STYRELSENS BERETNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STYRELSENS BERETNING 2012-13"

Transkript

1 STYRELSENS BERETNING FOTO: JOHNNY WICHMANN Vi har fællesskabet som udgangspunkt RØDEKORS.DK

2

3 RØDE KORS I BEVÆGELSE - MED FÆLLESSKABET I CENTRUM Røde Kors er verdens største humanitære organisation med 13 millioner frivillige i 188 lande. Og vi er Danmarks største frivillige sociale organisation med knapt frivillige og 216 lokale afdelinger. Det frivillige engagement og fællesskabet binder os sammen. Både i vores nationale arbejde og i vores samarbejde med nationale Røde Kors-selskaber i verden. Det er kernen i de to ben, vores hjælpearbejde står på. Ved sidste repræsentantskabsmøde i 2011 vedtog vi Røde Kors i forandring som ramme for udviklingen af Røde Kors. Vi blev enige om: At vi udbyder kerneaktiviteter på landsplan, så vi kan dække lokale behov At vi arbejder ud fra et fælles værdigrundlag, hvor vi handler, hvor vi ser behov, tager udgangspunkt i fællesskabet og er fortalere for sårbare At vi bruger hinandens viden og kompetencer, frivillig-til-frivillig, og engagerer os i udviklingen af Røde Kors, samt gør beslutningsprocesser mere demokratiske Og der er virkelig sket forandring og udvikling i Røde Kors i de sidste to år. Vi er flere frivillige, og vi hjælper flere. Nye butikker åbnes. Vi er nu tæt på at kunne tilbyde førstehjælp i hele landet, fordi vi samarbejder. Debat og erfaringsudveksling foregår på kryds og tværs. Frivillige fra hele landet er engagerede og involverede i udviklingen af Røde Kors. Behovet for hjælp, og den forandring og udvikling Røde Kors har oplevet i de sidste to år, viser, at vi er et Røde Kors i konstant bevægelse med fællesskabet i centrum. I første halvdel af styrelsens beretning sammenfatter vi hovedresultater i udviklingen i Røde Kors i de sidste år. I anden halvdel af beretningen er udviklingen i de enkelte aktiviteter mere udførligt beskrevet. 3

4 FOTO: PETER SØRENSEN I Qnet hjælper 175 frivillige voldsramte kvinder og deres børn. Røde Kors er nu tilstede på godt halvdelen af landets krisecentre. NATIONALE AKTIVITETER SOCIALE AKTIVITETER I de sociale aktiviteter modvirker og forebygger vi ensomhed og social isolation. Og der er i den grad brug for os. Siden 2011 er samtlige af vores sociale aktiviteter steget både i forhold til antallet af frivillige og dem, vi hjælper. Vi er nu over 7000 frivillige, der laver sociale aktiviteter i Danmark det er en stigning på godt 10 pct. siden Og vi hjælper flere. I 2012 nåede vi knap mennesker, det er 800 flere end året før. Derudover er mere end 200 af dem, der har fået hjælp af Røde Kors, selv blevet frivillige. Særligt på familieområdet oplever vi udvikling. På to år er vi gået fra, at ni afdelinger havde netværksskabende aktiviteter for sårbare familier, til nu 23 afdelinger. Og der er flere afdelinger, der venter på at komme i gang. I dag hjælper vi godt 500 børn og voksne via aktiviteter i familienetværket, mens over familier modtog Røde Kors julehjælp i I 2012 besøgte 4700 Røde Kors-frivillige fast 6000 ensomme mennesker. Det er 1500 flere end året før. Og antallet af frivillige i vågetjenesten er næsten fordoblet over to år til i dag, hvor vi er over 650 frivillige, der våger ved døende i hele landet. Sundhedsklinikken for udokumenterede migranter åbnede i Siden har klinikken behandle mere end 1200 udokumenterede immigranter. Og antallet af frivillige følger med. I dag har vi over 200 frivillige læger, sygeplejersker, tandlæger, jordmødre og psykologer tilknyttet. I 2012 har vi skabt netværk og støtte for: 500 børn og voksne i sårbare familier 700 kvinder og børn, der har været udsat for vold 3700 flygtninge og indvandrere 6000 ensomme 22 sygehuse har besøgstjeneste 806 døende i vågetjenesten 4

5 ASYL Vi skaber rammer for, at asylansøgere har en tryg, meningsfuld og værdig hverdag, mens de venter på en afklaring af deres sag. I 2013 modtager Danmark ca asylansøgere, og ca af dem er indkvarteret hos Røde Kors. I dag driver vi 10 asylcentre for staten, og 800 Røde Kors frivillige gør en forskel i hverdagen for en meget sårbar gruppe mennesker. Vi har sat markante aftryk i den asylaftale, som regeringen indgik i Aftalen forbedrer vilkårene for asylansøgere på en række områder, herunder muligheden for at flytte i egen bolig og adgang til arbejde og undervisning. Samtidig arbejder myndighederne på at halvere sagsbehandlingstiden, og det er besluttet at efterkomme Røde Kors mangeårige ønske om at adskille indkvartering af nyankomne og afviste asylansøgere, så deres forskellige behov kan tilgodeses. Asylaftalen og løbende krav om store besparelser betyder, at vi hele tiden skal se på, hvordan vi kan løse opgaverne på en ny måde. Styrelsen har netop vedtaget en ny strategi for asylarbejdet, som skal sætte retning for den nytænkning, der skal til. Kernen i strategien er, at vi er ét Røde Kors, ét fællesskab: Medarbejdere, asylfrivillige og frivillige i afdelingerne. Med vores fintmaskede net af lokale afdelinger, er vi til stede i de lokalsamfund, hvor asylansøgerne flytter ud. Og vi har alle et ansvar for at invitere dem ind i fællesskabet og give støtte og netværk lokalt. Det gælder uanset om asylansøgerne er tilknyttet et af vores egne centre eller et af de 11 kommunalt drevne asylcentre. FØRSTEHJÆLP OG SAMARITTER I førstehjælp har vi haft fokus på netværk og samarbejde. Det har betalt sig. Aktiviteten har i 2012 oplevet en vækst i omsætningen på 10 pct. i afdelingerne og er nu næsten landsdækkende. Ambitionen er, at samaritteraktiviteten ligeledes skal være landsdækkende. En gruppe frivillige arbejder nu på, hvordan vi kan udvikle aktiviteten. RØDE KORS-BUTIKKERNE I dag har vi 226 Røde Kors-butikker fordelt over hele landet. Det er en fantastisk udvikling, som viser, at vi er tæt på den ambitiøse målsætning fra Røde Kors i forandring om, at vi har Røde Kors-butikker i alle byer. Mange afdelinger har åbnet nye butikker, og mindre butikker er flyttet til større lokaler. Facader er skiftet ud, så mange butikker fremstår endnu mere indbydende og sætter det røde kors i centrum. I 2010 var omsætningen i butikkerne 78 mio. kr., og tallet er i 2012 steget til over 100 mio. kr. Og den positive tendens fortsætter ind i AFDELINGERNES INTERNATIONALE ENGAGEMENT 125 afdelinger støttede i 2012 venskabsprojekter i 13 samarbejdslande med 4,5 mio. kr. Med Hviderussisk Røde Kors har der været et særligt samarbejde med gensidigt besøg og erfaringsudveksling, frivillig-til-frivillig. De 35 internationale ambassadører og 100 frivillige foredragsholdere har fortalt om det internationale arbejde rundt i landet, og en temagruppe har arbejdet med, hvordan vi kan udvikle afdelingernes internationale engagement. Også Røde Kors 5000 nørklere, der mødes i 262 nørkle-grupper over hele landet, er et vigtigt bindeled mellem vores nationale og internationale arbejde. I 2012 blev der sendt hele 33,8 tons nørkletøj til Hviderusland, Tajikistan, Liberia og Laos. 5

6 FOTO: JAKOB DALL I 2012 har mennesker fået adgang til rent drikkevand gennem hjælp fra Røde Kors. INTERNATIONALE AKTIVITETER I dag arbejder vi med udviklings- og katastrofehjælp i 40 lande rundt om i verden. I vores internationale arbejde er samarbejdet og fællesskabet med de nationale Røde Kors og Røde Halvmåne-selskaber afgørende for, at vi kan løfte opgaverne. Vi har faste partnerskaber med 24 nationale Røde Kors selskaber i Afrika, Asien, Mellemøsten og Europa. Udviklingen i vores internationale arbejde er først og fremmest sket i særligt udsatte områder der hvor ingen andre kommer. I dag sker 80 pct. af vores aktiviteter således i det, der betegnes som skrøbelige stater. Områder som typisk er meget ustabile og præget af uro og svage regeringer. UDVIKLINGSARBEJDE De seneste to år har vi gennemført udviklingsarbejde for henholdsvis 211 og 205 mio. kr. om året. Målet med vores arbejde er primært at hjælpe folk til at tage ansvar og forbedre egen livssituation. I de langsigtede projekter arbejder vi inden for tre hovedområder: øge sundhed, styrke de nationale Røde Kors-selskaber, og forebygge og mindske de menneskelige konsekvenser af katastrofer. I vores sundhedsindsats støtter vi 29 programmer. Her sikrer vi blandt andet adgang til rent vand, sanitet og hygiejne, forbedrer sundheden hos mødre og børn og forbygger infektionssygdomme. Og vi arbejder med førstehjælp og psykosocial støtte til lokalsamfund, som har været udsat for katastrofer. Det er syv gange billigere at hjælpe før en katastrofe rammer, end efter. Derfor lægger vi særlig vægt på at forebygge og reducere konsekvenser i forbindelse med katastrofer. Det handler i høj grad om at uddanne befolkningen. I 2012 underviste vi i samarbejde med vores partnerselskaber frivillige i at hjælpe i en katastrofesituation en stigning på godt 50 pct. i forhold til Derudover har vi sammen med lokale frivillige undervist godt mennesker i, hvordan de skal forholde sig under og efter en katastrofe. I 2012: Har mennesker fået adgang til rent drikkevand Er 8000 mennesker trænet i førstehjælp Har mennesker fået forbedrede sanitære forhold Er 1.3 mio. mennesker informeret om forebyggelse og behandling af sygsomme 6

7 I samarbejdet med de nationale Røde Kors-selskaber oplever vi også svære situationer som f.eks. misbrug af donerede midler. I de sidste par år har vi derfor arbejdet aktivt på at forebygge misbrug blandt andet ved øget kontrol og ved tydeligt at markere overfor vores partnerselskaber, at vi ikke accepterer misbrug. KATASTROFEARBEJDE I 2011 og 2012 har vi lavet katastrofeindsatser for henholdsvis 214 og 153 mio. kr. De seneste to år har været præget af en lang række såkaldte stille katastrofer. De har de samme menneskelige konsekvenser, men er vanskeligere at skabe opmærksomhed omkring og indsamle midler til. Vi har haft fokus på den humanitære katastrofe i Syrien, hvor der lige nu er 4 mio. internt fordrevne. Her har Røde Kors unikke mandat i den humanitære folkeret haft særlig stor betydning. Vores mandat sikrer Røde Kors adgang der, hvor andre organisationer ikke kan arbejde. Røde Kors i Danmark har et tæt samarbejde med Syrisk Røde Halvmåne og de godt 3000 frivillige, som vi støtter med medicin, klinikker, ambulancer, psykosociale projekter og distribution af fødevarer, tæpper, ovne m.m. I 2011 støttede vi med godt 6,5 mio. kr., mens vi i 2013 allerede er oppe på at bidrage til hjælpearbejdet i Syrien med 38 mio. kr. På det psykosociale område hjælper vi berørte befolkninger i katastrofesituationer med at bearbejde voldsomme oplevelser og genskabe sociale relationer, så deres hverdag kan blive så normal som muligt. Vi har blandt andet støttet Den Internationale Røde Kors Komités (ICRC) psykosociale arbejde i det østlige Congo. I 2011 og 2012 fik godt 6000 personer psykosocial støtte. Vi bidrager også til psykosociale projekter i Myanmar, Jordan, Libanon og Palæstina. I perioden 2011 og 2012 har vi leveret støtte til det psykosociale arbejde for godt 50 mio. kr. Vores basecamp, der er hjem for Røde Kors nødhjælpsarbejdere i katastrofeområder, har været udsendt til ICRC i Sydsudan i forbindelse med konflikten mellem Sudan og Sydsudan. Og den har været i Libyen i forbindelse med de flygtningestrømme, der opstod som følge af Det Arabiske Forår. Vi har bidraget, da den værste tørke i mange år ramte det vestlige Afrika i Her uddelte Røde Kors mad og såsæd, hjalp underernærede børn og gav støtte, så befolkningen bedre kan håndtere fremtidige tørker. En særlig indsats i det centrale Mali blev igangsat i 2012 i form af hjælp til internt fordrevne. I 2012 og 2013 har vi givet akut hjælp til katastrofer i 25 lande: Afghanistan, Cambodja, Congo, Egypten, Filippinerne, Georgien, Guinea Conakry, Haiti, Kenya, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Palæstina, Senegal, Sudan, Syrien, Tyrkiet, Uganda, Vietnam og Zimbabwe. ENGAGEMENT I DET INTERNATIONALE FÆLLESKAB At være en aktiv del af et verdensomspændende net af Røde Kors- og Røde Halvmåne-selskaber betyder også, at vi engagerer og involverer os i udviklingen af fællesskabet. Derfor har vi sagt ja til at stille op som de nordiske Røde Kors-selskabers kandidat til Forbundets bestyrelse, Governing Board. Temagruppen Røde Kors i Danmarks internationale engagement har udarbejdet en rapport, som er grundlaget for vores valgoplæg. Hvis vi bliver valgt, vil vi arbejde for at udvikle Røde Kors katastroferespons med fokus på forebyggelse og frivillig indsats. Derudover vil vi styrke relationerne mellem frivillige i de forskellige nationale selskaber og arbejde for at beskytte den humanitære folkeret, Røde Kors-principperne, og de nationale selskabers integritet. Valget til Governing Board foregår sidst i

8 FOTO: RASMUS BEIER DANIELSEN Frivillighusets gruppe af frivillige følger arbejdet ind til huset står færdigt. FRIVILLIGHED PÅ DAGSORDENEN SAMSPILLET MED KOMMUNERNE Et af de områder, hvor Røde Kors i de senere år har markeret sig stærkt, er i debatten om samspillet mellem den frivillige verden og kommunerne. Som Danmarks største frivillige sociale organisation har vi et ansvar for at gå forrest og præge debatten. Vi har haft kronikker i landsdækkende aviser og dialog med ministre. Og vi har - med stærkt kritiske øjne - deltaget i den arbejdsgruppe, der har skrevet det nye Frivilligcharter om samspillet mellem den frivillige verden og det offentlige. Vi har sagt, at debatten ikke bør handle om spilleregler for, hvem der gør hvad. Det giver ikke mening. Vi er ikke frivillige af pligt, men af lyst og vilje til at gøre en forskel for et medmenneske. Og man kan ikke opstille regler for at være medmenneske. Og vi har tydeligt markeret, at det unikke ved at være en frivillig forening er, at vi er et fællesskab, der inkluderer mennesker, og at vi har et fælles værdiggrundlag, der sætter rammen for vores indsats. Vi kan samarbejde med kommunerne om løsninger af samfundets velfærdsudfordringer. Den rolle har de frivillige foreninger i civilsamfundet altid haft. Men det er civilsamfundet, der har serveretten. Vi bestemmer, hvilke opgaver vi vil løfte. Der er blevet lyttet til Røde Kors. Og vi står i dag med et Frivilligcharter, der fastslår en stærk og gensidig respekt mellem den frivillige verden og kommunerne, og ser forskellene som en styrke for samarbejdet. Men det stopper ikke her. Vi har sagt til regeringen, at charteret skal følges op af en egentlig strategi for civilsamfundet, hvor regeringen forpligtes til at fortælle, hvordan civilsamfundet støttes. ET HUS FOR FRIVILLIGE I RØDE KORS Vi er i gang med at bygge et nyt Røde Kors Frivillighus. Det skal være et hus for alle frivillige i Røde Kors. Her skal vi udvikle det frivillige arbejde til gavn for sårbare mennesker i Danmark. Huset skal være et mødested for frivillige i hele Danmark. Et sted, hvor vi udvikler, lærer og inspirerer hinanden. Hvor vi skaber netværk og samarbejde. Og får ny viden og inspiration med hjem. Det er afgørende, at frivillige er engageret i udviklingen og driften af huset. På landsdækkende stormøder i fem byer med mellem 100 og 200 frivillige, har der været debat og dialog om huset. Der har været besøg i otte afdelinger, og alle frivillige er inviteret til at involvere sig i frivilliggruppen, hvor 37 frivillige på workshops har bidraget med viden og idéer til huset. Det omfattende arbejde har resulteret i et idékatalog, så arkitekterne er klædt på til at skabe de bedste rammer for det frivillige engagement og fællesskab. Huset er finansieret af en donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, samt en egenbetaling fra Røde Kors. 8

9 FOTO: JOHNNY WICHMANN Vi handler, hvor vi ser behovene. Både når vi hjælper, tager en svær samtale eller svinger kosten, hvis det er det, der skal til. EN LEVENDE FORENING Vi når flere sårbare, vi har flere frivillige, og vi tjener flere penge. Engagementet og viljen til udvikling hos godt 3000 aktivitetsledere, bestyrelsesmedlemmer, afdelingsformænd og styrelsesmedlemmer er en vigtig årsag til den positive udvikling. Vi når kun den slags resultater med god ledelse på alle niveauer i foreningen. GOD LEDELSE I RØDE KORS Med Røde Kors i forandring blev vi enige om, at ledelse i Røde Kors tager afsæt i principperne og tre ledelsesværdier: Vi handler, hvor vi ser behovene, Vi er fortalere for sårbare og Vi har fællesskabet som udgangspunkt. På den baggrund har en temagruppe arbejdet med en strategi for god ledelse i Røde Kors, som styrelsen har vedtaget. Når vi handler ud fra vores fælles værdigrundlag, behøver vi ikke detaljerede regler, og der bliver plads til lokale forskelle og behov. Men det forudsætter, at vi som ledere bruger værdierne og ikke mindst vores sunde fornuft. Og at vi med udgangspunkt i fællesskabet motiverer hinanden til at handle sammen. Den positive udvikling lægger et stort ansvar på bestyrelserne og aktivitetslederne. Der er forskel på at drive en lille butik og stå i spidsen for en storbutik og 100 frivillige. Derfor vil vi rekruttere ledere, der allerede har ledelseserfaring eller som i kraft af deres person har stærke lederkompetencer. Vi har i de seneste år oplevet, at der kan følge konflikter med udvikling. Når ikke alle vil være med eller er enige i retning og værdier. Vi skal turde tage konflikten og gå i dialog. Det er også god ledelse i Røde Kors. ET ÅBENT OG AKTIVT FORENINGSDEMOKRATI God ledelse handler også om at gå forrest og aktivt tage del i foreningsdemokratiet og udviklingen af Røde Kors. Vi er godt i gang. Siden vedtagelsen af Røde Kors i forandring har frivillige fra hele landet og alle aktiviteter engageret sig i udviklingen af Røde Kors. Ti temagrupper og 75 frivillige har direkte bidraget til at sætte den strategiske retning. Og mange flere har gennem årsmøder, sparringsgrupper og netværk været involveret i udviklingen. Sammen har vi sat retningen for udviklingen af butikkerne, fremtidens asylarbejde, afdelingernes internationale engagement og vi har besluttet, hvordan vores frivilligkommunikation skal bygge på åbenhed og dialog. 9

10 Temagrupper Beredskab i foreningen i forbindelse med internationale katastrofer Udvikling af venskabsprogrammet Røde Kors-butikker som ambassader Asylstrategi Røde Kors i Danmarks internationale engagement Samarbejde om udvikling af sociale aktiviteter Ledelse af frivillige Repræsentantskabsmødet efter Røde Kors i forandring Fremtidens lokale fortalerindsats Fremtidens frivilligkommunikation i Røde Kors Viljen til engagement og deltagelse i foreningsdemokratiet kan vi også se i antallet af frivillige, der stiller op til styrelsen, hvor der i år vil være kampvalg med 17 kandidater til ni pladser. Og vi ser engagementet i den store deltagelse på formandskonferencer og repræsentantskabsmøder. Men vi kan stadig gøre mere for, at både det formelle og det uformelle demokrati styrkes, og rammerne for vores engagement bliver bedre. Derfor har en temagruppe arbejdet med, hvordan repræsentantskabsmøderne kan udvikles, så flere har lyst til at deltage, og beslutninger om Røde Kors udvikling i højere grad er baseret på ægte dialog og debat. Resultatet af denne temagruppes arbejde debatteres på repræsentantskabsmødet i år. VI ER FORTALERE FOR SÅRBARE Som Røde Kors er vi forpligtede til at være fortalere for sårbare og få indflydelse på de politiske beslutninger, der skaber rammer for dem, vi hjælper. Derfor besluttede vi på sidste repræsentantskabsmøde at sætte fokus på fortalerarbejdet, og styrelsen vedtog på den baggrund i 2011 en samlet fortalerstrategi. Eksempler på områder, hvor Røde Kors har sat klare fingeraftryk er blandt andet lov om udviklingsbistand, den seneste udviklingspolitiske strategi, den danske regeringens stillingtagen til klyngevåbentraktat og satspuljeaftalen på det sociale område. Lokalt betyder fortalerindsatser f.eks., at vi tager kontakt til kommunen, hvis vi som Røde Korsfrivillig oplever, at noget ikke fungerer eller er urimeligt. Vi har mange gode eksempler på lokalt fortalerarbejde. Men vi har også oplevet, at det kan være svært at gå til. Derfor har en temagruppe samlet ideer og inspiration til, hvordan den lokale indflydelse kan gribes an. 10

11 FOTO: JOHNNY WICHMANN Fællesskabet lever på årsmøder, formandskonferencer og ikke mindst højskolen, hvor over 300 frivillige deltog. SAMARBEJDE OG NETVÆRK Samarbejdet frivillig-til-frivillig blomstrer som aldrig før i Røde Kors. Formænd og bestyrelser mødes til dialog og videndeling, arrangerer fælles temadage og forbereder deltagelse i repræsentantskab og formandskonferencer sammen. I de sidste år er der opstået flere netværk i Røde Kors. Samlet er der nu ca. 60 netværk, hvor frivillige mødes både inden for aktiviteterne og i geografiske netværk, hvor formænd og bestyrelser mødes. Kommunekredsene udbyder i stigende grad aktiviteter i fællesskab og henviser til hinanden, så vi er tættere på målet om at være landsdækkende. Førstehjælp er gået forrest, og der er etableret samarbejde om førstehjælpskurser over 20 steder i landet. Også med Ungdommens Røde Kors ser vi flere eksempler på samarbejde. F.eks. når de unge passer børn i familiecaféen eller står for Røde Kors-indsamlingen på gymnasiet. Når fællesskabet er udgangspunktet, kan vi mere. For at styrke mulighederne for frivillig-til-frivillig erfaringsudveksling, samarbejde og netværk er vi ved at udvikle en ny digital platform, mitrødekors.dk. Her skal vi debattere, spørge og give råd, og vi får nem adgang til aktuel viden om, hvad der sker i Røde Kors. BIDRAG TIL RØDE KORS FÆLLESSKABET Afdelingerne bidrager i stigende grad økonomisk til fællesskabet. Over de sidste to år er afdelingernes bidrag til landsforeningen steget med henholdsvis to og 16 procent, og var i 2012 på over 35 mio. kr. Bidragene sker blandt andet gennem det såkaldte 34 procent-bidrag, overskydende driftsformue, venskabsprojekter og direkte bidrag til katastrofefonden. For styrelsen er afdelingernes bidrag til fællesskabet et klart signal om, at vi hjælper hinanden, og at der er ressourcer til rådighed for de afdelinger, der ønsker at sætte nye tiltag i værk. Pengene fra afdelingerne overføres blandt andet til katastrofefonden og national fond. Her lægger vi penge til side, så vi altid har mulighed for hurtigt at rykke ud, når en katastrofe rammer. Eller giver lån til en afdeling, der har en god ide, men ikke har finansieringen på plads. Det kan være etablering af en ny butik eller igangsættelse af en ny social aktivitet. Landsforeningen betaler også, når vi deltager på kurser og temadage, eller er på årsmøder, Røde Kors-højskole, formandskonferencer eller til repræsentantskabsmøder. 11

12 ØGET TILLID TIL RØDE KORS Også den danske befolkning ønsker at bidrage til Røde Kors. I 2011 og 2012 samlede vi henholdsvis 16,6 og 17,8 mio. kr. ind i vores årlige Røde Kors-indsamling. Det er gode resultater i en tid med øget konkurrence og færre kontanter og viser, at danskerne har stor tillid til Røde Kors. Vi arbejder løbende på at samle flere midler ind til hjælpearbejdet både gennem lokale indsatser og landsdækkende kampagner. I rekordåret 2011 samlede vi 215 mio. kr. ind, og i 2012 var tallet 153 mio. kr. Særligt flotte resultater har vi opnået ved at henvende os direkte til vores støtter, erhvervs partnere og frivillige, hvor vi har fordoblet indtægterne fra 10,5 mio. kr. i 2011 til foreløbig 20,1 mio. kr. i Den danske befolknings villighed til at bidrage økonomisk til vores hjælpearbejde viser, at vi er hele Danmarks Røde Kors. 12

13 OVERBLIK OVER RØDE KORS AKTIVITETER Familieaktiviteter Qnet Integration International sundhedsindsats Skoletjeneste Genbrug Fængselsbesøgstjeneste Katastrofe forebyggelse Samaritter Børn af indsatte Asyl Vågetjeneste Udviklingsbistand Katastroferespons Førstehjælp Nørklere Besøgstjenesten Ungdommens Røde Kors Sygehusbesøgstjeneste Sundhedsklinik

14

15 RØDE KORS FAMILIENETVÆRK 529 børn og voksne fik i 2012 hjælp og støtte via Røde Kors' Familienetværk Foto: Ard Jongsma DET VIL VI Røde Kors vil modvirke og forebygge social udsathed og sårbarhed blandt børnefamilier i Danmark, være med til at forbedre både forældrenes og børnenes trivsel og livsvilkår, styrke familiernes netværk Foto: samt? øge deres ressourcer og handlemuligheder i hverdagen. Når livet er svært For nogle familier kan det være 58 svært at få hverdagen til at hænge LOKALAFDELINGER I RØDE KORS sammen. Det kan skyldes dårlig TILBYDER INTEGRATIONSAKTIVITETER økonomi, fysiske eller psykiske sundhedsproblemer, manglende 800 socialt netværk etc. Frivillige laver integrationsarbejde I hele landet oplever Røde Kors et stigende antal socialt udsatte Benytter børnefamilier, sig af integr der beder om hjælp og støtte i hverdagen. Når familien har det svært, rammer det især børnene. Undersøgelser viser, at det kan have store konsekvenser for børn at vokse op i familier med få økonomiske og/eller sociale ressourcer. En svær opvækst påvirker børns velfærd og trivsel i dagligdagen udsatte børn er f.eks. mindre aktive i fritiden end andre børn. Men en svær opvækst kan også forringe børnenes muligheder senere hen i livet. SOCIALT UDSATTE BØRN Børn og unge, der vokser op i familier med få socioøkonomiske ressourcer, er langt mere udsatte end deres jævnaldrende - det gælder fx i forhold til dårligere sundhed, færre sociale relationer og lavere uddannelse. / SFI, 'Børn & Unge i Danmark', 2010 DET GØR VI Røde Kors tilbyder en række forskellige aktiviteter og tilbud rettet mod socialt udsatte familier: Samtaler og samvær Sociale arrangementer Udflugter Ferielejre Bisidder og mentorordning Kompetenceudvikling Støtte til børns fritidsaktiviteter Familieven/kontaktfamilie Julehjælp Vi giver støtte og netværk Familienetværket er Røde Kors' tilbud til socialt udsatte børnefamilier. I en række forskellige aktiviteter er frivillige med til at støtte familierne og skabe fælles oplevelser og netværk familierne imellem. Frivillige støtter også familierne enkeltvis fx ved besøg i hjemmet eller som bisidder ved møder i skolen, kommunen og hos lægen. Om sommeren arrangerer Røde Kors familielejre og til jul gør julehjælpen en forskel for økonomisk trængte familier. I 2012 var Røde Kors med til at hjælpe 529 mennesker via aktiviteter i Familienetværket, og over 4300 familier modtog Røde Kors' julehjælp.

16 Foto: Thomas Brolyng Steen Den vigtige fritid Børns fritidsaktiviteter kan fungere som vigtige åndehuller i en vanskelig hverdag. Børn med svære opvækstvilkår kan lægge deres baggrund fra sig i en tid, udfolde deres identitet, udtrykke følelser og opnå anerkendelse fra andre børn og voksne. Børnene kan møde rollemodeller og få et netværk, som de kan søge hjælp hos, hvis det er svært at få hjælp i hjemmet. /SFI, 'Udsatte Børns Fritid', 2007 ÅER 315 børn var i 2012 tilknyttet Røde Kors' Familienetværk NETVÆRK FOR UNGE FORÆLDRE I 2004 indgik Røde Kors og Sundhedstjenesten i Glostrup Kommune et samarbejde omkring etableringen af et socialt netværk for unge forældre og deres børn. De unge forældre oplevede at få mere overskud i hverdagen, blive mere selvsikre og få et netværk, hvor de kunne få støtte og dele erfaringer, glæder og sorger. Røde Kors opstarter løbende netværk for unge forældre rundt omkring i landet. DHJFFORRØDE KORS & Åndehul i hverdagen Familienetværket giver familierne vigtige åndehuller i en hverdag, der er præget af bekymringer og afsavn. Mange familier er afskåret fra at deltage i forskellige sociale aktiviteter. De har ofte ikke råd til ferier og udflugter, og mange børn deltager ikke i fritidsaktiviteter. Familierne føler sig ofte socialt ekskluderede og mangler både økonomi og overskud til at opsøge sociale fællesskaber. I Familienetværket møder familierne andre familier i samme situation, og kan dele erfaringer og knytte venskaber i trygge sociale rammer. De frivillige møder familierne i øjenhøjde og med overskuddet til at gøre en positiv forskel for både forældre og børn. Jeg føler mig lidt alene derhjemme, så det er en motivation at komme her og møde andre mødre og tale om, hvordan de opdrager deres børn. /Forælder i Familienetværket Bare den ene gang om ugen, hvor der er nogle andre, der laver mad til dig. Det gør virkelig, at man får et pusterum og føler, at man lige kan en uge til. Det er super dejligt, og det er jeg meget taknemmelig for. /Forælder i Familienetværket Hjælp til selvhjælp Familienetværkets aktiviteter tager udgangspunkt i den enkelte families behov og ressourcer. De frivillige er med til at give familierne positive oplevelser og et vigtigt afbræk fra hverdagens udfordringer. Familiernes netværk bliver styrket, og de får nye ressourcer til at klare hverdagen og skabe forandringer i eget liv. Når familierne oplever mere overskud og glæde i hverdagen, har det især betydning for børnenes trivsel og opvækstvilkår.

17 RØDE KORS QNET 700 KVINDER OG BØRN, DER HAR VÆRET UDSAT FOR VOLD, FÅR HVERT ÅR HJÆLP AF RØDE KORS Vold i hjemmet Vold kan have alvorlige fysiske og psykiske konsekvenser, som rækker langt ud over voldens ophør. Kvinderne oplever blandt andet angst, mistet selvværd samt tab af socialt netværk og tillid til andre mennesker. Og børnene har svært ved at turde stole på andre og opnå tryghed i dagligdagen. De kvinder, der vælger at flytte i egen bolig efter et ophold på krisecenter, står ofte alene med børnene i nye omgivelser. De har netop i den periode brug for al den støtte, de kan få til at starte på ny, vurderer SFI, Det nationale forskningscenter for velfærd, i undersøgelsen Efterværn for voldsudsatte kvinder. DET GØR VI Qnet er netværk og nærvær for kvinder og deres børn, som har været udsat for vold. Der er i øjeblikket 21 Qnet fordelt over hele landet. I 2012 støttede Qnet godt 500 kvinder og knap 200 børn heraf havde 37 pct. etnisk minoritetsbaggrund. Qnet samarbejder med krisecentre og kommuner og tilbyder: En-til-en samvær og støtte. En at tale med, praktisk hjælp, følgeskab som bisidder, støtte til at danne netværk m.m. Fælles arrangementer som spisning, udflugter, foredrag m.m. Foto: Peter Sørensen DET VIL VI Røde Kors tilbud om efterværn Krisecentres tilbud om efterværn er typisk samtaler i kvindens eget hjem eller på krisecenteret. Men ofte er der mangel på ressourcer, hvilket typisk medfører at det tilbud, spares væk. Familielejre for kvinderne og deres børn sammen med andre familier, arrangeret af Røde Kors afdelinger rundt om i landet Vi vil støtte voldsramte kvinder og sikre, at de kan etablere sig på ny efter ophold på et krisecenter. Ambitionen er, at kvinderne ikke vender tilbage til et voldeligt forhold. Røde Kors medvirker hertil ved at tilbyde, at kvinderne får et social netværk, der modvirker ensomhed og utryghed. Qnet er Røde Kors frivillige tilbud om efterværn for voldsramte kvinder, som har brug for social og praktisk støtte. Den frivillige indsats skal fungere hånd i hånd med den fagligt baserede rådgivning og behandling, som krisecentrene tilbyder. 14 pct. flytter tilbage Hvert år bliver ca kvinder udsat for vold af en kæreste eller en ægtefælle af dem flytter ind på et af landets krisecentre. 14 pct. flyttede i 2011 tilbage til voldsudøveren efter et ophold på krisecenter.

18 børn oplever årligt vold i familien det svarer til, at ét barn i hver skoleklasse har oplevet vold i hjemmet. Jeg holder fast i at komme til fælles middage og komme med på tur, fordi det giver mig og mine børn en mulighed for at komme ud og være sociale med andre børn og kvinder og så nyder vi den ro, der bliver skabt af de frivillige. Så jeg er meget, meget glad for, at jeg har dem. /Kvinde udsat for vold om Qnet Kvindekrisecentre i Danmark bygger historisk på frivillige kræfter, derfor er det naturligt at arbejde sammen med det frivillige netværk. Da vi ikke har mange penge, er Qnet et vigtigt supplement til at hjælpe kvinder til en tilværelse uden vold. /Birgit Søderberg, formand for LOKK Volden rammer børnene Det er en voldsom oplevelse for et barn at se den ene forælder blive udsat for vold af den anden. Børnesagkyndige sidestiller de psykiske skader et barn oplever ved vold i hjemmet med fysisk vold rettet mod barnet selv. Qnet har særligt fokus på børnene, der har oplevet vold i hjemmet, og samarbejder med frivillige fra Ungdommens Røde Kors. De laver aktiviteter, som skaber glæde i dagligdagen, de tager børnene med på tur og holder fast i traditioner, som for eksempel fastelavn. Nogle gange foregår aktiviteterne sammen med mødrene, andre gange har børnene brug for deres eget rum i selskab med andre unge. Indsatsen hjælper Frivillige kan bidrage med nærvær, netværk og tid. Den frivillige sociale indsats giver kvinderne og børnene nogle at være sammen med hvor der ofte er meget lidt eller intet netværk og tager udgangspunkt i kvindens og barnets behov for støtte. Hvert år bruger det danske samfund en halv milliard på konsekvenserne af volden. Når kvinden har besluttet endeligt at forlade en voldelig mand, er det allervigtigste at bryde afhængigheden af fortiden og skabe et nyt liv for hende og hendes børn. /Solvejg Østerlund, psykolog

19 RØDE KORS INTEGRATIONSINDSATS 56 Røde Kors-afdelinger i Danmark laver integrationsaktiviteter frivillige er engageret i integrationsarbejdet i Røde Kors får hjælp og støtte via Røde Kors' integrationstilbud Foto: Mikkel Østergaard DET VIL VI Røde Kors vil modvirke isolation og marginalisering af etniske minoriteter, være med til at skabe lokale netværk, fremme aktivt medborgerskab og bidrage til at sikre lige muligheder for alle uanset social, økonomisk eller etnisk baggrund. Flere nye medborgere Hvert år får flere tusinde flygtninge og indvandrere opholdstilladelse i 58 Danmark og skal skabe sig en LOKALAFDELINGER I RØDE KORS TILBYDER tilværelse i lokalsamfundet. Inden INTEGRATIONSAKTIVITETER for de seneste år er antallet af nye flygtninge i kommunerne steget, og 800 i 2012 fik mere end flygtninge Frivillige ophold laver i Danmark. integrationsarbejde For nye medborgere kan det være Benytter svært at sig finde af integr fodfæste. Det kræver både kompetencer og netværk at blive en del af samfundet og få adgang til arbejds- og fritidsliv. Flygtninge og indvandrere har ofte få eller ingen sociale relationer, når de kommer til landet. De taler ikke sproget og ender ofte i en isoleret tilværelse. Undersøgelser viser, at ensomhed er et udbredt problem blandt etniske minoriteter. For de unge uledsagede flygtninge, der kommer hertil uden forældre, kan ensomhed opleves som et stort problem og giver en svær og sårbar start på livet i Danmark. Vores evaluering viser, at Røde Kors aktiviteter er med til at skabe forudsætninger for, at brugerne kan handle i eget liv og deltage i deres lokalsamfund. /Oxford Researchs evaluering af Røde Kors integrationsarbejde Rapporten kan læses på frivillig.drk.dk DET GØR VI Røde Kors tilbyder i samarbejde med kommuner, skoler, sprogskoler, foreninger m.m. en række forskellige integrations-aktiviteter i hele landet: Venskabsfamilier, kontaktpersoner & bisiddere Caféer & væresteder Ferielejre Sociale arrangementer & udflugter Kvindegrupper Cykeltræning Lektiehjælp & sprogtræning Midlertidig forældremyndighed for uledsagede mindreårige flygtninge (MFI) Den gode, lokale modtagelse Røde Kors står klar med et stort netværk af frivillige, der hjælper integrationen på vej rundt omkring i landet. De frivillige er lokale borgere, der kan se behovet for at støtte flygtninge og indvandrere i hverdagen. Det kan være i form af praktisk hjælp, vejledning og viden, samvær og omsorg. Røde Kors tilbyder forskellige sociale aktiviteter og tilbud for både børn, unge og voksne. Aktiviteterne bliver til i samarbejde med kommuner, skoler, foreninger m.m. og er en del af den lokale integrationsindsats. I 2012 var ca frivillige beskæftiget med integrationsaktiviteter i Røde Kors og var med til at hjælpe næsten mennesker på landsplan.

20 Foto: Peter Sørensen Frivillige yder hjælp til selvhjælp og medvirker til at udvide flygtningens netværk lokalt. Derfor er frivilligt integrationsarbejde en helt nødvendig og væsentlig faktor for, at integrationen kan blive vellykket. /Social- og Integrationsministeriet Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne, 2012 VIGTIG LEKTIEHJÆLP Undersøgelser viser, at tosprogede elever klarer sig dårligere i skolen end deres jævnaldrende. I 2012 fik 700 børn og unge hjælp til lektierne i Røde Kors lektiecaféer rundt omkring i landet. 460 flygtninge og indvandrere blev i 2012 tilknyttet en venskabsfamilie, kontaktperson eller bisidder i lokalområdet via Røde Kors Netværk er nøglen til integration Det centrale i Røde Kors integrationsarbejde er at skabe sociale netværk, og være "døråbnere" til det danske samfund. Den personlige kontakt til en frivillig kan være en vigtig hjælp i forhold til at få svar på praktiske spørgsmål i hverdagen, lære om dansk kultur og normer, styrke sprogkundskaber og ikke mindst være en kilde til socialt samvær i hverdagen. Caféer og væresteder giver rum til, at folk kan mødes på tværs af kulturel og etnisk baggrund. Udflugter og arrangementer giver sociale oplevelser i hverdagen. Venskabsfamilier tilbyder en personlig hjælp og støtte til nyankomne i lokalsamfundet. Ferielejre giver økonomisk trængte flygtninge muligheden for at komme på ferie. Lektiehjælp og sprogtræning styrker børn og voksnes kompetencer i dagligdagen og på deres vej til at uddanne sig og få arbejde i Danmark. Midlertidig forældremyndighedsindehaver (MFI) Forældremyndighedsindehavere sørger for at unge flygtninge får den nødvendige og omsorg og støtte. Frivilligt arbejde gør en forskel Det frivillige arbejde kan være med til at bryde den sociale isolation. Røde Kors' aktiviteter styrker nye medborgere både fagligt og socialt, og baner vejen for, at de kan tage aktivt del i samfundet. Flere af dem, der har taget imod Røde Kors' integrationstilbud ender selv med at blive frivillige og hjælpe andre. Kvindegrupper skaber rammerne for, at kvinder med begrænset socialt netværk kan møde andre kvinder. Cykelkurser hjælper voksne, der aldrig har lært at cykle.

Sammen. gør vi en verden til forskel

Sammen. gør vi en verden til forskel Sammen gør vi en verden til forskel Røde Kors sociale arbejde i Danmark 2014 Udgivet af Røde Kors 2015 Forsidefoto: Mathilde Bech Layout: Rumfang.dk Fotos: Marie Louise Munkegaard Tryk: KLS Første oplag:

Læs mere

ØGET HJÆLP TIL VOLDSRAMTE KVINDER OG DERES BØRN

ØGET HJÆLP TIL VOLDSRAMTE KVINDER OG DERES BØRN Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 37 Offentligt Foto: Peter Sørensen. Modelfoto ØGET HJÆLP TIL VOLDSRAMTE KVINDER OG DERES BØRN Vold er uacceptabelt også inden for hjemmets fire vægge. mener, at

Læs mere

STRATEGI FOR RØDE KORS SOCIALE INDSATS I DANMARK

STRATEGI FOR RØDE KORS SOCIALE INDSATS I DANMARK STRATEGI FOR RØDE KORS SOCIALE INDSATS I DANMARK 2 STRATEGI FOR RØDE KORS SOCIALE INDSATS INDLEDNING 5 INDLEDNING 7 SOCIALE UDFORDRINGER I DANMARK 10 VORES FUNDAMENT 13 4 AMBITIONER 12 MÅLSÆTNINGER 14

Læs mere

Røde Kors Hovedstaden/2013

Røde Kors Hovedstaden/2013 årsrapport Røde Kors Hovedstaden/2013 Bestyrelsens beretning v/ formanden Indholdsfortegnelse Et rigtigt 03 Indledning 04 røde kors hovedstaden 4 godt år 06 Netværk 08 Ensomhed Allerførst skal der lyde

Læs mere

Det begyndte med Oldemor i Vestervig

Det begyndte med Oldemor i Vestervig Det begyndte med Oldemor i Vestervig Bodil Hilligsøe er den fjerde kvinde i familien, der er engageret i Røde Kors, og siden 2003 har hun været formand for afdelingen i Hurup, som hvert år skaffer organisationen

Læs mere

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014 1 Bilag 2 Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014 Frivillignet, der er Dansk Flygtningehjælps landsdækkende netværk af frivillige, har i 2014 haft kontakt til 13.693 brugere

Læs mere

STRATEGI Røde Kors Hovedstadens sociale arbejde

STRATEGI Røde Kors Hovedstadens sociale arbejde STRATEGI 2015-17 Røde Kors Hovedstadens sociale arbejde I Røde Kors Hovedstaden arbejder vi pro-aktivt for Indsatser i det sociale arbejde skabe inkluderende fællesskaber måle nytteværdien af vores indsats

Læs mere

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk FAMILIENETVÆRK [SEPT. 2013] Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj og Ishøj Kommune RødeKors.dk INDHOLD 1 Data vedrørende samarbejdspart i kommunen... 3 2 Data vedrørende Røde Kors-afdelingen

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Velkommen. social-humanitære frivillige. til startkursus for. 16-04-2008 Ældre Sagen master 1

Velkommen. social-humanitære frivillige. til startkursus for. 16-04-2008 Ældre Sagen master 1 Velkommen til startkursus for social-humanitære frivillige 16-04-2008 Ældre Sagen master 1 Formålet med startkurset er: at give en introduktion til det social-humanitære område, så man kommer til at føle

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014 Side 1 Flygtninge i Danmark og Verden 20 marts 2014 Foreningen for tosprogede børns vilkår 27.03.2014 AK/Flygtningedebat Side 2 Side Dansk Flygtningehjælp Den største danske NGO Hvor: Vi arbejder i 36

Læs mere

STATUS 2015. Familienetværket. Røde Kors JANUAR 2016. rødekors.dk

STATUS 2015. Familienetværket. Røde Kors JANUAR 2016. rødekors.dk STATUS 2015 JANUAR 2016 Familienetværket Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 43 familienetværk i 38 Røde Kors afdelinger... 4 Aktiviteterne i Røde Kors familienetværk... 6 De lokale familienetværk

Læs mere

VELKOMMEN. til kursus for aktivitetsledere i Røde Kors sociale arbejde oktober 2016 RØDE KORS / OKTOBER 2016 / AKTIVITETSLEDERKURSUS

VELKOMMEN. til kursus for aktivitetsledere i Røde Kors sociale arbejde oktober 2016 RØDE KORS / OKTOBER 2016 / AKTIVITETSLEDERKURSUS VELKOMMEN til kursus for aktivitetsledere i Røde Kors sociale arbejde 8.- 9. oktober 2016 Tid Dagens Indhold program 09.30-10.00 Ankomst og morgenkaffe 10.00-10.40 Velkomst og program 10.40-11.50 (Pause

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

INDSATS FOR UDSATTE 1

INDSATS FOR UDSATTE 1 INDSATS FOR UDSATTE 1 2 VI YDER EN INDSATS FOR MENNESKER I UDSATTE LIVSSITUATIONER KFUM s Sociale Arbejde tilbyder hjælp, støtte og omsorg for mennesker i udsatte livssituationer. Vi møder mennesker i

Læs mere

Hvad med børn og unge, når døden tager del i familiens liv. Sankt Lukas 31/5 2017

Hvad med børn og unge, når døden tager del i familiens liv. Sankt Lukas 31/5 2017 Hvad med børn og unge, når døden tager del i familiens liv. Sankt Lukas 31/5 2017 Lidt statistik (2012) 61.521 børn og unge har mistet én forælder. 1692 børn og unge har mistet begge forældre. 44.000 børn

Læs mere

DEL UD AF DIG SELV. Hjælp udsatte børn og unge som frivillig i Ungdommens Røde Kors

DEL UD AF DIG SELV. Hjælp udsatte børn og unge som frivillig i Ungdommens Røde Kors DEL UD AF DIG SELV Hjælp udsatte børn og unge som frivillig i Ungdommens Røde Kors Indhold Bliv frivillig på www.urk.dk/frivillig Der er brug for dig... 5 Læring... 7 Lektiecaféer... 9 Y-faktor... 10 Netværket

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP

Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP Forord I Ældre Sagen har vi talt med ældre mennesker, der modtager hjælp, om, hvad et værdigt liv er for dem. Vi har blandt andet

Læs mere

Værdighedspolitik. Vision for ældreområdet: Vi skaber fremtidens velfærd. Sammen med borgeren, vil vi

Værdighedspolitik. Vision for ældreområdet: Vi skaber fremtidens velfærd. Sammen med borgeren, vil vi Værdighedspolitik Værdighedspolitik Værdighedspolitikken for ældreplejen beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet. Værdighedspolitikken danner rammen for hvilke konkrete

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE Samarbejdsaftale mellem Røde Kors Frederikssund og Frederikssund Kommune Røde Kors 1. Data vedrørende samarbejdspart i kommunen Afdelingens/kontorets navn: Social Service

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

OM ENSOMHED. Mangelfulde sociale relationer

OM ENSOMHED. Mangelfulde sociale relationer OM ENSOMHED Mellem 5 og 10 procent af danske unge mellem 13 og 25 år føler sig ensomme hver dag - og det kan have alvorlige konsekvenser for dem. Deres ensomhed har mange ansigter og kan være svær at genkende,

Læs mere

En håndsrikning til forældre = En gave til barnet. Et tilbud til børnefamilier. Center for

En håndsrikning til forældre = En gave til barnet. Et tilbud til børnefamilier. Center for En håndsrikning til forældre = En gave til barnet Et tilbud til børnefamilier Folkekirkens Familiestøtte En håndsrækning til forældrene = En gave til barnet. Herning Nordre og Søndre Provsti Den 4. februar

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu!

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! 09-11-2017 R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! Flere børn og unge kæmper med psykiske problemer eller får konstateret en alvorlig psykisk lidelse. Det betyder, at alt for mange ikke

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Anbefalinger til integrationsprogrammet

Anbefalinger til integrationsprogrammet Anbefalinger til integrationsprogrammet Frivilligrådet og Rådet for Etniske Minoriteter Tidlig indsats er essentiel og kan ske gennem inddragelse af civilsamfundet Rådet for Etniske Minoriteter og Frivilligrådet

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 BØRN, UNGE & SORG Program Præsentation Børn, Unge & Sorg Projekt Unfair De frivillige fortæller deres historie Evaluering og implementering af Unfair Diskussion MÅLGRUPPEN

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Nyt selvværd, øget selvrespekt og evnen til at tage ansvar

Læs mere

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus.

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. Der er brug for helhed i indsatsen Lad mig præsentere jer for 3 børn i Danmark der møder konssekvensen af at vokse op i fattigdom:. I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. 1) Jakob er otte år og bor alene

Læs mere

KL - SUNDHEDSKONFERENCE

KL - SUNDHEDSKONFERENCE Hosea Dutschke, KL 21. januar 2014 KL - SUNDHEDSKONFERENCE Oplæggets indhold Er medborgerskab det nye sort? Medborgerskabet i den kærlige kommune Konkrete eksempler på medborgerskab Perspektiver på medborgerskabet

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 1. Introduktion Denne rapport præsenterer de foreløbige resultater for fyraftensmøderne i Projekt Unfair. Rapporten skal redegøre for effekten

Læs mere

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie MOD PÅ LIVET Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie 2013-16 Tegning af 9-årig dreng i terapi hos Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til

Læs mere

UDSATTEPOLITIK

UDSATTEPOLITIK UDSATTEPOLITIK 2015-2018 Titel: Udsattepolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk Tryk:

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune Juni 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed, uddannelse

Læs mere

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, #

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, # Vi vil være bedre FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, 2014-2017 #31574-14 Indhold Vi vil være bedre...3 Læring, motivation og trivsel...5 Hoved og hænder...6 Hjertet med...7 Form og fornyelse...8

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet.

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Tidlig indsats og Åbent børnehus et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Hvad har været i fokus fra start Fokus på familier med særlige behov heraf isolerede familier Metodeudviklingsprojekt

Læs mere

LOKAL INDSATS. gør en verden til forskel

LOKAL INDSATS. gør en verden til forskel LOKAL INDSATS gør en verden til forskel Røde Kors Hovedstadens arbejde 2014 Indholdsfortegnelse 03 FORORD 6 16 Endnu et år er gået, og det er gået rigtig godt. 04 RØDE KORS HOVEDSTADEN 06 NETVÆRK 08 ensomhed

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Dokument oprettet 09. juli 2014 Sag 10-2014-00390 Dok. 166248/kp_dh Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Indledning Frivillighed har i de seneste år haft en fremtrædende rolle i den generelle

Læs mere

Ældre Sagens frivillige indsats. til gensidig glæde

Ældre Sagens frivillige indsats. til gensidig glæde Ældre Sagens frivillige indsats til gensidig glæde Nærvær, tryghed og netværk Ældre Sagens mere end 10.500 frivillige gør dagligt en kæmpe indsats for at skabe indhold og livskvalitet i andre menneskers

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail HØRINGSUDGAVE Der er høringsfrist den 11. september 2016 Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail Vibeke.Bruun-Toft@egekom.dk 1 Forord Det er Egedal

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk)

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk) Når børn mister Børn viser sorg på forskellige måder. Nogle reagerer med vrede, andre vender sorgen indad og bliver stille. Børns sorgproces er på flere måder længere og sejere end voksnes. (Kilde til

Læs mere

Høring af medborgerskabspolitik

Høring af medborgerskabspolitik Høring af medborgerskabspolitik Den 9. november inviterede til borgermøde vedrørende høring af Aarhus nye medborgerskabspolitik. Tretten aarhusborgere deltog. Dette dokument indeholder vores indspil til

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Det er lysten, der driver værket Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Ungdommens Røde Kors har kickstartet en række initiativer, der giver børn og unge alle steder i landet mulighed

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel Din virksomhed og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel > 2 Din virksomhed kan gøre en forskel for udsatte børn i Danmark Der er børn i Danmark, der har ondt i livet på grund af mobning, ensomhed

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Venskabsprojekter og støttebehov fra Røde Kors afdelingerne i Danmark

Venskabsprojekter og støttebehov fra Røde Kors afdelingerne i Danmark OVERSIGT JANUAR 2016 Venskabsprojekter og støttebehov fra Røde Kors afdelingerne i Danmark KORT PRÆSENTATION AF HVERT ENKELT VENSKABSPROJEKT, SOM KAN STØTTES ØKONOMISK AF DE LOKALE RØDE KORS AFDELINGER

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune September 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed,

Læs mere

Temamøde om frivillighed

Temamøde om frivillighed Temamøde om frivillighed Katrine Marie Dahl Pedersen Poul Erik Tulstrup Kronprinsparrets Sociale Pris Viborg Internationale Forenings»årets frivillighedspris«. Røde Kors har 150 års jubilæum i 2014 Det

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK SOCIALPOLITIK NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK I Norddjurs Kommune er der en gruppe borgere med svære sammensatte problemstillinger i forhold til helbred, økonomi, bolig, beskæftigelse, familie og netværk

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald CORPORATE VOLUNTEERING Tryghedsopkald Vejledning til samarbejde mellem virksomheder og Røde Kors om tryghedsopkald foretaget af virksomhedsfrivillige. RødeKors.dk 1 INTRODUKTION OG FORMÅL Denne vejledning

Læs mere

Fra delebørn til hele børn

Fra delebørn til hele børn Fra delebørn til hele børn Når far og mor bliver skilt kan verden gå i stå. Et væld af nye følelser og tanker overtager barnets verden, og somme tider er de r ikke plads til så meget andet. Projektet Delebørn

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

VENSKABSPROJEKT. Frivilligprojekt og støtte til de mest sårbare i det Sydlige Kaukasus,

VENSKABSPROJEKT. Frivilligprojekt og støtte til de mest sårbare i det Sydlige Kaukasus, VENSKABSPROJEKT 14. APRIL 20153 Frivilligprojekt og støtte til de mest sårbare i det Sydlige Kaukasus, 2012-2018 Projektnummer 20340 Sydlige Kaukasus (Georgien, Armenien og Azerbaijan) Maria Gullestrup

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN

Læs mere

1 Ensomhed blandt ældre myter og fakta. 2 Redskaber og handlemuligheder. 3 Spørgsmål

1 Ensomhed blandt ældre myter og fakta. 2 Redskaber og handlemuligheder. 3 Spørgsmål 1 Ensomhed blandt ældre myter og fakta 2 Redskaber og handlemuligheder 3 Spørgsmål Projekt Ensomt eller aktivt ældreliv 25 kommuner med i projektet fra start Følgegruppe: Ensomme Gamles Værn Frivilligcentre

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse!

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Det bedste ved at have en voksenven til min søn er, at han får en oprigtig interesse fra et andet voksent menneske, som vil ham det godt. 2 Så kunne

Læs mere

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe)

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) Samarbejde med kommunen - samskabelse Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) 71 Frivilligcentre fordelt på 64 kommuner Et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for

Læs mere

Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet

Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet GRIB MULIGHEDEN Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet INDHOLD Forord... 3 Formål... 4 Vision... 5 Mental Frikommune... 6 Indsatsområder 1 Samarbejde... 8 Aktive borgere skaber det

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning. Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31.

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning. Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31. Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31. maj Jeg er selv meget stresset lige nu... Mine forældre er ret gamle,

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Midtvejsevaluering af Røde Kors familienetværk. Læringsseminar & julefrokost 28. november 2015

Midtvejsevaluering af Røde Kors familienetværk. Læringsseminar & julefrokost 28. november 2015 Midtvejsevaluering af Røde Kors familienetværk Læringsseminar & julefrokost 28. november 2015 Disposition Kort om Oxford Research Formål, metode og datagrundlag Hovedresultater Anbefalinger Oxford Research

Læs mere

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VORES DNA RØDE KORS Vi har en vigtig identitet og rolle i Røde Kors-bevægelsen. Røde Kors' historie og principper er ressourcer og pejlemærker i vores arbejde som en global

Læs mere