Beboer nyt LATHYRUS 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboer nyt LATHYRUS 1"

Transkript

1 1 Beboer nyt

2 Indholdsfortegnelse: Side 2: Side 3: Side 4: Side 4: Side 5: Side 6 og 7: Side 8: Side 9: Side 10 og 11: Side 12: Facebook. Bjarne Nederby Jessen. Nye beboer. Legepladsudvalget. Storskraldsordningen. Info fra Afdelingsbestyrelsen. Brug af vagtcentral. Vandskader og Temperatur i vores soverum. Gode varme råd. Bestyrelsens sammensætning. Facebook. Beboer Kamilla Pedersen har oprettet en side på Facebook som hedder Os fra Lathyrushaven. Den kan bruges til at lave indlæg i, hvis man laver en aktivitet i vores bebyggelse, hvor man gerne vil have flere beboere med. Prøv at tjekke den ud. 2

3 Bjarne Nederby Jessen Vores afgåede formand Bjarne måtte opgive kampen mod kræften i oktober Bjarne blev valgt som formand i november Bjarne var en ildsjæl og en stor beboerdemokrat, som kæmpede for at alle skulle trives, skulle kunne komme til orde og blive lyttet til. Bjarne gjorde rigtig mange gode tiltag for vores afdeling, straks efter at Bjarne var blevet valgt som formand, begyndte han at skrive og udgive beboerbladet, som siden har været en stor succes. Bjarne fik startet en årlig sommerfest, som der hvert år har været stor tilslutning til. Bjarne gik aktivt ind for at få lavet en helhedsplan, som nu er godkendt hos Landsbyggefonden og vil komme afdelingen til gode, forhåbentlig senest i

4 Velkommen til nye Beboer Siden det ekstra ordinær afdelingsmøde i september 2014 har bestyrelsen budt velkommen til 3 nye beboer i Lathyrushaven. Breaking news fra legepladsudvalget Vi har nu holdt møde i udvalget, hvor formanden for grønne mænd Brian Nielsen deltog. På mødet fik vi kortlagt, hvilke ting som grønne mænd evt. kan lave af de ønsker vi har. Brian er nu i gang med at finde ud af, hvor mange timer de kan ligge i det, samt priser. Derudover har vi lånt en masse kataloger, som vi kigger igennem for at finde nogle lækre materialer, der kan holde prisen :) der kan være regler for legepladser, der gør at nogle ting må ændres/droppes, men det vil fremkomme at det endelige resultat. Når katalogerne er kigget igennem, sendes forslagene til Jesper, som vil hente tilbud hjem. Skøjtebanen som er et forsøg, skal beboerne alene stå for.!! Udvalget besluttede at sætte mig på som tovholder, hvilket jeg vil prøve at leve op til :) Venlig hilsen Bettina Pedersen Vinderød Enghavevej 171 4

5 BRUG AF CONTAINERGÅRDEN OG STORSKRALDSORDNINGEN Heldigvis har vi mulighed for at gøre brug af vores containergård, det er til stor glæde for mange beboere som dagligt kan gå over med deres haveaffald, pap og lign. Vi har en fast ordning med at der bliver hentet storskrald den sidste mandag i måneden, det er der også rigtig mange beboere der benytter sig af, desværre måske for mange :( Vi oplever, at nogle beboere bare sætter store mængder af affald ud til storskrald, det være sig møbler, hegn, jord osv. Fra start var det ikke meningen at Peter skulle køre rundt og slæbe alle de tunge ting, der er faktisk en stor trækvogn vi alle låne ved det gamle ejendomskontor, trækvognen er netop til at enten køre flyttelæs på eller fragte tunge ting på. Vi vil gerne bede jer om at begrænse, at bare sætter jeres store og ofte tunge mængder affald ud til storskrald og selv køre det over i containergården. Peter bruger ofte 2 hele dage på vores storskraldsordning. Først skal affaldet hentes, så skal det sorteres og så køres på genbrugsstationen. Som det blev sagt på afdelingsmødet, er det en tung post i vores budget. Der er også Genbrugsstation, man kan gøre brug af. 5

6 Info fra afdelings bestyrelse. Hjemmeside. Vores hjemmeside er nu blevet en del forenklet. En beboer gjorde den nye bestyrelse opmærksom på, at hjemmesiden desværre var blevet fyldt med rigtig mange forældet sider og oplysninger. Bestyrelsen vil derfor fremover sørge for at hjemmesiden er enkel og opdateret, kun med det vigtigste info. Der vil stadig på vores hjemmeside være opdateret links til mange relevante oplysninger og sider fra Domea. Vi vil gerne henvise til: Halsnæs Ny Boligselskabs hjemmeside, hvor der er muligt at logge ind på de andre Afdelinger der er i vores selskab. Domeas hjemmeside, hvor der bl.a. hele tide er opdateret nyheder fra Domea. Storskraldsordning i december måned er mandag D TIL VORES BEBOERE DER IKKE ER DIGETALE. Bestyrelsen har besluttet, at de beboere der ikke er digitale, nu fremover kan afhente kopi af referat fra forrige bestyrelsesmøde, dagen efter der er afholdt et nyt bestyrelsesmøde. Referat kan først afhentes så sent, da bestyrelsen først printer referater og lign. Så sent på måneden. Hvis man gerne vil kunne læse referatet før, er der måske en nabo der vil være sød og være behjælpelig. Referat vil kunne afhentes hos enten: Trine Vinderød Enghavevej 97 Pernille Vinderød Enghavevej 85 6

7 Helhedsplan. Kære beboer Bestyrelsen fik mail D fra vores fra vores Bygherrerådgiver som kunne fortælle at Landsbyggefonden har meldt ud, at der forventes støtte i Der er endnu ikke nogen melding om hvad der gives støtte til, men vores afdeling er nu bevilliget støtte. De emner helhedsplanen berører, kan nævnes i overskriftform som: klimaskærm, vinduer, køkkener, badeværelser, solenergi, tiltag til adgangsvenlige boliger og resursebesparende foranstaltninger. Endvidere har bestyrelsen fået tilføjet ønske om at det gamle ejendomskontor ændres til et fællesrum for afdelingen. NY SERVICEBIL I HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB. Servicecenteret har på indkøbt en servicebil til brug i Halsnæs Ny Boligselskab. Bilen vil jævnligt kunne ses i vores afdeling, da det er blå service der bruger bilen. 7

8 BRUG AF VAGTCENTRALEN I SERVICECENTERET. Efter at Halsnæs Ny Boligselskab indgik samarbejde med Servicecenteret i Frederikssund D blev vores afdeling tilknyttet Servicecenterets vagtordning. Vagtordningen fungere således, at ved alvorlige akutte tilfælde, kan man blive viderestillet til vagtordningen, når man ringer til Servicecenteret udenfor åbningstiden. Opdager man at vandhaner eller wc pludselig løber, utætte vinduer og døre osv. må man vente til det igen er muligt at få fat på Servicecenteret. I sådanne tilfælde, er det er ikke rimeligt at der skal kaldes dyrt mandskab ud! Dette akutnummer skal man kun gøre brug af, når man oplever store skader på sit lejemål som ikke kan vente til Servicecenteret igen åbner. Desværre har vi oplevet at der er blevet kaldt mandskab ud til et løbende wc sent om natten, det koster rigtig dyrt for afdelingen. Oplever vi at vores akutnummer bliver ved med at blive misbrugt, vil det ende med at beboerne selv kommer til at betale for udkaldet. Vi skal altid kunne gøre brug af akutnummeret når der sker store skader på vores lejemål, men vi skal også tænke os om ville vi f.eks. selv ringe efter den dyre vagtcentral hvis vi boede privat? I vores afdeling skal vi alle dele om udgifterne, men det bør ikke forhindre os i, at tænke på de økonomiske byrder fælleskabet får ved dette Man er altid velkommen til at henvende sig til et bestyrelsesmedlem, hvis man er i tvivl om hvordan man skal forholde sig. Til sidst skal det også nævnes, at bestyrelsen fremover har bedt vores kundechef om at sørge for, at vagtcentralen ikke bare sender mandskab ud til ting, der sagtens kan vente. 8

9 VANDSKADER I VORES LEJEMÅL! Da der ind imellem opstår vandskader i vores lejemål vil vi gerne opfordre jer til at være opmærksomme på ændringer i jeres lejemål. Det der er vigtigt, hvis man oplever vandskader er : 1. Alarmerer Servicecenteret. Efter kl vagtcentralen. 2. Forebyg med det samme skaderne. 3. Luk for vandet hvis muligt. 4. Stop skaden ved evt. at sætte spand, balje under stedet hvor der er vand indtrængen. 5. Tag billede af området hvor vandet trænger ind, gerne mere end et. Da det kan være svært efterfølgende at lokaliserer stedet. I vores badeværelser er det vigtigt at være obs. på de bløde fuger, findes i alle hjørner (der hvor to vægge mødes vinkelret) Hvis fugen ikke er hel, mangler eller den slipper, tag billeder og kontakt Servicecenter og anmeld skaden. Vandskader kan ende med at være dyrt for vores afdeling, vores forsikring dækker nødvendigvis ikke alt. Endvidere kan vandskader på lang sigt hurtig udvikle sig til at vi får skimmelsvamp i vores lejemål. Derfor et stort OBS! på at vi skal være opmærksomme på vores lejemål :) 9

10 Gode råd ang. varm. Da vi alle gerne vil spare på vores varme forbrug og undgå store frugt problemer i vores lejemål, kommer der her nogle gode råd fra Energi og miljø. Gode varmeråd. Hold en temperatur på 21 grader i boligens opholdsrum Brug alle radiatorer i samme rum og indstil dem til samme temperatur Hold døren lukket mellem rum, som ikke har samme temperatur Undlad at skrue op og ned for temperaturen hele tiden Reducer ikke temperaturen til under 18 grader om natten Luft jævnligt ud ved at skabe gennemtræk i ca. 3-5 minutter Se flere spareråd på vores site : 10

11 10 gode spareråd for varme. 1. Fungerer radiatorerne som de skal? Sørg for, at radiatorerne altid fungerer, som de skal. Det gør de, når de er varme i toppen og kolde i bunden. 2. Sørg for en passende temperatur Find en passende temperatur i de forskellige rum. For hver grad du hæver temperaturen, bruger du ca.5 % mere energi. 3. Tænd for alle radiatorer Tænd for mange radiatorer samtidig. På den måde bliver varmen behageligt fordelt. Du sparer ikke noget ved at skrue helt op for én radiator. 4. Undgå at dække din radiator til Undgå at tørre tøj på en radiator eller stille møbler for tæt på den. Så kan radiatoren ikke komme af med varmen og skal bruge for meget energi på at varme rummet op. 5. Kontrollér dine termostater Radiatorens termostat må ikke være dækket af møbler eller gardiner - så kan den ikke føle rumtemperaturen. Kontrollér 1-2 gange årligt, om termostaterne virker: Når du skruer helt op, skal radiatoren blive varm over det hele. Når du slukker, skal den blive kold efter 1-2 timer. 6. Er din radiator kold? Hvis din radiator er kold i toppen når du har skruet op, er der muligvis luft i systemet. Kontakt dit ejendomskontor, så retter de fejlen for dig. 7. Luft ud på den rigtige måde Luft ud 2-3 gange dagligt, så du undgår problemer med fugt og dårligt indeklima. Den bedste måde er at skabe gennemtræk i et par minutter og ikke lade vinduer stå på klem længere tid ad gangen. Husk at lukke for radiatorerne, mens du lufter ud. 8. Den rigtige temperatur Stil termostaten på 3. Når termostaten står på 3 vil du få ca. 21oc. 11

12 Alle i Lathyrushaven ønskes en rigtig dejlig jul og et godt nytår. Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen Bestyrelses sammensætning: Formand: Trine Feldstedt Vinderød Enghavevej 97 Næstformand.: Jon Hjortsberg Nielsen Lathyrusvej 32 Kasserer: Pernille Boldrup Vinderød Enghavevej 85 Medlem: Rene Bersan Lathyrusvej 24 Medlem: Anne-Lise Rasmussen Vinderød Enghavevej Suppleant: Kamilla Pedersen Lathyrusvej suppleant: Winnie Jacobsen Lathyrusvej

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle.

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle. At bo i en almen bolig Velkommen Til lykke med jeres nye bolig. Vi håber I bliver glade for den og for at bo i vores boligorganisation. Denne pjece indeholder oplysninger om jeres bolig og om boligorganisationen,

Læs mere

Kildevænget er en afdeling af GAA (Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening), som består af 7 afdelinger.

Kildevænget er en afdeling af GAA (Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening), som består af 7 afdelinger. AFDELINGSBESTYRELSENS BERETNING 2014/15. Beretningen indeholder i år mange punkter, men bestyrelsen syntes det er vigtigt, at beboerne får al information om, hvad der er sker, og der er sket rigtig meget

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Formandsberetning 2001

Formandsberetning 2001 Formandsberetning 2001 Året 2001 var et af de gode år. Vi blev ikke ramt af nogle store overraskelser (som ellers har ramt os de foregående år). Så enten er vi bare heldige, eller også er vi efterhånden

Læs mere

EGELØVPARKEN Nyhedsbrev december 2012

EGELØVPARKEN Nyhedsbrev december 2012 Navne og adresser Afdelingsbestyrelsen Ejendomskontorets kontortid EGELØVPARKEN Nyhedsbrev december 2012 Mail: afdelingsbestyrelsen1015@ gmail.com Formand Kim Kristensen Syvendehusvej 71B Tlf. 4167 5955

Læs mere

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3.

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Beretning for Året 2007 2008 Siden sidste beboermøde har bestyrelsen afholdt 10 bestyrelsesmøder. Der er 3 medlemmer der har valgt, at forlade bestyrelsen i løbet

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Åbning af kontoret i Trekantområdet

Åbning af kontoret i Trekantområdet ejlighedsvis August 2012 Til beboerne i Boligselskabet Sjælland, Hvalsø Boligselskab, Solrød Boligselskab & Fjordbo Åbning af kontoret i Trekantområdet Lederen Det handler om dig Boligselskabet Sjælland

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24 Lejligheden Beboerblad for boligkontoret i Fredericia 3 2011 AV min varmeregning! Kirsten Marie Nielsen undrer sig over sin store varmeregning. Fjernvarmeselskabets direktør giver hende en forklaring s.

Læs mere

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s talerør Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s beboer - information Nyttige tlf. numre. Alarm 112 Nærmeste politi 114 Akut telefon

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Indledning Aktiviteten foregår i et samarbejde mellem Center for bydækkende strategier i Københavns Kommune, selskabet Energi & Miljø, målefirmaet

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 9 November 2013

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 9 November 2013 1 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 9 November 2013 Foto: Miss B Foto Lejerbo skaber rum for liv 2 Redaktørens side Lundexpressen nåede aldrig at blive

Læs mere

Hyldeposten. Hyldeposten. ISSN1393-699X Nr. 363 Januar 2015

Hyldeposten. Hyldeposten. ISSN1393-699X Nr. 363 Januar 2015 Hyldeposten ISSN1393-699X Nr. 363 Januar 2015 Hyldeposten ISSN1393-699X Nr. 363 Januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 Information Side 3 Indkaldelse til beboermøde Side 4 Nyt fra afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011.

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Februar 2011. Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Den nye Bestyrelse, som blev valgt på ekstraordinær Repræsentantskabsmøde i slutningen af april 2010, kom lidt hovedkulds

Læs mere

Nyt fra. Bredalsparken. December 2012 62. årgang nr. 4

Nyt fra. Bredalsparken. December 2012 62. årgang nr. 4 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene December 2012 62. årgang nr. 4 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Karin Degnebolig- Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

Greve Boligselskab. Beboerdemokratiet - udvikling og udfordringer. greve-bolig.dk får nyt design i starten af 2013. Tilfredse beboere i Byagerlunden

Greve Boligselskab. Beboerdemokratiet - udvikling og udfordringer. greve-bolig.dk får nyt design i starten af 2013. Tilfredse beboere i Byagerlunden Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION NR 20 - DECEMBER 2012 Byagerlunden Beboerdemokratiet - udvikling og udfordringer greve-bolig.dk får nyt design i starten af 2013 Tilfredse beboere i Byagerlunden Husk

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE.

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. 2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. ROSKILDES BYDEL TRE- KRONER HAR FORAN- DRET SIG MEGET

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere