Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune)."

Transkript

1 Borgerrådgiverens beretning for 2012

2 Den 4. marts Sagsnr.: 13/7402. Dok.nr.: 3. Sagsbehandler: Michael Thomsen. Direkte tlf.: Borgerrådgiverens beretning for til Kommunalbestyrelsen Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune). 1

3 Indholdsfortegnelse Forord: Side 3. Præsentation af Borgerrådgiveren: Side 5. 1 Indledning: Side 8. 2 Aktiviteter i 2012: Side 9. 3 Statistik: Side Konkrete problemstillinger: Side Generelle problemstillinger og anbefalinger: Side Generel vurdering af funktionen: Side 18. Borgerrådgiverens hjemmeside: 2

4 Forord I et demokrati skal borgernes klager tages alvorligt, derfor har Egedal Kommune pr. 1. februar 2013 etableret en permanent Borgerrådgiverfunktion. Jeg er tiltrådt som kommunens Borgerrådgiver den 1. februar Jeg er en del af Borgmestersekretariatet og refererer direkte til borgmesteren. Der er herefter afsat ét årsværk til varetagelse af Borgerrådgiverfunktionen, og jeg varetager funktionen på egen hånd som en fuldtidsstilling. Jeg har midlertidigt varetaget hovedparten af Borgmestersekretariatets Borgervejlederfunktion siden den 13. august 2012, efter, at Borgervejleder Helle Eriksen fratrådte sin stilling til andet arbejde. Borgerrådgiveren skal styrke dialogen mellem borgerne og Egedal Kommune, og være med til, at sikre kommunens borgeres retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling og udførelsen af opgaver, via en let adgang til at klage og modtage rådgivning. Borgerrådgiveren skal endvidere medvirke til en god dialog mellem borgerne og kommunen. Borgerrådgiveren skal medvirke til, at utilfredshed og klager bruges konstruktivt til forbedringer af kommunens sagsbehandling og udførelsen af opgaver. Dette gøres blandt andet løbende gennem rådgivning og undervisning af kommunens ansatte, fx i forbindelse med en borgerklage. Borgerne kan tage del i kommunens udvikling gennem Borgerrådgiveren. Folketingets Ombudsmand er borgernes garant for, at demokratiets regler overholdes, og, at borgerne behandles med værdighed og omtanke. Tilsvarende er Borgerrådgiveren garant for, at Egedal Kommune behandler sine borgere med værdighed, omtanke, dialog og tillid, samt i overensstemmelse med de demokratiske regler. Borgerrådgiveren udgiver årligt en kortere beretning til Kommunalbestyrelsen, hvor Borgerrådgiveren redegør for sin virksomhed, herunder gør opmærksom på forhold, som Borgerrådgiveren gennem sit arbejde har konstateret ikke er tilfredsstillende i kommunens sagsbehandling, udførelsen af opgaver med videre. I denne forbindelse kan Borgerrådgiveren afgive anbefalinger til borgmesteren og direktionen. Nærværende beretning er Borgerrådgiverens årlige beretning, og omfatter perioden fra 1. januar 2012 til og med 31. december Borgerrådgiverfunktionen er en videreudvikling af Egedal Kommunes Borgervejlederfunktion, der blev etableret 1. juni 2011, på baggrund af Økonomiudvalgets godkendelse af 22. marts oktober 2012 godkendte Kommunalbestyrelsen, at Borgervejlederfunktionen gøres permanent. Navneændringen fra Borgervejlederfunktion og Borgervejleder til Borgerrådgiverfunktion og Borgerrådgiver begrundes med, at begrebet Borgerrådgiverfunktion klarere udtrykker funktionens opgavevaretagelse. Borgerrådgiveren kan fremadrettet også tage sager op af egen drift, hvis de falder inden for Borgerrådgiverens kompetenceområde. Borgerrådgiveren i Egedal Kommune er en del af det nationale borgerrådgivernetværk, hvor landets borgerrådgivere deltager i tværkommunal sparring i forbindelse med møder, debatter og seminarer. 3

5 Som jurist med speciale i offentlig forvaltning finder jeg arbejdet som Borgerrådgiver konstruktivt og spændende, og jeg ser frem til det fortsatte arbejde som kommunens Borgerrådgiver. Egedal Kommune, den 4. marts 2013, Michael Thomsen, Borgerrådgiver, Borgmestersekretariatet. 4

6 Præsentation af Borgerrådgiveren Følgende tekst stammer fra Borgerrådgiverpjece 2013, der kan findes på Egedal Kommunes hjemmeside. Om Borgerrådgiveren Egedal Kommune har en Borgerrådgiver, der kan hjælpe dig, hvis du er i tvivl om, hvor du skal henvende dig eller har en uoverensstemmelse med Egedal Kommune. Borgerrådgiveren er en del af Borgmestersekretariatet og refererer direkte til borgmesteren. Borgmesteren orienteres løbende om klager, som Borgerrådgiveren modtager, ligesom borgmesteren videresender klager til behandling hos Borgerrådgiveren. Hvad kan Borgerrådgiveren gøre? Hjælpe dig med at få genskabt dialogen med Egedal Kommunes ansatte, hvis der er opstået uoverensstemmelser i forhold til en eller flere sager. Behandle din klage over sagsbehandling, ansattes optræden og udførelsen af opgaver, som for eksempel undervisning, hjemmehjælp og gaderenholdelse. Hjælpe dig med at forstå indholdet i Egedal Kommunes afgørelser. Hjælpe dig med at finde ud af, hvor der kan rettes henvendelse, herunder formidle kontakt til det relevante center. Oplyse og rådgive dig om mulighederne for at klage. Videreformidle dine forslag til forbedring af sagsbehandling og borgerbetjening. Tage sager op af egen drift, hvis de falder indenfor Borgerrådgiverens kompetenceområde. Rådgive og undervise Egedal Kommunes ansatte i forvaltnings- og persondataretten. Hvad kan Borgerrådgiveren ikke? Træffe afgørelser eller ændre afgørelser. Behandle sager, der falder udenfor Egedal Kommunes virksomhed, eksempelvis forhold mellem private. Behandle klager over politiske beslutninger som for eksempel serviceniveauet. Behandle klager vedrørende din ansættelse i Egedal Kommune. 5

7 Behandle sager, der er afsluttet for mere end 1 år siden. Borgerrådgiveren kan dog i særlige tilfælde tage sager op efter en konkret vurdering af sagen. Hvem kan klage? Enhver som har individuel væsentlig interesse i sagen kan klage til Borgerrådgiveren. Klager over forhold, som har betydning for en bredere kreds af borgere, kan indgives af enhver, der er væsentligt berørt af forholdet. Rådgivningen er gratis for borgere og virksomheder i Egedal Kommune. Sådan behandles klager Udgangspunktet for Borgerrådgiverens behandling af klager er dialog. Derfor skal det center, som klagen drejer sig om altid have mulighed for at løse konflikten i samarbejde med dig. Har din klage ikke været behandlet af det center, som du klager over, sender Borgerrådgiveren din klage videre til centret. Centret sender dig et svar, og er du ikke tilfreds med svaret, kan du sende din klage videre til Borgerrådgiveren. Borgerrådgiver tager så stilling til, om der er grundlag for at behandle klagen. En eventuel undersøgelse af klagen bliver afsluttet med en skriftlig udtalelse fra Borgerrådgiveren, hvor det fremgår om Egedal Kommune har handlet i strid med gældende ret eller på anden måde gjort sig skyldig i fejl eller forsømmelser, herunder tilsidesat principperne for god forvaltningsskik. Borgerrådgiveren kan udtale kritik og komme med anbefalinger og henstillinger, herunder opfordre til at sagen bliver genoptaget. Borgerrådgiveren kan ikke ændre afgørelsen. Tavshedspligt Borgerrådgiveren har tavshedspligt. Ønsker du at være anonym kan Borgerrådgiveren kun gennemføre undersøgelser i helt særlige tilfælde, men kan altid vejlede og rådgive dig om dine muligheder. Fuldmagt Hvis du har en anden til at hjælpe dig med din sag, og du ønsker at din hjælper skal varetage kontakten til Borgerrådgiveren på dine vegne, skal du sende en fuldmagt sammen med din klage. Sådan kontakter du Borgerrådgiveren Du kan kontakte Borgerrådgiveren via mail, brevpost, telefon eller ved personlig kontakt. Træffetider for telefonisk henvendelse: Mandag til onsdag kl. 09:00 15:00 Torsdag kl. 10:00 17:30 Fredag kl. 09:00 12:00 6

8 Telefon: Postadr.: Egedal Kommune Borgerrådgiveren Rådhustorvet Stenløse Du kan altid aftale et personligt møde med Borgerrådgiveren. Er Borgerrådgiveren optaget, kan du indtale besked på telefonsvareren, og så vil du blive kontaktet hurtigst muligt. Borgerrådgiveren modtager ikke henvendelser på helligdage, mellem jul og nytår samt i forbindelse med Borgerrådgiverens ferieperioder. Andre muligheder for hjælp Borgerkoordinator: Egedal Kommune har også en Borgerkoordinator, hvor du kan få generel vejledning om sociale forhold. Kontakt: Telefon: Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet: Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet også kaldet DUKH, rådgiver om handicapkompenserende ydelser i sager mellem en borger og typisk en kommune. DUKH er en uvildig part, der er organiseret som selvejende institution under Social- og Integrationsministeriet. Kontakt: Web: Telefon:

9 1 Indledning Borgerrådgiverens beretning for 2012 beskriver de aktiviteter og problemstillinger for Borgervejlederen og Borgermestersekretariatets Borgervejlederfunktion, der har præget perioden fra 1. januar 2012 til og med 31. december Borgmestersekretariatets Borgervejlederfunktion tog over efter Borgervejleder Helle Eriksen den 13. august Helle Eriksen fratrådte sin stilling til andet arbejde. Michael Thomsen varetog i egenskab af Jurist ved Borgmestersekretariatet hovedparten af Borgmestersekretariatets Borgervejlederfunktion i perioden. Michael Thomsen har ved udfærdigelsen af nærværende beretning inddraget statistik og kommentarer fra Helle Eriksens Halvårsstatus for Borgervejlederfunktion 1. halvår 2012, samt Helle Eriksens journaliserede sager. 8

10 2 Aktiviteter i Aktiviteter i kommunen Helle Eriksens skriver blandt andet følgende i Halvårsstatus for Borgervejlederfunktion 1. halvår 2012 : I det første halvår af 2012 blev en pjece om Borgervejlederen klar til brug og sendt ud til blandt andet bibliotekerne i kommunen, HEP-huset og flere hjælpe- og handicaporganisationer. Samtidig blev hjemmesiden udvidet med lidt flere informationer om Borgervejlederen. Arbejdet med at opbygge og udbygge samarbejdet med de enkelte enheder i kommunen er fortsat. I den forbindelse har Borgervejlederen blandt andet tilbudt og afholdt dialogmøder med flere af centercheferne på de borgerrettede områder. På disse møder tilbød Borgervejlederen også at komme ud til et personalemøde og fortælle mere om Borgervejlederfunktionen, blandt andet for at udbygge kendskabet til Borgervejlederens rolle og gøre medarbejderne mere fortrolige med muligheden for at bruge Borgervejlederfunktionen forebyggende. Den funktions- og procedurebeskrivelse, som Borgervejlederen har arbejdet efter, blev i juni 2012 endeligt vedtaget af direktionen og forelagt Chefgruppen. Borgervejlederen har desuden deltaget i møder med center og borger samt et enkelt borgermøde hos borgmesteren, holdt møder med Borgerkoordinatoren og møde med lederen af rådgivningsteamet i Center for Social Service med henblik på fremtidigt samarbejde. Borgmestersekretariatets Borgervejlederfunktion overtog 13. august 2012 Borgervejlederens sager, og har desuden modtaget klager videresendt fra borgmesteren med videre. Borgmestersekretariatets Borgervejlederfunktion har ikke været markedsført, udover at det på kommunens hjemmeside har været oplyst, at allerede igangværende sager var overdraget til Borgmestersekretariatets Borgervejlederfunktion. Borgmestersekretariatets Borgervejlederfunktion har behandlet sagsbehandlingsklager og personaleadfærdsklager, men har ikke tidsmæssigt haft ressourcer til at undervise kommunens ansatte med videre, med de op til 18 timer pr. uge, der har været afsat til funktionen i perioden fra 13. august 2012 til og med 31. august Aktiviteter uden for kommunen 27. januar 2012: Møde med det nationale borgerrådgivernetværk, i Guldborgsund Kommune. 16. marts 2012: Arrangement om nyheder i persondataretten. 20. april 2012: Seminar om Whistleblowerordninger. 30. maj til 1. juni 2012: Seminar med det nationale borgerrådgivernetværk. 9

11 3 Statistik I perioden fra 1. januar 2012 til og med 31. december 2012 har Borgervejlederen og Borgmestersekretariatets Borgervejlederfunktion samlet fået 124 henvendelser, som har givet anledning til oprettelse af sager. En sag kan indeholde flere henvendelser. Er en sag afsluttet, og er der gået mere end 1 måned før der igen kommer en henvendelse, er der som hovedregel oprettet en ny sag. 4 af henvendelserne har været interne henvendelser foretaget på personalets eget initiativ med ønske om vejledning enten i en sag, hvor Borgervejlederen eller Borgmestersekretariatets Borgervejlederfunkton ikke i forvejen er inddraget af borger, eller i et generelt sagsbehandlingsproblem. 90 af henvendelserne er klager 1. Nogle af klagerne vedrører flere centre, og sammentællingen af fordelingen giver derfor ikke 90. Der er i 2012 færdigbehandlet 11 sager fra heraf 1 undersøgelsessag, hvor der er udtalt kritik. Klagerne fordeler sig som vist nedenfor. Center Antal klager Center for Borgerservice 25 Center for Social Service 21 Jobcenter Egedal 20 Center for Plan, Kultur og Erhverv 11 Center for Skole og Dagtilbud 10 Center for Teknik og Miljø 8 Center for Sundhed og Omsorg 2 Center for Ejendomme og Intern Service 2 Generelle forhold 1 Tværgående afdelinger 1 Center for Personale- og Økonomiservice 0 1 Herunder er medtalt alle henvendelser, der drejer sig om vejledning i forhold til det at klage eller klager over den faktiske forvaltningsudøvelse, sagsbehandlingen eller personaleadfærd. 10

12 Aktivitet/handling/resultat Følgende ses hvordan Borgervejlederens og Borgmestersekretariatets Borgervejlederfunktions aktiviteter har været i forbindelse med henvendelserne. Der foretages ofte flere aktiviteter pr. henvendelse. En sag, der bliver videresendt med kvittering, har fx ofte inden været undersøgt i forhold til status på sagen. Aktivitet/handling/resultat Antal Hjælp til status 46 Hjælp til dialog 3 Hjælp til at forstå afgørelse 4 Klagevejledning 13 Videreformidling af kritik/klage 32 Intern vejledning 6 Bemærkninger til centret til overvejelse ved sagsbehandlingsklage 11 Henvisning til relevant sted 9 Videresendt med kvittering 59 Borger opgav/sagen løste sig inden behandling 0 Undersøgelsessager - Afvist/behandles hos anden instans 3 Undersøgelsessager, hvor der er udtalt kritik 1 Undersøgelsessager, hvor der er afgivet henstilling 1 Undersøgelsessager, hvor der er afgivet anbefaling 1 Undersøgelsessager, hvor der ikke er udtalt kritik eller afgivet henstilling eller anbefaling 0 Ingen aktiviteter/centret klarede selv sagen 2 Generel vejledning 15 11

13 4 Konkrete problemstillinger I dette kapitel beskrives de 3 sager hvor Borgervejlederen og Borgmestersekretariatets Borgervejlederfunktion i 2012 henholdsvis har udtalt kritik, afgivet henstilling og afgivet anbefaling i forbindelse med Borgervejlederens eller Borgmestersekretariatets Borgervejlederfunktions Undersøgelsessager. 4.1 Udtalt kritik: Center for Social Service For lang sagsbehandlingstid uden underretning og foreløbig vurdering til parterne i forbindelse med Børnefaglig undersøgelse En borger havde til Borgervejlederen indgivet sagsbehandlingsklage over, at en Børnefaglig undersøgelse, jævnfør servicelovens 50, blev syltet. Borgervejlederen indledte en Undersøgelsessag på baggrund af sagsbehandlingsklagen. Borgervejlederen konstaterede, at sagsbehandlingstiden for pågældende Børnefaglig undersøgelse havde været på mindst 2 år og 3 måneder. Borgervejlederen konstaterede endvidere i forbindelse med pågældende Børnefaglig undersøgelse, at Center for Social Service væsentligt havde overskredet fristen for, at give underretning til parterne samt udarbejde en foreløbig vurdering, såfremt pågældende Børnefaglig undersøgelse strakte sig ud over mere end en 4-månedersperiode, jævnfør servicelovens 50, stk. 6. Borgervejlederen udtalte kritik af ovenstående. 4.2 Afgivet henstilling: Jobcenter Egedal Videregivelse og anførsel af urigtig oplysning En borger havde til Borgmestersekretariatets Borgervejlederfunktionen indgivet sagsbehandlingsklage over, at en ansat ved Jobcenter Egedal havde videregivet og anført urigtig oplysning om, at hovedpine ikke berettiger til fravær/sygdom, jævnfør status fra borgerens lægehus. Borgmestersekretariatets Borgervejlederfunktion indledte en Undersøgelsessag på baggrund af sagsbehandlingsklagen. Jævnfør persondatalovens 37, stk. 1, skal den dataansvarlige berigtige, slette eller blokere oplysninger, der viser sig at være urigtige. En ansat ved Jobcenter Egedal havde i et notat anført at en læge fra borgerens lægehus, i en statusattest, havde omtalt borgerens hovedpine - dette var imidlertid ikke korrekt, da pågældende læge havde omtalt borgerens svimmelhed, hvilket fremgik skriftligt af tidligere notat i borgerens sag. Borgmestersekretariatets Borgervejlederfunktion fandt på denne baggrund anledning til, at påpege sagsbehandlingsfejl som følge af urigtig oplysning i pågældende notat udfærdiget af en ansat ved Jobcenter Egedal. Borgmestersekretariatets Borgervejlederfunktion afgav, på baggrund af ovenstående, henstilling til, at det sikres, at oplysninger modtaget fra læger altid gengives korrekt. 12

14 4.3 Afgivet anbefaling: Jobcenter Egedal Manglende begrundelse ved remonstration Borgmestersekretariatets Borgervejlederfunktion gennemgik som led i en Undersøgelsessag en borgers sager ved Jobcenter Egedal vedrørende modtagelse, samt ophør, af sygedagpenge. På baggrund af denne gennemgang kunne Borgmestersekretariatets Borgervejlederfunktion konstatere, at der i et brev, med titlen Vedr. anke ophør af ret til udbetaling af sygedagpenge, til borgeren på baggrund af kommunens lovpligtige genvurdering af sagen efter borgerens begrundede klage - skrives: Vi har fastholdt den trufne afgørelse, og at der ikke fremgår en begrundelse for, hvorfor den trufne afgørelse er fastholdt. Borgmestersekretariatets Borgervejlederfunktion anførte, at begrundelsen skal ses som borgerens mulighed for, at vurdere om myndigheden har forstået modtagne oplysninger i klagen, eller om myndigheden finder, at myndigheden har modtaget oplysninger i det hele taget gennem klagen eller om myndigheden har modtaget nye oplysninger som myndigheden dog ikke finder ændrer afgørelsen med videre. Borgmestersekretariatets Borgervejlederfunktion anbefalede derfor, at det sikres, at genvurdering af afgørelser følges af en begrundelse for, hvorfor pågældende afgørelse er fastholdt, såfremt en afgørelse fastholdes på baggrund af en genvurdering, jævnfør ovenstående argumentation. 13

15 5 Generelle problemstillinger og anbefalinger I dette kapitel beskrives de generelle problemstillinger inden for Borgervejlederen og Borgmestersekretariatets Borgervejlederfunktions kompetenceområde i perioden fra 1. januar 2012 til og med 31. december De nævnte problemstillinger er baseret på iagttagelser og den løbende dialog med borgerne og kommunens ansatte. Problemstillingerne drøftes løbende med centrene med henblik på udvikling og afhjælpning af problemstillingerne. Problemstillingerne er opstillet i prioriteret rækkefølge, således, at Borgerrådgiveren har placeret den problemstilling som Borgerrådgiveren finder væsentligst, i forhold til tidshorisont for løsning, som Problemstilling 1, den næstvæsentligste problemstilling som Problemstilling 2 og så fremdeles. Borgerrådgiveren fremsætter i alt 5 generelle problemstillinger med tilhørende anbefalinger fra Borgerrådgiveren - i nærværende årsberetning, som Borgerrådgiveren anbefaler borgmesteren og direktionen, at have stort fokus på i 2013 og 2014, med henblik på udvikling og afhjælpning. 5.1 Problemstilling 1: Notatpligten Den offentlige forvaltning indhenter ofte mundtlige oplysninger som grundlag for sine afgørelser. Denne fremgangsmåde kan betyde en hurtigere og enklere sagsbehandling, og dens anvendelse bør ikke søges begrænset. På den anden side er det vigtigt, at adgangen for parterne i en forvaltningssag til at få oplysninger ikke udelukkes ved, at myndigheden anvender denne fremgangsmåde. Det er ligeledes af betydning for forvaltningsmyndigheden selv, at det senere vil være muligt at konstatere, hvilke faktiske oplysninger, der indgår i beslutningsgrundlaget, fx når en sag er blevet anket, eller når det i øvrigt overvejes, om en sag er behandlet korrekt. I overensstemmelse hermed er der i offentlighedslovens 6 fastsat følgende: I sager, hvor der vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, skal en myndighed, der mundtligt modtager oplysninger vedrørende en sags faktiske omstændigheder, der er af betydning for sagens afgørelse, eller som på anden måde er bekendt med sådanne oplysninger, gøre notat om indholdet af oplysningerne. Det gælder dog ikke, såfremt oplysningerne i øvrigt fremgår af sagens dokumenter. Offentlighedslovens 6 danner dermed det lovgivningsmæssige grundlag for notatpligten. Borgerrådgiveren har konstateret, at notatpligten af og til ikke efterleves af kommunen således er der af og til ikke er udfærdiget referater af fx møder førend borgere anmoder om aktindsigt i referaterne af disse, og ofte baserer sagsbehandlere deres sagshistorik på hukommelsen, og ikke på hvad der er noteret i notater, fordi der mangler relevante notater. Anbefaling Borgerrådgiveren anbefaler borgmesteren og direktionen, at der ledelsesmæssigt er fokus på at notatpligten efterleves i kommunen, for, at det vil være muligt at konstatere, hvilke faktiske oplysninger, der indgår i beslutningsgrundlaget, fx når en sag er blevet anket, eller når det i øvrigt overvejes, om en sag er behandlet korrekt med videre. 14

16 5.2 Problemstilling 2: Journaliseringspligten I de nugældende regler findes ikke en lovbestemt pligt til at journalisere i den offentlige forvaltning. En sådan pligt følger dog indirekte af arkivreglerne, reglerne om aktindsigt, ligesom det følger af god forvaltningsskik. Formålet med journalisering er: Identifikationshensyn (det vil sige for at kunne identificere myndighedens dokumenter). Offentlighedshensyn (det vil sige for at kunne imødekomme anmodninger om aktindsigt). Effektivitetshensyn (det vil sige for at lette sagsbehandlingen ved, at dokumenterne/sagerne hurtigt og effektivt kan fremfindes). Bevis- og dokumentationshensyn (det vil sige for at dokumentere, om ind- eller udgående post er henholdsvis afsendt eller modtaget; for at dokumentere grundlaget for myndighedens afgørelser; og for at myndigheden kan danne sig et overblik over sagen uafhængigt af den enkelte sagsbehandlers hukommelse). Kontrolhensyn (det vil sige at sagsbehandlingen effektivt og hurtigt kan kontrolleres af tilsynsmyndigheden, rekursmyndigheder, revisionen og internt (af kommunalbestyrelsen og borgmesteren)). Arkivmæssige hensyn (journaliseringen formindsker risikoen for, at sagerne og dokumenterne går tabt, og derfor ikke afleveres til arkivmyndighederne). Borgerrådgiveren har konstateret, at journaliseringspligten af og til ikke efterleves af kommunen således, at sagsbehandlere af og til ikke kan finde sager, ikke kan give fuld og hel aktindsigt på grund af bortkomne dokumenter, ikke har overblik over sager, og ikke (let) vil kunne en give borger egenaccess til alle personoplysninger, som kommunen behandler om borgeren med videre. Anbefaling Borgerrådgiveren anbefaler borgmesteren og direktionen, at der ledelsesmæssigt er fokus på, at journaliseringspligten efterleves i kommunen, af hensyn til identifikations-, offentligheds, effektivitets-, bevis- og dokumentations-, kontrol-, samt arkivmæssige hensyn. 5.3 Problemstilling 3: Manglende kvitteringsbreve eller svar inden for 10 dage efter modtagelse af henvendelse Borgerrådgiveren har konstateret, at kommunen ofte ikke kvitterer for modtagelse af henvendelser, eller, at henvendelser til kommunen ikke besvares, inden for 10 dage efter modtagelsen, samt, at der ofte ikke gives vejledning om borgerens rettigheder efter persondataloven inden for 10 dage efter modtagelsen af en henvendelse, såfremt borgeren ikke tidligere er blevet givet pågældende vejledning i forbindelse med sagsbehandlingen. 15

17 Den generelle frist for fremsendelse af kvitteringsbreve, herunder vejledning om rettigheder efter persondataloven er for Egedal Kommune 10 dage efter modtagelsen af en henvendelse. Fristen er vedtaget af Kommunalbestyrelsen, og følger af god forvaltningsskik, retssikkerhedslovens 3, stk. 2, og persondatalovens 28. Som hovedregel gælder fristen fra den dag, hvor et brev eller en mail modtages af kommunen. Der kan læses mere om sagsbehandlingstider på kommunens hjemmeside: Anbefaling Borgerrådgiveren anbefaler borgmesteren og direktionen, at der ledelsesmæssigt er fokus på, at der såfremt henvendelser ikke kan besvares inden for 10 dage efter modtagelsen kvitteres for modtagelsen af alle henvendelser inden for 10 dage efter modtagelse af en henvendelse herunder, at der gives vejledning om borgerens rettigheder efter persondataloven inden for 10 dage efter modtagelse af en henvendelse, såfremt borgeren ikke tidligere er blevet givet pågældende vejledning i forbindelse med sagsbehandlingen, samt, at den forventede besvarelsestid bliver tilkendegjort over for borgeren. Herunder, at der ligeledes kvitteres for modtagelsen af opfølgende henvendelser, inden for 10 dage efter modtagelsen af sådanne. 5.4 Problemstilling 4: Kvaliteten af breve og afgørelser Borgerrådgiveren får jævnligt henvendelser fra borgere, der anmoder om få hjælp til at forstå et brev eller afgørelse fra kommunen og få rådgivning om, hvilke muligheder der er for at komme videre med deres sag. Borgere har fremvist breve og afgørelser fra kommunen, hvor kvaliteten er høj. Men der forekommer også breve og afgørelser, der er svært forståelige, og i nogle tilfælde mangelfulde. Eksempler på sådanne afgørelser og breve er blevet drøftet med det relevante center også selvom der ikke er klaget. Borgerrådgiveren har gjort centret opmærksom på eventuelt manglende oplysninger, begrundelser med videre, så det kan tages med fx ved genvurdering af sagen. Anbefaling Borgerrådgiveren anbefaler borgmesteren og direktionen, at der ledelsesmæssigt er fokus på, at der jævnligt foretages kvalitetstjek og kvalitetssikring af breve og afgørelser, herunder også for så vidt angår indholdet i brev- og afgørelsesskabeloner. 5.5 Problemstilling 5: Vejledning kontra afgørelse Borgerrådgiveren har i forbindelse med flere sager konstateret, at der ikke er truffet en afgørelse, eller, at en afgørelse er meddelt mundtligt og borgeren derfor ikke har været opmærksom på, at der er truffet afgørelse. I de sager, hvor der ikke er truffet afgørelse, er der af og til - mellem borger og sagsbehandler - forskellige opfattelse af, hvorvidt borgeren har søgt om en ydelse, eller blot bedt om vejledning. 16

18 Der er ikke i forvaltningsloven et generelt krav om, at afgørelser skal udfærdiges skriftligt, men den der er part i en sag og meddeles en afgørelse mundtlig, kan efterfølgende kræve afgørelsen på skrift, såfremt afgørelsen ikke giver den pågældende fuldt ud medhold. Det følger dog af god forvaltningsskik, at skriftlige ansøgninger bør besvares skriftligt. En skriftlig afgørelse tjener det formål, at sikre bevis for hvad afgørelsen helt nøjagtigt går ud på, og en skriftlig afgørelse kan således også give lettere arbejdsgange for sagsbehandleren, idet der ved yderligere henvendelser om det samme kan henvises til den skriftlige afgørelse og muligheden for at klage. Borgerrådgiveren finder, at alle kommunens afgørelser bør udfærdiges og fremsendes skriftligt, og, at borgerne orienteres om, at alle kommunens afgørelser udfærdiges og fremsendes skriftligt, således, at borgerne sikres at vide hvornår der er truffet en afgørelse, og det nøjagtige indhold af en sådan. Anbefaling Borgerrådgiveren anbefaler borgmesteren og direktionen, at der ledelsesmæssigt er fokus på, at alle afgørelser skal udfærdiges skriftligt og fremsendes skriftligt, og, at borgerne orienteres om, at alle kommunens afgørelser udfærdiges og fremsendes skriftligt, således, at borgerne sikres at vide hvornår der er truffet en afgørelse, og det nøjagtige indhold af en sådan. 17

19 6 Generel vurdering af funktionen I forhold til, at Borgerrådgiverfunktionen består af ét årsværk finder jeg, at kommunen får megen udbytte af en Borgerrådgiver i forhold til udgiften for denne. Jeg oplever en meget stor tilfredshedsgrad cirka 9 ud af 10 af de borgere, der benytter Borgerrådgiverfunktionen, oplever jeg som værende tilfredse eller meget tilfredse med funktionen. Borgerrådgiverfunktionen har generelt en kort besvarelses- og sagsbehandlingstid. Ofte får borgere svar samme dag, som der er rettet henvendelse til Borgerrådgiveren, og ofte kan møder med Borgerrådgiveren arrangeres allerede samme dag eller dagen efter en forespørgsel om et møde med Borgerrådgiveren. Jeg oplever, at kommunens ansatte er interesserede i, at benytte Borgerrådgiverfunktionen til, at opretholde og forbedre niveauet for kommunens sagsbehandling og udførelsen af opgaver. Borgerrådgiverens projekter i forhold til opretholdelse og forbedring af niveauet for kommunens sagsbehandling og udførelsen af opgaver, oplever jeg som gunstige for såvel borgerne som kommunens ansatte. Jeg oplever velvilje for mine anbefalinger til forbedring af kommunens sagsbehandling og udførelsen af opgaver, og jeg oplever, at kommunens ansatte møder mig med respekt. Nogle gange kunne jeg imidlertid ønske mig hurtigere besvarelser ved henvendelser til kommunens ansatte. Det er min vurdering, at der fortsat er behov for en Borgerrådgiverfunktion ved Egedal Kommune. En Borgerrådgiverfunktion, der skal være med til, at sikre kommunens borgeres retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling og udførelsen af opgaver, via en let adgang til at klage og modtage rådgivning. En Borgerrådgiverfunktion, der skal medvirke til en god dialog mellem borgerne og kommunen. En Borgerrådgiverfunktion, der skal medvirke til, at utilfredshed og klager bruges konstruktivt til forbedringer af kommunens sagsbehandling og udførelsen af opgaver. I 2013 intensiveres min undervisningsindsats rettet mod kommunens personale for at opretholde og forbedre niveauet for kommunens sagsbehandling. Desuden har jeg stort fokus på den kommunikative indsats i forhold til, at udbrede kendskabet til Borgerrådgiverfunktionen. Jeg vil i 2013 fortsat have stort fokus på at levere en høj kvalitet i min opgaveløsning, herunder en kort besvarelses- og sagsbehandlingstid. Jeg vil ydermere tage en række sager, der falder indenfor Borgerrådgiverens kompetenceområde, op af egen drift, for, at opretholde og forbedre niveauet for kommunens sagsbehandling og udførelsen af opgaver. 18

20 Borgerrådgiveren modtager på nuværende tidspunkt i gennemsnit 1 henvendelse, vedrørende en ny problemstilling hver dag. Dermed estimerer jeg, at antallet af sager i perioden fra 1. januar 2013 til og med 31. december 2013 vil ligge væsentligt over antallet af sager i perioden fra 1. januar 2012 til og med 31. december Dette forklarer jeg blandt andet med den forstærkede markedsføring af Borgerrådgiverfunktionen. Jeg forventer, at antallet af henvendelser vedrørende nye problemstillinger vil blive 300 i perioden fra 1. januar 2013 til og med 31. december Egedal Kommune, den 4. marts 2013, Michael Thomsen, Borgerrådgiver, Borgmestersekretariatet. Om besvarelse af aktindsigtsanmodninger og fremsendelse kvitteringsbreve ved Borgerrådgiverens fravær i mere end 10 sammenhængende dage I samarbejde med Borgmestersekretærerne ved Borgmestersekretariatet har Borgerrådgiveren fundet en løsning, som Borgerrådgiveren vurderer bedst muligt i forhold til de ressourcer som Borgerrådgiverfunktionen har - lever op til de krav som Borgerrådgiveren er underlagt i forhold til besvarelse af aktindsigtsanmodninger og fremsendelse af kvitteringsbreve inden for 10 dage, når Borgerrådgiveren er væk fra arbejdet i 10 sammenhængende dage eller mere. Løsningen indebærer telefonsvarerhenvisning til Borgmestersekretærerne ved aktindsigtsanmodninger, autosvar på mail indeholdende henvisning til Borgmestersekretærerne ved aktindsigtsanmodninger og orientering om Borgerrådgiverens fravær og forventede besvarelsestid, samt Borgmestersekretærernes gennemgang af Borgerrådgiverens evt. brevpost udelukkende med henblik på identificering, samt besvarelse, af eventuelle aktindsigtsanmodninger, og fremsendelse af kvitteringsbreve med orientering om Borgerrådgiverens fravær og forventede besvarelsestid. 19

Her er DIN Borgerrådgiver

Her er DIN Borgerrådgiver Her er DIN Borgerrådgiver 3. udgave, 2013 Borgerrådgiveren kan: hjælpe dig med at forstå din sag vejlede dig om klagemuligheder behandle din klage over sagsbehandlingen, ansattes optræden og udførelsen

Læs mere

Forsidefotografi: Kvæg ved Skenkelsø Sø. (Foto: Egedal Kommune).

Forsidefotografi: Kvæg ved Skenkelsø Sø. (Foto: Egedal Kommune). Borgerrådgiverens beretning for 2013 Den 20. december 2013. Sagsnr.: 13/25059. Dok.nr.: 3. Sagsbehandler: Michael Thomsen. Direkte tlf.: 7259 6226. E-mail: Borgerraadgiveren@egekom.dk Borgerrådgiverens

Læs mere

Her er DIN Borgerrådgiver

Her er DIN Borgerrådgiver Her er DIN Borgerrådgiver 2013 Borgerrådgiveren kan: hjælpe dig med at forstå din sag vejlede dig om klagemuligheder behandle din klage over sagsbehandling, ansattes optræden og udførelsen af opgaver hjælpe

Læs mere

Her er din borgerrådgiver Januar 2016

Her er din borgerrådgiver Januar 2016 Her er din borgerrådgiver Januar 2016 2 Indholdsfortegnelse Borgerrådgiveren er til for dig 3 Hvad kan borgerrådgiveren gøre... 3 Hvad kan borgerrådgiveren ikke... 4 Hvem kan klage... 4 Sådan behandler

Læs mere

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune Kapitel 1 - Baggrund og generelle bestemmelser 1 Odsherred Byråd har besluttet at oprette en borgerrådgiverfunktion. Borgerrådgiveren kan vederlagsfrit

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Vedtægt for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Norddjurs Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion,

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Horsens Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Byrådet og

Læs mere

Borgervejleders beretning

Borgervejleders beretning Borgervejleders beretning 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Borgervejlederens rammer og virksomhed... 3 2.1 Grundlaget for borgervejlederen... 3 2.2 Organisering af funktionen... 3 2.3 Formålet...

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2013

Borgerrådgiverens beretning 2013 Borgerrådgiverens beretning 203 Beretningen er baseret på henvendelserne til Borgerrådgiveren. januar 3. december 203 September 204 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 2 HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN...

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1 Generelle bestemmelser. Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1 Generelle bestemmelser. Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Københavns Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Borgerrepræsentationen

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Funktions- og procedurebeskrivelse for borgerrådgiverens virke opdateret november 2014

Funktions- og procedurebeskrivelse for borgerrådgiverens virke opdateret november 2014 Funktions- og procedurebeskrivelse for borgerrådgiverens virke opdateret november 2014 Generelle forhold Sønderborg Kommunes borgerrådgiverfunktion er forankret direkte under kommunaldirektøren, med reference

Læs mere

ABA foreningens landsmøde,

ABA foreningens landsmøde, Oplæg ved ABA foreningens landsmøde, d. 4. juni 2016 v/ socialfaglig konsulent Hanne Wennicke landsmød Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder og pligter Klagemuligheder

Læs mere

[Skriv tekst] Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

[Skriv tekst] Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen [Skriv tekst] Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Der skelnes mellem to typer af klager.

Læs mere

Oplæg om DUKH ALFA-1 Danmark 13. Januar 2016

Oplæg om DUKH ALFA-1 Danmark 13. Januar 2016 Oplæg om DUKH ALFA-1 Danmark 13. Januar 2016 Aftenens program: Orientering om DUKH Servicelovens 15 Mål og grundlag Målgruppe Hvad kan DUKH opgaver Henvendelse til DUKH DUKH s erfaringer DUKH s 10 gode

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Etablering af en borgerrådgiverfunktion i Aalborg Kommune..

Etablering af en borgerrådgiverfunktion i Aalborg Kommune.. Punkt 13. Etablering af en borgerrådgiverfunktion i Aalborg Kommune.. 2014-8348. Borgmesterens Forvaltning indstiller, efter drøftelse i Direktørgruppen, at byrådet godkender, at der oprettes en borgerrådgiverfunktion

Læs mere

Oplæg om DUKH. DH - Sønderborg 9. marts 2015

Oplæg om DUKH. DH - Sønderborg 9. marts 2015 Oplæg om DUKH DH - Sønderborg 9. marts 2015 Dagens program: Kort præsentation af Maria Lausten Orientering om DUKH Retssikkerhed Hvad kan DUKH opgaver Henvendelse til DUKH DUKH s erfaringer DUKH s 10 gode

Læs mere

Kommunal borgerrådgiver

Kommunal borgerrådgiver Kommunal borgerrådgiver Byrådet besluttede på mødet den 29. oktober, at administrationen gennemgår, hvordan andre kommuner har etableret en ordning med borgerrådgivere og - på baggrund heraf - udarbejde

Læs mere

Genvurdering af aktindsigtsanmodning om pressechefens korrespondance med personale og ledelse på tilbuddene Sundbygård og Lindegården

Genvurdering af aktindsigtsanmodning om pressechefens korrespondance med personale og ledelse på tilbuddene Sundbygård og Lindegården KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Anders Ejbye-Ernst, Fagbladet FOA Genvurdering af aktindsigtsanmodning om pressechefens korrespondance med personale og ledelse på tilbuddene Sundbygård

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov.

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov. Oplæg om DUKH Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning den 9. nov. 2016 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning

Borgerrådgiverens årsberetning Borgerrådgiverens årsberetning 2016 Årsberetning Den 1. december 2015 ansatte Mariagerfjord Kommune en borgerrådgiver. Denne beretning sammenfatter borgerrådgiverens erfaringer i 2016 og giver et overblik

Læs mere

Notat. Borgerrådgiveren. 21. maj 2015. Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for 2014. Forvaltning: Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende:

Notat. Borgerrådgiveren. 21. maj 2015. Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for 2014. Forvaltning: Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende: Notat Forvaltning: Borgerrådgiveren Dato: 21. maj 2015 Dokumentnr.: Afsender: Borgerrådgiveren Vedrørende: Borgerrådgiverens beretning for 2014 Notat sendes/sendt til: Randers Byråd Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning december 2011 Indholdsfortegnelse

Borgerrådgiverens beretning december 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning...2 Historik...2 Formålet med borgerrådgiveren...2 Borgerrådgiverens opgaver...2 Organisering af borgerrådgivningsfunktionen...2 Aktiviteter i 2011...3 Fokusområder og Idéer

Læs mere

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER BØRNEFAFLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER ENDELIG RAPPORT KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Oplæg om DUKH og retssikkerhed

Oplæg om DUKH og retssikkerhed Oplæg om DUKH og retssikkerhed Landsforeningen for Marfan Syndrom Middelfart d. 20. september 2015 Ved socialfaglig konsulent Britta Christensen Dagens program: Orientering om DUKH Servicelovens 15 Mål

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens direktion Sekretariatet Rådhuset Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. 18-12-2009 Sagsnr. 2009-14243 Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af Jobcenter København,

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2014

Borgerrådgiverens beretning 2014 Borgerrådgiverens beretning 204 Beretningen er baseret på henvendelserne til Borgerrådgiveren. januar 3. december 204 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 2 HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN...3 2. HENVENDELSER

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K NN T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Dato: 10. februar 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPMP Sags nr.: 1100224 Dok nr.: 441723 Afgørelse

Læs mere

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven.

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. 2015-32 Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar 15. juni 2015 En mand havde en omfattende korrespondance

Læs mere

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven 2008-06-17. Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83 Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail til bif@bif.kk.dk & kvalitetskontrolenheden@bif.kk.dk 30-04-2012 Sagsnr. 2011-168248 Vedrørende

Læs mere

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv.

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv. Side 1 af 5 Opgavefordeling KZ & V står for den daglige sagsbehandling på området. Sagsbehandlingen omfatter alle relevante sagsskridt, der relaterer sig til myndighedsbehandling af det sagsområde, der

Læs mere

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed.

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed. NOTATPLIGT Som medarbejdere i kommunen er vi omfattet af reglerne om notatpligt. Det betyder, at vi har pligt til at notere mundtlige oplysninger i en sag, hvis de har betydning for den afgørelse, vi efterfølgende

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

hjælper dig gennem det kommunale system!

hjælper dig gennem det kommunale system! hjælper dig gennem det kommunale system! Borgerrådgiveren er til for dig: Har du brug for hjælp til at forstå en afgørelse fra Sønderborg Kommune, eller til at finde ud af hvordan du klager over en afgørelse?

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune A 08-05- 2008 TILSYNET Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune De har den 10. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Viborg om daværende Skive Kommune. Statsamtet Viborg videresendte den 13. december

Læs mere

PRÆSENTATION AF LEJRE KOMMUNES BORGERRÅDGIVER D H V O R D I N G B O R G

PRÆSENTATION AF LEJRE KOMMUNES BORGERRÅDGIVER D H V O R D I N G B O R G PRÆSENTATION AF LEJRE KOMMUNES BORGERRÅDGIVER D H V O R D I N G B O R G 0 6. 1 0. 2 0 1 5 Hvad er en borgerrådgiver i Lejre Kommune? Lejre Kommune har haft en borgerrådgiver ansat siden 1/5 2011. Forankring:

Læs mere

Statsforvaltningens brev af til en journalist

Statsforvaltningens brev af til en journalist Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en journalist 01-10- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE Du har ved e-mail af 24. og 28. september 2009 klaget over Varde Kommunes afslag på aktindsigt i dokument nr.

Læs mere

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at:

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at: BORGER RÅDGIVEREN Det kan du bruge borgerrådgiveren til Er du utilfreds med behandlingen af din sag i Hvidovre Kommune eller med kommunens behandling af dig, kan du henvende dig til borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

GUIDE TIL ARBEJDET MED AKTINDSIGTSSAGER I GULDBORGSUND KOMMUNE

GUIDE TIL ARBEJDET MED AKTINDSIGTSSAGER I GULDBORGSUND KOMMUNE GUIDE TIL ARBEJDET MED AKTINDSIGTSSAGER I GULDBORGSUND KOMMUNE Formålet med at give offentligheden adgang til aktindsigt i dokumenter og oplysninger er at sikre åbenhed i den offentlige forvaltning. Når

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Bilag 2 Klager over afgørelser efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder særligt om aktindsigt

Bilag 2 Klager over afgørelser efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder særligt om aktindsigt 1. Indledning 2 2. Indledende sagsbehandling 3 1.1. Hvornår er der tale om en klage 3 2.2. Hvem er klageberettiget 4 2.2. Ubegrundede eller foreløbige klager 4 2.3. Kvittering for klagen 5 3. Særligt om

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

Offentlighed i forvaltningen. aktindsigt og sagsindsigt. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 2620 Albertslund

Offentlighed i forvaltningen. aktindsigt og sagsindsigt. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 2620 Albertslund Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 2620 Albertslund Offentlighed i forvaltningen www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 aktindsigt og sagsindsigt Formål Albertslund Kommune oplever

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til Fredericia Skibsværft vedrørende aktindigt

Statsforvaltningens udtalelse til Fredericia Skibsværft vedrørende aktindigt Statsforvaltningens udtalelse til Fredericia Skibsværft vedrørende aktindigt Du har ved brev af 11. juli 2008 på vegne af Fredericia Skibsværft A/S rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende

Læs mere

Oplæg om DUKH. Dansk Forening for Albinisme. 17. september Ved socialfaglig konsulent Britta Christensen

Oplæg om DUKH. Dansk Forening for Albinisme. 17. september Ved socialfaglig konsulent Britta Christensen Oplæg om DUKH Dansk Forening for Albinisme 17. september 2016 Ved socialfaglig konsulent Britta Christensen Dagens program: Orientering om DUKH Servicelovens 15 Mål og grundlag Målgruppe Hvad kan DUKH

Læs mere

26 udvidelser ligner spin

26 udvidelser ligner spin OFFENTLIGHEDSLOV: 26 udvidelser ligner spin 26.maj 2013 Jesper Tynell, cand. mag., journalist og Cavlingvinder, Lars Rugaard, journalist og Cavlingvinder, Erik Valeur, journalist, forfatter og Cavlingvinder

Læs mere

Notat. Borgerrådgiveren. 19. maj Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende:

Notat. Borgerrådgiveren. 19. maj Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende: Notat Forvaltning: Borgerrådgiveren Dato: 19. maj 2014 Dokumentnr.: Afsender: Borgerrådgiveren Vedrørende: Borgerrådgiverens beretning for 2013 Notat sendes/sendt til: Randers Byråd 1 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

vedrørende Socialforvaltningens og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens

vedrørende Socialforvaltningens og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens Borgerrådgiveren Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail. Afsluttende brev til Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Aktindsigt i klager over daginstitutioner.

Aktindsigt i klager over daginstitutioner. X 22. september 2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND AALBORGHUS SLOT Aktindsigt i klager over daginstitutioner. Du har den 30. november 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden

Læs mere

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Oplæg for Hjerneskadeforeningen Lokalafdeling Aarhus/Østjylland d. 3. oktober 2015 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Egen drift-undersøgelse af behandlingen af aktindsigtssager i Formandens Departement

Egen drift-undersøgelse af behandlingen af aktindsigtssager i Formandens Departement Egen drift-undersøgelse af behandlingen af aktindsigtssager i Formandens Departement Ombudsmanden påbegyndte i september 2013 en egen driftundersøgelse af Formandens Departements håndtering af sager om

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Ankestyrelsens brev til en advokat 2017-41827 Dato: 15-09-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Billund Kommune har den 6. juni 2017 oversendt X advokaters klage af 1. juni 2017 over

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Landsskatteretten havde brugt mere end 4 år på at behandle en klage over indkomstansættelse. Sagen havde sammenlagt ligget stille i 2½ år,

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2013

Borgerrådgiverens beretning 2013 Borgerrådgiverens beretning 2013 Beretningen er baseret på henvendelserne til Borgerrådgiveren i 1. januar 31 december 2013 September 2014 1 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING 2013... 3 2.1 REGISTRERING

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger 24-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om aktindsigt TILSYNET Statsforvaltningen Midtjylland har den 31. marts 2008 modtaget Deres henvendelse

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Retningslinier om tilbagemeldingsgaranti for skriftlige henvendelser i Socialforvaltningen

Retningslinier om tilbagemeldingsgaranti for skriftlige henvendelser i Socialforvaltningen Dato: 06-10-2006 Sagsnr.: 296894 Dok.nr.: 1964043 Retningslinier om tilbagemeldingsgaranti for skriftlige henvendelser i Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse: 1. Borgerrepræsentationens beslutning om

Læs mere

Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Sendt pr. e-post. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Flemming

Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Sendt pr. e-post. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Flemming Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev Sendt pr. e-post 26-05- 2 0 1 4 T i l s y n e t Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Flemming Duus Mathiesen: Din henvendelse vedrørende Faxe Kommune

Læs mere

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet 2015-30 Sms-korrespondance dokumentbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udenrigsministeriet ved to afgørelser havde givet afslag på aktindsigt i sms-beskeder udvekslet mellem (på tidspunktet

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

Helhedssyn i sociale sager

Helhedssyn i sociale sager Helhedssyn i sociale sager En kæmpe ambition - og kan det overhovedet lade sig gøre? DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Hvad er sociale sager? Det er fx sager om: Social rådgivning og vejledning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 10-12- 2007 Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har i brev af 3. juli 2006 rettet henvendelse

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere