4000 så nyt på Rørcenterdagene. Side 21.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4000 så nyt på Rørcenterdagene. Side 21. www.danskformand.dk"

Transkript

1 August årgang så nyt på Rørcenterdagene Side 21 Læs desuden inde i bladet: 12 Formand del af et netværk 6 Kursus giver godt værktøj 8 Beton spules af med vand 16 Landsmøde med messe Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og anlægsvirksomhed samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger. Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet.

2 Kolofon Indhold Indholdsfortegnelse: Udgiver Side 3 Leder Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Tlf.: Fax: Giro: Redaktion Landsformand Kim Bøje Madsen (ansv.) Lone Mortensen Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 11 Side 12 Referat bestyrelsesmøde Kursister fik gode værktøjer Tilmelding til det kommunale kursus - Grenå Bruger vand til at spule gammelt beton ned Program for det kommunale kursus - Grenå Afdelingsformand med i fynsk netværk Journalist Niels Henriksen Artikler og stof til nr skal være redaktionen i hænde senest den 21. september Næste nummer udkommer den 16. oktober Side 16 Landsrådsmøde med messe Side 21 Rørcenterdagene tiltrak 4000 Side 23 Staten tjener på IAK Tryk Zeuner Grafisk as Skovdalsvej Odder Tlf.: Fax: Layout & Sats Hesselberg Reklame Åstrupvej Hjørring Tlf.: Annonceekspedition Bermann Company HC Andersens Vej Hjørring Tlf.: Fax: Deadline for annoncebestilling til næste udgave af formandsbladet er: 21. september Side 24 Fra Hovedkontoret ARBEJDSPLATFORME fleksibilitet i højden Formandsbladet er tilsluttet dansk oplagskontrol. Bladet er i perioden 01/07/04 til 30/06/05 udsendt i et gennemsnitligt oplag pr. nummer på eksemplarer. Bladet afleveres til postbesørgelse sidst i måneden. Eftertryk med kildeangivelse er tilladt. Medlem af Dansk Fagpresse Forening. Telefon

3 Digitally signed by Signaturdienst Doka Gruppe Date: Signat 12:01:02 CET Ledigheden er stabil Leder Ledigheden i Dansk Formands Forening er stabil, og er faktisk svagt stagnerende, dog mærker vi en vis utryghed især i den nordjyske region. Dansk Formands Forening har derfor travlt med rådgivning til medlemmer, som henvender sig for råd ved stillingsskift mv. Vi mærker tydeligt, at der er mange formænd, der skifter job i øjeblikket. Vi vil opfordre medlemmerne til at huske at informere kontoret, når der er ændringer i ansættelsesforhold, således at medlemskartoteket er ajourført. Dansk Formands Forening er ved at lægge sidste hånd på forberedelserne til udstillingen Have & Landskab 09 i Slagelse. Vi vil som noget nyt være at finde på pladsen i Slagelse. Der vil alle tre dage være flere repræsentanter fra Dansk Formands Forening til stede. Messen er fra 26. august til og med den 28. august. Bestyrelsen i Dansk Formands Forenings er ved at forberede Landsrådsmødet den 24. oktober på Hotel Pejsegaarden i Brædstrup. Vi har fået mange udstillere til messen som vi holder samme dag på Pejsegaarden, se artikel i dette blad. Det er nu ved at være sidste udkald til at bestille plads på det kommunale kursus, som bliver holdt på Den Kommunale Højskole i Grenå. Kurset kører i uge 41, fra onsdag den 7. oktober til fredag den 9. oktober. Programmet og tilmelding er indsat i bladet. Vores kommunale kursus i år, vil tage udgangspunkt i, om arbejde og trivsel kan forenes. Vi vil på kurset motivere kursisterne til at blive en bedre udgave af sig selv, samt give kursisterne nogle værktøjer til ledelse og teamudvikling. Ligeledes vil vi på kurset gennemgå de grundlæggende begreber med øvelser og eksempler, som man kan bruge i hverdagen. Husk også at læse om vore andre kursustilbud, blandt andet Ajour 09. Se mere på hjemmesiden Kim Bøje Madsen Landsformand 02/2009 da Bygger på erfaring og ekspertise Framax Xlife Stor brugervenlighed og høj kvalitet Entreprenørskolen Sikker. Hurtig. Effektiv. Egegaardsvej Gadstrup Tel Fax Høgemosevænget Trige Tel Fax

4 Referat fra bestyrelsesmøde Beslutningsreferat fra Bestyrelsesmøde Fredag den 19. juni 2009 på Hovedkontoret, Prags Boulevard 45. Forhandlingsprotokollen Der var ikke kommet indsigelser til referatet fra bestyrelsesmødet den 8. april 2009 på hoved kontoret, hvorefter landsformanden underskrev protokollen 01. Orientering vedrørende verserende sager 02. Overenskomsterne 03. KTO 04. FR 05. A-kassen 06. Budget Vision Orientering vedr. driften på kontoret 09. Øvrige forhold 10. Næste møder for bestyrelsen 11. Eventuelt 4 Ad. 01: Landsformanden orienterede om et medlem, der er blevet alvorligt syg. Han blev opsagt den 30. januar og skal udover opsigelsen have to gange tre måneder løn i henhold til overenskomsten og gældende regler, da han først bliver 60 år i oktober Der er nu indgået en aftale med firmaet. To af vore medlemmer har ikke fået deres feriepenge indsat på feriekonto. Dansk Byggeri har været ind over sagen, og nu er sagen blevet løst. I forbindelse med opsigelsen af et medlem har Dansk Formands Forening rejst tvivl om såvel rimeligheden samt rigtigheden af denne. Dansk Byggeri og Dansk Formands Forening har telefonisk drøftet sagen, og der er opnået enighed om, at opsigelsen i sit indhold står ved magt. Grundet sagens omstændigheder betaler virksomheden til fuld og endelig afgørelse en fratrædelsesgodtgørelse til medlemmet. Vi har skrevet med Hillerød Kommune, vedrørende en afskedigelse. Hillerød Kommune fastholder, at fyringen ikke er politisk, men DFF har stadig ikke modtaget nogen dokumentation fra kommunen på det modsatte. DFF har stævnet kommunen, og kommunens advokat har nu bedt om fire ugers udsættelse til aflevering af svarskrift. Der er kommet en foreløbig afgørelse til vort medlem, der mistede sin arm ved en arbejdsulykke. Vi har besluttet at gå i samarbejde med 3F, hvor det er advokatfirmaet Bjørst, der fører sagen. Forsikringsselskabet har anerkendt skylden, så nu er det kun et spørgsmål om erstatningens størrelse. Landsformanden har netop afsluttet en sag med et firma. Vort medlem skulle have hjælp både med hensyn til løn og feriepenge. Pengene var først indsat, hvorefter pengene derefter blev trukket tilbage. Sagen er nu løst med mellemkomst af Dansk Formands Forening og Dansk Byggeri, og vort medlem har fået sine penge. Orientering fra seminar med tillidsfolkene den 4. maj, hvor overenskomster og forhandling var på programmet. Der var enighed om, at vi til næste år skal forsøge at stable et arrangement over to dage på benene. Det blev taget til efterretning. Samme dag var landsformanden til møde på Hovborg Kro, hvor IAK og PensionDanmark var indlægsholdere. Et godt møde hvor der blev stillet mange spørgsmål fra deltagerne. Som en konsekvens af årsmøderne var afdelingsformændene indkaldt til seminar på Fyn, hvor der blev samlet op på nogle forhold, og samtidig blev der sat navn på hvem og hvornår opgaverne skulle være udført. Et bestyrelsesmedlem syntes, at den enkelte regionsformand skulle tage kontakt til de øvrige afdelinger i samme region, og indgå aftaler om forløb af møder. Ad. 02: Aftale møde med afdelingsformænd til forhandlingsudvalg. Landsformanden skriver ud til de privat ansatte afd. formænd efter ferien, hvor der bliver foreslået nogle mødedatoer. Der er aftalt formøde med Asfalt Industrien den 2. september Samtidig oplyste landsformanden, at der stadig er nogle af vores medlemmer, som står i Ledernes A-kasse. Bestyrelsen blev enig om, at kontoret skal kontakte disse medlemmer endnu engang. Landsformanden udfærdiger et oplæg. Ad. 03: Referat fra konference på vej mod OK-11 udleveret på mødet. Der kommer nye lønkort fra KTO til oktober. Ad. 04: Der var møde i Aalborg den 27. maj Vi havde en kort gennemgang af sagen med Lederne, samt en generel drøftelse af den økonomiske krise. Der var ligeledes en orientering om de ledige, samt om de nye regler der skal ar-

5 bejdes efter. Der var også en orientering fra Lederforeningen om de problemer, der er vedrørende en ny overenskomst. Der var ligeledes kontakt med nye emner til medlemmer af FR. Næste møde i FR er sat til den 15. september 2009 i Aalborg hos IAK. Ad. 05: Der er nyt fra direktoratet, men stadig ikke fra Datatilsynet. Der er blevet rykket for aktindsigt, og vi har nu fået det svar, at direktoratet ikke mener, at vi er en part af den del af sagen, og vil derfor ikke give os aktindsigt. Vi har derfor bedt vores jurister om at få en redegørelse på, hvordan vi tackler den nye situation. Der er kommet nye tiltag på IAK s hjemmeside, som gør det meget nemmere for vores medlemmer at finde rundt på hjemmesiden. Ad. 06: Budgettet blev gennemgået til og med 31. maj Ad. 07: Man blev enige om, at punktet skulle væk fra dagsorden. Ad. 08: Overenskomst med HK til personalet blev gennemgået og forkastet endnu engang. Vi afventer nyt udkast, evt. nyt møde med HK i bestyrelsen. Der er blevet bestilt nye gave artikler. Ad. 09: Landsrådsmødet er reserveret på Hotel Pejsegården i Brædstrup til den 24. oktober Der bliver arbejdet på at få udstillere til vores landsrådsmøde. Vi håber på en god tilslutning. Bestyrelsen har fået til opgave at kontakte de firmaer, som de har en forbindelse til. To afdelingsformænd har givet lovning på hjælp til lidt af det praktiske, der skal foregå til Landsrådsmødet. Ad. 10: Fredag den 21. august 2009 Fredag den 4. september 2009 Fredag den 2. oktober 2009 Landsrådsmøde lørdag den 24. oktober Ad. 11: Vores aftale med leasing af biler er endnu ikke løbet af stablen, men vi forventer det sker indenfor den næste måneds tid. 5

6 Værktøjer i praksis Jens Gråbæk er en inspirerende underviser, der giver kursisterne brugbare værktøjer. Kursister bruger værktøjer i praksis De medlemmer af Dansk Formands Forening, som eksempelvis har deltaget i kurset Ledelse i Praksis, har virkelig fået noget med sig hjem. De er enige om, at kurset med underviser Jens Gråbæk bag katederet, har været virkeligt godt, og at de alle har fået nogle værktøjer og en viden, som de umiddelbart kan bruge i deres arbejde. - Jeg har virkelig lært noget om mig selv som person, om min ledelsesform og mine styrker og svagheder, siger Ole Klidbo Madsen, der er driftsleder på materielgårdene i Hedensted og Juelsminde, og som er chef for 34 medarbejdere. Hjælpeværktøjer - Jeg føler, at jeg fik nogle værktøjer til at hjælpe mig med at være leder, og dem har jeg rigtig meget gavn af. Vi havde i Jens Gråbæk en fantastisk dygtig underviser, som ikke kun gav os noget teori. Vi fik noget med hjem, som vi kan bruge i vort daglige arbejde, fastslår Ole Klidbo Madsen. - Først og fremmest synes jeg, at kurset har været virkelig godt bygget op med nogle dages teori, nogle dages tænkepause, hvor teorien får lejlighed til at bundfælde sig, og så mødes vi igen til undervisning. Det har været godt, at den ny lærdom har haft mulighed for at bundfælde sig, mener formand Johannes Nielsen, der ansat ved murerfirmaet Hans Nielsen & Søn i Klarup, hvor der i alt er 45 medarbejdere. - Jeg er blevet meget mere bevidst om mig selv, og jeg bruger det, jeg har lært på Ledelse i Praksis hver dag. Bruger værktøjerne - Jeg bruger også værktøjerne hver eneste dag. Kurset gav mig mulighed for at kigge på mig selv som leder, og det var egentlig lidt overraskende, hvad jeg så. Men det har været meget gavnligt, og jeg har da i hvert fald indset vigtigheden af de signaler, vi sender som mennesker og som ledere. Vi lærte at analysere os selv og andre, således vi hurtigt fornemmer den situation, vi sidder i, siger Lars Andersen, der er formand ved Brønderslev Kommunes Park & Vej-afdeling, hvor han er leder for omkring 30 medarbejdere. - Jeg bruger værktøjerne meget, men jeg er også bevidst om at bruge dem med omtanke. Se mere på vores hjemmeside PROTECTO sikkerhed på byggepladsen Telefon

7 Kan arbejde og trivsel forenes? Tilfører du dit arbejde værdi, og hænger det sammen med andres indsats? Kan du undgå spild, og hvad er en værdistrøm? Tilmelding kommunalt kursus Det kommunale kursus på Den Kommunale Højskole i Grenaa, den 7., 8. og 9. oktober Se program på side 11. Ja tak - Jeg vil gerne deltage Vi kommer i alt person(er). Løses arbejdet på én gang, eller bliver det hele tiden afbrudt? Laver du arbejde, som ikke bliver brugt af nogen, og hvad er trækstyring? Hvordan bliver du bedre til det, du allerede er god til, og kan det alt sammen forenes med trivsel på Navn: Adresse: Postnr.: By: Firma: Kuponen sendes direkte til Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Det er også muligt at tilmelde sig via arbejdspladsen? mail på 7

8 Aqua Cutteren i arbejde på Ingeniørbroen. Læg mærke til, hvor fint armeringen bliver fritlagt. Robot spuler gammelt beton af bro Trasbo Sandblæsning kan med vandkraft fjerne op mod 1000 mm beton metoden er miljøvenlig og skånsom mod resten af bygningen De fleste kender en almindelig højtryksrenser, der gør rent og renser i dybden, sådan til husbehov. Med et tryk på omkring 140 bar eller noget i den retning kommer man langt. Men med 140 bar kommer Mikael Trasbo ingen vegne. Nej, hans Aqua Cutter arbejder med et tryk på helt op til 2800 bar, men så kan den også spule beton ned i op til 1000 mm tykkelse. Trasbo Sandblæsning med adresse i Stenlille på Sjælland er et af landets førende virksomheder indenfor afrensning af facader og beton. For Mikael Trasbo er en sandblæser ikke bare en sandblæser, der støver og sviner i hele kvarteret. 8 Fordomme - I Trasbo Sandblæsning satte vi os ned og besluttede, at vi ville gøre op med mange af de fordomme, der er i den ufaglærte byggebranche om facadeafrensere. Vi ville vise, at en sandblæsning består af mere end blot et værre svineri og smadrede mursten. Vi er medlem af Dansk Byggeri, og det betyder, at vi naturligvis skal overholde de spilleregler, der gælder i organisationen, og det betyder også, at vi med stolthed kan vise vort arbejde frem i dagens lys, understreger Mikael Trasbo, der har arbejdet med sandblæsning hele sit liv, og som har været selvstændig i otte år. Mikael Trasbo har sammen med sine medarbejdere det seneste år arbejdet på at renovere den gamle Ingeniørbro, der fører fra Ryvangsallé ind til Svanemøllen Kaserne, som i dag er adresse for Forsvarsakademiet. Broen, der blev påbegyndt i 1896 og først stod helt færdig i 1902, leder trafikken over jernbanen. Broen er bevaringsværdig men var efterhånden i en miserabel tilstand, så sammen med entreprenørfirmaet Arkil gik Trasbo Sandblæsning i gang med arbejdet i juni Efterhånden som den gamle beton forsvandt, viste det sig, hvor dårlig forfatning den gamle bro i virkeligheden var, så broen er efterhånden blevet bygget helt op igen. Murerne har været i gang med at genskabe de gamle, flotte detaljer, mens Arkils støbefolk og Mikael Trasbos medarbejdere har arbejdet på de mest mærkelige tidspunkter. Weekendarbejde - Arbejdet med at spule den gamle beton væk har mest foregået i weekender, fra tidligt lørdag aften til tidligst søndag morgen og igen fra tidligt søndag aften til tidligt mandag morgen. Grunden til de mærkelige arbejdstider er, at vi har skullet genere togtrafikken mindst muligt. Mens vi har arbejdet, har et eller to togspor været lukket, så det har været en langsommelig proces, smiler Mikael Trasbo, der i hele processen har arbejdet tæt sammen med formand hos Arkil, Kim Sørensen.

9 Robot spuler gammelt beton Medarbejdere fra Arkil i gang med at gøre klar til den ny belægning på broen. Formand Kim Sørensen fra entreprenør virksomheden Arkil sammen med Mikael Trasbo. - Aqua Cutteren, som er den eneste af sin slags i Danmark, er dels mere skånsom mod bygningen og dels meget mere miljøvenlig og skånsom mod omgivelserne. Med den såkaldte UHP spuling undgår vi støvgener som ved traditionel sandblæsning, lige som vi undgår den store oprydningsopgave efterfølgende. Metoden, der anbefales i et EU-direktiv, forårsager ikke vibrationsskader på betonelementerne, som ses hvis man arbejder med borehammer eller endda sprængning. Vi kan fjerne betonen effektivt uden at gøre skade på den underliggende armering, påpeger Mikael Trasbo. Utroligt effektivt - Arbejdet med Aqua Cutteren er utroligt effektivt. Vandstrålen renser helt i dybden og efterlader armeringen intakt og rengjort. For os er der ingen efterbehandling og emnerne er lige klar til sprøjtestøbningen. Lettere kan det ikke være, understreger Kim Sørensen. Områdeleder til Entrepenørgården 20 medarbejdere søger leder, der trives med ansvar, personaleledelse, mange forskellige opgaver, travlhed og en uhøjtidelig omgangstone. Entreprenørgården varetager drift og vedligeholdelse af vej, park, natur og idrætsområder. Vi er en kontraktstyret virksomhed under Aabenraa Kommune og en del af vores opgaver vindes i licitationer. Denne del bliver større hvert år, og vi har stor opmærksomhed på effektivisering og markedsudvikling. Dine hovedopgaver bliver at optimere den daglige drift i samarbejde med virksomhedens øvrige ansatte, samt ressourcestyring og tilbudsgivning. Du skal være i stand til at fastholde nuværende kontrakter til begge parters tilfredshed og samtidig se muligheder for nye kontraktområder. Du har en lederuddannelse og erfaring med driftsopgaver indenfor vej- og parkområdet. Du skal kunne omgås mange forskellige mennesker og have en god situationsfornemmelse. Du skal have sans for økonomisk styring og være en dygtig personaleleder. Du bliver leder af en velfungerende afdeling med 20 medarbejdere, et godt samarbejdsklima og en uhøjtidelig omgangsform. Vi er organiseret i selvstyrende grupper, og som områdeleder får du gode sparringsmuligheder med 4 lederkolleger, i alt 100 medarbejdere og et ledernetværk med nabokommunerne. Som ansat i Aabenraa Kommune bliver du del af en arbejdsplads med ansatte. Vi arbejder med en høj grad af tillid og personligt og fagligt ansvar, og vi lægger vægt på mangfoldighed og rummelighed. Vi har sundhedsordning, gratis morgen- og aftensvømning, en årlig personalefest for alle ansatte og mulighed for billig leje af sommerhus i vores feriefond. Ansættelse pr. 1. november eller snarest derefter. Vil du vide mere, så ring til driftschef Søren Nielsen på tlf eller Ansøgning sendes til Entreprenørgården, Kirkegårdsvej 27, 6200 Aabenraa. Ansøgningsfrist mandag den 14. september med morgenposten. Vi afholder samtaler i uge 39. 9

10 Robot spuler gammelt beton Broen var i så dårlig forfatning, at murerne måtte i gang med at genskabe de mange, fine detaljer. Svanemøllens Kaserne huser i dag Forsvarsakademiet. Ingeniørbroen forbinder Ryvangsallé med Svanemøllens Kaserne. Mikael Trasbos Aqua Cutter bruger 238 liter vand i minuttet og klarer at fjerne mellem 65 og 70 kvm beton på en otte timers arbejdsdag. På forkant - Aqua Cutteren er en også en stor gevinst for arbejdsmiljøet, fordi hele processen jo foregår med en robot. Alternativet er, at en medarbejder skal stå med et strålerør, og det er altså noget, der tærer på kræfterne, hvis man skal stå med den en hel dag, siger Mikael Trasbo, der hele tiden forsøger at være på forkant med udviklingen. - Vi skal vide, hvad kunderne ønsker og helst inden de selv er klar over det. 10 Meget af vores udvikling sker ud fra erfaring og oplevelser men også ud fra de forespørgsler og de behov som kunderne har, gør Mikael Trasbo opmærksom på. Tørisblæsning Et af firmaets nyere initiativer er tørisblæsning og benyttes til fjernelse af grafitti. Metoden er meget mere miljøvenlig end traditionel grafittiafrensning med kemikalier. Med tørisen springer grafittien af og lægger sig på jorden som støv lige til at støvsuge op. På den traditionelle metode vaskes grafitti af med kemikalier, som ryger direkte ned i kloakken og ned til grundvandet. Trasbo Sandblæsning beskæftiger sig med alle former for afrensning, så som våd- og tørsandblæsning, lavtrykssandblæsning, JOS afrensning, sandsvirpning, højtryksspuling, hedevandsspuling, kemi/grafittiafrensning, nedspuling/nedskylning efter sandblæsning, Aqua Cutting, CO2/tørisblæsning, lava-afrensning, glasblæsning og fugefræsning eller udkradsning.

11 Program for det kommunale kursus på Den Kommunale Højskole i Grenaa, den 7., 8. og 9. oktober 2009 Onsdag den 7. oktober 2009 Tilmelding til Dansk Formands Forening Senest den 7. september 2009 på: Kl Kl Kl Kl Velkomst og præsentation Introduktion til Værdibaseret ledelse og Psykisk arbejdsmiljø Introduktion af Enneagrammet som værktøj til ledelses og team udvikling De ni Enneagram persontyper med deltager aktivitet Frokost Kommunikations træning baseret på Enneagrammet Talestil, kropssprog, blinde punkter og forvrængende filtre Hvordan undgår/minimerer vi konflikter og stress? Træningsark og aktiviteter Kl Kl Kl kl Fredag den 9. oktober 2009 Flow - Gennemgang af det tredje princip - Gruppeøvelse Pause Trækstyring - Gennemgang af det fjerde princip Frokost Tlf.nr eller mail Kl Dagen afrundes med spørgsmål, opsummering eller aktivitet. Torsdag den 8. oktober 2009 Kl Løbende forbedringer - Gennemgang af det femte princip - Øvelse Kl Kl Introduktion til Inspirerende lederskab Er din lederstil inspirerende eller irriterende? Lederparadigmer de 9 persontypers styrker og faldgruber Aktivitet; Ville du arbejde for denne leder? Arbejde med Enneagram typegrupper Kl Kl Kl Pause De fem principper og deres sammenhæng Sidste nyt fra DFF - Kims corner Kl Frokost Kl Afrunding og afslutning af kurset Kl Kl Kl Historien om Lean - Hvad skete der? - Hvad har det af betydning? - Gruppeøvelse Pause Kundeværdi og værdikæder - Gennemgang af det første princip - Gruppeøvelse Spuling af beton Aqua cutter Effektiv fjernelse af beton uden skader på armeringsjern Kl Pause Kl Spild og værdistrømme - Gennemgang af det andet princip - Gruppeøvelse Se mere på vores hjemmeside Specialist inden for afrensning Stenlillevej 11, 4295 Stenlille Tlf Kl Opsamling og afslutning Spuling af asfalt og gummimembraner Spuling af støbeskæl Skæring i jern og beton op til 1000 mm Robot - Aqua Cutter = Hydrodemolition 11

12 Afdelingsformant med fynsk netværk Moderne daglejere sammen i netværk Mand & Bil er et nyt koncept som tilbyder en usædvanlig bred vifte af kompetencer til både erhverv og private DFFs afdelingsformand på Fyn er med i netværket Mand & Bil er et nyt koncept, der langsomt er ved at brede sig til hele landet. Foreløbig er det koncentreret omkring Odense og Fyn, men flere håndværkere og andre, hvor hænderne er skruet rigtigt godt på, har set idéen og tilmelder sig netværket, således at erhvervsliv og private får mulighed for at hyre den ekstra hånd, der tit gør forskellen i en presset situation. Mand & Bil blev stiftet i 2006 af Mikael Truelsen, der selv påtog sig et utal af meget forskellige arbejdsopgaver som oprydning i haven for fru Jensen, nedbrydning af udestuen for hr. Sørensen og hjælp med at holde eller løfte for den lokale tømrermester. 12 Kvalitet og service En af grundidéerne i konceptet er at tilbyde en helt enestående service, fleksibilitet og kvalitet, og derfor indså Michael Truelsen, at de visioner ikke kunne opfyldes ved ansættelse af almindelige medarbejdere. Derfor besluttede han sig for at udbrede konceptet, således at andre bitte små enkeltmands-firmaer kunne få mulighed for at blive en del af konceptet og byde ind med netop deres kompetencer. På den måde ville Mand & Bil kunne tilbyde alle de mulige og ofte umulige løsninger, som det egentlig var tanken. En af dem, der har meldt sig som en del af netværket, er Dansk Formands Forenings afdelingsformand på Fyn, Palle Frederiksen, der driver sit eget lille multi-firma, Oresgaard, hvor han tilbyder at hjælpe med alt mellem himmel og jord og lidt mere til. Palle Frederiksen har en omfattende erfaring med entreprenørarbejde både som formand hos private virksomheder som Odense Kommune. Som indfødt odenseaner kender han i forvejen Gud og hver mand og har således at stort netværk fra sine mange år i entreprenørbranchen. Stor erfaring - Mit speciale er alle former for gravearbejde, træfældning og boligservice inden og ude. Jeg har meget stor erfaring i at fælde træer og vedligeholde grønne områder. Igennem mit firma Oresgaard løser jeg opgaver på hele Fyn, og siden jeg blev en del af netværket Mand & Bil i foråret er arbejdsopgaverne strømmet ind, fortæller Palle Frederiksen. - Mange af opgaverne kommer på en pudsig måde, netop fordi vi er medlemmer af et netværk, hvor vi trækker på hinandens kompetencer. Jeg er god til meget praktisk arbejde, men der er også klart opgaver, hvor jeg siger fra.

13 Afdelingsformant med fynsk Foto 1: Afdelingsformanden for DFF på Fyn driver sit eget firma og er en del af netværket Mand & Bil. Foto 2: Palle Frederiksen er ikke bange for at tage fat. Her er han i gang med at læsse resterne af et køkken på en trailer. Foto3: Stifteren og idémanden bag Mand & Bil, Mikael Truelsen (tv), sammen med afdelingsformanden for Dansk Formands Forening på Fyn, Palle Frederiksen. Her kan jeg så i stedet henvise til et andet medlem af netværket, som f. eks. er god til at male og tapetsere. Han kender så måske en, der er god til at mure, og på den måde får kunden løst sine ofte mindre opgaver, forklarer Palle Frederiksen, der en dag blev ringet op om en noget speciel opgave. Støvsugning - Jamen, det er i forbindelse med opførelsen af det ny Ikea i Odense. Jeg bliver ringet op og spurgt, om jeg kan støvsuge 5000 kvm gulv, fordi støbefolkene forlanger, at der skal være fuldstændigt rent og støvfrit, når de skal i gang med at støbe. Den opgave blev naturligvis klaret hurtigt og effektivt, smiler han. Joker - Mand & Bil er en joker, virksomheden kan bruge for at få brikkerne til at passe sammen. Kunden kan bestille én mand i en formiddag eller tre mand i en måned. Vi kommer hurtigt, vi kan samarbejde, og en faktura er det eneste papirarbejde vi medfører. Kunden snakker direkte med de Mand & Bilfolk der skal udføre arbejdet, og han medbringer selv kassevogn, boogietrailer og værktøj efter behov. En Mand & Bil-mand er ikke nødvendigvis faglært, men som kunde kan man være sikker på, at han har prøvet noget af det hele, og at han kan og vil arbejde. Vi udfører forefaldende arbejde og montage inden for alle brancher, det er f. eks. nedrivningsopgaver, vi rydder op, sorterer og bortkører byggeaffald, vi henter og bringer, holder og løfter, fejer og fuger og skovler. Og vi laver 117 andre ting, understreger Mikael Truelsen, der i øvrigt selv er uddannet pædagog. Gråzone - Vi bliver brugt af håndværksmestre, private og virksomheder når der er brug for arbejdskraft. Vi er ikke for fine til det grove og ikke for grove til det fine, fastslår Mikael Truelsen. - Vi befinder os i en gråzone mellem den faguddannede håndværker flere af medlemmerne i netværket har i øvrigt en håndværksmæssig uddannelse men påtager sig gerne opgaver indenfor andre fag også og de klamphuggere, som tv har spiddet igennem de seneste mange måneder. Vi risikerer naturligvis at blive sat i bås med dem, der hverken kan eller vil fuldføre en opgave. Vi kan og vi vil, og hvis vi ikke selv kan, så kender vi garanteret en der kan løse opgaven. Hos Mand & Bil er kvalitet og service en selvfølge. Hvis man ikke kan leve op til disse krav, er man bare ikke en del af Mand & Bilkonceptet. Vi er seriøse entreprenører. Vi arbejder ikke sort, men vi skriver en faktura, der altid kun omfatter det faktiske tidsforbrug, og hvad der ellers er aftalt med kunden, påpeger Palle Frederiksen. 13

14 Effektivt PERI understøtningsmateriel MT Højgaard a/s- Ishøj Stationsvej Sjakbajs Peter Nielsen Stor ros til PERI for deres HD 200 system, Det er både nemt og handy at arbejde med. Alle støttesegmenter kan monteres I højden og sammenføjes uden smådele, som bare forsvinder. Betjeningen af flangekoblingerne sker uden brug af værktøj. Med sænkegearet er det let at kontrollere afforskallingen, selv under fuld last. 10 cm sænkevej gør det let at afforskalle SK PERI/9.134

15 Igennem de sidste par år har større som mindre vejprojekter, alle med det formål at optimere den danske infrastruktur, været udført og vil i større grad også blive udført i de næste mange år fremover. Renovering og udvidelse af eksisterende motorvejsstrækninger er af høj prioritet, og meget tiltrængt, men ikke mindst etablering af nye motor veje og motorvejsbroer er af lige så høj vigtighed. For disse brokonstruktioner stilles der høje krav til entreprenørerne for selve udførelsen. Det må være for såvel konstruktionsarbejdet som for sikkerhedsarbejdet. For nogen af disse brokonstruktioner kræves der også, at den midlertidige understøtning udføres med gennemkørselsprofiler. Gennemkørselsprofiler, således at den eksisterende trafik ikke bliver sinket, skal omlægges eller på anden måde bliver forstyrret væsentligt. I samarbejde med nogen af landets førende entreprenører, leverer PERI derfor materiel til såvel forskallingen, stilladset og ikke mindst til understøtning af brokonstruktionerne. For et af de seneste broprojekter, Ishøj Stationsvej, arbejder MT Højgaard a/s netop nu med PERIs giganttårnsystem, HD 200. For Ishøj Stationsvej var kravet, at der skulle være et fritrumsprofil på ca. 10 meter og i 5 meters højde. HD 200 blev valgt af MT Højgaard a/s, som den mest optimale og ergo nomiske løsning. Alt i alt, samlede og monterede ca. 4 mand plus 1 kranfører 176 stk. HD 200 tårne på bare små 10 arbejdsdage! HD 200 er et enkelt understøtningsmateriel, men med stor styrke. Det er let at montere og let at betjene. Alle støttesegmenter kan monteres i højden og sammenføjes uden smådele, som let kan forsvinde ude på byggepladsen. Betjeningen af flangekoblingerne sker uden brug af værktøj. Med sænkegearet er det let at kontrollere afforskallingen, selv under fuld last. 10 cm sænkevej gør det let at afforskalle. Aluminiumskonstruktionen betyder, at HD 200, er væsentlig lettere end andre traditionelle giganttårne. Den lave vægt på HD 200 gør det muligt at montere støttesegmenterne manuelt. For eksempel vejer støttesegmentet HDS 270 kun 29 kg. Ligesom med alle andre produkter hos PERI, er det løsningen som er i højsædet. Lige fra konsulentens indledende rådgivning, over teknisk afdelings tegninger, beregninger, løsningsforslag og endelig udformning, til supporten fra vores logistik, lager og kørsel, arbejder alle medarbejdere på at give kunden den bedste totale oplevelse og service til en rimelig pris og til den ønskede tid. Forskalling og Stillads

16 Landsrådsmøde Første landsrådsmøde med stor fagmesse - Den store fagmesse bliver en vigtig del af landsrådsmødet, understreger landsformand Kim Bøje Madsen. Når Dansk Formands Forening lørdag den 24. oktober indbyder til Landsrådsmøde på Hotel Pejsegården i Brædstrup, bliver der skrevet historie. For første gang i fagforeningens 110 år lange historie afvikles der nemlig et landsrådsmøde. Hidtil har alle væsentlige beslutninger været drøftet på den kongres, der har været holdt hvert fjerde år. På foreningens sidste kongres i 2008 blev der vedtaget et helt nyt sæt vedtægter, som afskaffede kongressen og i stedet gav plads for et årligt landsrådsmøde. - På kongressen vedtog vi et moderne sæt vedtægter, som afspejler den dynamiske og progressive fagforening, vi driver med kort vej til de hurtige beslutninger. Med den ny struktur behøver vi ikke vente fire år på at få vedtaget vigtige ændringer i vores forening. Afgørende nyt kan allerede behandles og vedtages på det årlige landsrådsmøde, og det var en vigtig nyhed i vores vedtægter, som blev vedtaget med et stort flertal, understreger landsformand Kim Bøje Madsen der også på kongressen i 2008 selv skiftede titel fra, det lidt 16 Fagmessen i forbindelse med afdelingsgeneralforsamlingen i Nordjylland trækker interesserede formænd til. gammeldags forretningsfører til landsformand. Ved samme lejlighed blev forretningsudvalg og hovedbestyrelsen også nedlagt og erstattet af en landsbestyrelse bestående af landsformanden, næstformanden samt udpegede regionsformænd. Mange formænd - Med til landsrådsmødet i Brædstrup kommer samtlige folkevalgte afdelingsformænd og bestyrelsesmedlemmer i Dansk Formands Forenings 12 lokalafdelinger. Man kan sige, at deltagerskaren for så vidt er den samme som på en kongres, men en afgørende forskel er, at landsrådsmødet afvikles over én dag, gør landsformanden opmærksom på. Et væsentligt element i landsrådsmødet er etableringen af en stor fagmesse, som skal være med til både at tiltrække interesserede medlemmer, borgere fra lokalområdet samt entreprenører og bygge- og anlægsfolk. Fagmessen får deltagelse af en række af de store og væsentlige spillere indenfor dansk byggeri samt entreprenør- og anlægsbranchen. Kendte firmaer - Dansk Formands Forening har oplevet en rigtig god interesse for at stille op til messen, og vi er stolte over at kunne præsentere en række af de mest kendte og velrenommerede virksomheder i branchen, siger Kim Bøje Madsen, der igennem årene har samlet ganske stor erfaring i at arrangere messer af denne type. - Da jeg var afdelingsformand i Nordjyllands Afdeling, begyndte vi for snart mange år siden at afvikle fagmesser i forbindelse med vores årlige afdelings-generalforsamlinger. Messerne er med tiden vokset sig større og med deltagelse af primært lokale virksomheder. Messerne har helt klart været med til at gøre generalforsamlingerne i Nordjylland til nogle af de mest velbesøgte i Dansk Formands Forening, så derfor var det oplagt at arbejde videre med idéen og brede den ud til også at blive et væsentligt aktiv for vort landsrådsmøde, påpeger Kim Bøje Madsen.

17 Landsrådsmøde NKI velkendte orange biler ses på vejene i hele landet. En blæksprutte på mange hjul NKI Kloak- & Industriservice A/S er et velrenommeret, landsdækkende firma, der er førende indenfor eftersyn, rengøring, vedligeholdelse og reparation af afløbs- og industrianlæg. NKI ejes og drives af ægteparret Pia og Carlo Andersen og blev stiftet af Carlo Andersen for snart 20 år siden, da han kørte afsted ene mand med en gammel slamsuger. I dag beskæftiger NKI Kloak- & Industriservice 140 medarbejdere, der løser en ufattelig bred vifte af opgaver, f. eks. tv-inspektion af stikledninger fra hovedkloakledninger, fjernelse af tungmetaller fra kloaksystemet, rensning af vanskeligt tilgængelige kloaksystemer, opsugning af sand, sten, støv m.m. fra store dybder, strømpeforing af rør m. glasfiber (gøres uden opgravning), højtryksrensning af varmevekslere på kraftvarmeværker, sandrensning på eget sandrensningsanlæg, fejeservice/arealrengøring samt en række specialopgaver som afvaskning af vejtunneller og rensning af start- og landingsbaner i lufthavne. NKI tager alle udfordringer op, og er der ikke umiddelbart løsning på problemet, findes der nye veje bl.a. ved hjælp af virksomhedens høje udviklingsberedskab, der gør, at en omstilling ofte kan gennemføres på få dage. For at yde den højeste service til vore mange kunder har NKI A/S døgnbetjent vagttelefon, der sikrer, at vi på ethvert tidspunkt af døgnet kan rykke ud til akut opståede problemer. Jord- og anlægsmateriel Peri dækker hele verden Peri er verdens største producent og leverandør af forskalling og stillads, og virksomheden fortsætter med at vokse. I kraft af omfattende udvidelser af hovedproduktionshallerne i Weissenhorn i Tyskland), har Peri sat kursen for fremtiden. Gennem globalt storkøb og en høj automatiseringsgrad er det muligt at opnå favorable produktionsomkostninger og en pålidelig kvalitet. Peri udvikler og producerer rationelle systemer til vægstøbning, stilladser og understøtninger, sælger og lejer, forme, stilladser og understøtninger til byggebranchen. Peri s forsknings- og udviklingsteam, som ofte har været sat på svære prøver, udvikler og udarbejder hele tiden nye standarder for moderne forskallings-, stillads- og understøtningsteknik. Virksomheden tilbyder en komplet servicepakke, med planlægning og konsultation for optimalt brug af systemerne på arbejdspladsen. Erfaring, udformning og teknologisk viden, har således gjort Peri til en af de mest pålidelige og nyskabende producenter af forskallings-, stillads- og understøtningssystemer. KUNDER Bygningsmateriel Ser vice Sor timent Fleksibil ilitet Stabil ilitet Grønt materiel Aalborg Bårse MEDA RBEJDERE Ef te r u ddann nnelse Fo r ve ntning nger Liftmateriel Rådgivning ISO 9002 Skurvogne og moduler Landsdækkende udlejning Fredericia Frederikssund Greve Herning Hillerød Holbæk Kalundborg Karlslunde Odense Roskilde Rødekro Sakskøbing Slagelse Sønderborg Vassingerød Viborg Århus 17

18 Landsrådsmøde Daluiso leverer tavlerne Daluiso A/S producerer, sælger og udlejer færdselstavler og afspærringsmateriel og er Danmarks største virksomhed i branchen. Firmaet blev grundlagt i 1989 af D. Daluiso. Hovedkvarteret ligger i Odense, og desuden har virksomheden afdeling i København. Virksomhedens udlejningsafdeling sørger for kontakt til myndigheder, rådgivning i forbindelse med udarbejdelse og godkendelse af afspærringsplaner samt omsætning og tilsyn. Daluiso A/S er således med i trafikplanlægning, fastlæggelse af arbejdsprocedurer, afspærringsplaner og godkendelse af vejmyndighed. Daluiso A/S har døgnvagt 365 dage om året, og der er altid mindst én medarbejder på vagt ad gangen. I 2008 blev firmaet opkøbt af SafeRoad, der med en omsætning på over 2,5 milliarder inden for trafiksikkerhed, vil være med til at styrke Daluiso A/S til fremtiden. Daluiso A/S er Danmarks største producent af skilte og afspærringsmateriel. Loxam Rental er en del af Loxam-koncernen med 4400 medarbejdere fordelt på 564 filialer i 10 lande. Europas største materieludlejer Loxam, der er Europas største materieludlejer, etablerede sig i Danmark i 2007 ved opkøb af fusionsparterne DNE Materieludlejning A/S og JJ Maskinudlejning A/S. Virksomheden profilnavn er Loxam Rental. Rental betyder udlejning på engelsk og henfører til firmaets udlejningsvirksomhed af entreprenørmateriel- og maskiner. DNE og JJ, har i en årrække tilhørt branchens absolut ledende selskaber i Danmark, hvor det primære fokus altid har været på levering af kvalitetsmateriel, fleksibilitet og høj kundeservice. Disse forhold har medført en kraftig vækst igennem især de seneste år. Loxam Rental arbejder videre på det gamle, velkendte fundament, som DNE og JJ har været med til at grundlægge. Med Loxam som moderselskab er virksomheden Europas største materieludlejnings-virksomhed, repræsenteret i 10 lande, nemlig Spanien, Frankrig, Schweiz, England, Irland, Holland, Belgien, Luxemburg, Tyskland og Danmark. Loxam er en international koncern med ca medarbejdere fordelt på knap 564 filialer. Loxam står for moderne kvalitetsmateriel - pålidelige maskiner løfter effektiviteten for vores kunder og skaber glade medarbejdere. Med en Aqua Cutter kan Trasbo Sandblæsning spule beton på op til 1000 mm væk. 18 Afrensning på den gode måde Trasbo Sandblæsning beskæftiger sig med alle former for afrensning, så som våd- og tørsandblæsning, lavtrykssandblæsning, JOS afrensning, sandsvirpning, højtryksspuling, hedevandsspuling, kemi/grafittiafrensning, nedspuling/nedskylning efter sandblæsning, Aqua Cutting, CO2/tørisblæsning, lava-afrensning, glasblæsning og fugefræsning eller udkradsning. Trasbo Sandblæsning blev stiftet af Mikael Trasbo i 2001, da han valgte at købe den sandblæsningsvirksomhed, han havde været leder for. Trasbo Sandblæsning er i dag en af de førende virksomheder inden for afrensning af facader og beton. Dette skyldes en specialiseret viden om facadeafrensning, der betyder at en sandblæser ikke bare er en sandblæser. Trasbo Sandblæsning ønsker at være en seriøs, innovativ og miljøvenlig sandblæsningsvirksomhed, der afliver myten om, at sandblæsning er ensbetydende med noget værre svineri og smadrede mursten. Trasbo Sandblæsning råder som det eneste firma i Danmark over en Aqua Cutter, der med et tryk på helt op til 2800 bar er i stand til at spule beton i en tykkelse op til 1000 mm væk. Skånsomt og effektivt.

19 Landsrådsmøde Hünnebeck er en af verdens største producenter af forskalling og stillads samt sikkerhedsudstyr til byggepladsen. En af de største på markedet Hünnebeck er en af verdens største udbydere af forskalling og stillads. Gennem 75 år har virksomheden gentagne gange udviklet og forfinet sine produkter og services for at kunne tilbyde kunderne de bedste omstændigheder for deres arbejde og rentabilitet. Det amerikanske investeringsselskab Harsco Inc. opkøbte i november 2005 Hünnebeck-koncernen. Harsco Inc. ejede allerede SGB koncernen, som også er repræsenteret i Danmark. SGB Denmark er således en af storspillerne indenfor arbejdsplatforme, materialehejs, lifte og stillads, mens Hünnebeck s produktsortiment omfatter forskalling, stillads, understøtning, alurullestillads og sikkerhedsrækværk. Pladsproblemer og et ønske om at samle alle aktiviteter under én hat betød, at Hünnebeck Danmark A/S i foråret skiftede adresse. Virksomheden holder stadig til i Lynge, men nu på Vasserødvej 25 blot nogle få hundrede meter fra Smedevangen, hvor Hünnebeck flyttede fra kvm til , og med et grundareal på kvm er der blevet plads til både materiel og de mange lastvogne, der hver dag runder virksomheden i Københavns nordlige kant. I det ny domicil er salgsafdeling, ekspedition, teknisk afdeling, logistikcenter med mere samlet i én 1200 kvm stor bygning. Samtidig er der opført tre rummelige haller på 1152 kvm til værksted, klargøring og lager med fuldt sortiment af forskalling, stilladser, lifte, hejs og arbejdsplatforme. Caterpillars danske forbindelse Pon Equipment A/S har en lang og spændende historie; rent faktisk fejrede virksomheden sit 40- års jubilæum i august 2007 og havde på det tidspunkt haft fire forskellige ejere med tre forskellige nationaliteter. Erik Nielsen grundlagde det danske firma i Grundlæggeren brugte sine egne initialer, tilføjede Maskin Co og kaldte firmaet Enmaco A/S. I 1990 blev Enmaco opkøbt af den svenske distributør Engson, som delte firmaet i to: Enmaco Maskiner A/S og Enmaco Motorer A/S. De to nye firmaer blev senere kendt som henholdsvis Pon Equipment og Pon Power. Enmaco forblev ikke på svenske hænder i lang tid, før Engson inklusiv Enmaco i 1992 blev opkøbt af hollandske Geveke. Endelig opkøbte Pon Holdings i 2003 Geveke og Enmaco, men selv om der nu var en ny ejer, ligger hovedkvarteret stadig i Holland. På trods af forskellige ejere er der noget, der ikke har ændret sig gennem årene: Firmaet har altid forhandlet Caterpillar entreprenørmaskiner og har som fast holdepunkt arbejdet ud fra grundværdierne: Troværdighed, vedholdenhed og langsigtede kunderelationer. 19

20 Ajour 09 Ajour 2009 Odense Congress Center Torsdag 26. november & Fredag 27. november Maskinmestrenes Forening Maskinmestrenes Forening Sankt Annæ Plads København K Telefon: Fax: Tilmeld dig nu til Ajour Tilmeld dig nu til maskinmestrenes erhvervskonference, Ajour 2009, i dagene november i Odense Congress Center. Foruden udstillingen med den nyeste teknologi vil konferencen igen i år byde på spændende og inspirerende foredrag om bl.a. Management & Technology, psykisk og fysisk arbejdsmiljø samt personlig udvikling. Som optakt til Danmarks værtskab for klimatopmødet sætter Ajour også fokus på maskinmestrenes bidrag til et bedre klima. Fredag 27. november kan du blandt andre møde Jason Watt og Thomas Blachman. Jason Watt Fordi jeg vil En tragisk trafikulykkede kostede Jason Watt en karriere i international motorsport. Han er i dag lammet fra brystet og ned. Fordi jeg vil handler om: Mod, viljestyrke, engagement, at arbejde fokuseret på at nå sine mål, ikke at give op, og ikke mindst handler det om viljen til at ville. Det handler om Jason Watts måde at tackle tilværelsen på og om kampen tilbage til livet. Thomas Blachman Geni eller idiot? Valget er dit! Thomas Blachman er en af de få personer, der offentligt tør tage stilling og slipper af sted med det. Hvad enten det drejer sig om innovation, ledelse, udvikling, nytænkning, perfektionering eller i det hele taget vovemod - så har Blachman på baggrund af sin unikke tilgang taget stilling og er ikke bange for at sætte spørgsmål ved friheden til selvstændig tankegang. Thomas Blachman udfordrer normalitetens bånd og inspirerer til at tænke og debattere ud fra nye vinkler: Hvordan udskifter man normaliteten med genialiteten? Prisen for medlemmer af Maskinmestrenes Forening er kr moms (ekskl. hotel, men inkl. konferencemiddag). Prisen for ikke-medlemmer er kr moms (ekskl. hotel, men inkl. konferencemiddag). Tilmelding: Maskinmestrenes Forening Lisbeth Groth Haastrup tlf

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

Byggeriets Industrilederuddannelse. til dig der vil videre

Byggeriets Industrilederuddannelse. til dig der vil videre Byggeriets Industrilederuddannelse til dig der vil videre Skyd genvej til de nødvendige kompetencer Betonindustrien har mange mellemledere, som i det daglige tager store beslutninger, gennemfører forhandlinger

Læs mere

Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl

Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl Referat Arbejdsmiljøkonference 2016 Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl. 9 11.45 Tovholder: Stig Ingemann Sørensen, Konsulent/Facilitator Videncenter for arbejdsmiljø Talere: Jan Lorentzen

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Dagsorden og beslutningsreferat

Dagsorden og beslutningsreferat Bestyrelsesmøde i 3F Bornholm 14-08-2012 Møde indkaldt af: Jens Skovgaard Deltagere: Jens Skovgaard, Merete Koch, Steffen Finne, Ole Kure, Klaus Garberg, Jann Poulsen, Henning B. Pedersen, Søren Kjøller,

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN. Det er vores håb, at konferencen vil inspirere endnu flere arbejdspladser til at sætte arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse

FÅ DEL I TIDEN. Det er vores håb, at konferencen vil inspirere endnu flere arbejdspladser til at sætte arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse FÅ DEL I TIDEN Hvorfor fastholde traditionelle vagtplaner og arbejdstider, hvis medarbejdere, brugere og ledelsen kan opnå fordele med nye, lokale aftaler om arbejdstiden. Arbejdstidsaftaler som kan skabe

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 12.04.09. Referat af: Bestyrelsesmøde tirsdag d. 07.04.09 kl. 18.30 22.00 marts 2009. referat nr. 5.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 12.04.09. Referat af: Bestyrelsesmøde tirsdag d. 07.04.09 kl. 18.30 22.00 marts 2009. referat nr. 5. DIRIGENT: Marianne Larsen AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy Rasmussen, Tina Laursen, Mads Greve, Knud Petersen, Peter Nielsen, David Oszlak, Marianne Larsen og Aase B. Stisen.

Læs mere

Kursuskatalog 2016. Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på. www.fibromyalgi.dk. DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S

Kursuskatalog 2016. Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på. www.fibromyalgi.dk. DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på www.fibromyalgi.dk Kursuskatalog 2016 DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S Tlf.: 33235560 Mail: dff@fibromyalgi.dk Husk at melde dig til

Læs mere

Klubben har siden sidst fået 5 aktive medlemmer og 1 passivt medlem. VMJK byder velkommen til:

Klubben har siden sidst fået 5 aktive medlemmer og 1 passivt medlem. VMJK byder velkommen til: Så begynder udstillingen i Plantorama 2015 1 Så er efteråret på sit højeste, med gode varme dage og de regnfulde. Så er det jo godt vi har vores model bane hobby, som vi kan hygge os med indendørs. I klubben

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Referat fra fælles afdelingsbestyrelsesmøde på Stubbæk Forsamlingshus, torsdag den 14. november 2013 kl. 19.00. Tilmeldt var fra Padborg Boligforening (Padbo) 31 medlemmer af afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelsen,

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Forretningsudvalgsmøde (20082012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Peter RønningBæk Thorben Meldgaard

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Dyrskueplads med mangfoldige muligheder

Dyrskueplads med mangfoldige muligheder Dyrskueplads med mangfoldige muligheder Roskilde Kommune, Park- og Vejafdelingen der har været store arrangementer på Dyrskuepladsen siden sidst i 1960erne, og det største antal besøgende var på Roskilde

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole

med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole Til alle frimenigheder i Luthersk Mission Velkommen til frimenighedskonference i Børkop lørdag

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Referat af. Regionsudvalgsmøde i Landsbrancheklubben for Kommunale og Regionale. Region Sjælland

Referat af. Regionsudvalgsmøde i Landsbrancheklubben for Kommunale og Regionale. Region Sjælland Referat af Regionsudvalgsmøde i Landsbrancheklubben for Kommunale og Regionale Region Sjælland Mødet afholdtes hos 3F Køge Bugt Lykkebækvej 4 Køge, torsdag d. 22. maj 1. Velkomst valg af ordstyrer samt

Læs mere

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder VI ER STÆRKERE, NÅR VI STÅR SAMMEN Sammenhold giver styrke. Styrke i forhold

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Facility Service med Remmer Depot Hvordan du sparer over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Det er ikke virksomhedens kontorartikler, der koster pengene. Det er arbejdet med at styre

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Nyhedsmail nr. 20 27. feb. 2015. Sidste frist for tilmelding til frokost er fredag den 20. marts kl. 20

Nyhedsmail nr. 20 27. feb. 2015. Sidste frist for tilmelding til frokost er fredag den 20. marts kl. 20 Nyhedsmail nr. 20 27. feb. 2015 Så er det igen tid til lidt nyheder fra Vrist Pumpelag. Først en rettelse. Jeg har desværre i indvarslingen til generalforsamlingen anført, at bestyrelsen stiller forslag

Læs mere

Journalistik. 7. 20. marts 2016 VÆR KLAR TIL OPTAGELSES- PRØVEN

Journalistik. 7. 20. marts 2016 VÆR KLAR TIL OPTAGELSES- PRØVEN Journalistik 7. 20. marts 2016 VÆR KLAR TIL OPTAGELSES- PRØVEN Drømmer du om at blive journalist? Drømmer du om at blive journalist? Så er dette 14-dages intensive kursus lige noget for dig. Her kan du

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen Boligselskabet Rosenvænget Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. august 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Gefionvej 50, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

Kursus for Borgere med BPA

Kursus for Borgere med BPA Kursus for Borgere med BPA Kursus om Arbejdsmiljø Kursus om Ledelse, Kommunikation og Konflikthåndtering Kursus om Personalejura Kursus om Den gode ansættelsessamtale et kursus i teori og praksis Kursus

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk

Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk Arbejdsmiljø Virksomheden som helhed Arbejdsmiljø Virksomheden som helhed 5 5 4 Socialt klima 5 11 Virksomheden som helhed Personligt engagement en 5 Ansvarlighed

Læs mere

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg.

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Dommens dag. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Taxa vs. Taxinævnet! x Automatik i aften www.katbladet.dk Side 1 Dommens dag. I den af Taxa 4x35

Læs mere

DANSK VINDØ KLUB. NR. 8 Januar 2004. Vindøtræf i Fåborg

DANSK VINDØ KLUB. NR. 8 Januar 2004. Vindøtræf i Fåborg DANSK VINDØ KLUB NR. 8 Januar 2004 Vindøtræf i Fåborg DANSK VINDØ KLUB NR. 7 December 2002 rigtig mange kom sejlende til. Vi FORMANDEN HAR havde vejret med os, hvilket gav os en pragtfuld grillaften ned

Læs mere

Dansk Fjernvarmes 56. Landsmøde

Dansk Fjernvarmes 56. Landsmøde 30.-31. oktober 2014 Aalborg Kongres & Kultur Center Program Dansk Fjernvarmes 56. Landsmøde PROGRAM Torsdag den 30. oktober Tid til forandring! Så er det igen tid til to dage med fokus på en fjernvarmebranche

Læs mere

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag d. 31. Maj 2014 kl Skive Sognegård Reberbanen Skive

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag d. 31. Maj 2014 kl Skive Sognegård Reberbanen Skive REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag d. 31. Maj 2014 kl. 10.00 Skive Sognegård Reberbanen 19 7800 Skive Kaffe og rundstykker fra kl. 9.30 Tilmelding senest torsdag d. 29/5 2014 til: Preben: Helst på mail.: prebenmark@yahoo.com

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl.

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. 12:00 Det er med stor fornøjelse vi kan byde velkommen til et par dage som

Læs mere

Referat af kontaktpersonsmøde d. 22. marts 2013

Referat af kontaktpersonsmøde d. 22. marts 2013 Referat af kontaktpersonsmøde d. 22. marts 2013 Sanne byder velkommen. Sanne informerer om lederevalueringen. Det er i uge 15. Den vil være elektronisk. Hun opfordrer ALLE til at besvare den. Resultatet

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i KFUM og KFUK i Silkeborg den 27. april 2017, Enghavehuset kl

Referat for bestyrelsesmøde i KFUM og KFUK i Silkeborg den 27. april 2017, Enghavehuset kl Referat for bestyrelsesmøde i KFUM og KFUK i Silkeborg den 27. april 2017, Enghavehuset kl. 19.00. Indledning: Malene Fremmødte: Niels Martin, Jens Martin, Asger, Arne, Malene, Bodil og Stine 1. Godkendelse

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestsjælland Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl.

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale

Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale Hejrevangens Boligselskab Organisationsbestyrelsen Dagsorden Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl. 17.00 på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale Sendt pr. e-mail

Læs mere

Referat fra regionsudvalgsmøde d. 21 januar 2016 ved 3F Servicekontor 3F Tønder

Referat fra regionsudvalgsmøde d. 21 januar 2016 ved 3F Servicekontor 3F Tønder Referat fra regionsudvalgsmøde d. 21 januar 2016 ved 3F Servicekontor 3F Tønder Kommune Navne Mødt / Afbud Sønderborg Kaj Rasmussen afbud Tønder Steen Hansen 3F Aabenraa Tønder Haderslev Hans Gehlert Kolding

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Vil du have en bedre bundlinje?

Vil du have en bedre bundlinje? Invitation Vil du have en bedre bundlinje? Så tag med til en gratis inspirationsdag nær dig og bliv knivskarp på, hvordan du skruer op for effektiviteten og forbedrer bundlinjen i fremtidens byggebranche.

Læs mere

Nr. 9, november 2007

Nr. 9, november 2007 Nr. 9, november 2007 [4H WEEKEND PÅ SKOVLY] Sang + debat + julefrokost + værksteder = succes på Skovly Der var liv og glade dage på Skovly i weekenden den 9.-11. november, da 90 4Here fra hele landet var

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Beslutningsreferat af: Referat nr. 7. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 14.06.05 kl. 18.30 21.30

Beslutningsreferat af: Referat nr. 7. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 14.06.05 kl. 18.30 21.30 DIRIGENT: PIA K. AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Per Nielsen, Freddy, Pia H. David, Mads, Pia K. Aase. Afbud fra Karin. Klaus Juelkert har trukket sig fra bestyrelsen, samt organisationsbestyrelsen.

Læs mere

IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015. Brancheudstillingen. Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter

IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015. Brancheudstillingen. Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015 Brancheudstillingen Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter Danmarks unikke fagmesse Kom helt tæt på de ledende medarbejdere på idræts- og

Læs mere

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Februar 2006 HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Fratrædelsesaftalen 2006 Evaluering af lønsamtaler 2005 Individuelle lønsamtaler 2006 Ændring

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Referat nr. 3. Møde i Arnborg Bestyrelsen den 26. April 2016

Referat nr. 3. Møde i Arnborg Bestyrelsen den 26. April 2016 Arnborg Bestyrelsen Fasterholtvej 10 7410 Herning Den, 27. april 2016 Referat nr. 3 Møde i Arnborg Bestyrelsen den 26. April 2016 Tilstede: Jens Degner JD Ove Dahl Jørgensen OD Bertel Knudsen BK Ib Overgaard

Læs mere

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig DS FLEX BRO Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig Forny den gamle bro et med afstand 1,398 mm Fin på overfladen Mange af Danmarks små broer har

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense

Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense Kommune Navne Mødt / Afbud Sønderborg Kaj Rasmussen Haderslev Ole Larsen mødt Haderslev Hans Gehlert afbud Kolding Conni Hahn Iversen

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Sted: H/F Brandhøj, festpladsen. Deltagere: Advokat Mads Kofod (rådgivende for H/F Brandhøj i forbindelse med kloakeringsarbejde),

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn

aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn Velkommen til et spændende efterår i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange, spændende aktiviteter, som ABF udbyder i efteråret 2015. Med omkring

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som ansat i Social- og Sundhedssektoren 2 Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er noget særligt. Du er

Læs mere

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen.

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Side 1/6 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Dagsordenens punkt 1 Forhandlings-/og revisionsprotokol Journalnr. Emne Aktion 01-014-15 Den lille positive De fleste bidrog. 01-015-15 Protokol fra

Dagsordenens punkt 1 Forhandlings-/og revisionsprotokol Journalnr. Emne Aktion 01-014-15 Den lille positive De fleste bidrog. 01-015-15 Protokol fra Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 10. september 2015 kl. 1630-1900 Sted : HAB s administration Udsendt : 4. september 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol

Læs mere

Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival

Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival BAGGRUND UDLEJNING Tekst: Peter Hyldahl, phy@monitor.dk Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival Skal man lave en konference, holde festival eller andet, som kræver AV, lyd, lys og scener i den absolutte

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Når ting skal løftes, flyttes, vendes og drejes... Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Christian Jensen fik sin uddannelse som landbrugsmaskinmekaniker i 1993 og fik i

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Bilag B: Transskription af interview med kunde 1 - Morten Bjergen

Bilag B: Transskription af interview med kunde 1 - Morten Bjergen Bilag B: Transskription af interview med kunde 1 - Morten Bjergen Han er konsulent ved LeaderLab i Viborg og har haft mange forskellige hold ude på Camp Lynderup. Jeg mødte ham på Viborg Landbrugsskole.

Læs mere

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Program Foråret 2016 for Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Kontakt oplysninger Formand Børge K. Lund Egemosen 3 6200 Aabenraa Tel. 3162 8272 bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand

Læs mere

Kære private rådgiver!

Kære private rådgiver! Kære private rådgiver! Der er virksomheder i Danmark med udfordringer, de ikke selv kan løse. De har brug for din ekspertise og viden de ved bare ikke, hvordan de finder dig. Derfor vil InnovationsAgenterne

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 17. februar 2010

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 17. februar 2010 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 17. februar 2010 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 17. februar 2010 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

Landbrugets Arbejdsmiljøpris

Landbrugets Arbejdsmiljøpris LANDBRUGETS ARBEJDSMILJØPRIS 2011 1 Landbrugets Arbejdsmiljøpris 2011 vfl.dk 2 ARBEJDSMILJØPRIS 2010 LANDBRUGETS ARBEJDSMILJØPRIS 2011 3 Årets prismodtagere I/S Ravninggård ved Ribe modtager Landbrugets

Læs mere

Giv kunderne mere værdi med lean.

Giv kunderne mere værdi med lean. Giv kunderne mere værdi med lean. Hvor effektiv er din organisation? Bruger I tiden på de processer, der giver jeres kunder værdi? De fleste virksomheder har et stort potentiale i relation til at optimere

Læs mere

Ø-posten, december 2015

Ø-posten, december 2015 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Telefontid 1 Valgfest - Retsforbeholdet 1 Medlemsmøde og Nytårskur i Enhedslisten Aalborg 2 Udvidet bestyrelsesseminar 3 Skolingslørdag, lørdag d. 23. januar 4 Kalender

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Oversigt over BL s indlæg og DN s svar

Oversigt over BL s indlæg og DN s svar Dato: 19. august 2015 Til: Afdelingerne og HB Skrevet af: Vibeke Lyngse, vl@dn.dk Oversigt over BL s indlæg og DN s svar Nedenstående er en samlet oversigt over de næsten 150 indlæg, Bæredygtigt Landbrug

Læs mere

Det komplette tilbud til kølebranchen.

Det komplette tilbud til kølebranchen. kølemiddelprogram Det komplette tilbud til kølebranchen. Omfattende kølemiddelprogram leveret via et landsdækkende net af depoter. 2 Danmarks bredeste forhandlernet af kølemidler. AGA tilbyder et komplet

Læs mere

Kloge hænder rapport fra FM17 /MSS

Kloge hænder rapport fra FM17 /MSS Kloge hænder rapport fra FM17 /MSS Morgensang en god måde at starte dagen på Folkemødet i Allinge er Danmarks politiske festival, hvor hr og fru Danmark kan møde landets politikere og civilsamfundets organisationer

Læs mere