4000 så nyt på Rørcenterdagene. Side 21.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4000 så nyt på Rørcenterdagene. Side 21. www.danskformand.dk"

Transkript

1 August årgang så nyt på Rørcenterdagene Side 21 Læs desuden inde i bladet: 12 Formand del af et netværk 6 Kursus giver godt værktøj 8 Beton spules af med vand 16 Landsmøde med messe Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og anlægsvirksomhed samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger. Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet.

2 Kolofon Indhold Indholdsfortegnelse: Udgiver Side 3 Leder Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Tlf.: Fax: Giro: Redaktion Landsformand Kim Bøje Madsen (ansv.) Lone Mortensen Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 11 Side 12 Referat bestyrelsesmøde Kursister fik gode værktøjer Tilmelding til det kommunale kursus - Grenå Bruger vand til at spule gammelt beton ned Program for det kommunale kursus - Grenå Afdelingsformand med i fynsk netværk Journalist Niels Henriksen Artikler og stof til nr skal være redaktionen i hænde senest den 21. september Næste nummer udkommer den 16. oktober Side 16 Landsrådsmøde med messe Side 21 Rørcenterdagene tiltrak 4000 Side 23 Staten tjener på IAK Tryk Zeuner Grafisk as Skovdalsvej Odder Tlf.: Fax: Layout & Sats Hesselberg Reklame Åstrupvej Hjørring Tlf.: Annonceekspedition Bermann Company HC Andersens Vej Hjørring Tlf.: Fax: Deadline for annoncebestilling til næste udgave af formandsbladet er: 21. september Side 24 Fra Hovedkontoret ARBEJDSPLATFORME fleksibilitet i højden Formandsbladet er tilsluttet dansk oplagskontrol. Bladet er i perioden 01/07/04 til 30/06/05 udsendt i et gennemsnitligt oplag pr. nummer på eksemplarer. Bladet afleveres til postbesørgelse sidst i måneden. Eftertryk med kildeangivelse er tilladt. Medlem af Dansk Fagpresse Forening. Telefon

3 Digitally signed by Signaturdienst Doka Gruppe Date: Signat 12:01:02 CET Ledigheden er stabil Leder Ledigheden i Dansk Formands Forening er stabil, og er faktisk svagt stagnerende, dog mærker vi en vis utryghed især i den nordjyske region. Dansk Formands Forening har derfor travlt med rådgivning til medlemmer, som henvender sig for råd ved stillingsskift mv. Vi mærker tydeligt, at der er mange formænd, der skifter job i øjeblikket. Vi vil opfordre medlemmerne til at huske at informere kontoret, når der er ændringer i ansættelsesforhold, således at medlemskartoteket er ajourført. Dansk Formands Forening er ved at lægge sidste hånd på forberedelserne til udstillingen Have & Landskab 09 i Slagelse. Vi vil som noget nyt være at finde på pladsen i Slagelse. Der vil alle tre dage være flere repræsentanter fra Dansk Formands Forening til stede. Messen er fra 26. august til og med den 28. august. Bestyrelsen i Dansk Formands Forenings er ved at forberede Landsrådsmødet den 24. oktober på Hotel Pejsegaarden i Brædstrup. Vi har fået mange udstillere til messen som vi holder samme dag på Pejsegaarden, se artikel i dette blad. Det er nu ved at være sidste udkald til at bestille plads på det kommunale kursus, som bliver holdt på Den Kommunale Højskole i Grenå. Kurset kører i uge 41, fra onsdag den 7. oktober til fredag den 9. oktober. Programmet og tilmelding er indsat i bladet. Vores kommunale kursus i år, vil tage udgangspunkt i, om arbejde og trivsel kan forenes. Vi vil på kurset motivere kursisterne til at blive en bedre udgave af sig selv, samt give kursisterne nogle værktøjer til ledelse og teamudvikling. Ligeledes vil vi på kurset gennemgå de grundlæggende begreber med øvelser og eksempler, som man kan bruge i hverdagen. Husk også at læse om vore andre kursustilbud, blandt andet Ajour 09. Se mere på hjemmesiden Kim Bøje Madsen Landsformand 02/2009 da Bygger på erfaring og ekspertise Framax Xlife Stor brugervenlighed og høj kvalitet Entreprenørskolen Sikker. Hurtig. Effektiv. Egegaardsvej Gadstrup Tel Fax Høgemosevænget Trige Tel Fax

4 Referat fra bestyrelsesmøde Beslutningsreferat fra Bestyrelsesmøde Fredag den 19. juni 2009 på Hovedkontoret, Prags Boulevard 45. Forhandlingsprotokollen Der var ikke kommet indsigelser til referatet fra bestyrelsesmødet den 8. april 2009 på hoved kontoret, hvorefter landsformanden underskrev protokollen 01. Orientering vedrørende verserende sager 02. Overenskomsterne 03. KTO 04. FR 05. A-kassen 06. Budget Vision Orientering vedr. driften på kontoret 09. Øvrige forhold 10. Næste møder for bestyrelsen 11. Eventuelt 4 Ad. 01: Landsformanden orienterede om et medlem, der er blevet alvorligt syg. Han blev opsagt den 30. januar og skal udover opsigelsen have to gange tre måneder løn i henhold til overenskomsten og gældende regler, da han først bliver 60 år i oktober Der er nu indgået en aftale med firmaet. To af vore medlemmer har ikke fået deres feriepenge indsat på feriekonto. Dansk Byggeri har været ind over sagen, og nu er sagen blevet løst. I forbindelse med opsigelsen af et medlem har Dansk Formands Forening rejst tvivl om såvel rimeligheden samt rigtigheden af denne. Dansk Byggeri og Dansk Formands Forening har telefonisk drøftet sagen, og der er opnået enighed om, at opsigelsen i sit indhold står ved magt. Grundet sagens omstændigheder betaler virksomheden til fuld og endelig afgørelse en fratrædelsesgodtgørelse til medlemmet. Vi har skrevet med Hillerød Kommune, vedrørende en afskedigelse. Hillerød Kommune fastholder, at fyringen ikke er politisk, men DFF har stadig ikke modtaget nogen dokumentation fra kommunen på det modsatte. DFF har stævnet kommunen, og kommunens advokat har nu bedt om fire ugers udsættelse til aflevering af svarskrift. Der er kommet en foreløbig afgørelse til vort medlem, der mistede sin arm ved en arbejdsulykke. Vi har besluttet at gå i samarbejde med 3F, hvor det er advokatfirmaet Bjørst, der fører sagen. Forsikringsselskabet har anerkendt skylden, så nu er det kun et spørgsmål om erstatningens størrelse. Landsformanden har netop afsluttet en sag med et firma. Vort medlem skulle have hjælp både med hensyn til løn og feriepenge. Pengene var først indsat, hvorefter pengene derefter blev trukket tilbage. Sagen er nu løst med mellemkomst af Dansk Formands Forening og Dansk Byggeri, og vort medlem har fået sine penge. Orientering fra seminar med tillidsfolkene den 4. maj, hvor overenskomster og forhandling var på programmet. Der var enighed om, at vi til næste år skal forsøge at stable et arrangement over to dage på benene. Det blev taget til efterretning. Samme dag var landsformanden til møde på Hovborg Kro, hvor IAK og PensionDanmark var indlægsholdere. Et godt møde hvor der blev stillet mange spørgsmål fra deltagerne. Som en konsekvens af årsmøderne var afdelingsformændene indkaldt til seminar på Fyn, hvor der blev samlet op på nogle forhold, og samtidig blev der sat navn på hvem og hvornår opgaverne skulle være udført. Et bestyrelsesmedlem syntes, at den enkelte regionsformand skulle tage kontakt til de øvrige afdelinger i samme region, og indgå aftaler om forløb af møder. Ad. 02: Aftale møde med afdelingsformænd til forhandlingsudvalg. Landsformanden skriver ud til de privat ansatte afd. formænd efter ferien, hvor der bliver foreslået nogle mødedatoer. Der er aftalt formøde med Asfalt Industrien den 2. september Samtidig oplyste landsformanden, at der stadig er nogle af vores medlemmer, som står i Ledernes A-kasse. Bestyrelsen blev enig om, at kontoret skal kontakte disse medlemmer endnu engang. Landsformanden udfærdiger et oplæg. Ad. 03: Referat fra konference på vej mod OK-11 udleveret på mødet. Der kommer nye lønkort fra KTO til oktober. Ad. 04: Der var møde i Aalborg den 27. maj Vi havde en kort gennemgang af sagen med Lederne, samt en generel drøftelse af den økonomiske krise. Der var ligeledes en orientering om de ledige, samt om de nye regler der skal ar-

5 bejdes efter. Der var også en orientering fra Lederforeningen om de problemer, der er vedrørende en ny overenskomst. Der var ligeledes kontakt med nye emner til medlemmer af FR. Næste møde i FR er sat til den 15. september 2009 i Aalborg hos IAK. Ad. 05: Der er nyt fra direktoratet, men stadig ikke fra Datatilsynet. Der er blevet rykket for aktindsigt, og vi har nu fået det svar, at direktoratet ikke mener, at vi er en part af den del af sagen, og vil derfor ikke give os aktindsigt. Vi har derfor bedt vores jurister om at få en redegørelse på, hvordan vi tackler den nye situation. Der er kommet nye tiltag på IAK s hjemmeside, som gør det meget nemmere for vores medlemmer at finde rundt på hjemmesiden. Ad. 06: Budgettet blev gennemgået til og med 31. maj Ad. 07: Man blev enige om, at punktet skulle væk fra dagsorden. Ad. 08: Overenskomst med HK til personalet blev gennemgået og forkastet endnu engang. Vi afventer nyt udkast, evt. nyt møde med HK i bestyrelsen. Der er blevet bestilt nye gave artikler. Ad. 09: Landsrådsmødet er reserveret på Hotel Pejsegården i Brædstrup til den 24. oktober Der bliver arbejdet på at få udstillere til vores landsrådsmøde. Vi håber på en god tilslutning. Bestyrelsen har fået til opgave at kontakte de firmaer, som de har en forbindelse til. To afdelingsformænd har givet lovning på hjælp til lidt af det praktiske, der skal foregå til Landsrådsmødet. Ad. 10: Fredag den 21. august 2009 Fredag den 4. september 2009 Fredag den 2. oktober 2009 Landsrådsmøde lørdag den 24. oktober Ad. 11: Vores aftale med leasing af biler er endnu ikke løbet af stablen, men vi forventer det sker indenfor den næste måneds tid. 5

6 Værktøjer i praksis Jens Gråbæk er en inspirerende underviser, der giver kursisterne brugbare værktøjer. Kursister bruger værktøjer i praksis De medlemmer af Dansk Formands Forening, som eksempelvis har deltaget i kurset Ledelse i Praksis, har virkelig fået noget med sig hjem. De er enige om, at kurset med underviser Jens Gråbæk bag katederet, har været virkeligt godt, og at de alle har fået nogle værktøjer og en viden, som de umiddelbart kan bruge i deres arbejde. - Jeg har virkelig lært noget om mig selv som person, om min ledelsesform og mine styrker og svagheder, siger Ole Klidbo Madsen, der er driftsleder på materielgårdene i Hedensted og Juelsminde, og som er chef for 34 medarbejdere. Hjælpeværktøjer - Jeg føler, at jeg fik nogle værktøjer til at hjælpe mig med at være leder, og dem har jeg rigtig meget gavn af. Vi havde i Jens Gråbæk en fantastisk dygtig underviser, som ikke kun gav os noget teori. Vi fik noget med hjem, som vi kan bruge i vort daglige arbejde, fastslår Ole Klidbo Madsen. - Først og fremmest synes jeg, at kurset har været virkelig godt bygget op med nogle dages teori, nogle dages tænkepause, hvor teorien får lejlighed til at bundfælde sig, og så mødes vi igen til undervisning. Det har været godt, at den ny lærdom har haft mulighed for at bundfælde sig, mener formand Johannes Nielsen, der ansat ved murerfirmaet Hans Nielsen & Søn i Klarup, hvor der i alt er 45 medarbejdere. - Jeg er blevet meget mere bevidst om mig selv, og jeg bruger det, jeg har lært på Ledelse i Praksis hver dag. Bruger værktøjerne - Jeg bruger også værktøjerne hver eneste dag. Kurset gav mig mulighed for at kigge på mig selv som leder, og det var egentlig lidt overraskende, hvad jeg så. Men det har været meget gavnligt, og jeg har da i hvert fald indset vigtigheden af de signaler, vi sender som mennesker og som ledere. Vi lærte at analysere os selv og andre, således vi hurtigt fornemmer den situation, vi sidder i, siger Lars Andersen, der er formand ved Brønderslev Kommunes Park & Vej-afdeling, hvor han er leder for omkring 30 medarbejdere. - Jeg bruger værktøjerne meget, men jeg er også bevidst om at bruge dem med omtanke. Se mere på vores hjemmeside PROTECTO sikkerhed på byggepladsen Telefon

7 Kan arbejde og trivsel forenes? Tilfører du dit arbejde værdi, og hænger det sammen med andres indsats? Kan du undgå spild, og hvad er en værdistrøm? Tilmelding kommunalt kursus Det kommunale kursus på Den Kommunale Højskole i Grenaa, den 7., 8. og 9. oktober Se program på side 11. Ja tak - Jeg vil gerne deltage Vi kommer i alt person(er). Løses arbejdet på én gang, eller bliver det hele tiden afbrudt? Laver du arbejde, som ikke bliver brugt af nogen, og hvad er trækstyring? Hvordan bliver du bedre til det, du allerede er god til, og kan det alt sammen forenes med trivsel på Navn: Adresse: Postnr.: By: Firma: Kuponen sendes direkte til Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Det er også muligt at tilmelde sig via arbejdspladsen? mail på 7

8 Aqua Cutteren i arbejde på Ingeniørbroen. Læg mærke til, hvor fint armeringen bliver fritlagt. Robot spuler gammelt beton af bro Trasbo Sandblæsning kan med vandkraft fjerne op mod 1000 mm beton metoden er miljøvenlig og skånsom mod resten af bygningen De fleste kender en almindelig højtryksrenser, der gør rent og renser i dybden, sådan til husbehov. Med et tryk på omkring 140 bar eller noget i den retning kommer man langt. Men med 140 bar kommer Mikael Trasbo ingen vegne. Nej, hans Aqua Cutter arbejder med et tryk på helt op til 2800 bar, men så kan den også spule beton ned i op til 1000 mm tykkelse. Trasbo Sandblæsning med adresse i Stenlille på Sjælland er et af landets førende virksomheder indenfor afrensning af facader og beton. For Mikael Trasbo er en sandblæser ikke bare en sandblæser, der støver og sviner i hele kvarteret. 8 Fordomme - I Trasbo Sandblæsning satte vi os ned og besluttede, at vi ville gøre op med mange af de fordomme, der er i den ufaglærte byggebranche om facadeafrensere. Vi ville vise, at en sandblæsning består af mere end blot et værre svineri og smadrede mursten. Vi er medlem af Dansk Byggeri, og det betyder, at vi naturligvis skal overholde de spilleregler, der gælder i organisationen, og det betyder også, at vi med stolthed kan vise vort arbejde frem i dagens lys, understreger Mikael Trasbo, der har arbejdet med sandblæsning hele sit liv, og som har været selvstændig i otte år. Mikael Trasbo har sammen med sine medarbejdere det seneste år arbejdet på at renovere den gamle Ingeniørbro, der fører fra Ryvangsallé ind til Svanemøllen Kaserne, som i dag er adresse for Forsvarsakademiet. Broen, der blev påbegyndt i 1896 og først stod helt færdig i 1902, leder trafikken over jernbanen. Broen er bevaringsværdig men var efterhånden i en miserabel tilstand, så sammen med entreprenørfirmaet Arkil gik Trasbo Sandblæsning i gang med arbejdet i juni Efterhånden som den gamle beton forsvandt, viste det sig, hvor dårlig forfatning den gamle bro i virkeligheden var, så broen er efterhånden blevet bygget helt op igen. Murerne har været i gang med at genskabe de gamle, flotte detaljer, mens Arkils støbefolk og Mikael Trasbos medarbejdere har arbejdet på de mest mærkelige tidspunkter. Weekendarbejde - Arbejdet med at spule den gamle beton væk har mest foregået i weekender, fra tidligt lørdag aften til tidligst søndag morgen og igen fra tidligt søndag aften til tidligt mandag morgen. Grunden til de mærkelige arbejdstider er, at vi har skullet genere togtrafikken mindst muligt. Mens vi har arbejdet, har et eller to togspor været lukket, så det har været en langsommelig proces, smiler Mikael Trasbo, der i hele processen har arbejdet tæt sammen med formand hos Arkil, Kim Sørensen.

9 Robot spuler gammelt beton Medarbejdere fra Arkil i gang med at gøre klar til den ny belægning på broen. Formand Kim Sørensen fra entreprenør virksomheden Arkil sammen med Mikael Trasbo. - Aqua Cutteren, som er den eneste af sin slags i Danmark, er dels mere skånsom mod bygningen og dels meget mere miljøvenlig og skånsom mod omgivelserne. Med den såkaldte UHP spuling undgår vi støvgener som ved traditionel sandblæsning, lige som vi undgår den store oprydningsopgave efterfølgende. Metoden, der anbefales i et EU-direktiv, forårsager ikke vibrationsskader på betonelementerne, som ses hvis man arbejder med borehammer eller endda sprængning. Vi kan fjerne betonen effektivt uden at gøre skade på den underliggende armering, påpeger Mikael Trasbo. Utroligt effektivt - Arbejdet med Aqua Cutteren er utroligt effektivt. Vandstrålen renser helt i dybden og efterlader armeringen intakt og rengjort. For os er der ingen efterbehandling og emnerne er lige klar til sprøjtestøbningen. Lettere kan det ikke være, understreger Kim Sørensen. Områdeleder til Entrepenørgården 20 medarbejdere søger leder, der trives med ansvar, personaleledelse, mange forskellige opgaver, travlhed og en uhøjtidelig omgangstone. Entreprenørgården varetager drift og vedligeholdelse af vej, park, natur og idrætsområder. Vi er en kontraktstyret virksomhed under Aabenraa Kommune og en del af vores opgaver vindes i licitationer. Denne del bliver større hvert år, og vi har stor opmærksomhed på effektivisering og markedsudvikling. Dine hovedopgaver bliver at optimere den daglige drift i samarbejde med virksomhedens øvrige ansatte, samt ressourcestyring og tilbudsgivning. Du skal være i stand til at fastholde nuværende kontrakter til begge parters tilfredshed og samtidig se muligheder for nye kontraktområder. Du har en lederuddannelse og erfaring med driftsopgaver indenfor vej- og parkområdet. Du skal kunne omgås mange forskellige mennesker og have en god situationsfornemmelse. Du skal have sans for økonomisk styring og være en dygtig personaleleder. Du bliver leder af en velfungerende afdeling med 20 medarbejdere, et godt samarbejdsklima og en uhøjtidelig omgangsform. Vi er organiseret i selvstyrende grupper, og som områdeleder får du gode sparringsmuligheder med 4 lederkolleger, i alt 100 medarbejdere og et ledernetværk med nabokommunerne. Som ansat i Aabenraa Kommune bliver du del af en arbejdsplads med ansatte. Vi arbejder med en høj grad af tillid og personligt og fagligt ansvar, og vi lægger vægt på mangfoldighed og rummelighed. Vi har sundhedsordning, gratis morgen- og aftensvømning, en årlig personalefest for alle ansatte og mulighed for billig leje af sommerhus i vores feriefond. Ansættelse pr. 1. november eller snarest derefter. Vil du vide mere, så ring til driftschef Søren Nielsen på tlf eller Ansøgning sendes til Entreprenørgården, Kirkegårdsvej 27, 6200 Aabenraa. Ansøgningsfrist mandag den 14. september med morgenposten. Vi afholder samtaler i uge 39. 9

10 Robot spuler gammelt beton Broen var i så dårlig forfatning, at murerne måtte i gang med at genskabe de mange, fine detaljer. Svanemøllens Kaserne huser i dag Forsvarsakademiet. Ingeniørbroen forbinder Ryvangsallé med Svanemøllens Kaserne. Mikael Trasbos Aqua Cutter bruger 238 liter vand i minuttet og klarer at fjerne mellem 65 og 70 kvm beton på en otte timers arbejdsdag. På forkant - Aqua Cutteren er en også en stor gevinst for arbejdsmiljøet, fordi hele processen jo foregår med en robot. Alternativet er, at en medarbejder skal stå med et strålerør, og det er altså noget, der tærer på kræfterne, hvis man skal stå med den en hel dag, siger Mikael Trasbo, der hele tiden forsøger at være på forkant med udviklingen. - Vi skal vide, hvad kunderne ønsker og helst inden de selv er klar over det. 10 Meget af vores udvikling sker ud fra erfaring og oplevelser men også ud fra de forespørgsler og de behov som kunderne har, gør Mikael Trasbo opmærksom på. Tørisblæsning Et af firmaets nyere initiativer er tørisblæsning og benyttes til fjernelse af grafitti. Metoden er meget mere miljøvenlig end traditionel grafittiafrensning med kemikalier. Med tørisen springer grafittien af og lægger sig på jorden som støv lige til at støvsuge op. På den traditionelle metode vaskes grafitti af med kemikalier, som ryger direkte ned i kloakken og ned til grundvandet. Trasbo Sandblæsning beskæftiger sig med alle former for afrensning, så som våd- og tørsandblæsning, lavtrykssandblæsning, JOS afrensning, sandsvirpning, højtryksspuling, hedevandsspuling, kemi/grafittiafrensning, nedspuling/nedskylning efter sandblæsning, Aqua Cutting, CO2/tørisblæsning, lava-afrensning, glasblæsning og fugefræsning eller udkradsning.

11 Program for det kommunale kursus på Den Kommunale Højskole i Grenaa, den 7., 8. og 9. oktober 2009 Onsdag den 7. oktober 2009 Tilmelding til Dansk Formands Forening Senest den 7. september 2009 på: Kl Kl Kl Kl Velkomst og præsentation Introduktion til Værdibaseret ledelse og Psykisk arbejdsmiljø Introduktion af Enneagrammet som værktøj til ledelses og team udvikling De ni Enneagram persontyper med deltager aktivitet Frokost Kommunikations træning baseret på Enneagrammet Talestil, kropssprog, blinde punkter og forvrængende filtre Hvordan undgår/minimerer vi konflikter og stress? Træningsark og aktiviteter Kl Kl Kl kl Fredag den 9. oktober 2009 Flow - Gennemgang af det tredje princip - Gruppeøvelse Pause Trækstyring - Gennemgang af det fjerde princip Frokost Tlf.nr eller mail Kl Dagen afrundes med spørgsmål, opsummering eller aktivitet. Torsdag den 8. oktober 2009 Kl Løbende forbedringer - Gennemgang af det femte princip - Øvelse Kl Kl Introduktion til Inspirerende lederskab Er din lederstil inspirerende eller irriterende? Lederparadigmer de 9 persontypers styrker og faldgruber Aktivitet; Ville du arbejde for denne leder? Arbejde med Enneagram typegrupper Kl Kl Kl Pause De fem principper og deres sammenhæng Sidste nyt fra DFF - Kims corner Kl Frokost Kl Afrunding og afslutning af kurset Kl Kl Kl Historien om Lean - Hvad skete der? - Hvad har det af betydning? - Gruppeøvelse Pause Kundeværdi og værdikæder - Gennemgang af det første princip - Gruppeøvelse Spuling af beton Aqua cutter Effektiv fjernelse af beton uden skader på armeringsjern Kl Pause Kl Spild og værdistrømme - Gennemgang af det andet princip - Gruppeøvelse Se mere på vores hjemmeside Specialist inden for afrensning Stenlillevej 11, 4295 Stenlille Tlf Kl Opsamling og afslutning Spuling af asfalt og gummimembraner Spuling af støbeskæl Skæring i jern og beton op til 1000 mm Robot - Aqua Cutter = Hydrodemolition 11

12 Afdelingsformant med fynsk netværk Moderne daglejere sammen i netværk Mand & Bil er et nyt koncept som tilbyder en usædvanlig bred vifte af kompetencer til både erhverv og private DFFs afdelingsformand på Fyn er med i netværket Mand & Bil er et nyt koncept, der langsomt er ved at brede sig til hele landet. Foreløbig er det koncentreret omkring Odense og Fyn, men flere håndværkere og andre, hvor hænderne er skruet rigtigt godt på, har set idéen og tilmelder sig netværket, således at erhvervsliv og private får mulighed for at hyre den ekstra hånd, der tit gør forskellen i en presset situation. Mand & Bil blev stiftet i 2006 af Mikael Truelsen, der selv påtog sig et utal af meget forskellige arbejdsopgaver som oprydning i haven for fru Jensen, nedbrydning af udestuen for hr. Sørensen og hjælp med at holde eller løfte for den lokale tømrermester. 12 Kvalitet og service En af grundidéerne i konceptet er at tilbyde en helt enestående service, fleksibilitet og kvalitet, og derfor indså Michael Truelsen, at de visioner ikke kunne opfyldes ved ansættelse af almindelige medarbejdere. Derfor besluttede han sig for at udbrede konceptet, således at andre bitte små enkeltmands-firmaer kunne få mulighed for at blive en del af konceptet og byde ind med netop deres kompetencer. På den måde ville Mand & Bil kunne tilbyde alle de mulige og ofte umulige løsninger, som det egentlig var tanken. En af dem, der har meldt sig som en del af netværket, er Dansk Formands Forenings afdelingsformand på Fyn, Palle Frederiksen, der driver sit eget lille multi-firma, Oresgaard, hvor han tilbyder at hjælpe med alt mellem himmel og jord og lidt mere til. Palle Frederiksen har en omfattende erfaring med entreprenørarbejde både som formand hos private virksomheder som Odense Kommune. Som indfødt odenseaner kender han i forvejen Gud og hver mand og har således at stort netværk fra sine mange år i entreprenørbranchen. Stor erfaring - Mit speciale er alle former for gravearbejde, træfældning og boligservice inden og ude. Jeg har meget stor erfaring i at fælde træer og vedligeholde grønne områder. Igennem mit firma Oresgaard løser jeg opgaver på hele Fyn, og siden jeg blev en del af netværket Mand & Bil i foråret er arbejdsopgaverne strømmet ind, fortæller Palle Frederiksen. - Mange af opgaverne kommer på en pudsig måde, netop fordi vi er medlemmer af et netværk, hvor vi trækker på hinandens kompetencer. Jeg er god til meget praktisk arbejde, men der er også klart opgaver, hvor jeg siger fra.

13 Afdelingsformant med fynsk Foto 1: Afdelingsformanden for DFF på Fyn driver sit eget firma og er en del af netværket Mand & Bil. Foto 2: Palle Frederiksen er ikke bange for at tage fat. Her er han i gang med at læsse resterne af et køkken på en trailer. Foto3: Stifteren og idémanden bag Mand & Bil, Mikael Truelsen (tv), sammen med afdelingsformanden for Dansk Formands Forening på Fyn, Palle Frederiksen. Her kan jeg så i stedet henvise til et andet medlem af netværket, som f. eks. er god til at male og tapetsere. Han kender så måske en, der er god til at mure, og på den måde får kunden løst sine ofte mindre opgaver, forklarer Palle Frederiksen, der en dag blev ringet op om en noget speciel opgave. Støvsugning - Jamen, det er i forbindelse med opførelsen af det ny Ikea i Odense. Jeg bliver ringet op og spurgt, om jeg kan støvsuge 5000 kvm gulv, fordi støbefolkene forlanger, at der skal være fuldstændigt rent og støvfrit, når de skal i gang med at støbe. Den opgave blev naturligvis klaret hurtigt og effektivt, smiler han. Joker - Mand & Bil er en joker, virksomheden kan bruge for at få brikkerne til at passe sammen. Kunden kan bestille én mand i en formiddag eller tre mand i en måned. Vi kommer hurtigt, vi kan samarbejde, og en faktura er det eneste papirarbejde vi medfører. Kunden snakker direkte med de Mand & Bilfolk der skal udføre arbejdet, og han medbringer selv kassevogn, boogietrailer og værktøj efter behov. En Mand & Bil-mand er ikke nødvendigvis faglært, men som kunde kan man være sikker på, at han har prøvet noget af det hele, og at han kan og vil arbejde. Vi udfører forefaldende arbejde og montage inden for alle brancher, det er f. eks. nedrivningsopgaver, vi rydder op, sorterer og bortkører byggeaffald, vi henter og bringer, holder og løfter, fejer og fuger og skovler. Og vi laver 117 andre ting, understreger Mikael Truelsen, der i øvrigt selv er uddannet pædagog. Gråzone - Vi bliver brugt af håndværksmestre, private og virksomheder når der er brug for arbejdskraft. Vi er ikke for fine til det grove og ikke for grove til det fine, fastslår Mikael Truelsen. - Vi befinder os i en gråzone mellem den faguddannede håndværker flere af medlemmerne i netværket har i øvrigt en håndværksmæssig uddannelse men påtager sig gerne opgaver indenfor andre fag også og de klamphuggere, som tv har spiddet igennem de seneste mange måneder. Vi risikerer naturligvis at blive sat i bås med dem, der hverken kan eller vil fuldføre en opgave. Vi kan og vi vil, og hvis vi ikke selv kan, så kender vi garanteret en der kan løse opgaven. Hos Mand & Bil er kvalitet og service en selvfølge. Hvis man ikke kan leve op til disse krav, er man bare ikke en del af Mand & Bilkonceptet. Vi er seriøse entreprenører. Vi arbejder ikke sort, men vi skriver en faktura, der altid kun omfatter det faktiske tidsforbrug, og hvad der ellers er aftalt med kunden, påpeger Palle Frederiksen. 13

14 Effektivt PERI understøtningsmateriel MT Højgaard a/s- Ishøj Stationsvej Sjakbajs Peter Nielsen Stor ros til PERI for deres HD 200 system, Det er både nemt og handy at arbejde med. Alle støttesegmenter kan monteres I højden og sammenføjes uden smådele, som bare forsvinder. Betjeningen af flangekoblingerne sker uden brug af værktøj. Med sænkegearet er det let at kontrollere afforskallingen, selv under fuld last. 10 cm sænkevej gør det let at afforskalle SK PERI/9.134

15 Igennem de sidste par år har større som mindre vejprojekter, alle med det formål at optimere den danske infrastruktur, været udført og vil i større grad også blive udført i de næste mange år fremover. Renovering og udvidelse af eksisterende motorvejsstrækninger er af høj prioritet, og meget tiltrængt, men ikke mindst etablering af nye motor veje og motorvejsbroer er af lige så høj vigtighed. For disse brokonstruktioner stilles der høje krav til entreprenørerne for selve udførelsen. Det må være for såvel konstruktionsarbejdet som for sikkerhedsarbejdet. For nogen af disse brokonstruktioner kræves der også, at den midlertidige understøtning udføres med gennemkørselsprofiler. Gennemkørselsprofiler, således at den eksisterende trafik ikke bliver sinket, skal omlægges eller på anden måde bliver forstyrret væsentligt. I samarbejde med nogen af landets førende entreprenører, leverer PERI derfor materiel til såvel forskallingen, stilladset og ikke mindst til understøtning af brokonstruktionerne. For et af de seneste broprojekter, Ishøj Stationsvej, arbejder MT Højgaard a/s netop nu med PERIs giganttårnsystem, HD 200. For Ishøj Stationsvej var kravet, at der skulle være et fritrumsprofil på ca. 10 meter og i 5 meters højde. HD 200 blev valgt af MT Højgaard a/s, som den mest optimale og ergo nomiske løsning. Alt i alt, samlede og monterede ca. 4 mand plus 1 kranfører 176 stk. HD 200 tårne på bare små 10 arbejdsdage! HD 200 er et enkelt understøtningsmateriel, men med stor styrke. Det er let at montere og let at betjene. Alle støttesegmenter kan monteres i højden og sammenføjes uden smådele, som let kan forsvinde ude på byggepladsen. Betjeningen af flangekoblingerne sker uden brug af værktøj. Med sænkegearet er det let at kontrollere afforskallingen, selv under fuld last. 10 cm sænkevej gør det let at afforskalle. Aluminiumskonstruktionen betyder, at HD 200, er væsentlig lettere end andre traditionelle giganttårne. Den lave vægt på HD 200 gør det muligt at montere støttesegmenterne manuelt. For eksempel vejer støttesegmentet HDS 270 kun 29 kg. Ligesom med alle andre produkter hos PERI, er det løsningen som er i højsædet. Lige fra konsulentens indledende rådgivning, over teknisk afdelings tegninger, beregninger, løsningsforslag og endelig udformning, til supporten fra vores logistik, lager og kørsel, arbejder alle medarbejdere på at give kunden den bedste totale oplevelse og service til en rimelig pris og til den ønskede tid. Forskalling og Stillads

NKI vil vokse sig ud af krisen. Side 14. www.danskformand.dk

NKI vil vokse sig ud af krisen. Side 14. www.danskformand.dk Juni 2009 102. årgang 3 NKI vil vokse sig ud af krisen Side 14 Læs desuden inde i bladet: 6 Formænd lærte om samarbejde 9 Holder styr på murerne 17 Cramo vil være kendt 20 Struktør er kvalitetsstempel

Læs mere

Messe kom godt i vejret

Messe kom godt i vejret December 2009 102. årgang 6 Messe kom godt i vejret Side 9 Læs desuden inde i bladet: 6 DFF holdt første landsrådsmøde 16 Nye øjne på kommunalkursus 19 Kendisser på Ajour 09 20 Kursus med Enneagram Fagorganisation

Læs mere

Bro glider over følsom natur

Bro glider over følsom natur April 2010 103. årgang Bro glider over følsom natur 2 Side 14 Læs desuden inde i bladet: 6 Formænd med ny baggrund 9 Lille fremgang i Randers 10 Livlig debat i Sønderborg 19 Havneprojekt til 1,3 mia. kr.

Læs mere

Messe gik i vejret. www.danskformand.dk

Messe gik i vejret. www.danskformand.dk Juni 2010 103. årgang 3 Messe gik i vejret Læs desuden inde i bladet: 8 Kursus-program klart 9 Når hjernen går på stand-by 14 Arvefølgen klar 19 Fødsels-veer Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører

Læs mere

Snemand fra nord. Side 16. www.danskformand.dk

Snemand fra nord. Side 16. www.danskformand.dk Februar 2010 103. årgang 1 Snemand fra nord Side 16 Læs desuden inde i bladet: 7 Stress plager formændene 10 Kong Vinter fik hovedrolle 14 På vej mod fusion 19 Aqua Cut skærer igennem Fagorganisation for

Læs mere

Landsrådsmøde med god messe. Læs mere side 14. www.danskformand.dk. 103. årgang. Oktober 2010

Landsrådsmøde med god messe. Læs mere side 14. www.danskformand.dk. 103. årgang. Oktober 2010 Oktober 2010 103. årgang 5 Landsrådsmøde med god messe Læs mere side 14 Læs desuden inde i bladet: 3 Synlighed i fokus 6 Dyrt for DFF at skifte a-kasse 7 Ser på nye muligheder 18 Ung formand holder fast

Læs mere

Friis opstår på ruinerne af Magasin

Friis opstår på ruinerne af Magasin Februar 2009 102. årgang 1 Læs desuden inde i bladet: 11 På vej ind på byggepladserne 10 Mange tilbud om kurser 16 Første årsmøde 21 Struktøruddannelsen er bred Friis opstår på ruinerne af Magasin Side

Læs mere

Fokus på sikkerhed Tema om sikkerhed og kommunikation side 8-19

Fokus på sikkerhed Tema om sikkerhed og kommunikation side 8-19 Juni 2012 105. årgang Fokus på sikkerhed Tema om sikkerhed og kommunikation side 8-19 3 Læs desuden inde i bladet: 4 Referat fra bestyrelsesmødet 20 Munck får en fiber 24 DFF fik ny bestyrelse 23 Program

Læs mere

Bogholderen blev formand

Bogholderen blev formand Juni 2011 104. årgang 3 Bogholderen blev formand Læs mere side 14-15 Læs desuden inde i bladet: 8 Kommunalkursus 9 LEAN med på klipperen 17 Nyt entreprenørselskab Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører

Læs mere

Tema: formandsbladet. Grønne områder og maskiner. Ny teknologi sparer penge og giver glade medarbejdere. giver tilfredse og motiverede medarbejdere

Tema: formandsbladet. Grønne områder og maskiner. Ny teknologi sparer penge og giver glade medarbejdere. giver tilfredse og motiverede medarbejdere formandsbladet 3 Fagblad for Dansk Formandsforening 106. årgang nr. 3 juni 2013 Tema: Grønne områder og maskiner Ny teknologi sparer penge og giver glade medarbejdere Ansvar giver tilfredse og motiverede

Læs mere

Arbejdstilsynet FORMANDSBLADET. Formandsbladet med på tilsyn. Private anmelder byggerier. Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet TEMA:

Arbejdstilsynet FORMANDSBLADET. Formandsbladet med på tilsyn. Private anmelder byggerier. Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet TEMA: FORMANDSBLADET 4 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 4 september 2014 TEMA: Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet Private anmelder byggerier Formandsbladet med på tilsyn

Læs mere

Den Blå Planet tager form

Den Blå Planet tager form Februar 2012 105. årgang 1 Den Blå Planet tager form Læs mere side 14-15 Læs desuden inde i bladet: 6 Uponor åbner nyt akademi 8 Naturen tog fusen på Falster 16 Århus først med årsmøderne 18 DFF i forbrugsforening

Læs mere

Broen. Læs mere side 16. www.danskformand.dk

Broen. Læs mere side 16. www.danskformand.dk December 2011 104. årgang 6 Broen Læs mere side 16 Læs desuden inde i bladet: 3 Lederen 6 Industriens Hus i total makeover 12 Graffittiens overmænd 22 Se næste års jubilarer Fagorganisation for arbejdsledere

Læs mere

Uddannelse/ efteruddannelse

Uddannelse/ efteruddannelse FORMANDSBLADET 5 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 5 oktober 2014 TEMA: Uddannelse/ efteruddannelse Erfaren formand greb ny chance Formænd fra hele landet så på Metrobyggeri i København

Læs mere

Maskiner og arbejdsbiler FORMANDSBLADET TEMA: DFF VISER SIG FREM PÅ MESSER BRUGEREN MED PÅ FØRERSÆDET ERENFRED PEDERSEN HAR DET HELE SIDE 6: LÆS OGSÅ:

Maskiner og arbejdsbiler FORMANDSBLADET TEMA: DFF VISER SIG FREM PÅ MESSER BRUGEREN MED PÅ FØRERSÆDET ERENFRED PEDERSEN HAR DET HELE SIDE 6: LÆS OGSÅ: 2 FORMANDSBLADET Fagblad for Dansk Formandsforening 108. årgang nr. 2 Maj 2015 SIDE 6: DFF VISER SIG FREM PÅ MESSER TEMA: Maskiner og arbejdsbiler SIDE 24: ERENFRED PEDERSEN HAR DET HELE LÆS OGSÅ: BRUGEREN

Læs mere

Sikkerhed på vejene FORMANDSBLADET. Daluiso går nye veje for sikkerheden. Skiltning følger Vejdirektoratet TEMA:

Sikkerhed på vejene FORMANDSBLADET. Daluiso går nye veje for sikkerheden. Skiltning følger Vejdirektoratet TEMA: FORMANDSBLADET 2 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 2 maj 2014 Daluiso går nye veje for sikkerheden Skiltning følger Vejdirektoratet Læs også: DFF havde stand på forårets Trafiksikkerhedsmesse

Læs mere

Tema: Arbejdstøj og værnemidler

Tema: Arbejdstøj og værnemidler formandsbladet 2 Fagblad for Dansk Formandsforening 106. årgang nr. 2 april 2013 Tema: Arbejdstøj og værnemidler Procurator: tager hånd om kunderne Årsmøder i DFF kolofon: Udgiver: Dansk Formands Forening

Læs mere

På besøg på Agromek. Reportage side 7-10. www.danskformand.dk

På besøg på Agromek. Reportage side 7-10. www.danskformand.dk December 2010 103. årgang 6 På besøg på Agromek Reportage side 7-10 Læs desuden inde i bladet: 3 Krisen kradser stadig 4 Specialister i fodboldbaner 14 Medlem fik ret i retten 16 Kursus om stress Fagorganisation

Læs mere

IT og Telekommunikation

IT og Telekommunikation FORMANDSBLADET 6 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 6 december 2014 DFF som en del af AJOUR Ny teknologi brug også hovedet Teknik og sunde værdier giver overskud TEMA: IT og Telekommunikation

Læs mere

formandsbladet Fokus på anlægsstruktører og brolæggere LKF: 50 år med vejmarkering Nyt smil i Nordjylland

formandsbladet Fokus på anlægsstruktører og brolæggere LKF: 50 år med vejmarkering Nyt smil i Nordjylland formandsbladet 1 Fagblad for Dansk Formandsforening 106. årgang nr. 1 februar 2013 Fokus på anlægsstruktører og brolæggere Nyt smil i Nordjylland LKF: 50 år med vejmarkering Udgiver: Dansk Formands Forening

Læs mere

Arbejdsmiljø FORMANDSBLADET TEMA: Tjekker materiel på eget værksted. Frederikshavn har styr på grejet. Sundhedshuse bygges efter nyt pointsystem

Arbejdsmiljø FORMANDSBLADET TEMA: Tjekker materiel på eget værksted. Frederikshavn har styr på grejet. Sundhedshuse bygges efter nyt pointsystem 3 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 3 juni 2014 Tjekker materiel på eget værksted Frederikshavn har styr på grejet Sundhedshuse bygges efter nyt pointsystem TEMA: Arbejdsmiljø INDHOLD:

Læs mere

FORMANDSBLADET. TEMA: Energioptimering miljø og bæredygtighed. Danmarks lækreste entreprenør. Milliardprojekter skriger på nye medarbejdere

FORMANDSBLADET. TEMA: Energioptimering miljø og bæredygtighed. Danmarks lækreste entreprenør. Milliardprojekter skriger på nye medarbejdere 1 Fagblad for Dansk Formandsforening 108. årgang nr. 1 Februar 2015 Danmarks lækreste entreprenør Milliardprojekter skriger på nye medarbejdere Energioptimering miljø og bæredygtighed INDHOLD: Leder....

Læs mere

TEMA: Teknologi FORMANDSBLADET SIDE 6 FORMANDEN FÅR NYT OVERBLIK MED TABLET SIDE 11: DANSK TOPKVALITET MED TIL AT SIKRE BEDRE MILJØ

TEMA: Teknologi FORMANDSBLADET SIDE 6 FORMANDEN FÅR NYT OVERBLIK MED TABLET SIDE 11: DANSK TOPKVALITET MED TIL AT SIKRE BEDRE MILJØ 4 FORMANDSBLADET Fagblad for Dansk Formandsforening 108. årgang nr. 4 August 2015 SIDE 6 FORMANDEN FÅR NYT OVERBLIK MED TABLET SIDE 11: DANSK TOPKVALITET MED TIL AT SIKRE BEDRE MILJØ TEMA: Teknologi LÆS

Læs mere

Fokus på årsdag 2014. 12. årgang nr. 2, juni 2014. magasin for byggeri, anlæg og industri. Vi går ikke ind for kædeansvar

Fokus på årsdag 2014. 12. årgang nr. 2, juni 2014. magasin for byggeri, anlæg og industri. Vi går ikke ind for kædeansvar 12. årgang nr. 2, juni 2014 magasin for byggeri, anlæg og industri Fokus på årsdag 2014 2 Statsminister Helle Thorning-Schmidt: Vi går ikke ind for kædeansvar 2 Formand for Venstre Lars Løkke Rasmussen:

Læs mere

Faktuelt. Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre

Faktuelt. Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre Danske Kloakmestre. December 2008 Danske Kloakmestre. nr. 5. December Side 2008 Faktuelt Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre Side Danske Kloakmestre.

Læs mere

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8 Redderen Nr. 1 Januar 2015 38. årgang Glæde på Sjælland s.8 Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved

Læs mere

FAKTUELT. Succésfuld messe. Vandløbsloven. bestyrelse. Genvalg, udtrædelse, nyvalg. Mød den nye

FAKTUELT. Succésfuld messe. Vandløbsloven. bestyrelse. Genvalg, udtrædelse, nyvalg. Mød den nye FAKTUELT FAKTUELT nr. 1 4 m a r t s 2011 Succésfuld messe Danmarks bedste fagfolk i kloakbranchen blev kåret ved årets begivenhed Se billede Vandløbsloven Politisk strid, røde mod blå. Smutter kommunerne

Læs mere

FAKTUELT. Succésfuld messe. Vandløbsloven. bestyrelse. Politisk strid, røde mod blå. Smutter kommunerne bare uden om?

FAKTUELT. Succésfuld messe. Vandløbsloven. bestyrelse. Politisk strid, røde mod blå. Smutter kommunerne bare uden om? FAKTUELT FAKTUELT NR. 1 4 MARTS 2011 Succésfuld messe Danmarks bedste fagfolk i kloakbranchen blev kåret ved årets begivenhed Se billede Vandløbsloven Politisk strid, røde mod blå. Smutter kommunerne bare

Læs mere

Vi bruger da AMU på det groveste

Vi bruger da AMU på det groveste Efteruddannelse på AMU-kurser for faglærte og ufaglærte i bygge- og anlægsbranchen november 2010 Foto: Finn Hansen Side 2 Malere lærer nyt på AMU-kurser Stilladsuddannelsen når nye højder Uddannet Sjakbajs

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere