April Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Karen Damgaard. Lys forude!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "April 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Karen Damgaard. Lys forude!"

Transkript

1 April 2013 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Karen Damgaard Lys forude!

2 VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf , mandag fri, Formand Ove Bjerre-Pedersen, tlf , Kirkeværge Ellen Hylleberg, tlf , Graver, Struer Kirkegård, kirkegårdsleder Ole Møller Andersen, tlf Kirketjener Anker F. Jensen, tlf , Servicemedarbejdere: Lene M. Jensen, tlf Julie Gjern Organist Julia Tabakova, pt. orlov Kirkesanger Grethe Munk-Andersen, tlf , Kirkesanger Irma Bjerre-Pedersen, tlf , HVAD SKER DER I KIRKEN OG PÅ KIRKEGÅRDEN DEN KOMMENDE TID? Gudstjenester Som det kan ses af kalenderen, er der ikke gudstjeneste søndag den 28. april. Der er planlagt messefald, idet Per Mikkelsen har konfirmation i Struer. Når vi kommer til maj måned vil vi som sidste år flytte eftermiddagsgudstjenesterne fra eftermiddags- til morgengudstjenester. Tidspunktet bliver kl. 8:30. Vores erfaring fra sidste år er, at der kommer lige så mange i kirken om morgenen som om eftermiddagen. Det gælder også gæster på øen. Fra den 1. april dette år vil der blive gennemført en tælling af deltagerantallet (kirketælling) ved gudstjenester, kirkelige handlinger og arrangementer i Viborg stift. Det er en beslutning, der er taget af biskop Karsten Nissen, fordi han ønsker, at der gives klare og præcise oplysninger til offentligheden om brugen af kirkerne. Der er mange myter om kirkegangen, ofte skabt af medierne, hvorfor det er vigtigt, at kirken selv systematisk laver kirketælling. Men det er selvfølgelig ikke kun for offentlighedens skyld. Det vil også selv give os nyttig viden i forbindelse med tilrettelæggelse af det kirkelige arbejde for så vidt angår fastlæggelse af tidspunkt mv. for de forskellige gudstjenester og arrangementer. Resultatet af tællingen vil naturligvis kunne indgå i overvejelser om den fremtidige kirkelige struktur, men det er ikke et hovedmål for tællingen. Efter min mening har Venø sogn heller intet at frygte desangående. Der er god opbakning til gudstjenester og arrangementer, som kirken arrangerer eller deltager i. Kirken kalkes Kirken trænger til en opfriskning både ude og inde. Per Mygind har givet tilsagn om, at kirken kalkes udvendigt inden konfirmationen Store Bededag, at kirkedøren friskes op og endeligt kalkes der indvendigt. Indervæggen i kirken virker nærmest beskidt. Vi har længe udskudt kalkning her pga. en forestående renovering. Renovering Pt. forsøger vi med hjælp fra Jan Bendix at finde et økonomisk grundlag for at kunne gå i gang med en renovering. Vores egne muligheder i Venø sogn for at rejse penge til projektet ligger på et lille sted, da der ikke gives mulighed for at spare op. Det er provstiets politik, at pengene skal ud at arbejde og ikke ligge på kistebunden. Men samtidig er det også vigtigt, at vi som kirke viser, at vi vil en renovering og selv kan medvirke til finansieringen, inden vi går ud og søger fonde. Kirkegården Kirkegården fremstår ikke i forårstegn med stedmoderblomster og påskeliljer. På mange gravsteder ligger der stadig vinterkranse. Det har ganske enkelt, pga. frost i jorden, ikke været muligt at fjerne alt vinterpyntning. 2

3 ... Derfor er der kun pyntet i krukkerne foran våbenhuset. Men mon ikke også der er de samme problemer hjemme i haverne? Indsamlinger Sogneindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp var den 10. marts. På landsplan blev der indsamlet 13,5 mio. kr. Vi plejer at skrive, hvor meget der blev indsamlet på Venø. Men i år var der ingen indsamling på Venø, da det ikke var til at opdrive en eneste indsamler. Men der er jo så mange andre måder at give på, og venøboere plejer at være gode givere. Sussi Jensen har gennem flere år været indsamlingsleder, og hun vil nu gerne afløses. Hermed søges der en, der vil tage tjansen som indsamlingsleder til kommende indsamlinger. Ret henvendelse herom til Sussi eller på Foto: Ove Bjerre-Pedersen Skærtorsdag Skærtorsdagsarrangementet blev atter en succes. Vi var lidt færre end sidste år, knap 70 deltagere mod 86 året før. Men når tre familier er udrejst, så giver det naturlige udsving. Vi havde udvidet fællesspisningen med en halv time. Der skal også være tid til at kunne tale sammen, og det blev der i høj grad gjort. Det der gør denne aften fantastisk er, at deltagerne ikke kun er kirkegængere, og at dét skal være adgangsmulighed. Der bliver deltaget af både fastboende, sommerhusejere, kirkegængere og ikke-kirkegængere, så kan vi ikke ønske os mere. Madholdet under Sussis ledelse og borddækningsholdet med Kirsten Yde som leder har yderligere kapacitet, så kom bare an. I skal være hjerteligt velkomne. Arkivfoto: Jan Bendix Fotos: Ove Bjerre-Pedersen / Venø Menighedsråd Ove Bjerre-Pedersen Sussi Jensen skærer Venølammet for KONFIRMATION PÅ VENØ Traditionen tro, så gennemføres årets konfirmation Store Bededag den 26. april kl. 10:00 i Venø Kirke. Konfirmanderne er: Gertrud Damgaard, Havstokken 22 E, Viktoria Lykke Bjerre Jensen, Sønderskovvej 9 og Anders Skadhede, Vigen 6. / VenøPosten Red. 3

4 DET SKETE Foto: Viktoria Jensen HVOR ER DE 3 ÆG? Fredag den 22. marts var der påskefredagsklub i Børnehuset. Vi begyndte med at lede efter de ca. 80 chokoladepåskeæg, der var gemt overalt på Børnehusets grund. Der blev dog kun fundet omkring 77 æg, så hvis man lægger vejen forbi, er der stadig chance for at finde de manglende 3! Efterfølgende stod den på madlavning, leg og hygge. Menuen var forloren påskehare med ovnbagte kartofler og frugtsalat til dessert. Alt i alt en afslappet og hyggelig fredagsklub, hvor der blev påsket alt, hvad vi kunne! Der deltog 17 børn og 2 voksne. / Gertrud Damgaard, Havstokken 22 Vi retter: KYLLINGER PÅ 7 MÅDER! Redaktøren havde fået menuen galt i halsen i forbindelse med omtalen af Fredagsklubbens kyllingearrangement i sidste nummer. Menuen stod på kylling, som blev tilberedt på 7 forskellige måder af Helene og Ole Krogh. Vi beklager de fejlagtige oplysninger og misunder deltagerne. / VenøPosten red. FREDAGSKLUB FOR VOKSNE Fotos: Jan Bendix Der er ved at udvikle sig en ny tradition hos venner af Børnehuset. Det er spisning, hvor deltagerne er fælles om madlavningen ligesom den rigtige fredagsklub. Her er et par glimt fra arbejdet og forberedelserne. / VenøPosten red. Kim Høfler Foto: Jan Bendix ET SKUB TIL TURISTARBEJDET PÅ VENØ I begyndelsen af marts havde mere end 20 venøboere med interesse for turistarbejdet på Venø samlet sig om at udveksle idéer og synspunkter på styrkelsen af Venøs indsats for at øge Venøturismen. Kim Høfler, Struers turist- og handelschef, indledte mødet med sin vurdering af muligheder og begrænsninger for at øge turistarbejdet. Der skal samling om indsatsen og en fokusering på udvalgte målgrupper, sagde Kim i sit indlæg og fortsatte Struer satser på børnefamilier og på ældre/ seniorer. Kim understregede betydningen af at bruge de nye sociale medier og gav en diskret hentydning til kvaliteten og den begrænsede anvendelse af fremmesprog på Venø-udbydernes hjemmesider. Per Mikkelsen var mødeleder og spurgte ind til de enkelte venøaktørers interesse i udviklingen af turisme. Lis Møller Jensen, Venø Billedværksted, der sammen med en gruppe interesserede havde taget initiativ til mødet opfordrede deltagerne til at gribe den bold, der nu var spillet ud. VenøBoen har efterfølgende behandlet emnet og har nedsat en arbejdsgruppe til at skitsere en egentlig turistudviklingsplan for Venø, som efter behandling i bestyrelsen vil blive bredt formidlet. Er der blandt læserne en eller flere, der har lyst til at være med i det arbejde, så ret henvendelse til VenøBoens formand, Aase Askanius, på mail / VenøPosten og VenøBoen Jan Bendix 4

5 VENØ KUNST MÅNEDENS KUNSTNER: PER VESTERGAARD Morgendis Venø Olie/akryl på masonit 1250 x1030 mm Om billedet skriver Per: Motivet har jeg fra en dejlig morgenvandretur "asfalten rundt", hvor jeg så solen stå op over den lille sø/skov ved Vejsbjerg Gårde. Dagen var ny og ubrugt, og solen havde endnu ikke fået magt over morgendisen. Alt var så stille og fredfyldt. VENØ BILLEDVÆRKSTED DROG MOD VEST I ugen op i mod påske havde billedværkstedet udstilling, hvor Lisbeth Hermansen havde samlet kunstnerkolleger om emnet: Go West, country og cowboys. Her ses et glimt fra udstillingen skabt af Aase Askanius og Lis Jensen i samarbejde og et foto af idémageren Lisbeth. / VenøPosten Jan Bendix 5

6 DET SKER VenøBoen Aase Askanius (formand) tlf , Søren Lang Hindkjær (kasserer) tlf , Medlemskab af VenøBoen opnås ved at indbetale kr. 125,- pr. voksen til: Hvidbjerg Bank, konto venoe.dk/foreninger/venoeboen Venø Borger- og Grundejerforening Linda Ulfkjær (formand) tlf , Hans L. Pedersen (kasserer) tlf Foreningen er åben for alle fastboende og/eller grundejere på Venø. Venø Børne- og Ungdomshus Børnehuset kan lejes af alle! Hvis man som udenøs forudlejer Børnehuset 10 gange, får man dagslejen til 150 kr. mod forudbetaling. Priser for øboere: 1 dags leje: 150 kr. Døgnleje: 350 kr. 2 døgns leje: 600 kr. Priser for udenøs : 1 dags leje: 400 kr. Døgnleje: 700 kr. 2 døgns leje: kr. Henvendelse vedr. udlejning samt medlemskab skal ske til kasserer Antoinette Jensen, mobil , mail Et medlemskab koster kr. 100 pr. person pr. år. / Bestyrelsen STRANDRENSNING 2013 Sæt allerede nu kryds i kalenderen søndag den 5. maj, hvor årets strandrensning finder sted. Programmet for arrangementet bringes i majnummeret af VenøPosten. Strandrensningen gennemføres i samarbejde med Venø Efterskole, Venø Borger- og Grundejerforening og VenøBoen. / VenøBoen Uffe Lundby SÆSONAFSLUTNING I VENØ LÆSEKREDS Vi holder afslutning i Havnehuset tirsdag den 23. april kl. 19:30. Som tidligere vil vi bede grupperne om en ganske kort præsentation af de læste bøger og tildele bøgerne stjerner fra 0 til 5. Der vil blive serveret kaffe og brød: pris 50 kr. Af hensyn til dette bedes man tilmelde sig til Sonja Petersen på mail: eller på tlf Tilmelding senest den 18. april. / På gruppe 2 s vegne Jonna Stenkjær MERE NATURPLEJE PÅ VENØ På vej fra færgen til Venø By er der mod øst dukket en ny bygning op. Hvad er nu det, har nogle spurgt os, når de har fået øje på den. Det er vores nye mobile kalvehytte. Medfinansiering fra Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har gjort det muligt at hegne et område ind ved badestranden, hvor en lille besætning af Skotsk Højlandskvæg snart vil gå og græsse. Naturplejen vil give både venøboere og gæster på øen noget smukt at kigge på, når man passerer forbi. / Bente Bjerre og Hans Peter Jensen, Sønderskovvej 9 Sygeplejerske på Venø Mette Jaffke, Riisvej 14, Venø tlf , mobil Hjertestartere Kapelbygningen ved Venø Kirke, Klitten 1, Venø Se mere om Venø på: venoe.dk Foto: Viktoria Jensen Foto: Hans Peter Jensen 6

7 DET SKER ADRENALINEN ER NØGLEORDET Steffen Kjær (41 år), lærer på Venø Efterskole igennem 10 år og venøbo, udgiver i april sin første skønlitterære bog. Det sker efter, at Steffen siden 2003 har brugt sine journalistiske evner til faglige artikler og bøger om sportsemner og deres udøvere, der vover sig tæt på og også ind i mellem overskrider egne grænser. Med bogen Vildmarken får læserne indblik i en fascinerende mandeverden, hvor det er naturen, der bestemmer, og hvor det enkelte menneskes betydning sættes i perspektiv. Jeg kan lide at fortælle historier og jeg inviterer på en dannelsesrejse oplevet gennem naturglade mennesker i alle aldersgrupper, fortæller Steffen til VenøPosten. Samtalen finder sted en solrig eftermiddag på Venø, hvor Steffen beskriver sig selv, som bjergbestigeren på den flade ø. Steffens første fagbog fra 2003 handler om oplevelser på Mont Blanc. Steffen er autodidakt både som teambuilder, pædagog, journalist og nu også som skønlitterær forfatter. Naturen gør noget ved mig, den skaber mit univers. Jeg rammes af stemninger i naturen og får lysten til at videregive dem til andre i form af historier om, hvordan livet kan og måske ikke altid skal bruges. Det er ikke ligegyldigt, hvilken retning jeg vælger for mine ture i naturen bestemte retninger giver mig nye idéer. Min sindsstemning afgør, om de skal vælges. Steffen har, som hans hidtidige forfatterskab også viser, interessen for at formidle. Det er blevet til adskillige besøg på bogmesser i og udenfor Danmark. Her har han lyttet til forfattere fortælle om deres bøgers tilblivelse. Og det gav mig lysten til at prøve mig selv af i den nye rolle. For 4 år siden besluttede jeg mig, og i fjor efter et års skrivearbejde aftalte jeg udgivelse med mit forlag. Den tunge del af skrivearbejdet foregik i skoleferierne, hvor jeg fik fortællingerne på plads og kunne holde mig langt væk fra overspringshandlingerne, svarer Steffen på spørgsmålet om, hvordan han kom i gang med bogen. Nu venter jeg spændt på, hvordan Vildmarken modtages. Derfor er det endnu en fagbog, denne gang om skisport, der er på mit skriveprogram for den kommende tid. Adrenalinen pumper i hovedpersonerne i Vildmarken og nu snart også hos dens læsere. / VenøPosten Jan Bendix VILDMARKEN Steffen Kjær TURBINE 2013 ISBN sider Foto: Jan Bendix 7

8 DET SKETE Foto: Jan Bendix Mette Jaffke, sekretær, Morten Gjern, formand og Mogens Askanius, kasserer styrer dokumenterne til 2013-generalforsamling. NYVALG TIL BESTYRELSEN OG DEBAT OM VEDTÆGTER 43 deltog i Venø Havns generalforsamling onsdag den 20. marts. Formand, Morten Gjern, aflagde bestyrelsens beretning, som blev vedtaget. Morten orienterede om bestyrelsens arbejde med forslag til ændrede vedtægter. Formålet med ændringerne er: at udbrede engagementet blandt venøboerne i Venø Havns drift og udvikling ved at give alle fastboende mulighed for indflydelse at fastholde engagementet fra udenøs bosatte indehavere af indskudsbeviser at sidestille indehavere af indskudsbeviser med venøboere at sikre Struer Kommune kontrol med og indflydelse på Venø Havns økonomi - uafhængig af ejerskab af indskudsbeviser. REJNFAN (TANACETUM VUKGARE) Findes overalt langs vejene. Både blomster og blade kan bruges til en meget bitter snaps, så lav ikke for meget. Bedst i blanding med andre snapse af bær og frugter til en bjesk. Dæk med vodka, lad trække tre fire dage. Modnes. / Søren Baggesen Struer Kommunes repræsentant i bestyrelsen, Helle Lyng, havde ikke kunnet tilslutte sig hele formålet. Morten bad om forsamlingens synspunkter på principper for fremtidige vedtægter. Indskudsbevisernes rolle med antal stemmer og salg af beviser medførte forskellige reaktioner, som bestyrelsen nu tager med i det videre arbejde. Revisor, Karsten Jensen, gennemgik regnskabet, afgivet med blank revisionspåtegning. Regnskabet blev godkendt. Karsten redegjorde for ændringer i regnskabsprincipperne og deres betydning i regnskabet. Forslag til et konservativt budget blev vedtaget. De af bestyrelsen opstillede kandidater blev valgt: Dennis Borbjerggaard, Ulf Ipsen og Morten Herman til bestyrelsen. Jan Bendix og Knud Overgaard som suppleanter. Til revisor genvalgtes Revision Limfjord. Referatet, bestyrelsens beretning, årsrapporten og budget kan læses i sin fulde længde på havnens hjemmeside / Venø Havn Mette Jaffke Foto: Viktoria Jensen 8

9 DET SKER DER ER LAGT OP TIL NOGET AF EN FEST! VENØ HAVNEFEST / Ø-ARRANGEMENT I PINSEN Pinsefesten på øen i forbindelse med færgen Venøsunds ombygning er nu planlagt. ALLE både øboere, sommerhusgæster, campister og pinseturister er velkomne til programmet, som på nuværende tidspunkt ser sådan ud: ÅBNINGSTIDER I APRIL Gårdbutikken på Nørskov Salg af kartofler og frosset lammekød i forskellige udskæringer. Desuden lammespegepølser. Åbent efter forudgående telefonisk henvendelse på tlf venoe-kartofler.dk Lørdag den18. maj Kl. 13:00-14:00: Indvielse af den nye/gamle Venøsund færge (se særskilt omtale i dagspressen) Kl. 14:00-17:30: Musik på færgen: Dixieland Gypsy Duo & H.P. Lange. Øl og vand kan købes, og der vil være mulighed for pandekagebagning over bål. Kl. 18:30: Spisning i teltet. Helstegt oksefilet, kartofler og salat. Kl. 20:00-?: Musik og dans til bandet Mænd med Slips Søndag den 19. maj Åbent hus på Venø Fish Farm og Nørskov: Oplevelser og information om fåre- og kartoffelavl. Ved havnen: Under Overfladen - find, fang og fortær! Er ålekvabbefrikadeller, tangsalat og dybstegte tanglopper noget for dig? Besøg af biologer fra Limfjordsmuseet i Løgstør, som vil tage os med på en tur under vandoverfladen. Man skal bare møde op, og det er for både børn og voksne. Desuden guidede ture på øen samt fortællinger om Venø Kirke: Landets mindste med mest historie! Tidspunkter annonceres i majudgaven af VenøPosten. Venø Havnehus Åbningstider: Se opslag på havnen og færgen. Tlf Venø Billedværksted Åbent alle dage kl. 12:00-18:00 ellers efter aftale. Lis Jensen, Tangvej 1, tlf venoe-billedvaerksted.dk Venø Kro Åbningstider i april: køkkenet har åbent torsdag, fredag og lørdag fra kl. 17:30-21:00. Bordbestilling: tlf venoekro.dk Frivillige til forskellige opgaver i løbet af weekenden bedes melde sig til: Jesper Olesen, tlf Mette Jaffke, tlf Grethe Munk-Andersen, tlf / På foreningernes vegne Grethe Munk Andersen 9

10 DET SKETE Foto: Jan Bendix Mathias Wissing NY PÅSKETRADITION PÅ VENØ For de fleste venøboere er den nye påsketradition ikke så ny endda, idet Fårets dag på Nørskov efterhånden har nogle år på bagen. Det nye består i, at DR s radiokanal P3 ikke blot har opdaget og besøgt arrangementet, men også har udnævnt det til Danmarks nye påsketradition. I påskedagene ledte et hold af studieværter og udsendte reportere fra P3 efter en påsketradition med potentiale til at samle hele Danmark. Så de forskellige lokale påsketraditioner blev bedømt på religiøsitet, hygge og tiltrækningskraft. Anden Påskedag kom Kirke- og Ligestillingsminister, Manu Sareen, i studiet, hvor han udnævnte Fårets dag på Venø som den nye landsdækkende påsketradition foran blandt andet Den blå Planet, Ølolympiade og traktortræk i Boris. På Nørskov fik P3 s udsendte, Mathias Wissing, sig en oplevelse ud over det sædvanlige, hvilket tydeligt fremgik af hans reportager. At han ikke havde styr på fåretermerne, idet han kaldte fåreklipning for fåreskrælning, skal han ikke holdes op på, idet han nævnte både Venø Færgen, Danmarks mindste kirke, Efterskolen og ikke mindst den skønne natur på de få minutter, han var igennem til studiet. Foruden P3 lagde omkring 200 børn og voksne vejen forbi Nørskov Påskelørdag og kiggede nærmere på påskelam, fåreklipning og lækre smagsprøver. Mon ikke Venø og Nørskov sætter besøgsrekord næste år med den nye titel og flotte omtale!?! / Eva Jaffke P3-lytter og Struerbo Foto: Viktoria Jensen Nyankommet til interview med P3 Foto: Catrine Morell Mathias skræller får under behørig instruktion. 10

11 DET SKER GODE TILBUD FRA GIF Bremdal hallen: Igen i år har vi mulighed for at leje Bremdal hallen til aktiviteter i forårsperioden. Har du lyst til at spille badminton, volleyball eller en anden aktivitet, og kender du andre, der også gerne vil det, så henvend dig til os i GIF. Vi kan i foreningen sørge for leje af hallen. Roning: Vi kan igen i år tilbyde roning i havkajak og toer med styrmand. Havkajaksejlads finder sted fra Venø Efterskoles bådplads på Øster Strand, hvor foreningens havkajakker ligger. Toer med styrmand forgår fra havnen. Vores dejlige træbåd har til huse i bådhuset hos Nisse, og den trænger til at blive luftet i år. Der skal tre personer til at ro denne båd, så henvend jer i god tid, så vi kan koordinere roningen og være parate, når det gode rovejr kommer. Henvendelse/tilmelding til havkajaksejlads skal ske til Jens Chr. Brødbæk, tlf Henvendelse/tilmelding angående Bremdal hallen og roning i toer med styrmand skal ske til eller Dorte Sauer, tlf / Venø GIF Dorte Sauer ENDNU ET PROJEKT ER UNDERVEJS HOS VENOESUND FISK OG SKALDYR I martsnummeret af VenøPosten kunne vi fortælle om, at der er gjort forberedelser til igangsættelse af en produktion af pighvar til konsum. Nu kan Arne Rusbjerg fra Venoesund Fisk og Skaldyr fortælle, at et større forretningsudviklingsprojekt er sat i værk. Rollen for Venoesund Fisk og Skaldyr bliver at opdrætte østersyngel, spat, til oparbejdelse af produktion af opdrættede Limfjordsøsters. Venoesund Fisk og Skaldyr har et afprøvet anlæg og kompetencen til at løfte opgaven. Det passer godt ind i virksomhedens planer for driften af anlægget på Sønderskovvej i de kommende år. Der forventes at kunne ske en udvidelse af beskæftigelsen på 1-3 medarbejdere, når fuld drift er etableret om ca. 3 år. / VenøPosten red. Østersens livscyklus illustration fra Håndbog for østersopdrættere - et resultat af Projekt Nord-Ostron

12 Færgetrafik i februar Passagerer Personbiler Busser Lastbiler Gods (tons) Cykler Campingvogne Lavvande! Foto: Viktoria Jensen HØJT AKTIVITETSNIVEAU I FÆRGELAUGET Venøsund Færgelaug holdt generalforsamling den 27. februar. Der var genvalg til de to bestyrelsesmedlemmer Axel Stenkjær og K.C. Olsen, der var på valg. Som suppleanter valgtes Stewart P. og Jan Paarlberg. Under sin beretning kunne formanden Bjarne Tingkær sammen med forsamlingen glæde sig over, at Færgelauget havde modtaget Struers Kulturpris, som anerkendelse af Færgelaugets indsats for bevaringen af Venøsund. Venøsund Færgelaug har to hovedopgaver af meget forskellig karakter. Den første er at være kultur- og servicevirksomhed overfor medlemmerne og turister i Struer Kommune og på Venø Havn. Den anden og lige så vigtige er at være til rådighed for Venø Færgefart og sikre forbindelsen til og fra øen, når Venø Færgen ligger stille. Det er glædeligt, at begge opgaver har kunnet løftes i regnskabsåret. Et stort antal frivillige har sikret vedligeholdelsen. Samarbejdet med Venø Færgefart og medarbejderne derfra har betydet meget for Færgelaugets muligheder bl.a. for uddannelsen af mandskab. Formanden sluttede sin beretning med en tak til medlemmerne af bestyrelsen og til den lange række af privatpersoner, myndigheder og organisationer, der bakker Venøsund Færgelaug op. Bjarne Tingkær nævnte i den forbindelse specielt: Færgeskippere, besætning og sponsorer, færgevagterne, Venøsund Færgefart, Venø Bussen, Glue Skibs-El, Turistforeningen, Struer Kommune, LAG-Struer, Færchfonden, A.P. Møllerske Fonde, Ø- Støtten, Venø Havn og sponsorer. Generalforsamlingsreferat og beretning findes i sin fulde længde på / Venøsund Færgefart Bjarne Tingkær (efter aftale forkortet af redaktionen) Find Venøsund i tjeneste! Foto: Grethe Munk-Andersen 12

13 DET SKER GENERALFORSAMLING PÅ VENØ EFTERSKOLE Indkaldelse til generalforsamling tirsdag den 16. april kl. 19:30 i spisesalen. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forstanderens beretning 4. Godkendelse af det reviderede regnskab 5. Kontingent fastsættes 6. Valg af bestyrelses medlemmer og suppleanter 7. Indkomne forslag; der er ingen indkomne forslag 8. Eventuelt PASNING AF SKOLEBØRN UNDER LOCKOUT Vi er nogle familier, som under lockouten laver fællespasning i Børnehuset for skolebørn. Der er naturligvis plads til flere børn. Princippet er, at vi forældre skiftes til at tage en fridag/flexe og passe alle børnene, indtil de kan tage i SFO. Har I lyst at være med, kontakt venligst undertegnede på tlf , og meld ind med dage I evt. kan passe børnene. / Dorthe Brødbæk Efter generalforsamlingen er efterskolen vært ved et traktement / Bestyrelsen for Venø Efterskole Peter Petersen MUSICAL LIGE FØR PÅSKE Årets musical på Venø Efterskole var en fantasymusical skrevet af efterskolens dramalærer Anne Lyhne. Eleverne arbejdede på opsætningen fra onsdag ugen før, og mandag aften i påskeugen var der generalprøve, hvor mange venøboerne, tidligere elever og bedsteforældre til eleverne udgjorde et medlevende publikum. Tirsdag var der foruden premieren to forestillinger for elevernes familier. Onsdag var der oprydning og de sidste orienteringer om den formodede lockout, som også ved ikrafttrædelse rammer Venø Efterskole efter Påske. / Venø Efterskole Erik Poulsen Fotos: Venø Efterskole 13

14 DET SKER Foto: Jan Bendix Klargøring til sommerens badegæster Foto: Jan Bendix SEJLENDE GÆSTER SKAL KUNNE KOMME TRYGT I HAVN På Venø Havns generalforsamling orienterede formanden, Morten Gjern, om de planer, bestyrelsen har lagt for arbejdet i den nærmeste tid. Bestyrelsen har prioriteret uddybning af havneindløbet, som den absolut væsentligste opgave at få udført. Der er indgået kontrakt om arbejdets udførelse i april måned med henblik på at få indsejlingen sikret en dybde på 2,50 meter. Det er en dyr sag, men efter bestyrelsens opfattelse en absolut nødvendighed for, at Venø Havn bliver et attraktivt besøgssted. Som besøgene på havnen allerede vil kunne se, så er der af havnens venner gennemført en del oprydningsarbejde. Det og uddybningen skal være med til at vise havnen fra den venlige side. I april udlægges bøjer, der skal give den sejlende klare markeringer af, hvor den uddybede rende befinder sig. Havnebestyrelsen har i sine planer etablering af en autocamperparkeringsplads. Der er indsendt ansøgning til Struer Kommune om størrelse og placering. Bestyrelsen har taget bestik af de tilladelser, som Virksund Havn har fået om samme emne. På det lange sigt, så sætter havnen arbejdet i gang med at skitsere udvidelse af Venø Efterskoles lokale og ombygning af den nu nedlagte offentlige toiletbygning. Arealet forventes at kunne blive benyttet til opbygning af den sejlerstue, som besøgende har efterlyst i adskillige år. / VenøPosten / Venø Havn Jan Bendix 14

15 DET SKER HUL PÅ 3. SÆSON Foreningen for Venø Klit åbner 3. sæson, men hvor bliver foråret dog af? Der er sne rundt om på campingpladsen. Vi havde ellers arbejdsdag lørdag den 23. marts for at gøre klar til åbningen Palmesøndag. Campisterne mangler, men det er forståeligt, for det er hundekoldt. Kiosken holder indtil videre åbent hver weekend. Alle kan bestille friskbagt morgenbrød, også ikke-campister. Vi har i vinterens løb fået fældet en del træer, så der er blevet lyst og rart på campingpladsen. Når det bliver lidt varmere, skal vi have vores flydebro sat ud. Rygterne om at Venø Klit er lukket florerer tilsyneladende stadigvæk, for vi bliver ringet op af en del nye campister, som fortæller dette. Men de er glade for, at det ikke passer og glæder sig til at komme og besøge Venø Klit. Foråret er da helt sikkert lige om hjørnet, og vi ved jo, at den faste skare af campister nok skal dukke op. Vi glæder os til at se jer! / Margaret Langemose, formand for Venø Klit CYKELTURE PÅ SMÅØERNE VenøBoen har besluttet at deltage i et fælles ø-projekt om fremme af ø-turisme på to hjul. Projektet søger at udvikle nye løsninger, der kan øge interessen hos turister for at indtage de danske småøer. Evt. spørgsmål om projektet kan rettes til Aase Askanius / VenøBoen Jan Bendix TAKSTSYSTEM OMLÆGGES VED ÅRSSKIFTET Overfartsleder Søren Adsersen fortæller til VenøPosten, at de takstændringer, der er bragt i forslag fra Venø Færgefart vil blive politisk behandlet i efteråret 2013 med henblik på iværksættelse fra årsskiftet 2013/2014. Som VenøPosten tidligere har omtalt, så vil ændringerne føre til fordele for gæster, der besøger Venø flere gange som følge af særlige rabatter. Da den fordel først opnås fra årsskiftet, har Venø Færgefart besluttet at give turistaktørerne på Venø mulighed for at benytte Venø Besøgskort i perioden den 1. april til 20. oktober. Besøgskortene giver andengangsbesøgende mulighed for overførsel af en personbil med passagerer for 50 kr. Idémanden, Hans L. Pedersen, har allerede været på fordelingstur hos turistaktørerne og de første kort er udleveret med ønsket om at se venøgæsterne snart igen. Kortet blev afprøvet og benyttet flittigt i fjor. / VenøPosten red. Fra vores egen verden: FOTOGRAFER TRÆDER TIL! Viktoria Jensen og Karen Damgaard har taget i mod VenøPostens opfordring om at levere fotos til VenøPosten. Eksempler på de nye medarbejderes indsats kan ses i denne udgave af bladet. / VenøPosten red. Foto: Jan Bendix 15

16 VENØ I APRIL Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, der ønskes bragt i VenøPosten maj 2013 bedes sendt til: senest den 25. april i elektronisk form (uden formatering, indryk og spalter mm.). Indlæg er dog også velkomne fra folk uden elektroniske forsendelsesmuligheder. Men så vil redaktionen dog gerne have dem senest den 22. april. VenøPostens spalter er åbne for alle. Signerede meningstilkendegivelser optages. Redaktionen forbeholder sig ret til af pladshensyn at redigere og forkorte det indsendte materiale. Kommentering af meningstilkendegivelser kan ikke forventes at ske før i det følgende nummer af VenøPosten. Udgivere: VenøPosten udgives af Venø Menighedsråd og VenøBoen. Abonnement: VenøPosten kan tegnes i abonnement ved henvendelse til udgiverne. Redaktion og layout: Jan Bendix og Bettina Kjær Korrektør: Marianne Pedersen Trykning: Jan Bendix a/s venoe.dk/venoeposten 1. april kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/ Per Mikkelsen 7. april kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/ Karen Togsverd 14. april kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen 16. april kl. 19:00 Menighedsrådsmøde hos Hanne Nielsen 16. april kl. 19:30 Venø Efterskole afholder generalforsamling 19. april kl. 16:30 Fredagsklub i Børnehuset 21. april kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen 23. april kl. 19:30 Sæsonafslutning i Venø Læsekreds, Havnehuset (tilmeld. 18/4) 26. april kl. 10:00 Konfirmation v/ Per Mikkelsen 28. april Ingen gudstjeneste 5. maj Strandrensning Foto: Hans Peter Jensen Venø-kalender På venoe.dk findes en årskalender med alle registrerede ø-aktiviteter så langt frem, som arrangørerne indmelder dem. Brug kalenderen som værktøj i planlægningen og registrer via når arrangementstidspunkt foreligger. / VenøPosten Red. Venø Aktivitetsklub: I Børnehuset hver mandag kl. 14:00 Lektiecafé: Den 8., 15., 22. og 29. april kl. 16:15 GIF gåtur: Ved Havnehuset hver tirsdag kl. 19:00 Klubaften i Venøsund Færgelaug: I færgeskuret hver onsdag kl. 19:00 16

VELKOMMEN TIL ÅBEN Ø DEN 16. AUGUST (Læs mere inde i bladet)

VELKOMMEN TIL ÅBEN Ø DEN 16. AUGUST (Læs mere inde i bladet) August 2014 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: :Jan Bendix VELKOMMEN TIL ÅBEN Ø DEN 16. AUGUST (Læs mere inde i bladet) VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

BlivØbo.nu Læs om kampagnen på side 5.

BlivØbo.nu Læs om kampagnen på side 5. Maj 2012 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Jan Bendix BlivØbo.nu Læs om kampagnen på side 5. VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag

Læs mere

Velkommen til Ø-marked, Ø-kunst og Ø-sammenslutningens generalforsamling i dagene den 20.-22. maj i Struer og på Venø

Velkommen til Ø-marked, Ø-kunst og Ø-sammenslutningens generalforsamling i dagene den 20.-22. maj i Struer og på Venø Maj 2016 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Velkommen til Ø-marked, Ø-kunst og Ø-sammenslutningens generalforsamling i dagene den 20.-22. maj i Struer og på Venø VenøBoen og venøboerne

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske Sdr. Vium Nyt Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015 God påske Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. maj 2015 Emner skal være meddelt Aase Rahbek på mail skipper@mail.mira.dk senest d. 10. april

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

August 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Jan Bendix. Sommer!

August 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Jan Bendix. Sommer! August 2012 Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Jan Bendix Sommer! VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

200 ud af mere end 5.000.000. (Læs mere om besøget på side 5) September 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

200 ud af mere end 5.000.000. (Læs mere om besøget på side 5) September 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø September 2012 Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Knud Erik Christensen 200 ud af mere end 5.000.000 Venø har grund til at glæde sig over det besøg, som øen får den 4.-5.

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Februar 2016. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

Februar 2016. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Februar 2016 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Enhver kan få en samtale med præsten.

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016

Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016 Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016 1. Valg af dirigent: Niels Juul Jensen 2. Valg af stemmetællere: Ib Berthelin og Lars Asserhøj 3. Formandens beretning Anne-Grethe Mathisen

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Spørring Menighedsråd Dagsorden torsdag d. 12. marts, 2009

Spørring Menighedsråd Dagsorden torsdag d. 12. marts, 2009 Mødedeltagere: LH,WNR,DS,KJ,PEJ,TQF,RSS,ASS,LKB Afbud: LH DAGSORDEN PKT SAGSINDHOLD BESLUTNING 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Meddelelser og info 3. Siden sidst/evaluering Se pkt. 2 Meddelelser,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt April 2015

Krejbjerg - Nyt April 2015 Krejbjerg - Nyt April 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FÆLLESSPISNING Fredag, den 17. april kl. 18.30 er der forårsfællesspisning i Krejbjerg Forsamlingshus. Madholdet er i forårshumør

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen.

Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen. Referat af generalforsamling - AIF 27-02-2015 Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen. Generalforsamlingen.: Valg af dirigent. Jim

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Sdr. Vium Nyt Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Landsby pedeller Jeg har længe gået med den tanke, at når Lyne med succes kan etabler by pedeller og det går rigtig godt, så kan vi også i Sdr.

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Juni 2014. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Jan Bendix BLÅT TIL LYST

Juni 2014. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Jan Bendix BLÅT TIL LYST Juni 2014 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Jan Bendix BLÅT TIL LYST VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt)

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt) Referat af fælles menighedsrådsmøde den 20.- 4.-2010. Sted.: Præstegården, Konfirmandstuen. Tidspunkt.: Staby Menighedsråd kl. 18.30, Madum Menighedsråd 19.00. Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat Protokol Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 Mødelokale: Sognehuset Medlemmer: Erik Steen Nielsen, Finn Illum, Frode Elkjær

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Juni 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Læs mere om VenøBoens Åben Ø-arrangement på side 7 og om fotoet på side 6.

Juni 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Læs mere om VenøBoens Åben Ø-arrangement på side 7 og om fotoet på side 6. Juni 2012 Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Læs mere om VenøBoens Åben Ø-arrangement på side 7 og om fotoet på side 6. VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen,

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN juli kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk at

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

December 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. God jul!

December 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. God jul! December 2013 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø God jul! VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand Ove Bjerre-Pedersen,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen for Distriktsforeningen af menighedsråd for Viborg Østre Provsti 6. februar 2013

Referat fra generalforsamlingen for Distriktsforeningen af menighedsråd for Viborg Østre Provsti 6. februar 2013 Referat fra generalforsamlingen for Distriktsforeningen af menighedsråd for Viborg Østre Provsti 6. februar 2013 Dagorden ifølge vedtægter: Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 5 Pkt. 6 Pkt. 7 Pkt. 8 Pkt.

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Seniorsektionen Socialpædagogerne Midtsjælland

Seniorsektionen Socialpædagogerne Midtsjælland 1 Seniorsektionen Socialpædagogerne Midtsjælland Referat af generalforsamling mandag den 23. marts 2015 i Ringsted. Dagsorden: Formalia 1 Beretning, herunder regnskab 2 Indkomne forslag 3 Fremtidigt arbejde

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer.

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. 2 store grill Kan lejes for 50 kr. pr. stk. Henvendelse til Poul Erik Jepsen Tlf. 62 27 11 62. Bolsjekogningssæt Udlejes for 25 kr. Henvendelse til Grete

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Godt nytår! VEDHOLDENHED. Januar 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

Godt nytår! VEDHOLDENHED. Januar 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Januar 2013 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø 1 Foto: Jan Bendix VEDHOLDENHED Overskriften er ikke et af tidens mest anerkendte og benyttede begreber. For venøboerne er det imidlertid

Læs mere

NR. 136 December 2006

NR. 136 December 2006 NR. 136 December 2006 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Revy 2007 Det første tekstmøde er afholdt. Vi var en halv snes stykker, der var mødt op. Både nogle af skuespillerne

Læs mere

Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.30 Referat

Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.30 Referat MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.30 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning Godt nytår og velkommen til arbejdet

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 24 borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2 Godkendelse af vedtægter 3 Valg af bestyrelse og suppleanter 4

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

POSTPENSIONISTERNE NÆSTVED PROGRAM Stemningsbilleder fra et par arrangementer i Besøg på samlermuseet Thorsvang samt Jazzeftermiddag

POSTPENSIONISTERNE NÆSTVED PROGRAM Stemningsbilleder fra et par arrangementer i Besøg på samlermuseet Thorsvang samt Jazzeftermiddag POSTPENSIONISTERNE NÆSTVED PROGRAM 2017 Stemningsbilleder fra et par arrangementer i 2016. Besøg på samlermuseet Thorsvang samt Jazzeftermiddag 1 TIRSDAG DEN 10. JANUAR 2017 KL. 13.00 3F s Mødelokale,

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1. tilføjelse blev referatet godkendt. /02 09.02/02 Godkendelse af dagsordenen /05

Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1. tilføjelse blev referatet godkendt. /02 09.02/02 Godkendelse af dagsordenen /05 Referat af møde i Solrød Menighedsråd - ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 05. Feb. kl.18.00 i Solrød Strandkirke Dagsorden : Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1 Fraværende med afbud:michael Rønne Rasmussen,

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere