Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst"

Transkript

1 Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst

2 Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene bliver større i fremtiden. Kompetenceudvikling og bedre uddannelse på alle niveauer er et af svarene på, hvordan branchen kan imødekomme disse krav. God ledelse er forudsætningen for at bevare og udvikle gode, kompetente og konkurrencedygtige virksomheder. Byggeriets Lederuddannelse er skræddersyet til branchen og henvender sig til folk med praktisk erfaring. Gennem hele uddannelsen lægger vi vægt på, at det lærte kan anvendes hjemme i virksomheden. På den måde sikrer vi, at uddannelsen kan bidrage til virksomhedens udvikling allerede fra dag 1. Velkommen på Byggeriets Lederuddannelse. Jens Klarskov, adm. direktør i Dansk Byggeri Et forløb på 4 moduler, der gør dig til en kompetent leder Uddannelsen er bygget op som en helhed. Den forløber over ca. 1 ½ år og giver dig mulighed for at bruge den nye viden og de nye værktøjer undervejs i hverdagen. Uddannelsen er skræddersyet til bygge- og anlægsbranchen. Deltagerne er fagligt udlærte medarbejdere, svend/indehaver, der ønsker at lære mere om ledelse, og om hvordan god ledelse skaber gode resultater. Uddannelsen giver dermed nye muligheder for dig, der vil videre. Underviserne er kompetente og med stort kendskab til branchen. De vil sikre, at kvaliteten er høj, og at teori bliver til praksis gennem forløbet. Undervisningsstedet vil være centralt placeret og uddannelsen bliver udbudt rundt om i landet ud fra efterspørgslen. Få mere at vide om uddannelsen ved at kontakte kursusadministrationen, tlf , konsulent Lone Borup, Kursus og udvikling, tlf eller på eller Tilmelding til uddannelsen kan ske på eller på vedlagte tilmeldingskort. Se sidste tilmeldingsfrist på tilmeldingskortet.

3 Ledelsen skal inspirere til udvikling Vi har i alle år lagt stor vægt på, at svende, der har evner og lyst til at udvikle sig og tage ansvar, får den rette uddannelse og støtte. Som håndværksfirma mener vi, at byggesager skal styres af personer med en håndværksmæssig baggrund. Vi har i de sidste 1 år løbende haft svende i gang med efteruddannelse med det formål at ruste dem til opgaven som formand og byggeleder. Især den længerevarende, løbende efteruddannelse har givet den enkelte medarbejder gode muligheder for at udvikle sig. Ikke mindst i tider med mangel på kvalificerede medarbejdere og byggeledere er det vigtigt, at ledelsen giver et skub til den enkelte medarbejders udvikling. Håkon Pettersen, seniorkonsulent og bestyrelsesformand, Jakon A/S MODUL 1 Ledelse og lederroller MODUL Økonomi og entreprisestyring Efter modulet er deltageren bevidst om, hvilken betydning lederrollen har for at skabe gode resultater Deltageren har kendskab til prioritering og planlægning af egen tid og ressourcer Deltageren har erhvervet sig viden og værktøjer til effektiv mødeledelse og forhandlingsteknik Deltageren har udarbejdet egen personalehåndbog dage Introduktion til uddannelsen 1 dag Selvledelse Disponering af egen tid Delegering Beslutningsmønster Egen lederstil dage Ledelse af andre Motivation Kommunikation og samarbejde Udvikling af medarbejdere 1 dag Mødeledelse Mødetyper Faser i og omkring mødet Opfølgning 1 dag Forhandlingsteknik og konfliktløsning Forhandlingsteknikker og værktøjer Vind-vind forhandlinger Konflikthåndtering Efter modulet har deltageren viden om forhold vedr. virksomhedens økonomi og finansiering Deltageren er bekendt med, hvordan en entreprise kan styres mest effektivt Deltageren har viden om hvilke forhold i omverdenen, der har indflydelse på virksomhedens drift og udvikling Deltageren har udarbejdet og opbygget eget entreprisestyringssystem 1 dag Introduktion til økonomi Årsregnskab balance Virksomhedsformer og konsekvenser dage Økonomi og nøgletal Faste/variable omkostninger Investering/afskrivninger Budget og opfølgning Nøgletal og kalkulationer 3 dage Entreprisestyring Indkøb Tids- og ressourceplanlægning Stadevurdering Samarbejdsformer/spilleregler Risikostyring 1 dag Finansiering og andre eksterne forhold Finansieringsformer Likviditet og kredit Forsikringer

4 Du udvikler dig fagligt og personligt Medarbejderne er byggevirksomhedernes produktionsapparat, mens det i industrien er maskinerne. En ny maskine hjælper industrien til at øge og forbedre produktionen, mens det i byggesektoren gælder om at investere i uddannelse af medarbejderne. Ud over en økonomisk gevinst vil både ledere og medarbejdere også være motiveret af, at de udvikler sig som personer i stedet for at stå stille. Kun via opsamling af erfaring og ny viden kan vi forbedre os. Jeg har selv deltaget i et lederuddannelsesforløb i byggebranchen og har derfor også oplevet den store tilfredsstillelse, det er at udvikle sig personligt og fagligt. Jørn Johansen, Jørn Johansen A/S MODUL 3 Aftaleforhold og arbejdsmiljø MODUL 4 Afsætning og markedsføring Efter modulet har deltageren kendskab til lovgivningen og konsekvenserne ved indgåelse af aftaler og entrepriser Deltageren er bevidst om de rettigheder og pligter, der hviler på både virksomhed og medarbejder i ansættelsesforhold Deltageren har viden om sikkerhed og et godt arbejdsmiljø Deltageren har udarbejdet den juridiske del af personalehåndbogen 1 dag Indgåelse af aftaler Aftaleloven Købeloven Tilbudsloven dage Erhvervsmæssige aftalevilkår herunder AB9 dage Overenskomstforhold Arbejdsmarkedets organisationer Hovedoverenskomsten Akkordforhold Ansættelser og afskedigelser Fagretslige uoverensstemmelser dage Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøloven Arbejdsgiverens forpligtelser Sikkerhedsorganisation/grupper APV PPS Test Efter modulet har deltageren kendskab til hvordan virksomhedens vision og strategi påvirker den daglige drift Deltageren kender betydningen af den organisering, virksomheden har valgt Deltageren har viden om virksomhedens afsætning og de forhold, der kan påvirke denne Deltageren har udarbejdet egen strategi- og markedsføringsplan dage Virksomhedens målsætning Mission og vision Swot-analyse Strategi- og handlingsplaner 1 dag Organisationsformer og organisering i egen virksomhed Organisationsformer Arbejde med organisering i egen virksomhed 1 dag Salg og markedsføring Salgsstrategi Markedsføring 1 dag Virksomhedens ansigt Profilering Kommunikation Præsentationsteknik dage Afprøvning af ny viden Virksomhedsspil Netværkeri og afslutning

5 En praktisk uddannelse, der er beregnet på det virkelige liv! Formålet med uddannelsen er at give den dygtige håndværker med ambitioner mulighed for at opkvalificere sig med en målrettet uddannelse inden for ledelse med et bredt perspektiv. Opbygning af uddannelsen med undervisning i moduler a 7 enkelte undervisningsdage gør, at du kan passe dit job samtidig med at uddannelsen gennemføres. Desuden er uddannelsen placeret over en periode på 1 ½ år, så den nye viden kan afprøves og bruges direkte i hverdagen. Der er i disse år øget fokus på at kunne tiltrække, udvikle og fastholde medarbejderne specielt de bedste af slagsen i virksomheden. Ved at gennemføre Byggeriets Lederuddannelse, vil du som leder være langt bedre rustet til at skabe større tilfredshed og dermed stabilitet hos dine medarbejdere i fremtiden. Du vil samtidig blive mere bevidst om, hvordan du skaber udvikling i dit team og hos den enkelte medarbejder. En større tilfredshed og motivation hos medarbejderne medvirker tillige til at skabe øget effektivitet og dermed også bedre resultater i virksomheden. Fremtiden kommer af sig selv, fremskridtet ikke citat: Poul Henningsen

6 Dansk Byggeri samler byggeri, anlæg og industri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisation for virksomheder inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Medlemsvirksomhederne beskæftiger ca medarbejdere. Organisationens hovedopgaver er at skaffe erhvervspolitisk indflydelse, deltage i den offentlige debat samt yde rådgivning og sikre overenskomster, så medlemmerne kan udvikle deres virksomheder bedst muligt - til gavn for beskæftigelsen og konkurrenceevnen. Entreprenørskolen er Dansk Byggeris kursus- og konferencecenter. n Dansk Byggeri n Kursus og udvikling Postboks 15 Entreprenørskolen, Egedalsvej København K Postboks 9, 8400 Ebeltoft Telefon Telefon Telefax Telefax www. danskbyggeri.dk

7 Tids- og undervisningsplan Århus MODUL 1 Ledelse og lederroller Efterår 007 Mandag Afholdes på Scandic, Århus (undtaget Introduktion til uddannelsen) Kursusleder: Lone Borup, Kursus og udvikling Introduktion til uddannelsen Entreprenørskolen Selvledelse Ledelse af andre Ledelse af andre Mødeledelse Forhandlingsteknik og konflikthåndtering MODUL 3 Aftaleforhold og arbejdsmiljø Efterår 008 Mandag Afholdes på Scandic, Århus Kursusleder: Niels Henning Andersen, Entreprenørskolen Indgåelse af aftaler Erhvervsmæssige aftalevilkår herunder AB Erhvervsmæssige aftalevilkår herunder AB Overenskomstforhold Overenskomstforhold Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø MODUL Økonomi og entreprisestyring Forår 008 Mandag Afholdes på Scandic, Århus Kursusleder: Flemming Grangaard, Kursus og udvikling Introduktion til økonomi Økonomi og nøgletal Økonomi og nøgletal Entreprisestyring Entreprisestyring Entreprisestyring Finansiering og andre eksterne forhold MODUL 4 Afsætning og markedsføring Forår 009 Mandag Afholdes på Scandic, Århus (undtaget afslutnings ) Kursusleder: Lone Borup, Kursus og udvikling Virksomhedens målsætning Virksomhedens målsætning Organisationsformer og organisering i egen virksomhed Salg og markedsføring Virksomhedens Ansigt Afprøvning af ny viden Entreprenørskolen kuponen afrives og sendes til kursusadministrationen Tilmeld dig en praktisk uddannelse, der er beregnet på det virkelige liv! Jeg ønsker at tilmelde mig Byggeriets Lederuddannelse i Århus i Roskilde Navn Firma tilmeldingsfrist 1. oktober 007 Pris medlemsvirksomheder kr ,- ekskl. moms Pris andre kr ,- ekskl. moms Prisen dækker - deltagelse på alle 4 moduler - forplejning på undervisningsdage - x dages ophold på Entreprenørskolen, Ebeltoft Adresse Postnr. / By -adresse Tlf. Entreprenørskolens til- og afmeldingsregler er gældende (se

8 Tids- og undervisningsplan Roskilde MODUL 1 Ledelse og lederroller Efterår 007 Torsdag Afholdes på Scandic, Roskilde (undtaget Introduktion til uddannelsen) Kursusleder: Lone Borup, Kursus og udvikling Introduktion til uddannelsen Entreprenørskolen Selvledelse (tirsdag) Ledelse af andre Ledelse af andre Mødeledelse Forhandlingsteknik og konflikthåndtering MODUL 3 Aftaleforhold og arbejdsmiljø Efterår 008 Torsdag Afholdes på Scandic, Roskilde Kursusleder: Niels Henning Andersen, Entreprenørskolen Indgåelse af aftaler Erhvervsmæssige aftalevilkår herunder AB Erhvervsmæssige aftalevilkår herunder AB Overenskomstforhold Overenskomstforhold Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø MODUL Økonomi og entreprisestyring Forår 008 Torsdag Afholdes på Scandic, Roskilde Kursusleder: Flemming Grangaard, Kursus og udvikling Introduktion til økonomi Økonomi og nøgletal Økonomi og nøgletal Entreprisestyring Entreprisestyring Entreprisestyring Finansiering og andre eksterne forhold MODUL 4 Afsætning og markedsføring Forår 009 Torsdag Afholdes på Scandic, Roskilde (undtaget afslutnings) Kursusleder: Lone Borup, Kursus og udvikling Virksomhedens målsætning Virksomhedens målsætning Organisationsformer og organisering i egen virksomhed Salgs- og markedsføring Virksomhedens Ansigt Afprøvning af ny viden Entreprenørskolen kursusadministrationen Entreprenørskolen Egedalsvej Ebeltoft Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Kursusadministrationen Entreprenørskolen Ebeltoft

KURSUSPROGRAM 2010-2011

KURSUSPROGRAM 2010-2011 KURSUSPROGRAM 2010-2011 Juni 2010 Udgiver: Dansk Byggeri Postboks 2125 1015 København K Tlf.: 72 16 00 00 Fax: 72 16 00 10 Layout: MONTAGEbureauet ApS Foto: Hanne Gabel Christensen, Ricky John Molloy,

Læs mere

Fremskridt. Byggeriets kursusprogram. Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5. nr. 2 2012/13. Godt arbejdsmiljø giver bedre økonomi side 6-7

Fremskridt. Byggeriets kursusprogram. Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5. nr. 2 2012/13. Godt arbejdsmiljø giver bedre økonomi side 6-7 nr. 2 2012/13 Fremskridt guide til ny viden og kompetenceudvikling Byggeriets kursusprogram side 14-15 Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5 Skepsis vendt til succes Netværk blomstrer side 6-7 Godt

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche. Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse 2014 Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

for ansatte i detailhandlen

for ansatte i detailhandlen Efteruddannelse for ansatte i detailhandlen Uddannelser der øger salget Bliv klædt på som oplæringsansvarlig Mulighed for at søge tilskud KURSUSCENTER HANDELSFAGSKOLEN førende udbyder af efteruddannelse

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig 6 kursusmoduler

Læs mere

Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen

Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen En Indehaveruddannelse for campingpladser godkendt af Campingrådet 20. og 21. november, 4. og 5. december og 22. januar 2014 Hotel Hedegården, Vejle

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om og redskaber til god ledelse styrker din

Læs mere

DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU

DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU UDDANNELSESLINJER BDUs uddannelseslinjer består hver især af tre faste kursusmoduler plus et valgfrit modul, som du frit kan vælge ud fra tre moduler. Du har således yderligere

Læs mere

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse En ny generation af faglige politikere, der kan og vil vise lederskab, skabe værdi for medlemmerne, udvikle fagbevægelsen

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Fire uddannelser målrettet Medico- og Hjælpemiddelvirksomheder

Fire uddannelser målrettet Medico- og Hjælpemiddelvirksomheder progress Practice Strategy Relationships CERTIFICATION structure Personale ledelse Public Affairs Projekt ledelse MEDICO- OG Viden- og innovationsledelse Fire uddannelser målrettet Medico- og Hjælpemiddelvirksomheder

Læs mere

Optimering af byggeprocesser

Optimering af byggeprocesser Optimering af byggeprocesser Teknologisk Institut TAASTRUP 22.- 23. januar 2008 opfølgningskursus om entrepriseret den 24. januar 2008 Få indblik i de vægtigste tendenser for fremtidens byggeri Sådan arbejder

Læs mere

Innovationsstrategi skal skabe job og vækst

Innovationsstrategi skal skabe job og vækst Innovationsstrategi skal skabe job og vækst - Ministeriet for Forskning, Innovation og... http://fivu.dk/nyheder/pressemeddelelser/2012/innovationsstrategi-skal-skabe-job-og-... Side 1 af 2 06-03-2012

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

VELKOMMEN TIL Dansk Byggeri Branchedage 2014

VELKOMMEN TIL Dansk Byggeri Branchedage 2014 VELKOMMEN TIL Dansk Byggeri Branchedage 2014 Indhold 4 Indlæg fra scenerne 4 Danske Bank 4 PwC En branche i bedring? 4 Byggeriets forsikringsservice 5 Værdibyg/Lean Construction/BEC 5 CRM-Byggefakta 5

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere