April Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Karen Damgaard. Lys forude!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "April 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Karen Damgaard. Lys forude!"

Transkript

1 April 2013 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Karen Damgaard Lys forude!

2 VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf , mandag fri, Formand Ove Bjerre-Pedersen, tlf , Kirkeværge Ellen Hylleberg, tlf , Graver, Struer Kirkegård, kirkegårdsleder Ole Møller Andersen, tlf Kirketjener Anker F. Jensen, tlf , Servicemedarbejdere: Lene M. Jensen, tlf Julie Gjern Organist Julia Tabakova, pt. orlov Kirkesanger Grethe Munk-Andersen, tlf , Kirkesanger Irma Bjerre-Pedersen, tlf , HVAD SKER DER I KIRKEN OG PÅ KIRKEGÅRDEN DEN KOMMENDE TID? Gudstjenester Som det kan ses af kalenderen, er der ikke gudstjeneste søndag den 28. april. Der er planlagt messefald, idet Per Mikkelsen har konfirmation i Struer. Når vi kommer til maj måned vil vi som sidste år flytte eftermiddagsgudstjenesterne fra eftermiddags- til morgengudstjenester. Tidspunktet bliver kl. 8:30. Vores erfaring fra sidste år er, at der kommer lige så mange i kirken om morgenen som om eftermiddagen. Det gælder også gæster på øen. Fra den 1. april dette år vil der blive gennemført en tælling af deltagerantallet (kirketælling) ved gudstjenester, kirkelige handlinger og arrangementer i Viborg stift. Det er en beslutning, der er taget af biskop Karsten Nissen, fordi han ønsker, at der gives klare og præcise oplysninger til offentligheden om brugen af kirkerne. Der er mange myter om kirkegangen, ofte skabt af medierne, hvorfor det er vigtigt, at kirken selv systematisk laver kirketælling. Men det er selvfølgelig ikke kun for offentlighedens skyld. Det vil også selv give os nyttig viden i forbindelse med tilrettelæggelse af det kirkelige arbejde for så vidt angår fastlæggelse af tidspunkt mv. for de forskellige gudstjenester og arrangementer. Resultatet af tællingen vil naturligvis kunne indgå i overvejelser om den fremtidige kirkelige struktur, men det er ikke et hovedmål for tællingen. Efter min mening har Venø sogn heller intet at frygte desangående. Der er god opbakning til gudstjenester og arrangementer, som kirken arrangerer eller deltager i. Kirken kalkes Kirken trænger til en opfriskning både ude og inde. Per Mygind har givet tilsagn om, at kirken kalkes udvendigt inden konfirmationen Store Bededag, at kirkedøren friskes op og endeligt kalkes der indvendigt. Indervæggen i kirken virker nærmest beskidt. Vi har længe udskudt kalkning her pga. en forestående renovering. Renovering Pt. forsøger vi med hjælp fra Jan Bendix at finde et økonomisk grundlag for at kunne gå i gang med en renovering. Vores egne muligheder i Venø sogn for at rejse penge til projektet ligger på et lille sted, da der ikke gives mulighed for at spare op. Det er provstiets politik, at pengene skal ud at arbejde og ikke ligge på kistebunden. Men samtidig er det også vigtigt, at vi som kirke viser, at vi vil en renovering og selv kan medvirke til finansieringen, inden vi går ud og søger fonde. Kirkegården Kirkegården fremstår ikke i forårstegn med stedmoderblomster og påskeliljer. På mange gravsteder ligger der stadig vinterkranse. Det har ganske enkelt, pga. frost i jorden, ikke været muligt at fjerne alt vinterpyntning. 2

3 ... Derfor er der kun pyntet i krukkerne foran våbenhuset. Men mon ikke også der er de samme problemer hjemme i haverne? Indsamlinger Sogneindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp var den 10. marts. På landsplan blev der indsamlet 13,5 mio. kr. Vi plejer at skrive, hvor meget der blev indsamlet på Venø. Men i år var der ingen indsamling på Venø, da det ikke var til at opdrive en eneste indsamler. Men der er jo så mange andre måder at give på, og venøboere plejer at være gode givere. Sussi Jensen har gennem flere år været indsamlingsleder, og hun vil nu gerne afløses. Hermed søges der en, der vil tage tjansen som indsamlingsleder til kommende indsamlinger. Ret henvendelse herom til Sussi eller på Foto: Ove Bjerre-Pedersen Skærtorsdag Skærtorsdagsarrangementet blev atter en succes. Vi var lidt færre end sidste år, knap 70 deltagere mod 86 året før. Men når tre familier er udrejst, så giver det naturlige udsving. Vi havde udvidet fællesspisningen med en halv time. Der skal også være tid til at kunne tale sammen, og det blev der i høj grad gjort. Det der gør denne aften fantastisk er, at deltagerne ikke kun er kirkegængere, og at dét skal være adgangsmulighed. Der bliver deltaget af både fastboende, sommerhusejere, kirkegængere og ikke-kirkegængere, så kan vi ikke ønske os mere. Madholdet under Sussis ledelse og borddækningsholdet med Kirsten Yde som leder har yderligere kapacitet, så kom bare an. I skal være hjerteligt velkomne. Arkivfoto: Jan Bendix Fotos: Ove Bjerre-Pedersen / Venø Menighedsråd Ove Bjerre-Pedersen Sussi Jensen skærer Venølammet for KONFIRMATION PÅ VENØ Traditionen tro, så gennemføres årets konfirmation Store Bededag den 26. april kl. 10:00 i Venø Kirke. Konfirmanderne er: Gertrud Damgaard, Havstokken 22 E, Viktoria Lykke Bjerre Jensen, Sønderskovvej 9 og Anders Skadhede, Vigen 6. / VenøPosten Red. 3

4 DET SKETE Foto: Viktoria Jensen HVOR ER DE 3 ÆG? Fredag den 22. marts var der påskefredagsklub i Børnehuset. Vi begyndte med at lede efter de ca. 80 chokoladepåskeæg, der var gemt overalt på Børnehusets grund. Der blev dog kun fundet omkring 77 æg, så hvis man lægger vejen forbi, er der stadig chance for at finde de manglende 3! Efterfølgende stod den på madlavning, leg og hygge. Menuen var forloren påskehare med ovnbagte kartofler og frugtsalat til dessert. Alt i alt en afslappet og hyggelig fredagsklub, hvor der blev påsket alt, hvad vi kunne! Der deltog 17 børn og 2 voksne. / Gertrud Damgaard, Havstokken 22 Vi retter: KYLLINGER PÅ 7 MÅDER! Redaktøren havde fået menuen galt i halsen i forbindelse med omtalen af Fredagsklubbens kyllingearrangement i sidste nummer. Menuen stod på kylling, som blev tilberedt på 7 forskellige måder af Helene og Ole Krogh. Vi beklager de fejlagtige oplysninger og misunder deltagerne. / VenøPosten red. FREDAGSKLUB FOR VOKSNE Fotos: Jan Bendix Der er ved at udvikle sig en ny tradition hos venner af Børnehuset. Det er spisning, hvor deltagerne er fælles om madlavningen ligesom den rigtige fredagsklub. Her er et par glimt fra arbejdet og forberedelserne. / VenøPosten red. Kim Høfler Foto: Jan Bendix ET SKUB TIL TURISTARBEJDET PÅ VENØ I begyndelsen af marts havde mere end 20 venøboere med interesse for turistarbejdet på Venø samlet sig om at udveksle idéer og synspunkter på styrkelsen af Venøs indsats for at øge Venøturismen. Kim Høfler, Struers turist- og handelschef, indledte mødet med sin vurdering af muligheder og begrænsninger for at øge turistarbejdet. Der skal samling om indsatsen og en fokusering på udvalgte målgrupper, sagde Kim i sit indlæg og fortsatte Struer satser på børnefamilier og på ældre/ seniorer. Kim understregede betydningen af at bruge de nye sociale medier og gav en diskret hentydning til kvaliteten og den begrænsede anvendelse af fremmesprog på Venø-udbydernes hjemmesider. Per Mikkelsen var mødeleder og spurgte ind til de enkelte venøaktørers interesse i udviklingen af turisme. Lis Møller Jensen, Venø Billedværksted, der sammen med en gruppe interesserede havde taget initiativ til mødet opfordrede deltagerne til at gribe den bold, der nu var spillet ud. VenøBoen har efterfølgende behandlet emnet og har nedsat en arbejdsgruppe til at skitsere en egentlig turistudviklingsplan for Venø, som efter behandling i bestyrelsen vil blive bredt formidlet. Er der blandt læserne en eller flere, der har lyst til at være med i det arbejde, så ret henvendelse til VenøBoens formand, Aase Askanius, på mail / VenøPosten og VenøBoen Jan Bendix 4

5 VENØ KUNST MÅNEDENS KUNSTNER: PER VESTERGAARD Morgendis Venø Olie/akryl på masonit 1250 x1030 mm Om billedet skriver Per: Motivet har jeg fra en dejlig morgenvandretur "asfalten rundt", hvor jeg så solen stå op over den lille sø/skov ved Vejsbjerg Gårde. Dagen var ny og ubrugt, og solen havde endnu ikke fået magt over morgendisen. Alt var så stille og fredfyldt. VENØ BILLEDVÆRKSTED DROG MOD VEST I ugen op i mod påske havde billedværkstedet udstilling, hvor Lisbeth Hermansen havde samlet kunstnerkolleger om emnet: Go West, country og cowboys. Her ses et glimt fra udstillingen skabt af Aase Askanius og Lis Jensen i samarbejde og et foto af idémageren Lisbeth. / VenøPosten Jan Bendix 5

6 DET SKER VenøBoen Aase Askanius (formand) tlf , Søren Lang Hindkjær (kasserer) tlf , Medlemskab af VenøBoen opnås ved at indbetale kr. 125,- pr. voksen til: Hvidbjerg Bank, konto venoe.dk/foreninger/venoeboen Venø Borger- og Grundejerforening Linda Ulfkjær (formand) tlf , Hans L. Pedersen (kasserer) tlf Foreningen er åben for alle fastboende og/eller grundejere på Venø. Venø Børne- og Ungdomshus Børnehuset kan lejes af alle! Hvis man som udenøs forudlejer Børnehuset 10 gange, får man dagslejen til 150 kr. mod forudbetaling. Priser for øboere: 1 dags leje: 150 kr. Døgnleje: 350 kr. 2 døgns leje: 600 kr. Priser for udenøs : 1 dags leje: 400 kr. Døgnleje: 700 kr. 2 døgns leje: kr. Henvendelse vedr. udlejning samt medlemskab skal ske til kasserer Antoinette Jensen, mobil , mail Et medlemskab koster kr. 100 pr. person pr. år. / Bestyrelsen STRANDRENSNING 2013 Sæt allerede nu kryds i kalenderen søndag den 5. maj, hvor årets strandrensning finder sted. Programmet for arrangementet bringes i majnummeret af VenøPosten. Strandrensningen gennemføres i samarbejde med Venø Efterskole, Venø Borger- og Grundejerforening og VenøBoen. / VenøBoen Uffe Lundby SÆSONAFSLUTNING I VENØ LÆSEKREDS Vi holder afslutning i Havnehuset tirsdag den 23. april kl. 19:30. Som tidligere vil vi bede grupperne om en ganske kort præsentation af de læste bøger og tildele bøgerne stjerner fra 0 til 5. Der vil blive serveret kaffe og brød: pris 50 kr. Af hensyn til dette bedes man tilmelde sig til Sonja Petersen på mail: eller på tlf Tilmelding senest den 18. april. / På gruppe 2 s vegne Jonna Stenkjær MERE NATURPLEJE PÅ VENØ På vej fra færgen til Venø By er der mod øst dukket en ny bygning op. Hvad er nu det, har nogle spurgt os, når de har fået øje på den. Det er vores nye mobile kalvehytte. Medfinansiering fra Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har gjort det muligt at hegne et område ind ved badestranden, hvor en lille besætning af Skotsk Højlandskvæg snart vil gå og græsse. Naturplejen vil give både venøboere og gæster på øen noget smukt at kigge på, når man passerer forbi. / Bente Bjerre og Hans Peter Jensen, Sønderskovvej 9 Sygeplejerske på Venø Mette Jaffke, Riisvej 14, Venø tlf , mobil Hjertestartere Kapelbygningen ved Venø Kirke, Klitten 1, Venø Se mere om Venø på: venoe.dk Foto: Viktoria Jensen Foto: Hans Peter Jensen 6

7 DET SKER ADRENALINEN ER NØGLEORDET Steffen Kjær (41 år), lærer på Venø Efterskole igennem 10 år og venøbo, udgiver i april sin første skønlitterære bog. Det sker efter, at Steffen siden 2003 har brugt sine journalistiske evner til faglige artikler og bøger om sportsemner og deres udøvere, der vover sig tæt på og også ind i mellem overskrider egne grænser. Med bogen Vildmarken får læserne indblik i en fascinerende mandeverden, hvor det er naturen, der bestemmer, og hvor det enkelte menneskes betydning sættes i perspektiv. Jeg kan lide at fortælle historier og jeg inviterer på en dannelsesrejse oplevet gennem naturglade mennesker i alle aldersgrupper, fortæller Steffen til VenøPosten. Samtalen finder sted en solrig eftermiddag på Venø, hvor Steffen beskriver sig selv, som bjergbestigeren på den flade ø. Steffens første fagbog fra 2003 handler om oplevelser på Mont Blanc. Steffen er autodidakt både som teambuilder, pædagog, journalist og nu også som skønlitterær forfatter. Naturen gør noget ved mig, den skaber mit univers. Jeg rammes af stemninger i naturen og får lysten til at videregive dem til andre i form af historier om, hvordan livet kan og måske ikke altid skal bruges. Det er ikke ligegyldigt, hvilken retning jeg vælger for mine ture i naturen bestemte retninger giver mig nye idéer. Min sindsstemning afgør, om de skal vælges. Steffen har, som hans hidtidige forfatterskab også viser, interessen for at formidle. Det er blevet til adskillige besøg på bogmesser i og udenfor Danmark. Her har han lyttet til forfattere fortælle om deres bøgers tilblivelse. Og det gav mig lysten til at prøve mig selv af i den nye rolle. For 4 år siden besluttede jeg mig, og i fjor efter et års skrivearbejde aftalte jeg udgivelse med mit forlag. Den tunge del af skrivearbejdet foregik i skoleferierne, hvor jeg fik fortællingerne på plads og kunne holde mig langt væk fra overspringshandlingerne, svarer Steffen på spørgsmålet om, hvordan han kom i gang med bogen. Nu venter jeg spændt på, hvordan Vildmarken modtages. Derfor er det endnu en fagbog, denne gang om skisport, der er på mit skriveprogram for den kommende tid. Adrenalinen pumper i hovedpersonerne i Vildmarken og nu snart også hos dens læsere. / VenøPosten Jan Bendix VILDMARKEN Steffen Kjær TURBINE 2013 ISBN sider Foto: Jan Bendix 7

8 DET SKETE Foto: Jan Bendix Mette Jaffke, sekretær, Morten Gjern, formand og Mogens Askanius, kasserer styrer dokumenterne til 2013-generalforsamling. NYVALG TIL BESTYRELSEN OG DEBAT OM VEDTÆGTER 43 deltog i Venø Havns generalforsamling onsdag den 20. marts. Formand, Morten Gjern, aflagde bestyrelsens beretning, som blev vedtaget. Morten orienterede om bestyrelsens arbejde med forslag til ændrede vedtægter. Formålet med ændringerne er: at udbrede engagementet blandt venøboerne i Venø Havns drift og udvikling ved at give alle fastboende mulighed for indflydelse at fastholde engagementet fra udenøs bosatte indehavere af indskudsbeviser at sidestille indehavere af indskudsbeviser med venøboere at sikre Struer Kommune kontrol med og indflydelse på Venø Havns økonomi - uafhængig af ejerskab af indskudsbeviser. REJNFAN (TANACETUM VUKGARE) Findes overalt langs vejene. Både blomster og blade kan bruges til en meget bitter snaps, så lav ikke for meget. Bedst i blanding med andre snapse af bær og frugter til en bjesk. Dæk med vodka, lad trække tre fire dage. Modnes. / Søren Baggesen Struer Kommunes repræsentant i bestyrelsen, Helle Lyng, havde ikke kunnet tilslutte sig hele formålet. Morten bad om forsamlingens synspunkter på principper for fremtidige vedtægter. Indskudsbevisernes rolle med antal stemmer og salg af beviser medførte forskellige reaktioner, som bestyrelsen nu tager med i det videre arbejde. Revisor, Karsten Jensen, gennemgik regnskabet, afgivet med blank revisionspåtegning. Regnskabet blev godkendt. Karsten redegjorde for ændringer i regnskabsprincipperne og deres betydning i regnskabet. Forslag til et konservativt budget blev vedtaget. De af bestyrelsen opstillede kandidater blev valgt: Dennis Borbjerggaard, Ulf Ipsen og Morten Herman til bestyrelsen. Jan Bendix og Knud Overgaard som suppleanter. Til revisor genvalgtes Revision Limfjord. Referatet, bestyrelsens beretning, årsrapporten og budget kan læses i sin fulde længde på havnens hjemmeside / Venø Havn Mette Jaffke Foto: Viktoria Jensen 8

9 DET SKER DER ER LAGT OP TIL NOGET AF EN FEST! VENØ HAVNEFEST / Ø-ARRANGEMENT I PINSEN Pinsefesten på øen i forbindelse med færgen Venøsunds ombygning er nu planlagt. ALLE både øboere, sommerhusgæster, campister og pinseturister er velkomne til programmet, som på nuværende tidspunkt ser sådan ud: ÅBNINGSTIDER I APRIL Gårdbutikken på Nørskov Salg af kartofler og frosset lammekød i forskellige udskæringer. Desuden lammespegepølser. Åbent efter forudgående telefonisk henvendelse på tlf venoe-kartofler.dk Lørdag den18. maj Kl. 13:00-14:00: Indvielse af den nye/gamle Venøsund færge (se særskilt omtale i dagspressen) Kl. 14:00-17:30: Musik på færgen: Dixieland Gypsy Duo & H.P. Lange. Øl og vand kan købes, og der vil være mulighed for pandekagebagning over bål. Kl. 18:30: Spisning i teltet. Helstegt oksefilet, kartofler og salat. Kl. 20:00-?: Musik og dans til bandet Mænd med Slips Søndag den 19. maj Åbent hus på Venø Fish Farm og Nørskov: Oplevelser og information om fåre- og kartoffelavl. Ved havnen: Under Overfladen - find, fang og fortær! Er ålekvabbefrikadeller, tangsalat og dybstegte tanglopper noget for dig? Besøg af biologer fra Limfjordsmuseet i Løgstør, som vil tage os med på en tur under vandoverfladen. Man skal bare møde op, og det er for både børn og voksne. Desuden guidede ture på øen samt fortællinger om Venø Kirke: Landets mindste med mest historie! Tidspunkter annonceres i majudgaven af VenøPosten. Venø Havnehus Åbningstider: Se opslag på havnen og færgen. Tlf Venø Billedværksted Åbent alle dage kl. 12:00-18:00 ellers efter aftale. Lis Jensen, Tangvej 1, tlf venoe-billedvaerksted.dk Venø Kro Åbningstider i april: køkkenet har åbent torsdag, fredag og lørdag fra kl. 17:30-21:00. Bordbestilling: tlf venoekro.dk Frivillige til forskellige opgaver i løbet af weekenden bedes melde sig til: Jesper Olesen, tlf Mette Jaffke, tlf Grethe Munk-Andersen, tlf / På foreningernes vegne Grethe Munk Andersen 9

10 DET SKETE Foto: Jan Bendix Mathias Wissing NY PÅSKETRADITION PÅ VENØ For de fleste venøboere er den nye påsketradition ikke så ny endda, idet Fårets dag på Nørskov efterhånden har nogle år på bagen. Det nye består i, at DR s radiokanal P3 ikke blot har opdaget og besøgt arrangementet, men også har udnævnt det til Danmarks nye påsketradition. I påskedagene ledte et hold af studieværter og udsendte reportere fra P3 efter en påsketradition med potentiale til at samle hele Danmark. Så de forskellige lokale påsketraditioner blev bedømt på religiøsitet, hygge og tiltrækningskraft. Anden Påskedag kom Kirke- og Ligestillingsminister, Manu Sareen, i studiet, hvor han udnævnte Fårets dag på Venø som den nye landsdækkende påsketradition foran blandt andet Den blå Planet, Ølolympiade og traktortræk i Boris. På Nørskov fik P3 s udsendte, Mathias Wissing, sig en oplevelse ud over det sædvanlige, hvilket tydeligt fremgik af hans reportager. At han ikke havde styr på fåretermerne, idet han kaldte fåreklipning for fåreskrælning, skal han ikke holdes op på, idet han nævnte både Venø Færgen, Danmarks mindste kirke, Efterskolen og ikke mindst den skønne natur på de få minutter, han var igennem til studiet. Foruden P3 lagde omkring 200 børn og voksne vejen forbi Nørskov Påskelørdag og kiggede nærmere på påskelam, fåreklipning og lækre smagsprøver. Mon ikke Venø og Nørskov sætter besøgsrekord næste år med den nye titel og flotte omtale!?! / Eva Jaffke P3-lytter og Struerbo Foto: Viktoria Jensen Nyankommet til interview med P3 Foto: Catrine Morell Mathias skræller får under behørig instruktion. 10

11 DET SKER GODE TILBUD FRA GIF Bremdal hallen: Igen i år har vi mulighed for at leje Bremdal hallen til aktiviteter i forårsperioden. Har du lyst til at spille badminton, volleyball eller en anden aktivitet, og kender du andre, der også gerne vil det, så henvend dig til os i GIF. Vi kan i foreningen sørge for leje af hallen. Roning: Vi kan igen i år tilbyde roning i havkajak og toer med styrmand. Havkajaksejlads finder sted fra Venø Efterskoles bådplads på Øster Strand, hvor foreningens havkajakker ligger. Toer med styrmand forgår fra havnen. Vores dejlige træbåd har til huse i bådhuset hos Nisse, og den trænger til at blive luftet i år. Der skal tre personer til at ro denne båd, så henvend jer i god tid, så vi kan koordinere roningen og være parate, når det gode rovejr kommer. Henvendelse/tilmelding til havkajaksejlads skal ske til Jens Chr. Brødbæk, tlf Henvendelse/tilmelding angående Bremdal hallen og roning i toer med styrmand skal ske til eller Dorte Sauer, tlf / Venø GIF Dorte Sauer ENDNU ET PROJEKT ER UNDERVEJS HOS VENOESUND FISK OG SKALDYR I martsnummeret af VenøPosten kunne vi fortælle om, at der er gjort forberedelser til igangsættelse af en produktion af pighvar til konsum. Nu kan Arne Rusbjerg fra Venoesund Fisk og Skaldyr fortælle, at et større forretningsudviklingsprojekt er sat i værk. Rollen for Venoesund Fisk og Skaldyr bliver at opdrætte østersyngel, spat, til oparbejdelse af produktion af opdrættede Limfjordsøsters. Venoesund Fisk og Skaldyr har et afprøvet anlæg og kompetencen til at løfte opgaven. Det passer godt ind i virksomhedens planer for driften af anlægget på Sønderskovvej i de kommende år. Der forventes at kunne ske en udvidelse af beskæftigelsen på 1-3 medarbejdere, når fuld drift er etableret om ca. 3 år. / VenøPosten red. Østersens livscyklus illustration fra Håndbog for østersopdrættere - et resultat af Projekt Nord-Ostron

12 Færgetrafik i februar Passagerer Personbiler Busser Lastbiler Gods (tons) Cykler Campingvogne Lavvande! Foto: Viktoria Jensen HØJT AKTIVITETSNIVEAU I FÆRGELAUGET Venøsund Færgelaug holdt generalforsamling den 27. februar. Der var genvalg til de to bestyrelsesmedlemmer Axel Stenkjær og K.C. Olsen, der var på valg. Som suppleanter valgtes Stewart P. og Jan Paarlberg. Under sin beretning kunne formanden Bjarne Tingkær sammen med forsamlingen glæde sig over, at Færgelauget havde modtaget Struers Kulturpris, som anerkendelse af Færgelaugets indsats for bevaringen af Venøsund. Venøsund Færgelaug har to hovedopgaver af meget forskellig karakter. Den første er at være kultur- og servicevirksomhed overfor medlemmerne og turister i Struer Kommune og på Venø Havn. Den anden og lige så vigtige er at være til rådighed for Venø Færgefart og sikre forbindelsen til og fra øen, når Venø Færgen ligger stille. Det er glædeligt, at begge opgaver har kunnet løftes i regnskabsåret. Et stort antal frivillige har sikret vedligeholdelsen. Samarbejdet med Venø Færgefart og medarbejderne derfra har betydet meget for Færgelaugets muligheder bl.a. for uddannelsen af mandskab. Formanden sluttede sin beretning med en tak til medlemmerne af bestyrelsen og til den lange række af privatpersoner, myndigheder og organisationer, der bakker Venøsund Færgelaug op. Bjarne Tingkær nævnte i den forbindelse specielt: Færgeskippere, besætning og sponsorer, færgevagterne, Venøsund Færgefart, Venø Bussen, Glue Skibs-El, Turistforeningen, Struer Kommune, LAG-Struer, Færchfonden, A.P. Møllerske Fonde, Ø- Støtten, Venø Havn og sponsorer. Generalforsamlingsreferat og beretning findes i sin fulde længde på / Venøsund Færgefart Bjarne Tingkær (efter aftale forkortet af redaktionen) Find Venøsund i tjeneste! Foto: Grethe Munk-Andersen 12

13 DET SKER GENERALFORSAMLING PÅ VENØ EFTERSKOLE Indkaldelse til generalforsamling tirsdag den 16. april kl. 19:30 i spisesalen. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forstanderens beretning 4. Godkendelse af det reviderede regnskab 5. Kontingent fastsættes 6. Valg af bestyrelses medlemmer og suppleanter 7. Indkomne forslag; der er ingen indkomne forslag 8. Eventuelt PASNING AF SKOLEBØRN UNDER LOCKOUT Vi er nogle familier, som under lockouten laver fællespasning i Børnehuset for skolebørn. Der er naturligvis plads til flere børn. Princippet er, at vi forældre skiftes til at tage en fridag/flexe og passe alle børnene, indtil de kan tage i SFO. Har I lyst at være med, kontakt venligst undertegnede på tlf , og meld ind med dage I evt. kan passe børnene. / Dorthe Brødbæk Efter generalforsamlingen er efterskolen vært ved et traktement / Bestyrelsen for Venø Efterskole Peter Petersen MUSICAL LIGE FØR PÅSKE Årets musical på Venø Efterskole var en fantasymusical skrevet af efterskolens dramalærer Anne Lyhne. Eleverne arbejdede på opsætningen fra onsdag ugen før, og mandag aften i påskeugen var der generalprøve, hvor mange venøboerne, tidligere elever og bedsteforældre til eleverne udgjorde et medlevende publikum. Tirsdag var der foruden premieren to forestillinger for elevernes familier. Onsdag var der oprydning og de sidste orienteringer om den formodede lockout, som også ved ikrafttrædelse rammer Venø Efterskole efter Påske. / Venø Efterskole Erik Poulsen Fotos: Venø Efterskole 13

14 DET SKER Foto: Jan Bendix Klargøring til sommerens badegæster Foto: Jan Bendix SEJLENDE GÆSTER SKAL KUNNE KOMME TRYGT I HAVN På Venø Havns generalforsamling orienterede formanden, Morten Gjern, om de planer, bestyrelsen har lagt for arbejdet i den nærmeste tid. Bestyrelsen har prioriteret uddybning af havneindløbet, som den absolut væsentligste opgave at få udført. Der er indgået kontrakt om arbejdets udførelse i april måned med henblik på at få indsejlingen sikret en dybde på 2,50 meter. Det er en dyr sag, men efter bestyrelsens opfattelse en absolut nødvendighed for, at Venø Havn bliver et attraktivt besøgssted. Som besøgene på havnen allerede vil kunne se, så er der af havnens venner gennemført en del oprydningsarbejde. Det og uddybningen skal være med til at vise havnen fra den venlige side. I april udlægges bøjer, der skal give den sejlende klare markeringer af, hvor den uddybede rende befinder sig. Havnebestyrelsen har i sine planer etablering af en autocamperparkeringsplads. Der er indsendt ansøgning til Struer Kommune om størrelse og placering. Bestyrelsen har taget bestik af de tilladelser, som Virksund Havn har fået om samme emne. På det lange sigt, så sætter havnen arbejdet i gang med at skitsere udvidelse af Venø Efterskoles lokale og ombygning af den nu nedlagte offentlige toiletbygning. Arealet forventes at kunne blive benyttet til opbygning af den sejlerstue, som besøgende har efterlyst i adskillige år. / VenøPosten / Venø Havn Jan Bendix 14

15 DET SKER HUL PÅ 3. SÆSON Foreningen for Venø Klit åbner 3. sæson, men hvor bliver foråret dog af? Der er sne rundt om på campingpladsen. Vi havde ellers arbejdsdag lørdag den 23. marts for at gøre klar til åbningen Palmesøndag. Campisterne mangler, men det er forståeligt, for det er hundekoldt. Kiosken holder indtil videre åbent hver weekend. Alle kan bestille friskbagt morgenbrød, også ikke-campister. Vi har i vinterens løb fået fældet en del træer, så der er blevet lyst og rart på campingpladsen. Når det bliver lidt varmere, skal vi have vores flydebro sat ud. Rygterne om at Venø Klit er lukket florerer tilsyneladende stadigvæk, for vi bliver ringet op af en del nye campister, som fortæller dette. Men de er glade for, at det ikke passer og glæder sig til at komme og besøge Venø Klit. Foråret er da helt sikkert lige om hjørnet, og vi ved jo, at den faste skare af campister nok skal dukke op. Vi glæder os til at se jer! / Margaret Langemose, formand for Venø Klit CYKELTURE PÅ SMÅØERNE VenøBoen har besluttet at deltage i et fælles ø-projekt om fremme af ø-turisme på to hjul. Projektet søger at udvikle nye løsninger, der kan øge interessen hos turister for at indtage de danske småøer. Evt. spørgsmål om projektet kan rettes til Aase Askanius / VenøBoen Jan Bendix TAKSTSYSTEM OMLÆGGES VED ÅRSSKIFTET Overfartsleder Søren Adsersen fortæller til VenøPosten, at de takstændringer, der er bragt i forslag fra Venø Færgefart vil blive politisk behandlet i efteråret 2013 med henblik på iværksættelse fra årsskiftet 2013/2014. Som VenøPosten tidligere har omtalt, så vil ændringerne føre til fordele for gæster, der besøger Venø flere gange som følge af særlige rabatter. Da den fordel først opnås fra årsskiftet, har Venø Færgefart besluttet at give turistaktørerne på Venø mulighed for at benytte Venø Besøgskort i perioden den 1. april til 20. oktober. Besøgskortene giver andengangsbesøgende mulighed for overførsel af en personbil med passagerer for 50 kr. Idémanden, Hans L. Pedersen, har allerede været på fordelingstur hos turistaktørerne og de første kort er udleveret med ønsket om at se venøgæsterne snart igen. Kortet blev afprøvet og benyttet flittigt i fjor. / VenøPosten red. Fra vores egen verden: FOTOGRAFER TRÆDER TIL! Viktoria Jensen og Karen Damgaard har taget i mod VenøPostens opfordring om at levere fotos til VenøPosten. Eksempler på de nye medarbejderes indsats kan ses i denne udgave af bladet. / VenøPosten red. Foto: Jan Bendix 15

16 VENØ I APRIL Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, der ønskes bragt i VenøPosten maj 2013 bedes sendt til: senest den 25. april i elektronisk form (uden formatering, indryk og spalter mm.). Indlæg er dog også velkomne fra folk uden elektroniske forsendelsesmuligheder. Men så vil redaktionen dog gerne have dem senest den 22. april. VenøPostens spalter er åbne for alle. Signerede meningstilkendegivelser optages. Redaktionen forbeholder sig ret til af pladshensyn at redigere og forkorte det indsendte materiale. Kommentering af meningstilkendegivelser kan ikke forventes at ske før i det følgende nummer af VenøPosten. Udgivere: VenøPosten udgives af Venø Menighedsråd og VenøBoen. Abonnement: VenøPosten kan tegnes i abonnement ved henvendelse til udgiverne. Redaktion og layout: Jan Bendix og Bettina Kjær Korrektør: Marianne Pedersen Trykning: Jan Bendix a/s venoe.dk/venoeposten 1. april kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/ Per Mikkelsen 7. april kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/ Karen Togsverd 14. april kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen 16. april kl. 19:00 Menighedsrådsmøde hos Hanne Nielsen 16. april kl. 19:30 Venø Efterskole afholder generalforsamling 19. april kl. 16:30 Fredagsklub i Børnehuset 21. april kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen 23. april kl. 19:30 Sæsonafslutning i Venø Læsekreds, Havnehuset (tilmeld. 18/4) 26. april kl. 10:00 Konfirmation v/ Per Mikkelsen 28. april Ingen gudstjeneste 5. maj Strandrensning Foto: Hans Peter Jensen Venø-kalender På venoe.dk findes en årskalender med alle registrerede ø-aktiviteter så langt frem, som arrangørerne indmelder dem. Brug kalenderen som værktøj i planlægningen og registrer via når arrangementstidspunkt foreligger. / VenøPosten Red. Venø Aktivitetsklub: I Børnehuset hver mandag kl. 14:00 Lektiecafé: Den 8., 15., 22. og 29. april kl. 16:15 GIF gåtur: Ved Havnehuset hver tirsdag kl. 19:00 Klubaften i Venøsund Færgelaug: I færgeskuret hver onsdag kl. 19:00 16

VELKOMMEN TIL ÅBEN Ø DEN 16. AUGUST (Læs mere inde i bladet)

VELKOMMEN TIL ÅBEN Ø DEN 16. AUGUST (Læs mere inde i bladet) August 2014 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: :Jan Bendix VELKOMMEN TIL ÅBEN Ø DEN 16. AUGUST (Læs mere inde i bladet) VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen,

Læs mere

BlivØbo.nu Læs om kampagnen på side 5.

BlivØbo.nu Læs om kampagnen på side 5. Maj 2012 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Jan Bendix BlivØbo.nu Læs om kampagnen på side 5. VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

200 ud af mere end 5.000.000. (Læs mere om besøget på side 5) September 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

200 ud af mere end 5.000.000. (Læs mere om besøget på side 5) September 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø September 2012 Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Knud Erik Christensen 200 ud af mere end 5.000.000 Venø har grund til at glæde sig over det besøg, som øen får den 4.-5.

Læs mere

August 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Jan Bendix. Sommer!

August 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Jan Bendix. Sommer! August 2012 Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Jan Bendix Sommer! VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand

Læs mere

Juni 2014. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Jan Bendix BLÅT TIL LYST

Juni 2014. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Jan Bendix BLÅT TIL LYST Juni 2014 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Jan Bendix BLÅT TIL LYST VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

December 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. God jul!

December 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. God jul! December 2013 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø God jul! VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand Ove Bjerre-Pedersen,

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Juni 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Læs mere om VenøBoens Åben Ø-arrangement på side 7 og om fotoet på side 6.

Juni 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Læs mere om VenøBoens Åben Ø-arrangement på side 7 og om fotoet på side 6. Juni 2012 Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Læs mere om VenøBoens Åben Ø-arrangement på side 7 og om fotoet på side 6. VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen,

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Godt nytår! VEDHOLDENHED. Januar 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

Godt nytår! VEDHOLDENHED. Januar 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Januar 2013 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø 1 Foto: Jan Bendix VEDHOLDENHED Overskriften er ikke et af tidens mest anerkendte og benyttede begreber. For venøboerne er det imidlertid

Læs mere

VENØ VIL TURISTER! Februar 2014. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

VENØ VIL TURISTER! Februar 2014. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Februar 2014 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø VENØ VIL TURISTER! Står det til Venøs turistaktører, så skal der sættes flere skibe i søen for at øge turisternes interesse for at

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Februar 2011. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

Februar 2011. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Februar 2011 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand Ove Bjerre-Pedersen, tlf.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Juni 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Karen Damgaard. Venø fester!

Juni 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Karen Damgaard. Venø fester! Juni 2013 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Karen Damgaard Venø fester! VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

Marts 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Gertrud Damgaard

Marts 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Gertrud Damgaard Marts 2015 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Gertrud Damgaard VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Enhver kan

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

August 2010. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

August 2010. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø August 2010 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø DEN NY Med augustnummeret følger tillæg om Venø Færgefart i anledning af indsættelsen af Venø Færgen. Fotos: Preben Friis og Jan Bendix

Læs mere

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt)

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt) Referat af fælles menighedsrådsmøde den 20.- 4.-2010. Sted.: Præstegården, Konfirmandstuen. Tidspunkt.: Staby Menighedsråd kl. 18.30, Madum Menighedsråd 19.00. Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Referat fra generalforsamlingen, den 18. juni 2010. Der var 41 tilmeldte. Dagsorden: a) valg af dirigent ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. b) formanden

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Maj 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Vi ses Pinselørdag! Foto: Gertrud Damgaard

Maj 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Vi ses Pinselørdag! Foto: Gertrud Damgaard Maj 2015 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Vi ses Pinselørdag! Foto: Gertrud Damgaard VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Repræsentanter fra alle huse undtagen hus nr. 5 Eva Bladt som er syg, hus nr. 14 Lis Andersen og Henry Laasby,

Læs mere

???? HVAD NU? Maj 2010. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

???? HVAD NU? Maj 2010. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Maj 2010 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø???? Foto: Jan Bendix HVAD NU? Venø Campings fremtid har været det store samtaleemne på øen, efter at ejerskiftet blev kendt for et par

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

VENØS PRIS. April 2014. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Mel.: På min lysegrønne ø. (Bent Ole Pedersen, 2000, 2014)

VENØS PRIS. April 2014. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Mel.: På min lysegrønne ø. (Bent Ole Pedersen, 2000, 2014) April 2014 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø VENØS PRIS Mel.: På min lysegrønne ø Alle gæster fra fjern og nær, glæd jer, jeg vil fortælle jer alt om tiden, ja, lige siden at verden

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

December 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Venø by (1946). Povl Povlsen. Læs og se mere på side 8-9. God jul!

December 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Venø by (1946). Povl Povlsen. Læs og se mere på side 8-9. God jul! December 2012 Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Venø by (1946). Povl Povlsen. Læs og se mere på side 8-9. God jul! VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Maj 2011. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Preben Friis

Maj 2011. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Preben Friis Maj 2011 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Preben Friis LIVSBEKRÆFTENDE! En søndag eftermiddag i april gav Venøs børn og unge koncert på Nørskov. Koncerten var arrangeret

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

FREMTIDEN FOR VENØ SOGN OG VENØ KIRKE

FREMTIDEN FOR VENØ SOGN OG VENØ KIRKE Oktober 2011 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Jan Bendix FREMTIDEN FOR VENØ SOGN OG VENØ KIRKE Kirkeordningen på Venø er OK - Det kirkelige arbejde fungerer godt på Venø,

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Juli 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Gertrud Damgaard SPEJLING

Juli 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Gertrud Damgaard SPEJLING Juli 2015 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Gertrud Damgaard SPEJLING VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Enhver

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

November 2014. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Karen Damgaard SPOR

November 2014. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Karen Damgaard SPOR November 2014 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Karen Damgaard SPOR VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

G o d t n y t å r! SAMLET SET! Januar 2012. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

G o d t n y t å r! SAMLET SET! Januar 2012. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Januar 2012 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø SAMLET SET! Velkommen til 2012! Det er det andet og sidste år, der er omfattet af Venø udviklingsplan. Årsskifter har det med at blive

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Den Selvejende Institution Venø Havn CVR-nummer: 10 03 68 01 Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vi er tættere på dig INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring...

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Oktober 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

Oktober 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Oktober 2015 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Enhver kan få en samtale med præsten.

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Dagsorden nr. 3. til menighedsrådsmøde Onsdag den 25. februar, kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden nr. 3. til menighedsrådsmøde Onsdag den 25. februar, kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden nr. 3. til menighedsrådsmøde Onsdag den 25. februar, kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej Til

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 16 December kvartal 2014 12. Årgang Medlemsblad Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 2 Side 15 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere