Påskedag var der højmesse, hvor der også var barnedåb, som dette foto viser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Påskedag var der højmesse, hvor der også var barnedåb, som dette foto viser."

Transkript

1 Nr. 1 - januar 2012 BARNEDÅB I SAMEDRAGTER I dette udvidede nr. af Rejsemagasinet fortæller Merete og Frode Riber fra NORDEN -afdelingen i Holstebro om et fantastisk påsketur til samebyen Kautokeino i norsk Finmarken. Her overværede de bl.a. den årlige konfirmation i den lokale trækirke, som startede med at konfirmanderne i deres farvestrålende samedragter kom i procession ind i kirken. Påskedag var der højmesse, hvor der også var barnedåb, som dette foto viser. Læs mere om denne - og andre spændende rejser og rejsetilbud på side i dette nr. af bladet. NORDISK SAMARBEJDE - EN SPÆNDENDE OG VIGTIG OPGAVE Læs interviewet med den nye minister for nordiske anliggender, Maru Sareen, og om ministerens besøg på landskontoret på side 4-5. FRA MALMØ TIL MALMØGADE Læs den glade nyhed om den kommende flytning af FNF s administration fra Malmø til den danske Foreningen NORDEN s lokaler i København på side 7. NÅR DET VIRKELIG GÆLDER, STÅR VI SAMMEN I NORDEN Læs en række artikler om forløbet af Nordisk Råds session i København i november med bl.a. udtalelser af de nordiske statsministre, fra side 8.

2 Indhold OBS: Udgivelsestidspunkter NORDEN Nu udkommer i januar, april, juni og oktober. Redaktionel deadline for nr. 2/2012: 1. marts Nr. 1 - januar 2012 Side 3 Lederartikel Side 4 5 Interview med den nye nordiske samarbejdsminister Side 6 Norden stærkere end nogensinde (Bertel Haarder) Side 7 Fra Malmø til Malmøgade Lokalafdelingen - det bærende organ Side 8 Når det virkelig gælder, står vi sammen i Norden Side 9 Indledningen til en proces Velkommen til en spændende nordisk uge Side 10 Nordisk pris til FNF Ny debat om nordisk forbundsstat Side 11 Dansk præsident for UNR Kimmo Sasi præsident for NR i 2012 Side 12 Danmark respekterer fortsat pasunionen Side 13 Nordisk priser uddelt i København Hele Norden vil være lykkelig Side 14 NR -krav om klimapolitikken Nordiske ministre vil satse på grøn vækst Side 15 Forslag om nordisk ombudsmand for grænsehindringer Side 16 Velfærdsstaten i fokus under norsk formandskab Positiv debat om frivillig arbejde Side REJSEMAGASINET med artikler og rejsetilbud Side 40 Sproghjørnet (Henrik Hagemann) Side 41 Historisk tradition for frivilligt arbejde Side 42 Brug det nordiske til at blive inspireret Side 43 Nordiska Bokens Dag i Helsingør Vinderopskrifter fra Grønland og Norge Side 44 Stor opgave løst af lokalafdeling Artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendivis Foreningen NORDENs holdning. Indlæg, læserbreve, arrangementsomtale m.v. til NORDEN Nu modtages pr. e-post eller på CD med print af teksten vedlagt. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg. Foreningen NORDEN er en folkelig forening, der siden 1919 har arbejdet for øget samarbejde på kryds og tværs af de nordiske landegrænser. Informationsudvalg: Georg Møller (formand), Lizzie Moe og Flemming Thøgersen. Redaktionen sluttet 8.december Nyt fra redaktionen Det myldrede med nordiske ministre og andre politikere, pressemedarbejdere, kulturrepræsentanter og andet godtfolk på Christiansborg og andre steder i København i starten af november. Som det vil fremgå af en række artikler i dette nr. af bladet, skyldtes det afholdelsen af Nordisk Råds session med medfølgende nordiske ministermøder, politiske høringer samt en stor kulturfestival og meget andet godt. DR K-kanalen markerede prisværdigt denne nordiske uge med en række udsendelser med smagsprøver på nordisk kultur inden for en række genrer. Endvidere kunne tvseerne på den særlige TV -Folketingskanal følge hele forløbet af - og debatten under rådets drøftelser i Folketingssalen. Men ellers var omtalen i de danske medier af de nordiske politikeres forslag og debatter om aktuelle nordiske og internationale spørgsmål ret minimal. Jeg kunne således ved selvsyn konstatere, at f.eks. ved sessionens åbning med bl.a. taler af de nordiske statsministre, var der særdeles god plads i Folketingets Presseloge! Det var en skam, for her var ellers en god lejlighed for medierne til at skildre nordisk demokrati og samarbejde på højeste politiske plan. Med nytårshilsen Preben Sørensen MOTTO : KENDSKAB GIVER VENSKAB UDGIVER Foreningen NORDEN i Danmark Malmøgade København Ø tlf l Fax dk ANSVARSH. REDAKTØR Preben Sørensen Sundgade 3, 6400 Sønderborg. tlf layout: kennclarke.com OPLAG ISSN-NUMMER TRYK KLS GRAFISK HUS A/S Læs også foreningens hjemmeside

3 Lederartikel Krisen hjælper Norden Af Arne Nielsen, landsformand Krisetider er selvfølgelig ikke gode tider. Men der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Og krisen er godt for Norden. Mange af de ambitioner, som vi har kæmpet for i årevis og som mange har sagt var utopiske er nu ved at blive realiseret. Foreningen NORDEN har for mange år siden foreslået, at Udenrigsministerierne i Norden arbejde sammen om de udenlandske repræsentationer og ambassader. Vi fik den fællesnordiske ambassadebygning i Berlin, men så sluttede det. Men påvirket af krisen er der nu enighed om markant at forstærke det nordiske samarbejde om de udenlandske repræsentationer. Det er sund fornuft det kan give bedre service for færre penge. Den første udmelding om øget nordisk samarbejde efter regeringsskiftet kom fra den danske forsvarsminister Nick Hækkerup. Han skal spare 3 mia. kr. på forsvarsbudgettet, og hans første reaktion var, at det kunne lade sig gøre, hvis der kom mere nordisk samarbejde på forsvars- og beredskabsområdet. Allerede på det første nordiske forsvarsministermøde efter valget blev forsvarsministrene enige om at forfølge det mål. Helt utænkeligt for 20 år siden, hvor udenrigs- og forsvarspolitikken var tabu i nordiske sammenhænge. Nu er begge områder blevet centrale samarbejdsområder i det nordiske. Igen noget Foreningen NORDEN har kæmpet for i årtier. Vi har tidligere påpeget, at der ved at bruge det nordiske samarbejde er langt flere områder, hvor der kan spares uden af det går ud over kvaliteten : Miljøberedskabet, infrastrukturudviklingen, miljøindsatsen, energiforsyningen, uddannelsesområdet især inden for de videregående uddannelser, udviklingen af innovationskompetencer, beskæftigelsesområdet, fødevareområdet og inden for udviklingsprojekter i den tredje verden bare for at nævne nogle områder. Inden for regionernes domæne hospitalsområdet er der også væsentlige besparelser at hente, hvis regionerne som samlet enhed ville tænke nordisk. På det kommunale område kunne der spares på udviklingen inden for miljøindsatsen ved at samarbejde over grænserne i de nordiske venskabsbyer og ikke tro, at man selv er bedst. Alle er ved at udvikle nye kommunale klimamål også i de andre nordiske lande. Også inden for kommunernes sociale område, på ældreområdet, sundhedsområdet, på skoleområdet og integrationsområdet er der noget at hente. En veltilrettelagt indsats med udveksling af kommunale medarbejdere og derigennem sikringen af overførsel af erfaringer på de nævnte områder kan skabe gode ændringer på kommunernes økonomiske bundlinje. Vi taler jo dog om sammenlignelige størrelser, når vi taler nordisk. Vi bygger på den samme samfunds- og velfærdsmodel. Og det kan jo godt være, at en svensk, norsk, finsk eller islandsk kommune har nogle gode erfaringer på nogle områder, der kan sikre bedre velfærd for færre penge. Foreningen NORDEN stiller sig gerne til rådighed for en tænketank, der kan komme med besparelsesforslag, der bygger på handlinger knyttet til praktisk nordisk samarbejde. I dag er der ingen, der kan afvise de nordiske muligheder her og nu. Næppe heller, at Norden får større og større betydning i fremtiden. Så det er bare at komme i gang! NORDEN NU NR.1 JANUAR

4 Manu Sareen: Nordisk samarbejde en spændende og vigtig opgave Den nye minister for nordiske anliggender om aktuelle nordiske opgaver Efter den nye minister for kirke, ligestilling og nordiske anliggender, Manu Sareen s besøg på Foreningen NORDEN s landskontor, havde NOR- DEN Nu lejlighed til at stille ham en række spørgsmål om det nordiske samarbejde. -I regeringserklæringen Et Danmark, der står sammen om de kommende opgaver indgår et særskilt Manu Sareen det er de konkrete resultater, som tæller. afsnit om det nordiske samarbejde. Hvilke opgaver på nordisk plan vil du give 1. prioritet? -Der er rigtig mange opgaver, som jeg vil kaste mig over, og det er vanskeligt at foretage en prioritering. Regeringens ambitionsniveau for det nordiske samarbejde er højt, så lad mig nævne nogle få eksempler på indsatsområder. Det er afgørende, at samarbejdet har konkret indhold og skaber resultater til gavn for Nordens borgere. Det er lige så vigtigt, at landene bliver ved med at se på, om det nordiske samarbejde er på ret kurs, eller om det kan gøres bedre, svarer den nye minister for kirke, ligestilling og nordiske anliggender, Manu Sareen. -Det nordiske samarbejde skal gøre livet lettere for nordboerne. Det skal sætte borgere og virksomheder i centrum. Det skal tage fat om de konkrete problemer, og det skal tilføre merværdi. Ikke kun for de særligt interesserede, men for brede grupper af befolkningerne. Indsatsen mod grænsehindringer og den nordiske globaliseringsindsats er vigtige værktøjer i den sammenhæng -I begge tilfælde er det vigtigt for de nordiske borgere - og det nordiske samarbejde som sådan - at fokus og fremdrift fastholdes, så der kommer konkrete resultater til gavn for de nordiske borgere. På den måde styrker man Norden, og samtidig synliggør man det nordiske samarbejde. -Også i det bredere perspektiv er det vigtigt, at det nordiske samarbejde fungerer målrettet og effektivt. I en tid med knappe ressourcer skal hver krone give nordisk merværdi. Pengene skal bruges bedst muligt. Det kræver, at der konstant arbejdes med at fokusere og prioritere Nordisk Ministerråds mange forske lligartede aktiviteter med vægt på, hvad der skaber nordisk merværdi. Samtidig skal de aktiviteter, som finder sted i nordisk regi, koordineres med øvrige internationale, bilaterale og nationale aktiviteter, så det giver størst mulig nordisk merværdi. -Sidst, men ikke mindst - er det vigtigt at fastholde den stærke forankring hos befolkningen og de folkelige organisationer. Det vil vi gøre gennem at sikre, at det vi laver i Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd er både synligt og relevant for borgerne, understreger ministeren. Nordisk demokrati -Ved Nordisk Råds session i København i starten af november havde du som ny minister lejlighed til at mødes med nordiske ministerkollegaer og andre politikere på nært hold. Hvad var dit generelle indtryk af sessionen og af denne del af det nordiske demokrati? -Mit indtryk er, at der er tale om et unikt samarbejde, der internationalt ikke findes tilsvarende eksempler på. 4 NORDEN NU NR.1 JANUAR 2012

5 Det er f.eks. enestående, at parlamentarikere kan stå at debattere med en minister fra et andet land. Jeg synes, at der var tale en nogle spændende dage, hvor jeg havde mange gode oplevelser og interessante samtaler med politikere og græsrødder. Jeg ser frem til jubilæumssessionen i Helsingfors. - Hvad var resultatet af de nordiske samarbejdsministres møde i forbindelse med sessionen? -Vi drøftede bl.a. det nordiske budget for 2012, hvor kursen blev sat for det kommende år. Eksempelvis er indsatsen mod fjernelse af grænsehindringer fortsat højt prioriteret. -Du har anbefalet en række forslag fra Nordisk Råds Velfærdsudvalg om styrket integration herunder indførelsen af et særligt nordisk integrationsbarometer. Hvad indeholder disse forslag? -Velfærdsudvalget i Nordisk Råd har stillet forslaget om styrket integration. Det omfatter et nyt integrationsbarometer, der er et af 10 konkrete forslag til, hvordan man sikrer bedre integration i alle nordiske lande, hvor der gøres status for fremdriften i integrationen (udvalgets forslag kan findes på -Vi står overfor nogle udfordringer, vi har nogle fælles værdier, og vi kan bruge fælles erfaringer. Et integrationsbarometer er en rigtig, rigtig god idé - vi har det i København og indfører det nu også på nationalt plan i Danmark - og essensen i det er, at man helt præcist kan følge, hvad der sker. Og så kan man selvfølgelig også tilsvarende sætte mere målrettet ind, fortsætter Manu Sareen. Vigtig integration - Problemerne omkring grænsehindringer i Norden optager mange danskere bl.a. i Øresundsregionen. Kan der ventes forbedringer på dette område fremover- og på dansk initiativ? -Integration i Øresundsregionen er et centralt område, der har regeringens bevågenhed, og vi vil løse de eksisterende problemer i samarbejde med den svenske regering. Som et af mine første initiativer har jeg afholdt møde med Øresundskomitéen, hvor vi netop drøftede integration i Øresundsregionen. Der er tale om en vigtig region: Siden Øresundsbron åbnede i år 2000 har den danske økonomi modtaget en gigantisk økonomisk indsprøjtning på i alt 30,6 mia. DKK. Årsagen er de mange svenske pendlere, der hver dag tager over sundet for at tjene deres penge i Danmark. -Alene i 2010 bidragede pendlerne med 5 mia. DKK årligt i værditilvækst til det danske samfund. Samtidig må vi dog ikke glemme Bornholms transitproblemer, som jeg også vil bringe op med den svenske regering. Det er for tidligt endnu at fremhæve konkrete initiativer, men vi vil ikke være passive det er sikkert. - Hvad er din holdning til professor Gunnar Wetterbergs forslag om en gradvis indførelse af en nordisk forbundsstat? -Det er positivt med denne type forslag, der medvirker til at skabe debat om fremtiden for det nordiske samarbejde. Når det er sagt, er det dog min holdning, at det nuværende nordiske samarbejde er velfungerende. Mange af de fordele, der fremhæves som en gevinst ved en forbundsstat, har vi allerede i det nuværende samarbejde. Derfor synes jeg ikke, at der er brug for yderligere formalisering. Det kan risikere at gøre samarbejdet mindre smidigt. Tanken om en nordisk forbundsstat er nok forjættende, men næppe realistisk. En ny Kalmarunion er ikke svaret på de globale udfordringer, Norden står overfor. -Det er de konkrete resultater for borgeren i dagligdagen, som tæller. Dette kræver ikke nye strukturer. Blot politisk vilje og hårdt arbejde, understreger ministeren. Gerne møde lokalafdelinger -Den folkelige forståelse for det nordiske samarbejde søges fremmet bl.a. i Foreningen NORDEN. Du havde i november lejlighed til at blive orienteret om foreningens virksomhed og målsætninger ved et besøg på landskontoret. Hvad var dit indtryk? -Jeg blev meget imponeret over Foreningen NORDEN s stærke folkelige forankring og ser frem til det nærmere samarbejde. Vi kan bl.a. samarbejde om at gøre det nordiske samarbejde mere synligt, og jeg stiller gerne op til større debatmøder. Desværre tillader min kalender ikke, at jeg besøger samtlige lokalforeninger af Foreningen Norden jeg har heller ikke tid til at besøge samtlige kirker. Jeg håber derfor for forståelse herfor og vil opfordre til, at foreningerne afholder fællesarran-gementer, så jeg på den måde kan møde flere foreninger på ét besøg. - Slutteligt: Det nordiske samarbejde har ikke tidligere været et af dine væsentlige politik-områder. Hvad synes du om det? -Jeg synes, at det er en spændende og vigtig opgave. Jeg har ganske rigtig ikke arbejdet meget med området tidligere og det betyder selvfølgelig, at der er meget nyt jeg skal sætte mig ind i. Fordelen er til gengæld at det også kan være godt at få friske øjne på sagerne. Jeg håber, at foreningen NORDEN s medlemmer synes det samme! -Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske medlemmer et godt nytår, sluttede den nye minister for nordiske anliggender. NORDEN NU NR.1 JANUAR

6 NORDEN STÆRKERE END NOGENSINDE Af Bertel Haarder, præsident for Nordisk Råd Vi fjerner grænsehindringer og letter livet for borgere, der flytter eller pendler. Vi udvikler grønne teknologier sammen. Vi samarbejder om Arktis - den nye, korte vej til Kina. Vi samarbejder om forsvar, miljø og søredning. Vore ambassader samarbejder. Vi støtter hinanden i EU og andre internationale organisationer. Vi bekæmper skattely med stor fortjeneste. Vi hjælper hinanden, når vi er i nød som Island for et par år siden. Vore virksomheder og TV-producenter samarbejder. Vi har et fælles budget på en milliard kr. til bl.a. kultur, naboskabssamarbejde med Nordvestrusland o.m.m. Kort sagt : Der er masser af nordisk samarbejde og brug for endnu mere. Det er konklusionen på Nordisk Råds Session i sidste uge i København. Bemærk, at en stribe samarbejdsområder ikke eksisterende for 20 år siden, da jeg første gang var menigt medlem af Nordisk Råd. Dengang var det strengt forbudt at drøfte forsvar og udenrigspolitik i Nordisk Råd. Finland kunne ikke (af hensyn til Sovjet), og Sverige ville ikke (af hensyn til Finland). Kun Danmark, Norge og Island (og Grønland og Færøerne) var fast forankret i NATO-samarbejdet. Af samme grund strandede de forskellige nordiske unionsplaner, bl.a. planerne om en nordisk økonomisk union, NORDEK omkring Åbne vinduer Nu er vinduerne åbnet mod både øst og nord med rige muligheder for - og behov for - nordisk samarbejde. De baltiske lande er med i både EU og Nato. Østersø-samarbejdet breder sig til nye områder. For slet ikke at tale om samarbejdet i Arktis, hvor afsmeltningen giver helt nye muligheder for at fiske, udvinde råstoffer og sejle den korte vej til Kina - med tilhørende problemer, når det gælder søredning, udslip og miljø. På årets session talte den svenske udenrigsminister Carl Bildt om gevinsterne ved fælles udvikling, anskaffelse og vedligeholdelse af forsvarsmateriel samt uddannelse og træning af soldater, sømænd og befalingsmænd o.m.m. Han nævnte samarbejdet i Afghanistan, i Østafrika - også med de baltiske lande - og talte om "pooling og sharing", dvs. fællesindkøb og videndeling. "Vi deler sikkerheds- og forsvarspolitiske interesser og står over for fælles udfordringer. Vi bygger sikkerhed i samarbejde," sagde han. - Utænkeligt for blot få år siden. Det er med god grund, at Nordisk Råd har foreslået en mini-session om foråret i tillæg til efterårs-sessionen, samt flere kontakter mellem samarbejdsministrene og Nordisk Råds Præsidium. Det skal halvere sagsbehandlingstiderne. Samtidig vil vi gå bort fra konsensusprincippet, således at et land kan afstå fra at deltage i et program frem for at skulle blokere det. Populært samarbejde Borgerne er med på det. Det nordiske samarbejde er særdeles populært i befolkningen. Undersøgelser viser, at stort set ingen er imod. Nu gælder det om, at vi omsætter de øgede muligheder og de voksende udfordringer i Øst og Nord til et mere effektivt og synligt samarbejde. At tænke sig: Norden ville være den 10. eller 11. stærkeste økonomiske magt og et selvfølgeligt medlem af G20 - de store landes klub - hvis vi slog os sammen. I Verdensbanken taler vi allerede med én stemme og har dermed større vægt i udviklingsspørgsmål end f.eks. Storbritannien. Der lyttes til os, når vi taler med én stemme. Vor samfundsmodel imponerer i disse tider, fordi vi beviser, at man kan forene velfærd med solide finanser. Vi er kommet ud af tidligere tiders småstats-tankegang og påtager os nu store opgaver, også militært, rundt om i verden. Den forvandling, som Dansk udenrigspolitik gennemgik omkring 1990 efter Sovjets opløsning, den har nu bredt sig til hele Norden. Den skal følges op, både af Nordisk Råd (parlamentarikerne) og af Nordisk Ministerråd (regeringerne). Det nordiske politiske samarbejde er blevet et helt nødvendigt supplement til EU-samarbejdet. Den nordiske stemme i EU er stærk, når vi støtter hinanden. Derfor skal Nordisk Råd i fremtiden udvælge mærkesager, hvor de nordiske lande har fælles holdninger, og vi skal i fællesskab markere dem i forhold til Ministerrådet, EU-Parlamentet og Kommissionen. Bertel Haarder - ny præsident for Nordisk Råd efter regeringsskiftet. 6 NORDEN NU NR.1 JANUAR 2012

7 Fra Malmø til Malmøgade FNF flytter sin administration til København Landsformand Arne Nielsen havde en glædelig nyhed med til deltagerne i landsforeningens årlige Tillidsmandsdag, der denne gang blev afholdt i Spinderihallerne i Vejle den 19. november: -I forbindelse med Nordisk Råds session i København var der præsidiemøde i FNF, Foreningerne Nordens Forbund, hvor det blev besluttet at flytte FNF s administration fra Malmø til København i form af et kontorfællesskab med vores danske forening i Malmøgade. Flytningen vil ske senest i starten af 2013 og vil få både økonomisk og praktisk betydning for begge organisationer på positiv vis, oplyste Arne Nielsen. Hvad er FNF? Foreningerne Nordens Forbund er et samarbejdsorgan for de nationale Norden-foreninger: Foreningen NORDEN, Danmark, Pohjola- Norden, Centralförbund i Finland för nordiskt samarbete, Norrøna Félagið í Føroyum, Foreningen NORDEN på Grønland, Norræna félagið á Íslandi, Norden, norsk forening for nordisk samarbejd, Norden, svensk förening för nordiskt samarbete og Föreningen Norden på Åland, samt Foreningerne Nordens Ungdom (FNU). Forbundet samarbejder også med Eesti Põhjala Ühing (Foreningen Nor- den i Estland) og Biedriba Norden Latvija (Foreningen Norden i Latvia) og Norden foreningen i Petrozavodsk. Forbundets hovedopgave er at samordne de nationale foreningers fælles interesser i arbejdet med at styrke det folkelige nordiske samarbejde på alle niveauer. Forbundets principprogram bygger på de prioriteringer som Norden-foreningerne har gjort for sit nationale arbejde. Forbundets højeste besluttende organ er Præsidiet, som er sammensat af formændene for de nationale Norden- foreninger, og Arne Nielsen var formand for præsidiet i FNF s administration består af fem medarbejdere under ledelse af generalsekretær Kristín Ólafsdóttir. Nordisk handlingsplan Arne Nielsen oplyste desuden, at ved præsidiemødet i København var det endvidere blevet vedtaget at udarbejde en FNF -handlingsplan bl.a. på skole - og sprogområderne, og desuden skal organisationen gøres mere synlig i forhold til offentligheden. FNF har været meget aktiv omkring planerne om en nordisk forbundsstat bl.a. med henvendelse til Nordisk Råd Deltagerne i tillidsmandsmødet i Vejle havde også lejlighed til at drøfte organisatoriske emner. Således lagde landsformand Arne Nielsen op til debat om kredsarbejdet efter de nye vedtægter, hvor han fastslog, at det hermed er lokalafdelingen, der er det bærende organ og selv må afgøre, hvilke opgaver kredsene skal klare udover at fungere som valgkredse for landsstyrelsen. De pågældende vedtægtsændringer får først virkning fra landsforeningens repræsentantskabsmøde i 2912, og emnet blev genstand for en livlig debat ved mødet under om at iværksætte en forundersøgelse af enkelthederne i et sådant projekt. Det har foreløbig ført til igangsætning af en forundersøgelse udført af et råd af 7 eksperter ved Helsingfors Universitet, der bl.a. ved møder med offentligheden skal belyse de forskellige samarbejdsmuligheder. Ved et 1.seminar blev forsvars- og sikkerhedspolitik samt de økonomiske - og sociale områder således drøftet, og et tilsvarende seminar afholdes til foråret, oplyste landsformanden. Han opfordrede til, at 50 - årsdagen for Helsingfors-aftalen den 23. marts 2012 bliver markeret, som det bl.a. vil ske ved en ekstra Nordisk Råds - session i Reykjavik i samme periode med et særligt FNF -præsidiemøde - og jubilæumsarrangement samme sted. En glædelig nyhed til deltagerne i Tillidsmandsdagen i Vejle. Lokalafdelingen - det bærende organ kyndig styring af den fynske lokalformand Svend Tychsen. Der var bl.a. forslag om en ændret opstilling af teksten i de nye vedtægter, og hele emnet vil blive drøftet i landsforeningens aktivitetsudvalg i januar sammen med Merete Riber, Holstebro. Næstformand Georg Møller var slutteligt ordstyrer ved en drøftelse om foreningens arbejde på alle niveauer, hvor bl.a. besparelser hos flere biblioteker, der havde ramt Skumringstid - arrangementer var blandt emnerne. NORDEN NU NR.1 JANUAR

8 Når det virkelige gælder, står vi sammen i Norden Fem enige statsministre slog i dag ring om de åbne nordiske samfund. Når det virkelig gælder, står vi sammen i Norden, slog den norske statsminister fast ved åbningen af Nordisk Råds session på Christiansborg den 1. november. - Åbenhed er en kerneværdi i de nordiske samfund. Åbenhed overfor omverdenen, åbenhed i forhold til borgerne, friheden til at vælge selv og viljen til dialog og samarbejde er i hjertet af den nordiske model, sagde den danske statsminister Helle Thorning-Schmidt. Anført af de nordiske statsministre tilsluttede lederne fra Nordisk Råds partigrupper sig Norges valg af åbenhed som svar på terror og tragedien den 22. juli. - Bomberne var også et angreb på det åbne folkestyre, som vi kender det i Norden. Vi må slå ring om vores åbne samfund. Det handler om at forhindre, at frygten bider sig fast. Et folk i frygt er et ufrit folk, sagde den norske statsminister, Jens Stoltenberg, efter at deltagerne i sessionen i folketingssalen havde holdt et minuts stilhed til ære for ofrene på Utøya. Kuupik Kleist, så den nordiske model som inspiration for udviklingen af landene i Arktis: -Den udfordring vi i Grønland står overfor handler om en kommende massiv indvandring af arbejdskraft fra andre steder af verden. Vi skal derfor lære af de andre nordiske landes måde at håndtere det problem på, sagde Kupik Kleist. Danske hilsener Nordisk Råds nyvalgte præsident, Bertel Haarder, lagde i sin åbning af det nordiske topmøde vægt på at de nordiske samfund også må åbne sig mod verden: - Det er helt naturligt for de nordiske lande at samarbejde i forhold til EU, og i år vil vi presse på for at der sker noget på samarbejdet omkring det udenrigspolitiske område, sagde præsidenten og henviste blandt andet til den internationale opmærksomhed om Arktis. Han gjorde opmærksom på, at Nordisk Råd holdt sit første møde her i folketingssalen i 1952, så det er således et jubilæumsår i Han oplyste at Færøernes og Ålands ledere ikke deltog i denne session på grund af lokale valgkampe. Ved åbningen af sessionen bød den ligeledes nyvalgte formand for Folketinget, fhv. minister Mogens Lykketoft, velkommen til Christiansborg, og til rådets 63.session: -Her i Norden er vi bundet sammen af følelser og sjæl. Dette fælles samarbejde må fortsættes både udadtil - og indadtil, og det er positivt at Nordisk Råd også har fået en mere international profil herunder det omfattende samarbejde med Baltikum og andre Østersølande. Nordiske statsministre samlet i København Politikernes diskussion om de åbne nordiske samfund vendte hele tiden tilbage til kernebegreber som åbenhed, tryghed, frihed og lighed. Hvor Stoltenberg og Helle Thorning Schmidt især betonede værdien af lighed og fællesskab, lagde den svenske statsminister Freifeldt især vægt på frihedsbegrebet som det centrale for de nordiske velfærdssamfund. Norden som rollemodel for samfund verden over blev fremhævet af flere medlemmer af Nordisk Råd. Også den grønlandske landsstyreformand, 8 NORDEN NU NR.1 JANUAR 2012

9 Indledningen til en proces Positivt besøg af ny minister hos Foreningen NORDEN Den nye minister for nordiske anliggender, Manu Saren, aflagde den 29. november på Foreningen NORDEN s landskontor i København og blev her informeret om landsforeningens virke og dens holdninger til det nordiske samarbejde. -Landsformand Arne Nielsen og jeg havde et godt møde med den nye minister. Han var meget oplagt, havde både spørgsmål og kommentarer og var entusiastisk omkring det nordiske. Jeg tror, at vi fik sat ham lidt mere på sporet af Norden, som indledningen til en proces, fortæller generalsekretær Peter Jon Larsen. Fra landsforeningen side blev det fremført, at netop disse krisetider kan føre til et bredere nordisk samarbejde bl.a. om de udenlandske repræsentationer og senest om et øget nordisk samarbejde på forsvars - og beredskabsområdet. Der blev nævnt en række andre muligheder for et sådant øget samarbejde bl.a. på miljø,- energi,- uddannelses-, beskæftigelses-, fødevare - og udviklingsprojekt-områderne. Foreningen NORDEN s repræsentanter understregede også mulighederne for udvikling og besparelser ved et forøget nordisk samarbejde både for regioner og kommuner og erklærede sig parate til at stille sig til rådighed for en tænketank, der kan komme med besparelsesforslag byggende på handlinger knyttet til praktisk nordisk samarbejde. Også den svenske professor Wetterbergs forslag om en nordisk forbundsstat og landsforeningens ønske om et statstilskud svarende forholdsvis til tilskuddene til andre nationale NORDEN-foreninger blev drøftet med ministeren, der dog mødte disse emner med en noget større skepsis. Arne Nielsen og Manu Saren ved mødet på NORDEN`s landskontor Velkommen til spændende nordisk uge Programmet for den tidligere annoncerede nordiske uge på Rude Strand Seniorhøjskole i Odder er nu helt klar. Kurset finder sted den februar 2012 med Foreningen NORDEN som arrangør i samarbejde med højskolen, og alle er velkomne. Det bliver en højskoleuge med fokus på det nordiske. Det omfattende program byder således en række foredrag og smagsprøver på egne værker af de nordiske forfattere Elsebeth Egholm, Einar Már Gudmundsson, Josefine Klaugart og Jens Rosendal. Der vil være foredrag om nordisk kultur og litteratur samt drøftelse af fremtidige muligheder for nordisk samarbejde med indlæg af lektor Lars Hovbakke Sørensen og landsformand Arne Nielsen samt foredrag om Jan Kjærstads romaner, om højskolemanden Jørgen Bukdahl og om vikingetiden. Naturligvis bliver der fællessang på højskolen og desuden arrangeret en halvdagstur til Århus med besøg på det internationale kunstmuseum Aros. Kursusledere : Landsformand Arne Nielsen, foreningen NORDEN og højskoleforstander Aage Augustinus. Kursuspris : Kr ,- Program og tilmelding ved henvendelse til : Rude Strand Seniorhøjskole, Kystvejen 114, 8300 Odder, tlf Hjemmeside : NORDEN NU NR.1 JANUAR

Foreningen NORDEN. Nordisk Råd i forandring. sammen med samarbejdets og ministerrådets præmisser.

Foreningen NORDEN. Nordisk Råd i forandring. sammen med samarbejdets og ministerrådets præmisser. Foreningen NORDEN Nordisk Råd i forandring Foreningen NORDEN i Danmark har længe haft et ønske om, at få det nordiske samarbejde struktureret, så det i højere grad kommer til at afspejle dagens udfordringer,

Læs mere

Det talte ord gælder

Det talte ord gælder Det talte ord gælder Forespørgsel til ministeren for nordisk samarbejde, justitsministeren og social- og integrationsministeren. Af Bertel Haarder (V), Karin Gaardsted (S), Marie Krarup (DF), Jeppe Mikkelsen

Læs mere

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark!

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark! Embargo: Det talte ord gælder TALE AF NORDISK MINISTER MANU SAREEN TIL ØRESUNDSSEMINAR DEN 29. NOVEMBER 2012 Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 28. oktober 2009 Mødested Stockholm.

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 28. oktober 2009 Mødested Stockholm. Nordisk Ministerråd Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 28. oktober 2009 Mødested Stockholm Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org sreferat

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

Skjal 1: Tilráðingar 2008

Skjal 1: Tilráðingar 2008 Skjal 1: Tilráðingar 2008 Rekommandation nr. 1/2008 Vestnordisk Råd har, den 27. august enstemmigt vedtaget følgende rekommandation, under Rådets årsmøde 2008 i Grundarfjörður i Island. Vestnordisk Råd

Læs mere

En mediemonitorering af Nordisk Råds Session 26. 30. oktober 2009 i Stockholm.

En mediemonitorering af Nordisk Råds Session 26. 30. oktober 2009 i Stockholm. RAPPORT Nordisk Ministerråd Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org 6. december 2009 En mediemonitorering af Nordisk Råds Session 26. 30. oktober 2009

Læs mere

20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen.

20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk 20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen. Af Til undervisningsministeren Bertel Haarder (V) 20-11-2009

Læs mere

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 750 Offentligt Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren for Udviklingsbistand Vil regeringen tage initiativ globalt

Læs mere

Skanderborg en international kommune

Skanderborg en international kommune Skanderborg en international kommune I Skanderborg Kommune ønsker vi at tage del i de muligheder, som et samspil med vores internationale omgivelser byder os. Vi er åbne for at se tingene med andre briller

Læs mere

Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004

Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004 Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004 Indholdsfortegnelse Indledning................................. 3 Prioriteringer i Islands formandskabsprogram..... 4 Fly og anden transport i Vestnorden............

Læs mere

Mangel på penge er roden til alt ondt, sagde George Bernhard Shaw, mens den amerikanske rigmand Paul Getty nøjedes med at konstatere, at Penge

Mangel på penge er roden til alt ondt, sagde George Bernhard Shaw, mens den amerikanske rigmand Paul Getty nøjedes med at konstatere, at Penge Som bekendt skiftede regeringsmagten hænder ved seneste folketingsvalg, hvilket betød overdragelse af landets ministerier til den nye regering. Især tre ministerier har Folk & Sikkerheds interesse, nemlig

Læs mere

Vækst, velfærd og en plads i verdenssamfundet

Vækst, velfærd og en plads i verdenssamfundet MÅL OG VISIONER FOR INUIT ATAQATIGIIT I FOLKETINGET 2015-2019 Vækst, velfærd og en plads i verdenssamfundet APRIL 2016 INUIT ATAQATIGIIT FOLKETINGIMI Mål og visioner 2015-19 I den kommende valgperiode

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

I disse dage besøger Inatsisartuts finansudvalg og råstofudvalg Danmark.

I disse dage besøger Inatsisartuts finansudvalg og råstofudvalg Danmark. 1 DORIS JAKOBSEN SIUMUT INDLÆG VED FOLKETINGETS AFSLUTNINGSDEBAT ONSDAG D. 29 MAJ, 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra forrige møde, april 2010

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra forrige møde, april 2010 Nordisk Råd Mødegruppe Kontrollkommittén, KK Mødetid 22. september 2010 Mødested Malmö, Sverige Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Landsstyreformand Hans Enoksen Nytårstale Kære medborgere, grønlændere som danskere. Allerførst vil jeg ønske jer alle et godt nyt år.

Landsstyreformand Hans Enoksen Nytårstale Kære medborgere, grønlændere som danskere. Allerførst vil jeg ønske jer alle et godt nyt år. Landsstyreformand Hans Enoksen Nytårstale 2003 Kære medborgere, grønlændere som danskere. Allerførst vil jeg ønske jer alle et godt nyt år. Lad os takke for det år, der nu er gået. Jeg sender en tanke

Læs mere

Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv. 24. april 2007 i Helsingfors, Finland. Kort referat

Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv. 24. april 2007 i Helsingfors, Finland. Kort referat EK-A 1/07 J.nr. 41012.15.001/07 13.06.2007 LDJ Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv 24. april 2007 i Helsingfors, Finland Kort referat 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Den finske formand bød

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder

Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del Bilag 236 Offentligt N O T A T 24-05-2017 Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder J.nr. 2017-3348 CAIJ Europæisk søjle af sociale rettigheder

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Beretning. udvalgets virksomhed

Beretning. udvalgets virksomhed Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne Alm.del UET - Beretning 1 Offentligt Beretning nr. 7 Folketinget 2005-06 Beretning afgivet af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne den 13. september

Læs mere

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. november 2012 (12.11) (OR. en) 15814/12 SPORT 66 SAN 270 NOTE fra: formandskabet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet Tidl. dok. nr.:

Læs mere

[Indledning] Tak for muligheden for at komme her i dag sammen med justitsministeren og redegøre for regeringens indsats mod matchfixing.

[Indledning] Tak for muligheden for at komme her i dag sammen med justitsministeren og redegøre for regeringens indsats mod matchfixing. Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 62 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd om matchfixing Åbent Dato og klokkeslæt: 11. januar 2013 kl. 13.00-14.30 Sted: Christiansborg værelse

Læs mere

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter.

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter. SIUMUT Folketinget Finanslov 1. behandling d. 10/9-2013 Doris Jakobsen Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler

Læs mere

Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum. 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat

Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum. 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat 1 Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt 26. september 2012, Ilulissat

Læs mere

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU?

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? Din virksomhed kan fremme sin sag og konkurrencekraft, hvis I har det rigtige netværk og ved, hvordan I vinder gehør for

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 4. maj 2011./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir fra Videnskabsudvalgets

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

International strategi for Det Danske Spejderkorps

International strategi for Det Danske Spejderkorps International strategi for Det Danske Spejderkorps Strategien skal give et overblik over de prioriteter, DDS har som del af den globale spejderbevægelse og som medlemmer af de internationale spejderorganisationer

Læs mere

1. marts 2008 Flensborghus, Norderstr. 76 D-24939 Flensburg

1. marts 2008 Flensborghus, Norderstr. 76 D-24939 Flensburg Klima- forandringen - Hvordan vil vi tackle de globale og lokale udfordringer i Norden og Slesvig-Holsten? Temakonference for beslutningstagere og interesserede fra Norden og Slesvig-Holsten 1. marts 2008

Læs mere

Kære gæster, Det er med glæde, at jeg på det danske. Folketings vegne kan byde alle 200 deltagere fra de 15

Kære gæster, Det er med glæde, at jeg på det danske. Folketings vegne kan byde alle 200 deltagere fra de 15 Formandens velkomsttale ved åbningen af Østersøkonferencen på Hotel Nyborg Strand 31. august 2009 kl. 10.30 Ca. 5-6 minutter, efterfulgt af musik Efterfølgende taler er Niels Sindal Ref. 08-000894-37 Kære

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Ræða Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar forsætisráðherra

Ræða Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar forsætisráðherra Ræða Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar forsætisráðherra um stöðu Norðurlandanna í Evrópu Arendal Noregi, 12. ágúst 2013 Fylkesmann Djupedal, ærede kolleger, gæster og tilhørere. Det er mig en sand glæde

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Strategi for børn og unge i Norden

Strategi for børn og unge i Norden 2 3 NORDISK MILJØMÆRKNING Strategi for børn og unge i Norden Strategi for børn og unge i Norden ANP 2010:708 Nordisk Ministerråd, København 2010 ISBN 978-92-893-2010-8 Layout: Jette Koefoed Fotos: ImageSelect

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

Mange ting. Udvalget har den 8. november fået en oversigt over mine forskellige aktiviteter, og en ny oversigt er på vej.

Mange ting. Udvalget har den 8. november fået en oversigt over mine forskellige aktiviteter, og en ny oversigt er på vej. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF alm. del Bilag 89 Offentligt Handels- og investeringsministeren Samråd i Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget den 28. november 2012, kl. 14.15. Spørgsmål:

Læs mere

Dansk hjerneforskning: På vej mod en strategiplan og et samarbejdsorgan?

Dansk hjerneforskning: På vej mod en strategiplan og et samarbejdsorgan? Dansk hjerneforskning: På vej mod en strategiplan og et samarbejdsorgan? Referat fra konference på Christiansborg, 27. oktober 2005 Dansk Neurologisk Selskab Forskere, patientforeninger, industri og politikere

Læs mere

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017 Danskernes suverænitetsopfattelser Tænketanken EUROPA, maj 2017 BASE: 2056 EU KØN ALLE KVINDER MÆND Høj grad blive 36 32 40 64 62 Nogen grad blive 28 30 26 66 Nogen grad forlade 15 15 14 27 25 Høj grad

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

Samrådsspørgsmål AL. Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009?

Samrådsspørgsmål AL. Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009? Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 24 Offentligt Samrådsspørgsmål AL Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009?

Læs mere

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen Jeg er 52 år, leder af Venstre Danmarks liberale parti - og har været statsminister siden 2015. Selv om jeg er leder for et lille land, vil jeg forsøge at

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. 2. Godkendelse af referat. 3. Grønland, arktiske levevilkår. Nordisk Råd

Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. 2. Godkendelse af referat. 3. Grønland, arktiske levevilkår. Nordisk Råd Nordisk Råd Mødegruppe Medborgar- och konsumentutskottet, MK Mødetid 28. juni 2010 Mødested Kangerlussuak, Grønland Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Ligestillingsudvalget 2016-17 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Justitsministeren og ministeren for børn, undervisning

Læs mere

UUI stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF) Hvornår: 22. juni 2017

UUI stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF) Hvornår: 22. juni 2017 Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 926 Offentligt Talepapir Arrangement: Udkast til besvarelse af samrådsspørgsmål nr. AD og AI (Alm. del) UUI stillet efter

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet 22. maj til Folketingets Europaudvalg Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt. Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt. Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt 1 Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther Anledning: Samråd i Folketingets Retsudvalg J.nr. 2007-4736

Læs mere

Jeg glæder mig til et godt samarbejde under det danske formandskab i 2010.

Jeg glæder mig til et godt samarbejde under det danske formandskab i 2010. Sektorprogram for Arbejdsliv - Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2010 Ministerens velkomst Vi har en lang tradition for nordisk samarbejde på arbejdsmarkedsområdet, hvilket blandt andet skyldes

Læs mere

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 18. FEBRUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Traditionen

Læs mere

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder -

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Velkommen til Region Syddanmarks nytårskur. På vegne af regionsrådet, er jeg glad for, at så mange er mødt op

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 30. oktober 2012 Mødested Helsinki, Riksdagen lokale E 562

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 30. oktober 2012 Mødested Helsinki, Riksdagen lokale E 562 Nordisk Ministerråd Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 30. oktober 2012 Mødested Helsinki, Riksdagen lokale E 562 Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 110 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 110 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - på Spørgsmål 110 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik,

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik, Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 143 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd om spørgsmål S vedr. Idan/Play the Games internationale oplæg: Den globale idræts krise er Danmarks

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008.

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. 19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. Dagsordenens punkt 142 Færøerne og Island har oprettet generalkonsulater med diplomatstatus i hinandens lande. Vestnordisk Råd opfordrer det grønlandske Landsstyre

Læs mere

Kvalitet og relevans i uddannelser og forskning. Samarbejdsprogram for Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U) gældende fra 2015

Kvalitet og relevans i uddannelser og forskning. Samarbejdsprogram for Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U) gældende fra 2015 Kvalitet og relevans i uddannelser og forskning Samarbejdsprogram for Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U) gældende fra 2015 541 TRYKSAG 457 Kvalitet og relevans i uddannelser og forskning

Læs mere

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Velkommen til Redans Generalforsamling 2015 Siden sidste års generalforsamling har vi kun fået 1 ny skatteminister i Danmark. Benny Engelbrecht blev udnævnt til skatteminister

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Fri rörlighet och funktionshinder

Fri rörlighet och funktionshinder Fri rörlighet och funktionshinder 13. Oktober Nordatlantens Brygge Det grænseløse Norden og dets begrænsninger, København 2015 1 Statsministerdeklaration fra 2013 Oktober 2013 udsendte de nordiske statsministre

Læs mere

Redegørelse til Folketinget om det nordiske samarbejde og om arktisk samarbejde Folketinget d. 17. november 2011

Redegørelse til Folketinget om det nordiske samarbejde og om arktisk samarbejde Folketinget d. 17. november 2011 SIUMUT ORDFØRERTALE Redegørelse til Folketinget om det nordiske samarbejde og om arktisk samarbejde Folketinget d. 17. november 2011 Doris Jakobsen På Siumuts vegne skal jeg starte med at takke den nye

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Referat fra møde mellem UBU-netværket og den tværministerielle gruppe for FN's tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

Referat fra møde mellem UBU-netværket og den tværministerielle gruppe for FN's tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling Den internationale enhed Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3395 5411 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Referat fra møde mellem UBU-netværket og den tværministerielle

Læs mere

Beslutning: Medborger- og Forbrugerudvalget godkendte udkast til dagsorden. Udkast til referat fra udvalgets møde den 30. januar 2007 i Helsingfors

Beslutning: Medborger- og Forbrugerudvalget godkendte udkast til dagsorden. Udkast til referat fra udvalgets møde den 30. januar 2007 i Helsingfors Nordisk Råd J-Nr: 07-952-01 Dato: 12. april 2007 Dagsordenspunkt 2. Bilag 3 Referat fra møde i Medborger- og Forbrugerudvalget den 25. april 2007 kl. 13.00 14.15 i København Lokale: Eigtveds Pakhus, lokale:

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. april 2005 Med henblik

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003

Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003 Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003 Kodeenheden er et indslag Kodning sker på baggrund af oversigtsrapporter Hvis lottotal, nyhedsoversigter, vejret, etc., ikke har et nummer, skal det ikke

Læs mere

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen Jeg er 52 år, leder af Venstre Danmarks liberale parti, og har været statsminister siden 2015. Selv om jeg er leder for et lille land, mener jeg, at EU skal

Læs mere

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede?

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Innleg på Fritt Nordens konferanse under Nordisk Råds sesjon i Oslo 31.10.2007 KOLBRÚN HALLDÓRSDÓTTIR: Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Vil

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Målsætning Ad 1, stk. 1: DIIS sætter pris på intentionerne om at præcisere

Læs mere

D A G S O R D E N F O R F O L K E T I N G E T

D A G S O R D E N F O R F O L K E T I N G E T D A G S O R D E N F O R F O L K E T I N G E T ONSDAG DEN 6. OKTOBER 2010 KL. 13.00 NR. 2 1) Valg til stående udvalg m.v. Valg af 16 medlemmer til Udvalget for Forretningsordenen. Valg af 17 medlemmer til

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Politisk. strategi. Dansk Flygtningehjælp Ungdom

Politisk. strategi. Dansk Flygtningehjælp Ungdom Politisk strategi Dansk Flygtningehjælp Ungdom Indhold Introduktion grundværdier Målsætninger Fremgangsmåde rammer og tidsplan [Forsidefoto: Pil Christoffersen] Introduktion DFUNK - Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

lighed ligestilling tolerance

lighed ligestilling tolerance SOCIALDEMOKRATERNE I NORDISK RÅD Norden i Europa lighed ligestilling tolerance VIRKSOMHEDSPLAN 2015 s-norden.org 1 EU har væsentlig indflydelse på hverdagen for borgerne i Norden og på de nordiske landes

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om Dansk Institut for Internationale Studier

Betænkning. Forslag til lov om Dansk Institut for Internationale Studier 2011/1 BTL 155 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 16. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om Dansk Institut

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Tak fordi I er kommet i dag. Det er en vigtig sag vi skal drøfte, som også. den store bevågenhed i pressen bevidner. Jeg vil gerne starte med at give

Tak fordi I er kommet i dag. Det er en vigtig sag vi skal drøfte, som også. den store bevågenhed i pressen bevidner. Jeg vil gerne starte med at give Udenrigsudvalget 2014-15 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER UDENRIGSMINISTERIET Åbent samråd: status for det diplomatiske spor i udleveringssagen mellem Danmark og

Læs mere