN AFNYEVÆKSTVI RKSOMHEDER I DANMARK Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark Pernille Gjerløv-Juel og Michael S. Dahl

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Æ K S BE E G I FT U S E LS S R E ND 21 S L E ØG E Indholdsfortegnelse 1. Resumé...2 2. Beskæftigelsen i den samlede finansielle sektor...3 Færre medarbejdere i sektoren...3 Lav personaleomsætning i finanssektoren...4

Læs mere

Familievirksomheder i Danmark Kapitel 1: Definition og udbredelse

Familievirksomheder i Danmark Kapitel 1: Definition og udbredelse Morten Bennedsen og Kasper Meisner Nielsen Morten Bennedsen og Kasper Meisner Nielsen Familievirksomheder i Danmark Familievirksomheder i Danmark Familievirksomheder i Danmark Kapitel 1: Definition og

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

Discount i spidsen for dansk dagligvarehandel

Discount i spidsen for dansk dagligvarehandel A N A L Y S E A F B R A N C H E N F O R D A G L I G V A R E H A N D E L S K R E V E T A F : A N D E R S B A K Discount i spidsen for dansk dagligvarehandel Indsæt billede her! Husk at 1) justere ift. oprindelig

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet N O T A T Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet 26. februar 2010 Konklusioner Finansrådets analyse viser, at forholdene på de finansielle markeder

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Husholdningernes balancer og gæld et internationalt landestudie

Husholdningernes balancer og gæld et internationalt landestudie 39 Husholdningernes balancer og gæld et internationalt landestudie Jacob Isaksen, Paul Lassenius Kramp, Louise Funch Sørensen, og Søren Vester Sørensen, Økonomisk Afdeling. INDLEDNING OG SAMMENFATNING

Læs mere

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet It er hovednøgle til øget dansk produktivitet AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Produktivitet handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Øget produktivitet er afgørende for

Læs mere

DANMARK SOM INVESTERINGSLAND

DANMARK SOM INVESTERINGSLAND Januar 2013 Rapport #01 DANMARK SOM INVESTERINGSLAND Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfatter: Partner Martin H. Thelle Indholdsfortegnelse Forord 2 1 Sammenfatning 3 2 Investeringskrisen

Læs mere

Restancer på realkreditlån

Restancer på realkreditlån 61 Restancer på realkreditlån Asger Lau Andersen, Økonomisk Afdeling, og Charlotte Duus, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Langt de fleste danske familier med realkreditgæld betaler

Læs mere

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Lønsomhed, vækst og finansiel risiko En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Indhold Forord.... 3 Hovedkonklusioner.... 4 Population og metode.... 8 Indledende observationer vedrørende indtjening

Læs mere

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall Kom i gang med aktier Ulrik Dall ISBN 978-87-89359-22-9 Ulrik Dall: Kom i gang med aktier Copyright Bodano Publishing & Communication ApS 2014 Udgiver: Bodano Publishing & Communication ApS Postboks 63

Læs mere

August 2011 Effekter af Eksportrådets betalings- belagte eksportfremmeydelser i 2011

August 2011 Effekter af Eksportrådets betalings- belagte eksportfremmeydelser i 2011 August 2011 Effekter af Eksportrådets betalingsbelagte eksportfremmeydelser i 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING

FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING 29. september 2003 Af Mikkel Baadsgaard - Direkte telefon: 33 55 77 21 Resumé: FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING I perioden 1995 til 2001 er husholdningernes gennemsnitlige nettoformue steget med i gennemsnit

Læs mere

Working Paper Det Danske finansielle system: En sammenligning med Eurolandene

Working Paper Det Danske finansielle system: En sammenligning med Eurolandene econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Berg, Jesper;

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Statens nye inflationsindekserede obligation

Statens nye inflationsindekserede obligation 1 Danmarks Nationalbank Statsgældsforvaltningen Statens nye inflationsindekserede obligation Offentliggjort 22. maj 2012 2 Indhold HVAD ER EN INFLATIONSINDEKSERET OBLIGATION?...3 UDVIKLINGEN PÅ MARKEDET

Læs mere