Påskedag var der højmesse, hvor der også var barnedåb, som dette foto viser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Påskedag var der højmesse, hvor der også var barnedåb, som dette foto viser."

Transkript

1 Nr. 1 - januar 2012 BARNEDÅB I SAMEDRAGTER I dette udvidede nr. af Rejsemagasinet fortæller Merete og Frode Riber fra NORDEN -afdelingen i Holstebro om et fantastisk påsketur til samebyen Kautokeino i norsk Finmarken. Her overværede de bl.a. den årlige konfirmation i den lokale trækirke, som startede med at konfirmanderne i deres farvestrålende samedragter kom i procession ind i kirken. Påskedag var der højmesse, hvor der også var barnedåb, som dette foto viser. Læs mere om denne - og andre spændende rejser og rejsetilbud på side i dette nr. af bladet. NORDISK SAMARBEJDE - EN SPÆNDENDE OG VIGTIG OPGAVE Læs interviewet med den nye minister for nordiske anliggender, Maru Sareen, og om ministerens besøg på landskontoret på side 4-5. FRA MALMØ TIL MALMØGADE Læs den glade nyhed om den kommende flytning af FNF s administration fra Malmø til den danske Foreningen NORDEN s lokaler i København på side 7. NÅR DET VIRKELIG GÆLDER, STÅR VI SAMMEN I NORDEN Læs en række artikler om forløbet af Nordisk Råds session i København i november med bl.a. udtalelser af de nordiske statsministre, fra side 8.

2 Indhold OBS: Udgivelsestidspunkter NORDEN Nu udkommer i januar, april, juni og oktober. Redaktionel deadline for nr. 2/2012: 1. marts Nr. 1 - januar 2012 Side 3 Lederartikel Side 4 5 Interview med den nye nordiske samarbejdsminister Side 6 Norden stærkere end nogensinde (Bertel Haarder) Side 7 Fra Malmø til Malmøgade Lokalafdelingen - det bærende organ Side 8 Når det virkelig gælder, står vi sammen i Norden Side 9 Indledningen til en proces Velkommen til en spændende nordisk uge Side 10 Nordisk pris til FNF Ny debat om nordisk forbundsstat Side 11 Dansk præsident for UNR Kimmo Sasi præsident for NR i 2012 Side 12 Danmark respekterer fortsat pasunionen Side 13 Nordisk priser uddelt i København Hele Norden vil være lykkelig Side 14 NR -krav om klimapolitikken Nordiske ministre vil satse på grøn vækst Side 15 Forslag om nordisk ombudsmand for grænsehindringer Side 16 Velfærdsstaten i fokus under norsk formandskab Positiv debat om frivillig arbejde Side REJSEMAGASINET med artikler og rejsetilbud Side 40 Sproghjørnet (Henrik Hagemann) Side 41 Historisk tradition for frivilligt arbejde Side 42 Brug det nordiske til at blive inspireret Side 43 Nordiska Bokens Dag i Helsingør Vinderopskrifter fra Grønland og Norge Side 44 Stor opgave løst af lokalafdeling Artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendivis Foreningen NORDENs holdning. Indlæg, læserbreve, arrangementsomtale m.v. til NORDEN Nu modtages pr. e-post eller på CD med print af teksten vedlagt. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg. Foreningen NORDEN er en folkelig forening, der siden 1919 har arbejdet for øget samarbejde på kryds og tværs af de nordiske landegrænser. Informationsudvalg: Georg Møller (formand), Lizzie Moe og Flemming Thøgersen. Redaktionen sluttet 8.december Nyt fra redaktionen Det myldrede med nordiske ministre og andre politikere, pressemedarbejdere, kulturrepræsentanter og andet godtfolk på Christiansborg og andre steder i København i starten af november. Som det vil fremgå af en række artikler i dette nr. af bladet, skyldtes det afholdelsen af Nordisk Råds session med medfølgende nordiske ministermøder, politiske høringer samt en stor kulturfestival og meget andet godt. DR K-kanalen markerede prisværdigt denne nordiske uge med en række udsendelser med smagsprøver på nordisk kultur inden for en række genrer. Endvidere kunne tvseerne på den særlige TV -Folketingskanal følge hele forløbet af - og debatten under rådets drøftelser i Folketingssalen. Men ellers var omtalen i de danske medier af de nordiske politikeres forslag og debatter om aktuelle nordiske og internationale spørgsmål ret minimal. Jeg kunne således ved selvsyn konstatere, at f.eks. ved sessionens åbning med bl.a. taler af de nordiske statsministre, var der særdeles god plads i Folketingets Presseloge! Det var en skam, for her var ellers en god lejlighed for medierne til at skildre nordisk demokrati og samarbejde på højeste politiske plan. Med nytårshilsen Preben Sørensen MOTTO : KENDSKAB GIVER VENSKAB UDGIVER Foreningen NORDEN i Danmark Malmøgade København Ø tlf l Fax dk ANSVARSH. REDAKTØR Preben Sørensen Sundgade 3, 6400 Sønderborg. tlf layout: kennclarke.com OPLAG ISSN-NUMMER TRYK KLS GRAFISK HUS A/S Læs også foreningens hjemmeside

3 Lederartikel Krisen hjælper Norden Af Arne Nielsen, landsformand Krisetider er selvfølgelig ikke gode tider. Men der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Og krisen er godt for Norden. Mange af de ambitioner, som vi har kæmpet for i årevis og som mange har sagt var utopiske er nu ved at blive realiseret. Foreningen NORDEN har for mange år siden foreslået, at Udenrigsministerierne i Norden arbejde sammen om de udenlandske repræsentationer og ambassader. Vi fik den fællesnordiske ambassadebygning i Berlin, men så sluttede det. Men påvirket af krisen er der nu enighed om markant at forstærke det nordiske samarbejde om de udenlandske repræsentationer. Det er sund fornuft det kan give bedre service for færre penge. Den første udmelding om øget nordisk samarbejde efter regeringsskiftet kom fra den danske forsvarsminister Nick Hækkerup. Han skal spare 3 mia. kr. på forsvarsbudgettet, og hans første reaktion var, at det kunne lade sig gøre, hvis der kom mere nordisk samarbejde på forsvars- og beredskabsområdet. Allerede på det første nordiske forsvarsministermøde efter valget blev forsvarsministrene enige om at forfølge det mål. Helt utænkeligt for 20 år siden, hvor udenrigs- og forsvarspolitikken var tabu i nordiske sammenhænge. Nu er begge områder blevet centrale samarbejdsområder i det nordiske. Igen noget Foreningen NORDEN har kæmpet for i årtier. Vi har tidligere påpeget, at der ved at bruge det nordiske samarbejde er langt flere områder, hvor der kan spares uden af det går ud over kvaliteten : Miljøberedskabet, infrastrukturudviklingen, miljøindsatsen, energiforsyningen, uddannelsesområdet især inden for de videregående uddannelser, udviklingen af innovationskompetencer, beskæftigelsesområdet, fødevareområdet og inden for udviklingsprojekter i den tredje verden bare for at nævne nogle områder. Inden for regionernes domæne hospitalsområdet er der også væsentlige besparelser at hente, hvis regionerne som samlet enhed ville tænke nordisk. På det kommunale område kunne der spares på udviklingen inden for miljøindsatsen ved at samarbejde over grænserne i de nordiske venskabsbyer og ikke tro, at man selv er bedst. Alle er ved at udvikle nye kommunale klimamål også i de andre nordiske lande. Også inden for kommunernes sociale område, på ældreområdet, sundhedsområdet, på skoleområdet og integrationsområdet er der noget at hente. En veltilrettelagt indsats med udveksling af kommunale medarbejdere og derigennem sikringen af overførsel af erfaringer på de nævnte områder kan skabe gode ændringer på kommunernes økonomiske bundlinje. Vi taler jo dog om sammenlignelige størrelser, når vi taler nordisk. Vi bygger på den samme samfunds- og velfærdsmodel. Og det kan jo godt være, at en svensk, norsk, finsk eller islandsk kommune har nogle gode erfaringer på nogle områder, der kan sikre bedre velfærd for færre penge. Foreningen NORDEN stiller sig gerne til rådighed for en tænketank, der kan komme med besparelsesforslag, der bygger på handlinger knyttet til praktisk nordisk samarbejde. I dag er der ingen, der kan afvise de nordiske muligheder her og nu. Næppe heller, at Norden får større og større betydning i fremtiden. Så det er bare at komme i gang! NORDEN NU NR.1 JANUAR

4 Manu Sareen: Nordisk samarbejde en spændende og vigtig opgave Den nye minister for nordiske anliggender om aktuelle nordiske opgaver Efter den nye minister for kirke, ligestilling og nordiske anliggender, Manu Sareen s besøg på Foreningen NORDEN s landskontor, havde NOR- DEN Nu lejlighed til at stille ham en række spørgsmål om det nordiske samarbejde. -I regeringserklæringen Et Danmark, der står sammen om de kommende opgaver indgår et særskilt Manu Sareen det er de konkrete resultater, som tæller. afsnit om det nordiske samarbejde. Hvilke opgaver på nordisk plan vil du give 1. prioritet? -Der er rigtig mange opgaver, som jeg vil kaste mig over, og det er vanskeligt at foretage en prioritering. Regeringens ambitionsniveau for det nordiske samarbejde er højt, så lad mig nævne nogle få eksempler på indsatsområder. Det er afgørende, at samarbejdet har konkret indhold og skaber resultater til gavn for Nordens borgere. Det er lige så vigtigt, at landene bliver ved med at se på, om det nordiske samarbejde er på ret kurs, eller om det kan gøres bedre, svarer den nye minister for kirke, ligestilling og nordiske anliggender, Manu Sareen. -Det nordiske samarbejde skal gøre livet lettere for nordboerne. Det skal sætte borgere og virksomheder i centrum. Det skal tage fat om de konkrete problemer, og det skal tilføre merværdi. Ikke kun for de særligt interesserede, men for brede grupper af befolkningerne. Indsatsen mod grænsehindringer og den nordiske globaliseringsindsats er vigtige værktøjer i den sammenhæng -I begge tilfælde er det vigtigt for de nordiske borgere - og det nordiske samarbejde som sådan - at fokus og fremdrift fastholdes, så der kommer konkrete resultater til gavn for de nordiske borgere. På den måde styrker man Norden, og samtidig synliggør man det nordiske samarbejde. -Også i det bredere perspektiv er det vigtigt, at det nordiske samarbejde fungerer målrettet og effektivt. I en tid med knappe ressourcer skal hver krone give nordisk merværdi. Pengene skal bruges bedst muligt. Det kræver, at der konstant arbejdes med at fokusere og prioritere Nordisk Ministerråds mange forske lligartede aktiviteter med vægt på, hvad der skaber nordisk merværdi. Samtidig skal de aktiviteter, som finder sted i nordisk regi, koordineres med øvrige internationale, bilaterale og nationale aktiviteter, så det giver størst mulig nordisk merværdi. -Sidst, men ikke mindst - er det vigtigt at fastholde den stærke forankring hos befolkningen og de folkelige organisationer. Det vil vi gøre gennem at sikre, at det vi laver i Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd er både synligt og relevant for borgerne, understreger ministeren. Nordisk demokrati -Ved Nordisk Råds session i København i starten af november havde du som ny minister lejlighed til at mødes med nordiske ministerkollegaer og andre politikere på nært hold. Hvad var dit generelle indtryk af sessionen og af denne del af det nordiske demokrati? -Mit indtryk er, at der er tale om et unikt samarbejde, der internationalt ikke findes tilsvarende eksempler på. 4 NORDEN NU NR.1 JANUAR 2012

5 Det er f.eks. enestående, at parlamentarikere kan stå at debattere med en minister fra et andet land. Jeg synes, at der var tale en nogle spændende dage, hvor jeg havde mange gode oplevelser og interessante samtaler med politikere og græsrødder. Jeg ser frem til jubilæumssessionen i Helsingfors. - Hvad var resultatet af de nordiske samarbejdsministres møde i forbindelse med sessionen? -Vi drøftede bl.a. det nordiske budget for 2012, hvor kursen blev sat for det kommende år. Eksempelvis er indsatsen mod fjernelse af grænsehindringer fortsat højt prioriteret. -Du har anbefalet en række forslag fra Nordisk Råds Velfærdsudvalg om styrket integration herunder indførelsen af et særligt nordisk integrationsbarometer. Hvad indeholder disse forslag? -Velfærdsudvalget i Nordisk Råd har stillet forslaget om styrket integration. Det omfatter et nyt integrationsbarometer, der er et af 10 konkrete forslag til, hvordan man sikrer bedre integration i alle nordiske lande, hvor der gøres status for fremdriften i integrationen (udvalgets forslag kan findes på -Vi står overfor nogle udfordringer, vi har nogle fælles værdier, og vi kan bruge fælles erfaringer. Et integrationsbarometer er en rigtig, rigtig god idé - vi har det i København og indfører det nu også på nationalt plan i Danmark - og essensen i det er, at man helt præcist kan følge, hvad der sker. Og så kan man selvfølgelig også tilsvarende sætte mere målrettet ind, fortsætter Manu Sareen. Vigtig integration - Problemerne omkring grænsehindringer i Norden optager mange danskere bl.a. i Øresundsregionen. Kan der ventes forbedringer på dette område fremover- og på dansk initiativ? -Integration i Øresundsregionen er et centralt område, der har regeringens bevågenhed, og vi vil løse de eksisterende problemer i samarbejde med den svenske regering. Som et af mine første initiativer har jeg afholdt møde med Øresundskomitéen, hvor vi netop drøftede integration i Øresundsregionen. Der er tale om en vigtig region: Siden Øresundsbron åbnede i år 2000 har den danske økonomi modtaget en gigantisk økonomisk indsprøjtning på i alt 30,6 mia. DKK. Årsagen er de mange svenske pendlere, der hver dag tager over sundet for at tjene deres penge i Danmark. -Alene i 2010 bidragede pendlerne med 5 mia. DKK årligt i værditilvækst til det danske samfund. Samtidig må vi dog ikke glemme Bornholms transitproblemer, som jeg også vil bringe op med den svenske regering. Det er for tidligt endnu at fremhæve konkrete initiativer, men vi vil ikke være passive det er sikkert. - Hvad er din holdning til professor Gunnar Wetterbergs forslag om en gradvis indførelse af en nordisk forbundsstat? -Det er positivt med denne type forslag, der medvirker til at skabe debat om fremtiden for det nordiske samarbejde. Når det er sagt, er det dog min holdning, at det nuværende nordiske samarbejde er velfungerende. Mange af de fordele, der fremhæves som en gevinst ved en forbundsstat, har vi allerede i det nuværende samarbejde. Derfor synes jeg ikke, at der er brug for yderligere formalisering. Det kan risikere at gøre samarbejdet mindre smidigt. Tanken om en nordisk forbundsstat er nok forjættende, men næppe realistisk. En ny Kalmarunion er ikke svaret på de globale udfordringer, Norden står overfor. -Det er de konkrete resultater for borgeren i dagligdagen, som tæller. Dette kræver ikke nye strukturer. Blot politisk vilje og hårdt arbejde, understreger ministeren. Gerne møde lokalafdelinger -Den folkelige forståelse for det nordiske samarbejde søges fremmet bl.a. i Foreningen NORDEN. Du havde i november lejlighed til at blive orienteret om foreningens virksomhed og målsætninger ved et besøg på landskontoret. Hvad var dit indtryk? -Jeg blev meget imponeret over Foreningen NORDEN s stærke folkelige forankring og ser frem til det nærmere samarbejde. Vi kan bl.a. samarbejde om at gøre det nordiske samarbejde mere synligt, og jeg stiller gerne op til større debatmøder. Desværre tillader min kalender ikke, at jeg besøger samtlige lokalforeninger af Foreningen Norden jeg har heller ikke tid til at besøge samtlige kirker. Jeg håber derfor for forståelse herfor og vil opfordre til, at foreningerne afholder fællesarran-gementer, så jeg på den måde kan møde flere foreninger på ét besøg. - Slutteligt: Det nordiske samarbejde har ikke tidligere været et af dine væsentlige politik-områder. Hvad synes du om det? -Jeg synes, at det er en spændende og vigtig opgave. Jeg har ganske rigtig ikke arbejdet meget med området tidligere og det betyder selvfølgelig, at der er meget nyt jeg skal sætte mig ind i. Fordelen er til gengæld at det også kan være godt at få friske øjne på sagerne. Jeg håber, at foreningen NORDEN s medlemmer synes det samme! -Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske medlemmer et godt nytår, sluttede den nye minister for nordiske anliggender. NORDEN NU NR.1 JANUAR

6 NORDEN STÆRKERE END NOGENSINDE Af Bertel Haarder, præsident for Nordisk Råd Vi fjerner grænsehindringer og letter livet for borgere, der flytter eller pendler. Vi udvikler grønne teknologier sammen. Vi samarbejder om Arktis - den nye, korte vej til Kina. Vi samarbejder om forsvar, miljø og søredning. Vore ambassader samarbejder. Vi støtter hinanden i EU og andre internationale organisationer. Vi bekæmper skattely med stor fortjeneste. Vi hjælper hinanden, når vi er i nød som Island for et par år siden. Vore virksomheder og TV-producenter samarbejder. Vi har et fælles budget på en milliard kr. til bl.a. kultur, naboskabssamarbejde med Nordvestrusland o.m.m. Kort sagt : Der er masser af nordisk samarbejde og brug for endnu mere. Det er konklusionen på Nordisk Råds Session i sidste uge i København. Bemærk, at en stribe samarbejdsområder ikke eksisterende for 20 år siden, da jeg første gang var menigt medlem af Nordisk Råd. Dengang var det strengt forbudt at drøfte forsvar og udenrigspolitik i Nordisk Råd. Finland kunne ikke (af hensyn til Sovjet), og Sverige ville ikke (af hensyn til Finland). Kun Danmark, Norge og Island (og Grønland og Færøerne) var fast forankret i NATO-samarbejdet. Af samme grund strandede de forskellige nordiske unionsplaner, bl.a. planerne om en nordisk økonomisk union, NORDEK omkring Åbne vinduer Nu er vinduerne åbnet mod både øst og nord med rige muligheder for - og behov for - nordisk samarbejde. De baltiske lande er med i både EU og Nato. Østersø-samarbejdet breder sig til nye områder. For slet ikke at tale om samarbejdet i Arktis, hvor afsmeltningen giver helt nye muligheder for at fiske, udvinde råstoffer og sejle den korte vej til Kina - med tilhørende problemer, når det gælder søredning, udslip og miljø. På årets session talte den svenske udenrigsminister Carl Bildt om gevinsterne ved fælles udvikling, anskaffelse og vedligeholdelse af forsvarsmateriel samt uddannelse og træning af soldater, sømænd og befalingsmænd o.m.m. Han nævnte samarbejdet i Afghanistan, i Østafrika - også med de baltiske lande - og talte om "pooling og sharing", dvs. fællesindkøb og videndeling. "Vi deler sikkerheds- og forsvarspolitiske interesser og står over for fælles udfordringer. Vi bygger sikkerhed i samarbejde," sagde han. - Utænkeligt for blot få år siden. Det er med god grund, at Nordisk Råd har foreslået en mini-session om foråret i tillæg til efterårs-sessionen, samt flere kontakter mellem samarbejdsministrene og Nordisk Råds Præsidium. Det skal halvere sagsbehandlingstiderne. Samtidig vil vi gå bort fra konsensusprincippet, således at et land kan afstå fra at deltage i et program frem for at skulle blokere det. Populært samarbejde Borgerne er med på det. Det nordiske samarbejde er særdeles populært i befolkningen. Undersøgelser viser, at stort set ingen er imod. Nu gælder det om, at vi omsætter de øgede muligheder og de voksende udfordringer i Øst og Nord til et mere effektivt og synligt samarbejde. At tænke sig: Norden ville være den 10. eller 11. stærkeste økonomiske magt og et selvfølgeligt medlem af G20 - de store landes klub - hvis vi slog os sammen. I Verdensbanken taler vi allerede med én stemme og har dermed større vægt i udviklingsspørgsmål end f.eks. Storbritannien. Der lyttes til os, når vi taler med én stemme. Vor samfundsmodel imponerer i disse tider, fordi vi beviser, at man kan forene velfærd med solide finanser. Vi er kommet ud af tidligere tiders småstats-tankegang og påtager os nu store opgaver, også militært, rundt om i verden. Den forvandling, som Dansk udenrigspolitik gennemgik omkring 1990 efter Sovjets opløsning, den har nu bredt sig til hele Norden. Den skal følges op, både af Nordisk Råd (parlamentarikerne) og af Nordisk Ministerråd (regeringerne). Det nordiske politiske samarbejde er blevet et helt nødvendigt supplement til EU-samarbejdet. Den nordiske stemme i EU er stærk, når vi støtter hinanden. Derfor skal Nordisk Råd i fremtiden udvælge mærkesager, hvor de nordiske lande har fælles holdninger, og vi skal i fællesskab markere dem i forhold til Ministerrådet, EU-Parlamentet og Kommissionen. Bertel Haarder - ny præsident for Nordisk Råd efter regeringsskiftet. 6 NORDEN NU NR.1 JANUAR 2012

7 Fra Malmø til Malmøgade FNF flytter sin administration til København Landsformand Arne Nielsen havde en glædelig nyhed med til deltagerne i landsforeningens årlige Tillidsmandsdag, der denne gang blev afholdt i Spinderihallerne i Vejle den 19. november: -I forbindelse med Nordisk Råds session i København var der præsidiemøde i FNF, Foreningerne Nordens Forbund, hvor det blev besluttet at flytte FNF s administration fra Malmø til København i form af et kontorfællesskab med vores danske forening i Malmøgade. Flytningen vil ske senest i starten af 2013 og vil få både økonomisk og praktisk betydning for begge organisationer på positiv vis, oplyste Arne Nielsen. Hvad er FNF? Foreningerne Nordens Forbund er et samarbejdsorgan for de nationale Norden-foreninger: Foreningen NORDEN, Danmark, Pohjola- Norden, Centralförbund i Finland för nordiskt samarbete, Norrøna Félagið í Føroyum, Foreningen NORDEN på Grønland, Norræna félagið á Íslandi, Norden, norsk forening for nordisk samarbejd, Norden, svensk förening för nordiskt samarbete og Föreningen Norden på Åland, samt Foreningerne Nordens Ungdom (FNU). Forbundet samarbejder også med Eesti Põhjala Ühing (Foreningen Nor- den i Estland) og Biedriba Norden Latvija (Foreningen Norden i Latvia) og Norden foreningen i Petrozavodsk. Forbundets hovedopgave er at samordne de nationale foreningers fælles interesser i arbejdet med at styrke det folkelige nordiske samarbejde på alle niveauer. Forbundets principprogram bygger på de prioriteringer som Norden-foreningerne har gjort for sit nationale arbejde. Forbundets højeste besluttende organ er Præsidiet, som er sammensat af formændene for de nationale Norden- foreninger, og Arne Nielsen var formand for præsidiet i FNF s administration består af fem medarbejdere under ledelse af generalsekretær Kristín Ólafsdóttir. Nordisk handlingsplan Arne Nielsen oplyste desuden, at ved præsidiemødet i København var det endvidere blevet vedtaget at udarbejde en FNF -handlingsplan bl.a. på skole - og sprogområderne, og desuden skal organisationen gøres mere synlig i forhold til offentligheden. FNF har været meget aktiv omkring planerne om en nordisk forbundsstat bl.a. med henvendelse til Nordisk Råd Deltagerne i tillidsmandsmødet i Vejle havde også lejlighed til at drøfte organisatoriske emner. Således lagde landsformand Arne Nielsen op til debat om kredsarbejdet efter de nye vedtægter, hvor han fastslog, at det hermed er lokalafdelingen, der er det bærende organ og selv må afgøre, hvilke opgaver kredsene skal klare udover at fungere som valgkredse for landsstyrelsen. De pågældende vedtægtsændringer får først virkning fra landsforeningens repræsentantskabsmøde i 2912, og emnet blev genstand for en livlig debat ved mødet under om at iværksætte en forundersøgelse af enkelthederne i et sådant projekt. Det har foreløbig ført til igangsætning af en forundersøgelse udført af et råd af 7 eksperter ved Helsingfors Universitet, der bl.a. ved møder med offentligheden skal belyse de forskellige samarbejdsmuligheder. Ved et 1.seminar blev forsvars- og sikkerhedspolitik samt de økonomiske - og sociale områder således drøftet, og et tilsvarende seminar afholdes til foråret, oplyste landsformanden. Han opfordrede til, at 50 - årsdagen for Helsingfors-aftalen den 23. marts 2012 bliver markeret, som det bl.a. vil ske ved en ekstra Nordisk Råds - session i Reykjavik i samme periode med et særligt FNF -præsidiemøde - og jubilæumsarrangement samme sted. En glædelig nyhed til deltagerne i Tillidsmandsdagen i Vejle. Lokalafdelingen - det bærende organ kyndig styring af den fynske lokalformand Svend Tychsen. Der var bl.a. forslag om en ændret opstilling af teksten i de nye vedtægter, og hele emnet vil blive drøftet i landsforeningens aktivitetsudvalg i januar sammen med Merete Riber, Holstebro. Næstformand Georg Møller var slutteligt ordstyrer ved en drøftelse om foreningens arbejde på alle niveauer, hvor bl.a. besparelser hos flere biblioteker, der havde ramt Skumringstid - arrangementer var blandt emnerne. NORDEN NU NR.1 JANUAR

8 Når det virkelige gælder, står vi sammen i Norden Fem enige statsministre slog i dag ring om de åbne nordiske samfund. Når det virkelig gælder, står vi sammen i Norden, slog den norske statsminister fast ved åbningen af Nordisk Råds session på Christiansborg den 1. november. - Åbenhed er en kerneværdi i de nordiske samfund. Åbenhed overfor omverdenen, åbenhed i forhold til borgerne, friheden til at vælge selv og viljen til dialog og samarbejde er i hjertet af den nordiske model, sagde den danske statsminister Helle Thorning-Schmidt. Anført af de nordiske statsministre tilsluttede lederne fra Nordisk Råds partigrupper sig Norges valg af åbenhed som svar på terror og tragedien den 22. juli. - Bomberne var også et angreb på det åbne folkestyre, som vi kender det i Norden. Vi må slå ring om vores åbne samfund. Det handler om at forhindre, at frygten bider sig fast. Et folk i frygt er et ufrit folk, sagde den norske statsminister, Jens Stoltenberg, efter at deltagerne i sessionen i folketingssalen havde holdt et minuts stilhed til ære for ofrene på Utøya. Kuupik Kleist, så den nordiske model som inspiration for udviklingen af landene i Arktis: -Den udfordring vi i Grønland står overfor handler om en kommende massiv indvandring af arbejdskraft fra andre steder af verden. Vi skal derfor lære af de andre nordiske landes måde at håndtere det problem på, sagde Kupik Kleist. Danske hilsener Nordisk Råds nyvalgte præsident, Bertel Haarder, lagde i sin åbning af det nordiske topmøde vægt på at de nordiske samfund også må åbne sig mod verden: - Det er helt naturligt for de nordiske lande at samarbejde i forhold til EU, og i år vil vi presse på for at der sker noget på samarbejdet omkring det udenrigspolitiske område, sagde præsidenten og henviste blandt andet til den internationale opmærksomhed om Arktis. Han gjorde opmærksom på, at Nordisk Råd holdt sit første møde her i folketingssalen i 1952, så det er således et jubilæumsår i Han oplyste at Færøernes og Ålands ledere ikke deltog i denne session på grund af lokale valgkampe. Ved åbningen af sessionen bød den ligeledes nyvalgte formand for Folketinget, fhv. minister Mogens Lykketoft, velkommen til Christiansborg, og til rådets 63.session: -Her i Norden er vi bundet sammen af følelser og sjæl. Dette fælles samarbejde må fortsættes både udadtil - og indadtil, og det er positivt at Nordisk Råd også har fået en mere international profil herunder det omfattende samarbejde med Baltikum og andre Østersølande. Nordiske statsministre samlet i København Politikernes diskussion om de åbne nordiske samfund vendte hele tiden tilbage til kernebegreber som åbenhed, tryghed, frihed og lighed. Hvor Stoltenberg og Helle Thorning Schmidt især betonede værdien af lighed og fællesskab, lagde den svenske statsminister Freifeldt især vægt på frihedsbegrebet som det centrale for de nordiske velfærdssamfund. Norden som rollemodel for samfund verden over blev fremhævet af flere medlemmer af Nordisk Råd. Også den grønlandske landsstyreformand, 8 NORDEN NU NR.1 JANUAR 2012

9 Indledningen til en proces Positivt besøg af ny minister hos Foreningen NORDEN Den nye minister for nordiske anliggender, Manu Saren, aflagde den 29. november på Foreningen NORDEN s landskontor i København og blev her informeret om landsforeningens virke og dens holdninger til det nordiske samarbejde. -Landsformand Arne Nielsen og jeg havde et godt møde med den nye minister. Han var meget oplagt, havde både spørgsmål og kommentarer og var entusiastisk omkring det nordiske. Jeg tror, at vi fik sat ham lidt mere på sporet af Norden, som indledningen til en proces, fortæller generalsekretær Peter Jon Larsen. Fra landsforeningen side blev det fremført, at netop disse krisetider kan føre til et bredere nordisk samarbejde bl.a. om de udenlandske repræsentationer og senest om et øget nordisk samarbejde på forsvars - og beredskabsområdet. Der blev nævnt en række andre muligheder for et sådant øget samarbejde bl.a. på miljø,- energi,- uddannelses-, beskæftigelses-, fødevare - og udviklingsprojekt-områderne. Foreningen NORDEN s repræsentanter understregede også mulighederne for udvikling og besparelser ved et forøget nordisk samarbejde både for regioner og kommuner og erklærede sig parate til at stille sig til rådighed for en tænketank, der kan komme med besparelsesforslag byggende på handlinger knyttet til praktisk nordisk samarbejde. Også den svenske professor Wetterbergs forslag om en nordisk forbundsstat og landsforeningens ønske om et statstilskud svarende forholdsvis til tilskuddene til andre nationale NORDEN-foreninger blev drøftet med ministeren, der dog mødte disse emner med en noget større skepsis. Arne Nielsen og Manu Saren ved mødet på NORDEN`s landskontor Velkommen til spændende nordisk uge Programmet for den tidligere annoncerede nordiske uge på Rude Strand Seniorhøjskole i Odder er nu helt klar. Kurset finder sted den februar 2012 med Foreningen NORDEN som arrangør i samarbejde med højskolen, og alle er velkomne. Det bliver en højskoleuge med fokus på det nordiske. Det omfattende program byder således en række foredrag og smagsprøver på egne værker af de nordiske forfattere Elsebeth Egholm, Einar Már Gudmundsson, Josefine Klaugart og Jens Rosendal. Der vil være foredrag om nordisk kultur og litteratur samt drøftelse af fremtidige muligheder for nordisk samarbejde med indlæg af lektor Lars Hovbakke Sørensen og landsformand Arne Nielsen samt foredrag om Jan Kjærstads romaner, om højskolemanden Jørgen Bukdahl og om vikingetiden. Naturligvis bliver der fællessang på højskolen og desuden arrangeret en halvdagstur til Århus med besøg på det internationale kunstmuseum Aros. Kursusledere : Landsformand Arne Nielsen, foreningen NORDEN og højskoleforstander Aage Augustinus. Kursuspris : Kr ,- Program og tilmelding ved henvendelse til : Rude Strand Seniorhøjskole, Kystvejen 114, 8300 Odder, tlf Hjemmeside : NORDEN NU NR.1 JANUAR

Foreningen NORDEN. Nordisk Råd i forandring. sammen med samarbejdets og ministerrådets præmisser.

Foreningen NORDEN. Nordisk Råd i forandring. sammen med samarbejdets og ministerrådets præmisser. Foreningen NORDEN Nordisk Råd i forandring Foreningen NORDEN i Danmark har længe haft et ønske om, at få det nordiske samarbejde struktureret, så det i højere grad kommer til at afspejle dagens udfordringer,

Læs mere

Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004

Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004 Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004 Indholdsfortegnelse Indledning................................. 3 Prioriteringer i Islands formandskabsprogram..... 4 Fly og anden transport i Vestnorden............

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Nordisk Børnerettighedsseminar Børnekonventionen 25 år hvor langt er vi kommet i Norden?

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

Ræða Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar forsætisráðherra

Ræða Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar forsætisráðherra Ræða Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar forsætisráðherra um stöðu Norðurlandanna í Evrópu Arendal Noregi, 12. ágúst 2013 Fylkesmann Djupedal, ærede kolleger, gæster og tilhørere. Det er mig en sand glæde

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003

Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003 Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003 Kodeenheden er et indslag Kodning sker på baggrund af oversigtsrapporter Hvis lottotal, nyhedsoversigter, vejret, etc., ikke har et nummer, skal det ikke

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle 1. december 2011 Radikale Venstres politiske leder Margrethe Vestager er nyslået minister og allerede i fuld gang med at tage ansvar i Danmark og Europa. Radikal Politik interviewer økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling Et projekt fra Idébanken, Ekocentrum og Øko-net til FN s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling 2005-2014 Vil I være med i

Læs mere

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter.

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter. SIUMUT Folketinget Finanslov 1. behandling d. 10/9-2013 Doris Jakobsen Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler

Læs mere

Kultur forbinder. på tværs. af landegrænser

Kultur forbinder. på tværs. af landegrænser Kultur forbinder på tværs af landegrænser Københavnsafdelingen, program oktober 2013 Kære medlem Vi vil gerne takke for et rigtig godt Hovedstadstræf i København 23-25. august, hvor vi mødte en masse medlemmer

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Annika Olsen, samarbejdsminister

Annika Olsen, samarbejdsminister Annika Olsen, samarbejdsminister Tale ved konference om den nordiske model I anledning af Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd den 25. februar 2015 om evnet: Norden og de selvstyrende lande Kære

Læs mere

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Sted: Christiansborg, København Dato: Lørdag d. 1. marts søndag d. 2. marts 2014 Temaer: I 2014 er der to hovedtemaer: Klima og Miljø i en økonomisk krisetid Unges

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge grafisk design designkolonien.dk sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge KONTAKT URK Hvis du har spørgsmål om kommunikation, så er du altid velkommen til at kontakte pr-konsulenten på

Læs mere

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter.

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Hvad skal EU s forskningspenge bruges til?

Hvad skal EU s forskningspenge bruges til? Hvad skal EU s forskningspenge bruges til? Af seniorforsker Claus Hedegaard Sørensen (chs@transport.dtu.dk), DTU Transport og referent for transportpanelet under Copenhagen Research Forum. Manchet: Et

Læs mere

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU?

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? Din virksomhed kan fremme sin sag og konkurrencekraft, hvis I har det rigtige netværk og ved, hvordan I vinder gehør for

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum. 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat

Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum. 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat 1 Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt 26. september 2012, Ilulissat

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Bilag 179 Dato: 1. februar 2006 Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Ordstyrer: Michael Riis bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter oplysninger

Læs mere

sektorprogram Social- og sundhedspolitik

sektorprogram Social- og sundhedspolitik sektorprogram Social- og sundhedspolitik Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 Sektorprogram for social- og sundhedspolitik Danmarks formandsskab i Nordisk Ministerråd 2015 ISBN 978-92-893-3924-7

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

sektorprogram Ligestilling

sektorprogram Ligestilling sektorprogram Ligestilling Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 Sektorprogram for ligestilling Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 ISBN 978-92-893-3864-6 (PRINT) ISBN 978-92-893-3865-3

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

7DOHY/2 VQ VWIRUPDQG7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU SNWYHGWDJHOVHRPQ\UHJLRQDORJORNDOWY UIDJOLJ VWUXNWXU Da vi i sommeren 2002 spurgte jer i de lokale fagforeninger om, hvad grunden er til, at I er medlem af LO-amter

Læs mere

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd.

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj er en hyldest til fremtiden. Det er den dag,

Læs mere

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10)

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Kære udvalgsmedlemmer,

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

TO LANDE, ÉN HISTORIE

TO LANDE, ÉN HISTORIE TO LANDE, ÉN HISTORIE Danmark og Norge fejrer fællesskab og folkestyre Vigtigste fælles begivenheder og events i Begivenheder i Norge Dato Arrangør Begivenheder Kontakoplysninger 13. 15. januar Riksarkivet

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Velkommen til Redans Generalforsamling 2015 Siden sidste års generalforsamling har vi kun fået 1 ny skatteminister i Danmark. Benny Engelbrecht blev udnævnt til skatteminister

Læs mere

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Klausuleret til torsdag den 6. oktober kl. 10.05. -------------------- DET TALTE ORD GÆLDER ----------------------

Læs mere

Euraffex Insight analyse:

Euraffex Insight analyse: Euraffex Insight analyse: Hvem har vundet i udvalgs-lotteriet? Det nyvalgte Europa-Parlament har nu mødtes i Strasbourg for første gang efter valget, for at konstituere sig. Udvalgsposterne blev fordelt

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION EN RADIKAL IT-POLITISK VISION TILGÆNGELIGHED ÅBENHED RETSIKKERHED UDVIKLING VERSION 0.9 INDLEDNING Det Radikale Venstre er klar over at IT er et af de bærende elementer i det samfund vi har bygget op.

Læs mere

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt)

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) De 45.000 personer, der pendler til og fra arbejde i de nordiske grænseregioner, indgår ikke i de officielle statistikker. Tallet svarer til 132

Læs mere

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler Öresundskomiteen - et led mellem regler og virkelighed En integreret Øresundsregion giver øget vækst

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014871 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Sammen om et nyt Norden

Sammen om et nyt Norden Sammen om et nyt Norden Nordisk Kulturfond støtter kulturprojekter, som gentænker og genskaber det nordiske, og som udvikler kulturlivet i Norden. Fonden uddeler årligt ca. DKK 29 millioner til 200 projekter.

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12.

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Vækstplan skaber beskæftigelse - nu og i fremtiden. 1. marts 2013

Vækstplan skaber beskæftigelse - nu og i fremtiden. 1. marts 2013 1. marts 2013 Regeringen har med uddannelsesminister Morten Østergaard i spidsen fremlagt sit bud på en ny SU-reform. Målet er at få de unge bedre gennem uddannelserne. Som en del af lanceringen stillede

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 EU s bankunion Sammenfatning

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 18. FEBRUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Traditionen

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Folkemødeanalysen 2014 Oplæg v. Anders Dybdal på gå-hjem-møde i DKF

Folkemødeanalysen 2014 Oplæg v. Anders Dybdal på gå-hjem-møde i DKF Folkemødeanalysen 2014 Oplæg v. Anders Dybdal på gå-hjem-møde i DKF OPERATE A/S JESPER BROCHMANDS GADE 10 2200 KØBENHAVN N TLF +45 38 16 80 90 WWW.OPERATE.DK Anders Dybdal Chefrådgiver, Operate A/S Arbejder

Læs mere

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Uge 2 // Januar // 2010 Side 2 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Ugebrev fra NordDanmarks EU-kontor om partnersøgninger, indkaldelser, EUprogrammer, invitationer og nyheder

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg med henblik på møde i Rådet (Konkurrenceevne industri, indre marked, forskning) den 21. 22.

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Med henblik på at sikre kvinder og mænd har en ligelig adgang til krisecentre foreslås det, at pålægge Naalakkersuisut at gennemføre

Læs mere

Ministrene lagde vægt på, at nye sygdomme som muskelskader, stress og også problemer med alkohol, narkotika og medicin skal have mere opmærksomhed.

Ministrene lagde vægt på, at nye sygdomme som muskelskader, stress og også problemer med alkohol, narkotika og medicin skal have mere opmærksomhed. (82ULHQWHULQJ )UD/2.RQWRUHW±%UX[HOOHV 1U±MXQL 'DQPDUNNU YHU WRWDOWVWRSIRUDVEHVW (8ODQGHQHVDUEHMGVPLQLVWUHVWUDPPHUUHJOHUIRUDUEHMGH PHGDVEHVWPHQUHJHULQJHQNU YHURJVnHWWRWDOWVWRS IRUSURGXNWLRQDIVDOJDIDVEHVWKROGLJHPDWHULDOHU

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Radikale Venstres grundlovstaler 2011. 1. juni 2011

Radikale Venstres grundlovstaler 2011. 1. juni 2011 1. juni 2011 Radikale Venstre var et af de første partier, der lavede en 2020-plan. Nu er der sket så meget. Der er efterlønsforlig, dagpengereform og nulvækst i kommunerne. Derfor har partiet lavet en

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI INTRO SYSTEMATISK OG MÅLRETTET INDSATS I SAMARBEJDE MED GRØNLAND MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders mission i Grønland er at fremme og beskytte menneskerettighederne.

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Vores nye slogan "Tag ansvar" danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp.

Vores nye slogan Tag ansvar danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp. 1. juli 2010 Vores nye slogan "Tag ansvar" danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp. Men kampagnen bliver ikke en succes uden lokalopbakning,

Læs mere

DATO MØDE STED ANSVARLIG KONTAKTPERSON Januar 14. Arbejdsgruppe-sekretærmøde TBD (Levnedsmidler)

DATO MØDE STED ANSVARLIG KONTAKTPERSON Januar 14. Arbejdsgruppe-sekretærmøde TBD (Levnedsmidler) DATO MØDE STED ANSVARLIG KONTAKTPERSON Januar 14. Arbejdsgruppe-sekretærmøde Ministeriet for Fødevarer, (Levnedsmidler) Landbrug og Fiskeri/Fødevarestyrelsen 28. Workshop "Vækst i blå Fiskeriministeriet

Læs mere

KDA og FLYV Udfordringer i kommunikationen

KDA og FLYV Udfordringer i kommunikationen KDA og FLYV Udfordringer i kommunikationen Hvordan skal vi kommunikere hvilke værktøjer har vi til rådighed? FLYV KDA-hjemmesiden Nyhedsmails Det aktive pressearbejde FLYV Fra opslagstavle til ægte magasin

Læs mere