4000 så nyt på Rørcenterdagene. Side 21.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4000 så nyt på Rørcenterdagene. Side 21. www.danskformand.dk"

Transkript

1 August årgang så nyt på Rørcenterdagene Side 21 Læs desuden inde i bladet: 12 Formand del af et netværk 6 Kursus giver godt værktøj 8 Beton spules af med vand 16 Landsmøde med messe Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og anlægsvirksomhed samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger. Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet.

2 Kolofon Indhold Indholdsfortegnelse: Udgiver Side 3 Leder Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Tlf.: Fax: Giro: Redaktion Landsformand Kim Bøje Madsen (ansv.) Lone Mortensen Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 11 Side 12 Referat bestyrelsesmøde Kursister fik gode værktøjer Tilmelding til det kommunale kursus - Grenå Bruger vand til at spule gammelt beton ned Program for det kommunale kursus - Grenå Afdelingsformand med i fynsk netværk Journalist Niels Henriksen Artikler og stof til nr skal være redaktionen i hænde senest den 21. september Næste nummer udkommer den 16. oktober Side 16 Landsrådsmøde med messe Side 21 Rørcenterdagene tiltrak 4000 Side 23 Staten tjener på IAK Tryk Zeuner Grafisk as Skovdalsvej Odder Tlf.: Fax: Layout & Sats Hesselberg Reklame Åstrupvej Hjørring Tlf.: Annonceekspedition Bermann Company HC Andersens Vej Hjørring Tlf.: Fax: Deadline for annoncebestilling til næste udgave af formandsbladet er: 21. september Side 24 Fra Hovedkontoret ARBEJDSPLATFORME fleksibilitet i højden Formandsbladet er tilsluttet dansk oplagskontrol. Bladet er i perioden 01/07/04 til 30/06/05 udsendt i et gennemsnitligt oplag pr. nummer på eksemplarer. Bladet afleveres til postbesørgelse sidst i måneden. Eftertryk med kildeangivelse er tilladt. Medlem af Dansk Fagpresse Forening. Telefon

3 Digitally signed by Signaturdienst Doka Gruppe Date: Signat 12:01:02 CET Ledigheden er stabil Leder Ledigheden i Dansk Formands Forening er stabil, og er faktisk svagt stagnerende, dog mærker vi en vis utryghed især i den nordjyske region. Dansk Formands Forening har derfor travlt med rådgivning til medlemmer, som henvender sig for råd ved stillingsskift mv. Vi mærker tydeligt, at der er mange formænd, der skifter job i øjeblikket. Vi vil opfordre medlemmerne til at huske at informere kontoret, når der er ændringer i ansættelsesforhold, således at medlemskartoteket er ajourført. Dansk Formands Forening er ved at lægge sidste hånd på forberedelserne til udstillingen Have & Landskab 09 i Slagelse. Vi vil som noget nyt være at finde på pladsen i Slagelse. Der vil alle tre dage være flere repræsentanter fra Dansk Formands Forening til stede. Messen er fra 26. august til og med den 28. august. Bestyrelsen i Dansk Formands Forenings er ved at forberede Landsrådsmødet den 24. oktober på Hotel Pejsegaarden i Brædstrup. Vi har fået mange udstillere til messen som vi holder samme dag på Pejsegaarden, se artikel i dette blad. Det er nu ved at være sidste udkald til at bestille plads på det kommunale kursus, som bliver holdt på Den Kommunale Højskole i Grenå. Kurset kører i uge 41, fra onsdag den 7. oktober til fredag den 9. oktober. Programmet og tilmelding er indsat i bladet. Vores kommunale kursus i år, vil tage udgangspunkt i, om arbejde og trivsel kan forenes. Vi vil på kurset motivere kursisterne til at blive en bedre udgave af sig selv, samt give kursisterne nogle værktøjer til ledelse og teamudvikling. Ligeledes vil vi på kurset gennemgå de grundlæggende begreber med øvelser og eksempler, som man kan bruge i hverdagen. Husk også at læse om vore andre kursustilbud, blandt andet Ajour 09. Se mere på hjemmesiden Kim Bøje Madsen Landsformand 02/2009 da Bygger på erfaring og ekspertise Framax Xlife Stor brugervenlighed og høj kvalitet Entreprenørskolen Sikker. Hurtig. Effektiv. Egegaardsvej Gadstrup Tel Fax Høgemosevænget Trige Tel Fax

4 Referat fra bestyrelsesmøde Beslutningsreferat fra Bestyrelsesmøde Fredag den 19. juni 2009 på Hovedkontoret, Prags Boulevard 45. Forhandlingsprotokollen Der var ikke kommet indsigelser til referatet fra bestyrelsesmødet den 8. april 2009 på hoved kontoret, hvorefter landsformanden underskrev protokollen 01. Orientering vedrørende verserende sager 02. Overenskomsterne 03. KTO 04. FR 05. A-kassen 06. Budget Vision Orientering vedr. driften på kontoret 09. Øvrige forhold 10. Næste møder for bestyrelsen 11. Eventuelt 4 Ad. 01: Landsformanden orienterede om et medlem, der er blevet alvorligt syg. Han blev opsagt den 30. januar og skal udover opsigelsen have to gange tre måneder løn i henhold til overenskomsten og gældende regler, da han først bliver 60 år i oktober Der er nu indgået en aftale med firmaet. To af vore medlemmer har ikke fået deres feriepenge indsat på feriekonto. Dansk Byggeri har været ind over sagen, og nu er sagen blevet løst. I forbindelse med opsigelsen af et medlem har Dansk Formands Forening rejst tvivl om såvel rimeligheden samt rigtigheden af denne. Dansk Byggeri og Dansk Formands Forening har telefonisk drøftet sagen, og der er opnået enighed om, at opsigelsen i sit indhold står ved magt. Grundet sagens omstændigheder betaler virksomheden til fuld og endelig afgørelse en fratrædelsesgodtgørelse til medlemmet. Vi har skrevet med Hillerød Kommune, vedrørende en afskedigelse. Hillerød Kommune fastholder, at fyringen ikke er politisk, men DFF har stadig ikke modtaget nogen dokumentation fra kommunen på det modsatte. DFF har stævnet kommunen, og kommunens advokat har nu bedt om fire ugers udsættelse til aflevering af svarskrift. Der er kommet en foreløbig afgørelse til vort medlem, der mistede sin arm ved en arbejdsulykke. Vi har besluttet at gå i samarbejde med 3F, hvor det er advokatfirmaet Bjørst, der fører sagen. Forsikringsselskabet har anerkendt skylden, så nu er det kun et spørgsmål om erstatningens størrelse. Landsformanden har netop afsluttet en sag med et firma. Vort medlem skulle have hjælp både med hensyn til løn og feriepenge. Pengene var først indsat, hvorefter pengene derefter blev trukket tilbage. Sagen er nu løst med mellemkomst af Dansk Formands Forening og Dansk Byggeri, og vort medlem har fået sine penge. Orientering fra seminar med tillidsfolkene den 4. maj, hvor overenskomster og forhandling var på programmet. Der var enighed om, at vi til næste år skal forsøge at stable et arrangement over to dage på benene. Det blev taget til efterretning. Samme dag var landsformanden til møde på Hovborg Kro, hvor IAK og PensionDanmark var indlægsholdere. Et godt møde hvor der blev stillet mange spørgsmål fra deltagerne. Som en konsekvens af årsmøderne var afdelingsformændene indkaldt til seminar på Fyn, hvor der blev samlet op på nogle forhold, og samtidig blev der sat navn på hvem og hvornår opgaverne skulle være udført. Et bestyrelsesmedlem syntes, at den enkelte regionsformand skulle tage kontakt til de øvrige afdelinger i samme region, og indgå aftaler om forløb af møder. Ad. 02: Aftale møde med afdelingsformænd til forhandlingsudvalg. Landsformanden skriver ud til de privat ansatte afd. formænd efter ferien, hvor der bliver foreslået nogle mødedatoer. Der er aftalt formøde med Asfalt Industrien den 2. september Samtidig oplyste landsformanden, at der stadig er nogle af vores medlemmer, som står i Ledernes A-kasse. Bestyrelsen blev enig om, at kontoret skal kontakte disse medlemmer endnu engang. Landsformanden udfærdiger et oplæg. Ad. 03: Referat fra konference på vej mod OK-11 udleveret på mødet. Der kommer nye lønkort fra KTO til oktober. Ad. 04: Der var møde i Aalborg den 27. maj Vi havde en kort gennemgang af sagen med Lederne, samt en generel drøftelse af den økonomiske krise. Der var ligeledes en orientering om de ledige, samt om de nye regler der skal ar-

5 bejdes efter. Der var også en orientering fra Lederforeningen om de problemer, der er vedrørende en ny overenskomst. Der var ligeledes kontakt med nye emner til medlemmer af FR. Næste møde i FR er sat til den 15. september 2009 i Aalborg hos IAK. Ad. 05: Der er nyt fra direktoratet, men stadig ikke fra Datatilsynet. Der er blevet rykket for aktindsigt, og vi har nu fået det svar, at direktoratet ikke mener, at vi er en part af den del af sagen, og vil derfor ikke give os aktindsigt. Vi har derfor bedt vores jurister om at få en redegørelse på, hvordan vi tackler den nye situation. Der er kommet nye tiltag på IAK s hjemmeside, som gør det meget nemmere for vores medlemmer at finde rundt på hjemmesiden. Ad. 06: Budgettet blev gennemgået til og med 31. maj Ad. 07: Man blev enige om, at punktet skulle væk fra dagsorden. Ad. 08: Overenskomst med HK til personalet blev gennemgået og forkastet endnu engang. Vi afventer nyt udkast, evt. nyt møde med HK i bestyrelsen. Der er blevet bestilt nye gave artikler. Ad. 09: Landsrådsmødet er reserveret på Hotel Pejsegården i Brædstrup til den 24. oktober Der bliver arbejdet på at få udstillere til vores landsrådsmøde. Vi håber på en god tilslutning. Bestyrelsen har fået til opgave at kontakte de firmaer, som de har en forbindelse til. To afdelingsformænd har givet lovning på hjælp til lidt af det praktiske, der skal foregå til Landsrådsmødet. Ad. 10: Fredag den 21. august 2009 Fredag den 4. september 2009 Fredag den 2. oktober 2009 Landsrådsmøde lørdag den 24. oktober Ad. 11: Vores aftale med leasing af biler er endnu ikke løbet af stablen, men vi forventer det sker indenfor den næste måneds tid. 5

6 Værktøjer i praksis Jens Gråbæk er en inspirerende underviser, der giver kursisterne brugbare værktøjer. Kursister bruger værktøjer i praksis De medlemmer af Dansk Formands Forening, som eksempelvis har deltaget i kurset Ledelse i Praksis, har virkelig fået noget med sig hjem. De er enige om, at kurset med underviser Jens Gråbæk bag katederet, har været virkeligt godt, og at de alle har fået nogle værktøjer og en viden, som de umiddelbart kan bruge i deres arbejde. - Jeg har virkelig lært noget om mig selv som person, om min ledelsesform og mine styrker og svagheder, siger Ole Klidbo Madsen, der er driftsleder på materielgårdene i Hedensted og Juelsminde, og som er chef for 34 medarbejdere. Hjælpeværktøjer - Jeg føler, at jeg fik nogle værktøjer til at hjælpe mig med at være leder, og dem har jeg rigtig meget gavn af. Vi havde i Jens Gråbæk en fantastisk dygtig underviser, som ikke kun gav os noget teori. Vi fik noget med hjem, som vi kan bruge i vort daglige arbejde, fastslår Ole Klidbo Madsen. - Først og fremmest synes jeg, at kurset har været virkelig godt bygget op med nogle dages teori, nogle dages tænkepause, hvor teorien får lejlighed til at bundfælde sig, og så mødes vi igen til undervisning. Det har været godt, at den ny lærdom har haft mulighed for at bundfælde sig, mener formand Johannes Nielsen, der ansat ved murerfirmaet Hans Nielsen & Søn i Klarup, hvor der i alt er 45 medarbejdere. - Jeg er blevet meget mere bevidst om mig selv, og jeg bruger det, jeg har lært på Ledelse i Praksis hver dag. Bruger værktøjerne - Jeg bruger også værktøjerne hver eneste dag. Kurset gav mig mulighed for at kigge på mig selv som leder, og det var egentlig lidt overraskende, hvad jeg så. Men det har været meget gavnligt, og jeg har da i hvert fald indset vigtigheden af de signaler, vi sender som mennesker og som ledere. Vi lærte at analysere os selv og andre, således vi hurtigt fornemmer den situation, vi sidder i, siger Lars Andersen, der er formand ved Brønderslev Kommunes Park & Vej-afdeling, hvor han er leder for omkring 30 medarbejdere. - Jeg bruger værktøjerne meget, men jeg er også bevidst om at bruge dem med omtanke. Se mere på vores hjemmeside PROTECTO sikkerhed på byggepladsen Telefon

7 Kan arbejde og trivsel forenes? Tilfører du dit arbejde værdi, og hænger det sammen med andres indsats? Kan du undgå spild, og hvad er en værdistrøm? Tilmelding kommunalt kursus Det kommunale kursus på Den Kommunale Højskole i Grenaa, den 7., 8. og 9. oktober Se program på side 11. Ja tak - Jeg vil gerne deltage Vi kommer i alt person(er). Løses arbejdet på én gang, eller bliver det hele tiden afbrudt? Laver du arbejde, som ikke bliver brugt af nogen, og hvad er trækstyring? Hvordan bliver du bedre til det, du allerede er god til, og kan det alt sammen forenes med trivsel på Navn: Adresse: Postnr.: By: Firma: Kuponen sendes direkte til Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Det er også muligt at tilmelde sig via arbejdspladsen? mail på 7

8 Aqua Cutteren i arbejde på Ingeniørbroen. Læg mærke til, hvor fint armeringen bliver fritlagt. Robot spuler gammelt beton af bro Trasbo Sandblæsning kan med vandkraft fjerne op mod 1000 mm beton metoden er miljøvenlig og skånsom mod resten af bygningen De fleste kender en almindelig højtryksrenser, der gør rent og renser i dybden, sådan til husbehov. Med et tryk på omkring 140 bar eller noget i den retning kommer man langt. Men med 140 bar kommer Mikael Trasbo ingen vegne. Nej, hans Aqua Cutter arbejder med et tryk på helt op til 2800 bar, men så kan den også spule beton ned i op til 1000 mm tykkelse. Trasbo Sandblæsning med adresse i Stenlille på Sjælland er et af landets førende virksomheder indenfor afrensning af facader og beton. For Mikael Trasbo er en sandblæser ikke bare en sandblæser, der støver og sviner i hele kvarteret. 8 Fordomme - I Trasbo Sandblæsning satte vi os ned og besluttede, at vi ville gøre op med mange af de fordomme, der er i den ufaglærte byggebranche om facadeafrensere. Vi ville vise, at en sandblæsning består af mere end blot et værre svineri og smadrede mursten. Vi er medlem af Dansk Byggeri, og det betyder, at vi naturligvis skal overholde de spilleregler, der gælder i organisationen, og det betyder også, at vi med stolthed kan vise vort arbejde frem i dagens lys, understreger Mikael Trasbo, der har arbejdet med sandblæsning hele sit liv, og som har været selvstændig i otte år. Mikael Trasbo har sammen med sine medarbejdere det seneste år arbejdet på at renovere den gamle Ingeniørbro, der fører fra Ryvangsallé ind til Svanemøllen Kaserne, som i dag er adresse for Forsvarsakademiet. Broen, der blev påbegyndt i 1896 og først stod helt færdig i 1902, leder trafikken over jernbanen. Broen er bevaringsværdig men var efterhånden i en miserabel tilstand, så sammen med entreprenørfirmaet Arkil gik Trasbo Sandblæsning i gang med arbejdet i juni Efterhånden som den gamle beton forsvandt, viste det sig, hvor dårlig forfatning den gamle bro i virkeligheden var, så broen er efterhånden blevet bygget helt op igen. Murerne har været i gang med at genskabe de gamle, flotte detaljer, mens Arkils støbefolk og Mikael Trasbos medarbejdere har arbejdet på de mest mærkelige tidspunkter. Weekendarbejde - Arbejdet med at spule den gamle beton væk har mest foregået i weekender, fra tidligt lørdag aften til tidligst søndag morgen og igen fra tidligt søndag aften til tidligt mandag morgen. Grunden til de mærkelige arbejdstider er, at vi har skullet genere togtrafikken mindst muligt. Mens vi har arbejdet, har et eller to togspor været lukket, så det har været en langsommelig proces, smiler Mikael Trasbo, der i hele processen har arbejdet tæt sammen med formand hos Arkil, Kim Sørensen.

9 Robot spuler gammelt beton Medarbejdere fra Arkil i gang med at gøre klar til den ny belægning på broen. Formand Kim Sørensen fra entreprenør virksomheden Arkil sammen med Mikael Trasbo. - Aqua Cutteren, som er den eneste af sin slags i Danmark, er dels mere skånsom mod bygningen og dels meget mere miljøvenlig og skånsom mod omgivelserne. Med den såkaldte UHP spuling undgår vi støvgener som ved traditionel sandblæsning, lige som vi undgår den store oprydningsopgave efterfølgende. Metoden, der anbefales i et EU-direktiv, forårsager ikke vibrationsskader på betonelementerne, som ses hvis man arbejder med borehammer eller endda sprængning. Vi kan fjerne betonen effektivt uden at gøre skade på den underliggende armering, påpeger Mikael Trasbo. Utroligt effektivt - Arbejdet med Aqua Cutteren er utroligt effektivt. Vandstrålen renser helt i dybden og efterlader armeringen intakt og rengjort. For os er der ingen efterbehandling og emnerne er lige klar til sprøjtestøbningen. Lettere kan det ikke være, understreger Kim Sørensen. Områdeleder til Entrepenørgården 20 medarbejdere søger leder, der trives med ansvar, personaleledelse, mange forskellige opgaver, travlhed og en uhøjtidelig omgangstone. Entreprenørgården varetager drift og vedligeholdelse af vej, park, natur og idrætsområder. Vi er en kontraktstyret virksomhed under Aabenraa Kommune og en del af vores opgaver vindes i licitationer. Denne del bliver større hvert år, og vi har stor opmærksomhed på effektivisering og markedsudvikling. Dine hovedopgaver bliver at optimere den daglige drift i samarbejde med virksomhedens øvrige ansatte, samt ressourcestyring og tilbudsgivning. Du skal være i stand til at fastholde nuværende kontrakter til begge parters tilfredshed og samtidig se muligheder for nye kontraktområder. Du har en lederuddannelse og erfaring med driftsopgaver indenfor vej- og parkområdet. Du skal kunne omgås mange forskellige mennesker og have en god situationsfornemmelse. Du skal have sans for økonomisk styring og være en dygtig personaleleder. Du bliver leder af en velfungerende afdeling med 20 medarbejdere, et godt samarbejdsklima og en uhøjtidelig omgangsform. Vi er organiseret i selvstyrende grupper, og som områdeleder får du gode sparringsmuligheder med 4 lederkolleger, i alt 100 medarbejdere og et ledernetværk med nabokommunerne. Som ansat i Aabenraa Kommune bliver du del af en arbejdsplads med ansatte. Vi arbejder med en høj grad af tillid og personligt og fagligt ansvar, og vi lægger vægt på mangfoldighed og rummelighed. Vi har sundhedsordning, gratis morgen- og aftensvømning, en årlig personalefest for alle ansatte og mulighed for billig leje af sommerhus i vores feriefond. Ansættelse pr. 1. november eller snarest derefter. Vil du vide mere, så ring til driftschef Søren Nielsen på tlf eller Ansøgning sendes til Entreprenørgården, Kirkegårdsvej 27, 6200 Aabenraa. Ansøgningsfrist mandag den 14. september med morgenposten. Vi afholder samtaler i uge 39. 9

10 Robot spuler gammelt beton Broen var i så dårlig forfatning, at murerne måtte i gang med at genskabe de mange, fine detaljer. Svanemøllens Kaserne huser i dag Forsvarsakademiet. Ingeniørbroen forbinder Ryvangsallé med Svanemøllens Kaserne. Mikael Trasbos Aqua Cutter bruger 238 liter vand i minuttet og klarer at fjerne mellem 65 og 70 kvm beton på en otte timers arbejdsdag. På forkant - Aqua Cutteren er en også en stor gevinst for arbejdsmiljøet, fordi hele processen jo foregår med en robot. Alternativet er, at en medarbejder skal stå med et strålerør, og det er altså noget, der tærer på kræfterne, hvis man skal stå med den en hel dag, siger Mikael Trasbo, der hele tiden forsøger at være på forkant med udviklingen. - Vi skal vide, hvad kunderne ønsker og helst inden de selv er klar over det. 10 Meget af vores udvikling sker ud fra erfaring og oplevelser men også ud fra de forespørgsler og de behov som kunderne har, gør Mikael Trasbo opmærksom på. Tørisblæsning Et af firmaets nyere initiativer er tørisblæsning og benyttes til fjernelse af grafitti. Metoden er meget mere miljøvenlig end traditionel grafittiafrensning med kemikalier. Med tørisen springer grafittien af og lægger sig på jorden som støv lige til at støvsuge op. På den traditionelle metode vaskes grafitti af med kemikalier, som ryger direkte ned i kloakken og ned til grundvandet. Trasbo Sandblæsning beskæftiger sig med alle former for afrensning, så som våd- og tørsandblæsning, lavtrykssandblæsning, JOS afrensning, sandsvirpning, højtryksspuling, hedevandsspuling, kemi/grafittiafrensning, nedspuling/nedskylning efter sandblæsning, Aqua Cutting, CO2/tørisblæsning, lava-afrensning, glasblæsning og fugefræsning eller udkradsning.

11 Program for det kommunale kursus på Den Kommunale Højskole i Grenaa, den 7., 8. og 9. oktober 2009 Onsdag den 7. oktober 2009 Tilmelding til Dansk Formands Forening Senest den 7. september 2009 på: Kl Kl Kl Kl Velkomst og præsentation Introduktion til Værdibaseret ledelse og Psykisk arbejdsmiljø Introduktion af Enneagrammet som værktøj til ledelses og team udvikling De ni Enneagram persontyper med deltager aktivitet Frokost Kommunikations træning baseret på Enneagrammet Talestil, kropssprog, blinde punkter og forvrængende filtre Hvordan undgår/minimerer vi konflikter og stress? Træningsark og aktiviteter Kl Kl Kl kl Fredag den 9. oktober 2009 Flow - Gennemgang af det tredje princip - Gruppeøvelse Pause Trækstyring - Gennemgang af det fjerde princip Frokost Tlf.nr eller mail Kl Dagen afrundes med spørgsmål, opsummering eller aktivitet. Torsdag den 8. oktober 2009 Kl Løbende forbedringer - Gennemgang af det femte princip - Øvelse Kl Kl Introduktion til Inspirerende lederskab Er din lederstil inspirerende eller irriterende? Lederparadigmer de 9 persontypers styrker og faldgruber Aktivitet; Ville du arbejde for denne leder? Arbejde med Enneagram typegrupper Kl Kl Kl Pause De fem principper og deres sammenhæng Sidste nyt fra DFF - Kims corner Kl Frokost Kl Afrunding og afslutning af kurset Kl Kl Kl Historien om Lean - Hvad skete der? - Hvad har det af betydning? - Gruppeøvelse Pause Kundeværdi og værdikæder - Gennemgang af det første princip - Gruppeøvelse Spuling af beton Aqua cutter Effektiv fjernelse af beton uden skader på armeringsjern Kl Pause Kl Spild og værdistrømme - Gennemgang af det andet princip - Gruppeøvelse Se mere på vores hjemmeside Specialist inden for afrensning Stenlillevej 11, 4295 Stenlille Tlf Kl Opsamling og afslutning Spuling af asfalt og gummimembraner Spuling af støbeskæl Skæring i jern og beton op til 1000 mm Robot - Aqua Cutter = Hydrodemolition 11

12 Afdelingsformant med fynsk netværk Moderne daglejere sammen i netværk Mand & Bil er et nyt koncept som tilbyder en usædvanlig bred vifte af kompetencer til både erhverv og private DFFs afdelingsformand på Fyn er med i netværket Mand & Bil er et nyt koncept, der langsomt er ved at brede sig til hele landet. Foreløbig er det koncentreret omkring Odense og Fyn, men flere håndværkere og andre, hvor hænderne er skruet rigtigt godt på, har set idéen og tilmelder sig netværket, således at erhvervsliv og private får mulighed for at hyre den ekstra hånd, der tit gør forskellen i en presset situation. Mand & Bil blev stiftet i 2006 af Mikael Truelsen, der selv påtog sig et utal af meget forskellige arbejdsopgaver som oprydning i haven for fru Jensen, nedbrydning af udestuen for hr. Sørensen og hjælp med at holde eller løfte for den lokale tømrermester. 12 Kvalitet og service En af grundidéerne i konceptet er at tilbyde en helt enestående service, fleksibilitet og kvalitet, og derfor indså Michael Truelsen, at de visioner ikke kunne opfyldes ved ansættelse af almindelige medarbejdere. Derfor besluttede han sig for at udbrede konceptet, således at andre bitte små enkeltmands-firmaer kunne få mulighed for at blive en del af konceptet og byde ind med netop deres kompetencer. På den måde ville Mand & Bil kunne tilbyde alle de mulige og ofte umulige løsninger, som det egentlig var tanken. En af dem, der har meldt sig som en del af netværket, er Dansk Formands Forenings afdelingsformand på Fyn, Palle Frederiksen, der driver sit eget lille multi-firma, Oresgaard, hvor han tilbyder at hjælpe med alt mellem himmel og jord og lidt mere til. Palle Frederiksen har en omfattende erfaring med entreprenørarbejde både som formand hos private virksomheder som Odense Kommune. Som indfødt odenseaner kender han i forvejen Gud og hver mand og har således at stort netværk fra sine mange år i entreprenørbranchen. Stor erfaring - Mit speciale er alle former for gravearbejde, træfældning og boligservice inden og ude. Jeg har meget stor erfaring i at fælde træer og vedligeholde grønne områder. Igennem mit firma Oresgaard løser jeg opgaver på hele Fyn, og siden jeg blev en del af netværket Mand & Bil i foråret er arbejdsopgaverne strømmet ind, fortæller Palle Frederiksen. - Mange af opgaverne kommer på en pudsig måde, netop fordi vi er medlemmer af et netværk, hvor vi trækker på hinandens kompetencer. Jeg er god til meget praktisk arbejde, men der er også klart opgaver, hvor jeg siger fra.

13 Afdelingsformant med fynsk Foto 1: Afdelingsformanden for DFF på Fyn driver sit eget firma og er en del af netværket Mand & Bil. Foto 2: Palle Frederiksen er ikke bange for at tage fat. Her er han i gang med at læsse resterne af et køkken på en trailer. Foto3: Stifteren og idémanden bag Mand & Bil, Mikael Truelsen (tv), sammen med afdelingsformanden for Dansk Formands Forening på Fyn, Palle Frederiksen. Her kan jeg så i stedet henvise til et andet medlem af netværket, som f. eks. er god til at male og tapetsere. Han kender så måske en, der er god til at mure, og på den måde får kunden løst sine ofte mindre opgaver, forklarer Palle Frederiksen, der en dag blev ringet op om en noget speciel opgave. Støvsugning - Jamen, det er i forbindelse med opførelsen af det ny Ikea i Odense. Jeg bliver ringet op og spurgt, om jeg kan støvsuge 5000 kvm gulv, fordi støbefolkene forlanger, at der skal være fuldstændigt rent og støvfrit, når de skal i gang med at støbe. Den opgave blev naturligvis klaret hurtigt og effektivt, smiler han. Joker - Mand & Bil er en joker, virksomheden kan bruge for at få brikkerne til at passe sammen. Kunden kan bestille én mand i en formiddag eller tre mand i en måned. Vi kommer hurtigt, vi kan samarbejde, og en faktura er det eneste papirarbejde vi medfører. Kunden snakker direkte med de Mand & Bilfolk der skal udføre arbejdet, og han medbringer selv kassevogn, boogietrailer og værktøj efter behov. En Mand & Bil-mand er ikke nødvendigvis faglært, men som kunde kan man være sikker på, at han har prøvet noget af det hele, og at han kan og vil arbejde. Vi udfører forefaldende arbejde og montage inden for alle brancher, det er f. eks. nedrivningsopgaver, vi rydder op, sorterer og bortkører byggeaffald, vi henter og bringer, holder og løfter, fejer og fuger og skovler. Og vi laver 117 andre ting, understreger Mikael Truelsen, der i øvrigt selv er uddannet pædagog. Gråzone - Vi bliver brugt af håndværksmestre, private og virksomheder når der er brug for arbejdskraft. Vi er ikke for fine til det grove og ikke for grove til det fine, fastslår Mikael Truelsen. - Vi befinder os i en gråzone mellem den faguddannede håndværker flere af medlemmerne i netværket har i øvrigt en håndværksmæssig uddannelse men påtager sig gerne opgaver indenfor andre fag også og de klamphuggere, som tv har spiddet igennem de seneste mange måneder. Vi risikerer naturligvis at blive sat i bås med dem, der hverken kan eller vil fuldføre en opgave. Vi kan og vi vil, og hvis vi ikke selv kan, så kender vi garanteret en der kan løse opgaven. Hos Mand & Bil er kvalitet og service en selvfølge. Hvis man ikke kan leve op til disse krav, er man bare ikke en del af Mand & Bilkonceptet. Vi er seriøse entreprenører. Vi arbejder ikke sort, men vi skriver en faktura, der altid kun omfatter det faktiske tidsforbrug, og hvad der ellers er aftalt med kunden, påpeger Palle Frederiksen. 13

14 Effektivt PERI understøtningsmateriel MT Højgaard a/s- Ishøj Stationsvej Sjakbajs Peter Nielsen Stor ros til PERI for deres HD 200 system, Det er både nemt og handy at arbejde med. Alle støttesegmenter kan monteres I højden og sammenføjes uden smådele, som bare forsvinder. Betjeningen af flangekoblingerne sker uden brug af værktøj. Med sænkegearet er det let at kontrollere afforskallingen, selv under fuld last. 10 cm sænkevej gør det let at afforskalle SK PERI/9.134

15 Igennem de sidste par år har større som mindre vejprojekter, alle med det formål at optimere den danske infrastruktur, været udført og vil i større grad også blive udført i de næste mange år fremover. Renovering og udvidelse af eksisterende motorvejsstrækninger er af høj prioritet, og meget tiltrængt, men ikke mindst etablering af nye motor veje og motorvejsbroer er af lige så høj vigtighed. For disse brokonstruktioner stilles der høje krav til entreprenørerne for selve udførelsen. Det må være for såvel konstruktionsarbejdet som for sikkerhedsarbejdet. For nogen af disse brokonstruktioner kræves der også, at den midlertidige understøtning udføres med gennemkørselsprofiler. Gennemkørselsprofiler, således at den eksisterende trafik ikke bliver sinket, skal omlægges eller på anden måde bliver forstyrret væsentligt. I samarbejde med nogen af landets førende entreprenører, leverer PERI derfor materiel til såvel forskallingen, stilladset og ikke mindst til understøtning af brokonstruktionerne. For et af de seneste broprojekter, Ishøj Stationsvej, arbejder MT Højgaard a/s netop nu med PERIs giganttårnsystem, HD 200. For Ishøj Stationsvej var kravet, at der skulle være et fritrumsprofil på ca. 10 meter og i 5 meters højde. HD 200 blev valgt af MT Højgaard a/s, som den mest optimale og ergo nomiske løsning. Alt i alt, samlede og monterede ca. 4 mand plus 1 kranfører 176 stk. HD 200 tårne på bare små 10 arbejdsdage! HD 200 er et enkelt understøtningsmateriel, men med stor styrke. Det er let at montere og let at betjene. Alle støttesegmenter kan monteres i højden og sammenføjes uden smådele, som let kan forsvinde ude på byggepladsen. Betjeningen af flangekoblingerne sker uden brug af værktøj. Med sænkegearet er det let at kontrollere afforskallingen, selv under fuld last. 10 cm sænkevej gør det let at afforskalle. Aluminiumskonstruktionen betyder, at HD 200, er væsentlig lettere end andre traditionelle giganttårne. Den lave vægt på HD 200 gør det muligt at montere støttesegmenterne manuelt. For eksempel vejer støttesegmentet HDS 270 kun 29 kg. Ligesom med alle andre produkter hos PERI, er det løsningen som er i højsædet. Lige fra konsulentens indledende rådgivning, over teknisk afdelings tegninger, beregninger, løsningsforslag og endelig udformning, til supporten fra vores logistik, lager og kørsel, arbejder alle medarbejdere på at give kunden den bedste totale oplevelse og service til en rimelig pris og til den ønskede tid. Forskalling og Stillads

16 Landsrådsmøde Første landsrådsmøde med stor fagmesse - Den store fagmesse bliver en vigtig del af landsrådsmødet, understreger landsformand Kim Bøje Madsen. Når Dansk Formands Forening lørdag den 24. oktober indbyder til Landsrådsmøde på Hotel Pejsegården i Brædstrup, bliver der skrevet historie. For første gang i fagforeningens 110 år lange historie afvikles der nemlig et landsrådsmøde. Hidtil har alle væsentlige beslutninger været drøftet på den kongres, der har været holdt hvert fjerde år. På foreningens sidste kongres i 2008 blev der vedtaget et helt nyt sæt vedtægter, som afskaffede kongressen og i stedet gav plads for et årligt landsrådsmøde. - På kongressen vedtog vi et moderne sæt vedtægter, som afspejler den dynamiske og progressive fagforening, vi driver med kort vej til de hurtige beslutninger. Med den ny struktur behøver vi ikke vente fire år på at få vedtaget vigtige ændringer i vores forening. Afgørende nyt kan allerede behandles og vedtages på det årlige landsrådsmøde, og det var en vigtig nyhed i vores vedtægter, som blev vedtaget med et stort flertal, understreger landsformand Kim Bøje Madsen der også på kongressen i 2008 selv skiftede titel fra, det lidt 16 Fagmessen i forbindelse med afdelingsgeneralforsamlingen i Nordjylland trækker interesserede formænd til. gammeldags forretningsfører til landsformand. Ved samme lejlighed blev forretningsudvalg og hovedbestyrelsen også nedlagt og erstattet af en landsbestyrelse bestående af landsformanden, næstformanden samt udpegede regionsformænd. Mange formænd - Med til landsrådsmødet i Brædstrup kommer samtlige folkevalgte afdelingsformænd og bestyrelsesmedlemmer i Dansk Formands Forenings 12 lokalafdelinger. Man kan sige, at deltagerskaren for så vidt er den samme som på en kongres, men en afgørende forskel er, at landsrådsmødet afvikles over én dag, gør landsformanden opmærksom på. Et væsentligt element i landsrådsmødet er etableringen af en stor fagmesse, som skal være med til både at tiltrække interesserede medlemmer, borgere fra lokalområdet samt entreprenører og bygge- og anlægsfolk. Fagmessen får deltagelse af en række af de store og væsentlige spillere indenfor dansk byggeri samt entreprenør- og anlægsbranchen. Kendte firmaer - Dansk Formands Forening har oplevet en rigtig god interesse for at stille op til messen, og vi er stolte over at kunne præsentere en række af de mest kendte og velrenommerede virksomheder i branchen, siger Kim Bøje Madsen, der igennem årene har samlet ganske stor erfaring i at arrangere messer af denne type. - Da jeg var afdelingsformand i Nordjyllands Afdeling, begyndte vi for snart mange år siden at afvikle fagmesser i forbindelse med vores årlige afdelings-generalforsamlinger. Messerne er med tiden vokset sig større og med deltagelse af primært lokale virksomheder. Messerne har helt klart været med til at gøre generalforsamlingerne i Nordjylland til nogle af de mest velbesøgte i Dansk Formands Forening, så derfor var det oplagt at arbejde videre med idéen og brede den ud til også at blive et væsentligt aktiv for vort landsrådsmøde, påpeger Kim Bøje Madsen.

17 Landsrådsmøde NKI velkendte orange biler ses på vejene i hele landet. En blæksprutte på mange hjul NKI Kloak- & Industriservice A/S er et velrenommeret, landsdækkende firma, der er førende indenfor eftersyn, rengøring, vedligeholdelse og reparation af afløbs- og industrianlæg. NKI ejes og drives af ægteparret Pia og Carlo Andersen og blev stiftet af Carlo Andersen for snart 20 år siden, da han kørte afsted ene mand med en gammel slamsuger. I dag beskæftiger NKI Kloak- & Industriservice 140 medarbejdere, der løser en ufattelig bred vifte af opgaver, f. eks. tv-inspektion af stikledninger fra hovedkloakledninger, fjernelse af tungmetaller fra kloaksystemet, rensning af vanskeligt tilgængelige kloaksystemer, opsugning af sand, sten, støv m.m. fra store dybder, strømpeforing af rør m. glasfiber (gøres uden opgravning), højtryksrensning af varmevekslere på kraftvarmeværker, sandrensning på eget sandrensningsanlæg, fejeservice/arealrengøring samt en række specialopgaver som afvaskning af vejtunneller og rensning af start- og landingsbaner i lufthavne. NKI tager alle udfordringer op, og er der ikke umiddelbart løsning på problemet, findes der nye veje bl.a. ved hjælp af virksomhedens høje udviklingsberedskab, der gør, at en omstilling ofte kan gennemføres på få dage. For at yde den højeste service til vore mange kunder har NKI A/S døgnbetjent vagttelefon, der sikrer, at vi på ethvert tidspunkt af døgnet kan rykke ud til akut opståede problemer. Jord- og anlægsmateriel Peri dækker hele verden Peri er verdens største producent og leverandør af forskalling og stillads, og virksomheden fortsætter med at vokse. I kraft af omfattende udvidelser af hovedproduktionshallerne i Weissenhorn i Tyskland), har Peri sat kursen for fremtiden. Gennem globalt storkøb og en høj automatiseringsgrad er det muligt at opnå favorable produktionsomkostninger og en pålidelig kvalitet. Peri udvikler og producerer rationelle systemer til vægstøbning, stilladser og understøtninger, sælger og lejer, forme, stilladser og understøtninger til byggebranchen. Peri s forsknings- og udviklingsteam, som ofte har været sat på svære prøver, udvikler og udarbejder hele tiden nye standarder for moderne forskallings-, stillads- og understøtningsteknik. Virksomheden tilbyder en komplet servicepakke, med planlægning og konsultation for optimalt brug af systemerne på arbejdspladsen. Erfaring, udformning og teknologisk viden, har således gjort Peri til en af de mest pålidelige og nyskabende producenter af forskallings-, stillads- og understøtningssystemer. KUNDER Bygningsmateriel Ser vice Sor timent Fleksibil ilitet Stabil ilitet Grønt materiel Aalborg Bårse MEDA RBEJDERE Ef te r u ddann nnelse Fo r ve ntning nger Liftmateriel Rådgivning ISO 9002 Skurvogne og moduler Landsdækkende udlejning Fredericia Frederikssund Greve Herning Hillerød Holbæk Kalundborg Karlslunde Odense Roskilde Rødekro Sakskøbing Slagelse Sønderborg Vassingerød Viborg Århus 17

18 Landsrådsmøde Daluiso leverer tavlerne Daluiso A/S producerer, sælger og udlejer færdselstavler og afspærringsmateriel og er Danmarks største virksomhed i branchen. Firmaet blev grundlagt i 1989 af D. Daluiso. Hovedkvarteret ligger i Odense, og desuden har virksomheden afdeling i København. Virksomhedens udlejningsafdeling sørger for kontakt til myndigheder, rådgivning i forbindelse med udarbejdelse og godkendelse af afspærringsplaner samt omsætning og tilsyn. Daluiso A/S er således med i trafikplanlægning, fastlæggelse af arbejdsprocedurer, afspærringsplaner og godkendelse af vejmyndighed. Daluiso A/S har døgnvagt 365 dage om året, og der er altid mindst én medarbejder på vagt ad gangen. I 2008 blev firmaet opkøbt af SafeRoad, der med en omsætning på over 2,5 milliarder inden for trafiksikkerhed, vil være med til at styrke Daluiso A/S til fremtiden. Daluiso A/S er Danmarks største producent af skilte og afspærringsmateriel. Loxam Rental er en del af Loxam-koncernen med 4400 medarbejdere fordelt på 564 filialer i 10 lande. Europas største materieludlejer Loxam, der er Europas største materieludlejer, etablerede sig i Danmark i 2007 ved opkøb af fusionsparterne DNE Materieludlejning A/S og JJ Maskinudlejning A/S. Virksomheden profilnavn er Loxam Rental. Rental betyder udlejning på engelsk og henfører til firmaets udlejningsvirksomhed af entreprenørmateriel- og maskiner. DNE og JJ, har i en årrække tilhørt branchens absolut ledende selskaber i Danmark, hvor det primære fokus altid har været på levering af kvalitetsmateriel, fleksibilitet og høj kundeservice. Disse forhold har medført en kraftig vækst igennem især de seneste år. Loxam Rental arbejder videre på det gamle, velkendte fundament, som DNE og JJ har været med til at grundlægge. Med Loxam som moderselskab er virksomheden Europas største materieludlejnings-virksomhed, repræsenteret i 10 lande, nemlig Spanien, Frankrig, Schweiz, England, Irland, Holland, Belgien, Luxemburg, Tyskland og Danmark. Loxam er en international koncern med ca medarbejdere fordelt på knap 564 filialer. Loxam står for moderne kvalitetsmateriel - pålidelige maskiner løfter effektiviteten for vores kunder og skaber glade medarbejdere. Med en Aqua Cutter kan Trasbo Sandblæsning spule beton på op til 1000 mm væk. 18 Afrensning på den gode måde Trasbo Sandblæsning beskæftiger sig med alle former for afrensning, så som våd- og tørsandblæsning, lavtrykssandblæsning, JOS afrensning, sandsvirpning, højtryksspuling, hedevandsspuling, kemi/grafittiafrensning, nedspuling/nedskylning efter sandblæsning, Aqua Cutting, CO2/tørisblæsning, lava-afrensning, glasblæsning og fugefræsning eller udkradsning. Trasbo Sandblæsning blev stiftet af Mikael Trasbo i 2001, da han valgte at købe den sandblæsningsvirksomhed, han havde været leder for. Trasbo Sandblæsning er i dag en af de førende virksomheder inden for afrensning af facader og beton. Dette skyldes en specialiseret viden om facadeafrensning, der betyder at en sandblæser ikke bare er en sandblæser. Trasbo Sandblæsning ønsker at være en seriøs, innovativ og miljøvenlig sandblæsningsvirksomhed, der afliver myten om, at sandblæsning er ensbetydende med noget værre svineri og smadrede mursten. Trasbo Sandblæsning råder som det eneste firma i Danmark over en Aqua Cutter, der med et tryk på helt op til 2800 bar er i stand til at spule beton i en tykkelse op til 1000 mm væk. Skånsomt og effektivt.

19 Landsrådsmøde Hünnebeck er en af verdens største producenter af forskalling og stillads samt sikkerhedsudstyr til byggepladsen. En af de største på markedet Hünnebeck er en af verdens største udbydere af forskalling og stillads. Gennem 75 år har virksomheden gentagne gange udviklet og forfinet sine produkter og services for at kunne tilbyde kunderne de bedste omstændigheder for deres arbejde og rentabilitet. Det amerikanske investeringsselskab Harsco Inc. opkøbte i november 2005 Hünnebeck-koncernen. Harsco Inc. ejede allerede SGB koncernen, som også er repræsenteret i Danmark. SGB Denmark er således en af storspillerne indenfor arbejdsplatforme, materialehejs, lifte og stillads, mens Hünnebeck s produktsortiment omfatter forskalling, stillads, understøtning, alurullestillads og sikkerhedsrækværk. Pladsproblemer og et ønske om at samle alle aktiviteter under én hat betød, at Hünnebeck Danmark A/S i foråret skiftede adresse. Virksomheden holder stadig til i Lynge, men nu på Vasserødvej 25 blot nogle få hundrede meter fra Smedevangen, hvor Hünnebeck flyttede fra kvm til , og med et grundareal på kvm er der blevet plads til både materiel og de mange lastvogne, der hver dag runder virksomheden i Københavns nordlige kant. I det ny domicil er salgsafdeling, ekspedition, teknisk afdeling, logistikcenter med mere samlet i én 1200 kvm stor bygning. Samtidig er der opført tre rummelige haller på 1152 kvm til værksted, klargøring og lager med fuldt sortiment af forskalling, stilladser, lifte, hejs og arbejdsplatforme. Caterpillars danske forbindelse Pon Equipment A/S har en lang og spændende historie; rent faktisk fejrede virksomheden sit 40- års jubilæum i august 2007 og havde på det tidspunkt haft fire forskellige ejere med tre forskellige nationaliteter. Erik Nielsen grundlagde det danske firma i Grundlæggeren brugte sine egne initialer, tilføjede Maskin Co og kaldte firmaet Enmaco A/S. I 1990 blev Enmaco opkøbt af den svenske distributør Engson, som delte firmaet i to: Enmaco Maskiner A/S og Enmaco Motorer A/S. De to nye firmaer blev senere kendt som henholdsvis Pon Equipment og Pon Power. Enmaco forblev ikke på svenske hænder i lang tid, før Engson inklusiv Enmaco i 1992 blev opkøbt af hollandske Geveke. Endelig opkøbte Pon Holdings i 2003 Geveke og Enmaco, men selv om der nu var en ny ejer, ligger hovedkvarteret stadig i Holland. På trods af forskellige ejere er der noget, der ikke har ændret sig gennem årene: Firmaet har altid forhandlet Caterpillar entreprenørmaskiner og har som fast holdepunkt arbejdet ud fra grundværdierne: Troværdighed, vedholdenhed og langsigtede kunderelationer. 19

20 Ajour 09 Ajour 2009 Odense Congress Center Torsdag 26. november & Fredag 27. november Maskinmestrenes Forening Maskinmestrenes Forening Sankt Annæ Plads København K Telefon: Fax: Tilmeld dig nu til Ajour Tilmeld dig nu til maskinmestrenes erhvervskonference, Ajour 2009, i dagene november i Odense Congress Center. Foruden udstillingen med den nyeste teknologi vil konferencen igen i år byde på spændende og inspirerende foredrag om bl.a. Management & Technology, psykisk og fysisk arbejdsmiljø samt personlig udvikling. Som optakt til Danmarks værtskab for klimatopmødet sætter Ajour også fokus på maskinmestrenes bidrag til et bedre klima. Fredag 27. november kan du blandt andre møde Jason Watt og Thomas Blachman. Jason Watt Fordi jeg vil En tragisk trafikulykkede kostede Jason Watt en karriere i international motorsport. Han er i dag lammet fra brystet og ned. Fordi jeg vil handler om: Mod, viljestyrke, engagement, at arbejde fokuseret på at nå sine mål, ikke at give op, og ikke mindst handler det om viljen til at ville. Det handler om Jason Watts måde at tackle tilværelsen på og om kampen tilbage til livet. Thomas Blachman Geni eller idiot? Valget er dit! Thomas Blachman er en af de få personer, der offentligt tør tage stilling og slipper af sted med det. Hvad enten det drejer sig om innovation, ledelse, udvikling, nytænkning, perfektionering eller i det hele taget vovemod - så har Blachman på baggrund af sin unikke tilgang taget stilling og er ikke bange for at sætte spørgsmål ved friheden til selvstændig tankegang. Thomas Blachman udfordrer normalitetens bånd og inspirerer til at tænke og debattere ud fra nye vinkler: Hvordan udskifter man normaliteten med genialiteten? Prisen for medlemmer af Maskinmestrenes Forening er kr moms (ekskl. hotel, men inkl. konferencemiddag). Prisen for ikke-medlemmer er kr moms (ekskl. hotel, men inkl. konferencemiddag). Tilmelding: Maskinmestrenes Forening Lisbeth Groth Haastrup tlf

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder VI ER STÆRKERE, NÅR VI STÅR SAMMEN Sammenhold giver styrke. Styrke i forhold

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen Boligselskabet Rosenvænget Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. august 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Gefionvej 50, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk

Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk Arbejdsmiljø Virksomheden som helhed Arbejdsmiljø Virksomheden som helhed 5 5 4 Socialt klima 5 11 Virksomheden som helhed Personligt engagement en 5 Ansvarlighed

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166) 3F Bygningsarbejdernes Fagforening i Odense for murersjakket på byggepladsen: Sprotoften Nyborg (faglig sekretær Andy Jakobsen) mod Dansk Byggeri for Hansson

Læs mere

Nr. 9, november 2007

Nr. 9, november 2007 Nr. 9, november 2007 [4H WEEKEND PÅ SKOVLY] Sang + debat + julefrokost + værksteder = succes på Skovly Der var liv og glade dage på Skovly i weekenden den 9.-11. november, da 90 4Here fra hele landet var

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Forretningsudvalgsmøde (20082012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Peter RønningBæk Thorben Meldgaard

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Det komplette tilbud til kølebranchen.

Det komplette tilbud til kølebranchen. kølemiddelprogram Det komplette tilbud til kølebranchen. Omfattende kølemiddelprogram leveret via et landsdækkende net af depoter. 2 Danmarks bredeste forhandlernet af kølemidler. AGA tilbyder et komplet

Læs mere

Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst

Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst Udvikling på et solidt fundament Vi har udviklet os meget hos Jönsson a/s igennem vores lange historie og især i de senere år er det

Læs mere

med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole

med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole Til alle frimenigheder i Luthersk Mission Velkommen til frimenighedskonference i Børkop lørdag

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Autohaus Sand Jensen Flensborg

Autohaus Sand Jensen Flensborg Autohaus Sand Jensen Flensborg Kvalitet og service til priser, det betaler sig at køre efter! Dæk og udstyr Professionel service Klargøring Dækhotel og dækcenter Alufælge og styling Flensborgs største

Læs mere

Carsten Lawets, Niels Grønbæk, NG, Jens Jensen, JJ og Bent Hansen, BH

Carsten Lawets, Niels Grønbæk, NG, Jens Jensen, JJ og Bent Hansen, BH REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 6-2014 i Langhårsklubben Fredag den 21. november 2014 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Fraværende: Referent: Just Mikkelsen, JM Ida Thyssen, IT Gitte Becher,

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer.

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer. Danmarks Apotekerforenings Ledelsesudviklingsprogram for apotekere Tilmeldingsfrist 30. oktober Programmet består af disse elementer: Ledermåling Læs mere Individuel coaching Læs mere Grundmodul 2 dage

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

TMU-møde d. 21.10.2014

TMU-møde d. 21.10.2014 1 Indledning Intern Drift består af en park-, vej-, rengørings-, service- og kørsel/værkstedssektion. I det følgende vil der være en beskrivelse af, hvad hver sektion beskæftiger sig med samt en tanke

Læs mere

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask Højkantparket Ask Villa OpNed, CEBRA arkitekter Woodfl Højkantparket Merbau. MT Højgaard - Kbh. En stærk partner for arkitekter og bygherrer Luksusboliger på havnefronter, eksklusive firmadomiciler og

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde(BM) Torsdag d. 5.september 2013 kl. 16.10 18.30 Mødelokale Trolleborg

Dagsorden Bestyrelsesmøde(BM) Torsdag d. 5.september 2013 kl. 16.10 18.30 Mødelokale Trolleborg Dagsorden Bestyrelsesmøde(BM) Torsdag d. 5.september 2013 kl. 16.10 18.30 Mødelokale Trolleborg Fremmødt: Thorsten Arnold (TA), Anette Eriksen AE), Anne Albertsen (AA), Theresa Foldsager (TF), Anne Grethe

Læs mere

Giv kunderne mere værdi med lean.

Giv kunderne mere værdi med lean. Giv kunderne mere værdi med lean. Hvor effektiv er din organisation? Bruger I tiden på de processer, der giver jeres kunder værdi? De fleste virksomheder har et stort potentiale i relation til at optimere

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 10. januar 2012 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 Deltagere: Christian Vestergaard, Iver Eriksen, Palle Christensen, Henrik Yde, Kirsten Sørensen, Tina Holm, Winnie

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Nordisk Film, Valby Den 27. marts 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens beretning. C. Regnskab

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Vision og mål for MSE mod 2020

Vision og mål for MSE mod 2020 M S E S t r a t e g i p r o c e s 2 0 1 3 Vision og mål for MSE mod 2020 Strategi i MSE Som nævnt på MSE dagen 2012 er vi på vej op i Superligaen! Vi er fortsat den største entreprenør på Lolland Falster,

Læs mere

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591.

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591. AF: Margaret Nielsen NAVN: Dansk Slagteriarbejder, ARKIVNR.:637 COMPACTNR.:9 a forbund. PERIODE: 1917 1980 OMFANG:llo kasser AFLEVERING: NNF, okt 198A TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING: Indbunden

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl.

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. 12:00 Det er med stor fornøjelse vi kan byde velkommen til et par dage som

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Kloak- og drænprojekt.

Kloak- og drænprojekt. Kloak- og drænprojekt. Nu foreligger der et færdigt projekt omfattende både den fremtidige kloakering og pumpelagets fremtidige drænsystem. Hele projektet udsendes til 5 entreprenørfirmaer, og der afholdes

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014.

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Næstved, den 24. februar 2014. Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Brugerforeningen Stofa Næstved er

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 4. februar 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2007 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Facility Service med Remmer Depot Hvordan du sparer over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Det er ikke virksomhedens kontorartikler, der koster pengene. Det er arbejdet med at styre

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde d. 27.05.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Tomas Klement Jørn Christensen, Ejnar Estrup, Helle Nielsen, Frank Nissen

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Fjernelse af seks tons filtersand uden at få sved på panden

Fjernelse af seks tons filtersand uden at få sved på panden Tørsugning af filtersand fra vandværker og svømmehaller Fjernelse af seks tons filtersand uden at få sved på panden Når man skal fjerne 6 tons filtersand er den nemmeste måde at suge det ud. Så får man

Læs mere

Sådan kan it blive en pengemaskine for din virksomhed

Sådan kan it blive en pengemaskine for din virksomhed Sådan kan it blive en pengemaskine for din virksomhed INVITATION TIL GRATIS ROADSHOW 1 kr. 2 kr. EG www.eg.dk/byg Lidt bedre på alle områder Ofte er det ikke så meget, der skal til for at øge produktiviteten.

Læs mere

Servicepartnere. Net1. LUND EL HALS ApS. pool og spa. www.net1.dk/feriepartner

Servicepartnere. Net1. LUND EL HALS ApS. pool og spa. www.net1.dk/feriepartner Servicepartnere Servicepartnere Vi har opbygget et solidt netværk af dygtige, engagerede og servicemindede samarbejdspartnere, som straks står til rådighed, hvis vi har brug for at løse akutte situationer

Læs mere

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S DIT FORSYNINGSSELSKAB VELKOMMEN Kære forbruger i Allerød Kommune. Velkommen til dit forsyningsselskab Forsyningen Allerød Rudersdal. Forsyningen Allerød Rudersdal har

Læs mere

Vil du have en bedre bundlinje?

Vil du have en bedre bundlinje? Invitation Vil du have en bedre bundlinje? Så tag med til en gratis inspirationsdag nær dig og bliv knivskarp på, hvordan du skruer op for effektiviteten og forbedrer bundlinjen i fremtidens byggebranche.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Spændende lyssætning side 18

Spændende lyssætning side 18 Nr. 16 December 2009 Spændende lyssætning side 18 Fuldautomatisk ESD-system øger sikkerheden i sommerlandet side 10 Få en optimal motorløsning side 28 Horsens vand side 14 I forbindelse med renoveringen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Henning s Kloakrens A/S

Henning s Kloakrens A/S DØGNVAGT Har kloakken fået en prop så ring Henning op! Akutte problemer? Så ring 47 10 85 09 vi har døgnvagt, der virker! Henning s Kloakrens A/S Henning s Kloakrens A/S Aut. Kloakmester Svalehøjvej 13

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

Vejen. Danish Crown. Danmarks nye fødevarecentrum. Det skal være nemt at etablere fødevarevirksomhed. Fire grunde til, at du ikke kommer uden om Vejen

Vejen. Danish Crown. Danmarks nye fødevarecentrum. Det skal være nemt at etablere fødevarevirksomhed. Fire grunde til, at du ikke kommer uden om Vejen Vejen fødevarecentrum Det skal være nemt at etablere fødevarevirksomhed Side 3 Fire grunde til, at du ikke kommer uden om Vejen Side 4 Derfor valgte vi Vejen: Danish Crown SPF-Danmark og Eurofins fortæller

Læs mere

Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013.

Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013. Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Velkommen til årets sidste nyhedsmail fra Vrist Pumpelag Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013.

Læs mere

Velkommen hos én af Nordsjællands ældste og mest fleksible glarmestervirksomheder!

Velkommen hos én af Nordsjællands ældste og mest fleksible glarmestervirksomheder! CARL PETERSEN & SØN A/S Velkommen hos én af Nordsjællands ældste og mest fleksible glarmestervirksomheder! Velkommen hos Glarmestre Carl Petersen & Søn A/S. For os er nøgleordene seriøst glarmesterarbejde

Læs mere

Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30

Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30 Referat fra FU-møde Mødedag...: 23. februar 2012 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Henning Dam (HD) Ordstyrer: Carl Aage Sørensen Mødetype: Forretningsudvalg

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Når ting skal løftes, flyttes, vendes og drejes... Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Christian Jensen fik sin uddannelse som landbrugsmaskinmekaniker i 1993 og fik i

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Velkommen til. Centrallager Kolding

Velkommen til. Centrallager Kolding Velkommen til Centrallager Kolding Lemvigh-Müller kunder og sortiment Stål VVS Kunder El- og VVS-installatører Industrivirksomheder Bygge- og anlægsbranchen Tele- og dataintegratorer Energiforsyningsselskaber

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

7 Forvaltning af beboerdemokratiet Punkt 7. Er kun status punkter. Ansvarlig Beslutning/Opgave

7 Forvaltning af beboerdemokratiet Punkt 7. Er kun status punkter. Ansvarlig Beslutning/Opgave Antenneforeningen Trekanten Udskrevet d. 26. september 2007, kl. 00:59 Referat af bestyrelsens møde Bestyrelsesmøde Tirsdag d.25. September 2007, kl. 18.30-21.30 i Grønt Hus Tilstede: HO, PF, MA, AC, BP,

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013.

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Sted: Hos Christina Arsland Dato: 12 Maj 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Nytænk. Produktiviteten. + reduceret lønandel. + fleksibel teknologi. + leverandører og kunder i h. + øget udvikling af viden

Nytænk. Produktiviteten. + reduceret lønandel. + fleksibel teknologi. + leverandører og kunder i h. + øget udvikling af viden Kundetilpassede løsning + Masseproduktion i små mæ + fleksibel teknologi + reduceret lønandel + øget udvikling af viden + leverandører og kunder i h = konkurrencedygtig fr Nytænk Produktiviteten 8. 9.

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Referat af FU-møde i Ullerslev.

Referat af FU-møde i Ullerslev. Referat af FU-møde i Ullerslev. Dato: 24/01 2007 Kl. 19:00 Til stede: Erik G. Andresen, Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen, Kim Skaanning & Chresten Nielsen. Afbud: Ingen Observatør: Benny Brinch Dagsorden:

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

HR-SPECIALIST HVEM TAGER SIG AF DINE HR-OPGAVER? Yderligere informationer. Job Vision A/S. Telefon 70 10 33 35 Mail jobvision@jobvision.

HR-SPECIALIST HVEM TAGER SIG AF DINE HR-OPGAVER? Yderligere informationer. Job Vision A/S. Telefon 70 10 33 35 Mail jobvision@jobvision. HR-SPECIALIST HVEM TAGER SIG AF DINE HR-OPGAVER? Job Vision A/S Yderligere informationer Telefon 70 10 33 35 Mail jobvision@jobvision.dk www.jobvision.dk INDHOLD 1 Medarbejderen er din vigtigste ressource

Læs mere