STYRELSENS BERETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STYRELSENS BERETNING 2012-13"

Transkript

1 STYRELSENS BERETNING FOTO: JOHNNY WICHMANN Vi har fællesskabet som udgangspunkt RØDEKORS.DK

2

3 RØDE KORS I BEVÆGELSE - MED FÆLLESSKABET I CENTRUM Røde Kors er verdens største humanitære organisation med 13 millioner frivillige i 188 lande. Og vi er Danmarks største frivillige sociale organisation med knapt frivillige og 216 lokale afdelinger. Det frivillige engagement og fællesskabet binder os sammen. Både i vores nationale arbejde og i vores samarbejde med nationale Røde Kors-selskaber i verden. Det er kernen i de to ben, vores hjælpearbejde står på. Ved sidste repræsentantskabsmøde i 2011 vedtog vi Røde Kors i forandring som ramme for udviklingen af Røde Kors. Vi blev enige om: At vi udbyder kerneaktiviteter på landsplan, så vi kan dække lokale behov At vi arbejder ud fra et fælles værdigrundlag, hvor vi handler, hvor vi ser behov, tager udgangspunkt i fællesskabet og er fortalere for sårbare At vi bruger hinandens viden og kompetencer, frivillig-til-frivillig, og engagerer os i udviklingen af Røde Kors, samt gør beslutningsprocesser mere demokratiske Og der er virkelig sket forandring og udvikling i Røde Kors i de sidste to år. Vi er flere frivillige, og vi hjælper flere. Nye butikker åbnes. Vi er nu tæt på at kunne tilbyde førstehjælp i hele landet, fordi vi samarbejder. Debat og erfaringsudveksling foregår på kryds og tværs. Frivillige fra hele landet er engagerede og involverede i udviklingen af Røde Kors. Behovet for hjælp, og den forandring og udvikling Røde Kors har oplevet i de sidste to år, viser, at vi er et Røde Kors i konstant bevægelse med fællesskabet i centrum. I første halvdel af styrelsens beretning sammenfatter vi hovedresultater i udviklingen i Røde Kors i de sidste år. I anden halvdel af beretningen er udviklingen i de enkelte aktiviteter mere udførligt beskrevet. 3

4 FOTO: PETER SØRENSEN I Qnet hjælper 175 frivillige voldsramte kvinder og deres børn. Røde Kors er nu tilstede på godt halvdelen af landets krisecentre. NATIONALE AKTIVITETER SOCIALE AKTIVITETER I de sociale aktiviteter modvirker og forebygger vi ensomhed og social isolation. Og der er i den grad brug for os. Siden 2011 er samtlige af vores sociale aktiviteter steget både i forhold til antallet af frivillige og dem, vi hjælper. Vi er nu over 7000 frivillige, der laver sociale aktiviteter i Danmark det er en stigning på godt 10 pct. siden Og vi hjælper flere. I 2012 nåede vi knap mennesker, det er 800 flere end året før. Derudover er mere end 200 af dem, der har fået hjælp af Røde Kors, selv blevet frivillige. Særligt på familieområdet oplever vi udvikling. På to år er vi gået fra, at ni afdelinger havde netværksskabende aktiviteter for sårbare familier, til nu 23 afdelinger. Og der er flere afdelinger, der venter på at komme i gang. I dag hjælper vi godt 500 børn og voksne via aktiviteter i familienetværket, mens over familier modtog Røde Kors julehjælp i I 2012 besøgte 4700 Røde Kors-frivillige fast 6000 ensomme mennesker. Det er 1500 flere end året før. Og antallet af frivillige i vågetjenesten er næsten fordoblet over to år til i dag, hvor vi er over 650 frivillige, der våger ved døende i hele landet. Sundhedsklinikken for udokumenterede migranter åbnede i Siden har klinikken behandle mere end 1200 udokumenterede immigranter. Og antallet af frivillige følger med. I dag har vi over 200 frivillige læger, sygeplejersker, tandlæger, jordmødre og psykologer tilknyttet. I 2012 har vi skabt netværk og støtte for: 500 børn og voksne i sårbare familier 700 kvinder og børn, der har været udsat for vold 3700 flygtninge og indvandrere 6000 ensomme 22 sygehuse har besøgstjeneste 806 døende i vågetjenesten 4

5 ASYL Vi skaber rammer for, at asylansøgere har en tryg, meningsfuld og værdig hverdag, mens de venter på en afklaring af deres sag. I 2013 modtager Danmark ca asylansøgere, og ca af dem er indkvarteret hos Røde Kors. I dag driver vi 10 asylcentre for staten, og 800 Røde Kors frivillige gør en forskel i hverdagen for en meget sårbar gruppe mennesker. Vi har sat markante aftryk i den asylaftale, som regeringen indgik i Aftalen forbedrer vilkårene for asylansøgere på en række områder, herunder muligheden for at flytte i egen bolig og adgang til arbejde og undervisning. Samtidig arbejder myndighederne på at halvere sagsbehandlingstiden, og det er besluttet at efterkomme Røde Kors mangeårige ønske om at adskille indkvartering af nyankomne og afviste asylansøgere, så deres forskellige behov kan tilgodeses. Asylaftalen og løbende krav om store besparelser betyder, at vi hele tiden skal se på, hvordan vi kan løse opgaverne på en ny måde. Styrelsen har netop vedtaget en ny strategi for asylarbejdet, som skal sætte retning for den nytænkning, der skal til. Kernen i strategien er, at vi er ét Røde Kors, ét fællesskab: Medarbejdere, asylfrivillige og frivillige i afdelingerne. Med vores fintmaskede net af lokale afdelinger, er vi til stede i de lokalsamfund, hvor asylansøgerne flytter ud. Og vi har alle et ansvar for at invitere dem ind i fællesskabet og give støtte og netværk lokalt. Det gælder uanset om asylansøgerne er tilknyttet et af vores egne centre eller et af de 11 kommunalt drevne asylcentre. FØRSTEHJÆLP OG SAMARITTER I førstehjælp har vi haft fokus på netværk og samarbejde. Det har betalt sig. Aktiviteten har i 2012 oplevet en vækst i omsætningen på 10 pct. i afdelingerne og er nu næsten landsdækkende. Ambitionen er, at samaritteraktiviteten ligeledes skal være landsdækkende. En gruppe frivillige arbejder nu på, hvordan vi kan udvikle aktiviteten. RØDE KORS-BUTIKKERNE I dag har vi 226 Røde Kors-butikker fordelt over hele landet. Det er en fantastisk udvikling, som viser, at vi er tæt på den ambitiøse målsætning fra Røde Kors i forandring om, at vi har Røde Kors-butikker i alle byer. Mange afdelinger har åbnet nye butikker, og mindre butikker er flyttet til større lokaler. Facader er skiftet ud, så mange butikker fremstår endnu mere indbydende og sætter det røde kors i centrum. I 2010 var omsætningen i butikkerne 78 mio. kr., og tallet er i 2012 steget til over 100 mio. kr. Og den positive tendens fortsætter ind i AFDELINGERNES INTERNATIONALE ENGAGEMENT 125 afdelinger støttede i 2012 venskabsprojekter i 13 samarbejdslande med 4,5 mio. kr. Med Hviderussisk Røde Kors har der været et særligt samarbejde med gensidigt besøg og erfaringsudveksling, frivillig-til-frivillig. De 35 internationale ambassadører og 100 frivillige foredragsholdere har fortalt om det internationale arbejde rundt i landet, og en temagruppe har arbejdet med, hvordan vi kan udvikle afdelingernes internationale engagement. Også Røde Kors 5000 nørklere, der mødes i 262 nørkle-grupper over hele landet, er et vigtigt bindeled mellem vores nationale og internationale arbejde. I 2012 blev der sendt hele 33,8 tons nørkletøj til Hviderusland, Tajikistan, Liberia og Laos. 5

6 FOTO: JAKOB DALL I 2012 har mennesker fået adgang til rent drikkevand gennem hjælp fra Røde Kors. INTERNATIONALE AKTIVITETER I dag arbejder vi med udviklings- og katastrofehjælp i 40 lande rundt om i verden. I vores internationale arbejde er samarbejdet og fællesskabet med de nationale Røde Kors og Røde Halvmåne-selskaber afgørende for, at vi kan løfte opgaverne. Vi har faste partnerskaber med 24 nationale Røde Kors selskaber i Afrika, Asien, Mellemøsten og Europa. Udviklingen i vores internationale arbejde er først og fremmest sket i særligt udsatte områder der hvor ingen andre kommer. I dag sker 80 pct. af vores aktiviteter således i det, der betegnes som skrøbelige stater. Områder som typisk er meget ustabile og præget af uro og svage regeringer. UDVIKLINGSARBEJDE De seneste to år har vi gennemført udviklingsarbejde for henholdsvis 211 og 205 mio. kr. om året. Målet med vores arbejde er primært at hjælpe folk til at tage ansvar og forbedre egen livssituation. I de langsigtede projekter arbejder vi inden for tre hovedområder: øge sundhed, styrke de nationale Røde Kors-selskaber, og forebygge og mindske de menneskelige konsekvenser af katastrofer. I vores sundhedsindsats støtter vi 29 programmer. Her sikrer vi blandt andet adgang til rent vand, sanitet og hygiejne, forbedrer sundheden hos mødre og børn og forbygger infektionssygdomme. Og vi arbejder med førstehjælp og psykosocial støtte til lokalsamfund, som har været udsat for katastrofer. Det er syv gange billigere at hjælpe før en katastrofe rammer, end efter. Derfor lægger vi særlig vægt på at forebygge og reducere konsekvenser i forbindelse med katastrofer. Det handler i høj grad om at uddanne befolkningen. I 2012 underviste vi i samarbejde med vores partnerselskaber frivillige i at hjælpe i en katastrofesituation en stigning på godt 50 pct. i forhold til Derudover har vi sammen med lokale frivillige undervist godt mennesker i, hvordan de skal forholde sig under og efter en katastrofe. I 2012: Har mennesker fået adgang til rent drikkevand Er 8000 mennesker trænet i førstehjælp Har mennesker fået forbedrede sanitære forhold Er 1.3 mio. mennesker informeret om forebyggelse og behandling af sygsomme 6

7 I samarbejdet med de nationale Røde Kors-selskaber oplever vi også svære situationer som f.eks. misbrug af donerede midler. I de sidste par år har vi derfor arbejdet aktivt på at forebygge misbrug blandt andet ved øget kontrol og ved tydeligt at markere overfor vores partnerselskaber, at vi ikke accepterer misbrug. KATASTROFEARBEJDE I 2011 og 2012 har vi lavet katastrofeindsatser for henholdsvis 214 og 153 mio. kr. De seneste to år har været præget af en lang række såkaldte stille katastrofer. De har de samme menneskelige konsekvenser, men er vanskeligere at skabe opmærksomhed omkring og indsamle midler til. Vi har haft fokus på den humanitære katastrofe i Syrien, hvor der lige nu er 4 mio. internt fordrevne. Her har Røde Kors unikke mandat i den humanitære folkeret haft særlig stor betydning. Vores mandat sikrer Røde Kors adgang der, hvor andre organisationer ikke kan arbejde. Røde Kors i Danmark har et tæt samarbejde med Syrisk Røde Halvmåne og de godt 3000 frivillige, som vi støtter med medicin, klinikker, ambulancer, psykosociale projekter og distribution af fødevarer, tæpper, ovne m.m. I 2011 støttede vi med godt 6,5 mio. kr., mens vi i 2013 allerede er oppe på at bidrage til hjælpearbejdet i Syrien med 38 mio. kr. På det psykosociale område hjælper vi berørte befolkninger i katastrofesituationer med at bearbejde voldsomme oplevelser og genskabe sociale relationer, så deres hverdag kan blive så normal som muligt. Vi har blandt andet støttet Den Internationale Røde Kors Komités (ICRC) psykosociale arbejde i det østlige Congo. I 2011 og 2012 fik godt 6000 personer psykosocial støtte. Vi bidrager også til psykosociale projekter i Myanmar, Jordan, Libanon og Palæstina. I perioden 2011 og 2012 har vi leveret støtte til det psykosociale arbejde for godt 50 mio. kr. Vores basecamp, der er hjem for Røde Kors nødhjælpsarbejdere i katastrofeområder, har været udsendt til ICRC i Sydsudan i forbindelse med konflikten mellem Sudan og Sydsudan. Og den har været i Libyen i forbindelse med de flygtningestrømme, der opstod som følge af Det Arabiske Forår. Vi har bidraget, da den værste tørke i mange år ramte det vestlige Afrika i Her uddelte Røde Kors mad og såsæd, hjalp underernærede børn og gav støtte, så befolkningen bedre kan håndtere fremtidige tørker. En særlig indsats i det centrale Mali blev igangsat i 2012 i form af hjælp til internt fordrevne. I 2012 og 2013 har vi givet akut hjælp til katastrofer i 25 lande: Afghanistan, Cambodja, Congo, Egypten, Filippinerne, Georgien, Guinea Conakry, Haiti, Kenya, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Palæstina, Senegal, Sudan, Syrien, Tyrkiet, Uganda, Vietnam og Zimbabwe. ENGAGEMENT I DET INTERNATIONALE FÆLLESKAB At være en aktiv del af et verdensomspændende net af Røde Kors- og Røde Halvmåne-selskaber betyder også, at vi engagerer og involverer os i udviklingen af fællesskabet. Derfor har vi sagt ja til at stille op som de nordiske Røde Kors-selskabers kandidat til Forbundets bestyrelse, Governing Board. Temagruppen Røde Kors i Danmarks internationale engagement har udarbejdet en rapport, som er grundlaget for vores valgoplæg. Hvis vi bliver valgt, vil vi arbejde for at udvikle Røde Kors katastroferespons med fokus på forebyggelse og frivillig indsats. Derudover vil vi styrke relationerne mellem frivillige i de forskellige nationale selskaber og arbejde for at beskytte den humanitære folkeret, Røde Kors-principperne, og de nationale selskabers integritet. Valget til Governing Board foregår sidst i

8 FOTO: RASMUS BEIER DANIELSEN Frivillighusets gruppe af frivillige følger arbejdet ind til huset står færdigt. FRIVILLIGHED PÅ DAGSORDENEN SAMSPILLET MED KOMMUNERNE Et af de områder, hvor Røde Kors i de senere år har markeret sig stærkt, er i debatten om samspillet mellem den frivillige verden og kommunerne. Som Danmarks største frivillige sociale organisation har vi et ansvar for at gå forrest og præge debatten. Vi har haft kronikker i landsdækkende aviser og dialog med ministre. Og vi har - med stærkt kritiske øjne - deltaget i den arbejdsgruppe, der har skrevet det nye Frivilligcharter om samspillet mellem den frivillige verden og det offentlige. Vi har sagt, at debatten ikke bør handle om spilleregler for, hvem der gør hvad. Det giver ikke mening. Vi er ikke frivillige af pligt, men af lyst og vilje til at gøre en forskel for et medmenneske. Og man kan ikke opstille regler for at være medmenneske. Og vi har tydeligt markeret, at det unikke ved at være en frivillig forening er, at vi er et fællesskab, der inkluderer mennesker, og at vi har et fælles værdiggrundlag, der sætter rammen for vores indsats. Vi kan samarbejde med kommunerne om løsninger af samfundets velfærdsudfordringer. Den rolle har de frivillige foreninger i civilsamfundet altid haft. Men det er civilsamfundet, der har serveretten. Vi bestemmer, hvilke opgaver vi vil løfte. Der er blevet lyttet til Røde Kors. Og vi står i dag med et Frivilligcharter, der fastslår en stærk og gensidig respekt mellem den frivillige verden og kommunerne, og ser forskellene som en styrke for samarbejdet. Men det stopper ikke her. Vi har sagt til regeringen, at charteret skal følges op af en egentlig strategi for civilsamfundet, hvor regeringen forpligtes til at fortælle, hvordan civilsamfundet støttes. ET HUS FOR FRIVILLIGE I RØDE KORS Vi er i gang med at bygge et nyt Røde Kors Frivillighus. Det skal være et hus for alle frivillige i Røde Kors. Her skal vi udvikle det frivillige arbejde til gavn for sårbare mennesker i Danmark. Huset skal være et mødested for frivillige i hele Danmark. Et sted, hvor vi udvikler, lærer og inspirerer hinanden. Hvor vi skaber netværk og samarbejde. Og får ny viden og inspiration med hjem. Det er afgørende, at frivillige er engageret i udviklingen og driften af huset. På landsdækkende stormøder i fem byer med mellem 100 og 200 frivillige, har der været debat og dialog om huset. Der har været besøg i otte afdelinger, og alle frivillige er inviteret til at involvere sig i frivilliggruppen, hvor 37 frivillige på workshops har bidraget med viden og idéer til huset. Det omfattende arbejde har resulteret i et idékatalog, så arkitekterne er klædt på til at skabe de bedste rammer for det frivillige engagement og fællesskab. Huset er finansieret af en donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, samt en egenbetaling fra Røde Kors. 8

9 FOTO: JOHNNY WICHMANN Vi handler, hvor vi ser behovene. Både når vi hjælper, tager en svær samtale eller svinger kosten, hvis det er det, der skal til. EN LEVENDE FORENING Vi når flere sårbare, vi har flere frivillige, og vi tjener flere penge. Engagementet og viljen til udvikling hos godt 3000 aktivitetsledere, bestyrelsesmedlemmer, afdelingsformænd og styrelsesmedlemmer er en vigtig årsag til den positive udvikling. Vi når kun den slags resultater med god ledelse på alle niveauer i foreningen. GOD LEDELSE I RØDE KORS Med Røde Kors i forandring blev vi enige om, at ledelse i Røde Kors tager afsæt i principperne og tre ledelsesværdier: Vi handler, hvor vi ser behovene, Vi er fortalere for sårbare og Vi har fællesskabet som udgangspunkt. På den baggrund har en temagruppe arbejdet med en strategi for god ledelse i Røde Kors, som styrelsen har vedtaget. Når vi handler ud fra vores fælles værdigrundlag, behøver vi ikke detaljerede regler, og der bliver plads til lokale forskelle og behov. Men det forudsætter, at vi som ledere bruger værdierne og ikke mindst vores sunde fornuft. Og at vi med udgangspunkt i fællesskabet motiverer hinanden til at handle sammen. Den positive udvikling lægger et stort ansvar på bestyrelserne og aktivitetslederne. Der er forskel på at drive en lille butik og stå i spidsen for en storbutik og 100 frivillige. Derfor vil vi rekruttere ledere, der allerede har ledelseserfaring eller som i kraft af deres person har stærke lederkompetencer. Vi har i de seneste år oplevet, at der kan følge konflikter med udvikling. Når ikke alle vil være med eller er enige i retning og værdier. Vi skal turde tage konflikten og gå i dialog. Det er også god ledelse i Røde Kors. ET ÅBENT OG AKTIVT FORENINGSDEMOKRATI God ledelse handler også om at gå forrest og aktivt tage del i foreningsdemokratiet og udviklingen af Røde Kors. Vi er godt i gang. Siden vedtagelsen af Røde Kors i forandring har frivillige fra hele landet og alle aktiviteter engageret sig i udviklingen af Røde Kors. Ti temagrupper og 75 frivillige har direkte bidraget til at sætte den strategiske retning. Og mange flere har gennem årsmøder, sparringsgrupper og netværk været involveret i udviklingen. Sammen har vi sat retningen for udviklingen af butikkerne, fremtidens asylarbejde, afdelingernes internationale engagement og vi har besluttet, hvordan vores frivilligkommunikation skal bygge på åbenhed og dialog. 9

10 Temagrupper Beredskab i foreningen i forbindelse med internationale katastrofer Udvikling af venskabsprogrammet Røde Kors-butikker som ambassader Asylstrategi Røde Kors i Danmarks internationale engagement Samarbejde om udvikling af sociale aktiviteter Ledelse af frivillige Repræsentantskabsmødet efter Røde Kors i forandring Fremtidens lokale fortalerindsats Fremtidens frivilligkommunikation i Røde Kors Viljen til engagement og deltagelse i foreningsdemokratiet kan vi også se i antallet af frivillige, der stiller op til styrelsen, hvor der i år vil være kampvalg med 17 kandidater til ni pladser. Og vi ser engagementet i den store deltagelse på formandskonferencer og repræsentantskabsmøder. Men vi kan stadig gøre mere for, at både det formelle og det uformelle demokrati styrkes, og rammerne for vores engagement bliver bedre. Derfor har en temagruppe arbejdet med, hvordan repræsentantskabsmøderne kan udvikles, så flere har lyst til at deltage, og beslutninger om Røde Kors udvikling i højere grad er baseret på ægte dialog og debat. Resultatet af denne temagruppes arbejde debatteres på repræsentantskabsmødet i år. VI ER FORTALERE FOR SÅRBARE Som Røde Kors er vi forpligtede til at være fortalere for sårbare og få indflydelse på de politiske beslutninger, der skaber rammer for dem, vi hjælper. Derfor besluttede vi på sidste repræsentantskabsmøde at sætte fokus på fortalerarbejdet, og styrelsen vedtog på den baggrund i 2011 en samlet fortalerstrategi. Eksempler på områder, hvor Røde Kors har sat klare fingeraftryk er blandt andet lov om udviklingsbistand, den seneste udviklingspolitiske strategi, den danske regeringens stillingtagen til klyngevåbentraktat og satspuljeaftalen på det sociale område. Lokalt betyder fortalerindsatser f.eks., at vi tager kontakt til kommunen, hvis vi som Røde Korsfrivillig oplever, at noget ikke fungerer eller er urimeligt. Vi har mange gode eksempler på lokalt fortalerarbejde. Men vi har også oplevet, at det kan være svært at gå til. Derfor har en temagruppe samlet ideer og inspiration til, hvordan den lokale indflydelse kan gribes an. 10

11 FOTO: JOHNNY WICHMANN Fællesskabet lever på årsmøder, formandskonferencer og ikke mindst højskolen, hvor over 300 frivillige deltog. SAMARBEJDE OG NETVÆRK Samarbejdet frivillig-til-frivillig blomstrer som aldrig før i Røde Kors. Formænd og bestyrelser mødes til dialog og videndeling, arrangerer fælles temadage og forbereder deltagelse i repræsentantskab og formandskonferencer sammen. I de sidste år er der opstået flere netværk i Røde Kors. Samlet er der nu ca. 60 netværk, hvor frivillige mødes både inden for aktiviteterne og i geografiske netværk, hvor formænd og bestyrelser mødes. Kommunekredsene udbyder i stigende grad aktiviteter i fællesskab og henviser til hinanden, så vi er tættere på målet om at være landsdækkende. Førstehjælp er gået forrest, og der er etableret samarbejde om førstehjælpskurser over 20 steder i landet. Også med Ungdommens Røde Kors ser vi flere eksempler på samarbejde. F.eks. når de unge passer børn i familiecaféen eller står for Røde Kors-indsamlingen på gymnasiet. Når fællesskabet er udgangspunktet, kan vi mere. For at styrke mulighederne for frivillig-til-frivillig erfaringsudveksling, samarbejde og netværk er vi ved at udvikle en ny digital platform, mitrødekors.dk. Her skal vi debattere, spørge og give råd, og vi får nem adgang til aktuel viden om, hvad der sker i Røde Kors. BIDRAG TIL RØDE KORS FÆLLESSKABET Afdelingerne bidrager i stigende grad økonomisk til fællesskabet. Over de sidste to år er afdelingernes bidrag til landsforeningen steget med henholdsvis to og 16 procent, og var i 2012 på over 35 mio. kr. Bidragene sker blandt andet gennem det såkaldte 34 procent-bidrag, overskydende driftsformue, venskabsprojekter og direkte bidrag til katastrofefonden. For styrelsen er afdelingernes bidrag til fællesskabet et klart signal om, at vi hjælper hinanden, og at der er ressourcer til rådighed for de afdelinger, der ønsker at sætte nye tiltag i værk. Pengene fra afdelingerne overføres blandt andet til katastrofefonden og national fond. Her lægger vi penge til side, så vi altid har mulighed for hurtigt at rykke ud, når en katastrofe rammer. Eller giver lån til en afdeling, der har en god ide, men ikke har finansieringen på plads. Det kan være etablering af en ny butik eller igangsættelse af en ny social aktivitet. Landsforeningen betaler også, når vi deltager på kurser og temadage, eller er på årsmøder, Røde Kors-højskole, formandskonferencer eller til repræsentantskabsmøder. 11

12 ØGET TILLID TIL RØDE KORS Også den danske befolkning ønsker at bidrage til Røde Kors. I 2011 og 2012 samlede vi henholdsvis 16,6 og 17,8 mio. kr. ind i vores årlige Røde Kors-indsamling. Det er gode resultater i en tid med øget konkurrence og færre kontanter og viser, at danskerne har stor tillid til Røde Kors. Vi arbejder løbende på at samle flere midler ind til hjælpearbejdet både gennem lokale indsatser og landsdækkende kampagner. I rekordåret 2011 samlede vi 215 mio. kr. ind, og i 2012 var tallet 153 mio. kr. Særligt flotte resultater har vi opnået ved at henvende os direkte til vores støtter, erhvervs partnere og frivillige, hvor vi har fordoblet indtægterne fra 10,5 mio. kr. i 2011 til foreløbig 20,1 mio. kr. i Den danske befolknings villighed til at bidrage økonomisk til vores hjælpearbejde viser, at vi er hele Danmarks Røde Kors. 12

13 OVERBLIK OVER RØDE KORS AKTIVITETER Familieaktiviteter Qnet Integration International sundhedsindsats Skoletjeneste Genbrug Fængselsbesøgstjeneste Katastrofe forebyggelse Samaritter Børn af indsatte Asyl Vågetjeneste Udviklingsbistand Katastroferespons Førstehjælp Nørklere Besøgstjenesten Ungdommens Røde Kors Sygehusbesøgstjeneste Sundhedsklinik

14

15 RØDE KORS FAMILIENETVÆRK 529 børn og voksne fik i 2012 hjælp og støtte via Røde Kors' Familienetværk Foto: Ard Jongsma DET VIL VI Røde Kors vil modvirke og forebygge social udsathed og sårbarhed blandt børnefamilier i Danmark, være med til at forbedre både forældrenes og børnenes trivsel og livsvilkår, styrke familiernes netværk Foto: samt? øge deres ressourcer og handlemuligheder i hverdagen. Når livet er svært For nogle familier kan det være 58 svært at få hverdagen til at hænge LOKALAFDELINGER I RØDE KORS sammen. Det kan skyldes dårlig TILBYDER INTEGRATIONSAKTIVITETER økonomi, fysiske eller psykiske sundhedsproblemer, manglende 800 socialt netværk etc. Frivillige laver integrationsarbejde I hele landet oplever Røde Kors et stigende antal socialt udsatte Benytter børnefamilier, sig af integr der beder om hjælp og støtte i hverdagen. Når familien har det svært, rammer det især børnene. Undersøgelser viser, at det kan have store konsekvenser for børn at vokse op i familier med få økonomiske og/eller sociale ressourcer. En svær opvækst påvirker børns velfærd og trivsel i dagligdagen udsatte børn er f.eks. mindre aktive i fritiden end andre børn. Men en svær opvækst kan også forringe børnenes muligheder senere hen i livet. SOCIALT UDSATTE BØRN Børn og unge, der vokser op i familier med få socioøkonomiske ressourcer, er langt mere udsatte end deres jævnaldrende - det gælder fx i forhold til dårligere sundhed, færre sociale relationer og lavere uddannelse. / SFI, 'Børn & Unge i Danmark', 2010 DET GØR VI Røde Kors tilbyder en række forskellige aktiviteter og tilbud rettet mod socialt udsatte familier: Samtaler og samvær Sociale arrangementer Udflugter Ferielejre Bisidder og mentorordning Kompetenceudvikling Støtte til børns fritidsaktiviteter Familieven/kontaktfamilie Julehjælp Vi giver støtte og netværk Familienetværket er Røde Kors' tilbud til socialt udsatte børnefamilier. I en række forskellige aktiviteter er frivillige med til at støtte familierne og skabe fælles oplevelser og netværk familierne imellem. Frivillige støtter også familierne enkeltvis fx ved besøg i hjemmet eller som bisidder ved møder i skolen, kommunen og hos lægen. Om sommeren arrangerer Røde Kors familielejre og til jul gør julehjælpen en forskel for økonomisk trængte familier. I 2012 var Røde Kors med til at hjælpe 529 mennesker via aktiviteter i Familienetværket, og over 4300 familier modtog Røde Kors' julehjælp.

16 Foto: Thomas Brolyng Steen Den vigtige fritid Børns fritidsaktiviteter kan fungere som vigtige åndehuller i en vanskelig hverdag. Børn med svære opvækstvilkår kan lægge deres baggrund fra sig i en tid, udfolde deres identitet, udtrykke følelser og opnå anerkendelse fra andre børn og voksne. Børnene kan møde rollemodeller og få et netværk, som de kan søge hjælp hos, hvis det er svært at få hjælp i hjemmet. /SFI, 'Udsatte Børns Fritid', 2007 ÅER 315 børn var i 2012 tilknyttet Røde Kors' Familienetværk NETVÆRK FOR UNGE FORÆLDRE I 2004 indgik Røde Kors og Sundhedstjenesten i Glostrup Kommune et samarbejde omkring etableringen af et socialt netværk for unge forældre og deres børn. De unge forældre oplevede at få mere overskud i hverdagen, blive mere selvsikre og få et netværk, hvor de kunne få støtte og dele erfaringer, glæder og sorger. Røde Kors opstarter løbende netværk for unge forældre rundt omkring i landet. DHJFFORRØDE KORS & Åndehul i hverdagen Familienetværket giver familierne vigtige åndehuller i en hverdag, der er præget af bekymringer og afsavn. Mange familier er afskåret fra at deltage i forskellige sociale aktiviteter. De har ofte ikke råd til ferier og udflugter, og mange børn deltager ikke i fritidsaktiviteter. Familierne føler sig ofte socialt ekskluderede og mangler både økonomi og overskud til at opsøge sociale fællesskaber. I Familienetværket møder familierne andre familier i samme situation, og kan dele erfaringer og knytte venskaber i trygge sociale rammer. De frivillige møder familierne i øjenhøjde og med overskuddet til at gøre en positiv forskel for både forældre og børn. Jeg føler mig lidt alene derhjemme, så det er en motivation at komme her og møde andre mødre og tale om, hvordan de opdrager deres børn. /Forælder i Familienetværket Bare den ene gang om ugen, hvor der er nogle andre, der laver mad til dig. Det gør virkelig, at man får et pusterum og føler, at man lige kan en uge til. Det er super dejligt, og det er jeg meget taknemmelig for. /Forælder i Familienetværket Hjælp til selvhjælp Familienetværkets aktiviteter tager udgangspunkt i den enkelte families behov og ressourcer. De frivillige er med til at give familierne positive oplevelser og et vigtigt afbræk fra hverdagens udfordringer. Familiernes netværk bliver styrket, og de får nye ressourcer til at klare hverdagen og skabe forandringer i eget liv. Når familierne oplever mere overskud og glæde i hverdagen, har det især betydning for børnenes trivsel og opvækstvilkår.

17 RØDE KORS QNET 700 KVINDER OG BØRN, DER HAR VÆRET UDSAT FOR VOLD, FÅR HVERT ÅR HJÆLP AF RØDE KORS Vold i hjemmet Vold kan have alvorlige fysiske og psykiske konsekvenser, som rækker langt ud over voldens ophør. Kvinderne oplever blandt andet angst, mistet selvværd samt tab af socialt netværk og tillid til andre mennesker. Og børnene har svært ved at turde stole på andre og opnå tryghed i dagligdagen. De kvinder, der vælger at flytte i egen bolig efter et ophold på krisecenter, står ofte alene med børnene i nye omgivelser. De har netop i den periode brug for al den støtte, de kan få til at starte på ny, vurderer SFI, Det nationale forskningscenter for velfærd, i undersøgelsen Efterværn for voldsudsatte kvinder. DET GØR VI Qnet er netværk og nærvær for kvinder og deres børn, som har været udsat for vold. Der er i øjeblikket 21 Qnet fordelt over hele landet. I 2012 støttede Qnet godt 500 kvinder og knap 200 børn heraf havde 37 pct. etnisk minoritetsbaggrund. Qnet samarbejder med krisecentre og kommuner og tilbyder: En-til-en samvær og støtte. En at tale med, praktisk hjælp, følgeskab som bisidder, støtte til at danne netværk m.m. Fælles arrangementer som spisning, udflugter, foredrag m.m. Foto: Peter Sørensen DET VIL VI Røde Kors tilbud om efterværn Krisecentres tilbud om efterværn er typisk samtaler i kvindens eget hjem eller på krisecenteret. Men ofte er der mangel på ressourcer, hvilket typisk medfører at det tilbud, spares væk. Familielejre for kvinderne og deres børn sammen med andre familier, arrangeret af Røde Kors afdelinger rundt om i landet Vi vil støtte voldsramte kvinder og sikre, at de kan etablere sig på ny efter ophold på et krisecenter. Ambitionen er, at kvinderne ikke vender tilbage til et voldeligt forhold. Røde Kors medvirker hertil ved at tilbyde, at kvinderne får et social netværk, der modvirker ensomhed og utryghed. Qnet er Røde Kors frivillige tilbud om efterværn for voldsramte kvinder, som har brug for social og praktisk støtte. Den frivillige indsats skal fungere hånd i hånd med den fagligt baserede rådgivning og behandling, som krisecentrene tilbyder. 14 pct. flytter tilbage Hvert år bliver ca kvinder udsat for vold af en kæreste eller en ægtefælle af dem flytter ind på et af landets krisecentre. 14 pct. flyttede i 2011 tilbage til voldsudøveren efter et ophold på krisecenter.

18 børn oplever årligt vold i familien det svarer til, at ét barn i hver skoleklasse har oplevet vold i hjemmet. Jeg holder fast i at komme til fælles middage og komme med på tur, fordi det giver mig og mine børn en mulighed for at komme ud og være sociale med andre børn og kvinder og så nyder vi den ro, der bliver skabt af de frivillige. Så jeg er meget, meget glad for, at jeg har dem. /Kvinde udsat for vold om Qnet Kvindekrisecentre i Danmark bygger historisk på frivillige kræfter, derfor er det naturligt at arbejde sammen med det frivillige netværk. Da vi ikke har mange penge, er Qnet et vigtigt supplement til at hjælpe kvinder til en tilværelse uden vold. /Birgit Søderberg, formand for LOKK Volden rammer børnene Det er en voldsom oplevelse for et barn at se den ene forælder blive udsat for vold af den anden. Børnesagkyndige sidestiller de psykiske skader et barn oplever ved vold i hjemmet med fysisk vold rettet mod barnet selv. Qnet har særligt fokus på børnene, der har oplevet vold i hjemmet, og samarbejder med frivillige fra Ungdommens Røde Kors. De laver aktiviteter, som skaber glæde i dagligdagen, de tager børnene med på tur og holder fast i traditioner, som for eksempel fastelavn. Nogle gange foregår aktiviteterne sammen med mødrene, andre gange har børnene brug for deres eget rum i selskab med andre unge. Indsatsen hjælper Frivillige kan bidrage med nærvær, netværk og tid. Den frivillige sociale indsats giver kvinderne og børnene nogle at være sammen med hvor der ofte er meget lidt eller intet netværk og tager udgangspunkt i kvindens og barnets behov for støtte. Hvert år bruger det danske samfund en halv milliard på konsekvenserne af volden. Når kvinden har besluttet endeligt at forlade en voldelig mand, er det allervigtigste at bryde afhængigheden af fortiden og skabe et nyt liv for hende og hendes børn. /Solvejg Østerlund, psykolog

19 RØDE KORS INTEGRATIONSINDSATS 56 Røde Kors-afdelinger i Danmark laver integrationsaktiviteter frivillige er engageret i integrationsarbejdet i Røde Kors får hjælp og støtte via Røde Kors' integrationstilbud Foto: Mikkel Østergaard DET VIL VI Røde Kors vil modvirke isolation og marginalisering af etniske minoriteter, være med til at skabe lokale netværk, fremme aktivt medborgerskab og bidrage til at sikre lige muligheder for alle uanset social, økonomisk eller etnisk baggrund. Flere nye medborgere Hvert år får flere tusinde flygtninge og indvandrere opholdstilladelse i 58 Danmark og skal skabe sig en LOKALAFDELINGER I RØDE KORS TILBYDER tilværelse i lokalsamfundet. Inden INTEGRATIONSAKTIVITETER for de seneste år er antallet af nye flygtninge i kommunerne steget, og 800 i 2012 fik mere end flygtninge Frivillige ophold laver i Danmark. integrationsarbejde For nye medborgere kan det være Benytter svært at sig finde af integr fodfæste. Det kræver både kompetencer og netværk at blive en del af samfundet og få adgang til arbejds- og fritidsliv. Flygtninge og indvandrere har ofte få eller ingen sociale relationer, når de kommer til landet. De taler ikke sproget og ender ofte i en isoleret tilværelse. Undersøgelser viser, at ensomhed er et udbredt problem blandt etniske minoriteter. For de unge uledsagede flygtninge, der kommer hertil uden forældre, kan ensomhed opleves som et stort problem og giver en svær og sårbar start på livet i Danmark. Vores evaluering viser, at Røde Kors aktiviteter er med til at skabe forudsætninger for, at brugerne kan handle i eget liv og deltage i deres lokalsamfund. /Oxford Researchs evaluering af Røde Kors integrationsarbejde Rapporten kan læses på frivillig.drk.dk DET GØR VI Røde Kors tilbyder i samarbejde med kommuner, skoler, sprogskoler, foreninger m.m. en række forskellige integrations-aktiviteter i hele landet: Venskabsfamilier, kontaktpersoner & bisiddere Caféer & væresteder Ferielejre Sociale arrangementer & udflugter Kvindegrupper Cykeltræning Lektiehjælp & sprogtræning Midlertidig forældremyndighed for uledsagede mindreårige flygtninge (MFI) Den gode, lokale modtagelse Røde Kors står klar med et stort netværk af frivillige, der hjælper integrationen på vej rundt omkring i landet. De frivillige er lokale borgere, der kan se behovet for at støtte flygtninge og indvandrere i hverdagen. Det kan være i form af praktisk hjælp, vejledning og viden, samvær og omsorg. Røde Kors tilbyder forskellige sociale aktiviteter og tilbud for både børn, unge og voksne. Aktiviteterne bliver til i samarbejde med kommuner, skoler, foreninger m.m. og er en del af den lokale integrationsindsats. I 2012 var ca frivillige beskæftiget med integrationsaktiviteter i Røde Kors og var med til at hjælpe næsten mennesker på landsplan.

20 Foto: Peter Sørensen Frivillige yder hjælp til selvhjælp og medvirker til at udvide flygtningens netværk lokalt. Derfor er frivilligt integrationsarbejde en helt nødvendig og væsentlig faktor for, at integrationen kan blive vellykket. /Social- og Integrationsministeriet Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne, 2012 VIGTIG LEKTIEHJÆLP Undersøgelser viser, at tosprogede elever klarer sig dårligere i skolen end deres jævnaldrende. I 2012 fik 700 børn og unge hjælp til lektierne i Røde Kors lektiecaféer rundt omkring i landet. 460 flygtninge og indvandrere blev i 2012 tilknyttet en venskabsfamilie, kontaktperson eller bisidder i lokalområdet via Røde Kors Netværk er nøglen til integration Det centrale i Røde Kors integrationsarbejde er at skabe sociale netværk, og være "døråbnere" til det danske samfund. Den personlige kontakt til en frivillig kan være en vigtig hjælp i forhold til at få svar på praktiske spørgsmål i hverdagen, lære om dansk kultur og normer, styrke sprogkundskaber og ikke mindst være en kilde til socialt samvær i hverdagen. Caféer og væresteder giver rum til, at folk kan mødes på tværs af kulturel og etnisk baggrund. Udflugter og arrangementer giver sociale oplevelser i hverdagen. Venskabsfamilier tilbyder en personlig hjælp og støtte til nyankomne i lokalsamfundet. Ferielejre giver økonomisk trængte flygtninge muligheden for at komme på ferie. Lektiehjælp og sprogtræning styrker børn og voksnes kompetencer i dagligdagen og på deres vej til at uddanne sig og få arbejde i Danmark. Midlertidig forældremyndighedsindehaver (MFI) Forældremyndighedsindehavere sørger for at unge flygtninge får den nødvendige og omsorg og støtte. Frivilligt arbejde gør en forskel Det frivillige arbejde kan være med til at bryde den sociale isolation. Røde Kors' aktiviteter styrker nye medborgere både fagligt og socialt, og baner vejen for, at de kan tage aktivt del i samfundet. Flere af dem, der har taget imod Røde Kors' integrationstilbud ender selv med at blive frivillige og hjælpe andre. Kvindegrupper skaber rammerne for, at kvinder med begrænset socialt netværk kan møde andre kvinder. Cykelkurser hjælper voksne, der aldrig har lært at cykle.

DEL UD AF DIG SELV. Hjælp udsatte børn og unge som frivillig i Ungdommens Røde Kors

DEL UD AF DIG SELV. Hjælp udsatte børn og unge som frivillig i Ungdommens Røde Kors DEL UD AF DIG SELV Hjælp udsatte børn og unge som frivillig i Ungdommens Røde Kors Indhold Bliv frivillig på www.urk.dk/frivillig Der er brug for dig... 5 Læring... 7 Lektiecaféer... 9 Y-faktor... 10 Netværket

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014 Side 1 Flygtninge i Danmark og Verden 20 marts 2014 Foreningen for tosprogede børns vilkår 27.03.2014 AK/Flygtningedebat Side 2 Side Dansk Flygtningehjælp Den største danske NGO Hvor: Vi arbejder i 36

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Foto: Johnny Wichmann PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Fredag den 19. juni 13:30-15:30 Ankomst og indkvartering Vi byder på kaffe og kage 15:30-15:50 Velkomst ved højskolevært, Sven Bak-Jensen,

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Velkommen til. Spørg-bare-møde den 23. april i Lilletrommen

Velkommen til. Spørg-bare-møde den 23. april i Lilletrommen Velkommen til Spørg-bare-møde den 23. april i Lilletrommen 1 Programmet: Velkommen v/borgmester Morten Slotved Flygtningesituationen fra globalt til lokalt perspektiv Hørsholm Kommunes integrationsansvar

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist Januar Formidlingskursus 10.-11. jan.

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald CORPORATE VOLUNTEERING Tryghedsopkald Vejledning til samarbejde mellem virksomheder og Røde Kors om tryghedsopkald foretaget af virksomhedsfrivillige. RødeKors.dk 1 INTRODUKTION OG FORMÅL Denne vejledning

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Temamøde om frivillighed

Temamøde om frivillighed Temamøde om frivillighed Katrine Marie Dahl Pedersen Poul Erik Tulstrup Kronprinsparrets Sociale Pris Viborg Internationale Forenings»årets frivillighedspris«. Røde Kors har 150 års jubilæum i 2014 Det

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

1 Ensomhed blandt ældre myter og fakta. 2 Redskaber og handlemuligheder. 3 Spørgsmål

1 Ensomhed blandt ældre myter og fakta. 2 Redskaber og handlemuligheder. 3 Spørgsmål 1 Ensomhed blandt ældre myter og fakta 2 Redskaber og handlemuligheder 3 Spørgsmål Projekt Ensomt eller aktivt ældreliv 25 kommuner med i projektet fra start Følgegruppe: Ensomme Gamles Værn Frivilligcentre

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

Resiliente Læringsmiljøer - set med Red Barnets øjne

Resiliente Læringsmiljøer - set med Red Barnets øjne Resiliente Læringsmiljøer - set med Red Barnets øjne Kuno Sørensen (psykolog og seniorrådgiver i den nationale sektion for børns beskyttelse) & Sita Michael Bormann (seniorrådgiver i det internationale

Læs mere

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist Februar Butikslederkursus 25.-27. feb

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist April Introduktionskursus for nye kasserere

Læs mere

STATUS 2014. Den frivillige integrationsindsats. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Den frivillige integrationsindsats. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Den frivillige integrationsindsats Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 Røde Kors-afdelinger med integrationsarbejde... 4 Aktiviteter... 6 300 børn har en forældremyndighedsindehaver

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Gør forskellen. Vil du gøre en forskel og bruge dine talenter til fordel for udsatte børn og unge? Så er det dig, Ungdommens Røde Kors søger.

Gør forskellen. Vil du gøre en forskel og bruge dine talenter til fordel for udsatte børn og unge? Så er det dig, Ungdommens Røde Kors søger. DEL UD AF DIG SELV Gør forskellen Vil du gøre en forskel og bruge dine talenter til fordel for udsatte børn og unge? Så er det dig, Ungdommens Røde Kors søger. Du giver en hånd. Til gengæld får du oplevelser

Læs mere

GOD ENERGI TIL FRIVILLIGT ARBEJDE 2014 ET PARTNERSKAB MELLEM ENERGI DANMARK OG UNGDOMMENS RØDE KORS

GOD ENERGI TIL FRIVILLIGT ARBEJDE 2014 ET PARTNERSKAB MELLEM ENERGI DANMARK OG UNGDOMMENS RØDE KORS GOD ENERGI TIL FRIVILLIGT ARBEJDE 2014 ET PARTNERSKAB MELLEM ENERGI DANMARK OG UNGDOMMENS RØDE KORS VI TAGER ANSVAR SAMMEN Da Michael fik en mentor gennem Ungdommens Røde Kors, mødte han for første gang

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Referat af møde i Frivilligudvalget

Referat af møde i Frivilligudvalget Referat af møde i Frivilligudvalget Dato: 13. november 2013 Tid: 16.00 18.30 Sted: Borgergade 10, 1300 København K, mødelokale 5. sal Mødeleder: IF Referent: HMJ Deltagere: Frivilligudvalget Afbud: Dagsorden

Læs mere

RAPPORT. Røde Kors i forandring. - Styrkelse af fællesskabet. - Stærkere social profil. - Fleksibel og dynamisk. organisation.

RAPPORT. Røde Kors i forandring. - Styrkelse af fællesskabet. - Stærkere social profil. - Fleksibel og dynamisk. organisation. RAPPORT 7. JUNI 2011 Røde Kors i forandring - Styrkelse af fællesskabet - Stærkere social profil - Fleksibel og dynamisk organisation - Stærke værdier Styrelsen, juni 2011 RødeKors.dk INDHOLD 1 Strategisk

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

RØDE K ORS 201-HØ5 JSKOLEN

RØDE K ORS 201-HØ5 JSKOLEN RØDE KORS-HØJSKOLEN 2015 2 FUCKING FLINK Hvordan skal du hjem og være Fucking Flink? De små ting gør forskellen Det er helt sikkert et godt og kærligt spark bagi. Jeg tror, at det handler meget om vores

Læs mere

JURIDISK RÅDGIVNING TIL FORDEL FOR UDSATTE BØRN OG UNGE 2013. Et strategisk partnerskab mellem Kammeradvokaten og Ungdommens Røde Kors

JURIDISK RÅDGIVNING TIL FORDEL FOR UDSATTE BØRN OG UNGE 2013. Et strategisk partnerskab mellem Kammeradvokaten og Ungdommens Røde Kors JURIDISK RÅDGIVNING TIL FORDEL FOR UDSATTE BØRN OG UNGE 2013 Et strategisk partnerskab mellem Kammeradvokaten og Ungdommens Røde Kors FORANDRINGEN SKER I FÆLLESSKABET Da Yasmin var med Ungdommens Røde

Læs mere

INDHOLD. Strategiske ambitioner Vores metode Strategiske udviklingsprioriteter Anvendelse af strategien i praksis

INDHOLD. Strategiske ambitioner Vores metode Strategiske udviklingsprioriteter Anvendelse af strategien i praksis NATIONAL STRATEGI 2012-2015 INDHOLD 1 2 3 6 Strategiske ambitioner Vores metode Strategiske udviklingsprioriteter Anvendelse af strategien i praksis 1 STRATEGISKE AMBITIONER Ungdommens Røde Kors fremtidsdrøm

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VORES DNA RØDE KORS Vi har en vigtig identitet og rolle i Røde Kors-bevægelsen. Røde Kors' historie og principper er ressourcer og pejlemærker i vores arbejde som en global

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk Frivilligt Socialt Arbejde April 2014 Birthe Funk Disposition Udkants eller Vandkantsdanmark? Hvad er Frivilligt Socialt arbejde Om Frivilligcenter Lolland Det værdifulde frivillige arbejde frivilligt

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Disposition Integration via deltagelse i foreningslivet 3 synsvinkler på etniske foreninger Definitionen

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR

DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR Vores vej // Indledning // Side 1 DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK I HELSINGØR KOMMUNE 2014 2018 Den sammenhængende

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

KURSUS KATALOG 2014. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2014. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2014 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2014 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist Februar Butikslederkursus 21.-23. feb.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Formål med aftalen: Denne aftale indgås mellem Dansk Røde Kors Assens afdeling og Assens Kommune. Formålet med aftalen

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie MOD PÅ LIVET Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie 2013-16 Tegning af 9-årig dreng i terapi hos Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til

Læs mere

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000 ANSØGNINGER OM TILSKUD JF. 18 2011 Budget 2011: 1.143.000 Reserveres til Dialogdag -40.000 Reserveres til 2. uddeling 2011-100.000 Diverse uforudsete møder, annoncering m.m. -15.000 Rest til 1. uddeling

Læs mere

Præsentation af projekt og metode MindSpring

Præsentation af projekt og metode MindSpring Side 1 Præsentation af projekt og metode MindSpring for og med forældre og unge 7. marts 2013 04.04.2013 Side 2 Hvilken udfordring sigter metoden på at løse I integrationsarbejdet F.eks De særlige eksilproblematikker,

Læs mere

Postkort til Byrådet

Postkort til Byrådet Postkort til Byrådet Mandecentret.dk Kriseramte mænd v/skilsmisse, parbrud, samværsproblemer og arbejdsløshed, sygdom Samtaler Støtte Bisidderfunktion Finde støtte hos ligestillede/netværksmøder Rådgivning

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Nedenstående er de gode forslag og ideer mm., som udsprang af workshoppen den 18. november 2014. Der er forsøgt at danne et overblik

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde December 2013 Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Efter et markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere er den negative udvikling standset. Siden 2008 har der

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel Din virksomhed og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel > 2 Din virksomhed kan gøre en forskel for udsatte børn i Danmark Der er børn i Danmark, der har ondt i livet på grund af mobning, ensomhed

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse!

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Det bedste ved at have en voksenven til min søn er, at han får en oprigtig interesse fra et andet voksent menneske, som vil ham det godt. 2 Så kunne

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk - et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk Hvem er vi? Foreningen Smertetærskel er en frivillig social forening. Vores forening består af en

Læs mere

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Samfundet har brug for nye effektive måder at løse sociale opgaver på, når vores velfærdssamfund skal bevares og udvikles. Her spiller Center

Læs mere

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAid DanAdopt Danish Society for International Child Care 29. oktober 2014 Dan-Aid er DanAdopts hjælpeafdeling, hvis opgave bl.a. er at indsamle penge til humanitære formål i de lande, hvor DanAdopt

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL

SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL Oplæg for Skolesundhed.dk kommuner Nyborg Strand 10 juni 2014 Karen Wistoft Professor, institut for Læring, Grønlands Universitet Lektor, Institut for Uddannelse og pædagogik (DPU)

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Vejledning. Forslag. Illustrationer er lavet af Pernille Ane Egebæk. Tør du tale om det?

Vejledning. Forslag. Illustrationer er lavet af Pernille Ane Egebæk. Tør du tale om det? Vejledning Som en del af afrundingen til resten af materialet, er det vigtigt at eleverne får viden om hvordan de kan få hjælp. Denne tavleøvelse præsenteres af læreren, men giver eleverne mulighed for

Læs mere

RØDE KORS FUNDRAISING RØDE KORS / 2014 1

RØDE KORS FUNDRAISING RØDE KORS / 2014 1 RØDE KORS FUNDRAISING 2014 RØDE KORS / 2014 1 FUNDRAISING Fundraising kan defineres på mange måder, men handler grundlæggende om at skaffe midler til det projekt, som du eller din organisation har påtaget

Læs mere

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom - Odense bryder den negative sociale arv odense Baggrund Danmark er et rigt samfund, og alligevel har vi fattige. Odense Kommune bestilte i 2006 en fattigdomsundersøgelse,

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Trivselsanalyse - ældre døvblindes virkelighed

Trivselsanalyse - ældre døvblindes virkelighed Trivselsanalyse - ældre døvblindes virkelighed Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund... 2 Deltagerne i undersøgelsen... 2 Metode... 3 Den digitale virkelighed... 4 Den sociale virkelighed... 5 Den

Læs mere

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver Idébank for pårørende Det gode liv med demens - nye perspektiver Samarbejde i plejebolig for pårørende, frivillige og fagpersoner Opsamling på 1. landdækkende seminar Den 30. & 31. august 2012 Brogården

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere