HOLSTEBRO SVØMMECLUB STIFTET 1938

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOLSTEBRO SVØMMECLUB STIFTET 1938"

Transkript

1 12. Eventuelt. Thomas Maxe foreslog, at HSC deltager i et projekt for overvægtige børn/familier. Dette var der stor opbakning til i forsamlingen. Endelig overlod dirigenten herefter formanden at takke af for god ro og orden. Referent Næstformand Troels Iversen

2 8. Indkomne forslag. Bestyrelsen fremlagde forslag til ændringer af vedtægter. Disse blev alle godkendt af forsamlingen, og derfor vedtaget. Arbejdsgruppe: Projekt nyt svømmestadium Holstebro Badeland har snart 20 års jubilæum. Den gamle svømmehal havde en levetid på 30 år, så inden vi får set os om, bliver det tid til at lægge planer for en ny svømmehal i Holstebro by. Thomas Maxe foreslog derfor, at Holstebro Svømmeclub allerede nu nedsætter en arbejdsgruppe, der skal give Holstebro Kommune anbefalinger om indretning mv. til brug for den langsigtede byplanlægning. Arbejdsgruppens produkt vil være en hvidbog, der skal indeholde input fra klubben, eksperter i DGI, Dansk Svømmeunion samt beskrivelse af andre anlægsprojekter til inspiration. Blandt ideerne i hvidbogen vil være forslag om at opføre en kombineret svømmehal og skøjtehal, idet man i forvejen længe har efterspurgt en skøjtehal i Holstebro. Sådanne to anlæg i samme bygning vil dels spare bygningsmasse og plads, dels vil overskudsvarme fra skøjtebanens isanlæg kunne udnyttes til opvarmning af svømmehallen. Det vil naturligvis også gøre det samlede anlæg mere attraktivt for borgere og turister. Generalforsamlingen bakkede op om forslaget, og Thomas Maxe har inviteret ethvert medlem, som måtte ønske det, til at bidrage til gruppen. Kontakt ham evt. på 9. Valg. Eftersom der blev lavet om på valg procedurerne i vedtægterne skulle der vælges 3 nye medlemmer til bestyrelen Valgt blev: Thomas Maxe Eli Christensen Lars Kongerslev Revisor: Svend Steg Bestyrelsen skal konstituerer sig efter generalforsamlingen. 11. Valg af revisionsfirma. Bestyrelsen indstiller RSM plus Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til genvalg. Generalforsamlingen har ikke andre forslag. RSM plus Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev herefter valgt.

3 6. Kassereren forelægger det reviderede regnskab v/henriette Rasmussen. Vi budgetterede i 2013 med et resultat på 0 kr. Som det fremgår, så har vi desværre ikke kunne holde os inden for dette. Vi kommer ud med et underskud på ca kr. Det er bestemt ikke tilfredsstillende, men en konsekvens af, at vi har været en amputeret bestyrelse i den forgangne sæson, der har simpelthen ikke været ressourcer til at fortage den nødvendige budget opfølgning og tage de initiativer, som vi plejer at iværksætte, når/hvis tingene ikke helt udvikler sig i den ønskede retning. Underskuddet kan ikke tilskrives et forhold, men snare lidt negativ udvikling på alle poster, vi har ikke haft de ønskede kontingent indtægter, k-afdelingen har været lidt dyre end planlagt, lønudgifterne er steget let og stævner sidste år har ikke givet helt det overskud som vi forventede. Vi har for 2014 budgetteret med et underskud på kr. Det er klart at en forening ikke kan kører med underskud år efter år, men vi er i bestyrelsen kommet frem til, at vi bliver nød til at bruge penge for at tjene penge. I det her tilfælde har vi ansat Bent, som jeg omtalte tidligere, i håbet om, at han på sigt sammen med det øvrige team som vi har, vil være i stand til at få flere medlemmer og arrangere flere indtægtsgivende aktiviteter bliver det år, hvor vi går fra at bogfører i economic til at bruge klubmodulet fuldt ud. Jeg forventer at det bliver en administrativ lettelse for mig, og en gevinst for klubben. Sidst men ikke mindst vil jeg gerne understrege, at det vil være en meget stor hjælp, hvis ALLE betalt mest muligt via klubmodul. Det er sådan at vi betaler 40 kr. hvis vi aflevere mønter i banken mere end en gang i kvartalet. Ingen yderligere spørgsmål fra forsamlingen. Beretningen blev godkendt. 7. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslog, at kontingentet reguleres med 3 % for breddeafd. og 10% for konkurrencehold og oprundes til nærmeste hele 10 kr. Medlemsgebyret fastholdes med 25 kr. pr. sæson. Alle 3 forslag blev godkendt af forsamlingen. Der blev fra forsamlingen spurgt, om man evt. kunne ændre kontingentbetalingen for k- afdelingen, så medlemmerne betalte for alle stævner og træningslejre sammen med kontingentet. Betalingen kunne evt. deles over flere gange. Der blev hertil både fra forsamlingen og kassereren svaret, at denne fremgangsmåde muligvis ville afholde nogen fra at blive i k-afdelingen, da det skule være valgfrit, hvilke stævner man ville tilmeldes osv. Der var ikke flere spørgsmål fra forsamlingen under punkt 7.

4 Der har ikke været det store aktivitet i udvalget. Vi vil gerne have nogle flere med til at finde sponsorer. Vi skal ud og finde ny hovedsponsor og Vestjysk Bank er ikke så attraktiv mere. 5. Børne- og Motionsudvalgets beretning v/henriette Rasmussen. Det forgangne år har været et turbulent år for vores børne- og motionsafdeling. Vi startede med, at Birta gik af ved sidste generalforsamling og der blev ved en fejl ikke valgt en afløser for hende. Derfor har børne- og motionsafdelingen ikke haft sit eget bestyrelsesmedlem. Det har betydet, at de resterende bestyrelsesmedlemmer har måttet dække denne post. Vores mange årige træner på børneholdene, Sussie Jørgensen, valgte efter sommerferien at skifte arbejde. Udover Sussie stoppede Ann, Camilla og Dennis. Sussie var den af trænerne der havde flest timer. Hun gav heldigvis besked i god tid, og det lykkedes klubben ved en fælles indsats, at få ansat flere trænerer, så vi har haft træner til alle vores hold. Det er dog stadig en udfordring, at have en træner på kanten til alle hold grundet ændringer i trænernes skoleskemaer, arbejdstider ved andre arbejdsgiver, kurser, sygdom mv. Vi har oplevet et faldende medlemstal, hvilket delvis skyldes, at vi efter sommerferien indførte 10 min pause efter, hvert andet hold i det lille undervisningsbassin. Det lyder ikke af noget særlig, men har betydet, at vi har tilbudt 4 hold færre end vi plejer og svarer til ca. 50 færre medlemmer. Vi arbejder selvfølgelig på at få flest mulig glade og tilfreds medlemmer, så derfor har vi blandt andet indført et nyt svømmeskolekoncept, der gerne skulle sikre at børnene og deres forældre oplever, at svømmerne hele tiden udvikler sig. Ud over svømmeskole konceptet, så har flere af vores træner har været på kursus. I år har været det første år, hvor vi har anvendt klubmodul hele året. Det er på mange måder et super godt system. En af udfordringer ved systemet er dog, at brugerne selv bestemmer, hvilket hold (niveau) de melder sig til. Nogle overdriver deres egne evner og andre er for beskedne. I bestyrelsen har vi i det forgangne år måtte erkende, at hvis vi skal have flest mulige glade og tilfreds medlemmer, så skal der ydes en større indsats end det bestyrelsen kan klare på frivillig basis. Det har været et stort arbejde at sørge for at der hver dag er en træner på kanten til alle holdene, der har ikke været ressourcer til at følge op på om svømmeskolekonceptet bliver fulgt, trænerne har manglet nogle at sparre med, hvis de oplevede udfordringer. Her ud over kræver det tid at vejlede medlemmer om, hvilket hold der passer til dem, arrangere juleafslutning, lave sæsonplanlægning mv. Vi har derfor valgt at ansætte en breddeansvarlig, der starter den 1/3. Valgt faldt på Bent Søgaard.

5 I Konkurrence afdelingen, har vi fået flotte resultater, Bl.a. oprykning til 1. Division for hold og EM deltagelse i Herning ved Chris. Bemærkninger: Thomas Maxe nævnte, at vi også har fået startet et flyvefisk speciel hold som er en stor succes for både børn og forældre, der har taget meget positivt imod det. Vi har også haft en annonce i Dagbladet, som er sponsoreret, som reklame for holdene i forårssæsonen. En anden succes har være, at omdøbe Juniorspeed til svømmefitness. Det har skabt en meget større deltagelse på holdet, og gør, at der overvejes om der skal startes et hold mere. 3. Konkurrenceudvalgets beretning v/charlotte Bugge har været et godt år for HSC. Vi har generelt vundet mange medaljer til de stævner vi har deltaget i inkl. vestdanske og danske mesterskaber, samt fået et utal af personlige rekorder, og fået fornyet en del af de eksisterende klubrekorder både for årgangssvømmere, juniorer og ikke mindst seniorer. Vi har generelt også fået øget mængden af svømmere der opnår kravtider til de vestdanske og danske mesterskaber. Og internationalt har vi også været repræsenteret flot med Chris Christensen som deltog i EM i Herning - Næsten på hjemmebane Ydermere blev Chris i 2013 udtaget til Great Danes, som er svømmeunionens satsning på herresiden. Ved DM hold rykkede HSC op i 1.division og gik fra at være den 25. Bedste klub i landet til at være den 14.bedste. Det var en yderst imponerende indsats af alle de svømmere der deltog. Vi håber holdet i år kan sørge for vi bliver i 1. Division. HSC fik rekord mange svømmere ind på elitesport, hvor 6 ud af 7 ansøgere blev optaget. Igen i år er interessen stor for at blive optaget i eliteklasserne og vi håber mindst ligeså mange får deres drøm opfyldt ser spændende ud for HSC og vi håber den positive udvikling fortsætter. Sidst men ikke mindst vil jeg gerne personligt takke for et udfordrende men spændende år som K-udvalgsformand. Jeg har valgt at trække mig fra posten inden min 2 årige periode slutter, men vil fortsat være aktiv medlem af K-udvalget. Vi vil gerne have flere aktive til at deltage i K-udvalget og hvis man har lyst til at komme med til et møde og se hvad det er vi arbejder med så er man velkommen onsdag 2.april kl. 19 Thomas Maxe nævnte, at vi havde fået udvidet bassintiderne tirsdag og torsdag med et kvart bassin. Det er kommet igennem kultur og fritidsforvaltningen, som har givet et tilskud på kr. Det er et engangstilbud, så der skal arbejdes hårdt for, at få det til næste år også. 4. Sponsorudvalgets beretning.

6 Referat fra Generalforsamlingen den i HSC. 1. Valg af dirigent. Henrik Skafsgaard blev valgt til dirigent og ordstyrer. Han startede med at konstatere, at general-forsamlingen var lovlig indkaldt. Som tidligere år blev det foreslået, at punkt 10 uddeling af pokaler blev flyttet op før punkt 2 formandens beretning. Dette blev godkendt af forsamlingen. 10. Uddeling af pokaler. (Punktet er efter accept fra forsamlingen rykket hertil). Årets A-holdssvømmer: Helle Dohn. Vandrepokalen er skænket af Plus Office. Årets B-holdssvømmer: Casper Christiansen. Vandrepokalen er skænket af Holstebro Blik og Ventilation. Årets C-holdssvømmer: Cecilie Christiansen. Vandrepokalen er skænket af Badelandets Personale. Årets leder: Thomas Iversen. Vandrepokal er skænket af RSM plus Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Årets HSC'er: Asta Godt. Vandrepokal skænket af Urmager og Guldsmed Peter Toft. 2. Formandens beretning v/troels Iversen. Efter generalforsamlingen i 2013 var der en optimisme i klubben, der var et godt engagement af forældre til at hjælpe til ved arrangementer. Bestyrelsen arbejde godt. Efter opsigelsen af forretningsfører Charlotte Schmidt, gav det nogle udfordringer, at få tingene til at hænge sammen. Vi fik heldigvis hurtigt ansat en ny forretningsfører, Thomas Maxe. Derefter var der godt styr på den daglige drift. Der blev luftet mange bolde, og nogle blev også til noget. Thomas holdt desværre ikke længere end til august måned, hvor han selv sagde op på grund af for stort arbejdspres i hans eget firma. Derefter blev der ikke ansat en ny forretningsfører, og det har resulteret i, at bestyrelsen blev lavet om til et praktisk arbejdende udvalg i stedet for, at lave bestyrelsesarbejde. Selv om vi var en amputeret bestyrelse, har vi afholdt nogle store stævner og mesterskaber i Vi havde DOM L, DÅM Gr. 2 og Holstebro stævnet. Det at vi har kunnet afholde disse store stævner viser, at vi har nogle forældre der bakker op om de arrangementer vi afholder i klubben, og tak for det. Som konsekvens af, at vi i bestyrelsen har lavet mest praktisk arbejde, har vi pr. 1. Marts ansat en berddeansvarlig. Han hedder Bent Søgaard, og er tidligere DGI konsulent inden for svømning. Det håber vi alle på bliver et gevaldigt løft af kvaliteten i svømmeskolen, og den daglige drift i klubben vil blive meget bedre fremover.

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club

Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19:00 på Bagsværd Stadion NDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I BAGSVÆRD ATLETIK CLUB 2 Beretninger Formanden 4 Ungdom 6 Senioratletik

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2011 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tromborg vælges 22. Marts,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Orientering/Nyhedsbrev

Orientering/Nyhedsbrev Orientering/Nyhedsbrev Nr. 77 Maj 2011 19. årgang Orinterings/Nyhedsbrev Klubblad for dansere i ØSTJYDSK SQUARE DANCE CLUB Hjemmeside www.osdc.dk Bladet uddeles gratis til klubmedlemmer. Oplag ca. 100

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler.

Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler. DcH Helsingør Referat af ordinær Generalforsamling Referent: Laura Jensen DATO 29. januar 2014 kl. 19 00 STED ANTAL DELTAGERE: Espergærde Bibliotek 27 stemme berettigede Inden generalforsamlingen sættes

Læs mere

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015 1. Valg af dirigent Søren Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Søren konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand/ungdomsformand

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Tirsdag den 7. april 2015 kl. 19.30 Referent: Thomas Kledal A. Valg af dirigent Steen Bergholdt blev valgt som dirigent uden modkandidater. Steen

Læs mere

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret!

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret! Side 1 - Ålholmeren Nr. 27 Februar 2009 Indkaldelser til generalforsamlinger 2009 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat Langgarverne Generalforsamlingsprotokollat År 2010 d. 25. oktober afholdtes klubbens ordinære generalforsamling i klublokalet ved Byskolen. Ca. 40 medlemmer mødte op, bestyrelse og revision inklusive.

Læs mere

Generalforsamling Hundige BK

Generalforsamling Hundige BK Generalforsamling Hundige BK Torsdag 26-02-15 kl 19:00 (22 medlemmer fremmødt.) 1. Valg dirigent : Youssef Lharraki blev valgt som dirigent, uden indvindinger. 2. Josef indleder med at finde en Referent

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi. SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.dk Badminton Gymnastik Folkedans Bold Skydning Foreningens ordinære

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012

BESTYRELSENS BERETNING 2012 HF Mors HC Ørstedsvej 15 DK-7900 Nykøbing M. www.hfmors.dk BESTYRELSENS BERETNING 2012 Først og fremmest vil vi gerne sig tak til alle fremmødte, dejligt at i har interesse i, hvordan det går i vores forening.

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

2. Aflæggelse af formandens og udvalgsformændenes beretninger

2. Aflæggelse af formandens og udvalgsformændenes beretninger Generalforsamling onsdag d. 25/3 2014 kl. 19.30 i Voerladegård Skole 1. Valg af dirigent Lars L. er valgt som dirigent Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt jvf. vedtægterne 2. Aflæggelse af formandens

Læs mere

bestyrelsens beretning 2012

bestyrelsens beretning 2012 bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Formandens beretning Jeg vil gerne starte formandens beretning med at sige velkommen. Velkommen til alle de gamle medlemmer, velkommen til årets

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Generalforsamling Vejle Skytteforening

Generalforsamling Vejle Skytteforening Generalforsamling Vejle Skytteforening Torsdag d. 19. februar 2015 REFERAT Generalforsamling nr. 153 for Vejle Skytteforening. 36 Deltagere 1. Valg af dirigent: Peter Tørslev 2. Valg af protokolfører,

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2010 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tormborg vælges 30. Marts,

Læs mere